Dokumentations- og evalueringsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentations- og evalueringsrapport."

Transkript

1 Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16. april 2012 til 15. juni 2012, med 6 ugers kursus g 3 ugers praktik fr 24 deltagere. Aktivitet: Overrdnet evaluering af uddannelsen fr at se resultatet af tilbuddet g dets udfrmning. Effekterne af uddannelsen fr de enkelte deltagere vurderes hvedsageligt på baggrund af besvarelse af et spørgeskema ca. 3 måneder efter afslutning af kurset. Evaluering af den specifikke undervisning er fretaget løbende undervejs af det interne kursusevalueringssystem på Pharmakn g er ikke en del af denne evaluering, kun de verrdnede effekter af undervisningen medtages her. Resultaterne i frhld til jbeffekten verificeres gennem datatræk fra Karrierecentret. Dat: Svar indsamlet i periden 24. september ktber 2012 Udført af: Walsøe Innvatr ved Benny Walsøe Pedersen Retrtvej Valby CVR: Der må kpieres, citeres g refereres fra denne rapprt g dens resultater med tydelig kildeangivelse. Samarbejdsparter: Der er taget initiativ til uddannelsen, g den er udviklet g afhldt i et samarbejde mellem følgende parter: Magistrenes A-kasse Mimersgade København N Kntaktpersn: Kirsten Lund, Petrine Hahn, Tlf: Karrierecenter Jbcenter København Sundhlmsvej København S Pstbks 228 Kntaktpersn: Gr Then, Line Dal, Tlf: Pharmakn A/S Milnersvej Hillerød Kntaktpersn: Ella Ulbak, Tlf: Walsøe Innvatr Retrtvej Valby Kntaktpersn: Benny Walsøe Pedersen, Tlf: Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 1 af 11

2 Resumé Et uddannelsesfrløb på 9 uger i kvalitetssikring til medicinalbranchen er kørt sm frsøg under Jbcenter Københavns Karrierecenter. Denne evaluering, udført af Walsøe innvatr, viser gde resultater: 75 % var i jb 3 måneder efter afslutning målt med besvarelse af spørgeskema, g en efterfølgende verifikatin af undersøgelsen ved træk af data i Karrierecentret gav 85 %. 85 % af kursisterne km ftere til jbsamtale efter uddannelsen end før. Stillingerne var fagligt relevante i frhld til deltagernes uddannelse. Det er en målrettet faglig uddannelse med en kmbinatin af et teretisk kursus g et praktikphld. Tilsammen giver det kursisterne: Et fagligt kmpetenceløft De får pbygget en ny viden En frståelse af pgaverne ude i virksmhederne De får startet et fagligt, virksmhedsrettet netværk. Uddannelsen blev udviklet ud fra en verbevisning m, at en krt målrettet faglig indsats, ville være tilstrækkeligt til de ledige kunne kmme i betragtning til de jbs, der løbende er ledige indenfr mrådet. Og det virkede, allerede under frløbet begyndte deltagerne at kmme til samtaler på stillinger, hvr kvalitetssikring (GMP) var et vigtigt element. Alle deltagere bestd den tilknyttede eksamen, g de begyndte derefter at få jbs. Denne effektive uddannelse blev udviklet i et samarbejde mellem Magistrenes A-kasse, Walsøe Innvatr, Jbcenter Københavns Karrierecenter, g Pharmakn A/S. Målgruppen er akademikere med uddannelser, der dækker funktiner i medicinalbranchen, der ikke har begrænsninger i deres rådighed g sm har et ønske m at arbejde med kvalitetssikring. Knklusin Det er gde resultater, der er pnået i dette frløb, g dkumenteret gennem denne undersøgelse. Med henhldsvis 75 % g 85 % i jb, ifølge de t undersøgelser, må det knkluderes at uddannelsen virker. Halvdelen er ansat i faste stillinger, g en del af de resterende ansættelser er 1-årige vikariater. 85 % af de aktivt søgende kmmer ftere til samtale efter uddannelsen. 91 % er kvalificeret til at søge jb, sm de ikke søgte før. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 2 af 11

3 Indhldsfrtegnelse Resumé... 2 Knklusin... 2 Indhldsfrtegnelse... 3 Udvikling af uddannelsen... 3 Grundlæggende træk bag uddannelsen... 4 Elementerne i frløbet... 4 Observatiner... 6 Spørgeskema undersøgelsen... 7 Resultat fr at kmme i jb... 7 Resultater fr jbsøgningen... 8 Andre vurderinger g frslag... 9 Perspektivering Knklusin Bilagsversigt Udvikling af uddannelsen Ideén til denne uddannelse tg frm under en netværkssamtale mellem knsulent i Magistrenes A-kasse (MA), Kirsten Lund g Benny Walsøe Pedersen, Walsøe Innvatr, hvr behv g muligheder blev erkendt. Der mangler generelt kurser m kvalitetssikring i de naturvidenskabelige uddannelser, g i de uddannelser, der har dem, er det fte sm tilvalgskurser. Særligt i medicinalbranchen har kvalitetssikring et højt fkus, g strt set alle funktiner kræver kendskab til kvalitetssikring g særligt GMP, Gd Manufaturing Practice, der er regelsættet medicin skal prduceres efter. De muligheder, der er fr efteruddannelse indenfr kvalitetssikring g GMP, er nrmalt rettet md peratører g labranter. Der mangler derfr en basis uddannelsesmulighed i GMP målrettet akademikere. Da det samtidigt er et krav i mange stillinger i medicinalbranchen, bliver nyuddannede g andre uden erfaring med GMP valgt fra, alene ud fra dette kriterium. Vi var verbeviste m, at en krt målrettet uddannelse indenfr mrådet ville give et tilstrækkeligt løft til, at de kunne kmme i betragtning til de jb, der løbende er ledige indenfr mrådet. En skitse ver et muligt frløb blev udarbejdet g præsenteret fr Ella Ulbak, Pharmakn, der knkretiserede det faglige indhld. Et samlet justeret frslag blev præsenteret af Petrine Hahn, MA, fr bl. a. Gr Then fra Karrierecenter, Jbcenter København, der kunne se ptentialet, g gik videre med det. Sm tvhlder på tilmeldinger, jbplaner m.m. km Line Dal, Karrierecenter, Jbcenter København med mbrd. Dermed var der dannet et team, g efter en krt møderække, hvr mere frmelle g strukturelle vinkler blev afklaret, lå en plan fr en uddannelse klar. Frløbet indehldt en række elementer, der nærmere beskrives herunder. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 3 af 11

4 Grundlæggende træk bag uddannelsen Det primære mål med uddannelsen er, at den skal tilføre en manglede kmpetence til deltageren. En kmpetence, der efterspørges i ledige stillinger i medicinalbranchen, så værdien af deltagerens faglige viden kan kmme til sin ret verfr virksmhederne, g dermed give et jb til deltageren. Ud ver det primære mål, er der en række sekundære mål, der har til hensigt at gøre en frskel fr deltageren, først fr den videre jbsøgning g senere fr en efterfølgende karriere. Herunder er særligt at etablere et stærkt fagligt netværk. Det frsøges pnået gennem etablering af kntakter, både eksternt gennem praktikken g gennem undervisningsdelen, hvr kntakten mellem deltagerne kan danne basis fr et kmmende stærkt g fagligt netværk. Sm eksempel på et andet sekundært mål, så skal uddannelsen give et klart g håndgribeligt indtryk af pgaver, dagligdag g begreber, der er i stillinger indenfr medicinalbranchen. Det vil i første mgang give deltageren nemmere ved at aflæse stillingspslag, g gennem bedre kendskab til det faglige sprgbrug lave bedre ansøgninger, der giver større respns fra virksmhederne. Alene deltagelsen på uddannelsen vil gså have en værdi, da det vil være et signal, f.eks. i CV et, m at deltageren har et ønske m at beskæftige sig indenfr kvalitetssikring, g har gjrt nget aktivt fr at kmme i den retning, g ikke er landet indenfr mrådet af mangel på bedre. Elementerne i frløbet Frløbet er en uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice - i medicinalbranchen. Uddannelsen består af 6 ugers kursus g 3 ugers praktik, afsluttende med en eksamen g udstedelse af bevis fr beståede dele. Infrmatinsside m uddannelsen er vedlagt sm bilag 1. Elementerne i frløbet er: Rekruttering / markedsføring. Infrmatinsmøder Tilmeldings- g gdkendelsesprces. Praktikpladssøgning. Kursus / undervisningsdel. Praktik. Opsamling på praktik, frberedelse til g eksamen. Opsamlingsmøde, evaluering g dkumentatin af frløb. Rekruttering g markedsføring: Rekrutterings- g markedsføringsprcessen fr denne uddannelse er lidt anderledes end kurser g uddannelser nrmalt udbudt til ledige. Under udviklingen af frløbet har der været psamlet navne på interesserede i et kursus m GMP fr at dkumentere interessen g behvet. Der har dermed været en gruppe af deltagerne, der har udtrykt ønsket g gjrt nget aktivt fr at få kurset sat i verden, inden det er præsenteret fr dem gennem de nrmale kanaler, sm f.eks. knsulenter g infrmatinsmateriale på jbcentre g i a-kasse. Målgruppen fr uddannelsen er ledige akademikere med en faglig prfil, der naturligt kan anvendes indenfr medicinalbranchen, hvedsageligt naturvidenskabelige prfiler. Der frudsættes ikke viden m kvalitetssikring, g det største udbytte af uddannelsen vil derfr være fr nyuddannede ledige, g andre, hvr der er tale m et skifte til medicinalbranchen. Dette gælder f.eks. gså PhD er, hvr deres tidligere erfaringer ligger indenfr frskning g udvikling, eventuelt med ngle mindre tidsbegrænsede ansættelser efter, men uden erfaring indenfr prduktin g kvalitetssikring. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 4 af 11

5 Infrmatinsmøder: Karrierecentret, Jbcenter København, afhlder t infrmatinsmøder inden tilmelding til uddannelsen, g deltagelse i et af infrmatinsmøderne pstilles sm et krav fr at kunne tilmelde sig uddannelsen. Infrmatinsmødernes frmål er en præsentatin af, hvilken prfil der vil have gavn af uddannelsen. De er et led i en frventningsafstemning, der skal til fr ikke at spilde det stykke arbejde, der skal leveres. Deltagerne skal derfr kunne se sig selv i en stilling, hvr man skal etablere rden g få andre til gså at bidrage til den. Deltagerne skal gså indstilles på, at der kan frventes en større arbejdsmængde end med flere andre kurser. De skal infrmeres m, at de skal søge praktikpladser, så der ikke er en frventning m, at der bliver sørget fr dem. Det er vigtigt fr frløbet, at det kun er kandidater, der har en ambitin g persnlig prfil til GMP stillinger, der deltager, g mvendt er det gså hvedsageligt de kandidater, der vil have psitiv g længerevarende effekt af at følge uddannelsen. Tilmeldings- g gdkendelsesprces: Tilmeldingsprcessen starter med aflevering af en tilmelding til Jbcenter København ved afslutning af infrmatinsmødet. Ptentielle deltagere med bpæl i Københavns kmmune håndteres videre af Karrierecentret, mens ptentielle deltagere fra andre kmmuner krdineres videre af Walsøe innvatr i frhld til gdkendelse af lkale jbcentre g antallet af ledige pladser på kurset. I denne peride vil der gså være behv fr vejledning g rådgivning fr de ptentielle deltagere, der umiddelbart er tilknyttet anden aktør. Det kan gså være med infrmatin m uddannelsen til knsulenterne, der er tilknyttet dem. Der er aftalt samme frdeling af disse pgaver, sm fr tilmeldinger. En del af infrmatins- g vejledningspgaven fr ptentielle deltagere løftes gså naturligt gennem Magistrenes A-kasse, når de er i kntakt med dem. Praktikpladssøgning: Ved infrmatinsmøderne pfrdres deltagerne til at søge praktikpladser, lige så snart de har fået en gdkendelse af kurset på plads. Deltagernes søgning af praktik understøttes med en beskrivelse udarbejdet af Pharmakn, g de kan benytte knsulenterne fra MA (eller undertegnede), hvis de har behv fr støtte eller sparring i søgningen. Samtidigt lægges et par dage ind i den første del af kurset, hvr indhldet fkuserer på søgning af praktikplads. Deltagerne får dermed fkus rettet md søgningen, g den indsats, der er nødvendig fr at få en aftale på plads inden tiden fr praktik kmmer. Under denne del lægges gså nget infrmatin m netværksdannelse, da det gså vil bidrage til praktikpladser, g samtidigt give tid til at bygge relatiner p mellem kursusdeltagerne. Kursus / undervisningsdel: Pharmakn er kursusudbyder til industrien af mange frskellige kurser, der berører GMP g kvalitetssikring. De råder derfr ver kmpetente undervisere, der har en str kntaktflade til virksmhederne. Underviserne har en pdateret viden m, hvilke kmpetencer virksmhederne efterspørger eller søger pkvalificering af. Samtidigt er Pharmakn s kurser anerkendt af f.eks. de regulatriske myndigheder, sm sundhedsstyrelsen, g kvalitetsafdelingerne i medicinalbranchen. Dermed vil et kursusbevis fra dem have vægt i virksmhederne ved ansøgninger. Samtidigt sikrer det gså kvaliteten af undervisningen på kurset, da det kan have knsekvenser fr deres renmé i branchen, hvis der ikke hldes en høj standard fr kursisterne. Praktik: Praktikken er et væsentligt element i uddannelsen, både til knkret illustratin af hvrdan pgaverne løses i hverdagens prduktinsramme, g fr at lægge grunden til et fagligt, virksmhedsrettet netværk. Et netværk, hvis det samtidigt deles med de andre på hldet, der hurtigt vil være vidt frgrenet g med kntakter i en meget str andel af branchen. Det vil gså fr nyuddannede være værdifuldt at pleve den hverdag, sm en ansat i medicinalbranchen sidder i. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 5 af 11

6 Opsamling på praktik, frberedelse til - g eksamen: Der lægges en psamling ind efter praktikken fr at øge udbyttet. Deltagerne kan dele ngle af deres plevelser, så flere får glæde af dem, g de kan få besvaret spørgsmål, der måtte være pstået undervejs. Dette vil gså kunne adresseres i den tid, der afsættes til eksamensfrberedelse. Den vil være med til at rette pmærksmhed fra praktikken g ver til terien, sm deltagerne afslutningsvis skal demnstrere, de har lært under uddannelsen. Deltagerens udbytte dkumenteres med en eksamen, g på baggrund af hhv. eksamen, fremmøde til undervisning g deltagelse i et praktikfrløb udstedes beviser på de beståede dele af frløbet. Opsamlingsmøde, evaluering g dkumentatin af frløb: Da et næsten tilsvarende kursus blev afhldt fr ca. 8 år siden, var der gde resultater set i frhld til at deltagerne km i arbejde, g de fleste arbejder i dag stadig indenfr mrådet. Disse resultater er kun kmmet til veje pga. det netværk, de tidligere deltagere har prethldt, så der har kunnet samles p på resultatet efterfølgende. Omvendt har der gså været andre lignede kurser efterfølgende uden samme succes. Fr at kunne trække på erfaringerne fra det nuværende frløb, var det planlagt at dkumentere resultaterne efter afslutningen uddannelsen. Denne rapprt er et af resultaterne af dette arbejde, men det inkluderer gså en løbende evaluering af den teretiske undervisning, udført af Pharmakn g benyttet til justering af undervisningen undervejs. Kun det helt verrdnede g gennemgående indtryk af undervisningen medtages her. Denne evaluering af uddannelsen er hvedsageligt baseret på deltagernes plevelser g vurderinger, da dette gså vil afspejle ændringer i mtivatin g hldning til f.eks. jbsøgningen. Vurderinger g plevelser er hentet fra individuelle samtaler, besvarelse af spørgeskema, samt snak ved et psamlingsmøde afhldt d. 24. september Enkelte bservatiner, ændringer i frløbet, g læringspunkter medtages i den udstrækning, det kan være relevant fr en eventuel gentagelse. Observatiner Det blev hurtigt klart, at ansøgningsprcessen blev kmpleks pga. deltagernes frskellige udgangspunkter. De var tilknyttet jbcentre fra frskellige kmmuner g frskellige anden aktører. Det var værdifuldt, at karrierecentret var repræsenteret i planlægningsteamet, så der kunne trækkes på deres erfaringer m prcesserne. Ved kursusstart knstateredes, at deltagerne km hhv. fra Københavns Kmmune, Frederiksberg g en enkelt fra Gentfte. Ingen deltagere havde fået deres gdkendelse direkte fra deres anden aktør, g dermed skulle de gennem en lidt længere prces med en klage til anden aktør. Anden aktør laver en revurdering af afslaget, g hvis dette fasthldes, går klagen videre til et 2. aktør-team under jbcentret i bpælskmmunen. I klageprcessen psøgte deltagerne yderligere infrmatin g dkumentatin til brug fr behandlingen af klagen. Dette underbyggede yderligere, at der skal udarbejdes en gd g faktuel dkumentatin af uddannelsens resultater, sm ptentielle ansøgere kan vedlægge deres ansøgninger til en mulig gentagelse af uddannelsen. Det vil lette sagsbehandlingen fr alle instanser. Der var ikke mange, der nåede at finde en praktikplads til kursusstart, heller ikke blandt dem, der fik en frhldsvis hurtig gdkendelse g derefter fik tilsendt et praktikpladsbrev. Der var lidt effekt efter start på kurset, g ved aktivering af netværk fra tidligere lignende frløb. Størst effekt km, da Pharmakn mtalte uddannelsen i deres nyhedsbrev g fremlagde muligheden fr at få en praktikant fra hldet ud i 3 uger. Virksmhederne var villige til at tage praktikanterne ind, da de generelt Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 6 af 11

7 blev pmærksmme på uddannelsen, g hvad der var baggrunden fr den. Dette resulterede i hele hldet fik en praktikplads tilbudt. Styrken af det faglige netværk er umiddelbart svært at vurdere efter så krt tid. Under kursusdelen blev der bserveret en gd udveksling af infrmatin mellem deltagerne. Enkelte har mødtes efterfølgende g der er etableret en nline gruppe fr deltagerne, så det er et gdt ptentiale til den videre pbygning af netværket. Det endelige resultatet af eksamen var at alle bestd, hvilket vidner m gd undervisning g et hld engagerede deltagere. Spørgeskema undersøgelsen Til et psamlingsmøde hs MA d. 24. september 2012, lidt ver 3 måneder fra afslutning af uddannelsen blev der uddelt et spørgeskema, det er vedlagt sm bilag 2. Da ikke alle kunne kmme til mødet, km der kun 10 besvarelser på dagen. Derfr blev de resterende ringet p, g udspurgt efter skemaet. Da undersøgelsen afsluttes d. 19. ktber var der indhentet svar fra 23 ud af de 24 deltagere. Da vi har et begrænset deltagerantal er ngle af underkategrierne kun repræsenteret af en eller t persner, når deltagerne frdeles ver f.eks. ledighedslængde før kursusstart. Det giver en str fejlmargen, men de er medtaget fr at se tendenser, rubrikkerne mærkes med en *. De kan eventuelt revurderes på et senere tidspunkt, hvr flere har været gennem uddannelsen. Resultat fr at kmme i jb Fr den ene besvarelse, der manglede, er det undersøgt, gennem anden kilde, m vedkmmende var gået i jb, g det viste sig at være tilfældet. Dette indgår i hvedresultatet m, hvr mange der er gået i jb, men er ikke medtaget i ngle af de andre undersøgelser. Antal svar er indsat med fed Hvedresultat: Er du kmmet i jb? 17 (+1) Ja 6 Nej Af de 24 deltagere er 18 i jb, svarende til 75 % af deltagerne. En er startet på en uddannelse g er dermed gså ude af dagpengesystemet, tilbage er 5, der frtsat er jbsøgende. Dette resultat verificeres gennem et træk i Karrierecentret, hvr der pnås et resultat blandt deltagere derfra, på 85 %. Hvilken type ansættelse har du fået? 9 Fast 0 Deltid 8 Tidsbegrænset 0 Støttet Altså er mindst 50 % af stillingerne faste stillinger, g den resterende del er tidsbegrænsede, hvraf flere er på mindst 1 år. Alle stillinger er fagligt relevante, g i vurderingen af uddannelsens betydning fr, at de fik jbbet, angiver 14 ud af 16, at uddannelsen havde fra str til altafgørende betydning fr, at de fik jbbet. 2 nterer, at det havde ingen eller ngen betydning fr at de fik jbbet. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 7 af 11

8 Tendenser fr jbeffekten frdelt på ledighedslængde, antal aktiveringer g jberfaring: Ledighedslængde Antal % i jb 0-6 mdr mdr mdr * mdr * mdr * 2 0 Antal aktiveringer Antal % i jb 0 * * * 2 0 Jb erfaring Antal % i jb 0 - ½ år ½ - 1 år * år * år * år 7 71 Frdelingen i de enkelte kategrier er behæftet med str usikkerhed, da flere af kategrierne kun indehlder få persner. Der er medtaget så der kan bygges videre på dem ved gentagelser. Fr ledighedslængden er det yderpunkterne der har en lavere succesrate end andre. Hvis man er blevet ledig mindre end 1 år inden kursusstart, eller hvis det er ver 2 år siden man blev ledig ved kursusstart, er der en lavere succesrate. Dette afspejles gså i antallet af aktiveringer inden kursusstart. Spredningen på jberfaring afspejler hvedsageligt at det er enten frhldsvis nyuddannede eller PhD er hvr de første 3 år er PhD en. Det er dg ikke erfaring indenfr GMP relaterede mråder, g dermed ikke specifik erfaring, g der ses heller ikke ngen klar tendens. Alt i alt er effekten gd, hvis der ikke er begrænsninger i rådigheden, f.eks. gegrafisk. Resultater fr jbsøgningen Uddannelsens betydning fr jbsøgningen er belyst gennem deltagernes egen vurdering på en serie spørgsmål, hvr antal svar er indsat med fed: Spørgsmål fr deltagere, der ikke har fået jb (enkelte med jb har gså besvaret). Har du i gennemsnit søgt 4 flere 0 færre 5 det samme antal stillinger pr uge sm før kurset? Føler du dine ansøgninger er bedre efter kurset? 6 ja 2 nej Føler du dig bedre kvalificeret efter kurset? 8 ja 0 nej Spørgsmål til alle, m hvrdan har kurset påvirket din jbsøgning? Søger du andre typer af stillinger nu? 11 ja 8 nej Er du kvalificeret til at søge stillinger nu, du ikke søgte før? 20 ja 2 nej Kmmer du ftere til jbsamtale efter kurset? 17Ja 5 Nej Hvis ja, er det på grund af kurset? 14 ja 1 nej Fr jbsøgningen betyder uddannelsen at deltagerne søger det samme antal eller flere stillinger, hvedsageligt med bedre ansøgninger, g de føler sig bedre kvalificerede. De fleste (20 ud af 22 = 91 %) vurderer, at de nu er kvalificeret til at søge stillinger, sm de ikke søgte før. Hvr de andre spørgsmål er p til en bedømmelse af deltageren selv, så er spørgsmålet m deltageren kmmer ftere til samtale, et knkret g væsentligt mål i frhld til det at kmme i jb. Her er der gså sket markante frbedringer, 17 ud af 22 kmmer ftere til samtale efter uddannelsen hvilket svarer til 77 %. Af de 5 der har svaret, at de ikke kmmer ftere til samtale, er bl. a. 2 der havde en afklaring umiddelbart efter afslutning af uddannelsen, g dermed ikke søgte yderligere. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 8 af 11

9 Det reelle billede er dermed at 17 ud af 20, svarende til at 85 % af dem, der søger aktivt, plever at kmme ftere til jbsamtaler. Andre vurderinger g frslag Praktikken var planlagt sm en væsentlig del af uddannelsen, g dette synspunkt deles af deltagerne. Alle der har været i praktik angiver at det var væsentligt fr udbyttet af det samlede kursus. Fr 2/3 af dem gav praktikken jb-åbninger, de ellers ikke ville have fået. Så vidt det kan vurderes udefra, ser det ud til at ca. 1/3 har fået jb efterfølgende i samme virksmhed, sm de havde praktikken i. I kmmentarerne til spørgeskemaet gives gså generelt udtryk fr at praktikperiden gdt må sættes lidt p, gerne ved f.eks. at kmprimere terien lidt mere. Særligt kunne der gdt være lidt mere stf i starten af kursusdelen i hvert fald set ud fra kmmentarerne, g gerne så der ikke ptræder halve dage, men i stedet hele dage g så måske behlde lidt tid til eksamensfrberedelse til sidst. Der er ligeledes flere der gerne vil bruge tiden udelukkende på de faglige elementer g ikke på jbsøgning g samtaler, da de fleste har haft nget lignende i tidligere tilbud. Da der er brugt ressurcer i de frskellige rganisatiner til udvikling g gennemførsel af kurset, er det gså vigtigt, at de får kredit fr den indsats, de har lagt i det. Fr at tjekke m der er gjrt tilstrækkeligt ud af at markere hvem, der har stået fr frløbet, blev følgende spørgsmål stillet: Hvilke af følgende rganisatiner har, efter hvad du har bemærket taget initiativ til /deltaget i frarbejdet g eller afhldelsen af kurset 6 DM 21 Magistrenes A-kasse 1 PHARMADANMARK 22 JbcenterKøbenhavn 23 WALSØE INNOVATOR / Benny Walsøe 22 Pharmakn 1 IAK De fleste har bemærket partnerne bag uddannelsen, g så falder der lidt af til et par stykker, der ikke har været med. Rekruteringsdemgrafi blev undersøgt ved at spørge ind til, hvr deltagerne blev pmærksmme på kurset. Svarene kan falde i 3 frskellige grupper: Jbcentre, A-kasse, g Walsøe Innvatr, dækkende ver steder, hvr interesse fr et GMP-kursus er efterlyst, det er bl. a. sket gennem Biscience Denmark netværket g LinkedIn grupper. Enkelte har fået infrmatin gennem bekendte eller gennem en kmbinatin af kilderne. Over halvdelen (52 %) havde først hørt m kurset gennem Walsøe Innvatr, 30 % fra Jbcentret g 10 % fra MA. Dermed er ver halvdelen af deltagerne, ngle der aktivt har psøgt muligheden g efterfølgende lavet en tilmelding indenfr ledighedssystemet. Dette kan have en effekt på sammensætningen af deltagerne, g hvrdan tilgangen er i selve undervisningssituatinen. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 9 af 11

10 Perspektivering Det var intentinen at give ledige et kmpetenceløft fr at kunne kmme i betragtning til ledige stillinger i medicinalbranchen, g dette må siges at være mere end pnået med de resultater, der ligger efter dette frløb. Det kunne være nærliggende at pskalere succesen, men der vil gså være en øvre grænse fr, hvr mange kandidater, der kan afsættes gennem denne uddannelse. Det vurderes umiddelbart, at 1 2 hld m året vil være et passende antal, afhængig af knjunkturerne på mrådet. Praktikken kan gdt med frdel udvides til 4 uger, så der ad den vej pbygges bedre relatiner, g chancerne fr at der pstår en åbning under praktikken bliver større. Det kan eventuelt ske ved at kmprimere kursusdelen, så uddannelsen ikke tager længere tid. Når deltagerne skal søge praktikplads, kan lancering i Pharmakns nyhedsbrev med frdel ligge tidligere i frløbet, så der bliver lidt mere tid g r mkring frdelingen af praktikpladser. I frhld til periden vil det være frmålstjenligt at kunne starte lidt før, så uddannelsen ikke afsluttes lige ven i smmerferieperiden. Knklusin Det er gde resultater, der er pnået i dette frløb, g dkumenteret gennem denne undersøgelse. Med henhldsvis 75 % g 85 % i jb, ifølge de t undersøgelser, må det knkluderes at uddannelsen virker. Halvdelen er ansat i faste stillinger, g en del af de resterende ansættelser er 1-årige vikariater. 85 % af de aktivt søgende kmmer ftere til samtale efter uddannelsen. 91 % er kvalificeret til at søge jb, sm de ikke søgte før. Valby d. 30. nvember 2012 Benny Walsøe Pedersen Der må kpieres, citeres g refereres fra denne rapprt g dens resultater med tydelig kildeangivelse. Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 10 af 11

11 Bilagsversigt 1. Infrmatinsside m uddannelsen 2. Spørgeskemaet Evalueringsrapprt fr GMP kursus 2012 Side 11 af 11

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Fire services med tilhørende indsatser

Fire services med tilhørende indsatser Fire services med tilhørende indsatser Opkvalifi-cering Rekrutteringsservice Fasthldelse g frebyggelse Støttet (Omvendt frmidling & udplacering) 1 Rekrutteringsservice Fem indsatser 1. Afdækning af g sparring

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd Karen Jespersen, SOSU Århus Karin Rsenmejer, København VUC Kirsten Habekst, VUC Vestegnen Mia Rasmussen,

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Bjerringbr Gymnasium august 2016. MUS kncept. MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere