LYMFOMINSTRUKS: diagnostiske procedurer. 1. Primærdiagnostik. Dokumenttitel: Dokumentdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYMFOMINSTRUKS: diagnostiske procedurer. 1. Primærdiagnostik. Dokumenttitel: Dokumentdata"

Transkript

1 Dokumenttitel: Formål: Definitioner: LYMFOMINSTRUKS: diagnostiske procedurer At beskrive diagnostiske procedurer ved maligne lymfoproliferative sygdomme (NHL, HL og CLL) med henblik på at sikre en ensartet, målrettet og evidensbaseret evaluering af patienterne på højeste internationale niveau Indhold: 1. Primærdiagnostik (side 1-4) 2. Billeddiagnostik (side 5) 3. Responsevaluering (side 6) 4. WHO klassifikation (appendix A side 7) 5. Prognostiske indeks for de enkelte sygdomme (appendix B-G side 8-13) 1. Primærdiagnostik Lymfomdiagnostik på OUH foretages ved anvendelse af den diagnostiske pakke på Afdeling for Klinisk Patologi. Diagnosen malignt lymfom skal hurtigst muligt (principielt inden evt. overflyttelse fra anden afdeling) og afhængigt af hvor patienten behandles, revideres af patologerne på OUH. Undertiden kræves nyt histologisk materiale ved usikkert klassificerede lymfomer eller til yderligere immunfænotypering og molekylærbiologisk diagnostik. Det er afgørende for korrekt planlægning af behandlingen, at der skaffes en præcis lymfomdiagnose i henhold til den seneste WHO klassifikation (appendix A). Lymfomdiagnostik kan udføres på - Lymfeknuder in toto: sendes som friskt, ufikseret væv til Afdeling for Klinisk Patologi med transporttid under 30 minutter. Transporteres i en plastic-beholder, som lukkes omhyggeligt. Der gives besked om, at der sendes friskt væv. Nålebiopsier: perifere lymfeknuderegioner kan ofte biopteres direkte med tru-cut nål. Lymfeknuder fra retroperitoneum og indre organer biopteres ultralydsvejledt med grovnål. Biopsinålens diameter skal være minimum 1,2 mm. Nålebiopsier anbringes på objektglas i glas med gazeserviet fugtet med isotonisk NaCl i bunden og sendes indenfor 30 minutter til Afdeling for Klinisk Patologi. Der skal så vidt muligt tages mindst 3 biopsier. Transporttider: inden 15.30: ufikseret materiale. næste morgen: opbevar i isotonisk NaCl i køleskab indtil forsendelse. længere forsendelsestider: vævet fikseres i buffet formalin. Lymfomdiagnostik på lymfeknudevæv indebærer morfologisk, immunhistokemisk, flowcytometrisk og molekylærbiologisk karakterisering. På Afdeling for Klinisk Patologi allokerer hæmatopatolog fremsendt væv til relevante diagnostiske undersøgelser (OUH): morfologisk undersøgelse immunhistokemi cytogenetik (ufikseret væv, dog ikke nålebiopsier). flowundersøgelse (ufikseret væv, dog ikke nålebiopsier). FISH undersøgelse: på celler kan for nærværende undersøges for MYC, MLL, t(1;19), t(4;14), del(9p), t(9;22), t(11;14), +12, der(13q), t(14;18), del(17p). På vævssnit kan for nærværende undersøges for rearrangement (men ikke fusion) af generne IgH, IgL, IgK, Bcl2, Bcl6, MYC, CyklinD1, MALT1, ALK. Molekylærbiologi (helst ufikseret væv, dog kan fikseret væv anvendes med nedsat sensitivitet): TCR-/IgH-gen-rearrangement-undersøgelse. biobank: 3 vævsstykker (nålebiopsier max. 1 stk.). Knoglemarvsundersøgelse: undersøges morfologisk, flowcytometrisk og cytogenetisk. Cytogenetik dog ikke indiceret ved restaging af allerede diagnosticeret lymfom. Ved mistanke om lymfominfiltration supplerende immunhistokemisk undersøgelse. NHL diagnostik Vejledende tabel for diagnostik af NHL subtyper: Lymfomtype Immunfænotype Molekylærbiologi Lymfoplasmacytic B-celle markører*, CD38 MZL B-celle markører*, IgM, t(11;18) CD35, CD21 SMZL B-celle markører*, IgM, 7q- CD35, CD21 FL B-celle markører, IgM, bcl-2, t(14;18) Dokumentdata Godkendelsesdato: 15 juli 2010 Godkendelsesansvarlig: Lene M. Knudsen Målgruppe: Læger Hæmatologisk afd. X Type: Instruks Kategori: Forfatter/e: Lars Møller Pedersen Revisionsdato: 1. august 2011 Anvendelsesområde: Revisionsansvarlig: Lars Møller Pedersen & Michael Boe Møller Versionsnummer: 5 Akkrediteringsstandard: afventer Side 1/ 13

2 CD10, bcl6 MCL CD5, cyklin D1, bcl-2, SOX11 t(11;14) DLBCL** B-celle markører* GCB-type: GCET1, CD10, bcl6 ABC-type: MUM1, FOXP1,bcl2 t(14;18) 20-30%, evt. EBV+, FISH for myc genrearrangement Diverse: CD5 (10%), CD30 (anaplastiske type) Burkitt CD10, bcl-6, Ki-67 (100%) t(8;14) myc, ofte EBV+ T-LBL TdT, CD3 T-celle lymfomer CD3, anaplastiske CD30 og Alk+ (60-85%) T-celle receptor (TCR) gen rearrangement NK-celle lymfomer CD56 ofte EBV+ *CD19, CD20, CD22, CD79a, SIg **morfologiske varianter: centroblastisk (prototypen), immunoblastisk, T-celle/histiocytrig, anaplastisk (CD30) og primær mediastinal type HL diagnostik Hovedtyper Nodular lymphocyte predominant HL (LPHL) Tumorcelle lymfocytære og histiocytære (L&H) celler B-celle markører + Undertyper Classical HL (chl) Hodgkin og Reed- Sternberg (H-RS) celler - nodular sclerosis (NS) mixed cellularity (MC) lymphocyte-depleted classical lymphocyte-rich CLL diagnostik Som retningslinje anvendes seneste reviderede kriterier fra NCI guidelines (Blood 2008; 111: ). - absolut lymfocytose (små modne lymfocytter) i perifert blod >5x10 9 /l med monoklonalitet påvist ved flowcytometri. - karakteristisk immunfænotype med B-cellemarkører (CD19, CD20, CD23), B-celle monoklonalitet for kappa eller lambda, og CD5 ekspression. Antigen B-CLL CD5 ++ CD10 - CD19 ++ CD20 Svag + CD22 Svag + eller - CD23 ++ CD79b Svag + eller - surface Ig Svag + eller- FMC7 - En score på 4-5 af CD5 pos. / CD23 pos. / sig svag pos. / CD79b svag pos. eller neg. / FMC7 neg. findes ved næsten alle tilfælde af B-CLL. Den perifere lymfocytose adskiller CLL fra et småcellet lymfocytært lymfom. Immunfænotypen adskiller CLL fra et mantle celle lymfom (CD23 neg eller svag pos, cyclin D1 pos), fra splenisk marginalzone lymfom (CD5 og CD23 neg) og fra follikulære lymfomer (CD5 og CD23 neg CD10 pos). Til afdelingens diagnostik anvendes aktuelt: Side 2/ 13

3 - differentialtælling af perifert blod - udstryg af perifert blod og marv - marv (eller perifert blod) til flowcytometri (inkl. ZAP70 og CD38) - mutationsundersøgelse og FISH (11q-, 12+, 13q-, 17p-) på marv (alternativt på perifert blod). En knoglemarvsprøve er ikke nødvendig i diagnostisk henseende såfremt immunfænotypen er 100% karakteristisk for CLL, men anvendes foreløbig som rutine (kan undlades hos biologisk ældre patienter og ved tilfældigt opdaget beskeden perifer lymfocytose). Marven giver således også prognostisk information (diffus vs nodulær infiltration), tillader vurdering af erytropoiesen og megakaryocytter, men giver først og fremmest mulighed for sikker differentialdiagnostik overfor MCL, MZL, LPL og lignende tilstande. Postterapeutisk er marven nødvendig i forhold til præcis responsvurdering og især til at konfirmere en CR i henhold til NCI guidelines. Nye genetiske ændringer med klinisk betydning kan opstå i løbet af sygdomsforløbet. FISH skal derfor som hovedregel foretages før 1., 2. og 3. linje be- handling. MRD undersøgelse (indikation og udførelse) ved CLL er beskrevet i behandlingsinstruksen. Stadieinddeling Obligatorisk (appendix B). Dette indebærer 1. anamnese, inkl. oplysning om varighed og væksthastighed af eventuelle lymfomer, symptomer på ekstranodal involvering og B- symptomer. 2. objektiv undersøgelse inkl. vurdering af performance status. Alle målelige parametre skal beskrives med anatomisk lokalisation og to-dimensionelle mål for alle foci 1cm. LYFO prøver Hæmatologi, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin, LDH, albumin, glukose, SR, kreatinin, Na, K, ion Ca, urat, M-komponent, IgG, IgA, IgM, beta-2 mikroglobulin. Viral status overvejes (CMV, EBV, hepatitis B, hepatitis C). HIV-test ved alle CNS-lymfomer samt lymfoblastlymfomer og Burkitt lymfom. Serologisk screening for infektioner Målgruppe: nyhenviste patienter med malign hæmatologisk sygdom. Undersøgelser: HIV CMV EBV Hepatitis B Hepatitis C UNDERSØGELSE Anti HIV1/HIV2 IgG og IgM antistof IgG og IgM antistof HbsAg Anti-HCV KONSEKVENS Ved positiv test henvisning til infektionsmedicinsk afdeling før behandlingsstart Ved positiv IgM suppleres med CMV-PCR. Eventuel CMV infektion overvejes og behandlingsbehov vurderes før antineoplastisk terapi. Ved positiv IgM suppleres med EBV-PCR. Eventuel EBV infektion overvejes og behandlingsbehov vurderes før antineoplastisk terapi. Ved positiv test og normale levertal startes behandling med lamivudin før kemoterapi for at imødegå reaktivering*. Ved positiv test og påvirkede levertal udredes for aktiv hepatitis og eventuel behandling før antineoplastisk terapi. Ved positiv test udredes for HCV og eventuel behandling for hepatitis før antineoplastisk terapi. *Tabl. Lamivudin (Zeffix ) 100 mg dagligt før start på antineoplastisk terapi (kemoterapi, antistoffer). Fortsættes under hele behandlingsforløbet og i 3 måneder efter afsluttet behandling Instruks for PET/CT til potentielle strålepatienter Formål: optimere stråleplanlægningen. Baggrund: overensstemmelse mellem diagnostiske skanninger og CT-simulering er afgørende for planlægning af stråleterapi, når PET-delen benyttes til fastlæggelse af strålefelt. Side 3/ 13

4 Dette forbedrer fusionsmulighederne af de enkelte skanninger. Patient målgruppe: 1. lokaliseret HL (se HL instruks), 2. lokaliseret NHL (se NHL instruks), 3. NHL med primær bulky tumor, 4. andre lymfompatienter som efter afsluttet behandling har væsentlig risiko for en PET positiv resttumor, 5. MM som undersøges for ekstramedullær sygdom (plasmacytom). PET/CT: på ovenstående patientgrupper skal man tidligst muligt identificere potentielle kandidater til stråleterapi. Der skal ved bestilling af PET/CT til disse patienter tilføjes følgende på henvisningen skanning på fladt leje mhp. efterfølgende strålebehandling. MUGA og LFU Ordineres på patienter, som skal behandles med > 4 serier (8 kure) ABVD samt alle patienter med potentiel hjerte-lungesygdom eller planlagt mediastinal bestråling. Der bestilles MUGA-scintigrafi og lungefunktionsundersøgelse inkl. diffussionskapacitet som udgangspunkt og disse bør gentages i behandlingsforløbet ved klinisk mistanke om hjerte- eller lunge-toxicitet. Registrering i journal før behandlingsstart Diagnose efter WHO klassifikation (appendix A), beskrivelse af alle målelige parametre (palpatoriske, radiologiske, biokemiske), stadie (appendix B), risikofaktorer for HL (se under behandling af HL), prognostisk vurdering: IPI-score ved aggressiv NHL (appendix C) FLIPI-score ved FL (appendix D) IPS-score ved HL (appendix E) Risikovurdering ved CLL (appendix F) IPSS-score ved mb. Waldenström (appendix G) og behandlingsplan (afvigelse fra instruks begrundes og evt. konference-beslutning skitseres). Fertilitet Nedfrysning af sæd skal tilbydes yngre mænd før kemoterapi. Yngre kvinder skal tilbydes udtagning og nedfrysning af ovarievæv. Tandlægetilsyn Gennemføres hos patienter inden behandlingsstart, hvis der skal strålebehandles i hovedhalsregionen (sanere eventuelle infektionsfoci og som dokumentation i forbindelse med evt. senere erstatningsberettigede tilskud til udbedring af tandskader, opstået på baggrund af lymfombehandlingen). Protokolleret behandlingsmulighed Skal overvejes og om muligt tilbydes patienten. Registrering i den danske lymfomdatabase (LYFO og CLL) Skal udføres ved behandlingsstart. Eventuelle skemaer kan udskrives fra eller der registreres direkte elektronisk. Primære præterapeutiske forløb Undtagelsesvis forekommer akutte situationer, hvor ovenstående udredning først kan færdiggøres efter behandlingsstart. Det vil typisk være patienter med lymfoblastlymfom eller Burkitt lymfom med truende manifestationer eller hurtig vækst. Endvidere patienter med manifest medullært tværsnitssyndrom eller v. cava superior syndrom. I disse tilfælde bestilles de diagnostiske undersøgelser akut. Eksempel på det typiske forløb for en nyhenvist patient: 1. Visitation hvor så vidt muligt alle nødvendige undersøgelser til stadieinddeling og revision af biopsipræparater rekvireres. Protokolmuligheder overvejes. 2. Forsamtale i Hæmatologisk Modtagelse, hvor der optages journal ved reservelæge, eventuelle ekstra undersøgelser rekvireres i samråd med speciallæge og ordineret knoglemarvsdiagnostik gennemføres. 3. Eftersamtale i X4 med speciallæge, hvor patienten informeres om diagnose, prognose, behandlingsplan, bivirkninger og eventuel protokolmulighed. Side 4/ 13

5 2. Billeddiagnostik Afdelingens standard ved primærdiagnostik og monitorering af lymfomer På baggrund af den foreliggende dokumentation skal alle patienter (behandlet efter afdelingens standard) med lymfomsygdomme følge procedurerne for billeddiagnostisk evaluering efter de beskrevne retningslinjer. PET gennemføres som helkropsundersøgelse og CT af regionerne hals, thorax og abdomen. Ved mindre toxisk behandling af ren pallierende karakter og hos ældre patienter evalueres patienterne individuelt efter klinisk skøn (typisk CT eller UL). Der skal altid tages billeddiagnostik af involved field før behandlingsstart, hvor stråleterapi er en del af standardbehandlingen (se instruks ovenfor). Primærbehandling Modalitet Stadieinddeling PET/CT Efter 2-4 serier kemoterapi* PET/CT Efter afsluttet behandling** PET/CT Efterfølgende kontrol CT *fra minimum 10 dage efter kemoterapi (så tæt på næste behandling som muligt) **4-8 uger efter kemoterapi og 12 uger efter stråleterapi Relapsbehandling Stadieinddeling Efter 2-4 serier kemoterapi Efter afsluttet behandling Efterfølgende kontrol Modalitet CT CT CT CT På særlig indikation kan klinikeren efter skøn anvende PET/CT til evaluering af andre specifikke problemstillinger ved relapsbehandling og i kontrolfase. Det vil typisk være ved mistanke om transformation eller i et forløb med højdosis kemoterapi med stamcelletransplantation. På særlig indikation tages endvidere MR af CNS-regioner, CT af ansigtsskelet (cavum nasi, paranasale sinus, orbitae), lumbalpunktur (altid ved lokalisation i CNS, testes, extraduralt, paranasale sinus, mammae), leverbiopsi (biokemisk eller radiologisk mistanke med potentiel behandlingsmæssig konsekvens), gastroskopi med ultralyd (endoskopisk ultralyd, EUS) med biopsi (altid ved lymfom i Waldeyers svælgring, gl. thyreoidea og ventrikel) som bestilles på kir. afd. A. Thorax røntgen gennemføres ligeledes primært ved HL. Undersøgelsestidspunkter i kontrolfasen af DLBCL (se rekommendationerne for DLBCL fra DLG på andre aggressive lymfomtyper og HL: 6 måneders intervaller de første 2 år efter primærbehandling. For indolente lymfomtyper normalt kun ved klinisk mistanke om sygdomsprogression. Ved CLL er standard CT af hals, thorax og abdomen (hos ældre thoraxrtg. og UL), men billeddiagnostik er ikke obligatorisk ved CLL og kun påkrævet ved særlig klinisk indikation. Sidstnævnte gælder således patienter i aktiv behandling, hvor præcis responsvurdering er ønskelig. PET/CT til CLL kun indiceret ved mistanke om Richter transformation. Beskrivelse af billeddiagnostiske undersøgelser Ensartet og sikker vurdering efter internationale regler og deltagelse i protokolleret behandling kræver en standardiseret beskrivelse af PET/CT undersøgelser. Nuværende responskriterier inkluderer de op til 6 største målelige nodale tumorparametre svarende til de 2 største på hinanden vinkelret stående diametre for hver parameter hvilket skal fremgå af beskrivelsen. Side 5/ 13

6 3. Responsvurdering NHL og HL Klinisk remission: behandlingsforløb vurderet med CT evalueres efter Cheson kriterier (International Workshop Criteria = IWC; se Cheson BD et al. J Clin Oncol 1999;17: ). Behandlingsforløb vurderet med PET/CT evalueres efter de reviderede IWC-PET kriterier (Juweid ME et al. J Clin Oncol 2005;23: Cheson BD et al. ASH Cheson BD et al. ASCO 2006): IWC-PET IWC PET CR 1 CR 1,Cru 2,PR 3,SD 4, PD 5 nye lokalisationer neg PR 3 CR 1,CRu 2,PR 3 pos i tidligere involveret område CR 1,Cru 2,PR 3,SD 4 pos i tidligere ikke involveret område SD 4 /PD 5 Øvrige 1 komplet remission; 2 komplet remission ubekræftet; 3 partiel remission; 4 stabil sygdom; 5 progressiv sygdom Molekylær remission: anvendes aktuelt kun i protokolleret sammenhæng. CLL Klinisk remission defineret i NCI guidelines Blood 2008;111: : CR - ingen almensymptomer - perifert neutrofil granulocyttal 1,5x10 9 /l - trombocyttal >100x10 9 /l - hb >6,2 mmol/l - ingen monoklonale lymfocytter i perifert blod - <30% lymfocytter i marven uden lymfocytære noduli - ingen lymfeknudesvulst (palpatorisk) - ingen organomegali (palpatorisk) CRi som ovenstående men med lave perifere tal og supprimeret marv som følge af behandlingstoxicitet PR - 50% reduktion i perifert lymfocyttal - og % reduktion i størrelsen af lymfeknudesvulst, milt og/eller lever og én eller flere af følgende faktorer - - perifert neutrofil granulocyttal 1,5x10 9 /l - trombocyttal >100x10 9 /l - hb >6,2 mmol/l Patienter med marvinsufficiens på baggrund af toxicitet relateret til behandlingen kan skifte responsgruppe efter behandlingspause. Molekylær remission: Med de nuværende behandlingsmuligheder kan en stor del af patienter med CLL bringes i molekylærbiologisk remission. Patienter uden minimal residual disease (MRD) har en bedre prognose og derfor er målet for behandling principielt at opnå MRD negativitet. Standardmetoder til måling af MRD er PCR og flowcytometri. Patienter i klinisk CR efter NCI kriterier efter afsluttet primærbehandling vurderes på følgende måde: - flowcytometrisk om de er MRD+ eller MRD- (se CLL behandlingsinstruks). MRD negativitet defineres som mindre end 0.05% CLL-celler i marven. Patienter som er MRD neg følges flowcytometrisk på perifert blod med 6 måneders intervaller. Side 6/ 13

7 Appendix A WHO klassifikation (2008) af NHL Precursor lymfoide neoplasmer: B-lymfoblast leukæmi/lymfom T-lymfoblast leukæmi/lymfom Modne B-celle neoplasmer: Kronisk lymfatisk leukæmi/småcellet lymfocytært lymfom (CLL/SLL) B-celle prolymfocyt leukæmi (B-PLL) Splenisk marginalzone lymfom (SMZL) inkl. hårcelleleukæmi (HCL) variant Lymfoplasmacytært lymfom (LPL, immunocytom) inkl. Waldenström Extranodale marginalzone lymfomer (MZL, MALT) Nodale marginalzone lymfomer (MZL) Follikulære lymfomer (FL) Primært kutant follikelcenter lymfom Mantle celle lymfom (MCL) Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) - Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), NOS - T-cellerigt DLBCL - Primært CNS DLBCL - Primært kutant DLBCL, leg type - EBV positivt DLBCL hos ældre - DLBCL associeret til kronisk inflammation - Primært mediastinalt storcellet B-celle lymfom (PMBL) - Intravaskulært DLBCL - ALK positiv DLBCL - Plasmablastisk lymfom - Primært effusions lymfom - B-celle lymfom med karakteristika intermediært mellem DLBCL og Burkitt lymfom Burkitt lymfom Modne T- og NK-celle lymfomer: Mycosis fungoides/sezary s syndrom Perifert T-celle lymfom (PTLC) - perifert T-celle lymfom (PTCL), NOS - hepatosplenisk γδ T-celle lymfom - subkutant panniculitis-lignende T-celle lymfom - angioimmunoblastisk T-celle lymfom (AILD) - enteropati-type intestinalt T-celle lymfom - anaplastisk storcellet T-celle lymfom, ALK pos. og neg., systemisk og kutan type Adult T-celle lymfom (HTLV 1+) Extranodalt NK-celle lymfom, nasal og nasal type Aggressiv og blastær NK-celle leukæmi/lymfom WHO klassifikation (2008) af Hodgkin lymfom I. Nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma (LP) II. Classical Hodgkin lymphoma nodular sclerosis (NS) lymphocyte-rich classical (LR-CHD) mixed cellularity (MC) lymphocyte depletion (LD) Side 7/ 13

8 Appendix B Stadieinddeling NHL og HL Stadium Definition I én lymfatisk region eller ét lokaliseret ekstralymfatisk område flere regioner på samme side af diafragma og eventuelt ét II ekstralymfatisk område i samme anatomiske region som det nodale fokus flere regioner og eventuelt også milt på begge sider af III diafragma og eventuelt ét ekstralymfatisk område diffus eller dissemineret involvering af ekstralymfatiske områder IV Bemærkninger: Bogstavet A eller B angiver fravær eller tilstedeværelse af enten feber, nattesved og/eller vægttab > 10% de sidste 6 måneder Suffikset E betegner tilstedeværelsen af ét lokaliseret ekstralymfatisk område hos en patient i st. I-III Cotswolds modifikation for HL: ved st. II anføres antal anatomiske regioner involveret (f.eks. II-2). Ved st. III inddeles i III-1 (milt, lymfeknuder i milthilus, portale, coeliakale lymfeknuder) og III-2 (paraaortale, iliakale, inguinale og mesenterikale lymfeknuder). Suffikset E refererer til ét sammenhængende ekstralymfatisk område som kan indpasses i et strålefelt Stadieinddeling CLL Afdelingen anvender som rutine Binet s stadieinddeling: Stadium Hæmoglobin (mmol/l) Trombocytter (x10 9 /l) Involverede regioner* A højst 2 B mindst 3 C <6.2** < 100** - *følgende regnes hver for én region: hoved og hals bilateralt, axiller bilateralt, lyskeregioner bilateralt, palpabel milt og palpabel lever **hb<6.2mmol/l og/eller tromb<100x10 9 /l Side 8/ 13

9 Appendix C International Prognostic Index (IPI) Risikofaktorer: alder > 60 stadium III-IV >1 ekstranodal lokalisation LDH forhøjet PS > 2 Score Risikogruppe 0-1 low risk 2 low-intermediate risk 3 High-intermediate risk 4-5 High risk Aldersjusteret index: stadium III-IV PS > 2 LDH forhøjet Score Risikogruppe 0 low 1 low-intermediate 2 High-intermediate 3 High Side 9/ 13

10 Appendix D Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI) Risikofaktorer: alder > 60 år Ann Arbor stadie III-IV hæmoglobin <6.8 mmol/l LDH > referenceinterval antal nodal regioner med lymfom > 3 (se tegning nedenfor) Score Risikogruppe OS (%)10 år 0-1 low intermediate High 35.5 Side 10/ 13

11 Appendix E International Prognostisk Score (IPS, Hasenclever index), advanced Hodgkin (st. III-IV) Risikofaktorer Definition serum albumin < 40 g/l hæmoglobin < 6.5 mmol/l Køn = mand Stadium = IV Alder > 45 total leukocyttal > 15 mia/l lymfocyttal < 0.6 mia/l eller < 8% af total leukocyttal Højrisikopatienter defineres som > 3 af ovenstående faktorer. Side 11/ 13

12 Appendix F Prognosticering af CLL Til klinisk risikostratificering anvendes de traditionelle Rai og Binet modeller: Stadie Median overlevelse (år) tidlig (Rai 0, Binet A) > 10 intermediær (Rai I/II, Binet B) 5 7 Avanceret (Rai III/IV, Binet C) 1 3 Til molekylærbiologisk identifikation af patienter med høj risiko for tidlig sygdomsprogression og reduceret overlevelse anvender afdelingen: Metode IgV H mutation status* ZAP-70** CD38 FISH*** *Blood. 1999;94: **N Engl J Med. 2003;348: ***N Engl J Med. 2000;343: Betydning Binet stadium A non-muteret og muteret har en median overlevelse på henholdsvis <8 og >24 år inverst korreleret til IgV H mutationen, korreleret til behandlingsbehov markør for non-muteret CLL og korreleret til overlevelse kromosomale forandringer findes hos 80% med FISH idet 11q- og 17pindikerer dårlig prognose, 13q- god prognose hvis eneste forandring Prognostisk betydning af FISH (N Engl J Med. 2000;343: ): FISH % af patienter Median overlevelse (år) 17p- 7 1½ 11q- (uden 17p-) 17 6½ trisomi 12 (uden 17p- og 11q-) 14 9½ normal karyotype q- alene Andre 8 heterogen gruppe Risikovurdering Stadium (Binet) FISH Median overlevelse Lav AB Muteret del13q > 10 år IgVh mutationsstatus Intermediær AB Muteret Normal eller trisomi 12 Høj C Begge kategorier Alle kategorier Høj AB Umuteret Alle kategorier Høj AB Alle kategorier del11q eller del17p år < 7,5 år < 7,5 år < 7,5 år Side 12/ 13

13 Appendix G International Prognostic Scoring System (IPSS) for mb. Waldenström Risikofaktorer: alder > 65 hb < 6.5 mmol/l tromb < 100 beta2-mikroglobulin > 3mg/l s-igm > 7g/dl Risikogruppe Risikofaktorer 5 års overlevelse Low risk 1 (undtagen alder) 87% Intermediate risk 2 eller alder >65år 68% High risk >2 36% Reference: Blood 2006; 108: 42a [abstract 127] Standard: Indikator(er): Alle patienter med NHL, HL og CLL forventes diagnosticeret og evalueret efter de beskrevne retningslinjer Opfølgende audit efter en periode på 1 år Referencer og evidens: Baseret på en opdateret gennemgang af al relevant litteratur (medicinske tidsskrifter, abstracts fra internationale kongresser, nationale og internationale guidelines, etc.). I det omfang rekommandationer fra Dansk Lymfom Gruppe (DLG) foreligger følger afdelingen i størst muligt omfang disse med højeste internationale standard som reference. Afvigelser kan dog forekomme på baggrund af lokale forskelle og ressourcer Side 13/ 13

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- De monoklonale lymfocytter skal udgøre

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Michael Boe Møller Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Lymfoide neoplasier Mine temaer Baggrund Diagnostik Lymfoid uddifferentiering Applikationer

Læs mere

LYFO 1 SKEMA REGISTRERING

LYFO 1 SKEMA REGISTRERING LYFO 1 SKEMA REGISTRERING Patientidentifikation - bopæl og primært behandlende sygehus: CPR-nr. ı ı ı - Navn: Diagnosedato ı ı ı (dd mm åå) Histologi (WHO) Kun for Anaplastisk T-celle lymfomer: ALK +?

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Generelle forhold Definition: maligne sygdomme, ofte klonale, udgået fra lymfocytter eller lymfoide stamceller. : ca. 1600 pr.

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk. Årsrapport 2011

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk. Årsrapport 2011 Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 2011 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 2011 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Jørgensen Lars Munksgaard

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: LYFO Alle patienter som diagnosticeres med malignt lymfom, og som har haft en et forløb på en hæmatologisk afdeling der varetager diagnostik

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: Myelom og MGUS Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller plasmacelle leukæmi, og som har haft

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

HÆMATOLOGISKE KRÆFTFORMER

HÆMATOLOGISKE KRÆFTFORMER Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for HÆMATOLOGISKE KRÆFTFORMER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2008 Godkendt af Kræftstyregruppen, april 2008 Det faglige grundlag

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 21 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 21 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Meszaros Jørgensen Lars

Læs mere

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva RIGSHOPITALET HOVON 8 Behandlings- og undersøgelsesskema OBS! MAX ORDINATION PÅ 75 MG RITUX I HHT. PROTOKOL! Serie nr. (gives med ugers interval) Behandlingsdag INDUKTIONSBEHANDLING ARM A (age 8-65)(R

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato RIGSHSPITALET PRTKL: Behandling og undersøgelsesskema HÆMATLGISK KLINIK NLG-MCL6 (Philemon) Rituximab/Lenalidomid/Ibrutinib Cyklus a 28 e 4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag

Læs mere

Dansk Lymfomgruppe 2012

Dansk Lymfomgruppe 2012 Rekommandationer for diagnostik og behandling af FOLLIKULÆRT LYMFOM (FL) Dansk Lymfomgruppe 2012 Senest revideret 8.11.2011 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 EPIDEMIOLOGI... 3 PATOLOGI... 4 KLINISK

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009 Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dansk Lymfomgruppe 2009 Senest revideret november 2009 1 Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dette notat beskriver fælles rekommandationer

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Dansk LymfomGruppe. Maligne Lymfomer i Danmark

Dansk LymfomGruppe. Maligne Lymfomer i Danmark Dansk LymfomGruppe Maligne Lymfomer i Danmark Årsrapport 24 Dansk LymfomGruppe Årsrapport 24 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af Dansk LymfomGruppes Bestyrelse: Francesco d Amore Peter denully Brown

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Torben Riis Rasmussen overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 1 Eks. på Gammeldags Diagnostisk Pakke LEUKÆMI, DIAGNOSE Bestil:

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2006. www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2006. www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2006 www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 2006 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Francesco d Amore Lars

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet MDS Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet LT-HSC ST-HSC MPP Myelodysplastic syndrom (MDS) ~ 250 nye tilfælde per år Median alder ved diagnose~ 65-70 år CMP CLP MEP GMP

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning PERCIST Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning 2 Nuklearmedicinsk responsevaluering 1990 Kaplan et al: Gallium-67 imaging: A prediction of residual tumor viability and

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

POEMS syndrom. Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG)

POEMS syndrom. Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) POEMS syndrom Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Retningslinjen er udfærdiget af et DMSG udvalg bestående af: Afdelingslæge Anja Klostergaard, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C.

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Social position, lungekræft stadie og tid mellem henvisning og diagnose i Danmark, 2001-2008 1 SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Institut

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude:

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude: Lymfekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lymfekræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 12 Hvilken behandling findes der? 19 Er der andre behandlingsformer? 21 Hvad

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab 1 Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Stadieinddeling af lungecancer med fokus på endoskopisk ultralyd. Dato: Juli 2014 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Paul Frost Clementsen, Torben Riis Rasmussen.

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

akut lymfoblastær leukæmi i Børnecancerfonden informerer

akut lymfoblastær leukæmi i Børnecancerfonden informerer akut lymfoblastær leukæmi i akut lymfoblastær leukæmi 3 Årsagen til sygdommen er ikke kendt. Kraftig radioaktiv bestråling (Hiroshima, Tjernobyl) kan fremkalde leukæmi, men ellers er ydre påvirkninger

Læs mere

Referat. fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Referat. fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Referat fra fælles forskningsmøde den 1. september 2010 mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. 1. Velkomst og beskrivelse af baggrund for initiativet (ved Niels

Læs mere

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude:

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude: Lymfekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lymfekræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 12 Hvilken behandling findes der? 19 Er der andre behandlingsformer? 21 Hvad

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr.

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr. Peniscancerdatabasen Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Patientoverblik CPR-nr. Navn: Diagnose Dato for biopsitagning: dd-mm-åååå Er patienten set på højt specialiseret

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

Dansk Lymfomgruppe 2012

Dansk Lymfomgruppe 2012 Rekommandationer for diagnostik og behandling af DIFFUST STORCELLET B-CELLE LYMFOM (DLBCL) Dansk Lymfomgruppe 2012 Senest revideret november 2011 2 Indhold Introduktion... 3 Epidemiologi & Klinisk præsentation...

Læs mere

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2007. www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe Årsrapport 2007. www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe Årsrapport 27 www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 27 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Francesco d Amore Lars Møller

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

READ Bilag 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇. DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC. FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP

READ Bilag 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇. DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC. FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC READ Bilag 8 FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (på denne side) samt registreringsskema

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent Kodeforslag til opdatering 01.07.2015 SKSkode DatoFra DatoTil Ny kodetekst - kort form Ændring Tags F01051 20100101 25000101 mesorektalt resektionsplan tekstændring L F01052 20100101 25000101 intramesorektalt

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Dansk Myelomatose Forening 13.9.14 Myelomatose generelt Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Torben Plesner Professor, Overlæge, Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Hvad er myelomatose

Læs mere

TS-kursus i hæmatopatologi. Knoglemarvens cellularitet. Knoglemarvens cellularitet. Normalfordeling (procent) Normalfordeling (procent)

TS-kursus i hæmatopatologi. Knoglemarvens cellularitet. Knoglemarvens cellularitet. Normalfordeling (procent) Normalfordeling (procent) TS-kursus i hæmatopatologi 11:10 11:40 Knoglemarvundesøgelse. Redskaber, beskrivelse, normale fund og reaktive forandringer i blod og knoglemarv 11:45 12:45 Myeloproliferativ neoplasi + cases 15 min KAFFE

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93 Læge Anne Kirstine Møller, Onkologisk afd. Herlev Læge Katharina Anne Perell, Onkologisk afd. RH Biopsiverificeret malign sygdom, hvor det primære udgangspunkt ikke kan identificeres trods omfattende

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Case 1: Normal KM LST

Case 1: Normal KM LST Case 1: Normal KM LST Åbn Infinicyt File: open: Case 1_Normal BM LST.fcs Lav populationstræ udvid med nucleated cells, leukocytes osv på CD45/SSC plottet Fjern eosinofile Gate neutrophils Hvor mange %?

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere