Ind i uddannelse og ud af misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind i uddannelse og ud af misbrug"

Transkript

1 Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv. 1

2 Få viden om misbrugsudfordringen bland unge. Dan netværk med andre faggrupper på Bornholm. Uddannelse til alle og for alle indebærer et fokus på de problemer, der kan forhindre gennemførsel af skole og uddannelse. Et problematisk forbrug af rusmidler kan være en af disse barrierer. Formålet med denne uddannelse er for det første at skabe fokus, forståelse og et fælles fagsprog for de professionelle, der møder de unge i dagligdagen. Det er netop i dagligdagen i de unges hverdagsliv at indsatsen skal placeres. En indsats der tager udgangspunkt i den unge der hvor hun/han er. Der næst er formålet at kvalificere medarbejdere i kommunen til at kunne arbejde med unge der har et problematisk forbrug af rusmidler. Aldersgruppen er unge mellem 14 og 25 år. Uddannelsen vil blive tilrettelagt som 4 moduler i perioden august til december. Underviserne på uddannelsen vil være en blanding af lokale og eksterne fagpersoner, der sammen med deltagerne vil gennemføre et forløb tilpasset Bornholm. Det er Bornholms unge vores unge og de er vores fælles ansvar. Der vil være en god blanding af undervisning, øvelse i grupper og dialog. Uddannelsen vil tage udgangspunkt i deltagernes praksis, og der vil være fokus på den tværfaglige indsats. Der vil blive mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger fra deltagernes dagligdag. Herudover vil der blive arbejdet med konkrete redskaber til at sikre, at deltagerne fremadrettet vil kunne arbejde med målgruppen, både individuelt og i grupper. Det teoretiske grundlag for forløbet vil overvejende have afsæt i det systemiske/narrative samt den anderkendende/ ressource orienterede tilgang. Procesledelse vil blive forestået af konstitueret leder af Ungehuset Charlotte Bjaler der, fra Københavns Kommune, har mange års erfaring i arbejdet med unge med et problemgivende forbrug af rusmidler. Uddannelsen er blevet mulig igennem projekt Uddannelse Til Alle. Et udviklingsprojekt støttet af EU's socialfond. Modul 1. uge Torsdag den 4. september 2014, kl til Etablering af gruppen (ungdomskultur, værdier, særligt for Bornholm). Denne dag vil vi arbejde med at udbrede viden og kendskab til hinanden og vores daglige praksis, hvor er snitfladerne, og hvordan styrkes det tværfaglige samarbejde i det daglig? Herudover vil der være fokus på at afklare egne holdninger og værdier i forhold til unge og rusmidler. 2

3 Undervisere: Charlotte Bjaler, konstitueret leder af Ungehuset, samt Alex Kaufmann, der skal arbejde æstetiske læreprocesser. Alex har mange års erfaring som projektleder. Fredag den 5. september 2014, kl til Viden om målgruppen, unge med dobbelt diagnoser og psykisk sårbarhed. Denne dag vil sikre, at deltagerne får et grundigt indblik i målgruppen. Hvordan spotter vi eventuelle uopdagede diagnoser? Hvordan arbejder vi med unge med diagnoser? Der vil overvejende være fokus på opmærksomheds - og personlighedsforstyrrelser. Deltagerne vil få konkrete værktøjer til at arbejde med unge med dobbeltdiagnoser. Undervisningen vil være en blanding af oplæg og øvelser, der tager afsæt i konkrete sager fra daglig praksis. Emner: Viden om dobbelt diagnoser Hvordan spottes uopdagede diagnoser? Hvordan arbejdes der konkret med disse unge? Merle Godske Juhl, misbrugskonsulent i København Kommunes rådgivningscenter. Merle er uddannet socialpædagog med speciale i dobbelt diagnoser og psykisk sårbarhed. Merle har mere end 12 års erfaring i arbejdet med misbrug. Modul 2. uge Torsdag den 2. oktober 2014, kl til Viden om rusmidler. Hvorfor er det vigtigt? Denne dag tager udgangspunkt i viden om rusmidler. Deltagerne vil få en grundig forståelse af de mest almindelige rusmidlers virkning på krop og hjerne. Udover der vil der være fokus på, hvorfor det er vigtigt at vi som professioneller har en bred viden om rusmidler. Der vil blive arbejdet med, hvordan man spotter hvad den unge er påvirket af, og hvad man kan bruge denne viden til. Herudover det vil der blive arbejdet med deltagernes egen viden og holdninger til rusmidler. Emner: Viden om rusmidler Hvorfor er det vigtigt? Hvad skal vi bruge viden til? Trine Nielsen behandler og konsulent i Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune. Trine er uddannet socialpædagog og supervisor. Trine har 25 års erfaring i arbejdet med særligt udsatte og sårbare unge. De sidste 10 år har Trine arbejdet med gruppebehandling af unge i alderen år. Trine varetager individuel behandling af unge, der ikke kan indgå i andre sammenhænge. Herunder unge med voldsomme diagnoser og unge, der er underlagt ungdomssanktioner eller pæd. obs. opgaver. Udover det yder Trine supervision til professionelle. 3

4 Fredag den 3. oktober 2014, kl til Behandlingsarbejdet i praksis (misbrug, brug, tilbagefald, metode og tilgang). Denne dag har fokus på arbejdet med de yngste (15 18 år). Der vil blive arbejdet med konkrete redskaber til at yde behandling både i forhold til den individuelle og i grupper. Dagen vil være sammensat af en god blanding af undervisning og øvelser med afsæt i deltagernes egen praksis. Målet med modul 2 er at klæde deltagerne på til at arbejde med og iværksætte konkrete tiltag i forhold til problemstillingen unge og rusmidler. Emner: Hvordan arbejdes med unge i grupper? Relationen som behandlingsmetode Hvordan skabe dialog til motivation til forandring? Metode og tilgang i arbejdet med unge Trine Nielsen, behandler og konsulent i Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune. Modul 3. uge Torsdag den 6. november 2014 kl til og fredag den 7. november 2014, kl Arbejde med unge og rusmidler på ungdomsuddannelserne Etablering af tværfaglige tilbud til unge med problemer med rusmidler. Disse to dage vil have fokus på betydningen af rusmidler på ungdomsuddannelserne og hvordan det er muligt at arbejde med problemet i en kontekst, der stigmatiserer mindst muligt. Formålet er at deltagerne bliver i stand til at igangsætte grupper på ungdomsuddannelserne og etablere individuel rådgivning med henblik på at fastholde eleverne i uddannelse. Deltagerne vil blive udstyret med konkrete redskaber til at iværksætte indsatser på ungdomsuddannelserne. Der bliver også plads til at arbejde med øvelser med udgangspunkt i deltagernes egen praksis og erfaring. Emner: Rusmiddelpolitik og hvorfor så det? Hvordan arbejde med unge på ungdomsuddannelser? Tværfagligt samarbejde Konkrete redskaber til etablering af grupper og rådgivning Carina Abel Gjaldbæk, konsulent i Viden - og KompetenceCenter Unge og Rusmidler. Carina er oprindeligt uddannet social og sundhedsassistent. Carina er efteruddannet supervisor og coach. Carina har 15 års erfaring med behandling og rådgivning af unge og forældre. De sidste to år har Carina arbejdet med udvikling af tværfaglige tilbud til unge på ungdomsuddannelserne og på Center for Kompetence og Beskæftigelser Københavns Kommunes Jobcenter 4

5 Modul 4. uge Torsdag den 11. december 2014, kl til Arbejde med familie og netværk Deltagerne vil denne dag blive klædt på til at etablere og afvikle tilbud om forældre / netværksgrupper. Der vil være fokus på konkret indhold og opbygning af det at køre forældregrupper. Dagen vil ydermere tage afsæt i hvordan den gode dialog skabes, således at det bliver muligt for forældrene at komme i dialog med deres børn. Udgangspunktet for dagen er, at deltagerne efter endt kursus vil kunne etablere og afvikle forældregrupper. Temaer Hvordan etableres forældregrupper? Hvad skal de enkelte gruppegange indeholde? Hvilke metoder arbejdes der ud fra? Finn Halkjær, behandler i U-turn. Finn er uddannet psykiatrisk sygeplejerske og har arbejdet med unge og forældre i ungdomspsykiatrisk regi i mange år. Finn har bl.a. en efteruddannelse i systemisk familieterapi og har arbejdet med gruppeprocesser i mange forskellige sammenhænge. Han har siden 2007 arbejdet med rådgivningssamtaler med unge og forældre og har været gruppeleder i mange forældregrupper i U-turn. Fredag den 12. december 2014, kl til Afslutning Denne sidste dag vil tage udgangspunkt i hvad I har fået ud af kurset, og hvordan vi kommer videre. Forhåbentlig har vi fået skabt et fælles fundament, der kan ruste os til at arbejde med unge og rusmidler. Alex Kaufmann vil komme og sætte fokus på, hvor vi selv har rykket os i processen, for sandheden er ofte at hvis vi vil udvikle andre, må vi udvikle os selv. Emner: Evaluering af forløbet Etablering af netværksgrupper Diplomer Charlotte Bjaler, konstitueret leder af Ungehuset og Alex Kaufmann, Projektleder. 5

6 Praktiske informationer Målgruppe: Lærere, vejledere, mentorer, pædagoger m.fl. som i deres daglige arbejde møder den unge, som har et bekymrende forbrug af rusmidler. Optagelsesbetingelser: At man er en del af målgruppen. At man har fået godkendt kursusdeltagelsen af sin leder. Der er plads til max 18 Kursister. Det tilstræbes at der kommer kursusdeltagere fra både kommunale og ikke kommunale virksomheder. Hvis der kommer for mange ansøgere, vil der efter ansøgningsfristen, ske en udvælgelse for at sikre bredden i holdet. Sted: Bornholm. Det aktuelle sted vil blive udmeldt når tilmeldingerne er på plads efter den 2. juni Pris: Det er gratis at deltage, men deltagernes arbejdspladser skal selv levere timerne. Kurset er via UTA støttet af EU's Socialfond, derfor skal alle kursister udfylde et start- og ophørsskema, samt underskrive protokolen. Tilmelding: Tilmeldingen sker via hjemmesiden Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 2. juni Spørgsmål: Vedr. det faglige: Charlotte Bjaler, Mobil: , Vedr. tilmeldingen: Flemming Pedersen, Mobil: , Mail: Læs mere om UTA på HUSK tilmeldingsfrist mandag den 2. juni

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Konference om selektiv mutisme for pædagoger, sprogvejledere og interesserede praktikere... 3 Konference om Selektiv mutisme for logopæder, tale-hørepædagoger,

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere