Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005"

Transkript

1 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005

2 Forord 3 Det danske Kongehus monarki 4 Hoffets Aktiviteter organisation og begivenheder 10 6 De Temaer: kongelige slotte 12 Aktiviteter Sommertogter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade København K Telefon Temaer: Erhvervs- og kulturfremstød Statsbesøg De Kongelige Ordeners Kapitel Kongehusets De kongelige opgaver fonde 24 Hoffet Snedkerværkstedet 26 Kongehusets økonomi 28

3 Prins Christians fødsel, Kronprinsparrets førstefødte, var årets store, glædelige begivenhed i Kongehuset i Året bar ligeledes præg af Regentparrets og Kronprinsparrets besøg på Færøerne og Kronprinsparrets officielle besøg i Australien. Erhvervs- og kulturfremstød til lande som Japan, Kina og Rusland gav anledning til stor aktivitet for Kongehusets medlemmer i et tæt samarbejde med ministerier og erhvervsliv. Endelig deltog medlemmerne af Kongehuset i en række arrangementer både i og uden for Danmark i anledning af 200-året for H.C. Andersen og August Bournonville. I lyset af den tragiske flodbølgekatastrofe i Sydøstasien blev det årlige nytårstaffel og nytårskurene aflyst. Regentparret deltog sammen med andre medlemmer af Kongehuset i en mindehøjtidelighed i Vor Frue Kirke i København den 2. januar. I april måned overværede Kronprinsparret desuden en mindehøjtidelighed i Thailand for de danske ofre for flodbølgekatastrofen. I foråret 2005 udsendtes den første årsrapport (2004) om Kongehusets virksomhed. Årsrapporten beskriver Kongehuset, dets opgaver og funktioner og årets væsentligste begivenheder. Årsrapporten for 2005 sætter fokus på temaer om sommertogter, erhvervs- og kulturfremstød samt ordener og medaljer. Desuden indeholder den omtale af Hoffets organisation, fornyelse af overenskomst samt årsregnskab. Internt i Hoffet bliver der fortsat arbejdet med nødvendige tilpasninger og med modernisering af Kongehusets ledelse og administration med henblik på en mere rationel og tidssvarende drift. Ledelsesstrukturen er blevet styrket med øget uddelegering af ansvar. Lokaloverenskomsten fra 2002 mellem Hoffet og Hoffunktionærforeningen er blevet fornyet for de kommende tre år. Der bliver ligeledes arbejdet på at styrke den eksterne information om Kongehuset og den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere som led i den løbende tilpasning, virksomheden gennemgår. I årsrapporten bliver der redegjort for Kongehusets økonomi. Regnskabsperioden i denne årsrapport dækker efter sidste års omlægning kalenderåret 1. januar december Ove Ullerup Hofmarskal Amalienborg, den 21. marts 2006 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

4 Det danske monarki Tronfølgen Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hans Kongelige Højhed Prins Christian Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Hans Højhed Prins Nikolai Hans Højhed Prins Felix Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Derfor kræver Dronningens beslutninger medunderskrift af en minister for at være gyldige. Dronningen er i partipolitiske og andre henseender neutral. Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov kan få gyldighed, skal den være vedtaget af Folketinget og underskrevet af Dronningen. Underskrivelsen finder sted i statsrådet, der består af ministrene. Statsrådet ledes af Dronningen, og Kronprinsen deltager ligeledes. Regeringens lovforslag skal forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. I hastende Statsråd Statsrådet er et møde mellem ministrene. Dronningen leder mødet. Kronprinsen deltager ligeledes. I statsrådet behandles lovforslag og vedtagne love. Mødet afholdes oftest i Statsrådssalen på Christiansborg. tilfælde kan forelæggelse af lovforslag og underskrivelse af love ske uden for statsrådet, hvorefter de skal bekræftes i det følgende statsråd. I 2005 blev der afholdt ni statsråd. Der er tradition for, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som finder sted den første tirsdag i oktober. Som led i den udøvende magt forelægges en række sager for Dronningen med indstilling. Det gælder udnævnelse og afskedigelse af ministre, ligesom Dronningen udnævner og afskediger højere embedsmænd. I nogle tilfælde udfærdiges kongelige anordninger. Det gælder for eksempel ved loves ikraftsættelse for Grønland og Færøerne eller ved udstedelse af nye mønter. I 2005 blev der udfærdiget 13 kongelige anordninger. Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske situation. Den dømmende magt ligger hos domstolene. Dronningen kan dog benåde straffede personer efter indstilling fra justitsministeren. På årsbasis er det forholdsvis få personer, der indstilles til benådning af Dronningen. I de tilfælde, hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent. Såfremt Kronprinsen også er forhindret, indsættes i stedet en rigsforstander til at Regentparret til bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. varetage funktionerne. I 2005 har Kronprinsen i flere perioder været regent, ligesom Prins Joachim og Prinsesse Benedikte har været rigsforstandere. 4 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

5

6 Aktiviteter og begivenheder Årets store, glædelige begivenhed var fødslen af Kronprinsparrets søn den 15. oktober på Rigshospitalet i København. Fødslen blev traditionen tro markeret med flagning fra officielle bygninger i hele landet og kanonsalutter fra Kronborg i Helsingør og fra Batteriet Sixtus på Holmen i København har for Kongehusets medlemmer været præget af besøg i Australien og på Færøerne, den tragiske flodbølgekatastrofe i Sydøstasien og 200-året for H.C. Andersen og Bournonville. På grund af Dronningens sygdom måtte det officielle statsbesøg til Mexico i 2005 udsættes. Under temaer på side behandles sommertogter samt visse erhvervs- og kulturfremstød særskilt. Naturkatastrofen i Sydøstasien Sydøstasien blev 2. juledag 2004 ramt af en naturkatastrofe. En flodbølge skyllede ind over 13 landes kyster med meget store menneskelige og materielle tab til følge. Også danskere, som opholdt sig i Thailand og på Sri Lanka, mistede livet. I lyset af de tragiske begivenheder blev det årlige nytårstaffel og de årlige nytårskure i de første dage af januar aflyst. Den kongelige familie deltog ved en mindehøjtidelighed for ofrene i Vor Frue Kirke i København den 2. januar. I midten af april inviterede statsministeren pårørende til de danske ofre til en mindehøjtidelighed på stranden i Phuket i Thailand. Kronprinsparret deltog i den bevægende højtidelighed og den efterfølgende blomsterceremoni. Ved samme lejlighed besøgte Kronprinsparret nogle af de ramte områder. 60 år efter Auschwitz-Birkenau Prins Joachim deltog ved højtideligholdelsen af 60-årsdagen for befrielsen af fangerne i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau i Polen den 27. januar. Auschwitz-Birkenau var den største af koncentrationslejrene, hvor 1,5 millioner mennesker døde. Begivenheden blev overværet af statsoverhoveder og officielle repræsentanter fra det meste af Europa og Nordamerika. Om formiddagen overværede de officielle gæster et ungdomsforum i Slowacki Teatret i Krakow med Prins Joachim stiller et lys ved monumentet for ofre i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau. 6 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

7 titlen Let My People Live. Sidst på eftermiddagen fandt selve højtideligheden sted i Auschwitz-Birkenau. Stats- og regeringsrepræsentanterne placerede levende lys ved mindesmærket for koncentrationslejrens mange omkomne på en bidende kold dag i slutningen af januar. Officielt besøg i Australien Rejsen til Australien i februar og marts blev Kronprinsparrets første officielle besøg i udlandet efter brylluppet i maj Befolkningen modtog det danske Kronprinspar med overvældende hjertelighed og varme. Rejsen gik til Sydney, til Australiens hovedstad Canberra, til Melbourne og sluttede af på Tasmanien, hvor Kronprinsessen er født og vokset op. Under det næsten tre uger lange besøg var Kronprinsparret ved deres tilstedeværelse med til at skabe opmærksomhed omkring en række af Australiens store humanitære organisationer. De australske organisationer, der blev besøgt, var Interessen for Kronprinsparret var stor under deres første officielle besøg i Australien. søsterorganisationer til Kronprinsparrets danske protektioner. Besøget medvirkede til at skabe nye dansk-australske kontakter inden for hjerteforskning, kræftforskning, sindslidendes vilkår, humanitær hjælp og børns vilkår. I Canberra blev Kronprinsparret modtaget af Australiens premierminister John Howard. Australiens historie blev levende og nærværende ved besøget i Port Arthur på Tasmanien. Det var her, engelske straffefanger blev sendt til, da de kom sejlende for godt 200 år siden. Fangerne og deres efterkommere var med til at etablere nogle af de første kolonier af europæere i Australien. Kronprinsessen hilser på Daniel på fire år på afdelingen for børn med hjertefejl på Sydneys Westmead Hospital. Kronprinsparret til Røde Kors gallaaften i Sydney. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

8 Skilsmisse Prins Joachim og Prinsesse Alexandra blev den 8. april 2005 skilt ved bevilling efter forudgående separation. På Dronningens fødselsdag fik Hendes Højhed Prinsesse Alexandra yderligere titel og navn af grevinde af Frederiksborg. 200-årsfødselsdage for H.C. Andersen og August Bournonville 2005 var 200-året for henholdsvis H.C. Andersens og August Bournonvilles fødsel. Begge kunstnere havde gennem deres liv tætte forbindelser til kongefamilien, som støttede dem i deres kunstneriske udvikling inden for litteratur og ballet. Flere generationer senere tog Kongehusets medlemmer aktivt del i fejringen af de to kulturpersonligheder. H.C. Andersens fødselsdag blev både en national og international begivenhed. I udlandet blev der udnævnt over 200 H.C. Andersen-ambassadører. På vegne af H.C. Andersen 2005 Fonden udnævnte medlemmer af Kongehuset 83 ambassadører lige fra den brasilianske fodboldlegende Pelé, den danske violinist Nikolaj Znaider til den irakiske forlagsdirektør Fakhrî Karîm. Regentparret var værter ved en reception for de mange H.C.Andersen-ambassadører på Christiansborg Slot den 1. april. Receptionen fandt sted efter en gallaforestilling på Det Kongelige Teater. Det særlige H.C.Andersen-år blev afsluttet i Ægypten, da Prins Joachim åbnede en H.C. Andersen-udstilling om vigtigheden af at kunne skrive. At skrive er en kærlighedshandling hed udstillingen, der også blev vist på Thorvaldsens Museum i København. Dronningen og koreograf Dinna Bjørn ved pressemøde om den nye H.C. Andersen-ballet Tommelise på Pantomimeteatret i Tivoli. Generalprøve på Tommelise på Pantomimeteatret den 13. juli. Dronningen er kunstnerisk ansvarlig for scenografi og kostumer i tæt samarbejde med koreograf Dinna Bjørn. 8 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

9 Grundlæggeren af den verdenskendte danske balletskole, August Bournonville, blev fejret i løbet af sommeren med udstillinger og seminarer og med opførelse af alle hans balletter på Det Kongelige Teater. Både Dronningen, Kronprinsessen og Prinsesse Benedikte overværede mange af forestillingerne. Den 21. august på Bournonvilles 200-årsfødselsdag var dansere fra verdens førende kompagnier med til at fejre mesteren på Det Kongelige Teater under overværelse af Prinsesse Benedikte. 60-året for Danmarks befrielse 60-året for befrielsen blev markeret mange steder i landet. Dronningen deltog i en mindehøjtidelighed den 4. maj om aftenen i Mindelunden i Ryvangen i København og dagen efter ved en kransenedlæggelse i Mindelunden i Ryvangen og en mindehøjtidelighed ved mindeankeret i Nyhavn. Dronningen deltog ligeledes i en Kronprinsen planter et træ i H.C. Andersen- skoven i Odense. gudstjeneste i Holmens Kirke. Også Prinsesse Benedikte deltog i flere af dagens markeringer, og Prins Joachim var til stede ved en mindehøjtidelighed på Skamlingsbanken syd for Kolding. Færøerne Regentparret og Kronprinsparret besøgte Færøerne i slutningen af juni. Inden afrejsen havde Kronprinsessen fået overrakt en færøsk nationaldragt, som blev brugt flittigt under hele besøget. Det var Kronprinsessens første besøg på Færøerne, hvor Regentparret og Kronprinsparret besøgte de smukke, grønne øer med Dannebrog. Regentparret og Kronprinsparret blev modtaget i Tórshavn af en delegation med lagmand Jóannes Eidesgaard i spidsen. I Tórshavn besøgte Kronprinsparret blandt andet Dronningen ved højtideligholdelse af 60-årsdagen for Danmarks befrielse onsdag den 4. maj i Mindelunden i København. domkirken og en nedlagt margarinefabrik med forskellige aktiviteter for unge. Til stor begejstring for de unge færinger spillede både Kronprinsen og Kronprinsessen med i et spil bordfodbold. Både Regentparret og Kronprinsparret besøgte det ombyggede og renoverede Lagting. Om aftenen var lagmanden vært ved en middag i Nordens Hus med efterfølgende kædedans. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

10 I Leirvik i nord oplevede Regentparret operasang, som lød stemningsfuldt mellem klipperne. Kronprinsparret besøgte et af Færøernes nordligste punkter, den lille by Vidareidi, hvor præstegården dannede ramme om den færøske forfatter Jørgen Frantz-Jacobsens berømte roman Barbara. Her siges virkelighedens Barbara, præstekonen Beinta, at have levet. På besøgets sidste aften blev der afholdt reception på Dannebrog, som lå ved kaj i Tórshavn. Regentparret og Kronprinsparret kom vidt omkring på øerne. På besøgets sidste dag viste vejret sig ikke fra sin bedste side, og i Gåsedalen var det næsten umuligt at stå fast. Efter et pressemøde tog de kongelige afsked med Færøerne. Dronningen og Kronprinsessen i færøske nationaldragter ved ankomsten til bygden Vagi. Kongeskibet Dannebrog lægger til kaj i Tórshavn i anledning af Regentparrets og Kronprinsparrets besøg i juni. Regentparret hilser på indbyggerne i Sandavagur. 10 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

11 Regentparret byder præsident George W. Bush og Laura Bush velkommen til Fredensborg Slot. Officielt besøg af USA s præsident Præsident Georg W. Bush og fru Laura Bush var på officielt besøg den juli. Kun en gang tidligere har en amerikansk præsident aflagt besøg i Danmark. Daværende præsident Bill Clinton var den første, da han besøgte Danmark i Præsidentparret overnattede på Fredensborg Slot. Den følgende dag mødtes præsident Bush med den danske statsminister, og Regentparret var senere på dagen værter ved en frokost på Fredensborg Slot. Præsident Bush havde fødselsdag, og desserten var en fødselsdagskage med lys, som selvfølgelig skulle pustes ud. Det lykkedes for præsidenten med lidt hjælp fra Dronningen. Med WWF i Rusland I 1972 var Prinsgemalen med til at stifte WWF Verdensnaturfonden, Danmark, og Prinsgemalen har lige siden været præsident for organisationen. Samtidig arbejder Prinsgemalen for WWF s globale organisation, hvilket blandt andet kom til udtryk i dagene maj, hvor Prinsgemalen stod i spidsen for en international WWFdelegation til Krasnojarsk i Rusland. Delegationen blev modtaget af guvernøren i Krasnojarsk, som har udlagt et areal på tre millioner hektarer som fredet naturområde. Prinsgemalen besøgte området, der rummer en uspoleret natur med store naturværdier, og på vegne af WWF International overrakte Prinsgemalen et diplom til guvernøren, som blev hædret for sit bidrag til bevarelsen af verdens natur. Prinsgemalen til pressekonference med guvernør Khloponin i Krasnojarsk i Rusland. Prinsgemalens deltagelse i en konference i Moskva og i et efterfølgende arrangement for russiske bidragydere til WWF førte til konkrete aftaler om nye initiativer til beskyttelse af Ruslands natur. Ved samme lejlighed kom der mange økonomiske bidrag til WWF s arbejde i Rusland, og der var en betydelig interesse fra russiske og internationale medier. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

12 I anledning af den nyfødte Prins Christian bliver der affyret 21 kanonskud fra Kronborg Slot. De kanoner, der bliver benyttet, er fra cirka 1770 og betjenes af artillerister fra Hæren. Der skydes med sortkrudt. Prins Christian Lørdag den 15. oktober kl fik Kronprinsparret en velskabt søn, og Kronprinsen var til stede under hele forløbet på Rigshospitalet i København. Den nyfødte prins vejede gram og var 51 centimeter lang. Hans Kongelige Højhed Prins Christian Valdemar Henri John, Prins til Danmark, blev døbt den 21. januar 2006 i Christiansborg Slotskirke. Prins Christian indgår som nummer to i arvefølgen efter Kronprinsen. En kongelig fødsel har historisk set været omgivet af traditioner og officiel Kronprinsparret forlader Rigshospitalet med deres tre dage gamle søn. markering. I dag markeres en kongelig fødsel ved, at der affyres kanonsalut, og der flages fra officielle bygninger med videre. Da Kronprinsessen nedkom, blev der saluteret fra henholdsvis Batteriet Sixtus på Holmen i København og fra Kronborg Slot i Helsingør med 21 skud samme dag kl Historisk set har afgivelsen af kanonsalut været et signal om en stor begivenhed. Titler Titlen Prins/Prinsesse til Danmark angiver, at den pågældende er i arvefølgen, hvorimod en Prins/Prinsesse af Danmark ikke indgår i arvefølgen. 12 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

13

14 Til Brasilien Prinsesse Benedikte besøgte Brasilien i perioden oktober som protektor for Olave Baden-Powell Society (OB-PS). OB-PS er en international forening med 730 medlemmer i 53 lande. Foreningens formål er at støtte specielt pigespejderarbejdet overalt i verden og at støtte unge pigers uddannelse og gøre dem til ansvarsbevidste og velfungerende borgere. Rejsen gik indledningsvis til São Paulo, Porto Alegro og hovedstaden Brasília og Prinsesse Benedikte besøger SOS Børnebyernes Center Rio Bonito i São Paulo. sluttede i Rio de Janeiro. Prinsessen besøgte spejderaktiviteter, sociale projekter, foreninger og landets myndigheder, herunder lokale guvernører og landets præsident, Lula da Silva. Overalt fremhævede Prinsessen den betydning, som spejderarbejde har for unge mennesker af alle sociale lag, det sammenhold, det skaber, og den personlige udvikling, som følger af at være spejder. Festbesøg fra Norge Det norske kongepar, Kong Harald og Dronning Sonja, og den norske Kronprins Haakon aflagde et festbesøg i Danmark i dagene november. Besøget var en markering af 100-året for Norges selvstændighed og det norske Stortings valg af den danske Prins Carl til Norges konge, Kong Haakon 7. Besøgets historiske baggrund skinnede tydeligt igennem ved en række af arrangementerne i det komprimerede program. Museet på Rosenborg Slot havde med udstillingen Alt for Norge! i Christian VII s Palæ genskabt det øjeblik, da en norsk delegation anmodede Kong Christian 9. om at få Prins Carl til konge i Norge. Øjeblikket blev foreviget af maleren Paul Fischer på et maleri, der i dag hænger på kongeslottet i Oslo. De kongelige indviede udstillingen, der blev genskabt med udgangspunkt i maleriet med 30 opstillede dragter, kroningstæppet, kroningskåben og sølvløverne fra Rosenborg. Om aftenen var det norske kongepar værter ved en festforestilling i Det Kongelige Teater. Dronningen og Kong Harald inspicerer Æreskompagni af Den Kongelige Livgarde ved den officielle modtagelse i Københavns Lufthavn. 14 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

15 Den følgende dag besøgte kongefamilierne blandt andet Charlottenlund Slot, hvor Dronningens og Kong Haralds bedstefædre voksede op, den senere Christian 10. til Det norske kongepar og det danske regentpar, Kronprins Haakon og Kronprins Frederik i anledning af det norske festbesøg. Danmark og Kong Haakon den 7. til Norge. Slottet blev benyttet af den kongelige familie indtil Den norske kongefamilie inviterede derefter til frokost på Schæffergården, som ejes og drives af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Hele besøget var præget af de tætte historiske og familiemæssige bånd imellem det norske og danske kongehus og sluttede med et besøg i det nye operahus på Holmen i København før afrejsen til Oslo. Med RCT til Sydafrika Som protektor for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) besøgte Prinsesse Alexandra Sydafrika i perioden november. Besøget blev indledt i Cape Town, hvor Prinsessen havde en samtale med ærkebiskop emeritus Desmond Tutu. Desuden var der besøg på Robben Island, hvor Nelson Mandela Prinsesse Alexandra besøger Desmond Tutu i Cape Town, Sydafrika. tilbragte størstedelen af sit fangenskab. Prinsessen besøgte en række organisationer, som arbejder for en forsoning mellem de tidligere modstandere under apartheidregimet. I Durban overværede Prinsessen en fredsgudstjeneste. I Stellenbosch åbnede Prinsessen en international workshop om overvågning og evaluering af psykosocialt arbejde for torturofre. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

16 Sommertogter Sommertogterne med Kongeskibet Dannebrog bringer den kongelige familie rundt i landet langs Danmarks kyster på bybesøg, hvor danskerne kan møde den kongelige familie. På togterne søger de kongelige at møde et bredt udsnit af den danske befolkning og at deltage i de arrangementer, som man lægger vægt på i netop den egn eller by. Besøgene afsluttes traditionen tro med en reception om aftenen på Dannebrog. Når Kongeskibet sejler på togter i løbet af sommeren, er der fuld bemanding. Efter ni måneder om bord har de værnepligtige opnået Søværnets grunduddannelse. Bornholm Årets første togt gik til Bornholm i anledning af Svanekes 450-årsjubilæum som købstad. Efter den officielle modtagelse på Svaneke Torv blev Regentparret kørt med hestesporvogn gennem byen til det gamle rådhus. Her fik Regentparret fortalt om Svanekes to æresborgere, maleren Oluf Høst, som med sine malerier har gjort Bornholm kendt, og sprogforskeren og kultusministeren Johan Nicolai Madvig. Bornholm er kendt for sin glaskunst, og Dronningen besøgte glaskunstner Pernille Bülow i hendes værksted i Svaneke. Desuden besøgte Dronningen specialbørnehaven Mælkebøtten og Sankt Ibs Kirke, en romansk kirke fra slutningen af Regentparret hilser på de mange fremmødte på torvet i Svaneke på Bornholm. 16 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

17 Regentparret ankommer til Mosede Havn syd for København. tallet. Prinsgemalen åbnede et salgsfremstød for bornholmske fødevarer, Gourmet Bornholm, i Gudhjem Mølle. Sidst på dagen besøgte Regentparret Østerlars Rundkirke, hvor en række kor gav koncert. Kirken er Bornholms største rundkirke og fra omkring Dagen blev afsluttet med reception på Kongeskibet Dannebrog. Den efterfølgende morgen fik Dronningen yderligere mulighed for at besøge historiske steder på øen. I Sandvig så Dronningen med stor interesse de nye fund af helleristninger og sluttede af i Bornholms Middelaldercenter med indvielse af den nybyggede Stormandsgård i Østerlars. Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby I september sejlede Kongeskibet ud på det nok korteste sommertogt nogensinde. Kun 31 sømil syd for København ankrede Kongeskibet op ud for Mosede Havn den 7. september. De fire kommuner ønskede at vise Regentparret de mange Regentparret i Askerød i Hundige. facetter af boligbyggeri, befolkningssammensætning og store rekreative områder, der præger området syd for København. Under besøget blev der også lagt vægt på at vise Regentparret et udpluk af Vestegnens rige lokalhistorie og kulturelle tilbud. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

18 Regentparret hilser på cheftræner Michael Laudrup på Brøndby Stadion. Programmet for sommertogtet til Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommuner den 7. september 2005 Kl Dannebrog til anker på reden ud Kl Rundvisning i Vejlå Kirke, en Kl Rundvisning og opvisning på for Mosede Havn. moderne kirke med udsmykning Brøndby Stadion. Kl Chaluppen afsejler fra Dannebrog. af kunstneren Peter Brandes. Kl På Brøndby Stadion orientering om Ved indsejlingen til Mosede Havn Kl Rundvisning og frokost på projektet Fra bænken til banen, saluteres med 27 skud fra Mosede kunstmuseet Arken i anledning der hjælper unge i gang med Fort. af museets 10-årsjubilæum. uddannelse og arbejde. Kl Regentparret ankommer i chalup Kl Karettur gennem det store Kl Tilbage til Kongeskibet ud for til Mosede Havn og bydes rekreative område Strandparken Mosede Havn. velkommen. eskorteret af Gardehusar- Kl Reception på Kongeskibet Kl Rundvisning på Greve Museum, regimentet. Dannebrog. der er Hedeboegnens lokal- Kl På aktivitetscentret Korsagergård Kl Festfyrværkeri fra Mosede Havn. historiske museum. ser Regentparret på de ting, der Kl Regentparret vises rundt i fremstilles. Hundige Storcenter. Kl Opvisning på Vallensbæk Kl Besøg i Askerødbebyggelsen, Ridecenter. hvor Regentparret møder beboere Kl Rundvisning i Vallensbæk Kirke og formanden for andelsbolig- med særlig vægt på kirkens foreningen og beboernævnet. unikke kalkmalerier. Kl Besøg i Vejleåparken, et Kl Rundvisning på udstillingen beboelsesområde, der har Kvarterløft i Brøndby Strand på gennemgået omfattende Brøndby Strand Bibliotek med renovering og ombygning. præsentation af, hvordan forbedringer i boligbebyggelserne gennemføres. 18 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

19 Erhvervs- og kulturfremstød En af Kongehusets centrale opgaver er at repræsentere Danmark i udlandet. Derfor står Kongehusets medlemmer ofte i spidsen for erhvervs- og kulturfremstød uden for landets grænser. Rejserne tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Hoffet, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og den danske ambassade i det pågældende land. Repræsentanter fra Kongehuset medvirker til at skabe opmærksomhed om de danske aktiviteter og fremstød i det land, der besøges. EXPO 2005 i Japan I april rejste Kronprinsparret til Japan for at fremme danske interesser på verdensudstillingen EXPO Regeringerne i de nordiske lande havde tilsluttet sig ideen om en fællesnordisk deltagelse med udstillingen Nature s Wisdom om nordisk design, turisme, miljø, teknologi og kultur. Den 20. april, som var Danmarks særlige dag på udstillingen, stod Kronprinsparret sammen med økonomi- og erhvervsministeren i spidsen for et program med danske initiativer. Verdensudstillingen blev besøgt af 22 millioner gæster. Under opholdet i Japan overværede Kronprinsparret blandt andet åbningen af det nye hovedkvarter for Novo Nordisk på Hibiya Dori. Senere på dagen uddelte Kronprinsen Dansk Eksportforenings diplom og Hans Kongelige Højhed Prins Kronprinsparret under den officielle ceremoni, der markerede starten på EXPO 2005 s officielle Danmarksdag. Henriks æresmedalje til Eijiro Matsutani, Chemical Industry Co. Samtidig overværede Kronprinsessen åbningen af udstillingen Use it! Danish Design in Everyday Life om dansk design i hverdagen. Kronprinsparret tilbragte i alt tre dage i Japan med mange forskellige erhvervs- og kulturarrangementer. Erhvervsfremstød i Kina Prinsesse Alexandra indledte den 25. april et dansk erhvervsfremstød i Kina arrangeret af Danmarks Eksportråd og Dansk Industri. Under det fem dage lange program fik Prinsessen et indblik i arbejdsgangen hos produktionsvirksomhederne Flexa, Sonion og Grundfos, som alle har fabrikker i Suzhou. Ved sit besøg hos Shanghai East Container Terminal fik Prinsessen en præsentation af logistikken i den største containerterminal af sin art i Sydkina drevet i et samarbejde mellem A.P. Møller Mærsk Gruppen og havnemyndighederne i Shanghai. Bang & Olufsen og IC Companys viste dansk design i deres flagskibsbutikker i Shanghai, og Jooi Design demonstrerede teknikken bag håndbroderi med guld og silketråd. Som led Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D Prinsesse Alexandra bliver introduceret til teknikken bag traditionel kinesisk broderi med silke-, sølv- og guldtråd hos Jooi Design.

20 i H.C. Andersen-året åbnede Prinsessen udstillingen Andy Warhol Exhibition on H.C. Andersen Paper Cutting, en udstilling om H.C. Andersens papirklip. Opholdet i Kina blev rundet af med et velgørenhedsarrangement hos GN Resound til fordel for handicappede. Kulturfremstød i Kina Tekstilkunst, musik og åbning af et nyt dansk kulturcenter var nogle af hovedpunkterne i Prinsgemalens rejse til Kina fra den 16. til den 22. september. I Beijing deltog Prinsgemalen i åbningen af et nyt dansk kulturinstitut, Andersen Cultural Center, der har til formål i vekselvirkning med Kina at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv og tillige fremme kendskabet til kinesisk kultur i Danmark. Her var udstillinger af tekstilkunstneren Thea Bjerg og beklædningsformgiver Annette Meyer. Den Kongelige Livgardes Musikkorps Messingensemble og Prinsgemalen holder takketale til Shanghais Musikkonservatorium for udnævnelsen som protektor. Københavns Drengekor under ledelse af Ebbe Munk spillede ved en gallakoncert i Den Forbudte By i Beijing om aftenen. Prinsgemalen havde påtaget sig at være protektor for Shanghais Musikkonservatorium, en institution, der blev grundlagt i 1927, og som nu har flere hundrede studerende fra hele verden. Under den officielle ceremoni overrakte Prinsgemalen fem legater til musikstuderende ved konservatoriet. I forbindelse med besøget lagde Prinsgemalen grundstenen til Daniscos nye fabrik i Wuxi i Kina. Desuden blev der aflagt et besøg i A.P. Møller-Mærsks containerterminal, der åbnede i 2003 ved udmundingen af Yangtse-floden. Erhvervsfremstød i Rusland Ligeledes i september stod Prins Joachim i spidsen for et erhvervsfremstød i Rusland, arrangeret af Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Moskva i Prinsgemalen indvier det nye danske kulturinstitut Andersen Cultural Center i Beijing, Kina. samarbejde med Dansk Industri. I dagene september fandt fremstødet sted i Jekaterinburg og Chelyabinsk storbyer, der begge ligger øst for Uralbjergene. I Jekaterinburg deltog 25 store og mellemstore danske virksomheder, og i Chelyabinsk var 19 danske virksomheder repræsenteret. Begge steder forestod Prins Joachim den officielle åbning af de danske aktiviteter for derefter at besøge virksomhedernes stande. I Prins Joachims program indgik yderligere modtagelse hos guvernørerne i Sverdlovsk Regionen og Chelyabinsk Regionen, møder med andre officielle repræsentanter, virksomheds- og universitetsbesøg samt åbning af udstillingen H.C. Andersen Life and Work om H.C. Andersens liv og arbejde. Prins Joachim på den officielle skillelinie mellem Europa og Asien uden for Jekaterinburg i Rusland. 20 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Forord 3 Det danske Kongehus 4 Hoffets organisation 10 De kongelige slotte 12 Aktiviteter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP CVRnr. 34 49 99 18 Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 ---------------------------------------------------

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Sadolin CVR nr. 28 06 79 41

Grundejerforeningen Sadolin CVR nr. 28 06 79 41 Grundejerforeningen Sadolin * c/o UngBo Danmark A/S Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg * telefon 98 17 17 27, Mail ungbo@ungbodanmark.dk Grundejerforeningen Sadolin CVR nr. 28 06 79 41 Årsrapport pr. 31. december

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010

Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010 Den selvejende institution Rønne Theater Teaterstræde 2, 3700 Rønne Årsrapport for 2010 CVR. nr. 42 52 38 28 Fremlagt og godkendt repræsentantskabsmødet den 27. april 2011. dirigent 1 Indhold Side Ledelsesberetning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere