DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG"

Transkript

1 DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten, når vaskemaskinen anvendes. Behold brugervejledningen og programoversigten. Hvis du giver vaskemaskinen til en anden, skal du også give ham/hende brugervejledningen og programoversigten. FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 1. Fjernelse af emballagen og kontrol Efter at vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Service eller forhandleren. Kontrollér, at alt tilbehør og alle medfølgende dele er til stede. Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj. Hvis maskinen har været udsat for kulde inden leveringen, skal den stå i rumtemperatur et par timer, inden den tages i anvendelse. 2. Fjern transportboltene Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuelle skader under transporten. Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Når transportboltene er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 medfølgende plasthætter. 3. Opstilling af vaskemaskinen Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet (afhængigt af model). Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i toppladen. Opstil vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet. Kontrollér, at alle fire fødder står godt og sikkert på gulvet. Sørg desuden for, at maskinen er i vater (brug et vaterpas). I tilfælde af gulve at træ eller de såkaldte flydende gulve (f.eks. visse parket- eller laminatgulve), skal maskinen placeres på en krydsfinerplade på 60 x 60 cm med en højde på mindst 3 cm. Krydsfineret skal fastgøres til gulvet. Sørg for, at ventilationsåbningerne i vaskemaskinens sokkel (afhængigt af model) ikke er dækket til af et tæppe eller andet materiale. 4. Vandtilførsel Tilslut vandslangen til drikkevandstilslutningen iflg. vandforsyningens anvisninger.. Modeller men én vandtilførsel: koldt vand Modeller med to vandtilførsler: koldt og varmt vand, eller blot koldt vand (se afsnit Monterings- vejledning ) Vandhane: Vandtryk (flowtryk): 3/4 gevindskåret tilslutning til flexslange kpa (1-10 bar). Der må kun bruges nye slanger til at forbinde vaskemaskinen til vandforsyningen. Brugte slanger må aldrig bruges, men skal kasseres. Til modeller med tilførsel af varmt vand: Temperaturen på det tilførte vand må ikke overstige 60 C. 5. Tømning Sæt afløbsslangen fast til vandlåsen, eller til et andet udløb til kloakken. Hvis vaskemaskinen er sluttet til et integreret udtømningssystem, skal du sikre dig, at dette er forsynet med en ventil til forhindring af samtidig tilførsel og udtømning af vand (vandlåseffekt). 6. Eltilslutning Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Specifikationer for spænding, strømforbrug og nødvendige sikringer findes indvendig på maskinens luge. Maskinens tilslutning til strømforsyningen skal udføres ved hjælp af et ekstrabeskyttet stik (Schuko) i henhold til gældende regler. Vaskemaskinen skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen. Efter installationen skal det sikres, at der altid er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen ved hjælp af en 2-polet afbryder. Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Service. Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af Service. Anvend kun vaskemaskinen til husholdningsbrug. Mindste indbygningsmål: Bredde: 600 mm Højde: 850 mm Dybde: 600 mm DK 1

2 ADVARSLER OG RÅD 1. Sikkerhedsregler Vaskemaskinen er kun godkendt til indendørs brug. Opbevar aldrig brændbare væsker i nærheden af maskinen. Børn må aldrig lege med vaskemaskinen eller kravle ind i tromlen. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du først kontakte Service eller specialforhandleren for at kontrollere, om det er muligt. Placering af en tørretumbler oven på vaskemaskinen er kun tilladt, hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås hos Service eller en specialforhandler. Anvend ikke vaskemaskinen ved temperaturer på under 5 C. Efterlad aldrig vaskemaskinen tilsluttet, når den ikke er i brug. Luk for vandhanen, når den ikke bruges. Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal maskinen slukkes, eller stikket tages ud af stikkontakten. Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som trin. Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Service. Maskinens tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret servicemand/elektriker. Producenten er ikke ansvarlig for nogen skade på vasketøjet, der er forårsaget af en uhensigtsmæssig eller forkert overholdelse af de vaskeanvisninger på mærkesedlerne, der er hæftet på tøjet eller linnedet. 2. Emballage Emballagematerialet kan genbruges 100%, og det er mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen. 3. Bortskaffelse af emballage og gamle vaskemaskiner Vaskemaskinen er fremstillet af genbrugsmaterialer. Vaskemaskinen skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Inden vaskemaskinen kasseres, skal alle sæberester fjernes og strømkablet skæres af, så vaskemaskinen ikke kan benyttes. Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. 4. Frost Anbring ikke vaskemaskinen i et rum, hvor det kan fryse. Hvis det ikke kan undgås skal De sikre Dem, at alt vand er pumpet ud af vaskemaskinen. Afmontér tilførselsslangen fra tilføringsventilen og lad alt vand løbe ud fra den. Afmontér fraløbsslangen fra vandlåsen eller vaskekummen og lad alt vand løbe fra den. Luk overskudsvand ud af vaskemaskinens indre iflg. instruktionen i kapitlet Udledning af overskudsvand ; med hjælp fra en anden person skal De tippe vaskemaskinen fremover og lade alt vand løbe fra den. 5. Besparelse tips Din vaskemaskines vandforbrug er optimeret. I nogle programmer kan du derfor ikke se vand gennem lugens vindue, når maskinen er i gang. Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, maksimale mængde. Overskrid ikke doseringerne angivet på vaskemidlets emballage. Øko-bolden - et specielt system i afløbet - forhindrer, at vaskemiddel fra tromlen ledes ud i det omgivende miljø. Brug kun Forvask (hvis programmet findes på din vaskemaskine) til meget snavset tøj! Spar vaskemiddel, tid, vand og energi ved ikke at vælge Forvask til let til normalt snavset vasketøj. Pletter kan behandles med pletfjerner, og indtørrede pletter kan blødes op i vand før vask for på den måde at undgå kogevask. Spar energi ved at bruge et 60 C i stedet for et 95 C vaskeprogram eller et 40 C i stedet for et 60 C vaskeprogram. Spar energi og tid ved at vælge en høj centrifugeringshastighed og dermed reducere tøjets vandindhold, før det tørres i tørretumbler. 6. EU-overensstemmelseserklæring Apparatet er i overensstemmelse med de europæiske standarder: 2006/95/EØF Lavspændingsdirektivet 2004/108/EØF EMC-direktivet DK 2

3 VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR Afhængigt af model 1. Topplade 2. Betjeningspanel 3. Sæbeskuffe 4. Servicemærkat (indvendigt på lugen) 5. Luge 6. Adgang til pumpen og nødudledningsslangen (hvis det er en del af modellen) befinder sig bag soklen. 7. Justerbare fødder LUGE Lågen til vaskemaskinen skal De åbne ved at trække i lågens håndtag mod Dem selv. Luk lugen ved at trykke den i uden anvendelse af overdreven kraft, til den klikker på plads. INDEN FØRSTE VASK For at fjerne eventuelt resterende vand, der er brugt til afprøvning på fabrikken, anbefales det at gennemføre en kort vaskecyklus uden vasketøj. 1. Åbn for vandhanen. 2. Luk lugen. 3. Hæld en lille smule vaskemiddel (maksimalt 1/3 af det, som producenten har anbefalet til snavset vasketøj) i panelet hovedvask i sæbeautomaten. 4. Indstil på og start programmet Syntetisk 60 (se på separat Programoversigt ). DK 3

4 FORBEREDELSE AF VASK 1. Sorter vasketøjet efter... Stoftype / vaskesymbol Bomuld, blandede fibre, strygefrit/syntetisk, uld, ting til håndvask. Farve Adskil kulørt fra hvid vask. Vask nyt, kulørt tøj separat. Størrelse Vask tøj med forskellig størrelse sammen for bedre at fordele tøjet i tromlen. Sarte stoffer Vask sarte stoffer og små stykker tøj (f.eks. nylonstrømper, bælter etc.) og tøj med kroge (f.eks. brystholdere) i en vaskepose eller et pudebetræk med lynlås. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld. 2. Tøm lommerne Mønter, sikkerhedsnåle og lignende kan beskadige vasketøjet samt vaskemaskinens tromle og kar. 3. Lukkemekanismer Luk lynlåse, knap knapper og hægt hægter. Bind bælter og bændler sammen. Pletfjerning Blod, mælk, æg osv. fjernes normalt af programmets automatiske enzymfase. Til pletter fra rødvin, kaffe, te, græs, frugt og lignende tilsættes et pletfjerningsmiddel i vaskemiddelskuffens rum til hovedvask. Stærkt snavsede områder forbehandles om nødvendigt med pletfjerner. Farvning og blegning Brug kun farver og pletfjerningsmidler, der er egnede til vaskemaskiner. Følg producentens vejledning. Vaskemaskinens plast- og gummikomponenter kan blive misfarvede af farver eller blegemidler. Fyldning af maskinen 1. Åbn lugen. 2. Læg tøjet i vaskemaskinen. Undgå overfyldning. Overhold de vægtangivelser, der findes i Programoversigt (overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj). 3. Luk lugen. VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde!! Valget af vaskemiddel afhænger af: - Stoftype (bomuld, strygefrit / syntetiske stoffer, sarte stoffer, uld). - Farven. - Vasketemperaturen. - Hvor snavset tøjet er og typen af snavs. Brug kun specielle vaskemidler til vask af uld og tøj af mikrofibre (f.eks. sports- og badetøj). Eventuelle hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i fosfatfrie vaskemidler. Hvis dette forekommer, kan du ryste og/eller børste tøjet eller anvende flydende vaskemiddel. Anvend kun vaske- og tilsætningsmidler, der er beregnet til husholdningsvaskemaskiner. Anvend kun afkalkningsmidler, farver eller blegemidler til forvask (hvis programmet findes på din vaskemaskine), der er egnede til brug i husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der angriber dele på vaskemaskinen. Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, rensebenzin). Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med Forvask (hvis programmet findes på din vaskemaskine). DK 4 Brug ikke flydende vaskemiddel, nå funktionen Programmeret start (hvis den findes på din vaskemaskine) aktiveres. Dosering Følg doseringsvejledningen på vaskemiddelpakningen. Doseringen afhænger af: Hvor snavset tøjet er og typen af snavs Vaskens størrelse - ved fyldt maskine: Følg vaskemiddelproducentens anvisninger. - halvfyldt: 3/4 normal dosering. - mindste mængde (ca.1 kg): 1/2 normal dosering Hvis der på pakningen til vaskemidlet ikke er anført mængden af vasketøj, anbefaler fabrikanterne almindeligvis 4,5 kg vasketøj, når der bruges koncentreret vaskemiddel og 2,5 kg vasketøj når der bruges et moderat vaskemiddel. Vandets hårdhed i området (spørg på kommunens tekniske forvaltning). Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand. For meget vaskemiddel kan resultere i forøget skumdannelse, hvilket vil forringe vaskeresultatet. Hvis vaskemaskinen registrerer for meget skum, vil den muligvis forhindre centrifugering eller at vaskeprocessen forlænges og vandforbruget øges (se bemærkninger om for stor mængde skum i kapitlet Fejlfindingsoversigt ). For lidt vaskemiddel kan medføre gråt vasketøj og kalkaflejringer på tromle, slanger og varmelegeme.

5 Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler Sæbeskuffen har tre rum (fig. A ). Rum til forvask Vaskemiddel til forvasken Rum til hovedvask Vaskemiddel til hovedvasken Pletfjerningsmiddel Blødgøringsmiddel Rum til skyllemiddel Skyllemiddel Flydende blegemiddel Fyld kun tilsætningsmidler i op til MAX mær Hvis De anvender flydende vaskemiddel, så luk sæbeautomaten straks efter, at den er blevet fyldt med midlet. Brug af blegemiddel Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til skyllemiddelskuffen (luk sæbeskuffen omhyggeligt). Straks efter programslut startes programmet Skyl og centrifugering for at fjerne eventuel resterende lugt af klor; Efter ønske kan der tilsættes skyllemiddel. Der må aldrig tilsættes både blegemiddel og skyllemiddel i rummet til skyllemiddel på samme tid. Når De bruger blegemidler på basis af oxygener, skal De overholde producentens anbefalinger. A ( ) Brug af stivelse i pulverform Vælg programmet Skyl og centrifugering, og kontrollér, at centrifugeringshastigheden er på højst 800 o/m. Start programmet, og træk sæbeskuffen ud, til du kan se ca. 3 cm af skyllemiddelrummet. Hæld stivelsesopløsningen i skyllemiddelrummet, mens vandet løber ind i sæbeskuffen. DK 5

6 UDTØMNING AF RESTERENDE VAND/ RENGØRING AF FILTRET Det anbefales at kontrollere og rense filteret regelmæssigt, dog mindst to eller tre gange om året, specielt: Hvis kontrollampen for Rengør pumpe tænder: Hvis maskinen ikke pumper tilfredsstillende ud, eller hvis en centrifugering ikke gennemføres. Hvis vaskemaskinen er anbragt i et rum, hvor det kan fryse, skal De udlede al overskudsvandet for at undgå beskadigelse af maskinen. VIGTIGT: før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af. 1. Stands maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Fjern soklen (afhængig af modellen): - Tryk på låseanordningerne på højre og venstre side af soklen (hvis de er en del af modellen) i nedadgående retning for at frigøre soklen og fjern den (fig. A ). - Fjern soklen ved at bruge vandlåsen til sæbeskuffen, tryk med hånden på den ene side af soklen nedad, stik derefter næsen på vandlåsen ind i mellemrummet mellem soklen og forsiden på vaskemaslinen og pres soklen ud (fig. B ). 3. Sæt et opsamlingsfad i nærheden af vaskemaskinen Hvis Deres vaskemaskine har en nødafløbsslange: løsgør nødafløbsslangen fra klemmen, eller træk den ud fra vaskemaskinen (afhængigt af modellen). - Hvis Deres vaskemaskine ikke har en nødafløbsslange: sæt et bredt og fladt fad under filtret (fig. D ), ignorér skridtene 5-8 og fortsæt med skridt Hold enden på nødafløbsslangen i opsamlingsfadet og træk proppen ud af den (fig. C ). 6. Vent på at al vandet løber ud, sæt derpå proppen tilbage i slangen (fig. E ). 7. Fastgør nødslangen til klemmen, eller stik den tilbage i vaskemaskinen (afhængig af modellen). 8. Læg en opsugningsklud (f.eks. et håndklæde) på gulvet foran filtret. 9. Åbn langsomt filtret ved at dreje mod uret (fig. F ), vent til al vandet er løbet ud, tag det så helt ud og fjern det. 10. Tip maskinen forsigtigt fremad (det er herunder nødvendigt med hjælp fra en anden person) for at al vandet løber fra. 11. Rens filtret og kammeret, hvor det er anbragt, kontrollér at rotoren i pumpen i filterkammeret kan dreje frit. 12. Læg filtret tilbage og skrue det til i urets retning til det sidder fast. 13. Hæld ca. 1 l vand i sæbeskuffen for at Eco systemet aktiveres påny. Kontrollér at filtret er rigtigt ilagt og tætnet. 14. Montér soklen tilbage (fig. G ); hvis det er nødvendigt, skal De tippe vaskemaskinen bagud (herunder er det nødv endigt med hjælp fra en anden person). 15. Sæt stikket i stikkontakten. Vaskemaskinen er nu klar til brug igen. A B C D E F G DK 6

7 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Kabinet og betjeningspanel Kan rengøres med en blød, fugtig klud. Hvis det er nødvendigt, skal De bruge sæbevand eller et mildt neutralt rengøringsmiddel (brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, slibemidler eller universelle rensemidler - de kan beskadige overfladen). Det indvendige af maskinen Efter hver vask skal lugen efterlades åben i nogen tid for at give maskinen mulighed for at tørre indvendigt. Hvis du kun sjældent vasker ved 95 C, anbefales det med mellemrum at køre et 95 C program uden tøj men med en lille smule vaskemiddel for at holde maskinen ren. Rengøring af vaskemiddelskuffen Lugens pakning Tør lugepakningen med en absorberende bomuldsklud efter hver vask. Kontrollér, at lugepakningen er helt tør, før den tomme vaskemaskines luge lukkes. Efterse pakningen regelmæssigt. Filter Efterse og rengør filteret to eller tre gange årligt (se Rengøring af filteret/udtømning af resterende vand ). Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen. A PUSH 1. Træk påfyldningsskuffen ud til den standses. Pres med fingeren på det sted, hvor vandlåsen er mærket med PUSH (fig. A ), hvorved De frigør skuffen, og derefter kan De trække den helt ud. 2. Tag vandlåsen ud fra panelet til skyllemiddel ved at trække den opad (fig. B ). 3. Skyl alle delene unden rindende vand 4. Rengør skuffen med en fugtig klud. 5. Anbring vandlåsen tilbage i panelet til skyllemiddel, pres den ned, til den standses, skub så skuffen tilbage mod tragten til dosering af vaskemidler. Tilførselsslangen (-slanger) (fig. C, D eller E - afhængig af modellen) De skal regelmæssigt kontrollere tilførselsslangen, at den ikke er bukket og ikke har revner, og hvis det er nødvendigt, skal De udskifte den med en ny slange af den samme type. Tilførselsslangen, som det fremgår af fig. D, har en sikkerhedsventil til beskyttelse af maskinen mod ukontrolleret tilførsel af vand. Hvis kontrolvinduet til sikkerhedsventilen er rødt, har sikkerhedsventilen været aktiveret, og det er nødvendigt at udskifte slangen. For at fremskaffe en ny tilførselsslange skal De kontakte vores eftersalgsservice eller Deres specialforhandler. Når De afmonterer tilførelsesslangen (fig. D ) skal De trykke på frigørelsessikringen. Hvis Deres tilførselsslange har et gennemsigtigt overfladelag (fig. E ), skal De regelmæssigt kontrollere farven på det. Hvis farven på den gennemsigtige overflade er blevet mørk, er det et tegn på, at der er en revne i slangen, og slangen bør udskiftes. For at fremskaffe en ny tilførselsslange skal De kontakte vores eftersalgsservice eller Deres specialforhandler. Rengøring af filteret i vandtilførselsslangen 1. Luk for vandforsyningen, og gør tilførselsslangen fri af vandhanen. 2. Rens det indvendige trådfilter, og skru vandtilførselsslangen på vandhanen igen. 3. Skru nu tilførselsslangen af bag på vaskemaskinen. 4. Træk trådfilteret ud af tilslutningen til vaskemaskinen med en universaltang, og rens det. 5. Sæt trådfilteret på plads igen, og skru tilførselsslangen på. 6. Kontrollér, at samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. DK 7 B C D E Frigørelsessikring Sikkerhedsventilens skueglas

8 FEJLFINDINGSOVERSIGT Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Dette gør det muligt at opdage fejl i god tid, og sikkerhedssystemet kan reagere i henhold hertil. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på nogle få minutter. Problem Maskinen vil ikke starte, ingen kontrollamper lyser Maskinen starter ikke, selvom der er trykket på Start (Pause) Maskinen standser midt i programmet, og kontrollampen for Start (Pause) blinker Sæbeskuffen indeholder rester af vaskemiddel og/eller tilsætningsmidler Vaskemaskinen ryster under centrifugering Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt Maskinen afbryder gangen i nogle minutter midt i programmet; det synes som om programmet ikke vil fortsætte. Rester af vaskemiddel på vasketøjet efter vask Programtiden er betydelig længere eller kortere end anført i programskemaet eller på displayet (hvis det forefindes) Årsag - Afhjælpning - Råd Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten. Stikkontakten eller sikringen fungerer ikke korrekt (prøv efter med en bordlampe eller tilsvarende anordning). Der er ikke trykket på knappen On/Off (hvis den findes). Lugen er ikke lukket korrekt. Funktionen Børnesikring/Blokerede taster er aktiveret (hvis det forefindes på Deres model). For at ophæve blokeringen af tasterne, skal De på samme tid trykke på begge taster markeret med nøglesymbolet og hold dem inde i mindst 3 sek. Nøglesymbolet forsvinder fra displayet, og programmet kan startes. Funktionen Skyllestop aktiveres, og symbolet for Skyllestop tænder i programsekvensindikatoren. Tryk på tasten Start(Pause) for at starte programmet Udtømning af vand. Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen, og tryk på Start(Pause). Programmet er blevet afbrudt, og lugen er blevet åbnet - luk lugen, og genstart programmet ved at trykke på Start(Pause). Maskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret (se Beskrivelse af kontrollamper, der indikerer fejl i programskemaet). Der er ikke blevet åbnet for vandhanen, eller vandtilførselsslangen er bøjet eller tilstoppet (kontrollampen for Vandhane lukket tænder). Der kommer ikke vand nok ind. Filtrene i vandtilførslen kan være tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). Transportboltene er ikke fjernet. Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Maskinen er ikke i vater / støtter ikke sikkert på alle fire fødder (se separat Installationsvejledning ). Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (f.eks. badekåber), kan dette system automatisk reducere centrifugeringshastigheden eller helt afbryde centrifugeringen for at beskytte maskinen. Tunge stykker tøj forhindrede centrifugeringen, læg flere mindre stykker tøj i maskinen, og gentag centrifugeringen. Kraftig skumdannelse forhindrede centrifugering. Vælg og start programmet Skyl og centrifugering. Undgå at dosere for meget vaskemiddel (se Vaske- og tilsætningsmidler ). Knappen Centrifugeringshastighed er indstillet på en for lav hastighed. Det er en normal egenskab ved vaskemaskinen, at den kan optimere skyllefasen. Én af grundende til afbrydelsen kan være anvendelse af en for stor mængde vaskemiddel; vaskemaskinen afbryder automatisk programmet for at der kan ske en nedsættelse af mængden af skum. Denne afbrydelse kan gentages nogle gange, indtil mængden af skum er blevet nok sænket til at fortsætte vaske-processen. Hvis der fortsat er for meget skum, så vil kontrollampen Service lyse og displayet viser F18 eller Fod - se anvisninger vedr. kontrollampen Service på de følgende sider. Hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i fosfatfrie vaskemidler. - undgå overdosering af vaskemiddel, brug flydende vaskemiddel, vælg om muligt funktionen Kraftigt skyl, børst tøjet. Det er en normal egenskab ved vaskemaskinen at kunne tilpasse sig faktorer, der kan have indflydelse på længden af programmet, f.eks. en for stor mængde skum, ubalance i indholdet pga. tunge klædningsstykker, en for lang opvarmning pga. lav temperatur i det tilførte vand, osv. Herudover korrigerer vaskemaskinens sensorsystem længden af vaskeprocessen i forhold til mængden af vasketøj. På grundlag af disse faktorer udregnes der iløbet af programmet, hvorlænge det skal varer, og hvis det er nødvendigt aktualiseres det; på displayet (hvis det forefindes) vises der animation i korrektionsfasen. Til små mængder vasketøj kan der være en tidsangivelse på programskemaet forkortet helt ned til 50%. DK 8

9 Beskrivelse af kontrollamper, der tilkendegiver en fejl Der tændes en kontrollampe, der tilkendegiver en fejl Vandhane lukket Rengør pumpe Beskrivelse - Årsager - Afhjælpning Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Kontrollampen for Start (Pause) blinker. Undersøg om: vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt. der er knæk på vandslangen. filteret i vandtilførselsslangen er tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). vandslangen er frosset til. skueglasset på sikkerhedsventilen på vandtilførselsslangen er rødt (hvis maskinen har en vandtilførselsslange som vist på billede D - se forrige afsnit Rengøring og vedligeholdelse ). Udskift slangen med en ny slange af samme type. Den kan fås hos Service eller en specialforhandler. Når problemet er løst, genstartes programmet med tryk på Start (Pause). Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Vaskemaskinen standser på det respektive programtrin. Tag stikket ud, og undersøg, om: der er knæk på afløbsslangen, eller om slangen er blokeret af andre årsager. pumpen eller filteret er tilstoppet (se afsnit Udtømning af resterende vand/ Rengøring af filtret. Før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af). Afløbsslangen er frosset. Når problemet er afhjulpet trykke på Reset -knappen i mindst 3 sekunder. Vælg atter det ønskede program. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). DK 9

10 Der tændes en kontrollampe, der tilkendegiver en fejl Angivelse på displayet (hvis den findes) fra F03 til F43 (undtagen F18 og F24 ) Beskrivelse - Årsager - Afhjælpning Fejl i et elektrisk modul Tryk på knappen Nulstil i mindst 3 sekunder. Service F24 F02 eller FA I tilfælde af at der bruges vasketøj med høj gennemblødningsgrad, eller hvis De har brugt en stor mængde vasketøj med et program, indstillet til små mængder. Overfyld ikke vaskemaskinen! Tryk på knappen Reset i mindst 3 sek. for at afbryde programmet. Vælg og start program Skyl og centrifugering,for at De afslutter den afbrudte vaskeproces korrekt. Aquastop-fejl I tilfælde af fejl på modeller med stort display lyser der et rødt symbol Aquastop Drej programknappen til positionen Off/O, træk elstikket ud fra nettet og luk ventilen til vandtilførslen. Tip maskinen forsigtigt fremad (det er herunder nødvendigt med hjælp fra en anden person) for at al vandet løber fra. Derefter: Sæt stikket i stikkontakten. Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl. Luk for vandhanen, og kontakt Service). Vælg og start derefter det ønskede program igen. F18 eller Fod En for stor skummængde En for stor mængde skum har afbrudt programmet. Hvis De har valgt funktionen Anbefalet dosering (hvis den forefindes på modellen), skal De kontrollere, at den doserede mængde, der er indstillet til de forskellige programgrupper, svarer til den anbefalede mængde af anvendte vaskemidler (detaljer, se i den særligt leverede anvisning til Anbefalet dosering ). Vælg og start programmet Skyl & Centrifugering. Derefter vælges og startes det ønskede program igen. Brug mindre vaskemiddel. Se også afsnittet Vaskemaskinen afbryder gang.. på første side af Fejlfindingsoversigt. Hvis én af de ovennævnte fejl fortsætter, skal De afbryde for strømmen til maskinen, lukke ventilen til vandtilførsel og tilkalde service (se næste afsnit). DK 10

11 SERVICE Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3. Hvis fejlen varer ved, kontaktes Serviceafdelingen. Oplys venligst: Fejltypen. Modellen. Servicenummeret (nummeret efter ordet SERVICE). Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen. Fulde navn og adresse. Telefonnummer Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Alternativt kan du kontakte den forhandler, hvor du købte maskinen. TILBEHØR For nogle modeller kan følgende erhverves via Service eller en specialforhandler: et sokkelelement, der kan monteres under din vaskemaskine. Den hæver vaskemaskinen, så det bliver lettere at fylde og tømme den, da du ikke behøver at bøje dig for at få adgang til maskinen. Desuden giver elementet muligheder for pladsbesparelse, idet det kan bruges til opbevaring. Opstablingssæt, vha. hvilket De kan fastgøre en tørretumbler. Opstablingshylde, vha. hvilken De kan fastgøre tørretumbleren ovenpå vaskemaskinen, hvorved De sparer plads og gør det lettere at påfylde og tømme tørretumbleren i denne høje position. Dækplade, der muliggør indbygning af vaskemaskinen under elementkøkkenets uafbrudte arbejdsbord. Forhør Dem hos serviceværkstedet eller hos en specialiseret forhandler, om det er muligt at indbygge Deres vaskemaskine i elementkøkkenet. TRANSPORT OG HÅNDTERING Løft aldrig vaskemaskinen i toppladen, når den skal transporteres. 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Kontrollér, at lugen og sæbeskuffen er korrekt lukkede. 4. Afmonter tilløbs- og afløbsslangerne. 5. Tøm alt vand ud af slangerne og maskinen (se Udtømning af resterende vand/ Rengøring af filtret ). 6. Sæt transportboltene på (obligatorisk). DK 11

12 MONTERINGSVEJLEDNING Billederne er på omslaget til denne brugsanvisning Støj, kraftige vibrationer og utætheder kan optræde ved forkert montering. Hvis maskinen IKKE er en indbygningsmodel, flyt maskinen uden at bære den i toppladen. FJERN TRANSPORTBOLTENE! (fig.1) Vigtigt: - Ikke fjernede transportbolte forårsager skader på maskinen! - Gem transportboltene til evt. senere transport af maskinen. I så fald monteres transportboltene i omvendt rækkefølge. 1. Løsn skruerne på alle 4 transportbolte med ca. 35 mm (fig. 2a). 2. Skub skruerne ind i maskinen til de stopper (min. 20 mm) (fig. 2b). 3. Træk gummiringene ud af hullerne (træk ikke i skruerne!). Hele transportbolten kan nu fjernes (fig. 2c). 4. Sæt plastickapslerne, der fulgte med vaskemaskinen, ind i hullerne for at lukke dem (fig. 2d). JUSTERING AF FØDDERNE Maskinen skal opstilles på en solid og plan gulvoverflade (brug om nødvendigt et vaterpas). Hvis maskinen skal stå på et trægulv eller et flydende gulv, skal vægten fordeles ved at sætte den på en krydsfinerplade med målene 60 x 60 cm og en tykkelse på mindst 3 cm. Fastgør pladen til gulvet. Hvis gulvet er ujævnt, justeres de fire justeringsfødder efter behov. Læg ikke træstykker, pap og lignende under fødderne. Skru benene til vaskemaskinen ud med hånden, 2-3 omdrejninger imod uret, løsgør derefter sikkerhedsmøtrikken ved hjælp af en nøgle (fig. 3, 4). Løft maskinen en smule, og juster føddernes højde ved at dreje dem (fig. 4). Vigtigt: spænd kontramøtrikken igen ved at skrue den mod uret, dvs. mod maskinens kabinet (fig. 5, 6). TILSLUTNING AF TILLØBSSLANGE Hvis den tilførende vandslange ikke allerede er monteret, så skru den ende af slangen med knæet på med hånden på bagsiden af vaskemaskinen (fig. 7, 8). Skru den lige ende på med hånden på vandhanen, og stram den fast. Bemærk: Ingen knæk på slangen! Maskinen må ikke tilsluttes et blandingsbatteri på en trykløs vandvarmer. Kontrollér, om samlingerne er vandtætte, ved at åbne helt for vandhanen. Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en trykfast slange af passende længde (min kpa, godkendt i henhold til EN 50084). Hvis du har brug for en længere vandslange, så kontakt vores Efter Salgsservice eller forhandleren. Undersøg jævnligt tilløbsslangens tilstand, og udskift den om nødvendigt. Vaskemaskinen kan tilsluttes uden kontraventil. TILSLUTNING AF AFLØBSSLANGE 1. Hvis afløbsslangen er monteret som vist i fig. 9: Så tag den ud af holderne, som markeret med pile. 2. Hvis afløbsslangen er monteret i øverste del af vaskemaskinen (fig. 10): Tag slangen af begge klemmer (afhængig af model). 3. Sæt afløbsslangen fast til vandlåsen, eller til et andet udløb til kloakken. Sørg for, at der ikke er knæk på slangen. Fastgør slangen, så den ikke kan falde ned. Små håndvaske er ikke egnede til formålet. Hvis det er nødvendigt at forlænge afløbsslangen, skal der anvendes en slange af samme type, og samlingen skal lukkes tæt med spændebånd. Højde for afløb: Afløbsslangeforbindelsen skal være mindst 60 cm og højst 125 cm. Maks. samlede længde for afløbsslange: 2,50 m (i dette tilfælde er den maksimale tilslutningshøjde 90 cm). TILSLUTNING AF STRØMFORSYNING Brug en jordet stikkontakt. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Maskinens tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Tilslutningen til strømforsyningen skal foretages i henhold til gældende, lokal lovgivning. DK 12

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten,

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Før vaskemaskinen tages i brug

Før vaskemaskinen tages i brug Indhold Før vaskemaskinen tages i brug Tilbehør / medfølgende dele Installation Advarsler og generelle råd Vaskemaskinen og dens udstyr Luge Børnesikring Inden første vaskecyklus Forberedelse af vasken

Læs mere

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG BRUGERVEJLEDNING FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER PROGRAMMER UDTAGNING AF FILTER UDTØMNING AF

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER 3da00028.fm5 Page 32 Wednesday, April 4, 2001 7:05 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 3dk1029.fm Page 1 Monday, May 2, 200 :7 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere