De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Sultne Spøgelser. Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin. Speciale 2014 Maria friis Petersen"

Transkript

1 De Sultne Spøgelser Stofmisbrug set ud fra traditionel kinesisk medicin Speciale 2014 Maria friis Petersen Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin Vejleder Elsebeth Lægaard og Lotte Stausholm 1

2 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning....4 Problemformulering Afgrænsning Metode afsnit...5 Analyse Hvad er heroin..6 Opiater og hjernen....6 Indtagelse af heroin.. 7 Heroin rusen Metadon....8 Abstinens symptomer ved opiater...8 Yin & Yang...9 Yin, Yang & hjerne Yin, Yang & stofmisbrug...10 Hvad kom først hønen eller ægget?...10 Vores behandlings tilbud til stofmisbrugere De 3 skatte JIng, Shen & QI At observere Shen Shen ubalancer Jing & Qi Misbrug & Zang/Fu Misbrug ud fra de 5 elementer Vejen til stoffrihed Diskussion & perspektivering Konklusion Litteraturliste Billag 1,2 &3 2

3 Resume De sultne spøgelser er en opgave der sætter spørgsmålstegn ved, om akupunktur kan højne behandlingskvaliteten for stofmisbrugere og hjælpe dem til at forblive stoffrie. Fordi vi i vestlig moderne medicin har ringe resultater, i vores behandlingstilbud til stofmisbrugere. Det er kun få pct. af misbrugerne der forbliver stoffrie, efter endt behandling. Ideen med opgaven er at belyse hvordan vi ud fra traditionel kinesisk medicin kan forstå misbrug og afhængighed af heroin og metadon. Til dette bruges lovende om yin og yang, samt de vitale substanser og de 5 elementer. Opgaven giver en anerledes vinkel på hvordan vi kan hjælpe stofmisbrugere til at forblive stoffrie ud fra TCM teorier. Teorien bliver i diskussionen holdt op imod de erfaringer vi allerede har med at bruge akupunktur i misbrugsbehandlingen rundt omkring i verden. 3

4 Indledning Jeg har mange gange spurgt mig selv kan man behandle stofafhængighed? i mit daglige arbejde på en døgninstitution for stofmisbrugere i København - og i mit tidligere gadearbejde med stofmisbrugere, har jeg mødt mange der aktivt har prøvet - og ikke mindst ønsket at blive stoffrie. Alligevel bliver de ved med at tage stoffer. De seneste undersøgelser viser, at misbrugsbehandlingen virker imens den finder sted og op til 6 måneder efter endt behandling, derefter begynder de fleste at tage stoffer igen. Undersøgelsen viser også at behandlingseffekten ikke nødvendigvis øges med stigende behandlingsintensitet. 1 I Danmark er det kun 8 pct. af alle stofmisbrugere der bliver stoffri efter endt behandling. En langt billigere behandlingsform er, at sætte folk i metadonbehandling. I Danmark er der 5000 stofmisbrugere der er i metadonbehandling. Dette behandlingstilbud gælder kun heroinmisbrugere, da metadonen er et substitut til heroinen, så misbrugerne ikke får abstinenser, men heller ikke får rusen. 2 Stofbrugernes erfaring er, at de godt kan nedtrappe i metadonen og i perioder kan erstatte heroinen med den det bliver de bare ikke stoffri af, i hvert fald ikke ret længe, fordi både trangen til - og misbruget af stoffer varer ved. 3 I løbet af de sidste fire årtier har der været en stigende interesse for akupunkturbehandling til stofmisbrugere i hele verden. Akupunktur er den mest benyttede alternative behandlingsform på rusmiddel institutioner. 4 Der har været 3 vigtige fremskridt på dette område, Dr. Wen i Hongkong var den første i 1972, til at rapportere, at akupunktur med 4 kropspunkter og 2 øre punkter kombineret med elektrisk stimulation, fjernede abstinenser hos opiatmisbrugere. Det andet store skridt blev foretaget af Dr. M. Smith i New York, lederen af National Akupunktur Afgiftning Association ( NADA ), der i 1985 lavede en protokol, hvor der hovedsagligt bliver brugt 5 øre punkter. Det seneste fremskridt på dette område blev foretaget af Dr. Han fra Peking University i Beijing, som har udarbejdet en protokol i 2005, her bruges der elektrisk stimulation på udvalgte akupunktur punkter, dette mindsker heroin og metadon abstinenserne og forebygger tilbagefald efter nedtrapningen af metadon og heroin. 5 Der er gjort sig en lang række erfaringer siden 1974 med at bruge NADA og akupunktur til stofmisbrugere, som har givet gode resultater. I vesten bliver der hovedsagligt brugt NADA, vi har pt. ingen erfaringer med at bruge kropsakupunktur i vores misbrugsbehandling herhjemme. Og hvordan kan det så være? 1 Thystrup B 2012: God social misbrugsbehandling- hvad virker og hvad kan gøres, center for rusmiddelforskning. 2 stofinfo.sst.dk/forsiden/ordbog.aspx 3 Jöhncke S. 2004: Er prisen for at gå i behandling stadig, at man bliver klient på metadon indtil videre? 4 ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_4631.pdf 5 Cui CL, Wu LZ, Luo F 2013: Acupuncture for the treatment of drug addiction. Neurochemical Research. 4

5 Problemformulering Hvordan kan vi forstå stofmisbrug og afhængighed ud fra traditionel kinesisk medicin? Kan akupunktur øge behandlingskvaliteten for stofmisbrugere, ved at hjælpe dem til at forblive stoffrie? Afgrænsning I Traditionel kinesisk medicin er akupunktur kun en ud af mange behandlingsmetoder, der hører ind under TCM eksempelvis; qi gong, urter, meditation, Tui na, kost mm. Jeg vil hovedsagligt bruge akupunktur i min opgave, for det ikke bliver for omfattende. Da der er mange forskellige typer misbrug, alt efter hvilket illegalt stof der bliver indtaget, vil jeg kun beskæftige mig med heroinmisbrugere, der er i behandling med metadon (opiatmisbrugere). Dette skyldes at stofferne har forskellig virkning på kroppen og dette vil blive for omfattende, hvis de alle sammen skal gennemgås. Metodeafsnit I det følgende afsnit vil jeg lave en kort gennemgang af mit litteraturstudie, samt præsentere min analyse og mine teoretiske overvejelser. Til min litteratursøgning, er følgende databaser benyttet, Pub med, CINAHL, PsycInfo, google.com, bibliotek.dk og dnib.dk. Jeg har søgt på følgende søgeord: stofmisbrugere, abstinenser, akupunktur, stoffrihed. På de internationale søgninger brugte jeg følgende søgeord: Acupunktur, drug addiction, rehab. Søgeordene blev anvendt enkeltvis eller i kombination med hinanden. Det meste litteratur omhandlede auricular akupunktur og om de erfaringer der er med NADA rundt omkring i verden. Artikler om kropsakupunktur til stofmisbrugere var begrænset, ud fra de forskningsartikler jeg fandt, var det svært at fastslå virkningen af akupunktur i behandlingen af opiatafhængighed, fordi størstedelen af disse undersøgelser blev klassificeret som havende lav kvalitet. 6 Derfor kommer min analyse til at omhandle stofmisbrug ud fra TCM teori, for at blive klogere på hvad det er der sker i den fysiske/psykiske krop, når mennesker er påvirkede af metadon og heroin og hvad der sker når de får abstinenser. Jeg vil lave en kort gennemgang af hvad heroin og metadon er, hvordan vi i vestligmedicin forstår dets virkning i kroppen, samt beskrive hvordan misbrugerne indtager stofferne illegalt. Dette vil jeg oversætte til TCM og undersøge hvilke ubalancer der er på spil, når man skal behandle mennesker der har et opiatmisbrug, hvad enten det er metadon eller heroin : Acupuncture for the Treatment of Opiate Addiction 5

6 Ideen med opgaven er at få en anden forståelse eller vinkel på stofmisbrug og vejen til stoffrihed, som på sigt kunne blive implementeret i den danske misbrugsbehandling. Analysen vil derfor være en form for forarbejde til et pilot projekt, jeg vil prøve at starte op til efteråret. Analyse Min analyse er inddelt i 5 afsnit, det første omhandler stofmisbrug set ud fra vestligmedicin. De 4 følgende afsnit belyser hver især hvordan man i traditionel kinesisk medicin forstår stofmisbrug. Først vil jeg undersøge hvordan stofmisbrug forstås ud fra lovene for yin og yang. Derefter vil jeg undersøge om- eller hvordan Shen bliver påvirket, hos stofmisbrugere. I det 3 afsnit vil jeg undersøge hvordan eurofori og abstinenser påvirker Zang/Fu organerne. I det sidste afsnit vil jeg se misbrug ud fra de 5 elementer og her igennem belyse de forskellige faser en stofmisbruger må gå igennem, for at op nå stoffrihed. Hvad er heroin Der er ca. 10 millioner mennesker i verden der tager heroin og i Danmark er der heroin misbrugere. Heroin blev ironisk nok først fremstillet fra opiumplanten, for at afhjælpe de mennesker der blevet afhængige af morfin. Ordet heroin kommer af gr. heros 'helt', fordi stoffet formodes at fremkalde styrke og heltemod. Heroin stammer fra den mælkeagtige væske som opiumsplanten indeholder, ud fra den bliver der fremstillet kemisk hvid - eller brun heroin. 7 opiater & hjernen Når endorfin receptorerne fyldes med kroppens egne peptider ( f.eks. endorfin og enkefalin) udløses en behagelig følelse. Heroin og metadon er endorfin-agonister og kan derfor påvirke hjernes endorfin receptorer på samme måde som kroppens egne endorfin-peptider kan. Feedback mekanismen gør, at kroppens egne peptider reduceres ved fortsat misbrug, da mekanismen tilfører opioid-agonister udefra ( heroin). Belønningssystemet der bliver aktiveret ved stofindtag, er et kompliceret system der kommunikere på kryds og tværs imellem områder, b. la. Frontal lapperne og det limbiske system. Jeg vil ikke gå i dybden med dette, men det kan nævnes at centre som hypothalamus, hippocampus og amygdala spiller vigtige roller i belønningscenteret. Et af de centrale transmitterstoffer er dopamin, det er yderst velegnet til at udløse belønning og er det, der giver suset når stofbruger tager stoffer. Stoffernes påvirkning på receptorerne går ind og forstyrrer 7 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 6

7 det mere fine og afbalancerede system, dette er med til at skabe afhængighed. 8 Opiater har en direkte hæmmende effekt på respirationscenteret, indtages der for stor dosis vil personen dø af respirationsstop. Heroinen påvirker også hormonbalancen, da der er direkte kontakt til hypotalamus. Dette gælder specielt for kvinder, mange heroinmisbrugere får hverken menstruation eller ægløsning. 9 Indtagelse af heroin Ren heroin i sig selv forårsager ingen fysiske skader i vores krop, andet end faren for overdosis, eller at heroinen er blevet blandet op med talcum pulver, flour, mælke pulver, brick pulver eller rottegift mm. Derudover er det indtagelsesmåderne der skader kroppen. Nedenfor er de mulige indtagelsesmåder. Ryges i aluminiums follie der opvarmes og derefter ryges, det tager 10 min. Inhaleres Synkes her opnås ikke den hurtige effekt og leveren nedbryder meget af stoffet. Sniffes bruges et lille rør og det sniffes op i næsen, er ikke en attraktivt indtagelsesform, da Heroin er meget bittert. Injiceres ( fixes) -subkutant i huden- intramuskulært i musklen- venøst i vores blodåre. Stoffet hældes op i en ske og opvarmes, hvis det er brun heroin tilsættes der citronsyre for at stoffet lettere bliver opløst. Tilsidst bliver det igennem et flitter trukket op i pumpen. Ryges heroinen, er det brun heroin der bliver brugt, hosterefleksen blive påvirket og brugeren vil have svært ved at hoste slim op og det vil derfor ophobe sig i lungerne, dette kan på sigt udvikle sig til bronkitis. Mange misbrugere der ryger heroinen lider af kronisk vejrtrækningsbesvær og hyppige lungebetændelser. Aluminiumspapiret de bruger til at ryge det med, er hovedårsagen til dette. Fixes heroinen direkte ind i blodårerne, kan der både bruges brun og hvid heroin, de hyppige fix fører til kollaps af venerne, så der skal findes nye steder at fixe. Til sidst er de fleste misbrugere nødsaget til at fixe i lysken og halsen. Venerne kalker hurtigt til og de hyppige fix gør at der også bliver dannet arvæv omkring dem. I værste fald, ender det med ben amputation. Heroin rusen Heroinrusen føles som en varm følelse der spreder sig til hele kroppen, og giver en afslappende, rolig fornemmelse, som mange misbrugere beskriver som om de er rullet ind i vat eller har fået tøj 8 Winnblad L. 2008: NADA- Modellen 9 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 7

8 på, altså en beskyttende tilstand. En følelse af at være hjemme i sig selv og hvor man sikker, der kan ingen røre en. Heroinen fjerner smertefølelse, sult, frygt, vrede og den fjerner lyst til de grundlæggende behov vi mennesker har, som sult og sex mm. 10 Metadon Metadon er vores primære behandlingstilbud til heroinmisbruger, metadonen har en langt længere halveringstid end heroin og skal derfor kun indtages en gang dagligt, hvor heroin minimum skal indtages 3-6 gange dagligt for ikke at få abstinenser. Metadon får i lang mindre grad dopaminen i belønningssystemet til at stige, sammenlignet med heroin, og giver ikke den samme rus. Alligevel er metadon det fortrukne stof hos 25 % af Danmarks misbrugere, hvor heroin er 30 % og har en førsteplads i popularitet på det illegale marked, hvor metadon får en flot anden plads med sine 25 %. 11 Dette viser at metadon i de fleste tilfælde ikke får misbrugerne til at stoppe, men tværtimod fastholder dem i deres misbrug. Før i tiden fik misbrugere på rådgivningscentrene udleveret metadon i flydende form, dette resulterede i at mange begyndte at fixe deres metadon direkte ind i blodårerne, for at få en rus ud af det. Derfor overgik man til at udleverer metadonen i tabletform. Stofmisbrugerne fixer stadig deres metadon, selvom det er i tabletform, og dette forkalker blodkarrene og er årsag til mange ben amputationer, fordi de fixer metadonen i lysken, hvor de store blodårer sidder som forsyner vores ben med blod. 12 Abstinens symptomer ved opiater Får en misbruger ikke sin heroin, får de abstinenser efter ca. 6 timer, stofmisbrugerne frygter abstinenserne, da de kan vare helt op til 7 dage og er kraftige af natur. Får en personen ikke sin metadon får de også abstinenser, forskellen er at de ca. vil indtræde 24 timer efter sidste indtag. Abstinenser er ikke ligeså voldsomme til gengæld kan de varer i flere uger. 13 Abstinens symptomer - Varighed 7-10 dage Gaben samt tåre - og næseflåd Svedture og kulderystelser Muskel- og ledsmerter Kramper Kvalme, opkast og diarre 10 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 11Thystrup B 2012: God social misbrugsbehandling- hvad virker og hvad kan gøres, center for rusmiddelforskning. 12 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 13 Wager K 2009: Auricilar Acupuncture & addiction 8

9 Let temperaturstigning Pupillernes udvides Søvnforstyrrelser Blodtryk og pulsfrekvens øges Tiltagende rastløshed og uro Psykiske følge symptomer som angst, paranoia, irritabel mm. Yin & Yang Jeg vil i følgende afsnit undersøge hvordan man ud fra lovene om yin og yang kan forstå stofmisbrug. Jeg vil først sammenligne yin og yang med de mekanismer der sker i hjernen ved afhængighed, derefter vil jeg bruge Randals L, Wiinblad L. og Wager K. til at forstå misbrug ud fra lovene om yin og yang. Lovene om Yin og yang Alt har et yin aspekt og et yang aspekt. Et hvert yin aspekt og yang aspekt kan yderligere opdeles i yin og yang Yin og yang skaber hinanden og er gensidigt afhængige af hinanden Yin og yang kontrollerer og balancerer hinanden Yin og yang forvandler sig til hinanden 14 Yin, Yang & hjernen Det limbiske system er den emotionelle del af hjernen og her findes belønningscenteret, som besidder egenskaberne initiativ, overlevelsesinstinkter mm. Her bliver vores neurotransmitter dopamin sendt afsted fra, dette er yang af natur. 15 Yang er varme aktivitet, uro og springende i karakter. Yang er hurtig og bevægelig i alle funktioner og har ingen fysisk form. Yang skabes hurtigt, yang er vores kamp - og stress hormoner samt det impulsiv adfærd. 16 Frontal lapperne har forbindelse til det limbiske system, og har med begejstring, emotioner og tilbageholdelse at gøre og er yin af natur og dette er fyldt op med yin neurotransmitter serotonin. Yin er nærende, stabiliserende, kølende og beroligende, yin er langsom i funktion og fast i form, er langsom om at blive bygget op igen. Yin er vores den kognitive adfærd. 17 Der skal være balance mellem impuls og impulskontrol altså dopamin og serotonin, yang og yin Ching N. 2009: Kunsten at diagnosticere me kinesisk medicin. 15 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 16 Wiinblad L 2008: NADA- Modellen 17 Wiinblad L NADA-Modellen 18 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 9

10 Yin, Yang & stofmisbrug Afhængighed er yang i sin natur lige meget hvilket stof der indtages, dette skyldes at yang neurotransmitterne dopamin bliver udskilt, når der tages stoffer, der opstår en varmetilstand i kroppen, og yang er varme. Abstinenser er også yang i sin natur, fordi man mister mere yin end yang. Abstinenser udløser derfor varme fordi yang er varmende, dette vil kunne måles på kropstemperaturen hos en abstinent. 19 Heroinmisbrugere tager heroin for at lægge låg på de akutte yang symptomer ( abstinenser) der opstår når de ikke får stoffer. Stoffet heroin har en beroligende og sløvende effekt på kroppen, og yang symptomerne dæmpes ved heroinindtaget, men der genereres stadig varme i kroppen, da heroinen kun ligger låg på yang, men køler ikke ligesom yin gør. Varmen i kroppen forbruger af den kølende yin og yin kan derfor ikke længere kontrollere yang og deres balance imellem brydes. 20 Yin har en muskelafspændende - og mental beroligende funktion, yin er en stor del af vores nervevæv og blod og har derfor effekt på de psykiske processer i mennesket; indre uro, angst, søvn forstyrrelser og rastløshed, bliver udløst af yin xu og er yang af karakter. Misbrugere vil gøre alt for at fjerne disse ubehagelige symptomer og det gør de med stoffer. Det konstante forbrug af yin vil med tiden medføre at de får endnu sværere ved at opnå indre ro og kontrol og de lader sig styre af yang impulserne og bliver derfor ved med at tage stoffer, som også er med til at tære på yin og den onde spiral fortsætter. At være heroinmisbruger er en stresset tilstand, hvor der konstant er underskud på søvn og mad og der er ekstrem meget psykisk stress, alt dette tærer også på yin. 21 Hvad kom først hønen eller ægget? Randal L. er akupunktør i Los Angeles og har skrevet en række artikler, hvor han sætter spørgsmål ved, om man kan behandle misbrug med akupunktur. I en artikel stiller han spørgsmålet om misbrug er for meget yang eller for lidt yin. Han bruger eksempelet, at hvis man stiller spørgsmålet til en gruppe stofmisbrugere, om misbrug er en yin eller yang ubalance, vil meningerne være delte. Yang delen i gruppen, vil bruge argumentet om, at deres afhængighed skyldes for meget pres udefra, og at de ikke ville tage stoffer, hvis dette ydre besvær ville stoppe. Urimelige tilstande i form af de intense krav fra et job, de skyldbetyngede forventninger fra forældre, kærester, børn og det sociale pres fra kammerater og de stadigt voksende økonomiske vanskeligheder, bolig situationen, ingen økonomisk sikkerhed eller indkomst, og de evige kampe med sociale instanser. Det er nogle af de mest hyppige udefrakommende stressfaktorer, som nemt kan være grobund for at 19 Wiinblad L NADA-Modellen 20 Wager K 2009: Auricular Acupuncture & addiction 21 Wiinblad L NADA-Modellen 10

11 stofbrugerne tager stoffer. Som nogle stofmisbrugere mener er hovedårsagen til deres stofmisbrug. Yin delen af gruppen vil være enige i, at alle de ovennævnte faktorer er reelle og det vil lægge ekstra pres på en stofmisbruger og være med til at de bliver ved med at tage stoffer. Disse mennesker vil også erkende, at der er underskud på indersiden altså yin, såsom ødelagt selvværd, manglende evne til at tilgive sig selv, et sort hul af uværdighed og en fuldstændig mangel på selvtillid mm. De vil mene at disse indre faktorer, fungerer som magnet til deres stoftrang, og er hovedårsagen til at de tager stoffer. 22 Wiinblad L. mener at forandringen skal kommer indefra, når stofmisbrugere får yin styrkende akupunktur retter de fokus mod det indre univers (yin) og mærker sig selv og deres projicerende adfærd (yang) dæmpes helt automatisk fordi der opstår balance mellem yin og yang. Han mener stofmisbrugere har yin xu og at yang derfor tilsyneladende er i overskud, det ses ved at yin xu skaber udtalt yang adfærd i alle sammenhænge. Dette mønster minder meget om yang shi som pga. sin overskuds tilstand forbruger af yin, det er vigtigt af skille ad i praksis. 23 Behandler og reagerer samfundet og behandlingssystemet udelukkende med øget kontrol, i form at at dæmpe yang i stedet for at nære yin, vil klientens tab af yin forøges og yang tilstanden forværres. Yang tilstanden er blot symptom på en underliggende yin xu. Han mener at Yin styrkende behandling skal være et af de første skridt i behandlingen, når man arbejder med misbrugere. 24 Vores behandlings tilbud til stofmisbrugere I vores behandlingssystem arbejder vi meget med at hjælpe stofmisbrugerne med at kontrollere de ydre rammer og få dem struktureret. Ser vi igen på lovene om yin og yang siger de at ændringerne skal komme indefra i en forvandlingsproces, her er det indre det primære og det ydre er det sekundære, man kan sammenligne en stofmisbruger med et æg der skal udruges. Ændringen finder sted når de indre forhold er modnet, eks. et æg bliver forvandlet til en kylling fordi det får tilført varme (yang) og fordi det selv har evnen til at blive en kylling (yin). Den anden betingelse er tidsfaktoren. Eks. Kyllingen bliver først udruget når tiden er inde. 25 Dette kan også ses i forhold til misbrugsbehandling, selvom ønsket om at blive stoffri kommer indefra og de ydre rammer i form af misbrugsbehandling er struktureret og kontrolleret, forbliver de ikke stoffrie hvis det indre, yin ikke er modnet, næret og styrket. Og de som mennesker bliver klar til at modtage behandling og derved igen komme i balance med yang. 22 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 23 Ching N. 2009: Kunsten at diagnosticere me kinesisk medicin. 24 Wiinblad L NADA-Modellen 25 Maciocia G.2006: fundamentet i kinesisk medicin 11

12 De 3 skatte Jing, Shen & Qi Jeg beskrev i det tidlgere afsnit at stofmisbrugere har et underskud af yin som gør at yin ikke kan kontrollere yang, dette yin underskud kan beskrives som et tomrum som misbrugere forsøger at fylde ud med stoffer. Dette er også beskrevet som et hul i sjælen, den magt som hulet i sjælen besidder, får stofbrugeren til at gøre alt for at udfylde tomrummet med stoffer. Buddhisterne bruger om dette begrebet hungry ghost som er en del af den buddhistiske Samsara, og kendetegnes ved en lyst og trang, som efterlader folk i en konstant sult og tørst. Dette endeløse behov har ofte rod i tidligere livshandlinger, og behovet kan aldrig helt tilfredsstilles. 26 Hvor kommer dette tomrum fra? kan man være født med for lidt på indersiden (yin),- dette hul i sjælen, det evigt sultne spøgelse? Wiinblad L. og Randal L. mener begge, at tomrummet ofte kommer af traumer, som chok eller frygt i form af vold, overgreb der er opstået tidligt i ens liv. 27 Med dette menes der en umiddelbar og direkte konfrontation med en trussel om død, ekstrem menneskelig lidelse, alvorlig legemsbeskadigelse eller skade, tvang, udnyttelse eller chikane, seksuel krænkelse, vold motiveret af etnisk- kulturelle fordomme, eller politisk vold. Når traumer opstår hos mennesker, er der en del af personen der fraspalter (dissocierer ) og dette bliver ikke integreret i den bevidste psyke, men adskilt fra helheden. Det er en naturlig forsvarsmekanisme for at bevare og holde sammen på en selv. Dette vil i kinesisk medicin oversættes som splittet Shen. Ved skræk, chok og traumer siger man i kinesisk medicin, at forsvaret i hjertesækken (pericardium) brydes og gør sin vej ind i de kejserlige haver i hjertet, og efterlader en patologisk ødelæggelse. Hjertet og Shen er som et vindue, det er klart, gennemskuelig og istand til at lade lys skinne ind og ud, men bliver det ramt af en lille sten, vil der løbe revner ud fra anslagspunktet og Shen er splittet. Alle de udløbere af skaden/ bruddet skal følges, hvis man ønsker at finde de dissocierede aspekter af shen. 28 At observerer Shen Shen er dannet af jing, qi og xue og Shen er den udvendige manifestation af disse, personens Shen vil derfor fortælle hvordan tilstanden er hos disse substanser, samt hos de organer der genererer dem. Shen er personens vitalitet og ses i personens øjne, ansigtskuløren, håret, kropsbevægelser, tunge, hudens glans, vejrtrækning og måden de opfører sig overfor deres omgivelser. Er øjnene intense og hårde i blikket er Shen forstyrret. Er Shen forstyrret kan man kigge folk i øjnene uden at føle der er kontakt eller de kan have svært ved at holde øjenkontakten. Er øjnene matte, livløse er Shen sløret eller svækket og ligesom ved forstyrret Shen kan personen 26 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 27 Wiinblad L. 2008: NADA-MOdellen 28 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 12

13 kigge folk i øjnene uden at føle der er kontakt og have svært ved at holde øjenkontakten. Huden, tungen, håret skal have vitalitet og man skal have muskeltonus, bevægelserne skal være lette og smidige. Pga. hjertet og lungernes tætte samarbejde vil svækket Shen kunne observeres i vejrtrækningen. 29 Shen ubalancer Alle stofmisbrugere der har haft et længerevarende stofmisbrug vil i større eller mindre grad have en Shen ubalance. Ofte pga. den levevej et stofmisbrug fører med sig, det er et fuldtidsjob og kræver god opfindsomhed at skaffe penge, der skal ca. skaffes 3000 kr. dagligt. Misbrugere overskrider langsomt flere og flere personlige grænser for at få råd til stofferne eks; indbrud, vold, prostitution mm. Dette fører til emotionelle belastninger som belaster Shen, og skaber hjerte ild og senere hjerte qi xu, varmetilstanden kan få kropsvæskerne til at koge ind og qi stagnerer og der opstår qi xu, slimen opstår på den måde, dette fører til at slimen vil blokere Shen. Det er denne slim som gør blikket tåget og uklart, ligesom vinduet i hjertet der skal være klart og gennemskueligt. Det er slimen der blokerer Shen, det ses ikke kun i øjnene, men huden hos opiat misbrugere er ofte livløs, gummiagtig og fedtet, deres bevægelser er langsomme og usikre og slaskede. De er ofte apatiske i forhold til deres omgivelser ( se bilag 1). 30 Det er dette aspekt af dissocierede Shen, der efterlader den tomhed, som vi ser i misbrugerens øjne. Dette vakuum bliver den kraft, der er det evige begær fra indersiden af det sultne spøgelse mave. 31 Jing & Qi Jing er vores vitale energi, en dybtliggende flod, som fungerer som kraftreserve for organismen hele livet igennem, og den rummer yuan qi, der gradvist frigives til kroppen, når vi har brug for det. Den ene del af jing er nedarvet fra vores forældre ( DNA) og den anden del holdes ved lige ved sund levevis. Jing opbevares i og omkring vores nyrer. Psykisk og fysisk stress, traumer, angst dårlig ernæring, emotionelle dysfunktioner, traumer der genopleves, er alt sammen forbundet med stofmisbrug, svækker vores jing. Stress bevirker at vores kamp og stress hormoner adrenalin og kortisol stiger, disser er yang af natur. Yang niveauet stiger og kroppen bliver nødt til at forbruge af sin yin for at opretholde balance mellem yin og yang. Yin er længere tid om at blive gendannet end yang derfor bliver vores reserve depot af jing (yin) med tiden brugt op. Det er meget forskelligt hvornår det sker, da vi har nedarvet vores jing fra vores forældre er det derfor også forskelligt fra person til person hvor meget de har i reserve. Over tid vil en stofmisbruger også begynde at miste 29 Ching N 2009: Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin 30 Ching N 2009: Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin 31 Randal L 2007: The cycle of addiction, part 2: the yin and yang of addiction 13

14 yang, da hyppig indtagelse af stoffer ikke kun skader nyre jing, men også nyre qi. 32 Misbrug & Zang/Fu I følgende afsnit vil jeg forklare hvordan Zang/Fu organerne bliver påvirket af stofmisbrug og hvilke ubalancer der opstår når mennesker indtager stoffer og når de får abstinenser. Som skrevet tidligere vil indtag af heroin, metadon generere varme, varmen påvirker hjertet, og der opstår en overskudstilstand pga. varmen. Det er eurofurien og varmen føles ikke kun i brystet, men spredes til hele kroppen. På sigt vil denne varme forstyrre Shen der bor i hjerteblodet, dette manifesterer sig som humør forstyrrelser, drømme-forstyrret søvn og søvnløshed mm. Disse symptomer og tegn kommer pga. et overskud af varme i hjertet, som ubehandlet, vil blive til Hjerte ild. Denne hjerte ild gør at mange misbrugere er for åbne, fortæller meget private og sårbare ting om dem selv, til mennesker de ikke kender. Hvis stofmisbrugeren i perioder tager rigtig mange stoffer vil der både være en hjerte - og lever overskudstilstand på en gang. Dette fører til en rastløs og ophidset Shen. Over tid fører stofmisbruget til en øget tolerance overfor stoffet, og får personen ikke sit stof eller trapper personen hurtigt ned i dosis opstår der abstinenser. Disse symptomer og tegn ( se side 7) svarer til Lever Qi stagnation.( se figur 3) Lever qi stagnationen forårsager ubalancer i milten, og giver misbrugerne dårlig appetit, diarre og vægt tab og mave qi bliver oprørsk og derved opstår kvalmen og opkast, når abstinenserne melder 32 Wiinblad L. 2008: NADA-Modellen 14

15 sig. Heroinen i sig selv fjerner sulten, derfor har de brug for hurtig energi og spiser derfor mad der er rigt på sukker og drikker ofte meget mælk og yoghurt, da det er let at få ned, når madlysten ikke er stor. Store mængder sukker indtag svækker yderligere milten og mælkeprodukter er slimdannende og derved forværres tilstanden yderligere. (Se figur 3) Længerevarende misbrug, og stoffernes virkninger på hjertet, kan føre til hjerte qi xu, fordi hjerte ild og varme i leveren får qi i hjerte til at stagnere. Dette kan manifestere sig som blegt ansigt, åndenød, svedtendens uden anstrengelse, hjertebanken, en bleg og slasket tunge, og en svag puls. Overdreven sveden kan yderligere skade kropsvæskerne og yin hvilket resulterer i hjerte yin xu. Er hjerte yin ikke længere er istand til at køle hjertet, vil kropsvæskerne kondensere og blive til slim. Denne slim bliver yderligerer forværret pga. miltens qi underskud der producerer mere fugt/slim og der vil komme en tilstand af fugtvarme / fugt slim pga. den varme lever qi stagnationen medfører. (Se figur 2 & 3) Jeg skrev tidligere at der ved et længere misbrug af heroin altid vil opstå nyre yin xu. Lever yin bliver næret af nyre yin, som stille og roligt bliver brugt i forsøg på at kontrollere og balancere ( køle) yang ( varmen) der kommer ved heftigt indtag af stoffer, samt når der opstår abstinenser. Hjertet spiller også en central rolle her, da aksen mellem hjertet og nyrerne bliver påvirket af stofmisbrug. Nyrerne beroliger og afbalancerer hjertet og psyken ved sin kølende effekt, yin og blod. Hjertet nærer til gengæld nyrerne med sin varme, så grundlaget for vækst og udvikling kan etableres. Hjerte varmen der på sigt bliver til ild, er så kraftig at nyre yin ikke er i stand til at køle ilden og derved bliver aksen brudt og varmen resulterer i nyre yin xu og hjerte ild. Dette påvirker psyken hos misbrugeren og der opstår ofte angst og paranoia Wiinblad L. 2008: NADA-Modellen 15

16 34 Misbrug ud fra de 5 elementer I dette afsnit vil jeg ud fra de fem elementer prøvet at sammenfatte teorien fra de tidligere afsnit, samt belyse hvordan vi kan forstå stofmisbrug og vejen til stoffrihed gennem de 5 elementer. 34 Effects of alcohol/drug use Traditional Chinese Medicine perspective 16

17 Ild elementet bliver påvirket af rusen, der opstår til at starte med en overskudstilstand i form af hjerte ild. Det er sådan rusen fungerer, dette vil med tiden udvikle sig til hjerte qi xu, dels fordi hjertet bruger al sin energi og dels fordi leveren der skulle nære hjertet ikke er i stand til dette. Hjertet er heller ikke i stand til at dæmpe lever energien. Varmen får qi og kropsvæskerne til at stagnerer og kropsvæskerne i hjertet bliver omdannet til slim som slører hjertes åbninger. Dette slører og svækker shen, varmen er skyld i der til sidst vil opstå hjerte yin xu. Derfor kan ild ikke kontrollerer Metal og nærer og styrke jord. ILD 17

18 Jord elementet: Ild energien er i underskud, og kan derfor ikke nære jord elementet. Den bliver invaderet af træ der i stedet for at kontrollere jord overuler den, og der opstår milt qi xu og der opstår derfor fugt / slim i systemet. Dette er forstyrrende for fordøjelsen, både varmen og slimen giver kvalme, derfor mister de deres appetit som resulterer i vægt tab. Varmen er også skyld i forstoppelsen. Slimen huses i lungerne og forstyrrer og sløre hjertet. Når jord er i underskud kan den ikke kontrollere vand. Jord Metal elementet: Milten danner slim, lungerne huser den, dette giver lunge problemer og vejrtrækningsbesvær. Ild elementet skal kontrollere metal, pga. qi xu er ild ikke i stand til det. De hører begge hjemme i den øverste varmer og har et tæt sammenarbejde og er der underskud af hjerte qi vil der også opstå underskud i lunge qi som pga. varmetilstanden fra leveren og hjerte ilden ( i starten) har udtørret kropsvæskerne og der vil med tiden opstå lunge yin xu. Ryges heroinen, er det også en faktor, samt de hyppige lungebetændelser, der efterlader restpatogener. Metal kan ikke styrke og nærer vand og deres samarbejde om vejrtrækningen brydes. Metal Vand elementet: Bliver ikke næret af metal og vand kan ikke nære træ elementet. Nyre yin er grundlag for al yin i kroppen. Nyre yin er i underskud, dels pga. den levevis misbruget fører med sig, men også fordi vand og ild aksens tætte forbundenhed, stofmisbrug medfører hjerte ild som er med til at udtørre yin i nyrerne. Mange stofmisbruger lider af angst, det skyldes b. la. at aksen mellem vand og ild bliver brudt. Derfor kan nyre yin ikke nære lever yin. Og er nyre yin i underskud vil det påvirke yin i de andre organer. Vand 18

19 Træ elementet: Misbrug fører til overskud i træ elementet, i form at stagneret lever qi, dette kommer i led med abstinenserne, men varmen kommer også hvis der bliver taget mange stoffer, så er der både hjerte ild og varme i leveren. Denne konstante overskudstilstand der opstår i form af lever yang der rejser sig, kan ikke blive kontrolleret af lever yin, da nyre yin ikke nærer lever yin. Dette er grunden til at lever yang let kan rejse sig og forstyrre jord, derved opstår der fordøjelsesbesvær mm. Den Æteriske sjæl Hun kommer i ubalance og de får paranoia og kan ikke skelne virkelighed og fantasi fra hinanden. Træ Vejen til stoffrihed I kinesisk medicin siges det at de fleste fysiske sygdomme kommer pga. psykiske ubalancer, at vores fysiske symptomer er biao og roden ben er psyken. Jeg beskrev i det tidligere afsnit at shen altid vil blive påvirket og komme i ubalance under et længerevarende misbrug. I kinesisk medicin siges det at der er 5 Shen som hver repræsenterer et element. 35 Jeg vil kort prøve at forklare hvordan de bliver påvirket ved stofmisbrug og hvordan de er skal behandles, hvis den onde cirkel skal brydes og målet stoffrihed skal blive en realitet. Vand: Zhi er vores viljestyrker og lyst til livet, med drive og mod. Er zhi i ubalance vil der enten være overmod/ frygtløshed, eller personen vil lade som om de har viljestyrke og presse dem selv, men der vil være frygt. Nyrerne hører til vandelementet, det er her vores grundlæggende energi finder sted, her kan ligge stærke overbevisninger om os selv, som kan stamme fra en række smertefulde hændelser fra fortiden. For eksempel, hvis en person konsekvent er blevet drillet og slået som barn, kan de danne levereglen "Jeg er svag. " Når denne person bliver ældre, kan de reagere ved at blive afhængige af vægtløftning, for at beskytte sig mod at blive slået, enten fysisk, mentalt eller følelsesmæssigt. Et andet barn, der har været udsat for denne samme type traumer og udvikler den samme leveregel jeg er svag kan manifestere den på en helt anden måde. I takt med de bliver ældre, kan de manifestere et liv, der virkelig afspejler deres svaghed. De føler dagligt smerte og søger lindring i stoffer, hvilket selvfølgelig bare styrker troen på, at de faktisk er svage. Behandler man stofmisbrugere er det vigtig at forstå hvilke leveregler de lever efter. Og lærer dem at se eks. levereglen jeg er svag dette sker i første fase i vandelementet. Træ: Når levereglen er blevet afsløret og set, kommer træ energien på banen, de skal se deres vej i livet og bruge lever energien til at gå målrettet mod den vej de vælger, misbrugeren har mange veje 35 Hicks A & J Mole P. 2011: Five element constitutional acupuncture 19

20 at vælge imellem, hvor ikke alle indbefatter stoffrihed. Hun er vores æteriske sjæl og hører til træ elementet, den kommer når vi bliver født og lever videre når vi er døde. Er Hun svækket vil personen være vag og en dagdrømmer, dette ses ofte hos stofmisbrugere, de kan ofte ikke føre deres planer og drømme ud i livet, eller se deres fremtidsmål. Ild: Dette er en af de mest vanskelige og smertefulde faser, som en stofmisbruger skal komme til livs. Afhængighed gør at personen helt har glemt, eller helt har mistet kontakten til ilden, deres hjertets sande lidenskab. En første gangs opdagelse eller en ny genopblussen af ens hjerte ilds lidenskab skal opnås i en behandling, det kræver en sund Shen, da Shen får os til at tænke klart. Hvis det ikke sker, vil mange blive ved at længes efter deres stof og ikke kunne sige farvel til det, fordi de ikke har mærket hjertes sande lidenskab, som ikke er stoffer. Jord: For at et behandlingsforløb for stofafhængighed skal være realistisk og vellykket, skal behandlingen give personen en sund substitution, der erstatter de vanedannende stoffer og misbrugsrelaterede handlinger. Ideelt set vil dette være en oplevelse, der er en jordisk manifestation af hjerte ildens sande lidenskab/ ønske, som ikke er eufori pga. stofindtag. Det vil være en proces, der sker over tid og kræver disciplin. Yi bor i jord elementet og er vores intellekt, intention og evne til refleksion, her bliver ideer høstet og ført ud i livet. Dette er den eneste måde Jorden kan kontrollere vand, idet nye erfaringer skal kontrollere den begrænsende leveregel jeg er svag. Et eksempel på usund substitution vil være metadon, da den ligesom heroin ligger låg på ildens sande lidenskab og der vil ikke blive skabt nye erfaringer, der vil blive manifesteret i jordelementet. De vil ikke tage heroin, men i stedet blive afhængige af noget andet og derved vil cirkel blive brudt og vi starter forfra. Metal: Magien i frigivelsen sker her i form af døden og evnen til at kunne give slip. Det er her den oprindelige kerne leveregel er sat til at hvile og omdannelsen af alle de negative følelser, der er manifesteret i afhængigheds cyklussen vil ske her. For at disse forunderlige helbredende hændelser kan sker, må man lære at sørge ordentligt. Po tilhører metal elementet og er tæt forbundet med vores vejrtrækning. Er Po svag har mennesker svært ved at komme over sorgprocesser og give slip på eks. stoffer, da de ikke trækker vejret dybt, ned hvor gammel sorg ligger gemt. Alle former for ærlige - og dybe følelser, som regel længe stagneret følelser, udtrykkes her ved hjælp af Po. Dette åbner metal låsen på cyklen og frigiver alle de ophobede energier, der er blevet bygget op over tid i alle elementerne. 36 Diskussion & Perspektivering 36 Randal L 2008: The cycle of addiction, part 3 20

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED 1 NARCONON 2 Hvordan kan du få din kære, som du har mistet til stofeller alkoholmisbrug, tilbage? At miste en af sine kære til stofafhængighed er en af de værste ting, der kan ske. Den kan let ødelægge

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

KUNSTEN AT GIVE SLIP.

KUNSTEN AT GIVE SLIP. KUNSTEN AT GIVE SLIP. Arnkjel Joleik Nielsen Her er lidt af det, jeg aldrig når at sige, når jeg underviser. Nordisk Tai Chi Chuan Forening Rigtigt mange Tai Chi Chuan elever lider af den fejlopfattelse

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 BEHANDLING AF KLIENTER MED ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK FORFATTER: HENRIK BECK TILBAGEFALDSSPECIALIST

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 UFC Handicap September 2004 Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 ISBN: 87-90930-29-0

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere