Lærer i Qaanaaq Indbyggerantallet Qaanaaq Siorapaluk Qeqertat Savissivik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærer i Qaanaaq Indbyggerantallet Qaanaaq Siorapaluk Qeqertat Savissivik"

Transkript

1 Lærer i Qaanaaq og tilhørende bygder Midnatssolen set fra skolevæsen gennemgår i disse år store ændringer. Det er ikke uden grund, at turisternes foretrukne mål i Grønland er Qaanaaq. Her er der en fantastisk natur med flotte isfjelde og i klart vejr kan man se landskaber, der ligger over 100 km borte. I fritiden kan der dyrkes idrætssport eller sejlads. Kørsel med hundeslæde er særdeles oplevelsesrigt, men har man ikke mod på dette, er der mulighed for vandreture i meget flotte omgivelser. For at ansøgere til en lærerstilling i Qaanaaq kan se, hvad de går ind til, såvel fritidsmæssigt som arbejdsmæssigt, har vi udarbejdet dette informationsmateriale, så man kan få et indblik i forholdene i Qaanaaq. Vi vil opfordre alle ansøgere til at gennemgå materialet grundigt og komme med spørgsmål om områder, man ønsker uddybet. Indbyggerantallet i Qaanaaq s område er næsten 775 indbyggere, heraf i byen Qaanaaq 641, og i de 3 bygder. Siorapaluk med ca. 50, "Masser er sand", som ligger ca. 60 km nord for Qaanaaq. Qeqertat med næsten 30 indbygger, "Øerne", som ligger ca. 60 km Øst for Qaanaaq. Savissivik med 51 indbygger, "Jernstedet", som ligger ca. 250 km syd for Qaanaaq. Henvendelse kan ske til skoleinspektør på Avanersuup Atuarfia, Dan D. Normann på tlf Vi håber, at denne orientering om arbejdspladsen og det omgivende samfund vil være starten på en god tid i Qaanaaq området. Qaanaaq er den nordligste by i verdens største kommune: Qaasuitsup Kommunia. Qaanaaq, der er Grønlands nr.17.by ud af 18, er en af dejligste byer i Grønland. Læs evt. mere på kommunens hjemmeside: Med indvielsen af lufthavnen til fastvingede fly i I sommermånederne er der direkte beflyvning til Upernavik og Ilulissat. Avanersuaq betyder Stedet langt mod nord og navnet refererer Thulefolket Inughuit.

2 Indkøb i Qaanaaq er velforsynet med en butik og de har normalt alt, hvad man skal bruge i hverdagen. Der er 2 kiosker. Men Qaanaaq ligger i et område, der er lukket for besejling i perioden fra ca. 1. oktober til ca. 1. juni og det betyder, at en del varer i denne periode må flyves ind (frugt, æg og lignende) med dertil hørende højere priser. Der er god samarbejde med USA, så man får friske frugter hver fredag. Der er 2 gange fragtskibe til Qaanaaq samt bygderne. Bygderne er dog generelt mindre velforsynede. Ordet økologisk mad har i Grønland en helt speciel betydning. Qaanaaq ligger i et område med god fangst og fiskeri, og der er hele året mulighed for at købe friskfangede fisk og kød fra havpattedyr, narhval og især sæl. Kød fra rensdyr og moskusokse kan købes i jagtsæsonen. Gå på Brættet og se, hvad der er sæson for. Der er endda rimelige priser. Butikkerne er også begyndt at føre nogle økologiske varer, men udvalget er ikke så stort som i Danmark. Kommunikation I 1 af ugens dage er der via Upernavik - Ilulissat - Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) flyforbindelse til og fra København. Det betyder, at postforbindelserne er langsomme, og man kan på disse dage ofte købe ugeavis i butikkerne. Udviklingen på telekommunikationområdet er her som i resten af verden enorm og heldigvis med stærkt faldende priser. Tefontakst til Danmark via fastnet koster 0,99 kr./minut. Det er normalt noget dyrere at ringe fra Danmark til Grønland. Forbindelsen er dog stadig dyr og ikke så hurtig og stabil som i Danmark. På skolerne står der computere til rådighed for lærerne. Her er også internetadgang. Der findes forskellige internets størrelse på 9gb=599,-, 20gb=999,- om måneden. Bolig Boligbyggeriet i Grønland er præget af, at det har været det offentlige, der opførte og ejede boligerne. Boligerne i byen er oftest enkelthuse. Kvaliteten af boligerne er god med vand, varme og elektricitet. I bygderne er boligerne oftest enkelthuse, hvor der er el og oliefyr, men vand bliver bragt og der er ikke etableret kloaksystem. Boligerne er forsynet med elkomfur, men ikke med hårde hvidevarer i øvrigt (opvaskemaskine, vaskemaskiner, køleskab og fryser). Disse bør derfor medsendes som flyttegods. Såfremt man indkøber nye hårde hvidevarer i Danmark til brug i Grønland, kan disse medbringes momsfrit, hvis det aftales med flyttefirmaet inden indkøbet. Alle varerne kan desuden købes i Qaanaaq til rimelige priser (momsfrit, men med et fragttillæg). Under tjeneste i Grønland anvises bolig efter familiestørrelse. For boligen betales der husleje efter gældende regler. Der betales ved indflytning et depositum på 3 mdrs. husleje, der dog kan afdrages over 12 mdr. Lejeren skal betale en forholdsvis andel af standardvedligeholdelsen af boligen ved fraflytning inden 100 måneder (8 år og 4 mdr.). Herefter overgår vedligeholdelsen helt til udlejer. Afgørelse af boligfordelingen foretages af de stedlige myndigheder. På grund af de særlige forhold i bygderne, betales der her ikke husleje, men boligbidrag for boliger. Dette

3 bidrag er betydeligt lavere end tilsvarende husleje i byerne. Selvom der bygges, er der fortsat boligmangel i Qaanaaq, og nyansatte kan forvente at skulle indkvarteres vakant. En vakantbolig er en midlertidig bolig, der til gengæld er møbleret og udstyret med alt nødvendigt, inklusive sengetøj, håndklæder og lignende. De fleste får en bolig umiddelbart efter ankomst til byen og der går sjældent mere end 3 måneder, før det lykkes. I den vakante periode betales der ikke husleje. Alle uddannet lærere får arbejdsgiverandel til huslejen. Fritid Sport: Qaanaaq har et rolig idrætsliv. Byen rejser til forskellige Grønlandsmesterskab i håndbold og fodbold, ofte med deltagelse af elever fra skolen. Der er dermed rige muligheder for at dyrke sport året rundt. Byen har en lille sportshal, hvor der drives mange former for idræt: Badminton, volleyball, håndbold, fodbold, Tae-Kwon-Do, Zumba, og lignende. Udendørs har byen en grusbane, hvor der sommeren igennem spilles fodbold. Friluftsliv: Hele året er der mulighed for dejlige ture i fjeldet, eventuelt på en af de adskillige velafmærkede vandreruter omkring byen. Om efteråret er der mulighed for at samle svampe eller plukke bær. Mange i byen har båd, og om sommeren og efteråret er det populært at sejle til områder i nærheden af Qaanaaq. Det er en dejlig oplevelse at sejle ud og fange sæler - eller blot sidde og kigge ud over vandet med isfjeldene. Hvalbestanden er stigende, så der er store chancer for at se narhvaler svømme forbi, fra byen. Man kan også sejle ud i nærheden af isfjeldene og nyde synet af disse kæmper, vel vidende at ca. 80 % ligger under vandet. Knud Rasmussen, der foretog store ekspeditioner med hundeslæde, er hans hus lavet om til et museum. Byen er stadig berømt for sine gode slædehunde og mange lærere er her blevet dybt grebet af glæden ved at køre med eget hundespand. I slædesæsonen er snakken på lærerværelset ofte præget af mulighederne for at køre på det ene eller det andet slædespor, hundenes lydighed (eller især ulydighed), isens beskaffenhed og så videre. Det er en stor oplevelse at sidde på en slæde med 7-15 hunde foran, men som kusk også anstrengende de første gange, indtil man lærer den rigtige teknik. Mange vælger at komme ind som partner i et eksisterende slædespand, så de ikke står alene med det i starten. Jagt og fiskeri: For at gå på jagt kræves der et fangstbevis. Sejlture kan ofte kombineres med jagt og fiskeri. Der pilkes polartorsk, der er begyndt at fanges ammassatter og om vinteren skydes en snehare. En stigende rensdyrbestand giver gode muligheder for rensdyrjagt syd for byen. Fritidsundervisning: Vinteren igennem er der en del tilbud i fritidsundervisningen. Der er mange kreative fag, for eksempel musik, slædebygning og skindsyning, strikning. Normalt er der også grønlandsk for begynder. Holdene oprettes kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal elever.

4 Fritidsaktiviteter med forskellige foreninger: Der afholdes der en lang række koncerter og kulturelle arrangementer, ligesom der er skiftende udstillinger med grønlandske og udenlandske kunstnere. Museet: Katersugaasivik Knud Rasmussen holder til på Qaanaaq museum søndag eftermiddag. Her er der mulighed for at male i inspirerende omgivelser. Museet stiller staffelier til rådighed. Arbejdet: Det siger sig selv, at arbejdsforholdene er afhængige af, om man arbejder i byen eller en af bygderne. De ydre rammer for den daglige undervisning er noget forskellige fra sted til sted. Byskolerne er udstyret med normale klasseværelser og faglokaler, og eleverne undervises klassedelt. I bygderne undervises flere årgange på samme hold. Den daglige undervisning Undervisningen i Folkeskolen er styret af landstingsforordning nr. 8 af 21. maj Forordningen kaldes i daglig tale Atuarfitsialak der kan oversættes som Den gode skole. Efter Atuarfitsialak omfatter Folkeskolen 3 forløb af tilsammen 10 års varighed: en 3-årig afdeling: Nukarliit (yngstetrinnet) en 4-årig afdeling: Akulliit (mellemtrinnet) en 3- årig afdeling: Angajulliit (ældstetrinnet) Hele det 10-årige forløb er obligatorisk, men eleverne skal have mulighed for at fortsætte deres undervisning længere på et trin eller overgå til næste trin tidligere alt efter deres behov og forudsætninger. Der afsluttes med prøver i alle elevens fag. Elever kan efter individuel vurdering aflægge prøve efter 2, 3 eller 4 års skolegang på ældstetrinnet. De afgrænsede skoleforløb giver bedre muligheder for at opstille klare mål for undervisningen, at gennemføre systematiske evalueringer og dermed at følge den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Eleverne har gavn af den formelle markering af overgangene fra at være lille, til større og stor. En treårig indskoling giver elevens ressourcepersoner (forældre, pædagoger, lærere) bedre mulighed for at støtte eleven i at nå faglige og sociale kompetencer. En treårig udskoling giver bedre mulighed for at planlægge et relevant fremadrettet forløb for den enkelte elev. Atuarfitsialak slår også fast, at Folkeskolen er en tosproget (grønlandsk og dansk) skole med grønlandsk som modersmål, dansk som 1. og engelsk som 2. fremmedsprog og et valgfrit 3. fremmedsprog. Alle elever undervises på både grønlandsk og dansk. I det omfang, der er ressourcer til det, kan skolerne lave midlertidige holddelinger, så eleverne i vidt omfang kan få en undervisning, der svarer til deres faglige forudsætninger. Fagfordeling på afstand De fleste af fagene i den grønlandske folkeskole svarer nogenlunde til de danske. Der er dog to fag, som ikke findes i den danske fagvifte: Lokale valg og Personlig udvikling. Personlig udvikling indeholder mange af de faglige elementer, der tidligere hed emneundervisning, og ikke hørte under et bestemt fag. For eksempel erhvervsvejledning, sundhedslære og seksualundervisning. Lokale valg omfatter de praktisk/musiske fag, hvor man søger at tage hensyn til de lokale traditioner og de muligheder, der er i lokalområdet. Læreplanen for faget dansk bærer præg af, at dansk ikke er modersmål men 1. fremmedsprog. Skolernes ledelser søger at tage hensyn til de nye læreres ønsker, når der laves fagfordeling. Langt de fleste af de danske lærere i Grønland vil dog i større eller mindre udstrækning skulle påtage sig undervisning i dansk. Find læreplaner for de enkelte fag her: Sprog og kultur Den danske lærers arbejdsvilkår i Grønland er naturligvis præget af de sproglige og kulturelle forskelle. Dansk er første fremmedsprog for de grønlandske elever, og som ny dansk lærer kan du ikke forvente, at de forstår hvad du siger på dansk. Forholdet mellem den danske lærer og forældrene og kan, specielt i begyndelsen, være præget af en vis usikkerhed, men lige som i Danmark er der lagt et stort arbejde i at etablere

5 en god kontakt til forældrene. I bestræbelserne for at lette disse vilkår bliver de danske lærere, som ansættes ved det grønlandske skolevæsen, undervist i grønlandsk som fremmedsprog, normalt inden de første to år. Dette kan ske ved 2 timers undervisning om ugen, indlagt i det pligtige timetal, eller ved 2 ugers intensiv undervisning arrangeret på stedet af sprogskolen i Sisimiut, eller en anden form. I begge tilfælde er der tale om 80 lektioners indføring i det grønlandske sprog. Når man tager i betragtning, hvor lang tid det erfaringsmæssigt tager, og hvor omfattende en undervisning det normalt kræver at tilegne sig et fremmedsprog i en sådan grad, at man kan klare sig blot nogenlunde ubesværet, er det indlysende, at det beskrevne undervisningstilbud i sig selv langt fra er tilstrækkeligt. Men det må fremhæves, at selv et meget begrænset kendskab til det grønlandske sprog er af stor værdi når blot man husker at bruge det så ofte som muligt i samværet med eleverne. Skolen er fra 1953, er renoveret i 2005 forbindelse med indførelse af den gode skole, der tilpasses de nye strukturer. Selvstyret har i den forbindelse totalrenoveret og ombygget skolen Avanersuup Atuarfia. Skolen er parat til at fremme og understøtte de tanker om undervisning, der er fremsat i Atuarfitsialak. Det betyder for eksempel en klar opdeling i de tre alderstrin: Yngstetrinnet, mellemtrinnet og ældstetrinnet. Samtidig er der plads til, at selvstændigt elevarbejde, projektarbejde og gruppearbejde kan foregå - også på tværs af alderstrinnene. Ansættelse Afgørelse om ansættelse træffes af de kommunale myndigheder (Kultur- og undervisningsforvaltningen) efter udtalelse fra den enkelte skoles skolebestyrelse. Repræsentanter fra skoleledelsen i Qaanaaq gennemfører ansættelsessamtaler i Grønland og Danmark efter nærmere aftale med ansøgeren. Man ansætter såvel nydimitterede lærere som mere erfarne lærere. Det kan være enlige lærere, lærerpar eller par, hvoraf kun den ene er lærer. Det skal i den forbindelse anføres, at der er arbejdsløshed i Grønland, så det kan ikke umiddelbart forventes, at en ægtefælle, der ikke er lærer, vil kunne få arbejde, når man først er på stedet. Arbejdsløshedsunderstøttelse er ikke indført i Grønland, ligesom man ikke kan medtage dansk arbejdsløshedsunderstøttelse (man er ikke til rådighed for det danske arbejdsmarked). Ansættelsesvilkår Forudsætningen for at blive ansat som lærer i den grønlandske folkeskole er, at man har en lærereksamen fra et grønlandsk eller et dansk seminarium, der uddanner lærere til folkeskolen i Grønland og Danmark. Ansættelse i folkeskolen sker efter overenskomst indgået mellem Hjemmestyret og Lærernes Centralorganisation i Grønland (IMAK). Se: Ansættelse vil ske på prøve. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år, ved tjenestemandsansættelse 2 år. Ansættelse som tjenestemand vil kunne finde sted, såfremt man i umiddelbar tilknytning til ansættelsen kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland eller Danmark, og vil da finde sted efter den grønlandske tjenestemandslov og aftaler med IMAK. Der er intet til hinder for samtidig at være varigt ansat tjenestemand i Danmark og ved de grønlandske kommuner. Tjenestemænd i Danmark i folkeskolen (lukket gruppe), der ansættes ved de grønlandske kommuner, har i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 ret til tjenestefrihed uden løn. De enkelte kommuner er derudover af Kommunernes Landsforening opfordret til at yde overenskomstansatte tilsvarende tjenestefrihed. Ansættelse sker ved det kommunale skolevæsen som helhed. Lønforhold Oplysninger om lønforhold tilsendes nye ansøgere sammen med det øvrige informationsmateriale. Pensionsforhold ved overenskomstansættelse Der etableres pensionsordning i Lærernes Pension. Pensionsbidraget udgør 15,2 % af løn og undervisningstillæg. Pensionsbidraget fratrækkes lønnen og indbetales månedligt til pensionsordningen.

6 Arbejdsgiver indbetaler ikke til pension. Pensionsforhold ved tjenestemandsansættelse Der optjenes pension ved ansættelsen i Grønland. Der medregnes pensionsanciennitet optjent i Danmark. Udbetaling af pension varetages af den danske stat. Optjeningen registreres i et samarbejde mellem Finansministeriet (Personalestyrelsen) og Grønlands Hjemmestyre. Pensionsalderen i Grønland er 60 år, og man skal gå af, når man fylder 65 år. For til sin tid at kunne få pension udbetalt, skal man i alt have optjent mindst 3 års pension. Ved afsked før pensionsalder vil man få meddelt opsat pension. Dette betyder, at man vil kunne modtage sin pension optjent i Grønland efter det fyldte 60. år. Fælles for begge ansættelsesformer: Gruppeliv Pr. 1. januar 1999 er ansatte under begge ansættelsesformer omfattet af en gruppelivsforsikring. Forsikringen giver, ud over erstatning til de efterladte ved dødsfald, også mulighed for at få et større beløb udbetalt ved kritisk sygdom. Ferie Efter ferieloven i Grønland afvikler lærere ferie i skolernes sommerferie. Ferie optjent et kalenderår afvikles det følgende. Det er altså kun personer, der har været ansat i Qaanaaq i hele kalenderåret 2015, der har optjent ret til ferie med løn i hele ferien i Dette kommer hvert år bag på mange nyansatte! Eksempel: Hvis en lærer ansættes pr , skal der ved ferieafholdelsen i 2016 ske løntræk for den manglende optjeningsperiode ( = 7 måneder). Der skal i dette tilfælde ske et løntræk for 7/12 af 25 dages ferie = 14,5 dage. Til gengæld vil lærere, der kommer fra job i Danmark, have feriepenge til gode og således stort set få fuld løn under ferien. Værst vil det være for nydimitterede, der må leve på halv kraft i sommerferien, såfremt de ikke har forberedt et nøddepot. Et sådant bør altid oprettes under store ekspeditioner. Feriefrirejse Der er i 1998 oprettet en ferierejsefond, hvortil kommunen indbetaler et månedligt beløb for de ansatte, der er omfattet af ordningen. De ansatte kan hvert andet år søge denne fond om tilskud til ferierejse. Dette tilskud dækker stort set de faktiske billetudgifter. Fonden administreres af lærerorganisationen IMAKs feriefond. Tiltrædelse og fratræden Ved tiltræden ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og fri bohavetransport. Omfanget af den fri bohavetransport og transportforsikring fremgår af bilag i det informationsmateriale, som alle ansøgere får tilsendt. Efter tre års ansættelse er der fri bohavetransport efter gældende aftaler. Tiltrædelsesrejse Der vil fra kommunen blive reserveret billet til den ansatte og dennes medrejsende familie, inkl. børn under 18 år, i overensstemmelse med de oplysninger, som er givet i ansøgningsskemaet eller lignende. Rejsen foregår med fly. Der mellemlandes i Upernavik, Iluissat, Kangerlussuaq / Sdr. Strømfjord. Evt. ophold på hotel undervejs i Grønland er uden udgift for den ansatte og dennes familie, idet afregning af udgifterne sker ved et såkaldt "kostbevis". Eventuelt ophold i f.eks. København umiddelbart før afrejsen må ske for egen regning. Der kan ikke ydes godtgørelse for udgifter til kost og logi i den forbindelse. Kostbeviser og billetter fremsendes til den adresse, den ansatte har opgivet. Man bør kontrollere, at kostbevis og billet er korrekt ved modtagelsen. Rejsedatoen oplyses af kommunen og skal påføres ansøgningsskemaet om fritagelse for dansk skattetræk, F 56. Erfaringsmæssigt vil en del ansatte ønske at ændre rejsedatoen. Det lader sig kun vanskeligt gøre, og det må under ingen omstændigheder gøres uden forudgående aftale med ansættelseskommunen. Der gøres opmærksom på, at man højst må medtage 20 kg bagage pr. flybillet (dog ikke for børn under 2 år). Under tiltrædelsesrejsen samt under rejser i tjenstligt ærinde i øvrigt, hvor ansættelseskommunen betaler billetten, er de rejsende (inkl. medrejsende familie) omfattet af en rejseulykkesforsikring samt en rejsegodsforsikring tegnet af ansættelseskommunen. Ankomst Skolevæsenet sørger for at afhente de nye lærere i lufthavnen og hjælper dem med at finde sig til rette den første dag. Der kan i få tilfælde være ændringer i rejseplanerne i Grønland. Man bør orientere skolens kontor så hurtigt som muligt, såfremt der sker væsentlige ændringer i ankomsttidspunktet. Ved byskolen findes der en modtagegruppe, der har til opgave at sørge for, at nyansatte lærere føler sig velkomne og hurtigst muligt falder til i de nye omgivelser. De sørger for introduktion til byen og de nærmeste omgivelser. Samtidig bidrager de gerne med informationer, rådgivning og vejledning vedrørende alle forhold på skolen såvel som livet udenfor skolen.

7 Godstransporten Særlige bestemmelser vedr. transport af flyttegods fremsendes til nyansatte. Læg her mærke til bestemmelserne om mængden af flyttegods, der betales af ansættelseskommunen. Flyttefirmaet har erfaring i vurdering af rumfanget. Børneinstitutioner i Grønland Nyansatte kan ikke forvente deres barn/børn optaget i børnehave/vuggestue uden om ventelisterne. Det tilrådes derfor, at man ved ansættelse snarest kontakter kultur- og undervisningsforvaltningen om mulighederne for institutionsplads (gerne bilagt direkte ansøgning med barnets navn og personnummer). Skatteforhold Forskudsregistreringspapirer m.m. kan rekvireres fra Skattedirektoratets afdelingskontor i Danmark på adressen: Grønlands Repræsentation i København Strandgade 91, 3. Postboks København K Tlf Grønlandsk hovedskattekort vil blive fremsendt direkte til kommunens lønningskontor fra Selvstyrets skatteafdeling i Danmark, idet man beskattes i Grønland af indtjeningen, uanset man først rejser primo august. Lønkonto Lønnen vil blive anvist via EDB. Det er derfor en forudsætning, at man kan henvise til en lønkonto. Sammen med ansættelsesbrevet vil man blive bedt om at fremsende oplysning om lønkonto. Man kan have lønkonto i et dansk eller grønlandsk pengeinstitut. Ønskes bankkonto i det grønlandske pengeinstitut, kan nærmere oplysninger om konto m.v. fås ved henvendelse til: Grønlandsbanken Postboks Ilulissat Telefon: Telefax: Hvis man skal til en bygd bedes dette oplyst - med angivelse af bygdens navn. Det er muligt at dele den udbetalte løn, så et fast beløb hver måned kan indsættes på en lønkonto 2 (f. eks. hvis man har en budgetkonto, opsparingskonto eller lignende i et dansk pengeinstitut og ønsker at bevare denne). Hvis dette ønskes, skal begge kontonumre oplyses til ansættelseskommunen. Det er meget vigtigt, at man straks melder adresseforandringer og evt. kontakttelefonnummer til ansættelseskommunen, hvis man i tiden frem til afrejsen flytter til anden adresse end den, der er oplyst. Børneattest Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qaasuitsup Kommunia. Qaanaaq, den 9. marts 2015 Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga / Med Venlig Hilsen Dan D. Normann Atuarfiup pisortaa / Ledende skoleinspektør Avanersuup Atuarfia B-450, Box Qaanaaq Qaasuitsup Kommunia Telefon: Tel (Dir): Telefax: Webside: Skole:

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER København, september 2017 Jobprofil HVIDOVRE KOMMUNE PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER 1. Indledning Hvidovre Kommune har bedt Genitor om at bistå i forbindelse med ansættelse af en ny skoleleder til Præstemoseskolen.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

8-dags rundrejse i Sydgrønland

8-dags rundrejse i Sydgrønland 8-dags rundrejse i Sydgrønland Indhold... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad:... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq - Qassiarsuk.... 5 Dag 2. Byen Narsaq og Qaleralik-lejren...

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Indsendes til:

Indsendes til: NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE - GOVERNMENT OF GREENLAND Indsendes til: bolig@nanoq.gl BOLIGREKVISITION: Personalebolig i Nuuk - Anvendes ved tiltrædelse af stilling hvortil der er godkendt

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 CIRKULÆRE OM NORDISK UDVEKSLING AF PERSONALE I STATSADMINISTRATIONEN Indledning Med det formål at fremme det nordiske samarbejde

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

1 uge med hiking på is og kajak i Sydgrønland

1 uge med hiking på is og kajak i Sydgrønland 1 uge med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Skiekspedition på indlandsisen

Skiekspedition på indlandsisen Skiekspedition på indlandsisen Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og bygden Qassiarsuk... 5 Dag 2. Qaleralik-fjorden...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks 269 3900 Nuuk Svar til høring om forslag til Landstingslov om fiskeri. KANUKOKA skal efter høring

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

GAMMEQARFIK. Aasiaat

GAMMEQARFIK. Aasiaat Aasiaat Om skolen: 500 elever 31 kollegieelever 50 lærere 45 uddannede lærere 11 Ikke Grl. Sprogede undervisere Om skolens struktur: 3 afdelinger med afdelingsledere Fælles aktiviteter Aktivitetsdage Skema-løse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere