De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen"

Transkript

1 De Sultne Spøgelser Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin Speciale 2014 Maria friis Petersen Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin Vejleder Elsebeth Lægaard og Lotte Stausholm 1

2 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning....4 Problemformulering Afgrænsning Metode afsnit...5 Analyse Hvad er heroin..6 Opiater og hjernen....6 Indtagelse af heroin.. 7 Heroin rusen Metadon....8 Abstinens symptomer ved opiater...8 Yin & Yang...9 Yin, Yang & hjerne Yin, Yang & stofmisbrug...10 Hvad kom først hønen eller ægget?...10 Vores behandlings tilbud til stofmisbrugere De 3 skatte JIng, Shen & QI At observere Shen Shen ubalancer Jing & Qi Misbrug & Zang/Fu Misbrug ud fra de 5 elementer Vejen til stoffrihed Diskussion & perspektivering Konklusion Litteraturliste Billag 1,2 &3 2

3 Resume De sultne spøgelser er en opgave der sætter spørgsmålstegn ved, om akupunktur kan højne behandlingskvaliteten for stofmisbrugere og hjælpe dem til at forblive stoffrie. Fordi vi i vestlig moderne medicin har ringe resultater, i vores behandlingstilbud til stofmisbrugere. Det er kun få pct. af misbrugerne der forbliver stoffrie, efter endt behandling. Ideen med opgaven er at belyse hvordan vi ud fra traditionel kinesisk medicin kan forstå misbrug og afhængighed af heroin og metadon. Til dette bruges lovende om yin og yang, samt de vitale substanser og de 5 elementer. Opgaven giver en anerledes vinkel på hvordan vi kan hjælpe stofmisbrugere til at forblive stoffrie ud fra TCM teorier. Teorien bliver i diskussionen holdt op imod de erfaringer vi allerede har med at bruge akupunktur i misbrugsbehandlingen rundt omkring i verden. 3

4 Indledning Jeg har mange gange spurgt mig selv kan man behandle stofafhængighed? i mit daglige arbejde på en døgninstitution for stofmisbrugere i København - og i mit tidligere gadearbejde med stofmisbrugere, har jeg mødt mange der aktivt har prøvet - og ikke mindst ønsket at blive stoffrie. Alligevel bliver de ved med at tage stoffer. De seneste undersøgelser viser, at misbrugsbehandlingen virker imens den finder sted og op til 6 måneder efter endt behandling, derefter begynder de fleste at tage stoffer igen. Undersøgelsen viser også at behandlingseffekten ikke nødvendigvis øges med stigende behandlingsintensitet. 1 I Danmark er det kun 8 pct. af alle stofmisbrugere der bliver stoffri efter endt behandling. En langt billigere behandlingsform er, at sætte folk i metadonbehandling. I Danmark er der 5000 stofmisbrugere der er i metadonbehandling. Dette behandlingstilbud gælder kun heroinmisbrugere, da metadonen er et substitut til heroinen, så misbrugerne ikke får abstinenser, men heller ikke får rusen. 2 Stofbrugernes erfaring er, at de godt kan nedtrappe i metadonen og i perioder kan erstatte heroinen med den det bliver de bare ikke stoffri af, i hvert fald ikke ret længe, fordi både trangen til - og misbruget af stoffer varer ved. 3 I løbet af de sidste fire årtier har der været en stigende interesse for akupunkturbehandling til stofmisbrugere i hele verden. Akupunktur er den mest benyttede alternative behandlingsform på rusmiddel institutioner. 4 Der har været 3 vigtige fremskridt på dette område, Dr. Wen i Hongkong var den første i 1972, til at rapportere, at akupunktur med 4 kropspunkter og 2 øre punkter kombineret med elektrisk stimulation, fjernede abstinenser hos opiatmisbrugere. Det andet store skridt blev foretaget af Dr. M. Smith i New York, lederen af National Akupunktur Afgiftning Association ( NADA ), der i 1985 lavede en protokol, hvor der hovedsagligt bliver brugt 5 øre punkter. Det seneste fremskridt på dette område blev foretaget af Dr. Han fra Peking University i Beijing, som har udarbejdet en protokol i 2005, her bruges der elektrisk stimulation på udvalgte akupunktur punkter, dette mindsker heroin og metadon abstinenserne og forebygger tilbagefald efter nedtrapningen af metadon og heroin. 5 Der er gjort sig en lang række erfaringer siden 1974 med at bruge NADA og akupunktur til stofmisbrugere, som har givet gode resultater. I vesten bliver der hovedsagligt brugt NADA, vi har pt. ingen erfaringer med at bruge kropsakupunktur i vores misbrugsbehandling herhjemme. Og hvordan kan det så være? 1 Thystrup B 2012: God social misbrugsbehandling- hvad virker og hvad kan gøres, center for rusmiddelforskning. 2 stofinfo.sst.dk/forsiden/ordbog.aspx 3 Jöhncke S. 2004: Er prisen for at gå i behandling stadig, at man bliver klient på metadon indtil videre? 4 ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_4631.pdf 5 Cui CL, Wu LZ, Luo F 2013: Acupuncture for the treatment of drug addiction. Neurochemical Research. 4

5 Problemformulering Hvordan kan vi forstå stofmisbrug og afhængighed ud fra traditionel kinesisk medicin? Kan akupunktur øge behandlingskvaliteten for stofmisbrugere, ved at hjælpe dem til at forblive stoffrie? Afgrænsning I Traditionel kinesisk medicin er akupunktur kun en ud af mange behandlingsmetoder, der hører ind under TCM eksempelvis; qi gong, urter, meditation, Tui na, kost mm. Jeg vil hovedsagligt bruge akupunktur i min opgave, for det ikke bliver for omfattende. Da der er mange forskellige typer misbrug, alt efter hvilket illegalt stof der bliver indtaget, vil jeg kun beskæftige mig med heroinmisbrugere, der er i behandling med metadon (opiatmisbrugere). Dette skyldes at stofferne har forskellig virkning på kroppen og dette vil blive for omfattende, hvis de alle sammen skal gennemgås. Metodeafsnit I det følgende afsnit vil jeg lave en kort gennemgang af mit litteraturstudie, samt præsentere min analyse og mine teoretiske overvejelser. Til min litteratursøgning, er følgende databaser benyttet, Pub med, CINAHL, PsycInfo, google.com, bibliotek.dk og dnib.dk. Jeg har søgt på følgende søgeord: stofmisbrugere, abstinenser, akupunktur, stoffrihed. På de internationale søgninger brugte jeg følgende søgeord: Acupunktur, drug addiction, rehab. Søgeordene blev anvendt enkeltvis eller i kombination med hinanden. Det meste litteratur omhandlede auricular akupunktur og om de erfaringer der er med NADA rundt omkring i verden. Artikler om kropsakupunktur til stofmisbrugere var begrænset, ud fra de forskningsartikler jeg fandt, var det svært at fastslå virkningen af akupunktur i behandlingen af opiatafhængighed, fordi størstedelen af disse undersøgelser blev klassificeret som havende lav kvalitet. 6 Derfor kommer min analyse til at omhandle stofmisbrug ud fra TCM teori, for at blive klogere på hvad det er der sker i den fysiske/psykiske krop, når mennesker er påvirkede af metadon og heroin og hvad der sker når de får abstinenser. Jeg vil lave en kort gennemgang af hvad heroin og metadon er, hvordan vi i vestligmedicin forstår dets virkning i kroppen, samt beskrive hvordan misbrugerne indtager stofferne illegalt. Dette vil jeg oversætte til TCM og undersøge hvilke ubalancer der er på spil, når man skal behandle mennesker der har et opiatmisbrug, hvad enten det er metadon eller heroin : Acupuncture for the Treatment of Opiate Addiction 5

6 Ideen med opgaven er at få en anden forståelse eller vinkel på stofmisbrug og vejen til stoffrihed, som på sigt kunne blive implementeret i den danske misbrugsbehandling. Analysen vil derfor være en form for forarbejde til et pilot projekt, jeg vil prøve at starte op til efteråret. Analyse Min analyse er inddelt i 5 afsnit, det første omhandler stofmisbrug set ud fra vestligmedicin. De 4 følgende afsnit belyser hver især hvordan man i traditionel kinesisk medicin forstår stofmisbrug. Først vil jeg undersøge hvordan stofmisbrug forstås ud fra lovene for yin og yang. Derefter vil jeg undersøge om- eller hvordan Shen bliver påvirket, hos stofmisbrugere. I det 3 afsnit vil jeg undersøge hvordan eurofori og abstinenser påvirker Zang/Fu organerne. I det sidste afsnit vil jeg se misbrug ud fra de 5 elementer og her igennem belyse de forskellige faser en stofmisbruger må gå igennem, for at op nå stoffrihed. Hvad er heroin Der er ca. 10 millioner mennesker i verden der tager heroin og i Danmark er der heroin misbrugere. Heroin blev ironisk nok først fremstillet fra opiumplanten, for at afhjælpe de mennesker der blevet afhængige af morfin. Ordet heroin kommer af gr. heros 'helt', fordi stoffet formodes at fremkalde styrke og heltemod. Heroin stammer fra den mælkeagtige væske som opiumsplanten indeholder, ud fra den bliver der fremstillet kemisk hvid - eller brun heroin. 7 opiater & hjernen Når endorfin receptorerne fyldes med kroppens egne peptider ( f.eks. endorfin og enkefalin) udløses en behagelig følelse. Heroin og metadon er endorfin-agonister og kan derfor påvirke hjernes endorfin receptorer på samme måde som kroppens egne endorfin-peptider kan. Feedback mekanismen gør, at kroppens egne peptider reduceres ved fortsat misbrug, da mekanismen tilfører opioid-agonister udefra ( heroin). Belønningssystemet der bliver aktiveret ved stofindtag, er et kompliceret system der kommunikere på kryds og tværs imellem områder, b. la. Frontal lapperne og det limbiske system. Jeg vil ikke gå i dybden med dette, men det kan nævnes at centre som hypothalamus, hippocampus og amygdala spiller vigtige roller i belønningscenteret. Et af de centrale transmitterstoffer er dopamin, det er yderst velegnet til at udløse belønning og er det, der giver suset når stofbruger tager stoffer. Stoffernes påvirkning på receptorerne går ind og forstyrrer 7 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 6

7 det mere fine og afbalancerede system, dette er med til at skabe afhængighed. 8 Opiater har en direkte hæmmende effekt på respirationscenteret, indtages der for stor dosis vil personen dø af respirationsstop. Heroinen påvirker også hormonbalancen, da der er direkte kontakt til hypotalamus. Dette gælder specielt for kvinder, mange heroinmisbrugere får hverken menstruation eller ægløsning. 9 Indtagelse af heroin Ren heroin i sig selv forårsager ingen fysiske skader i vores krop, andet end faren for overdosis, eller at heroinen er blevet blandet op med talcum pulver, flour, mælke pulver, brick pulver eller rottegift mm. Derudover er det indtagelsesmåderne der skader kroppen. Nedenfor er de mulige indtagelsesmåder. Ryges i aluminiums follie der opvarmes og derefter ryges, det tager 10 min. Inhaleres Synkes her opnås ikke den hurtige effekt og leveren nedbryder meget af stoffet. Sniffes bruges et lille rør og det sniffes op i næsen, er ikke en attraktivt indtagelsesform, da Heroin er meget bittert. Injiceres ( fixes) -subkutant i huden- intramuskulært i musklen- venøst i vores blodåre. Stoffet hældes op i en ske og opvarmes, hvis det er brun heroin tilsættes der citronsyre for at stoffet lettere bliver opløst. Tilsidst bliver det igennem et flitter trukket op i pumpen. Ryges heroinen, er det brun heroin der bliver brugt, hosterefleksen blive påvirket og brugeren vil have svært ved at hoste slim op og det vil derfor ophobe sig i lungerne, dette kan på sigt udvikle sig til bronkitis. Mange misbrugere der ryger heroinen lider af kronisk vejrtrækningsbesvær og hyppige lungebetændelser. Aluminiumspapiret de bruger til at ryge det med, er hovedårsagen til dette. Fixes heroinen direkte ind i blodårerne, kan der både bruges brun og hvid heroin, de hyppige fix fører til kollaps af venerne, så der skal findes nye steder at fixe. Til sidst er de fleste misbrugere nødsaget til at fixe i lysken og halsen. Venerne kalker hurtigt til og de hyppige fix gør at der også bliver dannet arvæv omkring dem. I værste fald, ender det med ben amputation. Heroin rusen Heroinrusen føles som en varm følelse der spreder sig til hele kroppen, og giver en afslappende, rolig fornemmelse, som mange misbrugere beskriver som om de er rullet ind i vat eller har fået tøj 8 Winnblad L. 2008: NADA- Modellen 9 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 7

8 på, altså en beskyttende tilstand. En følelse af at være hjemme i sig selv og hvor man sikker, der kan ingen røre en. Heroinen fjerner smertefølelse, sult, frygt, vrede og den fjerner lyst til de grundlæggende behov vi mennesker har, som sult og sex mm. 10 Metadon Metadon er vores primære behandlingstilbud til heroinmisbruger, metadonen har en langt længere halveringstid end heroin og skal derfor kun indtages en gang dagligt, hvor heroin minimum skal indtages 3-6 gange dagligt for ikke at få abstinenser. Metadon får i lang mindre grad dopaminen i belønningssystemet til at stige, sammenlignet med heroin, og giver ikke den samme rus. Alligevel er metadon det fortrukne stof hos 25 % af Danmarks misbrugere, hvor heroin er 30 % og har en førsteplads i popularitet på det illegale marked, hvor metadon får en flot anden plads med sine 25 %. 11 Dette viser at metadon i de fleste tilfælde ikke får misbrugerne til at stoppe, men tværtimod fastholder dem i deres misbrug. Før i tiden fik misbrugere på rådgivningscentrene udleveret metadon i flydende form, dette resulterede i at mange begyndte at fixe deres metadon direkte ind i blodårerne, for at få en rus ud af det. Derfor overgik man til at udleverer metadonen i tabletform. Stofmisbrugerne fixer stadig deres metadon, selvom det er i tabletform, og dette forkalker blodkarrene og er årsag til mange ben amputationer, fordi de fixer metadonen i lysken, hvor de store blodårer sidder som forsyner vores ben med blod. 12 Abstinens symptomer ved opiater Får en misbruger ikke sin heroin, får de abstinenser efter ca. 6 timer, stofmisbrugerne frygter abstinenserne, da de kan vare helt op til 7 dage og er kraftige af natur. Får en personen ikke sin metadon får de også abstinenser, forskellen er at de ca. vil indtræde 24 timer efter sidste indtag. Abstinenser er ikke ligeså voldsomme til gengæld kan de varer i flere uger. 13 Abstinens symptomer - Varighed 7-10 dage Gaben samt tåre - og næseflåd Svedture og kulderystelser Muskel- og ledsmerter Kramper Kvalme, opkast og diarre 10 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 11Thystrup B 2012: God social misbrugsbehandling- hvad virker og hvad kan gøres, center for rusmiddelforskning. 12 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 13 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 8

9 Let temperaturstigning Pupillernes udvides Søvnforstyrrelser Blodtryk og pulsfrekvens øges Tiltagende rastløshed og uro Psykiske følge symptomer som angst, paranoia, irritabel mm. Yin & Yang Jeg vil i følgende afsnit undersøge hvordan man ud fra lovene om yin og yang kan forstå stofmisbrug. Jeg vil først sammenligne yin og yang med de mekanismer der sker i hjernen ved afhængighed, derefter vil jeg bruge Randals L, Wiinblad L. og Wager K. til at forstå misbrug ud fra lovene om yin og yang. Lovene om Yin og yang Alt har et yin aspekt og et yang aspekt. Et hvert yin aspekt og yang aspekt kan yderligere opdeles i yin og yang Yin og yang skaber hinanden og er gensidigt afhængige af hinanden Yin og yang kontrollerer og balancerer hinanden Yin og yang forvandler sig til hinanden 14 Yin, Yang & hjernen Det limbiske system er den emotionelle del af hjernen og her findes belønningscenteret, som besidder egenskaberne initiativ, overlevelsesinstinkter mm. Her bliver vores neurotransmitter dopamin sendt afsted fra, dette er yang af natur. 15 Yang er varme aktivitet, uro og springende i karakter. Yang er hurtig og bevægelig i alle funktioner og har ingen fysisk form. Yang skabes hurtigt, yang er vores kamp - og stress hormoner samt det impulsiv adfærd. 16 Frontal lapperne har forbindelse til det limbiske system, og har med begejstring, emotioner og tilbageholdelse at gøre og er yin af natur og dette er fyldt op med yin neurotransmitter serotonin. Yin er nærende, stabiliserende, kølende og beroligende, yin er langsom i funktion og fast i form, er langsom om at blive bygget op igen. Yin er vores den kognitive adfærd. 17 Der skal være balance mellem impuls og impulskontrol altså dopamin og serotonin, yang og yin Ching N. 2009: Kunsten at diagnosticere me kinesisk medicin. 15 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 16 Wiinblad L 2008: NADA- Modellen 17 Wiinblad L NADA-Modellen 18 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 9

10 Yin, Yang & stofmisbrug Afhængighed er yang i sin natur lige meget hvilket stof der indtages, dette skyldes at yang neurotransmitterne dopamin bliver udskilt, når der tages stoffer, der opstår en varmetilstand i kroppen, og yang er varme. Abstinenser er også yang i sin natur, fordi man mister mere yin end yang. Abstinenser udløser derfor varme fordi yang er varmende, dette vil kunne måles på kropstemperaturen hos en abstinent. 19 Heroinmisbrugere tager heroin for at lægge låg på de akutte yang symptomer ( abstinenser) der opstår når de ikke får stoffer. Stoffet heroin har en beroligende og sløvende effekt på kroppen, og yang symptomerne dæmpes ved heroinindtaget, men der genereres stadig varme i kroppen, da heroinen kun ligger låg på yang, men køler ikke ligesom yin gør. Varmen i kroppen forbruger af den kølende yin og yin kan derfor ikke længere kontrollere yang og deres balance imellem brydes. 20 Yin har en muskelafspændende - og mental beroligende funktion, yin er en stor del af vores nervevæv og blod og har derfor effekt på de psykiske processer i mennesket; indre uro, angst, søvn forstyrrelser og rastløshed, bliver udløst af yin xu og er yang af karakter. Misbrugere vil gøre alt for at fjerne disse ubehagelige symptomer og det gør de med stoffer. Det konstante forbrug af yin vil med tiden medføre at de får endnu sværere ved at opnå indre ro og kontrol og de lader sig styre af yang impulserne og bliver derfor ved med at tage stoffer, som også er med til at tære på yin og den onde spiral fortsætter. At være heroinmisbruger er en stresset tilstand, hvor der konstant er underskud på søvn og mad og der er ekstrem meget psykisk stress, alt dette tærer også på yin. 21 Hvad kom først hønen eller ægget? Randal L. er akupunktør i Los Angeles og har skrevet en række artikler, hvor han sætter spørgsmål ved, om man kan behandle misbrug med akupunktur. I en artikel stiller han spørgsmålet om misbrug er for meget yang eller for lidt yin. Han bruger eksempelet, at hvis man stiller spørgsmålet til en gruppe stofmisbrugere, om misbrug er en yin eller yang ubalance, vil meningerne være delte. Yang delen i gruppen, vil bruge argumentet om, at deres afhængighed skyldes for meget pres udefra, og at de ikke ville tage stoffer, hvis dette ydre besvær ville stoppe. Urimelige tilstande i form af de intense krav fra et job, de skyldbetyngede forventninger fra forældre, kærester, børn og det sociale pres fra kammerater og de stadigt voksende økonomiske vanskeligheder, bolig situationen, ingen økonomisk sikkerhed eller indkomst, og de evige kampe med sociale instanser. Det er nogle af de mest hyppige udefrakommende stressfaktorer, som nemt kan være grobund for at 19 Wiinblad L NADA-Modellen 20 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 21 Wiinblad L NADA-Modellen 10

11 stofbrugerne tager stoffer. Som nogle stofmisbrugere mener er hovedårsagen til deres stofmisbrug. Yin delen af gruppen vil være enige i, at alle de ovennævnte faktorer er reelle og det vil lægge ekstra pres på en stofmisbruger og være med til at de bliver ved med at tage stoffer. Disse mennesker vil også erkende, at der er underskud på indersiden altså yin, såsom ødelagt selvværd, manglende evne til at tilgive sig selv, et sort hul af uværdighed og en fuldstændig mangel på selvtillid mm. De vil mene at disse indre faktorer, fungerer som magnet til deres stoftrang, og er hovedårsagen til at de tager stoffer. 22 Wiinblad L. mener at forandringen skal kommer indefra, når stofmisbrugere får yin styrkende akupunktur retter de fokus mod det indre univers (yin) og mærker sig selv og deres projicerende adfærd (yang) dæmpes helt automatisk fordi der opstår balance mellem yin og yang. Han mener stofmisbrugere har yin xu og at yang derfor tilsyneladende er i overskud, det ses ved at yin xu skaber udtalt yang adfærd i alle sammenhænge. Dette mønster minder meget om yang shi som pga. sin overskuds tilstand forbruger af yin, det er vigtigt af skille ad i praksis. 23 Behandler og reagerer samfundet og behandlingssystemet udelukkende med øget kontrol, i form at at dæmpe yang i stedet for at nære yin, vil klientens tab af yin forøges og yang tilstanden forværres. Yang tilstanden er blot symptom på en underliggende yin xu. Han mener at Yin styrkende behandling skal være et af de første skridt i behandlingen, når man arbejder med misbrugere. 24 Vores behandlings tilbud til stofmisbrugere I vores behandlingssystem arbejder vi meget med at hjælpe stofmisbrugerne med at kontrollere de ydre rammer og få dem struktureret. Ser vi igen på lovene om yin og yang siger de at ændringerne skal komme indefra i en forvandlingsproces, her er det indre det primære og det ydre er det sekundære, man kan sammenligne en stofmisbruger med et æg der skal udruges. Ændringen finder sted når de indre forhold er modnet, eks. et æg bliver forvandlet til en kylling fordi det får tilført varme (yang) og fordi det selv har evnen til at blive en kylling (yin). Den anden betingelse er tidsfaktoren. Eks. Kyllingen bliver først udruget når tiden er inde. 25 Dette kan også ses i forhold til misbrugsbehandling, selvom ønsket om at blive stoffri kommer indefra og de ydre rammer i form af misbrugsbehandling er struktureret og kontrolleret, forbliver de ikke stoffrie hvis det indre, yin ikke er modnet, næret og styrket. Og de som mennesker bliver klar til at modtage behandling og derved igen komme i balance med yang. 22 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 23 Ching N. 2009: Kunsten at diagnosticere me kinesisk medicin. 24 Wiinblad L NADA-Modellen 25 Maciocia G.2006: fundamentet i kinesisk medicin 11

12 De 3 skatte Jing, Shen & Qi Jeg beskrev i det tidlgere afsnit at stofmisbrugere har et underskud af yin som gør at yin ikke kan kontrollere yang, dette yin underskud kan beskrives som et tomrum som misbrugere forsøger at fylde ud med stoffer. Dette er også beskrevet som et hul i sjælen, den magt som hulet i sjælen besidder, får stofbrugeren til at gøre alt for at udfylde tomrummet med stoffer. Buddhisterne bruger om dette begrebet hungry ghost som er en del af den buddhistiske Samsara, og kendetegnes ved en lyst og trang, som efterlader folk i en konstant sult og tørst. Dette endeløse behov har ofte rod i tidligere livshandlinger, og behovet kan aldrig helt tilfredsstilles. 26 Hvor kommer dette tomrum fra? kan man være født med for lidt på indersiden (yin),- dette hul i sjælen, det evigt sultne spøgelse? Wiinblad L. og Randal L. mener begge, at tomrummet ofte kommer af traumer, som chok eller frygt i form af vold, overgreb der er opstået tidligt i ens liv. 27 Med dette menes der en umiddelbar og direkte konfrontation med en trussel om død, ekstrem menneskelig lidelse, alvorlig legemsbeskadigelse eller skade, tvang, udnyttelse eller chikane, seksuel krænkelse, vold motiveret af etnisk- kulturelle fordomme, eller politisk vold. Når traumer opstår hos mennesker, er der en del af personen der fraspalter (dissocierer ) og dette bliver ikke integreret i den bevidste psyke, men adskilt fra helheden. Det er en naturlig forsvarsmekanisme for at bevare og holde sammen på en selv. Dette vil i kinesisk medicin oversættes som splittet Shen. Ved skræk, chok og traumer siger man i kinesisk medicin, at forsvaret i hjertesækken (pericardium) brydes og gør sin vej ind i de kejserlige haver i hjertet, og efterlader en patologisk ødelæggelse. Hjertet og Shen er som et vindue, det er klart, gennemskuelig og istand til at lade lys skinne ind og ud, men bliver det ramt af en lille sten, vil der løbe revner ud fra anslagspunktet og Shen er splittet. Alle de udløbere af skaden/ bruddet skal følges, hvis man ønsker at finde de dissocierede aspekter af shen. 28 At observerer Shen Shen er dannet af jing, qi og xue og Shen er den udvendige manifestation af disse, personens Shen vil derfor fortælle hvordan tilstanden er hos disse substanser, samt hos de organer der genererer dem. Shen er personens vitalitet og ses i personens øjne, ansigtskuløren, håret, kropsbevægelser, tunge, hudens glans, vejrtrækning og måden de opfører sig overfor deres omgivelser. Er øjnene intense og hårde i blikket er Shen forstyrret. Er Shen forstyrret kan man kigge folk i øjnene uden at føle der er kontakt eller de kan have svært ved at holde øjenkontakten. Er øjnene matte, livløse er Shen sløret eller svækket og ligesom ved forstyrret Shen kan personen 26 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 27 Wiinblad L. 2008: NADA-MOdellen 28 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 12

13 kigge folk i øjnene uden at føle der er kontakt og have svært ved at holde øjenkontakten. Huden, tungen, håret skal have vitalitet og man skal have muskeltonus, bevægelserne skal være lette og smidige. Pga. hjertet og lungernes tætte samarbejde vil svækket Shen kunne observeres i vejrtrækningen. 29 Shen ubalancer Alle stofmisbrugere der har haft et længerevarende stofmisbrug vil i større eller mindre grad have en Shen ubalance. Ofte pga. den levevej et stofmisbrug fører med sig, det er et fuldtidsjob og kræver god opfindsomhed at skaffe penge, der skal ca. skaffes 3000 kr. dagligt. Misbrugere overskrider langsomt flere og flere personlige grænser for at få råd til stofferne eks; indbrud, vold, prostitution mm. Dette fører til emotionelle belastninger som belaster Shen, og skaber hjerte ild og senere hjerte qi xu, varmetilstanden kan få kropsvæskerne til at koge ind og qi stagnerer og der opstår qi xu, slimen opstår på den måde, dette fører til at slimen vil blokere Shen. Det er denne slim som gør blikket tåget og uklart, ligesom vinduet i hjertet der skal være klart og gennemskueligt. Det er slimen der blokerer Shen, det ses ikke kun i øjnene, men huden hos opiat misbrugere er ofte livløs, gummiagtig og fedtet, deres bevægelser er langsomme og usikre og slaskede. De er ofte apatiske i forhold til deres omgivelser ( se bilag 1). 30 Det er dette aspekt af dissocierede Shen, der efterlader den tomhed, som vi ser i misbrugerens øjne. Dette vakuum bliver den kraft, der er det evige begær fra indersiden af det sultne spøgelse mave. 31 Jing & Qi Jing er vores vitale energi, en dybtliggende flod, som fungerer som kraftreserve for organismen hele livet igennem, og den rummer yuan qi, der gradvist frigives til kroppen, når vi har brug for det. Den ene del af jing er nedarvet fra vores forældre ( DNA) og den anden del holdes ved lige ved sund levevis. Jing opbevares i og omkring vores nyrer. Psykisk og fysisk stress, traumer, angst dårlig ernæring, emotionelle dysfunktioner, traumer der genopleves, er alt sammen forbundet med stofmisbrug, svækker vores jing. Stress bevirker at vores kamp og stress hormoner adrenalin og kortisol stiger, disser er yang af natur. Yang niveauet stiger og kroppen bliver nødt til at forbruge af sin yin for at opretholde balance mellem yin og yang. Yin er længere tid om at blive gendannet end yang derfor bliver vores reserve depot af jing (yin) med tiden brugt op. Det er meget forskelligt hvornår det sker, da vi har nedarvet vores jing fra vores forældre er det derfor også forskelligt fra person til person hvor meget de har i reserve. Over tid vil en stofmisbruger også begynde at miste 29 Ching N 2009: Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin 30 Ching N 2009: Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin 31 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 13

14 yang, da hyppig indtagelse af stoffer ikke kun skader nyre jing, men også nyre qi. 32 Misbrug & Zang/Fu I følgende afsnit vil jeg forklare hvordan Zang/Fu organerne bliver påvirket af stofmisbrug og hvilke ubalancer der opstår når mennesker indtager stoffer og når de får abstinenser. Som skrevet tidligere vil indtag af heroin, metadon generere varme, varmen påvirker hjertet, og der opstår en overskudstilstand pga. varmen. Det er eurofurien og varmen føles ikke kun i brystet, men spredes til hele kroppen. På sigt vil denne varme forstyrre Shen der bor i hjerteblodet, dette manifesterer sig som humør forstyrrelser, drømme-forstyrret søvn og søvnløshed mm. Disse symptomer og tegn kommer pga. et overskud af varme i hjertet, som ubehandlet, vil blive til Hjerte ild. Denne hjerte ild gør at mange misbrugere er for åbne, fortæller meget private og sårbare ting om dem selv, til mennesker de ikke kender. Hvis stofmisbrugeren i perioder tager rigtig mange stoffer vil der både være en hjerte - og lever overskudstilstand på en gang. Dette fører til en rastløs og ophidset Shen. Over tid fører stofmisbruget til en øget tolerance overfor stoffet, og får personen ikke sit stof eller trapper personen hurtigt ned i dosis opstår der abstinenser. Disse symptomer og tegn ( se side 7) svarer til Lever Qi stagnation.( se figur 3) Lever qi stagnationen forårsager ubalancer i milten, og giver misbrugerne dårlig appetit, diarre og vægt tab og mave qi bliver oprørsk og derved opstår kvalmen og opkast, når abstinenserne melder 32 Wiinblad L. 2008: NADA-Modellen 14

15 sig. Heroinen i sig selv fjerner sulten, derfor har de brug for hurtig energi og spiser derfor mad der er rigt på sukker og drikker ofte meget mælk og yoghurt, da det er let at få ned, når madlysten ikke er stor. Store mængder sukker indtag svækker yderligere milten og mælkeprodukter er slimdannende og derved forværres tilstanden yderligere. (Se figur 3) Længerevarende misbrug, og stoffernes virkninger på hjertet, kan føre til hjerte qi xu, fordi hjerte ild og varme i leveren får qi i hjerte til at stagnere. Dette kan manifestere sig som blegt ansigt, åndenød, svedtendens uden anstrengelse, hjertebanken, en bleg og slasket tunge, og en svag puls. Overdreven sveden kan yderligere skade kropsvæskerne og yin hvilket resulterer i hjerte yin xu. Er hjerte yin ikke længere er istand til at køle hjertet, vil kropsvæskerne kondensere og blive til slim. Denne slim bliver yderligerer forværret pga. miltens qi underskud der producerer mere fugt/slim og der vil komme en tilstand af fugtvarme / fugt slim pga. den varme lever qi stagnationen medfører. (Se figur 2 & 3) Jeg skrev tidligere at der ved et længere misbrug af heroin altid vil opstå nyre yin xu. Lever yin bliver næret af nyre yin, som stille og roligt bliver brugt i forsøg på at kontrollere og balancere ( køle) yang ( varmen) der kommer ved heftigt indtag af stoffer, samt når der opstår abstinenser. Hjertet spiller også en central rolle her, da aksen mellem hjertet og nyrerne bliver påvirket af stofmisbrug. Nyrerne beroliger og afbalancerer hjertet og psyken ved sin kølende effekt, yin og blod. Hjertet nærer til gengæld nyrerne med sin varme, så grundlaget for vækst og udvikling kan etableres. Hjerte varmen der på sigt bliver til ild, er så kraftig at nyre yin ikke er i stand til at køle ilden og derved bliver aksen brudt og varmen resulterer i nyre yin xu og hjerte ild. Dette påvirker psyken hos misbrugeren og der opstår ofte angst og paranoia Wiinblad L. 2008: NADA-Modellen 15

16 34 Misbrug ud fra de 5 elementer I dette afsnit vil jeg ud fra de fem elementer prøvet at sammenfatte teorien fra de tidligere afsnit, samt belyse hvordan vi kan forstå stofmisbrug og vejen til stoffrihed gennem de 5 elementer Effects of alcohol/drug use Traditional Chinese Medicine perspective 16

17 Ild elementet bliver påvirket af rusen, der opstår til at starte med en overskudstilstand i form af hjerte ild. Det er sådan rusen fungerer, dette vil med tiden udvikle sig til hjerte qi xu, dels fordi hjertet bruger al sin energi og dels fordi leveren der skulle nære hjertet ikke er i stand til dette. Hjertet er heller ikke i stand til at dæmpe lever energien. Varmen får qi og kropsvæskerne til at stagnerer og kropsvæskerne i hjertet bliver omdannet til slim som slører hjertes åbninger. Dette slører og svækker shen, varmen er skyld i der til sidst vil opstå hjerte yin xu. Derfor kan ild ikke kontrollerer Metal og nærer og styrke jord. ILD 17

18 Jord elementet: Ild energien er i underskud, og kan derfor ikke nære jord elementet. Den bliver invaderet af træ der i stedet for at kontrollere jord overuler den, og der opstår milt qi xu og der opstår derfor fugt / slim i systemet. Dette er forstyrrende for fordøjelsen, både varmen og slimen giver kvalme, derfor mister de deres appetit som resulterer i vægt tab. Varmen er også skyld i forstoppelsen. Slimen huses i lungerne og forstyrrer og sløre hjertet. Når jord er i underskud kan den ikke kontrollere vand. Jord Metal elementet: Milten danner slim, lungerne huser den, dette giver lunge problemer og vejrtrækningsbesvær. Ild elementet skal kontrollere metal, pga. qi xu er ild ikke i stand til det. De hører begge hjemme i den øverste varmer og har et tæt sammenarbejde og er der underskud af hjerte qi vil der også opstå underskud i lunge qi som pga. varmetilstanden fra leveren og hjerte ilden ( i starten) har udtørret kropsvæskerne og der vil med tiden opstå lunge yin xu. Ryges heroinen, er det også en faktor, samt de hyppige lungebetændelser, der efterlader restpatogener. Metal kan ikke styrke og nærer vand og deres samarbejde om vejrtrækningen brydes. Metal Vand elementet: Bliver ikke næret af metal og vand kan ikke nære træ elementet. Nyre yin er grundlag for al yin i kroppen. Nyre yin er i underskud, dels pga. den levevis misbruget fører med sig, men også fordi vand og ild aksens tætte forbundenhed, stofmisbrug medfører hjerte ild som er med til at udtørre yin i nyrerne. Mange stofmisbruger lider af angst, det skyldes b. la. at aksen mellem vand og ild bliver brudt. Derfor kan nyre yin ikke nære lever yin. Og er nyre yin i underskud vil det påvirke yin i de andre organer. Vand 18

19 Træ elementet: Misbrug fører til overskud i træ elementet, i form at stagneret lever qi, dette kommer i led med abstinenserne, men varmen kommer også hvis der bliver taget mange stoffer, så er der både hjerte ild og varme i leveren. Denne konstante overskudstilstand der opstår i form af lever yang der rejser sig, kan ikke blive kontrolleret af lever yin, da nyre yin ikke nærer lever yin. Dette er grunden til at lever yang let kan rejse sig og forstyrre jord, derved opstår der fordøjelsesbesvær mm. Den Æteriske sjæl Hun kommer i ubalance og de får paranoia og kan ikke skelne virkelighed og fantasi fra hinanden. Træ Vejen til stoffrihed I kinesisk medicin siges det at de fleste fysiske sygdomme kommer pga. psykiske ubalancer, at vores fysiske symptomer er biao og roden ben er psyken. Jeg beskrev i det tidligere afsnit at shen altid vil blive påvirket og komme i ubalance under et længerevarende misbrug. I kinesisk medicin siges det at der er 5 Shen som hver repræsenterer et element. 35 Jeg vil kort prøve at forklare hvordan de bliver påvirket ved stofmisbrug og hvordan de er skal behandles, hvis den onde cirkel skal brydes og målet stoffrihed skal blive en realitet. Vand: Zhi er vores viljestyrker og lyst til livet, med drive og mod. Er zhi i ubalance vil der enten være overmod/ frygtløshed, eller personen vil lade som om de har viljestyrke og presse dem selv, men der vil være frygt. Nyrerne hører til vandelementet, det er her vores grundlæggende energi finder sted, her kan ligge stærke overbevisninger om os selv, som kan stamme fra en række smertefulde hændelser fra fortiden. For eksempel, hvis en person konsekvent er blevet drillet og slået som barn, kan de danne levereglen "Jeg er svag. " Når denne person bliver ældre, kan de reagere ved at blive afhængige af vægtløftning, for at beskytte sig mod at blive slået, enten fysisk, mentalt eller følelsesmæssigt. Et andet barn, der har været udsat for denne samme type traumer og udvikler den samme leveregel jeg er svag kan manifestere den på en helt anden måde. I takt med de bliver ældre, kan de manifestere et liv, der virkelig afspejler deres svaghed. De føler dagligt smerte og søger lindring i stoffer, hvilket selvfølgelig bare styrker troen på, at de faktisk er svage. Behandler man stofmisbrugere er det vigtig at forstå hvilke leveregler de lever efter. Og lærer dem at se eks. levereglen jeg er svag dette sker i første fase i vandelementet. Træ: Når levereglen er blevet afsløret og set, kommer træ energien på banen, de skal se deres vej i livet og bruge lever energien til at gå målrettet mod den vej de vælger, misbrugeren har mange veje 35 Hicks A & J Mole P. 2011: Five element constitutional acupuncture 19

20 at vælge imellem, hvor ikke alle indbefatter stoffrihed. Hun er vores æteriske sjæl og hører til træ elementet, den kommer når vi bliver født og lever videre når vi er døde. Er Hun svækket vil personen være vag og en dagdrømmer, dette ses ofte hos stofmisbrugere, de kan ofte ikke føre deres planer og drømme ud i livet, eller se deres fremtidsmål. Ild: Dette er en af de mest vanskelige og smertefulde faser, som en stofmisbruger skal komme til livs. Afhængighed gør at personen helt har glemt, eller helt har mistet kontakten til ilden, deres hjertets sande lidenskab. En første gangs opdagelse eller en ny genopblussen af ens hjerte ilds lidenskab skal opnås i en behandling, det kræver en sund Shen, da Shen får os til at tænke klart. Hvis det ikke sker, vil mange blive ved at længes efter deres stof og ikke kunne sige farvel til det, fordi de ikke har mærket hjertes sande lidenskab, som ikke er stoffer. Jord: For at et behandlingsforløb for stofafhængighed skal være realistisk og vellykket, skal behandlingen give personen en sund substitution, der erstatter de vanedannende stoffer og misbrugsrelaterede handlinger. Ideelt set vil dette være en oplevelse, der er en jordisk manifestation af hjerte ildens sande lidenskab/ ønske, som ikke er eufori pga. stofindtag. Det vil være en proces, der sker over tid og kræver disciplin. Yi bor i jord elementet og er vores intellekt, intention og evne til refleksion, her bliver ideer høstet og ført ud i livet. Dette er den eneste måde Jorden kan kontrollere vand, idet nye erfaringer skal kontrollere den begrænsende leveregel jeg er svag. Et eksempel på usund substitution vil være metadon, da den ligesom heroin ligger låg på ildens sande lidenskab og der vil ikke blive skabt nye erfaringer, der vil blive manifesteret i jordelementet. De vil ikke tage heroin, men i stedet blive afhængige af noget andet og derved vil cirkel blive brudt og vi starter forfra. Metal: Magien i frigivelsen sker her i form af døden og evnen til at kunne give slip. Det er her den oprindelige kerne leveregel er sat til at hvile og omdannelsen af alle de negative følelser, der er manifesteret i afhængigheds cyklussen vil ske her. For at disse forunderlige helbredende hændelser kan sker, må man lære at sørge ordentligt. Po tilhører metal elementet og er tæt forbundet med vores vejrtrækning. Er Po svag har mennesker svært ved at komme over sorgprocesser og give slip på eks. stoffer, da de ikke trækker vejret dybt, ned hvor gammel sorg ligger gemt. Alle former for ærlige - og dybe følelser, som regel længe stagneret følelser, udtrykkes her ved hjælp af Po. Dette åbner metal låsen på cyklen og frigiver alle de ophobede energier, der er blevet bygget op over tid i alle elementerne. 36 Diskussion & Perspektivering 36 Randal L 2008: The cycle of addiction, part 3 20

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - præsentation Nada Modellen Nada - TCM Nada - Neurofysiologisk Nada - Øreakupunktur Nada - Procedurer 2011 Nada - Øvrigt Kildemateriale: Lars

Læs mere

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23 Indhold anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15 1. del de diagnostiske søjler 23 Sektion 1 Den Diagnostiske Søjle At observere 27 Observation af Shen 29 Observation af Krops bygningen/kropsholdningen

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point Undergruppe Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. 3 = 6 point Eksempel på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s Qi kan skades

Læs mere

De fem elementer. Lek,on 2

De fem elementer. Lek,on 2 De fem elementer Lek,on 2 De fem elementer ILD Træ Jord Vand Metal Zang elementer Her er vist zang organer som er yin eller faste. Lever Nyre Hjerte Kredsløb Lunge Milt Fu elementer Her er vist fu organer

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne.

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. Undgrup 3 Sygdoms og Diagnose Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organnes position. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionne. 3 = 6 point Ekseml på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s

Læs mere

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande.

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande. NADA Øreakupunktur En indføring af øre-akupunktur som supplerende, standardiseret behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiatriske tilstande. Materialet i denne folder er taget fra bogen NADA-modellen

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong Stærk ryg og balance Five Animals Qigong Five Animal Qigong - Wu Qin Xi Et komplet medicinsk Qigong System Five Animal Qigong (5 dyrs energi træning) er det ældste kendte dynamiske Qigongsystem skabt af

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Miltubalancers ætiologi

Miltubalancers ætiologi milt ubalancer Milten har sammen med sit partnerorgan Maven, en central placering i kroppen, både fysisk og energetisk. Rent fysisk befinder Milten og Maven sig i midten af kroppen i den midterste jiao

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid.

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. DE SIDSTE LEVEDØGN - kendetegn på at døden er nær Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. Hospice Djursland Maj 2012 Kære pårørende Ethvert menneskes dødsproces er særegen.

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

S O V G O D T E B O G

S O V G O D T E B O G S O V G O D T E B O G FORFATTER P I A T I N G S T E D T 01 S Ø V N E R E N V I T A M I N P I L L E DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIT HELBRED 02 N Å R V I I K K E S O V E R G O D T PÅVIRKER DET PÅ BÅDE KORT

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anerkendelse At behandle børn, en introduktion... 23

Indholdsfortegnelse. Anerkendelse At behandle børn, en introduktion... 23 Indholdsfortegnelse Anerkendelse... 21 At behandle børn, en introduktion... 23 SEKTION 1... 29 De vigtigste principper i kinesisk medicinsk pædiatri... 30 Børn har en ren yang konstitution... 30 Børns

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Meridianer. Lektion 10 side 18-21

Meridianer. Lektion 10 side 18-21 Meridianer Lektion 10 side 18-21 Meridianer og sidegrene Meridianer og sidegrene er et abstrakt begreb for nogle baner hvori qi og blod cirkulerer. Meridianer løber lodret og der findes 14 stk. hvor af

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Indledende akupunktur

Indledende akupunktur Indledende akupunktur Akupunktur er en erfaringsvidenskab. Det vil sige at gennem erfaring ved man at det virker. Det er en asiatisk diagnose og behandlingsmetode. Tengbjerg akupunkturuddannelse 1 Traditionel

Læs mere

Hvad er naturlig stress?

Hvad er naturlig stress? Hvad er naturlig stress? Stress i dag? 2 Hvordan opstår problemet? Ressourcerne Den berømte dråbe.. 3 Kroppens reaktion på stress -Aktivering af kroppen Puls og blodtryk stiger Mere intenst åndedræt Større

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Ætiologi sygdomsårsager. side 41-44

Ætiologi sygdomsårsager. side 41-44 Ætiologi sygdomsårsager side 41-44 De tre udløsende faktorer Ydre omgivelser (det man kalder vind og vejr). Ubalance i følelseslivet. Livsstil. Homøostase Homøostase betyder kropslig ligevægt. Ved perfekt

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4 F O R Å R 2 0 1 4 Nyhedsbrev Krop- og psykoterapeut Christina Ekmann Tema: Velkommen til foråret og nye læsere og kunder Så er de første forårstegn kommet, og solen har de sidste par dage skinnet fra en

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang.

Kost Kosten kan være for kold i sin energi eller temperatur og derved svække Milt og Nyre yang. Hjertebanken i kinesisk medicin, omfatter en subjektiv fornemmelse af uregelmæssige hjerteslag, hjerteslag der springer over, sommerfuglefornemmelse i brystkassen, hårdt bankende hjerteslag samt hjerteflimmer.

Læs mere

De sidste levedøgn. Pleje og Omsorg

De sidste levedøgn. Pleje og Omsorg De sidste levedøgn Pleje og Omsorg De sidste levedøgn Sundhedsteamet Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, oplever de nærmeste ofte usikkerhed. Man kan føle sig fortabt og være angst for

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv 3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv og få mere nærhed og nydelse Af sexolog Susan Ahrensbach www.susana.dk 1. Mere øjenkontåkt Intimitet er lig intensitet Når intimiteten er høj føles samværet

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS: BØRN & BØRNEBØRN: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad din forventninger er til behandlingen?

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Pjece til gravide i Region Syddanmark Smertehåndtering og smertelindring under fødslen regionsyddanmark.dk Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Måske har du allerede gjort dig nogle overvejelser

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Jan Lasota. Kredsløbet

Jan Lasota. Kredsløbet Jan Lasota Kredsløbet Kredsløbsmeridianen/ KS Kredsløbet den membran der omgiver hjertet (også kaldet pericardium eller hjertesækken). Kredsløbet er koblet Al elementet ild. Kredsløbet makkermeridian er

Læs mere

Se på mig jeg taler til dig

Se på mig jeg taler til dig TINGENE OMKRING MIG Rundt om mig er der en masse teknisk udstyr, som du skal vide noget om. Når du kender lidt til det, kan det hjælpe dig til, at du føler dig mere rolig og tryg de første dage, når du

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune Den Sidste Tid Denne udgave er er revideret af: Ingrid Hermansen, anæstesi- og smertesygeplejerske Hanne Berger, sygeplejerske Ældrecentret Æblehaven Guldborgvej 6 2660 Brøndby Strand Kilder: Ulla Søderstrøm,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

NADA behandling OK-CENTRET ENGHAVEN AF: DENNIS SKAARUP MORTENSEN

NADA behandling OK-CENTRET ENGHAVEN AF: DENNIS SKAARUP MORTENSEN NADA behandling OK-CENTRET ENGHAVEN AF: DENNIS SKAARUP MORTENSEN Nada behandling Viden og Teori På Enghaven findes der mange forskellige personer med forskellige psykiatriske problemstillinger. Blandt

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv Udarbejdet af Annette Schmidt-Mogensen Dit livs oase - Hypnose & hypnoterapi 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Endorfin-jagten - et foredrag om stress og afstresning

Endorfin-jagten - et foredrag om stress og afstresning Endorfin-jagten - et foredrag om stress og afstresning v/ Livsstilsterapeut Sanne Anthony CV for Susanne Anthony Tankefelt Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Lægemiddel Konsulent

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Diplomgivende NADA-kursus

Diplomgivende NADA-kursus Diplomgivende NADA-kursus Kursusindhold 1. dag: Kort indføring NADA og øreakupunkturens historie metode..( gummiøre Materialelære og stikteknik mhp. NADA-behandling (kursisterne stikker i et NADA s anvendelsesmuligheder

Læs mere

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder ATLASS er det et verdenskort? Nææ det er et træningsprogram 8l stressforståelse! Hvad er stress for dig? Hvad stresser dig? ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er et system, der kan bruges til afdækning

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

v. Christina Klok SA-akupunktør jordemoder og uterus-entusiast GYNÆKOLOGI Undervisning på DA s seminar d. 8/4-17

v. Christina Klok SA-akupunktør jordemoder og uterus-entusiast GYNÆKOLOGI Undervisning på DA s seminar d. 8/4-17 v. Christina Klok SA-akupunktør jordemoder og uterus-entusiast GYNÆKOLOGI Undervisning på DA s seminar d. 8/4-17 Uterus-begrebet i TCM = indre og ydre kvindelige kønsorganer og ikke kun livmoderen Uterus

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag.

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag. September 2007 Overophedning og Hedeslag Overophedning er ingen sygdom i sig selv, men et symptom på at noget er galt. Ved ophold i varmt klima er der stor risiko for overophedning og i sidste ende hedeslag.

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere