NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION"

Transkript

1 NR 13 OKTOBER 1998 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION

2 STORE FORVENTNINGER TIL 2. HALVÅR 1998 Den danske vindmølleindustri er oppe i fart igen. I vindmølleindustrien var 1. halvår 1998 præget af et stille 1. kvartal og et travlt 2. kvartal. Flere store projekter i USA, Tyskland, Canada og New Zealand vil blive leveret i andet halvår kan dermed gå hen og blive et nyt rekordår for den danske vindmølleindustri. På baggrund af forløbet i de to første kvartaler forventer vi nogle meget store 3. og 4. kvartaler, hvis de positive meldinger fra specielt Vestas Wind Systems og NEG Micon skal holde stik, siger direktør Birger Madsen, BTM Consult. STIGENDE AFSÆTNING OG FLERE JOBS Både afsætning og beskæftigelse steg i 2. kvartal. Dermed er afsætningen i vindmølleindustrien nu på højde med afsætningen i rekordåret I 2. kvartal 1998 blev der afsat 239 MW mod 234 MW i 2. kvartal Samtidig steg den direkte beskæftigelse med 5 pct. i 2. kvartal Inden for de sidste tolv måneder er beskæftigelsen steget med 15 pct. De ti største vindmøllemarkeder i de seneste 12 måneder. Italien bevæger sig op gennem top 10-listen. Inden for de seneste tolv måneder er der blevet opstillet 94 danske vindmøller med en samlet effekt på 56 MW. Vindmølleindustrien skal tilbage til 1995 for at finde et år, hvor der blev skabt flere arbejdspladser. Beskæftigelsesfremgangen hænger primært sammen med udviklingen på det amerikanske marked. Store ordrer fra Nordamerika i 1. halvår 1998 er slået igennem i beskæftigelsestallene men endnu ikke i afsætningen. Der er derfor grund til optimisme for eksporten i de kommende kvartaler. DOBBELT SÅ STOR SOM NATURGAS Salget af danske vindmøller passerer i år 7 mia. kr. Nye tal fra Vindmølleindustrien viser, at der i 1997 blev solgt for 5,75 mia. kr. vindmøller, en stigning på 33 pct. i forhold til året før. Salget ventes at vokse med over 20 pct. i år. VESTAS Værdien af den danske vindmølleproduktion er nu mere end det dobbelte af den danske produktion af naturgas fra Nordsøen, og mere end det dobbelte af værdien af fiskeriet i Danmark. VINDFORMATION, Nr. 13 oktober Udgives af Vindmølleindustrien. Må gerne citeres med kildeangivelse. Redaktionen er afsluttet den 9. oktober Design og produktion: Mikael Trägårdh Design Tryk: From & Co. A/S Ansvh. redaktør: Søren Krohn Research: Lotte Nørregaard og Morten Steen Jacobsen Forsidefoto: Søren Krohn ISSN Abonnement er gratis i Danmark og bestilles på S ide 2

3 udvider vindkraft, og der har været en meget stor efterspørgsel efter information om vindkraft på de to sprog, siger Palle Nørgaard, formand for Vindmølleindustrien. Det er både folk der er beskæftiget inden for branchen og almindeligt nysgerrige, der besøger websiten. Studerende udgør en anden stor gruppe af besøgende. Specielt ingeniørstuderende fra ind- og udland bruger webstedet både som lærebog og til vindkraftberegninger. Vindmølleindustrien udvider sit websted på 1- års fødselsdagen. Den 1. oktober blev en ny udgave af webstedet lagt ud på Internettet på tre sprog. Dermed udvider Vindmølleindustrien sit websted med en dansk og en tysk sprogversion. Efterspørgslen efter oplysninger om vindkraft på Internettet har været overvældende. Således har personer besøgt Vindmølleindustriens engelsksprogede websted, siden det åbnede for et år siden. Samtidig har der været utallige forespørgsler efter andre sprogversioner. Specielt dansk, tysk, fransk og spansk har været efterspurgte sprog blandt webstedets læsere. De valgte sprogudvidelser er ikke tilfældige. Danmark og Tyskland er de to største markeder for dansk Foreningen har også fået henvendelser fra mange folkeskolelærere og elever, der gerne vil lave temaundervisning om vindkraft, men hidtil har der manglet et ordentligt dansk materiale. Den danske oversættelse råder bod på den mangel. Tyskland er i øjeblikket det vigtigste eksportmarked for den danske vindmølleindustri. Også på dette marked har der manglet grundlæggende information om vindkraft. Og modsat de fleste danskere, så afholder mange tyskere sig fra at besøge en hjemmeside, når de ser, at den er på engelsk. Til at bestyre det tyske websted har Vindmølleindustrien ansat Vindmølleindustriens websted Norbert Pöcksteiner, der indeholder nu en dansk, studerer til civilingeniør ved engelsk og tysk sprogversion. universitetet i Linz i Østrig. Samtidig er webstedet udvidet med et afsnit om vindmøllers Vindmølleindustriens skyggekastning. sekretariat står for driften af den danske og engelske version. S ide 3

4 Tema NYE REGLER FOR VINDKRAFT I DANMARK Energidebatten har de seneste par måneder været præget af den varslede energireform og for vindkraftens vedkommende et forslag til nyt landsplandirektiv. Vindformation samler op på de løse ender, og ser fremad... LANDSPLANDIREKTIV TAGES AF BORDET Landsplandirektivet, der begrænser opstillingen af vindkraft i Danmark, er taget af bordet. Efter en hektisk sommer, hvor miljø- og energiministeren kom i modvind på grund af sagen, bliver direktivet nu kædet sammen med den store energireform, som skal behandles i den indeværende folketingssamling. Sagen startede med udsendelsen af et forslag til landsplandirektiv i Folketingets sommerferie. Det vakte stor debatlyst i pressen og spørgelyst blandt medlemmerne af Folketingets Energipolitiske udvalg. Svend Auken blev kaldt i et timelangt samråd, hvor han måtte gøre rede for sammenhængen mellem regeringens energipolitik, der støtter udviklingen af de vedvarende energikilder og landsplandirektivet, der begrænser udbygningen af den største vedvarende energikilde i Danmark. Debatten i udvalget var meget livlig. Som et af de diskussionslystne Folketingsmedlemmer sagde i en pause: Alle har jo en mening om vindmøller, så det tager sin tid at nå bordet rundt. Der var dog bred enighed fra Venstre til Enhedslisten om, at vindmølleindustrien ikke skulle udsættes for en stop/go-politik, der vil lægge hjemmemarkedet i ruiner. Svend Auken tog brodden af angrebet på landsplandirektivet fra såvel regeringspartier som opposition ved at love, at direktivet ikke bliver hastet igennem. Samtidig understregede han, at de 1500 MW ikke er en maksimumgrænse for vindkraft opstillet på land. Regeringens målsætning på 1500 MW er ikke en maksimumgrænse, fastslog Svend Auken, efter at han kom ud fra samrådet i det energipolitiske udvalg. Der bliver ikke tale om noget vindmøllestop. Vi vil fortsætte udbygningen på landjorden, så potentialet udnyttes, lød hans forsikringer. Ministeren lovede at se på landsplandirektivet i sammenhæng med NY AKADEMISK MEDARBEJDER Vindmølleindustrien har ansat Christian Kjær som fuldmægtig. Christian Kjær kommer fra en stilling som journalist på Berlingske Tidendes samfundspolitiske redaktion, hvor han primært har beskæftiget sig med økonomi og forskning og udvikling. Christian Kjær, der er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i København, skal bl.a. arbejde med udgivelsen af Vindformation og Vindmølleindustriens økonomiske og politiske analysearbejde. SØREN KROHN Vindmølleindustriens nye fuldmægtig Christian Kjær. S ide 4

5 Opstillingen af vindmøller i Danmark fortsætter. På billedet ses vindmølleparken i Brøndum, der består af 6 stk. 1 MW Bonus-møller. den kommende energireform. De to diskussioner hænger naturligt sammen, understregede Svend Auken over for Vindformation. Han forsikrede, at de indkomne høringssvar vil blive gennemgået igen, og at Det Energipolitiske Udvalg vil få lejlighed til at tage stilling til både høringssvarene og et revideret direktivforslag, ligesom industrien vil blive inddraget i sagens videre forløb. Der er ikke nogen forvaltningsmæssig begrundelse for at lade vindmølleplanlægningen ligge stille i forventning om, at et nyt direktiv er på trapperne. Borgerne har krav på, at deres ansøgninger behandles i henhold til gældende love og bekendtgørelser, siger Søren Krohn, direktør for Vindmølleindustrien. VINDMØLLEINDUSTRIEN OPRUSTER Vindmølleindustrien har ansat et stærkt webhold, som skal vedligeholde Vindmølleindustriens websted, der henover sommeren er blevet udvidet fra 200 sider til 500 sider. Det nye hold består af redaktør for det tyske websted Norbert Pöcksteiner, der studerer til civilingeniør ved Linz Universität, ITelev Morten Steen Jacobsen og datalogistuderende Andreas Frederik Wehowsky. Morten Steen Jacobsen skal arbejde med den daglige vedligeholdelse af websiten samt layout og grafisk udtryk. Andreas Frederik Wehowsky får udviklings- og programmeringsopgaver som arbejdsområder. Tropperne ledes af direktør Søren Krohn, som har ledet udviklingen af de to nye sprogversioner. SØREN KROHN Vindmølleindustriens nye medarbejdere gør webstedet klar til at lette. Fra venstre: Morten Steen Jacobsen, Norbert Pöcksteiner og Andreas Wehowsky. S ide 5

6 ENERGIREFORM GRØNT MARKED FOR STRØM SONJA ISKOV, 2.MAJ Nu skal prisen på strøm fra vedvarende energikilder bestemmes af de grønne markedskrafter. Regeringen forbereder en gennemgribende energireform, der skal tilpasse den danske energisektor til det liberaliserede indre elmarked i EU. Et delelement i reformen er et grønt elmarked for vindkraft. Skal det grønne elmarked for vindkraft fungere, kræver det bred politisk enighed og meget langsigtede miljømålsætninger advarer Vindmølleindustrien. Den store energireform skal ifølge Svend Auken være igennem Folketinget senest 1. januar 1999, hvor reformen efter tidsplanen skal træde i kraft. GRØNT MARKED Ifølge regeringens foreløbige lovskitse, skal forbrugerne aftage en bestemt procentdel el produceret ved vedvarende energikilder. Hvor stor en kvote fastsættes af ministeren fra år til år. I praksis er det forsyningsselskaberne, der skal opfylde forpligtelsen på forbrugerens vegne. Producenter af vedvarende energi, som f.eks. vindmøllestrøm, får udstedt et antal certifikater, der svarer til den mængde strøm, de producerer. Certifikaterne sælges på et grønt marked til forsyningsselskaberne, der på den måde kan dokumentere, hvor meget grøn strøm de har købt. Lever selskaberne ikke op til den grønne forpligtigelse, bliver de pålagt en strafafgift, der svarer til det dobbelte af prisen på de grønne certifikater. Strafafgiften går til en fond, der skal støtte opstillingen af nye vedvarende energianlæg. Reformarbejdet har skabt en del uro blandt vindmølleejere. Men ministeren beroliger. Der indføres overgangsordninger for at sikre den eksisterende vedvarende energi, som er udbygget i tillid til gældende afregnings- og kontraktvilkår, siger Svend Auken. TID TIL DEBAT Samtidig har ministeren garanteret, at Folketinget vil få rig lejlighed til at sætte sig ind i sagen. Og fra ministeriets side er man opmærksom på, at der fra flere sider er blevet udtrykt stor utilfredshed med lovforslaget, allerede inden det blev offentliggjort. Embedsmænd i Energistyrelsen, der ikke ønsker at stå frem, siger, at tidsplanen for udarbejdelsen af en ny samlet energilovgivning hele tiden har været urealistisk. Vurderingen er, at en overordnet lovgivning, der dækker hele energiområdet ikke kunne udarbejdes i Folketingets sommerferie. Lovgivningen indebærer en sammenskrivning af så mange love, at processen nødvendigvis må være mere tidskrævende. FORUDSÆTNINGER FOR MODELLEN I vindmølleindustrien er man klar til en åben debat om den kommende energireform, men gør samtidig opmærksom på, at et grønt marked kræver bestemte rammer for at kunne fungere. En forudsætning for at modellen kan fungere i praksis er, at der etableres et effektivt marked for køb og salg af certifikater. Samtidig skal der være mulighed for at etablere nye vindmøller til at dække forpligtelsen. VE-forpligtelsen er politisk bestemt. Dermed påvirkes prisen på certifikaterne af politiske udmeldinger og forventninger til fremtidige politiske beslutninger. Stabile priser kræver derfor politisk konsensus om både modellen og de langsigtede miljømål, siger Vindmølleindustriens direktør Søren Krohn. S ide 6

7 GREENPEACE SKIFTER KURS Greenpeace støtter nu vindkraften, både i Danmark og Internationalt. Under sloganet: Wind not Oil lancerer Greenpeace nu en kampagne, hvor organisationen opfordrer den vestlige verden og olieselskaberne til at begrænse olieproduktionen og i stedet investere i havmølleparker. Startskuddet til Greenpeace internationale havmøllekampagne gik i sommer ved den danske havmøllepark Tunø Knob. OFFSHORE KAMPAGNE I juni måned 1998 startede Greenpeace en ny kampagne for offshore vindkraft. Det internationale pressekorps, der i forvejen var i Århus til den fjerde pan-europæiske miljøkonference, blev ombord på MV Greenpeace sejlet ud til Tunø Knob, hvor havmøllerne blev inspiceret. Og Vindmølleindutrien var repræsenteret for at svare på pressekorpsets spørgsmål. Greenpeace fortsætter sin kampagne ved Verdensenergikongressen i Houston og FNs 4. klimaforhandlinger i Buenos Aires. Greenpeace modtager ros for sin nye konstruktive holdning, hvor organisationen for en gang skyld er for i stedet for imod noget. I Danmark satser vi kraftigt på vindkraft og det er dejligt til en afveksling at se Greenpeace gå aktivt ind for noget i stedet for blot at være imod, udtrykte Svend Auken sig diplomatisk tidligere på året ombord på MV Greenpeace. Resultatet af FN Klimakonventionens 3. møde i Kyoto i 1997 blev at de industrialiserede lande forpligtede sig til i gennemsnit at reducere udslippet af drivhusgasser med 5 pct. Det 4. møde bliver holdt i Buenos Aires i November Her skal Kyoto-protokollen, der er en overordnet rammeprotokol, fyldes ud. FREMTIDENS LØSNING Et af redskaberne kan blive en Clean Development Mechanism (CDM), som skal kanalisere midler til bekæmpelse af drivhuseffekten fra de industrialiserede lande til ulandene. Og netop fordi vindkraft er en af de absolut billigste måder at reducere CO 2 -udslip på, vil denne ordning være ideel for vindmøllebranchen. Greenpeace vil i Buenos Aires lancere vindkraften som den fremtidige energiløsning, der kan sikre strømorsyningen i udviklingslandene uden, at det øger CO 2 -udslippet. Dermed kan vindkraften bidrage til løsningen af dilemmaet mellem på den ene side ulandenes krav om vækst og ilandenes forsøg på at reducere CO 2 -udslippet. Senest har Greenpeace Danmark i et høringssvar til Miljø- og energiministeriet støttet havmølleprojektet på Middelgrunden ved København. S ide 7

8 GENNEMBRUD PÅ DET AMERIKANSKE MARKED Tekst og foto af Steffen Damborg, Tehachapi, Californien Ørnene vogter over Grand Canyon, men den blå himmel er ofte afløst af en grå dis af forurening fra storbyerne ved vestkysten. Udsigten ud over Grand Canyon og den mere end 1 km dybe kløft i jordskorpen er storslået. Coloradofloden har gennem millioner af år slidt sig vej ned gennem de røde klippelag, og på en god dag rækker øjet langt i dette vældige landskab. Men oftest kommer vinden fra vest, og så ligger en dyne af forurening hen over landskabet og minder om, at civilisationen efterhånden påvirker selv de mest afsides egne af USA. Det er Los Angeles og de andre storbyer på den amerikanske vestkyst, der leverer hovedparten af den menneskeskabte forurening. Tættere på vestkysten kun nogle få hundrede kilometer fra Los Angeles ligger Tehachapi. Der er en mindre by i udkanten af Mojave-ørkenen. Her er forureningen fra de tætbefolkede kystområder endnu tydeligere. VERDENS STØRSTE Kommer man kørende gennem ørkenen træder de vindmøllebeklædte bjergsider i Tehachapipasset pludselig frem gennem disen. Tehachapi Pass er verdens S ide 8

9 Eksporten af dansk vindkraft skaber også danske arbejdspladser uden for vindmølleindustrien. største vindmølleområde målt i energiproduktion. Den årlige produktion vil i 1998 udgøre 1,3 milliarder kwh (1,3 TWh), hvilket svarer til ca danske husstandes elforbrug. De første vindmøller blev rejst i Tehachapipasset i 1982, da Californien gennemførte det første støtteprogram for vindkraft. Siden da har det amerikanske marked ligget underdrejet, men nu tyder alt på, at det kommer i gang igen. Der er mere end 20 forskellige vindmøllefabrikater repræsenteret i passet. En stor del af møllerne er danske, men også tyske, japanske og amerikanske producenter har stillet vindmøller op på bjergskråningerne i starten af 1980erne. Stedet er blevet valgt, fordi det næsten konstant blæser i passet. Om dagen opvarmes luften i ørkenen og stiger til vejrs. Det trækker ny luft gennem passet fra kysten. Om natten afkøles ørkenen igen, og luften presses den modsatte vej gennem passet. vindmøller. Projektet blev startet i juli 1998 og skal efter tidsplanen afsluttes lillejuleaften i år. Den 21. september var de første ni møller rejst, og man var allerede flere vindmøller bagud i forhold til tidsplanen. Forsinkelsen skyldes, at arbejdet må indstilles, når vindhastigheden når op over 9 m/s. Så bliver det umuligt at arbejde med de store kraner, som rejser møllerne. BYENS LEVEBRØD Vindmøllerne er levebrødet for mange mennesker i området. Ud af Tehachapis indbyggere er mere end mennesker direkte beskæftiget i vindmøllebranchen, vurderer områdechef Robert Ochoa fra NEG Micon. Den lokale befolkning er blevet utrolig positiv over for vindkraften. Når vi fjerner eller udskifter de gamle vindmøller, genskaber vi naturen, som den var, inden vindmøllerne blev sat op. Det vækker respekt hos den lokale befolkning, siger Robert Ochoa. Han har været i vindmøllebranchen i 14 år og fornemmer, at den amerikanske befolkning bliver stadig mere miljøbevidst. adm. direktør Johannes Poulsen, Vestas Wind Systems A/S. I midten af 1980erne var Californien ubetinget verdens største marked for vindkraft. En gunstig støtteordning banede vejen for utallige vindmølleprojekter. De danske fabrikanter stillede alene mere end vindmøller op under de californiske støtteordninger. Da støtten, efter en politisk beslutning, forsvandt fra den ene dag til den anden, blev det hverdag igen i vindmøllebranchen. Mange fabrikanter røg ud i økonomiske problemer, og siden da er der taget flere gamle møller ned, end der er stillet nye op. NYE ORDRER Inden for det sidste års tid er det store amerikanske marked igen begyndt at røre på sig. Det kan nu mærkes i de danske fabrikanters ordrebøger. Vi har i øjeblikket 100 MW i ordrebogen i USA, der skal stilles op inden juli 1999, hvor den nuværende amerikanske støtteordning for vindkraft udløber. En fortsat vækst på det amerikanske marked kræver dog stadig, at Kongressen vedtager en ny støttelovgivning, siger Johannes Poulsen. ETABLERER PRODUKTION NEG Micon skal stille vindmøller op flere steder i USA og Canada, og i koncernen er man optimistisk med Byggepladsen ligger øde hen, når vindhastigheden når op over 9 m/s, og det er ikke usædvanligt i passet, der ligger i 1400 meters højde. DANSK PROJEKT De ældste vindmøller har produceret strøm i næsten 20 år og bliver nu udskiftet med moderne og mere effektive vindmøller. Det største repoweringprojekt er igangsat af Florida Light and Power Inc. og vindmøllerne leveres af danske NEG Micon A/S. 325 vertikalakslede Darrieus vindmøller af mærket Flowind med en total installeret effekt på 60 MW erstattes af 80 stk. 700 kw STORT POTENTIALE De danske fabrikanter har store forventninger til det amerikanske marked. USA har et af verdens største potentialer for vindkraft. Der er masser af vind og plads. Den elektriske infrastruktur er meget veludviklet, og amerikanerne kan betale for strømmen, konstaterer Vindrosen bruges i mange områder i USA til at drive vandpumper. På billedet ses en vindrose i Monument Valley, der har fungeret som kulisse for mere end 50 westerns. S ide 9

10 hensyn til flere repowering-opgaver i bl.a. Tehachapi. Som følge af den øgede efterspørgsel på det amerikanske marked etablerer NEG Micon nu produktion i Champaign, Illinois. Den første vindmølle til det amerikanske marked triller ud af fabrikken i starten af november måned, siger salgschef Erik Winter Petersen, der styrer det nordamerikanske marked fra hovedsædet i Randers. Efter planen skal fabrikken i Illinois producere 400 vindmøller om året, og vi har allerede meldt alt udsolgt for i år. Ved at etablere produktion i USA får NEG Micon samtidig mulighed for at udnytte de amerikanske eksportkreditordninger. Det giver bl.a. mulighed for at finansiere salg af vindmøller til det enorme kinesiske marked, vurderer adm. direktør Jens-Erik Kristensen. S ide 10

11 KAMP FOR VINDKRAFT Den Europæiske Vindkraftorganisation, EWEA viser flaget både ved verdensenergikonferencen i Houston og FNs klimatopmøde i Buenos Aires. Verdensenergikonferencen og klimatopmødet er de to vigtigste begivenheder for vindmølleindustrien i år til at præsentere budskabet. I Houston fik vi muligheden for at præsentere vindkraften for den øvrige energisektor. I den etablerede del af energisektoren er viden om vindkraftens muligheder ofte ganske ringe, siger direktøren for EWEA, Christophe Bourillon. I Buenos Aires håber Den Europæiske Vindkraftorganisation på at få politikere og embedsmænd fra hele verden i tale. Som officiel FN-samarbejdspartner får EWEA en central placering i forbindelse med det sted, klimaforhandlingerne foregår. LANG VEJ ENDNU Vindmøllerne forsvinder lige så hurtigt, som de er dukket op, når man forlader bjergpasset ved Tehachapi ad highway 14 mod Los Angeles. Jo tættere man kommer på kystbyerne, jo mere grålige bliver nuancerne. Det er ikke så underligt. Langt de fleste kører i egen bil og bruger aircondition både hjemme og på arbejde. Selvom bilen er den store synder, tør ingen De vindmøller i Tehachapi Mountains er det største koncentrerede vindmølleområde i verden. Årsproduktionen på 1,3 TWh kan dække danske hustandes årlige elforbrug. røre ved bezinprisen på ca. 2 kr. pr. liter og afgiften på biler. På trods af en øget forståelse for miljø og vindkraft forbliver pick up-trucken og den amerikanske flyder hellige her i Guds eget land. STEFFEN DAMBORG Direktør for Den Europæiske Vindkraftorganisation, Christophe Bourillon. I baggrunden ses havmølleparken på Tunø Knob. S ide 11

12 VINDMØLLEINDUSTRIEN Vester Voldgade 106 DANMARK DK 1552 København V TOPPER T TOP F LISTEN E Af I Steffen Damborg Postbesørget blad (0900 KHC) Blad nr VERDENSENERGIKONGRES I TEXAS I hjertet af den amerikanske energiindustri i Houston, Texas blev den største energikonference, verden endnu har set, holdt i midten af september. World Energy Councils 17. kongres samlede mere end centrale beslutningstagere og pressefolk, der satte fokus på energi og bæredygtig udvikling i det næste årtusind. VINDMØLLEINDUSTRIEN PÅ PLADS Vindmølleindustrien var på plads i den tilhørende udstillingshal, hvor fremvisningen af foreningens hjemmeside på storskærm vakte stor opmærksomhed og blev indledningen til mange spændende debatter med konferencens mange deltagere. World Energy Councils Danske Nationalkomité bidrog til konferencen med seks indlæg, hvoraf det ene blev leveret af vindmølleindustrien. Indlægget, der er forfattet af direktør Søren Krohn, fokuserede på udviklingen af havmølleteknologien og de store danske havmølleplaner. Indlæggets hovedkonklusion var, at perspektiverne for havmøllestrøm er lovende, men at det stadig er billigere at opstille vindmøller på gode landplaceringer. HENRIK BAKGREN, 2. MAJ S ide 12

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

NR 12 JUNI 1998 VINDFORMATION

NR 12 JUNI 1998 VINDFORMATION NR 12 JUNI 1998 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION DANMARK TOPPER TOP 10-LISTEN Af Steffen Damborg Fem af verdens ti største vindmøllefabrikker er danske. I toppen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps.

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 110 Offentligt (01) Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen Miljøminister Kirsten Brosbøl Skatteminister Morten Østergaard Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy Tid til energidemokrati! Preben Maegaard Fossil frie Thy Folkecenter, 21. juni 2012 Fra udkant til vindkant med projekt alternathy Skabe nye indtægter og fremgang Skabe accept hos befolkningen, når det

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Beretning 2009. Produktion

Beretning 2009. Produktion Beretning 2009 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Nyhedsbrev fra WEC Danmark. 27. november: Medlemsmøde om solenergi. Seneste nyt om WECs kommende verdensenergikonference

Nyhedsbrev fra WEC Danmark. 27. november: Medlemsmøde om solenergi. Seneste nyt om WECs kommende verdensenergikonference Nyhedsbrev fra WEC Danmark WEC Danmark er den danske nationalkomite under World Energy Council (WEC) Vi repræsenterer Danmarks interesser i WECs internationale aktiviteter for at sikre en global bæredygtig

Læs mere