vucstor.dk Årsskrift 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vucstor.dk Årsskrift 2013"

Transkript

1 vucstor.dk Årsskrift 2013

2 VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov Nykøbing F Næstved Vordingborg Hoved- og nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov Nykøbing F Næstved Vordingborg Resultatopgørelse (t.kr.) Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster (1.073) (512) (227) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster (1.893) Årets resultat Balance (t.kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Årselever Almen voksenuddannelse (AVU) 453,1 448,0 441,2 455,5 Forberedende voksenundervisning (FVU) 111,1 92,3 62,9 44,2 Ordblindeundervisning (OBU) 15,1 11,1 7,9 8,3 Studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf) 417,7 393,4 433,2 427,2 2-årig hf 277,0 278,2 257,6 197,0 Gymnasiale suppleringskurser (GSK) 10,6 12,0 15,3 7,9 Øvrige (IDV, pædagogikum, brobygning) 11,8 6,1 5,8 5,6 Årselever i alt 1.296, , , ,7 Uddrag af årsregnskab Find det samlede årsregnskab på vucstor.dk. VUC Storstrøm har haft en stigning i årseleverne fra til svarende til en vækst på 4,5%. VUC Storstrøm har konsolideret sin økonomi ved et overskud på kr svarende til en overskudsgrad på 2,9%. Bestyrelsen har således sikret VUC Storstrøms økonomiske konsolidering ved vedvarende at holde et sikkert fokus på skolens økonomiske udvikling og styring. Ib V. Pedersen, Administration- og økonomichef Forord Udfordringen for enhver offentlig virksomhed i disse år er, at der skal skabes mere kvalitet med anvendelse af færre ressourcer. Færre ressourcer og øget kvalitet er ikke nødvendigvis modstridende størrelser, tværtimod kan det meget vel tænkes, at øget ressourcebevidsthed medvirker til, at vi alle tvinges til at nytænke og bryde med indgroede vaner og forestillinger om, hvordan en given opgave skal løses. Alle studerende på VUC Storstrøm har som et grundvilkår for deres tilværelse, at de er i færd med en større omlægning af deres liv. De benytter deres uddannelse til at dygtiggøre sig, så de kan få deres ønskeuddannelse og derefter forhåbentlig deres ønskejob. De har alle taget udfordringen op for at kunne mestre tilværelsen. De har alle et ønske om at præge og styre deres egen udvikling. VUC Storstrøm er som uddannelsesinstitution underlagt de samme vilkår som vore studerende, også vores grundvilkår forandres i disse år. Vi skal håndtere de krav om forandringer, som et foranderligt samfund stiller os overfor, og vi skal håndtere krav om øget kvalitet i vore uddannelser krav, som er en naturlig følge af udviklingen af vores vidensamfund. Anvendelse af IKT i uddannelserne er et fokusområde på VUC Storstrøm, hvor vi gerne er på forkant med udviklingen. Anvendelse af videokonference i undervisningen samt etablering af et Videncenter for anvendt IKT på VUC Storstrøm i samarbejde med Region Sjælland, RUC, University College Sjælland, CELF og Lolland Kommune er eksempler herpå. Vi er meget stolte over, at vi i for- året 2013 blev tildelt en fornem sølvpris af United States Distance Learning Association for udvikling og implementering af Global Classroom (anvendt videokonference i undervisningen). En række omlægninger af vore uddannelser i 2013 er andre gode eksempler på, at VUC Storstrøm tager udfordringerne op, og søger at efterkomme omgivelsernes behov for fleksibilitet og kvalitet i uddannelserne. På VUC Storstrøm vil studerende, medarbejdere, ledelse og bestyrelse ikke nøjes med at sidde bag vinduerne i klasseværelserne og mødelokalerne og se på, at verden forandrer sig. Vi ønsker at sætte vort præg på og bidrage til udviklingen både i relation til det enkelte individ og i relation til det store fællesskab. VUC Storstrøms årsskrift for 2013 er en manifestation af vor ambition om at udvikle og bidrage til individets og fællesskabets udvikling. Årsskriftet beskriver udviklingsprojekter, som vi er overbeviste om, vil danne skole for udviklingen af det store fællesskab, og årsskriftet beskriver også den individuelle udvikling, man som studerende på VUC Storstrøm har mulighed for at gennemleve. Jeg vil ønske dig god læselyst. Niels Henriksen Direktør 2 3

3 Hvem er VUC Storstrøm? Læringspiloter med kurs mod uddannelse VUC er en forkortelse for Voksenuddannelsescenter dem er der 31 af rundt om i hele landet. VUC s uddannelser spænder lige fra ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau (toårigt hf) til almen uddannelse for voksne og unge, der ønsker at supplere og styrke deres færdigheder i f.eks. matematik og dansk fra folkeskolen og ordblindeundervisning. VUC tilbyder undervisning inden for: AVU Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende Voksenundervisning (FVU) Gymnasiale suppleringskurser (GSK) Ordblindeundervisning (OBU) Studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf) 2-årig hf I mere en 50 år VUC rækker mere end 50 år tilbage i tiden, hvor de første tekniske forberedelseskurser blev etableret. Missionen var dengang at få de unge og voksne tilbage på skolebænken for at videreuddanne sig på de mellemtekniske uddannelser, som var stærkt efterspurgte i den ekspanderende industri. I dag er VUC en selvstændig og formel del af det offentlige voksenuddannelsessystem. VUC tegner sig for en betydelig del af voksenuddannelsen i Danmark med omkring studerende på årsbasis. Mange af VUC s kursister benytter vores uddannelsestilbud til at tage en videregående uddannelse. I 2012 svarede 66% af kursisterne i VUC Storstrøms elevtrivselsundersøgelse, at de havde planer om at læse videre efter deres uddannelsesforløb på VUC Storstrøm. VUC og 95-procentmålsætningen? Det er regeringens mål, at vore børn og unge skal blive den bedst uddannede generation i danmarkshistorien, og at 95% af en ungdomsårsgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Regeringen lancerede i efteråret 2013 et udspil til en reform af erhvervsuddannelserne. Målet med at forny erhvervsuddannelserne er, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, og så skal langt flere af dem, der begynder, også gennemfører. I en rapport fra 2013 kunne konsulentfirmaet DAMVAD konstatere, at VUC s almene voksenuddannelse i høj grad brygger bro til erhvervsuddannelserne. 59% af AVU-kursisterne fra årgang 2010, som er i gang med en uddannelse, har netop valgt en erhvervsuddannelse. Vidste du, at: VUC Storstrøm er den største udbyder af hf-undervisning i Region Sjælland. VUC Storstrøm tilbyder kompetencegivende undervisning til unge og voksne på alle niveauer fra grundlæggende undervisning i dansk og matematik til højeste gymnasiale niveau. VUC Storstrøm har hvert år ca kursister. VUC Storstrøm tilbyder undervisning fra 7 byer fordelt på Sjælland og Lolland- Falster: Faxe, Haslev, Maribo, Nakskov, Nykøbing F., Næstved og Vordingborg. VUC Storstrøm har ca. 200 medarbejdere, der alle står klar til at bidrage til, at VUC Storstrøms uddannelser afvikles på den bedst mulige måde. Unge med ild i rumpen lærer gennem fysiske udfordringer og kreative fag Uro i kroppen og ild i rumpen fungerer bare ikke med stillesiddende klasseundervisning. For en gruppe unge i Guldborgsund Kommune blev løsningen Læringspiloterne et projekt udviklet af Produktionsskolen Multicenter Syd og VUC Storstrøm med støtte fra Region Sjælland. Læringspiloterne er et tilbud til unge, der enten har svært ved at finde sig til rette i det traditionelle uddannelsessystem, eller slet ikke er kommet i gang. Rammen om projektet har været Toreby gamle skole lidt udenfor Nykøbing F, hvor læringspiloterne har fået en ny tilgang til fag som dansk, matematik, tysk og samfundsfag. Projektleder Jannie Nielsen, VUC Storstrøm fortæller: - Når de unge begynder her, bliver de testet i dansk og matematik, og de er generelt rigtig godt med. Men hvorfor skal undervisning altid foregå på en stol i et klasseværelse? De unge skal selvfølgelig have et mål, men her lærer de blandt andet, at det mål kan nås på mange måder. Hos Læringspiloterne lærer de unge brøkregning og tyske verber gennem graffiti, rapmusik og opførelsen af en modelskateboardrampe. De bliver en del af en mentorordning, og klædes gennem forløbet på til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse. En af deltagerne var Villads With Petersen, der med egne ord kommer til at tegne kruseduller i kladdehæftet, hvis han skal sidde for mange timer på en skolestol. - Efter skolen var jeg lidt rundt. Jeg har været et år på CELF og et halvt år på slagteriskolen. Men jeg har brug for at være fysisk aktiv, nærmest fra det minut jeg står op, og jeg brugte derefter et halvt år på at gå Caminoen i Spanien. Da jeg kom hjem hørte jeg om det her, hvor man lærer på nogle andre måder. Det har været en periode med en rigtig fed hverdag. Jeg er også begyndt at lave rapmusik, og jeg tjener endda lidt penge på det. Efter forløbet hos Læringspiloterne begyndte Villads på 10. klasse på VUC Storstrøm i Nykøbing F. På VUC bygger man videre på erfaringer fra projektet, bl.a i forhold til kontanthjælpsreformen. 4 5

4 Blå huer til de første Global Classroom studenter hun deltager direkte i det meste af undervisningen hjemmefra og samtidig havde mulighed for selvstudium, som hun kunne lægge på tidspunkter, hvor hendes søn var lagt i seng. Også for Mette Line Holm fra Bogø, blev den daglige tur til Nykøbing F. den barriere, der adskilte hende fra drømmen om at komme ind på dyrlægestudiet. - Jeg har en butiksuddannelse, men ville gerne læse videre, derfor overvejede jeg hf. Men jeg bor på Bogø og er alene med en søn på otte år, der går i skole her. Så det ville være en meget stor udfordring for mig at køre til Nykøbing hver dag og samtidig en dyr løsning. Så da vejlederen på VUC fortalte mig om Global Classroom, syntes jeg, det lød helt rigtigt. Der har været dage, hvor jeg har været på skolen. Det har været fint, for så får man det sociale med. Ellers har jeg siddet her hjemme, hvor jeg reelt har kunnet nøjes med at stå op og tænde for computeren 10 minutter inden skolestart. Den løsning har jeg været rigtig glad for, fortæller hun. NYKØBING F.: I 2013 skærpede vi den pædagogiske profil gennem en række tiltag med henblik på at gøre undervisningen endnu bedre i forhold til kursisternes behov. Vi har gennemført en række tolærerordninger, så der kunne blive mere kvalitetstid for kursisterne sammen med en lærer. Vi har indført lektieminimerende klasser på hf og AVU, hvor kursisternes forberedelse blev lagt på skolen og støttet af læreren. Endvidere har vi gennemført en kursusrække med henblik på at videreudvikle lærerkompetencer i forbindelse med undervisningen på den fleksible hf. Endelig har vi forberedt at ordblindeundervisningen kan finde sted på ipad, der også kan bruges i den øvrige undervisning. Afdelingsleder Jan Bodholdt Webbaseret undervisning hjemme ved køkkenbordet er blevet et hit hos de hf-studerende I juni 2013 kunne verdens første Global Classroom studenter iføre sig den blå hue hos VUC Storstrøm i Nykøbing F. De seks pionerer havde valgt at gennemføre deres studie som webbaseret undervisning og deltog dagligt i klasseundervisningen hjemmefra. Fælles for de seks er, at de på grund af afstand, transportproblemer eller udfordringer med børnepasning ville have svært ved at følge et ordinært hf-studie med faste mødetider i klasseværelset. For dem blev Global Classroom den mulighed, der åbnede døren til en adgangsgivende eksamen. En af de studerende, Lærke Menko, fortæller: - Hvis jeg ikke havde kunnet læse på den her måde, så havde jeg ikke taget hf så enkelt er det. Jeg ville ikke kunne følge en almindelig klasse med en lille søn på fem år. Nu kan jeg begynde på pædagoguddannelsen efter sommerferien. Det bliver også et forløb, hvor vi ikke har så mange timer på skolen, men til gengæld en del hjemmearbejde. Lærke Menko bor på landet, og for hende ville transporten og de daglige klassetimer ikke kunne kombineres med udfordringen ved at være enlig mor. Og det blokerede hendes muligheder for en videregående uddannelse. Løsningen blev Global Classroom, hvor Det webbaserede studie har dog ikke været uden udfordringer. Som de første studerende på systemet, har både Lærke og Mette oplevet tekniske nedbrud og irritationsmomenter. Problemerne er heldigvis blevet løst og rettet til henad vejen. Men én ting kan teknikken ikke løse. - Rent teknisk er Global Classroom blevet bedre undervejs. Med den nyeste version oplever jeg stort set ingen udfald. Det er dog en undervisningsform, der kræver vilje og motivation. Det kan vi også se på holdet. Dem, der ikke havde noget at bruge den hf til, er droppet ud. Men for os andre, synes jeg, det har fungeret rigtig godt, siger Lærke Menko. En 2-årig hf er en gymnasial ungdomsuddannelse på linje med STX, HTX og HHX. På VUC Storstrøm er der mulighed for at tage en 2-årig hf i Faxe, Næstved og Nykøbing F. Formålet med en 2-årig hf er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, og at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsesforløb. Som kursist på den 2-årige hf følger man den samme klasse i 2 år, men man har mulighed for at tone sin egen uddannelse via sine valgfag og gennem den større skriftlige opgave. I Nykøbing F., og fra august 2014 også i Næstved, kan man vælge fleksibel hf med Global Classroom, der kombinerer traditionel klasseundervisning med webbaseret undervisning. Besøg fra krigens holocaust I april 2013 fik en række studerende sig en helt særlig og meget gribende oplevelse, da de mødte op til et oplæg om holocaust. En studerende havde inviteret sin bedstemor Kitty Menko Jørgensen til at fortælle. Den gamle dame, der i dag er over 80, fortalte om sin tid og dagligdag som forfulgt jøde under det tyske naziregime. Ny afdelingsleder Sara Langerup er tiltrådt stillingen som ny afdelingsleder i Nykøbing F. Fra 2014 får Sara Langerup dermed ansvaret for afdelingens 45 undervisere samt et stort udvalg af uddannelser, der spænder fra ordblindeundervisning til det gymnasiale niveau. Efter 37 år hos VUC gik Jan Bodholdt på efterløn i slutningen af december Motion før efterårsferien Første semester af skoleåret blev rundet af med sved på panden. Alle kursister på afdelingen i Nykøbing fik mulighed for at brænde kalorier af til enten zumba, rundbold og en gå- eller løbetur. Omkring 175 kursister deltog, og lærerne Erik Marquardtsen og Marina Jørgensen holdt styr på regler og hoftevrid. Arrangementet var så stor en succes, at afdelingen i Nykøbing F. nu overvejer at gøre det til en fast tradition. Nykøbing F.

5 VORDINGBORG: 2013 har været et spændende år, hvor der blev arbejdet intenst med forberedelse til et nyt byggeri. Der har igennem årene været gjort flere tiltag til et nyt byggeri, som erstatning for pavillonen. Som bekendt er 3. gang lykkens gang, og også i forhold til Vordingborg. Bestyrelsen for VUC Storstrøm valgte i foråret at bevillige midler til et nybyggeri, som på flotteste vis kombineres med den eksisterende stenbygning. Det bliver spændende at tage den nye bygning i brug til august Afdelingsleder Søren Jensen Fra håndværk til Romerriget 20-årige Patrick lagde hammeren til fordel for historiebøgerne Det blev kun til få måneder i tømrerfaget for 20-årige Patrick Cederbye. Han fik sit svendebrev i september 2013, og nu er han tilbage på skolebænken for at forfølge en helt anden karriere. - Jeg vil rigtig gerne læse historie. Når folk hører det, undrer de sig over, hvorfor jeg så blev tømrer. Men siden folkeskolen var der to ting, jeg havde lyst til; at læse historie eller blive tømrer. Og tømrer var nok den hurtigste løsning, forklarer han. Det blev han så. Og han havde job efter endt uddannelse. Alligevel trak historiestudiet så meget, at Patrick valgte Parat til Uddannelse på VUC Storstrøm i Vordingborg en AVU startpakke, der hjælper Patrick med at finpudse sine boglige kompetencer, så han kan fortsætte på hf efter sommerferien. - Det er trods alt 4-5 år siden, jeg gik i folkeskolen, og jeg har ikke nogen 10. klasse, så der er lige lidt, der skal pudses af. På AVUen har jeg dansk, engelsk og matematik på E og F niveau og historie på D niveau. Der er ingen eksamen. Men fordi alle på holdet er på forskelligt niveau, starter man fra bunden, og er du hurtig, får du sværere opgaver. På den måde kan alle være med, fortæller Patrick Cederbye. Han er ikke i tvivl om, at studievalget har været rigtigt. Men der har alligevel været nogle udfordringer. - Det er jo helt anderledes pludselig at skulle sidde på skolebænken og selv stå med meget af ansvaret frem for at være på en arbejdsplads, hvor man har en stram arbejdsplan at gå frem efter. Jeg bliver også 8 træt af at sidde så meget ned, for som tømrer er man jo hele tiden i bevægelse, så jeg dyrker noget mere motion i dag, siger han. Efter sommerferien forventer Patrick Cederbye at starte på Vordingborgs 2-årige hf enkeltfagsforløb, og bagefter venter forhåbentlig historiestudiet på Københavns Universitet. Og selvom han ikke regner med at vende tilbage til tømrerfaget, synes han, uddannelsen har givet ham meget. - Jeg tror ikke, jeg skal ud og være tømrer igen, for jeg fik dårlig skulder. Men det er da rart at have noget at falde tilbage på. Og man bliver også modnet meget på en arbejdsplads. Men fremover er det især den romerske og græske historie, jeg vil arbejde med, slutter han. Almen voksenuddannelse (AVU) svarer til folkeskolens 9. og 10. klassetrin. Formålet med AVU er at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og fremme deres interesse for at uddanne sig inden for en række almene fag. Der findes fem niveauer på AVU, og alle fag kan afsluttes med en kompetencegivende prøve. Der undervises både om dagen og om aftenen. AVU-fag kan også læses som en samlet almen forberedelseseksamen, der med den rette fagkombination giver direkte adgang til den 2-årige hf. Flere fag flere niveauer Med afdelingens nye måde at organisere hf enkeltfag på, hvor der fra start planlægges med en 2-årig periode på lige fod med den traditionelle 2-årig hf, har det for første gang i Vordingborg været muligt at tilbyde en bredere vifte af fag på B-niveau og selv matematik A er det muligt at følge. Det er en væsentlig styrkelse af tilbuddet i Vordingborg, og gør afdelingen mere attraktiv for kursister, der tænker i videre uddannelse. Nye lokaler på vej Årets mest synlige begivenhed blev byggeriet af nye undervisningslokaler i Vordingborg. Hen over sensommeren og efteråret har kursisterne kunnet følge nedrivningen af de ca. 40 år gamle pavilloner og igangsættelsen af den nye bygning. Det nye byggeri forventes at kunne tages i brug efter sommerferien i 2014, og i mellemtiden undervises en del af kursisterne i midlertidige pavilloner på p-pladsen. 9 Filmdage i Vordingborg I begyndelsen af september 2013 stod Filmfabrikken for et arrangement for alle kursister på VUC i Vordingborg. Filmfabrikken, filmskolen fra Stege, gav i de tre dage kursisterne et indblik i filmproduktionens mange elementer og gav samtidig kursisterne mulighed for selv at producere en film. Filmfabrikken klippede kursisternes optagelser sammen til små film, som vi så i Vordingborg biograf. Kursisterne arbejdede sammen på tværs af hold og niveauer og fik mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Vordingborg

6 Jeg har altid hadet lektier Selvom hun stadig ind imellem skal løse skriftlige opgaver derhjemme, føler hun en helt anden frihed ved at få lektierne overstået på skolen. - Det skal måske lige nævnes, at jeg er diagnosticeret med ADHD. Når jeg er på skolen, kan jeg sagtens koncentrere mig, for så er det dét, jeg skal. Men når jeg kommer hjem, er der så mange andre muligheder, at jeg har svært ved at koncentrere mig, og så får jeg sjældent lavet lektier. I folkeskolen lavede jeg sjældent lektier. I stedet satte jeg mig bagerst i klassen jeg blev rigtig god til at gøre mig usynlig. Og selvom jeg aldrig har haft svært ved skolefag, så fik jeg sidste år blandt andet 10 i matematik, og det er helt klart, fordi jeg føler mig tilgodeset med den her løsning, forklarer hun. NAKSKOV/MARIBO: I 2013 har vi igen kunnet glæde os over en stor søgning til VUC Storstrøms afdelinger i både Nakskov og Maribo. Det er meget positivt at flere får uddannelse. Det skal vi fortsat kæmpe for ved at tilpasse vores uddannelsestilbud, så vi bedst muligt tilgodeser vore kursisters behov uden at vi mister fokus i forhold til at være en undervisningsinstitution. Men bagsiden af medaljen er, at der ligger en betydelig pædagogisk udfordring i at undervise kursister, som tidligere ikke ville have påbegyndt uddannelse på eget initiativ. Situationen taget i betragtning ser jeg på 2014 med positive øjne. Jeg tror, at der er mange spændende arbejdsopgaver, som venter på at blive løst af VUC både internt og eksternt i fællesskab med diverse samarbejdspartnere. Afdelingsleder Carsten G. Sørensen Et lektieinkluderende hf-forløb blev en god løsning for Helena Bach - Når man går på arbejde, så har man fri, når man har fri. Man skal ikke hjem og løse opgaver. Jeg har altid hadet lektier, og jeg kører hurtigt sur i det, fortæller 22-årige Helena Bach fra Horslunde. Hun er en af de kursister, der til sommer kan gå til eksamen som de første på den lektieinkluderende hf i Nakskov. Og hun er ikke i tvivl om, at muligheden for at få lektierne overstået i skoletiden har været en stærkt medvirkende årsag til, at hun stadig hænger på. - For mig er det rigtig godt, og det er noget af det, der har fastholdt mig på kurset. Jeg er i gang med en hel hf og har timer på skolen samt to fjernundervisningsfag om ugen, og jeg ville have rigtig svært ved at lave lektier ud over det, siger hun. Rent praktisk har kursisterne det samme timeantal som på et almindeligt hf-studie. Men dagens lektioner begynder med, at kursisterne får udleveret det materiale, de normalt ville skulle læse hjemme, og så læser de i stedet på skolen, mens læreren er til stede. - Det, at der er en lærer til stede, betyder, at man har mulighed for at få hjælp. Man har selvfølgelig selv ansvar for, hvor meget man får læst, men det er ikke et frirum, og det giver fravær, hvis man går, fortæller Helena Bach. 10 Hf-enkeltfag Hf-enkeltfag er studieforberedende undervisning for voksne og omfatter de fag og niveauer, indgår i en samlet højere forberedelseseksamen (hf). Formålet med hf-enkeltfag er at give voksne et grundlag for videregående uddannelse eller mulighed for at supplere tidligere uddannelse samt at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. Der undervises i 3 niveauer på hf: C-, B-, og A-niveau, og alle hf-fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen. De fleste fag afsluttes efter ½ år, dog tilrettelægges nogle fag over 1 år, mens andre kan tages på 1½ år. Hf-enkeltfagene kan sammenstykkes til en hel hfeksamen, der giver samme muligheder som en 2-årig hf. Hf-fagpakker VUC Storstrøm tilrettelægger særligt sammensatte hf-fagpakker, der kvalificerer deltagerne til at søge optagelse på de videregående uddannelser, som pædagog, socialrådgiver, bioanalytiker, ergoterapeut, politibetjent og sygeplejerske. Gymnasial supplering VUC Storstrøm tilbyder gymnasiale suppleringskurser (GSK), der har til formål at give ansøgere med en gymnasial uddannelse eller anden tilsvarende gymnasial eksamen mulighed for at opfylde specifikke adgangskrav til videregående uddannelser. Langelandstur for Maribo-kursister Der var rigtig god tilslutning til Maribos studietur for 9./10. klasseshold. I sommeren 2013 gik turen til Langeland og bød på besøg på Langelandsfortet og den økologiske herregård Skovsgård Gods, hvor der var mulighed for at give fag som historie, dansk og naturfag en praktisk vinkel. Årets første Hf-er i januar Normalt springer studenterne og hf erne ud i maj/juni, men på VUC Storstrøm i Nakskov kunne man allerede den 10. januar 2014 fejre årets første hele hf-eksamen. Nye fleksible undervisnings- og eksamensformer gør det muligt for kursisterne at blive færdige på andre tidspunkter end om sommeren. 11 Stor interesse for valgmøde Både Maribo og Nakskov afholdt valgmøder op til efterårets kommunalvalg. I Nakskov deltog stort set kandidater fra alle opstillede partier, og spørgsmålene fra de studerende var mange. Debatten gik blandt andet på offentlig transport, inklusion og store undervisningsenheder frem for små. Nakskov/Maribo

7 Video hjælper matematikken på vej Sidsel Vadsholt Jønck underviser til daglig i dansk, samfundsfag og især matematik, hvor hun har hold med både fjernundervisning og blended learning. Og her er videoerne også til stor hjælp. - De er meget enkle at bruge, og der er mange, der har rigtig stor glæde af dem. For eksempel har jeg et par studerende, der er i lære som henholdsvis elektriker og mekaniker. De har ikke mulighed for at møde op til undervisningen, men kan i stedet deltage på den elektroniske platform. Her i efteråret havde jeg også en studerende, der tog tre måneder til USA. Men i stedet for at søge orlov, fulgte kursisten sin undervisning på internettet, fortæller hun. De små undervisningsfilm producerer hun via sin arbejds-pc, og teknikken er enkel. - Det er helt klart noget, jeg gerne vil bruge mere af fremover. Det er ikke specielt kompliceret, den største udfordring er faktisk at finde tiden til at producere videoerne, siger hun. Videnscenter i Næstved har givet Sidsel Vadsholdt Jønck nye redskaber til undervisningen Hvor mange milliliter er det nu, der går på en centiliter? Og hvordan ganger man lige en brøk? Hvis de studerende på et af Sidsel Vadsholt Jøncks matematikhold kommer i tvivl, ligger løsningen lige for. De kan nemlig gå på nettet og finde en kort video, der forklarer de teoretiske principper bag de matematiske udfordringer. Videoerne er produceret af deres underviser, for efter en række kurser på VUC Storstrøms videncenter i Næstved, har Sidsel Vadsholt Jønck fået nye ideer og muligheder for at variere sin undervisning. Med korte videofilm forklarer hun teorierne bag nogle af de mest gængse problemstillinger, der år efter år opstår på hendes matematikhold. - Som pædagogisk redskab er det rigtig godt, og meget af materialet kan man jo genbruge fra år til år, så på den måde er tiden til at lave det rigtig godt givet ud. Det er ofte de samme ting, der volder problemer, for eksempel har mange det svært med omskrivning af enheder. Og mine kursister har også været glade for instruktionerne til Excel, forklarer hun. Borgmester Carsten Rasmussen fra Næsted Kommune åbner Videncenteret for anvendt IKT Videncenter for anvendt IKT I april 2013 åbnede Videncenter for anvendt Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT) Region Sjællands fælles læringsrum, hvor regionens undervisere kan lære om og udvikle brugen af IKT i undervisningen. Videncenteret er etableret i et samarbejde mellem Lolland Kommune, CELF, University College Sjælland, Roskilde Universitet og VUC Storstrøm. Centeret har base hos VUC Storstrøm i Næstved, hvor der er indrettet trænings- og udviklingsfaciliteter samt adgang til den nyeste teknologi på området. Firmakurser skaber sammenhold Medarbejderne på Hotel Maribo Søpark bruger en uge hvert år på fælles kursusoplevelser Hvert år i december, når sæsonen rundes af, er det tid for medarbejderne på Hotel Maribo Søpark til kompetenceudvikling. De 25 fastansatte bruger en uge på et fælles kursus, hvor de arbejder med alt fra konflikthåndtering, dansk og it til kommunikation og LEAN-processer. Udover det rent faglige boost er et fælles kursus også medvirkende til et godt arbejdsmiljø, fortæller hotellets administrationschef Bo Mejer Hansen. - På sådan et kursus møder vi vores kolleger på en helt anden måde, og det skaber et rigtig godt samarbejde. Samtidig er kurserne skræddersyede til os og tager udgangspunkt i vores virksomhed, så der er også meget fagligt i det, forklarer han. Kurserne for Hotel Maribo Søparks ansatte er et led i uddannelsessamarbejdet Klar til nye muligheder og udbydes derfor gratis til de virksomheder, der er tilmeldt samarbejdet. VUC Storstrøm har i samarbejde med CELF tilrettelagt nogle af kurserne for de ansatte på Hotel Maribo Søpark. Den kombination skaber en solid fagpakke, fortæller uddannelseskonsulent Jette Christensen fra VUC Storstrøm. - Ved at kombinere VUC s almene kurser med CELF s erhvervsfaglige kurser, kan vi tilsammen tilbyde et stærkt og bredt funderet opkvalificeringstilbud, der favner medarbejdere i alle funktioner og niveauer i virksomheden. For eksempel kan VUC Storstrøms FVU-dansk med it understøtte de AMU-kurser, som CELF bidrager med, forklarer hun. For en af Hotel Maribo Søparks tjenere, Jimmi Vejrum Larsen, har den kombination været rigtig god. Han deltog sidste år på kurser i samarbejde og kommunikation, og det har bl.a. givet ham nogle gode redskaber til det ofte hektiske samarbejde i hotellets køkken. Og det er lige præcis det udbytte, hotellets direktør, Yvonne Rasmussen, gerne vil have med retur, når hun drager med sine medarbejdere på kursus. - Det, der er vigtigst, er næsten, at vi er sammen. Sådan et samlet forløb skaber en bred fælles forståelse og en fælles ånd. Når kurserne så oven i købet er skræddersyede, så vi kan bruge dem her, så synes jeg, tiden er rigtig godt givet ud, fortæller hun

8 VUC Storstrøm i udviklingsperspektiv Af Niels Henriksen, direktør VUC Storstrøms opgaver kan ses i to perspektiver. I det første perspektiv skal vi levere vores del af den uddannelsesmæssige opgave ud fra de behov, samfundet formulerer. I det andet perspektiv skal vi motivere, inspirere og dygtiggøre studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere, så vi sammen bidrager til udviklingen af samfundet. Efter min opfattelse er der ingen modsætning imellem de to perspektiver, tværtimod supplerer de hinanden, og når opgaveløsningen lykkes, så skaber de to perspektiver tilsammen den udviklende voksenuddannelsesinstitution og arbejdsplads. Samfundet behov VUC Storstrøm er en del af et parallelt kompetencesystem, der er målrettet voksne over 18 år, som af den ene eller anden årsag har behov for det uddannelsesog kompetenceløft, som VUC Storstrøm kan tilbyde. VUC Storstrøms uddannelser kan som udgangspunkt ikke stå alene, men er først og fremmest en døråbner for vore studerende til uddannelse eller beskæftigelse. Det er derfor af afgørende betydning for VUC Storstrøms opgaveløsning, at vi til stadighed har det pædagogiske beredskab og den nødvendige fleksibilitet, der skal til, for at tilbyde vore studerende den almene opkvalificering og de studiekompetencer, der modsvarer tidens efterspørgsel, og som hjælper vore studerende videre til deres ønskeuddannelse. VUC Storstrøms studerende har vidt forskellige tidshorisonter for deres uddannelsesforløb. Det imødekommer VUC Storstrøm bl.a. ved at tilrettelægge uddannelserne i kortere moduler, typisk af højest 16 ugers varighed. I 2013 blev læreroverenskomsterne ændret. Det er målet med ændringerne, at vi skal skabe et bedre uddannelsesmiljø. På VUC Storstrøm har vi i 2013 fokuseret på at tilbyde vore studerende: Mere tid sammen med en lærer. Flere og bedre undervisningstimer. Mere lektiehjælp og skriftligt arbejde. Mere kursisttilpasset undervisning og individuel faglig vejledning. Korte forløb med prøver efter hvert semester. Det er vores opfattelse, at vi hermed tilrettelægger undervisningen på en måde, der i højere grad end tidligere imødekommer vore studerendes behov. Et bidrag til samfundsudviklingen Det andet perspektiv jeg nævnte i indledningen er udviklingsperspektivet. VUC Storstrøm har en lang række udviklingsprojekter, som sammen med den løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse bidrager til at udvikle skolen. Siden 2009 har vi bl.a. arbejdet målbevidst på at blive dygtigere til at anvende IKT i undervisningen, og vi har i projektet Global Classroom arbejdet med at anvende videokonference i undervisningen, for på den måde at udvikle fleksibiliteten i tilgangen til vore uddannelser. Fra taget af bussen Med vores uddannelsestradition i bagagen, med alt hvad vi har lært fra andre, og fra en position midt i lyskrydset, stiller vi os på taget af bussen og ser ud i horisonten. Når vi har dannet os et godt billede af den aktuelle (!) fremtid, går vi ned i bussen og beslutter, hvilken retning vi skal køre i. Flemming Nielsen, Projektleder Vi har som voksenuddannelsesinstitution en forpligtelse til at bidrage til udviklingsdebatten. I vores konstruktive samarbejde med Region Sjælland, kommunerne i vort opland, RUC, University College Sjælland, erhvervsskolerne og jobcentrene henter vi god viden og inspiration til den retning, vi skal køre bussen i. Med dygtige og engagerede lærere i spidsen for udviklingen, er vi også i stand til at få bussen derhen, hvor vi gerne vil have den. Endelig er det vigtigt, at der er passagerer (studerende), der gerne vil køre med, og som også får mulighed for at give deres oplevelse af køreturens kvalitet tilkende. Min pointe er, at VUC Storstrøm har en forpligtelse til at bidrage til samfundsudviklingen, og at vi gerne gør det; men at vi kun kan gøre det i et konstruktivt samarbejde med studerende og medarbejdere samt de mange vigtige samarbejdspartnere, der udgør VUC Storstrøms omverden. National e-læringskonference Kompetenceudvikling VUC Storstrøm har udviklet en kompetencestrategi- og udviklingsplan for organisationens og medarbejdernes kompetenceudvikling frem til Kompetenceplan 2015 skal sætte VUC Storstrøm i stand til at imødekomme organisationens væsentligste kompetenceudviklingsbehov, og er særligt målrettet medarbejdernes IKT-kompetencer. Flipped Classroom og klasserumsledelse Inden for den pædagogiske kompetenceudvikling har der været fokus på viden, redskaber og metoder til at udvikle tilgangen til læring. VUC Storstrøms lærere har bl.a. kunnet deltage i kurser i klasserumsledelse og Flipped Classroom med brug af undervisningsvideoer. Studietur til Riga 118 medarbejdere fra VUC Storstrøm deltog i oktober 2013 i en studietur til Riga. Ledere, konsulenter, lærere og teknisk-administrative medarbejdere arbejdede med erfaringsudveksling og udvikling indenfor deres respektive områder i de smukke rammer af Letlands fine gamle hovedstad. Den 24. oktober 2014 samledes omkring 180 e-læringsinteresserede fra hele landet til CELF og VUC Storstrøms Global Classroom Konference En opdagelsesrejse mod fremtidens læring. Velkomstord v/ Undervisningsminister Christine Antorini Global Classroom vinder sølv i USA VUC Storstrøm deltog i i kampen om den prestigefyldte USDLA Award, som skulle uddeles for 13 gang. USDLA (United States Distance Learning Association) er en sammenslutning af organisationer, som arbejder med fjernundervisning i USA. Den 29. april 2013 blev det så offentliggjort, at VUC Storstrøm havde vundet sølvprisen i kategorien Best Practices in Distance Learning Programming for Videoconferencing Distance Learning i stærk konkurrence med både offentlige og private organisationer. VUC Storstrøm var den eneste prisvinder uden for USA. Prisen blev givet for anvendelse af avanceret video i klasserummet og som en fleksibel anderledes tilrettelæggelsesform

9 NÆSTVED: Afdelingen i Næstved har oplevet mange forandringer i Jeg startede selv som ny afdelingsleder i august 2013, og føler i dag stor ydmyghed og respekt over for den kompetente opgaveløsning, medarbejderne præsterer. Det er en styrke, at undervisningsforløb på alle niveauer tilrettelægges med fleksibilitet og individuelle hensyn, og at lærerne formår at møde kursisterne i øjenhøjde. Ordblindeundervisning er støttende undervisning for voksne, der er ordblinde Formålet er at afhjælpe eller begrænse kursisternes læse- og skrivevanskeligheder, samt at forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. Undervisningen skal ligeledes medvirke til at forbedre deltagernes mulighed for at fungere på arbejdsmarkedet, i en uddannelse, i samfundslivet og privat. Ordblindeundervisning foregår typisk på mindre hold med 4-6 deltagere, men kan dog også i visse tilfælde foregå som eneundervisning. De kompetencer er i brug. Både i den daglige holdundervisning og i projekter, forsøg og eksterne kurser. I 2013 har vi bl.a. været partnere i et omfattende brobygningsprojekt i samarbejde med Næstved Jobcenter, ZBC og EUC. Vi har startet en hf Action-klasse med fokus på aktivitet og anvendelsesorientering, og fik i 2013 taget endnu et stort skridt imod realiseringen af et bynært Campus Næstved. Afdelingsleder Henrik Aaes Firmaaftale hjalp gloserne på vej Familien og kollegerne måtte hjælpe NCC-medarbejderne med breve og mails ordblindeundervisning på VUC gav et løft i hverdagen Brian måtte ringe efter en af sine søskende, når der kom brev fra det offentlige, og Klaus måtte kæmpe sig igennem teksten bogstav for bogstav. For Jørgen var det de udenlandske film på tv, der voldte problemer han kunne simpelthen ikke nå at læse underteksterne. Til daglig arbejder Klaus Ejby Larsen, Brian Hansen og Jørgen Olsen rundt omkring på hele Sjælland, hvor de er asfaltarbejdere for NCC. De lægger henholdsvis asfalt, kører bobcat og kører tromle, og det arbejde volder ingen problemer. De har været ansat mellem 12 og 31 år, og når der kommer bulletiner fra ledelsen, eller arbejdsplanen skal gennemgås, har de en formand, som tager styringen. Men hvis de selv skal læse op, går det galt. Alle er de i varierende grader ordblinde/dyslektikere, og selv korte tekster kan være en udfordring. Gennem et par sæsoner har de nu fulgt VUC s ordblindeundervisning i Næstved, og alle mærker fremgang. - Her om vinteren har vi ikke så meget at lave, så da vi fik tilbuddet om seks ugers undervisning, sagde jeg ja. Siden skolen har jeg vidst, jeg var ordblind, men jeg har aldrig siden modtaget undervisning. Jeg gik her også sidste vinter, og jeg kan se, jeg har rykket mig en del, fortæller Klaus Ejby Larsen. 16 Ordblindeundervisningen foregår blandt andet med it-kompenserende hjælpemidler som ViTre, med oplæsning, ordforslag og et OCR/scanningsprogram. Kursisterne lærer at afkode teksten gennem ordenes grundform og deres betydning i stedet for stavelse for stavelse. Det er en metode, der giver mening for de fleste, og det gør en klar forskel for Brian Hansen. - Jeg synes det går bedre i år, jeg er for eksempel begyndt at læse ugeaviser, fortæller han. Også Klaus Ejby Larsen har fået skovlen under bogstaverne på hjemmefronten. - På arbejdspladsen lærer man jo at klare sig. Man lærer mærkaterne for hydraulikolie, dieselolie og så videre. Det er mere i dagligdagen, det volder problemer. Men jeg kan da mærke, det går fremad for første gang i mange år har jeg læst en bog, siger han. Kursisterne deltager på holdet gennem en landsdækkende firmaaftale mellem asfaltindustriens hovedorganisation og VUCerne. Den giver medarbejderne mulighed for at deltage i 6-ugers selvvalgt uddannelse i arbejdstiden. Stjerneløb til søs Traditionen tro drog de nye hf-kursister til Karrebæksminde, hvor Fjordhusets biolog og naturvejleder tog imod. Kursisterne kom på forskelige opgaver, der i høj grad handlede om samarbejde, og hvor en af opgaverne skulle løses til søs i kajak. VUC gik til valg 2013 bød på kommunevalg, og for samtlige VUC Storstrøms afdelinger blev valget brugt aktivt i undervisningen. I Næstved fik kursisterne både mulighed for et traditionelt vælgermøde samt et særligt møde rettet specielt mod de unge vælgere. Sidstnævnte med deltagelse af Danske Regioner og tilrettelagt af ungdommens tænketank YouGlobe. Et vælgermøde med masser af kompromiser og fiktiv afstemning via mobiltelefonen. 17 AVU-kursister med P-opgave Fagligheden på AVU-holdene i Næstved er tårnhøj. Oftest løser kursisterne opgaver, der relaterer sig til virkeligheden. Og således kastede Martin, Daniel, Mie og Klaus fra AFE-klassen sig ud i et projekt med at skitsere og dimensionere et nyt parkeringshus som aflastning for den altid propfyldte parkeringsplads omkring VUC Storstrøm Næstved. Næstved

10 Forældre kom på skolebænken FAXE/HASLEV: VUC Storstrøms it-baserede parallelundervisningssystem har for alvor været i brug i 2013, hvor en fuld pædagogpakke blev gennemført i samarbejde med Vordingborg og Faxe. Erfaringerne herfra ligger til grund for yderligere et forløb i 2014, hvor flere fag gennemføres som parallellagt. Organiseringen giver især de mindre fag mulighed for at blive gennemført. Samarbejdet med omkringliggende virksomheder, Faxe og Stevns Kommuner er kommet rigtig godt i gang, og forventes udbygget i Forældre kom på skolebænken Afdelingsleder Søren Jensen Et projekt i Stevns Kommune har givet forældre til børn med læsevanskeligheder et løft til hjemmearbejdet Daniel på 14 er ordblind. Siden folkeskolens første klasser har han haft problemer med at læse, men først i 6. klasse fik han sat ord på sine læsevanskeligheder og modtager nu specialundervisning. Som mange andre i samme situation vidste hans forældre ikke, hvordan de skulle tackle hans ordblindhed og hjælpe ham med hjemmearbejdet. Derfor satte Stevns Kommune og VUC Storstrøm gang i et forsøgsprojekt med forældrekurser, og det har været til stor hjælp for blandt andre Karina Christensen, Daniels mor. - Det har været en stor frustration, når Daniel skal lave lektier. Jeg er ikke selv ordblind og kan derfor ikke forholde mig til, hvor svært det er, eller hvor svært det er at blive presset til at læse, når man ikke kan, fortæller hun. Fra september 2013 og året ud deltog hun derfor sammen med andre forældre på et kursus specielt rettet mod forældre, hvis børn har læsevanskeligheder. - Det har været dejligt at få muligheden for at dele erfaringer, både gode og dårlige, uden at man føler sig dum, misforstået eller set ned på, fordi ens søn ikke lige kan læse. Kurset har virkelig været grundigt, og vi har haft to undervisere, der begge arbejder med voksne, som har disse problemer. Jeg har for eksempel fået indsigt i, hvordan Daniel staver, og hvordan ordene og bogstaverne lyder for ham, forklarer Karina Christensen. Tilbuddet til forældrene er en kombination af FVUog ordblindeundervisning, hvor forældre undervises efter den samme metode som deres børn. Med fra kurset fik Karina Christensen også en række forslag til, hvordan man kan få lektielæsningen derhjemme til at fungere, og hvad der findes af nye tiltag. Det har blandt andet medført, at familien nu er ved at finde en ordblindeefterskole til Daniel. - Kurset var også en mental øjenåbner, hvor der var masser af støtte og opbakning til os forældre. Det med efterskolen var vi aldrig kommet på, hvis jeg ikke havde været på det kursus, fortæller hun. Fra VUC Storstrøm er det uddannelseskonsulent Birgitte Jæger Hoff, der har stået som tovholder, og hun ser gerne konceptet bredt ud til flere. - Det er første gang, vi har indgået i så tæt et samarbejde med kommune og skole, og der har været rigtig god respons. Så vi vil fremover prøve at invitere andre kommuner til at tage del i succesen, siger hun. Forberedende voksenundervisning (FVU) er grundlæggende undervisning i dansk og matematik. Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-dansk) samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik). Der undervises på 4 trin i FVU-dansk og på 2 trin i FVU-matematik. Undervisningen tilrettelægges så den passer til kursisternes individuelle behov og stiler imod videre uddannelse samt at øge forudsætningerne for at medvirke aktivt i samfundet. INCLA konference Alle skal have en mulighed for at uddanne sig, og hos VUC Storstrøm i Faxe yder man en særlig indsats for kursister med diagnose som f.eks. autisme, asperger eller OCD. Med VUC Storstrøm i spidsen har det nordiske projekt INCLA kørt over nogle år, og erfaringer herfra blev samlet på en konference den 21. november 2013 hos Rambøll i København, hvor blandt andre to af Faxes tidligere og diagnosticerede kursister holdt oplæg Dimission Limo er og lånte fjer I 2013 var der rigtig mange kursister, som fik hue på i Faxe, og der blev holdt dimission med mange deltagere, hvor alle kursister fik et ord med på vejen af afdelingsleder og undervisere. Efterfølgende blev alle dimittender fotograferet, og der blev budt på lidt at drikke og spise til alle fremmødte, inden alle drog videre til private fejringer af de nybagte studenter. Traditionen tro trak kursisterne i de helt store rober, da maj måneds gallafest løb af stablen. Tidligere har kun dimittender kunnet deltage, men i 2013 blev festen for alle, og der var lagt et enormt arbejde i både påklædning og biler til passende transport. Faxe/Haslev

11 VUC Storstrøm Nykøbing F Bispegade Nykøbing F Tlf.: VUC Storstrøm Vordingborg Næstvedvej Vordingborg Tlf.: VUC Storstrøm Næstved Birkebjerg Allé 1, Næstved Tlf.: VUC Storstrøm Faxe Undervisning: Campus Haslev Præstøvej 5 Skolegade Faxe 4690 Haslev Tlf VUC Storstrøm Nakskov Undervisning: Søvej 6 D C.E. Christiansens Vej Nakskov 4930 Maribo Tlf vucstor.dk Udgiver: Tekst: Layout: Oplag: VUC Storstrøm Susanne Lassen og Kristina Steenberg Helle Kærgaard Larsen stk. Marts 2014

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Nyhedsbrev Juni 2015 - nr. 46 Årsmøde Årsmødet bød på både hæder til Niebuhr Gears og ærespris til afgående formand. Side 2 Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Et landsdækkende projekt vil

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere