Evaluering Landskampagnen Respekt 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Landskampagnen Respekt 2015"

Transkript

1 Evaluering Landskampagnen Respekt 2015

2 Alkohol & Samfund Drejervej 15, København NV Tlf Alkohol & Samfund udfordrer alkoholkulturen i Danmark for at styrke forebyggelsen af alkoholproblemer side 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Resultater, kort... 4 Introduktion... 5 Resultater, uddybende... 6 Executive summary... 6 Henvendelser kommunale alkoholbehandlinger... 6 Resultater kampagnehjemmeside... 8 Besøgende, geografisk placering... 8 Besøgende, platform National kampagne eksponering Lokale kampagner eksponering Nationale kampagnematerialer Materialepakke kommuner Alkoholtest, resultater Resultater Respekt kampagnefilmen Presseindsats Post test Kommunernes brug af kampagnematerialer side 3

4 Resumé Alkohol & Samfund og TrygFonden gennemførte i januar 2015 en landsdækkende oplysningskampagne om alkoholbehandlingsgarantien. Kampagnen bestod af en national mediekampagne udført af reklame-, PR og mediebureau og lokale kommunale kampagner, hvor kommunerne benyttede en digital materialepakke, der blev stillet gratis til rådighed for landets 98 kommuner. Målet med kampagnen var at øge kendskabet til alkoholbehandlingsgarantien og dermed få flere borgere med alkoholproblemer til at søge rådgivning og behandling i deres lokale kommunale alkoholbehandling. Kampagnens overordnede budskab var: Det giver respekt at gøre noget ved dit alkoholproblem. Når der kommunikeres til borgerne om alkohol, er det oftest med fokus på de negative effekter ved et overforbrug af alkohol. Med kampagnen valgte vi at fokusere på de positive effekter ved at gøre noget ved problemet. Og i samme ombæring kvalificere kendskabet til, hvad alkoholbehandling reelt er. Kampagnens primære målgruppe var mænd med alkoholproblemer i alderen år. Den nationale kampagne blev afviklet fra d. 13. januar - d. 29. januar, altså i alt over 17 dage. Resultater, kort 36 kommuner bidrog med viden om deres lokale kampagner (Del-din-viden Dage) 70 kommuner benyttede elektroniske kampagnematerialer i lokale kampagner 25 Landsforeningen Lænken lokalafdelinger omdelte kampagnematerialer Den nationale kampagne blev set af personer i alderen år Der blev i kampagneperioden bragt artikler om kampagnen i mere end 70 forskellige medier Kampagnefilmen blev set mere end gange online besøg på kampagnehjemmesiden (4.716 besøg i gennemsnit pr. døgn) personer besøgte kampagnehjemmesiden (4.189personer i gennemsnit pr. døgn) personer gennemførte AUDIT alkoholtesten på kampagnehjemmesiden personer søgte yderligere informationer på hope.dk/alkohol net-rådgivningen Før kampagnen havde 27 % af danskerne hørt om, at alle har ret til gratis alkoholbehandling gennem kommunen. Efter kampagnen var dette tal steget til 50 % Ud af 44 adspurgte kommunale alkoholbehandlinger, svarer 25 at de har oplevet flere eller mange flere henvendelser i kampagneperioden. 19 svarer uændret antal henvendelser og ingen svarer færre henvendelser Key Performance Indicators for kampagnen ligger på niveau med andre ikke-statslige organisationer. Kampagnen har haft en emotionel effekt, skabt kendskab, men kun i mindre grad rykket ved danskernes holdning og adfærd. PR-målingen viser, at der et behov og et ønske om, at det offentlige i højere grad hjælper mennesker med alkoholproblemer, og med kampagnen er taget et stort skridt i den rigtige retning. side 4

5 Introduktion Sundhedsstyrelsen oplyser at danskere har et skadeligt højt forbrug af alkohol og at er afhængige. Men kun ca var i offentligt finansieret alkoholbehandling i Alt for få alkoholafhængige danskere kommer i behandling, og alt for mange pårørende og børn i familier med alkoholproblemer lever derfor et liv med svigt, overgreb og social deroute. En væsentlig årsag til at så få alkoholafhængige kommer i behandling er, at de ikke ved, at de har ret til gratis alkoholbehandling. Derfor ønskede Alkohol & Samfund at gennemføre en landsdækkende oplysningskampagne om alkoholbehandlingsgarantien og Hope hjemmesidernes anonyme rådgivning. Målet med kampagnen var at flere borgere med alkoholproblemer kom i gang med en behandling, at flere voksne pårørende henvendte sig til misbrugscentre for at få råd og vejledning og at flere børn og unge i alkoholfamilier kontaktede private og kommunale terapi tilbud. Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 haft ansvaret for alkoholbehandling, der er beskrevet i Sundhedslovens 141 og giver borgere med alkoholmisbrug fire rettigheder: 1. Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud. 2. Borgere med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt. 3. Alkoholbehandlingen iværksættes, senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig. 4. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor de bor. Alkohol & Samfund lavede i 2013 en undersøgelse af de 98 kommuners hjemmesider, og her oplyste kun hver tredje kommune, at behandlingen er gratis. Alkohol & Samfund foretog også en rundspørge blandt 24 kommunale ledere af alkoholbehandlinger, og her svarede hver tredje, at de ikke havde gennemført nogen informationskampagner om behandlingsgarantien. De resterende kommuner havde gennemført mindre kampagner, og kun Københavns Kommune svarede, at de i 2011 havde gennemført en større informationskampagne. Fakta er, at borgere med alkoholproblemer siden 2007 haft ret til gratis kommunal alkoholbehandling, men det ved kun de færreste, og det er en af årsagerne til, at så få kommer får hjælp. Alkohol & Samfund ansøgte derfor TrygFonden om midler til at gennemføre en landsdækkende oplysningsog PR-kampagne, der informerer om alkoholbehandlingsgarantien, herunder hvor og hvordan personer med alkoholproblemer kan få behandling og hjælp. TrygFonden bevilligede 3 millioner til kampagnen. Kampagnen blev afviklet i januar 2015, hvor undersøgelser viser at vi er mest forandringsparate og at flest mulige af de alkoholafhængige er motiverede for at søge hjælp, på grund af økonomisk lavvande og pres fra familien i kølvandet på jul og nytår. Kampagnematerialerne oplyste om alkoholbehandlingsgarantien, opfordrede til at kontakte kommunale alkoholbehandlinger og henviste til den anonyme rådgivning på Der blev udviklet kampagnematerialer til lokalt brug i de 98 kommuner, hvor kommunerne fik adgang til gratis digitale kampagneklare materialer, som de selv bekostede at trykke og indrykke. Kampagnematerialerne blev ligeledes gratis til rådighed for det netværk af organisationer, der er opbygget omkring Alkohol & Samfund. side 5

6 Resultater, uddybende Kampagnen opnår høj erindring og reklamegenkendelse. Hjulpet kampagneerindring ligger på 29 %, og kampagnen kan genkendes af 52 %. Det mest fremtrædende forståede budskab (uhjulpet og hjulpet) er, at det er muligt at få hjælp til sit misbrug. Ad-liking er høj, og kampagnen forbindes med positive ord Kampagnen har haft en emotionel effekt. Den har gjort alkoholproblemer nemmere at snakke om (21 %), mindre tabubelagt (27 %), gjort opmærksom på behandlingstilbuddet eksistens (51 %) og hvor vigtigt det er, at der er et tilbud (43 %) Executive summary Respekt kampagnen Benchmark for NGO er Hjulpet reklameerindring 29 % 24 % Reklamegenkendelse TV 48 % 45 % Reklamegenkendelse Internet 18 % 12 % Reklamegenkendelse Kampagne (tv eller internet) 52 % 62 % Ad-liking 63 % 65 % Henvendelser kommunale alkoholbehandlinger Ud af 44 adspurgte kommunale alkoholbehandlinger, svarer 25 at de har oplevet flere eller mange flere henvendelser i kampagneperioden. 19 svarer uændret antal henvendelser og ingen svarer færre henvendelser Erfaringerne fra mindre lokale kommunale kampagner viser, at effekten af kampagner der skal få flere i alkoholbehandling sjældent er flere henvendelser umiddelbart mens kampagnen kører. Vi har ikke fået flere henvendelser lige her og nu. Men al erfaring med kampagner viser nu også, at den skal køre et godt stykke tid for at den giver effekt. Og reaktionen henvendelserne - kommer også ofte en del senere. Ina Lorenzen Kier, afdelingsleder, Rådgivningscenter Tønder Vi planlægger sidst på året, at få data fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, der kan påvise om flere borgere med alkoholproblemer har startet i en kommunal alkoholbehandling, efter Respekt kampagnen. Respekt kampagnen har givet os lidt flere henvendelser. Og det vigtige MEN, det har også givet os nogle henvendelser fra personer, som ikke har mistet alt på grund af deres misbrug endnu. Altså borgere, som henvender sig tidligere end vi normalt ser. Britta Glargard, Leder, Misbrugsbehandling og Socialt Udsatte Frederikshavn Kommune. side 6

7 Mange flere Lidt flere Uændret Lidt færre Meget få Samlet Assens Billund Bornholm Esbjerg Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Furesø Faaborg-Midtfyn Gladsaxe Gribskov Haderslev Herlev Herning Holbæk Horsens Hvidovre Ikast Kalundborg Kerteminde Kolding København Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Næstved Odder Odense Roskilde Silkeborg Skive side 7

8 Slagelse Solrød Sorø Svendborg Thisted Tønder Vallensbæk Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Aabenraa Samlet Resultater kampagnehjemmeside Den nationale og de lokale kampagner pegede alle ind på Hvilket gav følgende resultater: besøg på kampagnehjemmesiden (4.716 besøg i gennemsnit pr. døgn) personer besøgte kampagnehjemmesiden (4.189personer i gennemsnit pr. døgn) personer klikkede videre til net-rådgivningen for voksne: hope.dk/alkohol personer klikkede videre til hope.dk/ung net-rådgivningen for børn/unge i alkoholfamilier personer gennemførte AUDIT alkoholtesten på kampagnehjemmesiden personer søgte yderligere informationer på hope.dk/alkohol net-rådgivningen Besøgende, geografisk placering 1. Denmark (93,86 %) 2. Faroe Islands 615(0,77 %) 3. Sweden 565(0,70 %) 4. Norway 522(0,65 %) 5. Spain 335(0,42 %) 6. United States 309(0,38 %) 7. Germany 288(0,36 %) 8. United Kingdom 231(0,29 %) 9. Thailand 200(0,25 %) 10. Greenland 195(0,24 %) side 8

9 Udtræk fra Google Analytics svarer desværre ikke overens med alle kommunegrænser. Oversigten over geografisk placering på by er derfor vejledende: Top 100 By Besøgstal 1. København (22,53 %) 2. Aarhus 4.480(5,95 %) 3. Odense 3.086(4,10 %) 4. Aalborg 2.980(3,96 %) 5. Esbjerg 1.585(2,10 %) 6. Roskilde 1.552(2,06 %) 7. Silkeborg 1.527(2,03 %) 8. Lyngby 1.345(1,79 %) 9. Herning 1.136(1,51 %) 10. Randers 1.125(1,49 %) 11. Hillerød 1.122(1,49 %) 12. Holbæk 1.043(1,38 %) 13. Sønderborg 980(1,30 %) 14. Frederiksberg 972(1,29 %) 15. Køge 967(1,28 %) 16. Næstved 952(1,26 %) 17. Vejle 948(1,26 %) 18. Kolding 937(1,24 %) 19. Horsens 935(1,24 %) 20. Hvidovre 830(1,10 %) 21. Fredericia 765(1,02 %) 22. Slagelse 762(1,01 %) 23. Holstebro 760(1,01 %) side 9

10 24. Viborg 747(0,99 %) 25. Svendborg 729(0,97 %) 26. Greve Strand 718(0,95 %) 27. Herlev 624(0,83 %) 28. Søborg 616(0,82 %) 29. Helsingør 536(0,71 %) 30. Aabenraa 535(0,71 %) 31. Taastrup 531(0,70 %) 32. Nykøbing Falster 487(0,65 %) 33. Hørsholm 485(0,64 %) 34. Hjørring 482(0,64 %) 35. Birkerød 463(0,61 %) 36. Ballerup 450(0,60 %) 37. Rødovre 441(0,59 %) 38. Haderslev 421(0,56 %) 39. Ringsted 387(0,51 %) 40. Frederikshavn 381(0,51 %) 41. Lillerød 375(0,50 %) 42. Kalundborg 365(0,48 %) 43. Skanderborg 359(0,48 %) 44. Gentofte 328(0,44 %) 45. Nakskov 324(0,43 %) 46. Kastrup 317(0,42 %) 47. Rønne 314(0,42 %) 49. Middelfart 310(0,41 %) 50. Thisted 309(0,41 %) 51. Albertslund 289(0,38 %) 52. Vordingborg 287(0,38 %) 53. Frederikssund 284(0,38 %) 54. Skive 284(0,38 %) 55. Hellerup 281(0,37 %) 56. Helsinge 272(0,36 %) 57. Glostrup 266(0,35 %) 58. Varde 261(0,35 %) 59. Grenaa 259(0,34 %) 60. Brøndby 239(0,32 %) 61. Grindsted 239(0,32 %) 62. Odder 236(0,31 %) 63. Ringkøbing 232(0,31 %) 64. Holte 231(0,31 %) 65. Solrød Strand 228(0,30 %) 66. Skjern 226(0,30 %) side 10

11 67. Hobro 218(0,29 %) 68. Ishøj 215(0,29 %) 69. Ebeltoft 215(0,29 %) 70. Haslev 214(0,28 %) 71. Lemvig 191(0,25 %) 72. Struer 191(0,25 %) 73. Fredensborg 189(0,25 %) 74. Virum 186(0,25 %) 75. Vejen 184(0,24 %) 76. Nykøbing Mors 172(0,23 %) 77. Farum 171(0,23 %) 78. Værløse 171(0,23 %) 79. Faaborg 161(0,21 %) 80. Aars 153(0,20 %) 81. Sorø 147(0,20 %) 82. Ikast 147(0,20 %) 83. Hedehusene 144(0,19 %) 84. Ribe 143(0,19 %) 85. Ølstykke 140(0,19 %) 86. Charlottenlund 134(0,18 %) 87. Korsør 134(0,18 %) 88. Brønderslev 134(0,18 %) 89. Bagsværd 132(0,18 %) 90. Nyborg 132(0,18 %) 91. Skagen 131(0,17 %) 92. Lystrup 122(0,16 %) 93. Hinnerup 121(0,16 %) 94. Give 119(0,16 %) 95. Risskov 117(0,16 %) 96. Hadsund 111(0,15 %) 97. Kerteminde 110(0,15 %) 98. Rønde 106(0,14 %) 99. Børkop 105(0,14 %) 100. Hedensted 103(0,14 %) side 11

12 Besøgende, platform 1. tablet ,70 % 2. desktop ,96 % 3. mobile ,34 % National kampagne eksponering Lokale kampagner eksponering TV2, TV2 Fri, TV2 Charlie, TV2 Sport National Geographic Channel TV3 Sport 1, TV3 Sport 2 Berlingske Media RON Bt.dk Cadreon Dba.dk Nationale kampagnematerialer Kommunernes hjemmesider Kommunernes infoskærme Kommunernes abribus (outdoor plakater) Lokalaviser Lokale biografer Busreklamer Foldere Postkort Materialepakke kommuner TV spot: 30 og 15 sek. TV spot til web i forskellige versioner og varighed. Webbannere: takeover banner Ekstra Bladet.dk Ekstra Bladet.dk Pressemeddelelse til lokal versionering Tv-spot (uden lyd, til visning på infoskærme) Power Point, til visning på infoskærme Busstreamer Abribus plakater, outdoor Mindre plakater, indoor Annoncer, to varianter Postkort Brochure, 3-fløjet A5 Mailsignatur Webbannere Biografspots, 15 og 30 sek. side 12

13 Alkoholtest, resultater personer gennemførte AUDIT alkoholtesten på kampagnehjemmesiden besøgende på kampagnehjemmesiden gennemførte en AUDIT alkoholtest. Deres resultater fordelte sig som følgende: Antal Problemets omfang Resultat score tekst Storforbrug Du har et storforbrug af alkohol, som vil kunne afhjælpes med professionel rådgivning og ved at du selv har fokus på at komme af med de dårlige drikkevaner Lavt forbrug Dit alkoholforbrug giver umiddelbart ingen grund til bekymring Afhængig Du har et stort og skadeligt forbrug af alkohol, og der er stærke tegn på afhængighed. 546 Skadeligt forbrug Du har et storforbrug af alkohol, som vil kunne afhjælpes med professionel rådgivning og/eller medicinsk behandling. side 13

14 Resultater Respekt kampagnefilmen personer har set Respekt kampagnefilmen online personer har set kampagnefilmen via kampagnehjemmesiden personer har set en version af kampagnefilmen, der opfordrer til at tage alkoholteksten personer har set en 20 sek. version af kampagnefilmen via annoncer på Facebook Respekt kampagnefilmen fik en central rolle i respekt-kampagneprojektet, da alle de kommuner der deltog aktivt med lokale kampagner, fandt filmen både rørende og relevant for målgruppen Filmen er instrueret af Pernille Fischer Christensen, der har instrueret film som: En soap, En du elsker og En familie, der modtog anmeldernes pris på filmfestivalen 2010 i Berlin. Fotografen Erik Molberg har blandt andet også filmet tv-serien Lulu & Leon og dokumentarfilmen Aung San Suu Kyi - Lady of No. Klipperen er Molly Malene Stensgaard, der har klippet storfilm som: Melancholia, Dogville og Dancer in the Dark. side 14

15 I en mail til kommuner og samarbejdspartnere, præsenterede vi filmen og modtog efterfølgende flere end 20 uopfordrede positive tilkendegivelser: Kanon! Knud Erik Hansen Borgmester Faxe Kommune Flot tv-spot - den rammer lige i hjertekulen Christina Kudsk Nielsen Alkoholkonsulent Folkesundhed Aarhus Jeg bliver bare rørt når jeg ser filmen, og helt varm om hjertet. Jeg har SÅ meget lyst til at fortsætte mit arbejde som behandler. Gitte Jensted Misbrugsbehandler Assens Misbrugscenter Hvor er det godt lavet, jeg bliver helt stolt af at være en del af det J Jeanne Ursin Alkoholbehandler Misbrugscentret Slagelse Personligt er jeg vild med respektbudskabet, og den 30sekunders video er virkelig, virkelig god! Christian Sloth Olesen Kommunikationsmedarbejder Randers Kommune Hvem der end har fået idéen til TV-spottet - så hatten/hattene af for det!! Det er simpelthen genialt. Karen Elmeland Lektor, Ph.d. Center for Rusmiddelforskning Presseindsats DR medier på kampagnestartdagen: DR Online, hovedhistorie danskere drikker for meget DR2 Nyhederne Morgen, interview med Annette Søgaard Nielsen P1 Morgen, langt indslag P1 og P3 nyheder, interviews med Annette Søgaard Nielsen og Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen TV Avisen og igen Landsdækkende print: Berlingske, dobbeltopslag, interview med cases Johnny Espensen, Annette Søgaard Nielsen fra Alkohol & Samfund og Christian Harsløf fra KL samt fakta boks om kampagnen Metroxpress, onlineartikel Søndagsavisen, case fra Fyn (Benny Kusmiak) og interview med Allan Jonas og fakta om kampagnen Euroman med omtale af kampagne film og kampagne: BT side 15

16 Lokale og regionale: Bornholms Tidende Dagbladet Roskilde Dagbladet Roskilde Din Avis Randers Faxe Bugten Faxenyt.dk Flensborg Avis Fyns Amts Avis Haderslev Lokalavisen Haslev Posten Horsens Posten Hvidovre Avis Hvidovre.lokalavisen.dk Ikast-Brande.dk JydskeVestkysten, Billund JydskeVestkysten, Esbjerg JydskeVestkysten, Haderslev JydskeVestkysten, Kolding Jyllandsposten Lokalavisen Frederikshavn Lokalavisen Nordvest Lokalavisen Sønderborg Lokalavisen Aabenraa Lokalavisen.dk Lolland-Falsters Folketidende Mitfyn.dk Nytomsydjylland.dk Odder Avis Randersidag.dk Rødovre Lokal Nyt Salling Avis Skærbæk Avis Sønderborg Ugeavis Thisted Dagblad Thisted Posten Ugeavisen Tønder Ugeavisen Vejle Ugeavisen.dk Ugeposten Gribskov Valby Bladet Vejle.dk Vesthimmerland.dk Århus Stiftstidende Radio: DR P4 Bornholm DR P4 Nordjylland P4 SYD Radio ABC, Randers Radio VLR, Assens Kommune Fagmedier: Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Danske Malermestre dknyt.dk Markedsfoering.dk Nyhedsmagasinet Danske Kommuner side 16

17 Post test Benchmark Offentlige kampagner: 55 % NGO kampagner: 62 % side 17

18 Benchmark Offentlige kampagner: 64 % NGO kampagner: 65 % Benchmark Offentlige kampagner: 25% NGO kampagner: 24 % side 18

19 side 19

20 side 20

21 Kommunernes brug af kampagnematerialer Plakater outdoor Plakater, øvrige Avisannonce Samlet Allerød Assens Billund Bornholm Brøndby Egedal Esbjerg Fanø Faurskov Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Glostrup Gribskov Guldborgsund Haderslev Herlev Herning Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding Københavns Langeland Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Postkort Brochure Mail signatur Webbanner Infoskærm Busstreamer Biograf Presseomtale side 21

22 Plakater outdoor Plakater, øvrige Avisannonce Postkort Brochure Mail signatur Webbanner Infoskærm Busstreamer Biograf Presseomtale Mariager Fjord Middelfart Morsø Nordfyn Nyborg Næstved Odder Odense Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Rudersdal Rødovre Silkeborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Vallensbæk Vejen Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Aabenraa Aalborg Aarhus Samlet side 22

23 side 23

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE KØBENHAVN 29. APRIL 2011

PRESSEMEDDELELSE KØBENHAVN 29. APRIL 2011 PRESSEMEDDELELSE KØBENHAVN 29. APRIL 2011 Borgere med alkoholproblemer kender ikke til gratis behandlingstilbud Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft pligt til at tilbyde gratis og anonym behandling

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere