Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014"

Transkript

1 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden Afrapportering fra det rådgivende forum for vækst 2.3 Hovedbestyrelseskonstituering 2.4 Strategiplan Fortrolig sag 2.6 er fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling 2.7 Fortrolig sag 3 Sager til orientering 3.1 Præsentation af udviklingsklinikkens e-journal v. Flemming Enoch 4 Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 4.2 Orientering fra møder 5 Eventuelt 6 Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet Side 1 af 6

2 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden At det fremlagte udkast til en forretningsorden drøftes og godkendes. Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen i Som det fremgår af foreningens vedtægter ( 18) fastsætter hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden. Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, der blev vedtaget i december Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser i forlængelse af revisionen af foreningens love, der blev godkendt på repræsentantskabsmødet i november Det er dog, som der fremgår, kun taget en enkelt bestemmelse ud af forretningsordenen som følge af vedtægtsændringerne (at suppleanter skulle tilsendes det samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmerne). 2.2 Patienten er også en kunde Anbefalinger fra det rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter anbefalingerne og tilkendegiver, hvilke anbefalinger der umiddelbart kan arbejdes videre med. På mødet i september blev anbefalingerne præsenteret. Nogle af anbefalingerne kan der direkte arbejdes videre med, mens andre er tæt sammenknyttet til andre debatter i foreningen. Der lægges op til en åben drøftelse, der skal give retning for sekretariatets videre arbejde med anbefalingerne. Side 2 af 6

3 2.3 Hovedbestyrelseskonstituering At hovedbestyrelsen vælger en næstformand. At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til interne udvalg og råd. At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer. Næstformand: Ifølge 18 i foreningens love, skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde. Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Interne udvalg og råd: Hovedbestyrelsen har nedsat en række interne udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger repræsentanter fra hovedbestyrelsen til de enkelte udvalg. Eksterne repræsentationer: Foreningen har repræsentanter i en række eksterne foreninger, udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger medlemmer hertil. 2.4 Strategiplan 2016 og projektidéer At hovedbestyrelsen diskuterer og kvalificerer første udkast til Strategiplan 2016 og de medfølgende idéer til projekter. : Strategiplan 2016 (første udkast) er udarbejdet på baggrund af beslutninger truffet i hovedbestyrelsen samt i repræsentantskabet, resultatet af medlemsundersøgelsen fra foråret 2014 samt input fra sekretariatet. Det er anden gang, at hovedbestyrelsen behandler strategiplanen. Første gang var på hovedbestyrelsesmødet i oktober 2014, hvor bestyrelsen blev præsenteret for pejlemærker til strategiplanen. De kommentarer, som hovedbestyrelsen dengang gav, er indarbejdet i første udkast af strategiplanen. Strategiplanen med projektbeskrivelser skal ifølge den vedtagne køreplan færdigbehandles på hovedbestyrelseskonferencen i januar Side 3 af 6

4 2.5 Fortrolig sag 2.6 er fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling Godkendelse af uddelinger til hovedområde forskning. Godkendelse af uddelinger til hovedområde uddannelse. Godkendelse af uddelinger til hovedområde praksisudvikling. Ad. 1 Der var til hovedområdet forskning indkommet i alt 23 ansøgninger og søgt om i alt kr. Fondsbestyrelsen indstillede 14 ansøgninger til tildeling af i alt kr kr., heraf kr. til prioriteret område inden for neurologisk område og kr. til prioriteret område indenfor det pædiatriske område. Der var i denne runde søgt til kommercielle forskningsprojekter, hvor der i den ene ansøgning blev søgt om midler til et kommercielt produkt og i den anden ansøgning blev søgt til et projekt med et kommercielt sigte. Ingen af disse projekter blev indstillet til støtte, da fondsbestyrelsen ikke ønsker at støtte udviklingen af et kommercielt produkt eller projekter med et kommercielt sigte. Fondsbestyrelsen har samtidig bedt hovedbestyrelsen om at tage stilling til, om projekter med et kommercielt sigte eller projekter til udvikling af kommercielle produkter fremover skal kunne opnå støtte i fonden. Der vil blive forberedt en separat sag vedr. dette til hovedbestyrelsesmødet i januar Ad.2 Der var indkommet i alt 22 ansøgninger til hovedområdet uddannelse og søgt om i alt ,52 kr. Fondsbestyrelsen indstillede 2 ansøgere til tildeling af stipendiater kr kr.: Louise Klokker Madsen, ph.d. studerende, Interaktion mellem smerte og aktivitet ved knæartrose - Udvikling af en funktionsbaseret smerte-test og Laura Valentiner, ph.d. studerende, InterWalk En træningsapplikation til Smartphone til borgere med Type 2 Diabetes, som går intervalgang i Danske Kommuner. Side 4 af 6

5 Fondsbestyrelsen drøftede kvalitative kontra kvantitative kriterier for tildeling af ph.d. stipendiater. Aktuelt bliver kun højest scorende ansøgere prioriteret. Fondsbestyrelsen indstiller til hovedbestyrelsen, at man drøfter, om fonden fremadrettet skal tildele stipendiater til støtteværdige nye forskere, men med måske lavere score end de højest scorende ansøgere. Der vil blive forberedt separat sag vedr. dette til hovedbestyrelsesmødet i januar Ad.3 Der var til hovedområdet praksisudvikling modtaget i alt 8 ansøgninger og søgt om i alt kr. Fondsbestyrelsen indstillede 3 ansøgninger til tildeling af i alt kr., heraf kr. til prioriteret område Nye arbejdsområder for fysioterapeuter, herunder fysioterapeuter i diagnostiske funktioner og ny teknologi/velfærdsteknologi. 2.7 Fortrolig sag 3 Sager til orientering 3.1 Præsentation af udviklingsklinikkens e-journal v. Flemming Enoch At orienteringen vedrørende status for udviklingsklinikken tages til efterretning. HB har ønsket at blive orienteret om aktiviteter og status for udviklingsklinikkens arbejde. Projektleder for udviklingsklinikken Flemming Enoch vil på HB mødet præsentere hovedbestyrelsen for nakkejournalen og det tilhørende certificeringsmodul. Desuden er der udarbejdet et notat, der beskriver status for udviklingsklinikkens implementeringsprojekt. Side 5 af 6

6 4 Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder fremlægges til orientering og evt. opdatering. 4.2 Orientering fra møder Formanden fremsender forud for hvert hovedbestyrelsesmøde et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde til orientering. 5. Eventuelt 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed Da evalueringen går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt. Hovedbestyrelsens formand tilkendegav dog, at der vil blive eksperimenteret lidt med formen på evalueringen på de førstkommende HB-møder. Side 6 af 6

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter december 2017

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter december 2017 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 6.-7. december 2017 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Opfølgning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 29. august Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 26. juni Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 29. august Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 26. juni Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 29. august 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 26. juni 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Rådgivende forum om vækst blandt selvstændige fysioterapeuter

Læs mere

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet ( REP-mappen ) kan med fordel medbringes til drøftelsen.

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet ( REP-mappen ) kan med fordel medbringes til drøftelsen. HB-møde/indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 22. oktober 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20. april 2017

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20. april 2017 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20. april 2017 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2017 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag 2.2

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 5.-6. september 2011 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter august 2018

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter august 2018 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22. - 23. august 2018 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM juni 2018 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rep 2018: Udkast

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter oktober 2017

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter oktober 2017 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 2.-3. oktober 2017 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2017 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Velkomst

Referat. Dagsorden. 1. Velkomst Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 3. december 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw December 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 1. november 2017

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 1. november 2017 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 1. november 2017 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Dobbeltmedlemsskab

Læs mere

Fredag d. 7. december 2012 (kl m. efterfølgende julefrokost)

Fredag d. 7. december 2012 (kl m. efterfølgende julefrokost) Hovedbestyrelsesmøde Tid: Sted: Fredag d. 7. december 2012 (kl. 9.15-13 m. efterfølgende julefrokost) Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

HB-referat. Hovedbestyrelsesmøde d februar Dagsorden Referat fra HBM d. 10/ til godkendelse

HB-referat. Hovedbestyrelsesmøde d februar Dagsorden Referat fra HBM d. 10/ til godkendelse Hovedbestyrelsesmøde d. 3.-5. februar 2014 Dagsorden 1 1. Referat fra HBM d. 10/12 2013 til godkendelse 2. Sager til diskussion/beslutning 2 2.1 Udvalget for lønmodtageroverenskomster 2.2 Ydernummersystemet

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter marts 2017

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter marts 2017 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 6.-7. marts 2017 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2017 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag 2.2

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. januar 2017

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. januar 2017 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. januar 2017 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Proces for offentlig

Læs mere

FORRETNINGSORDEN, DECEMBER Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 1. Hovedbestyrelsens sammensætning. 2. Hovedbestyrelsesmøder. 3.

FORRETNINGSORDEN, DECEMBER Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 1. Hovedbestyrelsens sammensætning. 2. Hovedbestyrelsesmøder. 3. FORRETNINGSORDEN, DECEMBER 2018 Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 1. Hovedbestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsen består af formanden, de fem regionsformænd, seks repræsentantskabsvalgte medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 25. januar 2019

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 25. januar 2019 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 25. januar 2019 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat 1.1 Tidsplan 2 Sager til diskussion / beslutning 2.1 Eftersyn af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 17. november 2011

Hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 17. november 2011 Hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 17. november 2011 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 6. oktober 2011 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 13. marts Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 13. marts Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 13. marts 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 24. januar 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig 2.2 Vedtægtsændringer 2.3

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Tirsdag d. 21. august 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Tirsdag d. 21. august 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 21. august 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter august 2017

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter august 2017 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 30. 31. august 2017 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag 2.2 Fortrolig sag 2.3

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst 1b. Evaluering af HBM 24.-25. september 2014 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan: Afrapportering 2014 + Pejlemærker 2016 2.2 Hovedbestyrelseskonference 2015 2.3 Konfliktunderstøttelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden/referat af HBM september 2016

1. Godkendelse af dagsorden/referat af HBM september 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27. oktober 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 3. november 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 23. MARTS Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning

TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 23. MARTS Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 23. MARTS 2011 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 20. januar 2011 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. april 2018

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. april 2018 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. april 2018 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2018 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag 2.2

Læs mere

Referat til underskrift fra HBM d. 17. november 2011 og d. 19. januar 2012

Referat til underskrift fra HBM d. 17. november 2011 og d. 19. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 14. marts 2012 kl. 9.15-17 Sted: Kosmopol, Grosserens mødelokale Fiolstræde 44, 1171 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Tid: Mandag d. 17. og tirsdag d. 18. september 2012 (kl og 9-15)

Tid: Mandag d. 17. og tirsdag d. 18. september 2012 (kl og 9-15) Hovedbestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 17. og tirsdag d. 18. september 2012 (kl. 9.15-17 og 9-15) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde den 21. april

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde den 21. april Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde den 21. april Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat til drøftelse og herefter underskrift fra HBM 11/03/09 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Til: Repræsentantskabet. Sektion for arbejdsgivere og Sektion for ansatte og lejere

Til: Repræsentantskabet. Sektion for arbejdsgivere og Sektion for ansatte og lejere Notat Danske Fysioterapeuter Til: Repræsentantskabet Bilag 6B Sektion for arbejdsgivere og Sektion for ansatte og lejere Dato: 14. oktober 2017 Med henblik på entydigt, kollektivt og uvildigt at kunne

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 14. - 15.09.09 Du kan printe indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften. Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 19/08/09

Læs mere

Forretningsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Magisterforening (DM) 2019

Forretningsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Magisterforening (DM) 2019 Forretningsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Magisterforening (DM) 2019 HOVEDBESTYRELSEN I. Hovedbestyrelsens rolle 1. Hovedbestyrelsen udgør sammen med kongressen Dansk Magisterforenings

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet i VIA. Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019

Vedtægter for Studenterrådet i VIA. Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019 Vedtægter for Studenterrådet i VIA Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019 INDHOLD... 3 Navn og grundlag... 3 Opbygning... 4 Formål... 4 Forretningsorden... 5 Generalforsamlingen... 6 Studerendes

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 19. marts Dagsorden. 1. Referat fra HBM februar 2014 til godkendelse. 2. Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 19. marts Dagsorden. 1. Referat fra HBM februar 2014 til godkendelse. 2. Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 19. marts 2014 Dagsorden 1. Referat fra HBM februar 2014 til godkendelse 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Udvalget for lønmodtageroverenskomster 2.2 Niveau for

Læs mere

Vedtægter for VIA De Studerendes Råd

Vedtægter for VIA De Studerendes Råd Sæt præg på fremtiden VIA University College Vedtægter for VIA De Studerendes Råd Vedtaget på generalforsamlingen d. 26. februar 2017 INDHOLD VIA-DSR... 3 Navn og grundlag... 3 Opbygning... 4 Formål...

Læs mere

Referat. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 30. 31. maj 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 20 juni 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2017 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27. januar 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. februar 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 13. december 2016 Tid: Kl. 15.00 16.30 Sted: Deltagere: Afbud: Park Inn, Engvej 171, 2300 København S Niels Nybye Aagesen, Kim Herlev Jørgensen, Henrik Kruse, Per Ullerichs,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Referat af Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmøde Dato: 27. februar 2019 Tid: Kl. 15.00 15.45 (eller med start i umiddelbar forlængelse efter fællesmødet med KL s direktion). Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling (pkt. 6. og 7.) Landsmøde 2017 1 Forslag til behandling på Landsmøde 2017 1. Forslag fra Hovedbestyrelsen (dagsorden punkt 6.) 2. Indkommende forslag fra medlemsforeningerne (dagsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ KØBENHAVN NV

FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ KØBENHAVN NV FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ 3 2400 KØBENHAVN NV 1 Rammer for forældrerådets virksomhed Stk. 1. Forældrerådet udøver deres virksomhed indenfor rammerne af den

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 25. og 26. AUGUST 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 25. og 26. AUGUST 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 25. og 26. AUGUST 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 18.05.10 & HBM 10.06.10 2. Mødeaktivitet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998

VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998 VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er FCM Klubsamarbejdet Foreningen af 26. april 1998 (herefter foreningen ). 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap 1. NAVN Stk. 1 Organisationens navn er: Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Stk. 2 Foreningens bopæl er adressen på Sammenslutningen af Unge med Handicaps

Læs mere

Gæst: Ny konsulent i afdelingen Løn&Ansættelse Nicolai Kempel Sigh hilste på TR-rådet og fortalte lidt om sin baggrund.

Gæst: Ny konsulent i afdelingen Løn&Ansættelse Nicolai Kempel Sigh hilste på TR-rådet og fortalte lidt om sin baggrund. Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 14. marts 2017 For referat: Dato for referat: Karen Fischer-Nielsen 28. marts 2017 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Charlotte Larsen (CL),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. Mathias Helleberg Hagstrøm

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. Mathias Helleberg Hagstrøm Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 18. marts 2019

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 18. marts 2019 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 18. marts 2019 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og referat 2 Sager til diskussion / beslutning 2.1 Godkendelse af den strategiske ambition

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Fagligt selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

Fagligt selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) Vedtægter Fagligt selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) 1 Navn Selskabets navn er Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS). 2 Formål Selskabets formål er: At støtte og

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen

Forretningsorden for Bestyrelsen Foreningen Skøgum 2-7-2017 Forretningsorden for Bestyrelsen 1. GYLDIGHED... 2 2. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN... 2 3. BESTYRELSENS ANSVAR... 2 4. FORTROLIGHED... 2 5. KONSTITUERING... 2 6. BESLUTNINGSPROCEDURE...

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. VIA-DSR møde Sted: Lokale B338 Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødedato: 20. september 2016 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Forbered Læs dagsorden samt bilag. Gør jer overvejelser

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014 Dagsorden 1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fremtidens hovedorganisation

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabet: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik

Læs mere

20. juni Formand, Lars Henrik Larsen, bød velkommen til mødet og gennemgik dagsorden for mødet.

20. juni Formand, Lars Henrik Larsen, bød velkommen til mødet og gennemgik dagsorden for mødet. Referat for møde: Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Anders Lorentzen Dato for møde: 20. juni 2018 Sted: Severin Kursuscenter Deltagere: Lars Henrik Larsen Afbud: Rasmus Gormsen

Læs mere

Forretningsorden

Forretningsorden Forretningsorden 2019-2020 Vedtaget af hovedbestyrelsen den 19. januar 2019 med ikrafttrædelse samme dato. 1. Hovedbestyrelsen 1.1 Opgaver og ansvar Hovedbestyrelsens opgave og ansvar er at varetage den

Læs mere

Vedtægt for IDA Tele

Vedtægt for IDA Tele INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Tele 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er IDA Tele. Stk. 2. IDA Tele er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Stk.

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2014 For referat: Udarbejdelse: René Andreasen Oktober 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Dansk Selskab for NeuroRehabilitering

Dansk Selskab for NeuroRehabilitering Vedtægter for: Dansk Selskab for NeuroRehabilitering 1. Selskabets navn. Selskabets navn er "Dansk Selskab for NeuroRehabilitering ". 2. Hjemsted. Selskabets hjemsted er formandens arbejdsadresse. 3. Formål.

Læs mere

generalforsamlingen ) 3. lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse.

generalforsamlingen ) 3. lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse. SIND Ringsted / Sorø Lokalafdelingsvedtægter 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1 lokalafdelingens navn er SIND, Ringsted / Sorø lokalafdelingen stk. 2 lokalafdelingens hjemsted er formandens

Læs mere

Vedtægt for IDA Miljø

Vedtægt for IDA Miljø Vedtægt for IDA Miljø 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Miljø IDA Miljø er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. IDA Miljøs arbejdsområde omfatter et bredt emneområde

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2019 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2019 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2019 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Trafikplan 2019-2022 1 2 Drøftelse af

Læs mere

Forretningsorden Vedtaget af hovedbestyrelsen den 4. marts 2017 med ikrafttrædelse samme dato.

Forretningsorden Vedtaget af hovedbestyrelsen den 4. marts 2017 med ikrafttrædelse samme dato. Forretningsorden 2017-2018 Vedtaget af hovedbestyrelsen den 4. marts 2017 med ikrafttrædelse samme dato. 1. Hovedbestyrelsen 1.1 Opgaver og ansvar Hovedbestyrelsens opgave og ansvar er at varetage den

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 21. oktober 2015 For referat: Udarbejdelse: Susanne Laugesen Oktober

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Sjælland I daglig tale anvendes betegnelsen "SIND Sjælland eller "SIND Region Sjælland Stk.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere