Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København"

Transkript

1 Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København Kofoeds Skole November 2011 Af: Louise Christensen og Marketa Kubickova Projektet er finansieret med midler fra Villum Fonden

2 Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse: 1. Forord 3 2. Sammenfatning 4 3. Indledning Baggrund Juridiske rammer Metode Kontakt Afklaring Omfang -antal og kontakt Antal Første kontakt Demografiske profiler Køn Alder Nationalitet Problematikker Misbrug Psykiske problemer Sprogbarrierer Overnatningssteder Ophold i Danmark Rejse til Danmark Ankomst til Danmark Kontakter i Danmark og hjemlandet/oprindelseslandet Årsager til at rejse til Danmark Arbejde i Danmark De der gerne ville tilbage De der er rejst videre Overlevelsesmåder i Danmark Indsatser. Projektets indsatser i forhold til østeuropæiske hjemløse Hygieine Hjælp med helbredsproblemer Hjælp med misbrugsproblemer Vejledning Juridisk bistand Undervisning 40 1

3 10. Evaluering af projektet Reintegrering i Polen Politik på nogle polske herberger Identitet som hjemløs Hjemløse uden hjemland og hjælp i Danmark Forbedring af beskæftigelses- og boligsituation i Danmark Antal med arbejde og bolig v. projektets afslutning Konklusion Viden om gruppen Resultater af hjælpen til de polske hjemløse i København Hjælpen til beskæftigelse og bolig i Danmark Hjælpen med reintegrering i Polen Perspektivering Mangfoldig gruppe Internationalt samarbejde 50 2

4 1. Forord Denne rapport er blevet til på baggrund af Kofoeds Skoles ønske om at støtte de polske hjemløse, der opholder sig på gaden i København samt et ønske om at opnå mere viden om gruppen, for at forbedre deres situation. Projektet var delt i to mål og praksisser: at støtte de hjemløse til bolig og beskæftigelse i Danmark eller til reintegration i Polen gennem Kofoeds Skole Barka i Poznan, Polen. En tredje praksis kom dog til at dominere, idet det ikke var muligt at motivere de polske hjemløse til at vende tilbage og ej heller at få beskæftigelse og bolig i Danmark. Det daglige arbejde bestod derfor i at støtte dem i deres nuværende situation: som hjemløse i København, uden arbejde og ofte med forskellige fysiske-, psykiske og sociale problemer. Kort inde i projektforløbet blev målgruppen udvidet fra et fokus på polske hjemløse til også at omfatte hjemløse fra andre central- og østeuropæiske lande. Det 2 årige sociale arbejde er udført af pædagog Marketa Kubickova og Kim Clemen, leder af Kofoeds Kælder. Dataindsamling er udført af Marketa Kubickova. Dataanalyse og skrivning af rapport er foretaget af antropolog Louise Christensen og Marketa Kubickova. Projektet er finansieret med midler fra Villum Fonden. Tak til jurist Dorthe Bruun og lektor ved Københavns Universitet Catherine Jacqueson for henvisninger og oplysninger om lovgivningen på dette område. Tak til økonom Jesper Christensen for rådgivning om det kvantitative materiale. Og selvfølgelig tak til alle de østeuropæiske hjemløse, der svarede på spørgsmål om deres sårbare situation, i håbet om at den må blive forbedret. Marketa Kubickova og Louise Christensen 3

5 2. Sammenfatning Denne rapport omhandler en række oplysninger om de østeuropæiske hjemløse, som var i kontakt med Kofoeds Kælder i København i projektperioden fra 1. november 2009 til 31. oktober Formålet med projektet var at hjælpe de polske hjemløse i København til en bedre tilværelse ved enten at hjælpe dem til bolig og beskæftigelse i Danmark eller komme tilbage gennem en reintegrationsindsats fra Barka, Kofoeds Skole i Polen. Fra oprindeligt at omhandle polske hjemløse, blev gruppen udvidet til også at omfatte andre central- og østeuropæiske hjemløse og til også at omfatte EU arbejdstagere og udvekslingsstuderende i nød eller med problemer. Rapporten her omhandler dog kun de central- og østeuropæiske hjemløse. Rapporten samler både noget af den viden, der er skabt igennem arbejdet med de østeuropæiske hjemløse og er en evaluering af projektets formål. Det var let at etablere kontakt med de hjemløse (jvf. afsnit 5.2), men sværere at etablere en mere personlig kontakt hvor fortrolighed og tillid kunne skabes, og oplysningerne er derved måske farvet. Det langvarige forløb har lettet fortroligheden (jvf. afsnit 4.2). De 187 personer fra Central- og Østeuropa, som der var kontakt med i projektet, kunne inddeles i 5 ressourcegrupper i et kontinuum af hvor svært det var at støtte dem til beskæftigelse og bolig i Danmark (jvf. afsnit 5.1). De fleste hjemløse var mænd (jvf. Tabel 6.1) i den erhvervsaktive alder mellem år (jvf. afsnit 6.2). De fleste kom fra Polen, Bulgarien og Rumænien, men også en del fra de baltiske lande og enkelte fra lande udenfor den Europæiske Union som f.eks. Hvide Rusland og Ukraine (jvf. afsnit 6.3). Den primære årsag til at de var taget af sted fra deres hjemland var for at arbejde (jvf. afsnit 8.3 ). Der var en række hindringer i at opnå et arbejde: de fleste havde manglende dansk og engelsk sprogkundskaber (jvf. afsnit 7.3), nogle havde et omfattende forbrug af alkohol og/eller stoffer (jvf. afsnit 7.1) og psykiske problemer (jvf. Afsnit 7.2), der gjorde at de til tider havde svært ved at finde og holde en bolig og arbejde. De fleste kom til Danmark siden EUs udvidelse mod øst i 2004 og 2007 (jvf. afsnit 8.2). Det var svært at bestemme opholdslængden i Danmark, da nogle havde glemt hvornår de kom, da en del rejste frem og tilbage mellem Danmark, andre EU lande og deres hjemland og da der generelt var få oplysninger om de, der ikke kom ofte i Kofoeds Kælder. Næsten alle nævnte arbejde, som den primære årsag til at tage til Danmark (jvf. afsnit 8.3). Nogle fandt arbejde, men ofte for kortere perioder og ved projektets afslutning var der kun 6 i permanent legalt arbejde (jvf. afsnit 9.8). Nogle hjemløse fortalte, at de arbejdede sort, da nogle arbejdsgivere ikke ville lave en arbejdskontrakt med dem (jvf. afsnit 8.5). Herved kunne de ikke bevise at de arbejdede og kunne ikke få cpr-nummer eller kildeskat-nummer til at betale skat af deres indkomst og derved arbejde lovligt og optjene rettigheder i Danmark. 4

6 Nogle arbejdede under ringe arbejdsvilkår men fortalte, at de følte sig presset til det, grundet udsigten til forbedringen af deres sårbare situation uden penge og bolig. De hjemløse fortalte ikke ofte om deres forbindelse til familie og venner i hjemlandet, men nogle nævnte en kontakt med familie og venner i deres hjemland og kontakter med venner og evt. familie i Danmark (jvf. afsnit 8.3). Nogle hjemløse (ca. 20%) rejste videre fra Danmark (Jvf. afsnit 8.7). Langt størstedelen af de hjemløse (46%) ønskede ikke at rejse tilbage til deres hjemland (jvf. afsnit 8.6) og da de også havde svært ved at finde arbejde i Danmark, forsøgte de at overleve på diverse måder (jvf. afsnit 8.8): ved at sove på gaden, benytte de muligheder der var for at få gratis mad, overnatning og tøjvask osv., ved at samle flasker, rode i skraldespande og containere efter mad, tage det arbejde der var, få hjælp af andre hjemløse i Danmark og venner og bekendte i hjemlandet, og småkriminalitet som at stjæle mad og drikkevarer fra butikker. Af de 64 polske hjemløse lykkedes det at motivere 5 til at tage tilbage til Polen (den ene blev kørt tilbage til Polen to gange) (jvf. afsnit ). De blev motiveret til at tage hjem, for at få hospitalsbehandling, som det danske sundhedsvæsen ikke kunne tilbyde dem, eller misbrugsbehandling i hjemlandet. Til trods for det lave antal, der er i permanent bolig og arbejde ved afslutningen af projektforløbet og det lille antal, der var motiveret til at tage tilbage til hjemlandet, indikerer de hjemløses brug af Kofoeds Kælders indsatser, at der var en række tiltag, der var vigtige i forhold til at støtte de hjemløse. De hjemløse blev hjulpet i deres dagligdag i Kofoeds Kælder gennem forskellige indsatser: De fik mulighed for at opretholde god hygieine gennem bad og vaskefaciliteter i Kofoeds Kælder, til at bytte snavset tøj til nyt osv. (jvf. afsnit 9.1). De fik oplysninger og vejledning om danske arbejdsmarkeds- og boligforhold (Jvf. afsnit 9.4). De fik hjælp til deres misbrug ved samtaler med projektmedarbejderen, evt. samtaler med en psykolog, der kunne polsk, og der var mulighed for antabus-udlevering fra midt i projektperioden (jvf. afsnit 9.3). De blev hjulpet med sværere juridiske problemer af Kofoeds Kælders jurist (Jvf. afsnit 9.5) og havde mulighed for at deltage i dansk- og engelskundervisning i Kofoeds Kælder (Jvf. afsnit 9.6). Selvom hovedformålet ikke har båret frugt for en stor del af de hjemløse, indikerer deres brug af Kofoeds Kælders indsatser altså et behov for støtte heriblandt støtte i nogle alvorlige og livstruende situationer. De dårligst stillede østeuropæiske hjemløses problematikker lignede til dels nogle af de dårligst stillede danske hjemløses problematikker. For dem kan overordnede mål som f.eks. arbejde og bolig være svært opnåeligt, men hvor en række delmål som f.eks. at overleve på gaden eller komme væk fra gaden i midlertidige boligløsninger, at nedbringe sit 5

7 misbrug, at få akut behandling i livstruende situationer, evt. at lære dansk, kan være skridt på vejen til de overordnede mål om arbejde og bolig (jvf. skadesreduktion tankegang og De Små Skridts Metode (LVS 2009)). 6

8 3. Indledning Formålet med projektet var at hjælpe de polske hjemløse, der opholder sig i København, væk fra en usikker tilværelse på gaden ved enten at hjælpe dem tilbage til Polen eller ved at hjælpe dem til en mere ordnet tilværelse i Danmark med beskæftigelse og bolig. Gennem samarbejde mellem Kofoeds Skoles søsterskole Barka i Poznan, Polen og Kofoeds Skole i København blev de polske hjemløse, der var motiveret til at tage tilbage til Polen, støttet til en mere ordnet tilværelse i Polen. Samarbejde med et vikarbureau i Danmark skulle hjælpe de hjemløse med at finde beskæftigelse i Danmark. Målgruppen kan således deles i to: de der kan hjælpes til en bolig og beskæftigelse i Danmark, og de der, gennem samarbejde med Barka i Polen, kan støttes til en tilværelse uden hjemløshed dér. Af disse målsætninger var det dog en tredje, der kom til at dominere: at støtte de der i løbet af projektperioden hverken kunne finde bolig og arbejde i Danmark eller kunne reintegreres gennem Barka i Polen. Dette skyldtes de polske hjemløses modvilje mod at tage tilbage til Polen samt den forværrede beskæftigelsessituation i Danmark og det svært tilgængelige boligmarked i København. Det daglige arbejde bestod derfor ofte i at støtte den tredje målgruppe, som i løbet af projektperioden ikke kunne hjælpes til beskæftigelse eller bolig i Danmark og som heller ikke kunne motiveres til at tage tilbage til Polen. Projektet er en videreførelse af et tre måneders pilotprojekt (fra september til november 2008), hvor socialarbejdere fra Barka i Poznan i Polen, opsøgte og etablerede kontakt til hjemløse polakker i København. Socialarbejderne fik viden om deres situation i Danmark og baggrund i Polen. De hjemløse polakker blev tilbudt et reintegrationsforløb i Polen via Barka i Poznan (jvf. Bilag 2 for resultaterne af Barka-projektet). På trods af den store modvilje blandt de polske hjemløse, socialarbejderne mødte, lykkedes det at motivere 9 polske hjemløse til at tage tilbage til Polen via Barka s program af reintegrering. I løbet af dette projekt har der dog været kendskab til nogle (3), der efterfølgende er vendt tilbage til Danmark og Kofoeds Kælder. En tredjedel af de der blev hjulpet tilbage gennem Barka har altså valgt at rejse tilbage til Danmark. I løbet af dette projekts 2-årige forløb blev målgruppen udvidet til også at omfatte central- og østeuropæiske hjemløse generelt, da disse også opsøgte Kofoeds Kælder for at få hjælp. Disse blev dog ikke søgt reintegreret i deres hjemlande, da samarbejdet var oprettet med Kofoeds Skole i Polen. Værelser i Kofoeds skoles akutherberger i København kunne benyttes inden afrejse til Polen, sådan at vedkommende havde mulighed for at få en pause fra gaden inden afrejse til Polen. Et samarbejde med et vikarbureaue skulle hjælpe de polske hjemløse, der ønskede arbejde i Danmark. Vikarbureauet var dog under konkursbegæring og gik konkurs 1. juni Efterfølgende blev andre vikarbureauer kontaktet, dog uden held (jvf. afsnit 4). Projektet løb fra 1. november 2009 til 31. oktober 2011 og blev gennemført af projektmedarbejder Marketa Kubickova med hjælp fra daglig leder Kim Clemen. Oplysninger til 7

9 brug for denne rapport er indhentet i denne periode. Oplysningerne er indhentet igennem det daglige arbejde med de hjemløse og ud fra en evaluering, hvor fem hjemløse fortalte om deres syn på deres situation og de mulige løsningsforslag. Oplysningerne der ligger til grund for tabeloversigterne er afsluttet d. 15. oktober Analyse og sammenfatning af data samt endelig rapportskrivning er foretaget af Louise Christensen og Marketa Kubickova. Alle hjemløse er anonymiseret. I selve beskrivelserne af de hjemløse, er brugt konstruerede navne og visse fakta er yderligere sløret ved at ændre enkelte fakta som f.eks. køn, alder og overnatningssted grundet det forholdsvis snævre miljø af østeuropæiske hjemløse i København. Det har ikke været muligt at opnå informeret samtykke fra alle deltagende i rapporten, da en del var engangsbrugere, der enten kun kom enkelte gange eller ikke ønskede en dybere kontakt med projektmedarbejderen. I denne rapport benyttes en række definitioner, der ikke kan forstås entydigt, og som det derfor er nødvendigt at redegøre for. Betegnelsen Østeuropa og østeuropæere benyttes til trods for den omstridte og her i rapporten misvisende betegnelse 1 og til trods for modvilje mod betegnelsen. Den benyttes dog, da det er den, der er almenkendt i Danmark. I rapporten knytter betegnelsen sig til a 12 landene (dvs. de 12 nyligt optagede medlemmer af den Europæiske Union siden 2004 og : Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Malta og Cypern og fra 2007: Rumænien og Bulgarien) samt Serbien, Hvide Rusland, Ukraine og vestlige Rusland. Østeuropa forstås altså i denne rapport, som det der geografisk betegnes Central- og Østeuropa. Betegnelsen hjemløs og hjemløshed er også omstridt (Järvinen 1993, Stax 2000) og benyttes ikke entydigt i de forskellige europæiske lande. I denne rapport benyttes FEANTSAs ETHOS definition (jvf. bilag 1) som også benyttes i de 2 tællinger af danske hjemløse, der er lavet 3. Overordnet henviser hjemløse til de, der ikke har en passende bolig eller rum, som personen har eneret over (et fysisk domæne), ikke har mulighed for at opretholde en privatsfære (et socialt domæne) og/eller ikke har den juridiske råderet til at bebo boligen (retsligt domæne). Operationelt henviser dette til personer der er: uden opholdssted (f.eks. sover i det offentlige rum, på natcaféer og natherberger), boligløse (f.eks. personer der sover på krisecenter og botilbud), usikker bolig (f.eks. de der bor uden lejekontrakt, bor hos familie og venner) og utilstrækkelig bolig (f.eks. personer der bor i campingvogn, skur, i boliger, der overskrider den nationale norm for hvor mange, der bor i samme rum). 1 Geografisk strækker det europæiske kontinent sig til Uralbjergene i øst. I denne rapport er lande, der geografisk betegnes som centraleuropæiske lande sammenfattet i betegnelsen Østeuropa og østeuropæere. 2 Betegnelsen udenlandske hjemløse er udeladt, da den også knytter sig til omfanget af migranter fra resten af verdens lande, som ikke har helt samme juridiske, sociale og socioøkonomiske rammer som de østeuropæiske hjemløse. 3 Dog med enkelte undtagelser (jvf. Benjaminsen 2009). 8

10 Den korrekte betegnelse bør dog være: østeuropæere der er hjemløse i København, da der i de fleste tilfælde ikke var vished om de var hjemløse i hjemlandet. Grænsen mellem hvornår en person er hjemløs i Danmark eller er turist, der bare sover diverse steder, der normalt ikke betegnes som ordentlige sovesteder og i følge ETHOS definitionen derfor er karakteriseret som hjemløs, er hårfin. Nogle sover måske hos venner og bekendte i dette fremmede land, andre på gaden for at undgå de, for nogle østeuropæere, relativt dyre vandrehjemspriser. Der var kendskab til enkelte hjemløse, der havde bolig i hjemlandet. I denne rapport fokuseres der på østeuropæere, der lever som hjemløse i København. De ressourcestærke østeuropæere (jvf. afsnit 5.1), der henvendte sig er sorteret fra i det følgende tabelmateriale. Alle procentsatser er angivet uden decimaler og er altså afrundet i tabellerne, hvorfor enkelte kan have sum over 100. Betegnelsen oprindelsesland har en klang af genetisk forbundethed til et land og betegnelsen hjemland er lidt problematisk, da nogle hjemløse ikke længere opfattede dette land som deres hjem, men begge betegnelser er her bevaret i mangel af bedre betegnelser. 3.1 Baggrund Fænomenet migration findes beskrevet i divers litteratur og forklares i adskillige teorier. Det er f.eks. teorier om, hvordan migration kan være velfærdsstyrkende (Ghatak & Sassoon 2001) og teorier om udligning af uligheder (ibid.), om at rejse ud for at forsørge sin familie hjemme gennem remitter (Rasmussen 2011) og om at rejse til kulturelt anderledes miljøer (Ghatak & Sassoon 2001). Der er beskrivelser af migration, der viser hvordan nogle migranter søger at undslippe begrænsninger og fattigdom (Vigh 2003) og teori om styrken af det imaginære i forhold til migration dvs. forestillingen om livet i andre lande (Appadurai 2005 [1996]) osv. Migration kan yderligere kategoriseres i diverse former: Migration fra land til by, migration fra et land til et andet og former for mere permanent migration, det vil sige nomadeliv, hvor man konstant bevæger sig fra et land til et andet. En form for mobilitet (Burrell 2009). Migration er omfattende teoretiseret og eksemplificeret, men kan mest grundlæggende betegnes som menneskelig bevægelse og evt. bosættelse andre steder. De mange teorier, der forsøger at forklare og finde årsager og løsninger på migration, indikerer at migration opfattes som en exceptionel, og ofte problematisk handling (Sutcliffe 2001). Hjemløse migranter er exceptionelle i dobbelt forstand: de er også hjemløse. De rejser ikke bare ud af deres hjemlande, men bor også uden et hjem i de nye hjemlande. Det er dem som denne rapport omhandler. Opgørelser over befolkningstal og antallet af migranter i verden, er meget usikker, men i 2010 vurderede FN, at der var ca. 7 milliarder mennesker og at en forholdsvis lille del, ca. 214 millioner (3.1%) var migranter, dvs. levede udenfor deres hjemland/oprindelsesland (IOM 9

11 2011). Antallet af indvandrere 4 i Danmark er i 3. kvartal af 2011 opgjort til personer (dst 2011b). Af disse var polske (dst 2011c) og i 2010 var det en af de største grupper af de ca. 7,5 % indvandrere i Danmark (ibid.). Langt fra alle indvandrere bliver i Danmark permanent. I 2010 var over halvdelen af de der indvandrede i 2001 udvandret igen (dst 2010). Indvandrere med polsk oprindelse skiller sig aldersmæssigt ud fra indvandrere fra andre vestlige lande som f.eks. Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, idet de fleste er under 60 år (dst 2010). Dette skyldes, at de fleste først er kommet til Danmark efter Polens medlemskab af EU og den lavere gennemsnitsalder alder tyder på, at de er kommet for at arbejde. Efter EU udvidelsen mod øst i 2004 og 2007 er muligheden for at arbejde i de såkaldte gamle EU lande lettet for de nye medlemslande i Central- og Østeuropa. Siden da er mange polakker kommet til Danmark, måske særlig ansporet af den høje beskæftigelse og efterspørgsel på arbejdskraft. Omvendt er de socioøkonomiske strukturer i Polen med lave lønninger, fyringer og herved kortvarige og dårligt betalte jobs samt begrænsede sociale ydelser, og den store forskel i lønniveau i de gamle og nye EU lande, en åbenbar årsag til migration til vest. Disse forskelle udgør de socioøkonomiske rammer for individuelle beslutninger om at søge lykken i et andet land. Men nogle ender med ikke at kunne finde arbejde og bolig og lever som hjemløse i de nye lande og kan måske ikke eller svært forsørge sig selv og samtidig ikke benytte de danske offentligt støttede herberger og væresteder. Antallet af udenlandske hjemløse i Danmark vurderes af diverse hjemløseorganisationer til at være ca (a4 2009, Politiken 2010). Hvis dette tal passer, har Kofoeds Kælder haft kontakt til ca. en tredjedel af dem. 3.2 De juridiske rammer De juridiske rammer for ophold i Danmark har betydning for de østeuropæiske hjemløses muligheder og begrænsninger bl.a. i forhold til at få bolig og beskæftigelse i Danmark. Disse regler defineres både ud fra tolkninger af EU lovgivning og den danske lovgivning. Der er divergerende holdninger til, hvordan de skal tolkes 5. Østeuropæere fra de såkaldte a 12 lande (dvs. østeuropæere der er EU statsborgere) har ret til at opholde sig i et andet EU medlemdsland i op til 3 måneder som turister og 6 måneder eller mere som arbejdssøgende (EU-opholdsbekendtgørelsen 3, stk4). EU-statsborgere har ret til ophold i mere end 3 måneder, såfremt de ud fra en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Det vil sige, at de råder over midler eller indtægter til egen forsørgelse (EU-opholdsbekendtgørelse 6 stk. 1). Der kan derfor argumenteres for, at 4 Indvandrer er her defineret som: personer der er født i udlandet og hvor ingen af forældrene er danske statsborgere. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene og personen er født i udlandet opfattes den pågældende som indvandrer (Danmarks statistik 2011a). 5 Juraprofessor Kirsten Ketscher mener bl.a. at Ankestyrelsen i en række sager, fortolker den EU baserede ret til sociale ydelser indskrænkende i nye og uklare situationer (Ketscher 2011). 10

12 unionsborgere (bortset for de arbejdssøgende) der efter de 3 første måneders ophold ikke kan forsørge sig selv, ikke har lovligt ophold i landet, hvilket altså også omfatter hjemløse EUborgere i Danmark, der ikke er selvforsørgende. I 2007 fastslog daværende socialminister Karen Jespersen, at de udenlandske hjemløse ikke havde ret til at benytte offentligt støttede hjemløsetilbud som f.eks. herberger. De herberger, natcaféer etc. der benytter offentlige midler til at hjælpe de hjemløse, risikerer at miste deres økonomiske støtte 6. Det vil sige, at de østeuropæiske hjemløse, der blev hjulpet gennem dette projekt, var personer, der ikke havde ret til at benytte de tilbud, der udelukkende modtog offentlig støtte. Dog undtaget akutte ydelser, som f.eks. akut lægehjælp og undtaget evt. kommunalt støttede frivillige organisationer, der gennem kommunens såkaldte 18 midler, kunne hjælpe udenlandske hjemløse. De hjemløse kunne altså først og fremmest hjælpes gennem frivillige og private midler. Der findes ingen samlet national indsats, selvom hjemløseorganisationer i Københavns Kommunes, hvor langt de fleste indvandrere opholder sig, har gjort opmærksom på de udenlandske hjemløses situation og socialborgmester i Københavns Kommune Mikkel Warming ønsker at handle på problematikken (Warming bl.a. i: Morgencaféen 2010 og Politiken 2007). Derudover var de hjemløse, der havde haft arbejde men som havde mistet det igen, påvirket af regler om social sikring (f.eks. kontanthjælp), som der dog var forskellige tolkninger af (Ketscher 2008). Endelig er der problematikken om rettighedstab. Der var en fare for at EU s regler og rettigheder var så indviklede, at de var svært forståelige for nogle socialarbejdere, hjemløse etc., sådan at der er fare for et rettighedstab (jvf. også Ketscher 2008). 6 De frivillige og private organisationer, der støttes af statslige midler, kan dog stadig hjælpe de udenlandske hjemløse, så længe hjælpen baseres på egne private midler. I vintrene 2010 og 2011 etablerede Socialministeriet en akut nødovernatningspulje, som private og frivillige organisationer kunne ansøge om, sådan at ingen uanset opholdsretlig status var nødsaget til at overnatte på gaden (Socialministeriet 2011). 11

13 4. Metode Hovedformålet med projektet søgtes opnået gennem to praktiske vinkler: at hjælpe de hjemløse til beskæftigelse og bolig i Danmark eller at hjælpe de hjemløse til reintegration i deres hjemland (Polen). Til at nå disse mål samlede projektmedarbejderen viden om den enkeltes situation og derigennem mulighederne for bolig og beskæftigelse i Danmark eller muligheden for en reintegrationsproces i Polen. Projektmedarbejderen skrev ugerapporter over det arbejde, der blev gjort for de hjemløse og de problematikker, hun stødte på. For at hjælpe de hjemløse til beskæftigelse i Danmark, var der lavet en aftale med et vikarbureau om at forsøge at finde beskæftigelse til de hjemløse. I starten af projektperioden samlede projektmedarbejderen viden om de østeuropæiske hjemløse i København og deres individuelle situation samt muligheder og ønsker til arbejde. Hun tog herefter kontakt til vikarbureauet men det var under konkurs og gik 1. juni 2010 konkurs. Efterfølgende kontaktede projektmedarbejderen og en ansat i Kofoeds Kælder diverse vikarbureauer (ca. 15 vikarbureauer), men alle afviste samarbejdet, med den begrundelse at de ikke havde mulighed for at skaffe arbejde til de, der ikke kunne dansk, hvilket kun få af de hjemløse kunne (jvf. Afsnit 7.3). Herefter hjalp projektmedarbejderen de hjemløse med vejledning og råd i forhold til job. Hun forklarede dem f.eks. om jobcentre i København og fulgte nogle dertil, oversatte cv er, vejledte generelt om det danske arbejdsmarked og kontaktede enkelte arbejdsgivere om evt. job. Dette har udgjort langt størstedelen af projektmedarbejderens arbejde og var meget tidskrævende, men de hjemløse var meget taknemmelige for denne hjælp, da det netop var den en del efterspurgte og mange gjorde brug af (jvf. tabel 9.4). Grundet forværringen af beskæftigelsessituationen i Danmark og de fleste hjemløses modvilje mod at tage hjem, bestod det daglige arbejde for det meste i støtte og bistand i deres situation, der for nogle var præget af misbrug, psykiske problemer, sprogbarrierer o.a.. Midt i projektperioden blev en psykolog, der kunne tale polsk, tilknyttet på frivillig basis og midt i projektperioden var der udeling af antabus til de hjemløse, der ønskede det. Derudover var de hjemløses muligheder at benytte de private og frivillige organisationer i København til f.eks. at få et gratis måltid mad o.a. og at klare dagliglivet ved forskellige småjobs eller at samle flakser etc. (jvf. Afsnit 8.8) og leve for så lidt som muligt ved f.eks. at benytte mulighederne for gratis mad og/eller rode i skraldespande/containere for at finde mad (jvf. afsnit 8.8). Det har været noget nær umuligt at hjælpe de hjemløse med deres boligsituation. Ventelisterne til de almene boligselskaber er lang og huslejen på det almene og private boligmarked er ofte for høj for de hjemløse. Uden indtjening fra et job og kun med flaskepant osv. til indtjening, er det meget svært for den enkelte at betale den høje husleje i og omkring København. Nogle hjemløse gik sammen og lejede ét enkelt værelse på et hotel og delte det. Kofoeds Skole råder over nogle akutherberger i København, der er ubemandede og som nogle hjemløse fik mulighed for at bo i. 12

14 I forhold til at sikre en succesfuld tilbagevenden til Polen, blev et samarbejde lavet med Kofoeds Skoles søsterskole Barka i Polen. Samarbejdet blev desværre påvirket af at Barka havde modtaget så mange hjemløse fra et tilsvarende projekt i London, at det indvirkede på optaget af de polske hjemløse i København, på de tidspunkter, de var motiveret til at tage tilbage. Medarbejderne søgte at få plads på andre herberger i Polen, men det var en meget omstændig proces og forløb ikke let. En anden Kofoeds Skole i Polen samarbejdede med Kofoeds Kælder mens de andre to skoler ikke havde mulighed for at hjælpe: den ene var forbeholdt tidligere indsatte og den anden kunne kun tage imod hjemløse, der havde haft ophold i den kommune skolen lå i. Projektmedarbejderen fik kontakt til andre herberger, hjælpeorganisationer og kommuner, der kunne tage imod og støtte de hjemløse, men det var ikke muligt på det tidspunkt at etablere en permanent aftale med dem. Projektet er udført af projektmedarbejder Marketa Kubickova, der talte eller kunne gøre sig forståelig på flere forskellige sprog: polsk, tjekkisk, slovakisk, russisk, engelsk og dansk. Det var ikke muligt at kommunikere verbalt med hjemløse, der kun talte rumænsk og bulgarsk. 4.1 Kontakt Gennem opsøgende arbejde og opbygningen af tillidsfulde relationer til de hjemløse forsøgte projektmedarbejderen at skabe viden om de hjemløses nuværende situation for at hjælpe dem med arbejds- og boligsøgning i Danmark eller til at vende tilbage til Polen. Ud fra individuelle samtaler vurderede projektmedarbejderen hvilken hjælp den hjemløse havde brug for og forsøgte at få et billede af den hjemløses totale situation, dvs. den hjemløses situation omkring bolig, helbred, misbrug, økonomi, familie, netværk osv. Det var ikke vanskelligt at få kontakt til de østeuropæiske hjemløse i København, da de hjemløse, der allerede kendte til Kofoeds Kælder, gerne tog nye hjemløse med. De fleste kom ned i Kofoeds Kælder for at få et bad, noget kaffe, bytte det gamle snavsede tøj til rent eller for at snakke med de andre østeuropæiske hjemløse eller projektmedarbejderen, da det havde rygtedes, at hun kunne tale deres sprog. Kofoeds Kælder har åbent i hverdagene mellem 8 og 9 om morgenen, hvorefter medarbejderne og evt. frivillige går på gaden for at opsøge nye hjemløse i området. Efter morgenturen havde projektmedarbejderen ofte travlt med individuelle samtaler med diverse brugere. Det daglige arbejde var ofte fyldt med opgaver som at oversætte CV er fra diverse sprog til dansk, rådgivning om hvordan det danske arbejds- og boligmarked fungerede, ledsage og tolke på jobcenteret og på hospitalet, undervise i dansk og engelsk og hjælp til diverse problemer i deres dagligdag. I en måned i sommeren 2010 måtte der dog holdes lukket for nye hjemløse (bortset fra polske, da det til at starte med var denne gruppe projektet omhandlede), da der ikke var plads til flere i Kofoeds Kælder. Der har ca. opholdt sig mellem 5 og 15 hjemløse i Kofoeds Kælder hver dag og mange uden dansk- og engelskkundskaber. Herved var det kun 13

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester OMBOLD Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte - udbyttet for den enkelte Bachelorprojekt 7. Semester Udarbejdet af: Mia Fritzen og Sara Rosing Vejleder: Anne Mette Markhus Udført: 28. aug. 2012 3.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor. Foto: Holger E. Henriksen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.dk Indhold: 1. Ledelsesberetning 2007...5

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune 2015 HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder December 2011 Ane Kirk 1 Resumé Denne rapport indeholder resultaterne af midtvejsevalueringen af Café Klare, en natcafé for kvinder. Café Klare

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere