Eventualrettighedsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventualrettighedsfortegnelse"

Transkript

1 Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet til, eksempelvis skoleformål, idrætsformål m.v.

2 Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) Kulturelle institutioner m.v.: Aktiv 808. Vederlag på kr. for areal afstået til Den selvejende institution Aarhus Teater, en del af matr.nr. 755 a, Aarhus Bygrunde, jvf. deklaration. Aktiv 809. Rente- og afdragsfrie lån ydet Aarhus Tekniske Skole vedrørende byggeri på matr.nr. 13 b, Aarhus Markjorder. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden kommunens samtykke, jvf. deklaration og pantebrev. Aktiv 813. Aarhus Naturhistoriske Museum. Kommunen har til museets opførelse skænket ,10 kr., jvf. statutter godkendt i byrådets møde den 19. november Aktiv Areal, matr.nr. 522b og 522 z, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Jydsk Teknologisk Institut vederlagsfrit til opførelse af bygninger for et selvstændigt institut, jvf. skøde og tinglyste klausuler. Beløb på kr. ydet som ekstraordinært kapitalindskud, jvf. bevilling godkendt af Aarhus byråd den 21. juni Aktiv Areal, matr.nr. 221b, Marselisborg, Aarhus Jorder, med påstående bygninger, Ole Rømer-observatoriet, overladt Aarhus Universitet vederlagsfrit til astronomisk forskning og undervisning, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 117to, Aarhus Markjorder, overladt Det Jydske Musikkonservatorium vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 1625 og Beløb på kr., ydet Det jydske Kunstakademi som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af Mejlgade 32-34, jvf. pantebreve. Aktiv Ejendommen matr.nr. 3a, Mårslet By, Mårslet, overladt Mårslet Borgerhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Ejendommen matr.nr. 8i, Solbjerg By, Tiset, og matr.nr. 10af, Astrup By, Astrup, overladt Foreningernes Fællesråd i Solbjerg vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Beløb på kr., ydet I/SGl. Harlev Gymnastik- og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv og I/S Borum Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til moderniserings- og restaureringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv og Trige Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til vedligeholdelses- og energiforanstaltninger i forsamlingshuset,

3 Aktiv Beløb på kr., ydet Valgmenigheden ved Skt. Peterskirken i Kolt sogn (Bering Valgmenighed) som et rente- og afdragsfrit lån til forbedring af Bering Forsamlingshus, Aktiv og I/S Ajstrup og omegns Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til renovering af lokaler i forsamlingshuset, Aktiv 10024, og Skæring Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til diverse istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til etablering af sanitære installationer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på ,50 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 11 f, Skæring By, Egå, Aktiv 10025, 10039, og Hårup Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på ,08kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udskiftning af vinduer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til tilbygning til forsamlingshuset, Aktiv Beløb på kr., ydet Ormslev og Omegns Borgerforening som et renteog afdragsfrit lån til delvis finansiering af genopbygning af Ormslev Forsamlingshus, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Kvindehuset som et rente- og afdragsfrit lån til betaling af depositum ved indgåelse af lejemål i Havnegade 22, Aarhus, jvf. lånedokument. Aktiv og I/S Lillering Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til restaurering af de brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til tilslutning til offentlig kloak, Aktiv og Folkedansen 1945: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til restaurering af Finnebyens Forsamlingshus, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 74 ge, Aarhus markjorder,

4 Aktiv Beløb på kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning af forsamlingshuset, Aktiv 10051, 10068, 10071, og Sammenslutningen af Aarhus og Oplands Folkedanserforeninger: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til brandsikring og istandsættelse af Poul Martin Møllers Vej 1A, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til installation af elektrisk tyverialarm i Folkedansens Hus, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udskiftning af køkkeninventar i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udvendig facadebeklædning i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 117 ug, Aarhus Markjorder, Aktiv Beløb på kr., ydet Mejlby Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til kloakerings- og moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv 10066, 10103, og Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a.: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til indretning af øvelokaler for rytmisk amatørmusik i Fronthuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning, renovation m.v., Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning, renovation m.v., Rente- og afdragsfrit lån på kr. til indfrielse af prioritetsgæld i Mejlgade53. Hovedstol indeksreguleres, Aktiv Rente- og afdragsfrie lån, ydet Specialarbejderskolen for Aarhus og Omegn til opførelse af skole i Hasselager, jvf. Deklaration. Vedr. Hasselager Allé 2 beløber lånet sig til ,05 kr. og vedr. Bjødstrupvej 20 beløber lånet sig til ,63 kr. Aktiv Rente- og afdragsfrit lån, ydet Aarhus Maskinmesterskole til køb af ejendomme samt bygning af ny værkstedsskole i Studsgade, jvf. deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Aarhus Købmandsskole som et rente- og afdragsfrit lån til ny skolebygning i Vejlby, matr.nr. 2 dr, Vejlby By, Vejlby, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Framlev Forsamlingshus som et renteog afdragsfrit lån til renovering af lokaler i forsamlingshuset, Aktiv Beløb på kr., ydet I/S Egå Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse af ejendommen matr.nr. 18 h, Egå By, Egå, Aktiv Beløb på kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renovering af køkken på ejendommen, matr.nr. 49 b, Todbjerg By, Todbjerg, jvf. Pantebrev.

5 Aktiv 10220, og m. fl. Børneteatret Filuren: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august Aktiv: og m. fl. Teaterforeningen Entré Scenen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: og m. fl. Den selvejende institution Svalegangen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: m. fl. Teater Refleksion: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli Aktiv m. fl. Gellerupscenen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar Aktiv m. fl. Koreografisk Center Archauz: Beløb kr ydet Koreografisk Center Archauz som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. november Aktiv. Beløb kr ydet Granhøj Dans som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar Aktiv. Beløb kr ydet RADAR som rente- og afdragsfrit lån til teknisk udstyr, jf. Gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2013 Idrætsforeninger og ungdomskorps m.v.: Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Annexhallen som lån til opførelse af hal, Beløbet er rente- og afdragsfrit, indtil institutionens reservefond andrager kr. Herefter skal en efter bestyrelsens skøn passende del af det årlige driftsoverskud anvendes til renter af og afdrag på lånet. Indbetalt kr. som afdrag den 18.september Pantebrevet nedskrevet til kr. Aktiv 1470 og Den selvejende institution Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Aarhus Skov-division: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til køb af et skovareal ved Ravnsø, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af spejderhus på Ravnsøarealet, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev.

6 Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en kaserne i Tivoli-Friheden, jvf. Pantebrev. Aktiv 1797 og Beløb på kr., ydet Aarhus KFUM Håndboldklub som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af klubhus ved Observatoriestien, jvf. pantebreve. Aktiv 2106 og FDF, Aarhus 12.kreds, Åbyhøj: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning og færdiggørelse af kredsens fritidshus, jvf. ejerpantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af hytte i Skivholme, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Tilskud på kr., ydet Aarhus gymnastikforening af 1880 til idrætsanlæg på matr.nr. 27cq, 27cr, 27cu, 27cv og 27cz, Viby By, Fredens, jvf. deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætsklubben Skovbakken som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en atletikhal på lejet grund, matr.nr. 2bp, Vejlby By, Vejlby, beliggende ved Vejlby-Risskov Idrætscenter, jvf. ejerpantebrev samt håndpantsætningserklæring. Aktiv Pantebrev på kr. udstedt af Støtteforeningen Aarhus 1900 Tennis til betaling af købesum for matr.nr.8ab, Skåde By, Skåde. Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit indtil 1.juni 2022, på hvilket tidspunkt parcellen tilbageskødes Aarhus Kommune, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM's Hovedforening til inventarkøb til hytte, Koglestien/Hægvej, Skæring, jvf. Skadesløsbrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Viby- Kongsvang trop og flok samt afdelinger udgået fra samme efter 1.januar 1965, som et renteog afdragsfrit lån til udvidelse af hytten, Bjørnbaksvej5A, Viby, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ådal division, som et renteog afdragsfrit lån til genopbygning af divisionens nedbrændte hytte i Lisbjerg Skov, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM-spejderne for Møllevang og Hasle sogne som et rente- og afdragsfrit lån til køb af Viborgvej121, Hasle, Aktiv Beløb på kr., ydet Kirkelig forening for den indre mission i Danmark, Missionshuset Eben-Ezer, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelsesarbejder i ungdomslokaler i Brammersgade, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ole Rømer division, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af hytte i Thorsager, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Badmintonklub som et rente- og afdragsfrit lån til reparationsarbejder ved badmintonhallen, Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Egå Marina som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af både- og klubhus for ro- og jollesporten i Egå Marina, jvf. pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet KFUK- og KFUM-spejderne, Sabro, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en spejderhytte ved Damgården i Sabro,

7 Aktiv Beløb på kr., ydet FDF/FPF, Brabrand, som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning til hytten Mølkær i Søbyvad, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Hyttefonden for 1. Højbjerg gruppe, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af spejderhytte på Kragelunds Allé9 i Højbjerg, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Yachtklub som et rente- og afdragsfrit lån til etablering af et maste- og sejlrum, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM- og KFUK-spejderne, Mårslet, som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af lejrhytte i Edslev, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Forlev Spejdercenter som et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af spejdercenter i Forlev, Skanderborg, jvf. gældsbrev og ejerpantebreve. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Bogensholmlejren som et rente- og afdragsfrit lån til udvidelse og modernisering af lejren, Aktiv 10057og Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ekstrafundering ved klubhusbyggeri ved Ellekærskolen, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til klubhusbyggeri i Hasle Vest ved Ellekærskolen, jvf. pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Den jydske Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af klubhus på Vejlby-Risskov Idrætscenter, Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Badmintonhal som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af hallen, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet FDF/FPF, Aarhus 1.kreds, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af hytte i Jeksendalen, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætsforeningen TST79 som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af tennisanlæg ved Skjoldhøjskolen, Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Skåde Ridecenter til erhvervelse af ejendom, Aktiv Beløb på kr., ydet Sabro Rideklub som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af ridehal i Sabro, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet DDS- pelsjægerne under Aarhus Skov-division til ombygning af spejderhytte i Kolt, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Highrider til ombygning af klubhus på matr.nr. 5d, Kattrup By, Kolt, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Nordstjernen til ombygning af klubhus på matr.nr. 6oo, Vejlby By, Ellevang,

8 Aktiv Beløb på kr., ydet Fællesrådet for ungdomsarbejdet i Fredens sogn, til køb og udbygning af ferielejr i Astrup, Aktiv Beløb på kr., ydet Kajakklubben Skjold som et rente- og afdragsfrit lån til klubhusbyggeri på Fortevej i Risskov, Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Idrætsforening som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af projektomkostningerne ved ny idrætshal på Viby Idrætspark, jvf. lånedokument. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætshøjskolen i Aarhus som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af nybygning til Team Danmarks hovedcenter i håndbold, Aktiv Areal matr.nr , Marselisborg, Aarhus Jorder, overdrages Fonden Lystbådehavnen Marselisborg Havn vederlagsfrit. Dispositionsretten er - bortset fra misligholdelsestilfælde - uopsigelig fra begge parters side indtil 31. december Ejendommen kan ikke videresælges eller pantsættes uden samtykke fra Aarhus kommune, jvf. skøde, overenskomst og gældsbrev. Aktiv Beløb på kr., ydet I/S Harlev Gymnastik og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renoveringsarbejder til ejendommen, matr.nr. 10 d, Harlev By, Harlev, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Gymnastikgaarden som et rente- og afdragsfrit lån til overtagelse af hal 2, jvf. pantebrev og tilknyttet deklaration. Aktiv Fonden DGI-Huset Hvis Fonden DGI-Huset efter 30 år ikke ønsker at videreføre driften af Midtbyhallen i henhold til det oprindelig formål, skal Aarhus Kommune tilbydes at overtage bygningen vederlagsfrit. Ønsker Fonden DGI-Huset at videreføre hallen i henhold til formålet, erlægges der til Aarhus Kommune et beløb på 20 % af den til den tid gældende markedspris for bygningen. Sociale institutioner: Aktiv 812. Vederlag på kr. for areal afstået til Arveprinsesse Carolines Børneasyl, matr.nr. 1780ay, Aarhus Bygrunde, Aktiv Beløb på kr., ydet Socialpædagogisk Børnehaveseminarium som et renteog afdragsfrit lån til indretning af en sløjdsal. Aktiv 1154, 1577 og Fællesudvalget for folkekirkens søndagsskoler i Aarhus og Forstæder: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til etablering af feriekoloni ved Oddesund samt til opførelse af ny soverumsbygning, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til forbedring af de sanitære installationer på sommerlejrbygning i Oddesund, Aktiv 1528 og Areal, matr.nr. 171, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Børnehjemmet Solbakken til opførelse af hjem for kronisk syge børn, jvf. Skøder. Pantegæld på kr., som afvikles ved nedskrivning af gælden med 1/25 om året hver den 1. juni, første gang den 1. juni 1996.

9 Pantegælden forfalder til betaling på det tidspunkt, ejendommen ikke længere anvendes til et socialt eller sundhedsmæssigt formål under Aarhus Kommune samt ved ejerskifte. Pantebrevet forfalder i tilfælde af tvangsauktion. Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen "Mårslet Borgerhus" som et rente- og afdragsfrit lån, vedrørende udvidelse af daginstitutionen Banevej2, Mårslet, jvf. pantebrev og deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Beder Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af køkken, Beløbet nedskrives over 30 år fra 1. marts Aktiv Beløb på kr., ydet Institutionen Christian Sogns Menighedsbørnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af børnehaven, Beløbet nedskrives med kr. årligt fra 1. februar Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Børnehaven Trøjborg som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af børnehaven, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem som et rente og afdragsfrit lån til udbygning af institutionen, Lånet nedskrives med kr. om året fra 1. januar 1996 indtil gælden er nedskrevet til 1 mio.kr. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Vuggestuen Frederiksgården som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og modernisering af vuggestuen, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives med kr. pr. år, første gang den 1. januar 1997 indtil gælden er nedskrevet. Aktiv Beløb på kr., ydet Frk. Ellen Gades Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og udvidelse af toiletter mv. Aktiv 2434 og Den integrerede institution Nordbyvænget, Stensagervej 12, Viby J.: Rente- og afdragsfrit lån på ,00 til renovering af paptag, Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. juli Rente- og afdragsfrit lån på ,00 til udskiftning af hoveddøre, Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. august Ældreboliger o.l.: Aktiv Beløb på kr. ydet Beder-Malling Boligforening, afdeling 9 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 20 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Fløjstrupvej i Malling. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

10 Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 38 som et renteog afdragsfrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger på Kolt Østervej i Kolt, jvf. Pantebrev. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Statstjenestemændenes Boligforening, afdeling13 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 5 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Engskovbakken i Skødstrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligforeningen Fagbo, afdeling 14 a som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger i Vistoftparken 1-19 i Sabro, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 11 som et rentefrit lån til opførelse af 13 ældreboliger i Egevangen i Solbjerg, jvf. Pantebrev. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 37 som et rentefrit lån til opførelse af 4 ældreboliger i Håndværkerparken i Holme, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus og Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 7 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 15 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Majvænget som et rentefrit lån til opførelse af boliger til psykisk handikappede, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution "Lille Børglum" som et rentefrit lån til opførelse af ungdomsboliger, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

11 Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 39 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Bavnebakken i Kolt, jvf. Pantebrev Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr kr., ydet Boligselskabet Præstehaven, afdeling 9 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Havkærvænget i Tilst, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligforeningen af 1983, afdeling 13 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Hjulby Hegn , Spørring, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution "Odd Fellow Ældreboligerne Sct. Olaf" som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger Hjulbjergvej 60 A-D, 62 A-D og 64 A-G Højbjerg, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Birkebo, som et rentefrit lån til opførelse af handicapboliger Hejredalsvej 144, Brabrand, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Den selvejende institution Odd Fellow Plejehjemmet Sct. Olaf: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af mellembygning til plejehjemmet, jvf. pantebrev tinglyst den 25. april Lånet indeksreguleres ud fra nettoprisindekset pr. 1. Juli 1993, 286,4. Pr. 31. december 2000 er 100,9 og 131,3 pr. 31. december 2013, hvorfor den indeksregulerede restgæld udgør (afrundet) kr Aktiv Beløb på kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 11, som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger, Absalonsgade 32, Aarhus C, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Andre formål: Aktiv 879. Areal, matr.nr. 732cs, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt staten vederlagsfrit til opførelse af en amtmandsgård, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 741gy, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Teknisk kollegium i Aarhus vederlagsfrit til opførelse af kollegiebygninger for elever på Aarhus tekniske Skole, jvf. skøder.

12 Aktiv Areal, matr.nr. 741hi, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Otto Mønsteds Kollegium i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Arealer, matr.nr. 117tq og 117tr, Aarhus Markjorder, overladt Den selvejende kirke Møllevangskirken vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 117tp, Aarhus Markjorder, overladt Tandlægekollegiet i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Andel i I/S Midtkrafts interessentskabskapital. Aktiv Arealer, matr.nr. 727bs og 727bt, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Langenæs menighedsråd (henholdsvis Langenæskirken og Langenæs sogns sognepræsteembede) vederlagsfrit, jvf. skøder. Aktiv Beløb på kr., ydet Chef Leasing A/S som rente- og afdragsfrit lån, indtil der på generalforsamling besluttes, at der skal ske afdrag. Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital, jvf. gældsbrev. Aktiv 2407 og Beder Gartnerskole: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til byggeri på matr.nr. 4 z m.fl. Beder By, Beder, 1 z, Vilhelmsborg Hovedgaard, Mårslet og pcl. af 1 a, Vilhelmsborg hovedgaard, Mårslet. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden Aarhus kommunes samtykke, jvf. deklaration. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til anvendelse i forbindelse med køb af ejendommen, matr.nr. 23 a, Mårslet By, Mårslet, jvf. Deklaration. Aktiv Jfr. deklaration om købsret. Aarhus Kommune har køberet til erhvervelse af amtsgården matr. nr. 7 hk og 7 ht, Skåde by, Skåde sogn, såfremt staten ønsker at sælge denne. Aarhus Kommune har da ret til at erhverve ejendommen på markedsmæssige vilkår. Aktiv Marselisborgcentret: Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer på Marselisborgcentret. Aarhus Kommune ejer 32,7 %. Aktiv: Anfordringsgarantier og deponeringskonti, jf. Udlændingelovens 9: Opholdstilladelse til en samlever eller en ægtefælle efter Udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1 er betinget af, at herboende påtager sig at forsørge udlændingen. Opholdstilladelse skal medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge udlændingen, stiller økonomisk sikkerhed, til sikkerhed for eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp, efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, til udlændingen. I forbindelse med den seneste større ændring af Udlændingeloven, der trådte i kraft den 15. maj 2012, er bl.a. størrelsen på den økonomiske sikkerhed reguleret. I ansøgninger indgivet før den 15. maj 2012, var kravet til sikkerhedsbeløbet kr. Til ansøgninger indgivet efter den 15. maj 2012 er kravet kr. I 2013 reguleret til kr. Reglerne for nedsættelse er også ændret. Således kan en økonomisk sikkerhed stillet før den 15. maj 2012 efter anmodning nedsættes med 50 pct., når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk.

13 For økonomisk sikkerhed stillet efter den 15. maj 2012 kan sikkerhedsbeløbet nedsættes ved Udlændingestyrelsens prøver på A1- og A2-niveau og ved prøve i dansk. Nedsættelserne er på henholdsvis kr., kr. og kr. Beløbene satsreguleres. Garantibeløbet kan dog ikke blive mindre end kr. Sikkerhedsstillelser stillet før den 1. januar 2011 gælder for en 7-årig periode og er uopsigelige i perioden. Sikkerhedsstillelsen kan kun returneres inden udløbet af de 7 år, hvis udlændingen opgiver sin bopæl i DK eller opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. I sikkerhedsstillelser stillet i perioden 1. januar 2011 til 15. maj 2012 er garantiperioden 4 år med mulighed for forlængelse i minimum 2-3 år, såfremt der ikke gives permanent ophold. For sikkerhedsstillelser stillet efter den 15. maj 2012 er reglerne for tidsubegrænset ophold ændret, og garantiperioden er minimum 5 år med mulighed for forlængelse. Eftersom ordningen tog sin start 1. juli 2002, har Sociale Forhold og Beskæftigelse returneret de sikkerhedsstillelser, som blev stillet i de første år efter ordningens start. Returneringen af sikkerhedsstillelser har indflydelse på antallet af garantier fra 2010 og frem, og en væsentlig indflydelse fra og frem, da antallet af sikkerhedsstillelser steg fra Stramninger i Udlændingeloven i 2010 og 2011 betød et fald i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelser, helt frem til implementeringen af den nye Udlændingelov. Til gengæld er der sket en drastisk stigning i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelse fra august 2012 til august Der arbejdes fortsat på at udnytte sagsstyringssystemet KMD-sag så optimalt som muligt. Det er forbundet med tekniske vanskeligheder at datostyre garantibeløbet, så der er, ved opgørelsen af sikkerhedsstillelser, sket manuel kontrol af uddata fra KMD-sag. Her er der korrigeret for til- og fraflytninger, nedsættelser samt oprettelser og returneringer. Det kan dog ikke undgås, at der vil være en mindre usikkerhed på det samlede beløb. Antallet af økonomiske sikkerhedsstillelser er stort set uforandret fra 2012 til 2013, i 2012 var antallet 752. Beløbet er dog faldet fra 36,5 mill.kr. til 33,2 mill.kr. Tabel 1. Oversigt over anfordringsgarantier i Aarhus Kommune pr. 31. december 2013 Antal anfordringsgarantier i alt pr. 31. december 2013: 755 Saldo opgjort pr. 31. december 2013: ,50 Samtlige anfordringsgarantier forefindes i Økonomisk Drift.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere