FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING"

Transkript

1 2. ÅRGANG - NR JUNI 2010 FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING Kom på kursus i samfundets beredskab, og få viden om: Samfundet og truslerne Grundlæggende principper for samfundets beredskab Beredskabets opbygning, aktører og samarbejdsfora Beredskabsplanlægning. Næste kursus afholdes i september. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: sundhedsberedskab: Sille Andersen - BEREDSKAB KAN IKKE IMPROVISERES Ny valgperiode betyder nye beredskabsplaner for kommunerne. Greve og Gladsaxe kommuner har gode erfaringer med beredskabsplanlægningen og fortæller her, hvordan de greb det an. Beredskabschef Jan Funk Nielsen fra Greve Kommune vurderer, at arbejdet med udarbejdelse af beredskabsplanen kørte ret uproblematisk, da det først var sat på skinner. Ifølge beredskabschefen var det blandt andet afgørende, at centercheferne blev gjort ansvarlige for deres egne sektorområder - for eksempel i arbejdet med risiko- og sårbarhedsanalyserne. En anden vigtig erfaring, som også bliver fremhævet af både sundhedschef i Gladsaxe Kommune Mia Fruergaard og Jan Funk Nielsen, er, at det er vigtigt, at direktionen sætter sig i spidsen for beredskabsarbejdet. Det bidrager til at legitimere arbejdet og sikrer, at der bliver afsat resurser. Udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af action cards blev i Gladsaxe placeret så tæt på de involverede medarbejdere som muligt. Det var med til at sikre medejerskab for planen og bidrog til at skabe sammenhæng mellem det daglige arbejde, eksisterende instrukser og beredskabsplanen. Mia Fruergaard fremhæver derudover, at det havde stor betydning, at alle relevante interessenter blev involveret. Det understreger, at planen gælder for alle kommunens ansatte. Begge kommuner fik hurtigt brug for deres nye beredskabsplaner. Første gang under influenza A-epidemien i 2009 og for Greves vedkommende igen i forbindelse med en vandforurening samme år. Influenzaepidemien var samtidig med til at sætte skub i det videre arbejde med action cards. Når kommunen bliver ramt af pandemi, forurening af vandforsyningen eller ekstraordinær udskrivning af patienter eller lignende, er det afgørende, at der ligger en plan klar til at danne rammen om hjælpen til borgerne. Derfor skal kommuner og regioner ifølge sundhedsloven udarbejde beredskabsplaner én gang i hver valgperiode. Ny vejledning om planlægning af sundhedsberedskab Sundhedsstyrelsen arbejder på en ny vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet. Den udkommer i første kvartal af 2011 og erstatter Håndbog om sundhedsberedskab fra I flere af de indsendte planer kunne der fokuseres mere på planens operationalitet, CBRN-hændelser og forhåndsaftaler med samarbejdsparter. Der var i øvrigt nogle kommuner, der ikke fik udarbejdet og fremsendt planerne til rådgivning i Sundhedsstyrelsen, og Sundhedsstyrelsen håber derfor, at den nye vejledning vil gøre arbejdet med sundhedsberedskabsplaner lettere for kommunerne. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S T F

2 25. JUNI SIDE 2 Faktorer, der ifølge undersøgelsen påvirker unges deltagelse i sundhedsprojekter: Støtte og feedback fra voksne Støtte fra kammerater og oplevelse af ejerskab Selvværd, selvtillid og motivation Indflydelse og handling Belønning Konkurrence mellem aktiviteter. ungeinddragelse: Rikke Primdahl - INDDRAGELSE SKABER ENGAGEMENT HOS UNGE Rør jer mere, drik mindre cola og spis nogle flere gulerødder. Unge bliver bombarderet med budskaber om, hvordan de skal leve deres liv. Hvis vi vil have, at unge skal tænke over deres sundhedsvaner, er det en god idé at gå i dialog med dem, om hvordan og hvorfor. Sundhedsstyrelsen sætter derfor i 2010 fokus på, hvad der er vigtigt at være opmærksom på, når man vil inddrage unge i sundhedsprojekter. Første skridt er en ny undersøgelse af nationale og internationale erfaringer med at inddrage unge. Undersøgelsen konkluderer først og fremmest, at inddragelsen skal være ægte. Hvis inddragelsen for eksempel kun har til formål at underbygge et ungevenligt image, bliver projektet uvedkommende, og de unge mister motivationen til at deltage i projektet. Hvis unge inddrages ud fra et reelt ønske om at høre deres holdninger og give dem indflydelse på forhold, der påvirker deres sundhed, styrker det deres forståelse for projektet, og gør det mere vedkommende. Samtidig hjælper inddragelsen sundhedsprofessionelle til at forstå unges opfattelser og adfærd - og handle efter dem. Der er mange faktorer, man skal være opmærksom på, hvis man skal sikre, at inddragelsen af unge er ægte. Undersøgelsen peger blandt andet på betydningen af, at unge får støtte og sparring fra voksne: Sundhedsprofessionelle, lærere, konsulenter og forældre. Derudover er det afgørende at være opmærksom på, at sundhedsprojekterne ikke må ligge oveni eller stjæle tid fra andre aktiviteter, de unge går op i. I 2010 gennemfører Sundhedsstyrelsen en undersøgelse af kommunernes erfaringer med at inddrage unge i forhold, der vedrører dem selv. Undersøgelsen skal danne baggrund for at udveksle erfaringer kommuner imellem om metoder til at inddrage unge. SUNDHED I DET SOCIALE ARBEJDE Bedre mad, en klar rygepolitik, en tur i svømmehallen og et spil Wii. Mange kommuner er kommet langt i arbejdet med at hjælpe socialt udsatte med at leve et sundere liv. Aktiviteterne giver de socialt udsatte sjove oplevelser og nye netværk og hjælper dem med at leve et sundere liv. Socialt udsatte er mere syge og lever kortere end andre borgere. Det er velkendt, at psykofarmaka får mange til at tage på i vægt, og mange misbrugere bliver underernærede som en konsekvens af deres misbrug. Desværre er det en stor udfordring for mange kommuner at gøre sundhed til en kerneopgave på det sociale område. Med projektet Lighed i sundhed har Sundhedsstyrelsen og Gladsaxe Kommune fået vigtige erfaringer, som andre kommuner kan drage nytte af. Det er vores erfaring, at vi gennem målrettede sundhedsaktiviteter har fået mulighed for at påvirke særligt udsatte borgeres liv i en positiv retning, siger Elinor Kyhnauv, afdelingschef for Psykiatri- og Handicapafdelingen i Gladsaxe Kommune. En af de vigtigste erfaringer fra Gladsaxe er, at medarbejderne spiller en afgørende rolle som rollemodeller. De udsatte borgere bli- Det er vores erfaring, at vi gennem målrettede sundhedsaktiviteter har fået ver langt mere motiverede til at deltage i sundhedstilbuddene, når de ser, at mulighed for at påvirke særligt udsatte medarbejderne selv trækker i traveskoene eller badebukserne, eller selv deltager i rygestopkurserne i stedet for bare at være rådgivere og vejledere. borgeres liv i en positiv retning.

3 25. JUNI SIDE 3 Gladsaxe Kommune strukturerede deres sundhedstilbud efter tre hovedelementer: Sundhedspolitikker for eksempel mad- og kostpolitikker, aktivitetspolitikker og rygepolitikker En årlig aktivitetsdag for alle medarbejdere og borgere fra kommunens sociale tilbud Temamåneder med fokus på ét tema ad gangen for eksempel fysisk aktivitet eller rygestop. sundhed i det sociale arbejde: Rikke Primdahl - En anden vigtig faktor i Gladsaxe Kommunes arbejde med at implementere sundhed i de sociale tilbud var, at politikerne og ledelsen bakkede op om projektet. Projektet var resultat af en konkret politisk beslutning, og efterfølgende har ledelsen deltaget i styregruppen og i følgegruppen og dermed sikret, at der var fokus på og resurser til opgaven. Sundhedsstyrelsen har samlet erfaringerne fra Gladsaxe Kommune i inspirationsmaterialet Sundhed i sociale tilbud - til voksne med særlige behov, der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, sst.dk. NYT VÆRKTØJ VIL GØRE BEHANDLING AF STOFMISBRUG BEDRE Kommunerne vil fremover få bedre overblik over deres stofmisbrugsbehandling. Det vil forbedre mulighederne for at hjælpe de alt for mange misbrugere, der bliver syge og dør som følge af deres misbrug. Overblikket bliver resultatet af et nyt registrerings- og indberetningssystem, der bliver taget i brug i kommunerne i oktober Mange stofmisbrugere bliver ofte ramt af sygdom både psykisk og fysisk. Og de går i mange tilfælde først til lægen eller på skadestuen, når det bliver meget alvorligt og måske er for sent. Det nye registreringssystem giver kommunerne bedre mulighed for indsigt i stofmisbrugernes helbredstilstand og for at få svar på spørgsmål, som for eksempel hvor mange af kommunens misbrugere har leverbetændelse? Hvor mange er vaccineret mod leverbetændelse? Hvor mange er screenet for psykiatrisk lidelse? Og hvordan ser det ud sammenlignet med andre kommuner? Der skønnes at være stofmisbrugere i Danmark, og cirka halvdelen er indskrevet i stofmisbrugsbehandling. Den sociale og sundhedsfaglige behandling af stofmisbrugere er fra 2007 et kommunalt ansvarsområde. Den lægelige behandling af opioidafhængige finder primært sted i den kommunale misbrugsbehandling. behandling af stofmisbrugere: Helle Petersen - Allerede nu indberetter kommunerne en række oplysninger om stofmisbrugeres sociale forhold, misbrug og behandling til Sundhedsstyrelsen og Servicestyrelsen. Fremover bliver registreringen suppleret med oplysninger om, hvad lægerne på misbrugscentrene har iværksat af undersøgelser og behandling af psykiske lidelser, antikonception, alkoholmisbrug og smitsomme sygdomme. Registreringen og den elektroniske indberetning af behandlingsstedernes ydelser vil ske med udgangspunkt i indikatorer for de lægelige kerneydelser, som fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Formålet med det nye registrerings- og indberetningssystem er at forbedre stofmisbrugeres helbredstilstand og livskvalitet ved at sikre en acceptabel og ensartet kvalitet i den lægelige behandling af stofmisbrugere. Ordningen vil give kommunerne og staten overblik over aktiviteten i hver kommune og på landsplan, og Sundhedsstyrelsen vil årligt give feedback til kommunerne om deres indsats. Der er på forhånd afsat kommunale midler til formålet fra satspuljerne. BEDRE GRUNDLAG FOR NYE SUNDHEDSAFTALER sundhedsaftaler: Bente Møller - Sundhedsstyrelsen vil give kommuner, regioner og almen praksis et bedre grundlag for at følge op på og videreudvikle sundhedsaftalerne. Derfor evaluerer Sundhedsstyrelsen i den kommende tid sundhedsaftalerne. Regioner og kommuner er allerede langt i arbejdet med 2. generation af sundhedsaftalerne. Evalueringen fokuserer derfor på initiativer, der på lidt længere sigt understøtter videndeling på området.

4 25. JUNI SIDE 4 I samarbejde med konsulentfirmaet Implement har Sundhedsstyrelsen i maj og juni 2010 gennemført fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra regioner, kommuner og almen praksis. Interviewenes formål har været at afdække erfaringerne med sundhedsaftalerne blandt andet gode eksempler og implementeringsmæssige udfordringer. Interviewene har samtidig fokuseret på aftaleparternes erfaringer med og ønsker til nye og supplerende indikatorer i opfølgningen på sundhedsaftalerne. Fokusgruppeinterviewene danner baggrund for et kommende udviklingsarbejde af en række indikatorer, som aftaleparterne fremadrettet kan benytte til at følge op på sundhedsaftalerne. Samtidig vil de indsamlede erfaringer med sundhedsaftalerne give inspiration til en national konference om sundhedsaftalerne i 2. halvår af Evalueringen omfatter erfaringer fra både 1. og 2. generation af sundhedsaftalerne og afsluttes efter konferencen i 2011 med en opsamlende evalueringsrapport. KOMMENTAR AF ELSE SMITH Chef for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen SUNDHED OGSÅ FOR MÆND Mænd er mindre sunde end kvinder. Samtidig er de sværere at nå med kommunale sundhedstilbud. Det er derfor afgørende, at vi i Sundhedsstyrelsen og jer i kommunerne går nye veje i arbejdet med at råde og støtte mænd til et sundere liv. Over halvdelen af alle voksne mænd er mindre fysisk aktive, end det er sundt at være, og vejer mere, end det er sundt at gøre. Lægger man det sammen med, at mænd har en tendens til at overvurdere deres eget helbred og er mere tilbageholdende med at gå til lægen, har man sandsynligvis noget af forklaringen på, at mænd har flere hospitalsindlæggelser og et kortere liv end kvinder. Det skal vi gøre noget ved. Mænd har særlige behov og problemstilliger i forhold til sundhed og livsstil, og alt for mange mænd lever et usundt liv og er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt tiltrukket af de mange tilbud om hjælp til et sundere liv. I Sundhedsstyrelsen arbejder vi på at finde metoder, der kan støtte de praktiserende læger i at opspore mænds risikofaktorer og sygdomme tidligere og finde metoder, der kan hjælpe kommunerne med at målrette nogle af de kommunale sundhedstilbud til mænd. Mange kommuner har allerede taget fat på udfordringen. Noget af det, vi ved hjælper, er at hive fat i mændene der, hvor de er. For eksempel på arbejdspladsen, på genbrugsstationen eller til fodboldkampen. Stereotypt? Måske, men det ser ud til at virke. Mange mænd tager hellere en fodboldkamp ved fyraften end at skulle tænke på at gå til fodbold senere på aftenen. Og mange mænd har ikke noget problem med at blive præsenteret for en pakke nikotinplaster og en folder om rygestopkursus, når de er på genbrugsstationen. I de kommende måneder bliver vi forhåbentlig klogere via det nye projekt om opsporing af mænds risikofaktorer og sygdomme, og på et seminar i november 2010 præsenterer Sundhedsstyrelsen projektets resultater.

5 25. JUNI SIDE 5 KORT NYT Temadag om fysisk aktivitet i børnehaver Sundhedsstyrelsen inviterer til temadag om fysisk aktivitet. Dagen giver inspiration til at arbejde målrettet med fysisk aktivitet i den daglige pædagogiske praksis. Temadagen, der er gratis, er en del af informationsindsatsen En lettere barndom. For at deltage skal kommunens forvaltning stå for invitation af børnehaver i kommunen og selv være til stede på dagen. Tilmelding senest den 9. august Læs mere på hjemmesiden: Konference om fysisk aktivitet i nordisk regi Sundhedsstyrelsen afholder sammen med Det Nordiske Netværk for Fysisk Aktivitet, Mad og Sundhed konferencen: Fysisk aktivitet og kost fra forskning til praksis. Konferencen henvender sig til beslutningstagere og planlæggere i kommuner og regioner, der arbejder med fysisk aktivitet og kost. Konferencen finder sted den 1. og 2. december Læs mere og tilmelding: Tal på sundhed diabetes Sundhedsstyrelsens nye webudgivelse Tal på diabetes i kommunerne gør det muligt for hver enkelt kommune at se antallet af diabetikere, hvor mange komplikationer de har, og hvad det koster kommunen. Denne viden kan give et fingerpeg om, hvor god kommunen er til at forebygge og opdage diabetes, før der opstår følgesygdomme. Find Tal på diabetes i kommunerne under udgivelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Nye D-vitaminanbefalinger Som noget nyt anbefaler Sundhedsstyrelsen alle over 70 år at tage et dagligt tilskud af D-vitamin og kalk. Og alle børn skal have D-vitamindråber indtil de fylder 2 år. Det er to af rådene i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om D-vitaminmangel. Læs mere om D-vitamin under ernæring på Kommunal sundhedsindsats får nye målepunkter Sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik offentliggjorde den 18. juni de første 19 af i alt 27 udvalgte sundhedsindikatorer på det kommunale område. Målepunkterne gør det muligt at følge kommunernes arbejde på en række udvalgte kerneydelser. Se indikatorerne på Konferencer om fysisk aktivitet for børn og unge Sundhedsstyrelsen afholder i november 2010 to konferencer om fysisk aktivitet for børn og unge. Konferencerne, der henvender sig til chefer og planlæggere i kommuner, holdes i samarbejde med partnerskabet 7 timer om ugen. Partnerskabet består af DIF, DGI og Dansk Skoleidræt. Deltagelse er gratis. Læs mere om tilmelding og indhold på Abonner på nyheder og nyhedsbreve Husk, at du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan tegne abonnement på nyheder og nyhedsbreve. Du kan målrette dit abonnement, så du kun modtager nyheder om netop de emner, der interesserer dig. For eksempel puljer, kampagner eller kommunal og regional sundhed. Abonnementet er selvfølgelig gratis. Tegn abonnement i på FOKUS Ansvarshavende PÅ FOREBYGGELSE redaktør: Jesper OG Fisker PLANLÆGNING Kontakt redaktionen - tilmeld på dig mail nyhedsbrevet til Jesper Nissen: på mobil:

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere