Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalmøder 2012 VELKOMMEN"

Transkript

1 VELKOMMEN

2 HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer DGU Erhverv (Dansk Golf & sponsorater) FRIVILLIGE

3 AGENDA Indkomne forslag Nyt DGU-logo Nyt DGU-kort/kreditkort Bladet, Dansk Golf i 2013 Miljølovgivningen Rekruttering af flere golfspillere DGU s fokus & økonomi Greenfeerabat Eventuelt

4 HVAD SKAL ET LOGO KUNNE? Et logo skal repræsentere organisationens værdier. Et logo må ikke være alt for tidstypisk - De bedste og mest holdbare logoer er ofte dem, der er mest enkle ved første øjekast. Hvad vil DGU gerne være? - En samlende organisation, der yder service og rådgivning og proaktivt og troværdigt sætter retningen for golf i Danmark. Hvilke ord vil vi gerne have, man tænker om DGU, når man ser logoet? Professionel, kompetent og handlekraftig.

5 DET EKSISTERENDE LOGO Signalerer ikke professionel, kompetent og handlekraftig Siger mere idræt end golf Hvad forestiller det egentlig..? - Manden bliver ofte forvekslet med symbol for gymnastik DGU er ikke en kendt forkortelse udenfor golfens verden Ikke særlig kommercielt egnet

6 AGENDA Indkomne forslag Nyt DGU-logo Nyt DGU-kort/kreditkort Bladet, Dansk Golf i 2013 Miljølovgivningen Rekruttering af flere golfspillere DGU s fokus & økonomi Greenfeerabat Eventuelt

7 NY HOVEDSPONSOR, NYT KREDITKORT Sponsormarkedet har de senere år været hårdt presset og præget af stærke krav om langt lavere pris og meget mere indhold i sponsoraterne. Det har ikke været nemt at finde en afløser for Nykredit. Vi har nu en potentiel finansiel partner, der ønsker en 5-årig aftale med DGU. Udover den traditionelle eksponering af logo ønsker partneren at tilbyde de danske golfspillere et MasterCard. Når DGU skifter logo i begyndelsen af 2013, skal alle golfspillere have udskiftet deres DGU kort og vil blive tilbudt et Mastercard.

8 NY HOVEDSPONSOR, NYT KREDITKORT MasterCard med traditionelle betalingsfaciliteter + fordele knyttet til golfspillet. Kortet vil også indeholde en golf deal funktion med besparelser på op til 50% på udvalgte varer og ydelser i udvalgte perioder. DGU håber, at også klubberne vil gøre flittigt brug af golf deal funktionen. Kortet kommer til at koste 0 kr. i 2013 og derefter 330 kr. pr. år.

9 AGENDA Indkomne forslag Nyt DGU-logo Nyt DGU-kort/kreditkort Bladet, Dansk Golf i 2013 Miljølovgivningen Rekruttering af flere golfspillere DGU s fokus & økonomi Greenfeerabat Eventuelt

10 DANSK GOLF 2013 Magasinmarkedet er mærket af den økonomiske krise og er faldet med 37% i perioden Dansk Golf har klaret sig godt trods krisen med positive resultater også de senere år: 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. (forventet) Men annoncemarkedet bliver stadig sværere og der forventes et negativt resultat: 2013: kr. (forventet) Omkostningerne skal ned porto er den største udgift. Bladet vil fra 2013 i stedet blive distribueret til klubberne, hvor medlemmerne fremover selv kan hente det.

11 DANSK GOLF 2013 Klubberne er positivt stemt og håber, det giver medlemmerne endnu en god grund til at komme i klubben. Klubberne kan få så mange eksemplarer, de ønsker. Der kan tegnes abonnement, og Dansk Golf vil også være at finde på nettet. Andre ændringer for bladet: Formatet bliver større Der bliver færre annoncer og dermed mere læsestof Årets 6 udgivelser vil ligge månedligt fra april til september DGU vil tilbyde klubberne en særpris på annoncer til under 50% af den almindelige pris

12 AGENDA Indkomne forslag Nyt DGU-logo Nyt DGU-kort/kreditkort Bladet, Dansk Golf i 2013 Miljølovgivningen Rekruttering af flere golfspillere DGU s fokus & økonomi Greenfeerabat Eventuelt

13 INDHOLD Hvorfor, hvem og hvordan? Så mange pesticider må man bruge Sprøjtejournaler Indberetning og offentliggørelse Tilsyn, klage og dispensation Straf

14 BEGRÆNS SÅ MEGET SOM MULIGT Formål: 1. Det skal sikres, at der anvendes så begrænsede mængder pesticider som muligt 1. De anvendte pesticider har en så begrænset påvirkning som muligt på sundhed og miljø (belastning) Alle golfbaner med minimum 9 huller er omfattet

15 FOREBYGGELSE ER ET NØGLEORD Forebyggelse Driften af banen skal tilrettelægges sådan, at sygdomme, ukrudt mm. forebygges eller minimeres ved kulturtekniske foranstaltninger (mulige alternativer undersøges før anvendelse af pesticider) Ansvarlig Den driftsansvarlige for en golfbane har ansvaret for at overholde bekendtgørelsen (Den person eller det selskab som er juridisk ansvarlig for driften og vedligeholdelsen af en golfbane, herunder pestcidanvendelsen på banen).

16 BANEN OPDELES I ELEMENTER Golfbanen defineres som bestående af følgende elementer, med hver deres definition. 1. Greens 2. Teesteder 3. Fairway 4. Semi-rough 5. Rough 6. Natur Træningsareal (indgår i ovenstående 6 elementer) Parkeringplads mm. indgår ikke i bekendtgørelsen. Størrelsen på arealerne har betydning for det samlede belastningsloft for hele banen

17 MAKSIMAL BELASTNING Summen af pesticidbelastningen må ikke overstige belastningsloftet for de fire middelgrupper Midler til økologisk jordbrug er desuden tilladt og medregnes ikke Belastningsloftet revurderes efter 1 år

18 SPRØJTEJOURNALER Der skal føres sprøjtejournal med et defineret indhold (se DGU skabelon) Journalen skal ajourføres senest 7 dage efter anvendelsen af pesticider og opbevares i 3 år

19 INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE Forbruget af pesticider skal indberettes til Miljøstyrelsen senest d. 1. marts for det foregående kalenderår Indberetning sker via en indberetningsportal på (her beregnes den enkelte banes belastning) Den samlede opgørelse af forbrug og belastning skal gøres tilgængelig for offentligheden Miljøstyrelsen offentliggør alle indberetninger på

20 TILSYN, KLAGE OG DISPENSATION Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed Miljøstyrelsen kan efter ansøgning dispensere for belastningslofter i forbindelse med nyanlæg af baner (maksimalt 3 år efter anlæg)

21 STRAF Der kan gives bøde for: Overskridelse af belastningslofter Manglende ajourført sprøjtejournal Manglende indberetning og offentliggørelse At klubben ikke kan dokumentere, at have undersøgt alternativer til anvendelse af pesticider Tilsyn og kontrol med overholdelsen ligger hos miljøstyrelsen (ingen praksis på området pt.)

22 AGENDA Indkomne forslag Nyt DGU-logo Nyt DGU-kort/kreditkort Bladet, Dansk Golf i 2013 Miljølovgivningen Rekruttering af flere golfspillere DGU s fokus & økonomi Greenfeerabat Eventuelt

23 2012: LILLE STIGNING I ANTAL MEDLEMMER ÅR I alt Herrer Damer Drenge Piger Fleks MEN: Flere er nu fleks. medlemmer Fortsat tab af juniorer P.S. Der er store fald i både Sverige og Norge

24 ALDERSPROFIL ER UFORANDRET FRA 2011 TIL Antal spillere 30. september 2011 Antal spillere 28. september 2012

25 7000 NYE FLEKS. MEDLEMMER SIDEN 1/ Har fleks. medlemskaber været en succes? Lav konvertering fra dyrere medlemskaber Har nedsat frafald Har ikke kunnet flytte svenske medlemmer pga. pris og begrænsninger Har ikke kunnet få passive aktiveret i stort omfang Uvist om de fleksible medlemskaber har fået flere til at melde sig ind

26 YNGRE ALDERSPROFIL PÅ FLEKS. MEDLEMMER

27 VIGTIGSTE ERFARINGER VEDR. REKRUTTERING Medlemstallet er vokset med ca siden introduktionen af fleks. medlemskaber Lokal indsats er essentiel Golfens Dag en er succes Brug de kendte koncepter (brug DGU) Medlem skaffer medlem er fortsat billigste og bedste metode Der rekrutteres flest fuldtidsmedlemmer.(3-4 gange så mange som fleks.) Præmis: Golf er dyrt, svært tilgængeligt og for ældre velhavende mennesker. I bliver fokus i rekrutteringsindsatsen ændret fra primær fokus på de årige til: Juniorer årige (fleksible medlemskaber) Ældre Der udarbejdes let tilgængelige koncepter på alle tre områder

28 AGENDA Indkomne forslag Nyt DGU-logo Nyt DGU-kort/kreditkort Bladet, Dansk Golf i 2013 Miljølovgivningen Rekruttering af flere golfspillere DGU s fokus & økonomi Greenfeerabat Eventuelt

29 DGU S FOKUS DGU vil prioritere følgende indsatsområder i den nye virksomhedsplan: Øge antallet af golfspillere i Danmark (penge fra DIF bortfalder) Forbedre golfsportens rammebetingelser (lobbyarbejde) Styrke klubbernes drift (via. klubbernes kompetencer)

30 DGU S ØKONOMI År Omsætning (t.kr.) Egenkapital (t.kr.) (forventet) Kontingent

31 DGU S ØKONOMI Der bliver et større underskud i 2012 (-1,2 mio.) pga. - manglende stigning i antal golfspillere - manglende sponsorer og annoncører Der forventes, som tidligere udmeldt, også underskud i 2013 ( ) Der forventes balance eller overskud i budgettet i 2014 pga. - svagt stigende medlemstal - forbedret sponsorsituation & Dansk Golf Egenkapitalen forventes at falde fra 11,4 mio. til 9-10 mio. kr. ved udgangen af 2014 Kontingentet forventes uændret i 2013?

32 AGENDA Indkomne forslag Nyt DGU-logo Nyt DGU-kort/kreditkort Bladet, Dansk Golf i 2013 Miljølovgivningen Rekruttering af flere golfspillere DGU s fokus & økonomi Greenfeerabat Eventuelt

33 TAK FOR I AFTEN Husk: Udviklingskonferencen d. 17. november

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

NYT MANDECENTER PÅ FYN

NYT MANDECENTER PÅ FYN NYT MANDECENTER PÅ FYN 20-06-2011 Et sted for mænd på deres præmisser Kvinders elementære velfærd og vilkår er sikret over finansloven, men det er mænd ikke. Hvorfor behandles mænd som om de er mindre

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere