Evaluering Landskampagnen Respekt 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Landskampagnen Respekt 2015"

Transkript

1 Evaluering Landskampagnen Respekt 2015

2 Alkohol & Samfund Drejervej 15, København NV Tlf Alkohol & Samfund udfordrer alkoholkulturen i Danmark for at styrke forebyggelsen af alkoholproblemer side 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Resultater, kort... 4 Introduktion... 5 Resultater, uddybende... 6 Executive summary... 6 Henvendelser kommunale alkoholbehandlinger... 6 Resultater kampagnehjemmeside... 8 Besøgende, geografisk placering... 8 Besøgende, platform National kampagne eksponering Lokale kampagner eksponering Nationale kampagnematerialer Materialepakke kommuner Alkoholtest, resultater Resultater Respekt kampagnefilmen Presseindsats Post test Kommunernes brug af kampagnematerialer side 3

4 Resumé Alkohol & Samfund og TrygFonden gennemførte i januar 2015 en landsdækkende oplysningskampagne om alkoholbehandlingsgarantien. Kampagnen bestod af en national mediekampagne udført af reklame-, PR og mediebureau og lokale kommunale kampagner, hvor kommunerne benyttede en digital materialepakke, der blev stillet gratis til rådighed for landets 98 kommuner. Målet med kampagnen var at øge kendskabet til alkoholbehandlingsgarantien og dermed få flere borgere med alkoholproblemer til at søge rådgivning og behandling i deres lokale kommunale alkoholbehandling. Kampagnens overordnede budskab var: Det giver respekt at gøre noget ved dit alkoholproblem. Når der kommunikeres til borgerne om alkohol, er det oftest med fokus på de negative effekter ved et overforbrug af alkohol. Med kampagnen valgte vi at fokusere på de positive effekter ved at gøre noget ved problemet. Og i samme ombæring kvalificere kendskabet til, hvad alkoholbehandling reelt er. Kampagnens primære målgruppe var mænd med alkoholproblemer i alderen år. Den nationale kampagne blev afviklet fra d. 13. januar - d. 29. januar, altså i alt over 17 dage. Resultater, kort 36 kommuner bidrog med viden om deres lokale kampagner (Del-din-viden Dage) 70 kommuner benyttede elektroniske kampagnematerialer i lokale kampagner 25 Landsforeningen Lænken lokalafdelinger omdelte kampagnematerialer Den nationale kampagne blev set af personer i alderen år Der blev i kampagneperioden bragt artikler om kampagnen i mere end 70 forskellige medier Kampagnefilmen blev set mere end gange online besøg på kampagnehjemmesiden (4.716 besøg i gennemsnit pr. døgn) personer besøgte kampagnehjemmesiden (4.189personer i gennemsnit pr. døgn) personer gennemførte AUDIT alkoholtesten på kampagnehjemmesiden personer søgte yderligere informationer på hope.dk/alkohol net-rådgivningen Før kampagnen havde 27 % af danskerne hørt om, at alle har ret til gratis alkoholbehandling gennem kommunen. Efter kampagnen var dette tal steget til 50 % Ud af 44 adspurgte kommunale alkoholbehandlinger, svarer 25 at de har oplevet flere eller mange flere henvendelser i kampagneperioden. 19 svarer uændret antal henvendelser og ingen svarer færre henvendelser Key Performance Indicators for kampagnen ligger på niveau med andre ikke-statslige organisationer. Kampagnen har haft en emotionel effekt, skabt kendskab, men kun i mindre grad rykket ved danskernes holdning og adfærd. PR-målingen viser, at der et behov og et ønske om, at det offentlige i højere grad hjælper mennesker med alkoholproblemer, og med kampagnen er taget et stort skridt i den rigtige retning. side 4

5 Introduktion Sundhedsstyrelsen oplyser at danskere har et skadeligt højt forbrug af alkohol og at er afhængige. Men kun ca var i offentligt finansieret alkoholbehandling i Alt for få alkoholafhængige danskere kommer i behandling, og alt for mange pårørende og børn i familier med alkoholproblemer lever derfor et liv med svigt, overgreb og social deroute. En væsentlig årsag til at så få alkoholafhængige kommer i behandling er, at de ikke ved, at de har ret til gratis alkoholbehandling. Derfor ønskede Alkohol & Samfund at gennemføre en landsdækkende oplysningskampagne om alkoholbehandlingsgarantien og Hope hjemmesidernes anonyme rådgivning. Målet med kampagnen var at flere borgere med alkoholproblemer kom i gang med en behandling, at flere voksne pårørende henvendte sig til misbrugscentre for at få råd og vejledning og at flere børn og unge i alkoholfamilier kontaktede private og kommunale terapi tilbud. Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 haft ansvaret for alkoholbehandling, der er beskrevet i Sundhedslovens 141 og giver borgere med alkoholmisbrug fire rettigheder: 1. Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud. 2. Borgere med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt. 3. Alkoholbehandlingen iværksættes, senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig. 4. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor de bor. Alkohol & Samfund lavede i 2013 en undersøgelse af de 98 kommuners hjemmesider, og her oplyste kun hver tredje kommune, at behandlingen er gratis. Alkohol & Samfund foretog også en rundspørge blandt 24 kommunale ledere af alkoholbehandlinger, og her svarede hver tredje, at de ikke havde gennemført nogen informationskampagner om behandlingsgarantien. De resterende kommuner havde gennemført mindre kampagner, og kun Københavns Kommune svarede, at de i 2011 havde gennemført en større informationskampagne. Fakta er, at borgere med alkoholproblemer siden 2007 haft ret til gratis kommunal alkoholbehandling, men det ved kun de færreste, og det er en af årsagerne til, at så få kommer får hjælp. Alkohol & Samfund ansøgte derfor TrygFonden om midler til at gennemføre en landsdækkende oplysningsog PR-kampagne, der informerer om alkoholbehandlingsgarantien, herunder hvor og hvordan personer med alkoholproblemer kan få behandling og hjælp. TrygFonden bevilligede 3 millioner til kampagnen. Kampagnen blev afviklet i januar 2015, hvor undersøgelser viser at vi er mest forandringsparate og at flest mulige af de alkoholafhængige er motiverede for at søge hjælp, på grund af økonomisk lavvande og pres fra familien i kølvandet på jul og nytår. Kampagnematerialerne oplyste om alkoholbehandlingsgarantien, opfordrede til at kontakte kommunale alkoholbehandlinger og henviste til den anonyme rådgivning på Der blev udviklet kampagnematerialer til lokalt brug i de 98 kommuner, hvor kommunerne fik adgang til gratis digitale kampagneklare materialer, som de selv bekostede at trykke og indrykke. Kampagnematerialerne blev ligeledes gratis til rådighed for det netværk af organisationer, der er opbygget omkring Alkohol & Samfund. side 5

6 Resultater, uddybende Kampagnen opnår høj erindring og reklamegenkendelse. Hjulpet kampagneerindring ligger på 29 %, og kampagnen kan genkendes af 52 %. Det mest fremtrædende forståede budskab (uhjulpet og hjulpet) er, at det er muligt at få hjælp til sit misbrug. Ad-liking er høj, og kampagnen forbindes med positive ord Kampagnen har haft en emotionel effekt. Den har gjort alkoholproblemer nemmere at snakke om (21 %), mindre tabubelagt (27 %), gjort opmærksom på behandlingstilbuddet eksistens (51 %) og hvor vigtigt det er, at der er et tilbud (43 %) Executive summary Respekt kampagnen Benchmark for NGO er Hjulpet reklameerindring 29 % 24 % Reklamegenkendelse TV 48 % 45 % Reklamegenkendelse Internet 18 % 12 % Reklamegenkendelse Kampagne (tv eller internet) 52 % 62 % Ad-liking 63 % 65 % Henvendelser kommunale alkoholbehandlinger Ud af 44 adspurgte kommunale alkoholbehandlinger, svarer 25 at de har oplevet flere eller mange flere henvendelser i kampagneperioden. 19 svarer uændret antal henvendelser og ingen svarer færre henvendelser Erfaringerne fra mindre lokale kommunale kampagner viser, at effekten af kampagner der skal få flere i alkoholbehandling sjældent er flere henvendelser umiddelbart mens kampagnen kører. Vi har ikke fået flere henvendelser lige her og nu. Men al erfaring med kampagner viser nu også, at den skal køre et godt stykke tid for at den giver effekt. Og reaktionen henvendelserne - kommer også ofte en del senere. Ina Lorenzen Kier, afdelingsleder, Rådgivningscenter Tønder Vi planlægger sidst på året, at få data fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, der kan påvise om flere borgere med alkoholproblemer har startet i en kommunal alkoholbehandling, efter Respekt kampagnen. Respekt kampagnen har givet os lidt flere henvendelser. Og det vigtige MEN, det har også givet os nogle henvendelser fra personer, som ikke har mistet alt på grund af deres misbrug endnu. Altså borgere, som henvender sig tidligere end vi normalt ser. Britta Glargard, Leder, Misbrugsbehandling og Socialt Udsatte Frederikshavn Kommune. side 6

7 Mange flere Lidt flere Uændret Lidt færre Meget få Samlet Assens Billund Bornholm Esbjerg Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Furesø Faaborg-Midtfyn Gladsaxe Gribskov Haderslev Herlev Herning Holbæk Horsens Hvidovre Ikast Kalundborg Kerteminde Kolding København Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Næstved Odder Odense Roskilde Silkeborg Skive side 7

8 Slagelse Solrød Sorø Svendborg Thisted Tønder Vallensbæk Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Aabenraa Samlet Resultater kampagnehjemmeside Den nationale og de lokale kampagner pegede alle ind på Hvilket gav følgende resultater: besøg på kampagnehjemmesiden (4.716 besøg i gennemsnit pr. døgn) personer besøgte kampagnehjemmesiden (4.189personer i gennemsnit pr. døgn) personer klikkede videre til net-rådgivningen for voksne: hope.dk/alkohol personer klikkede videre til hope.dk/ung net-rådgivningen for børn/unge i alkoholfamilier personer gennemførte AUDIT alkoholtesten på kampagnehjemmesiden personer søgte yderligere informationer på hope.dk/alkohol net-rådgivningen Besøgende, geografisk placering 1. Denmark (93,86 %) 2. Faroe Islands 615(0,77 %) 3. Sweden 565(0,70 %) 4. Norway 522(0,65 %) 5. Spain 335(0,42 %) 6. United States 309(0,38 %) 7. Germany 288(0,36 %) 8. United Kingdom 231(0,29 %) 9. Thailand 200(0,25 %) 10. Greenland 195(0,24 %) side 8

9 Udtræk fra Google Analytics svarer desværre ikke overens med alle kommunegrænser. Oversigten over geografisk placering på by er derfor vejledende: Top 100 By Besøgstal 1. København (22,53 %) 2. Aarhus 4.480(5,95 %) 3. Odense 3.086(4,10 %) 4. Aalborg 2.980(3,96 %) 5. Esbjerg 1.585(2,10 %) 6. Roskilde 1.552(2,06 %) 7. Silkeborg 1.527(2,03 %) 8. Lyngby 1.345(1,79 %) 9. Herning 1.136(1,51 %) 10. Randers 1.125(1,49 %) 11. Hillerød 1.122(1,49 %) 12. Holbæk 1.043(1,38 %) 13. Sønderborg 980(1,30 %) 14. Frederiksberg 972(1,29 %) 15. Køge 967(1,28 %) 16. Næstved 952(1,26 %) 17. Vejle 948(1,26 %) 18. Kolding 937(1,24 %) 19. Horsens 935(1,24 %) 20. Hvidovre 830(1,10 %) 21. Fredericia 765(1,02 %) 22. Slagelse 762(1,01 %) 23. Holstebro 760(1,01 %) side 9

10 24. Viborg 747(0,99 %) 25. Svendborg 729(0,97 %) 26. Greve Strand 718(0,95 %) 27. Herlev 624(0,83 %) 28. Søborg 616(0,82 %) 29. Helsingør 536(0,71 %) 30. Aabenraa 535(0,71 %) 31. Taastrup 531(0,70 %) 32. Nykøbing Falster 487(0,65 %) 33. Hørsholm 485(0,64 %) 34. Hjørring 482(0,64 %) 35. Birkerød 463(0,61 %) 36. Ballerup 450(0,60 %) 37. Rødovre 441(0,59 %) 38. Haderslev 421(0,56 %) 39. Ringsted 387(0,51 %) 40. Frederikshavn 381(0,51 %) 41. Lillerød 375(0,50 %) 42. Kalundborg 365(0,48 %) 43. Skanderborg 359(0,48 %) 44. Gentofte 328(0,44 %) 45. Nakskov 324(0,43 %) 46. Kastrup 317(0,42 %) 47. Rønne 314(0,42 %) 49. Middelfart 310(0,41 %) 50. Thisted 309(0,41 %) 51. Albertslund 289(0,38 %) 52. Vordingborg 287(0,38 %) 53. Frederikssund 284(0,38 %) 54. Skive 284(0,38 %) 55. Hellerup 281(0,37 %) 56. Helsinge 272(0,36 %) 57. Glostrup 266(0,35 %) 58. Varde 261(0,35 %) 59. Grenaa 259(0,34 %) 60. Brøndby 239(0,32 %) 61. Grindsted 239(0,32 %) 62. Odder 236(0,31 %) 63. Ringkøbing 232(0,31 %) 64. Holte 231(0,31 %) 65. Solrød Strand 228(0,30 %) 66. Skjern 226(0,30 %) side 10

11 67. Hobro 218(0,29 %) 68. Ishøj 215(0,29 %) 69. Ebeltoft 215(0,29 %) 70. Haslev 214(0,28 %) 71. Lemvig 191(0,25 %) 72. Struer 191(0,25 %) 73. Fredensborg 189(0,25 %) 74. Virum 186(0,25 %) 75. Vejen 184(0,24 %) 76. Nykøbing Mors 172(0,23 %) 77. Farum 171(0,23 %) 78. Værløse 171(0,23 %) 79. Faaborg 161(0,21 %) 80. Aars 153(0,20 %) 81. Sorø 147(0,20 %) 82. Ikast 147(0,20 %) 83. Hedehusene 144(0,19 %) 84. Ribe 143(0,19 %) 85. Ølstykke 140(0,19 %) 86. Charlottenlund 134(0,18 %) 87. Korsør 134(0,18 %) 88. Brønderslev 134(0,18 %) 89. Bagsværd 132(0,18 %) 90. Nyborg 132(0,18 %) 91. Skagen 131(0,17 %) 92. Lystrup 122(0,16 %) 93. Hinnerup 121(0,16 %) 94. Give 119(0,16 %) 95. Risskov 117(0,16 %) 96. Hadsund 111(0,15 %) 97. Kerteminde 110(0,15 %) 98. Rønde 106(0,14 %) 99. Børkop 105(0,14 %) 100. Hedensted 103(0,14 %) side 11

12 Besøgende, platform 1. tablet ,70 % 2. desktop ,96 % 3. mobile ,34 % National kampagne eksponering Lokale kampagner eksponering TV2, TV2 Fri, TV2 Charlie, TV2 Sport National Geographic Channel TV3 Sport 1, TV3 Sport 2 Berlingske Media RON Bt.dk Cadreon Dba.dk Nationale kampagnematerialer Kommunernes hjemmesider Kommunernes infoskærme Kommunernes abribus (outdoor plakater) Lokalaviser Lokale biografer Busreklamer Foldere Postkort Materialepakke kommuner TV spot: 30 og 15 sek. TV spot til web i forskellige versioner og varighed. Webbannere: takeover banner Ekstra Bladet.dk Ekstra Bladet.dk Pressemeddelelse til lokal versionering Tv-spot (uden lyd, til visning på infoskærme) Power Point, til visning på infoskærme Busstreamer Abribus plakater, outdoor Mindre plakater, indoor Annoncer, to varianter Postkort Brochure, 3-fløjet A5 Mailsignatur Webbannere Biografspots, 15 og 30 sek. side 12

13 Alkoholtest, resultater personer gennemførte AUDIT alkoholtesten på kampagnehjemmesiden besøgende på kampagnehjemmesiden gennemførte en AUDIT alkoholtest. Deres resultater fordelte sig som følgende: Antal Problemets omfang Resultat score tekst Storforbrug Du har et storforbrug af alkohol, som vil kunne afhjælpes med professionel rådgivning og ved at du selv har fokus på at komme af med de dårlige drikkevaner Lavt forbrug Dit alkoholforbrug giver umiddelbart ingen grund til bekymring Afhængig Du har et stort og skadeligt forbrug af alkohol, og der er stærke tegn på afhængighed. 546 Skadeligt forbrug Du har et storforbrug af alkohol, som vil kunne afhjælpes med professionel rådgivning og/eller medicinsk behandling. side 13

14 Resultater Respekt kampagnefilmen personer har set Respekt kampagnefilmen online personer har set kampagnefilmen via kampagnehjemmesiden personer har set en version af kampagnefilmen, der opfordrer til at tage alkoholteksten personer har set en 20 sek. version af kampagnefilmen via annoncer på Facebook Respekt kampagnefilmen fik en central rolle i respekt-kampagneprojektet, da alle de kommuner der deltog aktivt med lokale kampagner, fandt filmen både rørende og relevant for målgruppen Filmen er instrueret af Pernille Fischer Christensen, der har instrueret film som: En soap, En du elsker og En familie, der modtog anmeldernes pris på filmfestivalen 2010 i Berlin. Fotografen Erik Molberg har blandt andet også filmet tv-serien Lulu & Leon og dokumentarfilmen Aung San Suu Kyi - Lady of No. Klipperen er Molly Malene Stensgaard, der har klippet storfilm som: Melancholia, Dogville og Dancer in the Dark. side 14

15 I en mail til kommuner og samarbejdspartnere, præsenterede vi filmen og modtog efterfølgende flere end 20 uopfordrede positive tilkendegivelser: Kanon! Knud Erik Hansen Borgmester Faxe Kommune Flot tv-spot - den rammer lige i hjertekulen Christina Kudsk Nielsen Alkoholkonsulent Folkesundhed Aarhus Jeg bliver bare rørt når jeg ser filmen, og helt varm om hjertet. Jeg har SÅ meget lyst til at fortsætte mit arbejde som behandler. Gitte Jensted Misbrugsbehandler Assens Misbrugscenter Hvor er det godt lavet, jeg bliver helt stolt af at være en del af det J Jeanne Ursin Alkoholbehandler Misbrugscentret Slagelse Personligt er jeg vild med respektbudskabet, og den 30sekunders video er virkelig, virkelig god! Christian Sloth Olesen Kommunikationsmedarbejder Randers Kommune Hvem der end har fået idéen til TV-spottet - så hatten/hattene af for det!! Det er simpelthen genialt. Karen Elmeland Lektor, Ph.d. Center for Rusmiddelforskning Presseindsats DR medier på kampagnestartdagen: DR Online, hovedhistorie danskere drikker for meget DR2 Nyhederne Morgen, interview med Annette Søgaard Nielsen P1 Morgen, langt indslag P1 og P3 nyheder, interviews med Annette Søgaard Nielsen og Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen TV Avisen og igen Landsdækkende print: Berlingske, dobbeltopslag, interview med cases Johnny Espensen, Annette Søgaard Nielsen fra Alkohol & Samfund og Christian Harsløf fra KL samt fakta boks om kampagnen Metroxpress, onlineartikel Søndagsavisen, case fra Fyn (Benny Kusmiak) og interview med Allan Jonas og fakta om kampagnen Euroman med omtale af kampagne film og kampagne: BT side 15

16 Lokale og regionale: Bornholms Tidende Dagbladet Roskilde Dagbladet Roskilde Din Avis Randers Faxe Bugten Faxenyt.dk Flensborg Avis Fyns Amts Avis Haderslev Lokalavisen Haslev Posten Horsens Posten Hvidovre Avis Hvidovre.lokalavisen.dk Ikast-Brande.dk JydskeVestkysten, Billund JydskeVestkysten, Esbjerg JydskeVestkysten, Haderslev JydskeVestkysten, Kolding Jyllandsposten Lokalavisen Frederikshavn Lokalavisen Nordvest Lokalavisen Sønderborg Lokalavisen Aabenraa Lokalavisen.dk Lolland-Falsters Folketidende Mitfyn.dk Nytomsydjylland.dk Odder Avis Randersidag.dk Rødovre Lokal Nyt Salling Avis Skærbæk Avis Sønderborg Ugeavis Thisted Dagblad Thisted Posten Ugeavisen Tønder Ugeavisen Vejle Ugeavisen.dk Ugeposten Gribskov Valby Bladet Vejle.dk Vesthimmerland.dk Århus Stiftstidende Radio: DR P4 Bornholm DR P4 Nordjylland P4 SYD Radio ABC, Randers Radio VLR, Assens Kommune Fagmedier: Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Danske Malermestre dknyt.dk Markedsfoering.dk Nyhedsmagasinet Danske Kommuner side 16

17 Post test Benchmark Offentlige kampagner: 55 % NGO kampagner: 62 % side 17

18 Benchmark Offentlige kampagner: 64 % NGO kampagner: 65 % Benchmark Offentlige kampagner: 25% NGO kampagner: 24 % side 18

19 side 19

20 side 20

21 Kommunernes brug af kampagnematerialer Plakater outdoor Plakater, øvrige Avisannonce Samlet Allerød Assens Billund Bornholm Brøndby Egedal Esbjerg Fanø Faurskov Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Glostrup Gribskov Guldborgsund Haderslev Herlev Herning Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding Københavns Langeland Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Postkort Brochure Mail signatur Webbanner Infoskærm Busstreamer Biograf Presseomtale side 21

22 Plakater outdoor Plakater, øvrige Avisannonce Postkort Brochure Mail signatur Webbanner Infoskærm Busstreamer Biograf Presseomtale Mariager Fjord Middelfart Morsø Nordfyn Nyborg Næstved Odder Odense Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Rudersdal Rødovre Silkeborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Vallensbæk Vejen Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Aabenraa Aalborg Aarhus Samlet side 22

23 side 23

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere