Lærer i Qaanaaq Indbyggerantallet Qaanaaq Siorapaluk Qeqertat Savissivik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærer i Qaanaaq Indbyggerantallet Qaanaaq Siorapaluk Qeqertat Savissivik"

Transkript

1 Lærer i Qaanaaq og tilhørende bygder Midnatssolen set fra skolevæsen gennemgår i disse år store ændringer. Det er ikke uden grund, at turisternes foretrukne mål i Grønland er Qaanaaq. Her er der en fantastisk natur med flotte isfjelde og i klart vejr kan man se landskaber, der ligger over 100 km borte. I fritiden kan der dyrkes idrætssport eller sejlads. Kørsel med hundeslæde er særdeles oplevelsesrigt, men har man ikke mod på dette, er der mulighed for vandreture i meget flotte omgivelser. For at ansøgere til en lærerstilling i Qaanaaq kan se, hvad de går ind til, såvel fritidsmæssigt som arbejdsmæssigt, har vi udarbejdet dette informationsmateriale, så man kan få et indblik i forholdene i Qaanaaq. Vi vil opfordre alle ansøgere til at gennemgå materialet grundigt og komme med spørgsmål om områder, man ønsker uddybet. Indbyggerantallet i Qaanaaq s område er næsten 775 indbyggere, heraf i byen Qaanaaq 641, og i de 3 bygder. Siorapaluk med ca. 50, "Masser er sand", som ligger ca. 60 km nord for Qaanaaq. Qeqertat med næsten 30 indbygger, "Øerne", som ligger ca. 60 km Øst for Qaanaaq. Savissivik med 51 indbygger, "Jernstedet", som ligger ca. 250 km syd for Qaanaaq. Henvendelse kan ske til skoleinspektør på Avanersuup Atuarfia, Dan D. Normann på tlf Vi håber, at denne orientering om arbejdspladsen og det omgivende samfund vil være starten på en god tid i Qaanaaq området. Qaanaaq er den nordligste by i verdens største kommune: Qaasuitsup Kommunia. Qaanaaq, der er Grønlands nr.17.by ud af 18, er en af dejligste byer i Grønland. Læs evt. mere på kommunens hjemmeside: Med indvielsen af lufthavnen til fastvingede fly i I sommermånederne er der direkte beflyvning til Upernavik og Ilulissat. Avanersuaq betyder Stedet langt mod nord og navnet refererer Thulefolket Inughuit.

2 Indkøb i Qaanaaq er velforsynet med en butik og de har normalt alt, hvad man skal bruge i hverdagen. Der er 2 kiosker. Men Qaanaaq ligger i et område, der er lukket for besejling i perioden fra ca. 1. oktober til ca. 1. juni og det betyder, at en del varer i denne periode må flyves ind (frugt, æg og lignende) med dertil hørende højere priser. Der er god samarbejde med USA, så man får friske frugter hver fredag. Der er 2 gange fragtskibe til Qaanaaq samt bygderne. Bygderne er dog generelt mindre velforsynede. Ordet økologisk mad har i Grønland en helt speciel betydning. Qaanaaq ligger i et område med god fangst og fiskeri, og der er hele året mulighed for at købe friskfangede fisk og kød fra havpattedyr, narhval og især sæl. Kød fra rensdyr og moskusokse kan købes i jagtsæsonen. Gå på Brættet og se, hvad der er sæson for. Der er endda rimelige priser. Butikkerne er også begyndt at føre nogle økologiske varer, men udvalget er ikke så stort som i Danmark. Kommunikation I 1 af ugens dage er der via Upernavik - Ilulissat - Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) flyforbindelse til og fra København. Det betyder, at postforbindelserne er langsomme, og man kan på disse dage ofte købe ugeavis i butikkerne. Udviklingen på telekommunikationområdet er her som i resten af verden enorm og heldigvis med stærkt faldende priser. Tefontakst til Danmark via fastnet koster 0,99 kr./minut. Det er normalt noget dyrere at ringe fra Danmark til Grønland. Forbindelsen er dog stadig dyr og ikke så hurtig og stabil som i Danmark. På skolerne står der computere til rådighed for lærerne. Her er også internetadgang. Der findes forskellige internets størrelse på 9gb=599,-, 20gb=999,- om måneden. Bolig Boligbyggeriet i Grønland er præget af, at det har været det offentlige, der opførte og ejede boligerne. Boligerne i byen er oftest enkelthuse. Kvaliteten af boligerne er god med vand, varme og elektricitet. I bygderne er boligerne oftest enkelthuse, hvor der er el og oliefyr, men vand bliver bragt og der er ikke etableret kloaksystem. Boligerne er forsynet med elkomfur, men ikke med hårde hvidevarer i øvrigt (opvaskemaskine, vaskemaskiner, køleskab og fryser). Disse bør derfor medsendes som flyttegods. Såfremt man indkøber nye hårde hvidevarer i Danmark til brug i Grønland, kan disse medbringes momsfrit, hvis det aftales med flyttefirmaet inden indkøbet. Alle varerne kan desuden købes i Qaanaaq til rimelige priser (momsfrit, men med et fragttillæg). Under tjeneste i Grønland anvises bolig efter familiestørrelse. For boligen betales der husleje efter gældende regler. Der betales ved indflytning et depositum på 3 mdrs. husleje, der dog kan afdrages over 12 mdr. Lejeren skal betale en forholdsvis andel af standardvedligeholdelsen af boligen ved fraflytning inden 100 måneder (8 år og 4 mdr.). Herefter overgår vedligeholdelsen helt til udlejer. Afgørelse af boligfordelingen foretages af de stedlige myndigheder. På grund af de særlige forhold i bygderne, betales der her ikke husleje, men boligbidrag for boliger. Dette

3 bidrag er betydeligt lavere end tilsvarende husleje i byerne. Selvom der bygges, er der fortsat boligmangel i Qaanaaq, og nyansatte kan forvente at skulle indkvarteres vakant. En vakantbolig er en midlertidig bolig, der til gengæld er møbleret og udstyret med alt nødvendigt, inklusive sengetøj, håndklæder og lignende. De fleste får en bolig umiddelbart efter ankomst til byen og der går sjældent mere end 3 måneder, før det lykkes. I den vakante periode betales der ikke husleje. Alle uddannet lærere får arbejdsgiverandel til huslejen. Fritid Sport: Qaanaaq har et rolig idrætsliv. Byen rejser til forskellige Grønlandsmesterskab i håndbold og fodbold, ofte med deltagelse af elever fra skolen. Der er dermed rige muligheder for at dyrke sport året rundt. Byen har en lille sportshal, hvor der drives mange former for idræt: Badminton, volleyball, håndbold, fodbold, Tae-Kwon-Do, Zumba, og lignende. Udendørs har byen en grusbane, hvor der sommeren igennem spilles fodbold. Friluftsliv: Hele året er der mulighed for dejlige ture i fjeldet, eventuelt på en af de adskillige velafmærkede vandreruter omkring byen. Om efteråret er der mulighed for at samle svampe eller plukke bær. Mange i byen har båd, og om sommeren og efteråret er det populært at sejle til områder i nærheden af Qaanaaq. Det er en dejlig oplevelse at sejle ud og fange sæler - eller blot sidde og kigge ud over vandet med isfjeldene. Hvalbestanden er stigende, så der er store chancer for at se narhvaler svømme forbi, fra byen. Man kan også sejle ud i nærheden af isfjeldene og nyde synet af disse kæmper, vel vidende at ca. 80 % ligger under vandet. Knud Rasmussen, der foretog store ekspeditioner med hundeslæde, er hans hus lavet om til et museum. Byen er stadig berømt for sine gode slædehunde og mange lærere er her blevet dybt grebet af glæden ved at køre med eget hundespand. I slædesæsonen er snakken på lærerværelset ofte præget af mulighederne for at køre på det ene eller det andet slædespor, hundenes lydighed (eller især ulydighed), isens beskaffenhed og så videre. Det er en stor oplevelse at sidde på en slæde med 7-15 hunde foran, men som kusk også anstrengende de første gange, indtil man lærer den rigtige teknik. Mange vælger at komme ind som partner i et eksisterende slædespand, så de ikke står alene med det i starten. Jagt og fiskeri: For at gå på jagt kræves der et fangstbevis. Sejlture kan ofte kombineres med jagt og fiskeri. Der pilkes polartorsk, der er begyndt at fanges ammassatter og om vinteren skydes en snehare. En stigende rensdyrbestand giver gode muligheder for rensdyrjagt syd for byen. Fritidsundervisning: Vinteren igennem er der en del tilbud i fritidsundervisningen. Der er mange kreative fag, for eksempel musik, slædebygning og skindsyning, strikning. Normalt er der også grønlandsk for begynder. Holdene oprettes kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal elever.

4 Fritidsaktiviteter med forskellige foreninger: Der afholdes der en lang række koncerter og kulturelle arrangementer, ligesom der er skiftende udstillinger med grønlandske og udenlandske kunstnere. Museet: Katersugaasivik Knud Rasmussen holder til på Qaanaaq museum søndag eftermiddag. Her er der mulighed for at male i inspirerende omgivelser. Museet stiller staffelier til rådighed. Arbejdet: Det siger sig selv, at arbejdsforholdene er afhængige af, om man arbejder i byen eller en af bygderne. De ydre rammer for den daglige undervisning er noget forskellige fra sted til sted. Byskolerne er udstyret med normale klasseværelser og faglokaler, og eleverne undervises klassedelt. I bygderne undervises flere årgange på samme hold. Den daglige undervisning Undervisningen i Folkeskolen er styret af landstingsforordning nr. 8 af 21. maj Forordningen kaldes i daglig tale Atuarfitsialak der kan oversættes som Den gode skole. Efter Atuarfitsialak omfatter Folkeskolen 3 forløb af tilsammen 10 års varighed: en 3-årig afdeling: Nukarliit (yngstetrinnet) en 4-årig afdeling: Akulliit (mellemtrinnet) en 3- årig afdeling: Angajulliit (ældstetrinnet) Hele det 10-årige forløb er obligatorisk, men eleverne skal have mulighed for at fortsætte deres undervisning længere på et trin eller overgå til næste trin tidligere alt efter deres behov og forudsætninger. Der afsluttes med prøver i alle elevens fag. Elever kan efter individuel vurdering aflægge prøve efter 2, 3 eller 4 års skolegang på ældstetrinnet. De afgrænsede skoleforløb giver bedre muligheder for at opstille klare mål for undervisningen, at gennemføre systematiske evalueringer og dermed at følge den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Eleverne har gavn af den formelle markering af overgangene fra at være lille, til større og stor. En treårig indskoling giver elevens ressourcepersoner (forældre, pædagoger, lærere) bedre mulighed for at støtte eleven i at nå faglige og sociale kompetencer. En treårig udskoling giver bedre mulighed for at planlægge et relevant fremadrettet forløb for den enkelte elev. Atuarfitsialak slår også fast, at Folkeskolen er en tosproget (grønlandsk og dansk) skole med grønlandsk som modersmål, dansk som 1. og engelsk som 2. fremmedsprog og et valgfrit 3. fremmedsprog. Alle elever undervises på både grønlandsk og dansk. I det omfang, der er ressourcer til det, kan skolerne lave midlertidige holddelinger, så eleverne i vidt omfang kan få en undervisning, der svarer til deres faglige forudsætninger. Fagfordeling på afstand De fleste af fagene i den grønlandske folkeskole svarer nogenlunde til de danske. Der er dog to fag, som ikke findes i den danske fagvifte: Lokale valg og Personlig udvikling. Personlig udvikling indeholder mange af de faglige elementer, der tidligere hed emneundervisning, og ikke hørte under et bestemt fag. For eksempel erhvervsvejledning, sundhedslære og seksualundervisning. Lokale valg omfatter de praktisk/musiske fag, hvor man søger at tage hensyn til de lokale traditioner og de muligheder, der er i lokalområdet. Læreplanen for faget dansk bærer præg af, at dansk ikke er modersmål men 1. fremmedsprog. Skolernes ledelser søger at tage hensyn til de nye læreres ønsker, når der laves fagfordeling. Langt de fleste af de danske lærere i Grønland vil dog i større eller mindre udstrækning skulle påtage sig undervisning i dansk. Find læreplaner for de enkelte fag her: Sprog og kultur Den danske lærers arbejdsvilkår i Grønland er naturligvis præget af de sproglige og kulturelle forskelle. Dansk er første fremmedsprog for de grønlandske elever, og som ny dansk lærer kan du ikke forvente, at de forstår hvad du siger på dansk. Forholdet mellem den danske lærer og forældrene og kan, specielt i begyndelsen, være præget af en vis usikkerhed, men lige som i Danmark er der lagt et stort arbejde i at etablere

5 en god kontakt til forældrene. I bestræbelserne for at lette disse vilkår bliver de danske lærere, som ansættes ved det grønlandske skolevæsen, undervist i grønlandsk som fremmedsprog, normalt inden de første to år. Dette kan ske ved 2 timers undervisning om ugen, indlagt i det pligtige timetal, eller ved 2 ugers intensiv undervisning arrangeret på stedet af sprogskolen i Sisimiut, eller en anden form. I begge tilfælde er der tale om 80 lektioners indføring i det grønlandske sprog. Når man tager i betragtning, hvor lang tid det erfaringsmæssigt tager, og hvor omfattende en undervisning det normalt kræver at tilegne sig et fremmedsprog i en sådan grad, at man kan klare sig blot nogenlunde ubesværet, er det indlysende, at det beskrevne undervisningstilbud i sig selv langt fra er tilstrækkeligt. Men det må fremhæves, at selv et meget begrænset kendskab til det grønlandske sprog er af stor værdi når blot man husker at bruge det så ofte som muligt i samværet med eleverne. Skolen er fra 1953, er renoveret i 2005 forbindelse med indførelse af den gode skole, der tilpasses de nye strukturer. Selvstyret har i den forbindelse totalrenoveret og ombygget skolen Avanersuup Atuarfia. Skolen er parat til at fremme og understøtte de tanker om undervisning, der er fremsat i Atuarfitsialak. Det betyder for eksempel en klar opdeling i de tre alderstrin: Yngstetrinnet, mellemtrinnet og ældstetrinnet. Samtidig er der plads til, at selvstændigt elevarbejde, projektarbejde og gruppearbejde kan foregå - også på tværs af alderstrinnene. Ansættelse Afgørelse om ansættelse træffes af de kommunale myndigheder (Kultur- og undervisningsforvaltningen) efter udtalelse fra den enkelte skoles skolebestyrelse. Repræsentanter fra skoleledelsen i Qaanaaq gennemfører ansættelsessamtaler i Grønland og Danmark efter nærmere aftale med ansøgeren. Man ansætter såvel nydimitterede lærere som mere erfarne lærere. Det kan være enlige lærere, lærerpar eller par, hvoraf kun den ene er lærer. Det skal i den forbindelse anføres, at der er arbejdsløshed i Grønland, så det kan ikke umiddelbart forventes, at en ægtefælle, der ikke er lærer, vil kunne få arbejde, når man først er på stedet. Arbejdsløshedsunderstøttelse er ikke indført i Grønland, ligesom man ikke kan medtage dansk arbejdsløshedsunderstøttelse (man er ikke til rådighed for det danske arbejdsmarked). Ansættelsesvilkår Forudsætningen for at blive ansat som lærer i den grønlandske folkeskole er, at man har en lærereksamen fra et grønlandsk eller et dansk seminarium, der uddanner lærere til folkeskolen i Grønland og Danmark. Ansættelse i folkeskolen sker efter overenskomst indgået mellem Hjemmestyret og Lærernes Centralorganisation i Grønland (IMAK). Se: Ansættelse vil ske på prøve. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år, ved tjenestemandsansættelse 2 år. Ansættelse som tjenestemand vil kunne finde sted, såfremt man i umiddelbar tilknytning til ansættelsen kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland eller Danmark, og vil da finde sted efter den grønlandske tjenestemandslov og aftaler med IMAK. Der er intet til hinder for samtidig at være varigt ansat tjenestemand i Danmark og ved de grønlandske kommuner. Tjenestemænd i Danmark i folkeskolen (lukket gruppe), der ansættes ved de grønlandske kommuner, har i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 ret til tjenestefrihed uden løn. De enkelte kommuner er derudover af Kommunernes Landsforening opfordret til at yde overenskomstansatte tilsvarende tjenestefrihed. Ansættelse sker ved det kommunale skolevæsen som helhed. Lønforhold Oplysninger om lønforhold tilsendes nye ansøgere sammen med det øvrige informationsmateriale. Pensionsforhold ved overenskomstansættelse Der etableres pensionsordning i Lærernes Pension. Pensionsbidraget udgør 15,2 % af løn og undervisningstillæg. Pensionsbidraget fratrækkes lønnen og indbetales månedligt til pensionsordningen.

6 Arbejdsgiver indbetaler ikke til pension. Pensionsforhold ved tjenestemandsansættelse Der optjenes pension ved ansættelsen i Grønland. Der medregnes pensionsanciennitet optjent i Danmark. Udbetaling af pension varetages af den danske stat. Optjeningen registreres i et samarbejde mellem Finansministeriet (Personalestyrelsen) og Grønlands Hjemmestyre. Pensionsalderen i Grønland er 60 år, og man skal gå af, når man fylder 65 år. For til sin tid at kunne få pension udbetalt, skal man i alt have optjent mindst 3 års pension. Ved afsked før pensionsalder vil man få meddelt opsat pension. Dette betyder, at man vil kunne modtage sin pension optjent i Grønland efter det fyldte 60. år. Fælles for begge ansættelsesformer: Gruppeliv Pr. 1. januar 1999 er ansatte under begge ansættelsesformer omfattet af en gruppelivsforsikring. Forsikringen giver, ud over erstatning til de efterladte ved dødsfald, også mulighed for at få et større beløb udbetalt ved kritisk sygdom. Ferie Efter ferieloven i Grønland afvikler lærere ferie i skolernes sommerferie. Ferie optjent et kalenderår afvikles det følgende. Det er altså kun personer, der har været ansat i Qaanaaq i hele kalenderåret 2015, der har optjent ret til ferie med løn i hele ferien i Dette kommer hvert år bag på mange nyansatte! Eksempel: Hvis en lærer ansættes pr , skal der ved ferieafholdelsen i 2016 ske løntræk for den manglende optjeningsperiode ( = 7 måneder). Der skal i dette tilfælde ske et løntræk for 7/12 af 25 dages ferie = 14,5 dage. Til gengæld vil lærere, der kommer fra job i Danmark, have feriepenge til gode og således stort set få fuld løn under ferien. Værst vil det være for nydimitterede, der må leve på halv kraft i sommerferien, såfremt de ikke har forberedt et nøddepot. Et sådant bør altid oprettes under store ekspeditioner. Feriefrirejse Der er i 1998 oprettet en ferierejsefond, hvortil kommunen indbetaler et månedligt beløb for de ansatte, der er omfattet af ordningen. De ansatte kan hvert andet år søge denne fond om tilskud til ferierejse. Dette tilskud dækker stort set de faktiske billetudgifter. Fonden administreres af lærerorganisationen IMAKs feriefond. Tiltrædelse og fratræden Ved tiltræden ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og fri bohavetransport. Omfanget af den fri bohavetransport og transportforsikring fremgår af bilag i det informationsmateriale, som alle ansøgere får tilsendt. Efter tre års ansættelse er der fri bohavetransport efter gældende aftaler. Tiltrædelsesrejse Der vil fra kommunen blive reserveret billet til den ansatte og dennes medrejsende familie, inkl. børn under 18 år, i overensstemmelse med de oplysninger, som er givet i ansøgningsskemaet eller lignende. Rejsen foregår med fly. Der mellemlandes i Upernavik, Iluissat, Kangerlussuaq / Sdr. Strømfjord. Evt. ophold på hotel undervejs i Grønland er uden udgift for den ansatte og dennes familie, idet afregning af udgifterne sker ved et såkaldt "kostbevis". Eventuelt ophold i f.eks. København umiddelbart før afrejsen må ske for egen regning. Der kan ikke ydes godtgørelse for udgifter til kost og logi i den forbindelse. Kostbeviser og billetter fremsendes til den adresse, den ansatte har opgivet. Man bør kontrollere, at kostbevis og billet er korrekt ved modtagelsen. Rejsedatoen oplyses af kommunen og skal påføres ansøgningsskemaet om fritagelse for dansk skattetræk, F 56. Erfaringsmæssigt vil en del ansatte ønske at ændre rejsedatoen. Det lader sig kun vanskeligt gøre, og det må under ingen omstændigheder gøres uden forudgående aftale med ansættelseskommunen. Der gøres opmærksom på, at man højst må medtage 20 kg bagage pr. flybillet (dog ikke for børn under 2 år). Under tiltrædelsesrejsen samt under rejser i tjenstligt ærinde i øvrigt, hvor ansættelseskommunen betaler billetten, er de rejsende (inkl. medrejsende familie) omfattet af en rejseulykkesforsikring samt en rejsegodsforsikring tegnet af ansættelseskommunen. Ankomst Skolevæsenet sørger for at afhente de nye lærere i lufthavnen og hjælper dem med at finde sig til rette den første dag. Der kan i få tilfælde være ændringer i rejseplanerne i Grønland. Man bør orientere skolens kontor så hurtigt som muligt, såfremt der sker væsentlige ændringer i ankomsttidspunktet. Ved byskolen findes der en modtagegruppe, der har til opgave at sørge for, at nyansatte lærere føler sig velkomne og hurtigst muligt falder til i de nye omgivelser. De sørger for introduktion til byen og de nærmeste omgivelser. Samtidig bidrager de gerne med informationer, rådgivning og vejledning vedrørende alle forhold på skolen såvel som livet udenfor skolen.

7 Godstransporten Særlige bestemmelser vedr. transport af flyttegods fremsendes til nyansatte. Læg her mærke til bestemmelserne om mængden af flyttegods, der betales af ansættelseskommunen. Flyttefirmaet har erfaring i vurdering af rumfanget. Børneinstitutioner i Grønland Nyansatte kan ikke forvente deres barn/børn optaget i børnehave/vuggestue uden om ventelisterne. Det tilrådes derfor, at man ved ansættelse snarest kontakter kultur- og undervisningsforvaltningen om mulighederne for institutionsplads (gerne bilagt direkte ansøgning med barnets navn og personnummer). Skatteforhold Forskudsregistreringspapirer m.m. kan rekvireres fra Skattedirektoratets afdelingskontor i Danmark på adressen: Grønlands Repræsentation i København Strandgade 91, 3. Postboks København K Tlf Grønlandsk hovedskattekort vil blive fremsendt direkte til kommunens lønningskontor fra Selvstyrets skatteafdeling i Danmark, idet man beskattes i Grønland af indtjeningen, uanset man først rejser primo august. Lønkonto Lønnen vil blive anvist via EDB. Det er derfor en forudsætning, at man kan henvise til en lønkonto. Sammen med ansættelsesbrevet vil man blive bedt om at fremsende oplysning om lønkonto. Man kan have lønkonto i et dansk eller grønlandsk pengeinstitut. Ønskes bankkonto i det grønlandske pengeinstitut, kan nærmere oplysninger om konto m.v. fås ved henvendelse til: Grønlandsbanken Postboks Ilulissat Telefon: Telefax: Hvis man skal til en bygd bedes dette oplyst - med angivelse af bygdens navn. Det er muligt at dele den udbetalte løn, så et fast beløb hver måned kan indsættes på en lønkonto 2 (f. eks. hvis man har en budgetkonto, opsparingskonto eller lignende i et dansk pengeinstitut og ønsker at bevare denne). Hvis dette ønskes, skal begge kontonumre oplyses til ansættelseskommunen. Det er meget vigtigt, at man straks melder adresseforandringer og evt. kontakttelefonnummer til ansættelseskommunen, hvis man i tiden frem til afrejsen flytter til anden adresse end den, der er oplyst. Børneattest Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qaasuitsup Kommunia. Qaanaaq, den 9. marts 2015 Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga / Med Venlig Hilsen Dan D. Normann Atuarfiup pisortaa / Ledende skoleinspektør Avanersuup Atuarfia B-450, Box Qaanaaq Qaasuitsup Kommunia Telefon: Tel (Dir): Telefax: Webside: Skole:

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Dette notat er ikke en komplet og udtømmende beskrivelse

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 MAJ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 Afsnit 1: Før afrejse og sponsorordningen...5 1. Før afrejse...5 2. Vigtige papirer...5 3. Sponsorordningen...6 4. Besigtigelsesrejse...6 5. Børn i skole eller børnehave...6

Læs mere

Arktisk Kommando. Velkommen i Nuuk til tjeneste ved Arktisk Kommando. En praktisk vejledning

Arktisk Kommando. Velkommen i Nuuk til tjeneste ved Arktisk Kommando. En praktisk vejledning Arktisk Kommando Velkommen i Nuuk til tjeneste ved Arktisk Kommando En praktisk vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Arktisk Kommandos opgaver....5 3. Før afrejsen...5 Kontaktperson...5 Orlov...6

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Vejledning for nyansatte fra Danmark.

Vejledning for nyansatte fra Danmark. Vejledning for nyansatte fra Danmark. Penge Vi bruger danske kroner i Grønland. Her er to banker - Grønlandsbanken og BankNordik - hvor du kan oprette konti hævekort osv. Alle almindelige kreditkort, såsom

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

AFTENSKOLE: se fritidsaktiviteter

AFTENSKOLE: se fritidsaktiviteter AFTENSKOLE: se fritidsaktiviteter ALARM (112): Findes ikke. Hvis du har akut brug for ambulance, skal du ringe 344 112. Ved brand ring 113 For politi ring 321448, der jo altid vil hjælpe dig med at komme

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere