Eventualrettighedsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventualrettighedsfortegnelse"

Transkript

1 Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet til, eksempelvis skoleformål, idrætsformål m.v.

2 Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) Kulturelle institutioner m.v.: Aktiv 808. Vederlag på kr. for areal afstået til Den selvejende institution Aarhus Teater, en del af matr.nr. 755 a, Aarhus Bygrunde, jvf. deklaration. Aktiv 809. Rente- og afdragsfrie lån ydet Aarhus Tekniske Skole vedrørende byggeri på matr.nr. 13 b, Aarhus Markjorder. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden kommunens samtykke, jvf. deklaration og pantebrev. Aktiv 813. Aarhus Naturhistoriske Museum. Kommunen har til museets opførelse skænket ,10 kr., jvf. statutter godkendt i byrådets møde den 19. november Aktiv Areal, matr.nr. 522b og 522 z, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Jydsk Teknologisk Institut vederlagsfrit til opførelse af bygninger for et selvstændigt institut, jvf. skøde og tinglyste klausuler. Beløb på kr. ydet som ekstraordinært kapitalindskud, jvf. bevilling godkendt af Aarhus byråd den 21. juni Aktiv Areal, matr.nr. 221b, Marselisborg, Aarhus Jorder, med påstående bygninger, Ole Rømer-observatoriet, overladt Aarhus Universitet vederlagsfrit til astronomisk forskning og undervisning, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 117to, Aarhus Markjorder, overladt Det Jydske Musikkonservatorium vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 1625 og Beløb på kr., ydet Det jydske Kunstakademi som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af Mejlgade 32-34, jvf. pantebreve. Aktiv Ejendommen matr.nr. 3a, Mårslet By, Mårslet, overladt Mårslet Borgerhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Ejendommen matr.nr. 8i, Solbjerg By, Tiset, og matr.nr. 10af, Astrup By, Astrup, overladt Foreningernes Fællesråd i Solbjerg vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Beløb på kr., ydet I/SGl. Harlev Gymnastik- og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv og I/S Borum Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til moderniserings- og restaureringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv og Trige Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til vedligeholdelses- og energiforanstaltninger i forsamlingshuset,

3 Aktiv Beløb på kr., ydet Valgmenigheden ved Skt. Peterskirken i Kolt sogn (Bering Valgmenighed) som et rente- og afdragsfrit lån til forbedring af Bering Forsamlingshus, Aktiv og I/S Ajstrup og omegns Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til renovering af lokaler i forsamlingshuset, Aktiv 10024, og Skæring Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til diverse istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til etablering af sanitære installationer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på ,50 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 11 f, Skæring By, Egå, Aktiv 10025, 10039, og Hårup Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på ,08kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udskiftning af vinduer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til tilbygning til forsamlingshuset, Aktiv Beløb på kr., ydet Ormslev og Omegns Borgerforening som et renteog afdragsfrit lån til delvis finansiering af genopbygning af Ormslev Forsamlingshus, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Kvindehuset som et rente- og afdragsfrit lån til betaling af depositum ved indgåelse af lejemål i Havnegade 22, Aarhus, jvf. lånedokument. Aktiv og I/S Lillering Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til restaurering af de brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til tilslutning til offentlig kloak, Aktiv og Folkedansen 1945: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til restaurering af Finnebyens Forsamlingshus, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 74 ge, Aarhus markjorder,

4 Aktiv Beløb på kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning af forsamlingshuset, Aktiv 10051, 10068, 10071, og Sammenslutningen af Aarhus og Oplands Folkedanserforeninger: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til brandsikring og istandsættelse af Poul Martin Møllers Vej 1A, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til installation af elektrisk tyverialarm i Folkedansens Hus, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udskiftning af køkkeninventar i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udvendig facadebeklædning i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 117 ug, Aarhus Markjorder, Aktiv Beløb på kr., ydet Mejlby Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til kloakerings- og moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv 10066, 10103, og Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a.: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til indretning af øvelokaler for rytmisk amatørmusik i Fronthuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning, renovation m.v., Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning, renovation m.v., Rente- og afdragsfrit lån på kr. til indfrielse af prioritetsgæld i Mejlgade53. Hovedstol indeksreguleres, Aktiv Rente- og afdragsfrie lån, ydet Specialarbejderskolen for Aarhus og Omegn til opførelse af skole i Hasselager, jvf. Deklaration. Vedr. Hasselager Allé 2 beløber lånet sig til ,05 kr. og vedr. Bjødstrupvej 20 beløber lånet sig til ,63 kr. Aktiv Rente- og afdragsfrit lån, ydet Aarhus Maskinmesterskole til køb af ejendomme samt bygning af ny værkstedsskole i Studsgade, jvf. deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Aarhus Købmandsskole som et rente- og afdragsfrit lån til ny skolebygning i Vejlby, matr.nr. 2 dr, Vejlby By, Vejlby, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Framlev Forsamlingshus som et renteog afdragsfrit lån til renovering af lokaler i forsamlingshuset, Aktiv Beløb på kr., ydet I/S Egå Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse af ejendommen matr.nr. 18 h, Egå By, Egå, Aktiv Beløb på kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renovering af køkken på ejendommen, matr.nr. 49 b, Todbjerg By, Todbjerg, jvf. Pantebrev.

5 Aktiv 10220, og m. fl. Børneteatret Filuren: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august Aktiv: og m. fl. Teaterforeningen Entré Scenen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: og m. fl. Den selvejende institution Svalegangen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: m. fl. Teater Refleksion: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli Aktiv m. fl. Gellerupscenen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar Aktiv m. fl. Koreografisk Center Archauz: Beløb kr ydet Koreografisk Center Archauz som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. november Aktiv. Beløb kr ydet Granhøj Dans som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar Aktiv. Beløb kr ydet RADAR som rente- og afdragsfrit lån til teknisk udstyr, jf. Gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2013 Idrætsforeninger og ungdomskorps m.v.: Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Annexhallen som lån til opførelse af hal, Beløbet er rente- og afdragsfrit, indtil institutionens reservefond andrager kr. Herefter skal en efter bestyrelsens skøn passende del af det årlige driftsoverskud anvendes til renter af og afdrag på lånet. Indbetalt kr. som afdrag den 18.september Pantebrevet nedskrevet til kr. Aktiv 1470 og Den selvejende institution Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Aarhus Skov-division: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til køb af et skovareal ved Ravnsø, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af spejderhus på Ravnsøarealet, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev.

6 Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en kaserne i Tivoli-Friheden, jvf. Pantebrev. Aktiv 1797 og Beløb på kr., ydet Aarhus KFUM Håndboldklub som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af klubhus ved Observatoriestien, jvf. pantebreve. Aktiv 2106 og FDF, Aarhus 12.kreds, Åbyhøj: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning og færdiggørelse af kredsens fritidshus, jvf. ejerpantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af hytte i Skivholme, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Tilskud på kr., ydet Aarhus gymnastikforening af 1880 til idrætsanlæg på matr.nr. 27cq, 27cr, 27cu, 27cv og 27cz, Viby By, Fredens, jvf. deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætsklubben Skovbakken som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en atletikhal på lejet grund, matr.nr. 2bp, Vejlby By, Vejlby, beliggende ved Vejlby-Risskov Idrætscenter, jvf. ejerpantebrev samt håndpantsætningserklæring. Aktiv Pantebrev på kr. udstedt af Støtteforeningen Aarhus 1900 Tennis til betaling af købesum for matr.nr.8ab, Skåde By, Skåde. Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit indtil 1.juni 2022, på hvilket tidspunkt parcellen tilbageskødes Aarhus Kommune, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM's Hovedforening til inventarkøb til hytte, Koglestien/Hægvej, Skæring, jvf. Skadesløsbrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Viby- Kongsvang trop og flok samt afdelinger udgået fra samme efter 1.januar 1965, som et renteog afdragsfrit lån til udvidelse af hytten, Bjørnbaksvej5A, Viby, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ådal division, som et renteog afdragsfrit lån til genopbygning af divisionens nedbrændte hytte i Lisbjerg Skov, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM-spejderne for Møllevang og Hasle sogne som et rente- og afdragsfrit lån til køb af Viborgvej121, Hasle, Aktiv Beløb på kr., ydet Kirkelig forening for den indre mission i Danmark, Missionshuset Eben-Ezer, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelsesarbejder i ungdomslokaler i Brammersgade, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ole Rømer division, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af hytte i Thorsager, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Badmintonklub som et rente- og afdragsfrit lån til reparationsarbejder ved badmintonhallen, Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Egå Marina som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af både- og klubhus for ro- og jollesporten i Egå Marina, jvf. pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet KFUK- og KFUM-spejderne, Sabro, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en spejderhytte ved Damgården i Sabro,

7 Aktiv Beløb på kr., ydet FDF/FPF, Brabrand, som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning til hytten Mølkær i Søbyvad, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Hyttefonden for 1. Højbjerg gruppe, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af spejderhytte på Kragelunds Allé9 i Højbjerg, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Yachtklub som et rente- og afdragsfrit lån til etablering af et maste- og sejlrum, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM- og KFUK-spejderne, Mårslet, som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af lejrhytte i Edslev, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Forlev Spejdercenter som et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af spejdercenter i Forlev, Skanderborg, jvf. gældsbrev og ejerpantebreve. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Bogensholmlejren som et rente- og afdragsfrit lån til udvidelse og modernisering af lejren, Aktiv 10057og Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ekstrafundering ved klubhusbyggeri ved Ellekærskolen, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til klubhusbyggeri i Hasle Vest ved Ellekærskolen, jvf. pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Den jydske Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af klubhus på Vejlby-Risskov Idrætscenter, Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Badmintonhal som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af hallen, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet FDF/FPF, Aarhus 1.kreds, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af hytte i Jeksendalen, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætsforeningen TST79 som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af tennisanlæg ved Skjoldhøjskolen, Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Skåde Ridecenter til erhvervelse af ejendom, Aktiv Beløb på kr., ydet Sabro Rideklub som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af ridehal i Sabro, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet DDS- pelsjægerne under Aarhus Skov-division til ombygning af spejderhytte i Kolt, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Highrider til ombygning af klubhus på matr.nr. 5d, Kattrup By, Kolt, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Nordstjernen til ombygning af klubhus på matr.nr. 6oo, Vejlby By, Ellevang,

8 Aktiv Beløb på kr., ydet Fællesrådet for ungdomsarbejdet i Fredens sogn, til køb og udbygning af ferielejr i Astrup, Aktiv Beløb på kr., ydet Kajakklubben Skjold som et rente- og afdragsfrit lån til klubhusbyggeri på Fortevej i Risskov, Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Idrætsforening som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af projektomkostningerne ved ny idrætshal på Viby Idrætspark, jvf. lånedokument. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætshøjskolen i Aarhus som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af nybygning til Team Danmarks hovedcenter i håndbold, Aktiv Areal matr.nr , Marselisborg, Aarhus Jorder, overdrages Fonden Lystbådehavnen Marselisborg Havn vederlagsfrit. Dispositionsretten er - bortset fra misligholdelsestilfælde - uopsigelig fra begge parters side indtil 31. december Ejendommen kan ikke videresælges eller pantsættes uden samtykke fra Aarhus kommune, jvf. skøde, overenskomst og gældsbrev. Aktiv Beløb på kr., ydet I/S Harlev Gymnastik og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renoveringsarbejder til ejendommen, matr.nr. 10 d, Harlev By, Harlev, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Gymnastikgaarden som et rente- og afdragsfrit lån til overtagelse af hal 2, jvf. pantebrev og tilknyttet deklaration. Aktiv Fonden DGI-Huset Hvis Fonden DGI-Huset efter 30 år ikke ønsker at videreføre driften af Midtbyhallen i henhold til det oprindelig formål, skal Aarhus Kommune tilbydes at overtage bygningen vederlagsfrit. Ønsker Fonden DGI-Huset at videreføre hallen i henhold til formålet, erlægges der til Aarhus Kommune et beløb på 20 % af den til den tid gældende markedspris for bygningen. Sociale institutioner: Aktiv 812. Vederlag på kr. for areal afstået til Arveprinsesse Carolines Børneasyl, matr.nr. 1780ay, Aarhus Bygrunde, Aktiv Beløb på kr., ydet Socialpædagogisk Børnehaveseminarium som et renteog afdragsfrit lån til indretning af en sløjdsal. Aktiv 1154, 1577 og Fællesudvalget for folkekirkens søndagsskoler i Aarhus og Forstæder: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til etablering af feriekoloni ved Oddesund samt til opførelse af ny soverumsbygning, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til forbedring af de sanitære installationer på sommerlejrbygning i Oddesund, Aktiv 1528 og Areal, matr.nr. 171, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Børnehjemmet Solbakken til opførelse af hjem for kronisk syge børn, jvf. Skøder. Pantegæld på kr., som afvikles ved nedskrivning af gælden med 1/25 om året hver den 1. juni, første gang den 1. juni 1996.

9 Pantegælden forfalder til betaling på det tidspunkt, ejendommen ikke længere anvendes til et socialt eller sundhedsmæssigt formål under Aarhus Kommune samt ved ejerskifte. Pantebrevet forfalder i tilfælde af tvangsauktion. Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen "Mårslet Borgerhus" som et rente- og afdragsfrit lån, vedrørende udvidelse af daginstitutionen Banevej2, Mårslet, jvf. pantebrev og deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Beder Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af køkken, Beløbet nedskrives over 30 år fra 1. marts Aktiv Beløb på kr., ydet Institutionen Christian Sogns Menighedsbørnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af børnehaven, Beløbet nedskrives med kr. årligt fra 1. februar Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Børnehaven Trøjborg som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af børnehaven, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem som et rente og afdragsfrit lån til udbygning af institutionen, Lånet nedskrives med kr. om året fra 1. januar 1996 indtil gælden er nedskrevet til 1 mio.kr. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Vuggestuen Frederiksgården som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og modernisering af vuggestuen, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives med kr. pr. år, første gang den 1. januar 1997 indtil gælden er nedskrevet. Aktiv Beløb på kr., ydet Frk. Ellen Gades Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og udvidelse af toiletter mv. Aktiv 2434 og Den integrerede institution Nordbyvænget, Stensagervej 12, Viby J.: Rente- og afdragsfrit lån på ,00 til renovering af paptag, Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. juli Rente- og afdragsfrit lån på ,00 til udskiftning af hoveddøre, Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. august Ældreboliger o.l.: Aktiv Beløb på kr. ydet Beder-Malling Boligforening, afdeling 9 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 20 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Fløjstrupvej i Malling. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

10 Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 38 som et renteog afdragsfrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger på Kolt Østervej i Kolt, jvf. Pantebrev. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Statstjenestemændenes Boligforening, afdeling13 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 5 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Engskovbakken i Skødstrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligforeningen Fagbo, afdeling 14 a som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger i Vistoftparken 1-19 i Sabro, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 11 som et rentefrit lån til opførelse af 13 ældreboliger i Egevangen i Solbjerg, jvf. Pantebrev. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 37 som et rentefrit lån til opførelse af 4 ældreboliger i Håndværkerparken i Holme, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus og Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 7 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 15 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Majvænget som et rentefrit lån til opførelse af boliger til psykisk handikappede, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution "Lille Børglum" som et rentefrit lån til opførelse af ungdomsboliger, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

11 Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 39 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Bavnebakken i Kolt, jvf. Pantebrev Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr kr., ydet Boligselskabet Præstehaven, afdeling 9 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Havkærvænget i Tilst, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligforeningen af 1983, afdeling 13 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Hjulby Hegn , Spørring, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution "Odd Fellow Ældreboligerne Sct. Olaf" som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger Hjulbjergvej 60 A-D, 62 A-D og 64 A-G Højbjerg, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Birkebo, som et rentefrit lån til opførelse af handicapboliger Hejredalsvej 144, Brabrand, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Den selvejende institution Odd Fellow Plejehjemmet Sct. Olaf: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af mellembygning til plejehjemmet, jvf. pantebrev tinglyst den 25. april Lånet indeksreguleres ud fra nettoprisindekset pr. 1. Juli 1993, 286,4. Pr. 31. december 2000 er 100,9 og 131,3 pr. 31. december 2013, hvorfor den indeksregulerede restgæld udgør (afrundet) kr Aktiv Beløb på kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 11, som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger, Absalonsgade 32, Aarhus C, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Andre formål: Aktiv 879. Areal, matr.nr. 732cs, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt staten vederlagsfrit til opførelse af en amtmandsgård, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 741gy, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Teknisk kollegium i Aarhus vederlagsfrit til opførelse af kollegiebygninger for elever på Aarhus tekniske Skole, jvf. skøder.

12 Aktiv Areal, matr.nr. 741hi, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Otto Mønsteds Kollegium i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Arealer, matr.nr. 117tq og 117tr, Aarhus Markjorder, overladt Den selvejende kirke Møllevangskirken vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 117tp, Aarhus Markjorder, overladt Tandlægekollegiet i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Andel i I/S Midtkrafts interessentskabskapital. Aktiv Arealer, matr.nr. 727bs og 727bt, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Langenæs menighedsråd (henholdsvis Langenæskirken og Langenæs sogns sognepræsteembede) vederlagsfrit, jvf. skøder. Aktiv Beløb på kr., ydet Chef Leasing A/S som rente- og afdragsfrit lån, indtil der på generalforsamling besluttes, at der skal ske afdrag. Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital, jvf. gældsbrev. Aktiv 2407 og Beder Gartnerskole: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til byggeri på matr.nr. 4 z m.fl. Beder By, Beder, 1 z, Vilhelmsborg Hovedgaard, Mårslet og pcl. af 1 a, Vilhelmsborg hovedgaard, Mårslet. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden Aarhus kommunes samtykke, jvf. deklaration. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til anvendelse i forbindelse med køb af ejendommen, matr.nr. 23 a, Mårslet By, Mårslet, jvf. Deklaration. Aktiv Jfr. deklaration om købsret. Aarhus Kommune har køberet til erhvervelse af amtsgården matr. nr. 7 hk og 7 ht, Skåde by, Skåde sogn, såfremt staten ønsker at sælge denne. Aarhus Kommune har da ret til at erhverve ejendommen på markedsmæssige vilkår. Aktiv Marselisborgcentret: Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer på Marselisborgcentret. Aarhus Kommune ejer 32,7 %. Aktiv: Anfordringsgarantier og deponeringskonti, jf. Udlændingelovens 9: Opholdstilladelse til en samlever eller en ægtefælle efter Udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1 er betinget af, at herboende påtager sig at forsørge udlændingen. Opholdstilladelse skal medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge udlændingen, stiller økonomisk sikkerhed, til sikkerhed for eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp, efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, til udlændingen. I forbindelse med den seneste større ændring af Udlændingeloven, der trådte i kraft den 15. maj 2012, er bl.a. størrelsen på den økonomiske sikkerhed reguleret. I ansøgninger indgivet før den 15. maj 2012, var kravet til sikkerhedsbeløbet kr. Til ansøgninger indgivet efter den 15. maj 2012 er kravet kr. I 2013 reguleret til kr. Reglerne for nedsættelse er også ændret. Således kan en økonomisk sikkerhed stillet før den 15. maj 2012 efter anmodning nedsættes med 50 pct., når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk.

13 For økonomisk sikkerhed stillet efter den 15. maj 2012 kan sikkerhedsbeløbet nedsættes ved Udlændingestyrelsens prøver på A1- og A2-niveau og ved prøve i dansk. Nedsættelserne er på henholdsvis kr., kr. og kr. Beløbene satsreguleres. Garantibeløbet kan dog ikke blive mindre end kr. Sikkerhedsstillelser stillet før den 1. januar 2011 gælder for en 7-årig periode og er uopsigelige i perioden. Sikkerhedsstillelsen kan kun returneres inden udløbet af de 7 år, hvis udlændingen opgiver sin bopæl i DK eller opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. I sikkerhedsstillelser stillet i perioden 1. januar 2011 til 15. maj 2012 er garantiperioden 4 år med mulighed for forlængelse i minimum 2-3 år, såfremt der ikke gives permanent ophold. For sikkerhedsstillelser stillet efter den 15. maj 2012 er reglerne for tidsubegrænset ophold ændret, og garantiperioden er minimum 5 år med mulighed for forlængelse. Eftersom ordningen tog sin start 1. juli 2002, har Sociale Forhold og Beskæftigelse returneret de sikkerhedsstillelser, som blev stillet i de første år efter ordningens start. Returneringen af sikkerhedsstillelser har indflydelse på antallet af garantier fra 2010 og frem, og en væsentlig indflydelse fra og frem, da antallet af sikkerhedsstillelser steg fra Stramninger i Udlændingeloven i 2010 og 2011 betød et fald i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelser, helt frem til implementeringen af den nye Udlændingelov. Til gengæld er der sket en drastisk stigning i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelse fra august 2012 til august Der arbejdes fortsat på at udnytte sagsstyringssystemet KMD-sag så optimalt som muligt. Det er forbundet med tekniske vanskeligheder at datostyre garantibeløbet, så der er, ved opgørelsen af sikkerhedsstillelser, sket manuel kontrol af uddata fra KMD-sag. Her er der korrigeret for til- og fraflytninger, nedsættelser samt oprettelser og returneringer. Det kan dog ikke undgås, at der vil være en mindre usikkerhed på det samlede beløb. Antallet af økonomiske sikkerhedsstillelser er stort set uforandret fra 2012 til 2013, i 2012 var antallet 752. Beløbet er dog faldet fra 36,5 mill.kr. til 33,2 mill.kr. Tabel 1. Oversigt over anfordringsgarantier i Aarhus Kommune pr. 31. december 2013 Antal anfordringsgarantier i alt pr. 31. december 2013: 755 Saldo opgjort pr. 31. december 2013: ,50 Samtlige anfordringsgarantier forefindes i Økonomisk Drift.

Eventualrettighedsfortegnelse

Eventualrettighedsfortegnelse Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet

Læs mere

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret)

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) - 125 - Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) Kulturelle institutioner m.v.: Aktiv 808. Vederlag på 75.000 kr. for areal afstået til Den

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Postansvarlige Postbemanding Mandag 9-12 Mandag 13-16 Tirsdag 9-12 Tirsdag 13-16 Onsdag 9-12 Onsdag 13-16 Fredag 9-12 Fredag 13-16 Affaldsstafet DGP

Postansvarlige Postbemanding Mandag 9-12 Mandag 13-16 Tirsdag 9-12 Tirsdag 13-16 Onsdag 9-12 Onsdag 13-16 Fredag 9-12 Fredag 13-16 Affaldsstafet DGP Postansvarlige Postbemanding Mandag 9-12 Mandag 13-16 Tirsdag 9-12 Tirsdag 13-16 Onsdag 9-12 Onsdag 13-16 Fredag 9-12 Fredag 13-16 DGP Mårslet 4 2 DGP Mårslet - 2 ; 2 DGP Mårslet - 2 ; 2 DGP Mårslet -

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Anlægsmidler 2010-2012

Anlægsmidler 2010-2012 Anlægsmidler - Ansøger Beskrivelse Bevilliget Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger Indkøb af trailer kr 20.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja udskiftning af gasfyr kr 30.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

LEJEKONTRAKT KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS ÅRHUS KOMMUNE KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS. mellem. v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING

LEJEKONTRAKT KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS ÅRHUS KOMMUNE KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS. mellem. v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING LEJEKONTRAKT mellem ÅRHUS KOMMUNE v/ MAGISTRATENS 1. AFDELING Og KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS KOLONIHAVE FORBUNDETS ÅRHUSKREDS 1 Mellem Århus Kommune, v/ Magistratens 1. afdeling, og Kolonihaveforbundets

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Bøgekildevej 10, Hasselager

Bøgekildevej 10, Hasselager Bøgekildevej 10, Hasselager Lager med facade til Hovedvejen udlejes Samlet etageareal: 3.236 m² - heraf 2.938 m² lager og 298 m² kontor Kort afstand til motorvej E45 Lejemål fra 305 m² til 3.236 m² Stor

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Klingenbergcenter: Butikker, kontorer, Cafe, Supermarked, banklokaler etc. Parkeringskælder. Centerareal, ca. 3000 m2. Bygherre: AP pension.

Klingenbergcenter: Butikker, kontorer, Cafe, Supermarked, banklokaler etc. Parkeringskælder. Centerareal, ca. 3000 m2. Bygherre: AP pension. STIG BREDSTRUP ARKITEKT M.A.A/ PAR. REFERENCELISTE. PROJEKTER FOR PENSIONSKASSER. Klingenberg: 225 boliger Opført i forbindelse med Ålborg Universitetscenter. Præmieret af Ålborg kommune, for "godt og

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Lejeopstilling Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Holme Møllevej 11, 8260 Viby J God beliggenhed og velholdt lejemål Lyse og venlige lokaler Gode parkeringsmuligheder Attraktive offentlige transportmuligheder

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere