Eventualrettighedsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventualrettighedsfortegnelse"

Transkript

1 Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet til, eksempelvis skoleformål, idrætsformål m.v.

2 Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) Kulturelle institutioner m.v.: Aktiv 808. Vederlag på kr. for areal afstået til Den selvejende institution Aarhus Teater, en del af matr.nr. 755 a, Aarhus Bygrunde, jvf. deklaration. Aktiv 809. Rente- og afdragsfrie lån ydet Aarhus Tekniske Skole vedrørende byggeri på matr.nr. 13 b, Aarhus Markjorder. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden kommunens samtykke, jvf. deklaration og pantebrev. Aktiv 813. Aarhus Naturhistoriske Museum. Kommunen har til museets opførelse skænket ,10 kr., jvf. statutter godkendt i byrådets møde den 19. november Aktiv Areal, matr.nr. 522b og 522 z, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Jydsk Teknologisk Institut vederlagsfrit til opførelse af bygninger for et selvstændigt institut, jvf. skøde og tinglyste klausuler. Beløb på kr. ydet som ekstraordinært kapitalindskud, jvf. bevilling godkendt af Aarhus byråd den 21. juni Aktiv Areal, matr.nr. 221b, Marselisborg, Aarhus Jorder, med påstående bygninger, Ole Rømer-observatoriet, overladt Aarhus Universitet vederlagsfrit til astronomisk forskning og undervisning, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 117to, Aarhus Markjorder, overladt Det Jydske Musikkonservatorium vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 1625 og Beløb på kr., ydet Det jydske Kunstakademi som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af Mejlgade 32-34, jvf. pantebreve. Aktiv Ejendommen matr.nr. 3a, Mårslet By, Mårslet, overladt Mårslet Borgerhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Ejendommen matr.nr. 8i, Solbjerg By, Tiset, og matr.nr. 10af, Astrup By, Astrup, overladt Foreningernes Fællesråd i Solbjerg vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Beløb på kr., ydet I/SGl. Harlev Gymnastik- og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv og I/S Borum Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til moderniserings- og restaureringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv og Trige Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til vedligeholdelses- og energiforanstaltninger i forsamlingshuset,

3 Aktiv Beløb på kr., ydet Valgmenigheden ved Skt. Peterskirken i Kolt sogn (Bering Valgmenighed) som et rente- og afdragsfrit lån til forbedring af Bering Forsamlingshus, Aktiv og I/S Ajstrup og omegns Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til renovering af lokaler i forsamlingshuset, Aktiv 10024, og Skæring Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til diverse istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til etablering af sanitære installationer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på ,50 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 11 f, Skæring By, Egå, Aktiv 10025, 10039, og Hårup Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på ,08kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udskiftning af vinduer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til tilbygning til forsamlingshuset, Aktiv Beløb på kr., ydet Ormslev og Omegns Borgerforening som et renteog afdragsfrit lån til delvis finansiering af genopbygning af Ormslev Forsamlingshus, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Kvindehuset som et rente- og afdragsfrit lån til betaling af depositum ved indgåelse af lejemål i Havnegade 22, Aarhus, jvf. lånedokument. Aktiv og I/S Lillering Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til restaurering af de brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til tilslutning til offentlig kloak, Aktiv og Folkedansen 1945: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til restaurering af Finnebyens Forsamlingshus, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 74 ge, Aarhus markjorder,

4 Aktiv Beløb på kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning af forsamlingshuset, Aktiv 10051, 10068, 10071, og Sammenslutningen af Aarhus og Oplands Folkedanserforeninger: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til brandsikring og istandsættelse af Poul Martin Møllers Vej 1A, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til installation af elektrisk tyverialarm i Folkedansens Hus, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udskiftning af køkkeninventar i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til udvendig facadebeklædning i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 117 ug, Aarhus Markjorder, Aktiv Beløb på kr., ydet Mejlby Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til kloakerings- og moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, Aktiv 10066, 10103, og Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a.: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til indretning af øvelokaler for rytmisk amatørmusik i Fronthuset, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning, renovation m.v., Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning, renovation m.v., Rente- og afdragsfrit lån på kr. til indfrielse af prioritetsgæld i Mejlgade53. Hovedstol indeksreguleres, Aktiv Rente- og afdragsfrie lån, ydet Specialarbejderskolen for Aarhus og Omegn til opførelse af skole i Hasselager, jvf. Deklaration. Vedr. Hasselager Allé 2 beløber lånet sig til ,05 kr. og vedr. Bjødstrupvej 20 beløber lånet sig til ,63 kr. Aktiv Rente- og afdragsfrit lån, ydet Aarhus Maskinmesterskole til køb af ejendomme samt bygning af ny værkstedsskole i Studsgade, jvf. deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Aarhus Købmandsskole som et rente- og afdragsfrit lån til ny skolebygning i Vejlby, matr.nr. 2 dr, Vejlby By, Vejlby, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Framlev Forsamlingshus som et renteog afdragsfrit lån til renovering af lokaler i forsamlingshuset, Aktiv Beløb på kr., ydet I/S Egå Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse af ejendommen matr.nr. 18 h, Egå By, Egå, Aktiv Beløb på kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renovering af køkken på ejendommen, matr.nr. 49 b, Todbjerg By, Todbjerg, jvf. Pantebrev.

5 Aktiv 10220, og m. fl. Børneteatret Filuren: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august Aktiv: og m. fl. Teaterforeningen Entré Scenen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: og m. fl. Den selvejende institution Svalegangen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: m. fl. Teater Refleksion: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli Aktiv m. fl. Gellerupscenen: Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august Beløb kr ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar Aktiv m. fl. Koreografisk Center Archauz: Beløb kr ydet Koreografisk Center Archauz som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. november Aktiv. Beløb kr ydet Granhøj Dans som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar Aktiv. Beløb kr ydet RADAR som rente- og afdragsfrit lån til teknisk udstyr, jf. Gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2013 Idrætsforeninger og ungdomskorps m.v.: Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Annexhallen som lån til opførelse af hal, Beløbet er rente- og afdragsfrit, indtil institutionens reservefond andrager kr. Herefter skal en efter bestyrelsens skøn passende del af det årlige driftsoverskud anvendes til renter af og afdrag på lånet. Indbetalt kr. som afdrag den 18.september Pantebrevet nedskrevet til kr. Aktiv 1470 og Den selvejende institution Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Aarhus Skov-division: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til køb af et skovareal ved Ravnsø, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af spejderhus på Ravnsøarealet, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev.

6 Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en kaserne i Tivoli-Friheden, jvf. Pantebrev. Aktiv 1797 og Beløb på kr., ydet Aarhus KFUM Håndboldklub som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af klubhus ved Observatoriestien, jvf. pantebreve. Aktiv 2106 og FDF, Aarhus 12.kreds, Åbyhøj: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ombygning og færdiggørelse af kredsens fritidshus, jvf. ejerpantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af hytte i Skivholme, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Tilskud på kr., ydet Aarhus gymnastikforening af 1880 til idrætsanlæg på matr.nr. 27cq, 27cr, 27cu, 27cv og 27cz, Viby By, Fredens, jvf. deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætsklubben Skovbakken som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en atletikhal på lejet grund, matr.nr. 2bp, Vejlby By, Vejlby, beliggende ved Vejlby-Risskov Idrætscenter, jvf. ejerpantebrev samt håndpantsætningserklæring. Aktiv Pantebrev på kr. udstedt af Støtteforeningen Aarhus 1900 Tennis til betaling af købesum for matr.nr.8ab, Skåde By, Skåde. Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit indtil 1.juni 2022, på hvilket tidspunkt parcellen tilbageskødes Aarhus Kommune, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM's Hovedforening til inventarkøb til hytte, Koglestien/Hægvej, Skæring, jvf. Skadesløsbrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Viby- Kongsvang trop og flok samt afdelinger udgået fra samme efter 1.januar 1965, som et renteog afdragsfrit lån til udvidelse af hytten, Bjørnbaksvej5A, Viby, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ådal division, som et renteog afdragsfrit lån til genopbygning af divisionens nedbrændte hytte i Lisbjerg Skov, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM-spejderne for Møllevang og Hasle sogne som et rente- og afdragsfrit lån til køb af Viborgvej121, Hasle, Aktiv Beløb på kr., ydet Kirkelig forening for den indre mission i Danmark, Missionshuset Eben-Ezer, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelsesarbejder i ungdomslokaler i Brammersgade, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ole Rømer division, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af hytte i Thorsager, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Badmintonklub som et rente- og afdragsfrit lån til reparationsarbejder ved badmintonhallen, Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Egå Marina som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af både- og klubhus for ro- og jollesporten i Egå Marina, jvf. pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet KFUK- og KFUM-spejderne, Sabro, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en spejderhytte ved Damgården i Sabro,

7 Aktiv Beløb på kr., ydet FDF/FPF, Brabrand, som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning til hytten Mølkær i Søbyvad, Aktiv Beløb på kr., ydet Det danske Spejderkorps, Hyttefonden for 1. Højbjerg gruppe, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af spejderhytte på Kragelunds Allé9 i Højbjerg, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Yachtklub som et rente- og afdragsfrit lån til etablering af et maste- og sejlrum, Aktiv Beløb på kr., ydet KFUM- og KFUK-spejderne, Mårslet, som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af lejrhytte i Edslev, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Forlev Spejdercenter som et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af spejdercenter i Forlev, Skanderborg, jvf. gældsbrev og ejerpantebreve. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Bogensholmlejren som et rente- og afdragsfrit lån til udvidelse og modernisering af lejren, Aktiv 10057og Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til ekstrafundering ved klubhusbyggeri ved Ellekærskolen, Rente- og afdragsfrit lån på kr. til klubhusbyggeri i Hasle Vest ved Ellekærskolen, jvf. pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Den jydske Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af klubhus på Vejlby-Risskov Idrætscenter, Aktiv Beløb på kr., ydet Aarhus Badmintonhal som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af hallen, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet FDF/FPF, Aarhus 1.kreds, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af hytte i Jeksendalen, jvf. Pantebrev. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætsforeningen TST79 som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af tennisanlæg ved Skjoldhøjskolen, Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Skåde Ridecenter til erhvervelse af ejendom, Aktiv Beløb på kr., ydet Sabro Rideklub som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af ridehal i Sabro, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet DDS- pelsjægerne under Aarhus Skov-division til ombygning af spejderhytte i Kolt, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Highrider til ombygning af klubhus på matr.nr. 5d, Kattrup By, Kolt, Aktiv Beløb på kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Nordstjernen til ombygning af klubhus på matr.nr. 6oo, Vejlby By, Ellevang,

8 Aktiv Beløb på kr., ydet Fællesrådet for ungdomsarbejdet i Fredens sogn, til køb og udbygning af ferielejr i Astrup, Aktiv Beløb på kr., ydet Kajakklubben Skjold som et rente- og afdragsfrit lån til klubhusbyggeri på Fortevej i Risskov, Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Idrætsforening som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af projektomkostningerne ved ny idrætshal på Viby Idrætspark, jvf. lånedokument. Aktiv Beløb på kr., ydet Idrætshøjskolen i Aarhus som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af nybygning til Team Danmarks hovedcenter i håndbold, Aktiv Areal matr.nr , Marselisborg, Aarhus Jorder, overdrages Fonden Lystbådehavnen Marselisborg Havn vederlagsfrit. Dispositionsretten er - bortset fra misligholdelsestilfælde - uopsigelig fra begge parters side indtil 31. december Ejendommen kan ikke videresælges eller pantsættes uden samtykke fra Aarhus kommune, jvf. skøde, overenskomst og gældsbrev. Aktiv Beløb på kr., ydet I/S Harlev Gymnastik og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renoveringsarbejder til ejendommen, matr.nr. 10 d, Harlev By, Harlev, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Gymnastikgaarden som et rente- og afdragsfrit lån til overtagelse af hal 2, jvf. pantebrev og tilknyttet deklaration. Aktiv Fonden DGI-Huset Hvis Fonden DGI-Huset efter 30 år ikke ønsker at videreføre driften af Midtbyhallen i henhold til det oprindelig formål, skal Aarhus Kommune tilbydes at overtage bygningen vederlagsfrit. Ønsker Fonden DGI-Huset at videreføre hallen i henhold til formålet, erlægges der til Aarhus Kommune et beløb på 20 % af den til den tid gældende markedspris for bygningen. Sociale institutioner: Aktiv 812. Vederlag på kr. for areal afstået til Arveprinsesse Carolines Børneasyl, matr.nr. 1780ay, Aarhus Bygrunde, Aktiv Beløb på kr., ydet Socialpædagogisk Børnehaveseminarium som et renteog afdragsfrit lån til indretning af en sløjdsal. Aktiv 1154, 1577 og Fællesudvalget for folkekirkens søndagsskoler i Aarhus og Forstæder: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til etablering af feriekoloni ved Oddesund samt til opførelse af ny soverumsbygning, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til forbedring af de sanitære installationer på sommerlejrbygning i Oddesund, Aktiv 1528 og Areal, matr.nr. 171, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Børnehjemmet Solbakken til opførelse af hjem for kronisk syge børn, jvf. Skøder. Pantegæld på kr., som afvikles ved nedskrivning af gælden med 1/25 om året hver den 1. juni, første gang den 1. juni 1996.

9 Pantegælden forfalder til betaling på det tidspunkt, ejendommen ikke længere anvendes til et socialt eller sundhedsmæssigt formål under Aarhus Kommune samt ved ejerskifte. Pantebrevet forfalder i tilfælde af tvangsauktion. Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen "Mårslet Borgerhus" som et rente- og afdragsfrit lån, vedrørende udvidelse af daginstitutionen Banevej2, Mårslet, jvf. pantebrev og deklaration. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Beder Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af køkken, Beløbet nedskrives over 30 år fra 1. marts Aktiv Beløb på kr., ydet Institutionen Christian Sogns Menighedsbørnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af børnehaven, Beløbet nedskrives med kr. årligt fra 1. februar Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Børnehaven Trøjborg som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af børnehaven, Aktiv Beløb på kr., ydet Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem som et rente og afdragsfrit lån til udbygning af institutionen, Lånet nedskrives med kr. om året fra 1. januar 1996 indtil gælden er nedskrevet til 1 mio.kr. Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Vuggestuen Frederiksgården som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og modernisering af vuggestuen, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives med kr. pr. år, første gang den 1. januar 1997 indtil gælden er nedskrevet. Aktiv Beløb på kr., ydet Frk. Ellen Gades Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og udvidelse af toiletter mv. Aktiv 2434 og Den integrerede institution Nordbyvænget, Stensagervej 12, Viby J.: Rente- og afdragsfrit lån på ,00 til renovering af paptag, Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. juli Rente- og afdragsfrit lån på ,00 til udskiftning af hoveddøre, Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. august Ældreboliger o.l.: Aktiv Beløb på kr. ydet Beder-Malling Boligforening, afdeling 9 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 20 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Fløjstrupvej i Malling. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

10 Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 38 som et renteog afdragsfrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger på Kolt Østervej i Kolt, jvf. Pantebrev. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Statstjenestemændenes Boligforening, afdeling13 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 5 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Engskovbakken i Skødstrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligforeningen Fagbo, afdeling 14 a som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger i Vistoftparken 1-19 i Sabro, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 11 som et rentefrit lån til opførelse af 13 ældreboliger i Egevangen i Solbjerg, jvf. Pantebrev. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 37 som et rentefrit lån til opførelse af 4 ældreboliger i Håndværkerparken i Holme, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus og Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 7 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 15 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Majvænget som et rentefrit lån til opførelse af boliger til psykisk handikappede, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution "Lille Børglum" som et rentefrit lån til opførelse af ungdomsboliger, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

11 Aktiv Beløb på kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 39 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Bavnebakken i Kolt, jvf. Pantebrev Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr kr., ydet Boligselskabet Præstehaven, afdeling 9 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Havkærvænget i Tilst, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Boligforeningen af 1983, afdeling 13 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Hjulby Hegn , Spørring, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution "Odd Fellow Ældreboligerne Sct. Olaf" som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger Hjulbjergvej 60 A-D, 62 A-D og 64 A-G Højbjerg, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Beløb på kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Birkebo, som et rentefrit lån til opførelse af handicapboliger Hejredalsvej 144, Brabrand, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Aktiv Den selvejende institution Odd Fellow Plejehjemmet Sct. Olaf: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til opførelse af mellembygning til plejehjemmet, jvf. pantebrev tinglyst den 25. april Lånet indeksreguleres ud fra nettoprisindekset pr. 1. Juli 1993, 286,4. Pr. 31. december 2000 er 100,9 og 131,3 pr. 31. december 2013, hvorfor den indeksregulerede restgæld udgør (afrundet) kr Aktiv Beløb på kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 11, som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger, Absalonsgade 32, Aarhus C, Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år Andre formål: Aktiv 879. Areal, matr.nr. 732cs, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt staten vederlagsfrit til opførelse af en amtmandsgård, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 741gy, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Teknisk kollegium i Aarhus vederlagsfrit til opførelse af kollegiebygninger for elever på Aarhus tekniske Skole, jvf. skøder.

12 Aktiv Areal, matr.nr. 741hi, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Otto Mønsteds Kollegium i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Arealer, matr.nr. 117tq og 117tr, Aarhus Markjorder, overladt Den selvejende kirke Møllevangskirken vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Areal, matr.nr. 117tp, Aarhus Markjorder, overladt Tandlægekollegiet i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv Andel i I/S Midtkrafts interessentskabskapital. Aktiv Arealer, matr.nr. 727bs og 727bt, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Langenæs menighedsråd (henholdsvis Langenæskirken og Langenæs sogns sognepræsteembede) vederlagsfrit, jvf. skøder. Aktiv Beløb på kr., ydet Chef Leasing A/S som rente- og afdragsfrit lån, indtil der på generalforsamling besluttes, at der skal ske afdrag. Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital, jvf. gældsbrev. Aktiv 2407 og Beder Gartnerskole: Rente- og afdragsfrit lån på kr. til byggeri på matr.nr. 4 z m.fl. Beder By, Beder, 1 z, Vilhelmsborg Hovedgaard, Mårslet og pcl. af 1 a, Vilhelmsborg hovedgaard, Mårslet. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden Aarhus kommunes samtykke, jvf. deklaration. Rente- og afdragsfrit lån på kr. til anvendelse i forbindelse med køb af ejendommen, matr.nr. 23 a, Mårslet By, Mårslet, jvf. Deklaration. Aktiv Jfr. deklaration om købsret. Aarhus Kommune har køberet til erhvervelse af amtsgården matr. nr. 7 hk og 7 ht, Skåde by, Skåde sogn, såfremt staten ønsker at sælge denne. Aarhus Kommune har da ret til at erhverve ejendommen på markedsmæssige vilkår. Aktiv Marselisborgcentret: Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer på Marselisborgcentret. Aarhus Kommune ejer 32,7 %. Aktiv: Anfordringsgarantier og deponeringskonti, jf. Udlændingelovens 9: Opholdstilladelse til en samlever eller en ægtefælle efter Udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1 er betinget af, at herboende påtager sig at forsørge udlændingen. Opholdstilladelse skal medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge udlændingen, stiller økonomisk sikkerhed, til sikkerhed for eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp, efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, til udlændingen. I forbindelse med den seneste større ændring af Udlændingeloven, der trådte i kraft den 15. maj 2012, er bl.a. størrelsen på den økonomiske sikkerhed reguleret. I ansøgninger indgivet før den 15. maj 2012, var kravet til sikkerhedsbeløbet kr. Til ansøgninger indgivet efter den 15. maj 2012 er kravet kr. I 2013 reguleret til kr. Reglerne for nedsættelse er også ændret. Således kan en økonomisk sikkerhed stillet før den 15. maj 2012 efter anmodning nedsættes med 50 pct., når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk.

13 For økonomisk sikkerhed stillet efter den 15. maj 2012 kan sikkerhedsbeløbet nedsættes ved Udlændingestyrelsens prøver på A1- og A2-niveau og ved prøve i dansk. Nedsættelserne er på henholdsvis kr., kr. og kr. Beløbene satsreguleres. Garantibeløbet kan dog ikke blive mindre end kr. Sikkerhedsstillelser stillet før den 1. januar 2011 gælder for en 7-årig periode og er uopsigelige i perioden. Sikkerhedsstillelsen kan kun returneres inden udløbet af de 7 år, hvis udlændingen opgiver sin bopæl i DK eller opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. I sikkerhedsstillelser stillet i perioden 1. januar 2011 til 15. maj 2012 er garantiperioden 4 år med mulighed for forlængelse i minimum 2-3 år, såfremt der ikke gives permanent ophold. For sikkerhedsstillelser stillet efter den 15. maj 2012 er reglerne for tidsubegrænset ophold ændret, og garantiperioden er minimum 5 år med mulighed for forlængelse. Eftersom ordningen tog sin start 1. juli 2002, har Sociale Forhold og Beskæftigelse returneret de sikkerhedsstillelser, som blev stillet i de første år efter ordningens start. Returneringen af sikkerhedsstillelser har indflydelse på antallet af garantier fra 2010 og frem, og en væsentlig indflydelse fra og frem, da antallet af sikkerhedsstillelser steg fra Stramninger i Udlændingeloven i 2010 og 2011 betød et fald i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelser, helt frem til implementeringen af den nye Udlændingelov. Til gengæld er der sket en drastisk stigning i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelse fra august 2012 til august Der arbejdes fortsat på at udnytte sagsstyringssystemet KMD-sag så optimalt som muligt. Det er forbundet med tekniske vanskeligheder at datostyre garantibeløbet, så der er, ved opgørelsen af sikkerhedsstillelser, sket manuel kontrol af uddata fra KMD-sag. Her er der korrigeret for til- og fraflytninger, nedsættelser samt oprettelser og returneringer. Det kan dog ikke undgås, at der vil være en mindre usikkerhed på det samlede beløb. Antallet af økonomiske sikkerhedsstillelser er stort set uforandret fra 2012 til 2013, i 2012 var antallet 752. Beløbet er dog faldet fra 36,5 mill.kr. til 33,2 mill.kr. Tabel 1. Oversigt over anfordringsgarantier i Aarhus Kommune pr. 31. december 2013 Antal anfordringsgarantier i alt pr. 31. december 2013: 755 Saldo opgjort pr. 31. december 2013: ,50 Samtlige anfordringsgarantier forefindes i Økonomisk Drift.

Eventualrettighedsfortegnelse

Eventualrettighedsfortegnelse Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet

Læs mere

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret)

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) - 125 - Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) Kulturelle institutioner m.v.: Aktiv 808. Vederlag på 75.000 kr. for areal afstået til Den

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Eventualrettighedsfortegnelse

Eventualrettighedsfortegnelse Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Lånets oprindelige Lånets Garantiens størrelse (Tinglyst restgæld størrelse Låntager: Långiver: hovedstol): pr. 31/12-11: pr.

Lånets oprindelige Lånets Garantiens størrelse (Tinglyst restgæld størrelse Låntager: Långiver: hovedstol): pr. 31/12-11: pr. Side 66 Lånets oprindelige Lånets Garantiens størrelse (Tinglyst restgæld størrelse Låntager: Långiver: hovedstol): pr. 31/12-11: pr. 31/12-11: Almindelige kautions- og garantiforpligtelser: Hovedstadsregionens

Læs mere

150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 DatoInterval: 01.09.2007-01.05.2008

150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 DatoInterval: 01.09.2007-01.05.2008 150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 Lør. 08.09.07 494871 11:20 Pige Elite 1. runde, Pulje 657 Hornslet IF - CIF, Århus HEI-hallen 16-15 494867 14:40 Pige Elite 1. runde, Pulje 657 CIF,

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr. 13.06.05.S29/JTK/05/00294 Ref.: Tlf.nr. KL/jn 8940 4498 Grundsalget i 2004. Salgspriser

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Navn Saldo pr. Sikkerhed i 31.12.08

Navn Saldo pr. Sikkerhed i 31.12.08 391 Atletikklubben Holstebro 3.000,00 Gældsbrev Atletikklubben Holstebro 57.557,00 Gældsbrev Borbjerg Gymnastik- og idrætsfore. 122.666,00 Gældsbrev Borbjerg Gymnastik- og idrætsfore. 75.000,00 Gældsbrev

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015

Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015 Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015 Siden sidst Siden præsentationen af den overordnede boligplan for udvalget d. 11. maj 2015 er der sket følgende: 22. maj: Fremlæggelse af boligplanen for områdedirektionerne.

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Pendlingen,

Pendlingen, Pendlingen, 1997-2006 Århus Kommune, juni 2007 Pendlingen til og fra Århus Kommune, 1997 til 2006 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret Indhold Indhold... 3 Resumé... 4

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

2. Indirekte. 2.1 Kalkuleret husleje af ejendom. 1.2 Udgift afholdt af 1.3 I alt

2. Indirekte. 2.1 Kalkuleret husleje af ejendom. 1.2 Udgift afholdt af 1.3 I alt Kultur og Borgerservice Center for Økonomi og Personale 02092008 Bilag A Støtte Oversigt 1. Direkte tilskud 2. Indirekte tilskud Bygnings id Budget 2009 1.1 Støtte til institutionen 1.2 Udgift afholdt

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Grøn prioriteringsplan April

Grøn prioriteringsplan April Grøn prioriteringsplan 2 0 0 4 April 2 INDHOLD Forord... s. 5 1. Mål som ramme for prioritering af projekter... s. 7 2. Prioriterede projekter... s. 8 Oversigt over prioriterede projekter i 2004... s.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Undertegnede tilbyder herved at købe den Odder Kommune tilhørende ubebyggede matr. nr. Odder by, Odder, beliggende nord for Vestermarken i Odder.

Undertegnede tilbyder herved at købe den Odder Kommune tilhørende ubebyggede matr. nr. Odder by, Odder, beliggende nord for Vestermarken i Odder. Undertegnede tilbyder herved at købe den Odder Kommune tilhørende ubebyggede matr. nr. Odder by, Odder, beliggende nord for Vestermarken i Odder. m2 store parcel, Tilbuddet er i øvrigt afgivet på følgende

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

O v e r e n s k o m s t

O v e r e n s k o m s t Gladsaxe kommune har med henblik på at give Bagsværd områdets ungdom ideelle og tilstrækkelige muligheder for at udøve idræt erhvervet et areal på ca. 12 ha land mellem Ringvej B 4 og Skovdiget i Bagsværd.

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Notat Den 25. februar 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Århus Kommune Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Konklusion Interessenthøringen giver ikke anledning til at ændre på forslag

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 148 af 29/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Viby IF Århus KFUM/Hasle

Viby IF Århus KFUM/Hasle JHF Jydsk Håndbold Forbund Puljer turnering 2010-11 før ombrydning Serie 1 Herrer, Pulje 1 Serie 1 Herrer, Pulje 2 Serie 2 Herrer, Pulje 1 AGF, Århus 3 AGF, Århus 4 AIA-Tranbjerg 2 Harlev IK ASB Sport

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Lejeprospekt vedrørende kontorlokalerne Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Samlet areal inkl. andel af fællesarealer: 1.022 m 2 Årlig leje, år 1 ekskl.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Strandboulevarden 89, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte:

Strandboulevarden 89, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 334 m² butik med 189 m² kælder Information Stort butikslokale med gode store vinduer ud til Strandboulevarden, som giver lejemålet et godt udsyn og indkig. Ejendommen er beliggende på indre Østerbro, ikke

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere