LEADING FROM ONE STEP BEHIND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEADING FROM ONE STEP BEHIND"

Transkript

1 LEADING FROM ONE STEP BEHIND ETÅRIG UDDANNNELSE I LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK SAMTALE En ressourceorienteret og praksisnær uddannelse, som øger dit fokus på dine egne og dine klienters kompetencer. Uddannelsen giver dig nogle konstruktive redskaber til: Arbejde med forandringsprocesser Motivationsarbejde Samarbejde med voksne, familier, børn og unge Arbejde med udsatte børn og deres familie Løbende evaluering af effekten af samarbejdet Facilitering af netværksmøder Projektledelse og udvikling Ledelse af grupper Arbejde med dine egne faglige og personlige mål Fordybelse i Signs of Safety eller Feedback Informed Practice Uddannelsen henvender sig til behandlere, rådgivere, undervisere og projektledere inden for det sociale og sundhedsmæssige område samt skoleområdet. Du arbejder med f.eks. familie- eller misbrugsbehandling, aktivering, sundhedsfremmende arbejde eller med undervisning. Uddannelsen er en relevant efteruddannelse for socialrådgivere, socialformidlere, psykologer, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, ergoterapeuter, og andre som arbejder med mennesker i udvikling. Undervisningsforløbet er en grunduddannelse i løsningsfokuseret, systemisk samtale og samtidig en mulighed for fordybelse i ideerne bag Signs of Safety og Jeg kan-modellen eller i Feedback Informed Treatment. Indholdet består af en undervisnings- og supervisionsgruppe med Mette og Henrik Vesterhauge-Petersen, SOLUTION som undervisere samt en række seminarer og workshops med anerkendte udenlandske terapeuter; Scott Miller, USA, Andrew Turnell, Australien, Chris Iveson, England, og Yasmin Ajmal, England. I alt 133 timers undervisning. Uddannelsen starter i København den 13. januar 2014.

2 Empowerment i praksis konkrete samtaleredskaber som engagerer dig og dine klienter dialog som skaber håb og motivation fokus på ressourcer og kompetencer struktureret arbejde med forandringsprocesser opmærksomhed på det som fungerer i dit arbejde redskaber mere målrettede og strukturerede samtaler mere engageret og sjovere sam/arbejde Teori og praksis med fokus på det som fungerer Det er uddannelsens mål, at du opnår såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at arbejde løsningsfokuseret med dine klienter - herunder at: du tilegner dig grundlæggende forståelse for løsningsfokuseret og systemisk tankegang du opnår kompetencer til at arbejde med den løsningsfokuserede samtale du får øget opmærksomhed på egne personlige og faglige ressourcer du får inspiration til at implementere metoden i din måde at arbejde og i din kontekst Et respektfuldt og engagerende samarbejde Den løsningsfokuserede samtale er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang til problemløsning, udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg fra Brief Family Therapy Center i Wisconsin, USA. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv. I et respektfuldt samarbejde med klienten er dennes selvstændigt formulerede mål, ressourcer og evne til at udvikle egne, unikke løsninger i samtalens fokus. Den løsningsfokuserede tilgang er velegnet til samarbejdet med enkeltpersoner, familier og grupper, hvor komplekse problemer vanskeliggør retning og udvikling i samarbejdet samt til arbejdet med henviste, umotiverede klienter. Løsningsfokuseret samtale er udviklet inden for rammerne af systemisk korttidsterapi med familier. I kraft af sin fleksibilitet er metoden siden blevet implementeret inden for en lang række områder som f.eks. socialt arbejde og sundhedsarbejde, arbejde med udsatte børn og deres familier, børne- og voksenpsykiatri, misbrugerbehandling, personlig udvikling, undervisning, lokalsamfundsarbejde, teambuilding, organisations- og lederudvikling m.m. Foruden at give dig nogle konkrete redskaber til udvikling af et konstruktivt og respektfuldt samarbejde med dine klienter, er metoden en tilgang til at udvikle et meningsfuldt og engagerende samarbejde med dine kolleger og samarbejdspartnere. 2

3 Den løsningsfokuserede samtale har fokus på: ressourcer frem for fejl og svagheder det som virker frem for det som er gået galt udvikling af den fremtid som klienten ønsker at leve, frem for den fortid han ønsker at forlade opstilling af konstruktive mål klientens egne idéer om vejen til forandring Bredde og dybde Uddannelsen veksler mellem undervisning, træning og supervision. Du vil således opnå såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at arbejde med den løsningsfokuserede model. Undervisningen vil foregå på et hold med op til 18 deltagere, som mødes i alt 11 hverdage. Undervisningen foregår centralt i København. Undervisning og supervision varetages af Mette og Henrik Vesterhauge-Petersen, SOLUTION. Undervisningsformen vil veksle mellem gennemgang af teori, øvelser, fremvisning af video cases samt supervision af eget arbejde. Undervisningsprogrammet indeholder bl.a.: - den løsningsfokuserede tilgangs grundlæggende principper - udvikling af et konstruktivt klientbehandler samarbejde - arbejde med mål for samarbejdet - samtalens struktur - løbende evaluering af samarbejdet Deltagerne på uddannelsen opfordres til at mødes i mindre studiegrupper mellem undervisningsgangene på holdet. Som deltager på uddannelsen deltager du tillige i 4 seminarer af følgende: 1. Chris Iveson, Brief Therapy Practice, London. Enkle og virksomme tilgange til løsningsfokuseret coaching. 2. Scott Miller, USA, International Center for Clinical Excellence. Kliniske og organisatoriske principper, som øger samarbejdet med klienten og resultatet af behandlingen. 3. Andrew Turnell, Australien. Signs of Safety risikovurdering og arbejdet med udsatte børn og deres familier. 4. Andrew Turnell, Australien. Fordybende workshop Signs of Safety særligt med fokus på arbejdet med sikkerhedsplaner. 3

4 5. Yasmin Ajmal,, London. Løsningsfokuseret arbejde med børn og unge. 6. Mette og Henrik Vesterhauge- Petersen. Løsnings-fokuseret arbejde med grupper. Undervisningen på seminarer med udenlandske undervisere foregår på et let forståeligt engelsk. Seminarerne udbydes til andre interesserede deltagere og afholdes centralt i København. udstedes et uddannelsesbevis efter deltagelse i min. 80% af undervisningstiden samt bestået eksamen. Tilmelding og pris Prisen for deltagelse udgør kr ,- (+ moms). Prisen inkluderer frokost og kaffe i forbindelse med undervisningen. Uddannelsesgebyret opkræves ved tilmelding, men kan forhandles betalt i rater. Du må endvidere påregne ca. 800,- kr. til køb af litteratur. I årets løb vil du endvidere kunne deltage i to valgfri temadage: - Fordybende dag Signs of Safety (med Mette Vesterhauge-Petersen) - Fordybende dag Feedback Informed Treatment (med Henrik Vesterhauge- Petersen) Temadagene afholdes i Holte. Ved uddannelsens afslutning afholdes individuel eksamen med udgangspunkt i præsentation af en videocase. Der Det er en forudsætning for optagelse på uddannelsen, at du har aktuel beskæftigelse med rådgivnings- /behandlingsarbejde, pædagogisk arbejde, undervisning eller ledelsesopgaver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. Tilmelding sker ved fremsendelse af tilmeldingsskemaet. Du er endeligt optaget, når du har modtaget vores bekræftelse på din tilmelding samt indbetalt uddannelsesgebyret 4

5 PROGRAM HOLD januar Introduktion til uddannelsen v. Mette Vesterhauge-Petersen og Henrik Vesterhauge-Petersen 24. februar Undervisning og supervision med Mette Vesterhauge-Petersen 25. marts Undervisning og supervision med Henrik Vesterhauge-Petersen marts Seminar med Andrew Turnell, Australien. Signs of Safety 28. april Undervisning og supervision med Henrik Vesterhauge-Petersen 22. maj Undervisning og supervision med Henrik Vesterhauge-Petersen juni 2 dages seminar med Chris Iveson, England. Enkle og virksomme tilgange til løsningsfokuseret coaching 23. juni Valgfri temadag fordybelse i Signs of Safety, med Henrik Vesterhauge-Petersen. 18. august Undervisning og supervision med Mette Vesterhauge-Petersen 17. september Undervisning og supervision med Henrik Vesterhauge-Petersen september Seminar med Scott Miller, USA. Feedback Informed Treatment kliniske og organisatoriske principper som øger samarbejdet med klienten og udbyttet af behandlingen oktober Seminar med Yasmin Ajmal, England. Løsningsfokuseret arbejde med børn og unge 24. oktober Valgfri temadag fordybelse i FIT-tilgangen med Henrik Vesterhauge-Petersen 27. oktober Undervisning og supervision med Mette Vesterhauge-Petersen november Seminar om løsningsfokuseret arbejde med grupper med Mette og Henrik Vesterhauge-Petersen 28. november Undervisning og supervision med Henrik Vesterhauge-Petersen januar 2015 Eksamen 5

6 SOLUTION TILMELDING SOLUTIONS ETÅRIGE UDDANNELSE I LØSNINGSFOKUSERET / SYSTEMISK SAMTALE København start januar 2014 Navn Adresse Postnr By Telefon Telefon arbejde Fakturainformation (EAN nummer mm) Uddannelse Kurser, efteruddannelse Aktuel beskæftigelse Kort begrundelse for ønske om deltagelse på uddannelsen Dato og underskrift Pile Allé Holte tlf Referenceliste 6

7 Solution har siden 1999 uddannet og superviseret professionelle inden for en bred kreds af rådgivnings- og behandlingsinstitutioner. Hvis du ønsker at høre, hvordan andre inden for dit arbejdsområde har implementeret den løsningsfokuserede model i deres arbejde, formidler vi gerne kontakt. Hidtil har blandt andet følgende institutioner benyttet uddannelsen eller afholdt et internt kursusforløb: Alkoholenheden København Bofunktionerne, Københavns Familieafdelingen, Allerød Augustenborg sygehus, ungd.psyk. afdeling Ballerup Basen, København Boligkontoret Danmark Børns Vilkår BørneVægtcentret, Københavns Cafe Karens Køkken og Have Center for Social Udvikling Dag- og Døgncentret Dagbehandlingscentret Roskilde SKP Dannerhuset Dansk Videnscenter for stammen Den Korte Snor, København Det Grønne Jobhus, Kgs Enghave Distrikscenter Vestre / København Drop Ud DSB Egmontgården Enghaven, Dag- og Døgncentret Etnisk Rådgivningscenter Norr Exitprogrammet, Københavns Fagsekretariat Sundhed, Vordingborg Familien i Centrum, København Familiebehandlingsinstitutionen Ullerødskolen Familiehuset / Farum Familieenheten/ Landskrona Familiehusene, Karlslunde Familievinklen, KABS, Glostrup Familieværkstedet i Brabrand Farum, familieafdelingen Forsäkringskassan, Sverige Forstædernes Uddannelses Center ApS Fredriksberg s Rådgivningscenter Frederiksborg Amt, Misbrugscentret Frederiksholm Akutinstitution Fyns Amt, Familieafdelingen Fyns Amt, Misbrugscentret Fælles Ansvar II - København F86, Frederiksberg Kommune Gentofte, revalideringsafdelingen Grennessminde Dagskole, Birkerød Greve, familieafdelingen Greve Familieværksted Græsted, socialforvaltningen Halsnæs Handicapcenter, København Helsinge, arbejdsmarkedsafd. Helsingør, Psykiatri og handicap Helsingør Rusmiddelcanter Herlev, socialpsykiatrien Hillerød, arbejdsmarkedsafd. Holbæk Horsens Krisecenter Høje Taastrup, familieafsnittet Hvidovre, arbejdsmarkedsog familieafdeling Ibs Mølle I gang igen, Vesterbro Indre Nørrebro Bydel, socialforvaltningen Integrationsenheten, Malmø Jobcenter Århus - Samsø Jobnord, Helsinge Jobvinklen, KABS Kagshuset, Herlev Karlebo / Familiecentret Kerteminde, Familieafdelingen Klar Kurs, Helsinge Kolding Familiecenter Kolding sundhedsplejen Kommunikationscentret, Frederiksborg amt Kongens Enghave Bydel Kongevejsskolen Kongsdal Kontakten, Allerød Korsør, arbejdsmarkedsafdelingen København Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere Københavns, social- og Sundhedsforvaltningen Køge Familiecenter Lindevangen, Frederiksberg Logonoos Lænkeambulatorierne i Danmark Lærkehøj, Frederiksberg Mamma Mia Malmø, socialforvaltningen Moesgård APS Mændenes Hjem, København Nordhuset, Holbæk NOKIA, HR afd Novo Nordisk HR afd Næstved Områdeinstitutionen Dyrehaven, Kerteminde Pigegruppen, Københavns PRO / Århus Amt PPR, Nyborg Produktionshøjskolen i Brøndby Projekt Drivhuset Projekt Springbræt Randers, familieafdelingen Refleks Rekonvalescenthjemmet Lysglimt Revacentret København 7 Revahuset, Odense Reva Holbæk Revalideringsinstitutionen Trollesbro Rigshospitalet Ringe, familieafsnittet Ringsted Roskilde, Projekt VIA Roskilde, Socialpsykiatrien Roskilde Amts Misbrugscenter Roskilde Bomi Rudersdal, Psykiatri og Handicap Rudersdal, Rascenter Rødovre, Børne- Familieafdelingen Simrishamn kommun Rådgivningscenter Vest, København Sareptas, Norge Servicebutikken, Københavns Skole og Forældre Slagelse Socualcenter København, Kvalitetsog udviklingsenheden Socialkonsulenterne Aps Socialpsykiatrisk center, København Stofrådgivningen, Lænken Storstrøms Amts Misbrugscenter Støtte- og aktivitetscentret Ballerup Koordinationsudvalget i Vestsjællands Amt Stjernevang Storstrøms Amt, alkoholrådgivningen Tønsberg, Norge Ulvedalskolen, Silkeborg Ungerådgivningen /Socialcentret Ryvang Ung og Aktiv UNIKON Valhalla Væksthuset Vejle Amts Børnerådgivning Vejle Amts Sociale Udviklingscenter Vejviseren Vestsjællands Amts Misbrugscenter Viborg s ungeteam Vilde Læreprocesser Værløse, arbejdsmarkedsafsnittet Ungebasen, Randers Ung og aktiv Ølstykke PPR / skolevæsen Østre Gasværk Århus, Projekthuset X-felt/ Københavns Aalborg, Familieafdelingen

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

DE 5 SKARPE : LARS HØJ

DE 5 SKARPE : LARS HØJ DE 5 SKARPE : LARS HØJ Spinkel dokumentation fra minister KORT NYT KØBENHAVN KIKSER NYE BØGER INDBLIK I CENTRALE DISKURSER INTERKULTURELT SAMARBEJDE NORDEN RUNDT KORT NYT FOREBYGGELSE ER EN GOD IDÉ DS

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX

DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX KORT NYT SKAL HJÆLPES I FORM NYE BØGER PÅ EGNE VINGER ETIK I VEJLEDNINGEN ØKONOMI FOR KVINDER KORT NYT BØRNS MISTRIVSEL SKAL HURTIGERE FREM WWW UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9 CENAPS DANMARK KURSUS- OG UDDANNELSESCENTER 2 En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere 2 Hvem kan deltage? 2 Certificering 3 Supervision 3 Priser 3 DE SYV UDDANNELSESMODULER

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Kurser for frivillige Efterår 2009 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen /

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere