Abstracts. Adresse: Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstracts. Adresse: Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S"

Transkript

1 Abstracts Anden nordiske konference om mentalisering, København d maj 2014 Adresse: Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S Torsdag d. 22. maj 2014 Kl. 9 Foredrag. Åbning og velkomst ved formand for Forum for mentalisering centerchef Per Sørensen, Stolpegaarden, Region Hovedstaden Kl Foredrag. Anthony Bateman, Anna Freud Centret, London Mentalization Based Therapy some current developments and future directions M.A.FRC. Psych. Gæsteprofessor ved University College London, ekstern konsulent ved The Menninger Clinic of Medicine, Texas. I samarbejde med Peter Fonagy har han udviklet mentaliserings-baseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse og klinisk forskning vedrørende effekten af denne behandling. Kl MBT og spiseforstyrrelser Chair: Helene Krasnik Finn Skårderud, Oslo, Norge: Minding the Body presentasjon av ny behandlingsmanual Denne workshopen har to ambisjoner. Dels vil det blir beskrevet hvordan mentalisering som model og beskrivelser kan anvendes på de kliniske områdene som omfavnes av begrepet spiseforstyrrelser. Det detyr vekt på utviklingspsykologi og tilknytning, og hvordan forskjellige symptomatiske uttrykk ved spiseforstyrrelser kan beskrives som versjoner av mentaliseringssvikt. En sentral form for hemmet mentalisering ved spiseforstyrrelser er konkretiseringen av sinn. Emosjonelle og relasjonelle fenomener bliver erfart og forsøkt mestret som kroppslige. Begreper som pyskisk ekvivalens, forestillingsmodus og teleologi erfares som meget relevante for å fremme forståelsen av spiseforstyrrelser, og atferd som slankning, trening, overspisning og renselse kan forstås som strategier for personen med slik dysregulering. I den andre delen av workshopen presenteres en nyutviklet behandlingsmanual for mentaliseringsbasert behandling for spiseforstyrrelser (MBT-ED). Implementering av mentaliseringsmodellen på spiseforstyrrelser handler ikke minst om hvordan samtidig arbeide for å fremme mentalisering og aktivt redusere symptomer, samt å forholde seg konstruktivt til konkretiseringerne av følelser og forhold. Behandlingsmanualerne er utarbeidet i samarbeid med Anna Freud Centre, London. 1

2 Peter Ramsing, Aarhus, Danmark: Krop-psyke og mentalisering ved spiseforstyrrelser På Center for Spiseforstyrrelser i Århus har vi i en årrække tilrettelagt og udviklet behandlingen for patienter med spiseforstyrrelser som en integreret behandling med flere forskellige elementer og udviklet en faseinddelt behandling. I den første fase af behandlingen er der fokus på symptommestring og for patienter med Anorexia Nervosa genernæring. I den anden fase tilrettelægges behandlingen med tidsafgrænset gruppeterapi med fokus både på fortsat symptommestring og arbejde med psykologiske faktorer og udvikling. Nogle patienter kan afsluttes efter dette eller de visiteres til fase tre som indeholder gruppeterapi i gruppeanalytisk gruppe. Fase to i behandlingen er for voksne patienter (både med anoreksi og bulimi) et 9 måneders forløb i en krop og psykegruppe, hvor der både arbejdes med kropsforståelse og samtalegruppe. Mange patienter med spiseforstyrrelser har vanskeligheder med mentaliseringsevnen. Udgangspunktet for gruppen er, at mange patienter med en spiseforstyrrelse har problemer med fornemmelsen for kropslige sansninger og følelsesregulering, spiseforstyrrelsen medfører en adskillelse mellem krop og psyke. Vi har således modificeret arbejdet med mentalisering i gruppen til også at have det kropslige aspekt med. Det er en løbende udfordring at integrere arbejdet med kroppen og det psykologiske arbejde baseret på sproget og udvekslingen verbalt i gruppen. Oplægget vil formidle erfaringer fra arbejdet i en af disse krop og psyke grupper, hvor oplægsholderen er den ene terapeut. Og der vil blive lagt op til diskussion med teoretiske overvejelser i forhold forståelsen af patienternes vanskeligheder. Ud fra en relationel udviklingspsykologisk forståelse diskuteres sammenhængen mellem tilknytning, selvhandlingsevne (self-agency) og mentaliseringsevne. MBT metode til borderline personlighedsforstyrrelser Chair: Francisco Alberdi Kasper Pyndt, Aarhus, Danmark: MBT og modoverføring En mentaliseringsbaseret forståelse af modoverføringen som psykisk ækvivalens, pretend eller teleologisk mode præsenteres og illustreres med kliniske eksempler fra arbejdet med borderline pt. i gruppeterapi Björn Philips, Stockholm, Sverige: Stimulating mentalization as the change mechanism in psychotherapy for BPD Objective: The purpose of the study was to test if adherence to mentalization-based treatment principles would predict better patient in-session mentalizing. Methods: The study sample consisted of 30 therapy sessions with 15 patients with borderline personality disorder and comorbid substance dependence. RF was rated on each statement during these sessions, and the data was analyzed using longitudinal multilevel modeling. Results: The results showed that therapists MBT adherence and competence predicted patient in-session mentalizing measured with the Reflective Functioning scale (RF). In addition, it was shown on a statement-to-statement level that therapist interventions directed toward exploring mental states in self and/or others predicted higher RF of subsequent patient responses. Conclusions: The study shows for the first time that MBT adherence and competence is strongly related to patient insession mentalizing, supporting the validity of the MBT principles. Clinical implications are discussed, for example the importance of supervision for therapists to become more adherent to MBT principles and focusing interventions on exploring mental states in self and others. 2

3 Christian Schlüter, Oslo, Norge: Dekonstruktion af overføringstolkninger at arbejde med patient-terapeut forholdet MBT are skeptical to transference interpretations, in the traditional sense. On the other hand are working within the patient-therapist relationship upmost important in the treatment of borderline PD. So, why are MBT so skeptical, and what are the MBT alternative? This lecture will discuss these matters, and highlight the new and quite radical approach that MBT suggests. MBT og caseformulering Chair: Kirsten R. Grage Kraka Bjørnholm, Roskilde, Danmark: MBT Caseformulering den bagvedliggende udviklingspatologiske model, illustreret ved kliniske eksempler Terapeutiske interventioner er mest effektive, når de relateres til centrale psykopatologiske processer, som vi forstår dem fra et udviklingsperspektiv (citat Bateman og Fonagy) Centrale udviklingspatologiske risikofaktorer for borderline personlighedsforstyrrelse er; mangelfuld affektspejling, tilknytningstraumer og mangel på leg i familien. Disse kan resultere i udvikling af et disorganiseret selv / disorganiseret tilknytning mangelfuld mentaliseringsevne et hyperaktivt tilknytningssystem. Denne forståelse forsøges omsat i en caseformulering for en pt. der aktuelt er i MBT forløb - (tekst for caseformulering og et kort videoklip). Herefter diskussion. Helga Mjeldheim, Bergen, Norge: Jeg har angst og depresjoner, jeg har rusproblemer og spiseforstyrrelse, og jeg er borderline og så sier du at jeg har mentaliseringsvansker også? Om bruk av kasusformulering for å skape mening og forståelse for egne funksjonsvansker. Jeg har tenkt å bygge mitt innlegg på mine erfaringer fra psykopedagogiske grupper og bruk av kasusformulering i terapi, i det å hjelpe pasienten til å skape meningssammenhenger mellom ulike funksjonsvansker. Jeg er opptatt av hvordan hjelpe pasienter til å få et eierforhold til eget liv, muligheter og begrensninger, - og ikke bli "hengende fast" i en ytre, definert problemforståelse i form av diagnoser. Jeg vil gjerne si noe i mitt innlegg om språk og språkbruk i den sammenheng, - om betydningen av å arbeide i et opplevelsesnært og hverdagsnært språk. 3

4 Anna Steen, Huddinge, Sverige: Caseformulering möjlighet att stimulere agentskap och skapa en gemensam utgångspunkt Arbetet med att göra case-formulering bidrar till att stärka patientens agerande själv och stimulerar agentskapet under behandlingen. Under inledningsfasen skapas en gemensam utgångspunkt där patienten får en möjlighet att skapa en tydligare självbild och en mer sammanhängande personlig historia. Tillsammans formuleras en plan för behandlingen och under behandlingens gång kan man återvända till case-formuleringen för att aktualisera de mentaliseringsproblem som patienten sökt hjälp för. Formuleringen är gemensam och påminner mig som behandlare om att det inte är jag som är expert, det är inte jag som kan eller ska lösa patientens problem. Patienten i sin tur blir stimulerad i sitt agentskap att själv vara den som kan påverka sin situation. I avslutningsfasen kan vi återgå till case-formuleringen för att reflektera kring vad behandlingen har inneburit och vilka förändringar som skett. Genom de olika behandlingsfaserna är case-formuleringen ett bra redskap för att återkommande stimulera till agentskap. MBT og PTSD Chair: Per Sørensen Bo Skarum, Vejle, Danmark: Differentieret MBT udredning og behandling af PTSD På ATT Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder vi ud fra centrale elementer i Mentaliseringsbaseret teori og praksis i behandlingen af patienter med PTSD. Udover vigtigheden af en klar symptom beskrivelse, og dermed symptombaseret diagnose, arbejder vi i tillæg hertil ud fra en grundig udredning af patientens bio-psykosociale resurser, som de afspejles i patientens niveau for affektregulering og mentalisering. Det samme symptombillede kan have/skyldes forskellige underliggende niveauer for affektregulering og mentalisering, og behandlingen skal derfor differentieres og målrettes netop patientens specifikke niveau, som det fremstår på baggrund af udredningen. Ikke alle patienter skal have den samme behandling, hvilket sikrer den enkelte patient det bedst mulige udbytte. Oplægget/workshoppen vil kortfattet fremdrage aspekter ved mentaliseringsbaseret tænkning, som ligger til grund for denne tilgang. Herefter vil fokus være på sammenhængen mellem mentaliseringsbaseret teori, og den differentierede udredning og behandling som den praktiseres på ATT. Nøgleord: Mentalisering, Affektregulering, Mønster og niveau for emotionsbevidsthed, Udviklingspsykologi, Ætiologi 4

5 Anne Blom Corlin, København, Danmark: En mentaliseringsorienteret og multimodal behandling af PTSD På Psykoterapeutisk Center Stolpegård behandles patienter med PTSD (og kompleks PTSD og komorbide tilstande) ud fra en multimodal og mentaliseringsorienteret behandling, da denne patientgruppe er præget af alexitymi og begrænset mentaliseringsevne. Behandling sigter mod at fremme patienternes mentaliseringsevne, dels igennem samtaleterapi, dels igennem en mere kropslig tilgang. Udover samtaleterapi i grupper suppleres behandlingen således med mindfulness-, krops-, angsthåndterings- og selvværdsgrupper. Oplægget vil illustrere, hvordan de forskellige behandlingsmodaliteter bidrager til at fremme mentalisering hos denne patientgruppe. Mikael Cleryd, Huddinge, Sverige: Mentalisering i Försvarsmakten Den svenska försvarsmakten har gradvis övergått från att vara ett territoriellt försvar med värnplikt till att bli ett insatsförsvar med yrkessoldater. Sverige har, liksom övriga nordiska länder, det senaste decenniet deltagit i omfattande militära insatser utomlands, främst i Afghanistan. Detta har inneburit en ny situation där soldater och annan personal utsätts för stark emotionell belastning och behöver hantera stora och svåra frågor. Sedan 2010 har Sverige en lag som säger att Försvarsmakten har ett femårigt uppföljningsansvar för personal som varit i militär utlandstjänst. I uppföljningsansvaret ingår psykoedukativa inslag före, under och efter utlandstjänstgöringen, samt individuella samtal och gruppsamtal vid hemkomsten. De psykoedukativa inslagen består i att utbilda i stress och stresshantering. Samtalen, både i grupp och individuellt, handlar om att i ett öppet klimat kunna diskutera svåra frågor och erfarenheter och fånga upp de som mår psykiskt dåligt. Den senaste tiden har mentalisering som begrepp och metod introducerats i Försvarsmaktens uppföljningsarbete. Det har visat sig värdefullt att använda mentalisering både som ett sätt att tala om stresspåverkan och som en metod i samtalen vid hemkomst. Symposiet vill beskriva hur detta arbete med mentalisering i Försvarsmakten ser ut i nuläget och även ta upp till diskussion hur det skulle kunna utvecklas. Kl.12 Frokost Kl.13 Foredrag. Per Wallroth, Sverige: Mentalisering för alla! Att tala om det inre så att alla kan förstå Fil.dr., psykolog og arbejder nu som privatpraktiserende psykoterapeut, supervisor og forelæser i Stockholm. Wallroth var med til at starte det første svenske MBT team i Han har sammen med Göran Rydën skrevet bogen Mentalisering: At lege med virkeligheden (2008) og Mentaliseringsbogen (2010) 5

6 Kl.14:15 MBT og misbrugsbehandling Chair: Kirsten Aaskov Kari Lossius, Bergen, Norge: Forudsetninger for varig implementering av MBT i rusfeltet Nina Arefjord, Bergen, Norge: Erfaringer med og resultat af MBT for kvindelige patienter med rusafhengighet og emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse Katharina Morken, Bergen, Norge: Kasusillustrasjon fra MBT projektet MBT i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. MBT er en lovende behandling også i rusfeltet fordi behandlingsformen er spesielt rettet mot pasienters problemer med affektregulering, utrygge tilknytning, nevrobiologiske sårbarhet, redsel for avvisning og aggresjonsproblemer. I de publiserte studiene om MBT har det også vist seg at en betydelig andel av pasientene som ble behandlet hadde moderate til alvorlige rusmiddellidelser (Bateman og Fonagy 2009; Bales et al., 2012). Stiftelsen Bergensklinikkene så for seg at ny kunnskap kunne bidra til å utvikle et poliklinisk behandlingsprogram for pasienter som primært hadde ruslidelser, men også personlighetsforstyrrelse av emosjonelt ustabil type. Utfordringen var å skape et program som var mer helhetlig enn det man tidligere hadde. Behandlingsprogrammet skulle klare å holde på de dårligste pasientene, være behandlingseffektivt, redusere bruken av krisepregede korttidsinnleggelser og være betydelig billigere enn langvarig institusjonsbehandling. I dette prosjektet ble begrepet personlighetsforstyrrelse av emosjonelt ustabil type tolket i vid forstand, i samsvar med moderne dimensjonell tenkning (Karterud, Wilberg og Urnes, 2010). En slik presisering utvider også målgruppen innenfor rusfeltet. Første målsetting var å øke kompetansen i generell personlighetsvurdering og i forståelsen av personlighetsfaktorers betydning for utvikling og opprettholdelse av rusavhengighet. Neste steg var å bygge opp et kompetent poliklinisk behandlingstilbud etter retningslinjer for MBT, i første omgang begrenset til kvinnelige pasienter med samtidig emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og teste effekten av dette. Det ble laget et pilotprosjekt som ble godkjent av Regional Etisk Komité i september 2009 og som ble støttet av Helsedirektoratet for årene oppstart mars 2010 og avsluttet Symposiet vil diskutere forutsetninger for varig implementering av MBT i rusfeltet, hvilke tilpasninger av MBT etter manual som ble nødvendig å gjøre med ruspasientene, sentrale behandlingsresultater hos pasientene, videre presentere en kasusillustrasjon. MBT og psykoser Chair: Francisco Alberdi Bent Rosenbaum, København, Danmark: Psykose, metakognition og mentalisering. Blinde vinkler og sorte huller. Jens Ejner Jansen, København, Danmark: MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner Metakognition ved psykose assessment, klinisk anvendelse og sammenhæng med outcome. De seneste år har der været en række studier der har vist at evnen til metakognition - eller evnen til at forstå egne og andres tanker og følelser kan være reduceret hos personer med psykose og skizofreni. Dette indlæg vil illustrere hvordan metakognition kan vurderes, med udgangspunkt i Metakognitive Assessment Scale (MAS-R). Der vil blive givet en kort oversigt over forskningen på området og implikationer for terapi og psykosocial støtte vil blive diskuteret. 6

7 MBT og supervision Chair: Kirsten R. Grage Morten Kjølbye og Henning Jordet, Brønderslev, Danmark: Mentaliseringsbaseret supervision Mentaliseringsbaseret supervision. En kort teoretisk gennemgang af, hvad der kendetegner god MBT. Herefter rollespil, hvor der bliver givet supervision samt åbnet for en drøftelse af, hvad der præcist kendetegner MBT. MBT og pårørende Chair: Helene Krasnik Psykolog Helene Krasnik og socialrådgiver Heidi Jønsson, København, Gruppe for forældre som del af behandlingen. Danmark: Forældregruppe for patienter Personer med personlighedsforstyrrelse har vanskeligheder med afftektregulering i nære relationer og er præget af en usikker identitetsfølelse, hvilket bl.a. viser sig i relationen til deres børn. Til trods for dette er det vores erfaring at rollen som forældre og relationen til børn har meget lidt plads i terapien. Vi har derfor i Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård udviklet et psykoedukativt forløb a' la MBTI, som led i behandlingen. Vi vil i vores oplæg præsentere dette og fortælle om vores hidtidige erfaringer. Henriette Marquardsen, Roskilde, Danmark: Pårørendeprogram for borderline patienter ved Psykiatrisk Klinik, Roskilde Borderline patienters vanskeligheder udspiller sig jævnfør diagnosekriterierene særligt i relation til de nærmeste pårørende bl.a. i form af intense og ustabile forhold, sensitivitet overfor svigtfølelser, pludselige stemningsskift og voldsomme vredesudbrud. Trods dette er pårørende arbejdet ofte nedprioriteret både i behandlingsarbejde og i forskningen. På Psykiatrisk klinik i Roskilde har vi udviklet et MBT-program til pårørende, som har til formål at øge de pårørendes forståelse for patientens vanskeligheder i håb om, at de med denne forståelse vil have nemmere ved at håndtere patientens vanskeligheder, når de opstår i relationen mellem dem. Som opfølgning på dette program, er der lavet kvalitative interviews med 4 pårørende med henblik på at undersøge, om de pårørende i praksis oplever at have udbytte af pårørendegruppen. Anna Sylven, Stockholm, Sverige: Mentaliseringssvåregheter i parrelationen - konsekvenser av tryg anknytning Kl.16 Slut for i dag Kl.19 Festmiddag på Restaurant Ophelia, Skuespilhuset, Skt. Annæ Plads 36, 1250 København K 7

8 Fredag d.23. maj 2014 Kl. 9 Foredrag. Sigmund Karterud, Norge: Mentalisering, metakognisjon og selvbevissthet Professor på Institut for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. Afdelingsoverlæge og forskningsleder ved afdeling for personlighedspsykiatri på Oslo niversitetssykehus. Har sammen med Anthony Bateman skrevet manualer om individuel og gruppe MBT. Mentaliseringsteorien, slik den ble utformet av Fonagy og medarbeidere i 2002, hevder at evne til mentalisering er selvets viktigste egenskap. Har teorien holdt seg? Hovedtrekkene er sannsynligvis styrket, samtidig som den har blitt mer differensiert. Fire områder diskuteres: 1) Prosedural og konseptuell metakognisjon. 2) Kjerneselvet og det autobiografiske selvet. 3) At tolkning av andre går forut for tolkning av en selv. 4) Den kognitive revolusjon i 4-årsalderen som fører til selvbevissthet. Samlet sett styrker dette tesen om at endring gjennom behandling går gjennom kvaliteten av den intersubjektive dialogen. Dette kan nå gjøres til gjenstand for empirisk forskning. Kl. 10:15 MBT effekt og metodeudvikling Chair: Per Sørensen Kjetil Bremer og medarbejdere, Oslo, Norge: Erfaringer fra et MBT kvalitetslaboratorium: skåring af MBT gruppeterapi, kliniske tilbagemeldinger, brukererfaringer og effekt af MBT Behandlingsintegritet er et sentralt aspekt ved opplæring av terapeuter og i psykoterapiforskningen som tidligere ikke har blitt viet tilstrekkelig oppmerksomhet. MBT er en evidensbasert behandlingsform for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Det foreligger behandlingsmanualer med vurderingsskalaer som muliggjør kvalitetssikring av behandlingsintegritet, altså i hvor stor grad terapeuter følger manualene og med hvilken kompetanse de gjør det. MBT-laben ble opprettet for å gi kvalifiserte tilbakemeldinger til terapeuter som praktiserer MBT i psykisk helsevern i Norge. I tillegg bistår den forskningsprosjekter med å vurdere graden av behandlingsintegritet. Med dette vil vi gi metodespesifikk tilbakemelding til terapeuter som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen MBT, og bidra til at forskningsprosjekter i større grad kan måle effekten av MBT. I etableringen av laboratoriet var en av de første oppgavene å oppnå reliable skåringer i henhold til manual. Reliabilitetstreningen bestod av skåringer av terapitimer som enten var transkribert eller tatt opp på video. Vi har oppnådd høy reliabilitet på skåringene, med henholdsvis r = 0,89 for etterlevelse og r = 0,81 for kompetanse. Til nå har MBT-laben gitt kliniske tilbakemeldinger til terapeuter i Trondheim, Bergen, Larvik og Oslo. Disse tilbakemeldingene inneholder skåringer som til sammen utgjør en intervensjonsprofil og inkluderer en skriftlig skåringsbegrunnelse, som beskriver de mest fremtredende aspektene observert i lys av MBT-prinsipper. Kvalitetslaboratoriet har også vurdert behandlingsintegritet for forskningsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark. Brukererfaringene så langt har vært positive. Planene videre er å utvide vårt tilbud til også å innebefatte kvalitetssikring av gruppeterapier og opplæring av skårere internasjonalt. 8

9 Elfrida Kvarstein, Oslo, Norge: Data fra Avdeling for Personlighedspsykiatri Omlegging fra et tradisjonelt psykodynamisk behandlingsprogram til mentaliseringsbasert terapi (MBT) for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Gjør MBT en forskjell? Kvarstein, E., Karterud, S., Pedersen, G., Urnes, Ø., Hummelen, B., Wilberg, T. Bakgrunn/Formål: Studien tar utgangspunkt i en psykoterapienhet med lang tradisjon for psykodynamisk behandling som gjennomgikk omlegging til MBT i Det tre-årige behandlingsforløp for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i det nye MBT programmet sammenlignes med forløpet for tilsvarende pasientgruppe i det tidligere tradisjonelle psykodynamiske behandlingsprogrammet. Materiale and methode: Studien omfatter 345 pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse behandlet mellom Pasienter behandlet før 2008 (n=281), gikk i det tradisjonelle, psykodynamiske terapiprogrammet, og pasienter behandlet etter 2008 fikk MBT (n=64). Studien inkluderer mål på terapeuters MBT etterlevelse. Kliniske utfall måles som endring i symptombelastning, alvorlig selvskadende adferd og sykehusinnleggelser, mellommenneskelig og psykososial fungering, samt arbeidsstatus. Statistikk: Linære regresjonsmodeller for longitudinelle data. Resultater: Ved behandlingsstart hadde pasienter i MBT og i psykodynamisk behandling sammenlignbar psykososial belastning. Over tid oppnådde imidlertid MBT pasientene stor og klinisk relevant reduksjon av symptomer, selvdestruktiv adferd og sykehusinnleggelser, samt vesentlig forbedret mellommenneskelig og psykososial fingering. Bedringen var større for pasienter i MBT enn i det psykodynamiske terapiprogrammet. MBT etterlevelsen var god. Konklusjon: Resultatene bekrefter MBT som effektiv behandling ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og indikerer større klinisk effekt av MBT enn tradisjonelle psykodynamiske terapiprogrammer. MBT og miljøterapi Chair: Helene Krasnik Betina Evald og Frank Michael Larsen, Ringsted, Danmark: Mentaliseringsbaseret moderne miljøterapeutisk døgnbehandling udvikling af tilknytningsforstyrrede børns mentaliseringsevne og sociale kompetencer Oplæg fra Behandlingshjemmet Nebs Møllegård vil tage udgangspunkt i behandling af tilknytningsforstyrrede og traumatiserede børn i lyset af teori om affektregulering og mentalisering. Tesen er, at hverdagens øjeblikke udgør potentielle rum for udvikling hos barnet, og de personlige møder udfordrer miljøterapeutens kompetencer til mentalisering især i stærkt emotionelt ladede øjeblikke med barnet. Oplægget vil tage udgangspunkt i cases og det vil indeholde refleksioner over betydningen af tilknytning og traume, relationen mellem barnet og miljøterapeuten, udfordringer i miljøterapeutrollen, herunder udfordringer implicit i døgnbehandlingens strukturer. Der perspektiveres undervejs til tidligere forskningsresultater vedrørende affektregulering og mentalisering i behandlingen. Afslutningsvis anføres nogle betragtninger over udvikling af behandlingen på Nebs Møllegård i fremtiden. 9

10 Tine Hedde, Hillerød, Danmark: Mentaliseringsteoriens udviklingspsykologiske og pædagogiske bidrag til psykodynamisk miljøterapi med børn og unge Stutgården har i over 50 år på forskellig måde videreudviklet den psykodynamiske miljøterapeutiske behandlingsmetode for børn og unge, som grundlagdes af institutionens første forstander psykolog Kurt Palsvig. Med årene er forskellige psykodynamiske, kognitive og systemteoretiske teoriretninger blevet integreret under det overordnede dynamiskbegreb om organisationen som terapeut. Denne intergretive tilgang Understøttes af vores udvikingspsykopatologiske forståelse af de enkelte børn og unge. Senest arbejder psykologer og afdelingsledere på at formidle og integrere væsentlige udviklingspsykologiske og interventionsmæssige pointer fra mentaliseringsteorien i vores samlede miljøterapeutiske forståelse og i vores behandlingsmetode. Vores paper belyser hvordan legens betydning for udvikling af mentaliseringsevnen og den voksnes rolle heri i form af scaffolding bruges aktivt i den miljøterapeutiske praksis og hvordan mentalisering øvelser eksempelvis indgår i børnegruppemødet. Endelig gives eksempler på, hvordan begreber som affektregulering og arousal niveau, har bidraget interventionsmæssigt i arbejdet med at hjælpe barnet til at forstå sig selv og sine sociale udfordringer. Oplægget vil dels opridse ovennævnte begreber og dels give eksempler fra moderne miljøterapeutisk praksis på, hvordan de nye begreber har bidraget til at videreudvikle vores praksis. MBT og undvigende personlighedsforstyrrelse Chair: Kirsten Aaskov Sebastian Simonsen og Nana Nørgaard, København, Danmark: Specialtilbud til patienter med evasiv personlighedsforstyrrelse Der findes kun enkelte randomiserede kontrollerede undersøgelser af behandling for evasive personligheds forstyrrelse, og resultaterne er ikke overbevisende. Begrebsmæssigt kan mentaliseringsteorien anvendes som en ramme til at organisere patologi ud fra en række polariteter såsom selv-anden og affekt-kognition. Baseret på eksisterende teoretisk og empirisk viden om evasiv personlighedsforstyrrelse og relaterede lidelser, har vi arbejdet med en mentaliseringsbaseret model af evasiv personlighedsforstyrrelse og givet nogle bud på en behandlingstilgang med udgangspunkt i denne model. Behandlingen som er et pilotprojekt på Psykoterapeutisk Center Stolpegård består af både individuel og gruppeterapi, og i dette symposium vil vi forklare og eksemplificere de vigtigste strategier baseret på denne mentaliseringsmodel. 10

11 Theresa Wilberg, Oslo, Norge: Erfaringer med MBT til avoident patienter Marijke Marijnissen, København, Danmark: Mentaliseringsperspektiver i DIT behandling af depression Patienter, der lider af depression er først og fremmest præget af forstyrrelser i oplevelsen af sig selv og i deres forestillinger om, hvordan de opleves af andre mennesker. Især ved moderat og svær depression ses således markante vanskeligheder med mentalisering. En gruppe forskere fra Tavistock & Portmann samt Anna Freud Centret i London, har beskæftiget sig indgående med dette og de har sammen udviklet en ny psykodynamisk behandlingsmetode, hvor mentaliseringsbaserede teknikker indgår i en fokuseret korttidsbehandling af depression. Metoden kaldes Dynamisk Interpersonel Terapi (DIT). Et indledende pilotprojekt fra 2012 har vist særdeles gode resultater og aktuelt er man ved at gennemføre et randomiseret forskningsprojekt, hvor metoden afprøves på 3 offentlige behandlingscentre med støtte fra NHS. Der satses på, at metoden kan optages som godkendt metode i de engelske NICE-guidelines indenfor det næste år. DIT metoden er baseret på at afdække gennemgående relationelle mønstre hos patienten, der har været medvirkende til at udløse og vedligeholde de depressive symptomer. Dette mønster defineres som et bestemt selvbillede, der samvirker med en specifik oplevelse af andre mennesker en relationel stil, der er karakteristisk for netop denne patient. Dette mønster gentages i forskellige variationer i patientens privatliv, arbejdsliv og sociale liv, hvor den negative selvoplevelse påvirker oplevelsen af andre på en måde, som igen forstærker den negative selvoplevelse. På baggrund af dette mønster identificeres et specifikt interpersonelt og affektivt fokus (IPAF), som danner grundlag for behandlingen. Patienten hjælpes til at forstå de livshistoriske faktorer, der kan have været medvirkende til at udvikle det relationelle/emotionelle mønster, men fokus holdes primært på den aktuelle virkelighed, overføringsrelationen og på til stadighed at stabilisere og udvikle patientens evne til mentalisering. På workshoppen vil der blive givet en kort introduktion til DIT-metoden med fokus de særlige vanskeligheder med mentalisering, der ses ved depression og hvordan, der terapeutisk kan arbejdes med dette. MBT og organisation Chair: Francisco Alberdi Torben Heinskou, København, Danmark: Mentalisering på arbejde i organisationen Mentaliseringsevnen kan være fluktuerende i forskellige situationer, også når det drejer sig om personer uden psykopatologi. Det vil blive belyst hvorledes mentalisering kan forstås i arbejdsmæssige sammenhænge og i almindeligt organisatorisk / institutionelt samarbejde. Mentaliseringssvigt kan opstå både individuelt, interpersonelt, på gruppeniveau og på organisationsplan. Det vil blive beskrevet hvorledes der kan arbejdes med at stimulere og optræne mentaliseringsevnen, til gavn for organisationens hovedopgave. 11

Program: Anden nordiske konference om mentalisering

Program: Anden nordiske konference om mentalisering Program: Anden nordiske konference om mentalisering København d. 22.-23. maj 2014 Adresse: Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S Torsdag d. 22. maj 2014 Kl. 9.00 Plenum.

Læs mere

Program: Anden nordiske konference om mentalisering

Program: Anden nordiske konference om mentalisering Program: Anden nordiske konference om mentalisering København d. 22.-23. maj 2014 Adresse: Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S Torsdag d. 22. maj 2014 Kl. 9 Plenum. Åbning

Læs mere

Program: Anden nordiske konference om mentalisering

Program: Anden nordiske konference om mentalisering Program: Anden nordiske konference om mentalisering København d. 22.-23. maj 2014 Adresse: Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S Torsdag d. 22. maj 2014 Kl. 9 Plenum. Åbning

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering Mentalisering Introduktion til begrebet Mentalisering i et udviklingspsykologisk perspektiv Grundlæggende rationale i sbaseret behandling Mentaliseringversus ikke-baseretsamspil 1 Mentalisering Mentalisering

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

KONFERENCE. Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart

KONFERENCE. Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart 29 & 30. april 2015 KONFERENCE Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart Nye retninger i familieterapi - For første gang i Danmark På denne to-dagskonference har vi

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

16.01.2008. Henvisning. Assessment

16.01.2008. Henvisning. Assessment Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd De selvskadende unge Lægeforeningens Sundhedskomite Konference den 29. januar 2007 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Miljøterapi for børn og unge

Miljøterapi for børn og unge Miljøterapi for børn og unge Den miljøterapeutiske behandlingsinstitution i opbrud forandring forvandling Et seminar med fokus på forskning, praksis, idealer og realiteter i en verden hvor miljøterapiens

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige Nedenstående er en oversigt over temaaftener for det andet halvår af 2013. Intentionen med oversigten er, at I allerede nu har mulighed

Læs mere

Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) - herunder traumatiserede flygtninge og torturoverlevere Psykiatrien i Region Syddanmark version 3, oktober 2011

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012 Borderline - beskrivelse, årsager, behandling og forløb Erik Simonsen 5. December 2012 Det sunde sind (personlighed) Kunne mærke og vise følelser Fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv Basal

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum Relation Af Carsten René Jørgensen Behandlings- relationen i centrum 10 Nr. 16. 2002 Der er behov for at udforske effekten af længerevarende psykoterapi (se bl.a. Fonagy et al. 2002b) og ikke mindst for

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Psykoanalytisk terapi for bulimi

Psykoanalytisk terapi for bulimi Psykoanalytisk terapi for bulimi Susanne Lunn og Stig Poulsen Universitetets psykologiske Klinik Institut for psykologi Københavns universitet Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi Stolpegård

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

Ti timer slår ikke til

Ti timer slår ikke til Ti timer slår ikke til Af Psykologerne på Psykologisk Center Særtryk fra PSYKOLOG NYT 19. Okt. 2001-55. Årgang Nr.19 Borderline Af psykologerne på Psykologisk Center Ti timer slår ikke til Det er fagligt

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO. - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk

KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO. - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk KURSUSKATALOG BØRN OG FAMILIER I RISIKO - et samarbejde mellem Vision Elbjerg og Seminarer.dk Vision Elbjerg bygger på mere end 15 års erfaring med de særligt komplekse problemstillinger, der knytter sig

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser 20/01/12 Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Psykolog Rikke Bøye Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere