Årsberetning 2014 for Køge Kommunes Handicapråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 for Køge Kommunes Handicapråd"

Transkript

1 Årsberetning 2014 for Køge Kommunes Handicapråd Side 1 / 6

2 Indholdsfortegnelse 1. Handicaprådets sammensætning Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) Medlemmer fra Køge Byråd Handicaprådets arbejde Handicaprådets rolle og opgaver Handicaprådets arbejde i Vilkårerne for Handicaprådets arbejde Møder 2.5.Høringer af politikker, strategier, budgetter etc Orienteringssager Dialogmøder... 6 Side 2/6

3 1. Handicaprådets sammensætning Handicaprådet har 10 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af henholdsvis kommunalbestyrelsen og Danske Handicaporganisationer (DH). Rådet er således et centralt omdrejningspunkt for dialogen mellem den lokale DH-afdeling og kommunalbestyrelsen. 1.1 Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) Lars Kunov (formand) Arne Grønbech-Jensen Anni Kvisgård Henning Backs Claus Nielsen Dansk Epilepsiforening Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Dansk Handicapforbund Dansk Blindesamfund Landsforeningen LEV 1.2 Medlemmer fra Køge Byråd Lissie Kirk (A) (næstformand) Paul Christensen (V) Lis Hesselberg (V) Jette W. Jørgensen (Ø) Søren Brask (UP) 2. Handicaprådets arbejde 2.1 Handicaprådets rolle og opgaver Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Det er således Handicaprådets hovedopgave, at rådgive og formidle synspunkter, der gør politikere/embedsmænd bedre i stand til at tage beslutninger, der inkluderer mennesker med handicap. I den forbindelse er høringsretten i Handicaprådet central, idet kommunen har en forpligtigelse til at høre Handicaprådet i forhold til alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet skal ligeledes medvirke til, at orientere borgerne om kommunens politik på handicapområdet og dens forskellige tilbud samt om Handicaprådets arbejde. Side 3/6

4 Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Dagsordner, referater og øvrigt materiale fra Handicaprådet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 2.2 Handicaprådets arbejde i var det første år med det nye handicapråd udpeget efter kommunalvalget. Formand og næstformand er ligesom flere af medlemmerne gengangere fra forrige valgperiode har været mest præget af enkeltsager og en generel introduktion til de væsentligste områder. Sagerne har blandt andet omhandlet: Blindes adgang til Flextrafik, varmtvandsbassinet i Borup, Tilgængelighedsguide, genbevillinger af hjælpemidler, Digital post, det specialiserede voksenområde, mad fra Kram, aflastning for voksne, hjemmevejledning og borgernes retssikkerhed. Mangfoldigheden af enkeltsager og det faktum at Køge Kommunes Handicaphandleplan er udløbet viser, at der er behov for i 2015 at starte et visionsarbejde, der kan sætte de overordnede mål for handicapområdet i Køge Kommune og kan danne grundlag for udarbejdelsen af en ny handleplan under inddragelse af borgere, embedsmænd og politikere. 2.3 Vilkårene for Handicaprådets arbejde Vilkårene for Handicaprådets arbejde har fungeret tilfredsstillende i Møder Handicaprådet har afholdt 5 ordinære møder i I alt 42 dagsordenspunkter er blevet behandlet på møderne. 2.5 Høringer af politikker, strategier, budgetter etc. Som ovenfor skrevet skal Handicaprådet høres i forhold til initiativer, der har betydning for mennesker med handicap. Nedenfor er liste over sager, som har været i høring hos brugerside i Handicaprådet. Kravspecifikationer på kommende udbud af genbrugshjælpemidler hvor terapeuter har været inddraget (februar 2014) Der er tale om et ganske omfattende materiale, så Handicaprådet forudsætter at de inddragede brugere har haft mulighed for at komme med konkrete forslag og har derfor ikke yderligere kommentarer Side 4/6

5 Udviklingsstrategi 2015 (april 2014) Brugersiden af Handicaprådet kom med følgende bemærkninger til udviklingsstrategien 2015: Grundet omfattende materiale er det ikke muligt for Handicaprådets brugerside at vurdere konsekvenserne for borgerne i Køge. Handicaprådet ved at der på en aflastningsinstitution i Roskilde nedlægges pladser på grund af manglende visitering fra de omliggende kommuner, hvilket tilsyneladende ikke er behandlet i det tilsendte materiale, og kan ses som et udtryk for at materialet er vanskeligt anvendeligt. Ændring af kvalitetsstandarder og nye borgerrettede kvalitetsstandarder (april 2014) Handicaprådets brugerside har ingen bemærkninger til de fremsendte kvalitetsstandarter. Genoptræning efter 140 i Sundhedsloven (juni 2014) Handicaprådet undres over at man overhoved kan sætte fast timetal på genoptræning efter fx en hjerneskade. Behovet vil altid afhænge af den konkrete skade og af den skadedes øvrige helbredssituation. Det er ikke Handicaprådets oplevelse, at de der har behovene i dag får for meget genoptræning. Manglende genoptræning vil kunne medføre øgede udgifter senere i borgerens liv, såfremt den pågældende ikke er fuldt genoptrænet. Retningslinjer for tilsyn på det specialiserede voksenområde (juni 2014) Handicaprådet har ingen bemærkninger. Dog ser gerne det bliver gennemført og at rådet bliver orienteret om hvornår det er gennemført. Sundhedaftalen (september 2014) Brugersiden af Handicaprådet har ikke bemærkninger til Sundhedsaftalen Side 5/6

6 Udbud af kompressionsstrømper (november 2014) Brugersiden af Handicaprådet har ikke bemærkninger til det fremsendte udbud af kompressionsstrømper. 2.6 Orienteringssager Nedenfor kan ses liste over orienteringssager i Handicaprådet i Tilgængelighedsguiden (v/ Arne Grønbech-Jensen) Blindes adgang til Flextrafik (v/vivian Raundrup) Status varmtvandsbassin Borup (v/claus Pedersen) Hjælpemidler og diverse tilskud (v/rasmus Baagland) Orientering om ny tilsynsstruktur på det specialiserede område (v/flemmingwilladsen) Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget (v/lissie Kirk) Episoden Åse Mariehjemmet (v/flemming Willadsen) Inklusion (v/steen Larsen) Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget herunder genoptræningssagen (v/lissie Kirk) Mad fra Det Danske Madhus Kram Mulighed for deltagelse i netværk under Socialstyrelsen Varmvandsbassin i Borup (v/ Claus Pedersen) Orientering og status om hjemmevejledere (v/flemming Willadsen) Orientering fra Social- og Sundhedsudvalgets arbejde siden sidste møde (v/lissie Kirk) Handicaphandleplan 2.7 Dialogmøder mv. Nedenfor er oplistet møder i 2014 som Handicaprådet eller repræsentanter fra rådet har deltaget i. Budgetdialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget gav mulighed for at drøfte forslagene forud for indsendelsen af et skriftligt høringssvar om budget den 12. august Budgetdialogmøde omkring udfordringer og handlemuligheder i budget , afholdt den 6. maj Rådsmødet den 18. juni 2014 blev afholdt på Fremtidslinjen, hvor rådet fik en orientering om STU. Side 6/6

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Referat af Handicaprådets møde den 12.02.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Lars Kunov () formand Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne Riise Lehmkuhl () Jette W. Jørgensen

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Fremtidslinjen, Karlemosevej 48, Køge

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Fremtidslinjen, Karlemosevej 48, Køge Referat af Handicaprådets møde den 18.06.2014 kl. 16:00 i Fremtidslinjen, Karlemosevej 48, Køge Tilstedeværende: Anni Kvisgård (. ) Claus Nielsen (. ) Henning Backs (. ) Jette W. Jørgensen (Ø) Lars Kunov

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i ITC., Værkstedsvej 5, Køge

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i ITC., Værkstedsvej 5, Køge Referat af Handicaprådets møde den 24.04.2014 kl. 16:00 i ITC., Værkstedsvej 5, Køge Tilstedeværende: Anni Kvisgård (. ) Henning Backs (. ) Jette W. Jørgensen (Ø) Lars Kunov (. ) Lissie Kirk (A) Paul Christensen

Læs mere

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6 Referat Handicapråd Mødedato: 26. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune.

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. l medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har Byrådet i Sorø Kommune nedsat et Handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6 Dagsorden Handicapråd Mødedo: 26. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Præsention af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Årsberetning for Handicaprådet 2018

Årsberetning for Handicaprådet 2018 Sagsnr. 27.69.48-P35-7-19 Dato: 8.2.2019 Årsberetning for Handicaprådet 2018 Årsrapport 2018 Handicaprådets medlemmer: Formand: Næstformand: Jette Birgitte Pedersen, Dansk Blindesamfund Ellen T Schmidt,

Læs mere

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde 1. juni 2018 Rudersdal Kommune Handicaprådet Forretningsorden Socialområdet administration Sagsbehandler: Eva Høj Tlf. 4611 3316 EHJ@rudersdal.dk Sagsnr.: 18/31050 Handicaprådets formål Handicaprådet rådgiver

Læs mere

DAGSORDEN HANDICAPRÅDET. Lissie Kirk (A), næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) Paul Christensen (V) Poul Erik Jensen (V) Søren D.

DAGSORDEN HANDICAPRÅDET. Lissie Kirk (A), næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) Paul Christensen (V) Poul Erik Jensen (V) Søren D. DAGSORDEN MØDE DEN 21. APRIL 2016 HANDICAPRÅDET Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 15. april 2016 2015-008982-8 DELTAGERE Lars Kunov (), formand Anni Kvisgård () Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2017

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2017 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2017 HOLSTEBRO LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE DE BEHANDLEDE EMNER / TEMAER LISTET I VILKÅRLIG RÆKKEFØLGE: Handicapråd Forskellige

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A)

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Handicapråd Onsdag den 16.09.09 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Ejendomscentret Anni Kristiansen, Center for Skoler

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012 LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Handicapråd 37a Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2014

Handicaprådet. Årsberetning 2014 Handicaprådet Årsberetning 2014 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

REFERAT Fællesmøde Rådsmedlemmer og suppleanter

REFERAT Fællesmøde Rådsmedlemmer og suppleanter REFERAT Fællesmøde Rådsmedlemmer og suppleanter Møde nr. 01-2018 Torsdag den 18. januar 2018 kl. 18.00 19.30, Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2017

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2017 Hillerød Handicapråd Årsberetning 2017 Handicaprådet den 20. februar 2018 Byrådet den 21. marts 2018 2 Formanden skriver til beretningen Så er det tid til at gøre status for Hillerød Handicapråd 2017.

Læs mere

R A P P O R T. Årsberetning 2014 Handicaprådet

R A P P O R T. Årsberetning 2014 Handicaprådet R A P P O R T Årsberetning 2014 Handicaprådet R A P P O R T T I T E L S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side 1. Forord 3 2. Handicaprådets funktion og virke 3 3. Handicaprådets møder 4 4.

Læs mere

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2016

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2016 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2016 HOLSTEBRO LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Handicapråd 37a Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2018

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2018 Hillerød Handicapråd Årsberetning 2018 Handicaprådet den 26. februar 2019 Byrådet den 24. april 2019 1 Formanden skriver til beretningen Så er det tid til at gøre status for Hillerød Handicapråd 2018.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Handicaprådets Årsberetning 2014

Handicaprådets Årsberetning 2014 gladsaxe.dk Handicaprådets Årsberetning 2014 1 Om Handicaprådet Handicaprådet rådgiver Byrådet og de politiske udvalg i Gladsaxe Kommune i spørgsmål, der handler om handicappolitik. Handicaprådet skal

Læs mere

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2014

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2014 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2014 HOLSTEBRO LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Handicapråd 37a Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer Referat Mødelokale 7, Kl. 16:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Tina Mørk Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning Urban Dam

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018 SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret Referat Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 29. oktober 2018 Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 125B Deltagere: Arne Pedersen, Mette Cadovius, Helle Zelasny,

Læs mere

Handicapråd. Torsdag den kl i Træningsenheden

Handicapråd. Torsdag den kl i Træningsenheden Handicapråd Torsdag den 22.04.10 kl. 16.30 i Træningsenheden Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Lars Kilhof (V) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Center for Teknik & Miljø Anni Kristiansen,

Læs mere

Dagsorden. Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal

Dagsorden. Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal Dagsorden Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl. 17.00 19.00 Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Hediye Temiz, Hanne Fleinert, Poul Hansen,

Læs mere

Handicaprådets sammensætning

Handicaprådets sammensætning Handicaprådets sammensætning Handicaprådet følger den kommunale valgperiode. Det er Danske Handicaporganisationer der indstiller til Byrådet, hvilke organisationsrepræsentanter de ønsker for den kommende

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, Rådhuset, 26. februar 2018 Kl. 15:00. Medlemmer

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, Rådhuset, 26. februar 2018 Kl. 15:00. Medlemmer Referat Mødelokale 7, Rådhuset, Kl. 15:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Tina Mørk Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646

Læs mere

I nedenstående beskrivelse gennemgås kort rammerne for de 3 eksisterende råd samt den foreslåede etablering af et Udsatteråd Beskrivelse: Ældreråd:

I nedenstående beskrivelse gennemgås kort rammerne for de 3 eksisterende råd samt den foreslåede etablering af et Udsatteråd Beskrivelse: Ældreråd: I nedenstående beskrivelse gennemgås kort rammerne for de 3 eksisterende råd samt den foreslåede etablering af et Udsatteråd Beskrivelse: Ældreråd: Jf. Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende ældreråd

Læs mere

Handicaprådet i Hvidovre Kommune

Handicaprådet i Hvidovre Kommune Handicaprådet i Hvidovre Kommune 10. marts 2014 Handicaprådets beretning for 2013 Indledning I 2013 har Handicaprådet især haft fokus på inklusion i folkeskolen og de udfordringer, som ordningen kan medføre

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Ændring af Forretningsorden for Handicaprådet 2 2 Gensidig orientering 3 3 Eventuelt 5

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Handicapråd. Referat. Greve Kommune. Torsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer

Handicapråd. Referat. Greve Kommune. Torsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer Handicapråd Torsdag den 02.09.10 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Lars Kilhof (V) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Center for Teknik & Miljø Anni Kristiansen,

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Møde den 20. november Mandag 20.11.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615

Læs mere

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune Årsberetning 2008 UDKAST Handicaprådet i Ringsted kommune Indledning Handicaprådet i Ringsted kommune vil med årsberetning for 2008 orientere borgere, forvaltninger, politikere og Det Centrale Handicapråd

Læs mere

Årsberetning for Handicaprådet 2015

Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsrapport 2015 Handicapråds medlemmer: Formand: Næstformand: Tilforordnede: Sekretær: Jette Birgitte Pedersen, Dansk Blindesamfund Ellen T Schmidt, Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Handicaprådets årsberetning 2018

Handicaprådets årsberetning 2018 Handicaprådets årsberetning 2018 Om Handicaprådet og rådets årsberetning... 1 Rådets sammensætning... 2 Rådets vejledning af Byrådet... 2 Tak til Byrådet for rammerne omkring rådets arbejde... 2 Rådet

Læs mere

Årsberetning Herlev Kommunes Handicapråd

Årsberetning Herlev Kommunes Handicapråd Årsberetning 2017 Herlev Kommunes Handicapråd Om Handicaprådet Handicaprådet rådgiver Herlev Kommunalbestyrelse og de politiske udvalg i Herlev Kommune i spørgsmål inden for handicapområdet. Handicaprådet

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar vedrørende høring af kommissorium for Ballerup Kommunes Psykiatriråd

Bemærkninger til høringssvar vedrørende høring af kommissorium for Ballerup Kommunes Psykiatriråd Bemærkninger til høringssvar vedrørende høring af kommissorium for Ballerup Kommunes Psykiatriråd Kommissoriet for Psykiatrirådet var i høring hos udvalgte interessenter i perioden 16. maj 2018-25. juni

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/ for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/ for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2012 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Kalundborg Kommunes Handicappris Side 3 Høring af Handicaprådet Side 3 Handicaprådet

Læs mere

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 27. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. Afbud Fraværende

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Referat. Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal

Referat. Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 18.00 19.30 Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal Deltagere: Steen Christiansen, Carsten Wilken for Bjarke Juul, Hanne Fleinert, Poul Hansen, Eric

Læs mere

Handicaprådets Årsberetning 2015

Handicaprådets Årsberetning 2015 gladsaxe.dk Handicaprådets Årsberetning 2015 1 Om Handicaprådet Handicaprådet består af 14 medlemmer, hvoraf seks medlemmer indstilles af Danske Handicaporganisationers lokalafdeling DH Gladsaxe. Ét medlem

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. september 2012 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. september 2012 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 10. september 2012 kl. 17 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Snorre Chr. Andersen D 4646 4720 E jabi@lejre.dk

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2013

Handicaprådets beretning for 2013 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Maj 2014 bma40 Handicaprådets beretning for 2013 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 19. januar 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 19. januar 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 19. januar 2015 Kl.: 17-19 Sted: Lokale 1B Tilstede: Referent: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Handicaprådets årsrapport 2016

Handicaprådets årsrapport 2016 Handicaprådets årsrapport 2016 Dok.nr. 97644/17 HANDICAPRÅDET, ÅRSRAPPORT 2016 April 2017 Indhold 1. Indledning 2. Handicaprådets sammensætning 3. Handicaprådets mødeplan 2016 4. Handicaprådets arbejds-

Læs mere

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Vedtægt af 2014 og 2019. 2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Navn, hjemsted og opgaver Navn og Hjemsted 1 1 Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. ViSPs hjemsted er i Næstved Kommune.

Læs mere

Omstrukturering af dagtilbud på psykiatriområdet v/ kontorchef Else Bønding, Handicap- og Psykiatriafdelingen

Omstrukturering af dagtilbud på psykiatriområdet v/ kontorchef Else Bønding, Handicap- og Psykiatriafdelingen Ældre- og Handicapforvaltningen Til Odense Handicapråd Ledelsessekretariatet Ørbækvej 100 Postboks 1220 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk Dagsorden til møde

Læs mere

En tilværelse tæt på det normale

En tilværelse tæt på det normale En tilværelse tæt på det normale Af Morten Gjerskov, Formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Det skal være muligt for alle børn, unge og voksne med handicap, at få en tilværelse så tæt på det normale

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Rådgivende Handicapforum

Rådgivende Handicapforum Rådgivende Handicapforum Mandag den 14.11.05 kl. 10-12.30 i mødelokale 2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side RHF1. Godkendelse af referater...2 RHF2. Meddelelser...2 RHF3. Analyse af voksenhandicapområdet...3

Læs mere

Vedtægter for Frivilligrådet i Køge Kommune

Vedtægter for Frivilligrådet i Køge Kommune Vedtægter for Frivilligrådet i Køge Kommune Frivilligrådet i Køge Kommune er uafhængigt af partipolitiske interesser. 1 Navn og hjemsted Navnet er Frivilligrådet i Køge Kommune, og hjemstedet er Køge Kommunes

Læs mere

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/31908 Under dette punkt godkender Handicaprådet dagsordenen.

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/31908 Under dette punkt godkender Handicaprådet dagsordenen. Dagsorden Dato: 28-08-2014 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Byrådssalen, Servicecenteret i Hørning 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/31908 Under dette punkt godkender Handicaprådet dagsordenen.

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag den 27. september 2011 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag den 27. september 2011 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Servicecenter Hvalsø D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup - mødelokale 1 Møde slut: 18:30 Fraværende: Ingen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2015

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2015 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD Aktivitetsoversigt 2015 HOLSTEBRO LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Handicapråd 37a Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver

Læs mere

SENIORRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

SENIORRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD Seniorrådet i...3 Jammerbugt Kommune...3 Visionen for Seniorrådet har været...3 Organisering...3 Emner behandlet i Seniorrådet 2018...3 Andre aktiviteter og drøftelser...4 Seniorrådets medlemmer

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale 2, 2. november 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Karen Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale 2, 2. november 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Karen Hansen. Referat Mødelokale 2, Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Philip G. Nielsen Karen Hansen Steen S. Hansen (A) Bemærkning: Afbud: Karen

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Årsberetning 2017 for Handicaprådet. i Albertslund Kommune

Årsberetning 2017 for Handicaprådet. i Albertslund Kommune Årsberetning 2017 for Handicaprådet i Albertslund Kommune Årsberetning 2017 for Handicaprådet i Albertslund Kommune Indledning Handicaprådet i Albertslund Kommune udgiver hvert år sin årsberetning. Årsberetningen

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere

Referat Handicapråd Medlemmer Bemærkning:

Referat Handicapråd Medlemmer Bemærkning: Referat Mødelokale 7, Kl. 16:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning Urban Dam Nielsen (A)

Læs mere

VEDTÆGT FOR KØGE UDSATTERÅD Formål. 2 Opgaver. Vedtægt for Udsatterådet

VEDTÆGT FOR KØGE UDSATTERÅD Formål. 2 Opgaver. Vedtægt for Udsatterådet VEDTÆGT FOR KØGE UDSATTERÅD 2018-2021 Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 2018-2021 2012-26484-110 Vedtægt for Udsatterådet 2018-2021 1 Formål Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Køge Udsatteråd

Læs mere

Møde i Udvalget for Omsorg og Livskraft

Møde i Udvalget for Omsorg og Livskraft Møde i Udvalget for Omsorg og Livskraft Åben tillægsdagsorden Dato: Onsdag den 7. februar 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Leen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Handicapråd 2018-2021... 2 Underskriftsside...

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Snorre Chr. Andersen D 4646 4720 E jabi@lejre.dk

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d. 17.08.2016 Mødedato: 17/8 2016 Tidspunkt: Kl. 13.30 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Rådhuset i Ringe Indkaldelse Kristian Nielsen (Formand,KB) Anne

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2015

Handicaprådets beretning for 2015 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Februar 2016 bma40 Handicaprådets beretning for 2015 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Årsberetning Herlev Kommunes Handicapråd. Januar Side 1 af 8

Årsberetning Herlev Kommunes Handicapråd. Januar Side 1 af 8 Årsberetning 2018 Herlev Kommunes Handicapråd Januar 2019 Side 1 af 8 Om Handicaprådet Herlev Kommunes Handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg i Herlev Kommune i spørgsmål inden

Læs mere

Handicaprådets sammensætning

Handicaprådets sammensætning 2016 Handicaprådets sammensætning Handicaprådet følger den kommunale valgperiode. Det er Danske Handicaporganisationer der indstiller til Byrådet, hvilke organisationsrepræsentanter de ønsker som medlemmer

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t a f m ø d e i H a n d i c a p r å d e t Torsdag den 31. januar 2018 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 273 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Information om. Valg til Seniorrådet

Information om. Valg til Seniorrådet Information om Valg til Seniorrådet November 2009 Hæftets indhold: Oversigt over orienterende møder Kort gennemgang af lovgivning Oversigt over arbejdet i Seniorrådet Regler og tidsplan for valgets afvikling

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere