Ifølge brugerne selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifølge brugerne selv"

Transkript

1 STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ]

2 Indhold 1. Baggrund Formål Metoder Hvilke brugere deltager i spørgeskemaundersøgelsen? Antal Køn og kønsforskelle Alder Bopæl Stoftype Stofbrugets varighed Stofbrugets årsager Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet? Erfaring med misbrugsbehandling Er målgruppen nået? Overordnet tilfredshed med Stofindtagelsesrummet Brugernes tilfredshed med kapaciteten Tilfredshed med åbningstiden Hvor ofte bruges Stofindtagelsesrummet i forhold til andre steder? Brugernes tilfredshed med ventetiden Observationer af ventetiden Brugernes tilfredshed med indretningen Brugernes tilfredshed med husordenen Brugernes tilfredshed med personalet Brugerinddragelse

3 11 Brugernes tilfredshed med brobygningstilbuddene Konklusioner Bilag 1: Interviewguide Bilag 2: Observationsskema Bilag 3: Spørgeskema

4 1. Baggrund Det er godt, at man har oprettet Stofindtagelsesrummet, for der er ikke så meget skrald, der ligger og roder rundt omkring mere og er irriterende for beboerne. Og så er det godt, at man kan blive reddet (Fra brugerinterview). Københavns første stofindtagelsesrum åbnede d. 2. oktober 2012 og har dermed kun eksisteret i ni måneder på nuværende tidspunkt. I løbet af den forholdsvis korte tid er der allerede foretaget en første analyse af, hvem brugerne er, hvordan de bruger rummet samt af rummets kapacitet 1. Analysen byggede på den data, som personalet i Stofindtagelsesrummet dagligt registrerer, og var primært kvantitativ og skåret ind til de overordnede fakta om brugere og indtag. Analysen afledte dermed helt naturligt nye spørgsmål om bl.a. brugernes egne oplevelser og vurderinger af rummet samt deres bevæggrunde for at bruge det. Det er baggrunden for denne brugertilfredshedsundersøgelse af Stofindtagelsesrummet. Det skal også nævnes, at Stofindtagelsesrummet i løbet af de ni måneder allerede har været inde i en udviklingsproces, der bl.a. har betydet ansættelse af flere medarbejdere og en beslutning om, at Stofindtagelsesrummet fortsætter sin aktivitet, når det planlagte permanente stofindtagelsesrum Skyen åbner d. 1. august 2013 på Mændenes Hjem. Med en analyse af brugernes egne behov, erfaringer og vurderinger på nuværende tidspunkt kan der forhåbentligt spares meget arbejde og voldsomme ændringer senere hen. Samtidig kan det øge brugerindflydelsen og tilfredsheden med tilbuddet. 2. Formål Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelsen er at give brugerne selv en højere røst for dermed at kunne øge brugerinddragelsen i udformningen af Stofindtagelsesrummet. For fortsat at arbejde mod, at Stofindtagelsesrummet bedst muligt etablerer en støttekontakt til målgruppen af de mest udsatte stofbrugere, er det vigtigt at have et samlet billede af brugernes individuelle behov, vurderinger af tilbuddet samt deres egne forslag til forbedringer. Men undersøgelsen søger også yderligere information om brugernes brug af rummet og baggrunde for at komme i Stofindtagelsesrummet. 1 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 4

5 3. Metoder Brugertilfredshedsundersøgelsen bygger både på kvalitative og kvantitative data, der har været tæt knyttet til hinanden og brugt i en vekselvirkning undervejs. Kronologisk har den metodiske proces set sådan ud: 1. Der blev indledningsvist foretaget kvalitative enkeltinterview med to mandlige brugere. De er ikke blot blevet brugt i den endelige analyse, men har også været med til at pege den øvrige undersøgelse ind på de vigtigste emner for brugerne selv. Alle interview i brugertilfredshedsundersøgelsen er foretaget på den måde, at en medarbejder fra Stofindtagelsesrummet har hjulpet med at vælge de informanter ud, der så ud til at kunne deltage i interview efter deres stofindtag. Medarbejderen har også deltaget i de fleste interview for at skabe så trygge og velkendte rammer som muligt for brugeren. Interviewguiden er vedlagt som bilag I uge 20 (dvs. fra d maj og altså midt på måneden - ikke omkring penge-udbetalings-dagene, hvor der plejer at være mere travlt) foretog medarbejderne time-for-time-observationer og registreringer af: - Hvor mange brugere, der sad i venteværelset og ventede på, at der var plads til deres stofindtag. - Hvor mange brugere, der måtte forlade Stofindtagelsesrummet uden at have indtaget deres stoffer, fordi der ikke var plads. Observationsskemaet findes i bilag 2. Data fra observationerne er behandlet i statistikprogrammet SPSS efterfølgende. 4. Observationsugen blev direkte efterfulgt af tre ugers spørgeskemaudfyldelse blandt brugerne i venteværelset. Dette var egentlig planlagt til kun at vare to uger, men for at få flere af de sporadiske brugere med, der ikke kommer så ofte, blev der afsat en uge mere. Der blev i alt udfyldt 56 spørgeskemaer, hvilket var overraskende positivt for medarbejderne i forhold til deres tidligere erfaringer med spørgeskemaundersøgelser i rummet. Spørgeskemaet blev også udleveret i en engelsk version til de udenlandske brugere og kan findes i bilag 3. Analysen af spørgeskemasvarene er ligeledes foretaget i statistikprogrammet SPSS. 5. Efter en første analyse af spørgeskemaundersøgelsen og observationerne blev der foretaget endnu en interviewrunde med fem kvalitative enkeltinterview; to kvinder og tre mænd. Heraf deltog en enkelt udlænding (fra Sverige). 4 Hvilke brugere deltager i spørgeskemaundersøgelsen? Indledningsvis beskrives de brugere, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, i sammenligning med de oplysninger, vi har om den samlede brugergruppe. Dermed 5

6 kan dannes et mere nuanceret baggrundsbillede af bevæggrundene for at komme i Stofindtagelsesrummet, end det var muligt i den første evaluering 2. Samtidig bliver det muligt at diskutere, hvor repræsentativ brugertilfredshedsundersøgelsen er i forhold til den samlede brugergruppe. De kvalitative interview vil blive inddraget som forklarende tekst til beskrivelsen af brugernes baggrunde. 4.1 Antal Der deltager 56 brugere i spørgeskemaundersøgelsen ud af i alt 850 førstegangsregistrerede brugere på det tidspunkt, hvor undersøgelsen gennemføres. Det giver en svarprocent på 7. Men det er problematisk at tale om svarprocenter her, da det samlede antal førstegangsregistreringer også kan indeholde brugere, der allerede er stoppet med at komme i rummet eller kun har været der en enkelt gang. Det er dog positivt, at spørgeskemaet er fuldt udfyldt i langt de fleste tilfælde, og at der er kommet langt flere svar ind end i tidligere spørgeskemaundersøgelser i Stofindtagelsesrummet. Desuden har syv brugere altså deltaget i kvalitative interview. 4.2 Køn og kønsforskelle 30 % (16) af spørgeskemabesvarelserne kommer fra kvindelige brugere og 70 % (38) fra mandlige brugere, mens to deltagende brugere ikke har angivet deres køn. Eftersom den første dokumentationsindsamling 3 i forhold til Stofindtagelsesrummets brugere har vist, at 20 % af brugerne er kvinder, er der tale om en pæn overrepræsentation af kvindelige deltagere i brugertilfredshedsundersøgelsen. Ingen af de interviewede brugere mente dog, at der var nogen forskelle på de mandlige og kvindelige brugeres måde at bruge Stofindtagelsesrummet på. Kvinderne følte sig generelt heller ikke utrygge i miljøet, selvom der er en overvægt af mænd. Det påpeges af både mænd og kvinder, at brugerne er vant til at omgås hinanden i det omgivende miljø i forvejen, så de har fået opbygget deres forholdsregler: Of course there are a lot more men and it is dominated by men, but Maybe if I didn t have a boyfriend, I would be much more afraid about going out at night, because there are happening much. But I have my boyfriend, so I don t think about it (Fra brugerinterview). En anden interviewet kvinde er vokset op på Vesterbro og har en stor del af sin omgangskreds blandt både de mandlige og kvindelige stofbrugere. Hun påpeger, at 2 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 3 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 6

7 stofferne eller det at hænge ud samme sted på Vesterbro skaber et fællesskab, der udvisker mange kønsforskelle. I spørgeskemaundersøgelsen nævnes (og tegnes) det dog af en enkelt kvindelig bruger, at det kan være ekstra blufærdighedskrænkende som kvinde at skulle stikke sig i lysken foran alle de andre brugere og personalet i det åbne stofindtagelsesrum: Et rum til hver type stof ex heroinrum/kokainrum og måske mere privat. Vi tøser må stå med røven bar og bukserne nede, da vi fikser mest i lysken [tegnet en tegning]. Ellers ok (Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen). 4.3 Alder De deltagende brugere i spørgeskemaundersøgelsen er mellem 22 og 53 år med en gennemsnitsalder på 38 år. Det er en smule yngre end den generelle gennemsnitsalder for brugerne på 41 år 4. Der er i øvrigt ingen forskel på de mandlige og de kvindelige undersøgelsesdeltageres aldersfordeling. De interviewede brugere mente ikke, at alderen har nogen som helst betydning for, hvordan man bruger rummet. 4.4 Bopæl Lidt mere end halvdelen af de brugere, der har udfyldt spørgeskemaet, har fast bopæl i en dansk kommune, mens kun 5 % eller tre brugere er bosat i udlandet (hvoraf to har udfyldt den engelske version af spørgeskemaet). I interviewene har kun deltaget en enkelt udenlandsk bruger. Til sammenligning er ca. 19 % af den samlede brugergruppe bosat i udlandet 5, så denne gruppe er altså underrepræsenteret i brugertilfredshedsundersøgelsen trods et forsøg på at få den godt med. Af årsager til, at udlændinge kommer til Stofindtagelsesrummet nævnes af en interviewet dansk bruger, at København er en by, hvor det både er let at tjene hurtige penge (også for udlændinge), og hvor stofbrugerne forholdsvist let kan få kvalitetsstof til en billigere pris end i fx Sverige. Den interviewede svenske bruger nævner også den store prisforskel som årsag, men desuden måden at imødekomme stofbrugerne på i Danmark. I Sverige følte hun sig set ned på selv i behandlingssystemet, og der er ikke plads til substitutionsbehandling. Hun har nu boet flere måneder på Mændenes Hjem efter at have rejst frem og tilbage konstant. Hun købte stofferne ved Mændenes Hjem og indtog dem til at begynde med i Fixelancen, der så introducerede hende for Stofindtagelsesrummet, hvor hun nu kommer hver dag: 4 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 5 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 7

8 It is a lot cheaper here and Copenhagen is a big metropole for drugs. I think everybody knows that. That is why Norwegians, from Finland, Sweden many people come here. I have my boyfriend here, he is from Sweden too. Both my boyfriend and I have tried started treatment in Sweden, but they won t let us take methadone there. So we are in a progress of treatment there. It is so hard to get substitution in Sweden, because they have so strict rules. And for addicts I think it is so weared, that they have so strict rules. I buy it illegal here, but I don t want to be illegal. I just want to have a normal life. It is just what I have to do right now (Fra brugerinterview). Spørgeskemaundersøgelsen giver desuden Stofindtagelsesrummet ny information om, at ca. 1/3 af brugerne er hjemløse, som det ses nedenfor. Men gruppen af hjemløse kan naturligvis både være over- eller underrepræsenteret i denne undersøgelse i forhold til den samlede brugergruppe, da vi ikke har noget at sammenligne med: Fig. 1: Hvor kommer brugerne fra? Dog viser interviewene, at hjemløshed kan være en væsentlig bevæggrund for at komme i miljøet omkring Stofindtagelsesrummet og søge hjælp til bl.a. at finde bolig. I nogle tilfælde er stofbruget faktisk ikke den egentlige årsag til, at brugerne kommer, men derimod det gode støttepersonale, man kan få sig en sludder med og hjælp fra til diverse sociale og sundhedsfaglige behov: Min kæreste og jeg gik fra hinanden, så jeg vendte tilbage til København fra Belgien. Men jeg kunne ikke bo i min lejlighed, for der var min bror. Nu går jeg og venter på at finde noget, og så begyndte jeg at komme i mit gamle miljø her og opdagede de søde piger, der arbejder her [ ] Mange gange kommer jeg bare for at sludre lidt med dem, 8

9 og så får de mig til at tage den lidt med ro, ik. Det er næsten blevet som et hjem for mig her, for jeg har det godt her (Fra brugerinterview). 4.5 Stoftype Nedenfor ses tallene for hvilke typer af stoffer brugerne, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, indtager generelt i øjeblikket (og ikke kun i Stofindtagelsesrummet) sammenlignet med de stoffer, der er blevet indtaget i Stofindtagelsesrummet de første tre måneder 6. Sammenligningen viser bl.a., at brugerne fx generelt ikke indtager meget metadon i Stofindtagelsesrummet, selvom næsten ¾ af brugerne indtager metadon i øjeblikket. Det samme gælder for de forskellige former for piller og speed. Det ses endvidere tydeligt, at mere end 90 % af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen indtager kokain i øjeblikket, hvilket bekræfter det billede man har fra Stofindtagelsesrummets registreringer: Fig. 2: Spørgeskemainformanternes stoftyper i sammenligning med den samlede gruppe af brugere Stoftype Procentdel af de deltagende brugere i spørgeskemaundersøgelsen Procentdel af det samlede antal indtag i Stofindtagelsesrummet de første tre måneder Kokain 90,7 % (49) 66,3 % ( indtag) Heroin/Kokain 10,8 % (1.677) Heroin 57,4 % (31) 9,5 % (1.473) Metadon 70,4% (38) 5,8 % (898) Metadon/Kokain 4,7 % (726) Anden sammensætning 0,9 % (138) Ukendt stof 0,6 % (96) Piller andet 0,5 % (77) Piller opioide gruppen 16,7 % (9) 0,3 % (51) Speed/Amfetamin 13 % (9) 0,2 % (25) Piller benzodiazepine gruppen 37 % (20) 0,1 % (21) Ketogan 1,9 % (1) 0,1 % (17) 6 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 9

10 Heroin/Metadon 0,1 % (11) Ikke angivet/andet 22,2 % (12) 0,0 % (6) Ketamin 1,9 % (1) 0,0 % (4) Ligesom for den samlede brugergruppe 7 er der også en signifikant kønsforskel i valget af stoftyper i det øjebliksbillede, spørgeskemaundersøgelsen giver. Mens knap 66 % (25) af mændene indtager heroin for tiden, gælder det kun knap 38 % (6) af kvinderne 8. Men ifølge de interviewede brugere, giver det alligevel ikke en kønsforskel i brugen af Stofindtagelsesrummet som allerede nævnt i afsnittet om køn. Ingen af de øvrige baggrundsfaktorer ser ud til at have indflydelse på valget af stoftyper, og de interviewede brugere mener heller ikke, at stoftypen har nogen som helst indflydelse på, hvordan man bruger rummet, når de bliver spurgt direkte. Dog kommenteres det af en enkelt bruger, at besøgsmønstrene i Stofindtagelsesrummet til dels hænger sammen med de tidspunkter, man får udleveret metadon på. Han mener, at det første ryk ind i Stofindtagelsesrummet sker omkring kl. 9.30, når brugerne har hentet deres metadon kl Stofbrugets varighed Spørgeskemaundersøgelsens deltagere har været stofbrugere mellem 5 og 37 år med et gennemsnit på 22 år. Der er med andre ord generelt tale om mennesker, der har et langvarigt stofmisbrug bag sig, som også er målgruppen for Stofindtagelsesrummet. I den forbindelse har boformen en signifikant betydning. Brugere med en fast bopæl i en dansk kommune har overordnet set et længere misbrug bag sig end hjemløse brugere og brugere fra udlandet. 4.7 Stofbrugets årsager Interviewene giver nogle eksempler på, hvordan et stofbrug kan starte. Der nævnes en opvækst eller senere tilstedeværelse i miljøet omkring Vesterbro, kærestesorger, stress på arbejdet, arbejdsløshed, psykiske problemer, hjemløshed og eksperimenter i forhold til medicinering mod ADHD: Jeg fik allerede som barn medicin mod DAMP, men syntes ikke det var nok. Da jeg så i forvejen kom i miljøet her på Vesterbro og havde alle mine venner her, så begyndte jeg at prøve lidt forskelligt, der virkede meget bedre, ikke. Jeg kan ikke slappe af, hvis ikke jeg tager stoffer (Fra brugerinterview). 7 Stofindtagelsesrummets første tre måneder (Hagensen, Christensen & Christiansen 2013). 8 Chi²=0,05. 10

11 Jeg var kok og havde en meget travl og stresset hverdag, da jeg første gang blev præsenteret for noget. Da kæresten så gik fra mig, og jeg blev arbejdsløs og hjemløs, gik det helt galt. Men jeg har prøvet at komme ud af det mange gange (Fra brugerinterview). 4.8 Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet? Som det fremgår af diagrammet nedenfor, kommer mere end halvdelen af spørgeskema-deltagerne i Stofindtagelsesrummet flere gange om dagen i øjeblikket. Knap 21 % kommer et par gange om ugen, og 15 % siger, at det er meget svingende, hvor ofte de kommer. Næsten ingen kommer et par gange om måneden eller sjældnere. Der er altså tale om en meget fast brugergruppe i spørgeskemaundersøgelsen, og det har været svært at få fat i de mere sporadiske brugere. Men da det ikke tidligere har været muligt at komme så tæt på brugernes mønstre via de daglige dataregistreringer, er det heller ikke muligt at sige noget om repræsentativiteten i forhold til den samlede brugergruppe: Fig. 3: Hvor ofte kommer brugerne i Stofindtagelsesrummet for tiden? Brugere, der indtager kokain for tiden, kommer i øvrigt generelt oftere i Stofindtagelsesrummet end de øvrige brugere 9. Interviewene viser i øvrigt, at der kan være flere årsager til, at rytmen i brugernes besøg i Stofindtagelsesrummet kan svinge: Hvor ofte kommer du her? Jamen, det afhænger meget af, hvor meget jeg tjener ikke. Jeg er hjemløs, så jeg bommer den på gaden (Fra brugerinterview). 9 Chi²=0,

12 4.9 Erfaring med misbrugsbehandling Det er faktisk kun 13 % (7) af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen, der aldrig har været i misbrugsbehandling. Knap 21 % (11) er i misbrugsbehandling i øjeblikket, mens knap 76 % (40) har været i behandling tidligere i deres liv. Det er nye tal for Stofindtagelsesrummet, som kan være interessante at gemme til senere sammenligninger for at belyse, om der eventuelt sker en udvikling på det område. Misbrugsbehandlingen hænger ikke sammen med stoftype, alder, køn eller andre baggrundsfaktorer Er målgruppen nået? Loven afgrænser målgruppen for stofindtagelsesrum til stærkt afhængige misbrugere med et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer 10. Det er på baggrund af ovenstående resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen muligt at påvise, at brugerne af Stofindtagelsesrummet generelt har et langvarigt stofbrug bag sig og er stærkt afhængige af stofferne, da de kommer ofte for at indtage stoffer i Stofindtagelsesrummet. Dermed ser en del af målgruppen altså ud til at være nået, selvom det ikke er muligt at sige, om alle er nået endnu. 5 Overordnet tilfredshed med Stofindtagelsesrummet Jeg synes det er en genial idé ikke også. Altså alt det der med at folk ikke render rundt på gaden, og at der nu er kommet orden i det [ ] For det første synes jeg, at de, sygeplejerskerne ikke, gør det rigtig godt. Altså de kommer i kontakt med dem, der har behov for hjælp ikke også plus, at når de går kolde, ja så ved de, hvor de kan gå hen. Jeg tror også, at det er blevet lettere for socialarbejderne at kontakte folk, fordi det er sådan et sted, hvor alle kommer. Så jeg synes, det er genialt (Fra brugerinterview). Som det første i spørgeskemaet er brugerne blevet spurgt, hvor tilfredse de overordnet set er med Stofindtagelsesrummet. Svaret er markant positivt, idet mere end halvdelen af brugerne er fuldt tilfredse og knap 36 % nogenlunde tilfredse. Kun 7 % af brugerne er direkte utilfredse: Fig. 4: Brugernes overordnede tilfredshed med Stofindtagelsesrummet 10 Socialforvaltningen 2012: 12

13 I denne sammenhæng er mændene dog mere splittede i deres tilfredshed end kvinderne, der oftere er nogenlunde tilfredse 11. Mens knap 65 % af mændene er fuldt tilfredse med Stofindtagelsesrummet, gælder det samme for 31 % af kvinderne. Til gengæld er flere kvindelige brugere nogenlunde tilfredse med Stofindtagelsesrummet end mandlige brugere (knap 63 % mod 27 %). Af direkte utilfredse brugere er der en smule flere mænd (8 %) end kvinder( 6 %). Men ellers har hverken brugernes alder, stofbrugets varighed, boformen eller stoftyperne betydning for brugernes tilfredshed med Stofindtagelsesrummet: For me who has been a drug addict in Sweden this is just fantastic. Only that you can use how many needles you want and time. You get some sort of human value with politics. Suddenly I feel like a human. Not like a dog. Viva Copenhagen (Fra spørgeskemaundersøgelsen). Det er også det tydelige billede fra interviewene, at brugerne overordnet set er meget glade for Stofindtagelsesrummets oprettelse, synes det fungerer godt for dem, og mener at det har sine klare fordele for hele samfundet: I love this place! Not only because it cleans up in the streets, but also because of the human contact. It feels like a little home here. We have a really good personal here that makes me feel like a human [brugeren fortsætter på svensk med at forklare, hvordan hun har følt sig set ned på alle andre steder, men at hun her føler sig virkelig velkommen, som hun er] (Fra brugerinterview). 11 Chi²=0,

14 Så på interviewspørgsmålet om, hvad Stofindtagelsesrummet har betydet for brugernes liv svares opsamlende: Respekt og tolerance fra det omgivende samfund, en mere fast dagligdagsrytme, tryghed, forbedret sundhed og hygiejne (brugerne kommer hurtigere til læge, får et bad m.m.), hjælp til sociale problemer og nogen, der lytter samt følelsen af at have et tilholdssted, hvor man kan være sig selv som sammenlignes med et hjem. 6 Brugernes tilfredshed med kapaciteten Efter spørgsmål om den overordnede tilfredshedsfølelse i forhold til Stofindtagelsesrummet er brugerne blevet spurgt til deres tilfredshed med forskellige dele af Stofindtagelsesrummet, og deres eventuelle idéer til forbedringer af rummet. Det første, der her vil blive belyst er rummets kapacitet i forhold til efterspørgslen og brugernes behov og det sker ved en analyse fra flere vinkler. Det skal i denne forbindelse huskes, at Stofindtagelsesrummet aldrig har været beregnet til at kunne rumme hele målgruppen i København. Man var netop ved brugertilfredshedsundersøgelsens gennemførelse ved at lægge sidste hånd på det nye permanente Stofindtagelsesrum i København, Skyen, som giver brugerne x antal flere pladser og plads til rygning af stoffer. Der er således to vigtige faktorer at have i mente, når kapaciteten skal beregnes: 1) Åbningstiden og 2) Antallet af indtagspladser. 6.1 Tilfredshed med åbningstiden Stofindtagelsesrummet har åbent fra kl til 23.30, og det er knap 52 % af brugerne fuldt tilfredse med. 37 % af brugerne er nogenlunde tilfredse, mens 11 % er utilfredse: Fig. 5: Brugernes tilfredshed med Stofindtagelsesrummets åbningstid 14

15 Seks af spørgeskemadeltagerne nævner som ekstra kommentarer til spørgeskemaet, at der burde være døgnåbent i Stofindtagelsesrummet. Interviewdeltagerne er generelt personligt tilfredse med åbningstiden, selvom de mener, at nogen måske kunne have glæde af, at der var døgnåbent: Jeg synes, det er rigtig godt. Det passer med, at det lige åbner en halv time, før folk får metadon udleveret kl. 9. Og så passer det lige med, at de kan nå herud ved 9.30 tiden og fixe deres metadon. Så det passer mig godt. Men jeg tror nok, det ville være bedre, hvis I kunne holde åbent lidt længere tid om aftenen, for der er da altså mange, der sidder og fixer rundt omkring i trappeopgangene her i området. Jeg vil faktisk sige, at det ville være bedst, hvis der var døgnåbent. Selvfølgelig kan I lukke nogle timer for at gøre rent (Fra brugerinterview). En interviewet bruger synes, at der blot behøver være døgnåbent fredag og lørdag, hvor han oplever, at der er mest tryk på. 6.2 Hvor ofte bruges Stofindtagelsesrummet i forhold til andre steder? Nedenstående figur sår ingen tvivl om, at Stofindtagelsesrummet er blevet det primære rum for de deltagende brugeres stofindtag. Selvom Stofindtagelsesrummet ikke har døgnåbent, står det alligevel gennemsnitligt for 52 % af brugernes daglige indtag, hvilket svarer til gennemsnitligt knap seks indtag pr. bruger pr. dag. Knap 22 % af indtagene foregår dog stadig i brugernes egne hjem, og ligeledes knap 22 % i det offentlige rum. Kun knap 4 % foregår andetsteds, som ifølge interviewene fx kan være der, hvor nogle brugere får udleveret deres metadon. 15

16 Det betyder altså, at Stofindtagelsesrummet er brugernes foretrukne indtagssted, og kan derfor samtidig indikere, at endnu flere af indtagene ville finde sted i Stofindtagelsesrummet, hvis der var åbent i længere tid: Fig. 6: Fordelingen af brugernes daglige indtag på steder samt, hvor mange indtag hver bruger gennemsnitligt har i døgnet de forskellige steder Interviewene peger på, at brugerne vælger Stofindtagelsesrummet til deres indtag frem for andre steder på grund af sikkerheden i, at der er et sundhedsfagligt personale til at hjælpe dem, hvis de skulle få det dårligt eller komme til at tage en overdosis: Jeg kan godt blive lidt bange for, hvad der kan ske ikke og der er det sgu rart at vide, at der er nogen til at samle én op, hvis det går galt ikke. Det er dygtige folk, der er her (Fra brugerinterview). Nogle kunne godt tænke sig, at Stofindtagelsesrummet også fik mulighed for at teste kvaliteten af stofferne. 6.3 Brugernes tilfredshed med ventetiden Brugerne er ikke udelt begejstrede, når det angår ventetiden i Stofindtagelsesrummet. Knap 20 % er direkte utilfredse, mens lidt over halvdelen af brugerne er nogenlunde tilfredse, og 23 % er fuldt tilfredse: Fig. 7: Brugernes tilfredshed med ventetiden i Stofindtagelsesrummet 16

17 Jo ældre brugerne er, jo mere utilfredse er de med ventetiden 12. Ved spørgeskemaets plads til øvrige kommentarer har kun to brugere dog nævnt, at ventetiden er for lang. Til gengæld nævner flere, at der burde være flere pladser end de otte samt, at der burde sættes tidsbegrænsning på i forhold til hvert indtag. Det samme gælder for brugerinterviewene: Det sker altså indimellem, at man skal vente længe, og så opstår der altså meget larm og sådan noget ikke. Så jeg tror, det ville være godt med 10 pladser flere. Men jeg ved ligesom, hvornår der er hul ikke også, så det er ikke så tit, at jeg venter, og jeg venter måske minutter. Men det kommer også an på, hvornår på måneden det er ikke. Sådan først på måneden er der altid flere (Fra brugerinterview) Observationer af ventetiden Medarbejderne i Stofindtagelsesrummets reception (som er placeret lige mellem det åbne venteværelse og udgangen/indgangen til Stofindtagelsesrummet) har som nævnt foretaget registreringer i uge 20 (dvs. fra d. 13. til d. 19. maj 2013) af ventende brugere og brugere, der må forlade rummet uden at få deres indtag. Observationsskemaet kan findes i bilag 2. Det ses nedenfor, at mellem 47 og 199 brugere om dagen har måtte vente på at få deres stofindtag i Stofindtagelsesrummet, fordi der var optaget. Af medarbejderne vurderes tallet at være endnu højere omkring penge-dagene ved månedsskiftet. Observationerne viser også, at der ikke er lige mange besøgende i Stofindtagelsesrummet hver ugedag. Besøgstallet kan ifølge medarbejderne svinge utroligt meget uden, at de altid selv kan se en forklaring derpå. Men det samlede 12 Chi²=0,020. Gamma=0,

18 antal ventende brugere i venteværelset på en dag hænger heller ikke altid sammen med dagens samlede antal brugere. Medarbejderne har kommenteret, at forskellige episoder med brugerne, travlhed og vagtskifte indimellem har bevirket, at de ikke har fået registreret alle ventende brugere (særligt meget om søndagen). Derudover kan fx en fest i gården og solskinsvejr betyde mange besøgende i Stofindtagelsesrummet generelt torsdag, mens regn en søndag formiddag kl. 10 kan betyde forholdsvist mange ventende i venteværelset, selvom der ikke er så mange brugere som andre dage. Ifølge brugerinterviewene afhænger antallet af besøgende i Stofindtagelsesrummet primært af, hvornår brugerne har penge. Alligevel viser tallene nedenfor, at antallet af ventende brugere på en dag ikke blot handler om det samlede antal besøgende, men lige så meget om det flow, der er i forhold til tidspunkterne. Der kan simpelthen komme store grupper af brugere på samme tid på ellers meget stille og rolige dage, og omvendt kan en dag med rigtig mange besøgende sagtens køre fint uden for meget ventetid, fordi de ikke kommer på samme tid: Fig. 8: Antallet af ventende brugere i forhold til antallet af besøgende fordelt på ugedage ( maj 2013) Figuren herunder viser de samme tal som ovenfor men fordelt på timer dvs. hvor mange brugere, der gennemsnitligt har siddet og ventet på at få deres stofindtag i venteværelset time for time alle ugens dage. Det bliver her tydeligt, at der stort set sidder brugere i venteværelset hele dagen, men der sker et markant ryk ind fra kl. 15 og frem til kl. 23. I dette eftermiddags- 18

19 /aftens-tidsrum har gennemsnitligt brugere siddet og ventet i venteværelset hver time kun afbrudt af aftensmaden kl , hvor gennemsnitligt otte brugere sidder og venter i venteværelset. Før kl. 15 venter gennemsnitligt 1-6 brugere i venteværelset hver time: Fig. 9: Det gennemsnitlige antal ventende brugere time for time (d maj 2013) Medarbejderne er desuden blevet bedt om at give et øjebliksbillede af, hvor mange brugere, der venter i venteværelset samtidig hver hele klokketime. Det fremgår nedenfor, at der gennemsnitligt sidder 0-3 brugere i venteværelset ad gangen, og der er egentlig ikke markante forskelle tidspunkterne imellem. Det maksimale antal ventende på samme tid har været otte, og det var fordi, det regnede på det tidspunkt: Fig. 10: Det gennemsnitlige antal brugere, der venter samtidig i venteværelset hver hele klokketime (d maj 2013) 19

20 Figuren nedenfor viser, at der heller ikke er den store forskel på ugedagene her, når man regner det gennemsnitlige antal ventende brugere på samme tid ud. Kun lørdagen skiller sig lidt ud ved at have markant færre ventende ad gangen end de øvrige dage: Fig. 11: Det gennemsnitlige antal ventende brugere hver hele klokketime fordelt på ugedagene (d maj 2013) 20

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Stofindtagelsesrummets første tre måneder

Stofindtagelsesrummets første tre måneder Stofindtagelsesrummets første tre måneder 2. oktober-31. december 2012 Udarbejdet af: Specialkonsulent Pauline Hagensen, Stofindtagelsesrummets projektleder Rasmus Koberg Christiansen og Forstander ved

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Bilag 4. Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min

Bilag 4. Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min Bilag 4 Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min B: Inden for denne her tid har det primært været østeuropæere der har været i Mariatjenesten,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Ærø Friskole Januar Den spørgeskemaundersøgelse, som danner grundlag for vurderingen, har været frivillig for eleverne og er foretaget på en helt almindelig travl skoledag.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 43, svarprocent: 80% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere