Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug"

Transkript

1 STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE MARTS Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt- Christensen, Afdeling P Psykiatrisk Center Glostrup, REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

2 APPETIZER Shared care mellem psykiatri og kommunale misbrugscentre, aktuelle projekter fra Region Hovedstadens psykiatri- Borgere, der både har sindslidelser OG misbrug såkaldt dobbeltdiagnoser - falder ofte mellem to stole i de kommunale og regionale indsatser for henholdsvis misbrugs- og psykiatrisk behandling.

3 APPETIZER Kommunernes Landsforening har i oplægget En styrket misbrugsbehandling fra 2012, fremhævet, at regionerne skal løfte deres ansvar i forhold til udredning, diagnosticering og behandling af misbrugere med psykiske lidelser

4 APPETIZER Danske Regioner har i oplægget To diagnoser et menneske, ligeledes fra 2012 sat fokus på behovet for - styrket sundhedsfagligt fokus i misbrugsbehandlingen - tættere integrering af behandlingen af psykisk sygdom og misbrug - specialisering af indsatsen

5 Region Hovedstadens Psykiatri- Virksomhedsplan 2013 VISIONER FOR FREMTIDENS PSYKIATRI: - En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud -En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs

6 INDSATSOMRÅDER PATIENTEN I CENTRUM SAMMENHÆNGENDE FORLØB Den fremtidige organisering skal sikre sammenhæng i patientens samlede forløb dvs. mellem de ambulante tilbud og mellem stationær og ambulant behandling og sammenhæng mellem sektorerne.

7 Region Hovedstadens Psykiatri - Virksomhedsplan 2013 PATIENTEN I CENTRUM SAMMENHÆNGENDE FORLØB Sammenhængende forløb for patienterne kræver også et tæt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og andre sektorer. RHP vil udvikle shared care modeller for flere områder både i forhold til praksissektoren, misbrugsområdet og i forhold til samarbejdet med kommunerne om borgere i botilbud.

8 Region Hovedstadens Psykiatri - Virksomhedsplan 2013 PATIENTEN I CENTRUM SAMMENHÆNGENDE FORLØB MEN: I NOGLE TILFÆLDE BLOKERER MISBRUG FOR, AT PATIENTEN FÅR DEN RELEVANTE PSYKIATRISKE BEHANDLING:

9 Region Hovedstadens Psykiatri - Virksomhedsplan 2013 PATIENTEN I CENTRUM SAMMENHÆNGENDE FORLØB I Region Hovedstadens Psykiatri behandles de fleste patienter med ikke- psykotiske sindslidelser i pakkeforløb, baseret på psykoterapi og medicin (psykofarmakoka) Erfaringer har vist, at terapiforløb har begrænset effekt ved samtidigt misbrug

10 Visitationskriterier for patienter med ikke psykotiske lidelser samt komorbidt misbrug til pakkeforløb RHP: For patienter henvist til almindelige pakkeforløb for ikke psykotiske patienter skal skadeligt brug eller misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer inklusiv benzodiazepiner være ophørt 3 måneder inden henvisningstidspunktet.

11 Visitationskriterier for patienter med ikke psykotiske lidelser samt komorbidt misbrug til pakkeforløb RHP: Alkoholforbrug indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sporadisk hashrygning accepteres. For patienter med personlighedsforstyrrelser og bipolar affektiv sindslidelse, vil behandling efter individuel vurdering kunne tilbydes, selvom der har været et kortvarigt (op til tre måneders varende) misbrug/ skadeligt brug af alkohol og/eller hash i forbindelse med exacerbation af aktuelle sygdomsforløb

12 Øvrige patienter med aktivt misbrug som komorbiditet: Patienten henvises til misbrugscenter mhp. behandling af misbruget til mis- brugsophør. Herefter anbefales genhenvisning til det relevante pakkeforløb efter 3 måneders afholdenhed Når misbrug som komorbiditet fremgår af henvisningen som tilgår CVI, anbefales henvisning til misbrugscenter

13 Øvrige patienter med aktivt misbrug som komorbiditet: Hvis misbruget først bliver kendt ved første samtale til et pakkeforløb, anbefales misbrugsbehandling. Patienten indkaldes fornyet samtale efter 3 måneder, hvor der ved ophørt misbrug kan visiteres til aktivt behandlings-tilbud, evt. pakkeforløb.

14 Shared care mellem psykiatri og kommunale misbrugscentre, aktuelle projekter fra Region Hovedstadens psykiatri Ud fra et ønske om at styrke det tværsektorielle samarbejde i indsatsen for borgere med både sindslidelse og misbrug har Region Hovedstadens Psykiatri i 2012 igangsat samarbejdsprojekter, blandt andet med kommunerne på Københavns Vestegn og med Københavns kommune

15 Shared care - Konkrete projekter: Tværsektorielt projekt for personer med ikke-psykotiske sindslidelser og misbrug Tværsektorielt projekt med psykiatrisk gadeplansteam for målrettet hjemløse med psykose og misbrug

16 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Regionsrådet har vedtaget 3-årig bevilling, 4 mio. årligt Forankret på Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) i tæt samarbejde med Københavns Vestegns kommuner, samt KABS, Blå Kors og Lænken. Borgere bosat i: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Høje-Taastrup, Vallensbæk kommuner Yngre borgere (18-35 år) Brugere fra KASA ikke omfattet

17 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Start 2013: - Styregruppe og projektgrupper: - Styregruppe: - Repræsentanter fra PCG - Repræsentant fra RHP kompetencecenter for dobbeltdiagnoser - Repræsentant fra praktiserende læger - Repræsentanter fra kommunerne - Repræsentanter fra KABS, Blå Kors, Lænken

18 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Start 2013: - Projektgruppe: - Repræsentanter fra PCG - Repræsentant fra RHP kompetencecenter for dobbeltdiagnoser - Repræsentant fra kommunerne - Repræsentanter fra KABS, Blå Kors, Lænken

19 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Personalegrupper i projektet: Projektansættelser: 1 speciallæge i psykiatri ikke ansat endnu 1 psykolog- tæt på ansættelse 1 sygeplejerske- ikke ansat endnu 1 socialrådgiver er ansat 2 misbrugskonsulenter inddrages ad hoc fra relevant leverandør 0,72 sekretær

20 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Diagnosegrupper inkluderet: Ikke-psykotiske tilstande og rusmiddelmisbrug Dog er personer med ADHD ikke inkluderet i aktuelle projekt (ressource-spørgsmål) Det forventes at hovedparten vil lide af: personlighedsforstyrrelser, depressioner, angsttilstande Rusmiddelmisbrug: Det forventes, at hovedgrupper vil være: alkohol, hash, centralstimulantia

21 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Henvisning og udredning: Via RHP Central-Visitation (CVI) Kun lægelige henvisninger

22 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Behandlingstilbuddet: Udredningssamtale i fællesskab med psykiater/ psykolog fra PCG og relevant misbrugskonsulent fra KABS / Blå Kors / Lænken: Diagnostisk vurdering og afklaring Målgruppeafklaring Sikre hurtig kontakt og samarbejde med involveret kommune

23 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug Behandlingstilbuddet: Psykiatrisk lidelse behandles i psykoterapeutisk enhed Lettere, herunder symptomatisk, misbrug kan behandles samme sted Mere omfattende misbrugslidelse behandles i kommunalt regi efter nærmere drøftelser med relevante kommune Udvikling af nye samarbejdsformer et selvstændigt formål

24 Tværsektorielt projekt for personer med ikkepsykotiske sindslidelser og misbrug 2013, 2. kvartal: - Udrednings- og behandlingstilbud sættes i drift - Evalueringsmodel udvikles Behov / kapacitet / dimensionering: et vigtigt spørgsmål uundgåeligt at forholde sig til svært at sige noget præcist om på nuværende tidspunkt MEN økonomiske realiteter kan ikke ignoreres..!

25 Tværsektorielt projekt med psykiatrisk gadeplansteam for målrettet hjemløse med psykose og misbrug Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns kommune Forankret på Psykiatrisk Center Hvidovre i tæt samarbejde med Kbh kommune Hjemløseenhed og Modtageenhed Start nov P.t. 9 medarbejdere fra psykiatrien, heraf 6 sygeplejersker 2 el-biler, et antal cykler og regnslag.. Planlagt ansættelse af socialrådgiver fra Kbh kommune

26 Tværsektorielt projekt med psykiatrisk gadeplansteam for målrettet hjemløse med psykose og misbrug To hovedindsatsområder: Opsøgende indsats overfor hjemløse med psykiske lidelser Udvikling af nye samrabejdsmåder mellem regioner og kommuner

27 KORT om: Tværsektorielt projekt med psykiatrisk gadeplansteam for målrettet hjemløse med psykose og misbrug To hovedindsatsområder: Opsøgende indsats overfor hjemløse med psykiske lidelser Udvikling af nye samrabejdsmåder mellem regioner og kommuner

28 Tværsektorielt projekt med psykiatrisk gadeplansteam for målrettet hjemløse med psykose og misbrug Uvisiteret tilbud, anonymitet mulig P.t. 40 ptt indskrevet Samt 25 som ikke er indskrevet, men i behandling Formidling af relevant information om sundhedsog sociale forhold afgørende Ofte mange aktører om de samme borgere Som ikke nødvendigvis taler sammen Sparring og sidemandsoplæring om psykisk sygdom.

29 Tværsektorielt projekt med psykiatrisk gadeplansteam for målrettet hjemløse med psykose og misbrug To hovedindsatsområder: Opsøgende indsats overfor hjemløse med psykiske lidelser Udvikling af nye samarbejdsmåder mellem regioner og kommuner

30 TAK FOR INVITATIONEN! PATIENTEN / BORGEREN I CENTRUM SAMMENHÆNGENDE FORLØB SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SEKTORER

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere