Plads til mennesker med almindelige job i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til mennesker med almindelige job i København"

Transkript

1 Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller aldrig udvikle sig som det er sket i mange andre storbyer rundt omkring i verden, hvor boligkvartererne bliver stærkt opdelte: Gode kvarterer for de velstillede og dårlige kvarterer langt væk fra centrum for dem, der ikke har så meget at rutte med. Det må ikke ske i København. Her bor vi! Alle sammen. Socialdemokraternes boligpolitik har tre meget klare målsætninger: 1. Der skal bygges flere billige almene boliger og ungdoms- og studieboliger. Det går ikke, at almindelige lønmodtagere og unge ikke har råd til at bo i byen. Vi vil have en blandet by med forskellige mennesker, og samtidig er det helt afgørende at sikre flere billige boliger, hvis vi skal løse de sociale problemer, der eksisterer i de udsatte byområder i byen. 2. De almene boliger skal bygges i forskellige dele af byen. 3. Der skal ske forbedringer i de udsatte områder med mange almene boliger. Vi skal ikke acceptere, at der er områder af byen, hvor de sociale problemer bliver så markante, at det gør boligområder uattraktive og utrygge. Der skal skrues op for byggeri af almene boliger de næste fem år Fordi København er så populær, stiger befolkningstal markant. De sidste fem år er vi blevet flere københavnere hvert år. Og i 2025 bor der mindst flere i byen. Det skaber fantastiske muligheder at være en by i vækst. Men med befolkningsvæksten følger også en række udfordringer, som skal løses, hvis København skal fortsætte med at være en af de bedste storbyer i verden. Noget af det, Socialdemokraterne elsker ved København, er, at det er en by for helt almindelige mennesker. Byen har jo brug for både buschauffører og butiksassistenter. Det er derfor helt afgørende, at der er boliger i København, hvor huslejen er til at betale for mennesker med et almindeligt job og en almindelig løn. Mangler der boliger, stiger priserne så meget, at almindelige mennesker ikke kan bo i byen. Det samme vil ske, hvis alt nybyggeri bliver ejerlejligheder i luksusklassen. Vi skal føre en aktiv boligpolitik. Der skal bygges masser af almene boliger og ungdomsboliger, og de skal have en pris, så almindelige familier og studerende kan bo i dem. Og det skal gælde for alle områder af byen. De politiske partier på Rådhuset har vedtaget en politik om, at der skal bygges nye boliger i København mellem 2011 og Det er målsætningen, at de er almene familie- og ungdomsboliger. 04/11/13 Frank Jensen Side 1 af 12

2 Men på grund af de svingende grundpriser er det ikke ligegyldigt, hvor, hvornår og hvordan vi bygger. Socialdemokraterne i København mener, at der skal bygges markant flere almene boliger i disse år, hvor der er lavkonjunktur i Danmark. Også reglerne og rammerne for alment byggeri giver grund til at bygge meget i de kommende år. For mellem 2012 og 2016 er kommunens bidrag til byggeriet sat ned, så vi kort og godt får flere boliger for de samme penge. Derfor mener Socialdemokraterne, vi skal fremskynde byggeriet af almene boliger, så vi: Samlet set får afsat penge til boliger, mens kommunens bidrag er nedsat til 10 pct. I store boligpakker i kommunens budgetter for 2012, 2013 og 2014 er der afsat penge til boliger. Derfor betyder det helt konkret at: Der skal afsættes midler til almene boliger i budgetterne for 2015 og Det er dog en forudsætning for at nå det mål, at der kan finde det nødvendige antal egnede grunde. De borgerlige vil ikke føre en aktiv boligpolitik De borgerlige partier vil generelt ikke føre en aktiv boligpolitik. De vil lade markedet styre, hvordan byen udvikler sig. I forbindelse med deres budgetforslag for 2014 annullerede Venstre, Konservative og Liberal Alliance derfor de 140 mio. kr., der er sat af til at bygge flere almene boliger. I stedet ville de bruge pengene på at sænke boligskatten for villaejerne. De fik heldigvis ikke flertal for det. For hvis markedet fik lov at styre hele boligudviklingen i København, ville der ikke gå mange år, før almindelige lønmodtagere ikke ville have råd til at bo i byen. For Socialdemokraterne er det en fuldstændig forkert vej at gå at overlade boligpolitikken til markedet alene. Vi vil have en boligpolitik, der sikrer en blandet by, hvor der er plads til alle slags mennesker både dem med dybe lommer og råd til dyre ejerlejligheder, men også plads til politibetjente, kassedamer, buschauffører, smede og tjenere de er nemlig i høj grad med til at få byen til at fungere. Samtidig er det helt afgørende for de eksisterende almene boligområder, at der bygges nye almene boliger rundt om i byen. Det er nemlig en af de bedste muligheder, vi har for at sikre, at de sociale problemer ikke samles i de eksisterende boligområder. Med flere almene boliger, bliver det lettere at fordele den boligsociale anvisning, som kommunen er forpligtet til at foretage. Boligkommission så vi kan bygge alment, når der er tryk på økonomien og udviklingen 04/11/13 Frank Jensen Side 2 af 12

3 At fremrykke byggeriet af almene boliger er rettidig omhu her og nu, men det løser ikke problemerne på langt sigt. Det er afgørende, at der også kan bygges almene boliger i perioder, hvor vi har en stærk økonomi og en rivende byudvikling. Og det er afgørende, at de ikke kun bygges i udsatte byområder som fx Nord Vest, men også i nye og attraktive områder som fx Nordhavn. Derfor skal der nedsættes en boligkommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi både kan nå vores kvantitative og vores kvalitative mål på boligområdet i København. Det vil sige målene om, at vi: Har 20 pct. almene boliger i København altså nok billige boliger. Kan bygge almene boliger i alle dele af byen altså har en blandet by. Kommissionen skal som udgangspunkt bestå af repræsentanter fra: Københavns Kommune Boligorganisationerne i København De relevante ministerier fx Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet Forskningsverdenen Ejendomsbranchen Centrale interesseorganisationer I løbet af ½ år skal kommissionen komme med prioriterede anbefalinger til staten, til kommunen og til den almene boligsektor eller til en kombination af de tre. Sidst i udspillet er mine bud på nogle af de emner, kommissionen bør arbejde med. De inkluderer for eksempel ændring af Planloven, større rammebeløb, byudviklingsaftaler, grundkøbsaftaler og eventuelt en jordbank. Jeg håber og forventer, at Folketinget vil tage hovedstadens udfordringer alvorligt og nedsætte kommissionen. Hvis regeringen ikke nedsætter en boligkommission eller på anden vis finder en løsning på udfordringerne, vil København Kommune selv tage initiativ til kommissionen. Almen Bolig +: Skyl ikke boligerne ud med badevandet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i en årrække tilladt en forsøgsordning, der har gjort det muligt for kommunerne at bygge billige familieboliger til folk, der selv kan indrette og vedligeholde deres bolig og omgivelserne. Områderne er meget anderledes og langt mindre end fortidens store almene blokbyggerier. Forsøget som kaldes AlmenBolig+ passer rigtig godt til Københavns udfordringer og muligheder. Vi har mange unge familier, der har stærke ressourcer, men ikke desto mindre har svært ved at betale en ejerbolig i København. Derfor er der brug for: 04/11/13 Frank Jensen Side 3 af 12

4 At gøre AlmenBolig+ til en permanent ordning eller som minimum forlænge forsøgsordningen i København. Historien skræmmer Først begik man den fejl at bygge meget store almene boligområder i København, og resultatet blev de udsatte områder, der i dag kæmper med et dårligt image, utryghed og for få beboere med uddannelse og arbejde. Så var det i flere år umuligt at bygge almene boliger i København på grund af grundpriserne, og resultatet blev store områder med dyre ejerboliger, som få danskere og slet ikke almindelige lønmodtagere har råd til. Der er opført 951 almene boliger fra , der er yderligere på vej, og der er afsat penge til at sætte nye i gang i år og næste år. Men der er behov for en aktiv og langsigtet boligpolitik, der gør, at verdens bedste by København ikke kun bliver for eliten. Socialdemokraterne vil ikke have en by, der kun er for direktører med dybe lommer. Heller ikke en by, som er ved at falde fra hinanden, fordi folk med en lang uddannelse, mange penge og gode liv bor langt fra dem med få skoleår, færre midler og en hårdere tilværelse. København skal ikke være et nyt Paris eller London. København er København, og København skal være for alle også i fremtiden. Her bor vi uden naboproblemer, støj og rod men med liv og handel Socialdemokraterne ønsker ikke, at København har udsatte by- og boligområder, der skiller sig meget negativt ud fra resten af byen. Vi ønsker heller ikke, at de helt almindelige beboere i boligområderne skal belastes af uro- og utryghedsskabende elementer. Derfor må der ikke være for mange sociale problemer koncentreret i de enkelte byområder. Vi må være ærlige at sige, at der i dag er dele af byen, hvor der er for høj en koncentration af sociale problemer. Kommunen skal naturligvis tage sig af de mest udsatte borgere i vores samfund, blandt andet ved gennem den boligsociale anvisning at sørge for, at de har et sted at bo. Men det skal gøres på en måde, så der tages hensyn til de borgere, der i forvejen bor i de almene boliger og med respekt for, at det kan være en stor belastning for naboer at få en beboere ind, som er meget socialt belastede. Vi gør allerede rigtig meget for at løse det, men vi skal videre. Helt centralt for at sikre, at der ikke sker en stor koncentration af sociale problemer, er, at vi kan bygge nye almene boliger, som også kan tage del i den boligsociale anvisning. Men herudover vil Socialdemokraterne i København også tage nogle nye redskaber i brug: Vi vil have lovhjemmel til at boliganvise over kommunegrænserne. Det handler ikke om at skubbe et ansvar fra sig, men om at samarbejde om at fortynde problemerne i de enkelte 04/11/13 Frank Jensen Side 4 af 12

5 boligområder. Det er derfor relevant at se samlet på hovedstadsregionen herunder at få kommunerne nord for København til at løfte deres andel at de boligsociale problemer. Vi vil selv gerne sætte en lavere grænse for, hvornår kommunen kan anvise borgere uden for arbejdsmarkedet til det enkelte almene boligområde. I dag er der sat en grænse ved 40 pct. Først når mere end 40 pct. af beboerne i et alment boligbyggeri er uden for arbejdsmarkedet, stopper den boligsociale anvisning og den åbner igen, så snart andelen falder til under 40 pct. Socialdemokraterne mener ikke, at det er holdbart det skaber for mange sociale problemer i de pågældende områder. Derfor vil Socialdemokraterne arbejde for, at det over en årrække bliver muligt at reducere grænsen til 33 pct. Den effektive brug af fleksibel udlejning, der har fået ressourcestærke personer til at flytte ind i ca almene boliger skal videreføres i kommunens kommende aftale med boligforeningerne. Færre arbejdsløse i udsatte boligområder Graden af boligsocial anvisning aftales mellem Københavns Kommune og de københavnske boligforeninger. Hver fjerde år laver vi en ny hovedaftale den næste skal vi indgå i 2014 og den løber til Vi kan ikke nå målet om at stoppe den boligsociale anvisning, når hver tredje står uden for arbejdsmarkedet, allerede i den kommende aftale. Men vi kan nå det i løbet af en årrække. Og vi kan bruge aftalen til at bekræfte hinanden i, at det er en fælles målsætning, vi arbejder hen imod, og at når der bliver bygget tusindvis af almene boliger i København, skal vi også fortynde de sociale problemer. Det kræver, at der bliver bygget mange boliger her må regeringen hjælpe til. Det kræver også, at vi sørger for, at der blandt de nye boliger er nogle, der er små og billige, så de egner sig til boligsocial anvisning. Og det kræver, at vi sørger for at lade folk i arbejde og under uddannelse komme foran i boligkøen, så vi styrker de udsatte områder. Hvis kommunerne nord for København også sørgede for at bygge almene boliger, og hvis det blev muligt at anvise over kommunegrænsen, kunne man for alvor undgå, at de sociale problemer klumpede sig sammen. Beboere, der har svært ved at bo alene, fx fordi de er psykisk syge, kan være en udfordring for et boligområde eller en ældreboligblok. Derfor er det afgørende, at kommunen støtter disse beboere, når de har behov for det. I områder med en høj andel af boligsocial anvisning og i de ældreboliger, der anvendes til psykisk syge, skal den boligsociale indsats med opsøgende gademedarbejdere, boligrådgivere og kontaktpersoner styrkes. De udpegede kontaktpersoner og almindelige naboer i de enkelte boligområder skal have én indgang til kommunen og distriktspsykiatrien, når de vurderer, at psykisk syge beboere er til fare eller stor gene for fællesskabet. 04/11/13 Frank Jensen Side 5 af 12

6 Når Københavns Kommune samarbejder med boligsektoren og private fonde, kan det hæve livskvaliteten og omgivelserne for beboerne i almene boligområder markant. Det gælder ikke mindst de omfattende fysiske helhedsplaner, hvor områder fuldstændig kan skifte karakter: Mjølnerparken skal de kommende år gennemrenoveres og ændres til et åbent, aktivt og attraktivt område med forretninger, cafeer og bedre forbindelser til resten af byen. Samtidig skal vi bakke op om de mindre forandringer, der kan have stor betydning for oplevelsen og trygheden i et område, fx på den korte bane en ny udnyttelse af Solvangcenteret i Urbanplanen og etablering af Kornblomsparken i Sundholmskvarteret. Og på den lidt længere bane skal der skabes bedre indgange til både Remiseparken og Vestre Kirkegård. Det gælder også de boligsociale helhedsplaner, hvor Landsbyggefonden kræver 25 pct. lokal medfinansiering. I København er aftalen, at kommunen betaler 12,5 pct., mens boligorganisationerne eller den enkelte afdeling betaler de resterende 12,5 pct. Det betyder, at beboerne i de udsatte boligområder selv skal betale for den boligsociale helhedsplan. Det vil for eksempel sige, at lejerne ikke blot lever med, men også betaler for nogle af de problemer, der opstår på grund af boligsocial anvisning. Det er ikke rimeligt. Københavns Kommune skal derfor fremover betale hele dem lokale medfinansiering på 25 pct. Næste år skal Københavns Kommune gå aktivt ind i boligsociale helhedsplaner på Amager, Bispebjerg og Nørrebro. Mange københavnere oplever de store boligområder som lukkede og i nogle tilfælde ligefrem truende. Derfor skal områderne åbnes op: Fysisk gennem cykelstier, gangstier og offentlig transport mm. Emnet skal indgå i arbejdet med fremtidige udviklingsplaner og Kommuneplan15. I praksis gennem mere erhverv i stueetagerne, så andre end beboerne har ærinder i områderne. Københavns kommune skal indgå i erhvervspartnerskaber og helt konkret give huslejetilskud til erhverv i de relevante områder, så også mindre indbringende erhverv kan være rentable forretninger. En positiv udvikling i de udsatte byområder hænger også tæt sammen med, at den kommunale kernedrift fungerer skoler, dagtilbud og renholdelse skal være i top. Det kræver, at vi har samme forventninger til ledere og lærere i de områder. Og det kan kræve, at vi bruger ekstra midler. Brugen af sociale normeringer skal fastholdes og udvikles. Nogle boligområder er så plaget af støj udefra, at det er nødvendigt at lægge støjdæmpende asfalt eller montere støjdæmpende vinduer. Der skal lægges støjdæmpende asfalt på Røde Mellemvej på Amager og Sydhavnsgade/Enghavevej, Vasbygade og tre andre veje i Sydhavn. Derudover skal der i løbet af det første år af næste valgperiode findes penge til at medfinansiere støjpartnerskaber i de mest støjplagede boligområder, fx i Folehaven. 04/11/13 Frank Jensen Side 6 af 12

7 Byggeri af almene boliger skal ske på ordentlige vilkår Når Københavns Kommune selv udbyder store bygge- og anlægsopgaver, stiller vi mange etiske og sociale krav. For eksempel skal firmaer have et vist antal praktikanter ansat, hvis de ønsker at arbejde for kommunen. Men når vi stiller penge til rådighed for boligselskaber, der bygger nye almene boliger, må vi ikke på samme måde sikre os, at investeringerne samtidig er med til at skabe praktikpladser. Med tusindvis af nye almene boliger på vej i København, bør Folketinget sikre, at der også kan bruges sociale klausuler, når der bygges alment. Ved samme lejlighed bør Folketinget sikre, at der kan bruges uddannelses- og arbejdsklausuler i forbindelse med bygningsfornyelsesprojekter, hvor kommunen ikke er bygherre ungdoms- og studieboliger Udover de almene boliger til familier med almindelige indkomster er det også helt afgørende, at vi i København får bygget langt flere boliger til de unge studerende. For København er en populær studieby, og de studerende er et kæmpe aktiv for byen både nu og i fremtiden. Men det er meget svært sted at finde en studiebolig. Med et generelt presset boligmarked og udsigt til flere unge i 2025 er der behov for, at vi tager alle midler i brug både på den korte og den lange bane. Borgerrepræsentationen vedtog i 1995 en principbeslutning om ikke at støtte almene ungdomsboliger. I 2012 fik vi ophævet byggestoppet. Allerede nu betyder det at: 1000 almene ungdomsboliger er finansieret og på vej. Men studerende bor ikke kun i almene ungdomsboliger. Derfor satser vi også på, at private bygger ungdomsboliger, samtidig med at vi sørger for, at ledige boliger, der oprindelig var tiltænkt ældre, bliver brugt til studerende: permanente private ungdomsboliger er nyopført eller på vej inden for de nærmeste år. 400 ældreboliger udlejes til studerende. 200 små familieboliger ommærkes til ungdomsboliger. 200 andre små familieboliger udlejes til studerende med et huslejetilskud i 3 år 200 flere ældreboliger skal udlejes til studerende på plejehjemmet Sølund. De første godt boliger til unge og studerende er således skaffet eller på vej nogle midlertidige, men de fleste permanente. Mit mål er: At tilvejebringe eller flere boliger til unge og studerende inden /11/13 Frank Jensen Side 7 af 12

8 Det kræver: At vi fortsætter opførelsen af moderne, almene studieboliger. At vi fjerner de velmente men ikke afgørende krav til ungdomsboligbyggeier i kommuneplanen om fx mange parkeringspladser, store udearealer og vinduer til to sider, der gør det svært og urentabelt for private at bygge ungdomsboliger. At vi fortsætter og efterhånden som faldet i antallet af ældre tillader det udvider udlejningen af ledige ældreboliger til studerende. At vi ommærker flere små almene familieboliger til ungdomsboliger. At vi giver studerende lettere adgang til almene familieboliger via fleksibel udlejning og evt. huslejetilskud. At vi får universiteterne i gang med at bygge for deres boligfondsmidler. At vi sammen med et alment boligselskab eksperimenterer med helt billige hybler til en leje omkring kr., der både henvender sig til studerende og ledige på ungeydelse. At vi på samme måde eksperimenterer med større ungdomslejligheder med fællesarealer og fællesfaciliteter kombineret med fx fire værelser udlejet til fire studerende. Derfor bygger vi ikke containerboliger til studerende Jeg er meget optaget af at skaffe boliger til studerende, men da behovet næppe er midlertidigt, bør løsningen heller ikke være det. Dertil kommer en række barrierer for midlertidige containerløsninger: Der kan kun gives tilladelse at opføre midlertidige bygninger, hvis der er en klar bygningsmæssig årsag hertil det kunne være i forbindelse med ombygning af en skole eller daginstitution. Under alle omstændigheder skal alle Bygningsreglement 2010 s regler overholdes, hvis der er tale om byggeri, der har en længere levetid end 3 år. Det vil sige, at byggerierne skal have en kvalitet, så de lige så godt kunne være permanente. Udover Bygningsreglement 2010 har Københavns Kommune henover årene vedtaget en række arkitektoniske og byrumsmæssige krav for at undgå slum, som skal overholdes. Heller ikke Planloven skelner mellem midlertidige og permanente boliger, der er derfor ikke nogle nemme planmæssige løsninger forbundet med midlertidige containerboliger. Når midlertidige boliger skal nedlægges, er det ifølge Boligreguleringsloven ikke tilladt at nedlægge en bolig uden Borgerrepræsentationen giver tilladelse. I Københavns Kommune er det et krav, når man nedlægger boliger, at der bliver opført erstatningsboliger. Derfor er midlertidige studieboliger hverken en let eller god løsning. Når det er sagt, skal vi ikke have boliger stående tomme i København. Derfor lejer vi for eksempel helt udogmatisk tomme ældreboliger midlertidigt ud til studerende. 04/11/13 Frank Jensen Side 8 af 12

9 Færre udsættelser Noget af det værste, der kan overgå en familie, er at blive sat på gaden. Selve oplevelsen kan være traumatisk, og det kan have store sociale og økonomiske konsekvenser at miste sin bolig. I København er der eksempler på, at udsatte familier har stiftet ny gæld på op mod kr. til sagsomkostninger, flytning og opbevaring af indbo. Derudover kan en udsættelse give kommunen store udgifter, når folk eller hele familier skal genhuses. Det koster for eksempel kr. at genhuse en voksen i tre mdr. i et krisecenter, og drejer det sig for eksempel om en enlig mor med to børn, koster det ca kr. Antallet af udsættelser skal derfor reduceres til et absolut minimum. Det giver ingen mening at fortsætte med løsninger, som både er en tragedie for den familie, der bliver ramt af udsættelsen, og som samtidig koster kommunekassen dyrt. Jeg vil derfor fortsætte arbejdet for at færre familier oplever at blive sat ud af deres hjem på grund af rod i økonomien. Konkret er det min målsætning, at der fremadrettet bliver sat færre familier på gaden år for år. I København har vi knækkede kurven i Afskaffelse af fattigdomsydelserne har spillet ind, det samme har: Kommunens udvidede mulighed for at bevilge ydelser til udsættelsestruede borgere. Et tættere samarbejde og tidligere varslinger mellem kommunen og boligorganisationerne. Et systematisk samarbejde mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, når borgere mister deres kontanthjælp. Ansættelsen af 8 boligrådgivere til opsøgende indsats. Ansættelsen af 3 økonomiske rådgivere til udsættelsestruede og boligsocialt anviste. Ansættelse af 6 sociale mentorer til unge, som har vanskeligt ved at stå på egne ben. Ansættelse af 6 specialiserede sagsbehandlere, som sikrer hurtige afgørelser i sager, hvor der er risiko for at en udsættelse af boligen. 04/11/13 Frank Jensen Side 9 af 12

10 Udsættelser i København * Antal udsættelser Kilde København kommune Men i 2013 har vi igen set en stigning. Vi skal derfor fremover knytte flere foranstaltninger til engangsydelserne, når det kan formindske risikoen for, at der igen opstår risiko for en udsættelse. For børnefamilier, der reddes fra en udsættelse med en enkeltydelse, kan betingelsen være at indvillige i et forældrekursus, en aflastningsfamilie eller en hjemmehos er, som kan hjælpe med at få sat lidt struktur på en ellers kaotisk og uoverskuelig hverdag. For par eller enlige, der reddes fra en udsættelse med en enkletydelse, kan betingelsen være, at indvillige i at blive administreret, indvillige i at gå misbrugsbehandling eller indvillige i at søge en billigere bolig 04/11/13 Frank Jensen Side 10 af 12

11 Bilag: Det skal boligkommissionen blandt andet se på Staten: Planlovsændringer Københavns Kommune har igennem en årrække ønsket ændringer i planloven, så kommuner i højere grad end i dag kan sikre, at der bygges almene boliger. Dette både på grunde, hvor kommunen ikke er grundejer, og i perioder, hvor konjunkturerne vanskeliggør eller umuliggør opførelse af nye almene boliger. Der har været set på perspektiverne i, at kommuner via lokalplaner kan kræve opførelse af en vis andel almene boliger, eller at et vist antal almene boliger kan aftales via planlovens muligheder for at indgå udbygningsaftaler med private grundejere i forbindelse med en byudvikling. Der er behov for at lande en statslig model, hvor kommunens ønske om flere almene boliger imødekommes og balanceres med de økonomiske konsekvenser for grundejere. Staten: Revision af rammebeløbet Det statsligt definerede rammebeløb sikrer, at nye almene boliger har en maksimal husleje, hvilket gør, at boligerne i udgangspunktet er relativt billige. Allerede i dag er rammebeløb geografisk bestemt, således, at der er forskellige rammebeløb for hhv. Hovedstadsregionen, de store provinsbyer og den øvrige provins. Der er også i dag en mulighed for en forhøjelse af rammebeløbet i tilfælde, hvor byggerier har nogle særlige energimæssige tiltag, som forbedrer de afledte driftsudgifter. Men det vil være hensigtsmæssigt, at der ses på at gøre rammebeløbet mere fleksibelt. Eksempelvis kunne rammebeløbet være eksklusivt grundkøb og derved mere geografisk uafhængigt i forhold til konkrete grundprisforskelle i byerne. En anden mulighed kunne være, at rammebeløbet forholder sig til et huslejemaksimum inkl. forbrug, hvilket vil give boligselskaberne flere muligheder for at tilpasse projekter til konkrete grunde. Der er behov for at lande en statslig model, som tager højde for den prisforskel på grunde, som findes inden for et geografisk mindre område end tilfældet er i dag, hvor fx Hovedstadsregionen prissættes under et. Kommunen: Partnerskaber I Københavns Kommunes nye udbud af grundkapital fremgår det som en mulighed at etablere partnerskaber med kommunen for at også ikke helt så oplagte byggegrunde kan komme i spil. Det kan fx være grunde, der i dag har et plangrundlag, som ikke muliggør boligbyggeri, eller andet der umiddelbart bremser et alment boligprojekt. Partnerskaber på tværs af almene boligselskaber kan også skabe stordriftsfordele ved, at flere går sammen og udnytter muligheden for større rammeudbud og byggeteknikker, som eksempelvis var tilfældet med konceptet Almen Bolig+. Partnerskaber er endnu ikke så udbredt, og det kan evt. udvikles til både at sikre flere almene boliger og til, at boligerne blandes i de dele af byen, hvor det ikke umiddelbart er muligt at bygge alment. Kommunen: Byudviklingsaftaler Københavns Kommune har blandt andet indgået partnerskabsaftaler med By og Havn om etablering af almene boliger på Nordhavn og Sydhavn. Der er ligeledes en aftale undervejs med Carlsberg. 04/11/13 Frank Jensen Side 11 af 12

12 Der er behov for at se på kommende byudviklingsaftaler som strategisk værktøj for at sikre almene boliger både i forhold til at sikre flere almene boliger, men også sikre at boligerne bidrager til at skabe den mangfoldighed i områder, som kommunen ønsker. I den sammenhæng kan lignende aftaler fra andre lande iagttages som inspiration. Kommunen: Lempelse af kvalitetskrav Kommunen stiller i dag en række særlige miljøkrav til opførelse af støttet byggeri (miljø i byggeri og anlæg). Det kan overvejes om nogle af kommunens krav til fx indvendige faciliteter skal justeres for at fremme nye projekter, som ellers ikke umiddelbart kan lader sig realisere. Dette kan evt. ses i sammenhæng med en revision af rammebeløbet. Kommunen: Nye arealudlæg Københavns Kommune vil forud for revisionen af Kommuneplan2015 arbejde med perspektiverne i udlæg af nye arealer til byudvikling. Isoleret set løser det ikke udfordringen med etablering af flere almene boliger, da nye områder også vil skulle have 20 procent almene boliger. Det kan dog muligvis være hensigtsmæssigt i sammenhæng med byudviklingstakten i øvrigt for blandt andet at holde grundprisudviklingen i ro og dermed muliggøre mere af almene byggeri i København som helhed. Den almene boligsektor: Jordbank Der har i debatten ang. de almene boligorganisationers byggemuligheder været peget på en mulighed for at foretage strategiske jordkøb i perioder med lave grundpriser for at sikre, at der er grunde til rådighed for fremtidige byggeprojekter i perioder med høje grundpriser. Med de ændringer af lovgivningen, der bl.a. er resultatet af den såkaldte grundsag fra 80 erne, vil en realisering af strategiske grundkøb i perioder med lave grundpriser ikke være mulig, hvis ikke et pengeinstitut eller kommunen sikrer, at boligorganisationen ikke kan lide tab. Mulighederne for at kunne lånefinansiere grundkøb er større, hvis der er stor sikkerhed omkring byggemulighederne, og her spiller kommunen en helt afgørende rolle. Jo mere sikre garantier, der kan gives for fremtidigt byggeri, jo lettere vil det være at kunne finansiere grundkøb i forhold til pengeinstitutternes villighed til at udlåne penge. Dette spor kan med fordel undersøges nærmere for at se, hvor langt rækkevidden for en form for kommunal garanti kan trække realisering af en almen jordbank. Den almene boligsektor: Grundkøbsaftaler I København ejer kommunen stort set ingen kommunale grunde, der er egnede til boligbyggeri. Det stiller større krav til de almene boligselskaber i forhold til at identificere private grunde og få indgået de nødvendige betingede grundkøbsaftaler. Særligt i relation til partnerskabssporet er det vigtigt at sikre sig, at grundkøbsaftalerne ikke falder inden de nødvendige godkendelser er på plads. Der kan med fordel ses på mulighederne for betingede grundkøbsaftaler med en række grundejere med henblik på at nå en jordbank på op et større volumen. Det giver det nødvendige spillerum for udvikling af attraktive byggeprojekter. Det giver tid til at udvikle projektet, gennemføre en lokalplanproces og opnå kommunalt grundkapitaltilsagn. 04/11/13 Frank Jensen Side 12 af 12

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Status 7.

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Notat. Bygning af små billige boliger

Notat. Bygning af små billige boliger Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Billige boliger til flygtninge og socialt udsatte Sagsnummer: 27.00.00-A00-6-17 Skrevet af: Torben Rugholm E-mail: torben.rugholm@randers.dk Forvaltning: Social

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne Små og billige boliger med perspektiv Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne SMÅ OG BILLIGE BOLIGER MED PERSPEKTIV Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

Aktuel boligpolitik Fremtiden

Aktuel boligpolitik Fremtiden Aktuel boligpolitik Fremtiden Partnerskab med KL om flygtninge Problemstilling markant forskellig i udkant og byområder. Integrationsopgave vigtig alle steder. Hvad står vi egentlig overfor? 3.000 > 12.000

Læs mere

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats Rådgivende politisk udvalg ( 17.4) Økonomiudvalget og Socialudvalgsformanden Politiske repræsentanter fra AKB, DFB og VIBO Programstyregruppe Direktion i HTK Direktører i KAB, DOMEA og VIBO Programsekretariat

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025

VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025 1 Udkast til politisk udspil: En ny dansk ghettostrategi VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025 Skitse til en national ghetto-strategi, der skal afvikle de danske ghettoer i 2025 Efter 20 års arbejde med at afvikle

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Partnerskab med KL om flygtninge

Partnerskab med KL om flygtninge Aktuel politik Partnerskab med KL om flygtninge Problemstilling markant forskellig i udkant og byområder. Integrationsopgave vigtig alle steder. Planloven Grundkapital Regeringen og KL er enige om frem

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast 28.05.2014 Denne betingede byudviklingsaftale er indgået den [indsæt dato] 2014 mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Fremtidens boligbyggeri i København

Fremtidens boligbyggeri i København Fremtidens boligbyggeri i København 16. januar 2012 Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune Side 2 > 100.000 flere københavnere i 2025! > Hvem er de nye københavnere? > Hvor kan de bo? Side 3 Høj befolkningsvækst

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Målsætningsprogram ??????

Målsætningsprogram ?????? Målsætningsprogram 2010-2014?????? Hvilke emner????????? Debatteres i kredsene i foråret 2010 Påbegyndes af bestyrelsen og udkast udsendes Godkendes på repræsentantskabsmøde i 2010 BO-Vest Sørup Herregård.

Læs mere

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 14-10-2014 Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds 2015-2018 Københavns almene boliger har spillet og vil

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere