Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed"

Transkript

1 Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet den 20. juni 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Den politiske vision Status på ungeområdet Visioner og mål i ungeplanen Den nuværende aktiveringsindsats Nye initiativer i ungeindsatsen Økonomi...16 Bilag 1: Overblik over antal og indsats for unge årige

4 1. Den politiske vision Den kraftigt stigende ungdomsarbejdsløshed er en af de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i Danmark. Fredensborg Kommune ønsker at gå forrest i bestræbelserne på at få nedbragt ungdomsarbejdsløsheden. Politisk er der derfor formuleret en vision om, at kommunen skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i Danmark. En intensiveret bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden skal ses i sammenhæng med kommunens fremtidige aktiveringspolitik. Byrådet valgte i maj 2011 en ny aktiveringsstrategi den virksomhedsrettede aktiveringsstrategi. Herved blev der frigjort 2,5 mio. kr. i det nuværende aktiveringsbudget, der er blevet øremærket til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Det er disse 2,5 mio. kr., der er udgangspunktet for at kunne realisere en ny strategi for ungeindsatsen. Ungeplanen består af fem afsnit. Første afsnit indeholder den politiske vision. Afsnit 2 giver en status på ungeområdet fra marts I afsnit tre følger en beskrivelse af principperne i Ungeplanen. Afsnit 4 indeholder en beskrivelse af den nuværende aktiveringsindsats i Fredensborg Kommune. De fire første afsnit leder frem til det femte og sidste afsnit, der beskriver de nye initiativer i ungeindsatsen og som skal medvirke til, at Fredensborg Kommune kan opnå den politiske vision om Danmarks laveste arbejdsløshed. 2. Status på ungeområdet Kommunen havde i marts måned 2011 i alt 298 unge mellem år jf. tabel 1 på offentlig forsørgelse. Herudover er der omkring 85 unge mellem år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse, men følger et aktivt forberedende og udviklende forløb i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUØ). 1 Kommunen har leveret de bedste resultater på ungeområdet i Østdanmark i Ledighedsudviklingen for unge under 30 år er stagneret i kommunen i 2010, mens den er steget med knap 20 pct. i Østdanmark. 2 De gode resultater betyder, at den indsats, der allerede er etableret, bør fortsætte. Tabel 1: Ungemålgruppen i Center for Job og Ydelse, marts 2011, samt udviklingen i forhold til året før Fredensborg Marts 2010 Antal Marts 2011 Udvikling fra i % Fredensborg Østdanmark - Dagpengemodtagere ,5% 0,8% - Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) ,8% -15,6% - Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2-3) ,7% 23,5% Jobcentrets samlede målgruppe ,6% 1,7% Kilde: Jobindsats.dk Tabel 1 viser, at Fredensborg Kommune har 298 unge ledige under 30 år på dagpenge og kontanthjælp. Det seneste år er ledigheden for unge i kommunen generelt faldet med undtagelse af gruppen af dagpengemodtagere, hvor der har været en betydelig stigning (23,5 pct. fra marts 2010 til marts 2011). I gruppen af unge i matchkategori 2 og 3, har der har været en begrænset stigning (1,7 pct.). Der har været et samlet fald på 3,6 pct. fra marts 2010 til marts Kommunen har igennem 2010 været det bedste jobcenter i 1 Se tabel 2 på side 4: Status unge mellem år i UUØ i maj måned Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark, 4. kvartal

5 Østdanmark på ungeområdet, og har modsat øvrige kommuner i Østdanmark oplevet et direkte fald det seneste år. 3 Her følger status på de 85 unge mellem år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som følger et aktivt forberedende og udviklende forløb i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUØ). Tabel 2: De årige som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse i Fredensborg Kommune (maj 2011) Aktiviteter under Ungdommens Uddannelsesvejledning Antal Forberedende og udviklende aktiviteter: Arbejde deltid 11 Arbejde - fuld tid 14 Daghøjskole 1 Håndarbejds- og husholdningsskoler 1 Ophold i udlandet 12 Praktik i ungevejledningen 28 Produktionsskole 4 VUC AVU niveau 2 VUC HF niveau 3 Øvrige uddannelser og kurser 1 Forberedende og udviklende aktiviteter i alt 77 Midlertidige aktiviteter: Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven 1 Ledig 4 Offentlig forsørgelse 2 Sygdom 1 Midlertidige aktiviteter i alt 8 Unge mellem år som ikke har en ungdomsuddannelse 85 Nedenstående tabel 3 viser, at der er et stort flow i gruppen af ledige unge under 30 år i kommunen. Der har i 2010 været 724 unge borgere, der har modtaget en beskæftigelsesrettet indsats i Kommunen. Det største flow omhandler de arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og dagpenge, mens ledige kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed har haft et markant mindre flow. Dette viser, at unge på dagpenge typisk kun er på forsørgelse i ca. 3 måneder og at kontant- og starthjælpsmodtagere typisk er på forsørgelse i ca. 4 måneder. Unge med andre problemer end ledighed (match 2 og 3) er derimod typisk på forsørgelse i lidt over et halvt år. Nogle i længere og nogle i kortere varighed på offentlig forsørgelse. 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark, 4. kvartal

6 Tabel 3: Flow i ungemålgruppen i 2010 Fredensborg Gennemsnitligt antal Samlet antal berørte borgere på de borgere fordelt på enkelte ydelsesgrupper målgrupper i året * - Dagpengemodtagere Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2-3) Jobcentrets samlede målgruppe * Tallene i kollonen viser, hvor mange borgere der har modtaget den enkelte ydelse i kortere eller længere tid igennem Kilde: Jobindsats.dk 3. Visioner og mål i ungeplanen Følgende visioner og mål indgår i kommunens ungestrategi: 1. Den laveste ungdomsarbejdsløshed i Danmark (ny) De unge er den målgruppe, der er højest prioriteret i kommunens beskæftigelsespolitik. Der er blevet formuleret en ny politisk vision om, at kommunen skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i Danmark. 2. Alle unge skal være i et aktivt forløb i kommunen eller hos andre aktører (ny) Alle unge mellem år skal have et målrettet og individuelt forløb, der skaber den forandring, der fører til uddannelse eller job. Alle unge får tilknyttet en gennemgående medarbejder, der skal være med til at sikre en koordinerende og sammenhængende indsats for den unge i kommunen. UUØ har vejledningsansvaret for unge mellem år, mens Center for Job og Ydelse har ansvaret for unge mellem år. Center for Familie, Unge og Integration har medansvar for socialt udsatte unge mellem år procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse (ny) Det er kommunens politiske vision, at der skal iværksættes de fornødne tiltag som skal sikre, at minimum 95 procent af alle kommunens unge har en ungdomsuddannelse. Alle skoler skal i samarbejde med UU-Øresund sikre, at alle unge ved overgangen fra 9. eller 10. klasse får udarbejdet en uddannelsesplan. Denne uddannelsesplan skal indeholde: a) Elevens mål for uddannelse efter grundskolen b) Elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der fører frem til, at eleven bliver uddannelsesparat c) UU-vejlederens vurdering af elevens uddannelsesparathed Skolerne skal desuden i et samarbejde med UU-Øresund sikre, at alle unge, hvor der vurderes at være behov for en særlig indsats i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse, skal have udpeget en tovholder. Tovholderen skal sørge for at indkalde forældre og elev til møde sammen med relevante fagpersoner. På dette møde aftales og udarbejdes en undervisnings- og handlingsplan for det videre skoleforløb. Disse elever udpeges ved en konference i foråret i 8. klasse. 4. Særligt forløb for unge, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse (ny) Center for Skoler og Dagtilbud skal i samarbejde med Center for Familie, Unge og Integration, UU-Øresund og Center for Job og Ydelse udarbejde forslag til et tilbud til de 6

7 unge, der enten ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller er faldet fra en ungdomsuddannelse. Målet for tilbuddet skal være at opkvalificere de unge, fagligt såvel som personligt, så de har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 5. Flere ledige skal gå fra ufaglært til faglært (skærpelse) Finanskrisen og den økonomiske afmatning har fjernet tusindvis af ufaglærte jobs permanent fra arbejdsmarkedet. Derfor skal flere ledige gå fra ufaglært til faglært beskæftigelse. Kommunen skal i højere grad visitere ledige ufaglærte til uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler end til vejledningsforløb hos aktører. 6. Jobhuset udgør grundstenen i kommunens aktiveringstilbud (skærpelse) Jobhuset skal først fyldes op før anvendelse af private aktører på kontanthjælpsområdet. Der vil dog altid være behov for typer af forløb, som Jobhuset ikke tilbyder, og det er samtidig sundt for spredningen og fleksibiliteten i kommunens aktiveringstilbud, at der både anvendes private tilbud og tilbud, som kommunen selv står for. Uanset om der er tale om egne eller private tilbud, skal indsatsen kunne måles og evalueres Målrettet virksomhedsaktivering er højt prioriteret (skærpelse) Flere unge skal i virksomhedsaktivering, men de skal i højere grad målrettes den unges egne behov og ønsker. Virksomhedspraktik skal målrettes den unges uddannelses- og jobplan. Ingen unge skal placeres i længerevarende virksomhedspraktik, der fungerer som et kommunalt aktiveringsprojekt, der fastholder den unge i ledighed. Virksomhedsaktivering etableres i sammenhæng med uddannelsesplan med fokus på hurtigt udslusning fra virksomhedspraktik til ordinær uddannelse og job. 8. Hurtigt i gang til alle unge mellem år (ny) Alle unge uanset ydelsesgruppe og matchkategori skal tilbydes hyppige og motiverende jobsamtaler, indtil jobplan er udarbejdet. Center for Job og Ydelse vil derfor implementere Hurtigt i gang for alle unge og i mindre omfang standard straksaktivering. Det hænger sammen med, at jobsamtaler skal mønstre konkrete mål og igangsætter en indsats, der er målrettet borgerens individuelle behov. 9. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde i kommunen (ny) Administrationen skal implementere en tværgående konstruktion, der systematisk overvåger, koordinerer og sikrer en sammenhængende ungeindsats i kommunen. Der skal udarbejdes løbende ledelsesinformation til relevante politiske udvalg, så både administrationen og politikerne kan følge ungeudviklingen tæt. Det omhandler forskellige centres ungeindsats. Herunder UUØ, Jobcentrets ungeteam, Socialpsykiatrien, Center for Familie, Unge og Integration, Center for Skole og Dagtilbud m.m. Det er ligeledes vigtigt, at der på udførerniveau bliver nedsat en arbejdsgruppe af de personer, der rent faktisk skal samarbejde omkring de unge. På den måde kan der hurtigt gribes ind, hvis samarbejdet ikke fungerer. 10. Administrationen har løbende pligt til at tilpasse ungeindsatsen (skærpelse) Administrationen skal løbende tilpasse og tilrette ungeindsatsen efter konjunkturer, forandringer i målgrupper, efterspørgslen på arbejdskraft, effekten og økonomien i tilbudsviften m.m. 4 I den anledning udbygges ledelsesinformationen med implementering af det webbaserede evalueringsredskab Rambøll-Modellen hos alle aktører. Der implementeres også resultatstyring på væsentlige nøgletal fra medio

8 4. Den nuværende aktiveringsindsats Allerede i dag har Fredensborg Kommune en række forskellige indsatser og aktiviteter, der skal medvirke til at nedbringe ledigheden blandt de unge. Fredensborg Kommune har en aktiv beskæftigelsespolitik på ungeområdet, men yderligere indsats kan øge muligheden for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i kommunen. Tabel 4: Oversigt over aktivering maj måned 2011 (CPR-niveau) Fredensborg Aktive Passive Friholdte - Dagpenge Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 3) I alt * Øjebliksbillede på CPR-niveau, pr. 16. maj Tallene er ca. tal. Kilde: Arbejdsmarkedsportalens søgelister. Som det fremgår af tabel 4, er 198 unge ledige i aktivering, mens 128 personer er passive og 46 ledige er friholdte grundet sygdom eller barsel. De fleste jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) er i aktivering, mens over halvdelen af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) er i aktivering. På dagpengeområdet er lidt under halvdelen aktive. Derudover har kommunen 85 unge, der hverken har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUØ) har vejledningsansvaret og handleforpligtelse til at få unge mellem år i uddannelse eller sekundært i job. UUØ har en aktiv indsats for de unge mellem år, hvor størstedelen har et aktivt forberedende og udviklende forløb. UUØ vil fra ultimo maj måned 2011 fremvise en overbliksliste over indsatsen på CPR-nummer niveau. Denne ledelsesinformation vil blive ajourført hver 14. dag af UUØ og vil fremadrettet indgå i Arbejdsmarkedsudvalgets ledelsesinformation Arketyper og beskæftigelsesindsatser Kommunen har meget forskellige unge, der kræver en differentieret og individuel beskæftigelsesindsats. Kommunens unge kan opdeles i følgende syv arketyper: Tabel 5: Arketyper 2011 (helårspersoner) Arketyper Antal Kort karakteristik årige unge 85 Ingen uddannelse eller ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Forløb i UUØ, bortfald, ringe skolekundskab og stor risiko for at havne på kontanthjælp ved det 18. år. Utilpassede unge år Match 2-3 Psykisk sårbare unge år Match Nydanskere, misbrugere, kriminalitetstruet, boligløse, mænd, ringe skolekundskaber, lever i parallelsamfund, oplever udstødelse og har svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 60 Psykiske lidelser, ofte ingen uddannelse, økonomiske vanskeligheder, isolation, lavt selvværd, samlivsproblemer, flere mødre og mangelfuldt socialt 8

9 Ungdomsuddannelse år Match 1 kontanthjælp Ingen ungdomsuddannelse Match 1 kontanthjælp Ufaglærte unge år Kontanthjælp A-kasse Uddannede unge år A-kasse I alt 377 netværk. 40 Uddannelsesparate, mangler læreplads, tvivlsomme og usikre på fremtidig uddannelse, fastlåste, har svært ved at overskue deres situation, søger også job. 40 Bortfald fra ungdomsuddannelser, ofte af flere omgange, urealistiske ønsker til fremtidige uddannelsesvalg, umodne i valg og ønsker, mange kvinder. 82 Permanent udrensning af ufaglærte jobs grundet finanskrisen, fra bygge- og industrifag, servicefag, kontorfag, stigende langtidsledighed, arbejdsidentiteten truet, voksende frustration, fastlåste, kamp om jobs. 20 Lang videregående uddannelse, erhvervsuddannelser, stigende langtidsledighed, både lav tilknytning og erhvervserfaring, stor motivation, mange mænd, fleksibilitet, mobilitet, kamp om ledige jobs. Der er et stort flow af unge ledige, men med stigende langtidsledighed og marginalisering fra det danske arbejdsmarked - især ufaglærte og sårbare unge. Overordnet set afhænger beskæftigelsesindsatsen af, hvilken ydelsesgruppe de unge tilhører (dagpenge eller kontanthjælp). Dernæst tager beskæftigelsesindsatsen udgangspunkt i de unges behov, ønsker og muligheder, hvor der i samarbejde med den unge skal opstilles konkrete og progressive mål, der fører til uddannelse og job. Kommunen anvender en række forskellige redskaber som jobsamtaler, vejledning- og opkvalificering, virksomhedspraktik, social- og sundhedsfaglige tilbud, løntilskud og ordinære uddannelsesforløb. Aktiveringsindsatsen omfatter anvendelse af en række forskellige aktører som Jobhuset, Integro, JobVision, JobDK, Markmann, Hartmanns og Contra. De ledige unge visiteres også til kortere- og længerevarende uddannelsesforløb på erhvervs- og uddannelsesinstitutioner, såsom Erhvervsskolen Nordsjælland, VEU-center (Voksen- og Efteruddannelsescenter) m.m. Her følger kort en beskrivelse af den nuværende indsats: Center for Job og Ydelse har et specialiseret ungeteam på kontanthjælpsområdet, der ikke omfatter unge dagpengemodtagere. Det specialiserede ungeteam har tæt samarbejde med aktører, socialpsykiatrien m.m. Alle unge nyledige kontanthjælpsmodtagere bliver straksaktiveret. De henvises til et afklarings og aktiveringsforløb, der ifølge loven skal have en varighed på 26 uger. Jobhuset har virksomhedsaktivering og virksomhedscentre, samt fire forskellige vejledningsforløb; InZatsen (utilpassede unge), Ungestifinder (match 2), Ung Start (nyt tilbud for unge match 1) og Serviceholdet (snerydning/havearbejde for unge). De unge henvises til målrettede uddannelsesaktivering og kortere - og længerevarende uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler. Alle unge dagpengemodtagere møder til jobsamtaler i Center for Job og Ydelse. De unge modtager uddannelsesvejledning, erhvervsrettet uddannelsesforløb, henvises til aktører m.m. De unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har en lang videregående uddannelse, skal ifølge lovgivningen inden for den første måned af deres ledighedsperiode udlægges til anden aktør i 52 uger. 9

10 Dagpengemodtagere uden lang videregående uddannelse skal senest inden for den første måned af deres ledighedsperiode henvises til et aktivt tilbud i 26 uger. De unge tilbydes social- og sundhedsfaglig behandling hos private aktører, der tager udgangspunkt i de unges særlige vanskelige problematikker angst, depression m.m. 5. Nye initiativer i ungeindsatsen Fredensborg Kommune oplever en række udfordringer, hvad angår indsatsen over for de arbejdsløse unge. I fastlæggelsen af de nye initiativer, som skal medvirke til, at Fredensborg Kommune opnår Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed, skal der derfor tages hensyn til de nuværende udfordringer. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har finansieret en analyse af de unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere (Discusanalysen). Analysen peger på, hvilke initiativer der kan igangsættes, så de unge hurtigst muligt kommer væk fra passiv forsørgelse. Analysen giver herudover nogle eksempler på idealtyper af de ledige unge. Der er udfordringer forbundet med, at der ikke tidligt nok afholdes afklaringssamtaler med nyledige unge. Herved risikeres, at den unge bliver placeret i et tilbud, som ikke matcher den unges behov. Der arbejdes endvidere, ifølge Discusanalysen, ikke tilstrækkeligt med uddannelsesafklaring og uddannelsesforberedelse for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, før de unge påbegynder uddannelse. Ungegruppen er ikke en homogen størrelse, og derfor bør der i højere grad tænkes i differentierede tilbud og indsatser end hidtil. Discusanalysen peger på, at der er behov for koordinering af ungeindsatsen. Nogle grupper af unge har behov for, at der sker en koordinering af indsatsen omkring især rådgivning om bolig og økonomi, psykiske vanskeligheder og misbrug og kriminalitet. Pga. medarbejdernes manglende indsigt i hinandens lovgivningsmæssige råderum, oplever medarbejdere og unge, at de unge har fået forkerte eller tvetydige oplysninger om rettidighed og pligter. Det opleves endvidere, at der i nogle sager arbejdes i forskellige retninger. De unge har ofte problemer med at navigere i det kommunale system og henvender sig derfor ofte til den medarbejder, som de har den bedste relation til. I øjeblikket bruger medarbejderne således mange ressourcer på at vejlede den unge om emner, som de ikke har nok viden om, og der mangler derfor en højere grad af formaliseret koordinering mellem forskellige afdelinger i kommunen i de konkrete sager. I dag har rådgiverne i Jobcentret ikke ressourcer til at være de unge dagpengemodtagere behjælpelige med at finde virksomhedstilbud og derved opretholde en virksomhedsrettet indsats for denne gruppe. Herved risikeres, at denne gruppe af ledige, der ellers har en uddannelse og ofte er parate til at varetage et arbejde, ikke får et relevant tilbud. I det følgende beskrives de nye initiativer og de handlinger, der er brug for Styrkelse af kommunens ungeteam Jobkonsulenterne skal i højere grad kunne følge de enkelte unge meget tæt og hjælpe dem videre med uddannelse og job. Derfor udvides kommunens ungeteam med to jobkonsulenter. Det har været en stor succes at implementere et specialiseret ungeteam i april De to nye jobkonsulenter kommer til at indgå i det specialiserede ungeteam. Der etableres en mindre organisationstilpasning, hvor de ledige unge dagpengemodtagere (knap 120 borgere) også fremadrettet indgår i det specialiserede ungeteam. Herved opnås fordele ved yderligere specialisering og sammenhæng i ungeindsatsen. 10

11 Der skal anvendes en ny metode med hurtigt i gang, hvor de unge nyledige modtager jobsamtaler inden for den første uge. Jobsamtalerne skal være motiverende og hyppige, indtil der er udarbejdet en konkret og individuel uddannelses- eller jobplan. Den unge skal have tilknyttet én jobkonsulent i det specialiserede ungeteam, som også er den unges indgang til kommunen i alle spørgsmål. Den tilknyttede jobkonsulent kommer til at fungere som tovholder på den unge, og det er hensigten, at den unge og jobkonsulenten får et fortroligt og tæt kontaktforløb, mens den unge er tilknyttet kommunens ungeindsats. Jobkonsulenterne skal endvidere frigive tid til, at der bliver oprettet et mere formaliseret samarbejde med Jobhuset, private aktører, UUØ, uddannelsesinstitutionerne, erhvervsskoler, øvrige centre i kommunen m.m. Der skal etableres et mere formaliseret samarbejde med UUØ, der har meget viden om de unge, som jobkonsulenterne kan bruge i forbindelse med udarbejdelsen af de unges jobplaner med uddannelsesperspektiv. I forbindelse med unge, der er frafaldstruede eller allerede er frafaldet uddannelse, bør UUØ varsle Jobcentret med henblik på at etablere et relevant tilbud fra Jobcentrets side, der kan modvirke frafald eller hurtigt samle den unge op. De to ekstra jobkonsulenter skal også medvirke til at forbedre den virksomhedsrettede indsats for dagpengemodtagerne i form af virksomhedstilbud samt sørge for, at de unge hurtigt kommer i virksomhedsaktivering via flere partnerskabsaftaler. En anden opgave kan være at etablere et ungeprojekt i det nye frivillighedscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er endnu ikke etableret et formaliseret samarbejde mellem UUØ og kommunen om de unge mellem år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Kommunen vil undersøge fordele og ulemper omkring placeringen af indsatsen for disse unge, hvor UUØ har ansvaret. Det er anbefalingen, at denne udredning også indgår i arbejdsgruppen med centerchefer. Der iværksættes endvidere en rekonstruering af de organisatoriske rammer for samarbejdet mellem Fredensborg og Helsingør Kommune. På den baggrund bliver der udarbejdet et fælles forslag med en ambition om at danne en ny politisk ramme, der omfatter viften af tilbud til aldersgruppen +15 årige. Det omfatter eksempelvis UUØ, produktionshøjskolen og 11. klasse som en mulig ny overbygning i forlængelse af 10. klasse. Der udarbejdes i første omgang et kort idéoplæg, der indeholder tanker og forslag til initiativer til virkeliggørelse af ambitionen. Et ideoplæg, der udarbejdes af de to kommuner i fællesskab. På den korte bane vil administrationen i dialog med Helsingør Kommune og ledelsen på UUØ gøre en ekstra indsats for, at bestyrelsesarbejdet i UUØ kommer i gang igen, og at der tilvejebringes de data om de unge, der er behov for. UUØ kommer derved til at indgå som et endnu større aktiv i de initiativer, der allerede ligger på tegnebrættet. Alt sammen initiativer, der også tager afsæt i Arbejdsmarkedsudvalgets temadrøftelse for at opnå Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed Styrkelse af det forebyggende arbejde i skolerne En styrkelse af det forebyggende arbejde i skolerne medfører en række forebyggende initiativer, der dels allerede er, og dels skal etableres i et samarbejde mellem skolerne og UU-Øresund, og som skal medvirke til: A) at de unge, der forlader folkeskolen har fået tilegnet sig de faglige og sociale færdigheder, som det i dag kræves af de unge, hvis de skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 11

12 B) at der i folkeskolens 9. og 10. klasse etableres en særlig tilrettelagt indsats for unge, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. C) at der i kommunen er en mentorordning for udvalgte elever i 9. og 10. klasse, der skal i gang med en ungdomsuddannelse. Mentorordningen er for de elever, der af deres vejleder vurderes til at kunne have udbytte af mentorstøtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. D) at muligheden for etablering af flere erhvervspraktikker i folkeskolen udnyttes. En ændring i folkeskoleloven har givet mulighed for dette. Skolens leder kan med inddragelse af UU-Øresund tilbyde elever med særlige behov et undervisningsforløb i 8. og 9. klasse. Det skal være et forløb, hvor praktik og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted både på og uden for skolen. E) at vejlederne på de enkelte skoler gennemfører UEA undervisningen på klassetrin. F) at vejlederne fra UU-Øresund koordinerer og gennemfører vejledningen om valg af uddannelse og erhverv på 7. klassetrin. Vejledningen foregår individuelt samt i grupper. G) at vejlederne fra UU-Øresund koordinerer og gennemfører vejledningen af eleverne i 8. klasse. Vejledningen skal indeholde minimum en individuel samtale. H) at forældrene på klassetrin orienteres om UEA undervisningen, vejledningsaktiviteter samt arbejdet med uddannelsesplanen. Det er vigtigt, at forældre til elever med særlige behov samt øvrige relevante fagpersoner inddrages gennem hele forløbet. I) at skolerne i et samarbejde med UU-Øresund sikrer, at alle unge, hvor der vurderes at være behov for en særlig indsats i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse, skal have udpeget en tovholder klassesforløb på Erhvervsskolen Nordsjælland I forbindelse med Ungepakke 2 er der udarbejdet et supplerende 10. klassesforløb på Erhvervsskolen Nordsjælland som start august Forløbet henvender sig til fagligt svage unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring om uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Forløbet foregår på Erhvervsskolen Nordsjælland i Helsingør og kan afsluttes med afgangsprøver på 9. eller 10. klassesniveau i dansk, matematik og engelsk. Forløbet er samtidig en introduktion til erhvervsskolens grundforløb. Dette tilbud kan ikke erstatte tilbuddet om et ordinært 10. klassesforløb Koordineret undervisnings-/praktikforløb (11. klasse) Der foreslås oprettet et lokalt koordineret undervisnings-/praktikforløb for unge med social og uddannelsesmæssig svag baggrund, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De unge, der ikke kan eller skønnes at kunne gennemføre et ordinært forløb, visiteres løbende og udsluses, når der er fundet et meningsfyldt videre forløb. Eksempelvis et EGU-forløb. Tilbuddet tænkes oprettet under Ungdomsskolelovgivningen Styrket tværfagligt samarbejde i kommunen Der er behov for at styrke koordineringen og samarbejdet mellem de forskellige centre i Fredensborg Kommune, der har med ungeindsatsen (15 29 årige) at gøre. Det foreslås, at de relevante centerchefer etablerer en styregruppe, der skal udarbejde et forslag til, hvordan samarbejde, koordinering, resultatstyring og ledelsesinformation kan tilvejebringes i kommunens samlede ungeindsats for de årige. Styregruppen består af centerchefer fra Center for Familie, Unge og Integration, Center for Skoler og Dagtilbud, Center for Ældre og Handicap og Center for Job og Ydelse. 12

13 Styregruppen skal eksempelvis beskrive fordele og ulemper ved etablering af et egentligt ungesekretariat med repræsentanter fra de relevante centre i kommunen. Herunder skal styregruppen drøfte, hvorledes de boligsociale indsatser i Nivå og Kokkedal skal samtænkes og styres i kommunens ungeindsats for de årige. Det samme gælder øvrige projektrelaterede ungeindsatser, såsom partnerskabsaftalen med Integrationsministeriet. Overblik over ungemålgruppen og ungeindsatsen Gennem en styrket koordinering og styrket samarbejde kan der skabes et samlet overblik over de unge i kommunen. I tabellen og diagrammet nedenfor ses fordelingen af de unge, der figurerer i kommunens systemer medio og ultimo maj Tallene er ikke fuldstændigt sammenlignelige, da der for Center for Job og Ydelse gælder, at der er tale om fuldtidspersoner, mens der for de andre centre gælder, at der er tale om øjebliksbilleder på CPR-niveau. Der kan desuden være det forhold, at flere unge går igen mellem centrene, ligesom de unge, der er tilknyttet UUØ, også vil figurere hos kommunens forskellige centre. I bilag 1 til denne ungeplan er de enkelte centres ungemålgrupper, placering og indsats over for de unge oplistet i skemaer. Tabel 6: Fordeling af unge mellem kommunens centre og UU-Øresund Centre i kommunen og UU-Øresund Antal Procent Center for Skole og Dagtilbud Center for Job og Ydelse Center for Ældre og Handicap Center for Familie, Unge og Integration UU-Øresund (15-17 årige som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse) 85 2 Unge (15-24 årige) i gang med en ungdomsuddannelse Unge i alt Diagram 1: Fordeling af unge mellem kommunens centre og UU-Øresund Center for Skole og Dagtilbud Center for Job og Ydelse 40% 42% Center for Ældre og Handicap Center for Familie, Unge og Integration 2% 4% 4% 8% UU-Øresund (15-17 årige som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse) Unge (15-24 årige) i gang med en ungdomsuddannelse 13

14 Af tabel og diagram fremgår, at Center for Skole og Dagtilbud har størstedelen af de unge i kommunen, der modtager en indsats, 42 pct. Indsatsen består af undervisning, der foregår på kommunens folkeskoler, privatskoler, specialskoler, andre kommuners skoler o. lign. Center for Job og Ydelse har indsatser over for de unge på dagpenge og kontanthjælp, og således for målgruppen årige. Center for Job og Ydelse har ca. 8 pct. af de unge, der modtager en indsats i kommunen. De unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er placeret hos aktører, såsom Jobhuset, Erhvervskolen Nordsjælland, VEU, øvrige uddannelsesinstitutioner, Integro, Contra, Hartmann og Markmann. De unge modtager indsatser i form af vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik, jobsamtaler, ordinære uddannelser, løntilskud og social- og sundhedsfaglige tilbud. Der er tale om differentierede målgrupper af unge, også inden for de enkelte matchkategorier, hvorfor indsatsen skal målrettes de unges konkrete behov, ønsker og barrierer. Center for Ældre og Handicap har indsatser over for hele ungemålgruppen, dvs årige og har ca. 4 pct. af målgruppen. Center for Ældre og Handicap har indsatser over for unge i form af misbrugsbehandling (ambulant-, dag- eller døgnbehandling), STU-forløb, individuel støtte og kontakt fra socialpsykiatrien, socialpædagogisk støtte 85 samt unge i midlertidigt og længerevarende botilbud. Center for Familie, Unge og Integration har ca. 4 pct. af de unge i målgruppen årige. De unge får indsatser i form af anbringelse, uddannelse, afklaringsforløb, undervisning, aktivering, misbrugsbehandling, motivationsforløb og ufaglært arbejde. Desuden varetager Center for Familie, unge og Integration partnerskabsaftalen med Integrationsministeriet, hvor indsatserne ligger på ungdomsskolen. UU-Øresund varetager uddannelsesvejledning for en stor del af de unge, der modtager forskellige indsatser fra kommunen. UU-Øresund har ansvaret for de 85 unge, der ikke har en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Herudover har UU- Øresund vejledningspligt over for samtlige elever i 7., 8. og 9. klasse. Berøringsfladen er således betydelig større end de 2 pct., der i øjeblikket fremgår af tabel og diagram. En stor del af de unge i kommunen går på en ungdomsuddannelse. Der er således pr. 1. marts unge på erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser eller andre ungdomsuddannelser Fra ufaglært til faglært i uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler At de unge skal gå fra ufaglærte til faglærte er en væsentlig politisk vision i Fredensborg Kommune. De unge skal i højere grad placeres direkte i uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler frem for i vejledningsforløb hos aktører. Ved at visitere de unge direkte i uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler oplever de unge at være sammen med andre unge i et ungt uddannelsesmiljø, der skal motivere og inspirere og dermed øge de unges muligheder for uddannelsesparathed og gennemførelse af uddannelse. Her har de unge også mulighed for at deltage i afklarende grundforløb med mulighed for at afklare deres fremtidige vej i uddannelsessystemet før de vælger uddannelsesretning. Erhvervsskolerne og udannelsesinstitutioner har den fornødne ekspertise og viden om uddannelsesretninger samt adgang til de vigtige elevpladser. Endvidere tilbydes der støttende foranstaltninger såsom mentorordninger, elevnetværk m.m. En række af de unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 har kompetencerelaterede barrierer i form af læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Der mangler i øjeblikket et koordineret samarbejde mellem Center for Job og Ydelse og VUC og Erhvervsskolen om test af disse færdigheder samt efterfølgende tilrettelæggelse af undervisning. Det kan i den sammenhæng overvejes, om Center for Job og Ydelse selv skal foretage disse test, mens undervisningen skal formaliseres med uddannelsesinstitutioner. 14

15 5.8. Konsulent til efterværn Kommunen har etableret flere mentorordninger på virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i Jobhuset, men der efterlyses etablering af efterværn for de svage unge i kommunen. Der ansættes en konsulent som efterværn 5 for de unge kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2. De unge har ofte brug for en ekstra støtte, da de typisk har længerevarende problemstillinger, der ikke ophører efter et vejledningsforløb, praktik eller uddannelse. Da de unge samtidig ofte står uden netværk både i form af forældre og længerevarende venskaber, så er støtten og opbakningen til de unge sparsom, hvis de unge kommer ud i personlige problemer og dilemmaer. Ved oprettelsen af et efterværn skal der lægges vægt på, at den unge bliver i stand til at fungere på egen hånd. Den unge skal gradvist lære at tage ansvar for sig selv og sine handlinger for derved at blive i stand til at fungere i en normal hverdag, hvor der ikke tages specielle hensyn eller vises speciel forståelse over for den unge. Gennem et efterværn lærer den unge at agere og blive fastholdt i både de lette og svære ting. Herved undgås det, at den unge dropper ud, og skal starte forfra igen og igen med nye nederlag i bagagen. Fremadrettet kan man forestille sig, at medarbejderen får til opgave at fremskaffe rollemodeller. Det vil sige unge, der tidligere har haft problemer med at gennemføre uddannelser og job, og som nu kan fortælle en positiv historie Opsamling på øvrige ungeindsatser i kommunen I dette afsnit præsenteres en række nye initiativer, der ligeledes skal medvirke til opfyldelse af kommunens nye politiske vision om landets laveste ungdomsarbejdsløshed. Borgmesterbreve til unge når de forlader folkeskolen, samt ved det 18. år. Myndighedsindehaver sender brevet. Kommunens fundraisingssekretariat skal prioritere at søge midler til særligt sårbare unge uden for arbejdsmarkedet. Projekter under Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) målrettes unge. Det kræver, at LBR medlemmer godkender ungeprojekter. Der er på nuværende tidspunkt stor vilje hos LBR til at fokusere på de unge. Administrationen lægger projektforslag op til LBR. Udnyttelse af muligheder i frikommuneforsøget. Der afholdes en idédag blandt medarbejderne i Center for Job og Ydelse i efteråret Forslag til frikommuneforsøg forelægges til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget i december UUØ etablerer et detaljeret dataoverblik (på CPR-niveau) over de unge årige ultimo maj Dataoverblikket bliver efterfølgende opdateret hver 14 dag. Det vil indgå i ledelsesinformation i Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget hver måned. 5 Efterværn er en foranstaltning, hvor en medarbejder støtter og hjælper den unge til at fastholde et uddannelsesforløb samt at fastholdelse i job. Dette sker ved forskellige pædagogiske indsatser, hvor efterværnet tager kontakt til den unge. Det kan være telefonisk og personlig kontakt med den unge omhandlende f.eks. fremmøde, interaktionen med undervisere, ledere, andre unge og kolleger, kontakten til sundhedsvæsenet, behandlingsforløb mv. 15

16 6. Økonomi Ved byrådets vedtagelse af den nye virksomhedsrettede aktiveringsstrategi, blev der øremærket 2,5 mio. kr. til en styrket ungeindsats. Ovenstående initiativer vil føre til at ressourcerne prioriteres som vist i nedenstående tabel 7. Tabel 7: Overslag over udgifter til den nye forstærkede ungeindsats Aktivitet Udgift Indsats Ansættelse af to jobkonsulenter kr. Dagpenge indgår i specialiserede ungeteam Hurtigt i gang for alle ledige under 30 år Hyppige ugentlige jobsamtaler Tæt samarbejde med aktører, centre m.m. Direkte visitation til uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler Ansættelse af konsulent til efterværn for unge i matchkategori kr. Ekstra støtte til unge i matchkategori 2 der fortsætter efter endt vejledningsforløb, praktik eller uddannelse Gradvis udslusning af den unge, så denne lærer at tage ansvar for sig selv Fastholdelse og støtte til den unge, så yderligere nederlag undgås Erhvervsrettet uddannelse kr. Fra ufaglært til faglært Korterevarende uddannelsesforløb på erhvervsskoler, produktionsskoler o. lign. Mere uddannelsesaktivering I alt kr. 16

17 Bilag 1: Overblik over antal og indsats for unge årige I det følgende ses overbliksskemaer over antal og indsatser for de unge. Skemaerne er opdelt efter center, hvorfor der forekommer forskelle i, hvordan de unge er grupperet i målgrupper. 1. Center for Job og Ydelse I skemaet nedenfor ses de unge tilknyttet Center for Job og Ydelse. Tallene er fra marts 2011 og kan genfindes i tabel 1. Tabel 7: Oversigt over antal og indsats i Center for Job og Ydelse Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge Dagpengemodtagere 100 Private aktører: Integro Contra Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (match 2-3) I alt 298 Erhvervsskoler, uddannelsesinstitutioner o. lign. 79 Jobhuset Hartmann 119 Jobhuset Hartmann Integro Markmann Vejledning Opkvalificering Virksomhedspraktik Jobsamtaler Ordinære uddannelser Løntilskud Vejledning Opkvalificering Virksomhedspraktik Jobsamtaler Ordinære uddannelser Løntilskud Social- og sundhedsfaglige tilbud Vejledning Opkvalificering Virksomhedspraktik Jobsamtaler Ordinære uddannelser Løntilskud Social- og sundhedsfaglige tilbud 17

18 2. Center for Skole og Dagtilbud I skemaet nedenfor ses en dags dato (23. maj 2011) opgørelse over de årige samt enkelte 18 og 19 årige, der går i kommunens folkeskoler, privatskoler, specialskoler og efterskoler på 7. til 11. klassetrin, dvs. unge tilknyttet Center for Skole og Dagtilbud. Tabel 8: Oversigt over antal og indsats i Center for Skole og Dagtilbud Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge 11. skoleår (18 årige) 3 Efterskole Undervisning 10. skoleår (16-19 årige) klasseskolen Øresund Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Efterskoler Møllevejens Skole Specialskoler 9. skoleår (15-17 årige) 616 Kommunens folkeskoler Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Efterskoler Møllevejens Skole Specialskoler inkl. dagbehandlingstilbud Den Internationale Skole 8. skoleår (15-17 årige) 564 Kommunens folkeskoler Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Efterskoler Møllevejens Skole Specialskoler inkl. dagbehandlingstilbud 10 timers tilbuddet 7. skoleår (15-16 årige) 102 Kommunens folkeskoler Undervisning Andre kommuners skoler Privatskoler Specialskoler International ungdomsskole I alt

19 3. Center for Familie, Unge og Integration I skemaerne nedenfor ses overblikket over de unge tilknyttet Center for Familie, Unge og Integration, som et øjebliksbillede, pr. medio maj Tabel 9a: Oversigt over antal og indsats i Center for Familie, Unge og Integration Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge 21 årige 1 Skolepraktik Uddannelse 20 årige 3 Lærepladser Uddannelse Handelsskolen 19 årige 9 Kontanthjælpsmodtagere Handelsskolen Kommunens folkeskoler Afklaringsforløb Uddannelse Undervisning Aktivering 18 årige 32 Teknisk skole Handelsskolen Kommunens folkeskoler Lærepladser Kontanthjælpsmodtagere Gymnasium Arbejdspladser Efterskoler 10. klasse Grib Chancen Plejefamilier Sociale opholdssteder Kost-/efterskoler Eget værelse/ungebolig Døgninstitutioner (handicap og social) 17 årige 33 Grib Chancen Kommunens folkeskoler Døveskolen i København Produktionsskolen Skole på Godhavn Arbejdspladser Efterskoler 10. klasseskole i Helsingør Plejefamilier Sociale opholdssteder Eget værelse/ungebolig Døgninstitutioner (handicap og social) 16 årige 24 Kommunens folkeskoler Efterskole Kejserdal ungdomshøjskole Plejefamilier Sociale opholdssteder Døgninstitutioner (handicap og social) 15 årige 10 Kommunens folkeskoler Møllevejens Skole Døgninstitution (handicap) I alt 112 Afklaringsforløb Uddannelse Undervisning Ufaglært arbejde Misbrugsbehandling Motivation Anbringelse Motivation Undervisning Ufaglært arbejde Afklaringsforløb Anbringelse Undervisning Afklaringsforløb Anbringelse Undervisning Misbrugsbehandling Anbringelse 19

20 Tabel 9b: Oversigt over antal og indsats i Center for Familie, Unge og Integration Tallene vedrører ungdomsskolen samt herunder partnerskabsaftalen med Integrationsministeriet. Målgruppe Antal Hvor er de unge Indsatsen for de unge årige fra kommunens folkeskoler. Eleverne optages gennem visitation årige, primært nydanskere 24 Møllevejens Skole Ungdomsskolens Heltidsundervisning. Alternativt skoletilbud for unge efter 7. klasse. Målgruppen er unge, som igennem længere tid har vist, at de ikke profiterer af undervisningen i folkeskolen. Mange af eleverne har haft mange fraværsdage, flere af de unge er droppet ud, og enkelte har ikke været i skole i længere tid. Andre bliver visiteret fra det midlertidige 10-timers tilbud. 0 (det første hold er ikke startet op endnu) Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet Indsats nr. 2, Fritidsjob I Fredensborg Kommunes partnerskabsaftale med Integrationsministeriet, er der en indsats, som fokuserer på at skaffe fritidsjobs til unge med henblik på at forebygge ungdomskriminalitet og opkvalificere de unge til fremtidig uddannelse og arbejde. Indsatsen er forankret i Ungdomsskolen og forløbet starter i juni årige, primært nydanskere 10 (det første forløb er gennemført med 10 deltagere, men der er plads til 30 deltagere i alt) I alt 34 Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet Indsats nr. 6, Intensivt vejledningsforløb for uddannelsesfjerne unge Indhold delt i to faser: A. Kursus: 1. Undervisningsgang Kom til samtale 2. Undervisningsgang - Jobsamtalen 3. Undervisningsgang Dine rettigheder på arbejdsmarkedet 4. Undervisningsgang Mød virksomhederne B. Dialog med lokale virksomheder om at tilbyde unge fritidsjobs Indsatsen er forankret i Ungdomsskolen (i tæt samarbejde med bl.a. UU-Øresund) og har fået navnet Grib Chancen. Unge, som har afbrudt uddannelsen og/eller som er meget lavt motiverede, bliver indbudt af UU-Øresund til at deltage i et intensivt forløb over to uger, hvor deltagerne modtager et særligt tilrettelagt vejledningsforløb. 20

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med. Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere