Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed"

Transkript

1 Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet den 20. juni 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Den politiske vision Status på ungeområdet Visioner og mål i ungeplanen Den nuværende aktiveringsindsats Nye initiativer i ungeindsatsen Økonomi...16 Bilag 1: Overblik over antal og indsats for unge årige

4 1. Den politiske vision Den kraftigt stigende ungdomsarbejdsløshed er en af de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i Danmark. Fredensborg Kommune ønsker at gå forrest i bestræbelserne på at få nedbragt ungdomsarbejdsløsheden. Politisk er der derfor formuleret en vision om, at kommunen skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i Danmark. En intensiveret bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden skal ses i sammenhæng med kommunens fremtidige aktiveringspolitik. Byrådet valgte i maj 2011 en ny aktiveringsstrategi den virksomhedsrettede aktiveringsstrategi. Herved blev der frigjort 2,5 mio. kr. i det nuværende aktiveringsbudget, der er blevet øremærket til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Det er disse 2,5 mio. kr., der er udgangspunktet for at kunne realisere en ny strategi for ungeindsatsen. Ungeplanen består af fem afsnit. Første afsnit indeholder den politiske vision. Afsnit 2 giver en status på ungeområdet fra marts I afsnit tre følger en beskrivelse af principperne i Ungeplanen. Afsnit 4 indeholder en beskrivelse af den nuværende aktiveringsindsats i Fredensborg Kommune. De fire første afsnit leder frem til det femte og sidste afsnit, der beskriver de nye initiativer i ungeindsatsen og som skal medvirke til, at Fredensborg Kommune kan opnå den politiske vision om Danmarks laveste arbejdsløshed. 2. Status på ungeområdet Kommunen havde i marts måned 2011 i alt 298 unge mellem år jf. tabel 1 på offentlig forsørgelse. Herudover er der omkring 85 unge mellem år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse, men følger et aktivt forberedende og udviklende forløb i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUØ). 1 Kommunen har leveret de bedste resultater på ungeområdet i Østdanmark i Ledighedsudviklingen for unge under 30 år er stagneret i kommunen i 2010, mens den er steget med knap 20 pct. i Østdanmark. 2 De gode resultater betyder, at den indsats, der allerede er etableret, bør fortsætte. Tabel 1: Ungemålgruppen i Center for Job og Ydelse, marts 2011, samt udviklingen i forhold til året før Fredensborg Marts 2010 Antal Marts 2011 Udvikling fra i % Fredensborg Østdanmark - Dagpengemodtagere ,5% 0,8% - Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) ,8% -15,6% - Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2-3) ,7% 23,5% Jobcentrets samlede målgruppe ,6% 1,7% Kilde: Jobindsats.dk Tabel 1 viser, at Fredensborg Kommune har 298 unge ledige under 30 år på dagpenge og kontanthjælp. Det seneste år er ledigheden for unge i kommunen generelt faldet med undtagelse af gruppen af dagpengemodtagere, hvor der har været en betydelig stigning (23,5 pct. fra marts 2010 til marts 2011). I gruppen af unge i matchkategori 2 og 3, har der har været en begrænset stigning (1,7 pct.). Der har været et samlet fald på 3,6 pct. fra marts 2010 til marts Kommunen har igennem 2010 været det bedste jobcenter i 1 Se tabel 2 på side 4: Status unge mellem år i UUØ i maj måned Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark, 4. kvartal

5 Østdanmark på ungeområdet, og har modsat øvrige kommuner i Østdanmark oplevet et direkte fald det seneste år. 3 Her følger status på de 85 unge mellem år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som følger et aktivt forberedende og udviklende forløb i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUØ). Tabel 2: De årige som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse i Fredensborg Kommune (maj 2011) Aktiviteter under Ungdommens Uddannelsesvejledning Antal Forberedende og udviklende aktiviteter: Arbejde deltid 11 Arbejde - fuld tid 14 Daghøjskole 1 Håndarbejds- og husholdningsskoler 1 Ophold i udlandet 12 Praktik i ungevejledningen 28 Produktionsskole 4 VUC AVU niveau 2 VUC HF niveau 3 Øvrige uddannelser og kurser 1 Forberedende og udviklende aktiviteter i alt 77 Midlertidige aktiviteter: Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven 1 Ledig 4 Offentlig forsørgelse 2 Sygdom 1 Midlertidige aktiviteter i alt 8 Unge mellem år som ikke har en ungdomsuddannelse 85 Nedenstående tabel 3 viser, at der er et stort flow i gruppen af ledige unge under 30 år i kommunen. Der har i 2010 været 724 unge borgere, der har modtaget en beskæftigelsesrettet indsats i Kommunen. Det største flow omhandler de arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og dagpenge, mens ledige kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed har haft et markant mindre flow. Dette viser, at unge på dagpenge typisk kun er på forsørgelse i ca. 3 måneder og at kontant- og starthjælpsmodtagere typisk er på forsørgelse i ca. 4 måneder. Unge med andre problemer end ledighed (match 2 og 3) er derimod typisk på forsørgelse i lidt over et halvt år. Nogle i længere og nogle i kortere varighed på offentlig forsørgelse. 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark, 4. kvartal

6 Tabel 3: Flow i ungemålgruppen i 2010 Fredensborg Gennemsnitligt antal Samlet antal berørte borgere på de borgere fordelt på enkelte ydelsesgrupper målgrupper i året * - Dagpengemodtagere Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2-3) Jobcentrets samlede målgruppe * Tallene i kollonen viser, hvor mange borgere der har modtaget den enkelte ydelse i kortere eller længere tid igennem Kilde: Jobindsats.dk 3. Visioner og mål i ungeplanen Følgende visioner og mål indgår i kommunens ungestrategi: 1. Den laveste ungdomsarbejdsløshed i Danmark (ny) De unge er den målgruppe, der er højest prioriteret i kommunens beskæftigelsespolitik. Der er blevet formuleret en ny politisk vision om, at kommunen skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i Danmark. 2. Alle unge skal være i et aktivt forløb i kommunen eller hos andre aktører (ny) Alle unge mellem år skal have et målrettet og individuelt forløb, der skaber den forandring, der fører til uddannelse eller job. Alle unge får tilknyttet en gennemgående medarbejder, der skal være med til at sikre en koordinerende og sammenhængende indsats for den unge i kommunen. UUØ har vejledningsansvaret for unge mellem år, mens Center for Job og Ydelse har ansvaret for unge mellem år. Center for Familie, Unge og Integration har medansvar for socialt udsatte unge mellem år procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse (ny) Det er kommunens politiske vision, at der skal iværksættes de fornødne tiltag som skal sikre, at minimum 95 procent af alle kommunens unge har en ungdomsuddannelse. Alle skoler skal i samarbejde med UU-Øresund sikre, at alle unge ved overgangen fra 9. eller 10. klasse får udarbejdet en uddannelsesplan. Denne uddannelsesplan skal indeholde: a) Elevens mål for uddannelse efter grundskolen b) Elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der fører frem til, at eleven bliver uddannelsesparat c) UU-vejlederens vurdering af elevens uddannelsesparathed Skolerne skal desuden i et samarbejde med UU-Øresund sikre, at alle unge, hvor der vurderes at være behov for en særlig indsats i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse, skal have udpeget en tovholder. Tovholderen skal sørge for at indkalde forældre og elev til møde sammen med relevante fagpersoner. På dette møde aftales og udarbejdes en undervisnings- og handlingsplan for det videre skoleforløb. Disse elever udpeges ved en konference i foråret i 8. klasse. 4. Særligt forløb for unge, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse (ny) Center for Skoler og Dagtilbud skal i samarbejde med Center for Familie, Unge og Integration, UU-Øresund og Center for Job og Ydelse udarbejde forslag til et tilbud til de 6

7 unge, der enten ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller er faldet fra en ungdomsuddannelse. Målet for tilbuddet skal være at opkvalificere de unge, fagligt såvel som personligt, så de har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 5. Flere ledige skal gå fra ufaglært til faglært (skærpelse) Finanskrisen og den økonomiske afmatning har fjernet tusindvis af ufaglærte jobs permanent fra arbejdsmarkedet. Derfor skal flere ledige gå fra ufaglært til faglært beskæftigelse. Kommunen skal i højere grad visitere ledige ufaglærte til uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler end til vejledningsforløb hos aktører. 6. Jobhuset udgør grundstenen i kommunens aktiveringstilbud (skærpelse) Jobhuset skal først fyldes op før anvendelse af private aktører på kontanthjælpsområdet. Der vil dog altid være behov for typer af forløb, som Jobhuset ikke tilbyder, og det er samtidig sundt for spredningen og fleksibiliteten i kommunens aktiveringstilbud, at der både anvendes private tilbud og tilbud, som kommunen selv står for. Uanset om der er tale om egne eller private tilbud, skal indsatsen kunne måles og evalueres Målrettet virksomhedsaktivering er højt prioriteret (skærpelse) Flere unge skal i virksomhedsaktivering, men de skal i højere grad målrettes den unges egne behov og ønsker. Virksomhedspraktik skal målrettes den unges uddannelses- og jobplan. Ingen unge skal placeres i længerevarende virksomhedspraktik, der fungerer som et kommunalt aktiveringsprojekt, der fastholder den unge i ledighed. Virksomhedsaktivering etableres i sammenhæng med uddannelsesplan med fokus på hurtigt udslusning fra virksomhedspraktik til ordinær uddannelse og job. 8. Hurtigt i gang til alle unge mellem år (ny) Alle unge uanset ydelsesgruppe og matchkategori skal tilbydes hyppige og motiverende jobsamtaler, indtil jobplan er udarbejdet. Center for Job og Ydelse vil derfor implementere Hurtigt i gang for alle unge og i mindre omfang standard straksaktivering. Det hænger sammen med, at jobsamtaler skal mønstre konkrete mål og igangsætter en indsats, der er målrettet borgerens individuelle behov. 9. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde i kommunen (ny) Administrationen skal implementere en tværgående konstruktion, der systematisk overvåger, koordinerer og sikrer en sammenhængende ungeindsats i kommunen. Der skal udarbejdes løbende ledelsesinformation til relevante politiske udvalg, så både administrationen og politikerne kan følge ungeudviklingen tæt. Det omhandler forskellige centres ungeindsats. Herunder UUØ, Jobcentrets ungeteam, Socialpsykiatrien, Center for Familie, Unge og Integration, Center for Skole og Dagtilbud m.m. Det er ligeledes vigtigt, at der på udførerniveau bliver nedsat en arbejdsgruppe af de personer, der rent faktisk skal samarbejde omkring de unge. På den måde kan der hurtigt gribes ind, hvis samarbejdet ikke fungerer. 10. Administrationen har løbende pligt til at tilpasse ungeindsatsen (skærpelse) Administrationen skal løbende tilpasse og tilrette ungeindsatsen efter konjunkturer, forandringer i målgrupper, efterspørgslen på arbejdskraft, effekten og økonomien i tilbudsviften m.m. 4 I den anledning udbygges ledelsesinformationen med implementering af det webbaserede evalueringsredskab Rambøll-Modellen hos alle aktører. Der implementeres også resultatstyring på væsentlige nøgletal fra medio

8 4. Den nuværende aktiveringsindsats Allerede i dag har Fredensborg Kommune en række forskellige indsatser og aktiviteter, der skal medvirke til at nedbringe ledigheden blandt de unge. Fredensborg Kommune har en aktiv beskæftigelsespolitik på ungeområdet, men yderligere indsats kan øge muligheden for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i kommunen. Tabel 4: Oversigt over aktivering maj måned 2011 (CPR-niveau) Fredensborg Aktive Passive Friholdte - Dagpenge Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 3) I alt * Øjebliksbillede på CPR-niveau, pr. 16. maj Tallene er ca. tal. Kilde: Arbejdsmarkedsportalens søgelister. Som det fremgår af tabel 4, er 198 unge ledige i aktivering, mens 128 personer er passive og 46 ledige er friholdte grundet sygdom eller barsel. De fleste jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) er i aktivering, mens over halvdelen af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) er i aktivering. På dagpengeområdet er lidt under halvdelen aktive. Derudover har kommunen 85 unge, der hverken har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUØ) har vejledningsansvaret og handleforpligtelse til at få unge mellem år i uddannelse eller sekundært i job. UUØ har en aktiv indsats for de unge mellem år, hvor størstedelen har et aktivt forberedende og udviklende forløb. UUØ vil fra ultimo maj måned 2011 fremvise en overbliksliste over indsatsen på CPR-nummer niveau. Denne ledelsesinformation vil blive ajourført hver 14. dag af UUØ og vil fremadrettet indgå i Arbejdsmarkedsudvalgets ledelsesinformation Arketyper og beskæftigelsesindsatser Kommunen har meget forskellige unge, der kræver en differentieret og individuel beskæftigelsesindsats. Kommunens unge kan opdeles i følgende syv arketyper: Tabel 5: Arketyper 2011 (helårspersoner) Arketyper Antal Kort karakteristik årige unge 85 Ingen uddannelse eller ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Forløb i UUØ, bortfald, ringe skolekundskab og stor risiko for at havne på kontanthjælp ved det 18. år. Utilpassede unge år Match 2-3 Psykisk sårbare unge år Match Nydanskere, misbrugere, kriminalitetstruet, boligløse, mænd, ringe skolekundskaber, lever i parallelsamfund, oplever udstødelse og har svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 60 Psykiske lidelser, ofte ingen uddannelse, økonomiske vanskeligheder, isolation, lavt selvværd, samlivsproblemer, flere mødre og mangelfuldt socialt 8

9 Ungdomsuddannelse år Match 1 kontanthjælp Ingen ungdomsuddannelse Match 1 kontanthjælp Ufaglærte unge år Kontanthjælp A-kasse Uddannede unge år A-kasse I alt 377 netværk. 40 Uddannelsesparate, mangler læreplads, tvivlsomme og usikre på fremtidig uddannelse, fastlåste, har svært ved at overskue deres situation, søger også job. 40 Bortfald fra ungdomsuddannelser, ofte af flere omgange, urealistiske ønsker til fremtidige uddannelsesvalg, umodne i valg og ønsker, mange kvinder. 82 Permanent udrensning af ufaglærte jobs grundet finanskrisen, fra bygge- og industrifag, servicefag, kontorfag, stigende langtidsledighed, arbejdsidentiteten truet, voksende frustration, fastlåste, kamp om jobs. 20 Lang videregående uddannelse, erhvervsuddannelser, stigende langtidsledighed, både lav tilknytning og erhvervserfaring, stor motivation, mange mænd, fleksibilitet, mobilitet, kamp om ledige jobs. Der er et stort flow af unge ledige, men med stigende langtidsledighed og marginalisering fra det danske arbejdsmarked - især ufaglærte og sårbare unge. Overordnet set afhænger beskæftigelsesindsatsen af, hvilken ydelsesgruppe de unge tilhører (dagpenge eller kontanthjælp). Dernæst tager beskæftigelsesindsatsen udgangspunkt i de unges behov, ønsker og muligheder, hvor der i samarbejde med den unge skal opstilles konkrete og progressive mål, der fører til uddannelse og job. Kommunen anvender en række forskellige redskaber som jobsamtaler, vejledning- og opkvalificering, virksomhedspraktik, social- og sundhedsfaglige tilbud, løntilskud og ordinære uddannelsesforløb. Aktiveringsindsatsen omfatter anvendelse af en række forskellige aktører som Jobhuset, Integro, JobVision, JobDK, Markmann, Hartmanns og Contra. De ledige unge visiteres også til kortere- og længerevarende uddannelsesforløb på erhvervs- og uddannelsesinstitutioner, såsom Erhvervsskolen Nordsjælland, VEU-center (Voksen- og Efteruddannelsescenter) m.m. Her følger kort en beskrivelse af den nuværende indsats: Center for Job og Ydelse har et specialiseret ungeteam på kontanthjælpsområdet, der ikke omfatter unge dagpengemodtagere. Det specialiserede ungeteam har tæt samarbejde med aktører, socialpsykiatrien m.m. Alle unge nyledige kontanthjælpsmodtagere bliver straksaktiveret. De henvises til et afklarings og aktiveringsforløb, der ifølge loven skal have en varighed på 26 uger. Jobhuset har virksomhedsaktivering og virksomhedscentre, samt fire forskellige vejledningsforløb; InZatsen (utilpassede unge), Ungestifinder (match 2), Ung Start (nyt tilbud for unge match 1) og Serviceholdet (snerydning/havearbejde for unge). De unge henvises til målrettede uddannelsesaktivering og kortere - og længerevarende uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler. Alle unge dagpengemodtagere møder til jobsamtaler i Center for Job og Ydelse. De unge modtager uddannelsesvejledning, erhvervsrettet uddannelsesforløb, henvises til aktører m.m. De unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har en lang videregående uddannelse, skal ifølge lovgivningen inden for den første måned af deres ledighedsperiode udlægges til anden aktør i 52 uger. 9

10 Dagpengemodtagere uden lang videregående uddannelse skal senest inden for den første måned af deres ledighedsperiode henvises til et aktivt tilbud i 26 uger. De unge tilbydes social- og sundhedsfaglig behandling hos private aktører, der tager udgangspunkt i de unges særlige vanskelige problematikker angst, depression m.m. 5. Nye initiativer i ungeindsatsen Fredensborg Kommune oplever en række udfordringer, hvad angår indsatsen over for de arbejdsløse unge. I fastlæggelsen af de nye initiativer, som skal medvirke til, at Fredensborg Kommune opnår Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed, skal der derfor tages hensyn til de nuværende udfordringer. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har finansieret en analyse af de unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere (Discusanalysen). Analysen peger på, hvilke initiativer der kan igangsættes, så de unge hurtigst muligt kommer væk fra passiv forsørgelse. Analysen giver herudover nogle eksempler på idealtyper af de ledige unge. Der er udfordringer forbundet med, at der ikke tidligt nok afholdes afklaringssamtaler med nyledige unge. Herved risikeres, at den unge bliver placeret i et tilbud, som ikke matcher den unges behov. Der arbejdes endvidere, ifølge Discusanalysen, ikke tilstrækkeligt med uddannelsesafklaring og uddannelsesforberedelse for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, før de unge påbegynder uddannelse. Ungegruppen er ikke en homogen størrelse, og derfor bør der i højere grad tænkes i differentierede tilbud og indsatser end hidtil. Discusanalysen peger på, at der er behov for koordinering af ungeindsatsen. Nogle grupper af unge har behov for, at der sker en koordinering af indsatsen omkring især rådgivning om bolig og økonomi, psykiske vanskeligheder og misbrug og kriminalitet. Pga. medarbejdernes manglende indsigt i hinandens lovgivningsmæssige råderum, oplever medarbejdere og unge, at de unge har fået forkerte eller tvetydige oplysninger om rettidighed og pligter. Det opleves endvidere, at der i nogle sager arbejdes i forskellige retninger. De unge har ofte problemer med at navigere i det kommunale system og henvender sig derfor ofte til den medarbejder, som de har den bedste relation til. I øjeblikket bruger medarbejderne således mange ressourcer på at vejlede den unge om emner, som de ikke har nok viden om, og der mangler derfor en højere grad af formaliseret koordinering mellem forskellige afdelinger i kommunen i de konkrete sager. I dag har rådgiverne i Jobcentret ikke ressourcer til at være de unge dagpengemodtagere behjælpelige med at finde virksomhedstilbud og derved opretholde en virksomhedsrettet indsats for denne gruppe. Herved risikeres, at denne gruppe af ledige, der ellers har en uddannelse og ofte er parate til at varetage et arbejde, ikke får et relevant tilbud. I det følgende beskrives de nye initiativer og de handlinger, der er brug for Styrkelse af kommunens ungeteam Jobkonsulenterne skal i højere grad kunne følge de enkelte unge meget tæt og hjælpe dem videre med uddannelse og job. Derfor udvides kommunens ungeteam med to jobkonsulenter. Det har været en stor succes at implementere et specialiseret ungeteam i april De to nye jobkonsulenter kommer til at indgå i det specialiserede ungeteam. Der etableres en mindre organisationstilpasning, hvor de ledige unge dagpengemodtagere (knap 120 borgere) også fremadrettet indgår i det specialiserede ungeteam. Herved opnås fordele ved yderligere specialisering og sammenhæng i ungeindsatsen. 10

11 Der skal anvendes en ny metode med hurtigt i gang, hvor de unge nyledige modtager jobsamtaler inden for den første uge. Jobsamtalerne skal være motiverende og hyppige, indtil der er udarbejdet en konkret og individuel uddannelses- eller jobplan. Den unge skal have tilknyttet én jobkonsulent i det specialiserede ungeteam, som også er den unges indgang til kommunen i alle spørgsmål. Den tilknyttede jobkonsulent kommer til at fungere som tovholder på den unge, og det er hensigten, at den unge og jobkonsulenten får et fortroligt og tæt kontaktforløb, mens den unge er tilknyttet kommunens ungeindsats. Jobkonsulenterne skal endvidere frigive tid til, at der bliver oprettet et mere formaliseret samarbejde med Jobhuset, private aktører, UUØ, uddannelsesinstitutionerne, erhvervsskoler, øvrige centre i kommunen m.m. Der skal etableres et mere formaliseret samarbejde med UUØ, der har meget viden om de unge, som jobkonsulenterne kan bruge i forbindelse med udarbejdelsen af de unges jobplaner med uddannelsesperspektiv. I forbindelse med unge, der er frafaldstruede eller allerede er frafaldet uddannelse, bør UUØ varsle Jobcentret med henblik på at etablere et relevant tilbud fra Jobcentrets side, der kan modvirke frafald eller hurtigt samle den unge op. De to ekstra jobkonsulenter skal også medvirke til at forbedre den virksomhedsrettede indsats for dagpengemodtagerne i form af virksomhedstilbud samt sørge for, at de unge hurtigt kommer i virksomhedsaktivering via flere partnerskabsaftaler. En anden opgave kan være at etablere et ungeprojekt i det nye frivillighedscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er endnu ikke etableret et formaliseret samarbejde mellem UUØ og kommunen om de unge mellem år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Kommunen vil undersøge fordele og ulemper omkring placeringen af indsatsen for disse unge, hvor UUØ har ansvaret. Det er anbefalingen, at denne udredning også indgår i arbejdsgruppen med centerchefer. Der iværksættes endvidere en rekonstruering af de organisatoriske rammer for samarbejdet mellem Fredensborg og Helsingør Kommune. På den baggrund bliver der udarbejdet et fælles forslag med en ambition om at danne en ny politisk ramme, der omfatter viften af tilbud til aldersgruppen +15 årige. Det omfatter eksempelvis UUØ, produktionshøjskolen og 11. klasse som en mulig ny overbygning i forlængelse af 10. klasse. Der udarbejdes i første omgang et kort idéoplæg, der indeholder tanker og forslag til initiativer til virkeliggørelse af ambitionen. Et ideoplæg, der udarbejdes af de to kommuner i fællesskab. På den korte bane vil administrationen i dialog med Helsingør Kommune og ledelsen på UUØ gøre en ekstra indsats for, at bestyrelsesarbejdet i UUØ kommer i gang igen, og at der tilvejebringes de data om de unge, der er behov for. UUØ kommer derved til at indgå som et endnu større aktiv i de initiativer, der allerede ligger på tegnebrættet. Alt sammen initiativer, der også tager afsæt i Arbejdsmarkedsudvalgets temadrøftelse for at opnå Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed Styrkelse af det forebyggende arbejde i skolerne En styrkelse af det forebyggende arbejde i skolerne medfører en række forebyggende initiativer, der dels allerede er, og dels skal etableres i et samarbejde mellem skolerne og UU-Øresund, og som skal medvirke til: A) at de unge, der forlader folkeskolen har fået tilegnet sig de faglige og sociale færdigheder, som det i dag kræves af de unge, hvis de skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 11

12 B) at der i folkeskolens 9. og 10. klasse etableres en særlig tilrettelagt indsats for unge, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. C) at der i kommunen er en mentorordning for udvalgte elever i 9. og 10. klasse, der skal i gang med en ungdomsuddannelse. Mentorordningen er for de elever, der af deres vejleder vurderes til at kunne have udbytte af mentorstøtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. D) at muligheden for etablering af flere erhvervspraktikker i folkeskolen udnyttes. En ændring i folkeskoleloven har givet mulighed for dette. Skolens leder kan med inddragelse af UU-Øresund tilbyde elever med særlige behov et undervisningsforløb i 8. og 9. klasse. Det skal være et forløb, hvor praktik og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted både på og uden for skolen. E) at vejlederne på de enkelte skoler gennemfører UEA undervisningen på klassetrin. F) at vejlederne fra UU-Øresund koordinerer og gennemfører vejledningen om valg af uddannelse og erhverv på 7. klassetrin. Vejledningen foregår individuelt samt i grupper. G) at vejlederne fra UU-Øresund koordinerer og gennemfører vejledningen af eleverne i 8. klasse. Vejledningen skal indeholde minimum en individuel samtale. H) at forældrene på klassetrin orienteres om UEA undervisningen, vejledningsaktiviteter samt arbejdet med uddannelsesplanen. Det er vigtigt, at forældre til elever med særlige behov samt øvrige relevante fagpersoner inddrages gennem hele forløbet. I) at skolerne i et samarbejde med UU-Øresund sikrer, at alle unge, hvor der vurderes at være behov for en særlig indsats i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse, skal have udpeget en tovholder klassesforløb på Erhvervsskolen Nordsjælland I forbindelse med Ungepakke 2 er der udarbejdet et supplerende 10. klassesforløb på Erhvervsskolen Nordsjælland som start august Forløbet henvender sig til fagligt svage unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring om uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Forløbet foregår på Erhvervsskolen Nordsjælland i Helsingør og kan afsluttes med afgangsprøver på 9. eller 10. klassesniveau i dansk, matematik og engelsk. Forløbet er samtidig en introduktion til erhvervsskolens grundforløb. Dette tilbud kan ikke erstatte tilbuddet om et ordinært 10. klassesforløb Koordineret undervisnings-/praktikforløb (11. klasse) Der foreslås oprettet et lokalt koordineret undervisnings-/praktikforløb for unge med social og uddannelsesmæssig svag baggrund, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De unge, der ikke kan eller skønnes at kunne gennemføre et ordinært forløb, visiteres løbende og udsluses, når der er fundet et meningsfyldt videre forløb. Eksempelvis et EGU-forløb. Tilbuddet tænkes oprettet under Ungdomsskolelovgivningen Styrket tværfagligt samarbejde i kommunen Der er behov for at styrke koordineringen og samarbejdet mellem de forskellige centre i Fredensborg Kommune, der har med ungeindsatsen (15 29 årige) at gøre. Det foreslås, at de relevante centerchefer etablerer en styregruppe, der skal udarbejde et forslag til, hvordan samarbejde, koordinering, resultatstyring og ledelsesinformation kan tilvejebringes i kommunens samlede ungeindsats for de årige. Styregruppen består af centerchefer fra Center for Familie, Unge og Integration, Center for Skoler og Dagtilbud, Center for Ældre og Handicap og Center for Job og Ydelse. 12

13 Styregruppen skal eksempelvis beskrive fordele og ulemper ved etablering af et egentligt ungesekretariat med repræsentanter fra de relevante centre i kommunen. Herunder skal styregruppen drøfte, hvorledes de boligsociale indsatser i Nivå og Kokkedal skal samtænkes og styres i kommunens ungeindsats for de årige. Det samme gælder øvrige projektrelaterede ungeindsatser, såsom partnerskabsaftalen med Integrationsministeriet. Overblik over ungemålgruppen og ungeindsatsen Gennem en styrket koordinering og styrket samarbejde kan der skabes et samlet overblik over de unge i kommunen. I tabellen og diagrammet nedenfor ses fordelingen af de unge, der figurerer i kommunens systemer medio og ultimo maj Tallene er ikke fuldstændigt sammenlignelige, da der for Center for Job og Ydelse gælder, at der er tale om fuldtidspersoner, mens der for de andre centre gælder, at der er tale om øjebliksbilleder på CPR-niveau. Der kan desuden være det forhold, at flere unge går igen mellem centrene, ligesom de unge, der er tilknyttet UUØ, også vil figurere hos kommunens forskellige centre. I bilag 1 til denne ungeplan er de enkelte centres ungemålgrupper, placering og indsats over for de unge oplistet i skemaer. Tabel 6: Fordeling af unge mellem kommunens centre og UU-Øresund Centre i kommunen og UU-Øresund Antal Procent Center for Skole og Dagtilbud Center for Job og Ydelse Center for Ældre og Handicap Center for Familie, Unge og Integration UU-Øresund (15-17 årige som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse) 85 2 Unge (15-24 årige) i gang med en ungdomsuddannelse Unge i alt Diagram 1: Fordeling af unge mellem kommunens centre og UU-Øresund Center for Skole og Dagtilbud Center for Job og Ydelse 40% 42% Center for Ældre og Handicap Center for Familie, Unge og Integration 2% 4% 4% 8% UU-Øresund (15-17 årige som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse) Unge (15-24 årige) i gang med en ungdomsuddannelse 13

14 Af tabel og diagram fremgår, at Center for Skole og Dagtilbud har størstedelen af de unge i kommunen, der modtager en indsats, 42 pct. Indsatsen består af undervisning, der foregår på kommunens folkeskoler, privatskoler, specialskoler, andre kommuners skoler o. lign. Center for Job og Ydelse har indsatser over for de unge på dagpenge og kontanthjælp, og således for målgruppen årige. Center for Job og Ydelse har ca. 8 pct. af de unge, der modtager en indsats i kommunen. De unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er placeret hos aktører, såsom Jobhuset, Erhvervskolen Nordsjælland, VEU, øvrige uddannelsesinstitutioner, Integro, Contra, Hartmann og Markmann. De unge modtager indsatser i form af vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik, jobsamtaler, ordinære uddannelser, løntilskud og social- og sundhedsfaglige tilbud. Der er tale om differentierede målgrupper af unge, også inden for de enkelte matchkategorier, hvorfor indsatsen skal målrettes de unges konkrete behov, ønsker og barrierer. Center for Ældre og Handicap har indsatser over for hele ungemålgruppen, dvs årige og har ca. 4 pct. af målgruppen. Center for Ældre og Handicap har indsatser over for unge i form af misbrugsbehandling (ambulant-, dag- eller døgnbehandling), STU-forløb, individuel støtte og kontakt fra socialpsykiatrien, socialpædagogisk støtte 85 samt unge i midlertidigt og længerevarende botilbud. Center for Familie, Unge og Integration har ca. 4 pct. af de unge i målgruppen årige. De unge får indsatser i form af anbringelse, uddannelse, afklaringsforløb, undervisning, aktivering, misbrugsbehandling, motivationsforløb og ufaglært arbejde. Desuden varetager Center for Familie, unge og Integration partnerskabsaftalen med Integrationsministeriet, hvor indsatserne ligger på ungdomsskolen. UU-Øresund varetager uddannelsesvejledning for en stor del af de unge, der modtager forskellige indsatser fra kommunen. UU-Øresund har ansvaret for de 85 unge, der ikke har en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Herudover har UU- Øresund vejledningspligt over for samtlige elever i 7., 8. og 9. klasse. Berøringsfladen er således betydelig større end de 2 pct., der i øjeblikket fremgår af tabel og diagram. En stor del af de unge i kommunen går på en ungdomsuddannelse. Der er således pr. 1. marts unge på erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser eller andre ungdomsuddannelser Fra ufaglært til faglært i uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler At de unge skal gå fra ufaglærte til faglærte er en væsentlig politisk vision i Fredensborg Kommune. De unge skal i højere grad placeres direkte i uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler frem for i vejledningsforløb hos aktører. Ved at visitere de unge direkte i uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler oplever de unge at være sammen med andre unge i et ungt uddannelsesmiljø, der skal motivere og inspirere og dermed øge de unges muligheder for uddannelsesparathed og gennemførelse af uddannelse. Her har de unge også mulighed for at deltage i afklarende grundforløb med mulighed for at afklare deres fremtidige vej i uddannelsessystemet før de vælger uddannelsesretning. Erhvervsskolerne og udannelsesinstitutioner har den fornødne ekspertise og viden om uddannelsesretninger samt adgang til de vigtige elevpladser. Endvidere tilbydes der støttende foranstaltninger såsom mentorordninger, elevnetværk m.m. En række af de unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 har kompetencerelaterede barrierer i form af læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Der mangler i øjeblikket et koordineret samarbejde mellem Center for Job og Ydelse og VUC og Erhvervsskolen om test af disse færdigheder samt efterfølgende tilrettelæggelse af undervisning. Det kan i den sammenhæng overvejes, om Center for Job og Ydelse selv skal foretage disse test, mens undervisningen skal formaliseres med uddannelsesinstitutioner. 14

15 5.8. Konsulent til efterværn Kommunen har etableret flere mentorordninger på virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i Jobhuset, men der efterlyses etablering af efterværn for de svage unge i kommunen. Der ansættes en konsulent som efterværn 5 for de unge kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2. De unge har ofte brug for en ekstra støtte, da de typisk har længerevarende problemstillinger, der ikke ophører efter et vejledningsforløb, praktik eller uddannelse. Da de unge samtidig ofte står uden netværk både i form af forældre og længerevarende venskaber, så er støtten og opbakningen til de unge sparsom, hvis de unge kommer ud i personlige problemer og dilemmaer. Ved oprettelsen af et efterværn skal der lægges vægt på, at den unge bliver i stand til at fungere på egen hånd. Den unge skal gradvist lære at tage ansvar for sig selv og sine handlinger for derved at blive i stand til at fungere i en normal hverdag, hvor der ikke tages specielle hensyn eller vises speciel forståelse over for den unge. Gennem et efterværn lærer den unge at agere og blive fastholdt i både de lette og svære ting. Herved undgås det, at den unge dropper ud, og skal starte forfra igen og igen med nye nederlag i bagagen. Fremadrettet kan man forestille sig, at medarbejderen får til opgave at fremskaffe rollemodeller. Det vil sige unge, der tidligere har haft problemer med at gennemføre uddannelser og job, og som nu kan fortælle en positiv historie Opsamling på øvrige ungeindsatser i kommunen I dette afsnit præsenteres en række nye initiativer, der ligeledes skal medvirke til opfyldelse af kommunens nye politiske vision om landets laveste ungdomsarbejdsløshed. Borgmesterbreve til unge når de forlader folkeskolen, samt ved det 18. år. Myndighedsindehaver sender brevet. Kommunens fundraisingssekretariat skal prioritere at søge midler til særligt sårbare unge uden for arbejdsmarkedet. Projekter under Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) målrettes unge. Det kræver, at LBR medlemmer godkender ungeprojekter. Der er på nuværende tidspunkt stor vilje hos LBR til at fokusere på de unge. Administrationen lægger projektforslag op til LBR. Udnyttelse af muligheder i frikommuneforsøget. Der afholdes en idédag blandt medarbejderne i Center for Job og Ydelse i efteråret Forslag til frikommuneforsøg forelægges til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget i december UUØ etablerer et detaljeret dataoverblik (på CPR-niveau) over de unge årige ultimo maj Dataoverblikket bliver efterfølgende opdateret hver 14 dag. Det vil indgå i ledelsesinformation i Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget hver måned. 5 Efterværn er en foranstaltning, hvor en medarbejder støtter og hjælper den unge til at fastholde et uddannelsesforløb samt at fastholdelse i job. Dette sker ved forskellige pædagogiske indsatser, hvor efterværnet tager kontakt til den unge. Det kan være telefonisk og personlig kontakt med den unge omhandlende f.eks. fremmøde, interaktionen med undervisere, ledere, andre unge og kolleger, kontakten til sundhedsvæsenet, behandlingsforløb mv. 15

16 6. Økonomi Ved byrådets vedtagelse af den nye virksomhedsrettede aktiveringsstrategi, blev der øremærket 2,5 mio. kr. til en styrket ungeindsats. Ovenstående initiativer vil føre til at ressourcerne prioriteres som vist i nedenstående tabel 7. Tabel 7: Overslag over udgifter til den nye forstærkede ungeindsats Aktivitet Udgift Indsats Ansættelse af to jobkonsulenter kr. Dagpenge indgår i specialiserede ungeteam Hurtigt i gang for alle ledige under 30 år Hyppige ugentlige jobsamtaler Tæt samarbejde med aktører, centre m.m. Direkte visitation til uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler Ansættelse af konsulent til efterværn for unge i matchkategori kr. Ekstra støtte til unge i matchkategori 2 der fortsætter efter endt vejledningsforløb, praktik eller uddannelse Gradvis udslusning af den unge, så denne lærer at tage ansvar for sig selv Fastholdelse og støtte til den unge, så yderligere nederlag undgås Erhvervsrettet uddannelse kr. Fra ufaglært til faglært Korterevarende uddannelsesforløb på erhvervsskoler, produktionsskoler o. lign. Mere uddannelsesaktivering I alt kr. 16

17 Bilag 1: Overblik over antal og indsats for unge årige I det følgende ses overbliksskemaer over antal og indsatser for de unge. Skemaerne er opdelt efter center, hvorfor der forekommer forskelle i, hvordan de unge er grupperet i målgrupper. 1. Center for Job og Ydelse I skemaet nedenfor ses de unge tilknyttet Center for Job og Ydelse. Tallene er fra marts 2011 og kan genfindes i tabel 1. Tabel 7: Oversigt over antal og indsats i Center for Job og Ydelse Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge Dagpengemodtagere 100 Private aktører: Integro Contra Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2-3) I alt 298 Erhvervsskoler, uddannelsesinstitutioner o. lign. 79 Jobhuset Hartmann 119 Jobhuset Hartmann Integro Markmann Vejledning Opkvalificering Virksomhedspraktik Jobsamtaler Ordinære uddannelser Løntilskud Vejledning Opkvalificering Virksomhedspraktik Jobsamtaler Ordinære uddannelser Løntilskud Social- og sundhedsfaglige tilbud Vejledning Opkvalificering Virksomhedspraktik Jobsamtaler Ordinære uddannelser Løntilskud Social- og sundhedsfaglige tilbud 17

18 2. Center for Skole og Dagtilbud I skemaet nedenfor ses en dags dato (23. maj 2011) opgørelse over de årige samt enkelte 18 og 19 årige, der går i kommunens folkeskoler, privatskoler, specialskoler og efterskoler på 7. til 11. klassetrin, dvs. unge tilknyttet Center for Skole og Dagtilbud. Tabel 8: Oversigt over antal og indsats i Center for Skole og Dagtilbud Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge 11. skoleår (18 årige) 3 Efterskole Undervisning 10. skoleår (16-19 årige) klasseskolen Øresund Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Efterskoler Møllevejens Skole Specialskoler 9. skoleår (15-17 årige) 616 Kommunens folkeskoler Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Efterskoler Møllevejens Skole Specialskoler inkl. dagbehandlingstilbud Den Internationale Skole 8. skoleår (15-17 årige) 564 Kommunens folkeskoler Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Efterskoler Møllevejens Skole Specialskoler inkl. dagbehandlingstilbud 10 timers tilbuddet 7. skoleår (15-16 årige) 102 Kommunens folkeskoler Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Specialskoler International ungdomsskole I alt

19 3. Center for Familie, Unge og Integration I skemaerne nedenfor ses overblikket over de unge tilknyttet Center for Familie, Unge og Integration, som et øjebliksbillede, pr. medio maj Tabel 9a: Oversigt over antal og indsats i Center for Familie, Unge og Integration Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge 21 årige 1 Skolepraktik Uddannelse 20 årige 3 Lærepladser Uddannelse Handelsskolen 19 årige 9 Kontanthjælpsmodtagere Handelsskolen Kommunens folkeskoler Afklaringsforløb Uddannelse Undervisning Aktivering 18 årige 32 Teknisk skole Handelsskolen Kommunens folkeskoler Lærepladser Kontanthjælpsmodtagere Gymnasium Arbejdspladser Efterskoler 10. klasse Grib Chancen Plejefamilier Sociale opholdssteder Kost-/efterskoler Eget værelse/ungebolig Døgninstitutioner (handicap og social) 17 årige 33 Grib Chancen Kommunens folkeskoler Døveskolen i København Produktionsskolen Skole på Godhavn Arbejdspladser Efterskoler 10. klasseskole i Helsingør Plejefamilier Sociale opholdssteder Eget værelse/ungebolig Døgninstitutioner (handicap og social) 16 årige 24 Kommunens folkeskoler Efterskole Kejserdal ungdomshøjskole Plejefamilier Sociale opholdssteder Døgninstitutioner (handicap og social) 15 årige 10 Kommunens folkeskoler Møllevejens Skole Døgninstitution (handicap) I alt 112 Afklaringsforløb Uddannelse Undervisning Ufaglært arbejde Misbrugsbehandling Motivation Anbringelse Motivation Undervisning Ufaglært arbejde Afklaringsforløb Anbringelse Undervisning Afklaringsforløb Anbringelse Undervisning Misbrugsbehandling Anbringelse 19

20 Tabel 9b: Oversigt over antal og indsats i Center for Familie, Unge og Integration Tallene vedrører ungdomsskolen samt herunder partnerskabsaftalen med Integrationsministeriet. Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge årige fra kommunens folkeskoler. Eleverne optages gennem visitation årige, primært nydanskere 24 Møllevejens Skole Ungdomsskolens Heltidsundervisning. Alternativt skoletilbud for unge efter 7. klasse. Målgruppen er unge, som igennem længere tid har vist, at de ikke profiterer af undervisningen i folkeskolen. Mange af eleverne har haft mange fraværsdage, flere af de unge er droppet ud, og enkelte har ikke været i skole i længere tid. Andre bliver visiteret fra det midlertidige 10-timers tilbud. 0 (det første hold er ikke startet op endnu) Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet Indsats nr. 2, Fritidsjob I Fredensborg Kommunes partnerskabsaftale med Integrationsministeriet, er der en indsats, som fokuserer på at skaffe fritidsjobs til unge med henblik på at forebygge ungdomskriminalitet og opkvalificere de unge til fremtidig uddannelse og arbejde. Indsatsen er forankret i Ungdomsskolen og forløbet starter i juni årige, primært nydanskere 10 (det første forløb er gennemført med 10 deltagere, men der er plads til 30 deltagere i alt) I alt 34 Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet Indsats nr. 6, Intensivt vejledningsforløb for uddannelsesfjerne unge Indhold delt i to faser: A. Kursus: 1. Undervisningsgang Kom til samtale 2. Undervisningsgang - Jobsamtalen 3. Undervisningsgang Dine rettigheder på arbejdsmarkedet 4. Undervisningsgang Mød virksomhederne B. Dialog med lokale virksomheder om at tilbyde unge fritidsjobs Indsatsen er forankret i Ungdomsskolen (i tæt samarbejde med bl.a. UU-Øresund) og har fået navnet Grib Chancen. Unge, som har afbrudt uddannelsen og/eller som er meget lavt motiverede, bliver indbudt af UU-Øresund til at deltage i et intensivt forløb over to uger, hvor deltagerne modtager et særligt tilrettelagt vejledningsforløb. 20

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune Υνγεινδσατσεν ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Notatet beskriver først kort lovgivningen omkring de unge. Herefter belyser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse

Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse UU Aalborg Jobcenter Ung Socialcenter Ung Familiegrupperne Ungdomscentret Fritidscentrene

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Best Practice Case: Jobcenter Lolland er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere

Best Practice Case: Jobcenter Lolland er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 10. september 2010 Best Practice Case: Jobcenter Lolland er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere 1. Emne At sikre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med. Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune 212 Januar 212 Forord Sønderborg Kommune har bedt mploy a/s om at udarbejde en analyse af ungegruppen og ungeindsatsen i kommunen. Formålet med analysen er at

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere