I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave"

Transkript

1 Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn 1

2 Dagplejens Arbejdet med samordning mellem virksomhedsplan, kursusplanen, projekter mv. Arbejdet med de læreplaner: Det indre personlige og sociale er altid inkluderet Arbejdet med det måltid Arbejdet med PLUS tilbuddets indhold og tilrettelæggelse Hovedopgaven At skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg Arbejdet med IT værktøjer herunder: At støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn Arbejdet med Marte Meotænkning. Børneintra Kompetencehjulet Arbejdet med Pædagogik og indretning og børnemiljø Arbejdet med inklusion, resurseorienteret og anerkendende pædagogik Barnet i centrum 2

3 Dagplejens Det måltid Have fokus på sundhedens betydning for barnets udvikling Børneintra Beskrivelse Foto Dokumentation Viden om osv. Pædagogiske læreplaner Fokus på det enkelte barns udvikling Udvikling af pædagogisk faglighed refleksion af egen praksis Viden om værdien af planlægning Målsætning for det enkelte barn Fokus på det indhold. Hovedopgaven Arbejdet i hjemmet Pædagogik & indretning Viden om teorien bag pædagogik og indretning Læringsmiljø Mulighed for fordybelse Orden Viden om betydningen for børns udvikling. Børnemiljø Tryghed nærvær omsorg glæde og engagement Æstetik ved hjemmets indretning At se perspektiverne i børnehøjde Marte Meo Metode til at fokusere på barnets resurser og nærmeste udviklingszoner Fokus på anerkendelse og egen praksis Inklusion, resurse orienteret og anerkendende pædagogik Fokus på det enkelte barns resurser og baggrund Samarbejdet Forældre Dagplejekonsulenterne Kolleger Tværfagligt Kommunikation & Synlig praksis Dokumentation Evaluering servicedeklarationer 3

4 Dagplejens Pædagogisk læreplaner Udvikling af pædagogisk faglighed Refleksion over gruppens praksis struktur Aktivitetsplan. Pædagogik og indretning Læringsmiljø Mulighed for fordybelse. Orden. Hvilken betydningen det har for børns udvikling. Viden om teorien bag pædagogik og indretning. Børnemiljø Tryghed nærvær omsorg glæde og engagement.. Æstetik ved legestuens indretning. At se perspektiverne i børnehøjde. Det måltid Have fokus på sundhedens betydningen for barnets udvikling Hovedopgaven Arbejdet i PLUS tilbuddet Inklusion, resurseorienteret og anerkendende pædagogik. Fokus på det enkelte barns resurser og baggrund Samarbejde med kolleger trivsel. Faglig sparring Udveksling af arbejdet med ugeplaner Legestuen indhold og tilrettelæggelse Planlægning/aktivitetsplan Udvikling af pædagogisk faglighed (aldersopdelt). Evaluering /refleksion over gruppens praksis. Synlig praksis Dokumentation. Evaluering. Hjemmesiden. 4

5 Dagplejens GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Når du er ansat som dagplejer i Næstved kommune, er dine væsentligste opgaver udover hovedopgaven og virksomhedsplanen, at arbejde med elementerne i et. I det følgende vil der blive beskrevet, hvordan du målrettet i din hverdag kan tænke elementerne ind som en del af et lærings- og udviklingsmiljø for børnene. Det er fra politisk side besluttet, at der skal være synlige tilbud til børnene og disse tilbud skal være beskrevet som læring. Ligeledes er det en prioriteret opgave, at der er fokus på børn i udsatte positioner. Arbejdet med børn, der har brug for en særlig indsats, skal derfor tænkes ind i hverdagen på det enkelte barns udviklingstrin og med en inkluderende tilgang til opgaven. 5

6 Dagplejens GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Hovedopgaven er din helt ale arbejdsopgave. I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave: - at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg. - at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn De følgende beskrivelser vil være hjælperedskaber til, at opfylde disse krav fra hovedopgaven 6

7 GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Dagplejens De Læreplaner Din opgave er, at du i din egen praksis tager din overordnede læreplan og tænker den ind i din børnegruppe. Hvad har din børnegruppe brug for at lære eller udvikle, hvilken kompetence vil du tage udgangspunkt i. Når du har besluttede dig, skal du vælge et læringsmål for børn og et læringsmål for den voksne. Hvad synes du, børnene skal lære og hvad skal den voksne lære. Her kan du tage udgangspunkt i din læreplan. Målene skrives ned og du beslutter derefter, på hvilken måde børnene skal lære. Her tænkes på hvordan du inddrager din hverdag til gavn for børnenes læring. Det kan være hverdagsting eller aktiviteter, hvor børnene og du som voksen får mulighed for at udvikle færdigheder og dermed en erkendelse af dig selv. Kompetencehjulet er i denne forbindelse et væsentligt arbejdsredskab til, at undersøge egen pædagogisk praksis samt at have fokus på det enkelte barns behov og udvikling. Detail/Ugeplaner Når du har besluttet dig for, hvilke temaer du vil arbejde med ud fra den overordnede læreplan, så er det blevet tid til at udforme en handleplan. Det er en metode til at få lagt dine tanker i en struktureret ramme. Metoden er medvirkende til at holde dig selv fast på opgaven, men også en måde at være bedre forberedt til de kommende ugers arbejde. Her tænkes på f.eks. indkøb af materialer eller andet, som skal være til stede, inden den nye periode starter. Men det betyder også, at du kan forberede børn og forældre på, hvilken temaer du har valgt at arbejde med og på hvilken måde. Du beskriver, hvad børnene skal lære, hvordan de skal lære det, og på hvilken måde de skal lære. Det er vigtigt, at tage udgangspunkt i det enkelte barns alder, kompetencer, samt interesser. Det er meget vigtigt at sætte realistiske mål, så du har en mulighed for at se og beskrive, den udvikling som finder sted. 7

8 GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Dagplejens Når du arbejder med temaet, er din vigtigste hverv at bruge dine kompetencer til få alle børnene med, og tænke på hvordan du vækker deres nysgerrighed. Det er en god ide at udarbejde en undersøgelse (kompetencehjul) om hvad barnet kan inden perioden, så er det nemmere at se en udvikling hos det enkelte barn bagefter. Børneintra/ Barnets bog Der er ikke et krav til at lave barnets bog, men det forventes, at der er en tilsvarende dokumentation til forældrene og børnene omkring hverdagen i Dagplejen, som udgives på Børneintra. Barnets bog er en analog dokumentationsmetode til at arbejde målrettet med læreplaner i dagplejen. Tidligere blev bogen lavet i papirform, men i 2015 vil den overgå til den digitale udformning og kan downloades af forældrene. Så i øjeblikket er vi i en overgangsperiode, hvor begge former kan forekomme. Bogen kan bruges i samspil med barnet. På den måde kommer arbejdet med barnets bog rundt om barnets indre personlige, den sociale kompetence og den sproglige udvikling. Bogen er også tænkt som et bindeled mellem dagpleje og hjem. Dels vil det være den enkelte dagplejer, der vurderer hvordan og hvor meget, der skal bruges i samarbejdet med daginstitutionerne. Derfor er der udviklet et minimums materiale til brobygningen. Pædagogik og indretning Indretningen skal understøtte børnenes læring. Det betyder, at du indretter dit tilbud ift. hvad børnene har brug for at lære og udvikle i rummet. Hvor har børnene mulighed for fordybelse og koncentration, hvor kan børnene lege osv. Dette betyder, at du løbende bliver nødt til at kigge på indretningen og legetøjet, samt udvikle dit valg af legetøj og materialer i takt med børnegruppens udvikling. 8

9 Dagplejens Guide til Dagplejens Inklusion Inklusion betyder, at du organiserer, planlægger og tilrettelægger din hverdag, så det barn som har brug for en særlig indsats oplever at være en del af børnegruppen. Det er en god ide at tage udgangspunkt i det barn, der har brug for særlig støtte og bygge hverdagen og aktiviteterne op, så du kan se de andre børn også får de nødvendige udfordringer. På denne måde sikre du dig, at du arbejder med inklusion. Der arbejdes både med inklusion hjemme og i PLUS tilbuddet. Anerkendelse Kun i et anerkendende miljø kan børn trives og udvikle sig til glade og nysgerrige børn. Det kan kun lade sig gøre, når du tænker på, hvordan du er sammen med børnene. Det er vigtigt, at du skaber en god stemning og udstråler glæde. Særligt når du modtager børnene om morgenen og afleverer dem igen om aftenen. Se det enkelte barn, benævne og bekræfte barnet, når det tager positive initiativer. Være bevidst om egen person i samspil med børnene, udstråle at du kan lide at være sammen med dem i form af glæde og grin. Du er den, der kan lære børnene, at kunne lide sig selv og være sammen med andre, ved at være bevidst om at skabe en god dag, hvor anerkendelse er i fokus. Børnemiljø Der er overordnede krav til at sikre et miljø, der bygger på nærvær, omsorg, glæde og engagement. Derfor er din opgave at tænke på det æstetiske børnemiljø i hjemmets indretning. Herunder at tænke på, at børn har forskellige læringsstrategier. Børn kan godt lide hygge i form af en blomst på bordet, et stearinlys som er tændt. At varmen er tilpasset. Lige så vigtigt er det at sørge for orden og struktur i legeværelset og huske at have billeder, udstillinger, legetøj m.m. i børnehøjde. Indretningens formål er, at understøtte barnet så det har mulighed for at blive selvhjulpen. 9

10 Guide til Dagplejens Dagplejens PLUS (pædagogik, læring, udvikling og samspil) Formålet er at du bidrager til PLUS tilbudsplanerne, hvad enten I arbejder med læreplaner eller med pædagogik og indretning. Dit fremmøde i PLUS tilbuddet er vigtigt for gennemførelsen af planerne. Børnenes læring i PLUS tilbuddet er bl.a. at være sammen i en større gruppe. Tilsvarende er det, at være sammen med andre dagplejere end deres primære dagplejer. Dette betyder, at PLUS dagen er en dag, hvor gruppen supplerer hinanden til gavn for børnene. Her er der en god mulighed for at dele børnene op i alder og dermed tilrette aktiviteter, som er passende for det enkelte barns kompetencer. Sprog Næstved kommune har valgt at sætte særlig fokus på børns sproglige udvikling, fordi vi ved, at sproget er af afgørende betydning for barnets sociale og personlige udvikling. Samtidig har sproget en afgørende betydning for, at barnet får de rette forudsætninger til en god skolestart og til at klare sig videre frem i livet. Det gør du bedst ved at sætte ord på børnenes initiativer, og de ting der er omkring dem. Samt de ting de er optaget af lige nu. Sæt ord på over og underbegreber. F.eks. overbegrebet Fugle underbegreber solsort spætte-mejse Brug forholdsord som foran bagved, ovenpå nedenunder. Ligesom du skal læse bøger og planlægge aktiviteter, som styrker børnenes sproglige udvikling. Marte meo Marte Meo er en metode om at indgå i positivt samspil med børnene. I dagligdagen benyttes elementerne se, benævne, følge og bekræfte initiativerne og undgå, at stille for mange unødvendige spørgsmål til børn. Du kan også som enkelte person få tilbudt et Marte Meo forløb. Det er en metode, hvor du bliver filmet sammen med dine børn og efterfølgende ser klip, hvor du agerer i et udviklingsstøttende samspil med børnene. Metoden kan skabe udvikling for dig i dit arbejde. Link til Marte Meo, 10

11 Guide til Dagplejens Dagplejens Dokumentation Der er endvidere krav i dagplejen til, at dokumentere dit arbejde. Dette kan du gøre på mange niveauer. Primært forgår al dokumentation via vores digitale medier (Børneintra). En væsentligt mindre del, der er lige så vigtigt er, at der også er udstillinger, billeder og beskrivelser eksempelvis på pap og papir. Du kan dokumentere til børnene og forældrene ved at hænge foto op i børnehøjde. Eller udarbejde små bøger om børnenes hverdag i dagplejen. Du kan udstille noget af det, I sammen har lavet. Så kan du dokumentere dit arbejdet til forældrene, ved at hænge foto op i voksen højde med tekst skrevet i forældresprog. Eller du kan udarbejde dokumentation som henvender sig til dine kolleger og derfor godt kan bestå af fagudtryk. Ligeledes er barnets bog også en måde at dokumentere barnets læring i dagplejen. Dokumentationen kan også være videooptagelser af børnene som vises til et forældremøde eller ved en kaffedag naturligvis med forældrenes accept. Servicedeklaration Du udarbejder og sørger for at opdatere din servicedeklaration, hvor du skriver om din hverdag med børnene. Hvilke særlige ting du lægger vægt på. Her forventes det, at du tager udgangspunkt i hovedopgaven og et. Din opgave er, at sørge for at den lægges på gruppens hjemmeside, og samtidig henvise forældre til hjemmesiden ift. servicedeklarationen ved kontaktmødet. Servicedeklarationen er en del af synliggørelsen af dagplejen og det arbejde, der finder sted hos den enkelte dagplejer. Det måltid Det måltid er baseret på, at børnene oplever, at måltidet har et læringsmæssigt formål og det foregår i en æstetisk ramme. Ift. indholdet i måltidet, se dagplejens kostpolitik. Se link til kostpolitik, 11

12 Dagplejens Guide til Dagplejens Egne notater: 12

13 Redigeret og godkendt af MED-udvalget 4/ MUS SAMTALE Kære Du indkaldes til den årlige udviklingssamtale. Dato: Kl. Samtalen finder sted Information om udviklingssamtalen: En udviklingssamtale er en fortrolig samtale mellem nærmeste overordnet dagplejekonsulent og medarbejder. Skemaet et godkendt i Med udvalget. Dagplejeren og konsulenten er ansvarlig for at samtalen gennemføres 1 gang om året. Det forventes, at du møder forberedt til samtalen. Målet med samtalen er: At skabe større arbejdsglæde og trivsel i jobbet. At kunne reflektere over egen praksis både på det personlige og det faglige område. At blive bevidst om eksisterende ressourcer og udnytte dem. At få klarhed over egne kompetencer. Praktiske oplysninger: Du afspadserer 7,6 timer og har 2 timer til udviklingssamtalen. Samtalen kan afholdes på dagplejekontoret eller i dagplejerens hjem, men den skal kunne foregå uden forstyrrelser. Med venlig hilsen 13

14 Redigeret og godkendt af MED-udvalget 4/ MUS SAMTALE Nuværende arbejdsopgaver Hvilke opgaver har været mest udviklende for dig i det forløbne år? (fx. speciel opgave med et barn, et forældrearrangement, læreplan som blev succes, barnets bog du er tilfreds med, et godt samarbejde Beskriv det du selv synes giver dit arbejde mening og indhold Styrkekort/ slutresultat er 3 kort Drøftelse af muligheder Relationer på arbejdspladsen Hvordan tror du dine nærmeste kollegaer betragter dig? Hvordan oplever du generelt samarbejdet i gruppen? 14

15 Redigeret og godkendt af MED-udvalget 4/ MUS SAMTALE Hvordan oplever du at bliver anerkendt af dine kollegaer/konsulent? Hvordan bidrager du til det gode samarbejde? Hvordan oplever du kulturen i gruppen ift. at gøre noget særligt? F.eks. bidrage til god stemning, kommer med ideer, noget der lykkedes. Medarbejder - Konsulent relation Hvad af det, din konsulent gør, gavner og udvikler dig mest? Konsulentens kommentar/ vurdering af dig og din indsats Inklusion Hvordan arbejder du inkluderende i forhold til børn, forældre og kollegaer? Trivsel og det gode arbejdsliv Hvad giver dig arbejdsglæde i hverdagen? 15

16 Redigeret og godkendt af MED-udvalget 4/ MUS SAMTALE Hvordan gør arbejdsglæden sig synlig i hverdagen? Hvad skal der til, for at det har været en god dag? Hvorfor er du dagplejer i Næstved dagpleje? Hvordan har arbejdsbyrden været? Er du tilfreds med din arbejdsindsats? Fremtiden Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til det kommende år? F.eks.nye arbejdsopgaver, ny viden, roller i gruppen mv. Hvor ser du dig selv om 2 år? Hvordan passer dit arbejdsliv med dit privatliv pt.? Aftaler til næste gang. 16

17 GRUPPEN OPSAMLING OG EVALUERING AF ARBEJDE MED ELEMENTERNE Evalueringsskema vedr. arbejdet med hovedopgaven Dagplejekonsulenten I samarbejdet med forældrene er Dagplejens hovedopgave : at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn Gruppens arbejde med indsatsområderne Status på arbejdet 1-5 De læreplaner Inklusion, resurseorienteret og anerkendende pædagogik 17

18 Gruppens arbejde med indsatsområderne Status på arbejdet 1-5 Pædagogik og indretning Og børnemiljø IT værktøjer: Barnets Bog Kompetencehjul Hjemmeside Facebook 18

19 Gruppens arbejde med indsatsområderne Status på arbejdet 1-5 PLUS tilbuddets indhold og tilrettelæggelse Detail/ugeplaner Det måltid Sundhedspolitik 19

20 Medarbejderens arbejde Gruppens med indsatsområder arbejde med indsatsområderne Status på arbejdet 1-5 Marte Meo- tænkningen Marte Meo-tænkningen Sprog Sprog Servicedeklaration Er den opdateret siden sidst Kan du efterleve dine mål i din servicedeklarationen Servicedeklarationen 20

21 Gruppens arbejde med indsatsområderne Status på arbejdet 1-5 Arbejdsmiljøet? Fremlæggelse af fravær Medarbejders trivsel Samarbejde med kolleger og konsulent AMR Sundhedspolitik til Dagplejens samlede aktiviteter informationsniveauet fra Ledelsen/dagplejeledelsen Orientering fra grupperepræsentanten Opdatering på hjemmesiden M.m. 21

22 Gruppens arbejde med indsatsområderne Status på arbejdet 1-5 Status på arbejdet med ovennævnte. Der kan arbejdes på forskellige niveauer. F.eks. 1. Medarbejderne har ikke tilstrækkelig viden om og arbejder ikke med: Medarbejderne har ingen forståelse for sammenhængene og ser ikke nødvendighed af at arbejde bevidst og målrettet med emnet. 2. Medarbejderne har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderne har forstået opgaven, men mangler indsigten i sammenhænget og fokuserer på aktiviteterne som gennemføres ud fra fornemmelser. 3. Medarbejderne har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderne har forstået opgaven og anerkender de muligheder i sammenhænget, men udnytter ikke sin viden optimalt så aktiviteter gennemføres med for lidt refleksion 4. Medarbejderne har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderne har forstået opgaven og anerkender de muligheder i sammenhænget og udnytter sin viden så aktiviteter gennemføres med refleksion 5. Medarbejderne har viden om og arbejder med: Medarbejderne forstår opgaven og arbejder målrettet med de muligheder i sammenhænget og omsætter sin viden i det daglige arbejde. F.eks. indarbejder læreplaner i modtagelsen afhentningen og i evaluering af det enkelte barn (arbejder med barnets succeskriterier ) 22

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Dagplejen virksomhedsplan

Dagplejen virksomhedsplan Dagplejen Farimagsvej 65, 1 sal, 4700 Næstved Dagplejen virksomhedsplan 2015-17 Dagplejen - så godt som hjemme 1 2. Indholdsfortegnelse Hvad indeholder virksomhedsplanen 2 Ad. 3. Forord 2 Ad 4. Faktaoplysninger

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jespersen

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jespersen 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 4 Indsatsområder 2014-2015... 5 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 6 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekt sociale kompetencer 0-3 år. Udviklingsalder 0-3 år

Projekt sociale kompetencer 0-3 år. Udviklingsalder 0-3 år Projekt sociale kompetencer 0-3 år Udviklingsalder 0-3 år Forebyggende og sundhedsfremmende Marte Meo Naturlig udviklingsstøttende pædagogik: tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, der understøtter hvert

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tilsyn/ Kvalitetssikring i dagplejehjemmet!

Tilsyn/ Kvalitetssikring i dagplejehjemmet! Tilsyn/ Kvalitetssikring i dagplejehjemmet! Kære! Rev. Marts 2014! Den tilsynsførende konsulent kommer på tilsyn hos dig! Konsulent: dato: kl.! Tilsynet varer ca. 1½ time og vil munde ud i en opsamling

Læs mere

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Kommunikation der flytter andre, så de kan.. Torsdag den 17. september 2015 Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. 1 Sådan er dagen tænkt.. Kommunikative

Læs mere