Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen(S) Afbud Fravær

2 Side 475 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Status og procedurer på hjemtagning af handicappede borgere i Danmark B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen C Ledighedsstatistik for oktober D Status vedrørende Udefrakommende arbejdskraft E Status på Ældrepolitik og Sektorplan F Destination East Greenlands Årsberetning G Statusredegørelse vedrørende fusion af Piareersarfiit og Piorsaaviit H Vedrørende Departementet for Boligers henvendelse om Anvisning af boliger til psykisk syge som sociale boliger Forespørgsler Beslutninger A Politisk mødekalender B Ældrerådets ønske om mødediæter og ønske om ret til årligt fysisk møde Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Ansøgning om småskalatilladelse ved Qeqertarsuatsiaat 2015/ B Høringssvar vedr. kvoter for isbjørn, hvid- og narhval samt hvalros for fangståret C Forslag fra bygdebestyrelsen og Fisker og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat om oprettelse af område fritaget fra fiskeri med synkegarn D Omplacering af bevilling fra Konto til Konto E Omplacering af midler til Konto Misbrugsbehandling Lukkede punkter A Ansøgning om anbringelse på Ældrekollektivet i Tasiilaq B Indstilling til aflastningsophold C Ansøgning om højskoleophold i Grønland Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side Orienteringer 03A Status og procedurer på hjemtagning af handicappede borgere i Danmark Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé En delegation fra Kommuneqarfik Sermersooq har været i Danmark for dels at undersøge og dels forberede hjemtagelse af handicappede borgere anbragt på danske institutioner. Kommunen har i dag 47 voksne borgere, der bor på en dansk institution, fordi man på anbringelsestidspunktet ikke havde det rette pædagogiske og plejemæssige tilbud i hjemlandet. Konkret undersøger kommunen hjemtagelse af borgere i forbindelse med oprettelsen af 12 nye pladser til yngre fysiske handicappede. Et botilbud beliggende i Nuuk, som forventes at være klar til indflytning april Der er fra Departementet for Familie- og Justitsvæsen i samarbejde med departementets afdeling i København udarbejdet en procedure for hjemtagelse af borgere. Denne procedure sikrer et mere overskueligt forløb. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Status En delegation fra Kommuneqarfik Sermersooq har været i Danmark, for dels at undersøge og dels forberede hjemtagelse af handicappede borgere anbragt på danske institutioner. Kommunen har i dag 47 voksne borgere, der bor på en dansk institution, fordi man på anbringelsestidspunktet ikke havde det rette pædagogiske og plejemæssige tilbud i hjemlandet. Efter kommunesammenlægningen har kommunerne fået en størrelse, hvor man har kompetence til at påtage sig flere og flere opgaver, også indenfor det plejemæssige og socialpædagogiske felt. Det er derfor naturligt at kommunen nu undersøger, om der er nogle af de pågældende borgere, der ønsker at vende tilbage til Grønland og få et bo- eller institutionstilbud i hjemkommunen tæt på familien. En eventuel hjemtagelse for de borgere, der er på en dansk institution, og hvor det ikke drejer sig om en midlertidig foranstaltning, er ganske frivillig. Den pågældende borger eller en eventuel værge skal altså selv ønske det og pågældende har en lovmæssig ret til at takke nej til tilbuddet. Derudover skal der forinden en eventuel hjemtagelse foreligge en handlingsplan, der beskriver borgerens mål for ophold i en grønlandsk institution eller bosted.

5 Side 478 Hjemtagelsesproceduren gælder også for borgere, der er anbragt i Danmark i en begrænset tidsperiode, hvor der altså er en slutdato på bevillingen, men hvor de er i Danmark, fordi det er på tidspunkt, hvor de blev anbragt ikke var et relevant tilbud til dem i Grønland. Konkret undersøger Kommunen hjemtagelse af borgere i forbindelse med oprettelsen af 12 nye pladser til yngre fysiske handicappede. Et botilbud, der forventes at være klar til indflytning april 2015, beliggende i Nuuk. Procedure ved hjemtagelser En hjemtagelse sker i de tilfælde, hvor en borger har været anbragt i døgninstitution og botilbud i Danmark, og hvor anbringelsen i Danmark er foranlediget af den grønlandske kommune. Hjemtagelsesproceduren anvendes i de tilfælde, hvor en borger er anbragt på ubestemt tid og i de tilfælde, hvor borgere er anbragt i Danmark i en begrænset tidsperiode med en slutdato på bevillingen, men hvor borgeren er i Danmark, fordi der på anbringelsestidspunktet ikke var et relevant tilbud til dem i Grønland. Hjemtagelsesproceduren anvendes ikke i de tilfælde, hvor borgeren har fået bevilget et forløb i Danmark, eksempelvis efterskoleophold eller et særligt uddannelsesforløb (STU) i en tidsbegrænset periode. Den grønlandske kommune, der ønsker at hjemtage en anbragt borger, retter henvendelse til departementets afdeling i København. Departementets afdeling retter derefter henvendelse til den danske handlekommune. Hvis borgeren er interesseret i at flytte tilbage til Grønland, og der er passende tilbud til borgeren i den grønlandske kommune, udarbejder den grønlandske kommune en handleplan med beskrivelse af botilbud, borgeren har haft i Danmark, og hvad der kan tilbydes i Grønland. Handleplanen skal ligeledes indeholde en beskrivelse af den forventede hjemtagelsesproces. Den grønlandske kommune samarbejder derefter med departementets afdeling i København og den danske kommune. Når borgeren har underskrevet handleplanen og givet samtykke til flytning til Grønland, sendes handleplanen til den grønlandske kommune, der derefter udarbejder et hjemtagelsesark. Hjemtagelsesarket og handleplanen sendes til Departementet for Familie- og Justitsvæsen. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen fortsætter den konkrete identificering og visitation af handicappede borgere, der er placerede i danske institutioner, med det formål at undersøge, hvorvidt flere borgere ønsker at vende hjem og påbegynder efterfølgende hjemtagningen af disse i forbindelse med etableringen af det nye botilbud samt i relation til andre relevante botilbud i Grønland. I forlængelse af delegationens rejse arbejdes der konkret med hjemtagelse af to borgere, som har udtrykt ønske om at vende tilbage til Grønland. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har i dag et forbrug på ca. 48 mio. kroner på området. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni om hjælp til personer med vidtgående handicap

6 Side 479 Det videre forløb Botilbud til 12 yngre fysisk handicappede forventes at være klar til indflytning april 2015, beliggende i Nuuk. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bilag 1. Proceduren for hjemtagelse af personer med vidtgående handicap i Danmark

7 Side B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen/GRNI Sagsresumé Udvalget har ønsket løbende orientering om status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til orientering. I fortsættelse heraf fremlægges status på prioriterede opgaver for oktober. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Udvalget har ønsket løbende orientering om status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til orientering. I fortsættelse heraf fremlægges status på prioriterede opgave for oktober. Siden november 2013 har Arbejdsmarkedsafdelingen arbejdet på at løse prioriterede opgaver på følgende områder: 1. Jobanvisning: Der er foretaget jobanvisning henholdsvis i: Nuuk: 43 Paamiut: 16 Tasiilaq: 3 Ittoqqortoormiit 0 Nuuk: børneinstitutioner 10, rengøring 7, fiskeri 3, HS analyse 3, Brugsen 3 samt derudover enkelte ledige til andre arbejdspladser. Paamiut: børneinstitutioner 4, Royal Greenland 3 samt enkelte ledige til andre arbejdspladser. Arbejdsmarkedsafdelingen i Nuuk er begyndt hver 14. dag at lave informationsmøder for ledige. Således er der afholdt 2 informationsmøder i oktober måned med henholdsvis 22 og 25 deltagere. 2. Revalidering Nuuk 0 Paamiut 15 Tasiilaq 0 Ittoqqortoormiit 0 3. Personlig kompetenceudvikling (PKU-kurser) og Arbejdsmarkedsafgiftsbemidlede kurser (AMA-kurser) I alt har 10 personer været på henholdsvis PKU- og AMA-kursus i oktober måned med følgende fordeling: Nuuk: 5 personer i Maskinfører og Common Core; Paamiut: 5 personer i Common Core.

8 Side 481 Derudover er der lavet et afklaringskursus i Qeqertarsuatsiaat med 12 deltagere med sigte på rubinprojektet med efterfølgende udarbejdelse af individuelle handlingsplaner, som der i skrivende stund laves opfølgning på. 4. Virksomhedsbesøg Det er i løbet af oktober måned foretaget 22 virksomhedsbesøg, 21 i Nuuk, 0 i Paamiut og 1 i Tasiilaq. Løsningsforslag faglig vurdering Tallene viser, at der stadigvæk sker udvikling i afdelingen i Nuuk i en positiv retning. Og sammenholdt med det nu igangværende ekstra fokus på handlingsplansarbejdet bliver det for arbejdsmarkedsafdelingen mere synligt, hvor der bør sættes ind i forhold til de ledige. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Arbejdsmarkedsindsatsen gennemføres inden for den bevilgede budgetramme. Ressourcestyring er et vigtigt fokusområde i indsatsen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Handlingsplan for Arbejdsmarkedsindsatsen i Kommuneqarfik Sermersooq maj 2013 samt revalideringsforordningen. Det videre forløb Arbejdsmarkedskontorerne vil fortsat have fokus på kerneopgaverne. Forvaltningen er i gang med en omorganisering i Arbejdsmarkedsafdelingen med henblik på at styrke revalideringsområdet Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen

9 Side C Ledighedsstatistik for oktober Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen. Som følge heraf fremlægges hermed ledighedstal for Kommuneqarfik Sermersooq for oktober måned. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orientering tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen. Som følge heraf fremlægges hermed ledighedstal for Kommuneqarfik Sermersooq for oktober måned. Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen: 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen Ittoqqortoormiit Januar 51 Januar 62 Januar 18,2% Januar 22,0% Februar 49 Februar 60 Februar 17,5% Februar 21,3% Marts 46 Marts 57 Marts 16,4% Marts 20,2% April 42 April 48 April 15,0% April 17,0% Maj 35 Maj 56 Maj 12,5% Maj 19,9% Juni 61 Juni 55 Juni 21,8% Juni 19,5% Juli 65 Juli 61 Juli 23,2% Juli 21,6% August 58 August 49 August 20,7% August 17,4% September 65 September 41 September 23,2% September 14,5% Oktober 51 Oktober 44 Oktober 18,2% Oktober 15,6% November 53 November November 18,9% November 0,0% December 64 December December 22,9% December 0,0% Gennemsnit 53 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit

10 Side 483 Paamiut + Bygder: Januar 176 Januar 218 Januar 15,9% Januar 20,2% Februar 129 Februar 212 Februar 11,7% Februar 19,7% Marts 109 Marts 198 Marts 9,9% Marts 18,4% April 141 April 181 April 12,8% April 16,8% Maj 133 Maj 124 Maj 12,0% Maj 11,5% Juni 97 Juni 166 Juni 8,8% Juni 15,4% Juli 135 Juli 176 Juli 12,2% Juli 16,3% August 114 August 162 August 10,3% August 15,0% September 135 September 161 September 12,2% September 14,9% Oktober 127 Oktober 174 Oktober 11,5% Oktober 16,2% November 110 November November 10,0% November 0,0% December 140 December December 12,7% December 0,0% Gennemsnit 129 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Nuuk + Bygder: Januar 854 Januar 957 Januar 6,6% Januar 7,4% Februar 786 Februar 979 Februar 6,1% Februar 7,6% Marts 775 Marts 996 Marts 6,0% Marts 7,7% April 627 April 1015 April 4,9% April 7,9% Maj 592 Maj 979 Maj 4,6% Maj 7,6% Juni 750 Juni 976 Juni 5,8% Juni 7,6% Juli 816 Juli 961 Juli 6,3% Juli 7,5% August 817 August 931 August 6,4% August 7,2% September 816 September 886 September 6,3% September 6,9% Oktober Oktober 888 Oktober 6,3% Oktober 6,9%

11 Side November 857 November November 6,7% November 0,0% December 904 December December 7,0% December 0,0% Gennemsnit 784 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Tasiilaq + Bygder: Januar 325 Januar 308 Januar 16,9% Januar 15,5% Februar 269 Februar 280 Februar 14,0% Februar 14,1% Marts 309 Marts 321 Marts 16,1% Marts 16,2% April 318 April 313 April 16,6% April 15,8% Maj 305 Maj 235 Maj 15,9% Maj 11,8% Juni 306 Juni 258 Juni 15,9% Juni 13,0% Juli 270 Juli 336 Juli 14,1% Juli 16,9% August 240 August 298 August 12,5% August 15,0% September 270 September 262 September 14,1% September 13,2% Oktober 202 Oktober 315 Oktober 10,5% Oktober 15,9% November 210 November November 10,9% November 0,0% December 205 December December 10,7% December 0,0% Gennemsnit 276 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kommuneqarfik Sermersooq: Januar Januar 1237 Januar 6,7% Januar 7,6% Februar 964 Februar 1251 Februar 6,0% Februar 7,7% Marts 930 Marts 1572 Marts 5,8% Marts 9,7% April 810 April 1557 April 5,0% April 9,6% Maj 760 Maj 1394 Maj 4,7% Maj 8,6% Juni Juni 1455 Juni 5,6% Juni 9,0%

12 Side Juli Juli 1534 Juli 6,3% Juli 9,4% August 989 August 1440 August 6,1% August 8,9% September September 1350 September 6,3% September 8,3% Oktober 993 Oktober 1421 Oktober 6,1% Oktober 8,7% November November November 6,3% November December December December 6,9% December Gennemsnit 966 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Løsningsforslag faglig vurdering Fabrikken i Paamiut har lukket for indhandling af torsk. I Tasiilaq er der 43 i matchgruppe 3, som stadig bliver registreret. I Nuuk er der 18 i matchgruppe 3, der er registreret. Grunden til dette er, at klienter, som har søgt førtidspension, og som har fået administrativt afslag overdraget til arbejdsmarkedsafdeling med henblik på revalidering. I blandt dem er der nogle, som er på barsel. På baggrund af udvalgsbeslutning om, at ledige i matchgruppe 3 (ikke til rådighed for arbejdsmarkedet) skal fritages for registrering, indtil de bliver indsatsklare indenfor arbejdsmarkedet eller arbejdsparate, er man i forvaltningen gået i gang med intern dialog mellem Voksen Omsorg, beregningsteamet og arbejdsmarkedsafdelingen for at få en fælles forståelse af fritagelsesprocedurerne. I Nuuk er der flere uddannede malere og tømrer, der er blevet opsagt på grund af manglende arbejde. På arbejdsmarkedskontorerne sætter man nu fokus på handlingsplansarbejdet, således at man bliver bedre i stand til at rådgive og vejlede de ledige til kompetenceudvikling så de ledige ad den vej kommer tættere arbejdsmarkedet. Der er for oktober måned lavet i alt 110 elektroniske handleplaner. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den stigende ledighed og stigningen i antallet af langtidsledige (stigning i antallet af gengangere) har en direkte indflydelse på udgifter til Offentlig Hjælp samt Arbejdsmarkedsydelse. Stigningen har ligeledes en påvirkning af udgifterne i resten af socialområdet i negativ retning. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling. Det videre forløb Der vil være orientering om arbejdsmarkedsindsatsen hver måned til udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

13 Side 486 Bilag Ingen

14 Side D Status vedrørende Udefrakommende arbejdskraft Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Udefrakommende arbejdskraft har været et af de prioriterede fokusområder i Arbejdsmarkedsafdelingen i. Derfor orienteres udvalget nu om udviklingen på området. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Udefrakommende arbejdskraft har været et af de prioriterede fokusområder i Arbejdsmarkedsafdelingen i. Derfor orienteres udvalget nu om udviklingen på området. For oktober måned er der givet følgende tilladelse i Kommuneqarfik Sermersooq: 7 nye tilladelser og 1 forlængelser i Nuuk i oktober måned, på 3 rengøringsmedarbejdere, 2 servicemedarbejdere, 1 nattevagt og 1 underviser. Disse tilladelser er givet til Nanoq Consult og Service, Maritimskolen, TH-rengøring, Sømandshjemmet og deres auto. Forlængelsen vedrører en kok ansat ved Hotel Hans Egede. 1 ny tilladelse i Paamiut i oktober måned 0 nye tilladelser eller forlængelser i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Løsningsforslag faglig vurdering Der er løbende dialog med virksomheder i form af virksomhedsbesøg for ad den vej at få en bedre forståelse hos virksomhederne og hos arbejdsmarkedsafdelingen for hvilke kvalifikationskrav, der efterspørges hos virksomhederne, oplyse virksomhederne om, hvordan forvaltningen kan være behjælpelig med at få opkvalificeret de ledige til jobs som virksomhederne måtte efterspørge og ansøge om at besætte med udefrakommende arbejdskraft. Samtidig er Arbejdsmarkedsafdelingen i gang med informationsmøder i forhold til de ledige for ad den vej at give de ledige en bedre forståelse af deres rådighedspligt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Langstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Det videre forløb Flere virksomhedsbesøg og flere informationsmøder i forhold til de ledige og fortsat fokus på området i forhold til anvisning af hjemmehørende arbejdskraft ved modtagelse af ansøgninger om ansættelse af udefrakommende arbejdskraft. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

15 Side 488 Bilag Ingen

16 Side E Status på Ældrepolitik og Sektorplan Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har igangsat udarbejdelse af Ældrepolitik og Sektorplan for ældreområdet. Ældrepolitik og Sektorplan har til formål at sætte rammen for det kommunale arbejde på ældreområdet fra 2015 til De vil blive opdateret hvert fjerde år. I denne sagsfremstilling orienteres om det igangsatte arbejde med Ældrepolitik og Sektorplan. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og erhverv: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har igangsat udarbejdelse af Ældrepolitik og Sektorplan for ældreområdet. Ældrepolitik og sektorplan skal sætte rammen for det kommunale arbejde på ældreområdet fra 2015 til De vil blive opdateret hvert fjerde år. Ældrepolitikken har til formål: - at skabe sammenhæng med kommunens overordnede værdigrundlag, vision og mål samt kommunens andre politikker - at fastsætte rammer og retning for det videre arbejde indenfor området - at prioritere indsatsen og sætte brugbare og realiserbare mål - at skabe fælles forståelse for udfordringer, behov, rammer og målsætning - at fungere som pejlemærke for borgere, medarbejdere og organisationer Sektorplanen har til formål: - at sikre holdbar drift og udvikling inden for indsatsområderne - at sikre en holdbar økonomisk udvikling - at realisere politiske målsætninger og visioner Styregruppemøde Forvaltningen har nedsat en styregruppe og afholdt det første styregruppemøde den 24. oktober. Mødet havde til formål at sætte rammen for det videre arbejde, det vil sige, beslutte projektets overordnede struktur, organisation og planlægning. Styregruppen består af følgende medlemmer: Udvalgsformand Iddimanngiiu Bianco Udvalgsmedlem Peter Davidsen Direktør Grethe H. Nielsen Afdelingsleder Amalie Pedersen Formand for Ældrerådet, Else Lea Olsen, Nuuk Næstformand for Ældrerådet, Laanguaq Lynge, Nuuk Medlem af Ældrerådet, Akulo Larsen, Tasiilaq Medlem af Ældrerådet, Jonas Napatoq, Ittoqqortoormiit

17 Side 490 Medlem af Ældrerådet, Jakob Thorsen, Paamiut Følgende tidsplan blev godkendt ved mødet: 24. oktober Første styregruppemøde, hvor rammerne for projektet fastlægges November December Januar 2015 Februar 2015 Januar-April 2015 Marts-April 2015 Projektgruppens arbejde med Ældrepolitik og Sektorplan igangsættes Workshop med udvalg, Ældreråd og fagligt personale Styregruppen godkender grundlag og forarbejde til borgerinddragelse Politisk godkendelse af sektorplanens 1. fase: Kortlægning Afholdelse af borgermøder, Sektorplanens 2. fase Udarbejdelse af endelig Ældrepolitik Maj/Juni 2015 Politisk godkendelse af Ældrepolitik og Sektorplanens 2. fase Maj-august 2015 Sektorplanens 3. fase: Udviklingsplan følgende Ældrepolitikkens målsætninger Workshop Forvaltningen har afholdt workshop med de forvaltningsmedarbejdere, som skal deltage i udarbejdelsen af Ældrepolitik og Sektorplan. Under workshoppen blev holdt oplæg om status og udfordringer indenfor hvert fagområde under ældreområdet. Der blev på denne baggrund udvalgt 9 fokusområder og udpeget ansvarlige for hvert af fokusområderne. Med udgangspunkt i det gennemgående tema Længst muligt i eget hjem skal disse fokusområder foreløbigt sætte rammen for det videre arbejde med sektorplanen: 1. Ydelser og tilbud 2. Kvalitet: Kvalitetsstandarder, ydelsesbeskrivelser mm. 3. Kompetencer og fastholdelse af medarbejdere 4. Rehabilitering 5. Demens 6. Boformer og tilgængelighed 7. Forvaltning og administration 8. Velfærdsteknologi 9. Fremtidens ældrepolitik Sektorplanen er opdelt i tre faser: Fase 1: Kortlægning af ældreområdet Fase 2: Udvikling og borgerinddragelse Fase 3: Udviklingsplan med henblik på realisering af de politiske målsætninger Løsningsforslag faglig vurdering

18 Side 491 Som det fremgår af tidsplanen, forventer forvaltningen at have udarbejdet udkast til Ældrepolitikken, således at det kan sendes til politisk godkendelse maj Sektorplanens tredje fase vil blive igangsat efter denne godkendelse, idet tredje fase består i planlægning af forvaltningsarbejdet med henblik på realiering af de politiske målsætninger i Ældrepolitikken. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Projektet gennemføres inden for rammen af det lagte budget for Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Der planlægges workshop med Udvalget og Ældrerådet december. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen.

19 Side F Destination East Greenlands Årsberetning 2013 Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Forvaltningen har pr. 17. november modtaget Destination East Greenlands (DEG) årsrapport for Årets resultat blev et underskud på 754 t.kr. Underskuddet tærer på fondens egenkapital, der i første regnskabsår (2009) udgjorde kr Ved udgangen af år 2013 er fondens egenkapital på kr Udviklingen i Arctic-Arts omsætning og dækningsbidrag beskrives som utilfredsstillende. Denne del af fondens aktiviteter er ikke selvbærende og bidrager i 2013 ikke som budgetteret til fondens økonomi. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen om DEG s årsberetning 2013 tages til efterretning, og - at sagen sendes videre til Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling Forvaltningen har pr 17. november modtaget Destination East Greenlands (DEG) årsrapport for Fondens overordnede mål er at understøtte turistudviklingen samt at skabe optimale vækstbetingelser for en bæredygtig udvikling af turisterhvervet i Østgrønland. Det er ligeledes fondens formål at sælge og markedsføre østgrønlandsk kunsthåndværk, skindprodukter samt generel markedsføring af destinationen og turismen i Østgrønland. Fonden havde følgende aktiviteter i 2013: Produkter Tasiilaq: Der tilbydes guidede vandreture, hjemmebesøg med trommedans eller madservering samt bådture med mange destinationer og flere daglige afgange. Helikopter og fly tours er i udbud. Bygder: I bygderne tilbydes der overnatning, mad, kajakopvisning, trommedans samt et besøg i et museums hus. DEG har fundet deltagere fra følgende bygder: Isortoq, Tinit, Kuummiut, Sermiligaaq samt Kulusuk. Hyttenetværksmøde Hyttenetværksforening er blevet etableret for alle, der har indgået i hyttenetværket gennem de sidste tre år. I Ammassalik området er der blevet etableret samarbejde med flere ressourcepersoner, der kan være med til at realisere og videreføre projektet ved området. Midler allokeret til hyttenetværket er i år 2013 brugt til indkøb af materialer til 12 toiletskurer samt opførelse af tilbygninger til eksisterende hytter, således at der skabes merværdi i hyttenetværket.

20 Side 493 Turistseminar og kurser Der blev afholdt sødulighedskursus og derefter VHF kursus i november. Sødulighedskurset udbydes normalt i Søfartsskolen i Vestgrønland og varer i seks uger. Kurset er udbudt til dem, der har passagergodkendte både og deres medarbejdere. Kurset er gratis for turistaktører, med der ydes ikke dagpenge til deltagerne. I alt 11 deltagere gennemførte kurset. I maj måned gennemførte man undervisning i grundlæggende færdigheder i forbindelse med besvarelser af mails på engelsk. Her deltog seks personer. Der er blevet afholdt et kajak guide kursus i Ittoqqortoormiit, hvor et hold for øvede og et andet for begyndere blev oprettet. Formålet med kurset var at få certificeret deltagerne, da det store marked for kajak turisme i Østgrønland i øjeblikket har guider fra Europa. Almindelig kajak kursus blev afholdt i Tasiilaq og Kulusuk for at øge interessen i kajaksejlads. Der blev afholdt et smykkekunsthåndværkskursus af Flemming Sørensen fra Ravstedhus om støbning af sølv og smykkekunst. Der er lavet støbninger af udvalgte østgrønlandske figurer, som skal masseproduceres og sælges fra Arctic-Art. Der er blevet afholdt fire turistseminarer i bygder og byer, hvor beflyvning og bådtransport var nogle af de vigtigste emner. Markedsføring DEG deltog i fem forskellige messer i Spanien, Island, Tyskland, Nuuk samt Namibia. Formålet med deltagelse er at fremme turismen i Østgrønland. Bygdefolderen fra 2009 er blevet opdateret og genoptrykt på tysk og engelsk i 7000 eksemplarer. Der er ligeledes igangsat arbejde på kortmaterialet til et vandrekort over den sydlige del af Ammassalik Ø. Der er også igangsat arbejdet på et kort over Kulusuk Ø, vejnettet og bygden. Skiltet skal hænge ved Kulusuk lufthavn. Fra 21. juni og frem til den 15. september 2013 havde turistkontoret i Tasiilaq åbent fra 9-17 alle ugens dage. Dette ses som en nødvendighed at i turistsæsonen næste skridt bliver at udvide åbningstiden i vintersæsonen. Projekter, der ikke er blevet realiseret I samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd søgte DEG midler i 2012 til tidevandstrapper ved Tinit og Kulusuk lufthavn. Materialerne skulle leveres til henholdsvis Kulusuk og i Tinit. Alle tilladelser og arealtildeling med mere er indhentet. Den del af projektet er således realiseret, men der er ikke indkommet tilbud fra de to relevante entreprenører, der kunne udføre opgaven og projektet er således ikke blevet realiseret i sommer Lige nu arbejdes der på at sikre materialerne således at de kan bruges næste år til opførelsen af trapperne. Beflyvning af Østgrønland Vinter sæsonen i Ittoqqortoormiit er faldet med omkring 90 % primært som følge af ændringen af servicekontrakten på beflyvningsområdet. Men forbedringen kunne ses i oktober til december 2013 hvor der var forespørgsler fra turister om booking af hundeslædeture for.

21 Side 494 Antallet af bookede ture er steget over 2013-niveauet, men har endnu ikke nået 2012 niveauer på dette tidspunkt. Det er håbet, at dette lille opsving i antallet af hundeslædekørselsture vil hjælpe de lokale guider til at fortsætte med at holde fast i deres hundehold indtil situationen forbedres yderligere. Beflyvningen i Østgrønland har skabt ustabilitet i turismen i Ittoqqortoormiit på grund af Air Greenlands anmodning om ændring af sommer fartplan. Produktudvikling, markedsføring og at give nøjagtige oplysninger til turister vil fortsat være kritisk i løbet af de næste par år, for at bekæmpe virkningerne af forandring i beflyvningsmønstret for lokale turisme og de relaterede beskæftigelsesmuligheder, såsom kunsthåndværk job og de talrige familier der er afhængige af indtægter fra turismen i Ittoqqortoormiit. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen er enig med DEG s bestyrelse om, at det ikke er tilfredsstillende med et underskud på kr. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2015 anbefalet en reduktion af Servicekontrakten på kr per år. Det er ligeledes besluttet at igangsætte en undersøgelse for en mulig privatisering af DEG. Forvaltningen finder det uhensigtsmæssigt, at kommunen modtager årsberetningen længe efter årsregnskabet. Forvaltningen ønsker fastlæggelse tidsfrist for aflevering af årsberetning indarbejdet i servicekontrakten. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Årets resultat blev et underskud på 754 t.kr. Underskuddet tærer på den Fondens egenkapital, der i første regnskabsår (2009) udgjorde kr Ved udgangen af år 2013 er Fondens egenkapital på kr Udviklingen i Arctic-Arts omsætning og dækningsbidrag beskrives som utilfredsstillende. Denne del af Fondens aktiviteter er ikke selvbærende og bidrager i år ikke som budgetteret til Fondens økonomi. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden DEG. Det videre forløb Kvartalsberetningerne vil fra Forvaltningen løbende blive fremstillet til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Destination East Greenlands årsberetning 2013

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag den 5. december 2014 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Forside et Referat Mandag den 26. august 2014, klokken 12.00 (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Medlemmer Else Lea Olsen (formand) Laannguaq Lynge (næstformand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Naja Lund (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 18. maj 2015, kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden 1. ordinære møde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden 1. ordinære møde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 1. ordinære møde 17. januar 2014 kl. 14.00 i kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00)

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Forside referat Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Medlemmer Else Lea Olsen (Formand) Laannguaq Lynge (Næst formand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo Larsen (Tasiilaq) Jørgen Sanimuinaq

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 200 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 6. juni 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Referat 30Dato 9. januar 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Torsdag 8. januar 2015 kl. 08.15 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Dato: 4. december 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Onsdag den 9. december 2015 kl.16.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooqs Handicapråd

Kommuneqarfik Sermersooqs Handicapråd Dag: 13. aug. 15 Forside Kommuneqarfik Sermersooqs Handicapråd Referat Grethe H. Nielsens kontor, Imaneq 34 (gammel Skattestyrelse) 2. sal 1. september 2014, kl. 14.00 vest-tid, østtid kl. 16.00 Medlemmer

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark.

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit

Læs mere

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde Nunaqarfinni Aqutsisut, Qeqe/Kap Saqqaa Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap Ordinær Telefonisk Møde Tirsdag den 15 april 2014 kl. 09:00 Mødedeltagere: Jonathan Jacobsen, Formand(S) Qeq. Ingvar Motzfeldt, Næstformand

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 12. december 2016 kl. 14.00 Medlemmer Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Side 91 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag 19. juni 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter Davidsen(S)

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag 19. juni 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter Davidsen(S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 91 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq 11. juni 2013 J.nr. 01.00.01 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommunegarfik Sermersooq Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer,

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Side 133 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to 06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to Til beslutning J.nr.: 01.07.12. Forvaltning for Velfrd, Arbejdsmarked og Erhverv direktor Grethe H. Nielsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere