Yvonne skal vende tilbage med dato på afslutningsmøde omkring Anima Kita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yvonne skal vende tilbage med dato på afslutningsmøde omkring Anima Kita."

Transkript

1 6. November 2012 Fremmødt: Daniel, Baagøe, Uffe, Yvonne, Thorup og Parbæk Afbud: Kåre. Ikke fremmødt: Rasmus Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Parbæk 1. Opgavelisten Yvonne skal vende tilbage med dato på afslutningsmøde omkring Anima Kita. Sendt to mails - intet brugbart svar retur. Yvonne prøver lige en gang til. Yvonne vil bekræfte, at teltflagerne er repareret. Yvonne er ikke sikker på at alle er OK, men har ikke selv gået dem alle sammen igennem. Yvonne finder en til at gennemgå alle inden næste møde. Thorup og Parbæk har ansvaret for at lave en ny analog kalender til klubben, som passer bedre på vores nuværende aktivitetsstruktur. Der er hjemkøbt ny (større) opslagstavle, og der er printet kalendere til denne (til udgangen af 2013). Mangler p.t.: Skrive forklaring til ny kalender. Layout og print af opdateret aften-time-map og fysisk udskiftning af lille opslagstavle til stor opslagstavle på gangen. Parbæk skal undersøge nærmere hvorfor Cafeen giver markant underskud jvf. regnskabet, det bliver gjort inden næste møde. Jeg har lavet udtræk fra det opdaterede regnskab og fra kasseapparatet. Cafeen giver efter 3. kvt et underskud på ca kr. Det kræver et større arbejde (incl. en vareoptælling og varelagerregistrering fra alle Cafeens indkøbsfakturaer, for at komme nærmere en forklaring. Dette er et projekt som jeg ikke har fundet tid (og lyst) til at gøre ind til nu. Punktet blev diskuteret og forskellige muligheder for underskuddet blev gennemgået Overvej muligheden for opsætning af overvågningskamera i Cafeen. Punktet skal tages op igen når vi har et regnskab pr 31/12 og varelageret er talt op. Parbæk skal have målt på fryseren hvor meget strøm den bruger. Første forsøg mislykkedes pga. opsætningsfejl. Ny måler og forlængerledning så måler kan aflæses er opsat d.d. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 1/10

2 Parbæk svarer Christian Z. angående PBS-betalingsproblemer, både på forum og per mail, så medlemmerne kan se, at der er taget hånd om opgaven. Løsningen er en straksopkrævning som kræver hjælp fra Bo, dette gøres snarligst. Er gjort - min mail og Christians svar er cc-et til bestyrelsen Parbæk undersøger hvad de øgede omkostninger er i forbindelse med at have dankortterminalen, derefter tager vi op på nettet hvordan vi skal håndtere de øgede omkostninger - der kommer et skriftligt oplæg per mail. Der er sendt mail ud om dette. Konklusionen er at brevet som startede det hele ikke har betydning for de faste priser på vores dankortautomat, da der ikke er en ændring i forhold til det vi har betale første halvår / sidste år... Parbæk og Mike tager kontakt til kommunen for at følge op på hvad status er på byggeprojekt i Lundby Krat - der er fremgang, status igen på kommende møde. Teknisk Forvaltning mener ikke at det kan lade sig gøre, men nævner muligheden for at ombygge Krathuset. Punktet sendes videre til Sidste Søndags udvalget. Parbæk tager teten med at kontakte Østerskov angående de sider, de skal have hentet i vores containere. Ikke gjort - Ordnes inden næste møde. Parbæk undersøger mulighederne for tilskud til bevægelsessensorer (lofts lys i lageret/rengøringsrummet) fra kommunen. Ikke gjort - Ordnes inden næste møde. Bo tager kontakt til Coca-cola med henblik på at få et andet køleskab i stedet for det der bruger for 20 DKK kroner strøm om dagen. Bo har snakket med Coca-cola, of der kommer et nyt (enkelt) køleskab inden for 2-3 uger. Et dobbeltkøleskab forbruger mere strøm end to enkeltkøleskabe pga. dør-konstruktionen. Parbæk har slukket for 1,5 liter køleskabet, da det igen er i stykker - dette kan også ses på strømforbruget i oktober. Vores Coca Cola konsulent undskylder i øvrigt den måde beskeden om afrimning blev fremført på. Konsulenten har taget dette videre til sin chef... Note: Parbæk aflæser el-målerene ca ver den 1. i måneden og ligger ind i xls ark, så vi kan se måneds- og dagsforbrug. Kontakt parbæk for at se dette. Bo skal lave koderne om på pengeskabene og distribuere de nye koder til de relevante personer, da for mange har koder til pengeskabene. Der skal fremadrettet føres liste over hvem der har koderne. Done. Parbæk og Bo har p.t. koderne. Der sidder en seddel på hvert pengeskab om hvem der har koderne til det enkelte skab. Disse sedler bedes opdateret hvis I modtager koderne. Parbæk: Det skal overvejes om vekselpengene skal flyttes til det lille pengeskab, så adgangen til det store begrænses mest muligt af hensyn til opbevaringen af ikke-afsendte børne-attester. Beslutning: Vekselpengene flyttes til det lille pengeskab. Thorup tager kontakt til Mike med henblik på at få information om byggeprojektet i Lundby Krat rundsendt til bestyrelsen. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 2/10

3 DONE - Er modtaget Thorup tager kontakt til Sidste Søndag for at høre om de har gang i noget med hobbitfilmen og hvorvidt de strækker sig til resten af foreningen. Ja de har noget i gang - Ugger står for det. Hjælp modtages meget gerne (snak med Ugger hvis man vil være med). Daniel skal have hængt en liste med regler vedr. brug af Epoxy op i klubben. Done. Uffe går videre med projektet med at se på, om vi kan få gjort noget ved loftet, så det kan være anvendeligt. En dialog med udlejer skal startes vedr. tilskud eller tilknytning af flere kvadratmeter. Uffe ringer til udlejer d. 5/9 og finder ud af hvad mulighederne er. Dette flyttes til hvilende opgaver, da Uffe ikke har tid. Med respons fra Bifrost går Uffe videre med at udarbejde et skriftlig oplæg til retningslinier for børneattester i klubben. Ej sket. Uffe er stadig på denne opgave. Uffe søger kommunen om tilskud for Forum2012 turen. Dette kræver foreningens digitale signatur, som Bo er i besiddelse af. Uffe og Bo koordinere dette snarest. Uffe skal se på at arbejde videre med værdidebat-debatten, han forventer en dato engang sidste i oktober eller start november. Tidsplan for dette: Skal skrives ud fra referatet/noterne fra første møde (Uffe). Dette skal være klar inden 1. indkaldelse til GF. Oplægget behandles på GF og sendes derefter ud til udvalgene så de kan bearbejde værdierne ud fra udvalgets synspunkt. Uffe vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til airsoft når han kontakter dem omkring husene. Daniel overtager denne opgave. Uffe tager kontakt til udlejer med henblik på at få forsikringsoplysninger så vi kan få erstattet den ødelagte dør til kontoret. Parbæk skal hjælpe med at finde det gamle nota hvori der står, at udlejer vil betale. Bo skal finde papiret mht. døren og give dette til Daniel Daniel overtager derfra. Uffe tager kontakt til Daniel og Baagøe og sikrer sig, at de stadig har tid og lyst til at tage til Bifrostgeneralforsamlingen. Done - se Bifrost GF-punktet senere. Rasmus tager teten på at få styr på containerne med delopgaverne: - Lappe hullet (Bo kan være behjælpelig) i nummer 1 og lufte ud. Døren er beskadiget så den ikke troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 3/10

4 er ordentligt vandtæet, så den skal ordnes. Så vidt muligt bør indholdet flyttes til en af de tørre containere. - Få sat låse på dem der manglende (vi har de manglende låse i lokalerne men de skal kodes om). - Afgøre, hvad vi skal gøre med "rester" af DSL'erne, deriblandt danne et mere præcist overblik over hvilke rester der er. Rasmus var ikke til mødet, så der er ikke status på opgaven. Rasmus sørger for, at festudvalget er klar over, at de skal lave PR i hht. pengene fra Tuborgfonden. Ikke gjort. Kåre skal orientere Niende flokken om, at ansøgning om telte tages op på november mødet. Er gjort. Kåre skal svare Niels Christian omkring festlokalemuligheder. Er gjort Kåre skal orientere Zinck om, at de kan holde deres iphegenias møde i TRoAs lokaler. Er gjort. Hvilende opgaver(ingen ændringer) Vi vil gerne have stillet roll-ups i Kennedy arkaden med reklame for TRoA men lige nu ligger det stille. Hen over sommeren vil Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version. Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten. Baagøe vil undersøge mulighederne for at lave en online-kalender. Til December ser vi på om der er penge til at købe stænger til teltflagerne. Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljøet (jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i Der skal udarbejdes et likviditetsbudget for Tornby. 2. Indkommen post Sidste Søndag hyttetur for hjælpere Først og fremmest vil vi gerne høre om bestyrelsen er kommet til en beslutning om hvorvidt Sidste Søndags hyttetur er mod "ånden" af den nuværende udvalgstur? Det blev diskuteret til juni bestyrelsesmødet i forbindelse med KLIX's hyttetur, hvor der blev dispenceret. Vi har afventet at arrangere vores tur fra sidste år da vi ikke ville gå imod bestyrelsen på dette, men såvidt det kan ses på bestyrelsesreferaterne er der ikke kommet en principiel beslutning endnu? Vi vil derfor gerne vide hvad bestyrelsens holdning til dette er? Hvad end beslutningen om hyttetur bliver troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 4/10

5 regner vi dog med at afholde et takkearrangement for vores hjælpere. De er på nuværende tidspunkt ikke inkluderet på udvalgsturen (kunne være at de skulle blive det) og vi vil gerne vise vores påskønnelse for dette. Vores nuværende tanke er et bespisnings/hygge arrangement i klubben, men vi vil lige være sikre på at et sådan arrangement vil være okay, da det jo på sin vis er et "lukket" arrangement i klubben? Bestyrelsen er enige om at en hygge-aften er OK i år. Udvalget skal gøre op med sig selv, om deltagende udvalgsmedlemmer selv skal betale for deltagelse eller ej. Thorup kontakter udvalget for yderligere uddybning Princip-diskussionen om belønning af hjælpere sættes på dagsordenen på næste møde. (Skal alle udvalgs hjælpere belønnes fra fælleskassen frem for udvalgsbudget, hvor der er udvalg der ikke har "råd" til en hjælper belønning.) Leje / lån af telte Sidste søndag har skrevet: Teltene har gentagende gange været i de forkerte poser mellem vores arrangementer (jeg ved at dette også har påvirket Krater) og dette på trods af at vi gentagende gange har sorteret teltene. Det giver nogle uheldige situationer hvor man forventer at have et slags telt med, men det reelt set viser sig at være et andet. Derfor vil vi gerne opfordre bestyrelsen til at informere udvalgene der bruge teltene på fast basis, både ss og krater, om udlejninger så vi kan være ekstra opmærksomme til vores efterfølgende arrangement. Vi i SS vil på vores næste workshop lave en farvekodning af telte og poser, så det vil være nemmere at pakke teltene korrekt. Bestyrelsen tager ovenstående til efterretning og bakker op om idéen. DUF studietur (mail) FRA: Michael Johnson Til The Realms og Adventurers I DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd ønsker vi at vise det danske civilsamfund fra nye vinkler. Derfor vil vi gerne invitere jer med på studietur i foreningslivet i Aalborg Turens overordnede tema kommer til at handle om inklusion af socialt marginaliserede unge i foreningslivet, hvorfor vi blandt andet vil besøge DUI-LEG og VIRKE, Dansk Skoleskak og Red Barnet Ungdom tre foreninger som gør et stort arbejde på dette område. I DUI LEG og VIRKE skal vi høre om, hvordan huset samler på tværs af sociale og kulturelle skel, og de positive følgevirkninger af, at DUI LEG og VIRKE i dagtimerne ligger hus til aktiveringsindsatsen for flygtninge i Ålborg. Dansk Skoleskak og Red Barnet ungdom vil fortælle om deres fælles projekt i Ålborg: Chessball festival i Ålborg, hvor fodbold og skak kombineres. Projektets mål er at skabe interesse for foreningslivet hos nydanske børn og unge. Sidst vil Ann-Dorte Christensen, professor fra Ålborg Universitet, fortælle om hvilken betydning foreningslivet og tilknytningen til lokalsamfundet har for integration. Udover ovenstående oplæg er det meningen at du og andre foreningsrepræsentanter skal i dialog med politikerne. Det er vores opfattelse af denne dialog er værdifuld for foreningslivet på kort og på lang sigt. I den sammenhæng vil vi gerne sikre at mange forskellige slags foreninger er repræsenterede, herunder jeres. Forud for arrangementet vil vi invitere repræsentanter fra den lokale og regionale presse, så både I troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 5/10

6 deltagere og lokale borgere kan få indblik i, hvilken rolle foreningslivet spiller for mange unge. Studieturen finder sted torsdag den 3. december Vi starter kl (Ålborg Banegård) og ca. tre-fire timer frem. Vi vil besøge forskellige foreninger undervejs, hvor Dansk Ungdoms Fællesråd selvfølgelig står for transport, forplejning og pressedækning. Til orientering har MF Flemming Møller Mortensen (S) og MF Morten Marinus (DF) bekræftet at de deltager. Vi har også inviteret de øvrige medlemmer af folkeoplysningsudvalget i Aalborg. Har I spørgsmål til programmet eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. Vi ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Michael Johnson Politisk Konsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Yvonne er interesseret og finder ud af om hvilken dato/dag der er den rigtige. Uffe er også interesseret i at deltage. 3. Sekretæren Parbæk gennemgår regnskab for 1-3 kvartal. Ingen kommentarer til gennemgangen. Vi forsøger at udsende denne forkortede/komprimerede version med tilhørende uddybende noter ifm. næste GF. 4. Tornby Projektet Status på Tornby projektet. Der er i skrivende stund følgende udfordringer: Skovlovsteamet har sagt nej. Der arbejdes på et info-møde for at få det afklaret. Uffe mener vi skal nedskalere projektet. Hvis det er tilfældet, skal der søges hos de relevante fonde - bemærk ændring i reglerne fra LAG-midlerne. Hvad skal vi gøre omkring didaktikken? VI har ikke Jakob med længere, så hvem kan hjælpe med det? Hvordan håndteres likviditetsproblematikken? Claus har desuden skrevet en mail der beskriver at projektets nuværende størrelse vs. området den er placeret i ganske simpelt ikke er muligt at få lov til. Vi skal diskutere hvordan vi griber det an. Claus vil desuden indkalde til et møde omkring projektets fremtidige udforming på sigt. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 6/10

7 Jeg vil lige komme med en kort briefing på, hvad der er gang i. Som jeg tidligere har nævnt, så har jurist Gert Jensen (forældre med søn på Østerskov) stillet hans kompetencer til rådighed for gennemførelse af projektet. Han er af den helt klare holdning, at alle vil projektet og at projektet opfylder de målsætninger naturstyrelsen har om benyttelse af statsskov område. Øvelsen hedder nu, at vi skal have sat alle implicerede parter til bordet for at afklare, hvordan vi kommer videre. For at være klædt på til et sådan møde, er det vigtigt at kunne visualisere projektet. I sin enkelthed har vi (de forskellige aktører der benytter Yxengaard) rent faktisk påbegyndt opførelsen af de fleste af de bygninger projektet omhandler. Det opfylder målsætningerne om, at det er brugerne der har været med til at placere og designe de nuværende bygningers form og udseende. Det opfylder dermed visionen om brugernes medinddragelse i processen. Vi skal nu bare have dem plottet ind på et kort og have lavet nogle grafiske oplæg til, hvordan de færdige bygninger og området så vil tage sig ud i sin færdige form, i henhold til det opførte, det planlagte og det i ansøgningerne beskrevne projekt. Når vi har noget konkret at vise frem, kan vi kalde til møde. Der ligger derfor endnu et stykke arbejde foran. Jeg har fået kontakt til en fyr der hedder Jeppe Isbak han er super god til at tegne og vil prøve at visualisere de færdige bygninger i området, som skitser lavet ud fra fotos fra Yxengaard. Lige nu sidder jeg og roder lidt med at få lavet en tegning over området i et målestoksforhold på ca. 1: (jeg har opgivet at få fat i landmålerudstyr hos Naturstyrelsen og hos Hjørring Kommune det vil blive ret ressourcekrævende) Al den hjælp jeg kan få i forhold til den proces vil blive modtaget med kyshånd. Så har jeg på Anders Berners opfordring fået en invitation af vores miljøminister, til at møde d. 30/11 om, hvordan en fremtidig friluftspolitik skal se ud. Hertil har jeg med udgangspunkt i Yxengaard projektet nogle helt klare anbefalinger. Mødet holdes i Naturstyrelse regi hvilket måske kan være en fordel i forhold til den manglende tilladelse fra Naturstyrelsens skovlovsteam. Jeg er blevet anbefalet at lave et lille Yxengaard manifest hvor projektet meget kort beskrives hvordan det er nytænkende i forhold til friluftsliv og benyttelse af naturen hvad kan det hvad har vi hvad gør vi allerede og hvad mangler vi for at komme videre. Også en opgave jeg godt kan bruge noget hjælp til (jeg har så forbandet svært ved at fatte mig i korthed især på papir). I forhold til mødet i Kbh. skal jeg også have undersøgt hvem der skal dække de udgifter der er forbundet dermed. Om det er ministeren Bifrost TRoA, eller mig selv, hvilket er et ret så vigtigt spørgsmål i forhold til min økonomiske situation. Det her er sådan som landet ligger rent projektmæssigt. Så er der lige manden : Jeg er grundet en elendig indkomst pt. en kasse kredit i minus - lidt meget op af bakke og flere ulønnede opgaver med at trække projektet igennem lidt træt. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 7/10

8 Måske også pga. at jeg for at leve, har måtte tage arbejde som løsarbejder på Hirtshals havn om natten, som fiske sorterer. Et fysisk hårdt arbejde. hvor jeg ikke ved hvornår jeg skal arbejde og hvor længe (det er lidt som vinden blæser til). Det positive er at jeg ikke behøver at gå i fitness og at jeg rigtig godt kan lide at spise fisk, som er en frynsegode der følger med jobbet. Og en anden fordel er at jeg kan sige nej til at komme på arbejde, hvis der er vigtigere ting på dagsordenen. (højere lønnet arbejde). I den kategori ligger min ugentlige dag med Muldbjergskolens G3 elever i Yxengaard og helt klart konferencen i Kbh. (der ganske vist ikke er lønnet, men det er her ildsjælen brænder igennem Så på spørgsmålet om at sætte en mødedato, må jeg være dig svar skyldig, da jeg ikke ved, hvornår jeg arbejder. Som tidligere nævnt er mødet med alle implicerede parter vigtigt. Dette møde skal nok holdes i dagtimerne og der har jeg altid fri. (sover som regel senest til middag). Jeg ser det værende meget vigtigt at få forberedelserne til mødet på plads. Det arbejder jeg på når jeg kan finde tiden til det og igen, er der nogen der er friske på at give en hånd i dagtimerne, så vil det være kærkomment. Go e hilsner fra Claus Økonomisk: Der er ikke udbetalt penge fra det Hjørring Kommune, LAG-midler og Friluftsrådet. Risiko: Når/hvis der kommer godkendelse fra skoven, skal der udarbejdes nye budgetter og sikres at vi stadig har tilsagn/godkendelse fra støtte inden vi forsætter fra TRoAs side. Hjælp ønskes til: - opmåling af skoven og nuværende bygninger - skrive tekst til Yxengård manifest - tekst skal skrives og derefter kortes ned. Forslag: Daniel sender spørgsmål til Claus - Claus skriver (lang) tekst/svar, Daniel korter det ned og strukturere den så den passer til et manifestet. Møde i KBH: TRoA bevilliger penge til turen (ca kr pr person) - Uffe tager med. (Regnskabsnote: Penge tages fra PR/Formålsparagraf budget) Uffe svarer Claus og Berner. 5. Lager problematikken Oplæg til diskussion om løsning på lagerproblematikken. Oplæg følger fra Daniel og Thorup. Hermed en lille debriefing på hvad Thorup og jeg har lavet, samt hvad der er kommet ud af diverse snak med diverse udvalg. Thorup og jeg arrangerede en aften, hvor vi sammen med Morten Baagøe, SK, Steffen og Mike gik TRoA igennem. Her fik vi markeret langt det meste med enten et P, et X eller et C. Disse mærker repræsenterer ting der skal smides ud (X), ting der skal i Container (C), og personlige ejendele, som forventes fjernet inden den endelige oprydningsdag (P). troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 8/10

9 Den endelige oprydningsdag er endnu ikke fundet - Det tænkte vi ville være oplagt på bestyrelsesmødet. Rigtig meget af det vi gik igennem skal ud, det drejer sig om tingene i stuen blandt andet. Imidlertid vurderer Thorup og jeg ikke at det er nødvendigt med en hel container. Lageret i stuen gik vi kun kort igennem, da det kræver et større sorteringsarbejde, af blandt andet værktøjet. Foreslår dette gøres på et tidspunkt inden dagen, af nogen som kan. Der er også sorteringsarbejde i 6'eren, hvor festudvalget skal igang med at sortere service og pynt, ligesom Tabletop og brætspilsudvalget skal gå igennem battle, omend det er relativt fint trimmet. Med hensyn til hylder i vinduerne har vi tænkt reoler som går 90cm op i vinduet, hvilket er halvdelen af højden. Her skal være 6-8 rum, hvor ting kan opbevares. Jeg forestiller mig at enkelte kommer til at fungere som skabe til udvalgene. Som nævnt har vi snakket om folie ala det i 1'eren, til at dække de 90cm af på ruden. Priserne er ikke så oplagte, da der ikke som udgangspunkt er vanvittigt mange færdige løsninger til sådanne vinduer - Derfor kan det ske vi skal ud og lave det selv, hvilket jeg også meget gerne står for, men jeg er PT igang med at undersøge markedet - Forslag er velkomne. Oprydningsdagen foreslår vi som nævnt fastsat på mødet, og herinden skal Personlige ejendele være væk, hvilket bør postes på forum, forside såvel som facebook. På dagen kan folk så komme og hjælpe til. Det kunne jo være nogen var interesseret i at aftage noget af alt det vi kyler ud. Det synes jeg egentlig de skal være velkomne til, så længe det forsvinder fra klublokalerne. Dato: Det sker torsdag den 27/ Ca. kl Daniel og Thorup kontakter en fra hver udvalg mht hvad der skal smides ud. 6. PR-oplæg Oplæg til en PR-strategi fra Yvonne. Yvonne satser på at det udskydes til januar mødet. Yvonne kigger på det mellem jul og nytår. 7. Telt-udlån Hvem har behov? Hvor store er de behov? Første Nebelheim regner med 20 mand non-kombettanter. Status er Pt. at Første Nebelheim er i risikozonen for afmelding, da det er tvivlsomt at de når kravene om antallet af tilmeldte. Niende Stirland regner med 20 mand non-kombettanter. Hvis Nebelheim stiller i mindre antal - bør der være telte til alle. Rækkefølgen er stadig som fastlagt på sidste møde 8. Bifrost-GF Hvem tager afsted? Det lader til at være Daniel, Baagøe, Yvonne og Uffe lige nu, men er der kommet andre kandidater? Kan de alle deltage? Bemærk at deadline for tilmelding er samme dag som mødet så det skal sendes umiddelbart efter troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 9/10

10 mødet! Yvonne kan ikke komme med. Parbæk tager Yvonnes plads. Parbæk giver besked til Bifrost umiddelbart efter mødet. (Daniel, Baagøe, Uffe og Parbæk) Uffes forslag om Video-konferencesystem støttes af bestyrelsen og kan stilles som TRoAs forslag. Baagøe lægger bil til. 9. Kippers Er der nogen der har fod på det arrangement? Vi burde have reklamemateriale ude til Sidste søndag - helst i oktober, hvilket er for sent hvis det ikke allerede er gjort, men så i det mindste i november. Det bliver den 28/12 - Yvonne har teten på dette. Og spørger Kåre om han laver hans Quiz Lundby Krat byggeprojekt Mike har sendt papirer. Er der nogle der har kommentarer eller spørgsmål? Se under indkommen post. (Sidste Søndag har bolden) 11. Rengøring Information om ny ansat rengøringsassistent. Kommer to gange om ugen. Der bliver hængt sedler op i rengøringsrummet til afkrydsning af opgaver og vask af vasketøj. Indkøb kommer i fremtiden til at ske gennem Stadsing Yvonne udarbejder revideret seddel der skal hænges op i lokalerne (der skal stadig tørres borde af og støvsuges i lokalerne) Yvonne er kontaktperson til Else. Bo / Parbæk sørger for løn. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d9fdfc43.php.html 10/10

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde. 8. januar 2013 Fremmødt: Rasmus, Daniel, Parbæk, Thorup, Yvonne, Kåre, Uffe. Afbud: Ingen. Ikke fremmødt: Ingen. Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende en mødedato

Læs mere

Er gjort. Der kommer et møde omkring afslutning af dette. Yvonne vender tilbage med en dato.

Er gjort. Der kommer et møde omkring afslutning af dette. Yvonne vender tilbage med en dato. 2. Oktober 2012 Fremmødt: Rasmus, Uffe, Yvonne, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende information om Anima

Læs mere

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde. 5. Februar 2013 Fremmødt: Thorup, Parbæk, Yvonne, Kåre, Uffe Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Thorup Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med

Læs mere

Jacob Hansen trækker sig på mødet, fordi han ikke kan afse al den tid der er påkrævet. Han vil kigge på mulighederne for at indtræde i et udvalg.

Jacob Hansen trækker sig på mødet, fordi han ikke kan afse al den tid der er påkrævet. Han vil kigge på mulighederne for at indtræde i et udvalg. 4. September 2012 Fremmødt: Parbæk, Daniel, Thorup, Uffe, Kåre, Jacob Afbud: Yvonne, Rasmus, Søren Kristian Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Uffe Referent: Kåre 0. Omkonstituering af bestyrelsen

Læs mere

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler. Ikke gjort endnu grundet kursus.

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler. Ikke gjort endnu grundet kursus. 18. juni 2013 Fremmødt: Parbæk, Daniel, Kåre, Thorup, Steffen, Kathrine, Baagøe Afbud: Yvonne, Bo, Kappers Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter

Læs mere

Status: Nyt kasseapparat er opsat. Parbæk er i gang med at lave en ekspedient-manual. Når denne er klar er planen:

Status: Nyt kasseapparat er opsat. Parbæk er i gang med at lave en ekspedient-manual. Når denne er klar er planen: 17. September 2013 Fremmødt: Kathrine, Steffen, Baagøe, Bo, Yvonne, Kåre Afbud: Parbæk, Daniel, Kappers og Thorup Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13 Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13 Fremmødt: Baagøe, Daniel, Bo, Parbæk, Kåre, Yvonne, Steffen, Kathrine Afbud: Thorup Ikke fremmødt: Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten

Læs mere

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen 28. juni 2012 Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen Afbud: Søren Parbæk Formalia Ordstyrer: Jacob Hansen Referent: Daniel Kansberg 1.

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Nadia, Rasmus, Parbæk, Thorup, Steffen, Kåre Afbud: Bo Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af

Læs mere

Fremmødt: Baagøe, Parbæk, Bo, Kathrine, Daniel Kansberg, Thorup, Kåre Afbud: Yvonne, Steffen Ikke fremmødt: Daniel Kappers

Fremmødt: Baagøe, Parbæk, Bo, Kathrine, Daniel Kansberg, Thorup, Kåre Afbud: Yvonne, Steffen Ikke fremmødt: Daniel Kappers 20. August 2013 Fremmødt: Baagøe, Parbæk, Bo, Kathrine, Daniel Kansberg, Thorup, Kåre Afbud: Yvonne, Steffen Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Daniel Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 20. Januar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 20. Januar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 20. Januar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Kahtrine, Steffen, Nadia, Thorup, Kåre, Parbæk Afbud: Holland, Baagøe Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Fremmødt: Parbæk, Thorup, Kathrine, Kappers, Daniel, Steffen, Yvonne, Bo, Kåre, Baagøe Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre

Læs mere

Fremmødt: Søren Thorup, Søren Kristian, Rasmus Jensen, Uffe V. Jensen, Søren Parbæk, Yvonne Hagbard, Kåre Kjær, Daniel Kansberg

Fremmødt: Søren Thorup, Søren Kristian, Rasmus Jensen, Uffe V. Jensen, Søren Parbæk, Yvonne Hagbard, Kåre Kjær, Daniel Kansberg 1. Maj 2012 Fremmødt: Søren Thorup, Søren Kristian, Rasmus Jensen, Uffe V. Jensen, Søren Parbæk, Yvonne Hagbard, Kåre Kjær, Daniel Kansberg Afbud: Jacob Hansen Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Fremmødt: Yvonne Hagbard, Søren Parbæk, Uffe Jensen, Søren Thorup, Daniel Kansberg, Søren Kristian Kristensen, Kåre Kjær

Fremmødt: Yvonne Hagbard, Søren Parbæk, Uffe Jensen, Søren Thorup, Daniel Kansberg, Søren Kristian Kristensen, Kåre Kjær 5. Juni 2012 Fremmødt: Yvonne Hagbard, Søren Parbæk, Uffe Jensen, Søren Thorup, Daniel Kansberg, Søren Kristian Kristensen, Kåre Kjær Afbud: Jacob Hansen, Rasmus Jensen Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. Juni 2016 kl

Referat af bestyrelsesmøde 21. Juni 2016 kl Referat af bestyrelsesmøde 21. Juni 2016 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Kåre, Bo, Parbæk, Kathrine, Nadia, Rasmus, Baagøe Afbud: Thorup Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus spørger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Fremmødt: Baagøe, Kåre, Kappers, Steffen, Kathrine, Yvonne, Thorup, Nadia, Holland, Parbæk, Bo Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Rasmus, Kåre, Parbæk, Nadia, Bo, Thorup, Kathrine, Astrid Afbud: Steffen Formalia Ordstyrer: Bo Referent: Kåre 1. Opgavelisten Steffen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 20. Oktober 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 20. Oktober 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 20. Oktober 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Parbæk, Nadia, Bo, Thorup, Kathrine, Astrid Afbud: Kåre, Rasmus Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Bo 1. Opgavelisten Steffen

Læs mere

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.11.13

Bestyrelsesmøde 19.11.13 Bestyrelsesmøde 19.11.13 Fremmødt: Søren Thorup, Bo Karlsen, Steffen Kanstrup, Kathrine Refsgaard, Yvonne Hagbard, Kåre Kjær, Morten Baagøe, Søren Parbæk Afbud: Daniel Kansberg, Daniel Kappers Ikke fremmødt:

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 18. November 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde 18. November 2014 kl Referat af bestyrelsesmøde 18. November 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Parbæk, Bo, Nadia, Steffen, Holland, Thorup, Kåre, Baagøe Afbud: Kathrine Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre

Læs mere

Onsdag d. 1. februar kl

Onsdag d. 1. februar kl REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 1. februar kl. 18.30 Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia, Kåre, Morten, Karsten, Mikkel, Astrid, Erik, Parbæk (ankom senere) Afbud fra bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. November 2016 kl

Referat af bestyrelsesmøde 16. November 2016 kl Referat af bestyrelsesmøde 16. November 2016 kl. 18.30 Fremmødt: Erik, Karsten, Nadia, Astrid, Mikkel, Baagøe, Thorup, Kåre, Parbæk, Mikkel Afbud: Ingen Formalia Ordstyrer: Nadia Referent: Kåre 1. Opgavelisten

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men status er lidt langt ude i fremtiden. Parbæk har teten på det.

Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men status er lidt langt ude i fremtiden. Parbæk har teten på det. 21. Maj 2013 Fremmødt: Parbæk, Kåre, Yvonne Afbud: Daniel, Thorup Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Bo Referent: Kåre 1. Opgavelisten Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen referat Aalborg, d. 15. oktober 2009 Dagsorden 1. Formelt (B) [10 min] 2. International komite (ODB)[15 min] 3. Regnskab (ODB)[60 min] 4. Kandidat til bestyrelsen (ODB)[15 min] 5. Microsoft

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. September 2016 kl

Referat af bestyrelsesmøde 21. September 2016 kl Referat af bestyrelsesmøde 21. September 2016 kl. 18.30 Fremmødt: Karsten, Bo, Baagøe, Mikkel, Erik, Astrid, Parbæk, Nadia, Kåre, Thorup Afbud: Ingen Formalia Ordstyrer: Nadia Referent: Kåre 1. Opgavelisten

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 1. april, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Lærke Hæstrup, ** Marcus Birk, næstformand Johan Sørensen, kasserer Tsinat Berhane, bestyrelsesmedlem

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Dato: 9. Marts.2016 Sted: Kontoret i Avalak Navn Deltager Afbud Udeblevet Nyoka Steenholdt (Formand, HB-suppl.) Avaruna Mathæussen (Næstforman, HB-rep.) Paninnguaq

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Referat Bestyrelsesmøde Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Tidtager Deltagere Nicolai Schmidt Ordinært bestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Holland, Kåre, Nadia, Kathrine, Steffen, Parbæk, Bo Afbud: Thorup, Baagøe Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 9. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen og Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 9. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen og Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 9 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 14. juni 2010 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen og Steen Foged. Afbud: Morten Hou Christensen.

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 3/2 2014. Til stede. Introduktion

Babylon bestyrelsesmøde 3/2 2014. Til stede. Introduktion Babylon bestyrelsesmøde 3/2 2014 Til stede Jonas, Anders, Marie, Joyce, Eleonora, Daniel (referent) Opsamling af alle projekter og opgaver Introduktion Kører alle projekter, planer, tråde igennem som foreningen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Festlokalet Møde den torsdag den 30. oktober 2008 Møde start: kl. 19.37 Møde slut: kl. 21.15 Tilstede er: Linda, Betty, Ellen og Jonas Afbud:

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 21.11.2013 20:00-22:00 SIMONS LEJLIGHED MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Møde er der nogen der kan deltage: Kære lokalråd og borgerforeninger.

Møde er der nogen der kan deltage: Kære lokalråd og borgerforeninger. Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 1 marts 2016. Deltagere: Eskil Borup, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Jakob Snedled, Daniel Frigast, Peter Wilhjelm Supp: Marianne Bruun, Lars Buhl, Lise Behrend,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

1. sal Skal laves. 16 Stramme lærred Lærredet i fælleslokalet fungerer ikke ordentligt jvf. Tobias Leth. Fællesområdet kr. Fællesområdet?

1. sal Skal laves. 16 Stramme lærred Lærredet i fælleslokalet fungerer ikke ordentligt jvf. Tobias Leth. Fællesområdet kr. Fællesområdet? No Opgave Uddybning Lokale Pris Status 1 Få lejekontrakt Vi skal bruge en lejekontrakt til forsikringsselskabet. Generelt Done 2 Brandalarm Dialog med kommunen ang. hvilke typer af alarmer vi har og hvad

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Deltagere: Toke, Daniel, Dennis O., Simona, Rasmus, Rikke, Dennis G., Amanda, Louise, Nikolaj, Kim, Bjørn, Tobias, Morten F., Morten E., Pernille, Lars og

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17

Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17 Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17 Onsdag d. 17 juni kl. 19:00 Afholdt hos Chriss Stormgade 8, 4 sal th. 9000 Aalborg Fremmødte: Formand: Chriss Mortensen Næstformand: Søren Lønsman Larsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 27/07 2015

Bestyrelsesmøde d. 27/07 2015 Bestyrelsesmøde d. 27/07 2015 Tilstede: Annika, Mathias, Lykke, Thomas, Anders, Fønns, Rasmus, Hanne, Carsten og Petur 1. Valg af referent [2 min] Referent: Hanne 2. Opfølgning fra sidste møde [15 min]

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 22/06 2015

Bestyrelsesmøde d. 22/06 2015 Bestyrelsesmøde d. 22/06 2015 Tilstede: Anders, Petur, Carsten, Rasmus, Hanne, Annika, Mattias, Thomas, Fønss, Lykke. Referent: Annika Munch 1. Valg af referent til næste møde Hvis Hanne ikke er på ferie

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde.

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde. Dato: 2014-02-27 Ordstyrer: Helene Til stede:, Bo, Kasper, Jytte, Rikke (8D), Tanja, Birgitte, Helene, Pernille (fra 20:45) Afbud: Aina, Rikke, Claus, Mick(8A), Fraværende: Referent: Bo SB-møderne afholdes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere