Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005"

Transkript

1 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005

2 Forord 3 Det danske Kongehus monarki 4 Hoffets Aktiviteter organisation og begivenheder 10 6 De Temaer: kongelige slotte 12 Aktiviteter Sommertogter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade København K Telefon Temaer: Erhvervs- og kulturfremstød Statsbesøg De Kongelige Ordeners Kapitel Kongehusets De kongelige opgaver fonde 24 Hoffet Snedkerværkstedet 26 Kongehusets økonomi 28

3 Prins Christians fødsel, Kronprinsparrets førstefødte, var årets store, glædelige begivenhed i Kongehuset i Året bar ligeledes præg af Regentparrets og Kronprinsparrets besøg på Færøerne og Kronprinsparrets officielle besøg i Australien. Erhvervs- og kulturfremstød til lande som Japan, Kina og Rusland gav anledning til stor aktivitet for Kongehusets medlemmer i et tæt samarbejde med ministerier og erhvervsliv. Endelig deltog medlemmerne af Kongehuset i en række arrangementer både i og uden for Danmark i anledning af 200-året for H.C. Andersen og August Bournonville. I lyset af den tragiske flodbølgekatastrofe i Sydøstasien blev det årlige nytårstaffel og nytårskurene aflyst. Regentparret deltog sammen med andre medlemmer af Kongehuset i en mindehøjtidelighed i Vor Frue Kirke i København den 2. januar. I april måned overværede Kronprinsparret desuden en mindehøjtidelighed i Thailand for de danske ofre for flodbølgekatastrofen. I foråret 2005 udsendtes den første årsrapport (2004) om Kongehusets virksomhed. Årsrapporten beskriver Kongehuset, dets opgaver og funktioner og årets væsentligste begivenheder. Årsrapporten for 2005 sætter fokus på temaer om sommertogter, erhvervs- og kulturfremstød samt ordener og medaljer. Desuden indeholder den omtale af Hoffets organisation, fornyelse af overenskomst samt årsregnskab. Internt i Hoffet bliver der fortsat arbejdet med nødvendige tilpasninger og med modernisering af Kongehusets ledelse og administration med henblik på en mere rationel og tidssvarende drift. Ledelsesstrukturen er blevet styrket med øget uddelegering af ansvar. Lokaloverenskomsten fra 2002 mellem Hoffet og Hoffunktionærforeningen er blevet fornyet for de kommende tre år. Der bliver ligeledes arbejdet på at styrke den eksterne information om Kongehuset og den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere som led i den løbende tilpasning, virksomheden gennemgår. I årsrapporten bliver der redegjort for Kongehusets økonomi. Regnskabsperioden i denne årsrapport dækker efter sidste års omlægning kalenderåret 1. januar december Ove Ullerup Hofmarskal Amalienborg, den 21. marts 2006 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

4 Det danske monarki Tronfølgen Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hans Kongelige Højhed Prins Christian Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Hans Højhed Prins Nikolai Hans Højhed Prins Felix Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Derfor kræver Dronningens beslutninger medunderskrift af en minister for at være gyldige. Dronningen er i partipolitiske og andre henseender neutral. Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov kan få gyldighed, skal den være vedtaget af Folketinget og underskrevet af Dronningen. Underskrivelsen finder sted i statsrådet, der består af ministrene. Statsrådet ledes af Dronningen, og Kronprinsen deltager ligeledes. Regeringens lovforslag skal forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. I hastende Statsråd Statsrådet er et møde mellem ministrene. Dronningen leder mødet. Kronprinsen deltager ligeledes. I statsrådet behandles lovforslag og vedtagne love. Mødet afholdes oftest i Statsrådssalen på Christiansborg. tilfælde kan forelæggelse af lovforslag og underskrivelse af love ske uden for statsrådet, hvorefter de skal bekræftes i det følgende statsråd. I 2005 blev der afholdt ni statsråd. Der er tradition for, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som finder sted den første tirsdag i oktober. Som led i den udøvende magt forelægges en række sager for Dronningen med indstilling. Det gælder udnævnelse og afskedigelse af ministre, ligesom Dronningen udnævner og afskediger højere embedsmænd. I nogle tilfælde udfærdiges kongelige anordninger. Det gælder for eksempel ved loves ikraftsættelse for Grønland og Færøerne eller ved udstedelse af nye mønter. I 2005 blev der udfærdiget 13 kongelige anordninger. Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske situation. Den dømmende magt ligger hos domstolene. Dronningen kan dog benåde straffede personer efter indstilling fra justitsministeren. På årsbasis er det forholdsvis få personer, der indstilles til benådning af Dronningen. I de tilfælde, hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent. Såfremt Kronprinsen også er forhindret, indsættes i stedet en rigsforstander til at Regentparret til bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. varetage funktionerne. I 2005 har Kronprinsen i flere perioder været regent, ligesom Prins Joachim og Prinsesse Benedikte har været rigsforstandere. 4 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

5

6 Aktiviteter og begivenheder Årets store, glædelige begivenhed var fødslen af Kronprinsparrets søn den 15. oktober på Rigshospitalet i København. Fødslen blev traditionen tro markeret med flagning fra officielle bygninger i hele landet og kanonsalutter fra Kronborg i Helsingør og fra Batteriet Sixtus på Holmen i København har for Kongehusets medlemmer været præget af besøg i Australien og på Færøerne, den tragiske flodbølgekatastrofe i Sydøstasien og 200-året for H.C. Andersen og Bournonville. På grund af Dronningens sygdom måtte det officielle statsbesøg til Mexico i 2005 udsættes. Under temaer på side behandles sommertogter samt visse erhvervs- og kulturfremstød særskilt. Naturkatastrofen i Sydøstasien Sydøstasien blev 2. juledag 2004 ramt af en naturkatastrofe. En flodbølge skyllede ind over 13 landes kyster med meget store menneskelige og materielle tab til følge. Også danskere, som opholdt sig i Thailand og på Sri Lanka, mistede livet. I lyset af de tragiske begivenheder blev det årlige nytårstaffel og de årlige nytårskure i de første dage af januar aflyst. Den kongelige familie deltog ved en mindehøjtidelighed for ofrene i Vor Frue Kirke i København den 2. januar. I midten af april inviterede statsministeren pårørende til de danske ofre til en mindehøjtidelighed på stranden i Phuket i Thailand. Kronprinsparret deltog i den bevægende højtidelighed og den efterfølgende blomsterceremoni. Ved samme lejlighed besøgte Kronprinsparret nogle af de ramte områder. 60 år efter Auschwitz-Birkenau Prins Joachim deltog ved højtideligholdelsen af 60-årsdagen for befrielsen af fangerne i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau i Polen den 27. januar. Auschwitz-Birkenau var den største af koncentrationslejrene, hvor 1,5 millioner mennesker døde. Begivenheden blev overværet af statsoverhoveder og officielle repræsentanter fra det meste af Europa og Nordamerika. Om formiddagen overværede de officielle gæster et ungdomsforum i Slowacki Teatret i Krakow med Prins Joachim stiller et lys ved monumentet for ofre i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau. 6 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

7 titlen Let My People Live. Sidst på eftermiddagen fandt selve højtideligheden sted i Auschwitz-Birkenau. Stats- og regeringsrepræsentanterne placerede levende lys ved mindesmærket for koncentrationslejrens mange omkomne på en bidende kold dag i slutningen af januar. Officielt besøg i Australien Rejsen til Australien i februar og marts blev Kronprinsparrets første officielle besøg i udlandet efter brylluppet i maj Befolkningen modtog det danske Kronprinspar med overvældende hjertelighed og varme. Rejsen gik til Sydney, til Australiens hovedstad Canberra, til Melbourne og sluttede af på Tasmanien, hvor Kronprinsessen er født og vokset op. Under det næsten tre uger lange besøg var Kronprinsparret ved deres tilstedeværelse med til at skabe opmærksomhed omkring en række af Australiens store humanitære organisationer. De australske organisationer, der blev besøgt, var Interessen for Kronprinsparret var stor under deres første officielle besøg i Australien. søsterorganisationer til Kronprinsparrets danske protektioner. Besøget medvirkede til at skabe nye dansk-australske kontakter inden for hjerteforskning, kræftforskning, sindslidendes vilkår, humanitær hjælp og børns vilkår. I Canberra blev Kronprinsparret modtaget af Australiens premierminister John Howard. Australiens historie blev levende og nærværende ved besøget i Port Arthur på Tasmanien. Det var her, engelske straffefanger blev sendt til, da de kom sejlende for godt 200 år siden. Fangerne og deres efterkommere var med til at etablere nogle af de første kolonier af europæere i Australien. Kronprinsessen hilser på Daniel på fire år på afdelingen for børn med hjertefejl på Sydneys Westmead Hospital. Kronprinsparret til Røde Kors gallaaften i Sydney. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

8 Skilsmisse Prins Joachim og Prinsesse Alexandra blev den 8. april 2005 skilt ved bevilling efter forudgående separation. På Dronningens fødselsdag fik Hendes Højhed Prinsesse Alexandra yderligere titel og navn af grevinde af Frederiksborg. 200-årsfødselsdage for H.C. Andersen og August Bournonville 2005 var 200-året for henholdsvis H.C. Andersens og August Bournonvilles fødsel. Begge kunstnere havde gennem deres liv tætte forbindelser til kongefamilien, som støttede dem i deres kunstneriske udvikling inden for litteratur og ballet. Flere generationer senere tog Kongehusets medlemmer aktivt del i fejringen af de to kulturpersonligheder. H.C. Andersens fødselsdag blev både en national og international begivenhed. I udlandet blev der udnævnt over 200 H.C. Andersen-ambassadører. På vegne af H.C. Andersen 2005 Fonden udnævnte medlemmer af Kongehuset 83 ambassadører lige fra den brasilianske fodboldlegende Pelé, den danske violinist Nikolaj Znaider til den irakiske forlagsdirektør Fakhrî Karîm. Regentparret var værter ved en reception for de mange H.C.Andersen-ambassadører på Christiansborg Slot den 1. april. Receptionen fandt sted efter en gallaforestilling på Det Kongelige Teater. Det særlige H.C.Andersen-år blev afsluttet i Ægypten, da Prins Joachim åbnede en H.C. Andersen-udstilling om vigtigheden af at kunne skrive. At skrive er en kærlighedshandling hed udstillingen, der også blev vist på Thorvaldsens Museum i København. Dronningen og koreograf Dinna Bjørn ved pressemøde om den nye H.C. Andersen-ballet Tommelise på Pantomimeteatret i Tivoli. Generalprøve på Tommelise på Pantomimeteatret den 13. juli. Dronningen er kunstnerisk ansvarlig for scenografi og kostumer i tæt samarbejde med koreograf Dinna Bjørn. 8 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

9 Grundlæggeren af den verdenskendte danske balletskole, August Bournonville, blev fejret i løbet af sommeren med udstillinger og seminarer og med opførelse af alle hans balletter på Det Kongelige Teater. Både Dronningen, Kronprinsessen og Prinsesse Benedikte overværede mange af forestillingerne. Den 21. august på Bournonvilles 200-årsfødselsdag var dansere fra verdens førende kompagnier med til at fejre mesteren på Det Kongelige Teater under overværelse af Prinsesse Benedikte. 60-året for Danmarks befrielse 60-året for befrielsen blev markeret mange steder i landet. Dronningen deltog i en mindehøjtidelighed den 4. maj om aftenen i Mindelunden i Ryvangen i København og dagen efter ved en kransenedlæggelse i Mindelunden i Ryvangen og en mindehøjtidelighed ved mindeankeret i Nyhavn. Dronningen deltog ligeledes i en Kronprinsen planter et træ i H.C. Andersen- skoven i Odense. gudstjeneste i Holmens Kirke. Også Prinsesse Benedikte deltog i flere af dagens markeringer, og Prins Joachim var til stede ved en mindehøjtidelighed på Skamlingsbanken syd for Kolding. Færøerne Regentparret og Kronprinsparret besøgte Færøerne i slutningen af juni. Inden afrejsen havde Kronprinsessen fået overrakt en færøsk nationaldragt, som blev brugt flittigt under hele besøget. Det var Kronprinsessens første besøg på Færøerne, hvor Regentparret og Kronprinsparret besøgte de smukke, grønne øer med Dannebrog. Regentparret og Kronprinsparret blev modtaget i Tórshavn af en delegation med lagmand Jóannes Eidesgaard i spidsen. I Tórshavn besøgte Kronprinsparret blandt andet Dronningen ved højtideligholdelse af 60-årsdagen for Danmarks befrielse onsdag den 4. maj i Mindelunden i København. domkirken og en nedlagt margarinefabrik med forskellige aktiviteter for unge. Til stor begejstring for de unge færinger spillede både Kronprinsen og Kronprinsessen med i et spil bordfodbold. Både Regentparret og Kronprinsparret besøgte det ombyggede og renoverede Lagting. Om aftenen var lagmanden vært ved en middag i Nordens Hus med efterfølgende kædedans. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

10 I Leirvik i nord oplevede Regentparret operasang, som lød stemningsfuldt mellem klipperne. Kronprinsparret besøgte et af Færøernes nordligste punkter, den lille by Vidareidi, hvor præstegården dannede ramme om den færøske forfatter Jørgen Frantz-Jacobsens berømte roman Barbara. Her siges virkelighedens Barbara, præstekonen Beinta, at have levet. På besøgets sidste aften blev der afholdt reception på Dannebrog, som lå ved kaj i Tórshavn. Regentparret og Kronprinsparret kom vidt omkring på øerne. På besøgets sidste dag viste vejret sig ikke fra sin bedste side, og i Gåsedalen var det næsten umuligt at stå fast. Efter et pressemøde tog de kongelige afsked med Færøerne. Dronningen og Kronprinsessen i færøske nationaldragter ved ankomsten til bygden Vagi. Kongeskibet Dannebrog lægger til kaj i Tórshavn i anledning af Regentparrets og Kronprinsparrets besøg i juni. Regentparret hilser på indbyggerne i Sandavagur. 10 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

11 Regentparret byder præsident George W. Bush og Laura Bush velkommen til Fredensborg Slot. Officielt besøg af USA s præsident Præsident Georg W. Bush og fru Laura Bush var på officielt besøg den juli. Kun en gang tidligere har en amerikansk præsident aflagt besøg i Danmark. Daværende præsident Bill Clinton var den første, da han besøgte Danmark i Præsidentparret overnattede på Fredensborg Slot. Den følgende dag mødtes præsident Bush med den danske statsminister, og Regentparret var senere på dagen værter ved en frokost på Fredensborg Slot. Præsident Bush havde fødselsdag, og desserten var en fødselsdagskage med lys, som selvfølgelig skulle pustes ud. Det lykkedes for præsidenten med lidt hjælp fra Dronningen. Med WWF i Rusland I 1972 var Prinsgemalen med til at stifte WWF Verdensnaturfonden, Danmark, og Prinsgemalen har lige siden været præsident for organisationen. Samtidig arbejder Prinsgemalen for WWF s globale organisation, hvilket blandt andet kom til udtryk i dagene maj, hvor Prinsgemalen stod i spidsen for en international WWFdelegation til Krasnojarsk i Rusland. Delegationen blev modtaget af guvernøren i Krasnojarsk, som har udlagt et areal på tre millioner hektarer som fredet naturområde. Prinsgemalen besøgte området, der rummer en uspoleret natur med store naturværdier, og på vegne af WWF International overrakte Prinsgemalen et diplom til guvernøren, som blev hædret for sit bidrag til bevarelsen af verdens natur. Prinsgemalen til pressekonference med guvernør Khloponin i Krasnojarsk i Rusland. Prinsgemalens deltagelse i en konference i Moskva og i et efterfølgende arrangement for russiske bidragydere til WWF førte til konkrete aftaler om nye initiativer til beskyttelse af Ruslands natur. Ved samme lejlighed kom der mange økonomiske bidrag til WWF s arbejde i Rusland, og der var en betydelig interesse fra russiske og internationale medier. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

12 I anledning af den nyfødte Prins Christian bliver der affyret 21 kanonskud fra Kronborg Slot. De kanoner, der bliver benyttet, er fra cirka 1770 og betjenes af artillerister fra Hæren. Der skydes med sortkrudt. Prins Christian Lørdag den 15. oktober kl fik Kronprinsparret en velskabt søn, og Kronprinsen var til stede under hele forløbet på Rigshospitalet i København. Den nyfødte prins vejede gram og var 51 centimeter lang. Hans Kongelige Højhed Prins Christian Valdemar Henri John, Prins til Danmark, blev døbt den 21. januar 2006 i Christiansborg Slotskirke. Prins Christian indgår som nummer to i arvefølgen efter Kronprinsen. En kongelig fødsel har historisk set været omgivet af traditioner og officiel Kronprinsparret forlader Rigshospitalet med deres tre dage gamle søn. markering. I dag markeres en kongelig fødsel ved, at der affyres kanonsalut, og der flages fra officielle bygninger med videre. Da Kronprinsessen nedkom, blev der saluteret fra henholdsvis Batteriet Sixtus på Holmen i København og fra Kronborg Slot i Helsingør med 21 skud samme dag kl Historisk set har afgivelsen af kanonsalut været et signal om en stor begivenhed. Titler Titlen Prins/Prinsesse til Danmark angiver, at den pågældende er i arvefølgen, hvorimod en Prins/Prinsesse af Danmark ikke indgår i arvefølgen. 12 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

13

14 Til Brasilien Prinsesse Benedikte besøgte Brasilien i perioden oktober som protektor for Olave Baden-Powell Society (OB-PS). OB-PS er en international forening med 730 medlemmer i 53 lande. Foreningens formål er at støtte specielt pigespejderarbejdet overalt i verden og at støtte unge pigers uddannelse og gøre dem til ansvarsbevidste og velfungerende borgere. Rejsen gik indledningsvis til São Paulo, Porto Alegro og hovedstaden Brasília og Prinsesse Benedikte besøger SOS Børnebyernes Center Rio Bonito i São Paulo. sluttede i Rio de Janeiro. Prinsessen besøgte spejderaktiviteter, sociale projekter, foreninger og landets myndigheder, herunder lokale guvernører og landets præsident, Lula da Silva. Overalt fremhævede Prinsessen den betydning, som spejderarbejde har for unge mennesker af alle sociale lag, det sammenhold, det skaber, og den personlige udvikling, som følger af at være spejder. Festbesøg fra Norge Det norske kongepar, Kong Harald og Dronning Sonja, og den norske Kronprins Haakon aflagde et festbesøg i Danmark i dagene november. Besøget var en markering af 100-året for Norges selvstændighed og det norske Stortings valg af den danske Prins Carl til Norges konge, Kong Haakon 7. Besøgets historiske baggrund skinnede tydeligt igennem ved en række af arrangementerne i det komprimerede program. Museet på Rosenborg Slot havde med udstillingen Alt for Norge! i Christian VII s Palæ genskabt det øjeblik, da en norsk delegation anmodede Kong Christian 9. om at få Prins Carl til konge i Norge. Øjeblikket blev foreviget af maleren Paul Fischer på et maleri, der i dag hænger på kongeslottet i Oslo. De kongelige indviede udstillingen, der blev genskabt med udgangspunkt i maleriet med 30 opstillede dragter, kroningstæppet, kroningskåben og sølvløverne fra Rosenborg. Om aftenen var det norske kongepar værter ved en festforestilling i Det Kongelige Teater. Dronningen og Kong Harald inspicerer Æreskompagni af Den Kongelige Livgarde ved den officielle modtagelse i Københavns Lufthavn. 14 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

15 Den følgende dag besøgte kongefamilierne blandt andet Charlottenlund Slot, hvor Dronningens og Kong Haralds bedstefædre voksede op, den senere Christian 10. til Det norske kongepar og det danske regentpar, Kronprins Haakon og Kronprins Frederik i anledning af det norske festbesøg. Danmark og Kong Haakon den 7. til Norge. Slottet blev benyttet af den kongelige familie indtil Den norske kongefamilie inviterede derefter til frokost på Schæffergården, som ejes og drives af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Hele besøget var præget af de tætte historiske og familiemæssige bånd imellem det norske og danske kongehus og sluttede med et besøg i det nye operahus på Holmen i København før afrejsen til Oslo. Med RCT til Sydafrika Som protektor for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) besøgte Prinsesse Alexandra Sydafrika i perioden november. Besøget blev indledt i Cape Town, hvor Prinsessen havde en samtale med ærkebiskop emeritus Desmond Tutu. Desuden var der besøg på Robben Island, hvor Nelson Mandela Prinsesse Alexandra besøger Desmond Tutu i Cape Town, Sydafrika. tilbragte størstedelen af sit fangenskab. Prinsessen besøgte en række organisationer, som arbejder for en forsoning mellem de tidligere modstandere under apartheidregimet. I Durban overværede Prinsessen en fredsgudstjeneste. I Stellenbosch åbnede Prinsessen en international workshop om overvågning og evaluering af psykosocialt arbejde for torturofre. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

16 Sommertogter Sommertogterne med Kongeskibet Dannebrog bringer den kongelige familie rundt i landet langs Danmarks kyster på bybesøg, hvor danskerne kan møde den kongelige familie. På togterne søger de kongelige at møde et bredt udsnit af den danske befolkning og at deltage i de arrangementer, som man lægger vægt på i netop den egn eller by. Besøgene afsluttes traditionen tro med en reception om aftenen på Dannebrog. Når Kongeskibet sejler på togter i løbet af sommeren, er der fuld bemanding. Efter ni måneder om bord har de værnepligtige opnået Søværnets grunduddannelse. Bornholm Årets første togt gik til Bornholm i anledning af Svanekes 450-årsjubilæum som købstad. Efter den officielle modtagelse på Svaneke Torv blev Regentparret kørt med hestesporvogn gennem byen til det gamle rådhus. Her fik Regentparret fortalt om Svanekes to æresborgere, maleren Oluf Høst, som med sine malerier har gjort Bornholm kendt, og sprogforskeren og kultusministeren Johan Nicolai Madvig. Bornholm er kendt for sin glaskunst, og Dronningen besøgte glaskunstner Pernille Bülow i hendes værksted i Svaneke. Desuden besøgte Dronningen specialbørnehaven Mælkebøtten og Sankt Ibs Kirke, en romansk kirke fra slutningen af Regentparret hilser på de mange fremmødte på torvet i Svaneke på Bornholm. 16 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

17 Regentparret ankommer til Mosede Havn syd for København. tallet. Prinsgemalen åbnede et salgsfremstød for bornholmske fødevarer, Gourmet Bornholm, i Gudhjem Mølle. Sidst på dagen besøgte Regentparret Østerlars Rundkirke, hvor en række kor gav koncert. Kirken er Bornholms største rundkirke og fra omkring Dagen blev afsluttet med reception på Kongeskibet Dannebrog. Den efterfølgende morgen fik Dronningen yderligere mulighed for at besøge historiske steder på øen. I Sandvig så Dronningen med stor interesse de nye fund af helleristninger og sluttede af i Bornholms Middelaldercenter med indvielse af den nybyggede Stormandsgård i Østerlars. Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby I september sejlede Kongeskibet ud på det nok korteste sommertogt nogensinde. Kun 31 sømil syd for København ankrede Kongeskibet op ud for Mosede Havn den 7. september. De fire kommuner ønskede at vise Regentparret de mange Regentparret i Askerød i Hundige. facetter af boligbyggeri, befolkningssammensætning og store rekreative områder, der præger området syd for København. Under besøget blev der også lagt vægt på at vise Regentparret et udpluk af Vestegnens rige lokalhistorie og kulturelle tilbud. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

18 Regentparret hilser på cheftræner Michael Laudrup på Brøndby Stadion. Programmet for sommertogtet til Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommuner den 7. september 2005 Kl Dannebrog til anker på reden ud Kl Rundvisning i Vejlå Kirke, en Kl Rundvisning og opvisning på for Mosede Havn. moderne kirke med udsmykning Brøndby Stadion. Kl Chaluppen afsejler fra Dannebrog. af kunstneren Peter Brandes. Kl På Brøndby Stadion orientering om Ved indsejlingen til Mosede Havn Kl Rundvisning og frokost på projektet Fra bænken til banen, saluteres med 27 skud fra Mosede kunstmuseet Arken i anledning der hjælper unge i gang med Fort. af museets 10-årsjubilæum. uddannelse og arbejde. Kl Regentparret ankommer i chalup Kl Karettur gennem det store Kl Tilbage til Kongeskibet ud for til Mosede Havn og bydes rekreative område Strandparken Mosede Havn. velkommen. eskorteret af Gardehusar- Kl Reception på Kongeskibet Kl Rundvisning på Greve Museum, regimentet. Dannebrog. der er Hedeboegnens lokal- Kl På aktivitetscentret Korsagergård Kl Festfyrværkeri fra Mosede Havn. historiske museum. ser Regentparret på de ting, der Kl Regentparret vises rundt i fremstilles. Hundige Storcenter. Kl Opvisning på Vallensbæk Kl Besøg i Askerødbebyggelsen, Ridecenter. hvor Regentparret møder beboere Kl Rundvisning i Vallensbæk Kirke og formanden for andelsbolig- med særlig vægt på kirkens foreningen og beboernævnet. unikke kalkmalerier. Kl Besøg i Vejleåparken, et Kl Rundvisning på udstillingen beboelsesområde, der har Kvarterløft i Brøndby Strand på gennemgået omfattende Brøndby Strand Bibliotek med renovering og ombygning. præsentation af, hvordan forbedringer i boligbebyggelserne gennemføres. 18 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

19 Erhvervs- og kulturfremstød En af Kongehusets centrale opgaver er at repræsentere Danmark i udlandet. Derfor står Kongehusets medlemmer ofte i spidsen for erhvervs- og kulturfremstød uden for landets grænser. Rejserne tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Hoffet, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og den danske ambassade i det pågældende land. Repræsentanter fra Kongehuset medvirker til at skabe opmærksomhed om de danske aktiviteter og fremstød i det land, der besøges. EXPO 2005 i Japan I april rejste Kronprinsparret til Japan for at fremme danske interesser på verdensudstillingen EXPO Regeringerne i de nordiske lande havde tilsluttet sig ideen om en fællesnordisk deltagelse med udstillingen Nature s Wisdom om nordisk design, turisme, miljø, teknologi og kultur. Den 20. april, som var Danmarks særlige dag på udstillingen, stod Kronprinsparret sammen med økonomi- og erhvervsministeren i spidsen for et program med danske initiativer. Verdensudstillingen blev besøgt af 22 millioner gæster. Under opholdet i Japan overværede Kronprinsparret blandt andet åbningen af det nye hovedkvarter for Novo Nordisk på Hibiya Dori. Senere på dagen uddelte Kronprinsen Dansk Eksportforenings diplom og Hans Kongelige Højhed Prins Kronprinsparret under den officielle ceremoni, der markerede starten på EXPO 2005 s officielle Danmarksdag. Henriks æresmedalje til Eijiro Matsutani, Chemical Industry Co. Samtidig overværede Kronprinsessen åbningen af udstillingen Use it! Danish Design in Everyday Life om dansk design i hverdagen. Kronprinsparret tilbragte i alt tre dage i Japan med mange forskellige erhvervs- og kulturarrangementer. Erhvervsfremstød i Kina Prinsesse Alexandra indledte den 25. april et dansk erhvervsfremstød i Kina arrangeret af Danmarks Eksportråd og Dansk Industri. Under det fem dage lange program fik Prinsessen et indblik i arbejdsgangen hos produktionsvirksomhederne Flexa, Sonion og Grundfos, som alle har fabrikker i Suzhou. Ved sit besøg hos Shanghai East Container Terminal fik Prinsessen en præsentation af logistikken i den største containerterminal af sin art i Sydkina drevet i et samarbejde mellem A.P. Møller Mærsk Gruppen og havnemyndighederne i Shanghai. Bang & Olufsen og IC Companys viste dansk design i deres flagskibsbutikker i Shanghai, og Jooi Design demonstrerede teknikken bag håndbroderi med guld og silketråd. Som led Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D Prinsesse Alexandra bliver introduceret til teknikken bag traditionel kinesisk broderi med silke-, sølv- og guldtråd hos Jooi Design.

20 i H.C. Andersen-året åbnede Prinsessen udstillingen Andy Warhol Exhibition on H.C. Andersen Paper Cutting, en udstilling om H.C. Andersens papirklip. Opholdet i Kina blev rundet af med et velgørenhedsarrangement hos GN Resound til fordel for handicappede. Kulturfremstød i Kina Tekstilkunst, musik og åbning af et nyt dansk kulturcenter var nogle af hovedpunkterne i Prinsgemalens rejse til Kina fra den 16. til den 22. september. I Beijing deltog Prinsgemalen i åbningen af et nyt dansk kulturinstitut, Andersen Cultural Center, der har til formål i vekselvirkning med Kina at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv og tillige fremme kendskabet til kinesisk kultur i Danmark. Her var udstillinger af tekstilkunstneren Thea Bjerg og beklædningsformgiver Annette Meyer. Den Kongelige Livgardes Musikkorps Messingensemble og Prinsgemalen holder takketale til Shanghais Musikkonservatorium for udnævnelsen som protektor. Københavns Drengekor under ledelse af Ebbe Munk spillede ved en gallakoncert i Den Forbudte By i Beijing om aftenen. Prinsgemalen havde påtaget sig at være protektor for Shanghais Musikkonservatorium, en institution, der blev grundlagt i 1927, og som nu har flere hundrede studerende fra hele verden. Under den officielle ceremoni overrakte Prinsgemalen fem legater til musikstuderende ved konservatoriet. I forbindelse med besøget lagde Prinsgemalen grundstenen til Daniscos nye fabrik i Wuxi i Kina. Desuden blev der aflagt et besøg i A.P. Møller-Mærsks containerterminal, der åbnede i 2003 ved udmundingen af Yangtse-floden. Erhvervsfremstød i Rusland Ligeledes i september stod Prins Joachim i spidsen for et erhvervsfremstød i Rusland, arrangeret af Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Moskva i Prinsgemalen indvier det nye danske kulturinstitut Andersen Cultural Center i Beijing, Kina. samarbejde med Dansk Industri. I dagene september fandt fremstødet sted i Jekaterinburg og Chelyabinsk storbyer, der begge ligger øst for Uralbjergene. I Jekaterinburg deltog 25 store og mellemstore danske virksomheder, og i Chelyabinsk var 19 danske virksomheder repræsenteret. Begge steder forestod Prins Joachim den officielle åbning af de danske aktiviteter for derefter at besøge virksomhedernes stande. I Prins Joachims program indgik yderligere modtagelse hos guvernørerne i Sverdlovsk Regionen og Chelyabinsk Regionen, møder med andre officielle repræsentanter, virksomheds- og universitetsbesøg samt åbning af udstillingen H.C. Andersen Life and Work om H.C. Andersens liv og arbejde. Prins Joachim på den officielle skillelinie mellem Europa og Asien uden for Jekaterinburg i Rusland. 20 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011

ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011 ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011 Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk Beretning om Kongehusets aktiviteter Den kongelige familie har i 2011 været

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Forord 3 Det danske Kongehus 4 Hoffets organisation 10 De kongelige slotte 12 Aktiviteter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013

Grønlands Revisionskontor A/S. Nuummi Sulisitsisut. Årsrapport. 1. januar december 2013 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuummi Sulisitsisut Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Grønlands Revisionskontor

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige KONGELIGT BRYLLUP i Sverige Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar, samt kronprinsesse Victorias og prins Daniels forældre samlet, foran slottet, på bryllupsdagen. Dagene op til brylluppet

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Strandparken 21 4941 Bandholm CVR-nummer: 24 04 10 18 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 105. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015 dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere