Plads til mennesker med almindelige job i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til mennesker med almindelige job i København"

Transkript

1 Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller aldrig udvikle sig som det er sket i mange andre storbyer rundt omkring i verden, hvor boligkvartererne bliver stærkt opdelte: Gode kvarterer for de velstillede og dårlige kvarterer langt væk fra centrum for dem, der ikke har så meget at rutte med. Det må ikke ske i København. Her bor vi! Alle sammen. Socialdemokraternes boligpolitik har tre meget klare målsætninger: 1. Der skal bygges flere billige almene boliger og ungdoms- og studieboliger. Det går ikke, at almindelige lønmodtagere og unge ikke har råd til at bo i byen. Vi vil have en blandet by med forskellige mennesker, og samtidig er det helt afgørende at sikre flere billige boliger, hvis vi skal løse de sociale problemer, der eksisterer i de udsatte byområder i byen. 2. De almene boliger skal bygges i forskellige dele af byen. 3. Der skal ske forbedringer i de udsatte områder med mange almene boliger. Vi skal ikke acceptere, at der er områder af byen, hvor de sociale problemer bliver så markante, at det gør boligområder uattraktive og utrygge. Der skal skrues op for byggeri af almene boliger de næste fem år Fordi København er så populær, stiger befolkningstal markant. De sidste fem år er vi blevet flere københavnere hvert år. Og i 2025 bor der mindst flere i byen. Det skaber fantastiske muligheder at være en by i vækst. Men med befolkningsvæksten følger også en række udfordringer, som skal løses, hvis København skal fortsætte med at være en af de bedste storbyer i verden. Noget af det, Socialdemokraterne elsker ved København, er, at det er en by for helt almindelige mennesker. Byen har jo brug for både buschauffører og butiksassistenter. Det er derfor helt afgørende, at der er boliger i København, hvor huslejen er til at betale for mennesker med et almindeligt job og en almindelig løn. Mangler der boliger, stiger priserne så meget, at almindelige mennesker ikke kan bo i byen. Det samme vil ske, hvis alt nybyggeri bliver ejerlejligheder i luksusklassen. Vi skal føre en aktiv boligpolitik. Der skal bygges masser af almene boliger og ungdomsboliger, og de skal have en pris, så almindelige familier og studerende kan bo i dem. Og det skal gælde for alle områder af byen. De politiske partier på Rådhuset har vedtaget en politik om, at der skal bygges nye boliger i København mellem 2011 og Det er målsætningen, at de er almene familie- og ungdomsboliger. 04/11/13 Frank Jensen Side 1 af 12

2 Men på grund af de svingende grundpriser er det ikke ligegyldigt, hvor, hvornår og hvordan vi bygger. Socialdemokraterne i København mener, at der skal bygges markant flere almene boliger i disse år, hvor der er lavkonjunktur i Danmark. Også reglerne og rammerne for alment byggeri giver grund til at bygge meget i de kommende år. For mellem 2012 og 2016 er kommunens bidrag til byggeriet sat ned, så vi kort og godt får flere boliger for de samme penge. Derfor mener Socialdemokraterne, vi skal fremskynde byggeriet af almene boliger, så vi: Samlet set får afsat penge til boliger, mens kommunens bidrag er nedsat til 10 pct. I store boligpakker i kommunens budgetter for 2012, 2013 og 2014 er der afsat penge til boliger. Derfor betyder det helt konkret at: Der skal afsættes midler til almene boliger i budgetterne for 2015 og Det er dog en forudsætning for at nå det mål, at der kan finde det nødvendige antal egnede grunde. De borgerlige vil ikke føre en aktiv boligpolitik De borgerlige partier vil generelt ikke føre en aktiv boligpolitik. De vil lade markedet styre, hvordan byen udvikler sig. I forbindelse med deres budgetforslag for 2014 annullerede Venstre, Konservative og Liberal Alliance derfor de 140 mio. kr., der er sat af til at bygge flere almene boliger. I stedet ville de bruge pengene på at sænke boligskatten for villaejerne. De fik heldigvis ikke flertal for det. For hvis markedet fik lov at styre hele boligudviklingen i København, ville der ikke gå mange år, før almindelige lønmodtagere ikke ville have råd til at bo i byen. For Socialdemokraterne er det en fuldstændig forkert vej at gå at overlade boligpolitikken til markedet alene. Vi vil have en boligpolitik, der sikrer en blandet by, hvor der er plads til alle slags mennesker både dem med dybe lommer og råd til dyre ejerlejligheder, men også plads til politibetjente, kassedamer, buschauffører, smede og tjenere de er nemlig i høj grad med til at få byen til at fungere. Samtidig er det helt afgørende for de eksisterende almene boligområder, at der bygges nye almene boliger rundt om i byen. Det er nemlig en af de bedste muligheder, vi har for at sikre, at de sociale problemer ikke samles i de eksisterende boligområder. Med flere almene boliger, bliver det lettere at fordele den boligsociale anvisning, som kommunen er forpligtet til at foretage. Boligkommission så vi kan bygge alment, når der er tryk på økonomien og udviklingen 04/11/13 Frank Jensen Side 2 af 12

3 At fremrykke byggeriet af almene boliger er rettidig omhu her og nu, men det løser ikke problemerne på langt sigt. Det er afgørende, at der også kan bygges almene boliger i perioder, hvor vi har en stærk økonomi og en rivende byudvikling. Og det er afgørende, at de ikke kun bygges i udsatte byområder som fx Nord Vest, men også i nye og attraktive områder som fx Nordhavn. Derfor skal der nedsættes en boligkommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi både kan nå vores kvantitative og vores kvalitative mål på boligområdet i København. Det vil sige målene om, at vi: Har 20 pct. almene boliger i København altså nok billige boliger. Kan bygge almene boliger i alle dele af byen altså har en blandet by. Kommissionen skal som udgangspunkt bestå af repræsentanter fra: Københavns Kommune Boligorganisationerne i København De relevante ministerier fx Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet Forskningsverdenen Ejendomsbranchen Centrale interesseorganisationer I løbet af ½ år skal kommissionen komme med prioriterede anbefalinger til staten, til kommunen og til den almene boligsektor eller til en kombination af de tre. Sidst i udspillet er mine bud på nogle af de emner, kommissionen bør arbejde med. De inkluderer for eksempel ændring af Planloven, større rammebeløb, byudviklingsaftaler, grundkøbsaftaler og eventuelt en jordbank. Jeg håber og forventer, at Folketinget vil tage hovedstadens udfordringer alvorligt og nedsætte kommissionen. Hvis regeringen ikke nedsætter en boligkommission eller på anden vis finder en løsning på udfordringerne, vil København Kommune selv tage initiativ til kommissionen. Almen Bolig +: Skyl ikke boligerne ud med badevandet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i en årrække tilladt en forsøgsordning, der har gjort det muligt for kommunerne at bygge billige familieboliger til folk, der selv kan indrette og vedligeholde deres bolig og omgivelserne. Områderne er meget anderledes og langt mindre end fortidens store almene blokbyggerier. Forsøget som kaldes AlmenBolig+ passer rigtig godt til Københavns udfordringer og muligheder. Vi har mange unge familier, der har stærke ressourcer, men ikke desto mindre har svært ved at betale en ejerbolig i København. Derfor er der brug for: 04/11/13 Frank Jensen Side 3 af 12

4 At gøre AlmenBolig+ til en permanent ordning eller som minimum forlænge forsøgsordningen i København. Historien skræmmer Først begik man den fejl at bygge meget store almene boligområder i København, og resultatet blev de udsatte områder, der i dag kæmper med et dårligt image, utryghed og for få beboere med uddannelse og arbejde. Så var det i flere år umuligt at bygge almene boliger i København på grund af grundpriserne, og resultatet blev store områder med dyre ejerboliger, som få danskere og slet ikke almindelige lønmodtagere har råd til. Der er opført 951 almene boliger fra , der er yderligere på vej, og der er afsat penge til at sætte nye i gang i år og næste år. Men der er behov for en aktiv og langsigtet boligpolitik, der gør, at verdens bedste by København ikke kun bliver for eliten. Socialdemokraterne vil ikke have en by, der kun er for direktører med dybe lommer. Heller ikke en by, som er ved at falde fra hinanden, fordi folk med en lang uddannelse, mange penge og gode liv bor langt fra dem med få skoleår, færre midler og en hårdere tilværelse. København skal ikke være et nyt Paris eller London. København er København, og København skal være for alle også i fremtiden. Her bor vi uden naboproblemer, støj og rod men med liv og handel Socialdemokraterne ønsker ikke, at København har udsatte by- og boligområder, der skiller sig meget negativt ud fra resten af byen. Vi ønsker heller ikke, at de helt almindelige beboere i boligområderne skal belastes af uro- og utryghedsskabende elementer. Derfor må der ikke være for mange sociale problemer koncentreret i de enkelte byområder. Vi må være ærlige at sige, at der i dag er dele af byen, hvor der er for høj en koncentration af sociale problemer. Kommunen skal naturligvis tage sig af de mest udsatte borgere i vores samfund, blandt andet ved gennem den boligsociale anvisning at sørge for, at de har et sted at bo. Men det skal gøres på en måde, så der tages hensyn til de borgere, der i forvejen bor i de almene boliger og med respekt for, at det kan være en stor belastning for naboer at få en beboere ind, som er meget socialt belastede. Vi gør allerede rigtig meget for at løse det, men vi skal videre. Helt centralt for at sikre, at der ikke sker en stor koncentration af sociale problemer, er, at vi kan bygge nye almene boliger, som også kan tage del i den boligsociale anvisning. Men herudover vil Socialdemokraterne i København også tage nogle nye redskaber i brug: Vi vil have lovhjemmel til at boliganvise over kommunegrænserne. Det handler ikke om at skubbe et ansvar fra sig, men om at samarbejde om at fortynde problemerne i de enkelte 04/11/13 Frank Jensen Side 4 af 12

5 boligområder. Det er derfor relevant at se samlet på hovedstadsregionen herunder at få kommunerne nord for København til at løfte deres andel at de boligsociale problemer. Vi vil selv gerne sætte en lavere grænse for, hvornår kommunen kan anvise borgere uden for arbejdsmarkedet til det enkelte almene boligområde. I dag er der sat en grænse ved 40 pct. Først når mere end 40 pct. af beboerne i et alment boligbyggeri er uden for arbejdsmarkedet, stopper den boligsociale anvisning og den åbner igen, så snart andelen falder til under 40 pct. Socialdemokraterne mener ikke, at det er holdbart det skaber for mange sociale problemer i de pågældende områder. Derfor vil Socialdemokraterne arbejde for, at det over en årrække bliver muligt at reducere grænsen til 33 pct. Den effektive brug af fleksibel udlejning, der har fået ressourcestærke personer til at flytte ind i ca almene boliger skal videreføres i kommunens kommende aftale med boligforeningerne. Færre arbejdsløse i udsatte boligområder Graden af boligsocial anvisning aftales mellem Københavns Kommune og de københavnske boligforeninger. Hver fjerde år laver vi en ny hovedaftale den næste skal vi indgå i 2014 og den løber til Vi kan ikke nå målet om at stoppe den boligsociale anvisning, når hver tredje står uden for arbejdsmarkedet, allerede i den kommende aftale. Men vi kan nå det i løbet af en årrække. Og vi kan bruge aftalen til at bekræfte hinanden i, at det er en fælles målsætning, vi arbejder hen imod, og at når der bliver bygget tusindvis af almene boliger i København, skal vi også fortynde de sociale problemer. Det kræver, at der bliver bygget mange boliger her må regeringen hjælpe til. Det kræver også, at vi sørger for, at der blandt de nye boliger er nogle, der er små og billige, så de egner sig til boligsocial anvisning. Og det kræver, at vi sørger for at lade folk i arbejde og under uddannelse komme foran i boligkøen, så vi styrker de udsatte områder. Hvis kommunerne nord for København også sørgede for at bygge almene boliger, og hvis det blev muligt at anvise over kommunegrænsen, kunne man for alvor undgå, at de sociale problemer klumpede sig sammen. Beboere, der har svært ved at bo alene, fx fordi de er psykisk syge, kan være en udfordring for et boligområde eller en ældreboligblok. Derfor er det afgørende, at kommunen støtter disse beboere, når de har behov for det. I områder med en høj andel af boligsocial anvisning og i de ældreboliger, der anvendes til psykisk syge, skal den boligsociale indsats med opsøgende gademedarbejdere, boligrådgivere og kontaktpersoner styrkes. De udpegede kontaktpersoner og almindelige naboer i de enkelte boligområder skal have én indgang til kommunen og distriktspsykiatrien, når de vurderer, at psykisk syge beboere er til fare eller stor gene for fællesskabet. 04/11/13 Frank Jensen Side 5 af 12

6 Når Københavns Kommune samarbejder med boligsektoren og private fonde, kan det hæve livskvaliteten og omgivelserne for beboerne i almene boligområder markant. Det gælder ikke mindst de omfattende fysiske helhedsplaner, hvor områder fuldstændig kan skifte karakter: Mjølnerparken skal de kommende år gennemrenoveres og ændres til et åbent, aktivt og attraktivt område med forretninger, cafeer og bedre forbindelser til resten af byen. Samtidig skal vi bakke op om de mindre forandringer, der kan have stor betydning for oplevelsen og trygheden i et område, fx på den korte bane en ny udnyttelse af Solvangcenteret i Urbanplanen og etablering af Kornblomsparken i Sundholmskvarteret. Og på den lidt længere bane skal der skabes bedre indgange til både Remiseparken og Vestre Kirkegård. Det gælder også de boligsociale helhedsplaner, hvor Landsbyggefonden kræver 25 pct. lokal medfinansiering. I København er aftalen, at kommunen betaler 12,5 pct., mens boligorganisationerne eller den enkelte afdeling betaler de resterende 12,5 pct. Det betyder, at beboerne i de udsatte boligområder selv skal betale for den boligsociale helhedsplan. Det vil for eksempel sige, at lejerne ikke blot lever med, men også betaler for nogle af de problemer, der opstår på grund af boligsocial anvisning. Det er ikke rimeligt. Københavns Kommune skal derfor fremover betale hele dem lokale medfinansiering på 25 pct. Næste år skal Københavns Kommune gå aktivt ind i boligsociale helhedsplaner på Amager, Bispebjerg og Nørrebro. Mange københavnere oplever de store boligområder som lukkede og i nogle tilfælde ligefrem truende. Derfor skal områderne åbnes op: Fysisk gennem cykelstier, gangstier og offentlig transport mm. Emnet skal indgå i arbejdet med fremtidige udviklingsplaner og Kommuneplan15. I praksis gennem mere erhverv i stueetagerne, så andre end beboerne har ærinder i områderne. Københavns kommune skal indgå i erhvervspartnerskaber og helt konkret give huslejetilskud til erhverv i de relevante områder, så også mindre indbringende erhverv kan være rentable forretninger. En positiv udvikling i de udsatte byområder hænger også tæt sammen med, at den kommunale kernedrift fungerer skoler, dagtilbud og renholdelse skal være i top. Det kræver, at vi har samme forventninger til ledere og lærere i de områder. Og det kan kræve, at vi bruger ekstra midler. Brugen af sociale normeringer skal fastholdes og udvikles. Nogle boligområder er så plaget af støj udefra, at det er nødvendigt at lægge støjdæmpende asfalt eller montere støjdæmpende vinduer. Der skal lægges støjdæmpende asfalt på Røde Mellemvej på Amager og Sydhavnsgade/Enghavevej, Vasbygade og tre andre veje i Sydhavn. Derudover skal der i løbet af det første år af næste valgperiode findes penge til at medfinansiere støjpartnerskaber i de mest støjplagede boligområder, fx i Folehaven. 04/11/13 Frank Jensen Side 6 af 12

7 Byggeri af almene boliger skal ske på ordentlige vilkår Når Københavns Kommune selv udbyder store bygge- og anlægsopgaver, stiller vi mange etiske og sociale krav. For eksempel skal firmaer have et vist antal praktikanter ansat, hvis de ønsker at arbejde for kommunen. Men når vi stiller penge til rådighed for boligselskaber, der bygger nye almene boliger, må vi ikke på samme måde sikre os, at investeringerne samtidig er med til at skabe praktikpladser. Med tusindvis af nye almene boliger på vej i København, bør Folketinget sikre, at der også kan bruges sociale klausuler, når der bygges alment. Ved samme lejlighed bør Folketinget sikre, at der kan bruges uddannelses- og arbejdsklausuler i forbindelse med bygningsfornyelsesprojekter, hvor kommunen ikke er bygherre ungdoms- og studieboliger Udover de almene boliger til familier med almindelige indkomster er det også helt afgørende, at vi i København får bygget langt flere boliger til de unge studerende. For København er en populær studieby, og de studerende er et kæmpe aktiv for byen både nu og i fremtiden. Men det er meget svært sted at finde en studiebolig. Med et generelt presset boligmarked og udsigt til flere unge i 2025 er der behov for, at vi tager alle midler i brug både på den korte og den lange bane. Borgerrepræsentationen vedtog i 1995 en principbeslutning om ikke at støtte almene ungdomsboliger. I 2012 fik vi ophævet byggestoppet. Allerede nu betyder det at: 1000 almene ungdomsboliger er finansieret og på vej. Men studerende bor ikke kun i almene ungdomsboliger. Derfor satser vi også på, at private bygger ungdomsboliger, samtidig med at vi sørger for, at ledige boliger, der oprindelig var tiltænkt ældre, bliver brugt til studerende: permanente private ungdomsboliger er nyopført eller på vej inden for de nærmeste år. 400 ældreboliger udlejes til studerende. 200 små familieboliger ommærkes til ungdomsboliger. 200 andre små familieboliger udlejes til studerende med et huslejetilskud i 3 år 200 flere ældreboliger skal udlejes til studerende på plejehjemmet Sølund. De første godt boliger til unge og studerende er således skaffet eller på vej nogle midlertidige, men de fleste permanente. Mit mål er: At tilvejebringe eller flere boliger til unge og studerende inden /11/13 Frank Jensen Side 7 af 12

8 Det kræver: At vi fortsætter opførelsen af moderne, almene studieboliger. At vi fjerner de velmente men ikke afgørende krav til ungdomsboligbyggeier i kommuneplanen om fx mange parkeringspladser, store udearealer og vinduer til to sider, der gør det svært og urentabelt for private at bygge ungdomsboliger. At vi fortsætter og efterhånden som faldet i antallet af ældre tillader det udvider udlejningen af ledige ældreboliger til studerende. At vi ommærker flere små almene familieboliger til ungdomsboliger. At vi giver studerende lettere adgang til almene familieboliger via fleksibel udlejning og evt. huslejetilskud. At vi får universiteterne i gang med at bygge for deres boligfondsmidler. At vi sammen med et alment boligselskab eksperimenterer med helt billige hybler til en leje omkring kr., der både henvender sig til studerende og ledige på ungeydelse. At vi på samme måde eksperimenterer med større ungdomslejligheder med fællesarealer og fællesfaciliteter kombineret med fx fire værelser udlejet til fire studerende. Derfor bygger vi ikke containerboliger til studerende Jeg er meget optaget af at skaffe boliger til studerende, men da behovet næppe er midlertidigt, bør løsningen heller ikke være det. Dertil kommer en række barrierer for midlertidige containerløsninger: Der kan kun gives tilladelse at opføre midlertidige bygninger, hvis der er en klar bygningsmæssig årsag hertil det kunne være i forbindelse med ombygning af en skole eller daginstitution. Under alle omstændigheder skal alle Bygningsreglement 2010 s regler overholdes, hvis der er tale om byggeri, der har en længere levetid end 3 år. Det vil sige, at byggerierne skal have en kvalitet, så de lige så godt kunne være permanente. Udover Bygningsreglement 2010 har Københavns Kommune henover årene vedtaget en række arkitektoniske og byrumsmæssige krav for at undgå slum, som skal overholdes. Heller ikke Planloven skelner mellem midlertidige og permanente boliger, der er derfor ikke nogle nemme planmæssige løsninger forbundet med midlertidige containerboliger. Når midlertidige boliger skal nedlægges, er det ifølge Boligreguleringsloven ikke tilladt at nedlægge en bolig uden Borgerrepræsentationen giver tilladelse. I Københavns Kommune er det et krav, når man nedlægger boliger, at der bliver opført erstatningsboliger. Derfor er midlertidige studieboliger hverken en let eller god løsning. Når det er sagt, skal vi ikke have boliger stående tomme i København. Derfor lejer vi for eksempel helt udogmatisk tomme ældreboliger midlertidigt ud til studerende. 04/11/13 Frank Jensen Side 8 af 12

9 Færre udsættelser Noget af det værste, der kan overgå en familie, er at blive sat på gaden. Selve oplevelsen kan være traumatisk, og det kan have store sociale og økonomiske konsekvenser at miste sin bolig. I København er der eksempler på, at udsatte familier har stiftet ny gæld på op mod kr. til sagsomkostninger, flytning og opbevaring af indbo. Derudover kan en udsættelse give kommunen store udgifter, når folk eller hele familier skal genhuses. Det koster for eksempel kr. at genhuse en voksen i tre mdr. i et krisecenter, og drejer det sig for eksempel om en enlig mor med to børn, koster det ca kr. Antallet af udsættelser skal derfor reduceres til et absolut minimum. Det giver ingen mening at fortsætte med løsninger, som både er en tragedie for den familie, der bliver ramt af udsættelsen, og som samtidig koster kommunekassen dyrt. Jeg vil derfor fortsætte arbejdet for at færre familier oplever at blive sat ud af deres hjem på grund af rod i økonomien. Konkret er det min målsætning, at der fremadrettet bliver sat færre familier på gaden år for år. I København har vi knækkede kurven i Afskaffelse af fattigdomsydelserne har spillet ind, det samme har: Kommunens udvidede mulighed for at bevilge ydelser til udsættelsestruede borgere. Et tættere samarbejde og tidligere varslinger mellem kommunen og boligorganisationerne. Et systematisk samarbejde mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, når borgere mister deres kontanthjælp. Ansættelsen af 8 boligrådgivere til opsøgende indsats. Ansættelsen af 3 økonomiske rådgivere til udsættelsestruede og boligsocialt anviste. Ansættelse af 6 sociale mentorer til unge, som har vanskeligt ved at stå på egne ben. Ansættelse af 6 specialiserede sagsbehandlere, som sikrer hurtige afgørelser i sager, hvor der er risiko for at en udsættelse af boligen. 04/11/13 Frank Jensen Side 9 af 12

10 Udsættelser i København * Antal udsættelser Kilde København kommune Men i 2013 har vi igen set en stigning. Vi skal derfor fremover knytte flere foranstaltninger til engangsydelserne, når det kan formindske risikoen for, at der igen opstår risiko for en udsættelse. For børnefamilier, der reddes fra en udsættelse med en enkeltydelse, kan betingelsen være at indvillige i et forældrekursus, en aflastningsfamilie eller en hjemmehos er, som kan hjælpe med at få sat lidt struktur på en ellers kaotisk og uoverskuelig hverdag. For par eller enlige, der reddes fra en udsættelse med en enkletydelse, kan betingelsen være, at indvillige i at blive administreret, indvillige i at gå misbrugsbehandling eller indvillige i at søge en billigere bolig 04/11/13 Frank Jensen Side 10 af 12

11 Bilag: Det skal boligkommissionen blandt andet se på Staten: Planlovsændringer Københavns Kommune har igennem en årrække ønsket ændringer i planloven, så kommuner i højere grad end i dag kan sikre, at der bygges almene boliger. Dette både på grunde, hvor kommunen ikke er grundejer, og i perioder, hvor konjunkturerne vanskeliggør eller umuliggør opførelse af nye almene boliger. Der har været set på perspektiverne i, at kommuner via lokalplaner kan kræve opførelse af en vis andel almene boliger, eller at et vist antal almene boliger kan aftales via planlovens muligheder for at indgå udbygningsaftaler med private grundejere i forbindelse med en byudvikling. Der er behov for at lande en statslig model, hvor kommunens ønske om flere almene boliger imødekommes og balanceres med de økonomiske konsekvenser for grundejere. Staten: Revision af rammebeløbet Det statsligt definerede rammebeløb sikrer, at nye almene boliger har en maksimal husleje, hvilket gør, at boligerne i udgangspunktet er relativt billige. Allerede i dag er rammebeløb geografisk bestemt, således, at der er forskellige rammebeløb for hhv. Hovedstadsregionen, de store provinsbyer og den øvrige provins. Der er også i dag en mulighed for en forhøjelse af rammebeløbet i tilfælde, hvor byggerier har nogle særlige energimæssige tiltag, som forbedrer de afledte driftsudgifter. Men det vil være hensigtsmæssigt, at der ses på at gøre rammebeløbet mere fleksibelt. Eksempelvis kunne rammebeløbet være eksklusivt grundkøb og derved mere geografisk uafhængigt i forhold til konkrete grundprisforskelle i byerne. En anden mulighed kunne være, at rammebeløbet forholder sig til et huslejemaksimum inkl. forbrug, hvilket vil give boligselskaberne flere muligheder for at tilpasse projekter til konkrete grunde. Der er behov for at lande en statslig model, som tager højde for den prisforskel på grunde, som findes inden for et geografisk mindre område end tilfældet er i dag, hvor fx Hovedstadsregionen prissættes under et. Kommunen: Partnerskaber I Københavns Kommunes nye udbud af grundkapital fremgår det som en mulighed at etablere partnerskaber med kommunen for at også ikke helt så oplagte byggegrunde kan komme i spil. Det kan fx være grunde, der i dag har et plangrundlag, som ikke muliggør boligbyggeri, eller andet der umiddelbart bremser et alment boligprojekt. Partnerskaber på tværs af almene boligselskaber kan også skabe stordriftsfordele ved, at flere går sammen og udnytter muligheden for større rammeudbud og byggeteknikker, som eksempelvis var tilfældet med konceptet Almen Bolig+. Partnerskaber er endnu ikke så udbredt, og det kan evt. udvikles til både at sikre flere almene boliger og til, at boligerne blandes i de dele af byen, hvor det ikke umiddelbart er muligt at bygge alment. Kommunen: Byudviklingsaftaler Københavns Kommune har blandt andet indgået partnerskabsaftaler med By og Havn om etablering af almene boliger på Nordhavn og Sydhavn. Der er ligeledes en aftale undervejs med Carlsberg. 04/11/13 Frank Jensen Side 11 af 12

12 Der er behov for at se på kommende byudviklingsaftaler som strategisk værktøj for at sikre almene boliger både i forhold til at sikre flere almene boliger, men også sikre at boligerne bidrager til at skabe den mangfoldighed i områder, som kommunen ønsker. I den sammenhæng kan lignende aftaler fra andre lande iagttages som inspiration. Kommunen: Lempelse af kvalitetskrav Kommunen stiller i dag en række særlige miljøkrav til opførelse af støttet byggeri (miljø i byggeri og anlæg). Det kan overvejes om nogle af kommunens krav til fx indvendige faciliteter skal justeres for at fremme nye projekter, som ellers ikke umiddelbart kan lader sig realisere. Dette kan evt. ses i sammenhæng med en revision af rammebeløbet. Kommunen: Nye arealudlæg Københavns Kommune vil forud for revisionen af Kommuneplan2015 arbejde med perspektiverne i udlæg af nye arealer til byudvikling. Isoleret set løser det ikke udfordringen med etablering af flere almene boliger, da nye områder også vil skulle have 20 procent almene boliger. Det kan dog muligvis være hensigtsmæssigt i sammenhæng med byudviklingstakten i øvrigt for blandt andet at holde grundprisudviklingen i ro og dermed muliggøre mere af almene byggeri i København som helhed. Den almene boligsektor: Jordbank Der har i debatten ang. de almene boligorganisationers byggemuligheder været peget på en mulighed for at foretage strategiske jordkøb i perioder med lave grundpriser for at sikre, at der er grunde til rådighed for fremtidige byggeprojekter i perioder med høje grundpriser. Med de ændringer af lovgivningen, der bl.a. er resultatet af den såkaldte grundsag fra 80 erne, vil en realisering af strategiske grundkøb i perioder med lave grundpriser ikke være mulig, hvis ikke et pengeinstitut eller kommunen sikrer, at boligorganisationen ikke kan lide tab. Mulighederne for at kunne lånefinansiere grundkøb er større, hvis der er stor sikkerhed omkring byggemulighederne, og her spiller kommunen en helt afgørende rolle. Jo mere sikre garantier, der kan gives for fremtidigt byggeri, jo lettere vil det være at kunne finansiere grundkøb i forhold til pengeinstitutternes villighed til at udlåne penge. Dette spor kan med fordel undersøges nærmere for at se, hvor langt rækkevidden for en form for kommunal garanti kan trække realisering af en almen jordbank. Den almene boligsektor: Grundkøbsaftaler I København ejer kommunen stort set ingen kommunale grunde, der er egnede til boligbyggeri. Det stiller større krav til de almene boligselskaber i forhold til at identificere private grunde og få indgået de nødvendige betingede grundkøbsaftaler. Særligt i relation til partnerskabssporet er det vigtigt at sikre sig, at grundkøbsaftalerne ikke falder inden de nødvendige godkendelser er på plads. Der kan med fordel ses på mulighederne for betingede grundkøbsaftaler med en række grundejere med henblik på at nå en jordbank på op et større volumen. Det giver det nødvendige spillerum for udvikling af attraktive byggeprojekter. Det giver tid til at udvikle projektet, gennemføre en lokalplanproces og opnå kommunalt grundkapitaltilsagn. 04/11/13 Frank Jensen Side 12 af 12

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen?

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 2 Besvarelse på spørgsmål om billige boliger, finansieringsmuligheder Baggrund På ØU-møde d. 2. oktober drøftedes billige boliger

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Midlertidige ungdomsboliger

Midlertidige ungdomsboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 2 Midlertidige ungdomsboliger Baggrund Med baggrund i indstillingen Medlemsforslag om midlertidige ungdomsboliger gennemgår dette notat

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES?

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? Foredrag ved BL s seminar om almene boligers fremtid d. 8.12.2005 Ved centerleder Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere