Erhvervskvinder.dk Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervskvinder.dk Aalborg"

Transkript

1 Erhvervskvinder.dk Aalborg Juni måned Resumé: Kvinder i bestyrelser 22. maj, 2006 Af Jette Bjerrum, medarrangør af konferencen Eftermiddagen startede fint med flot fremmøde i en festdækket kuppelsal hos Nordjyske Medier. Teknikken virkede, køkkenpersonalet havde styr på bordene, musikken spillede sagte og snakken gik, indtil Annitta Kjær Hedegaard kaldte til orden og gik på scenen og introducerede dagen for de 151 fremmødte (heriblandt 1 mand udover journalisten og fotografen fra Nordjyske). Herefter tog dagens ordstyrer, journalist MereteTølbøll, Nordjyske, over og introducerede dagens talere en efter en alle inviteret med det formål at give hver deres vinkel på emnet Kvinder i bestyrelser. Fælles for alle talerne var bl.a.: Antallet af kvinder i direktion og i bestyrelser er ALT for lavt. Kønskvotering og positiv særbehandling til posterne - flere meninger til syne: Britta Thomsen er for, Anny Winther, Karin Riis J og Birthe Dyhrberg er imod men alle kan se de positive resultater af denne metode Det er forretningsmæssigt en god idé med flere kvinder på toppen. 1

2 Første taler var Anny Winther (AW): Venstre borgmester i Støvring Kommune og kommende Rebild Kommune; formand for hhv. Byråd og sammenlægningsudvalg i Rebild Kommune. AW slog fast, at det for hende ikke kun har været et spørgsmål om at være på rette sted på rette tid. Det har mere handlet om hårdt arbejde i et mandsdomineret og et for borgerne og pressen åbent miljø altså et miljø, hvor alt umiddelbart er meget eksponeret og samtidig med en særlig dagsorden. AW pointerede, at man som individ reelt selv bestemmer, hvilke mål, der sættes og at det mere er et spørgsmål om den rette personlige profil og ikke nødvendigvis om uddannelse. Generelt skal kvinderne være villig til at tage en risiko, tro på sig selv og være vedholdende; altså ikke give op, hvis de første forsøg på at gøre sig gældende ikke lige lykkes. AW lagde vægt på, at karriereplanlægning og networking bør indgå som en mere integreret del af uddannelse og karriere og peger på USA som et godt eksempel. AW var fortrøstningsfuld mht. udvikling af antal kvinder i direktion og bestyrelser; den nye generation af kvinder er veluddannede, har stor selvtillid og har gjort op med flinkeskolen at være leder og mor kan forenes. AW præciserede, at kvinderne i dag skal lære at lure mændene af for det er en af de store barrierer. En af de store udfordringer er, at kvinder er så pligtopfyldende; de skal lære af mændene om mere at fokusere på, hvad de kan i stedet for hvad de IKKE kan og lære at sælge sig selv som en værdig kandidat. Vi skal lle give kvinder et skub i ryggen og gentage, at man skaber resultater ved at lede gennem andre og ikke nødvendigvis skabe alle projekter og ideer selv. Der skal gøres op med det perfektionistiske gen og endeligt bør man lære at kombinere leder jobbet og mor rollen med en hjemmearbejdsplads. Herefter kom Britta Thomsen (BT): medl. af Europaparlamentet (S) siden 2004, i S hovedbestyrelsen i 4 år, udv. for Kvinders Rettigheder og Ligestilling. BT lagde ud med overskriften: Kvinder og bestyrelser hvad kan Danmark lære af Europa? BT redegjorde for fakta om erfaringer fra Norge og Spanien mht. regulering af ligestillingspolitik, kønskvotering og positiv særbehandling i modsætning til holdningsskabende initiativer, som Danmark er fortaler for. I Norge er de statslige og også de børsnoterede virksomheder blevet pålagt en repræsentation på mindst 40 % af hvert køn. BT præsenterede, hvorledes det startede og sluttede af med at konstatere, at ja, der ER kommet flere kvinder i bestyrelserne i Norske virksomheder og således har påbudspolitikken været en succes på kort sigt. I Norge er man gået fra kun godt 6 procent til omkring 21 procent på tre år. Loven betegnes som en solopgangslov og har skabt et handlerum også selvom en af de største arbejdsgiver organisationer stadig er imod. I Norge har den øgede debat om emnet betydet, at det nu ikke længere kun handler om ligestilling, men om forretningsudvikling. I Spanien har målet været at fjerne al diskrimination over for kvinder: Staten skal sikre ligestilling på alle niveauer og i alle politikker, i undervisningen i skolerne og i offentlige ledelser og bestyrelser. Private virksomheder med ansatte skal udarbejde ligestillingsplaner og bestyrelserne skal efter 2

3 lovens ikrafttræden bestå af mindst 50 % kvinder i løbet af 4 år. Det skal indføres ved, at der de næste år udpeges mindst 10 % kvinder om året i perioden op til. BT referede til overensstemmelsen med EU s nye roadmap for ligestilling, der skal løbe fra Et af punkterne er ligestilling i beslutningsprocesserne, hvor EU vil arbejde for, at flere kvinder deltager i beslutningsprocessen. BT fortalte også, at Europa sakker bagud i forhold til USA; Præsident Clinton indførte affirmative action love, som indebar, at der skulle være køns-og racemæssig lighed på arbejdspladser. Resultatet er i dag at USA, er det land i verden med flest kvindelige ledere, idet 46 % af lederne er kvinder. Bush har fortsat politikken dog er det nu frivilligt for virksomhederne, hvor det før var obligatorisk. BT henviste til Nina Smiths undersøgelse og Nordic 500 rapport. Danmark skiller sig ud i Norden, hvad angår det kvindelige snit: Nordens 500 største virksomheder er målt på omsætning analyseret i 2004: 113 af dem er danske, mens Norge og Finland bidrager med hver cirka 100 selskaber. Sverige har 187 på listen. På direktionsniveau - der typisk er den faglige ballast for bestyrelsesmedlemmer - har mellem 61 og 67 procent af selskaberne i de nordiske broderlande mindst en kvinde i direktionen. I Danmark er tallet 17 procent for dem, der ligger blandt Nordens 500 største selskaber. BT refererede også til, at bestyrelsen i de helt store selskaber i Norden, top 50, falder Danmark også igennem: Næsten 38 procent af de store danske selskaber har ingen kvinder i bestyrelsen mod 18 procent for hele Norden. Til sammenligning har de 100 største selskaber i The Fortune Top 100 indekset fra USA alle sammen kvinder i bestyrelsen. BT henviste til, at mænd og kvinder ikke skal være ens, fordi vi er forskellige i vores holdninger, handlinger, mål og syn på livet. Derfor, mente BT, at det er vigtigt, at der i bestyrelser, ledende poster i erhvervslivet, i den politiske verden mv. sidder personer, der repræsenterer forskellige holdninger. Det fungerer jo ikke hvis halvdelen af befolkningen holder den anden befolkningsgruppe ude, sagde BT. BT fremhævede følgende for at fremme erhvervslivets indretning, så det tilgodeser flere end kun de hvide mænd i jakkesæt : 1) Møder skal holdes inden for arbejdstiden så man kan nå at hente børnene i institutionen, 2) Man skal kunne være leder og kun arbejde 30 eller 37 timer om ugen. Løsningen er her at to deler en lederstilling, 3) Flere mentorordninger også for kvinder, 4) at minde om undersøgelserne som viser, at kvinder er ligeså gode ledere som mænd, 5) gå offentlig og private rekrutteringspolitik efter i sømmene. Karin Riis Jørgensen (KRJ) tog over på podiet: medl. af Europaparlamentet (V) siden 1994, stor erfaring fra en række tunge poster herunder Fmd. Venstre i EU og i best. V Folketingsgruppe. KRJ havde valgt at kalde sin præsentation Kvinde mand dig op og satte fokus på de forskellige parter, som har et ansvar for sammensætningen af en bestyrelse. For det første har virksomheden et ansvar. KRJ henviste bl.a. til Nørby Udvalgets rapport om Corporate governance og forpligtelser som bestyrelse. KRJ mente, at en virksomhed bør have en ligestillingspolitik, som tager udgangspunkt i en politik og strategi for rekruttering af kvinder. Der skal fokus på udvikling af medarbejdere og det indebærer igangsættelse af mentorordninger, uddannelse inden for ledelse og bestyrelsesarbejde. Virksomheden skal søge efter talenterne og, skabe rammerne. 3

4 Aktionærer og medarbejdere bør stille krav til ledelsen om f.eks. antallet af kvinder i bestyrelsen. Når man stiller op i disse sammenhænge, skal man være sig bevidst om de muligheder og ansvar, man har som medarbejderrepræsentanter og i samarbejdsudvalg. KRJ pointerede, at man som i andre tilfælde bør spørge sig selv vil jeg være del af en virksomhed, som ikke har en mangfoldig repræsentation i toppen? KRJ fortsatte med at sætte fokus på kvinden selv. Kvinden skal være parat til at tage et lederjob og være bevidst om konsekvenserne. Der er ingen tvivl om, at forudsætningen for et bestyrelsesjob er et lederjob. Kvinderne skal springe over, hvor gærdet er højest og være bedre til at sælge sig selv. De skal simpelthen lære at PRALE af resultaterne og vise, at evnerne er til stede. KRJ provokerede også forsamlingen med at slå fast, at valg af partner kan blive afgørende for, om kvinden har succes. Kan familieliv forenes med karrieren osv.? KRJ lagde vægt på vigtigheden af at netværke. Endeligt blev det gjort klart, at det ER markedet, som bestemmer hvilke kvalifikationer, der er behov for. KRJ afsluttede med at sætte fokus på, hvordan samfundet skal indrettes for at styrke antallet af kvinder i toppen. Mht. pasning af børn blev der lagt vægt på krav til børnepengesystemet, barselsorlov og de frie valg. Der er behov for en anden skattestruktur. Der blev lagt vægt på det faktum - og udfordring, at kvinder ofte vælger en offentlig karriere frem for en privat. Det skal der laves om på. KRJ sluttede at med at sige, at det bare er et spørgsmål om at komme i gang for mulighederne er der. Sidste taler i rækken var Birte Dyhrberg (BD): selvstændig advokatvirksomhed, storvildtjæger, repr. I 11 bestyrelser og ikke mindst ophavskvinde til ny nordjysk uddannelse af fremtidige bestyrelsesmedlemmer. BD mente, at hun reelt ikke oplever, at mænd ikke ønsker kvinder i bestyrelsen. Men man peger på dem, man kender og som ligner sig selv. Derfor lagde BD ud med at sætte streg under vigtigheden af NETVÆRK og evnen til at tænke bredt udover virksomhedsbestyrelser. Start evt. med bestyrelser i skole/daginstitution, sport o. lign og tænk også i Erhvervsråd. Hold dig orienteret via venner, familie, arbejdskolleger, kunder, politiske møder, receptioner kun fantasien bør sætte grænsen. Af netværk nævnte BD både rene K netværk og i særdeleshed M netværk; fordi vi bør blande os, mente BD: Junior Chamber, Rotary, golf klubben, jagten osv. BD pointerede, som nogle af de øvrige talere, at man skal have et CV, som kan prale af kompetencerne uden dog at få over gevind. Det skal være autentisk. Som kvinde skal man være opmærksom på, at det at gå ind i en bestyrelse skal være for virksomhedens skyld og at man skal have noget på hjerte/være tung. Der skal tænkes strategisk hvad gavner virksomheden og hvor er der nye forretningsområder og hvor kan eget netværk være til gavn. BD fremhævede flere gange, at man som bestyrelsesmedlem skal være troværdig og til at stole på; man bør sætte sig selv til side og kunne holde på en hemmelighed. Loyalitet er en anden vigtig faktor; husk hvem der har hjulpet med tjenester til gavn for både dig selv og virksomheden/organisationen og husk ikke mindst at sige tak for hjælpen. Samtidig er man med for at sige sin mening men KUN internt og ellers være loyal overfor beslutningerne udadtil. 4

5 Erhvervskvinder.dk Aalborg BD pointerede som eneste taler, at man som kvindeligt bestyrelsesmedlem bør skelne mellem mit offentlige og mit private jeg for det handler også om profilering og at blive kendt for at komme i betragtning til bestyrelsesposterne. Men for de rette kvalifikationer naturligvis. BD konkluderede, at det særligt er følgende kvalifikationer fagligt i bestyrelsesarbejdet, man bør være opdateret på: juridiske sammenhænge og konsekvenser af bestyrelsesarbejde, analyse af økonomi/årsregnskaber, PR håndtering og strategiske varsler/analyse. BD mente, at der er behov for at klæde potentielle bestyrelsesmedlemmer på til at håndtere arbejdet og dette er en af grundene til, at den nye uddannelse er kommet i stand. Imellem indlæg blev der også tid til at spise lidt mad sammen og debattere talernes spændende oplæg. Efter alle talere var igennem blev der v/ordstyrer Merete Tølbøll afholdt en debat, som sikkert kunne have fortsat til langt ud på aftenen. Én ting er sikkert programmet blev overskrevet tidsmæssigt og interessen er til stede for at komme dybere ind i, hvordan vi kan få flere kvinder repræsenteret i direktion og bestyrelser. Der blev kommenteret og stillet spørgsmål til panelet fra flere kanter her er nogle eksempler: Aase Hoeck fra Århus har en database med bestyrelseskandidater, som hun ønsker at kunne gøre landsdækkende og pointerede, at kvinder skal lære at tale som team i stedet for en gruppe. Der blev diskuteret, hvorfor talen falder på udfordringer på at få arbejdsliv og hjemmeliv til at hænge sammen og at mænd da aldrig taler om sådanne emner. Der blev kommenteret, hvorfor vi taler om kvinder i stedet for at tale om mennesker. Altså er vi selv som kvinder med til at holde forskellen i live? Ønsker om at genindføre hjemmeserviceordningen blev bragt på bane, KIVIN mentor uddannelsen blev nævnt og der blev sat streg under, at det skal være mere legalt at hjælpe hinanden. Annitta Kjær Hedegaad sluttede at med at takke alle deltagere og talere og lagde vægt på, at målet er at fortsætte med endnu et arrangement i foråret

6 Erhvervskvinder.dk Aalborg Tak for en rigtig god aften, hvor arrangørerne var høje og enige om, at dette arrangement ikke bør stå alene! Susanne Ballin, Lilly Andersen, Birgitte Josefsen, Annitta Kjær Hedegaard & Jette Bjerrum. Forrige møde Referat fra medlemsmødet i maj: Afliv myterne Social- og ligestillingsminister Eva Kjær-Hansen: Husk selv at hjælpe andre ind 6

7 - Blæs på myterne og gør op med vanetænkning. Og tænk på, hvordan I selv gør: I ansætter. I beslutter - hvem der skal på kursus, og hvem der skal lave hvad. Vi har altså også et ansvar for at få flere kvinder med ind. Så vær kritisk i egen virksomhed, og tænk over, om man selv har hjulpet til. Social- og ligestillingsminister Eva Kjær-Hansen var på besøg hos os på medlemsmødet den 8. maj. Emnet var kvinder i ledelse, og som det fremgår af en af ministerens indgangsreplikker, fratog hun ikke ganske kvinderne selv for et ansvar for, at ligestillingen omsider bliver virkelighed. - Pas på, at vi ikke automatisk påtager os offerrollen, sagde ministeren, som også slog til lyd for, at de kvinder, som allerede har markeret sig på arbejdsmarkedet i ledende stillinger eller på vigtige bestyrelsesposter, skal passe på ikke at nedgøre de medsøstre, der vælger at sætte karrieren på stand by for selv at passe deres børn. - Man må acceptere, at andre gør det anderledes, sagde hun, og for mig er det vigtigt, at der er mulighed for at vælge. Ministeren kom i øvrigt vidt omkring i sin orientering om de tiltag, hun selv har gennemført for at fremme ligestillingen lige fra pensionsfordeling til en decideret værktøjskasse, som skal hjælpe virksomheder til at leve op til ligestillingskravene, og hun understregede, at ligestilling for hende er ensbetydende med mangfoldighed og ikke er et udtryk for ensretning. - Ligestilling betyder, at vi skal give lige muligheder, og at man også ser på egenskaber og talent. Også fra salen blev der ivrigt givet besyv med til debatten, og gode råd skortede der ikke på. Fra opfordringen til, at kvinder kender den bane, de spiller på, når de opererer på mændenes domæne, over spørgsmål om kønsrollemønstre og barselsorlov til et forslag om, at kvinder måske bør genindføre skulderpuderne i kampen for at blive mere synlige. Netop kvindeligheden blev fremhævet dels af ministeren, som gjorde opmærksom på, at kvinder træder ind i direktionslokalerne som netop kvindelige ledere, dels med denne bemærkning: - Vi skal af med rengøringen og i det hele taget have mere hjælp. Vi skal af med superkvinderne, for vi kan ikke alting. Og så skal vi acceptere, at vi er kvinder. Uanset, hvor meget, vi øver os, bliver vi aldrig mænd Eva Kjer Hansen sammen med formand Conni Riksted, Annitta Kjær Hedegaard og Birgitte Josefsen fra Erhvervskvinder.dk Aalborg 7

8 Efterfølgende havde Helle Larsen 3 minutter om hverdagens udfordringer som Advokat. Spændende indlæg og ikke mindst tankevækkende at høre hvor dårligt vi kvinder er til at sikre os selv. Dorthe Hedehus har af helbredsmæssige årsager valgt at stoppe i bestyrelsen. Dorthe erstattes af suppleant Pia Mikkelsen. Tak til Dorthe for en stor og engageret indsats i bestyrelsen. Merethe Tølbøl, Nordjyske Medier og Annnitta Kjær Hedegaard, Erhvervskvinder.dk - Aalborg Et kommende arrangement: Open minds Open doors Landskonferencen for erhvervskvinder afholdes i Herning den 28. oktober 2006 med deltagelse af erhvervskvinder fra hele landet. En inspirerende konference bl.a. med tilsagn fra en række spændende foredragsholdere, der alle er kendetegnet ved nytænkning, inspiration og åbenhed. De giver hver især deres spin over temaet Open minds Open doors. En af foredragsholderne er Christian Stadil, dir. for Hummel, der laver spin over Company Karma. En bevidst, anderledes brug af branding, markedsføring og storytelling. Det handler om at give for at få. Det handler om at sprede god energi og selvtillid, og så handler det om at holde op med at forsøge at slå og bekæmpe konkurrenterne, for først der kan du skabe Company Karma. Temaet Open minds Open doors er valgt af Erhvervskvinder.dk. Herning med den begrundelse, at det er vigtigt at være åbne, netop for at få øje på alle de muligheder, der findes i denne spændende og foranderlige verden. Kan du som individ sætte dig ud over erfaringer og oplevelser, du hidtil har erhvervet dig, og forholde dig åben, vil du være i stand til, at se nye døre, der kan åbnes og dermed nye muligheder. Da jeg havde tilmeldt mig sidste års EK-konference i Esbjerg, var jeg alligevel lidt skeptisk ville det være pengene og turen værd? Programmet bested af forskellige oplæg: Kvinden med VIPP-spanden, en læge fra Læger Uden Grænser, OL-vinderen Eskild Ebbesen? Thomas Mygind havde jeg oplevet før men han kunne godt tåle en gentagelse.. Jeg fortrød dog på intet tidspunkt min deltagelse det var simpelthen den mest spændende og fantastiske dag! Hvad var det så, der gjorde en så god? Faktisk det hele! Vi blev forkælede med alt fra mad, frugt og vandflasker over til en lækker strandtaske med gaver, men også vigtigst af alt, nemlig en udviklende og lærerig dag med mulighed for at netværke med andre EK-medlemmer fra hele landet. 8

9 Derfor vil jeg helt klart anbefale dig at deltage i år. Fra Aalborg deltog følgende i konferencen i Esbjerg: Evy Bilgrau, Conni Riksted, Hanne Muchitsch, Lisa Frost Sørensen og undertegnede. Jeg er sikker på at de andre også tænker tilbage på en rigtig god dag. Så hvor stort et hold kan vi samle fra Aalborg i år?? Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Indbydelse og program følger efter sommerferien. Vi skal jo også ned og se hvordan de gør i Herning for den næste landskonference skal arrangeres af os næste gang - i foråret 2008! Annitta Kjær Hedegaard Næste møde Vi ses til sommerudflugten på mandag den 12. juni 2006! God sommerferie! Efter sommerferien er næste medlemsmøde mandag den 11. september

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Vi kan ikke bare vente! Rapport fra DJØF om Køn & Ledelse - November 2008 Danmarks måske stærkeste netværk Forord

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere