Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej Nr. Asmindrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Bente Mogensen, medarbejderrepræsentant Michael Mogensen og medarbejder Mia Bruun Petersen. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det anmeldte tilsyn blev gennemført den 27. august 2012 i tidsrummet af Odsherred Kommune, Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen. Opholdsstedet var repræsenteret ved leder Bente Mogensen, medarbejder Michael Mogensen og medarbejder Mia Bruun Petersen. Tilsynet fulgte op på tilsynsrapport fra sidste anmeldte tilsyn i august 2011 og uanmeldt besøg i december Tilsynet hilste- og talte endvidere kortvarigt med flere af børnene og havde en længere enesamtale med en af børnene. Der er ikke udført interview med brug af interviewguide under dette tilsyn. Tilsynet besigtigede, under tilsynsbesøget, endvidere den nye fløj i hovedbygningen. Nærværende rapport har været til høring ved Knagebjerggaard inden offentliggørelse. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet er blevet godt modtaget ved tilsyn på opholdsstedet, af både ledelse og medarbejdere. Tilsynet har kun givet anledning til få anbefalinger og ingen påbud. Generelt har tilsynet indtryk af et veldrevet tilbud i udvikling. Ledelse og medarbejdere brænder tydeligt for deres arbejde med børnene og rummelighed og hjertevarme er kendetegnende for stedet. Det er tilsynets indtryk, at de medarbejdere tilsynet har mødt arbejder engageret og fremadrettet og ønsker faglighed og udvikling. Børnene virker trygge ved stedet og medarbejderne og man får indtryk af, at der er den familiære stemning som steder stræber imod. Samlet vurdering Tilsynet besigtigede de fysiske rammer og det kunne konstateres at den sidste fløj til beboelse og ophold, nu er næsten færdiggjort og fremstår pæn og hyggelig. Opholdsstedet fremstår generelt pænt og ryddeligt og velegnet til formålet. En færdiggørelse af arealet foran gården vil yderligere forbedre det gode indtryk. Regler for flugtveje- og brandsikkerhed ses at være overholdt, beredskabsplanen bør dog færdiggøres. Pædagogisk arbejdes der ud fra den systemisk-narrative metode, således at der arbejdes med barnets historie og søges at skabe en positiv historie samt udvide barnets horisont ved at introducere en meningsfuld og positiv hverdag. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns egen opfattelse af identitet og ud fra barnets ressourcer arbejdes så videre derfra. Der arbejdes sammen med barnet om, at finde deres mål og drømme frem. Der arbejdes ud fra afsættet i kommunens handleplan og videre igennem egne behandlingsplaner for det enkelte barn. Der arbejdes med relationer, både i forhold til at være en god kammerat og samarbejdet med forældrene og pårørende vægtes højt og fylder meget i hverdagen. Der sigtes imod at skabe følelsen af familie og et almindeligt hjem for børnene. Tilsynet har ved tilsynsbesøg på opholdsstedet og ved samtale med medarbejdere og børn fået indtryk af, at der er en rød tråd fra ledelsens idé om at skabe et hjem for børnene, med en varm og anerkendende tilgang, hvor der arbejdes pædagogisk professionelt med børnene, til den virkelighed tilsynet har set og oplevet på stedet. Tilsynet kan konstatere, at opholdsstedet siden de sidste tilsyn har fået styr på en række administrative procedure, politikker og retningslinjer og således fået fungerende procedurer beskrevet og formaliseret. Tilsynet bifalder at stedet nu er i gang med virksomheds- og strategiplan, hvilket vil kunne give en skarpere behandlingsprofil. Interviewguide tilsyn 2/28

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. 34g) Arbejdsmiljødrøftelse. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen bemærkninger. Personaleforhold og arbejdsmiljø: 34g) Opholdsstedet bør fremover 1 gang årligt gennemføre en formaliseret drøftelse om arbejdsmiljøet, i medarbejdergruppen jf. gældende lovgivning. Interviewguide tilsyn 3/28

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Knagebjerggaard ligger på adressen Nørremarksvej 8, 4572 Nr. Asmindrup. Opholdsstedet ligger på landet, i den nordlige del af Odsherred, tæt på hovedvejen imod Holbæk og Nykøbing Sjælland. Nærmeste større by er Vig, hvor der forefindes ungdomsklub, svømmehal, sportshal, fodbold- og håndboldsklub, bordtennisklub, biograf m.m. 1.b Indretning Knagebjerggaard er en firelænget ejendom på 40 tdl. samt 18 tdl. i forpagtning. Foran ejendommen er parkeringsmulighed og ved ankomst til opholdsstedet, træder man ind i en hyggelig gårdhave. Selve opholdsstedet består af 2 bygninger. Ejendommens stuehus er på 300 km2, og indeholder 7 store lyse værelser, samt fællesstue og spisestue, stort køkken, grovkøkken, 2 toiletter og bad, samt kontor. Endvidere bor opholdsstedets forstanderpar på førstesalen i stuehuset. Knagebjerggaard har i 2012 færdiggjort gårdens anden længe til beboelse. Længen indeholder 2 værelser og et stort opholdsrum med spisebord og sofagruppe med tv, køkken, toiletter og en hems, som dog endnu ikke er taget i brug. Bag ved gården er en stor have og der findes endvidere 2 anlagte søer, hvor der kan fiskes. Det er planen, at arealet foran ejendommen nu skal ordnes. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Ejendommen fremstår pæn og den ene længe helt nyistandsat. Gården er hyggelig og med en hjemlig atmosfære. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje er godkendt af brandtilsynet. Tilsynet har konstateret dem tilgængelige. Interviewguide tilsyn 4/28

5 1.e Alarmer Knagebjerggaard har serieforbundne røgalarmer som er koblet på et Falck brandalarmeringssystem som indgår direkte til brandvæsenet. Medarbejdere og leder bliver ringet op såfremt alarmen aktiveres. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der har ikke været bygningssyn. Stedet betalte selv for byggesagkyndig. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Østfløjen af gården er nu næsten færdig og bygningen er siden sidste tilsyn blevet malet. Hemsen mangler dog fortsat, at blive taget i brug. Der er fortsat planlagt at bygge en gang imellem bygningen og stuehuset. Fundamentet er allerede støbt og der er lavet trappe ned til den nye bygning. Der er bestilt byggesagkyndig omkring det videre forløb. Der afventes fortsat endvidere godkendelse fra Ejendom- og byggeri. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er ikke p.t. planer om vedligeholdelsesarbejde på bygningerne. Der er planer om anlægning af have og egentlige parkeringspladser foran ejendommen. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 5/28

6 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er lavet beredskabsplan. Denne mangler dog blot at blive skrevet rent. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Beredskabsplanen indeholder evakueringsplan. Alle medarbejdere ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Beredskabsplan og evakueringsplan er gennemgået og arbejdet med, på personalemøde. 3.c Brandtilsyn Falck tilser brandalameringsanlæg og alarmer samt brandmateriel. Endvidere kommer den kommunale brandinspektør på brandtilsyn 1 gang årligt. 3.d Brandøvelse Der er afholdt brandøvelse siden sidste tilsyn. Både medarbejdere og børn deltog. To medarbejdere havde ikke mulighed for at deltage. Børnene var forberedte på øvelsen og havde trænet planen. 3.e Førstehjælp Det er nu planen, at en bekendt som er uddannet autoriseret førstehjælpsinstruktør, kontaktes for et tilbud på et kursus. 3.f Andet Stedet har Falck brandpakke, som består af skum og vandslukkere, samt brandtæpper. Disser er opsat af Falck efter forskrifterne med markering. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har ikke været besøg fra fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 6/28

7 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Knagebjerggaard er et privat opholdssted til børn med følelsesmæssige problemer i alderen fra 6 18 år. Opholdsstedet er godkendt som en fond i december 2005 af Vestsjællands Amt jf. daværende lovgivning, Lov om Social Service 49, stk. 2. Daglig leder er Bente Mogensen, som bor på stedet sammen med sin mand Michael Mogensen. Der foreligger ikke drifts- og udviklingsaftale med kommunen. 5.b Udviklingstendenser Opholdsstedet oplyser til tilsynet, at stedet siden sidste tilsyn, har været optaget af at få mange administrative procedurer på plads, herunder beredskabsplan. Stedet arbejder p.t. endvidere med at udarbejdet en virksomheds- og strategiplan. Stedet oplever p.t. et stigende samarbejde med Januscentret, som er en klinik for psykologisk udredning i forhold til seksuelle krænkelser. Opholdsstedet oplever et stadigt stigende antal børn, hvor der er konstateret, eller mistanke om, at der har tale om seksuelle overgreb. Opholdsstedet vægter samarbejdet med børnenes pårørende og bruger meget tid på kontakt og rådgivning til forældrene også. Opholdsstedet er optaget af, at arbejde med børnenes historie og bruger meget tid på behandlingsplaner og statusplaner til kommunerne. Opholdsstedet har brugt en del tid på ture og ferie med børnene i Interviewguide tilsyn 7/28

8 5.c Projekter - 5.d Andet Der har flere gange været søgt kontakt til LOS for vejledning i forhold til akkreditering. Stedet har dog ikke oplevet, at det er blevet taget seriøst hvorfor der ikke p.t. er planer om akkreditering. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Regnskab for opholdsstedet for 2011 viser et overskud og tilgår egenkapitalen som ligeledes er positiv. Der er indsendt budget for 2013, som er godkendt af Odsherred Kommune. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder af opholdsstedet administrerer stedet økonomi i samarbejde med stedets sekretær samt revisionsfirmaet Revisorgården Holbæk. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Budget og regnskab er godkendt af bestyrelsen. Interviewguide tilsyn 8/28

9 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Alle pladser er p.t. besat. Der er indskrevet 7 børn- og unge. 8.b Alder Børnene er aktuelt i alderen år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Knagebjerggård kan modtage 7 børn og unge i alderen 6 18 år, dog gerne inden det 14. år ved indskrivningen. Det vil typisk være børn og unge udsat for omsorgssvigt og tidligt skadede børn med tilknytningsvanskeligheder i varierende grad, samt børn med visse begrænsede fysiske og psykiske handicap. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Stedet oplever en stadig stigning i henvendelser og indskrivning af børn som har været udsat for seksuelle overgreb. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 9/28

10 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Knagebjerggaard har beskrevet deres mål og ønsker for opholdsstedet i deres værdigrundlag: Vi ønsker at gøre en forskel. Vi ønsker at møde mennesker, hvor de er. Vi vil gerne gøre det der virker, og virker det ikke, så gør vi noget andet. Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer. Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn. Børn skal være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af. Alt sker i relationer; man kan ikke være umulig alene. 9.b Pædagogisk målsætning Der er ikke beskrevet særskilt pædagogisk målsætning. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Opholdsstedet arbejder ud fra en systemisk/narrativ tankegang og er på Knagebjerggaards hjemmeside beskrevet således: Vi ser individuelt på hvert enkelt barn/ung, og møder det der hvor vedkommende er. Vi finder hvert enkelt barns/unges ressourcer og bygger videre herfra. Vi arbejder på at finde den unikke historie hos hvert enkelt barn/ung. Vi arbejder sammen med barnet/den unge om at finde vedkommendes mål, drømme, identitet og ressourcer. Gennem tillid, skaber vi ansvarsbevidsthed hos barnet/den unge. Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i hverdagen. Ved at fokusere på selv de små ting i hverdagen, og anerkende barnet/den unge for dette, skabes grobund for selvtillid og selvværd hos barnet/den unge. Der arbejdes med individuelle målsætninger på hvert enkelt barn/ung, i henhold til handleplaner. Daglige/ugentlige samtaler med børnene/de Interviewguide tilsyn 10/28

11 unge. Familieterapi. I praksis arbejdes der med at børnene er ansvarlige for deres del af hverdagens aktiviteter, for at indgå på en god måde i sociale relationer og være en god kammerat. Der arbejdes med barnets historie ved at finde de ting det enkelte barn er god til og der arbejdes videre med dette. Endvidere arbejdes der med familiens historie. Dette kan dog være en svær proces. Der arbejdes efterfølgende med at uddrage det positive i historien. Der er et stort samarbejde med børnenes omgivelser, skole, samarbejdspartnere og forældre. Opholdsstedet vægter en høj grad af samarbejde med forældrene og oplever, at de bruger meget tid på at vejlede forældrene. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Der er kontaktpersonsordning. Børnene kan dog i øvrigt gå til den medarbejder de ønsker. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Børnene og de unge deltager i de daglig praktiske gøremål afhængig af den enkeltes funktionsniveau. 10.c Har børnene faste pligter Ja. De skal holde deres eget værelse. De er med til at dække bord, tage af bordet og sætte i opvaskemaskinen, de fodre deres dyr med opsyn fra medarbejder. Medarbejderne hjælper dem en gang imellem med at vaske deres tøj, men prøver at få dem med. Pligterne er ud fra, hvad det enkelte barn kan overskue og svarende til alder. Interviewguide tilsyn 11/28

12 10.d Børnemøder / ungemøder Der afholdes børnemøder enten hver 14. dag eller 1 gang pr. mdr. Leder tager referat fra møderne. Børnene har endvidere lidt alene tid dagligt sammen med leder Bente Mogensen hvor de kommer ind og taler om løst og fast. Børnene har selv startet dette og det er frivillig og uformelt. 10.e Medindflydelse Børnene har medindflydelse på de daglige opgaver og aktiviteter, f.eks. tilrettelæggelse af biograftur, tur til stranden m.v. De vælger også selv om de vil deltage i disse aktiviteter og er i øvrigt selv med til at planlægge deres fritidsaktiviteter. Nogle af børnene er glade for at male, lave papmache og er i den anledning sammen med en kunstner hver onsdag. Nogle er lige nu ved at prøve patchwork. Børnene kan sige til og fra hvad de ønsker at deltage i og man sigter generelt på at stedet køre som en familie, hvor man deltager i familiens gøremål og har fritidsinteresser også. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet hilste og talte kort med flere af børnene. Der blev endvidere afholdt enesamtale med et barn. Tilsynet udførte ved sidste tilsyn interview med flere af børnene ud fra interview guide. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Alle børn har en lommepengekonto og en tøjkonto. Tøjpengene kan kun hæves i samarbejde med en medarbejder. Børnene køber ofte deres tøj når de er i udlandet sammen med opholdsstedet. Endvidere køber de tøj under januar udsalget. Interviewguide tilsyn 12/28

13 11.b Vejledning i brug af lommepenge Vejledning af brugen af lommepenge indgår i det pædagogiske arbejde. Der kan laves opsparringsordninger til forskellige formål hvis barnet ønsker dette. 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure Der er siden sidste tilsyn udarbejdet skriftlig instruks i forhold til lommepenge og tøjpenge. Bonerne gemmes og børnenes transaktioner føres i en lommebog. Herudover har opholdsstedet bankudskrifterne som dokumentation. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Punktet ikke relevant for Knagebjerggaard. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - Interviewguide tilsyn 13/28

14 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle børn har en 140 handleplan fra kommunen ved indskrivning. Såfremt den ikke ligger ved indskrivning skal den foreligge indenfor 1 mdr. Alle børn har endvidere en behandlingsplan som opholdsstedet laver. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der laves statusplaner for alle børn til kommunen ca. hvert halve år. 13.c Løbende justering af planerne Der er netop lavet opfølgning på behandlingsplanerne for alle indskrevne børn. De gennemgås på personalemøderne. 13.d Andet Opholdsstedet anvender et skema ved konflikter, eller en undren omkring børnenes adfærd. Skemaet udfyldes af pædagogen, hvorefter lederen eller en medarbejder går ind og taler med barnet omkring observationen/medarbejdernes nygerrighed. Skemaet går ud på, at bevare pædagogens nysgerrighed/undren på det enkelte barn, uden at være dømmende og konfronterende. Skemaerne sendes til anbringende kommune. Interviewguide tilsyn 14/28

15 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen på opholdsstedet skal så vidt muligt ligne et almindeligt hjem. Dagen er derfor fyldt med skolegang og fritidsaktiviteter. P.t. går nogle børn til billedekunst og patchwork. I weekenderne laves aktiviteter hjemme eller ude af huset. Nogle børn er hjemme ved forældrene i weekenderne. Lokalområdets klubtilbud og aktiviteter benyttes af opholdsstedet. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet er, at børnenes hverdag er som i en velfungerende families og bidrager til børnenes trivsel og udvikling, samt understøtter det pædagogiske arbejde. 14.c Eksterne aktiviteter Opholdsstedet tager på ture, til fritidsaktiviteter og på ferier sammen med børnene. I september 2012 var stedet på ferie i Tyrkiet. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter er frivillige. Nogle aktiviteter kan dog være beskrevet i børnenes handleplan. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der bliver på opholdsstedet serveret meget varieret og sund kost, med masser af grønt som tilbehør. Der tages hensyn til det enkelte barn. Nogle skal have fed mad, grundet ADHD medicin, og skal tage på i vægt. Andre har ikke godt af det. Interviewguide tilsyn 15/28

16 15.b Tilberedning centralt/lokalt Der bliver lavet fælles mad til alle. 15.c Kostplan Der bliver ikke lavet kostplan. Børnene spørges om hvad de har af ønsker i ugens løb. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Børnene inddrages i planlægningen. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Det er ingen nedskrevne retningslinjer, men der er en naturlig og åben tilgang til spørgsmål herom. 16.b Seksualoplysning/undervisning Der tales med børnene ved behov for dette. 16.c Prævention Se ovenstående punkt. 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Der findes ikke skriftlig politik på området. 17.b Politik for området Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller anvende Interviewguide tilsyn 16/28

17 andre rusmidler på opholdsstedet. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der findes ikke særskilt politik på området. Der er pt. ikke indskrevet børn med anden etnisk baggrund end dansk. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der er siden sidste anmeldte tilsyn lavet medicininstruks. 19.b Opbevaring Medicinhåndteringen forestås af to faste medarbejdere hvoraf den ene er ansvarlig for doseringen og den anden står for udleveringen. Den der er ansvarlig for doseringen er uddannet i medicinhåndtering. Denne medarbejder står for information til de øvrige Interviewguide tilsyn 17/28

18 medarbejdere vedr. medicinhåndtering. Korrekt indtagelse af medicinen overvåges af medarbejderen der udleverer medicinen. Leder tjekker endvidere hver dag skabet og kontrollerer, at medicinen er udleveret. Der føres medicinjournal på hvert barn der modtager medicin. Journalen er mærket med navn, cpr.nr. Det fremgår hvad der er ordineret, hvornår der udleveres og hvem der har udleveret. Der foreligger vurdering af effekten af behandlingen, eventuelle bivirkninger og komplikationer. Medicinen opbevares i aflåst skab. Medicinen er mærket med navn. Og cpr.nr. også håndkøbsmedicin er mærket personligt til det enkelte barn. P.t. er der 3 børn der modtager medicin. Der er tale om ADHD medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant for knagebjerggaard. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - Interviewguide tilsyn 18/28

19 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Knagebjerggaard har ikke skriftlige procedure, men har ej heller vanskeligheder i den retning. Medarbejderne er opmærksomme, hvis nogle skulle have vanskeligheder c Smitsomme sygdomme - 21.d Brug af engangshandsker - 21.e Rengøringsplaner Børnene gør selv rent på deres værelser og deltager i rengøringen på fællesarealerne. Der er dog støtte fra medarbejderne for de yngste. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Opholdsstedet har hjemmeside som den deler med opholdsstedet Holmstrup. Interviewguide tilsyn 19/28

20 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Der skrives journal i det daglige samt dagbogslog. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Regler og retningslinjer fremgår ikke af hjemmesiden, men gennemgås med forældre/pårørende ved forbesøg, som er en del af visitationen. Der er ikke nedskrevet husorden. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd Opholdsstedet er åbent for at lave forældreråd/bestyrelse men forældrene p.t. ønsker ikke dette. Der er et tæt og godt samarbejde med forældrene c Tilgængelighed Der arbejdes tæt sammen med forældrene hvor det er muligt. 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 20/28

21 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Vil blive eftersendt til tilsynet. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Opholdsstedets leder følger op på bestyrelsens beslutninger og vejledning. 24.c Tilgængelighed Der er tæt samarbejde imellem opholdssted og bestyrelse. 24.d Andet Bestyrelsens sammensætning opfylder kravene til bestyrelsessammensætning jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr af e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Punktet ikke relevant. Der findes ikke intern skole. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/28

22 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Der ses ikke at have været magtanvendelser siden sidste tilsyn. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Der er udarbejdet instruks for magtanvendelse. Denne udleveres sammen med bekendtgørelsen til medarbejderne ved ansættelse, som kvitterer for modtagelsen. Instruksen forventes at være kendt af alle. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Bekendtgørelsen opbevares til dagligt i stedets blå bog som er kendt af alle. Opholdsstedet har modtaget undervisning tidligere af tilsynet omkring magtanvendelse. Tilsynet har tidligere tjekket at stedet anvender det korrekte indberetningsskema. Ved en magtanvendelse sendes skemaet til tilsynet og forældrene orienteres. Der tales med de berørte børn og medarbejderne og hændelsen beskrives i dagbogen. Der afholdes efterfølgende supervision v. ekstern supervisor. Det er ledelsen der tager initiativ til, at supervision gennemføres og således fjerner ansvaret fra den implicerede medarbejder. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Der er ikke kendskab til klager siden sidste tilsyn. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. Interviewguide tilsyn 22/28

23 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager Der findes ikke procedure for behandling af klager. Der har ikke været behov for dette. 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Knagebjerggaard har fortsat en samlet personaledækning på 6,5 medarbejdere, inkl. leder. Herunder er 5,5 enten pædagogisk og/eller systemisk og narrativt uddannet. Desuden er der budgetteret og ansat 0,5 håndværksmæssigt uddannet og derudover kontormedarbejder som deles med andet opholdssted. 28.b Brug af vikarer Der er budgetteret med 8 % for 2013 til vikardækning. 28.c Personaleflow Stedet har et lille personaleflow. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Leder udarbejder en grundplan, som drøftes på personalemøder for endelig fastlæggelse. 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Ikke drøftet. 28.f Lokalaftaler Personalet ansættes ikke efter overenskomst og derfor ingen lokalaftaler. Interviewguide tilsyn 23/28

24 28.g Andet 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der findes ikke skriftlig ansvars- og kompetenceplan. Tilsynet har fremsendt skabelon til brug for arbejdet med dette. 29.b Personalemøder Der afholdes personalemøder hver 14 dag. 29.c MUS Stedet er i gang med at afholde MUS samtaler. 29.d Kursusfordeling Der er primært tale om interne kurser. Alle medarbejdere får tilbud uddannelse indenfor den systemisk-narrative forståelsesramme. 29.e Supervision Medarbejderne deltager i supervision 1 gang hver måned. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Der er ikke et egentligt introduktionsforløb, men en ny medarbejder indgår i en følordning i en kortere periode og kan gennemgå materialet i Den Blå Bog og holde sig orienteret gennem samtaler med kollegaer. 29.g Problemer i strukturen Der er ikke oplyst problemer i strukturen. Tilsynet har ej heller set dette. 29.h Andet - 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/28

25 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Der er et lavt sygefravær på stedet. 30.b Politik ved højt fravær Der findes ikke skriftlig politik for sygefravær. Der ses ikke behov for dette. 30.c Andet Knagebjerggaard har en sundhedsforsikring for alle medarbejdere. 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Ja. Der må ikke ryges på opholdsstedets område. 31.b Andet - 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Nej. Der er ikke skriftlig politik. Der har ikke været behov for dette. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 25/28

26 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Se pkt. 29a. 33.b Interne kurser Alle medarbejdere har i 2012 gennemgået kursus indenfor den systemisk - narrative metode. Herudover har de selv afholdt kursus i autisme, for noget af personalet. Leder oplyser, at leder samt medarbejder Michael Mogensen er diplomuddannet i dette emne, og i øvrigt må undervise forældre og plejeforældre. 33.c Eksterne kurser Bevilges efter ønske og relevans. I 2012 har der været fokus på interne kurser. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) Der er udarbejdet en praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende. Der er en medarbejder der har gennemgået praktikvejlederuddannelse f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne APV er næsten færdig. Der mangler at blive udfærdiget handleplan p.t. 34.b Fysisk arbejdsmiljø Punktet indgår i APV arbejdet. Interviewguide tilsyn 26/28

27 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler Ingen. 34.d Psykisk arbejdsmiljø Punktet indgår i APV arbejdet. 34.e Arbejdsulykker Indberettes jf. reglerne. 34.f Andet Stedet benytter arbejdstilsynets skema til brug for APV. Det psykiske arbejdsmiljø, herunder medarbejdernes trivsel indgår som en del af APV skemaet. Der foretages dog ikke særskilte trivselsmålinger for medarbejderne. Retningslinjer for vold, mobning, chikane og arbejdsbetinget stress er under udarbejdelse for opholdsstedet Holmstrup og vil blive brugt som udgangspunkt for udarbejdelse af retningslinjer for Knagebjerggaard. Stedet har løbende drøftelser omkring arbejdsmiljøet, men ikke en formaliseret drøftelse. 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Opholdsstedet bør fremover 1 gang årligt gennemføre en formaliseret drøftelse om arbejdsmiljøet, i medarbejdergruppen jf. gældende lovgivning. 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Er ikke aktuelt for Knagebjerggaard. 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget - 35.c Andet - Interviewguide tilsyn 27/28

28 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 28/28

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning Opholdsstedet Kongsholm Toftehøjs-Aasen 36 3230 Græsted Sag: 2013/05851 001 Id: 27.30G00 Afdelingsnavn Tilsynsenheden Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. februar 2013 Personlig henvendelse Birkevang

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej 5. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej 5. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11.december 2012 og 27. februar 2013. Institutionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 22. april 2013 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere