NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION"

Transkript

1 NR 13 OKTOBER 1998 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION

2 STORE FORVENTNINGER TIL 2. HALVÅR 1998 Den danske vindmølleindustri er oppe i fart igen. I vindmølleindustrien var 1. halvår 1998 præget af et stille 1. kvartal og et travlt 2. kvartal. Flere store projekter i USA, Tyskland, Canada og New Zealand vil blive leveret i andet halvår kan dermed gå hen og blive et nyt rekordår for den danske vindmølleindustri. På baggrund af forløbet i de to første kvartaler forventer vi nogle meget store 3. og 4. kvartaler, hvis de positive meldinger fra specielt Vestas Wind Systems og NEG Micon skal holde stik, siger direktør Birger Madsen, BTM Consult. STIGENDE AFSÆTNING OG FLERE JOBS Både afsætning og beskæftigelse steg i 2. kvartal. Dermed er afsætningen i vindmølleindustrien nu på højde med afsætningen i rekordåret I 2. kvartal 1998 blev der afsat 239 MW mod 234 MW i 2. kvartal Samtidig steg den direkte beskæftigelse med 5 pct. i 2. kvartal Inden for de sidste tolv måneder er beskæftigelsen steget med 15 pct. De ti største vindmøllemarkeder i de seneste 12 måneder. Italien bevæger sig op gennem top 10-listen. Inden for de seneste tolv måneder er der blevet opstillet 94 danske vindmøller med en samlet effekt på 56 MW. Vindmølleindustrien skal tilbage til 1995 for at finde et år, hvor der blev skabt flere arbejdspladser. Beskæftigelsesfremgangen hænger primært sammen med udviklingen på det amerikanske marked. Store ordrer fra Nordamerika i 1. halvår 1998 er slået igennem i beskæftigelsestallene men endnu ikke i afsætningen. Der er derfor grund til optimisme for eksporten i de kommende kvartaler. DOBBELT SÅ STOR SOM NATURGAS Salget af danske vindmøller passerer i år 7 mia. kr. Nye tal fra Vindmølleindustrien viser, at der i 1997 blev solgt for 5,75 mia. kr. vindmøller, en stigning på 33 pct. i forhold til året før. Salget ventes at vokse med over 20 pct. i år. VESTAS Værdien af den danske vindmølleproduktion er nu mere end det dobbelte af den danske produktion af naturgas fra Nordsøen, og mere end det dobbelte af værdien af fiskeriet i Danmark. VINDFORMATION, Nr. 13 oktober Udgives af Vindmølleindustrien. Må gerne citeres med kildeangivelse. Redaktionen er afsluttet den 9. oktober Design og produktion: Mikael Trägårdh Design Tryk: From & Co. A/S Ansvh. redaktør: Søren Krohn Research: Lotte Nørregaard og Morten Steen Jacobsen Forsidefoto: Søren Krohn ISSN Abonnement er gratis i Danmark og bestilles på S ide 2

3 udvider vindkraft, og der har været en meget stor efterspørgsel efter information om vindkraft på de to sprog, siger Palle Nørgaard, formand for Vindmølleindustrien. Det er både folk der er beskæftiget inden for branchen og almindeligt nysgerrige, der besøger websiten. Studerende udgør en anden stor gruppe af besøgende. Specielt ingeniørstuderende fra ind- og udland bruger webstedet både som lærebog og til vindkraftberegninger. Vindmølleindustrien udvider sit websted på 1- års fødselsdagen. Den 1. oktober blev en ny udgave af webstedet lagt ud på Internettet på tre sprog. Dermed udvider Vindmølleindustrien sit websted med en dansk og en tysk sprogversion. Efterspørgslen efter oplysninger om vindkraft på Internettet har været overvældende. Således har personer besøgt Vindmølleindustriens engelsksprogede websted, siden det åbnede for et år siden. Samtidig har der været utallige forespørgsler efter andre sprogversioner. Specielt dansk, tysk, fransk og spansk har været efterspurgte sprog blandt webstedets læsere. De valgte sprogudvidelser er ikke tilfældige. Danmark og Tyskland er de to største markeder for dansk Foreningen har også fået henvendelser fra mange folkeskolelærere og elever, der gerne vil lave temaundervisning om vindkraft, men hidtil har der manglet et ordentligt dansk materiale. Den danske oversættelse råder bod på den mangel. Tyskland er i øjeblikket det vigtigste eksportmarked for den danske vindmølleindustri. Også på dette marked har der manglet grundlæggende information om vindkraft. Og modsat de fleste danskere, så afholder mange tyskere sig fra at besøge en hjemmeside, når de ser, at den er på engelsk. Til at bestyre det tyske websted har Vindmølleindustrien ansat Vindmølleindustriens websted Norbert Pöcksteiner, der indeholder nu en dansk, studerer til civilingeniør ved engelsk og tysk sprogversion. universitetet i Linz i Østrig. Samtidig er webstedet udvidet med et afsnit om vindmøllers Vindmølleindustriens skyggekastning. sekretariat står for driften af den danske og engelske version. S ide 3

4 Tema NYE REGLER FOR VINDKRAFT I DANMARK Energidebatten har de seneste par måneder været præget af den varslede energireform og for vindkraftens vedkommende et forslag til nyt landsplandirektiv. Vindformation samler op på de løse ender, og ser fremad... LANDSPLANDIREKTIV TAGES AF BORDET Landsplandirektivet, der begrænser opstillingen af vindkraft i Danmark, er taget af bordet. Efter en hektisk sommer, hvor miljø- og energiministeren kom i modvind på grund af sagen, bliver direktivet nu kædet sammen med den store energireform, som skal behandles i den indeværende folketingssamling. Sagen startede med udsendelsen af et forslag til landsplandirektiv i Folketingets sommerferie. Det vakte stor debatlyst i pressen og spørgelyst blandt medlemmerne af Folketingets Energipolitiske udvalg. Svend Auken blev kaldt i et timelangt samråd, hvor han måtte gøre rede for sammenhængen mellem regeringens energipolitik, der støtter udviklingen af de vedvarende energikilder og landsplandirektivet, der begrænser udbygningen af den største vedvarende energikilde i Danmark. Debatten i udvalget var meget livlig. Som et af de diskussionslystne Folketingsmedlemmer sagde i en pause: Alle har jo en mening om vindmøller, så det tager sin tid at nå bordet rundt. Der var dog bred enighed fra Venstre til Enhedslisten om, at vindmølleindustrien ikke skulle udsættes for en stop/go-politik, der vil lægge hjemmemarkedet i ruiner. Svend Auken tog brodden af angrebet på landsplandirektivet fra såvel regeringspartier som opposition ved at love, at direktivet ikke bliver hastet igennem. Samtidig understregede han, at de 1500 MW ikke er en maksimumgrænse for vindkraft opstillet på land. Regeringens målsætning på 1500 MW er ikke en maksimumgrænse, fastslog Svend Auken, efter at han kom ud fra samrådet i det energipolitiske udvalg. Der bliver ikke tale om noget vindmøllestop. Vi vil fortsætte udbygningen på landjorden, så potentialet udnyttes, lød hans forsikringer. Ministeren lovede at se på landsplandirektivet i sammenhæng med NY AKADEMISK MEDARBEJDER Vindmølleindustrien har ansat Christian Kjær som fuldmægtig. Christian Kjær kommer fra en stilling som journalist på Berlingske Tidendes samfundspolitiske redaktion, hvor han primært har beskæftiget sig med økonomi og forskning og udvikling. Christian Kjær, der er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i København, skal bl.a. arbejde med udgivelsen af Vindformation og Vindmølleindustriens økonomiske og politiske analysearbejde. SØREN KROHN Vindmølleindustriens nye fuldmægtig Christian Kjær. S ide 4

5 Opstillingen af vindmøller i Danmark fortsætter. På billedet ses vindmølleparken i Brøndum, der består af 6 stk. 1 MW Bonus-møller. den kommende energireform. De to diskussioner hænger naturligt sammen, understregede Svend Auken over for Vindformation. Han forsikrede, at de indkomne høringssvar vil blive gennemgået igen, og at Det Energipolitiske Udvalg vil få lejlighed til at tage stilling til både høringssvarene og et revideret direktivforslag, ligesom industrien vil blive inddraget i sagens videre forløb. Der er ikke nogen forvaltningsmæssig begrundelse for at lade vindmølleplanlægningen ligge stille i forventning om, at et nyt direktiv er på trapperne. Borgerne har krav på, at deres ansøgninger behandles i henhold til gældende love og bekendtgørelser, siger Søren Krohn, direktør for Vindmølleindustrien. VINDMØLLEINDUSTRIEN OPRUSTER Vindmølleindustrien har ansat et stærkt webhold, som skal vedligeholde Vindmølleindustriens websted, der henover sommeren er blevet udvidet fra 200 sider til 500 sider. Det nye hold består af redaktør for det tyske websted Norbert Pöcksteiner, der studerer til civilingeniør ved Linz Universität, ITelev Morten Steen Jacobsen og datalogistuderende Andreas Frederik Wehowsky. Morten Steen Jacobsen skal arbejde med den daglige vedligeholdelse af websiten samt layout og grafisk udtryk. Andreas Frederik Wehowsky får udviklings- og programmeringsopgaver som arbejdsområder. Tropperne ledes af direktør Søren Krohn, som har ledet udviklingen af de to nye sprogversioner. SØREN KROHN Vindmølleindustriens nye medarbejdere gør webstedet klar til at lette. Fra venstre: Morten Steen Jacobsen, Norbert Pöcksteiner og Andreas Wehowsky. S ide 5

6 ENERGIREFORM GRØNT MARKED FOR STRØM SONJA ISKOV, 2.MAJ Nu skal prisen på strøm fra vedvarende energikilder bestemmes af de grønne markedskrafter. Regeringen forbereder en gennemgribende energireform, der skal tilpasse den danske energisektor til det liberaliserede indre elmarked i EU. Et delelement i reformen er et grønt elmarked for vindkraft. Skal det grønne elmarked for vindkraft fungere, kræver det bred politisk enighed og meget langsigtede miljømålsætninger advarer Vindmølleindustrien. Den store energireform skal ifølge Svend Auken være igennem Folketinget senest 1. januar 1999, hvor reformen efter tidsplanen skal træde i kraft. GRØNT MARKED Ifølge regeringens foreløbige lovskitse, skal forbrugerne aftage en bestemt procentdel el produceret ved vedvarende energikilder. Hvor stor en kvote fastsættes af ministeren fra år til år. I praksis er det forsyningsselskaberne, der skal opfylde forpligtelsen på forbrugerens vegne. Producenter af vedvarende energi, som f.eks. vindmøllestrøm, får udstedt et antal certifikater, der svarer til den mængde strøm, de producerer. Certifikaterne sælges på et grønt marked til forsyningsselskaberne, der på den måde kan dokumentere, hvor meget grøn strøm de har købt. Lever selskaberne ikke op til den grønne forpligtigelse, bliver de pålagt en strafafgift, der svarer til det dobbelte af prisen på de grønne certifikater. Strafafgiften går til en fond, der skal støtte opstillingen af nye vedvarende energianlæg. Reformarbejdet har skabt en del uro blandt vindmølleejere. Men ministeren beroliger. Der indføres overgangsordninger for at sikre den eksisterende vedvarende energi, som er udbygget i tillid til gældende afregnings- og kontraktvilkår, siger Svend Auken. TID TIL DEBAT Samtidig har ministeren garanteret, at Folketinget vil få rig lejlighed til at sætte sig ind i sagen. Og fra ministeriets side er man opmærksom på, at der fra flere sider er blevet udtrykt stor utilfredshed med lovforslaget, allerede inden det blev offentliggjort. Embedsmænd i Energistyrelsen, der ikke ønsker at stå frem, siger, at tidsplanen for udarbejdelsen af en ny samlet energilovgivning hele tiden har været urealistisk. Vurderingen er, at en overordnet lovgivning, der dækker hele energiområdet ikke kunne udarbejdes i Folketingets sommerferie. Lovgivningen indebærer en sammenskrivning af så mange love, at processen nødvendigvis må være mere tidskrævende. FORUDSÆTNINGER FOR MODELLEN I vindmølleindustrien er man klar til en åben debat om den kommende energireform, men gør samtidig opmærksom på, at et grønt marked kræver bestemte rammer for at kunne fungere. En forudsætning for at modellen kan fungere i praksis er, at der etableres et effektivt marked for køb og salg af certifikater. Samtidig skal der være mulighed for at etablere nye vindmøller til at dække forpligtelsen. VE-forpligtelsen er politisk bestemt. Dermed påvirkes prisen på certifikaterne af politiske udmeldinger og forventninger til fremtidige politiske beslutninger. Stabile priser kræver derfor politisk konsensus om både modellen og de langsigtede miljømål, siger Vindmølleindustriens direktør Søren Krohn. S ide 6

7 GREENPEACE SKIFTER KURS Greenpeace støtter nu vindkraften, både i Danmark og Internationalt. Under sloganet: Wind not Oil lancerer Greenpeace nu en kampagne, hvor organisationen opfordrer den vestlige verden og olieselskaberne til at begrænse olieproduktionen og i stedet investere i havmølleparker. Startskuddet til Greenpeace internationale havmøllekampagne gik i sommer ved den danske havmøllepark Tunø Knob. OFFSHORE KAMPAGNE I juni måned 1998 startede Greenpeace en ny kampagne for offshore vindkraft. Det internationale pressekorps, der i forvejen var i Århus til den fjerde pan-europæiske miljøkonference, blev ombord på MV Greenpeace sejlet ud til Tunø Knob, hvor havmøllerne blev inspiceret. Og Vindmølleindutrien var repræsenteret for at svare på pressekorpsets spørgsmål. Greenpeace fortsætter sin kampagne ved Verdensenergikongressen i Houston og FNs 4. klimaforhandlinger i Buenos Aires. Greenpeace modtager ros for sin nye konstruktive holdning, hvor organisationen for en gang skyld er for i stedet for imod noget. I Danmark satser vi kraftigt på vindkraft og det er dejligt til en afveksling at se Greenpeace gå aktivt ind for noget i stedet for blot at være imod, udtrykte Svend Auken sig diplomatisk tidligere på året ombord på MV Greenpeace. Resultatet af FN Klimakonventionens 3. møde i Kyoto i 1997 blev at de industrialiserede lande forpligtede sig til i gennemsnit at reducere udslippet af drivhusgasser med 5 pct. Det 4. møde bliver holdt i Buenos Aires i November Her skal Kyoto-protokollen, der er en overordnet rammeprotokol, fyldes ud. FREMTIDENS LØSNING Et af redskaberne kan blive en Clean Development Mechanism (CDM), som skal kanalisere midler til bekæmpelse af drivhuseffekten fra de industrialiserede lande til ulandene. Og netop fordi vindkraft er en af de absolut billigste måder at reducere CO 2 -udslip på, vil denne ordning være ideel for vindmøllebranchen. Greenpeace vil i Buenos Aires lancere vindkraften som den fremtidige energiløsning, der kan sikre strømorsyningen i udviklingslandene uden, at det øger CO 2 -udslippet. Dermed kan vindkraften bidrage til løsningen af dilemmaet mellem på den ene side ulandenes krav om vækst og ilandenes forsøg på at reducere CO 2 -udslippet. Senest har Greenpeace Danmark i et høringssvar til Miljø- og energiministeriet støttet havmølleprojektet på Middelgrunden ved København. S ide 7

8 GENNEMBRUD PÅ DET AMERIKANSKE MARKED Tekst og foto af Steffen Damborg, Tehachapi, Californien Ørnene vogter over Grand Canyon, men den blå himmel er ofte afløst af en grå dis af forurening fra storbyerne ved vestkysten. Udsigten ud over Grand Canyon og den mere end 1 km dybe kløft i jordskorpen er storslået. Coloradofloden har gennem millioner af år slidt sig vej ned gennem de røde klippelag, og på en god dag rækker øjet langt i dette vældige landskab. Men oftest kommer vinden fra vest, og så ligger en dyne af forurening hen over landskabet og minder om, at civilisationen efterhånden påvirker selv de mest afsides egne af USA. Det er Los Angeles og de andre storbyer på den amerikanske vestkyst, der leverer hovedparten af den menneskeskabte forurening. Tættere på vestkysten kun nogle få hundrede kilometer fra Los Angeles ligger Tehachapi. Der er en mindre by i udkanten af Mojave-ørkenen. Her er forureningen fra de tætbefolkede kystområder endnu tydeligere. VERDENS STØRSTE Kommer man kørende gennem ørkenen træder de vindmøllebeklædte bjergsider i Tehachapipasset pludselig frem gennem disen. Tehachapi Pass er verdens S ide 8

9 Eksporten af dansk vindkraft skaber også danske arbejdspladser uden for vindmølleindustrien. største vindmølleområde målt i energiproduktion. Den årlige produktion vil i 1998 udgøre 1,3 milliarder kwh (1,3 TWh), hvilket svarer til ca danske husstandes elforbrug. De første vindmøller blev rejst i Tehachapipasset i 1982, da Californien gennemførte det første støtteprogram for vindkraft. Siden da har det amerikanske marked ligget underdrejet, men nu tyder alt på, at det kommer i gang igen. Der er mere end 20 forskellige vindmøllefabrikater repræsenteret i passet. En stor del af møllerne er danske, men også tyske, japanske og amerikanske producenter har stillet vindmøller op på bjergskråningerne i starten af 1980erne. Stedet er blevet valgt, fordi det næsten konstant blæser i passet. Om dagen opvarmes luften i ørkenen og stiger til vejrs. Det trækker ny luft gennem passet fra kysten. Om natten afkøles ørkenen igen, og luften presses den modsatte vej gennem passet. vindmøller. Projektet blev startet i juli 1998 og skal efter tidsplanen afsluttes lillejuleaften i år. Den 21. september var de første ni møller rejst, og man var allerede flere vindmøller bagud i forhold til tidsplanen. Forsinkelsen skyldes, at arbejdet må indstilles, når vindhastigheden når op over 9 m/s. Så bliver det umuligt at arbejde med de store kraner, som rejser møllerne. BYENS LEVEBRØD Vindmøllerne er levebrødet for mange mennesker i området. Ud af Tehachapis indbyggere er mere end mennesker direkte beskæftiget i vindmøllebranchen, vurderer områdechef Robert Ochoa fra NEG Micon. Den lokale befolkning er blevet utrolig positiv over for vindkraften. Når vi fjerner eller udskifter de gamle vindmøller, genskaber vi naturen, som den var, inden vindmøllerne blev sat op. Det vækker respekt hos den lokale befolkning, siger Robert Ochoa. Han har været i vindmøllebranchen i 14 år og fornemmer, at den amerikanske befolkning bliver stadig mere miljøbevidst. adm. direktør Johannes Poulsen, Vestas Wind Systems A/S. I midten af 1980erne var Californien ubetinget verdens største marked for vindkraft. En gunstig støtteordning banede vejen for utallige vindmølleprojekter. De danske fabrikanter stillede alene mere end vindmøller op under de californiske støtteordninger. Da støtten, efter en politisk beslutning, forsvandt fra den ene dag til den anden, blev det hverdag igen i vindmøllebranchen. Mange fabrikanter røg ud i økonomiske problemer, og siden da er der taget flere gamle møller ned, end der er stillet nye op. NYE ORDRER Inden for det sidste års tid er det store amerikanske marked igen begyndt at røre på sig. Det kan nu mærkes i de danske fabrikanters ordrebøger. Vi har i øjeblikket 100 MW i ordrebogen i USA, der skal stilles op inden juli 1999, hvor den nuværende amerikanske støtteordning for vindkraft udløber. En fortsat vækst på det amerikanske marked kræver dog stadig, at Kongressen vedtager en ny støttelovgivning, siger Johannes Poulsen. ETABLERER PRODUKTION NEG Micon skal stille vindmøller op flere steder i USA og Canada, og i koncernen er man optimistisk med Byggepladsen ligger øde hen, når vindhastigheden når op over 9 m/s, og det er ikke usædvanligt i passet, der ligger i 1400 meters højde. DANSK PROJEKT De ældste vindmøller har produceret strøm i næsten 20 år og bliver nu udskiftet med moderne og mere effektive vindmøller. Det største repoweringprojekt er igangsat af Florida Light and Power Inc. og vindmøllerne leveres af danske NEG Micon A/S. 325 vertikalakslede Darrieus vindmøller af mærket Flowind med en total installeret effekt på 60 MW erstattes af 80 stk. 700 kw STORT POTENTIALE De danske fabrikanter har store forventninger til det amerikanske marked. USA har et af verdens største potentialer for vindkraft. Der er masser af vind og plads. Den elektriske infrastruktur er meget veludviklet, og amerikanerne kan betale for strømmen, konstaterer Vindrosen bruges i mange områder i USA til at drive vandpumper. På billedet ses en vindrose i Monument Valley, der har fungeret som kulisse for mere end 50 westerns. S ide 9

10 hensyn til flere repowering-opgaver i bl.a. Tehachapi. Som følge af den øgede efterspørgsel på det amerikanske marked etablerer NEG Micon nu produktion i Champaign, Illinois. Den første vindmølle til det amerikanske marked triller ud af fabrikken i starten af november måned, siger salgschef Erik Winter Petersen, der styrer det nordamerikanske marked fra hovedsædet i Randers. Efter planen skal fabrikken i Illinois producere 400 vindmøller om året, og vi har allerede meldt alt udsolgt for i år. Ved at etablere produktion i USA får NEG Micon samtidig mulighed for at udnytte de amerikanske eksportkreditordninger. Det giver bl.a. mulighed for at finansiere salg af vindmøller til det enorme kinesiske marked, vurderer adm. direktør Jens-Erik Kristensen. S ide 10

11 KAMP FOR VINDKRAFT Den Europæiske Vindkraftorganisation, EWEA viser flaget både ved verdensenergikonferencen i Houston og FNs klimatopmøde i Buenos Aires. Verdensenergikonferencen og klimatopmødet er de to vigtigste begivenheder for vindmølleindustrien i år til at præsentere budskabet. I Houston fik vi muligheden for at præsentere vindkraften for den øvrige energisektor. I den etablerede del af energisektoren er viden om vindkraftens muligheder ofte ganske ringe, siger direktøren for EWEA, Christophe Bourillon. I Buenos Aires håber Den Europæiske Vindkraftorganisation på at få politikere og embedsmænd fra hele verden i tale. Som officiel FN-samarbejdspartner får EWEA en central placering i forbindelse med det sted, klimaforhandlingerne foregår. LANG VEJ ENDNU Vindmøllerne forsvinder lige så hurtigt, som de er dukket op, når man forlader bjergpasset ved Tehachapi ad highway 14 mod Los Angeles. Jo tættere man kommer på kystbyerne, jo mere grålige bliver nuancerne. Det er ikke så underligt. Langt de fleste kører i egen bil og bruger aircondition både hjemme og på arbejde. Selvom bilen er den store synder, tør ingen De vindmøller i Tehachapi Mountains er det største koncentrerede vindmølleområde i verden. Årsproduktionen på 1,3 TWh kan dække danske hustandes årlige elforbrug. røre ved bezinprisen på ca. 2 kr. pr. liter og afgiften på biler. På trods af en øget forståelse for miljø og vindkraft forbliver pick up-trucken og den amerikanske flyder hellige her i Guds eget land. STEFFEN DAMBORG Direktør for Den Europæiske Vindkraftorganisation, Christophe Bourillon. I baggrunden ses havmølleparken på Tunø Knob. S ide 11

12 VINDMØLLEINDUSTRIEN Vester Voldgade 106 DANMARK DK 1552 København V TOPPER T TOP F LISTEN E Af I Steffen Damborg Postbesørget blad (0900 KHC) Blad nr VERDENSENERGIKONGRES I TEXAS I hjertet af den amerikanske energiindustri i Houston, Texas blev den største energikonference, verden endnu har set, holdt i midten af september. World Energy Councils 17. kongres samlede mere end centrale beslutningstagere og pressefolk, der satte fokus på energi og bæredygtig udvikling i det næste årtusind. VINDMØLLEINDUSTRIEN PÅ PLADS Vindmølleindustrien var på plads i den tilhørende udstillingshal, hvor fremvisningen af foreningens hjemmeside på storskærm vakte stor opmærksomhed og blev indledningen til mange spændende debatter med konferencens mange deltagere. World Energy Councils Danske Nationalkomité bidrog til konferencen med seks indlæg, hvoraf det ene blev leveret af vindmølleindustrien. Indlægget, der er forfattet af direktør Søren Krohn, fokuserede på udviklingen af havmølleteknologien og de store danske havmølleplaner. Indlæggets hovedkonklusion var, at perspektiverne for havmøllestrøm er lovende, men at det stadig er billigere at opstille vindmøller på gode landplaceringer. HENRIK BAKGREN, 2. MAJ S ide 12

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Miljø Danmark 02.05. 30: Vild med edderkopper

Miljø Danmark 02.05. 30: Vild med edderkopper Miljø Danmark 02.05 MAGASIN OM NATUR OG MILJØ 30: Vild med edderkopper 6: Københavns miljø var en katastrofe 11: Ingen kender verdens sande tilstand 20: Vindmøller redder Nakskov Miljø Danmark MiljøDanmark

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere