Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen(S) Afbud Fravær

2 Side 475 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Status og procedurer på hjemtagning af handicappede borgere i Danmark B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen C Ledighedsstatistik for oktober D Status vedrørende Udefrakommende arbejdskraft E Status på Ældrepolitik og Sektorplan F Destination East Greenlands Årsberetning G Statusredegørelse vedrørende fusion af Piareersarfiit og Piorsaaviit H Vedrørende Departementet for Boligers henvendelse om Anvisning af boliger til psykisk syge som sociale boliger Forespørgsler Beslutninger A Politisk mødekalender B Ældrerådets ønske om mødediæter og ønske om ret til årligt fysisk møde Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Ansøgning om småskalatilladelse ved Qeqertarsuatsiaat 2015/ B Høringssvar vedr. kvoter for isbjørn, hvid- og narhval samt hvalros for fangståret C Forslag fra bygdebestyrelsen og Fisker og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat om oprettelse af område fritaget fra fiskeri med synkegarn D Omplacering af bevilling fra Konto til Konto E Omplacering af midler til Konto Misbrugsbehandling Lukkede punkter A Ansøgning om anbringelse på Ældrekollektivet i Tasiilaq B Indstilling til aflastningsophold C Ansøgning om højskoleophold i Grønland Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side Orienteringer 03A Status og procedurer på hjemtagning af handicappede borgere i Danmark Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé En delegation fra Kommuneqarfik Sermersooq har været i Danmark for dels at undersøge og dels forberede hjemtagelse af handicappede borgere anbragt på danske institutioner. Kommunen har i dag 47 voksne borgere, der bor på en dansk institution, fordi man på anbringelsestidspunktet ikke havde det rette pædagogiske og plejemæssige tilbud i hjemlandet. Konkret undersøger kommunen hjemtagelse af borgere i forbindelse med oprettelsen af 12 nye pladser til yngre fysiske handicappede. Et botilbud beliggende i Nuuk, som forventes at være klar til indflytning april Der er fra Departementet for Familie- og Justitsvæsen i samarbejde med departementets afdeling i København udarbejdet en procedure for hjemtagelse af borgere. Denne procedure sikrer et mere overskueligt forløb. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Status En delegation fra Kommuneqarfik Sermersooq har været i Danmark, for dels at undersøge og dels forberede hjemtagelse af handicappede borgere anbragt på danske institutioner. Kommunen har i dag 47 voksne borgere, der bor på en dansk institution, fordi man på anbringelsestidspunktet ikke havde det rette pædagogiske og plejemæssige tilbud i hjemlandet. Efter kommunesammenlægningen har kommunerne fået en størrelse, hvor man har kompetence til at påtage sig flere og flere opgaver, også indenfor det plejemæssige og socialpædagogiske felt. Det er derfor naturligt at kommunen nu undersøger, om der er nogle af de pågældende borgere, der ønsker at vende tilbage til Grønland og få et bo- eller institutionstilbud i hjemkommunen tæt på familien. En eventuel hjemtagelse for de borgere, der er på en dansk institution, og hvor det ikke drejer sig om en midlertidig foranstaltning, er ganske frivillig. Den pågældende borger eller en eventuel værge skal altså selv ønske det og pågældende har en lovmæssig ret til at takke nej til tilbuddet. Derudover skal der forinden en eventuel hjemtagelse foreligge en handlingsplan, der beskriver borgerens mål for ophold i en grønlandsk institution eller bosted.

5 Side 478 Hjemtagelsesproceduren gælder også for borgere, der er anbragt i Danmark i en begrænset tidsperiode, hvor der altså er en slutdato på bevillingen, men hvor de er i Danmark, fordi det er på tidspunkt, hvor de blev anbragt ikke var et relevant tilbud til dem i Grønland. Konkret undersøger Kommunen hjemtagelse af borgere i forbindelse med oprettelsen af 12 nye pladser til yngre fysiske handicappede. Et botilbud, der forventes at være klar til indflytning april 2015, beliggende i Nuuk. Procedure ved hjemtagelser En hjemtagelse sker i de tilfælde, hvor en borger har været anbragt i døgninstitution og botilbud i Danmark, og hvor anbringelsen i Danmark er foranlediget af den grønlandske kommune. Hjemtagelsesproceduren anvendes i de tilfælde, hvor en borger er anbragt på ubestemt tid og i de tilfælde, hvor borgere er anbragt i Danmark i en begrænset tidsperiode med en slutdato på bevillingen, men hvor borgeren er i Danmark, fordi der på anbringelsestidspunktet ikke var et relevant tilbud til dem i Grønland. Hjemtagelsesproceduren anvendes ikke i de tilfælde, hvor borgeren har fået bevilget et forløb i Danmark, eksempelvis efterskoleophold eller et særligt uddannelsesforløb (STU) i en tidsbegrænset periode. Den grønlandske kommune, der ønsker at hjemtage en anbragt borger, retter henvendelse til departementets afdeling i København. Departementets afdeling retter derefter henvendelse til den danske handlekommune. Hvis borgeren er interesseret i at flytte tilbage til Grønland, og der er passende tilbud til borgeren i den grønlandske kommune, udarbejder den grønlandske kommune en handleplan med beskrivelse af botilbud, borgeren har haft i Danmark, og hvad der kan tilbydes i Grønland. Handleplanen skal ligeledes indeholde en beskrivelse af den forventede hjemtagelsesproces. Den grønlandske kommune samarbejder derefter med departementets afdeling i København og den danske kommune. Når borgeren har underskrevet handleplanen og givet samtykke til flytning til Grønland, sendes handleplanen til den grønlandske kommune, der derefter udarbejder et hjemtagelsesark. Hjemtagelsesarket og handleplanen sendes til Departementet for Familie- og Justitsvæsen. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen fortsætter den konkrete identificering og visitation af handicappede borgere, der er placerede i danske institutioner, med det formål at undersøge, hvorvidt flere borgere ønsker at vende hjem og påbegynder efterfølgende hjemtagningen af disse i forbindelse med etableringen af det nye botilbud samt i relation til andre relevante botilbud i Grønland. I forlængelse af delegationens rejse arbejdes der konkret med hjemtagelse af to borgere, som har udtrykt ønske om at vende tilbage til Grønland. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har i dag et forbrug på ca. 48 mio. kroner på området. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni om hjælp til personer med vidtgående handicap

6 Side 479 Det videre forløb Botilbud til 12 yngre fysisk handicappede forventes at være klar til indflytning april 2015, beliggende i Nuuk. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bilag 1. Proceduren for hjemtagelse af personer med vidtgående handicap i Danmark

7 Side B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen/GRNI Sagsresumé Udvalget har ønsket løbende orientering om status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til orientering. I fortsættelse heraf fremlægges status på prioriterede opgaver for oktober. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Udvalget har ønsket løbende orientering om status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til orientering. I fortsættelse heraf fremlægges status på prioriterede opgave for oktober. Siden november 2013 har Arbejdsmarkedsafdelingen arbejdet på at løse prioriterede opgaver på følgende områder: 1. Jobanvisning: Der er foretaget jobanvisning henholdsvis i: Nuuk: 43 Paamiut: 16 Tasiilaq: 3 Ittoqqortoormiit 0 Nuuk: børneinstitutioner 10, rengøring 7, fiskeri 3, HS analyse 3, Brugsen 3 samt derudover enkelte ledige til andre arbejdspladser. Paamiut: børneinstitutioner 4, Royal Greenland 3 samt enkelte ledige til andre arbejdspladser. Arbejdsmarkedsafdelingen i Nuuk er begyndt hver 14. dag at lave informationsmøder for ledige. Således er der afholdt 2 informationsmøder i oktober måned med henholdsvis 22 og 25 deltagere. 2. Revalidering Nuuk 0 Paamiut 15 Tasiilaq 0 Ittoqqortoormiit 0 3. Personlig kompetenceudvikling (PKU-kurser) og Arbejdsmarkedsafgiftsbemidlede kurser (AMA-kurser) I alt har 10 personer været på henholdsvis PKU- og AMA-kursus i oktober måned med følgende fordeling: Nuuk: 5 personer i Maskinfører og Common Core; Paamiut: 5 personer i Common Core.

8 Side 481 Derudover er der lavet et afklaringskursus i Qeqertarsuatsiaat med 12 deltagere med sigte på rubinprojektet med efterfølgende udarbejdelse af individuelle handlingsplaner, som der i skrivende stund laves opfølgning på. 4. Virksomhedsbesøg Det er i løbet af oktober måned foretaget 22 virksomhedsbesøg, 21 i Nuuk, 0 i Paamiut og 1 i Tasiilaq. Løsningsforslag faglig vurdering Tallene viser, at der stadigvæk sker udvikling i afdelingen i Nuuk i en positiv retning. Og sammenholdt med det nu igangværende ekstra fokus på handlingsplansarbejdet bliver det for arbejdsmarkedsafdelingen mere synligt, hvor der bør sættes ind i forhold til de ledige. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Arbejdsmarkedsindsatsen gennemføres inden for den bevilgede budgetramme. Ressourcestyring er et vigtigt fokusområde i indsatsen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Handlingsplan for Arbejdsmarkedsindsatsen i Kommuneqarfik Sermersooq maj 2013 samt revalideringsforordningen. Det videre forløb Arbejdsmarkedskontorerne vil fortsat have fokus på kerneopgaverne. Forvaltningen er i gang med en omorganisering i Arbejdsmarkedsafdelingen med henblik på at styrke revalideringsområdet Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen

9 Side C Ledighedsstatistik for oktober Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen. Som følge heraf fremlægges hermed ledighedstal for Kommuneqarfik Sermersooq for oktober måned. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orientering tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen. Som følge heraf fremlægges hermed ledighedstal for Kommuneqarfik Sermersooq for oktober måned. Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen: 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen Ittoqqortoormiit Januar 51 Januar 62 Januar 18,2% Januar 22,0% Februar 49 Februar 60 Februar 17,5% Februar 21,3% Marts 46 Marts 57 Marts 16,4% Marts 20,2% April 42 April 48 April 15,0% April 17,0% Maj 35 Maj 56 Maj 12,5% Maj 19,9% Juni 61 Juni 55 Juni 21,8% Juni 19,5% Juli 65 Juli 61 Juli 23,2% Juli 21,6% August 58 August 49 August 20,7% August 17,4% September 65 September 41 September 23,2% September 14,5% Oktober 51 Oktober 44 Oktober 18,2% Oktober 15,6% November 53 November November 18,9% November 0,0% December 64 December December 22,9% December 0,0% Gennemsnit 53 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit

10 Side 483 Paamiut + Bygder: Januar 176 Januar 218 Januar 15,9% Januar 20,2% Februar 129 Februar 212 Februar 11,7% Februar 19,7% Marts 109 Marts 198 Marts 9,9% Marts 18,4% April 141 April 181 April 12,8% April 16,8% Maj 133 Maj 124 Maj 12,0% Maj 11,5% Juni 97 Juni 166 Juni 8,8% Juni 15,4% Juli 135 Juli 176 Juli 12,2% Juli 16,3% August 114 August 162 August 10,3% August 15,0% September 135 September 161 September 12,2% September 14,9% Oktober 127 Oktober 174 Oktober 11,5% Oktober 16,2% November 110 November November 10,0% November 0,0% December 140 December December 12,7% December 0,0% Gennemsnit 129 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Nuuk + Bygder: Januar 854 Januar 957 Januar 6,6% Januar 7,4% Februar 786 Februar 979 Februar 6,1% Februar 7,6% Marts 775 Marts 996 Marts 6,0% Marts 7,7% April 627 April 1015 April 4,9% April 7,9% Maj 592 Maj 979 Maj 4,6% Maj 7,6% Juni 750 Juni 976 Juni 5,8% Juni 7,6% Juli 816 Juli 961 Juli 6,3% Juli 7,5% August 817 August 931 August 6,4% August 7,2% September 816 September 886 September 6,3% September 6,9% Oktober Oktober 888 Oktober 6,3% Oktober 6,9%

11 Side November 857 November November 6,7% November 0,0% December 904 December December 7,0% December 0,0% Gennemsnit 784 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Tasiilaq + Bygder: Januar 325 Januar 308 Januar 16,9% Januar 15,5% Februar 269 Februar 280 Februar 14,0% Februar 14,1% Marts 309 Marts 321 Marts 16,1% Marts 16,2% April 318 April 313 April 16,6% April 15,8% Maj 305 Maj 235 Maj 15,9% Maj 11,8% Juni 306 Juni 258 Juni 15,9% Juni 13,0% Juli 270 Juli 336 Juli 14,1% Juli 16,9% August 240 August 298 August 12,5% August 15,0% September 270 September 262 September 14,1% September 13,2% Oktober 202 Oktober 315 Oktober 10,5% Oktober 15,9% November 210 November November 10,9% November 0,0% December 205 December December 10,7% December 0,0% Gennemsnit 276 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kommuneqarfik Sermersooq: Januar Januar 1237 Januar 6,7% Januar 7,6% Februar 964 Februar 1251 Februar 6,0% Februar 7,7% Marts 930 Marts 1572 Marts 5,8% Marts 9,7% April 810 April 1557 April 5,0% April 9,6% Maj 760 Maj 1394 Maj 4,7% Maj 8,6% Juni Juni 1455 Juni 5,6% Juni 9,0%

12 Side Juli Juli 1534 Juli 6,3% Juli 9,4% August 989 August 1440 August 6,1% August 8,9% September September 1350 September 6,3% September 8,3% Oktober 993 Oktober 1421 Oktober 6,1% Oktober 8,7% November November November 6,3% November December December December 6,9% December Gennemsnit 966 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Løsningsforslag faglig vurdering Fabrikken i Paamiut har lukket for indhandling af torsk. I Tasiilaq er der 43 i matchgruppe 3, som stadig bliver registreret. I Nuuk er der 18 i matchgruppe 3, der er registreret. Grunden til dette er, at klienter, som har søgt førtidspension, og som har fået administrativt afslag overdraget til arbejdsmarkedsafdeling med henblik på revalidering. I blandt dem er der nogle, som er på barsel. På baggrund af udvalgsbeslutning om, at ledige i matchgruppe 3 (ikke til rådighed for arbejdsmarkedet) skal fritages for registrering, indtil de bliver indsatsklare indenfor arbejdsmarkedet eller arbejdsparate, er man i forvaltningen gået i gang med intern dialog mellem Voksen Omsorg, beregningsteamet og arbejdsmarkedsafdelingen for at få en fælles forståelse af fritagelsesprocedurerne. I Nuuk er der flere uddannede malere og tømrer, der er blevet opsagt på grund af manglende arbejde. På arbejdsmarkedskontorerne sætter man nu fokus på handlingsplansarbejdet, således at man bliver bedre i stand til at rådgive og vejlede de ledige til kompetenceudvikling så de ledige ad den vej kommer tættere arbejdsmarkedet. Der er for oktober måned lavet i alt 110 elektroniske handleplaner. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den stigende ledighed og stigningen i antallet af langtidsledige (stigning i antallet af gengangere) har en direkte indflydelse på udgifter til Offentlig Hjælp samt Arbejdsmarkedsydelse. Stigningen har ligeledes en påvirkning af udgifterne i resten af socialområdet i negativ retning. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling. Det videre forløb Der vil være orientering om arbejdsmarkedsindsatsen hver måned til udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

13 Side 486 Bilag Ingen

14 Side D Status vedrørende Udefrakommende arbejdskraft Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Udefrakommende arbejdskraft har været et af de prioriterede fokusområder i Arbejdsmarkedsafdelingen i. Derfor orienteres udvalget nu om udviklingen på området. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Udefrakommende arbejdskraft har været et af de prioriterede fokusområder i Arbejdsmarkedsafdelingen i. Derfor orienteres udvalget nu om udviklingen på området. For oktober måned er der givet følgende tilladelse i Kommuneqarfik Sermersooq: 7 nye tilladelser og 1 forlængelser i Nuuk i oktober måned, på 3 rengøringsmedarbejdere, 2 servicemedarbejdere, 1 nattevagt og 1 underviser. Disse tilladelser er givet til Nanoq Consult og Service, Maritimskolen, TH-rengøring, Sømandshjemmet og deres auto. Forlængelsen vedrører en kok ansat ved Hotel Hans Egede. 1 ny tilladelse i Paamiut i oktober måned 0 nye tilladelser eller forlængelser i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Løsningsforslag faglig vurdering Der er løbende dialog med virksomheder i form af virksomhedsbesøg for ad den vej at få en bedre forståelse hos virksomhederne og hos arbejdsmarkedsafdelingen for hvilke kvalifikationskrav, der efterspørges hos virksomhederne, oplyse virksomhederne om, hvordan forvaltningen kan være behjælpelig med at få opkvalificeret de ledige til jobs som virksomhederne måtte efterspørge og ansøge om at besætte med udefrakommende arbejdskraft. Samtidig er Arbejdsmarkedsafdelingen i gang med informationsmøder i forhold til de ledige for ad den vej at give de ledige en bedre forståelse af deres rådighedspligt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Langstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Det videre forløb Flere virksomhedsbesøg og flere informationsmøder i forhold til de ledige og fortsat fokus på området i forhold til anvisning af hjemmehørende arbejdskraft ved modtagelse af ansøgninger om ansættelse af udefrakommende arbejdskraft. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

15 Side 488 Bilag Ingen

16 Side E Status på Ældrepolitik og Sektorplan Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har igangsat udarbejdelse af Ældrepolitik og Sektorplan for ældreområdet. Ældrepolitik og Sektorplan har til formål at sætte rammen for det kommunale arbejde på ældreområdet fra 2015 til De vil blive opdateret hvert fjerde år. I denne sagsfremstilling orienteres om det igangsatte arbejde med Ældrepolitik og Sektorplan. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har igangsat udarbejdelse af Ældrepolitik og Sektorplan for ældreområdet. Ældrepolitik og sektorplan skal sætte rammen for det kommunale arbejde på ældreområdet fra 2015 til De vil blive opdateret hvert fjerde år. Ældrepolitikken har til formål: - at skabe sammenhæng med kommunens overordnede værdigrundlag, vision og mål samt kommunens andre politikker - at fastsætte rammer og retning for det videre arbejde indenfor området - at prioritere indsatsen og sætte brugbare og realiserbare mål - at skabe fælles forståelse for udfordringer, behov, rammer og målsætning - at fungere som pejlemærke for borgere, medarbejdere og organisationer Sektorplanen har til formål: - at sikre holdbar drift og udvikling inden for indsatsområderne - at sikre en holdbar økonomisk udvikling - at realisere politiske målsætninger og visioner Styregruppemøde Forvaltningen har nedsat en styregruppe og afholdt det første styregruppemøde den 24. oktober. Mødet havde til formål at sætte rammen for det videre arbejde, det vil sige, beslutte projektets overordnede struktur, organisation og planlægning. Styregruppen består af følgende medlemmer: Udvalgsformand Iddimanngiiu Bianco Udvalgsmedlem Peter Davidsen Direktør Grethe H. Nielsen Afdelingsleder Amalie Pedersen Formand for Ældrerådet, Else Lea Olsen, Nuuk Næstformand for Ældrerådet, Laanguaq Lynge, Nuuk Medlem af Ældrerådet, Akulo Larsen, Tasiilaq Medlem af Ældrerådet, Jonas Napatoq, Ittoqqortoormiit

17 Side 490 Medlem af Ældrerådet, Jakob Thorsen, Paamiut Følgende tidsplan blev godkendt ved mødet: 24. oktober Første styregruppemøde, hvor rammerne for projektet fastlægges November December Januar 2015 Februar 2015 Januar-April 2015 Marts-April 2015 Projektgruppens arbejde med Ældrepolitik og Sektorplan igangsættes Workshop med udvalg, Ældreråd og fagligt personale Styregruppen godkender grundlag og forarbejde til borgerinddragelse Politisk godkendelse af sektorplanens 1. fase: Kortlægning Afholdelse af borgermøder, Sektorplanens 2. fase Udarbejdelse af endelig Ældrepolitik Maj/Juni 2015 Politisk godkendelse af Ældrepolitik og Sektorplanens 2. fase Maj-august 2015 Sektorplanens 3. fase: Udviklingsplan følgende Ældrepolitikkens målsætninger Workshop Forvaltningen har afholdt workshop med de forvaltningsmedarbejdere, som skal deltage i udarbejdelsen af Ældrepolitik og Sektorplan. Under workshoppen blev holdt oplæg om status og udfordringer indenfor hvert fagområde under ældreområdet. Der blev på denne baggrund udvalgt 9 fokusområder og udpeget ansvarlige for hvert af fokusområderne. Med udgangspunkt i det gennemgående tema Længst muligt i eget hjem skal disse fokusområder foreløbigt sætte rammen for det videre arbejde med sektorplanen: 1. Ydelser og tilbud 2. Kvalitet: Kvalitetsstandarder, ydelsesbeskrivelser mm. 3. Kompetencer og fastholdelse af medarbejdere 4. Rehabilitering 5. Demens 6. Boformer og tilgængelighed 7. Forvaltning og administration 8. Velfærdsteknologi 9. Fremtidens ældrepolitik Sektorplanen er opdelt i tre faser: Fase 1: Kortlægning af ældreområdet Fase 2: Udvikling og borgerinddragelse Fase 3: Udviklingsplan med henblik på realisering af de politiske målsætninger Løsningsforslag faglig vurdering

18 Side 491 Som det fremgår af tidsplanen, forventer forvaltningen at have udarbejdet udkast til Ældrepolitikken, således at det kan sendes til politisk godkendelse maj Sektorplanens tredje fase vil blive igangsat efter denne godkendelse, idet tredje fase består i planlægning af forvaltningsarbejdet med henblik på realiering af de politiske målsætninger i Ældrepolitikken. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Projektet gennemføres inden for rammen af det lagte budget for Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Der planlægges workshop med Udvalget og Ældrerådet december. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen.

19 Side F Destination East Greenlands Årsberetning 2013 Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Forvaltningen har pr. 17. november modtaget Destination East Greenlands (DEG) årsrapport for Årets resultat blev et underskud på 754 t.kr. Underskuddet tærer på fondens egenkapital, der i første regnskabsår (2009) udgjorde kr Ved udgangen af år 2013 er fondens egenkapital på kr Udviklingen i Arctic-Arts omsætning og dækningsbidrag beskrives som utilfredsstillende. Denne del af fondens aktiviteter er ikke selvbærende og bidrager i 2013 ikke som budgetteret til fondens økonomi. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen om DEG s årsberetning 2013 tages til efterretning, og - at sagen sendes videre til Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling Forvaltningen har pr 17. november modtaget Destination East Greenlands (DEG) årsrapport for Fondens overordnede mål er at understøtte turistudviklingen samt at skabe optimale vækstbetingelser for en bæredygtig udvikling af turisterhvervet i Østgrønland. Det er ligeledes fondens formål at sælge og markedsføre østgrønlandsk kunsthåndværk, skindprodukter samt generel markedsføring af destinationen og turismen i Østgrønland. Fonden havde følgende aktiviteter i 2013: Produkter Tasiilaq: Der tilbydes guidede vandreture, hjemmebesøg med trommedans eller madservering samt bådture med mange destinationer og flere daglige afgange. Helikopter og fly tours er i udbud. Bygder: I bygderne tilbydes der overnatning, mad, kajakopvisning, trommedans samt et besøg i et museums hus. DEG har fundet deltagere fra følgende bygder: Isortoq, Tinit, Kuummiut, Sermiligaaq samt Kulusuk. Hyttenetværksmøde Hyttenetværksforening er blevet etableret for alle, der har indgået i hyttenetværket gennem de sidste tre år. I Ammassalik området er der blevet etableret samarbejde med flere ressourcepersoner, der kan være med til at realisere og videreføre projektet ved området. Midler allokeret til hyttenetværket er i år 2013 brugt til indkøb af materialer til 12 toiletskurer samt opførelse af tilbygninger til eksisterende hytter, således at der skabes merværdi i hyttenetværket.

20 Side 493 Turistseminar og kurser Der blev afholdt sødulighedskursus og derefter VHF kursus i november. Sødulighedskurset udbydes normalt i Søfartsskolen i Vestgrønland og varer i seks uger. Kurset er udbudt til dem, der har passagergodkendte både og deres medarbejdere. Kurset er gratis for turistaktører, med der ydes ikke dagpenge til deltagerne. I alt 11 deltagere gennemførte kurset. I maj måned gennemførte man undervisning i grundlæggende færdigheder i forbindelse med besvarelser af mails på engelsk. Her deltog seks personer. Der er blevet afholdt et kajak guide kursus i Ittoqqortoormiit, hvor et hold for øvede og et andet for begyndere blev oprettet. Formålet med kurset var at få certificeret deltagerne, da det store marked for kajak turisme i Østgrønland i øjeblikket har guider fra Europa. Almindelig kajak kursus blev afholdt i Tasiilaq og Kulusuk for at øge interessen i kajaksejlads. Der blev afholdt et smykkekunsthåndværkskursus af Flemming Sørensen fra Ravstedhus om støbning af sølv og smykkekunst. Der er lavet støbninger af udvalgte østgrønlandske figurer, som skal masseproduceres og sælges fra Arctic-Art. Der er blevet afholdt fire turistseminarer i bygder og byer, hvor beflyvning og bådtransport var nogle af de vigtigste emner. Markedsføring DEG deltog i fem forskellige messer i Spanien, Island, Tyskland, Nuuk samt Namibia. Formålet med deltagelse er at fremme turismen i Østgrønland. Bygdefolderen fra 2009 er blevet opdateret og genoptrykt på tysk og engelsk i 7000 eksemplarer. Der er ligeledes igangsat arbejde på kortmaterialet til et vandrekort over den sydlige del af Ammassalik Ø. Der er også igangsat arbejdet på et kort over Kulusuk Ø, vejnettet og bygden. Skiltet skal hænge ved Kulusuk lufthavn. Fra 21. juni og frem til den 15. september 2013 havde turistkontoret i Tasiilaq åbent fra 9-17 alle ugens dage. Dette ses som en nødvendighed at i turistsæsonen næste skridt bliver at udvide åbningstiden i vintersæsonen. Projekter, der ikke er blevet realiseret I samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd søgte DEG midler i 2012 til tidevandstrapper ved Tinit og Kulusuk lufthavn. Materialerne skulle leveres til henholdsvis Kulusuk og i Tinit. Alle tilladelser og arealtildeling med mere er indhentet. Den del af projektet er således realiseret, men der er ikke indkommet tilbud fra de to relevante entreprenører, der kunne udføre opgaven og projektet er således ikke blevet realiseret i sommer Lige nu arbejdes der på at sikre materialerne således at de kan bruges næste år til opførelsen af trapperne. Beflyvning af Østgrønland Vinter sæsonen i Ittoqqortoormiit er faldet med omkring 90 % primært som følge af ændringen af servicekontrakten på beflyvningsområdet. Men forbedringen kunne ses i oktober til december 2013 hvor der var forespørgsler fra turister om booking af hundeslædeture for.

21 Side 494 Antallet af bookede ture er steget over 2013-niveauet, men har endnu ikke nået 2012 niveauer på dette tidspunkt. Det er håbet, at dette lille opsving i antallet af hundeslædekørselsture vil hjælpe de lokale guider til at fortsætte med at holde fast i deres hundehold indtil situationen forbedres yderligere. Beflyvningen i Østgrønland har skabt ustabilitet i turismen i Ittoqqortoormiit på grund af Air Greenlands anmodning om ændring af sommer fartplan. Produktudvikling, markedsføring og at give nøjagtige oplysninger til turister vil fortsat være kritisk i løbet af de næste par år, for at bekæmpe virkningerne af forandring i beflyvningsmønstret for lokale turisme og de relaterede beskæftigelsesmuligheder, såsom kunsthåndværk job og de talrige familier der er afhængige af indtægter fra turismen i Ittoqqortoormiit. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen er enig med DEG s bestyrelse om, at det ikke er tilfredsstillende med et underskud på kr. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2015 anbefalet en reduktion af Servicekontrakten på kr per år. Det er ligeledes besluttet at igangsætte en undersøgelse for en mulig privatisering af DEG. Forvaltningen finder det uhensigtsmæssigt, at kommunen modtager årsberetningen længe efter årsregnskabet. Forvaltningen ønsker fastlæggelse tidsfrist for aflevering af årsberetning indarbejdet i servicekontrakten. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Årets resultat blev et underskud på 754 t.kr. Underskuddet tærer på den Fondens egenkapital, der i første regnskabsår (2009) udgjorde kr Ved udgangen af år 2013 er Fondens egenkapital på kr Udviklingen i Arctic-Arts omsætning og dækningsbidrag beskrives som utilfredsstillende. Denne del af Fondens aktiviteter er ikke selvbærende og bidrager i år ikke som budgetteret til Fondens økonomi. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden DEG. Det videre forløb Kvartalsberetningerne vil fra Forvaltningen løbende blive fremstillet til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Destination East Greenlands årsberetning 2013

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012

Evaluering af. Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Inuussutissarsiornermut Aatitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Evaluering af Den ekstraordinære indsats for ledige 2012 Evalueringen viser: Hvor mange af de kursister, som gennemførte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Tillægsdagsorden Mandag den 2. juni 2014 kl. 14.00 3. Orienteringer... 1 03F Udmøntningen af besparelserne på folkeskoleområdet på budget 2014 i Kommuneqarfik Sermersooq...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere