GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL"

Transkript

1 Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser, som du som kunde (herefter benævnt "Kunden") anses for at have nøje gennemlæst og accepteret. CWTs rolle og ansvar CWT tilbyder Kunden mulighed for at foretage reservation via eget online booking system eller ved personlig service, herunder telefonisk eller via . Typisk vil der være tale om en kombination af begge muligheder. De simple A-B rejser kan med fordel bestilles online, hvorimod de mere komplicerede rejser i højere grad kræver personlig rådgivning. CWT samarbejder både med traditionelle luftfartsselskaber, diverse lavprisselskaber, hoteller og biludlejningsselskaber verden over. CWT er endvidere leveringsdygtig i tog- og færgebilletter, dog primært inden for Europa. CWT optræder alene som agent for de i reservationen involverede selskaber. Disse selskaber er alene ansvarlige for den kontraktmæssige gennemførelse af transporten/serviceydelsen. CWT er kun ansvarlig for fejl, som CWT kan lastes for som følge af CWTs uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. Vi gør opmærksom på, at undladelse af at afgive eller afgivelse af ukorrekte oplysninger til CWT kan få store konsekvenser for den rejsende og i værste fald medføre forbud mod indrejse til den ønskede destination forhold som CWT som udgangspunkt ikke kan holdes ansvarlig for. Reservation af rejser På Kundens forespørgsel enten pr. telefon eller via en formular reserverer CWT forretningsrejser med fly, tog, bil og foretager hotelreservationer på basis af følgende: Reservation af fly og tog: CWTs rejsekonsulenter booker flyrejser via et reservationssystem eller via CWTs egne eller tredjemands værktøjer til søgning på luftfartselskabernes hjemmesider, herunder lavprisselskaber. Reservation af hotel og bil: CWTs rejsekonsulenter reserverer hotel- og billeje via reservationssystemet eller uden for reservationssystemet (fx pr. telefon/fax). CWT foretager reservationen, Kunden modtager en bekræftelse, og betaling af hotel og billeje foretages af Kunden selv direkte hos hotellet eller biludlejningsselskabet. Produkter Fly Ved bestilling af en flybillet er det vigtigt at være opmærksom på billettens gældende regler, da størstedelen af solgte billetter i dag bl.a. har restriktioner i forbindelse med ændring og annullering. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at den rejsendes navn i billetten stemmer overens med navnet i det gyldige pas. Billetudstedelse Reservationer foretaget via personlig service Det vil fremgå af den tilsendte bekræftelse hvornår billetten vil blive udstedt. Kunden kan dog vælge at få billetten udstedt på bestillingstidspunktet.

2 Reservationer foretaget via CWTs online booking system Billetterne udstedes på bestillingstidspunktet. Hotel CWT samarbejder med hoteller og hotelkæder verden over. Reservationer foretages igennem CWT og garanteres typisk med Kundens eget kreditkort. Det er Kundens ansvar at sørge for betaling direkte på hotellet samtidig med evt. ekstra tilkøbte ydelser, medmindre andet er aftalt. Bil CWT samarbejder med de største internationale biludlejningsselskaber. Reservationer foretages gennem CWT og garanteres typisk med Kundens eget kreditkort. Selve betalingen foretages direkte til udlejningsselskabet ved aflevering af bilen eller efterfølgende ved biludlejningsselskabets automatiske træk på det oplyste kreditkort. Bekræftelse CWT fremsender i forbindelse med alle reservationer (fly, bil og hotel) en bekræftelse, der beskriver de enkelte elementer, som indgår i reservationen. Denne benyttes som bevis for gyldig reservation. Det er Kundens eget ansvar straks at reagere, såfremt bekræftelsens indhold ikke er i overensstemmelse med det bestilte/aftalte, således at fejlen/manglen kan rettes. Kontroller derfor altid bekræftelsen ved modtagelsen. Forsikring Sygdoms- og afbestillingsforsikring Kunden kan ved køb af dyrere restriktive billetter med fordel tegne en sygdoms- og afbestillingsforsikring. Derved vil der være mulighed for at opnå fuld refundering i tilfælde af akut opstået og lægedokumenteret sygdom inden afrejsen. Rejseforsikring Forretningsrejser er ikke omfattet af Den Offentlige Sygesikring. CWT anbefaler, at Kunden tegner en rejseforsikring til dækning af omkostningerne i forbindelse med sygdom og evt. hjemtransport. CWT er uden ansvar for de følger og omkostninger en manglende tegning af rejseforsikring måtte medføre. Produktansvar Formålet med at CWT opkræver et fee på 21,- kr. for produktansvar er, at dække den rejsende og dennes virksomhed ved et evt. erstatningskrav, der kan gøres gældende mod CWT for skader, forvoldt som følge af mangler ved produkter, der er formidlet som en del af CWT s samlede tjenesteydelser. Produktansvaret knyttes til samtlige produkter og serviceydelser på udenlandske rejser.

3 Ændring/annullering Ændring eller annullering af en reservation er altid underlagt de gældende regler for reservationen. I det omfang, det er muligt, og hvis Kunden anmoder om det, vil CWT annullere flybilletter og togbilletter samt reservationer af hotel eller billeje, med forbehold for overholdelse af den pågældende rejseleverandørs betingelser. CWT vil behandle alle tilbagebetalinger af refunderbare billetter med fradrag af eventuelle administrationsgebyrer fra luftfartsselskabets side, mod et særskilt servicehonorar. CWT fremsender altid en opdateret bekræftelsesmail i forbindelse med ændring eller annullering. Servicehonorar CWT opkræver servicehonorarer i henhold til de af Kunden bestilte serviceydelser. Reservationer foretaget via CWTs online booking system: Ønskes der personlig rådgivning i forbindelse med en online booking (eksisterende eller fremtidig) opkræves der et servicehonorar for dette. Det kan fx være rådgivning om: Visum Online check-in Bagageregler Billetpris- og regler Ændring, som ikke kræver en ny billetudstedelse Ekstra services såsom ekstra bagage Vi opkræver ikke et servicehonorar, når det drejer sig om: Systemnedbrud CWT fejl eller mangler i opsætningen af online booking systemet Betaling Hos CWT sker betalingen med Kundens eget kreditkort eller Kundens Rejsekonto. CWT samarbejder med følgende kreditkortselskaber: Diners, MasterCard, Eurocard, Globecard, American Express og Firstcard CWT samarbejder med følgende Rejsekonto udbydere: AirPlus, Diners, Firstcard, Mastercard og American Express Moms Alle serviceydelser/servicehonorarer (dog med undtagelse af rejser uden for EU) vil blive pålagt moms efter de til enhver tid gældende regler (pt. 25 %). Merchant fee Ved betaling med kreditkort eller Rejsekonto opkræves et merchant fee på mellem 0,70 % - 3,75 %, afhængigt af det valgte kreditkortselskab. Merchant fee et opkræves kun på servicehonorarer og enkelte non air ydelser, som fx togbilletter. Profil information Hos CWT har Kunden en registreret virksomhedsprofil, indeholdende alle relevante data så som virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson, firmaaftale og

4 overordnede rejsepolitik. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at CWT til enhver tid har de korrekte oplysninger. I tilknytning til virksomhedsprofilen er det påkrævet at alle rejsende i virksomheden har en personlig profil. Det er virksomhedens ansvar at sikre at CWT har alle relevante og korrekte oplysninger for Kundens rejsende. Minimum information for oprettelse af en personlig profil er følgende: Fulde navn (i henhold til gyldigt pas) adresse Fødselsdato Derudover anbefaler CWT, at profilerne indeholder oplysninger om mobilnummer, bonuskort og pasnummer. Det er desuden Kundens ansvar selv at vedligeholde og opdatere profilerne samt slette profiler, hvis en medarbejder ikke længere er ansat. I tilfælde af misbrug af profiler hæfter kunden selv for evt. udstedte billetter. CWT behandler alle informationer med fuld fortrolighed. Data Protection: Reklamationer Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor flyselskabet, hotellet, biludlejningsselskabet mv. eller overfor CWT i Danmark, som altid vil tilbyde bedst mulig assistance for hurtigst muligt at finde en årsag/løsning. Enhver reklamation skal fremsættes inden for rimelig tid. I modsat fald taber Kunden retten til at påberåbe sig manglen. Bistand i forbindelse med en mangel, for hvilket CWT optræder som agent, indebærer ikke, at CWT herved har anerkendt et ansvar for den opståede mangel ved ydelsen, og fritager ikke Kunden for betaling af mulige meromkostninger, der er opstået ved den af CWT ydede bistand til den rejsende, medmindre manglen skyldes en fejl fra CWTs side og derfor kan kræves afhjulpet omkostningsfrit. Flypassagerers rettigheder: CWT 24-timers-service CWT tilbyder Kunden mulighed for assistance i forbindelse med rejserelaterede hastesager, såsom ændringer, annulleringer og bestillinger uden for den almindelige åbningstid. CWT opkræver et servicehonorar pr. henvendelse. Strejker og uregelmæssigheder I tilfælde af strejke vil CWT yde bistand i forbindelse med ændring af reservationen. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik, en strejke er en realitet og udelukkende ifølge de i reservationen involverede selskabers anvisninger. CWT påtager sig intet ansvar for følgerne af eventuelle strejker, herunder hvis det ikke er muligt at få reservationen ændret hos det involverede selskab. Er en strejke varslet men endnu ikke trådt i kraft, er det Kundens ansvar og omkostning, såfremt Kunden alligevel ønsker at ændre eller annullere en reservation. Bestemmelser mv. for IATA-billetter:

5 2A5D516A2E20/0/CONDITIONSOFCONTRACTANDOTHERIMPORTANTNOTICESNEW Lovvalg og værneting: Enhver tvist vedrørende betingelsernes fortolkning, og ethvert krav mod CWT skal afgøres efter dansk ret og med de danske domstole som værneting. Kundens ansvar/gyldig rejsehjemmel, pas, visum og vaccinationer: Kunden er ansvarlig for at de rejsende medbringer gyldigt pas (minimum 6 måneders gyldighed fra afrejsedagen anbefales) og evt. visum, og at de samtidig har sørget for de nødvendige og påkrævede vaccinationer for den aktuelle rejse. Informationer vedrørende krav til pas og visum til rejsen findes på CWTs hjemmeside. CWT kan, via tredjepart, hjælpe Kunden med at indhente de nødvendige viseringer og/eller anden dokumentation til udenrigsrejser mod et servicehonorar. Det påhviler Kunden ved modtagelse af bekræftelsesmailen fra CWT at kontrollere, at navn i billetten stemmer overens med det i passet, og at øvrige rejsedokumenter er korrekte. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem rejsedokumentet og den rejsendes navn i passet, kan det føre til afvisning ved check-in. CWT påtager sig intet ansvar såfremt Kunden opgiver ukorrekte eller mangelfulde oplysninger.

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog.

Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB vil stå som betalingsmodtager på dit kontoudtog. Salgsbetingelser Ansvar for rejsens gennemførelse Den Danske Rejsegruppe / filial af Svenska Resegruppen AB og Travelstart.dk er formidler af flybilletter, hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer.

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Prisliste Florida. Prislisten er gyldig til september 2015

Prisliste Florida. Prislisten er gyldig til september 2015 Prisliste Florida Prislisten er gyldig til september 201 Nr. 6, 24. april 201 Indhold Storbyer, strand og forlystelser...side. 3 Florida - det gode liv...side. 4 Florida rundt med The Keys...side. Florida

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere