Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil"

Transkript

1 Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet... 3 De voksne... 4 Forældrene... 4 Pædagogerne... 4 Ledere i pasningstilbud... 4 Fritid og kultur... 5 Det sunde barn... 5 Det udsatte barn... 5 Odense Radikale Venstre, oktober 2013

3 Indledning Vi tror på fremtiden, og børn er fremtiden. Børn, der trives og har gode vilkår, er nemme at udfordre fagligt, opfanger hurtigt sociale kompetencer, og har generelt mod på livet. Børn, som oplever svigt, risikerer at få vanskeligheder med at håndtere livets udfordringer. Børn er som udgangspunkt forældrenes ansvar. Kommunen kan skabe gode rammer for et godt børneliv, - forældrene skal sammen med deres børn udfylde dem. Når det er sagt er vi opmærksomme på, at nogle af kommunens børn og deres forældre har særlige behov, og dem skal vi være klar til at holde hånden under. Visionen Odense er en by, hvor man gerne vil stifte familie og lade sine børn vokse op fordi alle børn gives muligheder og en god start på livet. Mål - Børnene i Odense skal være sunde og glade børn med mod på livet - Byens pasningstilbud skal have høj pædagogisk standard - Børn med diagnoser eller andre særlige udfordringer har en handleplan før skolestart - De børn og/ eller forældre som har særlige udfordringer føler, at kommunen er en medspiller, som det er trygt at søge hjælp hos. Tal Odense har ca årige svarende til ca 8 % af befolkningen. Odense bruger kr./ indbygger til dagpasning hvilket er signifikant mindre end Ålborg, Århus og København. I Odense vælger 14 % af de 0-2 årige frokostordning mod 100 % i København og Ålborg. Der er godt 90 børn, som er anbragt udenfor hjemmet af sociale årsager. 1

4 Organisering Mange ting skal den enkelte institution selv tage beslutning om, men enkelte strukturelle ting er byrådets ansvar. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At der ikke foretages yderligere nedskæringer på kerneydelserne på dagpasningsområdet. At de midler regeringen har afsat og afsætter til bedre normeringer anvendes til dette formål. At nybyggede institutioner placeres ved den lokale skole, nær offentlig transport og bygges efter bygningsreglementets energiklasse At relationer mellem småbørn og ældre sættes i spil. Graviditeten Det lille barns vilkår og muligheder starter allerede under graviditeten. Det er velkendt et misbrug af stoffer og alkohol hos moderen under graviditeten, kan give barnet problemer ved fødslen, men også medføre varige skader. Det er for nogle en voldsom situation pludselig at blive forældre og nogle parforhold opløses allerede før barnet kommer til verden. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At der fortsat gives mulighed for etablere mødregrupper. For særlige grupper skal det være en mulighed allerede under graviditeten. At sundhedsplejersker og andre sundheds- eller socialtfaglige personer fortsat skal sikre at vanskeligt stillede familier og mødre gives den fornødne hjælp til at kunne give barnet en god og tryg opvækst At forvaltningen i de tilfælde hvor en social indsats ikke giver gode resultater er klar til at tage de nødvendige tiltag - også selvom dette er omkostningsfuldt. Barnet er det vigtigste og lovgivningen om varetagelse af barnets tarv skal overholdes! Spædbarnet Der er ingen tvivl om, at det er vigtig at komme godt fra start med det lille barn. Derfor vil Odense Radikale Venstre vil arbejde for: At der eksisterer cafetilbud til unge mødre og fædre. At de sundhedsprofessionelle sikrer opsporing af fødselsdepressioner. At mødre og fædre med fødselsdepressioner gives den rette støtte og hjælp til at komme videre i livet. At der oprettes en hotline til nybagte mødre og fædre. Denne skal være betjent af sundhedsplejersker og tage sig af bl.a. bekymringer om amning, ernæring og trivsel. 2

5 Det lille barn For de fleste familier vil det efter endt barsel være nødvendigt, at barnet passes uden for hjemmet. Det er forældrene, der afgør hvilket pasningstilbud, der er bedst til barnet, hvad enten det er dagpleje eller vuggestue, privat eller offentligt. Kommunens opgave er at sikre at kvaliteten er i orden. Derfor vil Odense Radikale Venstre arbejde for: At vuggestuerne tilbyder en forplejning der er attraktiv. At lukkedage afskaffes i vuggestuer. At der er reelt frit valg mellem vuggestue og dagpleje. At borgere i nyttejobs kan varetage praktiske gøremål, såsom at vaske legetøj af, vaske tøj o.l. Børnehavebarnet Når barnet bliver større sker der en gradvis forskydning fra at opfylde basale behov til mere udviklende aktiviteter. I den sidste tid af børnehavetiden skal barnet blive klar til at møde de udfordringer, der er ved at starte i skole. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for: At afskaffe lukkedage i daginstitutionerne. At et tilstrækkeligt antal institutioner har åbent i ydertimerne, således at familier med meget tidlige eller sene mødetider tilgodeses. At der etableres yderligere samarbejde mellem Odense Musikskole og børnehaverne. At støjen i daginstitutionerne minimeres. At de særlige tilbud til børn med særlige udfordringer - knastbørnehaverne - genetableres. At frokostordninger bliver et attraktivt tilbud i daginstitutionerne. At der etableres samarbejde mellem børnehaver og ældrecentre. Børnene kan bl.a. tage på skovtur ved ældrecentre og der kan laves fælles sangdage. 3

6 De voksne Der er flere forskellige voksne, der spiller en rolle i barnets liv. De har forskellige roller, men fælles er, at forældre og kommunens ansatte skal have gode muligheder for at varetage henholdsvis forældrerolle og faglighed. Forældrene Forældrene har ansvaret for deres børn og skal tage valgene for deres børn. Kommunen skal være en god og kompetent samarbejdspartner. Odense Radikale Venstre mener: at forældre altid skal føle sig ligeværdigt og kompetent behandlet når de har kontakt med Odense Kommune, hvad enten det er for at søge om dagpasningstilbud eller omhandler bekymringer for barnet. At forældre får den støtte og vejledning de har brug for hos det sundhedsprofessionelle og socialtfaglige personale. At der bør oprettes aktivitetstilbud for borgere på kontanthjælp eller andre offentlige ydelser med fokus på forældrerollen. Pædagogerne Pædagogerne og andre voksne er nøglepersoner i kommunens pasningstilbud, hvad enten de ansat kommunalt eller arbejder i private tilbud. Odense Radikale Venstre vil arbejde for: At pædagoger oplever at underretninger om børns trivsel tages alvorligt. At der tilbydes relevant efteruddannelse. At pædagogerne har mulighed for at arbejde med børnenes udvikling, hvilket betyder at der skal være tid til det enkelte barn og til forskellige grupper af børn. Eksempelvis skal der være mulighed for at lave målrettede aktiviteter med en gruppe af små eller en gruppe af store børn i børnehaven. Ledere i pasningstilbud At være leder af et dagpasningstilbud kræver både pædagogisk indsigt, men også ledelsesmæssige kompetencer. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At lederne oplever tillid til deres arbejde. At det administrative arbejde minimeres, herunder ved at gøre brug af Odenses status som frikommune. At daginstitutionsledere har en efteruddannelse i ledelse og organiseres i ledelsesnetværk. 4

7 Fritid og kultur Små børn har også et liv uden for pasningstilbuddet. De er på vej til at blive små medborgere. Odense Radikale Venstre vil derfor: At byens kulturinstitutioner samarbejder om gratis tilbud til småbørn, blandt andet med forbillede i de mange aktiviteter som afholdes af bibliotekerne. At byens legepladser vedligeholdes og udbygges. At borgere i nyttejobs indtænkes i vedligeholdelsen af legepladser. Det sunde barn I barndommen grundlægges de sunde vaner. Det er forældrenes ansvar, at varetage deres barns sundhed. Det er kommunens ansvar at skabe gode rammer. Odense Radikale Venstre vil arbejde for At der er fokus på hygiejne i pasningstilbud både blandt børn og voksne. At madordninger i daginstitutioner bliver af en kvalitet og til en pris der gør det attraktivt at deltage. Fælles snak om maden skal være med til at øge børnenes viden om sund mad og pædagogisk medspisning skal være en mulighed. At børnehavebørnene jævnligt hjælper med til at lave mad i institutionens køkken. At forældrene tilbydes rygestop, alkohol- og eller misbrugsbehandling, således at misbruget ikke videreføres til næste generation. Det udsatte barn Nogle af kommunens børn og deres forældre har særlige udfordringer af økonomisk eller social art. Det er en vigtig opgave at hjælpe til at betydningen af social baggrund får mindst mulig betydning for børnene. Radikale Venstre vil arbejde for: At familieanbringelser anvendes når det giver mening. At der gives fripas til fritidsaktiviteter efter sammen kriterier som friplads i daginstitution. At Dagkollegiet, som et tilbud til unge mødre reetableres. At knastbørnehaverne bevares. At indretningen af legepladser tager hensyn til børn med handicap. 5

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere