Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Kommunevåben Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: conceptlight Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MasterMind Coaching (730) Indehaver: Helena M. Elvervind, Engvej 18, 9620 Aalestrup, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEMBOX (730) Indehaver: DEKU-STANS A/S, Kanalholmen 14, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (730) Indehaver: Conceptlight ApS, Rådhusvej 26, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer,herunder lamper. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: leverum (730) Indehaver: Leverum v/ Heidi Thomsen, Gl. Torv 5A, 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 24: Pudebetræk. (511) Klasse 35: Detailhandel med møbler, lamper, tapeter, metervarer, puder og sengetøj. (511) Klasse 42: Indretningsarkitektvirksomhed og rådgivning herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mikropol (730) Indehaver: Vejle Kommune Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, (511) Klasse 42: Arkiteksvirksomhed, byplanlægning, udarbejdelse af byggeplaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mikropolzonen (730) Indehaver: Vejle Kommune Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, (511) Klasse 42: Arkiteksvirksomhed, byplanlægning, udarbejdelse af byggeplaner. (730) Indehaver: FRIIS & HANSSON ApS, Holbergsgade 24, 1057 København K, (740/750) Fuldmægtig: Lind Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1019 København K, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VERSION2 (730) Indehaver: MEDIEHUSET INGENIØREN A/S, Skelbækgade 4, 1717 (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 09: Downloadable elektroniske nyhedsbreve. (511) Klasse 16: Nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Rekruttering af personale for andre. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af online debatfora og blogs. (511) Klasse 41: Publikation (online) af trykte og elektroniske tidsskrifter, magasiner, blade, nyhedsbreve og bøger; nyhedsformidling; tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable); undervisnings- og kursusvirksomhed; kulturelle arrangementer; underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Information og rådgivning om ingeniørvirksomhed og teknisk virksomhed. 623

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTIDATA-BLUEGARDEN (730) Indehaver: MultiData A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr; datamaskiner; dataprogrammer optaget på databærere; computersoftware. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved ledelse og administration af virksomheder, herunder forretningsevaluering: varetagelse af kontoropgaver; bogføring og bogholderi; indsamling og systematisering af information til brug i databaser samt administration af databaser; faglig rådgivning om forretninger; rådgivning om personalespørgsmål; rådgivning om personaleledelse; personalerekruttering; personaleudvælgelse ved psykotekniske fremgangsmåder; outsourcing (forretningsmæssig bistand); analyse af omkostninger og priser; udarbejdelse af lønningslister; markedsundersøgelser og markedsstudier; udarbejdelse af regnskabsanalyser; regnskabsførelse og regnskabskontrol; kompilering af statistisk information; økonomisk planlægning (prognoser). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed, monetær virksomhed; vurdering af skatteforhold, nemlig skatteberegning og konsulentbistand vedrørende skatteforhold; elektroniske overførsler af penge; sundhedsforsikring. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; datastøttet udsendelse og overføring af beskeder og billeder (telekommunikation), overføring af information fra databanker ved hjælp af telekommunikation i forbindelse med løn- og personaleadministration; udlejning af adgangstid til databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og oplæringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; edb-programmering; udarbejdelse, ajourføring og vedligeholdelse af dataprogrammer og software; udlejning af computere, computerprogrammer og anden software; design, udvikling og udlejning af ERP- og økonomisystemer samt systemer til tidsregistrering og vagtplanlægning, alt i form af software; web-hosting for andre; udlejning af web-servere, juridisk forskning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, juridisk forskning; licensering og rådgivning om immaterielle og andre ejendomsrettigheder; konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTIDATA (730) Indehaver: MultiData A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr; datamaskiner; dataprogrammer optaget på databærere; computersoftware. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved ledelse og administration af virksomheder, herunder forretningsevaluering: varetagelse af kontoropgaver; bogføring og bogholderi; indsamling og systematisering af information til brug i databaser samt administration af databaser; faglig rådgivning om forretninger; rådgivning om personalespørgsmål; rådgivning om personaleledelse; personalerekruttering; personaleudvælgelse ved psykotekniske fremgangsmåder; outsourcing (forretningsmæssig bistand); analyse af omkostninger og priser; udarbejdelse af lønningslister; markedsundersøgelser og markedsstudier; udarbejdelse af regnskabsanalyser; regnskabsførelse og regnskabskontrol; kompilering af statistisk information; økonomisk planlægning (prognoser). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed, monetær virksomhed; vurdering af skatteforhold, nemlig skatteberegning og konsulentbistand vedrørende skatteforhold; elektroniske overførsler af penge; sundhedsforsikring. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; datastøttet udsendelse og overføring af be-skeder og billeder, overføring af information fra databanker ved hjælp af telekommunikation i forbindelse med løn- og personaleadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og oplæringsvirksomhed (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; edb-programmering; udarbejdelse, ajourføring og vedligeholdelse af dataprogrammer og software; udlejning af computere, computerprogrammer og anden software; design, udvikling og udlejning af ERP- og økonomisystemer samt systemer til tidsregistrering og vagtplanlægning, alt i form af software; web-hosting for andre; udlejning af web-servere, juridisk forskning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, juridisk forskning; licensering og rådgivning om immaterielle og andre ejendomsrettigheder; konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål. 624

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTIDATA NORDIC (730) Indehaver: MultiData A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr; datamaskiner; dataprogrammer optaget på databærere; computersoftware. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved ledelse og administration af virksomheder, herunder forretningsevaluering: varetagelse af kontoropgaver; bogføring og bogholderi; indsamling og systematisering af information til brug i databaser samt administration af databaser; faglig rådgivning om forretninger; rådgivning om personalespørgsmål; rådgivning om personaleledelse; personalerekruttering; personaleudvælgelse ved psykotekniske fremgangsmåder; outsourcing (forretningsmæssig bistand); analyse af omkostninger og priser; udarbejdelse af lønningslister; markedsundersøgelser og markedsstudier; udarbejdelse af regnskabsanalyser; regnskabsførelse og regnskabskontrol; kompilering af statistisk information; økonomisk planlægning (prognoser). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed, monetær virksomhed; vurdering af skatteforhold, nemlig skatteberegning og konsulentbistand vedrørende skatteforhold; elektroniske overførsler af penge; sundhedsforsikring. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; datastøttet udsendelse og overføring af beskeder og billeder (telekommunikation), overføring af information fra databanker ved hjælp af telekommunikation i forbindelse med løn- og personaleadministration; udlejning af adgangstid til databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og oplæringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; edb-programmering; udarbejdelse, ajourføring og vedligeholdelse af dataprogrammer og software; udlejning af computere, computerprogrammer og anden software; design, udvikling og udlejning af ERP- og økonomisystemer samt systemer til tidsregistrering og vagtplanlægning, alt i form af software; web-hosting for andre; udlejning af web-servere, juridisk forskning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, juridisk forskning; licensering og rådgivning om immaterielle og andre ejendomsrettigheder; konsulentbistand vedrørende sikkerheds-spørgsmål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUEGARDEN (730) Indehaver: MultiData A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr; datamaskiner; dataprogrammer optaget på databærere; computersoftware. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved ledelse og administration af virksomheder, herunder forretningsevaluering: varetagelse af kontoropgaver; bogføring og bogholderi; indsamling og systematisering af information til brug i databaser samt administration af databaser; faglig rådgivning om forretninger; rådgivning om personalespørgsmål; rådgivning om personaleledelse; personalerekruttering; personaleudvælgelse ved psykotekniske fremgangsmåder; outsourcing (forretningsmæssig bistand); analyse af omkostninger og priser; udarbejdelse af lønningslister; markedsundersøgelser og markedsstudier; udarbejdelse af regnskabsanalyser; regnskabsførelse og regnskabskontrol; kompilering af statistisk information; økonomisk planlægning (prognoser). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed, monetær virksomhed; skatteberegning og konsulentbistand vedrørende skatteforhold; elektroniske overførsler af penge; sundhedsforsikring. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; datastøttet udsendelse og overføring af beskeder og billeder (telekommunikation), overføring af information fra databanker ved hjælp af telekommunikation i forbindelse med løn- og personaleadministration; udlejning af adgangstid til databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og oplæringsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; edb-programmering; udarbejdelse, ajourføring og vedligeholdelse af dataprogrammer og software; udlejning af computere, computerprogrammer og anden software; design, udvikling og udlejning af ERP- og økonomisystemer samt systemer til tidsregistrering og vagtplanlægning, alt i form af software; web-hosting for andre; udlejning af web-servere, juridisk forskning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, juridisk forskning; licensering og rådgivning om immaterielle og andre ejendomsrettigheder; konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jørgensen & Sønner A/S, Hovmarksvej 17, 4100 Ringsted, (511) Klasse 06: Transportable bygninger af metal; stel til altaner af metal. (511) Klasse 19: Transportable bygninger (ikke at metal); stel til altaner (ikke af metal). (511) Klasse 37: Installations-, reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Heliopower (730) Indehaver: STOBBE TECH A/S, Malmmosevej 19 C, 2840 Holte, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 625

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shanghai Silk Group Co., Ltd., No. 1500, Shijidadao, Pudong New Area, Shanghai, Kina (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, briller (optik), brilleetuier, brilleindfatninger, monokler, brilleglas (korrigerende), kontaktlinser, brillesnore, brillestel, solbriller. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, pudebetræk, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, skjorter, bukser, strikkede beklædningsgenstande, nederdele, overtøj, jakker, habitter, lædertøj, frakker, sweaters. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hans Henrik Christiansen, Høstvej 25, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 42: Stillen søgemaskiner til rådighed på internettet, som omhandler en bred spektre af kulturel information, herunder mad og madopskrifter, drikkevarer, priser, video og chat. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROMETHEUS (730) Indehaver: HS-Agentur v/michael Grønning, Frederiksberggade 1 st th, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; sportsapparater i form af airsoftpistoler og tilbehør hertil, herunder fjedre (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUKU (730) Indehaver: DUKU ApS, Østergårdsvej 216 D, Ask, 8340 Malling, (511) Klasse 09: Ladere til elektriske batterier; elektriske akkumulatorer; batterier, herunder NiCa batterier, Ni-MH batterier, Li-ion batterier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RoboCluster SupplyNet (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Elektroniske nyhedsbreve (downloadable). (511) Klasse 16: Nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information og artikler vedrørende den robotteknologiske udvikling tilvejebragt via en hjemmeside. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; ledelse og arrangering af videnskabelige møder, konferencer og seminarer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder videnskabelig forskning til medicinske formål, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; ingeniørvirksomhed; fysik (forskning); computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RoboCluster (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Elektroniske nyhedsbreve (downloadable). (511) Klasse 16: Nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information og artikler vedrørende den robotteknologiske udvikling tilvejebragt via en hjemmeside. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; ledelse og arrangering af videnskabelige møder, konferencer og seminarer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder videnskabelig forskning til medicinske formål, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; ingeniørvirksomhed; fysik (forskning); computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Elektroniske nyhedsbreve (downloadable). (511) Klasse 16: Nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information og artikler vedrørende den robotteknologiske udvikling tilvejebragt via en hjemmeside. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; ledelse og arrangering af videnskabelige møder, konferencer og seminarer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder videnskabelig forskning til medicinske formål, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; ingeniørvirksomhed; fysik (forskning); computerprogrammering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 626

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OrbiFoto (730) Indehaver: Orbicon A/S, Ringstedvej 20, 4000 Roskilde, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Elektroniske nyhedsbreve (downloadable). (511) Klasse 16: Nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information og artikler vedrørende den robotteknologiske udvikling tilvejebragt via en hjemmeside. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; ledelse og arrangering af videnskabelige møder, konferencer og seminarer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder videnskabelig forskning til medicinske formål, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; ingeniørvirksomhed; fysik (forskning); computerprogrammering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lirum larum leg (730) Indehaver: Lirum Larum Leg v/anja Lytzen, Hornbækgårdsvej 33, 3100 Hornbæk, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. Solbriller. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, herunder cykler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; pusletasker. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: råt og godt (730) Indehaver: NETTOLINE A/S, Vævervej 33, 7490 Aulum, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCA- NIUS, Torvet 21, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 20: Møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler, samt tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Engros -og detailhandel med møbler, nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler, samt tilbehør til disse varer. (511) Klasse 37: Rådgivning om opsætning af møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler. (511) Klasse 40: Produktion for andre af møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler. (511) Klasse 42: Rådgivning om indretning med møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler. 627

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VISSE TING KAN IKKE KØBES FOR PENGE, RESTEN KLARER MASTERCARD (730) Indehaver: MasterCard International Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 2000 Purchase Street, Purchase, New York , USA (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; finansielle tjenesteydelse; bank- og kreditvirksomhed; udstedelse af kreditkort, hævekort, kontokort og forudbetalte værdier lagret på kort; bankvirksomhed i form af betaling, kreditgivning, debitering, opkrævning, udbetaling af kontanter, herunder via kontokort indeholdende forudbetalte beløb, samt betaling af regninger; check verificering og checkudbetalingsvirksomhed (bankvirksomhed); finansielle tjenesteydelser i forbindelse med bankautomater; behandling af finansielle transaktioner både online via computerdatahaser eller via telekommunikation samt på salgssteder; behandling af finansielle transaktioner af en kortholder via bankautomater; bankvirksomhed i form af tilvejebringelse af balancedetaljer, deponering samt hævning af penge til kortholdere via bankautomater; bankvirksomhed i form af afregning og autorisation; rejseforsikringsvirksomhed; udstedelse og indløsning af rejsechecks, rejsekvitteringer og rejsetilgodebeviser; bankvirksomhed i form af verificering, gyldighedscheck, ægthedscheck samt ægthedsgodtgørelse af betaler og checkudsteder; verificering af finansiel information; vedligeholdelse af finansielle optegnelser; elektronisk overførsel og transaktioner af penge og kapital samt omveksling og veksling af valuta; spredning af finansiel information via Internet og andre computer netværk; bankvirksomhed i form af fjernbetaling; elektronisk deponering af lagrede værdier; bankvirksomhed i form af tilvejebringelse af elektroniske overførsler og transaktioner af penge og valuta, bankvirksomhed i form af elektronisk betaling, udstedelse af forudbetalte telekort, udbetaling af kontanter og godkendelse af transaktioner samt afregning; anskaffelse af finansielle ydelser til offentligheden i form af håndholdt kortteknologi omfattende en digital lagerenhed med data, der repræsenterer pengeværdi, som henholdsvis kan lægges til eller trækkes fra; verificering af checks og checkclearing; udstedelse og indløsning af tjenesteydelser i forbindelse med rejsechecks og vouchere; finansielle tjenester, der understøtter detailhandel, udbudt via mobil telekommunikation, inklusive betalingsservice via trådløst udstyr; finansielle tjenester, der understøtter detailhandel, udbudt online via netværk eller ad anden elektronisk vej med brug af elektronisk digitaliseret information; finansiel sikker udveksling af værdier, inklusive elektroniske kontanter, via computernetværk, hvortil der er adgang med chipkort; online bankvirksomhed, herunder betaling af regninger via et website; finansiel virksomhed via telefon og via et globalt computernetværk eller internet; ejendomsmæglervirksomhed; ejendomsforsikring; finansiering af fast ejendom; taksering af fast ejendom; finansiel formidling vedrørende fast ejendom; ejendomsvurdering; finansiel administration af fast ejendom; administration af finansielle anliggender vedrørende fast ejendom; lån i forbindelse med fast ejendom; finansiering af udstykning og udvikling af fast ejendom; finansiel mæglervirksomhed vedrørende fast ejendom; finansiel virksomhed i forbindelse med fast ejendom og bygninger; finansiel rådgivning ved arrangering af låneaftaler med sikkerhed i fast ejendom; finansiel rådgivning ved fælles ejerskab af fast ejendom; formidling af finansiering ved køb af fast ejendom; bistand ved erhvervelse og forrentning af fast ejendom; kapitalinvestering i fast ejendom; investering i erhvervsejendomme; finansiel virksomhed i forbindelse med køb og salg af fast ejendom; finansiel vurdering af ejerboliger; finansiel vurdering af forpagtet fast ejendom; udlejning af fast ejendom; finansiel rådgivning ved arrangering af lejeaftaler for fast ejendom; leasing af fast ejendom, herunder af ejerboliger; værdiansættelse af ejendom; finansiel ejendomsporteføljeadministration og forvaltning af fast ejendom; finansiel ejendomsadministration af fast ejendom; finansiel rådgivning vedrørende besiddelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende vurdering af fast ejendom; finansiel rådgivning vedrørende fast ejendom ejet af selskaber; computerstyret finansiel information vedrørende fast ejendom; finansiel rådgivning vedrørende fast ejendom; finansiel information vedrørende fast ejendom; finansiel information vedrørende markedet for fast ejendom; finansielle undersøgelser i forbindelse med køb af fast ejendom; finansielle undersøgelser ved auktioner af fast ejendom. (511) Klasse 42: Datakryptering og dekryptering af finansiel information. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINOFORTE (730) Indehaver: ORIFARM GROUP A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MILLIONBRAINS A/S, Nannasgade 28, 2200 København N, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LVB Trading ApS, Marielundvej 28, 2730 Herlev, (511) Klasse 06: Nøgleringe og klokker af uædle metaller. (511) Klasse 14: Nøgleringe (nipsgenstande), klokker af ædle metaller. (511) Klasse 34: Askebægre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 628

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Basecare Attendo (730) Indehaver: BASECARE ApS, Geminivej 2, 1., 2670 Greve, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: JAKOB HOLDING ApS, Tordenskjoldsgade 76, 8200 Århus N, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Real Silk v/van Dung Nguyen, Rosenkrantzgade 16 b st, 8000 Århus C, (511) Klasse 24: Sengetøj; dyner og hovedpuder; sengetæpper. (511) Klasse 25: Dametøj, herunder festtøj og hverdagstøj, undertøj samt nattøj; herretøj, herunder jakkesæt, skjorter, undertøj, nattøj samt veste; børnetøj; dåbskjoler; konfirmationskjoler; brudekjoler; tørklæder; slips. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med garn, sengetøj, dyner og hovedpuder, sengetæpper, dametøj, undertøj, nattøj, herretøj, veste, børnetøj, dåbskjoler, konfirmationskjoler, brudekjoler, tørklæder, slips. (730) Indehaver: Banedanmark Entreprise, Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal, herunder til jernbanenettet, såsom jernbaneskinner og jernbanesveller af metal; ikke-elektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder; metalrør;varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder til jernbanenettet, såsom jernbanesveller ikke af metal; stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Jernbaneteknisk entreprenørvirksomhed nemlig bygning, reparation og vedligeholdelse af jernbanenettet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analy-se og forskning; herunder ingeniørvirksomhed og teknisk rådgivning i forbindelse med drift, vedligeholdelse og fornyelse af jernbanenet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Junge (730) Indehaver: JUNGE A/S, Kertemindevej 22, 8900 Randers, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer til kvinder fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, alle førnævnte varer til kvinder. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. 629

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: C.L. DAVIDS FOND OG SAMLING, Kronprinsessegade 30, 1306 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Museumsvirksomhed; forlagsvirksomhed. (730) Indehaver: World of Greenland A/S, Kussangajannguaq 7, Postboks 1001, GL-3952 Ilulissat, Grønland (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og administration. (511) Klasse 39: Arrangering af udflugter, rundture, transport, udlejning af transportudstyr, herunder slædehunde, til hundeslædekørsel. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering, herunder bureau til anvisning af midlertidigt logi. (511) Klasse 45: Udlejning af beklædningsgenstande til brug ved bl.a. hundeslædekørsel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, gult og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Zepto Computers A/S, Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene, (511) Klasse 09: LCD-TV og dele, tilbehør samt downloadable software dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af TV hardware. (511) Klasse 42: Design og udvikling af LCD-TV og tilhørende komponenter, rådgivning og information i relation hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TITAN (730) Indehaver: A/S NETTRÆLASTEN, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 19: Asfalt, beg, tjære og bitumen. (730) Indehaver: IT ENTREPRENEURS ApS, John F. Kennedys Plads 1 K, 7., 9000 Aalborg, (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed via et globalt computernetværk; finansiel virksomhed via et globalt computernetværk. (511) Klasse 42: Arkitektonisk rådgivning og udarbejdelse af byggeplaner for andre via et globalt computernetværk; Web-hosting og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LC-Byg (730) Indehaver: LC-Byg I/S v/martin Lück og Jacob Bøgholm Christiansen, Gl Banegårdsvej 3, 3000 Helsingør, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 630

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DET DANSKE LANDBRUGS REJ- SEBUREAU (730) Indehaver: Dumas-Johansen Rejser v/evelyne Dumas-Johansen, Gjesingvej 1, 8963 Auning, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wellness-Torvet (730) Indehaver: WENCON ARCOREX HOLDING ApS, Jyllandsvej 15, 5400 Bogense, (511) Klasse 35: Markedsføring af koncepter. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder behandlinger i spa. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CPH Business Park (730) Indehaver: Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, udlejning af og opbevaring af containere. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering og udlejning af midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Airport Business Park (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Shamballa (730) Indehaver: SHAMBALLA JEWELS ApS, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARATECH (730) Indehaver: Paratech, Inc., P.O.Box 1000, Frankfort, Il 60423, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør; pengeskabe; andre varer af metal (indeholdt i andre klasser); malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer; gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vandet. (730) Indehaver: Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, udlejning af og opbevaring af containere. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering og udlejning af midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NewsVibe (730) Indehaver: Gigahost I/S v/armin Siljkovic og Christian Flintrup, Valkyries Plads 1, 3650 Ølstykke, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 631

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PilleFlis (730) Indehaver: A-FLIS ApS, Ugledigevej 138, 4760 Vordingborg, (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af genstande. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, (511) Klasse 32: Øl. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINUS (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SILVER (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, (511) Klasse 32: Øl. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITAMAX (730) Indehaver: LINKA MASKINFABRIK A/S, Nylandsvej 38, 6940 Lem St, (511) Klasse 06: Transportable varmeværker bygget i container der leveres som "Plug'n Play"-løsning til biobrændsel og olie. (511) Klasse 07: Snegle i lukkede rør til transport af brændslet frem til kedel og snegle til udtagning og bortskaffelse af aske (511) Klasse 11: Kedelanlæg til opvarmning, produktion af damp og produktion af el på basis af biobrændsel. (511) Klasse 37: Installation af kedelanlæg og fjernvarmeværker, herunder opførelse af bygning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lydmanual (730) Indehaver: Sonic Branding v/karsten Kjems, Lindehøjen 6, 2720 Vanløse, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lydidentitet (730) Indehaver: Sonic Branding v/karsten Kjems, Lindehøjen 6, 2720 Vanløse, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning. (730) Indehaver: Vitamex AB, P.O. Box 715, S Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: ACADI DANMARK ApS, c/o Revisionsfirmaet MBP ApS, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Kosttilskud, vitaminpræparater. 632

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Dan-Doors A/S, Industrivej 19, Stilling, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Scandinavian Golf Institute (730) Indehaver: SCANDINAVIAN GOLF INSTITUTE ApS, Kernevænget 7, 3070 Snekkersten, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastikartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. 633

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Baisikeli v/henrik Smedegaard Mortensen og Niels Bonefeld, Andreas Bjørns Gade 26, st.tv., 1428 København K, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udfært i gult og hvidt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MOBIL BLIKKENSLAGEREN ApS, Svingelsvej 24, 4900 Nakskov, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder blikkenslager virksomhed. (730) Indehaver: RØDOVRE KOMMUNE, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kultufonen (730) Indehaver: Voicetech.dk V/ Jens Ahlmann Hansen, Karlsbjergvej 39 C, 5672 Broby, (511) Klasse 41: Information vedrørende kulturelle aktiviteter via talestyret informationssystem. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Byg & Bolig (730) Indehaver: Sydexpo Holding AB, Box 534, SE Malmö, Sverige (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 634

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Alle Tiders Hus (730) Indehaver: Tine Holm, Vegavej 28, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 09: Alle former for computerprogrammer og software, herunder software lagret på magnetiske medier og software nedtaget fra et fjerncomputernetværk. (511) Klasse 35: Formidling ved rekruttering af fagfolk via globalt netværk, herunder formidling ved rekruttering af arkitekter og håndværkere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: sun primer (730) Indehaver: TROMBORG ApS, Amaliegade 6, 1256 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mediamarked (730) Indehaver: Mediacom A/S, Antonigade 2, 1106 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Centret for undervisning Skanderborg, Vesterskovvej 4, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Al-khabar (730) Indehaver: Kast Media I/S, Borgmester Jensens Allé 25 C 3 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Aviser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, nemlig udgivelse af aviser, nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL SCANDINAVIAN (730) Indehaver: Royal Scandinavian Bathrooms a/s, Fabriksvej 21, 7441 Bording, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder belysning til baderum, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder bruseafskærmninger, brusekabiner, boblebade, tilbehør til boblebade, nemlig apparater til automatisk desinfektion af boblebade, badekar, håndklædetørrere, dampkabiner, vandfade til brug for håndvask på toiletter og i baderum, håndvaske, badeinstallationer, bideter, brusebadskabiner, sanitetsinstallationsvægge til brusebade, toiletter (vandklosetter), transportable toiletter, urinaler, toiletskåle, toiletsæder, skyllecisterner, dampbade, dampbadsinstallationer, blandingsbatterier til vandledninger, rørledningshaner og rørledningstaphaner til sanitære installationer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer. (511) Klasse 20: Møbler til badeværelser, herunder skabe til badeværelser, medicinskabe, opbevaringsskabe, servanter, vask-moduler (enheder til indbygning af vaske og kummer), hylder og reoler, spejle og spejlskabe, vådrumstilbehør, møbler, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel (herunder via internettet) med apparater til belysning, herunder belysning til baderum, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder bruseafskærmninger, brusekabiner, boblebade, tilbehør til boblebade, nemlig apparater til automatisk desinfektion af boblebade, badekar, håndklædetørrere, dampkabiner, vandfade til brug for håndvask på toiletter og i baderum, håndvaske, badeinstallationer, bideter, brusebadskabiner, sanitetsinstallationsvægge til brusebade, toiletter (vandklosetter), transportable toiletter, urinaler, toiletskåle, toiletsæder, skyllecisterner, dampbade, dampbadsinstallationer, vandledninger, blandingsbatterier til vandledninger, rørledningshaner og rørledningstaphaner til sanitære installationer samt dele og tilbehør til de førnævnte varer samt engros- og detailhandel (herunder via internettet) med møbler til badeværelser, herunder skabe til badeværelser, medicinskabe, opbevaringsskabe, servanter, vask-moduler (enheder til indbygning af vaske og kummer), hylder og reoler, spejle og spejlskabe, vådrumstilbehør, møbler, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COMBI VINDUET A/S, Storegade 47, 7330 Brande, (511) Klasse 19: Byggematerialer ((ikke af metal). (511) Klasse 35: Detail- og engros handel med byggematerialer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 635

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Royal Scandinavian Bathrooms a/s, Fabriksvej 21, 7441 Bording, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder belysning til baderum, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder bruseafskærmninger, brusekabiner, boblebade, tilbehør til boblebade, nemlig apparater til automatisk desinfektion af boblebade, badekar, håndklædetørrere, dampkabiner, vandfade til brug for håndvask på toiletter og i baderum, håndvaske, badeinstallationer, bideter, brusebadskabiner, sanitetsinstallationsvægge til brusebade, toiletter (vandklosetter), transportable toiletter, urinaler, toiletskåle, toiletsæder, skyllecisterner, dampbade, dampbadsinstallationer, blandingsbatterier til vandledninger, rørledningshaner og rørledningstaphaner til sanitære installationer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer. (511) Klasse 20: Møbler til badeværelser, herunder skabe til badeværelser, medicinskabe, opbevaringsskabe, servanter, vask-moduler (enheder til indbygning af vaske og kummer), hylder og reoler, spejle og spejlskabe, vådrumstilbehør, møbler, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel (herunder via internettet) med apparater til belysning, herunder belysning til baderum, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder bruseafskærmninger, brusekabiner, boblebade, tilbehør til boblebade, nemlig apparater til automatisk desinfektion af boblebade, badekar, håndklædetørrere, dampkabiner, vandfade til brug for håndvask på toiletter og i baderum, håndvaske, badeinstallationer, bideter, brusebadskabiner, sanitetsinstallationsvægge til brusebade, toiletter (vandklosetter), transportable toiletter, urinaler, toiletskåle, toiletsæder, skyllecisterner, dampbade, dampbadsinstallationer, vandledninger, blandingsbatterier til vandledninger, rørledningshaner og rørledningstaphaner til sanitære installationer samt dele og tilbehør til de førnævnte varer samt engros- og detailhandel (herunder via internettet) med møbler til badeværelser, herunder skabe til badeværelser, medicinskabe, opbevaringsskabe, servanter, vask-moduler (enheder til indbygning af vaske og kummer), hylder og reoler, spejle og spejlskabe, vådrumstilbehør, møbler, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RADIO CITY (730) Indehaver: SBS Radio A/S, Magstræde 10 B, 1204 København K, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, compactdisks til lyd/billede, lydbånd, kassettebånd, grammofonplader, belyste film, videobånd. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, sattellittransmission. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af shows, studier til lydoptagelse, produktion af videofilm og lydoptagelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SpermMagic (730) Indehaver: MEDICULT A/S, Møllehaven 12, 4040 Jyllinge, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industriel og videnskabelig brug, herunder vækstmedier til cellekulturer og reagenser. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder vækstmedier og reagenser (til medicinsk brug) til brug ved ægudtagning, herunder specielt umodne æg og til brug ved dyrkning, oprensning og frysning af væv og celler, herunder i forbindelse med kunstig befrugtning IVF (in vitro fertilisation), specielt in vitro modning af ægceller; kemiske diagnosepræparater til medicinske formål, herunder til diagnose af patienters egnethed i forbindelse med in vitro modning af ægceller og gennemførelse af kunstig befrugtning, specielt IVF (in vitro fertilisation). (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske og veterinære apparater og instrumenter, herunder instrumenter og utensilier til brug ved ægudtagning, dyrkning, oprensning og frysning af væv og celler herunder i forbindelse med kunstig befrugtning, IVF og in vitro modning af ægceller; kirurgiske, medicinske og veterinære instrumentsæt til transportformål indeholdende utensilier og katetre samt en mindre mængde dyrkningsmedier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAACO (730) Indehaver: raaco International A/S, Platanvej 19, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 06: Varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), herunder værktøjskasser af metal (tomme), kasser og æsker af uædle metaller samt vægbeklædning af metal nemlig værktøjshulplader og værktøjsvægge i metal til ophæng af værktøj. (511) Klasse 09: Computer software (optaget eller downloadable) og hardware, optagne computerprogrammer. (511) Klasse 20: Møbler herunder møbler af metal, især reoler og skuffereoler; varer af plastic, herunder beholdere, værktøjskasser, bokse og æsker til transport og opbevaring. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber herunder beholdere især opbevaringsbeholdere og beholdere til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Ole Lynggaard Diamond (730) Indehaver: OLE LYNGGAARD A/S, Hellerupvej 15B, 2900 Hellerup, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. 636

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Virtuel Vagt (730) Indehaver: G4S SECURITY SERVICES A/S, Roskildevej 157, 2620 Albertslund, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration og ledelse, nemlig bistand ved rekruttering af privatdetektiver og ved sikkerhedsadministration og ledelse; bistand ved varetagelse af receptionsopgaver, herunder i forbindelse med adgangskontrol; information og rådgivning indenfor førnævnte tjenesteydelser (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder telekommunikationsvirksomhed indenfor alarm- og overvågningscentraler; elektronisk modtagelse og transmission af alarm- og overvågningsrapporter og af billeder; information og rådgivning indenfor førnævnte tjenesteydelser (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 45: Rådgivning vedrørende sikring af bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; vagttjenester, herunder overvågning, supervision og gennemsøgning af og rundering i bygninger, kommercielle virksomheder og udendørs arealer; bistand ved sikkerhed indenfor og omkring havne, herunder lufthave, og i fly og skibe; sikkerhedsbistand, nemlig overvågning og sikring af personer og immaterielle aktiver; adgangskontrolydelser overfor personer og gods; adgangs- og sikkerhedskontrol af bygninger, ambassader, lufthavne, bus- og togstationer, i kommercielle virksomheder, ved konferencer, udstillinger og andre begivenheder; forretningskontrol- og overvågning, herunder tilvejebringelse af forretningsdetektiver og vagter; bodyguardydelser, herunder overfor kendte personer; tilvejebringelse af vagttjenester til større arrangementer, herunder udstillinger, sportsarrangementer, koncerter, seminarer og møder; rådgivning og professionel bistand (ikke forretningsmæssig) vedrørende vagt- og sikkerhedstjenester og personel; beskyttelse af personer og aktiver mod brand og andre uheld; brandbekæmpelse og prævention; ydelse af førstehjælp og redningsaktioner; rådgivning og information vedrørende personsikkerhed og vedrørende sikring af fast ejendom og immaterielle aktiver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kitchn (730) Indehaver: NETTOLINE A/S, Vævervej 33, 7490 Aulum, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCA- NIUS, Torvet 21, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 20: Møbler nemlig badeværelses- og garderobemøbler, samt tilbehør til disse varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Engros -og detailhandel med møbler nemlig badeværelses- og garderobemøbler, samt tilbehør til disse varer. (511) Klasse 37: Rådgivning om opsætning af møbler nemlig badeværelses- og garderobemøbler. (511) Klasse 40: Produktion for andre af møbler nemlig badeværelses- og garderobemøbler. (511) Klasse 42: Rådgivning om indretning med møbler nemlig badeværelsesog garderobemøbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BEST BEHAVIOR ApS, Baggesensgade 4 C, 4, 2200 København N, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Engroshandel med beklædningsgenstande. (511) Klasse 42: Design af mode beklædningsgenstande og tasker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADORA (730) Indehaver: VVS-Trading A/S, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 06: Knager af metal til knagerækker eller beklædningsgenstande. (511) Klasse 11: Armaturer til badeinstallationer, badeinstallationer, boblebade, boblebadsapparater, brusere, lukkede brusekabiner, håndvaske, radiatorer til centralvarmeanlæg, radiatorer til opvarmning, reguleringstilbehør til vandog gasinstallationer og ledninger: sanitetsinstallationer til badeværelser, sanitære apparater og installationer, toiletsæde, termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer), vandhaner, vandvarmere, WCer. (511) Klasse 21: Affaldsspande, sæbeautomater (dispensere), dispensere til toiletpapir, metalkasser til brug som håndklædeautomater til papirhåndklæder, håndklædestænger og ringe, sæbeautomater, sæbeskåle, toiletbørster, toiletpapirholdere, toiletredskaber, toiletrulleholdere, WC-papir dispensere, WC-papirholdere. 637

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NETTOLINE A/S, Vævervej 33, 7490 Aulum, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCA- NIUS, Torvet 21, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 20: Møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler, samt tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Engros -og detailhandel med møbler, nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler, samt tilbehør til disse varer. (511) Klasse 37: Rådgivning om opsætning af møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler. (511) Klasse 40: Produktion for andre af møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler. (511) Klasse 42: Rådgivning om indretning med møbler nemlig køkkenmøbler, badeværelses- og garderobemøbler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver: Pantone, process cyan (730) Indehaver: Stracta Holding ApS, Flensborggade 39, 3.th., 1669 København V, (740/750) Fuldmægtig: Arnar Thor Vidarsson, Flensborggade 39, 3. sal, t.v., 1669 (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; import- og eksportagentur i forbindelse med byggematerialer; engros- og detailhandel med byggematerialer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder investering i grunde, ejendomme, boligprojekter, firmaer og aktier; lån (finansiering); valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder salg af fast ejendom, kontorlokaler, lejligheder samt af huse; udlejning af kontorlokaler, lejligheder samt af fast ejendom, herunder huse. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Hvid, Blå og Silver grå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DRUID (730) Indehaver: Foreningen Druid, c/o Peter Maskell, Kilevej 14A, 3.sal., 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 41: Arrangering og ledelse af konferencer; arrangering og ledelse af kongresser; arrangering og ledelse af seminarer; arrangering og ledelse af symposier; arrangering og ledelse af workshops; arrangering og ledelse af forelæsninger. (511) Klasse 42: Design af computer software; design af computerprogrammer; design af computersystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BogCard (730) Indehaver: Münzberg V/Rogert Münzberg, Husumvej 82, 2700 Brønshøj, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andreklasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder udarbejdelse af interaktive reklame programmer, reklame til nettet, elektroniske reklame, banner reklame, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 638

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EASYBATTA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Easyfood A/S, Albuen 39, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: x-pert pris (730) Indehaver: JT CYKLER ApS, c/o Jonas Larsson, Bødkerporten 10, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BIL UDLEJNING DISCOUNT ApS, Tronholmen 10, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Flemming Hebsgaard, Gl Grenåvej 203, 8900 Randers, (511) Klasse 39: Biludlejning. (730) Indehaver: Ninjutsu, Stubbekøbingvej 263, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid og rødorange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Boligfasen (730) Indehaver: Thomas Wind, Rørholmsgade 18, 4. tv., 1352 København K, ; Rasmus Kirkeby, Falkevej 16, 2600 Glostrup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bullit (730) Indehaver: LARRY VS HARRY ApS, Linnésgade 16, 1361 København K, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. 639

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ROYAL COPENHAGEN A/S, Smedeland 17, 2600 Glostrup, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 640

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2085 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1697 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere