Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review"

Transkript

1 CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015

2 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen Coloplast D/S Norden Danske Bank DSV FLSmidth GN Store Nord H. Lundbeck ISS Jyske Bank KBH Lufthavne Nordea Novo Nordisk Novozymes Pandora Rockwool Royal Unibrew Sydbank TDC Topdanmark Tryg Vestas William Demant

3 Analyse af corporate website

4 Analyse af corporate website 2015 Der er defineret en række analysekriterier for det corporate website, som bidrager til at give et samlet billede af, om kommunikationen er målrettet, relevant, dækkende, aktuel, tilgængelighed og anvendelig for brugerne. Strategi, marked og forretning Hvor relevant og dækkende beskriver virksomheden sin forretningsstrategi, markedet, forretningsområder, produkter og innovation? Er virksomhedens nuværende position klart beskrevet, og er det tydeligt, hvor virksomheden er på vej hen, samt hvor godt den er rustet til fremtidens udfordringer? Aktie, resultater og nyheder Hvor relevant, dækkende og aktuelt beskriver virksomheden aktieforhold (herunder pris, peer group udvikling, historie, analytikere, konsensusestimater og lign.), resultater og nøgletal, samt aktuelle begivenheder, der er potentielt kurspåvirkende eller som i øvrigt bidrager til at forstå virksomhedens ledelse og prioriteringer? Dialog og interaktion I hvor høj grad inviterer websitet til dialog og interaktion? Er der målrettede kontaktmuligheder? Er der mulighed for at downloade, dele, rate eller kommentere indhold? Er websitet forbundet med andre digitale platforme og sociale medier? Brugervenlighed og design I hvor høj grad anvender sitet enkle, brugerfokuserede navigationsprincipper og strukturer? Giver sitet en oplevelse af virksomheden, der matcher værdier, identitet og forretning? Bidrager design, info-grafik, ikoner og lign. til brugerens interaktion og oplevelse af sitet? Ansvarlighed (governance, CSR, miljø) Hvor relevant og dækkende beskriver virksomheden ansvarlighed (under begreber som fx CSR, sustainability eller TBL) og hvordan beskrives virksomhedens værdier, ledelsesfilosofi, politikker samt tilgang til corporate governance?

5 SAMLET RESULTAT CORPORATE WEBSITE #1 A.P. Møller-Maersk (4,6) #4 Novo Nordisk (4,0) #5 Danske Bank (4,0) #6 Lundbeck (4,0) #7 Carlsberg (3,8) #8 Novozymes (3,8) #9 DS Norden (3,6) #10 Chr. Hansen (3,4) #11 Tryg (3,4) #12 Topdanmark (3,4) #13 FLSmidth (3,2) #14 Rockwool (3,2) #15 Coloplast (3,0) #16 DSV (3,0) #17 KBH Lufthavne (2,8) #18 Nordea (2,8) #19 Pandora (2,6) #20 TDC (2,4) #21 Sydbank (2,2) #22 GN Store Nord (1,8) #23 Jyske Bank (1,8) #24 William Demant (1,4) #25 Royal Unibrew (1,2) #2 ISS (4,4) #3 Vestas (4,2)

6 Konklusioner, corporate websites Selv om det traditionelle corporate website er under pres fra mange nye medier og platforme, så er dette medie stadig et væsentligt og højt prioriteret medie i kommunikationen med de profesionelle interessenter, ikke mindst med aktørerne på kapitalmarkedet. Det er her investorer, analytikere og journalister kan forvente at finde den officielle og formelle information fra virksomheden. Mængden af information på corporate websites er imidlertid stadig stigende, hvor ikke mindst de børsnoterede virksomheder i transparensens navn stiller flere og flere data til rådighed for brugerne. Det stiller krav til sitets struktur, navigationsog søgeprincipper samt brugervenlighed og oplevelse i øvrigt. Samtidig forventer mange brugere, at virksomhedens ledere og medarbejdere også stiller sig til rådighed for en egentlig dialog, og at de digitale medier også tilbyder muligheder for interaktion. På den følgende side er nogle af de væsentligste konklusioner i dette års analyse. Her ser vi nærmere på, om de største danske virksomheder opfylder ovenstående fordringer for målrettet og effektiv webkommunikation.

7 Konventionelle websites Det er generelt set ikke på de corporate websites, at de store kreative nytænkninger finder sted. Selv om mulighederne for brugerinteraktion og involvering udvikler sig med stor hastighed, så er det typisk ikke noget, de corporate websites bærer præg af. Her har udviklingen mange steder stået forholdsvist stille de sidste 10 år. Indhold, struktur, taksonomi og design har udviklet sig meget langsomt. Informative og detaljerede De corporate websites er generelt meget informative. Ikke mindst for kommunikationen til investorer findes der efterhånden en lang række konventioner og en best practice, som virksomhederne har været gode til af adoptere. Hos de bedste i klassen er der ikke stor forskel på indholdstyper og mængden af information det gælder fx for Novozymes, Novo Nordisk, A.P. Møller-Maersk, Lundbeck, ISS, Topdanmark, Tryg, Vestas, FLSmidth, Carlsberg og DS Norden. De servicerer alle investorerne på et højt niveau. Ansvarlighed i fokus Kommunikationen om ansvarlighed (i reglen benævnt CSR eller Sustainabiity) spiller en stigende og stadig mere central rolle på stort set alle corporate websites. Det gjorde det ikke for bare 5-6 år siden. De er mange gode eksempler, bl.a. hos Novo Nordisk, Vestas, DS Norden, ISS, Lundbeck, Danske Bank og Carlsberg. Standardiseret investor-information Informationen til investorer er meget standardiseret og ofte baseret på information i PDF-filer (som ikke er søgbar). Mange har valgt at lade Investis, NASDAQ, Euroland elller Euroinvestor levere siteområde eller moduler, der - via offentliggørelse på fondsbørsen - genererer/ feeder indhold til det corporate site. For mange virksomheder betyder det imidlertid, at der mangler generel og basal formidling af selskabets equity story, forretningsmodel, innovation, samt aktuelle tiltag og cases, der kan bidrage til forståelsen af investeringscasen. Ingen dialog og interaktion De corporate websites er ikke dialogplatforme, men snarere informationsbiblioteker fyldt med data og filer. Der er typisk ikke mulighed for at dele viden, være i dialog med virksomhed eller peers, eller kommentere, anmelde eller rate information eller services, sådan som man fx kender fra andre digitale kanaler. Øget brug af info-grafik og video Selv om dialogmulighederne ikke er tilstede på mange sites, så gør virksomhederne i stigende grad brug af formidlings- og oplevelseselementer på sitet, der bidrager til at skabe et dynamisk og levende site. Det gælder fx i forhold til hyppigt at opdatere websitet med nye features, nyheder, arrangementer og services, og det gælder i forhold til at anvende symboler, billeder, info-grafik, animationer og video, der øger brugervenligheden og oplevelsen. Sociale medier Det er de færreste virksomheder, som har integreret sociale medier direkte i deres webløsning. Gode eksempler på virksomheder, der har valgt det, er Chr. Hansen, Novo Nordisk og A.P. Møller-Maersk. Mange giver mulighed for at dele indhold på brugerens egne sociale medier, mens en del blot henviser til virksomhedens profil på Youtube, Facebook, Linkedin og/eller Instagram. Nogle virksomheder er dog tilsyneladende stadig helt fraværende på sociale medier. Responsiv og brugervenlighed Op mod halvdelen af de corporate websites er ikke responsive og dermed svære at se og anvende på mobile platforme. Det er chokerende, når man tænker på, hvor meget mobilbaseret internetbesøg fylder hos de fleste målgrupper. Til gengæld er de fleste websites meget brugervenlige, og der er ofte brugt kræfter på også at skabe et professionelt design, der understøtter virksomhedens brandidentitet. Gode eksempler på det er A.P. Møller-Maersk, Novo Nordisk, Lundbeck, Vestas og ISS.

8 Analyse af årsrapport

9 Analyse af årsrapport 2014 Der er defineret en række analysekriterier for årsrapporten, som bidrager til at give et samlet billede af, om kommunikationen er målrettet, relevant, retvisende og dækkende for årsrapportlæserne. Strategi, mål og resultater Hvor relevant og dækkende beskriver årsrapporten den aktuelle strategi og mål, samt status for målopfyldelse og udmøntning af prioriterede tiltag? Hvor detaljeret opgøres resultater og nøgletal for værdiskabelsen i virksomheden? Forretning, marked og innovation Hvor relevant og dækkende beskriver årsrapporten virksomhedens forretningsmodel og områder, marked, tendenser og konkurrenter, samt potentialet i de eksisterende produkter? I hvor høj grad demonstreres det, at virksomheden er gearet til fremtiden via nye produkter samt nytænkning og innovation? Ansvarlighed (governance, CSR, miljø) Hvor relevant og dækkende beskriver virksomheden ansvarlighed (under begreber som fx CSR, sustainability eller TBL) og hvordan beskrives virksomhedens værdier, ledelsesfilosofi, politikker, risikostyring samt tilgang til corporate governance? Strukturering, formidling og design I hvor høj grad er årsrapporten struktureret på en måde, der gør det nemt for brugeren at overskue indhold samt forstå temaer og prioriteringer. Formidles indholdet på en målrettet, dækkende og pædagogisk måde? Bidrager designet til at give en oplevelse af virksomheden, der matcher værdier, identitet og forretning? Digital tilgængelighed Er årsrapporten, kvartalsrapporter, regnskabsmeddelelse, præsentation og webcast nemt tilgængelig på nettet? Og præsenteres indholdet i en form, der giver brugeren en klar forståelse for virksomhedens resultater og værdi? Anvendes info-grafik, video, animationer, billeder og andet på en måde, der højner formidlingskvaliteten?

10 SAMLET RESULTAT ÅRSRAPPORTER #1 Novozymes (5,0) #2 ISS (4,4) #3 Novo Nordisk (4,2) #4 TDC (4,2) #5 DS Norden (4,0) #6 Pandora (4,0) #7 GN Store Nord (3,8) #8 A.P. Møller-Maersk (3,8) #9 Carlsberg (3,8) #10 Vestas (3,8) #11 Chr. Hansen (3,8) #12 KBH Lufthavne (3,6) #13 Rockwool (3,6) #14 FLSmidth (3,4) #15 Tryg (3,2) #16 Lundbeck (3,2) #17 Sydbank (3) #18 Nordea (2,8) #19 DSV (2,8) #20 Topdanmark (2,4) #21 Royal Unibrew (2,2) #22 Danske Bank (2,2) #23 Jyske Bank (2) #24 William Demant (1,8) #25 Coloplast (1,4)

11 Konklusioner, årsrapport 2014 En analyse af de store danske børsnoterede virksomheders årsrapport er især interessant i år. Muligheden for kun at udgive en engelsksproget årsrapport har fået mange virksomheder til at overveje deres rapporteringsstrategi, herunder hvordan kommunikationen med det stigende antal danske aktionærer bliver målrettet og behovsorienteret. Samtidig har mange virksomheder fokus på processer og omkostninger, hvilket gør overvejelser om format (herunder online vs offline), tryk og distribution relevante. Og endelig er der mange overvejelser om indholdsfokus og mængde (fx under temaet cutting clutter ), samt overvejelser om arbejdsdelingen mellem rapport/pdf og anden kommunikation på web. Selv om der er mange standarder i den danske årsrapportering, som sætter rammerne for indhold og struktur, så er løsningerne på de mange overvejelser imidlertid samlet set også mange og forskelligartede. Det skaber en meget uens håndtering af og kommunikation med de finansielle interessenter, og et stigende behov for at uddrage erfaringer fra best practice. På den følgende side er nogle af de væsentligste konklusioner i dette års analyse.

12 Nye formater i rapporteringen De børsnoterede virksomheder udgiver i stigende grad supplerende rapporter til den traditionelle årsrapport. De fleste udgiver en CSR-rapport, og mange udgiver en særlig risikorapport. Derudover har mange i år valgt at udgive et magasin, resume eller årsprofil, der typisk henvender sig til en bredere målgruppe end hovedrapporten. Der er stadig en overvægt af virksomhederne, som udgiver en årsrapport, der er udviklet og designet professionelt og æstetisk, med vægt på fortællingen og formidlingen af data. Mere offline end online Mange udgiver en årsrapport i trykt format, men en del har også valgt kun at stille årsrapporten til rådighed i PDF (evt. tilknyttet en e-reader), og så udgive og distribuere andre målrettede publikationer. Nogle udgiver en fuld online rapport, der også kan generere en PDF, som brugeren selv skal printe. Og andre har dedikeret en side på web til årsrapporten og lagt supplerende filer og evt. også video til at supplere den traditionelle printrapport. Rapportering på engelsk Mange virksomheder har valgt kun at udgive deres årsrapport på engelsk. På den måde spares korrekturgange, parallel produktion, tid og omkostninger. Imidlertid har mange til gengæld valgt at supplere årsrapporten med anden målrettet kommunikation på dansk fx en profilbrochure. Standarder og konventioner styrer struktur De danske årsrapporter er i både indhold og struktur præget af regler og standarder. Derudover kan der også spores en copycat mentalitet, der bidrager til at ensrette formidlingen. Fx kalder mange årets højdepunkter for year at a glance og beskrivelsen af de finansielle resultater for financial review. Derudover er det ikke utypisk, at højdepunkter og strategi gennemgås først, så følger den finansielle del, så forretningsområder, produkter og marked, og i den sidste del af beretningen gennemgås risiko, CSR, corporate governance og aktionærinformation. Forretningsstrategisk CSR Det er ingen nyhed, at CSR i bred forstand bliver og i stigende grad behandles som en forretningsstrategisk parameter der bidrager til værdiskabelsen og kan være en forretningskritisk parameter. Derfor inkluderer mange også en større rapportering af dette område i årsrapporten, hvad enten de også udgiver en separat CSR-rapport eller ej. Fokus på strategi og mål Der er en stor overvægt af virksomheder, der vælger at lægge strategi og mål åbent frem, og nogle gennemgår endog meget præcist status og fremdrift i forhold til at nå de definerede mål. Det giver således regnskabslæserne en langt bedre målestok for at forstå forretning og ledelsesmæssige prioriteringer og fokusområder end ellers.

13 KØB ANALYSEN CORPORATE RELATIONS Benchmark analysen kan fås hos Corporate Relations i form af tre forskellige produkter 1. BASISANALYSE Denne benchmarkanalyse inkluderer det corporate website og årsrapport 2014 for Danmarks største, børsnoterede virksomheder (large cap). Analysen har primært fokus på indhold og formidling, men inkluderer også elementer som brugervenlighed, interaktion og design. Basisanalysen koster DKK ekskl. moms og leveres som PDF. 2. VIRKSOMHEDSANALYSE Virksomhedsanalysen kan tilkøbes og skræddersyes efter virksomhedens behov. I udgangspunktet inkluderer virksomhedsanalysen: En kvalitativ peer group analyse (benchmark mod 3-4 udvalgte virksomheder). En analyse af 1-2 supplerende medier (fx profilfolder, præsentation eller social medie profil). Anbefalinger til forbedringer af indhold og kommunikation på de analyserede medier. Præsentationsmøde Virksomhedsanalysen koster DKK og inkluderer basisanalysen. 3. INSPIRATIONSOPLÆG OG ANBEFALINGER I inspirationsoplægget præsenteres analysens overordnede konklusioner, international best practice og anbefalinger til, hvordan virksomheden kan forbedre årsrapport og corporate website på en række parametre. Oplæggets varighed er 1,5 time. Inspirationsoplægget koster DKK ekskl. moms, og inkluderer også basisanalysen. Direktør og rådgiver Lars Sandstrøm Corporate Relations T: E:

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 7 Sammenfatning 9. 1. Perspektivering 15 2. Metode 17. 3. Karakteristik af virksomhederne 25

Indholdsfortegnelse. Forord 7 Sammenfatning 9. 1. Perspektivering 15 2. Metode 17. 3. Karakteristik af virksomhederne 25 Nordic Sustainability Index II 5 Indholdsfortegnelse Forord 7 Sammenfatning 9 De store virksomheder er i overtal 9 Stærk opbakning til internationale konventioner og normer 10 Medicinen er den samme 13

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + = nline branding Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord 3 1. Sammenfatning... 4 1.1 Model for god Public Digital Governance...4 1.2

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere