En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk"

Transkript

1 En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk Henrik Carl 1, Jørgen G. Nielsen 1 og Peter R. Møller 1 An annotated and revised list of Danish fishes This paper presents the first thoroughly revised list of Danish fishes in more than 30 years. It comprises 246 species, summarizing e.g. the 30 species recorded for the first time since 1970 and one that is the result of a taxonomic revision. The earliest account of Danish freshwater and marine fishes included 139 species (Krøyer ), the latest dealt with 215 species (Muus 1970). We include all species that with certainty have been recorded from Danish freshwater and in Danish territorial water (Fig. 1) i.e. species present in collections and/or mentioned in scientific publications. Undocumented species and single specimens of species released from aquaria are not included. The 246 species comprised 194 (79%) marine (reproduce in salt water) and 52 (21%) freshwater species (reproduce in freshwater). A total of 143 (58%) species are breeding in Danish waters and of these 136 (95%) are native while 7 (5%) species are introduced, breeding species. The threespined stickleback, breeding both in salt- and freshwater, is considered a marine species in the statistics. Key words: Denmark, Pisces, check-list Den første oversigt over Danmarks fiskefauna er H. Krøyers Danske Fisk, et trebinds værk, der blev trykt i årene På 1279 sider giver han detaljerede oplysninger om de dengang 139 kendte danske fiskearter. Den næste publikation, der behandler samtlige danske fisk, er bind 2 af Zoologia Danica ( ). Heri beskriver og afbilleder G. Winther, H. J. Hansen og A. S. Jensen 171 arter. I Danmarks Fauna Fisk 1-3, der udkom i nævnes 176 arter fra Danmark (Otterstrøm ), til hvilken Jensen (1940) tilføjede 12 arter. I 1950 udkom List of Danish vertebrates, hvis fiskeafsnit nævner 231 arter (Bruun og Pfaff 1950), hvoraf 16 dog kun er kendt fra den svenske vestkyst og den norske sydkyst reelt 215 arter. Den seneste oversigt behandler 218 arter af danske ferskog saltvandsfisk (Muus 1970), af hvilke 3 (bugstribet bonit, Katsuwonus pelamis (Linnaeus), hornulk, Triglopsis quadricornis (Linnaeus), spansk makrel, Scomber japonicus (Houttuyn)) ikke er fanget i dansk farvand reelt altså 215 arter. Hovedformålet med denne liste er at skabe et samlet overblik over den danske fiskefauna, herunder især de 31 arter som er kommet til i de sidste ca. 30 år. Listen vil dan- ne et solidt grundlag for bedømmelse af eventuelle fremtidige ændringer af fiskefaunaens sammensætning i Danmark. Desuden vil den have interesse for danske og udenlandske fiskebiologer samt for alle naturinteresserede. Metoder Nedenstående artsliste er fremkommet ved kritisk at gennemlæse tidligere litteratur samt at granske indberetninger (fotos eller indsendte fisk) til Zoologisk Museum og lignende institutioner. Vi har i oversigten kun medtaget de arter, der med sikkerhed er konstateret i dansk ferskvand samt i dansk territorialfarvand (Fig. 1), dvs. arter, der er repræsenteret i samlinger eller er omtalt i videnskabelige artikler. Vi har således udelukket udokumenterede arter, som fx brasenflire, Abramis ballerus (Linnaeus), døbel, Leuciscus cephalus (Linnaeus) og vimme, Vimba vimba (Linnaeus) (Jensen 2002) samt enkeltfund af ikke-ynglende akvariefisk og havedamsfisk, fx alm. solaborre, Lepomis gibbosus Linnaeus. Endvidere har vi ikke medtaget grøn læbefisk, Labrus viridis Linnaeus, da bestemmelsen endnu ikke er verificeret (Jeppesen og Cepeda 2001). De to usikkert bestemte individer kan ses i Øresundsakvariet, Helsingør. Endelig er stormundet ørredaborre, Micropterus salmoides (Lacépede), som blev udsat i et par danske søer for ca. 100 år siden og hurtigt uddøde, ikke medtaget i listen. Listen medtager alle fisk, der er fanget i Danmark i de sidste par hundrede år. Den repræsenterer således ikke et øjebliksbillede af den danske fiskefauna. En sådan oversigt må afvente en egentlig atlasundersøgelse. For ikke at denne oversigt skal blive uoverskuelig lang, er kun de vig- 1 Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø Flora og Fauna 110(2): Århus

2 Fig. 1. Underområder af danske farvande: 1 Nordsøen, 2 Skagerrak, 3 Kattegat, 4 - Bælterne, 5 Østersøen. Subdivision of Danish waters: 1 North Sea, 2 Skagerrak, 3 Kattegat, 4 the Belts, 5 Baltic Sea. tigste oplysninger medtaget (se boks herunder). Den overordnede systematik følger Nelson (1994). Supplerende viden om fx kendetegn, udbredelse og biologi kan hentes fra Whitehead et al. ( ), Muus (1970), Muus & Dahlstrøm (1998), Muus & Nielsen (1998) og Carl (2003). Forklaring til listen Explanation to the list Arter mærket med * er påvist senere end Muus (1970). Dansk og latinsk navn samt beskriver og årstal for beskrivelsen. Hvis et almindelig brugt navn er forskelligt fra det officielle danske navn, anføres det i parentes. Ynglende eller gæst som gæster er regnet arter, som ikke yngler i Danmark og som kommer her ved egen hjælp. Udsat, med oplysning om oprindelsesområdet. De udsatte fisk omfatter både ynglende og ikke-ynglende arter. Alle udsatte fisk i Danmark er ferskvandsfisk. Arter, der er udsat for mere end hundrede år siden og hvis oprindelige udbredelse er usikker (karpe og sølvkarusse/guldfisk), medregnes som danske arter. Udbredelse - salt-, brak- og/eller ferskvand. Fig. 1 viser dansk territorialfarvand opdelt i 5 underområder: Nordsøen (1), Skagerrak (2), Kattegat (3), Bælterne (4) og Østersøen (5). Hyppighed: Meget almindelig, almindelig, ret almindelig, ret sjælden, sjælden eller meget Det er meget vanskeligt præcist at kvantificere og afgrænse disse 6 kategorier. Fx kan en art, der er noteret som almindelig og udbredt i alle 5 zoner, godt være almindelig i zonerne 1-3, sjælden i zone 4 og meget sjælden i zone 5. Det højeste trin er således anvendt i oversigten. Species marked with * are new since Muus (1970). Danish trivial names if a common name is different from the official name, the former is mentioned in brackets. Scientific name with author and year of description. Breeding (= ynglende) or guest (= gæst) guests are visiting species not breeding in Danish waters. Introduced (= udsat) species introduced more than 100 years ago are not considered as introduced species. All species introduced in Denmark are freshwater species. Distribution (= udbredelse) saline-, brackish- and/or freshwater. The marine water is subdivided into 5 zones (Fig. 1): North Sea (1), Skagerrak (2), Kattegat (3), the Belts (4) and the Baltic Sea (5). Frequency (= hyppighed) very common (= meget almindelig), common (= almindelig), rather common (= ret almindelig), rather rare (= ret sjælden), rare (= sjælden) and very rare (= meget sjælden). It was difficult to quantify and delimit the six categories. E.g. a species found in all five zones can be common in zones 1-3, rare in zone 4 and very rare in zone 5. The highest score is used in the species list. For distributional details see the cited literature. 30

3 Resultater SLIMÅL MYXINIDAE 1. Almindelig slimål (slimål). Myxine glutinosa Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig. LAMPRETTER PETROMYZONTIDAE 2. Almindelig bæklampret (bæklampret). Lampetra planeri (Bloch, 1784). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig. 3. Almindelig flodlampret (flodlampret). Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758). Ynglende, salt-, brak- og ferskvand (1-5). Ret almindelig. 4. Havlampret. Petromyzon marinus Linnaeus, Ynglende, salt- og ferskvand (1-5). Ret HAVMUS CHIMAERIDAE 5. Europæisk havmus (havmus). Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. RØDHAJER SCYLIORHINIDAE 6. Ringhaj. Galeus melastomus Rafinesque, Ynglende, saltvand (1-4). Ret 7. Småplettet rødhaj. Scyliorhinus caniculus (1-4). Ret almindelig. 8. *Storplettet rødhaj. Scyliorhinus stellaris (1-2). Sjælden. GLATHAJER TRIAKIDAE 9. Almindelig gråhaj (gråhaj). Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. 10. Europæisk glathaj (glathaj). Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget 11. *Stjernehaj. Mustelus asterias Cloquet, Gæst, saltvand (1-2). Meget BLINKHINDEHAJER CARCHARHINIDAE 12. Almindelig hammerhaj (hammerhaj). Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1). 1 eksemplar fanget v. Sjællands Odde i 1937 (Pfaff 1946) og 1 eksemplar (sandsynligvis denne art) observeret i Nordsøen 150 km vest for Blåvandshug (Kent Olsen, DMU, pers. komm. 2003). 13. Blåhaj. Prionace glauca (Linnaeus, Fig. 2. Grønlandshaj - Greenland shark (Somniosus microcephalus). 140 cm. Kattegat, Foto: G. Brovad. 1758). Gæst, saltvand (1-3). Meget RÆVEHAJER ALOPIIDAE 14. Almindelig rævehaj (rævehaj). Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-3). Meget BRUGDER CETORHINIDAE 15. Brugde. Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765). Gæst, saltvand (1-4). Nu meget SILDEHAJER LAMNIDAE 16. Almindelig sildehaj (sildehaj) Lamna nasus (Bonnaterre, 1788). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. SEKS- OG SYVGÆLLEDE HAJER HEXANCHID- AE 17. *Almindelig seksgællet haj (seksgællet haj). Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-2). Meget PIGHAJER SQUALIDAE 18. Almindelig pighaj (pighaj). Squalus acanthias (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand HAVKALE DALATIIDAE 19. Almindelig sorthaj (sorthaj). Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-2). Ret almindelig. 20. *Almindelig trekanthaj (trekanthaj). Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget 21. Grønlandshaj (havkal). Somniosus microcephalus (Bloch & Schneider, 1801). Gæst, saltvand (1-3). Meget HAVENGLE SQUATINIDAE 22. Europæisk havengel (havengel). Squatina squatina (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget ELROKKER TORPEDINIDAE 23. Marmoreret elrokke. Torpedo marmorata Risso, Gæst, saltvand (1-2). Meget 24. Sort elrokke. Torpedo nobiliana Bonaparte, Gæst, saltvand (1-2). Meget ÆGTE ROKKER RAJIDAE 25. Fyllas rokke. Raja fyllae Lütken, Gæst, saltvand (1-2). Sjælden. 26. Gøgerokke. Raja fullonica Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-2). Sjælden. 27. Hvidrokke. Raja lintea Fries, Ynglende, saltvand (1-2). Ret 28. *Pletrokke. Raja naevus Müller & Henle, Ynglende, saltvand (1-2). Meget 29. Plovjernsrokke. Raja oxyrinchus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-2). Meget 30. *Sandrokke. Raja circularis Couch, Ynglende, saltvand (1-2). Meget 31. Skade. Raja batis Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. 32. Sortbuget rokke. Raja nidarosiensis Storm, Ynglende, saltvand (1-3). Meget 33. Sømrokke. Raja clavata Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. 34. Tærbe. Raja radiata Donovan, 31

4 Fig. 3. Sneppeål - snipe eel (Nemichthys scolopaceus) ? cm, Skagerrak Foto: G. Brovad PIGROKKER DASYATIDAE 35. Europæisk pigrokke (pigrokke/pilrokke). Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Meget ØRNEROKKER MYLIOBATIDAE 36. Almindelig ørnerokke (ørnerokke). Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget STØRER ACIPENSERIDAE 37. Almindelig stør (stør). Acipenser sturio Linnaeus, Gæst (ynglende bestand uddød), salt- og ferskvand (1-5). Nu meget FERSKVANDSÅL ANGUILLIDAE 38. *Amerikansk ferskvandsål. Anguilla rostrata (Lesueur, 1817). Gæst (yngler i Sargassohavet), salt-, brak- og ferskvand (1-5). Ret almindelig. Ifølge Boëtius (1976) er 0,3% af den åleyngel, der trækker op i dansk ferskvand, amerikanske ål. 39. Europæisk ferskvandsål (ål). Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). Gæst (yngler i Sargassohavet), salt-, brak- og ferskvand SNEPPEÅL NEMICHTHYIDAE 40. *Langhalet sneppeål (sneppeål). Nemichthys scolopaceus Richardson, Gæst, saltvand (1-2). Meget HAVÅL CONGRIDAE 41. Almindelig havål (havål). Conger conger (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Sjælden. ANSJOSER ENGRAULIDAE 42. Europæisk ansjos (ansjos). Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. SILD CLUPEIDAE 43. Atlantisk sild (sild). Clupea harengus Linnaeus, Ynglende, saltvand 44. Europæisk brisling (brisling). Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand 45. Europæisk sardin (sardin). Sardina pilchardus (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. 46. Majsild. Alosa alosa (Linnaeus, 1758). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Ret sjælden, almindeligst ved Sydvestjylland. 47. Stavsild. Alosa fallax (Lacepéde, 1803). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Ret sjælden, almindeligst ved Sydvestjylland. Muligvis ynglende i Randers Fjord (Rasmussen 2004). KARPEFAMILIEN CYPRINIDAE 48. Almindelig brasen (brasen). Abramis brama (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig. 49. Almindelig elritse (elritse). Phoxinus phoxinus (Linnaeus 1758). Ynglende, ferskvand. Ret 50. Almindelig grundling (grundling). Gobio gobio (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret sjælden, mest almindelig i Jylland. 51. Almindelig løje (løje). Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret almindelig. 52. Almindelig karpe (karpe). Cyprinus carpio Linnaeus, Ynglende, ferskog brakvand. Almindelig. 53. Almindelig karusse (karusse). Carassius carassius (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Meget almindelig. 54. Almindelig rimte (rimte). Leuciscus idus (Linnaeus 1758). Ynglende, ferskog brakvand. Ret almindelig. 55. Almindelig rudskalle (rudskalle). Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Almindelig. 56. Almindelig skalle (skalle). Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig. 57. *Båndgrundling. Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846). Ynglende, ferskvand, udsat (fra Asien). Kun kendt fra én lokalitet i Nordjylland (Olesen et al. 2002). 58. *Europæisk bitterling (bitterling). Rhodeus amarus (Bloch, 1782). Ynglende, ferskvand, udsat (fra Mellemeuropa). Kun kendt fra et par lokaliteter på Sjælland (Møller & Menne 1998, Carl, pers. komm. 2003). 59. Flire. Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig. 60. *Græskarpe. Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844). Ikke ynglende, ferskvand, udsat (fra Kina). Ret almindelig. 61. *Marmorkarpe. Aristichthys nobilis (Richardson, 1845). Gæst, fersk- og brakvand (4-5). Meget Ca. 20 eksemplarer fanget ved sydøstvendte kyster , sandsynligvis undsluppet fra polsk dambrug. 62. Regnløje. Leucaspius delineatus (Heckel, 1843). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig, særligt på Sjælland. 63. Sabelkarpe. Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758). Gæst, fersk- og brakvand (5). Meget 64. Strømskalle. Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret sjælden (Jylland). 65. Suder. Tinca tinca (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Almindelig. 66. *Sølvkarpe. Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). Ikke ynglende, ferskvand, udsat (fra Asien). Me- 32

5 get sjælden, flest i Københavns-området (Nielsen 1988). 67. Sølvkarusse (guldfisk). Carassius auratus (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Almindelig. SMERLINGER COBITIDAE 68. Almindelig pigsmerling (pigsmerling). Cobitis taenia Linnaeus, Ynglende, ferskvand. Sjælden, kun på Sjælland, Fyn og Lolland. 69. Dyndsmerling. Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Meget sjælden, kun i Sønderjylland. Fig 4. Sølvkarpe silver carp (Hypophthalmichthys nobilis). 25 cm. Fra dambrug from fish farm. Foto: G. Brovad. BJERGSTRØMFISK BALITORIDAE 70. Almindelig smerling (smerling). Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Sjælden, kun på Fyn og i Jylland. DVÆRGMALLER ICTALURIDAE 71. Brun dværgmalle (dværgmalle). Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819). Ynglende (Karsten Hansen, pers. komm. 2002), ferskvand, udsat (fra Nordamerika). Meget EGENTLIGE MALLER SILURIDAE 72. Europæisk malle (malle). Silurus glanis Linnaeus, Ikke ynglende, ferskvand (oprindelig bestand uddød), udsat (fra Mellem- og Sydeuropa). Meget GEDDER ESOCIDAE 73. Almindelig gedde (gedde). Esox lucius Linnaeus, Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig. HUNDEFISK UMBRIDAE 74. *Lille hundefisk. Umbra pygmaea (DeKay, 1842). Ynglende, ferskvand, måske udsat (fra USA via Tyskland). Kun fra få lokaliteter i Vestjylland. Sjælden (Nielsen 1988). GULDLAKS ARGENTINIDAE 75. Almindelig guldlaks (guldlaks). Argentina silus (Ascanius, 1775). Ynglende, saltvand (1-2). Almindelig. 76. Strømsild. Argentina sphyraena Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-2). Ret almindelig. SMELT OSMERIDAE 77. Europæisk smelt (smelt). Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret almindelig. LAKSEFAMILIEN SALMONIDAE 78. Almindelig helt (helt). Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand, sjældnere også saltvand. Ret sjælden, dog almindelig i Midtog Vestjylland samt i Suså-området. 79. Almindelig ørred (bækørred, havørred, søørred og ørred). Salmo trutta Linnaeus, Ynglende, fersk- og saltvand 80. Atlantisk laks (laks). Salmo salar Linnaeus, Ynglende, fersk- og saltvand (1-5). Ret almindelig, gydebestande dog sjældne. 81. Europæisk stalling (stalling). Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig i Midtog Vestjylland. 82. *Fjeldørred. Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758). Ikke ynglende, ferskvand, udsat i lystfiskersøer (fra dambrug oprindelig fra Nordskandinavien). Ret 83. Heltling. Coregonus albula (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret sjælden, kun i et par jyske åer og søer og måske i Søtorup Sø, Sjælland. 84. Kildeørred. Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815). Ynglende, ferskvand, udsat bl.a. i lystfiskersøer (fra dambrug oprindelig fra Nordamerika). Ret sjælden, i flere jyske åer. 85. *Pukkellaks. Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, et enkelt eksemplar fra Vejle fjord i 1976 (Nielsen 1988). 86. Regnbueørred. Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Ynglende, ferskog saltvand (1-5), udsat (fra dambrug oprindelig fra N.V. Nordamerika). Almindelig. 87. Rødstrubet ørred. Oncorhynchus clarki (Richardson, 1836). Ynglende, ferskvand, udsat (fra dambrug oprindelig fra N.V. Nordamerika). Sandsynligvis almindelig, men status er ukendt, da den er blandet genetisk med regnbueørred. 88. Snæbel. Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret almindelig i få vestjyske å-systemer. DNA-undersøgelser tyder på, at snæbelen er en form af almindelig helt (Hansen 1997). SØLVØKSER STERNOPTYCHIDAE 89. Laksesild. Maurolicus muelleri Cocco, Gæst, saltvand (1-3). Meget 90. Olfers sølvøkse. Argyropelecus olfersi (Cuvier, 1829). Gæst, saltvand (1-2). Meget LAKSTOBISER PARALEPIDIDAE 91. Kort lakstobis. Magnisudis atlantica Krøyer, Gæst, saltvand (1-2). Meget 92. Nordisk lakstobis. Paralepis coregonoides Risso, Gæst, saltvand (1-2). Meget PRIKFISK MYCTOPHIDAE 93. *Isprikfisk. Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837). Gæst, saltvand (2). 33

6 Fig. 5. Sildekonge - oarfish (Regalecus glesne) cm, Kattegat, Foto: G. Brovad. Meget sjælden 94. Krøyers prikfisk. Notoscopelus kroeyeri (Malm, 1861). Gæst, saltvand (2). Meget 95. Slankhalet prikfisk. Myctophum punctatum Rafinesque, Gæst, saltvand (1). Meget GLANSFISK LAMPRIDAE 96. Almindelig glansfisk (glansfisk). Lampris guttatus (Brünnich, 1788). Gæst, saltvand (1-3). Sjælden. VÅGMÆRE TRACHIPTERIDAE 97. Almindelig vågmær (vågmær). Trachipterus arcticus (Brünnich, 1771). Gæst, saltvand (1-3). Sjælden. SILDEKONGER REGALECIDAE 98. *Sildekonge. Regalecus glesne Ascanius, Gæst, saltvand (3). Meget sjælden, kun et eksemplar drevet i land på Læsø (Nielsen 1988). SNYLTEFISK CARAPIDAE 99. Almindelig snyltefisk (snyltefisk). Echiodon drummondi Thompson, Gæst, saltvand (1-2). Ret SORTVELSE RANICIPITIDAE 100. Sortvels. Raniceps raninus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret LANGHALER MACROURIDAE 101. Almindelig skolæst (skolæst). Coryphaenoides rupestris Gunnerus, Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig *Småskællet skolæst. Malacocephalus laevis (Lowe, 1843). Gæst, saltvand (1-2). Meget SKÆLBROSMER PHYCIDAE 103. Almindelig skælbrosme (skælbrosme). Phycis blennoides (Brünnich, 1768). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. KULMULER MERLUCCIIDAE 104. Europæisk kulmule (kulmule). Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. TORSKEKVABBER LOTIDAE 105. Almindelig lange (lange). Molva molva (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig Brosme. Brosme brosme (Ascanius, 1772). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig Byrkelange (blålange). Molva dypterygia (Pennant, 1784). Gæst, saltvand (1-3). Sjælden Femtrådet havkvabbe. Ciliata mustela (1-4). Ret almindelig Firtrådet havkvabbe. Rhinonemus cimbrius (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Knude (ferskvandskvabbe). Lota lota (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskog brakvand. Ret almindelig *Middelhavs-havkvabbe. Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (2). Meget 112. Tretrådet havkvabbe. Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824). Ynglende, saltvand (1-3). Ret TORSKEFAMILIEN GADIDAE 113. Atlantisk torsk (torsk). Gadus morhua Linnaeus, Ynglende, saltvand 114. Glyse. Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig Hvilling. Merlangius merlangus 116. Kuller. Melanogrammus aeglefinus 117. Lubbe (lyssej). Pollachius pollachius (1-5). Almindelig Sej (mørksej). Pollachius virens 119. Skægtorsk. Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-3). Ret 120. Blåhvilling (sortmund). Micromesistius poutassou (Risso, 1826). Gæst, saltvand (1-3). Ret almindelig Sperling. Trisopterus esmarki (Nilsson, 1855). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig Sølvtorsk. Gadiculus argenteus Guichenot, Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. HAVTASKER LOPHIIDAE 123. Almindelig havtaske (havtaske). Lophius piscatorius Linnaeus, Gæst, saltvand (1-5). Ret almindelig. MULTER MUGILIDAE 124. Guldmulte. Liza aurata (Risso, 1810). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Meget 125. Tyklæbet multe. Chelon labrosus (Risso, 1826). Sandsynligvis ynglende (Aarestrup 2001), salt- og ferskvand (1-5). Ret almindelig Tyndlæbet multe. Liza ramada (Risso, 1826). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Meget STRIBEFISK ATHERINIDAE 127. Almindelig stribefisk (stribefisk). Atherina presbyter Cuvier, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. HORNFISK BELONIDAE 128. Almindelig hornfisk (hornfisk). Belone belone (Linnaeus, 1761). Ynglende, saltvand MAKRELGEDDER SCOMBERESOCIDAE 129. Almindelig makrelgedde (makrelgedde). Scomberesox saurus (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. 34

7 FLYVEFISK EXOCOETIDAE 130. Almindelig flyvefisk (flyvefisk). Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810). Gæst, saltvand (1-4). Meget BERYXFISK BERYCIDAE 131. Nordisk beryx. Beryx decadactylus Cuvier, Gæst, saltvand (1-2). Sjælden. SANKTPETERSFISK ZEIDAE 132. Almindelig sanktpetersfisk (sanktpetersfisk). Zeus faber Linnaeus, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. HAVGALTE CAPROIDAE 133. *Almindelig havgalt (havgalt). Capros aper (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (2). Meget sjælden (Nielsen 1988). HUNDESTEJLER GASTEROSTEIDAE 134. Nipigget hundestejle. Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig Tangsnarre. Spinachia spinachia 136. Trepigget hundestejle. Gasterosteus aculeatus Linnaeus, Ynglende, fersk- og saltvand (1-5). Meget almindelig. NÅLEFISK OG SØHESTE SYNGNATHIDAE 137. Almindelig tangnål. Syngnathus typhle Linnaeus, Ynglende, saltvand 138. Kortsnudet søhest. Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, et enkelt fund i Bælthavet (Nielsen 1963) Krumsnudet næbsnog. Nerophis lumbriciformis (Jenyns, 1835). Ynglende, saltvand (1-4). Ret 140. Lille tangnål. Syngnathus rostellatus Nilsson, Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig Snippe. Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Stor næbsnog. Nerophis ophidion (1-5). Almindelig Stor tangnål. Syngnathus acus Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-4). Fig. 6. Skægtorsk bib (Trisopterus luscus). Kattegat, Foto: Leo Jensen. Almindelig. SNEPPEFISK MACRORAMPHOSIDAE 144. Almindelig sneppefisk (sneppefisk). Macrorhamphosus scolopax (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget DRAGEHOVEDFISK SCORPAENIDAE 145. Blåkæft. Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809). Gæst, saltvand (2). Sjælden Lille rødfisk. Sebastes viviparus Krøyer, Ynglende, saltvand (1-3). Almindelig Stor rødfisk. Sebastes marinus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Almindelig. KNURHANER TRIGLIDAE 148. Grå knurhane. Chelidonichthys gurnardus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Rød knurhane. Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Ret almindelig Tværstribet knurhane. Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Sjælden. ULKE COTTIDAE 151. Almindelig ferskvandsulk. Cottus gobio Linnaeus, Ynglende, ferskvand. Meget sjælden, kun i Susåen, men sandsynligvis uddød (Ernst og Nielsen 1981) Almindelig ulk. Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand 153. Dværgulk. Micrenophrys lilljeborgi (Collett, 1875). Ynglende, saltvand (1-4). Sjælden Finnestribet ferskvandsulk. Cottus poecilopus Heckel, Ynglende, ferskvand. Sjælden, kun i Midt- og Vestjylland Langtornet ulk. Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Murrays knurulk. Triglops murrayi Günther, Gæst, saltvand (1-3). Meget PANSERULKE AGONIDAE 157. Almindelig panserulk (panserulk). Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758). STENBIDERE CYCLOPTERIDAE 158. Almindelig stenbider (stenbider). Cyclopterus lumpus Linnaeus, Ynglende, saltvand RINGBUGE LIPARIDAE 159. Finnebræmmet ringbug. Liparis liparis (1-5). Ret 160. Spidshalet ringbug. Careproctus reinhardti (Krøyer, 1862). Gæst, saltvand (2). Meget 161. Særfinnet ringbug. Liparis monta- 35

8 179. Spidstandet blankesten. Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden Stribet havrude. Sarpa salpa (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget Fig. 7. Tyklæbet multe thick-lipped grey mullet (Chelon labrosus). 11 cm. Ho bugt, Esbjerg, Foto: G. Brovad. TROMMEFISK SCIAENIDAE 181. Almindelig ørnefisk (ørnefisk). Argyrosomus regius (Asso, 1801). Gæst, saltvand (1-5). Meget MULLER MULLIDAE 182. *Rød mulle. Mullus barbatus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-3). Sjælden Stribet mulle. Mullus surmuletus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. gui (Donovan, 1804). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. BARSER MORONIDAE 162. Havbars (bars). Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (trækker op i ferskvand) (1-4). Ret almindelig, almindeligst ved Vestkysten samt ved kølevandsudløb. VRAGFISK POLYPRIONIDAE 163. Atlantisk vragfisk (vragfisk). Polyprion americanus (Schneider, 1801). Gæst, saltvand (1-4). Meget ABORREFAMILIEN PERCIDAE 164. Almindelig aborre (aborre). Perca fluviatilis Linnaeus, Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig Almindelig hork (hork). Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Almindelig Almindelig sandart (sandart). Sander lucioperca (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Almindelig, oprindeligt kun i Sønderjylland. SUGEFISK ECHENEIDAE 167. Almindelig sugefisk. Remora remora (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, 1 eksemplar i Køge Bugt (Pfaff 1946). HESTEMAKRELLER CARANGIDAE 168. Almindelig gaffelmakrel (gaffelmakrel). Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 169. Almindelig hestemakrel (hestemakrel). Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. HAVBRASENER BRAMIDAE 170. Almindelig havbrasen. Brama brama (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-4). Ret 171. Sølvbrasen. Pterycombus brama Fries, Gæst, saltvand (1-2). Meget HAVRUDER SPARIDAE 172. Akarnaisk blankesten. Pagellus acarne (Risso, 1826). Gæst, saltvand (1). Meget sjælden (Nielsen 1964) Almindelig havrude. Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden *Guldbrasen. Sparus auratus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-2). Meget 175. *Marokkansk havrude. Dentex maroccanus Valenciennes, Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, kun fanget én gang i Øresund (Nielsen 1964) Okseøjefisk. Boops boops (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 177. Rød blankesten. Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 178. *Sorthale. Diplodus sargus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-3). Meget LÆBEFISK LABRIDAE 184. Almindelig savgylte (savgylte). Symphodus melops (Linnaeus, 1758) Berggylte. Labrus bergylta Ascanius, Gæst, saltvand (1-5). Ret 186. Rødnæb (hun)/blåstak (han). Labrus bimaculatus Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-3). Ret 187. Havkarusse. Ctenolabrus rupestris (1-5). Meget almindelig Junkergylte. Coris julis (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 189. Småmundet gylte. Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Meget ÅLEKVABBER ZOARCIDAE 190. Almindelig ålebrosme. Lycodes gracilis Sars, Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. Tidligere kendt som L. vahli Reinhardt, 1831 (Carl 2002) Almindelig ålekvabbe (ålekvabbe). Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand 192. Sars porebrosme. Lycenchelys sarsii (Collett, 1871). Ynglende, saltvand (2). Ret BUSKHOVEDFAMILIEN STICHAEIDAE 193. Almindelig buskhoved (buskhoved). Chirolophis ascarii (Walbaum, 1792). Ynglende, saltvand (1-5). Ret 36

9 194. Plettet langebarn. Leptoclinus maculatus (Fries, 1837). Gæst, saltvand (2). Sjælden Spidshalet langebarn. Lumpenus lampretaeformis (Walbaum, 1792). TANGSPRÆLFAMILIEN PHOLIDAE 196. Almindelig tangspræl (tangspræl). Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758). HAVKATTE ANARHICHADIDAE 197. Stribet havkat (almindelig havkat). Anarhichas lupus Linnaeus, Blå havkat. Anarhichas denticulatus Krøyer, Gæst, saltvand (2). Meget TOBISER AMMODYTIDAE 199. *Havtobis. Ammodytes marinus Raitt, Ynglende, saltvand (1-5). Meget almindelig Kysttobis. Ammodytes tobianus Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Meget almindelig Nøgentobis. Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879). Ynglende, saltvand (1-2). Ret almindelig Plettet tobiskonge. Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824). Ynglende, saltvand 203. *Uplettet tobiskonge. Hyperoplus immaculatus (Corbin, 1950). Gæst, saltvand (1). Ret almindelig. FJÆSINGER TRACHINIDAE 204. Almindelig fjæsing (fjæsing). Trachinus draco Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Lille fjæsing. Echiichthys vipera (Cuvier, 1829). Ynglende, saltvand (1-2). Sjælden. DOBBELTSUGERE GOBIESOCIDAE 206. Toplettet dobbeltsuger. Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-2). Meget FLØJFISK CALLIONYMIDAE 207. Plettet fløjfisk. Callionymus maculatus Rafinesque, Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig Stribet fløjfisk. Callionymus lyra Linnaeus, Ynglende, saltvand (1- Fig. 8. Småmundet gylte - rock cook (Centrolabrus exoletus). Juvenile 3,5 cm, udfor Frederikshavn. Foto: G. Brovad. 4). Almindelig. KUTLINGER GOBIIDAE 209. *Europæisk dværgkutling (dværgkutling). Lebetus guilleti (Le Danois, 1913). Ynglende, saltvand (2-3). Sjælden Glaskutling. Aphia minuta (Risso, 1810) Krystalkutling. Crystallogobius linearis (von Düben, 1845). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig *Leopardkutling. Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839). Ynglende, saltvand (2). Meget sjælden (Nielsen & Jensen 1999) Lerkutling. Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838). Ynglende, salt- og brakvand 214. Sandkutling. Pomatoschistus minutus (Pallas, 1769). Ynglende, salt- og brakvand 215. Sortkutling. Gobius niger Linnaeus, Spidshalet kutling. Lesueurigobius friesi (Malm, 1874). Ynglende, saltvand (1-3). Meget 217. Spættet kutling. Pomatoschistus pictus (Malm, 1865). Ynglende, saltvand (1-4). Ret 218. Toplettet kutling. Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779). Ynglende, saltvand 219. Ulkekutling. Lebetus scorpioides (Collett, 1884). Ynglende, saltvand (1-3). Ret SLANGEMAKRELLER GEMPYLIDAE 220. *Geddetryne. Nesiarchus nasutus Johnson, Gæst, saltvand (1-2). Meget sjælden (Nielsen 1988). MAKRELFAMILIEN SCOMBRIDAE 221. Almindelig makrel (makrel). Scomber scombrus Linnaeus, Ynglende, saltvand 222. Almindelig thunnin (thunnin). Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810). Gæst, saltvand (1-4). Meget 223. Atlantisk tun (tun). Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Nu meget 224. Fregatmakrel. Auxis rochei (Risso, 1810). Gæst, saltvand (1-2). Meget 225. Rygstribet pelamide. Sarda sarda (Bloch, 1793). Gæst, saltvand (1-4). Ret 226. Ustribet pelamide. Orcynopsis unicolor (Geoffroy St. Hilaire, 1817). Gæst, saltvand (1). Meget SVÆRDFISK XIPHIIDAE 227. Sværdfisk. Xiphias gladius Linnaeus, Gæst, saltvand (1-5). Sjælden. SORTFISK CENTROLOPHIDAE 228. Almindelig sortfisk. Centrolophus niger (Gmelin, 1788). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden Engelsk sortfisk. Schedophilus medusophagus Cocco, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. 37

10 Total Ynglende (breeding) Gæster (guests) Udsatte (introduced) Saltvand (saltwater) Ferskvand (freshwater) (heraf 7 udsatte (introduced)) 6 11 (heraf 7 ynglende (breeding)) Total (+ 7 ynglende (breeding)) Tab. 1. Oversigt over antallet af danske fiskearter, deres ynglestatus og tilhørsforhold til Danmark. A survey of the Danish fishes, breeding status and distribution. HVARRER BOTHIDAE 230. Almindelig tungehvarre (tungehvarre). Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. PIGHVARRER SCOPHTHALMIDAE 231. Almindelig glashvarre (glashvarre). Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden Europæisk slethvarre (slethvarre). Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) Hårhvarre. Zeugopterus punctatus (Bloch, 1787). Ynglende, saltvand (1-5). Ret 234. Pighvarre. Psetta maxima (Linnaeus, 1758) Småhvarre. Phrynorhombus norvegicus (Günther, 1862). Ynglende, saltvand (1-4). Ret RØDSPÆTTEFAMILIEN PLEURONECTIDAE 236. Almindelig håising (håising). Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780) Almindelig ising (ising). Limanda limanda 238. Almindelig rødspætte (rødspætte). Pleuronectes platessa Linnaeus, Ynglende, saltvand 239. Almindelig rødtunge (rødtunge). Microstomus kitt (Walbaum, 1792). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Almindelig skærising (skærising). Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758) Atlantisk helleflynder (helleflynder). Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Ret 242. Skrubbe. Platichthys flesus (Linnaeus, 1758). Ynglende, salt-og brakvand (trækker op i ferskvand) TUNGER SOLEIDAE 243. Almindelig tunge (tunge, søtunge). Solea solea (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig Glastunge. Buglossidium luteum (Risso, 1810). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. AFTRÆKKERFISK BALISTIDAE 245. *Almindelig aftrækkerfisk. Balistes carolinensis Gmelin, Gæst, saltvand (1). Meget sjælden, kun 1 eksemplar udfor Esbjerg (Nielsen 1988). KLUMPFISK MOLIDAE 246. Almindelig klumpfisk (klumpfisk). Mola mola (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Ret sjælden, oftest i oktobernovember. Samlet har vi registreret 246 arter. Af disse er 194 (79%) saltvandsfisk (yngler i saltvand) og 52 (21%) ferskvandsfisk (yngler i ferskvand). I alt 143 (57%) af arterne yngler i vore vande og heraf er langt de fleste, nemlig 136 (95%) egentlige danske ynglefisk, mens 7 (5%) er udsatte arter, der nu yngler i ferskvand. En enkelt art, trepigget hundestejle, som yngler i både fersk- og saltvand, er i statistikken regnet som en saltvandsfisk, da den tilhører en overvejende marin familie. Fig. 9. Engelsk sortfisk Cornish barrel-fish (Schedophilus medusophagus). 60 cm, Skagerrak, (Brovad foto). Diskussion Den danske fiskefauna er siden Muus (1970) forøget med 31 arter. Af disse har de 15 (nr. 8, 11, 20, 28, 38

11 30, 102, 111, 133, 174, 175,178, 182, 212, 220, 245) en overvejende sydlig udbredelse, 2 (nr. 85, 93) en overvejende nordlig udbredelse, 6 (nr. 17, 38, 40, 98, 203, 209) er ret centrale i artens generelle udbredelse og 7 (nr. 57, 58, 60, 61, 66, 74, 82) er udsat. Kun i 2 tilfælde flytter det danske fund artens nordgrænse (sorthale, nr. 178) eller sydgrænse (pukkellaks, nr. 85), så de nye arter kan sandsynligvis ikke tilskrives global opvarmning. En enkelt art (havtobis nr. 199) er kommet til som følge af ændringer i taksonomien, da sandgrævlingen er blevet splittet op i kysttobis og havtobis. Det voksende antal fiskearter i Danmark skyldes en kombination af flere faktorer. De danske farvande fiskes intensivt, så selv meget sjældne gæster vil før eller siden blive fanget. Havfisk fra ikke-danske farvande kan komme hertil enten under vandringer eller eventuelt som blinde passagerer i skibenes ballasttanke. En del arter af ferskvandsfisk indføres som prydfisk til havedamme og undslipper eller sættes fri. Også transport af agnfisk fra udlandet i forbindelse med lystfiskerrejser resulterer i bestande af fremmede ferskvandsfisk. Vores viden om de danske fisk skal ofte opdateres. En øget opmærksomhed i befolkningen er vigtig for kortlægningen af fiskenes udbredelse. Det er ikke nok at fiskene bliver fanget, for hvis ikke fangsten bliver rapporteret, registreres arten ikke. Nye oplysninger om sjældne fangster og observationer bedes meddelt Zoologisk Museum i København. Fanger man en fisk, som man mener er sjælden på fangststedet, bør den fryses ned. Herefter kan fiskesektionen på Zoologisk Museum kontaktes på tlf Litteratur Aarestrup, K. 2001: Multeyngel i Randers Fjord. - Ferskvandsfiskeribladet 12: Boëtius, J. 1976: Elvers, Anguilla anguilla and Anguilla rostrata from two Danish localities. Size, body weight, developmental stage and number of vertebrae related to time of ascent. - Meddr. Danm. Fisk.- og Havunders. 7: Bruun, A.F. & Pfaff, J.R. 1950: Fishes. I: List of Danish Vertebrates. Dansk Videnskabs Forlag, København, pp Carl, H. 2002: Taxonomic revision of the eelpout Lycodes vahli Reinhardt, 1831, with the resurrection of Lycodes gracilis Sars, 1867 (Pisces, Zoarcidae). - Steenstrupia 27: Carl, H. 2003: Gads Håndbog om Fisk. - Gads forlag, København, 256 pp. Ernst, M.E. & Nielsen, J. 1981: Meddelelser fra Ferskvandsfiskerilaboratoriet 1/81 Sjældne og truede ferskvandsfisk i Danmark. - Danmarks Fiskeri- og havundersøgelser, pp Hansen, M.M. 1997: En lang næse til snæbelen. - Ferskvandsfiskeribladet 12: Jensen, A.S. 1940: Om nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Fiskearter. - Vidensk. Medd. Dansk naturh. Foren. 104: Jensen, J.K. 2002: Nye dyr i Danmark. - Natur og Museum 41: Jeppesen, J.P. & Cepeda, H. 2001: New records for the occurrence of Labrus viridis (Osteichthyes; Perciformes; Labridae) in Danish Waters (Northern Europe). - Bull. l Inst. océanogr., Monaco, no. spec. 20(1): Krøyer, H Danske fisk. Bind S. Triers Officin, København, 1279 pp. Muus, B.J. 1970: Danmarks dyreverden. - Rosenkilde og Bagger, bind. 4: og bind 5: Muus, B.J. & Dahlstrøm, P. 1998: Ferskvandsfisk. - Gads forlag, Kbh. 224 pp. Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998: Havfisk og fiskeri. - Gads forlag, Kbh. 338 pp. Møller, P.R. & Menne, T. 1998: Bitterling, Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) første fund i Danmark. - Flora og Fauna 104: Nelson, J.S., 1994: Fishes of the world. 3rd edition. - Wiley & Sons, 600 pp. Nielsen, J.G. 1963: Marine fishes new or rare to the Danish fauna (from the period ). - Vidensk. Meddr. Dansk Naturh. Foren.125: Nielsen, J.G. 1964: Two species of Sparidae (Pisces) new to the Danish fauna. Vidensk. Meddr. Dansk Naturh. Foren.126: Nielsen, J.G. 1988: Nye fisk for Danmark ( ). - Flora og Fauna 94: Nielsen, J.G. & Jensen, L. 1999: Leopardkutling ny fisk fra danske farvande. - Flora og Fauna 105: Olesen, T. M., Nielsen, J.G. & Møller, P.R. 2002: Båndgrundling Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1864) ny ynglefisk for Danmark. - Flora og Fauna 109: 1-5. Otterstrøm, C.V Danmarks Fauna. Bind 11, 15 og 20. Fisk Gads Forlag, København. Pfaff, J.R. 1946: Hammerhaj (Sphyrna zygaena (L.)) og sugefisk (Remora remora (L.)), nye for Danmarks Fauna. Naturhistorisk Tidende 10: Rasmussen, P.C., 2004: Stamsild i Randers Fjord. - Arhus Amt. Natur og Miljø. Jan Whitehead, P.J.B., Bauchot, L.B., Hureau, J.C., Nielsen, J & Tortonese, E., : Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, 1473 pp. Winther, G., Hansen, H.J. & Jensen, A.S : Zoologia Danica, Hvirveldyr. Bind pp., 33 farvetavler. 39

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Resume... 2 3. Abstract... 2 4. Indledning.... 3 4.1. Problemformulering... 4 5. Materialer og Metoder... 4 5.1. Jura... 4 5.2. Lokaliteter... 5 5.3.

Læs mere

Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer

Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer Avis juridique important 31996R2406 Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer EF-Tidende nr. L 334 af 23/12/1996 s. 0001-0015 RÅDETS FORORDNING

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen 21:23 - onsdag d. 8. juli 2015 Danske fiskeres registrerede landinger i 2015.

NaturErhvervstyrelsen 21:23 - onsdag d. 8. juli 2015 Danske fiskeres registrerede landinger i 2015. Blåhvilling Zone og Kvotenation Uge 1-24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt 1X14 44.001 0 0 3 0 44.004 37.381. 117.7.. 2A INT 0 0 0 0 0 0..... 4A EEC 0 0 0 0 0 0.....

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

K L I M A Æ N D R I N G E R O G F I S K E R I E T

K L I M A Æ N D R I N G E R O G F I S K E R I E T 110 Vi har i de seneste år haft flere tilfælde af ekstreme vejrforhold man taler om global opvarmning og klimaforandringer. Havene spiller en afgørende rolle for, hvordan klimaet udvikler sig, og klimaet

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

SAS hos BioMar. World Class Fish Feed

SAS hos BioMar. World Class Fish Feed SAS hos BioMar World Class Fish Feed Agenda Hvem er BioMar Group? SAS hos BioMar SAS Udviklingen hos BioMar Konfiguration af SAS/FM SAS Portal SAS/FM Management report KPI - Rapportering SAS/FM 5.2. Spørgsmål

Læs mere

Fisk, krebs- og bløddyr

Fisk, krebs- og bløddyr Kapitel 15 side 115 Fisk, krebs- og bløddyr Dette kapitel giver en kort beskrivelse af forskellige arter af fisk, krebsog bløddyr. Listen indeholder mest kommercielle arter. Listen er ikke fuldkommen,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Fra Bermuda til Skagerrak. Fremtidens fisk i Kattegat og Skagerrak. Rapport fra projekt Hav møder Land

Fra Bermuda til Skagerrak. Fremtidens fisk i Kattegat og Skagerrak. Rapport fra projekt Hav møder Land Fra Bermuda til Skagerrak Fremtidens fisk i Kattegat og Skagerrak Rapport fra projekt Hav møder Land Klima vatten samfundsplanlæging sammen Rapportnummer: 28 Rapportnummer hos Länsstyrelsen: 2013:66 ISSN:

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen

Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen o Kan n natur Fisk Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen Tegninger: Knud Andersen. Fisk af Susanne

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Hajer og deres sanser

Hajer og deres sanser Hajer og deres sanser Af Tue Skovga rd Larsen, biolog og naturvejleder, Fjord&Bælt/Naturama Hajer er et dyr, som langt de fleste mennesker har et forhold til, ogsa selv om det kun er de færreste, der har

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Kanon Natur Fisk Indhold 2 Lidt mere om bogen 2 Om Danmarks Naturkanon 3 Formål og Fælles Mål 5 Læs mere om fisk 6 Fisk, fiskeri og mennesker 6 Standardudstyr og specialværktøj

Læs mere

Er maden et fedt? Ved Klinisk diætist Line Dongsgaard Den 30.5.2013

Er maden et fedt? Ved Klinisk diætist Line Dongsgaard Den 30.5.2013 Er maden et fedt? Ved Klinisk diætist Line Dongsgaard Den 30.5.2013 De 8 kostråd -vægtvedligeholdelse og vægttab Spis mere frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen Spis kartofler,

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Værdikæden i fersk fisk

Værdikæden i fersk fisk Indhold Værdikæden i fersk fisk... 2 1 Baggrund... 2 1.1 Værdikæden og udgifter... 2 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken.... 2 2.1 Før fiskeauktionen... 2 2.2 Transport... 3 2.3 Første

Læs mere

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 WEILBACHS BOGKLUB KLUBBOGEN 288 SIDER, INDBUNDET BOG, SPÆKKET MED 360 SMUKKE FOTOGRAFIER OG MED FINE BESKRIVELSER TOLDBODGADE 35 1253 KØBENHAVN K. Tlf. 4023 8620 KUNDESERVICE@SEJLERKLUBBEN.DK

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Hvirveldyr og skeletter

Hvirveldyr og skeletter Kapitel 1 side 3 En underlig fisk Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en størrelse. Ikke kun fordi

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen Flakket Nr. 68 25 Årgang Jun 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic 16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic English and scientific name Danish name Greenlandic name Engelsk og videnskabeligt navn Dansk navn Grønlandsk navn tuluttut ilisimatuussutsik

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund

Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Københavns Kommune Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Teknisk rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune

Læs mere

Vørunummar Vørutekstur Gatt

Vørunummar Vørutekstur Gatt Fylgiskjal 1 Vøru Vørutekstur Gatt 02 01 1000 Hele og halve kroppe af hornkvæg, fersk/kølet 12,8% 02 01 2000 Kød af hornkvæg, ikke udbenet, fersk/kølet, undt hele og 12,8% halve kroppe 02 01 3000 Kød af

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

en forening hvor det er glæden ved at fiske og det gode kammeratskab som er alfa omega.

en forening hvor det er glæden ved at fiske og det gode kammeratskab som er alfa omega. en forening hvor det er glæden ved at fiske og det gode kammeratskab som er alfa omega. Afd. Fyn og Sjælland Årets Waders-fisker 07 Årets sidste tur Hårdt fiskevejr Waders medlem nr. 100 Albert Kjær Bjerregaard

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Danmark Lystfiskeri i THY

Danmark Lystfiskeri i THY Danmark Lystfiskeri i THY www.thy.dk Velkommen til THY et af Danmarks bedste lystfiskerområder og måske også en af de bedst bevarede hemmeligheder i lystfiskerkredse. Thy er lidt anderledes i kraft af

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089 Statistiske nøgletal UDGAVE 2014 Den fælles fiskeripolitik i tal ISSN 1830-9089 Fiskeri Landekoder, der er anvendt i publikationen Manuskriptet afsluttet i februar 2014. I kapitel 5 er data fra Eurostat

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Tips om fisk 1 Tips om fisk

Tips om fisk 1 Tips om fisk Tips om fisk 1 Tips om fisk 2 Tips om fisk Spis mere fisk og flere slags I Danmark har vi nogle af verdens fineste spisefisk. Alligevel spiser op mod halvdelen af danskerne meget sjældent fisk, og blandt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

Nye arter i dansk akvakultur

Nye arter i dansk akvakultur Nye arter i dansk akvakultur Udredning om det aktuelle biologiske og det produktionstekniske vidensniveau samt de forventede relaterede økonomiske konsekvenser ved etablering af produktion af udvalgte

Læs mere

Skønne og lette grillretter

Skønne og lette grillretter Fisk på grill Fisk på grill Skønne og lette grillretter I dette hæfte kan du hente inspiration til skønne og lette grillretter med fisk. Du kan både grille dejlig fisk i filet, hel fisk eller fisk indpakket

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Samtidig har Royal Danish Seafood på deres hjemmeside, sidst set den 13-04-2011 (bilag 2), en nyhed med overskriften: NYHED: Bæredygtige danske ål.

Samtidig har Royal Danish Seafood på deres hjemmeside, sidst set den 13-04-2011 (bilag 2), en nyhed med overskriften: NYHED: Bæredygtige danske ål. Til Forbrugerombudsmanden København 13-04-2011 Vedr. Royal Danish Seafoods forkerte markedsføring af europæisk ål (Anguilla anguilla) som værende bæredygtige Royal Danish Seafood er leverandør af en række

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål

Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål WWF udgiver årligt en fiskeguide, som sætter fokus på bæredygtigt fiskeri ved at opdele de forskellige fisk i tre kategorier henholdsvis rød, gul

Læs mere

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com 1 Lidt om os side 3 Produkt matrix side 4 5 Spinnere side 7-11 Jigs side 12 13 Flue fiskeri side 14-1 Forfang / rigs side 20-28 Wobblere side 29 Blink side 31-37 Hav fiskeri side 38 VerticalJerkbait side

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Håndbog om sunde skolekantiner et tiltag i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik Håndbogen om sunde skolekantiner er forankret i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik, hvor

Læs mere

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 4 August 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 4 August 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Royal Greenland. Camp 2015, 21. august 2015. Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

Royal Greenland. Camp 2015, 21. august 2015. Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland Royal Greenland Camp 2015, 21. august 2015 Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland Grønland Blandt de mindst befolkede områder i verden men med en betydelig mængde ressourcer i det omkringliggende hav Folk

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. NYHEDSBREV Nyhedsbrev 11 // 2012 INDEKS SIDE 3 FISKEKONFERENCE: SPORTSFISKERE REDDER TRUEDE FISK EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT INDEKS SIDE 4 OPFORDRING TIL MERE SAMARBEJDE

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Facilitetsmappe NS48. Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004. Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007

Facilitetsmappe NS48. Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004. Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007 Facilitetsmappe NS48 Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004 Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007 Revideret 08.06.2009 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Transport af levende fisk nationalt og internationalt. - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande.

Transport af levende fisk nationalt og internationalt. - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande. Transport af levende fisk nationalt og internationalt - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande. Cecilie Nielsen Sektion for Akvakultur, Vejle Fødevarestyrelsen Ministeriet

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009 26.1.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 22/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008 23.1.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 19/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune 1/39 Kolofon Titel: Forundersøgelse pulje 10 forbedring

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere