Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen: Lise Hansen. Lisbeth Schrøder, Carsten Juhl, Henrik Nevers, Jette Olesen, Benedickte Rostock, André Niemeijer, Nicolai Mathiasen, Iben Holm Fogstrup, Peter Johansen, Jørgen Brandt, Berit Hvalsøe. Der arbejdes på at udpege studerende til de ledige pladser. Se også Afbud: Mødesekretær: Uddannelsesleder Jørgen Brandt Dagsordenspunkter 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Opsamling på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet Indhold og profil Kvalitet Meddelelser Eventuelt + næste møde /7

2 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling Formand Lise Hansen byder velkommen. En særlig velkomst til Benedickte Rostock som erstatter Lone Skou i udvalget. Lektor Marianne Lindahl deltager i mødet. Marianne indgår i uddannelsens skrivegruppe der arbejder med uddannelsesrevisionen, og deltager derfor både for at kunne informere udvalget samt for at lytte til og samle op på udvalgets input. 1.2 Indstilling Dagsorden tages til efterretning 1.3 Beslutningsreferat 1.4 Bilag 2/7

3 2. Opsamling på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet 2.1 Sagsfremstilling Der er udsendt dagsorden til mødet i mail fra Rikke Rasmussen den Omdrejningspunktet for fællesmødet er den nye organisering af UCSJ, som trådte i kraft pr Organisationsændringen betyder, at ansvaret for efter- og videreuddannelse og forskningsaktiviteter er flyttet ud i de faglige centre og er derfor nu uddannelsesledere og centerchefens ansvar, på lige fod med grunduddannelserne. Dermed kan og skal der ske en langt tættere kobling af de tre typer aktiviteter. Og de studerende kan i langt højre grad end hidtil forvente, at blive involveret i forskningsaktiviteter. Det betyder også, at de tilforordnede EVU-konsulenter ikke fremadrettet deltager i udvalgsarbejdet, men at området er repræsenteret ved udvalgets medarbejdere, leder og chef. 2.2 Indstilling Punktet tages til efterretning. 2.3 Beslutningsreferat 2.4 Bilag 3/7

4 3. Indhold og profil 3.1 Sagsfremstilling Der gives en status vedr. revision af sundhedsuddannelserne med fokus på Fysioterapeutuddannelsen. Vi har endnu ikke bekendtgørelsen med bilag, med i det vedhæftede udkast fremgår, hvordan denne kan forventes at blive udformet. Baggrundsmateriale for bekendtgørelsen er den monofaglige udviklingsgruppes fem leverancer til uddannelses- og forskningsministeriet (vedhæftet præsentation, der kortfattet samler op på det omfattende materiale). Af materialet fremgår ligeledes, hvordan overgangsordningen forventes at blive. Uddannelsens formål, opbygning og indhold er sammen med bilagene til bekendtgørelsen med kravene til læringsudbyttet, afsæt for studieordningen. Udvalget forbereder sig på at kunne fortsætte udvalgets tidligere drøftelse vedr. den udvikling der ønskes for uddannelsen i UCSJ. I drøftelsen tages udgangspunkt i dimittendprofilen. 3.2 Indstilling Uddannelsesudvalget inviteres til at bidrage med deres perspektiv i forhold til udviklingen af uddannelsens studieordning 3.3 Beslutningsreferat 3.4 Bilag Bilag 3.1 Kortfattet præsentation, der samler op på materialet fra den monofaglige udviklingsgruppe samt de beslutninger, der indtil videre er taget vedr. den nye uddannelse Bilag 3.2 Udkast til bekendtgørelse Bilag 3.3 Samlet dokument med de 5 leverancer fra den monofaglige gruppe Bilag 3.4 Procesplan Se også mere om revisionsarbejdet på: 4/7

5 4. Kvalitet 4.1 Sagsfremstilling På dette møde er der jf. kvalitetsårshjulet fokus på Status og Udviklingsplan for Tilrettelæggelse og Gennemførelse af uddannelsen (SUP T&G). Baggrunden for SUP T&G er bl.a. Ennova undersøgelsen (studentertilfredshedsundersøgelse) og uddannelsens nøgletal. Udvalget har tidligere ønsket en særlig drøftelse af E-læringsudbuddet. Til information kan oplyses at optaget på E-læring fra optagelse 2016 er flyttet, så holdet først starter i februar Samtidig er der overført 5 pladser til dette hold. Endvidere tilføres der flere underviserressourcer til dette udbud end der hidtil har været prioriteret hertil. Endvidere arbejdes der med e-didaktikken. Dette sker for at styrke kvaliteten i udbuddet. tiltagene forventes at have en positiv effekt på fastholdelsen. 4.2 Indstilling Pga. prioritering af revisionsarbejdet vil materialet under dette punkt kun blive drøftet i mindre omfang. I drøftelsen ønskes en særlig vægt på E-læringsudbuddet. Drøftelsen af nøgletallene genoptages på det kommende uddannelsesudvalgsmøde mhp. at give anbefalinger til uddannelsen. 4.3 Beslutningsreferat 4.4 Bilag Bilag 4.1 Ennova undersøgelsen for Fysioterapeutuddannelsen Bilag 4.2 Oversigt over uddannelsens nøgletal /7

6 5. Meddelelser 5.1 Sagsfremstilling Orienteringspunkter I forhold til udvalgets fokus på brugen af sociale medier i uddannelsen kan det oplyses at UCSJ har ansat en social media manager, som skal bidrage til at professionalisere brugen af sociale medier både i UCSJ. Eksempelvis kan nævnes, at studerende, der har særlige forløb får mulighed for at overtage UCSJ s Twitter og Instagram. Og at der mere målrettet arbejdes med brugen af Facebook bl.a. i rekrutteringssammenhæng. Årsberetning 2015 kan læses på UCSJ s hjemmeside følg link her: Omprioriteringsbidrag vil ikke have betydning for driften i UCSJ i Der arbejdes med at forberede hvordan vi tilpasser i forhold til de kommende år. Nyt taksametersystem er under udvikling. Vi ved endnu ikke hvordan det bliver sammensat, men i UCSJ der arbejdes for at tilgodese den politiske dagsorden, der har fokus på vækst i yderområderne. Den 29. marts træffer bestyrelsen beslutning om UCSJ s fremtidige geografiske udbudsstruktur. I forhold til beslutningen forventes det at der bliver lagt vægt på en fortsat bred geografisk dækning. Processen i bestyrelsen er sat i gang på et seminar den 6. januar, og der er arbejdet videre med den på et seminar den februar. FTF har undersøgt arbejdet i uddannelsesudvalg i 2015 læs rapporten i vedhæftet fil (bilag 5.1) 5.2 Indstilling Til efterretning 5.3 Beslutningsreferat 5.4 Bilag Bilag 5.1 Rapport fra FTF: Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg /7

7 6. Eventuelt + næste møde 6.1 Sagsfremstilling Næste uddannelsesudvalgsmøde er den 2. juni. Den 3. maj inviteres udvalget til Sundhedsuddannelsernes fælles udviklingsdag. Program for denne dag er under udvikling. Eventuelt 6.2 Indstilling Til orientering 6.3 Beslutningsreferat 7/7

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D002 Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen:

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen:

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Dagsorden Mødedato: Torsdag den 02. Juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Campus Roskilde Multihallen Mødelokale:

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Referat Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D009. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen:

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D009. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen: Referat Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D009 Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Trekronerforskerpark 4, 4000 Roskilde. Mødelokale: Fællesmødet: lokale A2.17/18, monofagligt møde lokale B1.11

Trekronerforskerpark 4, 4000 Roskilde. Mødelokale: Fællesmødet: lokale A2.17/18, monofagligt møde lokale B1.11 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Campus Roskilde Trekronerforskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 14.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Uddannelsesudvalget Fysioterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 14.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Ankerhus, Slagelsevej 70-74,

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø E010 Uddannelsesudvalg for Ernæring

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Mødedato: Fredag d. 20. januar 2017 Starttidspunkt: Monofagligt møde kl. 11.00-13.00 Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus,

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)...

ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)... Dagsorden Mødedato: 5. januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde

Referat Uddannelsesudvalgsmøde Referat Uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 21-3-2018 Starttidspunkt: Kl. 12.00 Sluttidspunkt: Kl. 14.30 Mødested: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale: B 1.11 ændret til A 2.25

Læs mere

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Mandag den 21.januar 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Kl. 13:00-14.00 Fælles uddannelsesudvalgsmøde Kl. 14:00-16.00 Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 28. januar Kl. 13.00: Det fælles udvalgsmøde; kl. 14:00 pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D104 Uddannelsesudvalg for Leisure

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 11.00 Sluttidspunkt: 13.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus,

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 19-6-2018 Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 18.00 Mødested: Lokale: A 02 Deltagere: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved Trine (Anne Birthe) Madsen

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Dagsorden med Referat

Dagsorden med Referat Dagsorden med Referat Mødedato: 5. Januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D009

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 14.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: Tidspunkt: Mødested: Mødelokale: Tirsdag den 4. oktober 14.00 16.00 Monofagligt møde Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D002 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 05.10.2017 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde - Lokale: Deltagere: B1.04 (fællesdel

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D014 Uddannelsesudvalg for Leisure

Læs mere

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag d. 10. maj 2017 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00-16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Campus Roskilde

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden... Referat Mødedato: Onsdag 22. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: A1.04 Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Kl. 13:00-14:00 Fællesmøde se særskilt dagsorden Kl. 14:00-16:00 Uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 13:00-14:00 Fællesmøde se særskilt dagsorden Kl. 14:00-16:00 Uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Referat Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Fællesmøde se særskilt dagsorden Kl. 14:00-16:00 Uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Socialrådgiveruddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00 Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde

Referat Uddannelsesudvalgsmøde Referat Uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 21-6-2018 Starttidspunkt: Kl. 13.30 Sluttidspunkt: Kl. 15.30 Mødested: Lokale: B 013, Deltagere: Campus Sorø, Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kirsten Skovby

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg Bioanalytikeruddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg Bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg Bioanalytikeruddannelsen Mødedato: 4. oktober 2016 Tidspunkt: 14.00-16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere Afbud Mødeleder: Mødesekretær Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær:

Læs mere

Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen. 1. Referat fra 25/ (5 min) Forskningsprioriteringer (15 min.)... 3

Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen. 1. Referat fra 25/ (5 min) Forskningsprioriteringer (15 min.)... 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 27. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: University College Sjælland Ankerhus, Slagelsevej

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed Mødedato: 2-10-2018 Starttidspunkt: Kl. 13.30 Sluttidspunkt: Kl. 15.30 Mødested: Lokale: Deltagere: Sorø, Slagelsevej 7, 4180 Sorø. Havestuen (bemærk,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Læs mere

Dagsorden & Referat Uddannelsesudvalg Sygeplejerske

Dagsorden & Referat Uddannelsesudvalg Sygeplejerske Dagsorden & Referat Uddannelsesudvalg Sygeplejerske Mødedato: 20. januar 2017 Tidspunkt: 14.00-16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D010 Medlemmer af uddannelsesudvalg

Læs mere

Pædagoguddannelsen Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse. Peter Talarek Andersen (PTA), tlf ,

Pædagoguddannelsen Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse. Peter Talarek Andersen (PTA), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 23. februar 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Slagelse Pædagoguddannelsen Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Mødelokale: 01 Journalnummer:

Læs mere

For nye medlemmer af udvalget husk at det fælles møde afholdes samme dag og på samme lokation kl

For nye medlemmer af udvalget husk at det fælles møde afholdes samme dag og på samme lokation kl Dagsorden For nye medlemmer af udvalget husk at det fælles møde afholdes samme dag og på samme lokation kl. 13.00. Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00

Læs mere

1. Drøftelse: Ennova-undersøgelsen (20 min) Strategiprocessen (20 min)... 4

1. Drøftelse: Ennova-undersøgelsen (20 min) Strategiprocessen (20 min)... 4 Referat Uddannelsesudvalg Bioanalytikeruddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Tidspunkt: 11.00-13.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere Mødeleder: Mødesekretær Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D010 Medlemmer

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 6. oktober 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Deltagere: Campus Roskilde Trekroner forskerpark 4 13-14.00: fælles

Læs mere

Referat til uddannelsesudvalgsmøde

Referat til uddannelsesudvalgsmøde Referat til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje

Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Fraværende: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4,

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 21. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Mirjam Gork-Jensen (MGJ), tlf , 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Mirjam Gork-Jensen (MGJ), tlf , 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved AO2 Journalnummer:

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen Dagsorden Mødedato: Torsdag den 15. april 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Mødelokale: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Referat Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: 11. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 10.00 Sluttidspunkt: Kl. 15.30 Mødested: Mødelokale: Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Søpavillionen, bygning B Deltagere: Uddannelsesudvalg

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 3. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 3. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 3. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde

Referat Uddannelsesudvalgsmøde Referat Uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 19-6-2018 Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 18.00 Mødested: Lokale: A 02 Deltagere: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved Helle Skovgaard (nyudpegning)

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 0.21 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Kl. 14.00-16.00 Ordinært uddannelsesudvalgsmøde

Kl. 14.00-16.00 Ordinært uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 13:00-14.00. Fællesmøde Kl. 14.00-16.00 Ordinært uddannelsesudvalgsmøde Ankerhus, Slagelsevej 70-74,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen Dagsorden Mødedato: Mandag den 13. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74,

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde, Ergoterapeut

Referat Uddannelsesudvalgsmøde, Ergoterapeut Referat Uddannelsesudvalgsmøde, Ergoterapeut Mødedato: 29-10-2018 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved Lokale: A 03 Deltagere: Åse Munk

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tidspunkt: Mødested: Mødelokale: Tirsdag den 4. oktober 11.00-13.00 Monofagligt møde Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D003 Deltagere:

Læs mere

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 11. september 2018 Starttidspunkt: Kl. 14 Sluttidspunkt: Kl. 16 Mødested: Lokale: Deltagere: Mødeleder Mødesekretær: Professionshøjskolen

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Mødelokale: Fællesmødet: B0.06/B0.07, Monofagligmøde: A1.05. Se også:

Mødelokale: Fællesmødet: B0.06/B0.07, Monofagligmøde: A1.05. Se også: Dagsorden Mødedato: Onsdag den 10. maj 2017 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Uddannelsesudvalget Fysioterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget Fysioterapeutuddannelsen Referat Uddannelsesudvalget Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 14.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Referat Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Referat Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: Tidspunkt: Mødested: Mødelokale: Tirsdag den 4. oktober 14.00 16.00 Monofagligt møde Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D002 Deltagere:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed

Referat Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed Referat Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed Mødedato: 2-10-2018 Starttidspunkt: Kl. 13.30 Sluttidspunkt: Kl. 15.30 Mødested: Sorø, Slagelsevej 7, 4180 Sorø. Havestuen (bemærk, at de ikke er Ankerhus

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Mødedato: 05. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt: Kl. 13.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Læs mere

Marie-Josée Jensen, Vibeke Toft Müller, Betina Mærsk, Anders Sørensen, Gert Fosgerau, Rikke Maja Kromann (referent)

Marie-Josée Jensen, Vibeke Toft Müller, Betina Mærsk, Anders Sørensen, Gert Fosgerau, Rikke Maja Kromann (referent) Mødereferat Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Marie-Josée Jensen, Vibeke Toft Müller, Betina Mærsk,

Læs mere

Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelsen. 1. Oversigt over udvalgets medlemmer Fælles uddannelsesudvalgsmøde kl

Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelsen. 1. Oversigt over udvalgets medlemmer Fælles uddannelsesudvalgsmøde kl Referat Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus, Sorø Slagelsevej 70-74 4180 Sorø Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: D002: fællesdel

Læs mere

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Mandag den 21.januar 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Kl. 13:00-14.00 Fælles uddannelsesudvalgsmøde Kl. 14:00-16.00 Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (NAF), tlf ,

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (NAF), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 28. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 4. april 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna

Læs mere

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.1.1 Velkommen til uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen Til stede: Berit Vilsbøl, Inge Bjørnshave, Christian Mygind, Niels

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ergoterapeutuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ergoterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg Ergoterapeutuddannelsen Mødedato: Tidspunkt: Mødested: Mødelokale: Tirsdag den 4. oktober 11.00-13.00 Monofagligt møde der serveres frokost under mødet Ankerhus, Slagelsevej

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/karen-lisbet Jacobsen... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/karen-lisbet Jacobsen... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 15. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato Onsdag den 3. april 2019 Starttidspunkt Kl. 14 Sluttidspunkt Kl. 16 Mødested Lokale Deltagere Gæster Mødeleder Referent Afbud Professionshøjskolen

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær:

Læs mere

Kl. 13:00 der serveres en sandwich på mødet. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 13:00 der serveres en sandwich på mødet. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Mandag den 10. oktober 2011 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 13:00 der serveres en sandwich på mødet Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Referat Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 11.00 Sluttidspunkt: 13.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Ankerhus, Slagelsevej 70-74,

Læs mere

Susanne Tellerup præsenterer kort processerne omkring SUP ens tilblivelse og hvor langt pædagoguddannelsen er med implementering af planen.

Susanne Tellerup præsenterer kort processerne omkring SUP ens tilblivelse og hvor langt pædagoguddannelsen er med implementering af planen. 1. Dagsorden 1.1 Sagsfremstilling Pædagoguddannelsens SUP Pædagoguddannelsens SUP og SUP processer præsenteres og drøftes i et monofagligt perspektiv med fokus på de fokuspunkter, som uddannelsesudvalget

Læs mere

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelsen. Kell Hartmann, CFV og Michael Rosenberg, HK

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelsen. Kell Hartmann, CFV og Michael Rosenberg, HK Dagsorden Mødedato: 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Oplyses på dagen Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 17. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved A02 Journalnummer:

Læs mere

14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)...

14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)... Dagsorden Mødedato: 5. januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark. Deltagere: Trepartsmøde kl Uddannelsesudvalg for Pædagoguddannelsen kl

Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark. Deltagere: Trepartsmøde kl Uddannelsesudvalg for Pædagoguddannelsen kl Referat Mødedato: 24.04.2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark Mødelokale: Deltagere: Trepartsmøde kl. 13.00-14.00 Uddannelsesudvalg for

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden V/Gert Fosgerau Valg af formand v/gert Fosgerau...

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden V/Gert Fosgerau Valg af formand v/gert Fosgerau... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 31. august 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Roskilde xx Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Uddannelsesudvalg for leisure

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Referat monofagligt møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.06 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner

Læs mere