Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER"

Transkript

1 Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

2

3 Kriminalitet og illegale rusmidler

4

5 Kriminalitet og illegale rusmidler Redigeret af Vibeke Asmussen Frank & Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag a

6 Kriminalitet og illegale rusmidler Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2011 Omslag: Jørgen Sparre Bogen er sat med: Minion og Bodoni ISBN ISSN Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Samfund og rusmidler, nr. 1 Aarhus Universitetsforlag Århus Langelandsgade Århus N København Tuborgvej København NV Svanemærket tryksag

7 Indholdsfortegnelse Forord 7 Introduktion 9 Af Helle Vibeke Dahl & Vibeke Asmussen Frank DEL 1: HVORDAN KAN VI FORSTÅ NARKOTIKAKRIMINALITET? Kapitel 1: Sociologiske perspektiver på relationen mellem illegale rusmidler og kriminalitet 27 Af Torsten Kolind Kapitel 2: Fire modeller til forståelse af forholdet mellem forbrug af illegale stoffer og kriminalitet 53 Af Mads Uffe Pedersen Kapitel 3: Kriminalitet og illegale rusmidler i et kønsperspektiv 83 Af Helle Vibeke Dahl DEL 2: NARKOTIKAKRIMINALITET I ET POLITISK OG HISTORISK PERSPEKTIV Kapitel 4: Kriminalisering af narkotika den politiske og samfundsmæssige baggrund for kriminaliseringsprocesser i perioden Af Esben Houborg Kapitel 5: Kontrolregimer og narkotikapolitik: Hvordan balanceres borgernes velbefindende og selvbestemmelse? 145 Af Kim Møller Kapitel 6: Narkotikakriminalitet: Hvordan beregner man mørketallet for en offerløs forbrydelse? 169 Af Kim Møller DEL 3: ILLEGALE STOFFER, FÆNGSLER OG KRIMINALITET Kapitel 7: Misbrugsbehandling i kriminalforsorgen 197 Af Therese Heltberg Kapitel 8: Indsattes erfaringer med narkotikakontrol og hashbehandling i danske fængsler 223 Af Vibeke Asmussen Frank, Helle Vibeke Dahl & Torsten Kolind

8

9 Forord Kriminalitet og illegale rusmidler er det første bind i bogserien Samfund og rusmidler. Serien stiller skarpt på samfundsrelevante problematikker i forbindelse med både legale og illegale rusmidler. Det første bind udspringer af en række forskningsprojekter på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, der har forskellige perspektiver på kriminalitet og illegale rusmidler. I de enkelte kapitler gøres nyvundne indsigter og resultater fra centrets forskningsprojekter tilgængelige for et større publikum. Det næste bind i bogserien vil have cannabis som omdrejningspunkt, og det udkommer i slutningen af Vi vil gerne takke alle de personer, der har deltaget i de forskellige undersøgelser, som artiklerne baserer sig på. Alle er blevet lovet ano- nymitet, og det er prisværdigt, hvor meget folk har øst af deres viden, erfaringer og oplevelser. Vi vil også gerne takke de anonyme peer reviewere, der har taget sig tid til at læse artiklerne og givet konstruktiv feedback herpå. Også en stor tak til Aarhus Universitets Forskningsfond for økono- misk støtte til udgivelsen. Århus, november 2010 Vibeke Asmussen Frank & Helle Vibeke Dahl

10

11 Introduktion Helle Vibeke Dahl & Vibeke Asmussen Frank Denne antologi vil fra forskellige vinkler belyse forholdet mellem illegale rusmidler og kriminalitet, som det udspiller sig i Danmark. Rusmidler har spillet en rolle i menneskelige samfund siden tidernes morgen, men med hvilke formål og under hvilke restriktioner rusmidlerne er blevet anvendt, har varieret over tid og sted (Coomber & South 2004; Klein 2008). Det samme gælder, hvad der er blevet betragtet som kriminelt, samt hvordan lov- og normbrydende opførsel er blevet reguleret gennem tiderne i forskellige kulturelle og nationale sammenhænge (Clifford 1978; Hammersley 2008). Den nuværende og i store træk globale konsensus om opdelingen af rusmidler i accepterede og forbudte er af relativ ny dato. Grunden til det internationale narkotikakontrolsystem, som sidenhen blev udviklet i regi af FN, blev lagt på en konference i Shanghai i 1909 og udmøntede sig i den internationale Opiumskonvention i Haag i De vigtigste og i dag gældende blandt de efterfølgende konventioner er Enkeltkonventionen fra 1961, Konventionen om psykotrope stoffer fra 1971 og Konventionen mod illegal og organiseret handel med narkotika og psykotrope stoffer fra 1988 (Hartnoll 1998). Konventionerne opererer med lister af stoffer, hvor hver liste involverer forskellige former for regulering og kontrol fra totalforbudte stoffer, som bl.a. heroin og cannabis, til regulering af fx afhængighedsskabende receptpligtig medicin eller farmakologiske produkter, som indeholder ganske små mængder af psykoaktive stoffer. 1 Den kontrol- og forbudspolitik, som langt de fleste lande i verden har forpligtet sig på at overholde ved at underskrive FN s traktater, rettede sig i udgangspunktet mod at reducere og kontrollere produktion, handel med og ikke-medicinsk brug af fortrinsvis opium og opiumsderivater samt kokain og cannabis, men andre euforiserende stoffer er løbende blev inkluderet. I dag figurerer omkring 250 psykoaktive substanser på de internationale konventioners liste over kontrollerede stoffer (INCB

12 10 KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER 2008). Listen opdateres med jævne mellemrum, og de omfattede stoffer klassificeres med bistand fra lægelig ekspertise tilknyttet WHO på baggrund af en vurdering ud fra kriterierne: medicinsk anvendelighed samt risiko for misbrug, afhængighed og ulovligt videresalg (ibid.). I denne introduktion vil vi først give et bud på, hvordan begreberne illegale rusmidler, forbrug, misbrug og afhængighed defineres og bruges i denne antologi. Både med henblik på at diskutere relationen mellem illegale rusmidler og kriminalitet og samfundets regulering heraf, samt som afsæt for de otte artikler, som antologien består af. Sidst i introduktionen findes en kort gennemgang af hver af de otte artikler. Rusmidler: de legale og de illegale Den danske betegnelse rusmidler er hverken entydig eller velafgrænset, men dækker over et bredt udbud af substanser med psykoaktiv virkning rækkende fra, hvad vi i dag henregner som lovlige nydelsesmidler i form af stimulanser som kaffe, te, chokolade, sukker, tobak og alkohol, til de grupper af sinds- og stemningsændrende midler, som falder uden for kategorierne nydelsesmidler og medicin, og som kendes under benævnelserne narkotika eller stoffer. Begge de sidstnævnte begreber signalerer implicit, at der er tale om illegale rusmidler. Til denne kategori hører både naturlige plantebaserede og -afledte samt syntetisk fremstillede stoffer, hvoraf de mest velkendte er opium, heroin, kokain, amfetamin, LSD, ecstacy (MDMA) og cannabis. Desuden omfattes en række potentielt afhængighedsskabende lægemidler, herunder især smertestillende opioider og stimulerende medikamenter samt nerve-sovemedicin i det øjeblik de forhandles og anvendes uden medicinsk autorisation og for ruseffektens skyld af betegnelsen illegale rusmidler. Det er ikke bare på dansk, at termen rusmidler er bredt defineret. Det engelske ord drugs besidder samme flertydighed. Drugs menes at stamme fra det hollandske droog i betydningen tørgods og dermed betegnelsen for koloni(al)produkter, heriblandt varer som kaffe, kakao, te og tobak importeret til Europa fra Asien, Afrika og det amerikanske kontinent (Klein 2008). Ifølge Hammersley (2008) er drugs en fællesbetegnelse, som bruges i to dagligdags betydninger. Den ene, som svarer ganske godt til den måde, stoffer indgår i det danske sprog på, refererer først og fremmest til substanser, som bruges for deres psykologiske ruseffekt, men som det ifølge lovgivningen er forbudt at bruge på denne måde med henvisning til fysiske og psykiske helbredsrisici, herunder risikoen for afhængighed. I den anden og mere neutrale betydning af

13 Introduktion 11 ordet refereres der i højere grad til, hvad vi på dansk forstår som medicin eller lægemidler, herunder receptpligtig og håndkøbsmedicin, uanset det faktum at indtagelse af begge typer kan være forbundet med påvirkning af sindsstemning, og at forkert brug eller overdosering kan have fatale helbredsmæssige konsekvenser. Der findes flere forskellige måder at klassificere rusmidler på, hvoraf nogle er mere detaljerede end andre. Et af de mest overskuelige klassifikationssystemer opererer med en inddeling af psykoaktive stoffer i tre hovedkategorier: depressanter, stimulanter og andre (jf. Pedersen 2005). Depressanterne omfatter blandt andet alkohol og den gruppe af medicinske præparater, der almindeligvis kendes som nerve- og sovemedicin. Kendetegnende for depressanterne er dels deres afslappende og beroligende effekter, dels at de virker hæmmende over for det, der hæmmer, hvilket fx betyder, at mennesker med angstproblemer eller lav selvtillid føler sig mindre hæmmede. I modsætning hertil er Stimulanter, som er stærkt opkvikkende, hvoraf de mest velkendte er stoffer fra amfetamin- og kokaingruppen. Derudover hører khat og betelnød samt nikotin og koffein, som optræder i kaffe, te, kakao, blandt de svagere stimulanser. Lægemidlet efedrin, som bruges mod stoppede slimveje og feststoffet MDMA (ecstacy) har ligeledes amfetaminlignende virkninger. Kategorien Andre psykoaktive stoffer dækker over tre centrale stofgrupper. Det drejer sig for det første om opioiderne, hvorunder hører opium, morfin, heroin, ketogan og metadon. Opioidernes væsentligste positive egenskaber er deres smertelindrende og beroligende effekt samt eufori og velvære; den negative side er den fysiologiske afhængighed, som kan opstå ved regelmæssig brug. En anden gruppe er hallucinogenerne, hvoraf de mest velkendte herhjemme er LSD, psilocybinsvampe og mescalin. Rusen efter indtagelse af disse stoffer forbindes med hallucinatoriske symptomer, men beskrives også i litteraturen som bevidsthedsudvidende. Den tredje og sidste gruppe er cannabis, der i sin naturlige form blandt andet går under betegnelserne pot, marihuana, hamp og skunk. Hash er betegnelsen for et forarbejdet produkt fra cannabisplanten. Det aktive stof i cannabis er THC. Rusen af cannabis afhænger blandt andet af THC-styrken og kan være hallucinatorisk, men resulterer almindeligvis i en følelse af afslappet velvære samt svage til stærkere ændringer i virkelighedsopfattelse, som aftager, når rusen klinger af. Uden at gå yderligere ind i diskussionen om de enkelte stofgrupper og enkeltstoffernes effekter, skal det nævnes, at rusoplevelsen ikke er et entydigt fænomen forårsaget af den kemiske, psykoaktive påvirkning og dermed ens for alle. Det er således velbeskrevet, at såvel omgivelserne,

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2012 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2012 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer Euforiserende stoffer 23 n Euforiserende stoffer omfatter her hash og en række andre psykoaktive stoffer med stimulerende, sløvende og/eller hallucinogene virkninger. n Eksperimenterende brug af euforiserende

Læs mere

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2013 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2013 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen

Gruppe 12 Roskilde Universitet: SamBas 19.1 30.05.2011 Cannabis Kabalen. Cannabis Kabalen Af: Jonas M. M. With, Maja H. Andreasen, Kathrine Eg, Christina I. Madsen, Ronni F. Nordstrøm og Sebastian Brerup Vejleder: Erik Gaden SamBas, 2. semester, Roskilde Universitet 1 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Under 18-årige stofmisbrugeres situation

Under 18-årige stofmisbrugeres situation Undersøgelse af Under 18-årige stofmisbrugeres situation Konklusioner og perspektiver Konsulentfirmaet Ole Thisgaard Formidlingscentret for socialt Arbejde April 2001 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar.

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. For voksne, der arbejder med unge Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til landets klubmedarbejdere. Klubmedarbejdere er nogle af

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

STOFMISBRUGERES ØKONOMISKE BELASTNING PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR I DANMARK

STOFMISBRUGERES ØKONOMISKE BELASTNING PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR I DANMARK STOFMISBRUGERES ØKONOMISKE BELASTNING PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR I DANMARK Speciale, sommer 2012 Medicin med industriel specialisering Aalborg Universitet Klaus Meyer Møller Projekttitel:++ Stofmisbrugeres-økonomiske-belastning-på-den-offentlige-sektor-i-Danmark-

Læs mere