NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION"

Transkript

1 NR 13 OKTOBER 1998 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION

2 STORE FORVENTNINGER TIL 2. HALVÅR 1998 Den danske vindmølleindustri er oppe i fart igen. I vindmølleindustrien var 1. halvår 1998 præget af et stille 1. kvartal og et travlt 2. kvartal. Flere store projekter i USA, Tyskland, Canada og New Zealand vil blive leveret i andet halvår kan dermed gå hen og blive et nyt rekordår for den danske vindmølleindustri. På baggrund af forløbet i de to første kvartaler forventer vi nogle meget store 3. og 4. kvartaler, hvis de positive meldinger fra specielt Vestas Wind Systems og NEG Micon skal holde stik, siger direktør Birger Madsen, BTM Consult. STIGENDE AFSÆTNING OG FLERE JOBS Både afsætning og beskæftigelse steg i 2. kvartal. Dermed er afsætningen i vindmølleindustrien nu på højde med afsætningen i rekordåret I 2. kvartal 1998 blev der afsat 239 MW mod 234 MW i 2. kvartal Samtidig steg den direkte beskæftigelse med 5 pct. i 2. kvartal Inden for de sidste tolv måneder er beskæftigelsen steget med 15 pct. De ti største vindmøllemarkeder i de seneste 12 måneder. Italien bevæger sig op gennem top 10-listen. Inden for de seneste tolv måneder er der blevet opstillet 94 danske vindmøller med en samlet effekt på 56 MW. Vindmølleindustrien skal tilbage til 1995 for at finde et år, hvor der blev skabt flere arbejdspladser. Beskæftigelsesfremgangen hænger primært sammen med udviklingen på det amerikanske marked. Store ordrer fra Nordamerika i 1. halvår 1998 er slået igennem i beskæftigelsestallene men endnu ikke i afsætningen. Der er derfor grund til optimisme for eksporten i de kommende kvartaler. DOBBELT SÅ STOR SOM NATURGAS Salget af danske vindmøller passerer i år 7 mia. kr. Nye tal fra Vindmølleindustrien viser, at der i 1997 blev solgt for 5,75 mia. kr. vindmøller, en stigning på 33 pct. i forhold til året før. Salget ventes at vokse med over 20 pct. i år. VESTAS Værdien af den danske vindmølleproduktion er nu mere end det dobbelte af den danske produktion af naturgas fra Nordsøen, og mere end det dobbelte af værdien af fiskeriet i Danmark. VINDFORMATION, Nr. 13 oktober Udgives af Vindmølleindustrien. Må gerne citeres med kildeangivelse. Redaktionen er afsluttet den 9. oktober Design og produktion: Mikael Trägårdh Design Tryk: From & Co. A/S Ansvh. redaktør: Søren Krohn Research: Lotte Nørregaard og Morten Steen Jacobsen Forsidefoto: Søren Krohn ISSN Abonnement er gratis i Danmark og bestilles på S ide 2

3 udvider vindkraft, og der har været en meget stor efterspørgsel efter information om vindkraft på de to sprog, siger Palle Nørgaard, formand for Vindmølleindustrien. Det er både folk der er beskæftiget inden for branchen og almindeligt nysgerrige, der besøger websiten. Studerende udgør en anden stor gruppe af besøgende. Specielt ingeniørstuderende fra ind- og udland bruger webstedet både som lærebog og til vindkraftberegninger. Vindmølleindustrien udvider sit websted på 1- års fødselsdagen. Den 1. oktober blev en ny udgave af webstedet lagt ud på Internettet på tre sprog. Dermed udvider Vindmølleindustrien sit websted med en dansk og en tysk sprogversion. Efterspørgslen efter oplysninger om vindkraft på Internettet har været overvældende. Således har personer besøgt Vindmølleindustriens engelsksprogede websted, siden det åbnede for et år siden. Samtidig har der været utallige forespørgsler efter andre sprogversioner. Specielt dansk, tysk, fransk og spansk har været efterspurgte sprog blandt webstedets læsere. De valgte sprogudvidelser er ikke tilfældige. Danmark og Tyskland er de to største markeder for dansk Foreningen har også fået henvendelser fra mange folkeskolelærere og elever, der gerne vil lave temaundervisning om vindkraft, men hidtil har der manglet et ordentligt dansk materiale. Den danske oversættelse råder bod på den mangel. Tyskland er i øjeblikket det vigtigste eksportmarked for den danske vindmølleindustri. Også på dette marked har der manglet grundlæggende information om vindkraft. Og modsat de fleste danskere, så afholder mange tyskere sig fra at besøge en hjemmeside, når de ser, at den er på engelsk. Til at bestyre det tyske websted har Vindmølleindustrien ansat Vindmølleindustriens websted Norbert Pöcksteiner, der indeholder nu en dansk, studerer til civilingeniør ved engelsk og tysk sprogversion. universitetet i Linz i Østrig. Samtidig er webstedet udvidet med et afsnit om vindmøllers Vindmølleindustriens skyggekastning. sekretariat står for driften af den danske og engelske version. S ide 3

4 Tema NYE REGLER FOR VINDKRAFT I DANMARK Energidebatten har de seneste par måneder været præget af den varslede energireform og for vindkraftens vedkommende et forslag til nyt landsplandirektiv. Vindformation samler op på de løse ender, og ser fremad... LANDSPLANDIREKTIV TAGES AF BORDET Landsplandirektivet, der begrænser opstillingen af vindkraft i Danmark, er taget af bordet. Efter en hektisk sommer, hvor miljø- og energiministeren kom i modvind på grund af sagen, bliver direktivet nu kædet sammen med den store energireform, som skal behandles i den indeværende folketingssamling. Sagen startede med udsendelsen af et forslag til landsplandirektiv i Folketingets sommerferie. Det vakte stor debatlyst i pressen og spørgelyst blandt medlemmerne af Folketingets Energipolitiske udvalg. Svend Auken blev kaldt i et timelangt samråd, hvor han måtte gøre rede for sammenhængen mellem regeringens energipolitik, der støtter udviklingen af de vedvarende energikilder og landsplandirektivet, der begrænser udbygningen af den største vedvarende energikilde i Danmark. Debatten i udvalget var meget livlig. Som et af de diskussionslystne Folketingsmedlemmer sagde i en pause: Alle har jo en mening om vindmøller, så det tager sin tid at nå bordet rundt. Der var dog bred enighed fra Venstre til Enhedslisten om, at vindmølleindustrien ikke skulle udsættes for en stop/go-politik, der vil lægge hjemmemarkedet i ruiner. Svend Auken tog brodden af angrebet på landsplandirektivet fra såvel regeringspartier som opposition ved at love, at direktivet ikke bliver hastet igennem. Samtidig understregede han, at de 1500 MW ikke er en maksimumgrænse for vindkraft opstillet på land. Regeringens målsætning på 1500 MW er ikke en maksimumgrænse, fastslog Svend Auken, efter at han kom ud fra samrådet i det energipolitiske udvalg. Der bliver ikke tale om noget vindmøllestop. Vi vil fortsætte udbygningen på landjorden, så potentialet udnyttes, lød hans forsikringer. Ministeren lovede at se på landsplandirektivet i sammenhæng med NY AKADEMISK MEDARBEJDER Vindmølleindustrien har ansat Christian Kjær som fuldmægtig. Christian Kjær kommer fra en stilling som journalist på Berlingske Tidendes samfundspolitiske redaktion, hvor han primært har beskæftiget sig med økonomi og forskning og udvikling. Christian Kjær, der er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i København, skal bl.a. arbejde med udgivelsen af Vindformation og Vindmølleindustriens økonomiske og politiske analysearbejde. SØREN KROHN Vindmølleindustriens nye fuldmægtig Christian Kjær. S ide 4

5 Opstillingen af vindmøller i Danmark fortsætter. På billedet ses vindmølleparken i Brøndum, der består af 6 stk. 1 MW Bonus-møller. den kommende energireform. De to diskussioner hænger naturligt sammen, understregede Svend Auken over for Vindformation. Han forsikrede, at de indkomne høringssvar vil blive gennemgået igen, og at Det Energipolitiske Udvalg vil få lejlighed til at tage stilling til både høringssvarene og et revideret direktivforslag, ligesom industrien vil blive inddraget i sagens videre forløb. Der er ikke nogen forvaltningsmæssig begrundelse for at lade vindmølleplanlægningen ligge stille i forventning om, at et nyt direktiv er på trapperne. Borgerne har krav på, at deres ansøgninger behandles i henhold til gældende love og bekendtgørelser, siger Søren Krohn, direktør for Vindmølleindustrien. VINDMØLLEINDUSTRIEN OPRUSTER Vindmølleindustrien har ansat et stærkt webhold, som skal vedligeholde Vindmølleindustriens websted, der henover sommeren er blevet udvidet fra 200 sider til 500 sider. Det nye hold består af redaktør for det tyske websted Norbert Pöcksteiner, der studerer til civilingeniør ved Linz Universität, ITelev Morten Steen Jacobsen og datalogistuderende Andreas Frederik Wehowsky. Morten Steen Jacobsen skal arbejde med den daglige vedligeholdelse af websiten samt layout og grafisk udtryk. Andreas Frederik Wehowsky får udviklings- og programmeringsopgaver som arbejdsområder. Tropperne ledes af direktør Søren Krohn, som har ledet udviklingen af de to nye sprogversioner. SØREN KROHN Vindmølleindustriens nye medarbejdere gør webstedet klar til at lette. Fra venstre: Morten Steen Jacobsen, Norbert Pöcksteiner og Andreas Wehowsky. S ide 5

6 ENERGIREFORM GRØNT MARKED FOR STRØM SONJA ISKOV, 2.MAJ Nu skal prisen på strøm fra vedvarende energikilder bestemmes af de grønne markedskrafter. Regeringen forbereder en gennemgribende energireform, der skal tilpasse den danske energisektor til det liberaliserede indre elmarked i EU. Et delelement i reformen er et grønt elmarked for vindkraft. Skal det grønne elmarked for vindkraft fungere, kræver det bred politisk enighed og meget langsigtede miljømålsætninger advarer Vindmølleindustrien. Den store energireform skal ifølge Svend Auken være igennem Folketinget senest 1. januar 1999, hvor reformen efter tidsplanen skal træde i kraft. GRØNT MARKED Ifølge regeringens foreløbige lovskitse, skal forbrugerne aftage en bestemt procentdel el produceret ved vedvarende energikilder. Hvor stor en kvote fastsættes af ministeren fra år til år. I praksis er det forsyningsselskaberne, der skal opfylde forpligtelsen på forbrugerens vegne. Producenter af vedvarende energi, som f.eks. vindmøllestrøm, får udstedt et antal certifikater, der svarer til den mængde strøm, de producerer. Certifikaterne sælges på et grønt marked til forsyningsselskaberne, der på den måde kan dokumentere, hvor meget grøn strøm de har købt. Lever selskaberne ikke op til den grønne forpligtigelse, bliver de pålagt en strafafgift, der svarer til det dobbelte af prisen på de grønne certifikater. Strafafgiften går til en fond, der skal støtte opstillingen af nye vedvarende energianlæg. Reformarbejdet har skabt en del uro blandt vindmølleejere. Men ministeren beroliger. Der indføres overgangsordninger for at sikre den eksisterende vedvarende energi, som er udbygget i tillid til gældende afregnings- og kontraktvilkår, siger Svend Auken. TID TIL DEBAT Samtidig har ministeren garanteret, at Folketinget vil få rig lejlighed til at sætte sig ind i sagen. Og fra ministeriets side er man opmærksom på, at der fra flere sider er blevet udtrykt stor utilfredshed med lovforslaget, allerede inden det blev offentliggjort. Embedsmænd i Energistyrelsen, der ikke ønsker at stå frem, siger, at tidsplanen for udarbejdelsen af en ny samlet energilovgivning hele tiden har været urealistisk. Vurderingen er, at en overordnet lovgivning, der dækker hele energiområdet ikke kunne udarbejdes i Folketingets sommerferie. Lovgivningen indebærer en sammenskrivning af så mange love, at processen nødvendigvis må være mere tidskrævende. FORUDSÆTNINGER FOR MODELLEN I vindmølleindustrien er man klar til en åben debat om den kommende energireform, men gør samtidig opmærksom på, at et grønt marked kræver bestemte rammer for at kunne fungere. En forudsætning for at modellen kan fungere i praksis er, at der etableres et effektivt marked for køb og salg af certifikater. Samtidig skal der være mulighed for at etablere nye vindmøller til at dække forpligtelsen. VE-forpligtelsen er politisk bestemt. Dermed påvirkes prisen på certifikaterne af politiske udmeldinger og forventninger til fremtidige politiske beslutninger. Stabile priser kræver derfor politisk konsensus om både modellen og de langsigtede miljømål, siger Vindmølleindustriens direktør Søren Krohn. S ide 6

7 GREENPEACE SKIFTER KURS Greenpeace støtter nu vindkraften, både i Danmark og Internationalt. Under sloganet: Wind not Oil lancerer Greenpeace nu en kampagne, hvor organisationen opfordrer den vestlige verden og olieselskaberne til at begrænse olieproduktionen og i stedet investere i havmølleparker. Startskuddet til Greenpeace internationale havmøllekampagne gik i sommer ved den danske havmøllepark Tunø Knob. OFFSHORE KAMPAGNE I juni måned 1998 startede Greenpeace en ny kampagne for offshore vindkraft. Det internationale pressekorps, der i forvejen var i Århus til den fjerde pan-europæiske miljøkonference, blev ombord på MV Greenpeace sejlet ud til Tunø Knob, hvor havmøllerne blev inspiceret. Og Vindmølleindutrien var repræsenteret for at svare på pressekorpsets spørgsmål. Greenpeace fortsætter sin kampagne ved Verdensenergikongressen i Houston og FNs 4. klimaforhandlinger i Buenos Aires. Greenpeace modtager ros for sin nye konstruktive holdning, hvor organisationen for en gang skyld er for i stedet for imod noget. I Danmark satser vi kraftigt på vindkraft og det er dejligt til en afveksling at se Greenpeace gå aktivt ind for noget i stedet for blot at være imod, udtrykte Svend Auken sig diplomatisk tidligere på året ombord på MV Greenpeace. Resultatet af FN Klimakonventionens 3. møde i Kyoto i 1997 blev at de industrialiserede lande forpligtede sig til i gennemsnit at reducere udslippet af drivhusgasser med 5 pct. Det 4. møde bliver holdt i Buenos Aires i November Her skal Kyoto-protokollen, der er en overordnet rammeprotokol, fyldes ud. FREMTIDENS LØSNING Et af redskaberne kan blive en Clean Development Mechanism (CDM), som skal kanalisere midler til bekæmpelse af drivhuseffekten fra de industrialiserede lande til ulandene. Og netop fordi vindkraft er en af de absolut billigste måder at reducere CO 2 -udslip på, vil denne ordning være ideel for vindmøllebranchen. Greenpeace vil i Buenos Aires lancere vindkraften som den fremtidige energiløsning, der kan sikre strømorsyningen i udviklingslandene uden, at det øger CO 2 -udslippet. Dermed kan vindkraften bidrage til løsningen af dilemmaet mellem på den ene side ulandenes krav om vækst og ilandenes forsøg på at reducere CO 2 -udslippet. Senest har Greenpeace Danmark i et høringssvar til Miljø- og energiministeriet støttet havmølleprojektet på Middelgrunden ved København. S ide 7

8 GENNEMBRUD PÅ DET AMERIKANSKE MARKED Tekst og foto af Steffen Damborg, Tehachapi, Californien Ørnene vogter over Grand Canyon, men den blå himmel er ofte afløst af en grå dis af forurening fra storbyerne ved vestkysten. Udsigten ud over Grand Canyon og den mere end 1 km dybe kløft i jordskorpen er storslået. Coloradofloden har gennem millioner af år slidt sig vej ned gennem de røde klippelag, og på en god dag rækker øjet langt i dette vældige landskab. Men oftest kommer vinden fra vest, og så ligger en dyne af forurening hen over landskabet og minder om, at civilisationen efterhånden påvirker selv de mest afsides egne af USA. Det er Los Angeles og de andre storbyer på den amerikanske vestkyst, der leverer hovedparten af den menneskeskabte forurening. Tættere på vestkysten kun nogle få hundrede kilometer fra Los Angeles ligger Tehachapi. Der er en mindre by i udkanten af Mojave-ørkenen. Her er forureningen fra de tætbefolkede kystområder endnu tydeligere. VERDENS STØRSTE Kommer man kørende gennem ørkenen træder de vindmøllebeklædte bjergsider i Tehachapipasset pludselig frem gennem disen. Tehachapi Pass er verdens S ide 8

9 Eksporten af dansk vindkraft skaber også danske arbejdspladser uden for vindmølleindustrien. største vindmølleområde målt i energiproduktion. Den årlige produktion vil i 1998 udgøre 1,3 milliarder kwh (1,3 TWh), hvilket svarer til ca danske husstandes elforbrug. De første vindmøller blev rejst i Tehachapipasset i 1982, da Californien gennemførte det første støtteprogram for vindkraft. Siden da har det amerikanske marked ligget underdrejet, men nu tyder alt på, at det kommer i gang igen. Der er mere end 20 forskellige vindmøllefabrikater repræsenteret i passet. En stor del af møllerne er danske, men også tyske, japanske og amerikanske producenter har stillet vindmøller op på bjergskråningerne i starten af 1980erne. Stedet er blevet valgt, fordi det næsten konstant blæser i passet. Om dagen opvarmes luften i ørkenen og stiger til vejrs. Det trækker ny luft gennem passet fra kysten. Om natten afkøles ørkenen igen, og luften presses den modsatte vej gennem passet. vindmøller. Projektet blev startet i juli 1998 og skal efter tidsplanen afsluttes lillejuleaften i år. Den 21. september var de første ni møller rejst, og man var allerede flere vindmøller bagud i forhold til tidsplanen. Forsinkelsen skyldes, at arbejdet må indstilles, når vindhastigheden når op over 9 m/s. Så bliver det umuligt at arbejde med de store kraner, som rejser møllerne. BYENS LEVEBRØD Vindmøllerne er levebrødet for mange mennesker i området. Ud af Tehachapis indbyggere er mere end mennesker direkte beskæftiget i vindmøllebranchen, vurderer områdechef Robert Ochoa fra NEG Micon. Den lokale befolkning er blevet utrolig positiv over for vindkraften. Når vi fjerner eller udskifter de gamle vindmøller, genskaber vi naturen, som den var, inden vindmøllerne blev sat op. Det vækker respekt hos den lokale befolkning, siger Robert Ochoa. Han har været i vindmøllebranchen i 14 år og fornemmer, at den amerikanske befolkning bliver stadig mere miljøbevidst. adm. direktør Johannes Poulsen, Vestas Wind Systems A/S. I midten af 1980erne var Californien ubetinget verdens største marked for vindkraft. En gunstig støtteordning banede vejen for utallige vindmølleprojekter. De danske fabrikanter stillede alene mere end vindmøller op under de californiske støtteordninger. Da støtten, efter en politisk beslutning, forsvandt fra den ene dag til den anden, blev det hverdag igen i vindmøllebranchen. Mange fabrikanter røg ud i økonomiske problemer, og siden da er der taget flere gamle møller ned, end der er stillet nye op. NYE ORDRER Inden for det sidste års tid er det store amerikanske marked igen begyndt at røre på sig. Det kan nu mærkes i de danske fabrikanters ordrebøger. Vi har i øjeblikket 100 MW i ordrebogen i USA, der skal stilles op inden juli 1999, hvor den nuværende amerikanske støtteordning for vindkraft udløber. En fortsat vækst på det amerikanske marked kræver dog stadig, at Kongressen vedtager en ny støttelovgivning, siger Johannes Poulsen. ETABLERER PRODUKTION NEG Micon skal stille vindmøller op flere steder i USA og Canada, og i koncernen er man optimistisk med Byggepladsen ligger øde hen, når vindhastigheden når op over 9 m/s, og det er ikke usædvanligt i passet, der ligger i 1400 meters højde. DANSK PROJEKT De ældste vindmøller har produceret strøm i næsten 20 år og bliver nu udskiftet med moderne og mere effektive vindmøller. Det største repoweringprojekt er igangsat af Florida Light and Power Inc. og vindmøllerne leveres af danske NEG Micon A/S. 325 vertikalakslede Darrieus vindmøller af mærket Flowind med en total installeret effekt på 60 MW erstattes af 80 stk. 700 kw STORT POTENTIALE De danske fabrikanter har store forventninger til det amerikanske marked. USA har et af verdens største potentialer for vindkraft. Der er masser af vind og plads. Den elektriske infrastruktur er meget veludviklet, og amerikanerne kan betale for strømmen, konstaterer Vindrosen bruges i mange områder i USA til at drive vandpumper. På billedet ses en vindrose i Monument Valley, der har fungeret som kulisse for mere end 50 westerns. S ide 9

10 hensyn til flere repowering-opgaver i bl.a. Tehachapi. Som følge af den øgede efterspørgsel på det amerikanske marked etablerer NEG Micon nu produktion i Champaign, Illinois. Den første vindmølle til det amerikanske marked triller ud af fabrikken i starten af november måned, siger salgschef Erik Winter Petersen, der styrer det nordamerikanske marked fra hovedsædet i Randers. Efter planen skal fabrikken i Illinois producere 400 vindmøller om året, og vi har allerede meldt alt udsolgt for i år. Ved at etablere produktion i USA får NEG Micon samtidig mulighed for at udnytte de amerikanske eksportkreditordninger. Det giver bl.a. mulighed for at finansiere salg af vindmøller til det enorme kinesiske marked, vurderer adm. direktør Jens-Erik Kristensen. S ide 10

11 KAMP FOR VINDKRAFT Den Europæiske Vindkraftorganisation, EWEA viser flaget både ved verdensenergikonferencen i Houston og FNs klimatopmøde i Buenos Aires. Verdensenergikonferencen og klimatopmødet er de to vigtigste begivenheder for vindmølleindustrien i år til at præsentere budskabet. I Houston fik vi muligheden for at præsentere vindkraften for den øvrige energisektor. I den etablerede del af energisektoren er viden om vindkraftens muligheder ofte ganske ringe, siger direktøren for EWEA, Christophe Bourillon. I Buenos Aires håber Den Europæiske Vindkraftorganisation på at få politikere og embedsmænd fra hele verden i tale. Som officiel FN-samarbejdspartner får EWEA en central placering i forbindelse med det sted, klimaforhandlingerne foregår. LANG VEJ ENDNU Vindmøllerne forsvinder lige så hurtigt, som de er dukket op, når man forlader bjergpasset ved Tehachapi ad highway 14 mod Los Angeles. Jo tættere man kommer på kystbyerne, jo mere grålige bliver nuancerne. Det er ikke så underligt. Langt de fleste kører i egen bil og bruger aircondition både hjemme og på arbejde. Selvom bilen er den store synder, tør ingen De vindmøller i Tehachapi Mountains er det største koncentrerede vindmølleområde i verden. Årsproduktionen på 1,3 TWh kan dække danske hustandes årlige elforbrug. røre ved bezinprisen på ca. 2 kr. pr. liter og afgiften på biler. På trods af en øget forståelse for miljø og vindkraft forbliver pick up-trucken og den amerikanske flyder hellige her i Guds eget land. STEFFEN DAMBORG Direktør for Den Europæiske Vindkraftorganisation, Christophe Bourillon. I baggrunden ses havmølleparken på Tunø Knob. S ide 11

12 VINDMØLLEINDUSTRIEN Vester Voldgade 106 DANMARK DK 1552 København V TOPPER T TOP F LISTEN E Af I Steffen Damborg Postbesørget blad (0900 KHC) Blad nr VERDENSENERGIKONGRES I TEXAS I hjertet af den amerikanske energiindustri i Houston, Texas blev den største energikonference, verden endnu har set, holdt i midten af september. World Energy Councils 17. kongres samlede mere end centrale beslutningstagere og pressefolk, der satte fokus på energi og bæredygtig udvikling i det næste årtusind. VINDMØLLEINDUSTRIEN PÅ PLADS Vindmølleindustrien var på plads i den tilhørende udstillingshal, hvor fremvisningen af foreningens hjemmeside på storskærm vakte stor opmærksomhed og blev indledningen til mange spændende debatter med konferencens mange deltagere. World Energy Councils Danske Nationalkomité bidrog til konferencen med seks indlæg, hvoraf det ene blev leveret af vindmølleindustrien. Indlægget, der er forfattet af direktør Søren Krohn, fokuserede på udviklingen af havmølleteknologien og de store danske havmølleplaner. Indlæggets hovedkonklusion var, at perspektiverne for havmøllestrøm er lovende, men at det stadig er billigere at opstille vindmøller på gode landplaceringer. HENRIK BAKGREN, 2. MAJ S ide 12

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller foretræde for Energipolitisk Udvalg

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller foretræde for Energipolitisk Udvalg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 22 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller 6.12.2012 foretræde for Energipolitisk Udvalg 1 Hvordan er vi som branche kommet ind i dette

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6.

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 22 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 6. december 2012 Materiale fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

NR 12 JUNI 1998 VINDFORMATION

NR 12 JUNI 1998 VINDFORMATION NR 12 JUNI 1998 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION DANMARK TOPPER TOP 10-LISTEN Af Steffen Damborg Fem af verdens ti største vindmøllefabrikker er danske. I toppen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

Status på kommunernes planlægning

Status på kommunernes planlægning Status på kommunernes planlægning November 2017 Danmarks Vindmølleforening 13 godkendte vindmølle projekter i 2017 pr. 14-9 Opsætning af 83 nye vindmøller svarende til 281 MW Nedtagning af 57 ældre møller

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Klimatopmødets konsekvenser for dansk jordbrug

Klimatopmødets konsekvenser for dansk jordbrug G1 Efter Klimatopmødet i København Klimatopmødets konsekvenser for dansk jordbrug Søren Korsholm Chef for plante- og energipolitik MILJØ & ENERGI sok@lf.dk 1 12. januar 2010 Klimatopmødets konsekvenser

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 24. april 2003 kl. 10.00 14.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 24. april 2003 kl. 10.00 14.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 24. april 2003 kl. 10.00 14.00 Deltagere: Nils E. Werner Jørgen Lemming(formand) Ole Sønderby Christer

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps.

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 110 Offentligt (01) Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen Miljøminister Kirsten Brosbøl Skatteminister Morten Østergaard Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún

Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún FN s klimakonference i Cancún, Mexico, der finder sted fra den 29. november 10. december 2010, er det seneste håb i bestræbelserne på at nå til enighed om

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

dansk energiteknologi til USA Potentialet for eksport af Morten Bæk-Sørensen Ambassadesekretær Kongelig Dansk Ambassade Washington, DC

dansk energiteknologi til USA Potentialet for eksport af Morten Bæk-Sørensen Ambassadesekretær Kongelig Dansk Ambassade Washington, DC Potentialet for eksport af dansk energiteknologi til USA Ambassadesekretær Morten Bæk-Sørensen Udviklingen siden første energikrise Kortvarig opblomstring i 80 erne (forskning og udvikling) Prissignalet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

NR 18 DECEMBER 1999 VINDFORMATION

NR 18 DECEMBER 1999 VINDFORMATION NR 18 DECEMBER 1999 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N I DET 20. ÅRHUNDREDE AP PHOTO / NAMAS BHOJANI, Nr. 18 december 1999. Udgives af Vindmølleindustrien. Må gerne citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere