DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO"

Transkript

1 Årsrapport

2 ÅRSRAPPORT 2014 DFH tilstedeværelse i 2014 DFH/DDG kontor DFH støtte DANMARK SERBIEN UKRAINE RUSLAND NORDKAUKASUS MONTENEGRO KOSOVO GEORGIEN TUNESIEN LIBYEN TYRKIET SYRIEN LIBANON IRAK JORDAN IRAN TAJIKISTAN AFGHANISTAN BANGLADESH PAKISTAN COLOMBIA GUINEA LIBERIA ELFENBENS- KYSTEN MALI NIGER BURKINA FASO DEN CENTRAL- AFRIKANSKE REPUBLIK SUDAN DJIBOUTI SYDSUDAN ETIOPIEN UGANDA KENYA RWANDA DR CONGO BURUNDI YEMEN SOMALIA TAMIL NADU SRI LANKA MYANMAR VIETNAM Når krige og vold truer, er flugten ofte den eneste udvej. Flugten væk fra forfølgelse, men også væk fra det velkendte liv med familie, hjem, arbejde, skole, rettigheder og drømme. Mennesker på flugt er uden skyld i deres ulykkelige livssituation, og de har krav på hjælp. Dansk Flygtningehjælp arbejder for, at ingen flygtning skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Dansk Flygtningehjælps medlemsorganisationer ADRA Amnesty International CARE Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Folkehjælp Dansk Forfatterforening Dansk Kunstnerråd Danmarks Lærerforening Dansk Musikerforbund Dansk Ungdoms Fællesråd Det Jødiske Samfund i Danmark FOA, Fag og Arbejde FN-Forbundet Folkekirkens Nødhjælp FTF HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Ingeniører uden Grænser Johanniterordenen Kirkernes Integrationstjeneste Kvinderådet LO, Landsorganisationen i Danmark LGBT, Danmark Mellemfolkeligt Samvirke Red Barnet Sct. Georgs Gilderne i Danmark Tværkulturelt Center U-landsorganisationen Ibis Ungdomsringen UNICEF Danmark Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Tlf Hjemmeside Forsidefoto Dansk Flygtningehjælp/ Klaus Bo Design Kiberg & Gormsen Tryk GSB Grafisk Fotos Alle rettigheder Dansk Flygtningehjælp Forside, side 1, 6, 14, 22 Klaus Bo I Side 7, 18 Jesper Guhle I Side 12, 28 Jacob Zocherman I Side 9 Nitesh Anjaan I Side 25 Kaspar Rølle Side 30 Leila Alaoui I Side 43 Rebecca Carter I Side 16, 17, 20, 24 Dansk Flygtningehjælp. SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

3 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Året i korte træk 4 Hovedtal 5-års oversigt : Dansk Flygtningehjælp er en central aktør i en verden præget af kriser 7 Nationalt fortalerarbejde 8 Internationalt projektarbejde 10 En verden i krise ubalance mellem behov og ressourcer 10 Dansk Flygtningehjælp styrker sin responskapacitet 11 Den Centralafrikanske Republik (CAR) 11 Irak 11 Sydsudan 12 Exitstrategier 12 Nordkaukasus 13 Integration 16 Lærdansk 16 Integrationsnet 17 Frivillignet 18 Asylrådgivning 20 Repatriering 21 Videnressourcer 22 Særlige økonomiske risici 25 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors erklæringer 27 Anvendt regnskabspraksis 28 Resultatopgørelse 31 Balance aktiver 32 Balance passiver 33 Noter 34 Oplysninger om organisationen 44 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 3

4 ÅRET I KORTE TRÆK 2014 året i korte træk Blodige kampe i CAR Kampe i Den Centralafrikanske Republik førte i januar til omfattende fordrivelser. Dansk Flygtningehjælp leverede mange hundrede tons madvarer til fordrevne i lejre omkring hovedstaden Bangui. Ny Dublin retshjælp Dansk Flygtningehjælp blev bedt om at yde retshjælp til alle asylansøgere, som behandles i Dublin proceduren og som ønsker at klage til Flygtningenævnet. Rekordkold vinter i Mellemøsten Dansk Flygtningehjælp ydede vinterhjælp i Syrien, Irak og Libanon, hvor kulde og sne ramte millioner af flygtninge og fordrevne. Indsatsen gjaldt bl.a. tæpper, vintertøj og varmeovne. Ny rådgivningstjeneste Dansk Flygtningehjælp indgik kontrakt med Udlændingestyrelsen om en rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere, der skal sikre afklaring af deres situation fra en uafhængig aktør. Flere frivillige på Lærdansk sprogcentrene På mange Lærdansk sprogcentre kan kursisterne få lektiehjælp og samtaletræning fra lokale frivillige. I 2014 har interessen fra såvel kursister som frivillige været stigende. Yderligere krise i Irak Ekstremistiske oprørsgrupper indtog i juni millionbyen Mosul, og en halv million mennesker blev drevet på flugt. Dansk Flygtningehjælp driver en række af de lejre, der modtog dem i det kurdiske Nordirak. Drenge fra Dansk Flygtningehjælp projekt hyldet på rådhuset Mind Your Own Business projektet, hvor minoritetsdrenge starter egne virksomheder med hjælp fra mentorer, blev hyldet på Københavns rådhus af Københavns overborgmester Frank Jensen. Vand til sydsudanesiske flygtninge Oversvømmelser i flygtningelejre i Etiopien har medført forurenet drikkevand for flygtninge fra Sydsudan. Dansk Flygtningehjælp har uddelt 200 millioner liter rent drikkevand i lejrene i Specialiseret sprogundervisning Lærdansk har haft fokus på sårbare kursister i Der er bl.a. udviklet materiale om traumatiserede flygtninge til undervisere og nye digitale værktøjer for kursister uden skriftsprog. Akut nødhjælp i Ukraine I november 2014 startede Dansk Flygtningehjælp akutte nødhjælpsoperationer til internt fordrevne i Ukraine, hvor mere end 1 million mennesker er drevet på flugt af kampe. Ebola i Vestafrika Dansk Flygtningehjælp omlagde sit arbejde i Vestafrika for at begrænse følgevirkningerne af ebolasmitten. Det skete bl.a. gennem uddeling af nødhjælp og logistisk støtte til bekæmpelsen af virusset. Integration i Aarhus Integrationsnet overtog i 2014 integrationsopgaven i Aarhus Kommune. Indsatsen er helhedsorienteret og er bl.a. rettet mod beskæftigelse, sprogundervisning, netværksfamilier og psykosociale indsatser. SIDE 4 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

5 2014 HOVEDTAL HOVEDTAL 5-ÅRS OVERSIGT Dansk Flygtningehjælp har udviklet sig sådan i årene : Mio. kr Indsamlede midler Indtægter Forbrug af indsamlede midler Resultat Egne midler Indtægter, sprogcentre Indtægter, integration Indtægter, øvrige Omkostninger, sprogcentre Omkostninger, integration mm Omkostninger, øvrige Resultat Donormidler Indtægter/Forbrug af tilskud til internationalt projektarbejde Indtægter/Forbrug af tilskud til andre projekter, puljemidler mv Finanslovsmidler mv. Indtægter/forbrug alle aktiviteter Dansk Flygtningehjælps samlede indtægter Dansk Flygtningehjælps samlede omkostninger/forbrug Dansk Flygtningehjælps samlede resultat Balancetal Balancesum Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hovedkontoret, København Lærdansk-sprogcentrene Regionalt ansatte i Integrationsnet og Frivillignet Udsendte vedr. internationale projekter Lokalt ansatte vedr. internationale projekter Udsendte via Beredskabslisten Frivillige i Danmark (antal personer) Administrationsomkostninger Dansk Flygtningehjælp opgør administrationsomkostninger som samtlige omkostninger i hovedkontoret tilligemed de kapacitetsopbyggende investeringer, der har været i perioden. Administrationsomkostninger Kapacitetsopbyggende investeringer I alt I pct. af omsætningen 7,4% 6,5% 6,2% 5,3% 6,2% ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SIDE 5

6 LEDELSESBERETNING 2014 SIDE 6 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

7 2014 LEDELSESBERETNING 2014: Dansk Flygtningehjælp er en central aktør i en verden præget af kriser Der er 51 millioner flygtninge og fordrevne i verden det højeste antal siden 2. Verdenskrig. FN har for første gang nogensinde defineret hele fire såkaldte L3 kriser, den alvorligste kategori. Dansk Flygtningehjælp er en central humanitær aktør i alle disse fire kriser: Syrien, Irak, Sydsudan og den Centralafrikanske republik. Samtidig er Dansk Flygtningehjælp kraftigt involveret i det humanitære arbejde i en række andre områder præget af ustabilitet, konflikt og store humanitære behov i bl.a. Afghanistan, Somalia og etablerede nødhjælpsprogrammer i Ukraine i november Dansk Flygtningehjælp har opretholdt niveauet fra 2013 med et internationalt budget på 1,7 milliard kroner. Vores medarbejdere i international afdeling har ydet nødhjælp, minerydning og langsigtede løsninger til 2.5 million flygtninge og fordrevne i 36 af verdens brændpunkter. Men det rekordstore antal kriser betyder, at der er en markant ubalance mellem behovet for humanitær hjælp og de ressourcer, der er til rådighed fra private og institutionelle donorer. Der er desværre mere brug for vores indsats end nogensinde før. også i Europa og Danmark mærkes verdens konflikter. Antallet af asylansøgere er steget, og i Danmark har modtagelsen af asylansøgere i 2014 givet anledning til politiske initiativer og intens debat. Dansk Flygtningehjælp har, gennem medier og løbende dialog med danske politikere, været en markant stemme i denne debat og forsvaret asylansøgeres grundlæggende rettigheder. Samtidig yder Dansk Flygtningehjælp en betydelig indsats i håndteringen af det stigende antal asylansøgere. Vores jurister yder rådgivning under asylproceduren, vores integrationsafdeling leverer gennem Lærdansk og Integrationsnet en række professionelle ydelser til de danske kommuner og vores mere end frivillige er dybt engageret i den positive integration på tværs af landet. Vi gør vores bedste på både dansk og internationalt niveau, men vores bedste er aldrig godt nok, og i vores organisation arbejder vi hele tiden på at forbedre og øge indsatsen. Verdens kriser mærkes også i Danmark Mere end 90% af verdens flygtninge og fordrevne befinder sig fortsat i deres nærområde egne lande eller nabolande. Men Tusind tak til de mange medarbejdere, samarbejdspartnere, bidragsydere og donorer, der gør det muligt for os at udvikle organisationen og vores nationale og internationale arbejde. Andreas Kamm Generalsekretær DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 7

8 LEDELSESBERETNING 2014 Nationalt Fortalerarbejde Udlændingepolitikken har været et af de centrale politiske temaer i Dansk Flygtningehjælp har markeret sig i debatten i forsvaret for flygtninge og asylansøgeres grundlæggende rettigheder. Samtidig har organisationen fastholdt et globalt perspektiv, der beskriver de danske og europæiske asyltal i sammenhæng med en global flygtningekrise. Folkemødet på Bornholm Dansk Flygtningehjælp deltog i 2014 for første gang i organisationens historie på det årlige Folkemøde på Bornholm. Organisationens debut på Folkemødet kan kun betragtes som en succes. Den overordnede ambition med deltagelsen var at gøre op med en række myter, som organisationen jævnligt møder i sit arbejde: Stigning i antallet af asylansøgere til Danmark Dansk Flygtningehjælp har stået fast på, at: Flygtningestrømme skabes i verdens konfliktzoner Antallet af asylansøgere i Danmark følger flygtningestrømmene på verdensplan Nærområdet huser 90% af verdens flygtninge og fordrevne Antallet af asylansøgere, der kommer til Europa og Danmark er relativt beskedent Fælleseuropæiske løsninger i håndteringen af asylansøgere er nødvendige Midlertidig beskyttelsesstatus for flygtninge og udsat familiesammenføring Dansk Flygtningehjælp har stået fast på, at: Det strider mod menneskerettighedskonventionens princip om ret til familieliv Det er overvejende kvinder og børn i en meget sårbar situation, som bliver efterladt i nærområderne I en situation med et historisk højt flygtningetal, bør svaret fra Europas regeringer ikke være nationale foranstaltninger, der udhuler asylansøgeres og flygtninges rettigheder, men en samlet fælleseuropæisk løsning Udlændingestyrelsens fact finding rapport om Eritrea Dansk Flygtningehjælp har stået fast på, at: Der var i forvejen tilstrækkeligt og tilgængeligt baggrundsmateriale om menneskerettighedssituationen i Eritrea, og derfor ingen grund til at sætte sagerne i bero Rapportens konklusioner understøttedes primært af anonyme kilder uden førstehåndsviden om det, de udtalte sig om Rapporten bør trækkes tilbage, da den ikke giver et retvisende og fyldestgørende billede af situationen i Eritrea 2014 har desuden været året, hvor Dansk Flygtningehjælp har konsolideret rollen, som en central aktør på den nationale politiske scene. Organisationen deltager i centrale politiske fora, folkelige arrangementer og modtager løbende invitationer til bilaterale diskussioner med centrale ministre, ordførere og politiske aktører på asylområdet, integrationsområdet og i forhold til det internationale humanitære arbejde. Myte: Europa og Danmark modtager en stor del af verdens flygtninge. Realitet: Nærområdet verdens fattigste og mest ustabile lande og regioner huser mere end 90% af verdens flygtninge og fordrevne. Myte: Dansk Flygtningehjælp arbejder for at få flest mulige af verdens flygtninge og fordrevne til Danmark. Realitet: Dansk Flygtningehjælp yder nødhjælp, minerydning og langsigtede løsninger til 2,5 millioner mennesker i nærområdet verdens fattigste og mest ustabile områder. Programmet spændte vidt. Fra debatter om hvorvidt Danmark er en flygtningemagnet over fordomme om Dansk Flygtningehjælp til en metadebat om flygtningedebatten og brugen af kendte i NGO-sammenhænge. Dansk Flygtningehjælp fik debatteret en bred vifte af temaer med deltagelse af centrale politikere og meningsdannere og stor tilslutning til arrangementerne. Folkemødet på Bornholm har vist sig at være en relevant platform for Dansk Flygtningehjælp og organisationens fortalerarbejde, og på den baggrund deltager organisationen på Folkemødet igen i Vi er der I 2014 udviklede og lancerede Dansk Flygtningehjælp sammen med kommunikationsbureauet Sunrise en brandingkampagne, der skal bygge kvalificeret kendskab til organisationen og dens arbejde og sikre, at opfattelsen af Dansk Flygtningehjælp som en stor, international, professionel humanitær aktør styrkes. Kampagnen rulles ud med annoncering på web, tv og print samt egne platforme og sociale medier - med pay off en Vi er der. SIDE 8 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

9

10 LEDELSESBERETNING 2014 INTERNATIONALT PROJEKTARBEJDE En verden i krise ubalance mellem behov og ressourcer 2014 markerer den foreløbige kulmination på en negativ global udvikling med flere, mere langvarige og komplekse humanitære kriser. Mere end 51 millioner mennesker er på flugt verden over, og det internationale samfund har aldrig stået overfor en mere alvorlig udfordring behovet for humanitær hjælp er langt større end de ressourcer, der er til rådighed. Syrien er verdens største humanitære krise med op mod døde, 7,6 millioner internt fordrevne og 3,5 millioner registrerede flygtninge i nabolande som Libanon, Jordan, Tyrkiet og Irak. Men samtidig raser yderligere tre kriser i Irak, Sydsudan og Den Centralafrikanske Republik, der alle er kategoriseret af FN som såkaldte Level 3 kriser den mest alvorlige kategori. Hverken det internationale samfund eller Dansk Flygtningehjælp har før stået med en lignende udfordring. Dansk Flygtningehjælp er blandt de helt centrale humanitære aktører i de fire største kriser i verden, og samtidig skal organisationen håndtere en række andre alvorlige udfordringer som ebolaudbruddet i Vestafrika, truende fødevareusikkerhed i Somalia, ustabilitet i Afghanistan og konflikten i Ukraine. Kriserne bliver længere og mere komplekse Verdens kriser bliver gradvist mere komplekse og langvarige. FN s flygtningehøjkommissariat UNHCR definerer en langvarig flygtningesituation som en situation, der involverer mere end flygtninge, som har været i eksil i mere end fem år. Dem er der på nuværende tidspunkt mere end 30 af på globalt plan. Samtidig er den gennemsnitlige tid i eksil for verdens flygtninge steget fra ni år i begyndelsen af 1990erne til et niveau på op mod 20 år i dag. Kriserne er samtidig blevet mere komplekse med en ond cirkel af krig, forfølgelse, fødevaremangel og fattigdom. Globale klimaforandringer er yderligere en stigende faktor i denne udvikling. Det er dette scenario, der udspilles i en række af verdens sårbare stater som Somalia, Irak og Afghanistan. Områder præget af ustabilitet, manglende civilsamfund, begrænset eller ikke eksisterende myndighedskontrol og få eller dårligt fordelte ressourcer. Donormidlerne er ude af trit med behovet Der er en ubalance mellem behovet for humanitær hjælp og de midler, der er til rådighed for indsatsen. FN har opgjort det samlede globale humanitære behov i 2014 til 115 milliarder kroner, hvoraf 52 procent blev finansieret. Det er den laveste andel nogensinde. Dansk Flygtningehjælp har lang erfaring i at håndtere komplekse og langvarige kriser i verdens mest ustabile områder. Det er helt sikkert den afgørende faktor for organisationens evne til at tiltrække donormidler fra FN, EU, Danida og en række regeringer verden over. Men behovet overstiger ressourcerne og Dansk Flygtningehjælp må som alle andre aktører prioritere og fokusere indsatsen mere end nogensinde før. Fordeling af internationale projekter i 2014 Reduktion af væbnet vold 6% Humanitær minerydning 4% Infrastruktur og kapacitetsopbygning i lokalsamfund 7% Humanitær koordination og kapacitetsopbygning 3% Undervisning 2% Vand, sanitet og hygiejne 5% Fødevaresikkerhed 6% Indkomstskabelse 9% Genhusning og nødhjælpspakker 31% Rettighedsbeskyttelse 27% SIDE 10 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

11 2014 LEDELSESBERETNING DANSK FLYGTNINGEHJÆLP STYRKER SIN RESPONSKAPACITET Dansk Flygtningehjælp arbejder løbende på at optimere evnen til at levere en akut, effektiv og strategisk nødhjælpsindsats. Division for Emergency, Supply and Safety (DESS) er en særlig enhed, der etableredes i 2013 for at samle organisationens kompetencer indenfor nødhjælp, sikkerhed, sekunderinger til FN systemet og minerydning. Det dobbelte sigte med etableringen af DESS har været at styrke Dansk Flygtningehjælps position og indflydelse i forhold til den internationale koordinering af nødhjælpsoperationer bl.a. i FN regi. Og at sikre den nødvendige faglige støtte til organisationens egne nødhjælpsoperationer herunder muligheden for at kunne agere hurtigt og effektivt, når akutte katastrofer og kriser opstår. Den Centralafrikanske Republik (CAR) CAR er præget af politisk ustabilitet og kampe om regeringsmagten, fortsat vold og fattigdom. Væbnede gruppers drab, overgreb og forfølgelse af civilbefolkningen er udbredt. Det samlede antal af internt fordrevne er og FN skønner, at 2,7 millioner mennesker har behov for humanitær hjælp. Dansk Flygtningehjælp er blandt de største humanitære NGO er i CAR, og organisationen har høstet stor anderkendelse for nødhjælpsindsatsen i landet. Indsatsen fokuserede bl.a. på drift af flygtningelejre, beskyttelse, uddeling af nødhjælpspakker og fødevarer og konfliktløsning til fordel for internt fordrevne og værtsfamilier i hovedstaden Bangui, og i flere af de skrøbelige provinser i den nordlige del af landet. I 2014 er DESS udvidet med et Emergency Protection, Assistance and Coordination Team (EMPACT). Teamet består af nødhjælpseksperter med erfaring fra organisationens arbejde, som kan sendes ud med kort varsel, når situationen kræver det. Corporate Emergencies Når Dansk Flygtningehjælp skal håndtere en særlig omfattende, akut og kompleks krise, har den internationale direktør mulighed for at erklære en Corporate Emergency. Det sker for at sikre den nødvendige koordinering, kompetence og ressourceallokering, og her indtager DESS en central rolle. Tre gange siden etableringen af DESS i 2013 har Dansk Flygtningehjælp erklæret Corporate Emergency: i Den Centralafrikanske Republik, Irak og Sydsudan. Irak I Irak er situationen fortsat præget af sekteriske spændinger og ustabilitet. Samtidig er kampe mellem regeringsstyrker og væbnede oprørsgrupper eskaleret siden starten af Drab, overgreb og tvangskonvertering af civilbefolkningen foregår systematisk i oprørskontrollerede områder, og spændinger, overgreb og forfølgelse på tværs af religiøse tilhørsforhold forekommer i mange dele af landet. 5,2 millioner irakere har behov for humanitær assistance og FN skønner, at mere end 2 millioner mennesker er fordrevet internt i landet i Det kurdiske selvstyreområde i det nordlige Irak har modtaget en stor andel af disse mennesker - oven i de mere end syriske flygtninge, der i forvejen er ankommet til regionen. Internationale projekter fordelt på formål i 2014 Dansk Flygtningehjælps internationale indsatser 2014 Forbedret myndighedsansvar 14% Redde liv og mindske akut nød 52% Langsigtede løsninger 31% Akut krise 44% Genetablere og udvikle basale levevilkår 34% Fordrivelsestilstand 25% DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 11

12 LEDELSESBERETNING 2014 Dansk Flygtningehjælps nødhjælpsindsats foregår både i det kurdiske selvstyreområde i det nordlige Irak, i det centrale Irak og i de omstridte grænseregioner mellem den kurdiske region og det centrale Irak. Indsatsen er rettet mod internt fordrevne irakere og flygtninge fra Syrien. Samtidig omfatter den både de mennesker, der har søgt beskyttelse i lejre og de mange internt fordrevne, der lever udenfor lejre eller i svært tilgængelige områder. sudan og Sudan. Men nødhjælpsindsatsen fokuserer samtidig på hundredtusinder internt fordrevne I Upper Nile og Unity staterne. De bor enten i mere interimistiske lejre eller søger ly i lokale landsbyer. Dansk Flygtningehjælp har samtidig udnyttet sin regionale tilstedeværelse, og har i alt hjulpet sydsudanesere på flugt fra krig og ødelæggelse i såvel Sydsudan som nabolandene Uganda, Kenya og Etiopien. Dansk Flygtningehjælp har ansvaret for driften af en række flygtningelejre samt lejre for internt fordrevne i den kurdiske del af Irak. Samtidig står organisationen for distributioner af nødhjælp. I de koldeste måneder har nødhjælpsindsatsen fokuseret på vinterhjælp i form af tæpper, varmt tøj, presenninger, ovne og petroleum. Dansk Flygtningehjælps indsats gælder bl.a. beskyttelse, nødhjælp, tag over hovedet, vand og sanitet. Samtidig er mere specialiseret assistance til handicappede og særligt sårbare grupper af fordrevne en integreret del af indsatsen. EXITSTRATEGIER NÅR OPERATIONERNE AFSLUTTES Sydsudan Konflikten i Sydsudan fortsætter med at ødelægge livet for millioner af mennesker. Alene i 2014 er 1,5 million mennesker fordrevet. 1,5 million mennesker er truet af alvorlig fødevareusikkerhed. Samtidig er det humanitære arbejde vanskeligt på grund af Sydsudans beskedne infrastruktur, og især i regntiden er det en langvarig og krævende opgave at få nødhjælp frem. Dansk Flygtningehjælp arbejder for bæredygtige og langsigtede løsninger for verdens flygtninge og fordrevne. Derfor omfatter det humanitære arbejde hele cirklen fra den akutte nødhjælpsfase, over genopbygningsfase, konfliktløsning, kapacitetsopbygning og stabilisering af civilsamfundet og flygtninge og fordrevnes tilbagevenden. Når Dansk Flygtningehjælp udfaser humanitære operationer eller afslutter indsatsen i et land eller en region, er det afgørende, at det sker på en ansvarlig måde. Dansk Flygtningehjælp står ligesom i Irak for driften af en række flygtningelejre i den urohærgede grænseregion mellem Syd- Dansk Flygtningehjælp forlod Bosnien i 2010 efter 18 år i landet og gennemførelsen af en af de største, komplekse og mest SIDE 12 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

13 2014 LEDELSESBERETNING Dansk Flygtningehjælps aktiviteter og udsendte til kriserne i Sydsudan, CAR og Irak Aktiviteter i mio. kr Udsendte Sydsudan Konflikten i Sydsudan bryder ud 48 Sydsudan CAR CAR Irak Irak Konflikten i CAR bryder ud Konflikten i Irak optrappes N D J F M A M J J A S O N D J langvarige indsatser i organisationens historie. Erfaringen fra Bosnien har været en af grundstenene i udviklingen af Dansk Flygtningehjælps exitstrategier, der i dag er et fast element i det strategiske programarbejde. En bæredygtig afslutning Dansk Flygtningehjælp arbejder i nogle af verdens mest ustabile områder. Derfor vil beslutningen om at udfase eller afslutte humanitære operationer altid afspejle den lokale kontekst. Men beslutningen tages efter fastlagte kriterier. På det principielle plan er det væsentligt, at: Flygtninge og fordrevnes rettigheder varetages og beskyttes af nationale og internationale institutioner Der ikke er udsigt til nye udbrud af voldelig konflikt Der ikke er udsigt til nye fordrivelser På det praktiske plan kan omstændighederne gøre det nødvendigt at afslutte indsatser, når: Der ikke længere er adgang til funding Der er alvorlig risiko for medarbejdere og/eller dem vi hjælper Organisationen er underlagt politisk pres fra myndigheder. Dansk Flygtningehjælp afsluttede i 2014 sine programmer i Nordkaukasus og Sri Lanka efter henholdsvis 17 og 14 år. Nordkaukasus fra nødhjælp til langsigtede løsninger Dansk Flygtningehjælp afsluttede 17 års arbejde i Nordkaukasus i Fra akut nødhjælp under krigene i Tjetjenien til genopbygning og langsigtede løsninger for den fordrevne befolkning har Dansk Flygtningehjælp været den centrale humanitære aktør i regionen. Den akutte indsats handlede bl.a. om uddeling af mad til en halv million fordrevne i Tjetjenien og naborepublikken Ingusjetien. Genopbygningsindsatsen kom for alvor i gang fra år 2000, og Dansk Flygtningehjælp gennemførte mere end hundrede større infrastruktur projekter og reparerede huse. Siden fulgte en fokuseret psykosocial indsats for traumatiserede fordrevne og tidligere fordrevne, og en række initiativer, der handlede om at træne, uddanne, og skabe indkomstmuligheder for befolkningen gennem landbrugsprojekter, mikrolån og mikro-kredit til opstart af små virksomheder. Endelig var kapacitetsopbygning af lokale NGO er og civilsamfund et afgørende element i den sidste etape af Dansk Flygtningehjælps arbejde i regionen. Dansk Flygtningehjælp og organisationens minerydningsenhed Danish Demining Group (DDG) har arbejdet i Georgien, Tjetjenien, Ingusjetien, Nord-ossetien og Dagestan. DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 13

14 LEDELSESBERETNING 2014 SIDE 14 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

15 2014 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP S I D E 1 5

16 LEDELSESBERETNING 2014 integration I 2014 kom et stigende antal flygtninge til Danmark, især fra Syrien. De nationale indsatser under Dansk Flygtningehjælp har derfor også haft ekstra travlt i Opgaven er løst gennem en række særlige indsatser i Lærdansk, Integrationsnet og Frivillignet. Lærdansk Lærdansk sprogcentrene har landet over set en stigning i andelen af flygtninge blandt kursisterne. Flertallet er dog stadig udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Selvom flygtningene udgør en mindre andel af kursisterne, så stiller stigningen sprogcentrene og underviserne over for nye udfordringer og forventninger. Opgaven er ikke alene at undervise i dansk sprog og kultur. Eksempelvis bærer mange af kursisterne på traumer efter oplevelser i deres hjemlande. Lærdansk har i alt i 2014 haft kursister, hvilket er en stigning på knap 14 procent fra 2013, hvor antallet lå på Ud af de kursister deltog i det nye kursus-koncept Arbejdsmarkedsrettet Dansk, som blev introduceret fra starten af Lærdansk ABC hjælper kursisterne fra A til Z Efter færdiggørelsen af programmet Lærdansk ABC i 2014 er der nu online øvelser til kursisterne på begynderniveauerne hos Lærdansk. Lærdansk ABC retter sig mod kursisterne med de svageste forudsætninger for at lære det danske sprog. Kursisterne behøver ikke engang at kende bogstaverne, heller ikke på deres eget sprog. Øvelserne bygger nemlig meget på lyd. Da Lærdansk ABC ligger online, kan kursisterne arbejde selvstændigt med opgaverne, enten derhjemme eller i skolernes studiecentre. Det er en fordel for kursisterne, som kan arbejde med opgaverne i det tempo og den rækkefølge, de foretrækker. Lærdansk ABC kan naturligvis ikke erstatte den almindelige klasseundervisning, men det frigør nogle kræfter i klassen, hvor man så kan arbejde med andre sider af sproget. Kursister opgjort pr. modul Antal kursister i tusinde Arbejdsmarkedsrettet dansk 15% Danskuddannelse 1 16% Danskuddannelse 3 25% Danskuddannelse 2 44% SIDE 16 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

17 2014 LEDELSESBERETNING Integrationsnet De flere flygtninge har naturligt betydet, at kommunerne skulle håndtere mange nye borgere i integrationsforløb. Integrationsnet har derfor også haft vækst i antallet af medarbejdere. Pr. 1. januar 2015 var der 226 ansatte i Integrationsnet mod 176 ansatte året før, hvilket er en stigning på 28%. Her er Dansk Flygtningehjælp tilstede Lærdansk sprogcentre med underafdelinger Integrationsnetkontorer Frivilligrådgivninger I 2014 havde Integrationsnet 785 borgere i beskæftigelsesrettede aktiviteter. Case en helhedsorienteret integrationsindsats I Aarhus Kommune har der været et tæt samarbejde mellem kommunen og Integrationsnet om hele indsatsen til nyankomne flygtninge. Det har således været en helhedsorienteret indsats, der udover introduktion til det danske samfund, sprogundervisning og beskæftigelsesrettede aktiviteter også inkluderer psykosociale indsatser til traumatiserede flygtninge og frivilligindsatser som netværksfamilier. Tilbuddet er udviklet i samarbejde med Århus Kommune, og Integrationsnet kommer hele vejen rundt om opgaven. Der er en god effekt af den sammenhængende indsats, vurderer Lene Brink, afdelingsleder i Job og Integration hos Jobcenter Århus: De nyankomne kommer godt fra start. Integrationsnet vægter selvforsørgelse højt og har rigtig gode resultater med den beskæftigelsesrettede indsats. Når vi samler indsatsen i opstartsfasen, sparer vi tid og letter koordineringen, så flygtningene kommer hurtigere i gang. Indsatsen er dynamisk og tilpasses ud fra national og kommunal politik, og ud fra hvad den enkelte har brug for. fortæller Lene Brink om samarbejdet. Ringkøbing- Skjen Varde Esbjerg Holstebro Ribe Herning Vejen Vejle Sønderborg Hjørring Fredericia Middelfart Aalborg Aarhus Horsens Odense Syddjurs (Rønde) Svendborg Ærøskøbing Roskilde Ringsted København Næstved Vordingborg Søborg DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 17

18 LEDELSESBERETNING 2014 Frivillignet Hos Frivillignet har det voksende antal flygtninge, der er kommet til Danmark i 2014 også haft en betydning for indsatsen. Flere end sædvanligt har eksempelvis meldt sig som frivillige netværksfamilier til flygtninge. Frivillignet har i 2014 fået 193 nye netværksfamilier mod 103 i Helt generelt oplever Frivillignet en stor opbakning til det frivillige arbejde. Stor efterspørgsel på frivillige tilbud Dansk Flygtningehjælp har i løbet af året fået gennemført flere undersøgelser, der viser, at der stadig er stor interesse for de tilbud, som Frivillignet udbyder. For det første efterspørger etniske minoritetsbørn fortsat frivillig lektiehjælp. 68 procent af de 61 kontaktpersoner, der deltog i en undersøgelse for Frivillignet angiver, at efterspørgslen er på højere eller samme niveau som før skolerne i højere grad begyndte at tilbyde lektiehjælp i august 2014 som følge af Folkeskolereformen. Langt flere voksne end forventet har desuden fået hjælp til lektierne hos Frivillignet i løbet af Det oprindelige mål var på 2.300, men i alt har fået lektiehjælp af Dansk Flygtningehjælps frivillige i Frivillignet har i 2014 haft kontakt til brugere med etnisk minoritetsbaggrund, hvilket er en tilbagegang på brugere. Faldet kan begrundes, dels i lukning af et mindre antal frivilliggrupper i løbet af 2014 af ressourcemæssige grunde, dels i manglende ressourcer hos et mindre antal frivilliggrupper i forhold til registrering af brugere i løbet af året. Set i forhold til de tilgængelige ressourcer, er der derfor stadig stor interesse for disse tilbud. Frivillignet har frivillige i det landsdækkende netværk, hvoraf 517 frivillige havde etnisk minoritetsbaggrund, hvilket svarer til 10 pct. af det samlede antal frivillige. Frivillignet har over en 3-årig periode fastholdt det samme antal frivillige med etnisk minoritetsbaggrund, hvilket har været en strategisk satsning. Antal berørte af frivilligarbejdet i tusinde Antal frivillige i tusinde SIDE 18 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

19 2014 LEDELSESBERETNING Mind Your Own Business Drenge fra Urbanplanen på Vestamager designer T-shirts med værdibudskaber, en gruppe fra Blågårds Plads arrangerer løb på Nørrebro og en flok drenge fra Vejle vasker din bil, mens du køber ind. Det er bare nogle af de mikrovirksomheder, som har haft succes under programmet Mind Your Own Business. Som følge af et strategisk partnerskab med TrygFonden indgået i efteråret 2013, har Mind Your Own Business formået at udvide antallet af mikrovirksomheder i løbet af Den 22. november, 2014 lød startskuddet til endnu en sæson, hvor otte udvalgte grupper fra hele landet var samlet hos partnerorganisationen Boston Consulting Group (BCG) i København til Mind Your Own Business Venture Camp Foruden de motiverede drenge deltog også en lang række mentorvirksomheder fra det danske erhvervsliv og frivillige venturepiloter. Formålet med dagen var for drengene at udvikle og fremlægge en forretningsplan, der skal danne grundlag for deres arbejde de kommende syv måneder med henblik på at skabe deres egen succesfulde mikrovirksomhed. Byer med Mind Your Own Business projekter: Aabenraa, Horsens, Aarhus, Randers, Halsnæs, Nivå, Kokkedal, København Mind Your Own Business mentorvirksomheder: Microsoft, Boston Consulting Group, LaserTryk, Lyngby Boldklub, Soulland, Mannov, Business Park Randers, ABENA, Intellia Drenge fra de tre mikrovirksomheder: G for Gentleman (Urbanplanen), Nørrebroløbet og B-N1C3 (Tingbjerg), der står sammen til Nørrebroløbet. DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 19

20 LEDELSESBERETNING 2014 ASYLrådgivning 1. januar 2014 trådte den reviderede Dublin forordning (Dublin III) i kraft. I en dansk sammenhæng betyder det blandt andet at klagesagsbehandlingen vedrørende afgørelser om overførsel mellem lande er overgået fra Justitsministeriet til Flygtningenævnet. Derudover tillægges klager automatisk opsættende virkning og ansøgere gives mulighed for gratis retshjælp af Dansk Flygtningehjælp. Udover rådgivning og forberedelse af individuelle indlæg til Flygtningenævnet, har der i den forbindelse også været en væsentlig opgave for Dansk Flygtningehjælp i at indsamle baggrundsoplysninger om en lang række lande, såsom Italien, Bulgarien, Malta, Cypern og Ungarn, da disse oplysninger ikke altid er særlig tilgængelige. Det har blandt andet medført researchture til Bulgarien og Italien og udbredt brug af organisationens store netværk blandt humanitære organisationer i resten af Europa. På trods af den efterhånden omfattende dokumentation af forholdene i flere af disse lande og på trods af, at familier i flere tilfælde bliver skilt ad på grund af Udlændingestyrelsens afgørelser, er omgørelsesprocenten i disse sager stadig meget lav. Rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere I maj 2014 oprettede Dansk Flygtningehjælp en særlig rådgivningstjeneste til asylansøgere, der har fået afslag på asyl. Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete situation og behov og har til formål at sikre, at asylansøgeren opnår afklaring om sin situation og vejledes om de muligheder eller manglende muligheder, der findes for at opnå opholdstilladelse på andet grundlag samt om de støttemuligheder, der måtte være i forbindelse med en tilbagevenden til hjemlandet. Dansk Røde Kors varetager rådgivningen på deres egne centre, mens Dansk Flygtningehjælp står for rådgivning på de øvrige centre, som drives af forskellige kommuner, og hvor mere end halvdelen af asylansøgerne bor. Interessen for rådgivning blandt de afviste asylansøgere har vist sig meget stor og i forbindelse med en mindre effektmåling, udført af Dansk Flygtningehjælp, udtrykte samtlige ansøgere stor tilfredshed med at kunne søge vejledning hos en uafhængig organisation. Stigning i henvendelser fra asylansøgere Det stigende antal asylansøgere til Danmark har naturligt nok også udløst en stigning i antallet af henvendelser fra asylansøgere, der ønsker rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp. Tallet er således steget fra i 2013 til i 2014 og viser dermed en stigning på 48 procent SIDE 20 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE REGNSKAB 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet 3-4 Ledelsesberetning: Ledelsesberetning 5 Regnskab:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Klaus Løkkegaard (KL) Jan Østergaard Bertelsen (JØB), medlem

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer Årsrapport ÅrsRAPPORT 2012 Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer ADRA Danmark Amnesty International CARE Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Folkehjælp Dansk Kunstnerråd Danmarks

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE FOTO: KHALIL ASHAWI /SCANPIX KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE I samarbejde med rødekors.dk FOTO: 10611 EMRAH /SCANPIX DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE Verden er vidne til en global flygtningekatastrofe,

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Mundtlig beretning Dansk Flygtningehjælps Repræsentantskabsmøde 21. maj 2015

Mundtlig beretning Dansk Flygtningehjælps Repræsentantskabsmøde 21. maj 2015 Mundtlig beretning Dansk Flygtningehjælps Repræsentantskabsmøde 21. maj 2015 Af Stig Glent-Madsen Indledning Den mundtlige beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning, som er udsendt og

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer Årsrapport Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer ADRA Danmark Amnesty International CARE Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Folkehjælp Dansk Forfatterforening Dansk Kunstnerråd Danmarks Lærerforening

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere