De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen"

Transkript

1 De Sultne Spøgelser Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin Speciale 2014 Maria friis Petersen Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin Vejleder Elsebeth Lægaard og Lotte Stausholm 1

2 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning....4 Problemformulering Afgrænsning Metode afsnit...5 Analyse Hvad er heroin..6 Opiater og hjernen....6 Indtagelse af heroin.. 7 Heroin rusen Metadon....8 Abstinens symptomer ved opiater...8 Yin & Yang...9 Yin, Yang & hjerne Yin, Yang & stofmisbrug...10 Hvad kom først hønen eller ægget?...10 Vores behandlings tilbud til stofmisbrugere De 3 skatte JIng, Shen & QI At observere Shen Shen ubalancer Jing & Qi Misbrug & Zang/Fu Misbrug ud fra de 5 elementer Vejen til stoffrihed Diskussion & perspektivering Konklusion Litteraturliste Billag 1,2 &3 2

3 Resume De sultne spøgelser er en opgave der sætter spørgsmålstegn ved, om akupunktur kan højne behandlingskvaliteten for stofmisbrugere og hjælpe dem til at forblive stoffrie. Fordi vi i vestlig moderne medicin har ringe resultater, i vores behandlingstilbud til stofmisbrugere. Det er kun få pct. af misbrugerne der forbliver stoffrie, efter endt behandling. Ideen med opgaven er at belyse hvordan vi ud fra traditionel kinesisk medicin kan forstå misbrug og afhængighed af heroin og metadon. Til dette bruges lovende om yin og yang, samt de vitale substanser og de 5 elementer. Opgaven giver en anerledes vinkel på hvordan vi kan hjælpe stofmisbrugere til at forblive stoffrie ud fra TCM teorier. Teorien bliver i diskussionen holdt op imod de erfaringer vi allerede har med at bruge akupunktur i misbrugsbehandlingen rundt omkring i verden. 3

4 Indledning Jeg har mange gange spurgt mig selv kan man behandle stofafhængighed? i mit daglige arbejde på en døgninstitution for stofmisbrugere i København - og i mit tidligere gadearbejde med stofmisbrugere, har jeg mødt mange der aktivt har prøvet - og ikke mindst ønsket at blive stoffrie. Alligevel bliver de ved med at tage stoffer. De seneste undersøgelser viser, at misbrugsbehandlingen virker imens den finder sted og op til 6 måneder efter endt behandling, derefter begynder de fleste at tage stoffer igen. Undersøgelsen viser også at behandlingseffekten ikke nødvendigvis øges med stigende behandlingsintensitet. 1 I Danmark er det kun 8 pct. af alle stofmisbrugere der bliver stoffri efter endt behandling. En langt billigere behandlingsform er, at sætte folk i metadonbehandling. I Danmark er der 5000 stofmisbrugere der er i metadonbehandling. Dette behandlingstilbud gælder kun heroinmisbrugere, da metadonen er et substitut til heroinen, så misbrugerne ikke får abstinenser, men heller ikke får rusen. 2 Stofbrugernes erfaring er, at de godt kan nedtrappe i metadonen og i perioder kan erstatte heroinen med den det bliver de bare ikke stoffri af, i hvert fald ikke ret længe, fordi både trangen til - og misbruget af stoffer varer ved. 3 I løbet af de sidste fire årtier har der været en stigende interesse for akupunkturbehandling til stofmisbrugere i hele verden. Akupunktur er den mest benyttede alternative behandlingsform på rusmiddel institutioner. 4 Der har været 3 vigtige fremskridt på dette område, Dr. Wen i Hongkong var den første i 1972, til at rapportere, at akupunktur med 4 kropspunkter og 2 øre punkter kombineret med elektrisk stimulation, fjernede abstinenser hos opiatmisbrugere. Det andet store skridt blev foretaget af Dr. M. Smith i New York, lederen af National Akupunktur Afgiftning Association ( NADA ), der i 1985 lavede en protokol, hvor der hovedsagligt bliver brugt 5 øre punkter. Det seneste fremskridt på dette område blev foretaget af Dr. Han fra Peking University i Beijing, som har udarbejdet en protokol i 2005, her bruges der elektrisk stimulation på udvalgte akupunktur punkter, dette mindsker heroin og metadon abstinenserne og forebygger tilbagefald efter nedtrapningen af metadon og heroin. 5 Der er gjort sig en lang række erfaringer siden 1974 med at bruge NADA og akupunktur til stofmisbrugere, som har givet gode resultater. I vesten bliver der hovedsagligt brugt NADA, vi har pt. ingen erfaringer med at bruge kropsakupunktur i vores misbrugsbehandling herhjemme. Og hvordan kan det så være? 1 Thystrup B 2012: God social misbrugsbehandling- hvad virker og hvad kan gøres, center for rusmiddelforskning. 2 stofinfo.sst.dk/forsiden/ordbog.aspx 3 Jöhncke S. 2004: Er prisen for at gå i behandling stadig, at man bliver klient på metadon indtil videre? 4 ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_4631.pdf 5 Cui CL, Wu LZ, Luo F 2013: Acupuncture for the treatment of drug addiction. Neurochemical Research. 4

5 Problemformulering Hvordan kan vi forstå stofmisbrug og afhængighed ud fra traditionel kinesisk medicin? Kan akupunktur øge behandlingskvaliteten for stofmisbrugere, ved at hjælpe dem til at forblive stoffrie? Afgrænsning I Traditionel kinesisk medicin er akupunktur kun en ud af mange behandlingsmetoder, der hører ind under TCM eksempelvis; qi gong, urter, meditation, Tui na, kost mm. Jeg vil hovedsagligt bruge akupunktur i min opgave, for det ikke bliver for omfattende. Da der er mange forskellige typer misbrug, alt efter hvilket illegalt stof der bliver indtaget, vil jeg kun beskæftige mig med heroinmisbrugere, der er i behandling med metadon (opiatmisbrugere). Dette skyldes at stofferne har forskellig virkning på kroppen og dette vil blive for omfattende, hvis de alle sammen skal gennemgås. Metodeafsnit I det følgende afsnit vil jeg lave en kort gennemgang af mit litteraturstudie, samt præsentere min analyse og mine teoretiske overvejelser. Til min litteratursøgning, er følgende databaser benyttet, Pub med, CINAHL, PsycInfo, google.com, bibliotek.dk og dnib.dk. Jeg har søgt på følgende søgeord: stofmisbrugere, abstinenser, akupunktur, stoffrihed. På de internationale søgninger brugte jeg følgende søgeord: Acupunktur, drug addiction, rehab. Søgeordene blev anvendt enkeltvis eller i kombination med hinanden. Det meste litteratur omhandlede auricular akupunktur og om de erfaringer der er med NADA rundt omkring i verden. Artikler om kropsakupunktur til stofmisbrugere var begrænset, ud fra de forskningsartikler jeg fandt, var det svært at fastslå virkningen af akupunktur i behandlingen af opiatafhængighed, fordi størstedelen af disse undersøgelser blev klassificeret som havende lav kvalitet. 6 Derfor kommer min analyse til at omhandle stofmisbrug ud fra TCM teori, for at blive klogere på hvad det er der sker i den fysiske/psykiske krop, når mennesker er påvirkede af metadon og heroin og hvad der sker når de får abstinenser. Jeg vil lave en kort gennemgang af hvad heroin og metadon er, hvordan vi i vestligmedicin forstår dets virkning i kroppen, samt beskrive hvordan misbrugerne indtager stofferne illegalt. Dette vil jeg oversætte til TCM og undersøge hvilke ubalancer der er på spil, når man skal behandle mennesker der har et opiatmisbrug, hvad enten det er metadon eller heroin : Acupuncture for the Treatment of Opiate Addiction 5

6 Ideen med opgaven er at få en anden forståelse eller vinkel på stofmisbrug og vejen til stoffrihed, som på sigt kunne blive implementeret i den danske misbrugsbehandling. Analysen vil derfor være en form for forarbejde til et pilot projekt, jeg vil prøve at starte op til efteråret. Analyse Min analyse er inddelt i 5 afsnit, det første omhandler stofmisbrug set ud fra vestligmedicin. De 4 følgende afsnit belyser hver især hvordan man i traditionel kinesisk medicin forstår stofmisbrug. Først vil jeg undersøge hvordan stofmisbrug forstås ud fra lovene for yin og yang. Derefter vil jeg undersøge om- eller hvordan Shen bliver påvirket, hos stofmisbrugere. I det 3 afsnit vil jeg undersøge hvordan eurofori og abstinenser påvirker Zang/Fu organerne. I det sidste afsnit vil jeg se misbrug ud fra de 5 elementer og her igennem belyse de forskellige faser en stofmisbruger må gå igennem, for at op nå stoffrihed. Hvad er heroin Der er ca. 10 millioner mennesker i verden der tager heroin og i Danmark er der heroin misbrugere. Heroin blev ironisk nok først fremstillet fra opiumplanten, for at afhjælpe de mennesker der blevet afhængige af morfin. Ordet heroin kommer af gr. heros 'helt', fordi stoffet formodes at fremkalde styrke og heltemod. Heroin stammer fra den mælkeagtige væske som opiumsplanten indeholder, ud fra den bliver der fremstillet kemisk hvid - eller brun heroin. 7 opiater & hjernen Når endorfin receptorerne fyldes med kroppens egne peptider ( f.eks. endorfin og enkefalin) udløses en behagelig følelse. Heroin og metadon er endorfin-agonister og kan derfor påvirke hjernes endorfin receptorer på samme måde som kroppens egne endorfin-peptider kan. Feedback mekanismen gør, at kroppens egne peptider reduceres ved fortsat misbrug, da mekanismen tilfører opioid-agonister udefra ( heroin). Belønningssystemet der bliver aktiveret ved stofindtag, er et kompliceret system der kommunikere på kryds og tværs imellem områder, b. la. Frontal lapperne og det limbiske system. Jeg vil ikke gå i dybden med dette, men det kan nævnes at centre som hypothalamus, hippocampus og amygdala spiller vigtige roller i belønningscenteret. Et af de centrale transmitterstoffer er dopamin, det er yderst velegnet til at udløse belønning og er det, der giver suset når stofbruger tager stoffer. Stoffernes påvirkning på receptorerne går ind og forstyrrer 7 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 6

7 det mere fine og afbalancerede system, dette er med til at skabe afhængighed. 8 Opiater har en direkte hæmmende effekt på respirationscenteret, indtages der for stor dosis vil personen dø af respirationsstop. Heroinen påvirker også hormonbalancen, da der er direkte kontakt til hypotalamus. Dette gælder specielt for kvinder, mange heroinmisbrugere får hverken menstruation eller ægløsning. 9 Indtagelse af heroin Ren heroin i sig selv forårsager ingen fysiske skader i vores krop, andet end faren for overdosis, eller at heroinen er blevet blandet op med talcum pulver, flour, mælke pulver, brick pulver eller rottegift mm. Derudover er det indtagelsesmåderne der skader kroppen. Nedenfor er de mulige indtagelsesmåder. Ryges i aluminiums follie der opvarmes og derefter ryges, det tager 10 min. Inhaleres Synkes her opnås ikke den hurtige effekt og leveren nedbryder meget af stoffet. Sniffes bruges et lille rør og det sniffes op i næsen, er ikke en attraktivt indtagelsesform, da Heroin er meget bittert. Injiceres ( fixes) -subkutant i huden- intramuskulært i musklen- venøst i vores blodåre. Stoffet hældes op i en ske og opvarmes, hvis det er brun heroin tilsættes der citronsyre for at stoffet lettere bliver opløst. Tilsidst bliver det igennem et flitter trukket op i pumpen. Ryges heroinen, er det brun heroin der bliver brugt, hosterefleksen blive påvirket og brugeren vil have svært ved at hoste slim op og det vil derfor ophobe sig i lungerne, dette kan på sigt udvikle sig til bronkitis. Mange misbrugere der ryger heroinen lider af kronisk vejrtrækningsbesvær og hyppige lungebetændelser. Aluminiumspapiret de bruger til at ryge det med, er hovedårsagen til dette. Fixes heroinen direkte ind i blodårerne, kan der både bruges brun og hvid heroin, de hyppige fix fører til kollaps af venerne, så der skal findes nye steder at fixe. Til sidst er de fleste misbrugere nødsaget til at fixe i lysken og halsen. Venerne kalker hurtigt til og de hyppige fix gør at der også bliver dannet arvæv omkring dem. I værste fald, ender det med ben amputation. Heroin rusen Heroinrusen føles som en varm følelse der spreder sig til hele kroppen, og giver en afslappende, rolig fornemmelse, som mange misbrugere beskriver som om de er rullet ind i vat eller har fået tøj 8 Winnblad L. 2008: NADA- Modellen 9 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 7

8 på, altså en beskyttende tilstand. En følelse af at være hjemme i sig selv og hvor man sikker, der kan ingen røre en. Heroinen fjerner smertefølelse, sult, frygt, vrede og den fjerner lyst til de grundlæggende behov vi mennesker har, som sult og sex mm. 10 Metadon Metadon er vores primære behandlingstilbud til heroinmisbruger, metadonen har en langt længere halveringstid end heroin og skal derfor kun indtages en gang dagligt, hvor heroin minimum skal indtages 3-6 gange dagligt for ikke at få abstinenser. Metadon får i lang mindre grad dopaminen i belønningssystemet til at stige, sammenlignet med heroin, og giver ikke den samme rus. Alligevel er metadon det fortrukne stof hos 25 % af Danmarks misbrugere, hvor heroin er 30 % og har en førsteplads i popularitet på det illegale marked, hvor metadon får en flot anden plads med sine 25 %. 11 Dette viser at metadon i de fleste tilfælde ikke får misbrugerne til at stoppe, men tværtimod fastholder dem i deres misbrug. Før i tiden fik misbrugere på rådgivningscentrene udleveret metadon i flydende form, dette resulterede i at mange begyndte at fixe deres metadon direkte ind i blodårerne, for at få en rus ud af det. Derfor overgik man til at udleverer metadonen i tabletform. Stofmisbrugerne fixer stadig deres metadon, selvom det er i tabletform, og dette forkalker blodkarrene og er årsag til mange ben amputationer, fordi de fixer metadonen i lysken, hvor de store blodårer sidder som forsyner vores ben med blod. 12 Abstinens symptomer ved opiater Får en misbruger ikke sin heroin, får de abstinenser efter ca. 6 timer, stofmisbrugerne frygter abstinenserne, da de kan vare helt op til 7 dage og er kraftige af natur. Får en personen ikke sin metadon får de også abstinenser, forskellen er at de ca. vil indtræde 24 timer efter sidste indtag. Abstinenser er ikke ligeså voldsomme til gengæld kan de varer i flere uger. 13 Abstinens symptomer - Varighed 7-10 dage Gaben samt tåre - og næseflåd Svedture og kulderystelser Muskel- og ledsmerter Kramper Kvalme, opkast og diarre 10 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 11Thystrup B 2012: God social misbrugsbehandling- hvad virker og hvad kan gøres, center for rusmiddelforskning. 12 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 13 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 8

9 Let temperaturstigning Pupillernes udvides Søvnforstyrrelser Blodtryk og pulsfrekvens øges Tiltagende rastløshed og uro Psykiske følge symptomer som angst, paranoia, irritabel mm. Yin & Yang Jeg vil i følgende afsnit undersøge hvordan man ud fra lovene om yin og yang kan forstå stofmisbrug. Jeg vil først sammenligne yin og yang med de mekanismer der sker i hjernen ved afhængighed, derefter vil jeg bruge Randals L, Wiinblad L. og Wager K. til at forstå misbrug ud fra lovene om yin og yang. Lovene om Yin og yang Alt har et yin aspekt og et yang aspekt. Et hvert yin aspekt og yang aspekt kan yderligere opdeles i yin og yang Yin og yang skaber hinanden og er gensidigt afhængige af hinanden Yin og yang kontrollerer og balancerer hinanden Yin og yang forvandler sig til hinanden 14 Yin, Yang & hjernen Det limbiske system er den emotionelle del af hjernen og her findes belønningscenteret, som besidder egenskaberne initiativ, overlevelsesinstinkter mm. Her bliver vores neurotransmitter dopamin sendt afsted fra, dette er yang af natur. 15 Yang er varme aktivitet, uro og springende i karakter. Yang er hurtig og bevægelig i alle funktioner og har ingen fysisk form. Yang skabes hurtigt, yang er vores kamp - og stress hormoner samt det impulsiv adfærd. 16 Frontal lapperne har forbindelse til det limbiske system, og har med begejstring, emotioner og tilbageholdelse at gøre og er yin af natur og dette er fyldt op med yin neurotransmitter serotonin. Yin er nærende, stabiliserende, kølende og beroligende, yin er langsom i funktion og fast i form, er langsom om at blive bygget op igen. Yin er vores den kognitive adfærd. 17 Der skal være balance mellem impuls og impulskontrol altså dopamin og serotonin, yang og yin Ching N. 2009: Kunsten at diagnosticere me kinesisk medicin. 15 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 16 Wiinblad L 2008: NADA- Modellen 17 Wiinblad L NADA-Modellen 18 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 9

10 Yin, Yang & stofmisbrug Afhængighed er yang i sin natur lige meget hvilket stof der indtages, dette skyldes at yang neurotransmitterne dopamin bliver udskilt, når der tages stoffer, der opstår en varmetilstand i kroppen, og yang er varme. Abstinenser er også yang i sin natur, fordi man mister mere yin end yang. Abstinenser udløser derfor varme fordi yang er varmende, dette vil kunne måles på kropstemperaturen hos en abstinent. 19 Heroinmisbrugere tager heroin for at lægge låg på de akutte yang symptomer ( abstinenser) der opstår når de ikke får stoffer. Stoffet heroin har en beroligende og sløvende effekt på kroppen, og yang symptomerne dæmpes ved heroinindtaget, men der genereres stadig varme i kroppen, da heroinen kun ligger låg på yang, men køler ikke ligesom yin gør. Varmen i kroppen forbruger af den kølende yin og yin kan derfor ikke længere kontrollere yang og deres balance imellem brydes. 20 Yin har en muskelafspændende - og mental beroligende funktion, yin er en stor del af vores nervevæv og blod og har derfor effekt på de psykiske processer i mennesket; indre uro, angst, søvn forstyrrelser og rastløshed, bliver udløst af yin xu og er yang af karakter. Misbrugere vil gøre alt for at fjerne disse ubehagelige symptomer og det gør de med stoffer. Det konstante forbrug af yin vil med tiden medføre at de får endnu sværere ved at opnå indre ro og kontrol og de lader sig styre af yang impulserne og bliver derfor ved med at tage stoffer, som også er med til at tære på yin og den onde spiral fortsætter. At være heroinmisbruger er en stresset tilstand, hvor der konstant er underskud på søvn og mad og der er ekstrem meget psykisk stress, alt dette tærer også på yin. 21 Hvad kom først hønen eller ægget? Randal L. er akupunktør i Los Angeles og har skrevet en række artikler, hvor han sætter spørgsmål ved, om man kan behandle misbrug med akupunktur. I en artikel stiller han spørgsmålet om misbrug er for meget yang eller for lidt yin. Han bruger eksempelet, at hvis man stiller spørgsmålet til en gruppe stofmisbrugere, om misbrug er en yin eller yang ubalance, vil meningerne være delte. Yang delen i gruppen, vil bruge argumentet om, at deres afhængighed skyldes for meget pres udefra, og at de ikke ville tage stoffer, hvis dette ydre besvær ville stoppe. Urimelige tilstande i form af de intense krav fra et job, de skyldbetyngede forventninger fra forældre, kærester, børn og det sociale pres fra kammerater og de stadigt voksende økonomiske vanskeligheder, bolig situationen, ingen økonomisk sikkerhed eller indkomst, og de evige kampe med sociale instanser. Det er nogle af de mest hyppige udefrakommende stressfaktorer, som nemt kan være grobund for at 19 Wiinblad L NADA-Modellen 20 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 21 Wiinblad L NADA-Modellen 10

11 stofbrugerne tager stoffer. Som nogle stofmisbrugere mener er hovedårsagen til deres stofmisbrug. Yin delen af gruppen vil være enige i, at alle de ovennævnte faktorer er reelle og det vil lægge ekstra pres på en stofmisbruger og være med til at de bliver ved med at tage stoffer. Disse mennesker vil også erkende, at der er underskud på indersiden altså yin, såsom ødelagt selvværd, manglende evne til at tilgive sig selv, et sort hul af uværdighed og en fuldstændig mangel på selvtillid mm. De vil mene at disse indre faktorer, fungerer som magnet til deres stoftrang, og er hovedårsagen til at de tager stoffer. 22 Wiinblad L. mener at forandringen skal kommer indefra, når stofmisbrugere får yin styrkende akupunktur retter de fokus mod det indre univers (yin) og mærker sig selv og deres projicerende adfærd (yang) dæmpes helt automatisk fordi der opstår balance mellem yin og yang. Han mener stofmisbrugere har yin xu og at yang derfor tilsyneladende er i overskud, det ses ved at yin xu skaber udtalt yang adfærd i alle sammenhænge. Dette mønster minder meget om yang shi som pga. sin overskuds tilstand forbruger af yin, det er vigtigt af skille ad i praksis. 23 Behandler og reagerer samfundet og behandlingssystemet udelukkende med øget kontrol, i form at at dæmpe yang i stedet for at nære yin, vil klientens tab af yin forøges og yang tilstanden forværres. Yang tilstanden er blot symptom på en underliggende yin xu. Han mener at Yin styrkende behandling skal være et af de første skridt i behandlingen, når man arbejder med misbrugere. 24 Vores behandlings tilbud til stofmisbrugere I vores behandlingssystem arbejder vi meget med at hjælpe stofmisbrugerne med at kontrollere de ydre rammer og få dem struktureret. Ser vi igen på lovene om yin og yang siger de at ændringerne skal komme indefra i en forvandlingsproces, her er det indre det primære og det ydre er det sekundære, man kan sammenligne en stofmisbruger med et æg der skal udruges. Ændringen finder sted når de indre forhold er modnet, eks. et æg bliver forvandlet til en kylling fordi det får tilført varme (yang) og fordi det selv har evnen til at blive en kylling (yin). Den anden betingelse er tidsfaktoren. Eks. Kyllingen bliver først udruget når tiden er inde. 25 Dette kan også ses i forhold til misbrugsbehandling, selvom ønsket om at blive stoffri kommer indefra og de ydre rammer i form af misbrugsbehandling er struktureret og kontrolleret, forbliver de ikke stoffrie hvis det indre, yin ikke er modnet, næret og styrket. Og de som mennesker bliver klar til at modtage behandling og derved igen komme i balance med yang. 22 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 23 Ching N. 2009: Kunsten at diagnosticere me kinesisk medicin. 24 Wiinblad L NADA-Modellen 25 Maciocia G.2006: fundamentet i kinesisk medicin 11

12 De 3 skatte Jing, Shen & Qi Jeg beskrev i det tidlgere afsnit at stofmisbrugere har et underskud af yin som gør at yin ikke kan kontrollere yang, dette yin underskud kan beskrives som et tomrum som misbrugere forsøger at fylde ud med stoffer. Dette er også beskrevet som et hul i sjælen, den magt som hulet i sjælen besidder, får stofbrugeren til at gøre alt for at udfylde tomrummet med stoffer. Buddhisterne bruger om dette begrebet hungry ghost som er en del af den buddhistiske Samsara, og kendetegnes ved en lyst og trang, som efterlader folk i en konstant sult og tørst. Dette endeløse behov har ofte rod i tidligere livshandlinger, og behovet kan aldrig helt tilfredsstilles. 26 Hvor kommer dette tomrum fra? kan man være født med for lidt på indersiden (yin),- dette hul i sjælen, det evigt sultne spøgelse? Wiinblad L. og Randal L. mener begge, at tomrummet ofte kommer af traumer, som chok eller frygt i form af vold, overgreb der er opstået tidligt i ens liv. 27 Med dette menes der en umiddelbar og direkte konfrontation med en trussel om død, ekstrem menneskelig lidelse, alvorlig legemsbeskadigelse eller skade, tvang, udnyttelse eller chikane, seksuel krænkelse, vold motiveret af etnisk- kulturelle fordomme, eller politisk vold. Når traumer opstår hos mennesker, er der en del af personen der fraspalter (dissocierer ) og dette bliver ikke integreret i den bevidste psyke, men adskilt fra helheden. Det er en naturlig forsvarsmekanisme for at bevare og holde sammen på en selv. Dette vil i kinesisk medicin oversættes som splittet Shen. Ved skræk, chok og traumer siger man i kinesisk medicin, at forsvaret i hjertesækken (pericardium) brydes og gør sin vej ind i de kejserlige haver i hjertet, og efterlader en patologisk ødelæggelse. Hjertet og Shen er som et vindue, det er klart, gennemskuelig og istand til at lade lys skinne ind og ud, men bliver det ramt af en lille sten, vil der løbe revner ud fra anslagspunktet og Shen er splittet. Alle de udløbere af skaden/ bruddet skal følges, hvis man ønsker at finde de dissocierede aspekter af shen. 28 At observerer Shen Shen er dannet af jing, qi og xue og Shen er den udvendige manifestation af disse, personens Shen vil derfor fortælle hvordan tilstanden er hos disse substanser, samt hos de organer der genererer dem. Shen er personens vitalitet og ses i personens øjne, ansigtskuløren, håret, kropsbevægelser, tunge, hudens glans, vejrtrækning og måden de opfører sig overfor deres omgivelser. Er øjnene intense og hårde i blikket er Shen forstyrret. Er Shen forstyrret kan man kigge folk i øjnene uden at føle der er kontakt eller de kan have svært ved at holde øjenkontakten. Er øjnene matte, livløse er Shen sløret eller svækket og ligesom ved forstyrret Shen kan personen 26 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 27 Wiinblad L. 2008: NADA-MOdellen 28 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 12

13 kigge folk i øjnene uden at føle der er kontakt og have svært ved at holde øjenkontakten. Huden, tungen, håret skal have vitalitet og man skal have muskeltonus, bevægelserne skal være lette og smidige. Pga. hjertet og lungernes tætte samarbejde vil svækket Shen kunne observeres i vejrtrækningen. 29 Shen ubalancer Alle stofmisbrugere der har haft et længerevarende stofmisbrug vil i større eller mindre grad have en Shen ubalance. Ofte pga. den levevej et stofmisbrug fører med sig, det er et fuldtidsjob og kræver god opfindsomhed at skaffe penge, der skal ca. skaffes 3000 kr. dagligt. Misbrugere overskrider langsomt flere og flere personlige grænser for at få råd til stofferne eks; indbrud, vold, prostitution mm. Dette fører til emotionelle belastninger som belaster Shen, og skaber hjerte ild og senere hjerte qi xu, varmetilstanden kan få kropsvæskerne til at koge ind og qi stagnerer og der opstår qi xu, slimen opstår på den måde, dette fører til at slimen vil blokere Shen. Det er denne slim som gør blikket tåget og uklart, ligesom vinduet i hjertet der skal være klart og gennemskueligt. Det er slimen der blokerer Shen, det ses ikke kun i øjnene, men huden hos opiat misbrugere er ofte livløs, gummiagtig og fedtet, deres bevægelser er langsomme og usikre og slaskede. De er ofte apatiske i forhold til deres omgivelser ( se bilag 1). 30 Det er dette aspekt af dissocierede Shen, der efterlader den tomhed, som vi ser i misbrugerens øjne. Dette vakuum bliver den kraft, der er det evige begær fra indersiden af det sultne spøgelse mave. 31 Jing & Qi Jing er vores vitale energi, en dybtliggende flod, som fungerer som kraftreserve for organismen hele livet igennem, og den rummer yuan qi, der gradvist frigives til kroppen, når vi har brug for det. Den ene del af jing er nedarvet fra vores forældre ( DNA) og den anden del holdes ved lige ved sund levevis. Jing opbevares i og omkring vores nyrer. Psykisk og fysisk stress, traumer, angst dårlig ernæring, emotionelle dysfunktioner, traumer der genopleves, er alt sammen forbundet med stofmisbrug, svækker vores jing. Stress bevirker at vores kamp og stress hormoner adrenalin og kortisol stiger, disser er yang af natur. Yang niveauet stiger og kroppen bliver nødt til at forbruge af sin yin for at opretholde balance mellem yin og yang. Yin er længere tid om at blive gendannet end yang derfor bliver vores reserve depot af jing (yin) med tiden brugt op. Det er meget forskelligt hvornår det sker, da vi har nedarvet vores jing fra vores forældre er det derfor også forskelligt fra person til person hvor meget de har i reserve. Over tid vil en stofmisbruger også begynde at miste 29 Ching N 2009: Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin 30 Ching N 2009: Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin 31 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 13

14 yang, da hyppig indtagelse af stoffer ikke kun skader nyre jing, men også nyre qi. 32 Misbrug & Zang/Fu I følgende afsnit vil jeg forklare hvordan Zang/Fu organerne bliver påvirket af stofmisbrug og hvilke ubalancer der opstår når mennesker indtager stoffer og når de får abstinenser. Som skrevet tidligere vil indtag af heroin, metadon generere varme, varmen påvirker hjertet, og der opstår en overskudstilstand pga. varmen. Det er eurofurien og varmen føles ikke kun i brystet, men spredes til hele kroppen. På sigt vil denne varme forstyrre Shen der bor i hjerteblodet, dette manifesterer sig som humør forstyrrelser, drømme-forstyrret søvn og søvnløshed mm. Disse symptomer og tegn kommer pga. et overskud af varme i hjertet, som ubehandlet, vil blive til Hjerte ild. Denne hjerte ild gør at mange misbrugere er for åbne, fortæller meget private og sårbare ting om dem selv, til mennesker de ikke kender. Hvis stofmisbrugeren i perioder tager rigtig mange stoffer vil der både være en hjerte - og lever overskudstilstand på en gang. Dette fører til en rastløs og ophidset Shen. Over tid fører stofmisbruget til en øget tolerance overfor stoffet, og får personen ikke sit stof eller trapper personen hurtigt ned i dosis opstår der abstinenser. Disse symptomer og tegn ( se side 7) svarer til Lever Qi stagnation.( se figur 3) Lever qi stagnationen forårsager ubalancer i milten, og giver misbrugerne dårlig appetit, diarre og vægt tab og mave qi bliver oprørsk og derved opstår kvalmen og opkast, når abstinenserne melder 32 Wiinblad L. 2008: NADA-Modellen 14

15 sig. Heroinen i sig selv fjerner sulten, derfor har de brug for hurtig energi og spiser derfor mad der er rigt på sukker og drikker ofte meget mælk og yoghurt, da det er let at få ned, når madlysten ikke er stor. Store mængder sukker indtag svækker yderligere milten og mælkeprodukter er slimdannende og derved forværres tilstanden yderligere. (Se figur 3) Længerevarende misbrug, og stoffernes virkninger på hjertet, kan føre til hjerte qi xu, fordi hjerte ild og varme i leveren får qi i hjerte til at stagnere. Dette kan manifestere sig som blegt ansigt, åndenød, svedtendens uden anstrengelse, hjertebanken, en bleg og slasket tunge, og en svag puls. Overdreven sveden kan yderligere skade kropsvæskerne og yin hvilket resulterer i hjerte yin xu. Er hjerte yin ikke længere er istand til at køle hjertet, vil kropsvæskerne kondensere og blive til slim. Denne slim bliver yderligerer forværret pga. miltens qi underskud der producerer mere fugt/slim og der vil komme en tilstand af fugtvarme / fugt slim pga. den varme lever qi stagnationen medfører. (Se figur 2 & 3) Jeg skrev tidligere at der ved et længere misbrug af heroin altid vil opstå nyre yin xu. Lever yin bliver næret af nyre yin, som stille og roligt bliver brugt i forsøg på at kontrollere og balancere ( køle) yang ( varmen) der kommer ved heftigt indtag af stoffer, samt når der opstår abstinenser. Hjertet spiller også en central rolle her, da aksen mellem hjertet og nyrerne bliver påvirket af stofmisbrug. Nyrerne beroliger og afbalancerer hjertet og psyken ved sin kølende effekt, yin og blod. Hjertet nærer til gengæld nyrerne med sin varme, så grundlaget for vækst og udvikling kan etableres. Hjerte varmen der på sigt bliver til ild, er så kraftig at nyre yin ikke er i stand til at køle ilden og derved bliver aksen brudt og varmen resulterer i nyre yin xu og hjerte ild. Dette påvirker psyken hos misbrugeren og der opstår ofte angst og paranoia Wiinblad L. 2008: NADA-Modellen 15

16 34 Misbrug ud fra de 5 elementer I dette afsnit vil jeg ud fra de fem elementer prøvet at sammenfatte teorien fra de tidligere afsnit, samt belyse hvordan vi kan forstå stofmisbrug og vejen til stoffrihed gennem de 5 elementer. 34 Effects of alcohol/drug use Traditional Chinese Medicine perspective 16

17 Ild elementet bliver påvirket af rusen, der opstår til at starte med en overskudstilstand i form af hjerte ild. Det er sådan rusen fungerer, dette vil med tiden udvikle sig til hjerte qi xu, dels fordi hjertet bruger al sin energi og dels fordi leveren der skulle nære hjertet ikke er i stand til dette. Hjertet er heller ikke i stand til at dæmpe lever energien. Varmen får qi og kropsvæskerne til at stagnerer og kropsvæskerne i hjertet bliver omdannet til slim som slører hjertes åbninger. Dette slører og svækker shen, varmen er skyld i der til sidst vil opstå hjerte yin xu. Derfor kan ild ikke kontrollerer Metal og nærer og styrke jord. ILD 17

18 Jord elementet: Ild energien er i underskud, og kan derfor ikke nære jord elementet. Den bliver invaderet af træ der i stedet for at kontrollere jord overuler den, og der opstår milt qi xu og der opstår derfor fugt / slim i systemet. Dette er forstyrrende for fordøjelsen, både varmen og slimen giver kvalme, derfor mister de deres appetit som resulterer i vægt tab. Varmen er også skyld i forstoppelsen. Slimen huses i lungerne og forstyrrer og sløre hjertet. Når jord er i underskud kan den ikke kontrollere vand. Jord Metal elementet: Milten danner slim, lungerne huser den, dette giver lunge problemer og vejrtrækningsbesvær. Ild elementet skal kontrollere metal, pga. qi xu er ild ikke i stand til det. De hører begge hjemme i den øverste varmer og har et tæt sammenarbejde og er der underskud af hjerte qi vil der også opstå underskud i lunge qi som pga. varmetilstanden fra leveren og hjerte ilden ( i starten) har udtørret kropsvæskerne og der vil med tiden opstå lunge yin xu. Ryges heroinen, er det også en faktor, samt de hyppige lungebetændelser, der efterlader restpatogener. Metal kan ikke styrke og nærer vand og deres samarbejde om vejrtrækningen brydes. Metal Vand elementet: Bliver ikke næret af metal og vand kan ikke nære træ elementet. Nyre yin er grundlag for al yin i kroppen. Nyre yin er i underskud, dels pga. den levevis misbruget fører med sig, men også fordi vand og ild aksens tætte forbundenhed, stofmisbrug medfører hjerte ild som er med til at udtørre yin i nyrerne. Mange stofmisbruger lider af angst, det skyldes b. la. at aksen mellem vand og ild bliver brudt. Derfor kan nyre yin ikke nære lever yin. Og er nyre yin i underskud vil det påvirke yin i de andre organer. Vand 18

19 Træ elementet: Misbrug fører til overskud i træ elementet, i form at stagneret lever qi, dette kommer i led med abstinenserne, men varmen kommer også hvis der bliver taget mange stoffer, så er der både hjerte ild og varme i leveren. Denne konstante overskudstilstand der opstår i form af lever yang der rejser sig, kan ikke blive kontrolleret af lever yin, da nyre yin ikke nærer lever yin. Dette er grunden til at lever yang let kan rejse sig og forstyrre jord, derved opstår der fordøjelsesbesvær mm. Den Æteriske sjæl Hun kommer i ubalance og de får paranoia og kan ikke skelne virkelighed og fantasi fra hinanden. Træ Vejen til stoffrihed I kinesisk medicin siges det at de fleste fysiske sygdomme kommer pga. psykiske ubalancer, at vores fysiske symptomer er biao og roden ben er psyken. Jeg beskrev i det tidligere afsnit at shen altid vil blive påvirket og komme i ubalance under et længerevarende misbrug. I kinesisk medicin siges det at der er 5 Shen som hver repræsenterer et element. 35 Jeg vil kort prøve at forklare hvordan de bliver påvirket ved stofmisbrug og hvordan de er skal behandles, hvis den onde cirkel skal brydes og målet stoffrihed skal blive en realitet. Vand: Zhi er vores viljestyrker og lyst til livet, med drive og mod. Er zhi i ubalance vil der enten være overmod/ frygtløshed, eller personen vil lade som om de har viljestyrke og presse dem selv, men der vil være frygt. Nyrerne hører til vandelementet, det er her vores grundlæggende energi finder sted, her kan ligge stærke overbevisninger om os selv, som kan stamme fra en række smertefulde hændelser fra fortiden. For eksempel, hvis en person konsekvent er blevet drillet og slået som barn, kan de danne levereglen "Jeg er svag. " Når denne person bliver ældre, kan de reagere ved at blive afhængige af vægtløftning, for at beskytte sig mod at blive slået, enten fysisk, mentalt eller følelsesmæssigt. Et andet barn, der har været udsat for denne samme type traumer og udvikler den samme leveregel jeg er svag kan manifestere den på en helt anden måde. I takt med de bliver ældre, kan de manifestere et liv, der virkelig afspejler deres svaghed. De føler dagligt smerte og søger lindring i stoffer, hvilket selvfølgelig bare styrker troen på, at de faktisk er svage. Behandler man stofmisbrugere er det vigtig at forstå hvilke leveregler de lever efter. Og lærer dem at se eks. levereglen jeg er svag dette sker i første fase i vandelementet. Træ: Når levereglen er blevet afsløret og set, kommer træ energien på banen, de skal se deres vej i livet og bruge lever energien til at gå målrettet mod den vej de vælger, misbrugeren har mange veje 35 Hicks A & J Mole P. 2011: Five element constitutional acupuncture 19

20 at vælge imellem, hvor ikke alle indbefatter stoffrihed. Hun er vores æteriske sjæl og hører til træ elementet, den kommer når vi bliver født og lever videre når vi er døde. Er Hun svækket vil personen være vag og en dagdrømmer, dette ses ofte hos stofmisbrugere, de kan ofte ikke føre deres planer og drømme ud i livet, eller se deres fremtidsmål. Ild: Dette er en af de mest vanskelige og smertefulde faser, som en stofmisbruger skal komme til livs. Afhængighed gør at personen helt har glemt, eller helt har mistet kontakten til ilden, deres hjertets sande lidenskab. En første gangs opdagelse eller en ny genopblussen af ens hjerte ilds lidenskab skal opnås i en behandling, det kræver en sund Shen, da Shen får os til at tænke klart. Hvis det ikke sker, vil mange blive ved at længes efter deres stof og ikke kunne sige farvel til det, fordi de ikke har mærket hjertes sande lidenskab, som ikke er stoffer. Jord: For at et behandlingsforløb for stofafhængighed skal være realistisk og vellykket, skal behandlingen give personen en sund substitution, der erstatter de vanedannende stoffer og misbrugsrelaterede handlinger. Ideelt set vil dette være en oplevelse, der er en jordisk manifestation af hjerte ildens sande lidenskab/ ønske, som ikke er eufori pga. stofindtag. Det vil være en proces, der sker over tid og kræver disciplin. Yi bor i jord elementet og er vores intellekt, intention og evne til refleksion, her bliver ideer høstet og ført ud i livet. Dette er den eneste måde Jorden kan kontrollere vand, idet nye erfaringer skal kontrollere den begrænsende leveregel jeg er svag. Et eksempel på usund substitution vil være metadon, da den ligesom heroin ligger låg på ildens sande lidenskab og der vil ikke blive skabt nye erfaringer, der vil blive manifesteret i jordelementet. De vil ikke tage heroin, men i stedet blive afhængige af noget andet og derved vil cirkel blive brudt og vi starter forfra. Metal: Magien i frigivelsen sker her i form af døden og evnen til at kunne give slip. Det er her den oprindelige kerne leveregel er sat til at hvile og omdannelsen af alle de negative følelser, der er manifesteret i afhængigheds cyklussen vil ske her. For at disse forunderlige helbredende hændelser kan sker, må man lære at sørge ordentligt. Po tilhører metal elementet og er tæt forbundet med vores vejrtrækning. Er Po svag har mennesker svært ved at komme over sorgprocesser og give slip på eks. stoffer, da de ikke trækker vejret dybt, ned hvor gammel sorg ligger gemt. Alle former for ærlige - og dybe følelser, som regel længe stagneret følelser, udtrykkes her ved hjælp af Po. Dette åbner metal låsen på cyklen og frigiver alle de ophobede energier, der er blevet bygget op over tid i alle elementerne. 36 Diskussion & Perspektivering 36 Randal L 2008: The cycle of addiction, part 3 20

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande.

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande. NADA Øreakupunktur En indføring af øre-akupunktur som supplerende, standardiseret behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiatriske tilstande. Materialet i denne folder er taget fra bogen NADA-modellen

Læs mere

Miltubalancers ætiologi

Miltubalancers ætiologi milt ubalancer Milten har sammen med sit partnerorgan Maven, en central placering i kroppen, både fysisk og energetisk. Rent fysisk befinder Milten og Maven sig i midten af kroppen i den midterste jiao

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang.

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang. Hjertebanken i kinesisk medicin, omfatter en subjektiv fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag, hjerteslag der springer over, sommerfuglefornemmelse i brystkassen, hårdt bankende hjerteslag samt hjerteflimmer.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår.

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår. Socialangst Frygter du konstant, at du vil gøre dig pinligt bemærket? Bekymrer du dig ekstremt meget om, hvad andre tænker om dig? Sætter du gerne dig selv gennem et tredjegradsforhør i forhold til alle

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret Organuret Lars Henrik Rasmussen En vigtig del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er organuret. Det er læren om, at energien strømmer igennem organer og tilsvarende meridianer hele døgnet, således at

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 EVALUERING AF NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 Evalueringsrapporten er udarbejdet januar 2015 Manja Jurkowsky Selvom ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start kan alle starte

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE - ILLUSTRATION: MIKKEL JUUL Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere