Markedsfokus. Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsfokus. Erhverv"

Transkript

1 Markedsfokus Erhverv Uge august 2005 Obligationer Anbefaling Risikosegment Afkast* 5% NYK 2035 Lav 3,5% 3,01% RM 2028 Mellem 3,0% 4% real 2035 Høj 4,2% Neutral vægt på obligationsporteføljen i den samlede portefølje. Varighed bør tages i 4% I lavrisikosegmentet er varigheden typisk op til tre år. I mellemrisikosegmentet er varigheden typisk tre til fem år. I højrisikosegmentet er varigheden typisk over fem år. *Beregnet på en 3-måneders horisont via vores renteprognose. Virksomhedsobligationer Anbefaling Risikosegment Spænd* Ford 4,875% 07 Høj 285 Roskilde 5,310% 14 Mellem 155 GM 4,000% 06 Høj 102 Vi anbefaler en svag undervægt af virksomhedsobligationer. *Spænd udtrykker merrenten til en statsobligation med samme varighed og valuta. Anbefalingerne er udstedt i euro. Aktier Anbefaling Risikosegment Kurs Auriga Høj 181 Harboes Bryggeri Mellem 2795 Coloplast Mellem 365 Vi anbefaler neutral vægt af aktier i porteføljen. Overvægt Europa/Danmark. Markante olieprisstigninger spøger i kulissen Fed fortsætter stramningsforløbet Fokus på oliens negative væksteffekt Pæne regnskaber blev neutraliseret af olieprisstigninger En yderligere fladning af rentekurven og faldende renter blev konklusionen på en uge, hvor Fed fortsatte stramningsforløbet med den 10. renteforhøjelse i træk. Fed bemærkede, at økonomien er styrket på det seneste på trods af stigende oliepriser, men kom til gengæld med en opblødning på inflationsfronten. Markedet opskruede i forbindelse med rentemødet forventningerne til en forlængelse af stramningsforløbet, hvilket umiddelbart gav kursfald i de korte obligationer. Senere på ugen faldt renterne over en bred kam efter et svagere end frygtet detailsalg i juli. Detailsalget eksklusive biler og benzin stagnerede således i juli, hvilket sammen med et fald i Michigan forbrugertilliden for august gav anledning til at fokusere på de stigende olieprisers vækstdæmpende effekt. Tendenserne var de samme i Europa, om end omfanget var noget mere beskedent. BNPtallene for 2. kvartal fra Euroland viste aftagende vækst, og var således imed til at understøtte, at en renteforhøjelse fra ECB fortsat har lange udsigter. Se i den forbindelse den netop udsendte analyse: "Euroland, fakta og forhåbninger". I denne uge har markedet rettet fokus mod de amerikanske inflationsdata og produktions- og tillidstal fra industrien. Ud over ugens nøgletal er det vores holdning, at de stigende oliepriser vil være et centralt tema, som vil dæmpe markedets frygt for et større vækstløft i 2. halvår og understøtte et mindre rentefald. I den forbindelse er det interessant at se, hvorvidt de stigende energipriser begynder at kunne ses i konjunkturbarometrene. Allerede i dag giver Empireindekset (fra New York) det første svar på dette spørgsmål. På forhånd venter analytikerne et lille fald fra det meget høje niveau i juli. Overordnet har regnskabssæsonen budt på pæne tal fra en række af de toneangivende virksomheder. Regnskaberne har således været med til at understøtte aktiemarkedet på det seneste, men den stigende oliepris har i stigende grad bidt sig fast på de globale aktiemarkeder. Det danske KFX-indeks faldt således en spids tilbage i kølvandet på asiatiske og amerikanske kursfald. Udviklingen i olieprisen samt USD-kursen er således fortsat et tema på aktiemarkedet. I denne uge er der fokus på regnskaber fra GN, Coloplast og Lundbeck.

2 Obligationsinvestering STATS- OG REALKREDITOBLIGATIONER TIONER Realkreditobligationer handles eksklusive træk onsdag Køb 4% real 2035 og 5% real 2035 Porteføljevarighed på 3,6 år VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Kvartalsregnskaberne generelt bedre end ventet Olieprisen synes ikke at presse kreditspændene Danske og europæiske banker viser høj indtjeningsvækst De konverterbare obligationer handler fra onsdag den 17. august uden træk til oktoberterminen. Efter trækket er gået fra, er der farveforskelle i flere af serierne. I 5% real 2035 springer kursen på tværs af institutterne 0,3-0,4kp. Vi anbefaler stadig køb af 5% real 35, der på trods af en pæn performance fortsat har et pænt potentiale. Vi ser blandt andet faldende ekstraordinære indfrielser de kommende terminer. Dette skyldes primært serieskiftet på det konverterbare marked, hvor konverteringsalternativet 4% real 2035 bliver skiftet til 4% real 2038, hvilket for låntagere er mindre attraktivt. Ud over vores positive holdning til 5% real 2035 fastholder vi købsanbefalingen af 4% real Det er muligt, at 4% real 2035 taber en anelse her på falderebet til lukningen af serien på grund af en skeptisk markedsholdning over for udstedelser. Omvendt kan risikopræmien vise sig at køre ind, hvis det viser sig, at de sidste udstedelser bliver mindre end ventet. Under alle omstændigheder vurderer vi, at det aktuelle niveau for risikopræmien på 12-13bp er attraktivt som købsniveau. Risikoen ved at vente til serien er lukket er, at man skal ind at købe i et marked med lille udbud. Vi har ændret vores porteføljeanbefaling efter de danske realkreditobligationer har fået en del mere varighed i forbindelse med de seneste rentestigninger. Det er vores holdning, at en varighed på 3,6 år er optimal, og vi har nedbragt andelen af de 5-årige statsobligationer til fordel for 4% real Stats- og realkreditobligationsportefølje Obligation Varighed Vægt 4% real ,3 15% (0%) 2,65% TOT ,1 15% (20%) 3,01% RM ,1 20% 4% stat ,6 10% (20%) 5% real ,3 20% 4% real ,3 20% Porteføljevarigheden er på ca. 3,6 år. Det europæiske kreditmarked har de seneste uger været kendetegnet ved lav aktivitet som følge af sommerferie i Kontinentaleuropa. Efterspørgslen er dog fortsat god som følge af stor indfrielse af obligationer og generelt flotte kvartalsregnskaber. Det betyder, at der er en generelt positiv stemning på markedet til trods for, at olieprisen i den forgange uge endnu engang nåede nye højder. Det samlede kreditmarked har stort set på tværs af alle sektorer oplevet en lille spændindsnævring den forgangne uge. Kreditspændet for det samlede europæiske investment grade-marked handler p.t. 42bp over stater. Vi forventer, at de seneste ugers svagt positive tendens vil fortsætte i denne uge. I denne uge kommer der regnskaber fra bl.a. Nestlé, Adecco, Hewlett Packard og Wall Mart. Regnskaberne for 2. kvartal har generelt været bedre end markedets forventninger. 91% af selskaberne i S&P500 har nu rapporteret resultatet for 2. kvartal. Selskaberne har vist en gennemsnitlig resultatvækst på 14% i forhold til 2. kvartal 2004, hvilket er en smule bedre en aktiemarkedets forventninger. 70% af regnskaberne har overrasket positivt, mens kun 16% har skuffet. Billedet fra de amerikanske kvartalsregnskaber er gået igen i de europæiske. General Motors (BB/neg;Baa3/rev.neg) har været lidt i modvind, da det tidligere datterselskab Delphi (CCC+/dev;Ca/neg), der producerer komponenter til bilindustrien, i kølvandet på et ekstremt svagt kvartalsregnskab oplyste, at de kan blive tvunget til at søge betalingsstandsning, såfremt de ikke får en eller anden form for hjælp fra General Motors og fagforeningerne. Afhængigheden mellem Delphi og GM går begge veje, da Delphi tegner sig for en stor del af GM s indkøb af komponenter, og GM omvendt tegner sig for ca. halvdelen af Delphis omsætning. I forbindelse med, at Delphi blev udskilt fra GM, stillede GM forskellige garantier bl.a. for visse af pensionsforpligtelserne. GM har for at hindre betalingsstandsning i Delphi besluttet at give Delphi en økonomisk håndsrækning, hvilket skabte lidt mere ro over både Delphis og GM s obligationer. S&P s har oplyst, at Delphis krise trods GM s forpligtelser ikke umiddelbart vil føre til en nedjustering af GM s rating. Vi forventer fortsat, at Moody s meget snart vil nedjustere ratingen til high yield, hvilket dog ikke bør føre til nævneværdig spændudvidelse. Rækken af flotte bankregnskaber fortsatte i sidste uge i såvel Danmark som det øvrige Europa. Vi ser meget stærk indtjeningsvækst afledt af øget forretningsomfang, værdipapirhandler og låneomlægninger.

3 Aktieinvestering og finansiering AKTIEMARKEDET Profittagning i det danske marked Opjustering fra bl.a. Novo Nordisk og Danske Bank Regnskab fra B&O, GN, Coloplast, Lundbeck FINANSIERING EUR/USD stoppet før 1,25-niveauet CHF/DKK over 4,81 igen Tættere på genåbning af CHF-lån Markederne er stadig i en optrend på trods af profittagning i det danske marked mod slutningen af ugen. Således steg det danske marked godt 1% sidste uge, mens Dax steg 2,1%, og det amerikanske marked faldt 1,2%. Olien er steget voldsomt til USD 68 per tønde (Brent), mens dollarkursen har stabiliseret sig omkring DKK/USD 6,0. Sidste uge aflagde bl.a. Novo Nordisk, Danske Bank og Søndagsavisen halvårsregnskaber, der viste pæn fremgang med opjusteringer af helårsforventningen til følge. Herudover viste Carlsberg gode takter med forbedring af resultaterne i flere af problemmarkederne og løfte om fremtidige mkostningsbesparelser. Denne uge aflægger bl.a. GN Store Nord regnskab, hvor fokus vil være på salget af den nye høreapparatsmodel, hvilket ventes at føre til en opjustering af helårsforventningen med sig. Coloplast aflægger 3.kvartalstal, hvor fokus er på udviklingen i den organiske vækst og effekten af den tyske reform (prisregulering). SAS og Københavns Lufthavne aflægger også regnskab. Her er de høje oliepriser og effekten af den seneste tids pæne passagervækst væsentlig. Den generelle svækkelse af USD fortsatte i sidste uge. Handelstallene fra juni var med et underskud på knap 59 mia. USD en forværring i forhold til maj, og dermed understøttede handelstallene en fortsat svækkelse af USD. EUR/USD formåede dog ikke at bryde igennem 1,25-niveauet og hen over weekenden har der været tale om en mindre EURsvækkelse. I denne uge vil markedet ud over amerikanske vækst- og inflationstal især fokusere på dagens opgørelse af udenlandske investorers køb af amerikanske værdipapirer. CHF/DKK steg yderligere en anelse i sidste uge og ligger mandag formiddag over 4,81-niveauet. Vi nærmere os niveauer for CHF/DKK, hvor det igen er interessant at tage CHF-finansiering, men forbliver indtil videre fortsat på sidelinjen i DKK-finansiering. Troels Søndergaard UGENS REGNSKABER Mandag: Bang & Olufsen Onsdag: Lundbeck SAS William Demant Torsdag: FLS GN Kbh s Lufthavne Fredag: Coloplast Simcorp

4 Oversigtstabeller Kalender Dato Land Nøgletal Forventning 15. aug USA Empire 18,2 (23,9) 16. aug USA Forbrugerpriser, kerne 2,1% (2,0%) 16. aug USA Industriproduktion 0,5% (0,9%) 17. aug USA PPI, kerne (3,6%) 18. aug USA 310K (308K) 18. aug USA Philadelphia Fed 13,3 (9,6) Note: Tallene i parentes repræsenterer nøgletallet fra perioden før. Opfølgning på obligationsanbefalinger Understøttelsesanmodninger Anbefaling Afkast Å-T-D Bench mark Å-T-D Relativt afkast TOT15-0,11% 2,76% ,89% 2,90% RM28 0,05% 5,03% ,45% -1,02% 4% stat15-0,61% 5,95% ,90% -2,43% Opfølgning på aktieanbefalinger Anbefaling Div. Købskurs Dagskurs** Risiko Auriga 2,3% Høj Coloplast 0,9% Mellem Thrane & Thrane 1,8% Høj Harboes Bryggeri 0,4% Lav Genmab Høj Danisco 1,6% ,50 Mellem Novo Nordisk 1,5% ,50 Mellem Codan 1,7% Lav Statoil 3,5% Høj BHP Billiton 1,5% 24,7 32,5 Høj Swedish Match 2,4% 83,3 96,25 Lav Scottish & S. Energy 4,8% Lav * Dagskursen afspejler korrektion efter dividendeudbetaling. ** 15. august Købskursen svarer til kursen på anbefalingstidspunktet. Virksomhedsobligationer Anbefaling Rating/forventning Eff. rente /spænd Benchmark-papirerne, som vi holder vores anbefalinger op mod i de tre risikosegmenter, er de 2-årige, 5-årige og 10-årige stater. Afkastet er et periodeafkast fra forrige udgave af Markedsfokus Erhverv. Det relative afkast svarer til afkastet for vores portefølje i perioden fra 1. udgave af Markedsfokus Erhverv til dato i forhold til benchmarkpapirerne. Periodeafkast* Ford 4,875% 07 BB+/neg 2,73/285 8,96% TDC 5,2% 10 BBB+/stabil 3,47/84 1,97% Arla 5,61% 11 Ikke rated 4,23/140 9,70% HSH 7,4% call 14 A3 (Moody's) 4,48/158 17,9% Sampo 4,625% 14 Baa1/stabil (Moody's) call 9 3,02/50 11,1% Roskilde Bank 5,31% Ikke rated 14 4,84/155 6,93% Hannover RE 6,25% 11 A 3,60/83 3,84% GM 4% 2006 BB/neg 3,01/102 1,78% Ahold 5,875% 08 BB-/pos 3,33/102 3,13% Ericsson 6,75% 10 BBB-/pos 1,31/44 12,2% Spænd udtrykker merrenten til en statsobligation i samme valuta og med samme varighed. *Perioden, der danner grundlag for afkastet, er følgende: HSH 22/03/04 (Euro), Arla pr. 04/10/04 (DKK), Ford pr. 9/5/05 (Euro), Ericsson pr. 22/03/04 (Euro), Sampo pr. 05/07/04 (Euro). TDC 3/5/05 pr. 01/11/04 (Euro), Roskilde Bank pr. 20/12/04, Hannover RE pr. 20/12/04 GM pr. 27/5/05 og Ahold pr. 17/01/05. Kontakter for rådgivning: Lars Hellum Nicolai Wenckheim Jesper Thinggaard Jørgen Kubel Bo Petersen Palle Stuhr Martin Thuesen

5 DISCLOSURE Denne publikation er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank. Nykredit Bank er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til sikring af effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er blevet pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke analysens objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen tillige med compliance-funktionen. Analytikere ansat i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingerne Debt Capital Markets og Corporate Finance og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Banks overordnede resultater, men modtager ikke bonus eller anden aflønning tilknyttet specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Denne publikation blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i denne publikation. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse med de relevante forudsætninger, er angivet i publikationen. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Cheføkonom John Madsen Nykredit - Kalvebod Brygge København V - Tlf Fax

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere