Patienter, der får foretaget laparoskopisk. kolecystektomi. EPS. Smerte og sanseindtryk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter, der får foretaget laparoskopisk. kolecystektomi. EPS. Smerte og sanseindtryk 01.08.2010"

Transkript

1 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får fortaget laparoskopisk kolecystektomi. EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Smerte og sanseindtryk Patienter, der får foretaget laparoskopisk Den kliniske vejledning for smerte og sanseindtryk er en del af det accelererede operationsforløb til patienter der skal have foretaget elektiv kolonresektion uden stomi (Kehlet 2008). Enhed for Perioperativ Sygepleje er ansvarlig for opdatering af den kliniske vejledning og litteraturlister med 2 års interval i samarbejde med styregruppen og udpegede eksperter inden for specialet. Næste opdatering skal finde sted senest Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Målgruppe Baggrund Læger og plejepersonale der plejer og behandler den laparoskopisk kolecystektomerede patient i den perioperative periode. Enhver operation giver anledning til ubehag eller smerter. Målet er en effektiv smertebehandling, der øger velværet og muligør tidlig og intensiveret mobilisering af patienterne postoperativt. Når smerter mindskes, nedsættes stress-responset. Smerter er en komplikation efter LC. De er størst cirka 6 timer postoperativt og aftager i styrke over de følgende to døgn, men 10-15% har smerteklager i betydelig grad igennem hele den første uge. Ved laparoskopisk galdekirurgi er incisionssmerter dominerende over organsmerter, der igen er dominerende over skuldersmerter (Bisgaard , 2006). En god kombineret (multimodal) smertebehandling giver mulighed for reduceret brug af opioider, hvorved den postoperative kvalme og varigheden af den paralytiske ileus nedsættes (White ,Kehlet ). Følgende spørgsmål søges besvaret: Muliggør multimodal smertebehandling tidlig mobilisering og ambulant behandling? Ja, adskillige studier viser, at med en effektiv multimodal smertebehandling, kan patienterne mobiliseret et par timer postoperativt (Jakobsen 2005, Jensen 2007). Multimodal smertebehandling og et standardiseret regime også postoperativt anbefales, for at sikre hurtigere genoptagelse af arbejde og normale aktiviteter. Glucocorticoider har vist sig at kunne reducere det kirurgiske stressrespons og derved forbedre det postoperative forløb efter mindre 1

2 kirurgi (Holte 2002). En randomiseret undersøgelse har vist, at 8 mg intravenøs dexamethason givet 90 minutter præoperativt førte til mindre træthed, mindre kvalme og opkastning og signifikant færre smerter den første postoperative uge sammenlignet med kontrolgruppen. Der sås ingen forksel på skuldersmerter (Bisgaard 2003). Flere nye studier anbefaler ligeledes brugen af dexamethason (Sánchez-Rodriguez 2010, Karanicolas 2008, Sistla 2009, Fujii 2010). Der er evidens for signifikant analgetisk effekt ved rutinemæssig anvendelse af incisional lokalbedøvelse (bupivacain eller andre længerevarende lokalbedøvelsesmidler). Varigheden af den analgetiske effekt skønnes at være 2-4 timer efter operationen. Både Infiltration af lokalbedøvelse i portincisionen (Bisgaard 1999, 2000, 2006, Kehlet ) og intraperitonealt (Dahl 2009, Kahokehr 2010) har en gavnlig smertestillende effekt Fra andre operationer og fra otte randomiserede undersøgelser efter LC ses, at rutinemæssig behandling med NSAID s (eller COX 2 -hæmmere) og paracetamol har en opioidbesparende effekt på 20-30%. Derfor anbefales en smertebehandling med NSAIDs eller COX 2 -hæmmere i kombination med præoperativ Gabapentin (Ho 2007) og paracetamol (Romsing 2002), som en del af standardbehandlingen til patienter efter LC. For at opnå tilstrækkelig analgetisk effekt, når patienten vågner efter operationen, bør behandlingen påbegyndes allerede kort før eller under operationen og fortsætte de næste 3-4 dage (Bisgaard 2006, Kehlet 2005, Sygeplejersken har en central rolle i forbindelse med smertepalliation af patienten, som skal foregå i et tæt samarbejde med kirurger og anæstesiologer/akut smerteenhed. Der skal informeres om, at smerter kan opstå i varienrende grad de første 3-4 dage, og at de derefter vil aftage i styrke og stort set være forsvundet efter en uge (Klarskov 2003). Adskillige studier har vist, at en grundig præoperativ forberedelse og information af patienten har en positiv indvirkning på det postoperative angstniveau og smerteoplevelsen (Huges 2002, Munafo 2001). Vurdering af smerteintensiteten bør foretages med en visuel analogskala fra 0 10 eller en verbal skala, f.eks ingen, let moderate eller svære smerter (Williamson 2005, Skiveren 2001). En forudsætning for at patienterne kan anvende disse skalaer postoperativt, er en præoperativ instruktion. Efter udskrivelsen anvises patienten smertestillende behandling. Ved tiltagende smerter skal patienten henvende sig til afdelingen/hospitalet. Det er naturligt at være nervøs forud for en operation, men beroligende præmedicin anbefales ikke rutinemæssigt, da det hæmmer kommunikation med patienten og tidlig mobilisering (Smith 2005). Formål Formålet er at opnå effektiv smertebehandling med færrest muligt bivirkninger med henblik på at muliggøre tidlig mobilisering og ernæring. 2

3 Metode Anbefalinger Præoperativt Beskrevet under Accelererede operationsforløb Cox-2 hæmmer / NSAID Gabapentin Dexamethason Paracetamol Infiltration i såret af lokal anæstesi Referencer: (Bisgaard 2005, Kehlet 2005, Anbefalinger Peroperativt Ved afslutning af operationen: I.V NSAID Korttidsvirkende opioid Cox-2 hæmmer Infiltration af lokal anæstesi intraperitonealt og i såret Referencer: (Bisgaard 2005, Kehlet 2005, Anbefalinger Postoperativt NSAID / Cox-2 hæmmer Paracetamol P.N Morfin Referencer: (Bisgaard 2005, Kehlet 2005, 3

4 Monitorering Indikatorer Behandler relaterede Multimodal smertebehandling Vurdering af smerter med VAS / VRS Patient relaterede Patienten oplever et acceptabel smerteniveau mhp at kunne udskrives på operationsdagen Reference Bisgaard T, Klarskov B, Bjerregaard Kristiansen V, Callesen T, Schulze S, Kehlet H, Rosenberg J (1999). Multi-regional local anesthetic infiltration during laparoscopic cholecystectomy in patients receiving prophylactic multi-modal analgesia: A randomized, bouble-blinded, placebo controlled study. Anesth Analg;89: Bisgaard T, Klarskov B, Trap R, kehlet H, Rosenberg J (2000). Pain after microlaparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc;14: Bisgaard 1 T, Kehlet H, Rosenberg J (2001). Pain and convalescence after laparoscopic cholecystectomy. Eur J Surg;167: Bisgaard 2 T, Klarskov B, Rosenberg J, Kehlet H (2001). Characteristics and prediction of early pain after laparoscopic cholecystectomy. Pain;90: Bisgaard T, Klarskov B, Kehlet H, Rosenberg J (2003). Preoperative dexamethasone improves surgical outcome after laparoskopic cholesystectomy: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Ann Surg;238: Bisgaard T (2006). Analgesic treatment after laparoscopic cholecystectomy. Anesthesiology;104: Dahl JB, Moiniche S (2009). Releif of postoperative pain by local anaesthetic infiltration: efficacy for major abdominal and orthopedic surgery. Pain;143:7-11. Fujii Y, Itakura M (2010). Reduction of postoperative nausea, vomiting and analgesic requirement with Dexamethasone for patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc;24: Ho KY, Gan TJ, Habib AS (2006). Gabapentin and postoperative pain a systematic review of randomized controlled trials. Pain;126: Holte K, Kehlet H (2002). Perioperative single-dose glucocorticoid administration: pathophysiologic effects and clinical implications. J Am Coll Surg;195: Huges S (2002). The effects of given patients pre-operative information. Nurs Stand;16(28):33-37 Jakobsen HL, Gögenur I, Jacobsen B, Vilman P, Rosenberg J (2005). Laparoskopisk kolecystektomi i dagkirurgisk regi. Ugeskr Læger;167/24:

5 Jensen K, Kehlet H, Lund CM (2007). Post-operative recovery profile after laparoscopic cholecystectomy: a prospective, observational study of a multimodal anaesthetic regime. Acta Anaesthesiol Scand; Jørgensen H, Wetterslev J, Mønniche S, Dahl JB (2004). Epidural local anaesthetics versus opioid- based analgesic regiments on postoperative gastrointestinal paralysis, PONV and pain after abdominal surgery (cochrane review) in the Cochrane library: issue 3. Kaba A, Laurent SR, Detroz BJ (2007). Intravenous lidocaine infusion facilitates acute rehabilitation after laparoscopic colectomy. Anesthesiology; 106: Kahokehr A, Sammour T, Soop M, Hill AG (2010). Intraperitoneal use of lokal anesthetic in laparoscopic cholecystectomy: Systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. J Hepatobiliary Sci; Karanicolas PJ, Smith SE, Kanbur B, Davies E, Guyatt G (2008). The impact of prophylactic Dexamethasone on nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Ann Surg;248: Kehlet H, Dahl JB (2003). Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative recovery. Lancet:362; Kehlet H, Gray AW, Bonnet F, Camu F, Fischer HBJ, McCloy RF, Neugebauer EAM, Puig MM, Rawal N, Simanski CJP (2005). A Procedure- Specific systematic review and consensus recommendations for postoperative analgesia following laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc;19: Kehlet H 2 (2005). Postoperative opioid sparing to hasten recovery. Anesthesiology;102: Kehlet 1 H, Liu SS (2007). Continuous local anesthetic wound infusion to improve postoperative outcome: back to the periphery? Anesthesiology; 107: Kehlet H, Wilmore D (2008). Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg;248: Liu SS, Richman JM, Thirlby RC (2006). Efficacy of continuous wound catheters delivering local anesthetic for postoperative analgesia: a quantitative and qualitative systematic review of randomized controlled trials. J Am Coll Surg;203: Marx C, Rasmussen T, Jakobsen DH (2006). The effect of accelerated rehabilitation on the recovery after surgery for ovarian malignancy. Acta Obstet Gynecol Scand ;85: Munafo MR, Stevenson J (2001). Anxiety and surgical recovery. Reinterpreting the literature. J Psychosom Res;51(4): Rodgers A, Walker N, Schug S, Mckee A, Kehlet H, Zundert A, Sage D, 5

6 Futter M Saville G, Clark T, MacMahon S. (2000) Reduction af postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal anaesthesia: results from overview of randomised trails. BMJ;321:1-12. Romsing J, Moiniche S, Dahl JB (2002). Rectal and parenteral paracetamol, and paracetamol in combination with NSAID s, for postoperative analgesia. Br J Anaesth :88(2): Sánchez-rodriguez PE, Fuentes-Orozco C, González-Ojeda A (2010). Effect of dexamethasone on postoperative symptoms in patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy: randomized clinical trial. World J Surg;34: Sistla S, Rajesh R, Sadasivan J, Kundra P (2009). Does single-dose preoperative Dexamethasone minimize stress response and improve recovery after laparoscopic cholecystectomy? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech;19: Skiveren J. (2001) Vurdering af smertens intensitet hos den smertepåvirkede patient. Sygeplejersken;19: Smith AF, Pittaway AJ (2005). Premedication for anxiety in adult day surgery. The Cochrane Library, Issue 4. White PF (2005). The changing role of non-opioid analgesic techniques in the management of postoperative pain. Anesth Analg;101:S5-S22 White PF, Kehlet H, Neal JM (2007). The role of the anesthesiologist in fast-track surgery: from multimodal analgesia to perioperative medical care. Anesth Analg; 104: Williamson A, Hoggart B. (2005) Issues in clinical nursing Pain: a review of three commonly used pain rating scales. J Clin Nurs;14:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får fortaget herniekirurgi. EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Smerte og anæstesi 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Patienter der opereres for brystkræft. Smerte og sanseindtryk 01.10.2009

Patienter der opereres for brystkræft. Smerte og sanseindtryk 01.10.2009 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter der opereres for brystkræft EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Smerte og sanseindtryk 01.10.2009 Patienter der opereres for brystkræft.

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010

Patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystectomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010 Patienter,

Læs mere

Ernæring, kvalme og væskebehandling 01.08.2010. Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk

Ernæring, kvalme og væskebehandling 01.08.2010. Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Ernæring, kvalme og væskebehandling 01.08.2010

Læs mere

Klinisk vejledning til patienter der får foretaget lobektomi. EPS

Klinisk vejledning til patienter der får foretaget lobektomi. EPS Titel Klinisk vejledning til patienter der får foretaget lobektomi. EPS Patientkategori Arbejdsgruppe: Udarbejdelse og tilgængelighed Smerter og sanseindtryk 01.01.2009 Patienter der indstilles til operation

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet og rekonvalescens. 01.03.2012 Patienter,

Læs mere

Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Viden og udvikling

Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Viden og udvikling Titel Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2012 Patienter, der får

Læs mere

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Pleje og behandling af patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi

Pleje og behandling af patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi Pleje og behandling af patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010 Pleje og behandling til patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi

Læs mere

Patienter, der får foretaget pancreatectomi. Aktivitet og rekonvalescens

Patienter, der får foretaget pancreatectomi. Aktivitet og rekonvalescens Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget pancreatectomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet og rekonvalescens. 01.02.2011 Patienter, der får

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Enhed for Perioperativ Sygepleje

Enhed for Perioperativ Sygepleje Enhed for Perioperativ Sygepleje Sygepleje ved accelererede operationsforløb Øre-næse-hals symposium 2005 Vejle Enhed for Perioperativ Sygepleje Accelererede operationsforløb organisatorisk/økonomisk perspektiv

Læs mere

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Indhold Indledning Resume og vurdering Konklusion Oplæg til smertebehandling Dataopgørelse Indledning En sufficient døgndækkende

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

Fast track pelvic surgery evidence from Denmark. Charlotte Møller Hot Topics in Helsinki Oct. 2007

Fast track pelvic surgery evidence from Denmark. Charlotte Møller Hot Topics in Helsinki Oct. 2007 Fast track pelvic surgery evidence from Denmark Charlotte Møller Hot Topics in Helsinki Oct. 2007 Why? Best treatment surgery anaesthesia pain treatment reducing drains and catheters ensuring mobilisation

Læs mere

Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje

Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje Dorthe Hjort Jakobsen, klinisk oversygeplejerske Rigshospitalet Accelereret operationsforløb Hvad er et accelereret operationsforløb

Læs mere

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) September 2011 December 2011 Indhold: Indledning Resumé og konklusion Den nye smerteplan

Læs mere

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: kvalme,

Læs mere

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Oslo Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Dagkirurgisk Afsnit, Skejby Fast sygeplejepersonale Fast anæstesipersonale Fast anæstesilægestab Lokal ledelse Booking i afsnittet Stuefordeling efter

Læs mere

Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter

Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter Indhold: Indledning Vurdering og resumé af problemstillinger fra rapport Resultater fra gennemgang af patientforløb Indledning: En sufficient døgndækkende

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere

EPS. Introduktion til kliniske vejledninger for sygepleje ved accelererede operationsforløb. Figur 1. Hovedområderne i accelererede operationsforløb

EPS. Introduktion til kliniske vejledninger for sygepleje ved accelererede operationsforløb. Figur 1. Hovedområderne i accelererede operationsforløb Introduktion til kliniske vejledninger for sygepleje ved accelererede operationsforløb af Kirsten Rud, Dorthe Hjort Jakobsen og Ingrid Egerod EPS Dato 01.01.2009 Enhed for Perioperativ Sygepleje har i

Læs mere

Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Ernæring og væskebehandling 01.03.2012

Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Ernæring og væskebehandling 01.03.2012 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Ernæring og væskebehandling 01.03.2012 Patienter,

Læs mere

Rapport efter indførelse af ny smerte- og kvalme behandlingsplan til Cystektomi

Rapport efter indførelse af ny smerte- og kvalme behandlingsplan til Cystektomi Rapport efter indførelse af ny smerte- og kvalme behandlingsplan til Cystektomi Feb April 2012 Indhold: Indledning s. 1 Vurdering og resumé af resultater efter ny plan s. 2 Den nye smerte og kvalmeplan

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter med hoftebrud EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet, ADL- funktion og træning 01.01.2009 Patienter der indstilles til operation

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk Titel Procedurespecifik klinisk vejledning i forbindelse med radikal prostatektomi. EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Seksualitet 01.09.2011 Patienter der indstilles til operation: radikal

Læs mere

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Juni 2010 - februar 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte-

Læs mere

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013 Rapport Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 213 Indhold: Indledning Vurdering og resumé af før/efter rapport Resultater fra gennemgang af patientforløb

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Tværsnitsundersøgelse Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Formål POTA: Er der en smerterelateret årsag til patientens ophold på POTA? Beskrivelse og analyse af peri-operative smerte- og bivirkningsbehandling

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje

Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje Fast track / accelereret operationsforløb et eksempel på evidensbaseret sygepleje Dorthe Hjort Jakobsen, klinisk oversygeplejerske Rigshospitalet, Danmark. 1997 Medicinske komplikationer: 20 % Udskrivelse

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: www.periopsygepleje.dk Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter der ben amputeres EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Psykosocialt 01.06.2009 Patienter der indstilles til operation: trans-tibial

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Evidenstabel inkluderede studier. Forfat ter År Studietype / -kvalitet Befolknings type Intervention Resultater (outcome) Kommentarer Lee & Fan 2011 Metaanalyse 4858 postoperative patienter, inkl.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

Pleje og behandling for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi

Pleje og behandling for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi Pleje og behandling for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi Enhed for Perioperativ Sygepleje 2012 Pleje og behandling til patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. I udarbejdelsen

Læs mere

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Feb April 2011 Indhold: Indledning s. 1 Vurdering og resumé af forløb og resultater efter ny plan

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Leverresektion med mindre påvirkning af hverdagslivet. Lise Munk Plum Klinisk sygespecialist Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik Rigshospitalet

Leverresektion med mindre påvirkning af hverdagslivet. Lise Munk Plum Klinisk sygespecialist Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik Rigshospitalet Leverresektion med mindre påvirkning af hverdagslivet Lise Munk Plum Klinisk sygespecialist Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik Rigshospitalet Introduktion til fast-track kirurgi Operationsforløb ved leverkirurgi

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:... Fejl!

Læs mere

Pleje og behandling til patienter, der får foretaget hysterektomi

Pleje og behandling til patienter, der får foretaget hysterektomi Pleje og behandling til patienter, der får foretaget hysterektomi Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010 Pleje og behandling til patienter, der får foretaget hysterektomi I udarbejdelsen af den kliniske

Læs mere

Projektprotokol: Smertebehandling til karkirurgiske patienter

Projektprotokol: Smertebehandling til karkirurgiske patienter Projektprotokol: Smertebehandling til karkirurgiske patienter Marts 2015 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Baggrund og oplæg til smerteprotokol... 4 Data fra patientforløb...

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

Voksne patienter med brandsår optimering af smertebehandling fra Traumecentret til ambulatorium

Voksne patienter med brandsår optimering af smertebehandling fra Traumecentret til ambulatorium Voksne patienter med brandsår optimering af smertebehandling fra Traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny behandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:...

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Accelereret operationsforløb. Sygepleje til patienter, der elektivt opereres for aortaaneurisme

Accelereret operationsforløb. Sygepleje til patienter, der elektivt opereres for aortaaneurisme Accelereret operationsforløb Sygepleje til patienter, der elektivt opereres for aortaaneurisme Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010 Pleje og behandling til patienter, der får foretaget elektiv operation

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Konsensusdokument Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Kristensen MT 1, Beyer N 2, Foss NB 3, Holm B 1, Kehlet H 4, Isaksson H 1, Testrup SP

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Clonidin kan reducere opioidforbrug ved postoperative smerter

Clonidin kan reducere opioidforbrug ved postoperative smerter Clonidin kan reducere opioidforbrug ved postoperative smerter Marlene Ersgaard Jellinge & Rasmus Hjelmar Petersen STATUSARTIKEL Anæstesiologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ugeskr Læger 2015;177:V05150415

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Søvn og delirium om sygeplejerskers redskaber i relation til at forebygge og identificere delirøse patienter

Søvn og delirium om sygeplejerskers redskaber i relation til at forebygge og identificere delirøse patienter Søvn og delirium om sygeplejerskers redskaber i relation til at forebygge og identificere delirøse patienter 1 Baggrund Denne projektbeskrivelse er udarbejdet med baggrund i VIDOKS s nationale projektbeskrivelse

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

FORBEREDELSE TIL OPERATION

FORBEREDELSE TIL OPERATION FORBEREDELSE TIL OPERATION Hvis du planlægger at få en operation, er der nogle grundlæggende ting, du skal vide. Hver slags operation ligesom hver patient - adskiller sig fra hinanden. Forskellighederne

Læs mere

DASAIM S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit

DASAIM S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit DASAIM S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit Revideret af anæstesiudvalget marts 6. Godkendt af DASAIMs bestyrelse januar 6, næste revision januar 9. Introduktion:

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Jeppe Schroll. PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center

Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Jeppe Schroll. PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Tværfagligt Obstetrisk Forum. Lørdag d. 3. november 2012 Jeppe Schroll PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center Program Cochrane-samarbejdet

Læs mere

Hensigtsmæssig ordination af svage analgetika

Hensigtsmæssig ordination af svage analgetika Farmakologi Hensigtsmæssig ordination af svage analgetika Af Lene Ørskov Reuther og Jens Peter Kampmann Biografi Lene Ørskov Reuther er overlæge ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 6: Resume Titel: Nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi Forfattergruppe Anæstesiologisk Afdeling Z, Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospitaler står for opdatering og revidering

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan En foreløbig version af projektbeskrivelsen er diskuteret med forsker Anette Ekmann

Læs mere

Dansk Herniedatabase. Årsrapport 2004

Dansk Herniedatabase. Årsrapport 2004 Dansk Herniedatabase Årsrapport 2004 Indhold: Baggrund og mål for databasen 3 Organisation. 4 Generelle resultater. 6 Operativ teknik... 6 Valg af anæstesiteknik.. 7 Ambulant vs. elektiv operation. 8 Reoperationsrater..

Læs mere

FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER RN, P H D

FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER RN, P H D FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER METTE TRADS RN, P H D 1 Baggrund 9000 patienter med hoftenær fraktur pr. år(www.dst.dk) Iindlæggelsestid: 8.5 til 4.0

Læs mere

Pleje og behandling til patienter, der får foretaget herniekirurgi

Pleje og behandling til patienter, der får foretaget herniekirurgi Pleje og behandling til patienter, der får foretaget herniekirurgi Enhed for Perioperativ Sygepleje 2011 Pleje og behandling til patienter, der får foretaget herniekirurgi I udarbejdelsen af den kliniske

Læs mere

Smertebehandling Per Rotbøll. Enheden for Akut Smerte og Rehabilitering (EASR) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Rigshospitalet

Smertebehandling Per Rotbøll. Enheden for Akut Smerte og Rehabilitering (EASR) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Rigshospitalet Smertebehandling Per Rotbøll Enheden for Akut Smerte og Rehabilitering (EASR) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Rigshospitalet Akut smertebehandling Indledning Smertedefinition og smerteanalyse

Læs mere

Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi

Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi Oktober 2009 - marts 2010 Indhold: Indledning Vurdering af resultater fra retrospektiv opgørelse Forslag til ny smerteplan Resultater

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Pleje og behandling til patienter, der får foretaget cystectomi.

Pleje og behandling til patienter, der får foretaget cystectomi. Pleje og behandling til patienter, der får foretaget cystectomi. Enhed for Perioperativ Sygepleje 2011 Pleje og behandling til patienter, der får foretaget cystectomi I udarbejdelsen af den kliniske vejledning

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Helena Hansson Hjemmesykehus for barn helsetjeneste på barns premisser den 2. november 2016 Kræft hos børn og unge 180 200 børn under 18

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen.

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen. Bedøvelse Før konsultationen Den personlige samtale og et højt informationsniveau er afgørende for, at du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Derfor kommer alle patienter indledningsvis til en forundersøgelse

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Postoperativ smertebehandling. Rigshospitalet

Postoperativ smertebehandling. Rigshospitalet Tværsnitsundersøgelse: Postoperativ på Rigshospitalet Rapport Enhed for Akut Smerte og Palliation 1 Indledning For moderne optimerede kirurgiske patientforløb er evidensbaserede, procedure-specifikke er,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Cost-effectiveness of ultrasound vs nerve stimulation guidance for continuous sciatic nerve block. Ehlers L, Jensen JM, Bendtsen TF.

Cost-effectiveness of ultrasound vs nerve stimulation guidance for continuous sciatic nerve block. Ehlers L, Jensen JM, Bendtsen TF. Publications, posters, lectures Peer-reviewede Publikationer The Analgesic Effect of Obturator Nerve Block Added to a Femoral Triangle Block After Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial.

Læs mere

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer Litteraturstudie Overblik Review/oversigtsartikel Metode/litteratur Resultater Review/oversigtsartikel Early and late physical and psychosocial effects

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold PICO 1 2 Bør man tilbyde tonsillektomi/tonsillotomi eller ingen kirurgi til børn med søvnforstyrrende vejrtrækning samt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patienters tilfredshed med anæstesi og første postoperative døgn

Patienters tilfredshed med anæstesi og første postoperative døgn 44 Klinisk sygepleje 22. årgang nr. 1 2008 Patienters tilfredshed med anæstesi og første postoperative døgn Patients satisfaction with anaesthesia and perioperative course 8 Aim of this part of the investigation

Læs mere

Hoftealloplastik anno 2014 Hvor kom vi fra og hvor er vi nu?

Hoftealloplastik anno 2014 Hvor kom vi fra og hvor er vi nu? Hoftealloplastik anno 2014 Hvor kom vi fra og hvor er vi nu? Per Kjærsgaard-Andersen Overlæge, Sektorchef, Klinisk forskningslektor Section for Hip and Knee Replacement Vejle Hospital University of Southern

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: SJ-267 0 Ambulant samtale præoperativt Dato: Punkter 1-5 udfyldes af patient under supervision af læge/sygeplejerske

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning 3.12 Fibromyalgi Baggrund De diagnostiske kriterier for fibromyalgi er beskrevet af American College of Rheumatology (1) og senere justeret i en konsensusrapport fra 1996 (2). Fibromyalgi er betegnelsen

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere