Erhvervskvinder.dk Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervskvinder.dk Aalborg"

Transkript

1 Erhvervskvinder.dk Aalborg Juni måned Resumé: Kvinder i bestyrelser 22. maj, 2006 Af Jette Bjerrum, medarrangør af konferencen Eftermiddagen startede fint med flot fremmøde i en festdækket kuppelsal hos Nordjyske Medier. Teknikken virkede, køkkenpersonalet havde styr på bordene, musikken spillede sagte og snakken gik, indtil Annitta Kjær Hedegaard kaldte til orden og gik på scenen og introducerede dagen for de 151 fremmødte (heriblandt 1 mand udover journalisten og fotografen fra Nordjyske). Herefter tog dagens ordstyrer, journalist MereteTølbøll, Nordjyske, over og introducerede dagens talere en efter en alle inviteret med det formål at give hver deres vinkel på emnet Kvinder i bestyrelser. Fælles for alle talerne var bl.a.: Antallet af kvinder i direktion og i bestyrelser er ALT for lavt. Kønskvotering og positiv særbehandling til posterne - flere meninger til syne: Britta Thomsen er for, Anny Winther, Karin Riis J og Birthe Dyhrberg er imod men alle kan se de positive resultater af denne metode Det er forretningsmæssigt en god idé med flere kvinder på toppen. 1

2 Første taler var Anny Winther (AW): Venstre borgmester i Støvring Kommune og kommende Rebild Kommune; formand for hhv. Byråd og sammenlægningsudvalg i Rebild Kommune. AW slog fast, at det for hende ikke kun har været et spørgsmål om at være på rette sted på rette tid. Det har mere handlet om hårdt arbejde i et mandsdomineret og et for borgerne og pressen åbent miljø altså et miljø, hvor alt umiddelbart er meget eksponeret og samtidig med en særlig dagsorden. AW pointerede, at man som individ reelt selv bestemmer, hvilke mål, der sættes og at det mere er et spørgsmål om den rette personlige profil og ikke nødvendigvis om uddannelse. Generelt skal kvinderne være villig til at tage en risiko, tro på sig selv og være vedholdende; altså ikke give op, hvis de første forsøg på at gøre sig gældende ikke lige lykkes. AW lagde vægt på, at karriereplanlægning og networking bør indgå som en mere integreret del af uddannelse og karriere og peger på USA som et godt eksempel. AW var fortrøstningsfuld mht. udvikling af antal kvinder i direktion og bestyrelser; den nye generation af kvinder er veluddannede, har stor selvtillid og har gjort op med flinkeskolen at være leder og mor kan forenes. AW præciserede, at kvinderne i dag skal lære at lure mændene af for det er en af de store barrierer. En af de store udfordringer er, at kvinder er så pligtopfyldende; de skal lære af mændene om mere at fokusere på, hvad de kan i stedet for hvad de IKKE kan og lære at sælge sig selv som en værdig kandidat. Vi skal lle give kvinder et skub i ryggen og gentage, at man skaber resultater ved at lede gennem andre og ikke nødvendigvis skabe alle projekter og ideer selv. Der skal gøres op med det perfektionistiske gen og endeligt bør man lære at kombinere leder jobbet og mor rollen med en hjemmearbejdsplads. Herefter kom Britta Thomsen (BT): medl. af Europaparlamentet (S) siden 2004, i S hovedbestyrelsen i 4 år, udv. for Kvinders Rettigheder og Ligestilling. BT lagde ud med overskriften: Kvinder og bestyrelser hvad kan Danmark lære af Europa? BT redegjorde for fakta om erfaringer fra Norge og Spanien mht. regulering af ligestillingspolitik, kønskvotering og positiv særbehandling i modsætning til holdningsskabende initiativer, som Danmark er fortaler for. I Norge er de statslige og også de børsnoterede virksomheder blevet pålagt en repræsentation på mindst 40 % af hvert køn. BT præsenterede, hvorledes det startede og sluttede af med at konstatere, at ja, der ER kommet flere kvinder i bestyrelserne i Norske virksomheder og således har påbudspolitikken været en succes på kort sigt. I Norge er man gået fra kun godt 6 procent til omkring 21 procent på tre år. Loven betegnes som en solopgangslov og har skabt et handlerum også selvom en af de største arbejdsgiver organisationer stadig er imod. I Norge har den øgede debat om emnet betydet, at det nu ikke længere kun handler om ligestilling, men om forretningsudvikling. I Spanien har målet været at fjerne al diskrimination over for kvinder: Staten skal sikre ligestilling på alle niveauer og i alle politikker, i undervisningen i skolerne og i offentlige ledelser og bestyrelser. Private virksomheder med ansatte skal udarbejde ligestillingsplaner og bestyrelserne skal efter 2

3 lovens ikrafttræden bestå af mindst 50 % kvinder i løbet af 4 år. Det skal indføres ved, at der de næste år udpeges mindst 10 % kvinder om året i perioden op til. BT referede til overensstemmelsen med EU s nye roadmap for ligestilling, der skal løbe fra Et af punkterne er ligestilling i beslutningsprocesserne, hvor EU vil arbejde for, at flere kvinder deltager i beslutningsprocessen. BT fortalte også, at Europa sakker bagud i forhold til USA; Præsident Clinton indførte affirmative action love, som indebar, at der skulle være køns-og racemæssig lighed på arbejdspladser. Resultatet er i dag at USA, er det land i verden med flest kvindelige ledere, idet 46 % af lederne er kvinder. Bush har fortsat politikken dog er det nu frivilligt for virksomhederne, hvor det før var obligatorisk. BT henviste til Nina Smiths undersøgelse og Nordic 500 rapport. Danmark skiller sig ud i Norden, hvad angår det kvindelige snit: Nordens 500 største virksomheder er målt på omsætning analyseret i 2004: 113 af dem er danske, mens Norge og Finland bidrager med hver cirka 100 selskaber. Sverige har 187 på listen. På direktionsniveau - der typisk er den faglige ballast for bestyrelsesmedlemmer - har mellem 61 og 67 procent af selskaberne i de nordiske broderlande mindst en kvinde i direktionen. I Danmark er tallet 17 procent for dem, der ligger blandt Nordens 500 største selskaber. BT refererede også til, at bestyrelsen i de helt store selskaber i Norden, top 50, falder Danmark også igennem: Næsten 38 procent af de store danske selskaber har ingen kvinder i bestyrelsen mod 18 procent for hele Norden. Til sammenligning har de 100 største selskaber i The Fortune Top 100 indekset fra USA alle sammen kvinder i bestyrelsen. BT henviste til, at mænd og kvinder ikke skal være ens, fordi vi er forskellige i vores holdninger, handlinger, mål og syn på livet. Derfor, mente BT, at det er vigtigt, at der i bestyrelser, ledende poster i erhvervslivet, i den politiske verden mv. sidder personer, der repræsenterer forskellige holdninger. Det fungerer jo ikke hvis halvdelen af befolkningen holder den anden befolkningsgruppe ude, sagde BT. BT fremhævede følgende for at fremme erhvervslivets indretning, så det tilgodeser flere end kun de hvide mænd i jakkesæt : 1) Møder skal holdes inden for arbejdstiden så man kan nå at hente børnene i institutionen, 2) Man skal kunne være leder og kun arbejde 30 eller 37 timer om ugen. Løsningen er her at to deler en lederstilling, 3) Flere mentorordninger også for kvinder, 4) at minde om undersøgelserne som viser, at kvinder er ligeså gode ledere som mænd, 5) gå offentlig og private rekrutteringspolitik efter i sømmene. Karin Riis Jørgensen (KRJ) tog over på podiet: medl. af Europaparlamentet (V) siden 1994, stor erfaring fra en række tunge poster herunder Fmd. Venstre i EU og i best. V Folketingsgruppe. KRJ havde valgt at kalde sin præsentation Kvinde mand dig op og satte fokus på de forskellige parter, som har et ansvar for sammensætningen af en bestyrelse. For det første har virksomheden et ansvar. KRJ henviste bl.a. til Nørby Udvalgets rapport om Corporate governance og forpligtelser som bestyrelse. KRJ mente, at en virksomhed bør have en ligestillingspolitik, som tager udgangspunkt i en politik og strategi for rekruttering af kvinder. Der skal fokus på udvikling af medarbejdere og det indebærer igangsættelse af mentorordninger, uddannelse inden for ledelse og bestyrelsesarbejde. Virksomheden skal søge efter talenterne og, skabe rammerne. 3

4 Aktionærer og medarbejdere bør stille krav til ledelsen om f.eks. antallet af kvinder i bestyrelsen. Når man stiller op i disse sammenhænge, skal man være sig bevidst om de muligheder og ansvar, man har som medarbejderrepræsentanter og i samarbejdsudvalg. KRJ pointerede, at man som i andre tilfælde bør spørge sig selv vil jeg være del af en virksomhed, som ikke har en mangfoldig repræsentation i toppen? KRJ fortsatte med at sætte fokus på kvinden selv. Kvinden skal være parat til at tage et lederjob og være bevidst om konsekvenserne. Der er ingen tvivl om, at forudsætningen for et bestyrelsesjob er et lederjob. Kvinderne skal springe over, hvor gærdet er højest og være bedre til at sælge sig selv. De skal simpelthen lære at PRALE af resultaterne og vise, at evnerne er til stede. KRJ provokerede også forsamlingen med at slå fast, at valg af partner kan blive afgørende for, om kvinden har succes. Kan familieliv forenes med karrieren osv.? KRJ lagde vægt på vigtigheden af at netværke. Endeligt blev det gjort klart, at det ER markedet, som bestemmer hvilke kvalifikationer, der er behov for. KRJ afsluttede med at sætte fokus på, hvordan samfundet skal indrettes for at styrke antallet af kvinder i toppen. Mht. pasning af børn blev der lagt vægt på krav til børnepengesystemet, barselsorlov og de frie valg. Der er behov for en anden skattestruktur. Der blev lagt vægt på det faktum - og udfordring, at kvinder ofte vælger en offentlig karriere frem for en privat. Det skal der laves om på. KRJ sluttede at med at sige, at det bare er et spørgsmål om at komme i gang for mulighederne er der. Sidste taler i rækken var Birte Dyhrberg (BD): selvstændig advokatvirksomhed, storvildtjæger, repr. I 11 bestyrelser og ikke mindst ophavskvinde til ny nordjysk uddannelse af fremtidige bestyrelsesmedlemmer. BD mente, at hun reelt ikke oplever, at mænd ikke ønsker kvinder i bestyrelsen. Men man peger på dem, man kender og som ligner sig selv. Derfor lagde BD ud med at sætte streg under vigtigheden af NETVÆRK og evnen til at tænke bredt udover virksomhedsbestyrelser. Start evt. med bestyrelser i skole/daginstitution, sport o. lign og tænk også i Erhvervsråd. Hold dig orienteret via venner, familie, arbejdskolleger, kunder, politiske møder, receptioner kun fantasien bør sætte grænsen. Af netværk nævnte BD både rene K netværk og i særdeleshed M netværk; fordi vi bør blande os, mente BD: Junior Chamber, Rotary, golf klubben, jagten osv. BD pointerede, som nogle af de øvrige talere, at man skal have et CV, som kan prale af kompetencerne uden dog at få over gevind. Det skal være autentisk. Som kvinde skal man være opmærksom på, at det at gå ind i en bestyrelse skal være for virksomhedens skyld og at man skal have noget på hjerte/være tung. Der skal tænkes strategisk hvad gavner virksomheden og hvor er der nye forretningsområder og hvor kan eget netværk være til gavn. BD fremhævede flere gange, at man som bestyrelsesmedlem skal være troværdig og til at stole på; man bør sætte sig selv til side og kunne holde på en hemmelighed. Loyalitet er en anden vigtig faktor; husk hvem der har hjulpet med tjenester til gavn for både dig selv og virksomheden/organisationen og husk ikke mindst at sige tak for hjælpen. Samtidig er man med for at sige sin mening men KUN internt og ellers være loyal overfor beslutningerne udadtil. 4

5 Erhvervskvinder.dk Aalborg BD pointerede som eneste taler, at man som kvindeligt bestyrelsesmedlem bør skelne mellem mit offentlige og mit private jeg for det handler også om profilering og at blive kendt for at komme i betragtning til bestyrelsesposterne. Men for de rette kvalifikationer naturligvis. BD konkluderede, at det særligt er følgende kvalifikationer fagligt i bestyrelsesarbejdet, man bør være opdateret på: juridiske sammenhænge og konsekvenser af bestyrelsesarbejde, analyse af økonomi/årsregnskaber, PR håndtering og strategiske varsler/analyse. BD mente, at der er behov for at klæde potentielle bestyrelsesmedlemmer på til at håndtere arbejdet og dette er en af grundene til, at den nye uddannelse er kommet i stand. Imellem indlæg blev der også tid til at spise lidt mad sammen og debattere talernes spændende oplæg. Efter alle talere var igennem blev der v/ordstyrer Merete Tølbøll afholdt en debat, som sikkert kunne have fortsat til langt ud på aftenen. Én ting er sikkert programmet blev overskrevet tidsmæssigt og interessen er til stede for at komme dybere ind i, hvordan vi kan få flere kvinder repræsenteret i direktion og bestyrelser. Der blev kommenteret og stillet spørgsmål til panelet fra flere kanter her er nogle eksempler: Aase Hoeck fra Århus har en database med bestyrelseskandidater, som hun ønsker at kunne gøre landsdækkende og pointerede, at kvinder skal lære at tale som team i stedet for en gruppe. Der blev diskuteret, hvorfor talen falder på udfordringer på at få arbejdsliv og hjemmeliv til at hænge sammen og at mænd da aldrig taler om sådanne emner. Der blev kommenteret, hvorfor vi taler om kvinder i stedet for at tale om mennesker. Altså er vi selv som kvinder med til at holde forskellen i live? Ønsker om at genindføre hjemmeserviceordningen blev bragt på bane, KIVIN mentor uddannelsen blev nævnt og der blev sat streg under, at det skal være mere legalt at hjælpe hinanden. Annitta Kjær Hedegaad sluttede at med at takke alle deltagere og talere og lagde vægt på, at målet er at fortsætte med endnu et arrangement i foråret

6 Erhvervskvinder.dk Aalborg Tak for en rigtig god aften, hvor arrangørerne var høje og enige om, at dette arrangement ikke bør stå alene! Susanne Ballin, Lilly Andersen, Birgitte Josefsen, Annitta Kjær Hedegaard & Jette Bjerrum. Forrige møde Referat fra medlemsmødet i maj: Afliv myterne Social- og ligestillingsminister Eva Kjær-Hansen: Husk selv at hjælpe andre ind 6

7 - Blæs på myterne og gør op med vanetænkning. Og tænk på, hvordan I selv gør: I ansætter. I beslutter - hvem der skal på kursus, og hvem der skal lave hvad. Vi har altså også et ansvar for at få flere kvinder med ind. Så vær kritisk i egen virksomhed, og tænk over, om man selv har hjulpet til. Social- og ligestillingsminister Eva Kjær-Hansen var på besøg hos os på medlemsmødet den 8. maj. Emnet var kvinder i ledelse, og som det fremgår af en af ministerens indgangsreplikker, fratog hun ikke ganske kvinderne selv for et ansvar for, at ligestillingen omsider bliver virkelighed. - Pas på, at vi ikke automatisk påtager os offerrollen, sagde ministeren, som også slog til lyd for, at de kvinder, som allerede har markeret sig på arbejdsmarkedet i ledende stillinger eller på vigtige bestyrelsesposter, skal passe på ikke at nedgøre de medsøstre, der vælger at sætte karrieren på stand by for selv at passe deres børn. - Man må acceptere, at andre gør det anderledes, sagde hun, og for mig er det vigtigt, at der er mulighed for at vælge. Ministeren kom i øvrigt vidt omkring i sin orientering om de tiltag, hun selv har gennemført for at fremme ligestillingen lige fra pensionsfordeling til en decideret værktøjskasse, som skal hjælpe virksomheder til at leve op til ligestillingskravene, og hun understregede, at ligestilling for hende er ensbetydende med mangfoldighed og ikke er et udtryk for ensretning. - Ligestilling betyder, at vi skal give lige muligheder, og at man også ser på egenskaber og talent. Også fra salen blev der ivrigt givet besyv med til debatten, og gode råd skortede der ikke på. Fra opfordringen til, at kvinder kender den bane, de spiller på, når de opererer på mændenes domæne, over spørgsmål om kønsrollemønstre og barselsorlov til et forslag om, at kvinder måske bør genindføre skulderpuderne i kampen for at blive mere synlige. Netop kvindeligheden blev fremhævet dels af ministeren, som gjorde opmærksom på, at kvinder træder ind i direktionslokalerne som netop kvindelige ledere, dels med denne bemærkning: - Vi skal af med rengøringen og i det hele taget have mere hjælp. Vi skal af med superkvinderne, for vi kan ikke alting. Og så skal vi acceptere, at vi er kvinder. Uanset, hvor meget, vi øver os, bliver vi aldrig mænd Eva Kjer Hansen sammen med formand Conni Riksted, Annitta Kjær Hedegaard og Birgitte Josefsen fra Erhvervskvinder.dk Aalborg 7

8 Efterfølgende havde Helle Larsen 3 minutter om hverdagens udfordringer som Advokat. Spændende indlæg og ikke mindst tankevækkende at høre hvor dårligt vi kvinder er til at sikre os selv. Dorthe Hedehus har af helbredsmæssige årsager valgt at stoppe i bestyrelsen. Dorthe erstattes af suppleant Pia Mikkelsen. Tak til Dorthe for en stor og engageret indsats i bestyrelsen. Merethe Tølbøl, Nordjyske Medier og Annnitta Kjær Hedegaard, Erhvervskvinder.dk - Aalborg Et kommende arrangement: Open minds Open doors Landskonferencen for erhvervskvinder afholdes i Herning den 28. oktober 2006 med deltagelse af erhvervskvinder fra hele landet. En inspirerende konference bl.a. med tilsagn fra en række spændende foredragsholdere, der alle er kendetegnet ved nytænkning, inspiration og åbenhed. De giver hver især deres spin over temaet Open minds Open doors. En af foredragsholderne er Christian Stadil, dir. for Hummel, der laver spin over Company Karma. En bevidst, anderledes brug af branding, markedsføring og storytelling. Det handler om at give for at få. Det handler om at sprede god energi og selvtillid, og så handler det om at holde op med at forsøge at slå og bekæmpe konkurrenterne, for først der kan du skabe Company Karma. Temaet Open minds Open doors er valgt af Erhvervskvinder.dk. Herning med den begrundelse, at det er vigtigt at være åbne, netop for at få øje på alle de muligheder, der findes i denne spændende og foranderlige verden. Kan du som individ sætte dig ud over erfaringer og oplevelser, du hidtil har erhvervet dig, og forholde dig åben, vil du være i stand til, at se nye døre, der kan åbnes og dermed nye muligheder. Da jeg havde tilmeldt mig sidste års EK-konference i Esbjerg, var jeg alligevel lidt skeptisk ville det være pengene og turen værd? Programmet bested af forskellige oplæg: Kvinden med VIPP-spanden, en læge fra Læger Uden Grænser, OL-vinderen Eskild Ebbesen? Thomas Mygind havde jeg oplevet før men han kunne godt tåle en gentagelse.. Jeg fortrød dog på intet tidspunkt min deltagelse det var simpelthen den mest spændende og fantastiske dag! Hvad var det så, der gjorde en så god? Faktisk det hele! Vi blev forkælede med alt fra mad, frugt og vandflasker over til en lækker strandtaske med gaver, men også vigtigst af alt, nemlig en udviklende og lærerig dag med mulighed for at netværke med andre EK-medlemmer fra hele landet. 8

9 Derfor vil jeg helt klart anbefale dig at deltage i år. Fra Aalborg deltog følgende i konferencen i Esbjerg: Evy Bilgrau, Conni Riksted, Hanne Muchitsch, Lisa Frost Sørensen og undertegnede. Jeg er sikker på at de andre også tænker tilbage på en rigtig god dag. Så hvor stort et hold kan vi samle fra Aalborg i år?? Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Indbydelse og program følger efter sommerferien. Vi skal jo også ned og se hvordan de gør i Herning for den næste landskonference skal arrangeres af os næste gang - i foråret 2008! Annitta Kjær Hedegaard Næste møde Vi ses til sommerudflugten på mandag den 12. juni 2006! God sommerferie! Efter sommerferien er næste medlemsmøde mandag den 11. september

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7.

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. TALE Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. maj 2009 07-05-2009 J.nr. 2009-3974 (2009-0005757) Ligestillingsafdelingen/asm

Læs mere

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS Erhvervskvinder.dk AALBORG FEBRUAR MØDET BESTYRELSEN MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS Mandag den 6. februar 2006 kl. 18.00 AT BANE VEJEN FOR KOMMENDE ERHVERVSKVINDER I Erhvervskvinder diskuterer vi jo ofte

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag.

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Thomas Børner: Kvinder på toppen: Indledning: Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Netværket er efterhånden vokset betragteligt, så vi nu har

Læs mere

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 "SLIP DIN INDRE SANGER LØS"

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 SLIP DIN INDRE SANGER LØS Erhvervskvinder.dk AALBORG JANUAR M Ø D E T MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 Mandag, den 9. januar 2006. "SLIP DIN INDRE SANGER LØS" Hvad enten, du tror, du ikke kan synge, eller du elsker at

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

EU Ligestillingsår med danske briller 21. maj 2007

EU Ligestillingsår med danske briller 21. maj 2007 Resumé: EU Ligestillingsår med danske briller 21. maj 2007 Af Annitta Kjær Hedegaard, medarrangør af konferencen Konferencen om Kvinder i Bestyrelser i maj 2006 blev på denne solrige majdag i år fulgt

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Psykopater i jakkesæt og andre anekdoter.. EN REFLEKSION PÅ 26 ÅR SOM LEDER

Psykopater i jakkesæt og andre anekdoter.. EN REFLEKSION PÅ 26 ÅR SOM LEDER Psykopater i jakkesæt og andre anekdoter.. EN REFLEKSION PÅ 26 ÅR SOM LEDER Er målet med en karriere lig CEO? CEO Andelen er næsten fordoblet fra knap 7 pct. i 2002-4 til over 12 pct. i 2015. Andelen af

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter

Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter Beslutningsforslag nr. B 161 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af Pernille Vigsø Bagge (SF), Julie Rademacher (S), Lone Dybkjær (RV) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

onsdag, den 23. februar 2005 kl. 18.30 (bemærk dato pga. vinterferien i uge 7)!!

onsdag, den 23. februar 2005 kl. 18.30 (bemærk dato pga. vinterferien i uge 7)!! Kære alle! Vi har nu fornøjelsen at invitere alle medlemmer samt evt. gæster til besøg hos Verdensmesteren i uddannelse af iværksættere dvs. på Handels- og Ingeniør Højskolen (HIH), Birk Centerpark 15,

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Erhvervskvinder.dk Aalborg Marts måneds møde

Erhvervskvinder.dk Aalborg Marts måneds møde Marts måneds møde Mødet holdes på Aalborg Teater, Jernbanegade 9, Mandag, den 13. marts 2006 kl. 17.30 Vi starter aftenen med en rundvisning på teateret, hvor der vil blive lejlighed til at se kulisserne

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

GØR DIG LÆKKER TIL ARBEJDSMARKEDET EK - Onsdag den 13. maj 2009

GØR DIG LÆKKER TIL ARBEJDSMARKEDET EK - Onsdag den 13. maj 2009 GØR DIG LÆKKER TIL ARBEJDSMARKEDET EK - Onsdag den 13. maj 2009 Aase Hoeck 1.0 Dagens arbejdsmarked 3.0 Markedsføring af talentet 4.0 Styrk dit konkurrencegén 1 www.karriereprofiler AASE HOECK Aase Hoeck

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Snart Sygeplejerske. Rekruttering af sygeplejersker via Facebook

Snart Sygeplejerske. Rekruttering af sygeplejersker via Facebook Snart Sygeplejerske Rekruttering af sygeplejersker via Facebook Dagens Medicin. DGI Byen den 9. maj 2012. Christian Andersen chr.cph@gmail.com, 51 21 31 41 Carina citat fra Urban: For det første var facebookgruppen

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Translokationstale - Onsdag den 22. juni 2016 Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Vi er midt i min yndlingstid på året. Ferien er lige om hjørnet. Og det er som om forventningen om de kommende

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Maj 2012, nr. 5

Erhvervskvinder Trekantområdet Maj 2012, nr. 5 Erhvervskvinder Trekantområdet Maj 2012, nr. 5 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 15. maj kl. 18:00 Besøg hos projekt Fugleregn og middag på Restaurent Over Åen (Rendebanen 6E og Søndergade 11, 1. begge

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Brand Equity. 25. januar 2010 HR Manager Jeanette Lauritsen

Brand Equity. 25. januar 2010 HR Manager Jeanette Lauritsen Brand Equity 25. januar 2010 HR Manager Jeanette Lauritsen Agenda Kort om Eniro Danmark Brand Equity Headlines på personlig branding Mine personlige erfaringer Eniros fokuspunkter Om Eniro Danmark A/S

Læs mere