Spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse FOAs ledermedlemmer marts

2 FOA-medlemsundersøgelse blandt samtlige medlemmer i Lederzonen Arbejdet som leder... 2 Kommunalreformen... 4 Ledernes baggrund... 7 Lederudvikling og uddannelse... 9 FOAs lederarbejde Psykisk arbejdsmiljø Baggrundsdata vedrørende respondenterne Kønsforskelle Metode FOA gennemførte i februar/marts 2007 en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medlemmer i Lederzonen. Skemaet blev sendt til ca medlemmer enten via eller pr. brev. Svarprocenten for undersøgelsen nåede op på 37,9 %. En nærmere beskrivelse af undersøgelsen og gennemførelsen heraf kan findes i metodeafsnittet. I det følgende gennemgås besvarelserne til samtlige spørgsmål i spørgeskemaet. Relevante sammenhænge med enten baggrundsdata eller svar på tidligere spørgsmål tages ind undervejs. Nogle konklusioner er: 30 % af respondenterne er ledere for 20 personer eller mere. Omkring 50 % respondenterne har været ledere i under 10 år. 42 % af respondenterne mener, at kommunalreformen i høj eller nogen grad har haft indflydelse på deres job. 47 % af de respondenter, der angiver, at kommunalreformen har haft indflydelse på deres job, oplever, at kommunalreformen har forringet det område, de arbejder indenfor. 42 % i denne gruppe oplever, at deres lederansvar er blevet større. 43 % af respondenterne angiver afgangsprøve fra 10. klasse som deres højeste skoleuddannelse. 78,5 % af respondenterne føler sig enten meget godt eller godt rustet til deres arbejde som leder. 49 % af besvarelserne angiver at læse Lederbrevet fra FOA hver gang det kommer. 70 % af de adspurgte foretrækker FOA-arrangementer, hvor de kan møde lederkollegaer indenfor samme faggruppe. 46 % foretrækker regionale 1- dags arrangementer. 84 % af lederne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 64 % af respondenterne angiver balancen mellem krav og ressourcer hos den enkelte medarbejder som det sværeste at håndtere som leder. 50 % angiver processen ved forandringer og omstruktureringer. 1

3 36 % af de mandlige respondenter er ledere for 1-4 personer, mens 45 % af de kvindelige respondenter er leder for 20 personer eller mere. Arbejdet som leder Hvilke arbejdsopgaver har du? (sæt gerne flere kryds) De hyppigste arbejdsopgaver blandt FOAs leder medlemmer er: Planlægning, ansvar for medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø, ansvar for personalets faglige udvikling samt afholdelse af medarbejdersamtaler. Den mindst udbredte arbejdsopgave er leder for mellemledere. 35 % afholder ikke MUS og 38 % har ikke budgetansvar % 79% % 52% % 62% 6 59% % 14% 1 Jeg ansætter medarbejdere Jeg indstiller til ansættelse Jeg har ret til at indstille til afskedigelse af medarbejdere Jeg afholder medarbejdersamtaler Jeg er leder for én personalegruppe Jeg er leder for flere personalegrupper Jeg er leder for mellemledere Jeg har budgetansvar Jeg har ansvar for personalets faglige udvikling Jeg står for planlægning Jeg står for ekstern kommunikation Jeg har ansvar for medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø 2

4 Hvor mange medarbejdere er du leder for? 30 % af respondenterne er ledere for 20 personer eller mere. 7 % angiver, at de ikke er ledere for nogen % 23% 18% 1 1 7% 0 personer 1-4 personer 5-9 personer personer 20 personer eller flere Hvor mange medarbejdere er du leder for fordelt på sektor 48 % af respondenterne i Social- og sundhedssektoren og i Pædagogisk sektor er leder for 20 eller flere personer. Omvendt er 42 % og 49 % i henholdsvis Teknik- og servicesektoren og Kost- og servicesektoren leder for mellem 1 og 4 personer. 0 personer 1-4 personer 5-9 personer personer 20 personer eller flere % 48% 49% 42% % 9% 24% 17% 9% 34% 11% 4% 3% 14% 18% 9% 9% 24% 23% 18% 7% Social- og sundhedssektoren Teknik- og servicesektoren Pædagogisk sektor Kost- og servicesektoren Alle 3

5 Hvor mange år har du været leder? Respondenterne har i gennemsnit været leder i 11,6 år. Svarene er opdelt i intervaller i nedenstående figur. Det fremgår, at næsten ¼ af lederne har været leder i under 4 år, og at omkring 50 % har været ledere i under 10 år. 2 23% 24% Andel respondenter % år 5-9 år år år år 25 år og derover År med ledererfaring Kommunalreformen I hvilken grad har kommunalreformen haft indflydelse på dit job? 30 % af lederne angiver, at kommunalreformen slet ikke har haft indflydelse på deres job, mens 42 % mener, at den i høj eller nogen grad har haft indflydelse. I forbindelse med dette spørgsmål bør det nævnes, at vi har modtaget henvendelser fra omkring 50 medlemmer, der ikke har besvaret skemaet, fordi de efter kommunalreformen ikke længere er ledere % 1 12% 1 I høj grad I nogen grad Delvist Kun i ringe grad Slet ikke 4

6 I hvor høj grad har kommunalreformen haft indflydelse på dit job fordelt på sektor Der er forskel på hvor meget kommunalreformen har påvirket medlemmernes job på tværs af sektorerne. 38 % i Teknik- og Servicesektoren angiver, at Kommunalreformen ikke har haft indflydelse på deres job. 31 % i Pædagogisk sektor angiver, at kommunalreformen i høj grad har haft indflydelse på deres job. I høj grad I nogen grad Delvist Kun i ringe grad Slet ikke 4 38% 3 27% 31% 27% 29% % 22% 9% 23% 21% 19% 17% 14% 13% 13% 12% 18% 7% 22% 12% Social- og sundhedssektoren Teknik- og servicesektoren Pædagogisk sektor Kost- og servicesektoren Alle 5

7 Hvis kommunalreformen har haft indflydelse på dit job, hvad har den så betydet for dig? (sæt gerne flere kryds) 47 % af de respondenter, der angiver, at kommunalreformen har haft indflydelse på deres job oplever, at kommunalreformen har forringet det område, de arbejder indenfor. Samtidig mener 42 %, at deres lederansvar er blevet større efter reformen % 47% 3 26% % 12% 18% 12% 19% At jeg alt i alt oplever, at der er kommet mere indhold i mit At jeg alt i alt oplever, at der er kommet mindre indhold i mit At mit lederansvar er blevet større At mit lederansvar er blevet mindre At jeg har fået en helt ny stillingsbeskrivelse At jeg har fået en ny og bedre leder At jeg har fået en ny og dårligere leder At jeg alt i alt oplever, at kommunalreformen har forbedret det... At jeg alt i alt oplever, at kommunalreformen har forringet det.. 6

8 Ledernes baggrund Hvilken skolebaggrund har du? 43 % af respondenterne angiver afgangsprøve fra 10. klasse som deres højeste skoleuddannelse. 24 % angiver at have en studentereksamen eller HF. 14 % har mindre end 9 års skolegang. Der er forskelle mellem sektorerne i den uddannelsesmæssige baggrund. Den hyppigste skolebaggrund i Pædagogisk sektor er studentereksamen/hf, i de øvrige sektorer er det afgangsprøve fra 10. klasse. 25 % i Teknik- og servicesektoren har mindre end 9 års skolegang. Mindre end 9 års skolegang Afgangsprøve fra 10. klasse Afgangsprøve fra 9. klasse Studentereksamen/HF Social- og sundhedssektoren 57% % 4 43% 28% 2 27% 24% 21% 19% 14% 13% 14% 8% 8% 9% 2% Teknik- og servicesektoren Pædagogisk sektor Kost- og servicesektoren Alle 7

9 Hvilken erhvervsrettet uddannelse har du? (sæt gerne flere krydser) 33 % af respondenterne har enten en håndværksmæssig uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. 2 % af lederne har en lang videregående uddannelse, og 8 % har ingen erhvervsrettet uddannelse % 33% 17% 18% 1 1 8% 7% 8% En social- og sundhedsuddannelse, herunder og.. 2% En handels- og kontoruddannelse En håndværksmæssig uddannelse En kort videregående uddannelse (2-2½ år) Jeg har ingen erhvervsrettet uddannelse En mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år) En lang videregående uddannelse (5 år eller mere) Anden uddannelse, skriv hvad: Tabellen nedenfor viser svarene fordelt på sektorer. En social- og sundhedsuddannelse, herunder også sygehjælper, plejehjemsassistent, PGU mv. En håndværksmæssig uddannelse En handels- og kontoruddannelse En kort videregående uddannelse (2-2½ år) En mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år) En lang videregående uddannelse (5 år eller mere) Social- og Teknik- og Pædagogisk Kost- og sundhedssektoren servicesektoren sektor servicesektoren 76 % 1 % 5 % 2 % 12 % 66 % 5 % 18 % 13 % 9 % 4 % 11 % 10 % 6 % 7 % 11 % 6 % 8 % 88 % 18 % 0 % 1 % 3 % 0 % Anden uddannelse, skriv hvad: 18 % 18 % 14 % 29 % Jeg har ingen erhvervsrettet uddannelse 4 % 13 % 1 % 23 % 8

10 Lederudvikling og uddannelse Hvordan føler du dig rustet til dit arbejde som leder? 78,5 % føler sig enten meget godt eller godt rustet til deres arbejde som leder. Generelt er der ikke de store forskelle i hvordan respondenterne føler sig rustet til arbejdet som leder afhængig af antal år som leder. Dog er der en lille tendens til, at flere siger meget godt jo længere de har været leder. Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt % 53% 58% 53% 5 53% % 1 26% 26% 2 22% 23% 21% 17% 18% 19% 12% 1 12% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0-4 år 5-9 år år år år Over 25 år Alle Antal år som leder Hvordan føler du dig rustet til dit arbejde som leder krydset med hvilken støtte og hjælp mener du, du kan få af din nærmeste leder i udførelsen af dit lederjob Jo mere støtte respondenten mener vedkommende kan få til sit lederarbejde hos sin nærmeste leder, jo bedre føler vedkommende sig rustet til sit arbejde som leder. Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt 6 56% 57% % % 26% 33% 23% 19% 1 Al den støtte jeg har brug for 6% 3% 1% 1% Støtte i et vist omfang 3% 3% 2% Ingen støtte Ved ikke Alle 9

11 Hvordan føler du dig rustet til dit arbejde som leder krydset med har du inden for de seneste 5 år gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb Der er markant flere, der føler sig meget godt rustet til arbejdet som leder blandt de ledere, der har gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb indenfor de seneste 5 år. Har gennemgået længerevarende lederudviklingsforløb inden for de seneste 5 år Har ikke gennemgået længerevarende lederudviklingsforkøb inden for de seneste 5 år % % 21% 1 7% Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt 1% Dårligt 3% Cirka hvor mange dage har du i alt været på lederkurser inden for de seneste 2 år? Gennemsnittet her er 8,5 dage, men besvarelserne spænder fra over 100 dage til 0. Fordelingen vises opdelt på intervaller i nedenstående figur. 46 % har ikke været på lederkursus indenfor de seneste 2 år % % 14% 14% 1 0 dage 1-4 dage 5-9 dage dage 3% dage 6% dage 4% dage 1% 1% dage mere end 90 dage 10

12 Har du inden for de seneste 5 år gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb? (Vi tænker her på forløb på mindst 8 uger i alt) 84 % har ikke været på et længerevarende lederudviklingsforløb indenfor de seneste 5 år. 9 84% Ja Nej Har du indenfor de seneste 5 år gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb krydset med sektor 93 % og 92 % af respondenterne i henholdsvis Kost- og servicesektoren og Teknik- og servicesektoren har ikke indenfor de seneste 5 år gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb. I Social- og sundhedssektoren og Pædagogisk sektor er det henholdsvis 73 % og 77 %, der ikke har gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb indenfor de seneste 5 år. Ja Nej % Social- og sundhedssektoren 73% 8% Teknik- og servicesektoren 92% 23% Pædagogisk sektor 77% 7% Kost- og servicesektoren 93% I alt 84% 11

13 Har du indenfor de seneste 5 år gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb krydset med hvor mange medarbejdere er du leder for? Der er flere af respondenterne, der har gennemgået et længerevarende lederudviklingsforløb blandt de respondenter, der er leder for over 10 medarbejdere. Har gennemgået længerevarende lederudviklingsforløb indenfor de seneste 5 år Har ikke gennemgået længerevarende lederudviklingsforløb indendfor de seneste 5 år % 92% 9 11% 89% 8 28% 72% 0 personer 1-4 personer 5-9 personer personer 20 personer eller flere Hvilken støtte og hjælp mener du, at du kan få af din nærmeste leder til udførelsen af dit lederjob? 51 % af respondenterne mener, at de i et vist omfang kan få støtte af deres nærmeste leder i udførelsen af deres lederjob. 35 % mener, at de kan få al den støtte, de har brug for, og 10 % angiver, at de ingen støtte kan få fra deres nærmeste leder % % Al den støtte jeg har brug for Støtte i et vist omfang Ingen støtte Ved ikke 12

14 FOAs lederarbejde Hvor ofte læser du Lederbrevet fra FOA? 49 % af respondenterne læser Lederbrevet fra FOA hver gang det kommer. 37 % læser det engang imellem. 12 % læser det sjældent og 3 % læser det aldrig. 62 % i Social- og sundhedssektoren læser Lederbrevet hver gang det kommer. Hver gang det kommer Engang imellem Sjældent Aldrig 7 62% % 42% 38% 38% 47% 49% 42% 37% 1 7% 1% Social- og sundhedssektoren Teknik- og servicesektoren 11% 12% 8% 4% 4% 3% 3% Pædagogisk sektor Kost- og servicesektoren Alle Hvilke former for FOA-arrangementer for ledere foretrækker du? (sæt gerne flere krydser) 70 % af respondenterne foretrækker arrangementer, hvor de kan møde lederkollegaer indenfor samme faggruppe. 46 % foretrækker regionale 1-dags arrangementer % 4 28% 22% 2 1 4% Regionale 1-dags arrangementer Internat over 2-3 dage Gå-hjem-møder Arrangementer, hvor jeg kan møde lederkollegaer inden for samme faggruppe Arrangementer, hvor jeg også møder ledere inden for andre fagområder Andre arrangementer, skriv hvilke: 13

15 Psykisk arbejdsmiljø I hvilken grad føler du dig som leder rustet til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø? 63 % føler sig i nogen grad rustet til som leder at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 21 % føler sig i høj grad rustet hertil. 16 % føler sig i ringe grad eller slet ikke rustet til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 7 63% % 1 1 I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 1% 14

16 Hvilke af følgende problematikker inden for det psykiske arbejdsmiljø finder du det sværest at håndtere som leder? (sæt præcis 4 krydser) 64 % af respondenterne finder balancen mellem krav og ressourcer hos medarbejderne det sværeste at håndtere som leder. 50 % angiver processen ved forandringer og omstruktureringer som det sværeste og 45 % angiver generelle konflikter mellem medarbejderne. 15 % angiver medarbejders tilbagevenden efter sygemelding på grund af stress som det sværeste at håndtere. 7 64% % 4 39% 5 34% 34% 36% % 2 Generelle konflikter blandt medarbejderne Mobning og chikane blandt medarbejderne Medarbejdernes tilbagevenden efter sygemeldin... Stress hos den enkelte medarbejder Vold og trusler i medarbejdernes daglige arbejde Samtaler med en medarbejder, der bryder sammen Balancen mellem krav og ressourcer hos medarb... Processen ved forandringer og omstruktureringer Forebyggelse af sygemeldinger blandt medarbej... Udpegning/kortlægning af årsager til problemer Forventningsafstemning mellem leder og medarb... Baggrundsdata vedrørende respondenterne Sektor: 20 % af respondenterne er fra Social- og sundhedssektoren, 43 % fra Teknik- og servicesektoren, 31 % fra Pædagogisk sektor og 5 % fra Kost- og Servicesektoren. Der er en mere fyldestgørende gennemgang af hvordan sektorerne er repræsenteret i undersøgelsen i metodeafsnittet. 15

17 Aldersfordeling, intervaller: 59 % af respondenterne er over 50 år. 27% 2 22% 18% 1 14% 1 1 3% og derover Køn 53 % af respondenterne er mænd, 47 % er kvinder. Fordelt på sektorer ser kønsfordelingen ud som på nedenstående figur. Der er en overvægt af mandlige ledere i Teknik- og Servicesektoren med 96 % mod 4 % kvinder. I de tre øvrige sektorer er der flest kvindelige ledere. Den mest lige fordeling ses i Social- og sundhedssektoren, hvor 74 % af lederne er kvinder og 26 % er mænd. Kvinde Mand 1 96% 10 92% 81% 74% % 47% 4 26% 19% 8% Social- og sundhedssektoren Teknik- og servicesektoren Pædagogisk sektor Kost- og servicesektoren Alle respondenterne 16

18 Kønsforskelle Der er visse forskelle i kønnenes besvarelser af spørgeskemaet. De mest væsentlige af disse demonstreres nedenfor. Hvilke arbejdsopgaver har du fordelt på køn Kvinderne svarer hyppigere ja til de forskellige arbejdsopgaver. Den eneste opgave, der er mere udbredt blandt mænd end kvinder, er leder for én personalegruppe. Det kan have noget at gøre med, at der er mange mænd i Teknik- og servicesektoren. Den sektor har samtidig (sammen med Kost- og servicesektoren) flest, der er ledere for 9 medarbejdere eller derunder. Kvinde Mand % 56% 51% 53% 48% Jeg afholder medarbejdersamtaler Jeg ansætter medarbejdere Jeg indstiller til ansættelse Jeg har ret til at indstille afskedigelse af m... 76% Jeg er leder for én personalegruppe 62% 56% 5 Jeg er leder for flere personalegrupper 43% 26% 17% 12% 63% 61% Jeg er leder for mellemledere Jeg har budgetansvar Jeg har ansvar for personalets faglige udvikling 78% 52% 93% 83% Jeg står for planlægning Jeg står for ekstern kommunikation 67% 52% Jeg har ansvar for medarbejdernes trivsel o... 88% 71% Hvor mange medarbejdere er du leder for fordelt på køn 36 % af mændene er leder for 1-4 personer, mens 45 % af kvinderne er leder for 20 personer eller mere. Kvinde Mand % 29% 2 23% 1 1 8% 1 11% 17% 0 personer 1-4 personer 5-9 personer personer 20 personer eller flere 17

19 I hvilken grad har kommunalreformen haft indflydelse på dit job fordelt på køn Kommunalreformen ser ifølge nedenstående figur ud til at have haft størst indflydelse blandt kvinderne. Det kan have noget at gøre med de job, kvinderne typisk bestrider. Kvinde Mand 4 37% % 23% % 18% 13% 11% 18% 1 I høj grad I nogen grad Delvist Kun i ringe grad Slet ikke Hvilken skolebaggrund har du fordelt på køn Mændene er overrepræsenteret i gruppen med mindre end 9 års skolegang og afgangsprøve fra 9. klasse som højeste skoleuddannelse. Kvinderne er overrepræsenteret i grupperne med afgangsprøve fra 10. klasse og studentereksamen/hf. Kvinde Mand % Mindre end 9 års skolegang 23% 12% Afgangsprøve fra 9. klasse 2 48% Afgangsprøve fra 10. klasse 39% 37% Studentereksamen/HF 13% 18

20 Hvilken erhvervsrettet uddannelse har du fordelt på køn 60 % af mændene har en håndværksmæssig uddannelse. 51 % af kvinderne har en mellemlang videregående uddannelse og 33 % af kvinderne har en social- og sundhedsuddannelse. Kvinde Mand % En social- og sundhedsuddannelse, herund % 18% 18% 17% 7% 9% 11% 9% 1 4% 6% 4% 2% 4% 1% En handels- og kontoruddannelse En håndværksmæssig uddannelse En kort videregående uddannelse (2-2½ år) En mellemlang videregående uddannelse (... Anden uddannelse, skriv hvad: En lang videregående uddannelse (5 år elle... Jeg har ingen erhvervsrettet uddannelse I hvilken grad føler du dig som leder rustet til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø fordelt på køn 20 % af de mandlige ledere føler sig i ringe grad rustet til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 26 % af de kvindelige ledere føler sig i høj grad rustet hertil. Kvinde Mand % 62% % 1 1 1% 2% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 19

21 Hvilke 4 af følgende problematikker inden for det psykiske arbejdsmiljø finder du det sværest at håndtere som leder fordelt på køn Der er ikke de store forskelle blandt kvinder og mænd med hensyn til hvilke problematikker inden for det psykiske arbejdsmiljø, der er sværest at håndtere. Dog finder flere mænd medarbejderes tilbagevenden efter sygdom, stress hos den enkelte medarbejder og samtaler med en kollega, der bryder sammen svære at håndtere end tilfældet er for de kvindelige ledere. De kvindelige ledere finder til gengæld balancen mellem krav og ressourcer hos medarbejderne og forebyggelse af sygemeldinger blandt medarbejderne på grund af arbejdspres svære at håndtere. Kvinde Mand 8 69% 7 59% 6 49% 51% 49% 5 43% 4 38% 4 37% % 34% 33% 36% 37% 26% 22% 21% 14% 1 Generelle konflikter blandt medarbejderne Mobning og chikane blandt medarbejderne Medarbejdernes tilbagevenden efter sygem... Stress hos den enkelte medarbejder Vold og trusler i medarbejdernes daglige ar... Samtaler med en medarbejder, der bryder... Balancen mellem krav og ressourcer hos... Udpegning/kortlægning af årsager til probl... Forventningsafstemning mellem leder og m... Processen ved forandringer og omstrukture... Forebyggelse af sygemeldinger blandt me... Metode Medlemsundersøgelsen blandt samtlige forbundsmedlemmer i Lederzonen 1 er gennemført i februar/marts I alt medlemmer blev indbudt til at deltage i undersøgelsen. I medlemsregistret var lidt mere end 20 % registreret med en mail-adresse. Disse medlemmer blev den 23. februar indbudt til at deltage i undersøgelsen via en mail med et link til undersøgelsen. Det viste sig efterfølgende, at en lille del af de registrerede mail-adresser ikke var virksomme medlemmer med disse adresser blev i stedet indbudt pr. brev. 1 Alle erhvervsaktive medlemmer med FOA-hvervet Lederzonen er indbudt til at deltage i denne medlemsundersøgelse. 20

22 Der var således i alt knapt medlemmer, som pr. brev blev indbudt til at deltage i undersøgelsen. For at deltage skulle medlemmerne gå ind på og taste et personligt login, som fremgik af det udsendte brev. Medlemmerne med en virksom mail-adresse blev rykket i alt to gange. De øvrige medlemmer modtog én rykker pr. brev ni dage efter indbydelsen til undersøgelsen. Dataindsamlingen er sket i perioden 23. februar-19. marts 2007 for så vidt angår medlemmer med mail-adresse og i perioden 6. marts-19. marts 2007, hvad angår de øvrige medlemmer. Mens undersøgelsen var i gang, fik forbundet adskillige henvendelser fra inviterede medlemmer, som oplyste, at de ikke var ledere. Disse henvendelser er sendt videre til de pågældende medlemmers afdelinger, så registreringen af medlemmerne kan blive ændret. Disse medlemmer blev desuden slettet som respondenter i undersøgelsen, så de påvirker ikke den opgjorte svarprocent. Det drejer sig om i alt 109 medlemmer. Svarprocenten i undersøgelsen blev desværre kun på knapt 38 % 54,7 % af de medlemmer, der blev indbudt pr. mail, har deltaget i undersøgelsen. Sammenlignet med andre medlemsundersøgelser bl.a. de undersøgelser, der gennemføres via forbundets medlemspanel MedlemsPulsen, er det en meget tilfredsstillende svarprocent. Det er et godt resultat, at medlemmer, som ikke på forhånd har tilkendegivet at ville deltage i medlemsundersøgelser via internettet, har svaret i lige så høj grad, som medlemmerne i medlemspanelet sædvanligvis gør. Blandt de medlemmer, der blev indbudt pr. brev, var der imidlertid kun 33,4 %, der svarede. Det er første gang, forbundet har anvendt metoden med at sende et login pr. brev. Den lave svarprocent peger umiddelbart i retning af, at mange medlemmer har fundet det for besværligt at deltage i undersøgelsen. Sideløbende med denne undersøgelse har Teknik- og servicesektoren imidlertid gennemført en post-undersøgelse blandt sektorens leder-medlemmer. Svarprocenten i denne undersøgelse, hvor medlemmerne modtog i trykt spørgeskema og en frankeret svarkuvert blev med én skriftlig rykker ca. 36 %. Den samlede svarprocent er således forholdsvis lav i begge undersøgelser. Det kan ikke afvises, at det forhold, at der er gennemført to samtidige undersøgelser blandt lederne i Teknik- og servicesektoren, har haft en negativ indflydelse på svarprocenten i begge undersøgelser. Svarprocenten i Teknik- og servicesektoren i den generelle lederundersøgelse, som dette notat vedrører, er 36,0 % mod de nævnte 37,9 %, når man ser alle fire sektorer under ét. 21

23 Frafaldet i undersøgelsen Svarprocenten blandt de kvindelige medlemmer i Lederzonen var en anelse 0,4 procentpoints højere end svarprocenten blandt de mandlige medlemmer. De unge/yngre medlemmer af Lederzonen har været mindre tilbøjelige til at svare end de lidt ældre medlemmer. Medlemmerne i alderen år har således en svarprocent under gennemsnittet for hele undersøgelsen. Disse medlemmer udgør i alt ca. 7 % af de medlemmer, der er indbudt til undersøgelsen. Medlemmerne i alderen år har til gengæld en svarprocent over gennemsnittet. De medlemmer i Lederzonen, som 55 år og derover, har en svarprocent, der ligger en smule under gennemsnittet. Svarprocenten i forbundets fire sektorer er som følger: Sektor Antal mulige svar Svarprocent Kost- og servicesektoren ,0 Pædagogisk sektor ,1 Social- og sundhedssektoren ,0 Teknik- og servicesektoren ,0 I alt ,9 Det ses, at Kost- og servicesektoren er tydeligt underrepræsenteret i undersøgelsen. Forbundet har fået i alt fem henvendelser fra medlemmer, der oplyste, at de ikke havde adgang til internettet eller ikke kunne bruge en computer. To af disse medlemmer har fået tilsendt et spørgeskema og en frankeret svarkuvert, de øvrige tre medlemmer er interviewet pr. telefon. 22

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Oktober 2009 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 353 rådhus-, biblioteks- samt regionsbetjente og er gennemført i perioden

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA har i perioden 1.-13. marts 2011 gennemført en undersøgelse om besparelser, ledelsesstruktur

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA

Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA Januar 2005 Analysesektionen. 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Medlemmernes ønske om indflydelse på FOAs arbejde

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere