En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk"

Transkript

1 En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk Henrik Carl 1, Jørgen G. Nielsen 1 og Peter R. Møller 1 An annotated and revised list of Danish fishes This paper presents the first thoroughly revised list of Danish fishes in more than 30 years. It comprises 246 species, summarizing e.g. the 30 species recorded for the first time since 1970 and one that is the result of a taxonomic revision. The earliest account of Danish freshwater and marine fishes included 139 species (Krøyer ), the latest dealt with 215 species (Muus 1970). We include all species that with certainty have been recorded from Danish freshwater and in Danish territorial water (Fig. 1) i.e. species present in collections and/or mentioned in scientific publications. Undocumented species and single specimens of species released from aquaria are not included. The 246 species comprised 194 (79%) marine (reproduce in salt water) and 52 (21%) freshwater species (reproduce in freshwater). A total of 143 (58%) species are breeding in Danish waters and of these 136 (95%) are native while 7 (5%) species are introduced, breeding species. The threespined stickleback, breeding both in salt- and freshwater, is considered a marine species in the statistics. Key words: Denmark, Pisces, check-list Den første oversigt over Danmarks fiskefauna er H. Krøyers Danske Fisk, et trebinds værk, der blev trykt i årene På 1279 sider giver han detaljerede oplysninger om de dengang 139 kendte danske fiskearter. Den næste publikation, der behandler samtlige danske fisk, er bind 2 af Zoologia Danica ( ). Heri beskriver og afbilleder G. Winther, H. J. Hansen og A. S. Jensen 171 arter. I Danmarks Fauna Fisk 1-3, der udkom i nævnes 176 arter fra Danmark (Otterstrøm ), til hvilken Jensen (1940) tilføjede 12 arter. I 1950 udkom List of Danish vertebrates, hvis fiskeafsnit nævner 231 arter (Bruun og Pfaff 1950), hvoraf 16 dog kun er kendt fra den svenske vestkyst og den norske sydkyst reelt 215 arter. Den seneste oversigt behandler 218 arter af danske ferskog saltvandsfisk (Muus 1970), af hvilke 3 (bugstribet bonit, Katsuwonus pelamis (Linnaeus), hornulk, Triglopsis quadricornis (Linnaeus), spansk makrel, Scomber japonicus (Houttuyn)) ikke er fanget i dansk farvand reelt altså 215 arter. Hovedformålet med denne liste er at skabe et samlet overblik over den danske fiskefauna, herunder især de 31 arter som er kommet til i de sidste ca. 30 år. Listen vil dan- ne et solidt grundlag for bedømmelse af eventuelle fremtidige ændringer af fiskefaunaens sammensætning i Danmark. Desuden vil den have interesse for danske og udenlandske fiskebiologer samt for alle naturinteresserede. Metoder Nedenstående artsliste er fremkommet ved kritisk at gennemlæse tidligere litteratur samt at granske indberetninger (fotos eller indsendte fisk) til Zoologisk Museum og lignende institutioner. Vi har i oversigten kun medtaget de arter, der med sikkerhed er konstateret i dansk ferskvand samt i dansk territorialfarvand (Fig. 1), dvs. arter, der er repræsenteret i samlinger eller er omtalt i videnskabelige artikler. Vi har således udelukket udokumenterede arter, som fx brasenflire, Abramis ballerus (Linnaeus), døbel, Leuciscus cephalus (Linnaeus) og vimme, Vimba vimba (Linnaeus) (Jensen 2002) samt enkeltfund af ikke-ynglende akvariefisk og havedamsfisk, fx alm. solaborre, Lepomis gibbosus Linnaeus. Endvidere har vi ikke medtaget grøn læbefisk, Labrus viridis Linnaeus, da bestemmelsen endnu ikke er verificeret (Jeppesen og Cepeda 2001). De to usikkert bestemte individer kan ses i Øresundsakvariet, Helsingør. Endelig er stormundet ørredaborre, Micropterus salmoides (Lacépede), som blev udsat i et par danske søer for ca. 100 år siden og hurtigt uddøde, ikke medtaget i listen. Listen medtager alle fisk, der er fanget i Danmark i de sidste par hundrede år. Den repræsenterer således ikke et øjebliksbillede af den danske fiskefauna. En sådan oversigt må afvente en egentlig atlasundersøgelse. For ikke at denne oversigt skal blive uoverskuelig lang, er kun de vig- 1 Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø Flora og Fauna 110(2): Århus

2 Fig. 1. Underområder af danske farvande: 1 Nordsøen, 2 Skagerrak, 3 Kattegat, 4 - Bælterne, 5 Østersøen. Subdivision of Danish waters: 1 North Sea, 2 Skagerrak, 3 Kattegat, 4 the Belts, 5 Baltic Sea. tigste oplysninger medtaget (se boks herunder). Den overordnede systematik følger Nelson (1994). Supplerende viden om fx kendetegn, udbredelse og biologi kan hentes fra Whitehead et al. ( ), Muus (1970), Muus & Dahlstrøm (1998), Muus & Nielsen (1998) og Carl (2003). Forklaring til listen Explanation to the list Arter mærket med * er påvist senere end Muus (1970). Dansk og latinsk navn samt beskriver og årstal for beskrivelsen. Hvis et almindelig brugt navn er forskelligt fra det officielle danske navn, anføres det i parentes. Ynglende eller gæst som gæster er regnet arter, som ikke yngler i Danmark og som kommer her ved egen hjælp. Udsat, med oplysning om oprindelsesområdet. De udsatte fisk omfatter både ynglende og ikke-ynglende arter. Alle udsatte fisk i Danmark er ferskvandsfisk. Arter, der er udsat for mere end hundrede år siden og hvis oprindelige udbredelse er usikker (karpe og sølvkarusse/guldfisk), medregnes som danske arter. Udbredelse - salt-, brak- og/eller ferskvand. Fig. 1 viser dansk territorialfarvand opdelt i 5 underområder: Nordsøen (1), Skagerrak (2), Kattegat (3), Bælterne (4) og Østersøen (5). Hyppighed: Meget almindelig, almindelig, ret almindelig, ret sjælden, sjælden eller meget Det er meget vanskeligt præcist at kvantificere og afgrænse disse 6 kategorier. Fx kan en art, der er noteret som almindelig og udbredt i alle 5 zoner, godt være almindelig i zonerne 1-3, sjælden i zone 4 og meget sjælden i zone 5. Det højeste trin er således anvendt i oversigten. Species marked with * are new since Muus (1970). Danish trivial names if a common name is different from the official name, the former is mentioned in brackets. Scientific name with author and year of description. Breeding (= ynglende) or guest (= gæst) guests are visiting species not breeding in Danish waters. Introduced (= udsat) species introduced more than 100 years ago are not considered as introduced species. All species introduced in Denmark are freshwater species. Distribution (= udbredelse) saline-, brackish- and/or freshwater. The marine water is subdivided into 5 zones (Fig. 1): North Sea (1), Skagerrak (2), Kattegat (3), the Belts (4) and the Baltic Sea (5). Frequency (= hyppighed) very common (= meget almindelig), common (= almindelig), rather common (= ret almindelig), rather rare (= ret sjælden), rare (= sjælden) and very rare (= meget sjælden). It was difficult to quantify and delimit the six categories. E.g. a species found in all five zones can be common in zones 1-3, rare in zone 4 and very rare in zone 5. The highest score is used in the species list. For distributional details see the cited literature. 30

3 Resultater SLIMÅL MYXINIDAE 1. Almindelig slimål (slimål). Myxine glutinosa Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig. LAMPRETTER PETROMYZONTIDAE 2. Almindelig bæklampret (bæklampret). Lampetra planeri (Bloch, 1784). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig. 3. Almindelig flodlampret (flodlampret). Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758). Ynglende, salt-, brak- og ferskvand (1-5). Ret almindelig. 4. Havlampret. Petromyzon marinus Linnaeus, Ynglende, salt- og ferskvand (1-5). Ret HAVMUS CHIMAERIDAE 5. Europæisk havmus (havmus). Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. RØDHAJER SCYLIORHINIDAE 6. Ringhaj. Galeus melastomus Rafinesque, Ynglende, saltvand (1-4). Ret 7. Småplettet rødhaj. Scyliorhinus caniculus (1-4). Ret almindelig. 8. *Storplettet rødhaj. Scyliorhinus stellaris (1-2). Sjælden. GLATHAJER TRIAKIDAE 9. Almindelig gråhaj (gråhaj). Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. 10. Europæisk glathaj (glathaj). Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget 11. *Stjernehaj. Mustelus asterias Cloquet, Gæst, saltvand (1-2). Meget BLINKHINDEHAJER CARCHARHINIDAE 12. Almindelig hammerhaj (hammerhaj). Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1). 1 eksemplar fanget v. Sjællands Odde i 1937 (Pfaff 1946) og 1 eksemplar (sandsynligvis denne art) observeret i Nordsøen 150 km vest for Blåvandshug (Kent Olsen, DMU, pers. komm. 2003). 13. Blåhaj. Prionace glauca (Linnaeus, Fig. 2. Grønlandshaj - Greenland shark (Somniosus microcephalus). 140 cm. Kattegat, Foto: G. Brovad. 1758). Gæst, saltvand (1-3). Meget RÆVEHAJER ALOPIIDAE 14. Almindelig rævehaj (rævehaj). Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-3). Meget BRUGDER CETORHINIDAE 15. Brugde. Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765). Gæst, saltvand (1-4). Nu meget SILDEHAJER LAMNIDAE 16. Almindelig sildehaj (sildehaj) Lamna nasus (Bonnaterre, 1788). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. SEKS- OG SYVGÆLLEDE HAJER HEXANCHID- AE 17. *Almindelig seksgællet haj (seksgællet haj). Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-2). Meget PIGHAJER SQUALIDAE 18. Almindelig pighaj (pighaj). Squalus acanthias (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand HAVKALE DALATIIDAE 19. Almindelig sorthaj (sorthaj). Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-2). Ret almindelig. 20. *Almindelig trekanthaj (trekanthaj). Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget 21. Grønlandshaj (havkal). Somniosus microcephalus (Bloch & Schneider, 1801). Gæst, saltvand (1-3). Meget HAVENGLE SQUATINIDAE 22. Europæisk havengel (havengel). Squatina squatina (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget ELROKKER TORPEDINIDAE 23. Marmoreret elrokke. Torpedo marmorata Risso, Gæst, saltvand (1-2). Meget 24. Sort elrokke. Torpedo nobiliana Bonaparte, Gæst, saltvand (1-2). Meget ÆGTE ROKKER RAJIDAE 25. Fyllas rokke. Raja fyllae Lütken, Gæst, saltvand (1-2). Sjælden. 26. Gøgerokke. Raja fullonica Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-2). Sjælden. 27. Hvidrokke. Raja lintea Fries, Ynglende, saltvand (1-2). Ret 28. *Pletrokke. Raja naevus Müller & Henle, Ynglende, saltvand (1-2). Meget 29. Plovjernsrokke. Raja oxyrinchus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-2). Meget 30. *Sandrokke. Raja circularis Couch, Ynglende, saltvand (1-2). Meget 31. Skade. Raja batis Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. 32. Sortbuget rokke. Raja nidarosiensis Storm, Ynglende, saltvand (1-3). Meget 33. Sømrokke. Raja clavata Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. 34. Tærbe. Raja radiata Donovan, 31

4 Fig. 3. Sneppeål - snipe eel (Nemichthys scolopaceus) ? cm, Skagerrak Foto: G. Brovad PIGROKKER DASYATIDAE 35. Europæisk pigrokke (pigrokke/pilrokke). Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Meget ØRNEROKKER MYLIOBATIDAE 36. Almindelig ørnerokke (ørnerokke). Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget STØRER ACIPENSERIDAE 37. Almindelig stør (stør). Acipenser sturio Linnaeus, Gæst (ynglende bestand uddød), salt- og ferskvand (1-5). Nu meget FERSKVANDSÅL ANGUILLIDAE 38. *Amerikansk ferskvandsål. Anguilla rostrata (Lesueur, 1817). Gæst (yngler i Sargassohavet), salt-, brak- og ferskvand (1-5). Ret almindelig. Ifølge Boëtius (1976) er 0,3% af den åleyngel, der trækker op i dansk ferskvand, amerikanske ål. 39. Europæisk ferskvandsål (ål). Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). Gæst (yngler i Sargassohavet), salt-, brak- og ferskvand SNEPPEÅL NEMICHTHYIDAE 40. *Langhalet sneppeål (sneppeål). Nemichthys scolopaceus Richardson, Gæst, saltvand (1-2). Meget HAVÅL CONGRIDAE 41. Almindelig havål (havål). Conger conger (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Sjælden. ANSJOSER ENGRAULIDAE 42. Europæisk ansjos (ansjos). Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. SILD CLUPEIDAE 43. Atlantisk sild (sild). Clupea harengus Linnaeus, Ynglende, saltvand 44. Europæisk brisling (brisling). Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand 45. Europæisk sardin (sardin). Sardina pilchardus (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. 46. Majsild. Alosa alosa (Linnaeus, 1758). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Ret sjælden, almindeligst ved Sydvestjylland. 47. Stavsild. Alosa fallax (Lacepéde, 1803). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Ret sjælden, almindeligst ved Sydvestjylland. Muligvis ynglende i Randers Fjord (Rasmussen 2004). KARPEFAMILIEN CYPRINIDAE 48. Almindelig brasen (brasen). Abramis brama (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig. 49. Almindelig elritse (elritse). Phoxinus phoxinus (Linnaeus 1758). Ynglende, ferskvand. Ret 50. Almindelig grundling (grundling). Gobio gobio (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret sjælden, mest almindelig i Jylland. 51. Almindelig løje (løje). Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret almindelig. 52. Almindelig karpe (karpe). Cyprinus carpio Linnaeus, Ynglende, ferskog brakvand. Almindelig. 53. Almindelig karusse (karusse). Carassius carassius (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Meget almindelig. 54. Almindelig rimte (rimte). Leuciscus idus (Linnaeus 1758). Ynglende, ferskog brakvand. Ret almindelig. 55. Almindelig rudskalle (rudskalle). Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Almindelig. 56. Almindelig skalle (skalle). Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig. 57. *Båndgrundling. Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846). Ynglende, ferskvand, udsat (fra Asien). Kun kendt fra én lokalitet i Nordjylland (Olesen et al. 2002). 58. *Europæisk bitterling (bitterling). Rhodeus amarus (Bloch, 1782). Ynglende, ferskvand, udsat (fra Mellemeuropa). Kun kendt fra et par lokaliteter på Sjælland (Møller & Menne 1998, Carl, pers. komm. 2003). 59. Flire. Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig. 60. *Græskarpe. Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844). Ikke ynglende, ferskvand, udsat (fra Kina). Ret almindelig. 61. *Marmorkarpe. Aristichthys nobilis (Richardson, 1845). Gæst, fersk- og brakvand (4-5). Meget Ca. 20 eksemplarer fanget ved sydøstvendte kyster , sandsynligvis undsluppet fra polsk dambrug. 62. Regnløje. Leucaspius delineatus (Heckel, 1843). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig, særligt på Sjælland. 63. Sabelkarpe. Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758). Gæst, fersk- og brakvand (5). Meget 64. Strømskalle. Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret sjælden (Jylland). 65. Suder. Tinca tinca (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Almindelig. 66. *Sølvkarpe. Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). Ikke ynglende, ferskvand, udsat (fra Asien). Me- 32

5 get sjælden, flest i Københavns-området (Nielsen 1988). 67. Sølvkarusse (guldfisk). Carassius auratus (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Almindelig. SMERLINGER COBITIDAE 68. Almindelig pigsmerling (pigsmerling). Cobitis taenia Linnaeus, Ynglende, ferskvand. Sjælden, kun på Sjælland, Fyn og Lolland. 69. Dyndsmerling. Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Meget sjælden, kun i Sønderjylland. Fig 4. Sølvkarpe silver carp (Hypophthalmichthys nobilis). 25 cm. Fra dambrug from fish farm. Foto: G. Brovad. BJERGSTRØMFISK BALITORIDAE 70. Almindelig smerling (smerling). Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Sjælden, kun på Fyn og i Jylland. DVÆRGMALLER ICTALURIDAE 71. Brun dværgmalle (dværgmalle). Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819). Ynglende (Karsten Hansen, pers. komm. 2002), ferskvand, udsat (fra Nordamerika). Meget EGENTLIGE MALLER SILURIDAE 72. Europæisk malle (malle). Silurus glanis Linnaeus, Ikke ynglende, ferskvand (oprindelig bestand uddød), udsat (fra Mellem- og Sydeuropa). Meget GEDDER ESOCIDAE 73. Almindelig gedde (gedde). Esox lucius Linnaeus, Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig. HUNDEFISK UMBRIDAE 74. *Lille hundefisk. Umbra pygmaea (DeKay, 1842). Ynglende, ferskvand, måske udsat (fra USA via Tyskland). Kun fra få lokaliteter i Vestjylland. Sjælden (Nielsen 1988). GULDLAKS ARGENTINIDAE 75. Almindelig guldlaks (guldlaks). Argentina silus (Ascanius, 1775). Ynglende, saltvand (1-2). Almindelig. 76. Strømsild. Argentina sphyraena Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-2). Ret almindelig. SMELT OSMERIDAE 77. Europæisk smelt (smelt). Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret almindelig. LAKSEFAMILIEN SALMONIDAE 78. Almindelig helt (helt). Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand, sjældnere også saltvand. Ret sjælden, dog almindelig i Midtog Vestjylland samt i Suså-området. 79. Almindelig ørred (bækørred, havørred, søørred og ørred). Salmo trutta Linnaeus, Ynglende, fersk- og saltvand 80. Atlantisk laks (laks). Salmo salar Linnaeus, Ynglende, fersk- og saltvand (1-5). Ret almindelig, gydebestande dog sjældne. 81. Europæisk stalling (stalling). Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret almindelig i Midtog Vestjylland. 82. *Fjeldørred. Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758). Ikke ynglende, ferskvand, udsat i lystfiskersøer (fra dambrug oprindelig fra Nordskandinavien). Ret 83. Heltling. Coregonus albula (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret sjælden, kun i et par jyske åer og søer og måske i Søtorup Sø, Sjælland. 84. Kildeørred. Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815). Ynglende, ferskvand, udsat bl.a. i lystfiskersøer (fra dambrug oprindelig fra Nordamerika). Ret sjælden, i flere jyske åer. 85. *Pukkellaks. Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, et enkelt eksemplar fra Vejle fjord i 1976 (Nielsen 1988). 86. Regnbueørred. Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Ynglende, ferskog saltvand (1-5), udsat (fra dambrug oprindelig fra N.V. Nordamerika). Almindelig. 87. Rødstrubet ørred. Oncorhynchus clarki (Richardson, 1836). Ynglende, ferskvand, udsat (fra dambrug oprindelig fra N.V. Nordamerika). Sandsynligvis almindelig, men status er ukendt, da den er blandet genetisk med regnbueørred. 88. Snæbel. Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Ret almindelig i få vestjyske å-systemer. DNA-undersøgelser tyder på, at snæbelen er en form af almindelig helt (Hansen 1997). SØLVØKSER STERNOPTYCHIDAE 89. Laksesild. Maurolicus muelleri Cocco, Gæst, saltvand (1-3). Meget 90. Olfers sølvøkse. Argyropelecus olfersi (Cuvier, 1829). Gæst, saltvand (1-2). Meget LAKSTOBISER PARALEPIDIDAE 91. Kort lakstobis. Magnisudis atlantica Krøyer, Gæst, saltvand (1-2). Meget 92. Nordisk lakstobis. Paralepis coregonoides Risso, Gæst, saltvand (1-2). Meget PRIKFISK MYCTOPHIDAE 93. *Isprikfisk. Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837). Gæst, saltvand (2). 33

6 Fig. 5. Sildekonge - oarfish (Regalecus glesne) cm, Kattegat, Foto: G. Brovad. Meget sjælden 94. Krøyers prikfisk. Notoscopelus kroeyeri (Malm, 1861). Gæst, saltvand (2). Meget 95. Slankhalet prikfisk. Myctophum punctatum Rafinesque, Gæst, saltvand (1). Meget GLANSFISK LAMPRIDAE 96. Almindelig glansfisk (glansfisk). Lampris guttatus (Brünnich, 1788). Gæst, saltvand (1-3). Sjælden. VÅGMÆRE TRACHIPTERIDAE 97. Almindelig vågmær (vågmær). Trachipterus arcticus (Brünnich, 1771). Gæst, saltvand (1-3). Sjælden. SILDEKONGER REGALECIDAE 98. *Sildekonge. Regalecus glesne Ascanius, Gæst, saltvand (3). Meget sjælden, kun et eksemplar drevet i land på Læsø (Nielsen 1988). SNYLTEFISK CARAPIDAE 99. Almindelig snyltefisk (snyltefisk). Echiodon drummondi Thompson, Gæst, saltvand (1-2). Ret SORTVELSE RANICIPITIDAE 100. Sortvels. Raniceps raninus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret LANGHALER MACROURIDAE 101. Almindelig skolæst (skolæst). Coryphaenoides rupestris Gunnerus, Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig *Småskællet skolæst. Malacocephalus laevis (Lowe, 1843). Gæst, saltvand (1-2). Meget SKÆLBROSMER PHYCIDAE 103. Almindelig skælbrosme (skælbrosme). Phycis blennoides (Brünnich, 1768). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. KULMULER MERLUCCIIDAE 104. Europæisk kulmule (kulmule). Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. TORSKEKVABBER LOTIDAE 105. Almindelig lange (lange). Molva molva (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig Brosme. Brosme brosme (Ascanius, 1772). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig Byrkelange (blålange). Molva dypterygia (Pennant, 1784). Gæst, saltvand (1-3). Sjælden Femtrådet havkvabbe. Ciliata mustela (1-4). Ret almindelig Firtrådet havkvabbe. Rhinonemus cimbrius (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Knude (ferskvandskvabbe). Lota lota (Linnaeus, 1758). Ynglende, ferskog brakvand. Ret almindelig *Middelhavs-havkvabbe. Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (2). Meget 112. Tretrådet havkvabbe. Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824). Ynglende, saltvand (1-3). Ret TORSKEFAMILIEN GADIDAE 113. Atlantisk torsk (torsk). Gadus morhua Linnaeus, Ynglende, saltvand 114. Glyse. Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig Hvilling. Merlangius merlangus 116. Kuller. Melanogrammus aeglefinus 117. Lubbe (lyssej). Pollachius pollachius (1-5). Almindelig Sej (mørksej). Pollachius virens 119. Skægtorsk. Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-3). Ret 120. Blåhvilling (sortmund). Micromesistius poutassou (Risso, 1826). Gæst, saltvand (1-3). Ret almindelig Sperling. Trisopterus esmarki (Nilsson, 1855). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig Sølvtorsk. Gadiculus argenteus Guichenot, Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. HAVTASKER LOPHIIDAE 123. Almindelig havtaske (havtaske). Lophius piscatorius Linnaeus, Gæst, saltvand (1-5). Ret almindelig. MULTER MUGILIDAE 124. Guldmulte. Liza aurata (Risso, 1810). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Meget 125. Tyklæbet multe. Chelon labrosus (Risso, 1826). Sandsynligvis ynglende (Aarestrup 2001), salt- og ferskvand (1-5). Ret almindelig Tyndlæbet multe. Liza ramada (Risso, 1826). Gæst, salt- og ferskvand (1-5). Meget STRIBEFISK ATHERINIDAE 127. Almindelig stribefisk (stribefisk). Atherina presbyter Cuvier, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. HORNFISK BELONIDAE 128. Almindelig hornfisk (hornfisk). Belone belone (Linnaeus, 1761). Ynglende, saltvand MAKRELGEDDER SCOMBERESOCIDAE 129. Almindelig makrelgedde (makrelgedde). Scomberesox saurus (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. 34

7 FLYVEFISK EXOCOETIDAE 130. Almindelig flyvefisk (flyvefisk). Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810). Gæst, saltvand (1-4). Meget BERYXFISK BERYCIDAE 131. Nordisk beryx. Beryx decadactylus Cuvier, Gæst, saltvand (1-2). Sjælden. SANKTPETERSFISK ZEIDAE 132. Almindelig sanktpetersfisk (sanktpetersfisk). Zeus faber Linnaeus, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. HAVGALTE CAPROIDAE 133. *Almindelig havgalt (havgalt). Capros aper (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (2). Meget sjælden (Nielsen 1988). HUNDESTEJLER GASTEROSTEIDAE 134. Nipigget hundestejle. Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig Tangsnarre. Spinachia spinachia 136. Trepigget hundestejle. Gasterosteus aculeatus Linnaeus, Ynglende, fersk- og saltvand (1-5). Meget almindelig. NÅLEFISK OG SØHESTE SYNGNATHIDAE 137. Almindelig tangnål. Syngnathus typhle Linnaeus, Ynglende, saltvand 138. Kortsnudet søhest. Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, et enkelt fund i Bælthavet (Nielsen 1963) Krumsnudet næbsnog. Nerophis lumbriciformis (Jenyns, 1835). Ynglende, saltvand (1-4). Ret 140. Lille tangnål. Syngnathus rostellatus Nilsson, Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig Snippe. Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Stor næbsnog. Nerophis ophidion (1-5). Almindelig Stor tangnål. Syngnathus acus Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-4). Fig. 6. Skægtorsk bib (Trisopterus luscus). Kattegat, Foto: Leo Jensen. Almindelig. SNEPPEFISK MACRORAMPHOSIDAE 144. Almindelig sneppefisk (sneppefisk). Macrorhamphosus scolopax (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget DRAGEHOVEDFISK SCORPAENIDAE 145. Blåkæft. Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809). Gæst, saltvand (2). Sjælden Lille rødfisk. Sebastes viviparus Krøyer, Ynglende, saltvand (1-3). Almindelig Stor rødfisk. Sebastes marinus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Almindelig. KNURHANER TRIGLIDAE 148. Grå knurhane. Chelidonichthys gurnardus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Rød knurhane. Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Ret almindelig Tværstribet knurhane. Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2). Sjælden. ULKE COTTIDAE 151. Almindelig ferskvandsulk. Cottus gobio Linnaeus, Ynglende, ferskvand. Meget sjælden, kun i Susåen, men sandsynligvis uddød (Ernst og Nielsen 1981) Almindelig ulk. Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand 153. Dværgulk. Micrenophrys lilljeborgi (Collett, 1875). Ynglende, saltvand (1-4). Sjælden Finnestribet ferskvandsulk. Cottus poecilopus Heckel, Ynglende, ferskvand. Sjælden, kun i Midt- og Vestjylland Langtornet ulk. Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Murrays knurulk. Triglops murrayi Günther, Gæst, saltvand (1-3). Meget PANSERULKE AGONIDAE 157. Almindelig panserulk (panserulk). Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758). STENBIDERE CYCLOPTERIDAE 158. Almindelig stenbider (stenbider). Cyclopterus lumpus Linnaeus, Ynglende, saltvand RINGBUGE LIPARIDAE 159. Finnebræmmet ringbug. Liparis liparis (1-5). Ret 160. Spidshalet ringbug. Careproctus reinhardti (Krøyer, 1862). Gæst, saltvand (2). Meget 161. Særfinnet ringbug. Liparis monta- 35

8 179. Spidstandet blankesten. Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden Stribet havrude. Sarpa salpa (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget Fig. 7. Tyklæbet multe thick-lipped grey mullet (Chelon labrosus). 11 cm. Ho bugt, Esbjerg, Foto: G. Brovad. TROMMEFISK SCIAENIDAE 181. Almindelig ørnefisk (ørnefisk). Argyrosomus regius (Asso, 1801). Gæst, saltvand (1-5). Meget MULLER MULLIDAE 182. *Rød mulle. Mullus barbatus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-3). Sjælden Stribet mulle. Mullus surmuletus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. gui (Donovan, 1804). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. BARSER MORONIDAE 162. Havbars (bars). Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (trækker op i ferskvand) (1-4). Ret almindelig, almindeligst ved Vestkysten samt ved kølevandsudløb. VRAGFISK POLYPRIONIDAE 163. Atlantisk vragfisk (vragfisk). Polyprion americanus (Schneider, 1801). Gæst, saltvand (1-4). Meget ABORREFAMILIEN PERCIDAE 164. Almindelig aborre (aborre). Perca fluviatilis Linnaeus, Ynglende, fersk- og brakvand. Meget almindelig Almindelig hork (hork). Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Almindelig Almindelig sandart (sandart). Sander lucioperca (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og brakvand. Almindelig, oprindeligt kun i Sønderjylland. SUGEFISK ECHENEIDAE 167. Almindelig sugefisk. Remora remora (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, 1 eksemplar i Køge Bugt (Pfaff 1946). HESTEMAKRELLER CARANGIDAE 168. Almindelig gaffelmakrel (gaffelmakrel). Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 169. Almindelig hestemakrel (hestemakrel). Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret almindelig. HAVBRASENER BRAMIDAE 170. Almindelig havbrasen. Brama brama (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-4). Ret 171. Sølvbrasen. Pterycombus brama Fries, Gæst, saltvand (1-2). Meget HAVRUDER SPARIDAE 172. Akarnaisk blankesten. Pagellus acarne (Risso, 1826). Gæst, saltvand (1). Meget sjælden (Nielsen 1964) Almindelig havrude. Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden *Guldbrasen. Sparus auratus Linnaeus, Gæst, saltvand (1-2). Meget 175. *Marokkansk havrude. Dentex maroccanus Valenciennes, Gæst, saltvand (4). Meget sjælden, kun fanget én gang i Øresund (Nielsen 1964) Okseøjefisk. Boops boops (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 177. Rød blankesten. Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 178. *Sorthale. Diplodus sargus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-3). Meget LÆBEFISK LABRIDAE 184. Almindelig savgylte (savgylte). Symphodus melops (Linnaeus, 1758) Berggylte. Labrus bergylta Ascanius, Gæst, saltvand (1-5). Ret 186. Rødnæb (hun)/blåstak (han). Labrus bimaculatus Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-3). Ret 187. Havkarusse. Ctenolabrus rupestris (1-5). Meget almindelig Junkergylte. Coris julis (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget 189. Småmundet gylte. Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Meget ÅLEKVABBER ZOARCIDAE 190. Almindelig ålebrosme. Lycodes gracilis Sars, Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. Tidligere kendt som L. vahli Reinhardt, 1831 (Carl 2002) Almindelig ålekvabbe (ålekvabbe). Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand 192. Sars porebrosme. Lycenchelys sarsii (Collett, 1871). Ynglende, saltvand (2). Ret BUSKHOVEDFAMILIEN STICHAEIDAE 193. Almindelig buskhoved (buskhoved). Chirolophis ascarii (Walbaum, 1792). Ynglende, saltvand (1-5). Ret 36

9 194. Plettet langebarn. Leptoclinus maculatus (Fries, 1837). Gæst, saltvand (2). Sjælden Spidshalet langebarn. Lumpenus lampretaeformis (Walbaum, 1792). TANGSPRÆLFAMILIEN PHOLIDAE 196. Almindelig tangspræl (tangspræl). Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758). HAVKATTE ANARHICHADIDAE 197. Stribet havkat (almindelig havkat). Anarhichas lupus Linnaeus, Blå havkat. Anarhichas denticulatus Krøyer, Gæst, saltvand (2). Meget TOBISER AMMODYTIDAE 199. *Havtobis. Ammodytes marinus Raitt, Ynglende, saltvand (1-5). Meget almindelig Kysttobis. Ammodytes tobianus Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Meget almindelig Nøgentobis. Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879). Ynglende, saltvand (1-2). Ret almindelig Plettet tobiskonge. Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824). Ynglende, saltvand 203. *Uplettet tobiskonge. Hyperoplus immaculatus (Corbin, 1950). Gæst, saltvand (1). Ret almindelig. FJÆSINGER TRACHINIDAE 204. Almindelig fjæsing (fjæsing). Trachinus draco Linnaeus, Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Lille fjæsing. Echiichthys vipera (Cuvier, 1829). Ynglende, saltvand (1-2). Sjælden. DOBBELTSUGERE GOBIESOCIDAE 206. Toplettet dobbeltsuger. Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand (1-2). Meget FLØJFISK CALLIONYMIDAE 207. Plettet fløjfisk. Callionymus maculatus Rafinesque, Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig Stribet fløjfisk. Callionymus lyra Linnaeus, Ynglende, saltvand (1- Fig. 8. Småmundet gylte - rock cook (Centrolabrus exoletus). Juvenile 3,5 cm, udfor Frederikshavn. Foto: G. Brovad. 4). Almindelig. KUTLINGER GOBIIDAE 209. *Europæisk dværgkutling (dværgkutling). Lebetus guilleti (Le Danois, 1913). Ynglende, saltvand (2-3). Sjælden Glaskutling. Aphia minuta (Risso, 1810) Krystalkutling. Crystallogobius linearis (von Düben, 1845). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig *Leopardkutling. Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839). Ynglende, saltvand (2). Meget sjælden (Nielsen & Jensen 1999) Lerkutling. Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838). Ynglende, salt- og brakvand 214. Sandkutling. Pomatoschistus minutus (Pallas, 1769). Ynglende, salt- og brakvand 215. Sortkutling. Gobius niger Linnaeus, Spidshalet kutling. Lesueurigobius friesi (Malm, 1874). Ynglende, saltvand (1-3). Meget 217. Spættet kutling. Pomatoschistus pictus (Malm, 1865). Ynglende, saltvand (1-4). Ret 218. Toplettet kutling. Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779). Ynglende, saltvand 219. Ulkekutling. Lebetus scorpioides (Collett, 1884). Ynglende, saltvand (1-3). Ret SLANGEMAKRELLER GEMPYLIDAE 220. *Geddetryne. Nesiarchus nasutus Johnson, Gæst, saltvand (1-2). Meget sjælden (Nielsen 1988). MAKRELFAMILIEN SCOMBRIDAE 221. Almindelig makrel (makrel). Scomber scombrus Linnaeus, Ynglende, saltvand 222. Almindelig thunnin (thunnin). Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810). Gæst, saltvand (1-4). Meget 223. Atlantisk tun (tun). Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Nu meget 224. Fregatmakrel. Auxis rochei (Risso, 1810). Gæst, saltvand (1-2). Meget 225. Rygstribet pelamide. Sarda sarda (Bloch, 1793). Gæst, saltvand (1-4). Ret 226. Ustribet pelamide. Orcynopsis unicolor (Geoffroy St. Hilaire, 1817). Gæst, saltvand (1). Meget SVÆRDFISK XIPHIIDAE 227. Sværdfisk. Xiphias gladius Linnaeus, Gæst, saltvand (1-5). Sjælden. SORTFISK CENTROLOPHIDAE 228. Almindelig sortfisk. Centrolophus niger (Gmelin, 1788). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden Engelsk sortfisk. Schedophilus medusophagus Cocco, Gæst, saltvand (1-4). Sjælden. 37

10 Total Ynglende (breeding) Gæster (guests) Udsatte (introduced) Saltvand (saltwater) Ferskvand (freshwater) (heraf 7 udsatte (introduced)) 6 11 (heraf 7 ynglende (breeding)) Total (+ 7 ynglende (breeding)) Tab. 1. Oversigt over antallet af danske fiskearter, deres ynglestatus og tilhørsforhold til Danmark. A survey of the Danish fishes, breeding status and distribution. HVARRER BOTHIDAE 230. Almindelig tungehvarre (tungehvarre). Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792). Ynglende, saltvand (1-4). Ret almindelig. PIGHVARRER SCOPHTHALMIDAE 231. Almindelig glashvarre (glashvarre). Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden Europæisk slethvarre (slethvarre). Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) Hårhvarre. Zeugopterus punctatus (Bloch, 1787). Ynglende, saltvand (1-5). Ret 234. Pighvarre. Psetta maxima (Linnaeus, 1758) Småhvarre. Phrynorhombus norvegicus (Günther, 1862). Ynglende, saltvand (1-4). Ret RØDSPÆTTEFAMILIEN PLEURONECTIDAE 236. Almindelig håising (håising). Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780) Almindelig ising (ising). Limanda limanda 238. Almindelig rødspætte (rødspætte). Pleuronectes platessa Linnaeus, Ynglende, saltvand 239. Almindelig rødtunge (rødtunge). Microstomus kitt (Walbaum, 1792). Ynglende, saltvand (1-5). Almindelig Almindelig skærising (skærising). Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758) Atlantisk helleflynder (helleflynder). Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Ret 242. Skrubbe. Platichthys flesus (Linnaeus, 1758). Ynglende, salt-og brakvand (trækker op i ferskvand) TUNGER SOLEIDAE 243. Almindelig tunge (tunge, søtunge). Solea solea (Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-4). Almindelig Glastunge. Buglossidium luteum (Risso, 1810). Ynglende, saltvand (1-3). Ret almindelig. AFTRÆKKERFISK BALISTIDAE 245. *Almindelig aftrækkerfisk. Balistes carolinensis Gmelin, Gæst, saltvand (1). Meget sjælden, kun 1 eksemplar udfor Esbjerg (Nielsen 1988). KLUMPFISK MOLIDAE 246. Almindelig klumpfisk (klumpfisk). Mola mola (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-5). Ret sjælden, oftest i oktobernovember. Samlet har vi registreret 246 arter. Af disse er 194 (79%) saltvandsfisk (yngler i saltvand) og 52 (21%) ferskvandsfisk (yngler i ferskvand). I alt 143 (57%) af arterne yngler i vore vande og heraf er langt de fleste, nemlig 136 (95%) egentlige danske ynglefisk, mens 7 (5%) er udsatte arter, der nu yngler i ferskvand. En enkelt art, trepigget hundestejle, som yngler i både fersk- og saltvand, er i statistikken regnet som en saltvandsfisk, da den tilhører en overvejende marin familie. Fig. 9. Engelsk sortfisk Cornish barrel-fish (Schedophilus medusophagus). 60 cm, Skagerrak, (Brovad foto). Diskussion Den danske fiskefauna er siden Muus (1970) forøget med 31 arter. Af disse har de 15 (nr. 8, 11, 20, 28, 38

11 30, 102, 111, 133, 174, 175,178, 182, 212, 220, 245) en overvejende sydlig udbredelse, 2 (nr. 85, 93) en overvejende nordlig udbredelse, 6 (nr. 17, 38, 40, 98, 203, 209) er ret centrale i artens generelle udbredelse og 7 (nr. 57, 58, 60, 61, 66, 74, 82) er udsat. Kun i 2 tilfælde flytter det danske fund artens nordgrænse (sorthale, nr. 178) eller sydgrænse (pukkellaks, nr. 85), så de nye arter kan sandsynligvis ikke tilskrives global opvarmning. En enkelt art (havtobis nr. 199) er kommet til som følge af ændringer i taksonomien, da sandgrævlingen er blevet splittet op i kysttobis og havtobis. Det voksende antal fiskearter i Danmark skyldes en kombination af flere faktorer. De danske farvande fiskes intensivt, så selv meget sjældne gæster vil før eller siden blive fanget. Havfisk fra ikke-danske farvande kan komme hertil enten under vandringer eller eventuelt som blinde passagerer i skibenes ballasttanke. En del arter af ferskvandsfisk indføres som prydfisk til havedamme og undslipper eller sættes fri. Også transport af agnfisk fra udlandet i forbindelse med lystfiskerrejser resulterer i bestande af fremmede ferskvandsfisk. Vores viden om de danske fisk skal ofte opdateres. En øget opmærksomhed i befolkningen er vigtig for kortlægningen af fiskenes udbredelse. Det er ikke nok at fiskene bliver fanget, for hvis ikke fangsten bliver rapporteret, registreres arten ikke. Nye oplysninger om sjældne fangster og observationer bedes meddelt Zoologisk Museum i København. Fanger man en fisk, som man mener er sjælden på fangststedet, bør den fryses ned. Herefter kan fiskesektionen på Zoologisk Museum kontaktes på tlf Litteratur Aarestrup, K. 2001: Multeyngel i Randers Fjord. - Ferskvandsfiskeribladet 12: Boëtius, J. 1976: Elvers, Anguilla anguilla and Anguilla rostrata from two Danish localities. Size, body weight, developmental stage and number of vertebrae related to time of ascent. - Meddr. Danm. Fisk.- og Havunders. 7: Bruun, A.F. & Pfaff, J.R. 1950: Fishes. I: List of Danish Vertebrates. Dansk Videnskabs Forlag, København, pp Carl, H. 2002: Taxonomic revision of the eelpout Lycodes vahli Reinhardt, 1831, with the resurrection of Lycodes gracilis Sars, 1867 (Pisces, Zoarcidae). - Steenstrupia 27: Carl, H. 2003: Gads Håndbog om Fisk. - Gads forlag, København, 256 pp. Ernst, M.E. & Nielsen, J. 1981: Meddelelser fra Ferskvandsfiskerilaboratoriet 1/81 Sjældne og truede ferskvandsfisk i Danmark. - Danmarks Fiskeri- og havundersøgelser, pp Hansen, M.M. 1997: En lang næse til snæbelen. - Ferskvandsfiskeribladet 12: Jensen, A.S. 1940: Om nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Fiskearter. - Vidensk. Medd. Dansk naturh. Foren. 104: Jensen, J.K. 2002: Nye dyr i Danmark. - Natur og Museum 41: Jeppesen, J.P. & Cepeda, H. 2001: New records for the occurrence of Labrus viridis (Osteichthyes; Perciformes; Labridae) in Danish Waters (Northern Europe). - Bull. l Inst. océanogr., Monaco, no. spec. 20(1): Krøyer, H Danske fisk. Bind S. Triers Officin, København, 1279 pp. Muus, B.J. 1970: Danmarks dyreverden. - Rosenkilde og Bagger, bind. 4: og bind 5: Muus, B.J. & Dahlstrøm, P. 1998: Ferskvandsfisk. - Gads forlag, Kbh. 224 pp. Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998: Havfisk og fiskeri. - Gads forlag, Kbh. 338 pp. Møller, P.R. & Menne, T. 1998: Bitterling, Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) første fund i Danmark. - Flora og Fauna 104: Nelson, J.S., 1994: Fishes of the world. 3rd edition. - Wiley & Sons, 600 pp. Nielsen, J.G. 1963: Marine fishes new or rare to the Danish fauna (from the period ). - Vidensk. Meddr. Dansk Naturh. Foren.125: Nielsen, J.G. 1964: Two species of Sparidae (Pisces) new to the Danish fauna. Vidensk. Meddr. Dansk Naturh. Foren.126: Nielsen, J.G. 1988: Nye fisk for Danmark ( ). - Flora og Fauna 94: Nielsen, J.G. & Jensen, L. 1999: Leopardkutling ny fisk fra danske farvande. - Flora og Fauna 105: Olesen, T. M., Nielsen, J.G. & Møller, P.R. 2002: Båndgrundling Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1864) ny ynglefisk for Danmark. - Flora og Fauna 109: 1-5. Otterstrøm, C.V Danmarks Fauna. Bind 11, 15 og 20. Fisk Gads Forlag, København. Pfaff, J.R. 1946: Hammerhaj (Sphyrna zygaena (L.)) og sugefisk (Remora remora (L.)), nye for Danmarks Fauna. Naturhistorisk Tidende 10: Rasmussen, P.C., 2004: Stamsild i Randers Fjord. - Arhus Amt. Natur og Miljø. Jan Whitehead, P.J.B., Bauchot, L.B., Hureau, J.C., Nielsen, J & Tortonese, E., : Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, 1473 pp. Winther, G., Hansen, H.J. & Jensen, A.S : Zoologia Danica, Hvirveldyr. Bind pp., 33 farvetavler. 39

Øresund et unikt farvand i Danmark

Øresund et unikt farvand i Danmark Øresund et unikt farvand i Danmark Af Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet Marinbiologisk Laboratorium Københavns Universitet Fotos af fotograf Birgit Thorell, undervandsfotograf Lars Laursen samt tegner

Læs mere

Ved Akvariechef, marinbiolog Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet, Biologisk Institut Københavns Universitet

Ved Akvariechef, marinbiolog Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet, Biologisk Institut Københavns Universitet Ved Akvariechef, marinbiolog Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet, Biologisk Institut Københavns Universitet Fotografer, Lars Åge Laursen, Birgit Thorell, Kristian Vedel m.m. Hvad er Øresundsakvariet Vise

Læs mere

- Nordsøen. Marine Systemer

- Nordsøen. Marine Systemer Undervisning Fiskeribetjente, uge 23 2012, Hirtshals Marine Systemer - Nordsøen Fiskeriet i Nordsøen udgør ca. 4% af verdensfiskeriet Danmark stå for knap halvdelen af Nordsøfangsten 80% af det danske

Læs mere

Status. for Atlas over danske ferskvandsfisk

Status. for Atlas over danske ferskvandsfisk Status for Atlas over danske ferskvandsfisk Zoologisk Museum og Danmarks Fiskeriundersøgelser Forår 2007 Indhold Indledning. Side 2 Bæklampret.. Side 4 Flodlampret.. Side 5 Havlampret... Side 6 Ål.. Side

Læs mere

Ved Akvariechef, marinbiolog Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet

Ved Akvariechef, marinbiolog Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet Ved Akvariechef, marinbiolog Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet Hvad er Øresundsakvariet Et universitetsejet delvist selvfinansieret saltvandsakvarium (zoologisk anlæg) beliggende i tilknytning til Marinbiologisk

Læs mere

fisk ved kyst og hav

fisk ved kyst og hav t o te fisk ved kyst og hav................................................ - skriv om fisk Aborre Almindelig tangnål Almindelig ulk Blåstak Brisling Fjæsing Gedde Grå knurhane Havkarusse Havkat Havlampret

Læs mere

Marine systemer. Marie Storr-Paulsen, Kai Wieland, Margit Eero. DTU Aqua. Moniteringssektion. Undervisning Fiskeribetjente, uge , Hirtshals

Marine systemer. Marie Storr-Paulsen, Kai Wieland, Margit Eero. DTU Aqua. Moniteringssektion. Undervisning Fiskeribetjente, uge , Hirtshals Undervisning Fiskeribetjente, uge 22-2014, Hirtshals Marine systemer Oskar, Kai Wieland, Margit Eero DTU Aqua Moniteringssektion 1 DTU Aqua, Technical University of Denmark Det starter med alger Over halvdelen

Læs mere

F L O R A FAUNA. 11 O. Årgang. Hæfte 2. Århus. Juli Udgivetaf Naturhistmisk Forening For Jylland

F L O R A FAUNA. 11 O. Årgang. Hæfte 2. Århus. Juli Udgivetaf Naturhistmisk Forening For Jylland F L O R A Udgivetaf Naturhistmisk Forening For Jylland FAUNA 11 O. Årgang. Hæfte 2. Århus. Juli 2004 L E D E R NOVANA OECD anbefalede i 1999 - i sin vurdering af miljøindsatsen i Danmark- at udarbejde

Læs mere

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR Kapitel 03 FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Pattedyr (pos. 01.06); b) Kød af pattedyr henhørende under pos. 01.06 (pos. 02.08 eller

Læs mere

Undervisning Fiskeribetjente, 4/ , Hirtshals Oskar Marine systemer Marie Storr-Paulsen, Kai Wieland, Margit Eero DTU Aqua q Moniteringssektion

Undervisning Fiskeribetjente, 4/ , Hirtshals Oskar Marine systemer Marie Storr-Paulsen, Kai Wieland, Margit Eero DTU Aqua q Moniteringssektion Undervisning Fiskeribetjente, 4/12 2012, Hirtshals Marine systemer Oskar, Kai Wieland, Margit Eero DTU Aqua Moniteringssektion Det starter med alger Over halvdelen af det organiske stof produceret på jorden

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 1360 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7440-000025 Senere

Læs mere

Visse metaller. (mg/kg vådvægt) Maksimalgrænseværdi

Visse metaller. (mg/kg vådvægt) Maksimalgrænseværdi 3 Bilag 1 TIN Visse metaller 1. Fødevarekonserves 200-2. Andre fødevarer - 50 KVIKSØLV 1. Børnemad med fisk 0,07-2. Lever og nyrer - 0,1 3. Fiskerivarer og muskelkød af fisk (1) 0,5 - (2) undtagen fra

Læs mere

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber fra 2005-2007 Nøglefiskerrapporten 2005-2007

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber fra 2005-2007 Nøglefiskerrapporten 2005-2007 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber fra 2005-2007 Nøglefiskerrapporten 2005-2007 Sparrevohn, Claus Reedtz; Nicolajsen, Hanne;

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Resume... 2 3. Abstract... 2 4. Indledning.... 3 4.1. Problemformulering... 4 5. Materialer og Metoder... 4 5.1. Jura... 4 5.2. Lokaliteter... 5 5.3.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer Bekendtgørelse nr. 891 af 22. september 2005 Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer I medfør af 10, stk. 1, 13, 57, stk. 1, 58 og 69, stk. 3, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004

Læs mere

VEJLEDNING. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011

VEJLEDNING. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr.: 201102591 Dato: 17. februar 2012 VEJLEDNING vedr. sporbarhedsreglerne

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 03 Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Pattedyr (pos. 01.06); b) Kød af pattedyr henhørende under pos. 01.06 (pos. 02.08 eller

Læs mere

VVM-redegørelse for havmøllepark ved Rødsand. Teknisk baggrundsrapport vedrørende fisk

VVM-redegørelse for havmøllepark ved Rødsand. Teknisk baggrundsrapport vedrørende fisk VVM-redegørelse for havmøllepark ved Rødsand Teknisk baggrundsrapport vedrørende fisk Udarbejdet for: SEAS Slagterivej 25 4690 Haslev Udarbejdet af: Bio/consult Johs. Ewalds Vej 42-44 820 Åbyhøj Tekst:

Læs mere

Coops fiskeliste. Generelt accepterer vi alle MSC- eller ASC-mærkede samt økologiske fisk og skaldyr.

Coops fiskeliste. Generelt accepterer vi alle MSC- eller ASC-mærkede samt økologiske fisk og skaldyr. Coops fiskeliste Mange fisk fanges i naturen. Derfor har vi et særligt ansvar for at sikre, at fiskebestandene er levedygtige og miljøet ikke lider overlast, når vi udvælger fiskeprodukter til vores butikker.

Læs mere

Udenrigshandel. Vareteksten til de enkelte knkoder i 2006

Udenrigshandel. Vareteksten til de enkelte knkoder i 2006 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende 0301.91.900 Ørred,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 2633. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 21.-22. december 2004 PRESSE

PRESSEMEDDELELSE. 2633. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 21.-22. december 2004 PRESSE Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15873/04 (Presse 354) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE 2633. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles,

Læs mere

O P H Æ N G E R E N 31. ÅRGANG NR. 4 2009

O P H Æ N G E R E N 31. ÅRGANG NR. 4 2009 O P H Æ N G E R E N 31. ÅRGANG NR. 4 2009 Dette nummer af OPHÆNGEREN indeholder: Side Emne 4 Lille ørreddag 5 Ålespisning 6 Indkaldelse til generalforsamling 7 Bankospil 8 Julefrokost 9 Julegløgg 10 Put

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler

Uoplyst E 4. Uoplyst A 3. Uoplyst A 1. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Uoplyst A 2. Hel fisk uden hoved eller haler Blåhvilling Blæksprutte Jomfruhummer Nordjyllands Frederiksborg Nordjyllands Ribe Ringkøbing Viborg Frederiksborg Uoplyst E 4 Uoplyst A 3 Uoplyst Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Uoplyst A 2 Hel fisk uden haler

Læs mere

Fiskerimæssige interesser i mølleområdet Rødsand 2

Fiskerimæssige interesser i mølleområdet Rødsand 2 Fiskerimæssige interesser i mølleområdet Rødsand 2 Foto : Junita Karlsen Januar 2007 Udarbejdet for DONG Energy af : Carsten Krog Krog Consult Forsknings- og Udviklingsparken Vest Niels Bohrs Vej 6 6700

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer BEK nr 1165 af 26/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2013-29-2301-01248 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer

Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer Avis juridique important 31996R2406 Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer EF-Tidende nr. L 334 af 23/12/1996 s. 0001-0015 RÅDETS FORORDNING

Læs mere

VEJLEDNING. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011. i relation til vildtfanget fisk til og med første omsætningsled

VEJLEDNING. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011. i relation til vildtfanget fisk til og med første omsætningsled Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr.: 1472720000001 Dato: 29. oktober 2014 VEJLEDNING vedr. sporbarhedsreglerne

Læs mere

Bilag 4 Brugstarifpositioner for fisk og fiskevarer 2006 HS commodity numbers for fish and fish products 2006

Bilag 4 Brugstarifpositioner for fisk og fiskevarer 2006 HS commodity numbers for fish and fish products 2006 Bilag / annex 231 Bilag 4 Brugstarifpositioner for fisk og fiskevarer 2006 0301.10.10 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende. 0301.10.90 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende. 0301.91.10 Ørred af arterne oncorhynchus

Læs mere

OPHÆNGEREN. Klublokale: Ørstedsgade 2 C, Kld. 7100 Vejle Hjemmeside: vejle-fisker.dk 32. ÅRGANG NR. 1 2010

OPHÆNGEREN. Klublokale: Ørstedsgade 2 C, Kld. 7100 Vejle Hjemmeside: vejle-fisker.dk 32. ÅRGANG NR. 1 2010 1 OPHÆNGEREN 32. ÅRGANG NR. 1 2010 De 5 vindere fra Vejle Fisker 2010 samt Vejles borgmester Klublokale: Ørstedsgade 2 C, Kld. 7100 Vejle Hjemmeside: vejle-fisker.dk 2 Dette nummer af Ophængeren indeholder:

Læs mere

Bilag 1. Grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer Del 1. Metaller. vådvægt)

Bilag 1. Grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer Del 1. Metaller. vådvægt) 6. maj 200 3 Nr. 476. Grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer Del. Metaller Bilag Fødevare. Bly..2 Kød (undtagen spiselige slagtebiprodukter) af får () Grænseværdi (mg/kg vådvægt)..3

Læs mere

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Hvilke fisk lever på de forskellige havbundstyper?

Hvilke fisk lever på de forskellige havbundstyper? Hvilke fisk lever på de forskellige havbundstyper? Peter Rask Møller Natural History Museum of Denmark University of Copenhagen Dias 1 Temadag 7. juni 2012 om Havbund og Fisk Studieområder Fiskearter Klima

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper 1)

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper 1) BEK nr 865 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

knkode varetekst "Saltvandsfisk af slægten ""Euthynnus"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering (undtagen bug

knkode varetekst Saltvandsfisk af slægten Euthynnus, frosset, til industriel forarbejdning eller konservering (undtagen bug Varegruppering Til varegrupperingen benyttes brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

knkode varetekst Skrubbe (Platichthys flesus), frosset Fisk af arten Rhombosolea, frosset Fladfisk, frosset, undt

knkode varetekst Skrubbe (Platichthys flesus), frosset Fisk af arten Rhombosolea, frosset Fladfisk, frosset, undt Varegruppering Til varegrupperingen benyttes brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen 21:23 - onsdag d. 8. juli 2015 Danske fiskeres registrerede landinger i 2015.

NaturErhvervstyrelsen 21:23 - onsdag d. 8. juli 2015 Danske fiskeres registrerede landinger i 2015. Blåhvilling Zone og Kvotenation Uge 1-24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt 1X14 44.001 0 0 3 0 44.004 37.381. 117.7.. 2A INT 0 0 0 0 0 0..... 4A EEC 0 0 0 0 0 0.....

Læs mere

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/349. 15479/05 (Presse 349) 2702. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 20.-22.

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/349. 15479/05 (Presse 349) 2702. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 20.-22. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/349 15479/05 (Presse 349) PRESSEMEDDELELSE 2702. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 20.-22. december Formand Margaret BECKETT Det Forenede Kongeriges

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 63/2 Den Europæiske Unions Tidende 10.3.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 230/2011 af 9. marts 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2/95 for så vidt angår EU's toldkontingenter

Læs mere

Krog Consult ApS. Skæringvej 100. ck@krogconsult.dk

Krog Consult ApS. Skæringvej 100. ck@krogconsult.dk September 009 ANHOLT HAVMØLLEPARK Kortlægning af fiskearter/-bestande samt effektvurdering ved anlæggelse af Anholt Havmøllepark Krog Consult ApS Skæringvej 00 DK - 850 Lystrup ck@krogconsult.dk Carsten

Læs mere

Hel fisk SO 4. Hel fisk A B E SO

Hel fisk SO 4. Hel fisk A B E SO Blåhvillin g Blækspr utte Hel fisk SO 4 Hel fisk 1.605 2.675 0 0 2.666 73 0 0 2 1.469 58 0 0 3 75.613 3.025 0 0 B 2 2 2 0 0 4.542 89 0 0 2 37.722 821 0 0 3 82.407 2.352 0 0 SO 3 841 40 0 0 Hel fisk A 3

Læs mere

Skjal 1. Toll- og vøruskráin

Skjal 1. Toll- og vøruskráin Skjal 1 Toll- og vøruskráin Vørunummar Tollsatsur (%) Tekstur 01012100 0 Racerene avlsdyr 01012910 0 Til slagtning 01012990 5 I andre tilfælde 01013000 7,7 Æsler 01019000 0 Heste, levende, undt til avlsbrug

Læs mere

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv Vejledning til indsamling af edna DNA & liv 2 Indsamling af edna til DNA & liv Miljø-DNA, også kaldet edna (environmental DNA) kan indsamles fra en sø eller et vandhul i Danmark, hvor padder og fisk lever

Læs mere

Fangster / catches 39

Fangster / catches 39 er / catches 9 Tabel.: Belgiens kvoter og kvoteudnyttelse for 00, samt kvoter for 00. Belgium quotas and catches in 00 and quotas for 00. 00 00 00 00 bestand (art/område) bestand (art/område) Procent Procent

Læs mere

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 2007.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 2007. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapport

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapport Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapport 2014-2016 DTU Aqua-rapport nr. 320-2017 Af Josianne G. Støttrup, Stine K. Andersen, Alexandros Kokkalis, Mads Christoffersen,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 1 PECHE 400 FORSLAG fra: modtaget: 27. oktober 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009 INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende analyser

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Almindelig tangnål findes på lavt vand i hele Danmark, især i de indre

Almindelig tangnål findes på lavt vand i hele Danmark, især i de indre Almindelig tangnål Latinsk navn: Labrus bimaculatus Engelsk navn: Deep snouted pipefish Orden: Nålefinnede fisk Familie: Nålefisk Almindelig tangnål findes på lavt vand i hele Danmark, især i de indre

Læs mere

Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010

Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010 Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010 INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, ZOOLOGISK MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm Varegruppering Til varegrupperingen benyttes brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).

Læs mere

L 22/178 I DA I Den Europiske Unions Tidende 26.1.2009 BILAG VI

L 22/178 I DA I Den Europiske Unions Tidende 26.1.2009 BILAG VI L 22/178 I DA I Den Europiske Unions Tide 26.1.2009 BILAG VI OPLYSN1NGER DER SKAI MEDDELES KOMMISSIONEN AF TREDJELANDSFARTØJER, DER HSKER I EF-FARVANDE Følgende oplysninger meddeles Kommissionen for De

Læs mere

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm Varegruppering Til varegrupperingen benyttes brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).

Læs mere

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm Varegruppering Til varegrupperingen benyttes brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).

Læs mere

7621/16 ADD 2 KHO/CHB/ks DGC 1A

7621/16 ADD 2 KHO/CHB/ks DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 2 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Hel fisk A E SO Hel fisk E 3 SO

Hel fisk A E SO Hel fisk E 3 SO Blækspr utte Hel fisk r r 60 2 0 0 2 10.482 221 0 0 3 6.715 198 0 0 135 4 0 0 2 39.171 804 0 0 3 33.592 638 0 0 SO 3 219 4 0 0 Hel fisk E 3 4.254 118 0 0 SO 3 637 49 0 0 Jomfruh ummer Østsjælland Hel fisk

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Fiskebestanden i Københavns Havn

Fiskebestanden i Københavns Havn Fiskebestanden i Københavns Havn 2009 Udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium i marts 2010. Konsulenter: Stig Rostgaard, Thomas Thaarup Andersen & Helle Jerl Jensen F I S K E Ø K O L O G I S K L A B

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets forordning

BILAG. til. forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapporten for årene 2008-2010

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapporten for årene 2008-2010 Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapporten for årene 2008-2010 DTU Aqua-rapport nr. 252-2012 Josianne G. Støttrup, Claus R. Sparrevohn, Hanne Nicolajsen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROP- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 8 final NNEX 3 PRT 2/4 BILG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

Havkat; almindelig havkat; stribet havkat (koteletfisk)

Havkat; almindelig havkat; stribet havkat (koteletfisk) Latinsk navn Abramis brama Acanthistius brasilianus Acanthocardia aculeata Acanthocybium solandri Acetes japonicus Acipenser baerii Acipenser gueldenstaedtii Acipenser ruthenus Acipenser stellatus Aequipecten

Læs mere

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering samlenotat for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13.-14. december 2010.

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering samlenotat for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13.-14. december 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 86 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 2. december 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Fiskeguiden WWF's guide til et mere miljøvenligt valg af fisk og skaldyr

Velkommen til Fiskeguiden WWF's guide til et mere miljøvenligt valg af fisk og skaldyr Velkommen til Fiskeguiden WWF's guide til et mere miljøvenligt valg af fisk og skaldyr De fleste af verdens fiskebestande er under pres Ifølge FN er over 58 procent af verdens fiskebestande fuldt udnyttede,

Læs mere

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapport 2011-2013

Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapport 2011-2013 Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber Nøglefiskerrapport 2011-2013 DTU Aqua-rapport nr. 286-2014 Af Louise D. Kristensen, Josianne G. Støttrup, Stine K. Andersen og Henrik

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 643 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2017

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3137. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 15.-16. december 2011 PRESSE

PRESSEMEDDELELSE. 3137. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 15.-16. december 2011 PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3137. samling i Rådet Landbrug og fiskeri 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 Bruxelles, den 15.-16. december 2011 Formand Marek SAWICKI Polens minister

Læs mere

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm

Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde under 12 cm Varegruppering Til varegrupperingen benyttes brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 X103, Store grube INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende

Læs mere

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik FAZER FOOD SERVICES Fiskepolitik Stærk holdning til brug af fisk og skaldyr I Fazer Food Services har vi en holdning til de madvarer, vi serverer for vore gæster. Vi erkender, at vi som markedsledende

Læs mere

L 61/10 Den Europæiske Unions Tidende

L 61/10 Den Europæiske Unions Tidende L 61/10 Den Europæiske Unions Tidende 11.3.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 201/2010 af 10. marts 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 om tilladelser til EFfiskerfartøjers

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

Fremmede fiskearter: Status og udvikling, betydning for vandmiljøet

Fremmede fiskearter: Status og udvikling, betydning for vandmiljøet Fremmede fiskearter: Status og udvikling, betydning for vandmiljøet Brun dværgmalle (Ameiurus nebolosus) Søren Berg, DTU Aqua, Silkeborg Fremmede fiskearter: Status og udvikling, betydning for vandmiljøet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den december 2006 P R E S S E

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den december 2006 P R E S S E Europaudvalget 2774 - landbrug og fiskeri Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 16325/06 (Presse 354) PRESSEMEDDELELSE 2774. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 19.-21.

Læs mere

LL. TORUP LAGERUDVI- DELSE BASELINEMONITERING

LL. TORUP LAGERUDVI- DELSE BASELINEMONITERING Til Energinet.dk Miljøstyrelsen Århus Kopi til Naturstyrelsen Ringkøbing DTU Aqua Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 LL. TORUP LAGERUDVI- DELSE BASELINEMONITERING -10 1 Revision 0 Dato 2011-06-27 Udarbejdet

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

RAPPORT TIL DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

RAPPORT TIL DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER RAPPORT TIL DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Fisk og naturkvalitet i vandløb RAPPORT TIL DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Fisk og naturkvalitet i vandløb RAPPORT UDARBEJDET FOR Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 760 endelig 2007/0260 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indberetning af statistiske

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

3. Årgang No. 1 Februar 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 1 Februar 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 1 Februar 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Danske Fiskeres Producentorganisation. Gældende mindste- og tilbagebetalingspriser pr. 1. januar 2009

Danske Fiskeres Producentorganisation. Gældende mindste- og tilbagebetalingspriser pr. 1. januar 2009 KULLER TILSVAR E 1 rmh. 1 og derover 5,95 5,95 5 ØRE A 1 rmh. 1 og derover 5,95 5,95 E 2 rmh. 0,57-1 5,95 5,95 A 2 rmh. 0,57-1 5,95 5,95 E 3 rmh. 0,37-0,57 5,13 5,13 A 3 rmh. 0,37-0,57 5,13 5,13 E 4 rmh.

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Vandets dyreliv - fisk H310 SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) 1. sal og Danmarkshallens afsnit om Havet Margit Sørensen og Henrik Sell, Naturhistorisk

Læs mere

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006 NOTAT TIL ÅRHUS AMT Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 Å R H U S A M T Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 UDARBEJDET FOR Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Alle 1 Tlf. 89 44 66 66 Rekvirent:

Læs mere