DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO"

Transkript

1 Årsrapport

2 ÅRSRAPPORT 2014 DFH tilstedeværelse i 2014 DFH/DDG kontor DFH støtte DANMARK SERBIEN UKRAINE RUSLAND NORDKAUKASUS MONTENEGRO KOSOVO GEORGIEN TUNESIEN LIBYEN TYRKIET SYRIEN LIBANON IRAK JORDAN IRAN TAJIKISTAN AFGHANISTAN BANGLADESH PAKISTAN COLOMBIA GUINEA LIBERIA ELFENBENS- KYSTEN MALI NIGER BURKINA FASO DEN CENTRAL- AFRIKANSKE REPUBLIK SUDAN DJIBOUTI SYDSUDAN ETIOPIEN UGANDA KENYA RWANDA DR CONGO BURUNDI YEMEN SOMALIA TAMIL NADU SRI LANKA MYANMAR VIETNAM Når krige og vold truer, er flugten ofte den eneste udvej. Flugten væk fra forfølgelse, men også væk fra det velkendte liv med familie, hjem, arbejde, skole, rettigheder og drømme. Mennesker på flugt er uden skyld i deres ulykkelige livssituation, og de har krav på hjælp. Dansk Flygtningehjælp arbejder for, at ingen flygtning skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Dansk Flygtningehjælps medlemsorganisationer ADRA Amnesty International CARE Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Folkehjælp Dansk Forfatterforening Dansk Kunstnerråd Danmarks Lærerforening Dansk Musikerforbund Dansk Ungdoms Fællesråd Det Jødiske Samfund i Danmark FOA, Fag og Arbejde FN-Forbundet Folkekirkens Nødhjælp FTF HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Ingeniører uden Grænser Johanniterordenen Kirkernes Integrationstjeneste Kvinderådet LO, Landsorganisationen i Danmark LGBT, Danmark Mellemfolkeligt Samvirke Red Barnet Sct. Georgs Gilderne i Danmark Tværkulturelt Center U-landsorganisationen Ibis Ungdomsringen UNICEF Danmark Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Tlf Hjemmeside Forsidefoto Dansk Flygtningehjælp/ Klaus Bo Design Kiberg & Gormsen Tryk GSB Grafisk Fotos Alle rettigheder Dansk Flygtningehjælp Forside, side 1, 6, 14, 22 Klaus Bo I Side 7, 18 Jesper Guhle I Side 12, 28 Jacob Zocherman I Side 9 Nitesh Anjaan I Side 25 Kaspar Rølle Side 30 Leila Alaoui I Side 43 Rebecca Carter I Side 16, 17, 20, 24 Dansk Flygtningehjælp. SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

3 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Året i korte træk 4 Hovedtal 5-års oversigt : Dansk Flygtningehjælp er en central aktør i en verden præget af kriser 7 Nationalt fortalerarbejde 8 Internationalt projektarbejde 10 En verden i krise ubalance mellem behov og ressourcer 10 Dansk Flygtningehjælp styrker sin responskapacitet 11 Den Centralafrikanske Republik (CAR) 11 Irak 11 Sydsudan 12 Exitstrategier 12 Nordkaukasus 13 Integration 16 Lærdansk 16 Integrationsnet 17 Frivillignet 18 Asylrådgivning 20 Repatriering 21 Videnressourcer 22 Særlige økonomiske risici 25 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors erklæringer 27 Anvendt regnskabspraksis 28 Resultatopgørelse 31 Balance aktiver 32 Balance passiver 33 Noter 34 Oplysninger om organisationen 44 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 3

4 ÅRET I KORTE TRÆK 2014 året i korte træk Blodige kampe i CAR Kampe i Den Centralafrikanske Republik førte i januar til omfattende fordrivelser. Dansk Flygtningehjælp leverede mange hundrede tons madvarer til fordrevne i lejre omkring hovedstaden Bangui. Ny Dublin retshjælp Dansk Flygtningehjælp blev bedt om at yde retshjælp til alle asylansøgere, som behandles i Dublin proceduren og som ønsker at klage til Flygtningenævnet. Rekordkold vinter i Mellemøsten Dansk Flygtningehjælp ydede vinterhjælp i Syrien, Irak og Libanon, hvor kulde og sne ramte millioner af flygtninge og fordrevne. Indsatsen gjaldt bl.a. tæpper, vintertøj og varmeovne. Ny rådgivningstjeneste Dansk Flygtningehjælp indgik kontrakt med Udlændingestyrelsen om en rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere, der skal sikre afklaring af deres situation fra en uafhængig aktør. Flere frivillige på Lærdansk sprogcentrene På mange Lærdansk sprogcentre kan kursisterne få lektiehjælp og samtaletræning fra lokale frivillige. I 2014 har interessen fra såvel kursister som frivillige været stigende. Yderligere krise i Irak Ekstremistiske oprørsgrupper indtog i juni millionbyen Mosul, og en halv million mennesker blev drevet på flugt. Dansk Flygtningehjælp driver en række af de lejre, der modtog dem i det kurdiske Nordirak. Drenge fra Dansk Flygtningehjælp projekt hyldet på rådhuset Mind Your Own Business projektet, hvor minoritetsdrenge starter egne virksomheder med hjælp fra mentorer, blev hyldet på Københavns rådhus af Københavns overborgmester Frank Jensen. Vand til sydsudanesiske flygtninge Oversvømmelser i flygtningelejre i Etiopien har medført forurenet drikkevand for flygtninge fra Sydsudan. Dansk Flygtningehjælp har uddelt 200 millioner liter rent drikkevand i lejrene i Specialiseret sprogundervisning Lærdansk har haft fokus på sårbare kursister i Der er bl.a. udviklet materiale om traumatiserede flygtninge til undervisere og nye digitale værktøjer for kursister uden skriftsprog. Akut nødhjælp i Ukraine I november 2014 startede Dansk Flygtningehjælp akutte nødhjælpsoperationer til internt fordrevne i Ukraine, hvor mere end 1 million mennesker er drevet på flugt af kampe. Ebola i Vestafrika Dansk Flygtningehjælp omlagde sit arbejde i Vestafrika for at begrænse følgevirkningerne af ebolasmitten. Det skete bl.a. gennem uddeling af nødhjælp og logistisk støtte til bekæmpelsen af virusset. Integration i Aarhus Integrationsnet overtog i 2014 integrationsopgaven i Aarhus Kommune. Indsatsen er helhedsorienteret og er bl.a. rettet mod beskæftigelse, sprogundervisning, netværksfamilier og psykosociale indsatser. SIDE 4 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

5 2014 HOVEDTAL HOVEDTAL 5-ÅRS OVERSIGT Dansk Flygtningehjælp har udviklet sig sådan i årene : Mio. kr Indsamlede midler Indtægter Forbrug af indsamlede midler Resultat Egne midler Indtægter, sprogcentre Indtægter, integration Indtægter, øvrige Omkostninger, sprogcentre Omkostninger, integration mm Omkostninger, øvrige Resultat Donormidler Indtægter/Forbrug af tilskud til internationalt projektarbejde Indtægter/Forbrug af tilskud til andre projekter, puljemidler mv Finanslovsmidler mv. Indtægter/forbrug alle aktiviteter Dansk Flygtningehjælps samlede indtægter Dansk Flygtningehjælps samlede omkostninger/forbrug Dansk Flygtningehjælps samlede resultat Balancetal Balancesum Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hovedkontoret, København Lærdansk-sprogcentrene Regionalt ansatte i Integrationsnet og Frivillignet Udsendte vedr. internationale projekter Lokalt ansatte vedr. internationale projekter Udsendte via Beredskabslisten Frivillige i Danmark (antal personer) Administrationsomkostninger Dansk Flygtningehjælp opgør administrationsomkostninger som samtlige omkostninger i hovedkontoret tilligemed de kapacitetsopbyggende investeringer, der har været i perioden. Administrationsomkostninger Kapacitetsopbyggende investeringer I alt I pct. af omsætningen 7,4% 6,5% 6,2% 5,3% 6,2% ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SIDE 5

6 LEDELSESBERETNING 2014 SIDE 6 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

7 2014 LEDELSESBERETNING 2014: Dansk Flygtningehjælp er en central aktør i en verden præget af kriser Der er 51 millioner flygtninge og fordrevne i verden det højeste antal siden 2. Verdenskrig. FN har for første gang nogensinde defineret hele fire såkaldte L3 kriser, den alvorligste kategori. Dansk Flygtningehjælp er en central humanitær aktør i alle disse fire kriser: Syrien, Irak, Sydsudan og den Centralafrikanske republik. Samtidig er Dansk Flygtningehjælp kraftigt involveret i det humanitære arbejde i en række andre områder præget af ustabilitet, konflikt og store humanitære behov i bl.a. Afghanistan, Somalia og etablerede nødhjælpsprogrammer i Ukraine i november Dansk Flygtningehjælp har opretholdt niveauet fra 2013 med et internationalt budget på 1,7 milliard kroner. Vores medarbejdere i international afdeling har ydet nødhjælp, minerydning og langsigtede løsninger til 2.5 million flygtninge og fordrevne i 36 af verdens brændpunkter. Men det rekordstore antal kriser betyder, at der er en markant ubalance mellem behovet for humanitær hjælp og de ressourcer, der er til rådighed fra private og institutionelle donorer. Der er desværre mere brug for vores indsats end nogensinde før. også i Europa og Danmark mærkes verdens konflikter. Antallet af asylansøgere er steget, og i Danmark har modtagelsen af asylansøgere i 2014 givet anledning til politiske initiativer og intens debat. Dansk Flygtningehjælp har, gennem medier og løbende dialog med danske politikere, været en markant stemme i denne debat og forsvaret asylansøgeres grundlæggende rettigheder. Samtidig yder Dansk Flygtningehjælp en betydelig indsats i håndteringen af det stigende antal asylansøgere. Vores jurister yder rådgivning under asylproceduren, vores integrationsafdeling leverer gennem Lærdansk og Integrationsnet en række professionelle ydelser til de danske kommuner og vores mere end frivillige er dybt engageret i den positive integration på tværs af landet. Vi gør vores bedste på både dansk og internationalt niveau, men vores bedste er aldrig godt nok, og i vores organisation arbejder vi hele tiden på at forbedre og øge indsatsen. Verdens kriser mærkes også i Danmark Mere end 90% af verdens flygtninge og fordrevne befinder sig fortsat i deres nærområde egne lande eller nabolande. Men Tusind tak til de mange medarbejdere, samarbejdspartnere, bidragsydere og donorer, der gør det muligt for os at udvikle organisationen og vores nationale og internationale arbejde. Andreas Kamm Generalsekretær DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 7

8 LEDELSESBERETNING 2014 Nationalt Fortalerarbejde Udlændingepolitikken har været et af de centrale politiske temaer i Dansk Flygtningehjælp har markeret sig i debatten i forsvaret for flygtninge og asylansøgeres grundlæggende rettigheder. Samtidig har organisationen fastholdt et globalt perspektiv, der beskriver de danske og europæiske asyltal i sammenhæng med en global flygtningekrise. Folkemødet på Bornholm Dansk Flygtningehjælp deltog i 2014 for første gang i organisationens historie på det årlige Folkemøde på Bornholm. Organisationens debut på Folkemødet kan kun betragtes som en succes. Den overordnede ambition med deltagelsen var at gøre op med en række myter, som organisationen jævnligt møder i sit arbejde: Stigning i antallet af asylansøgere til Danmark Dansk Flygtningehjælp har stået fast på, at: Flygtningestrømme skabes i verdens konfliktzoner Antallet af asylansøgere i Danmark følger flygtningestrømmene på verdensplan Nærområdet huser 90% af verdens flygtninge og fordrevne Antallet af asylansøgere, der kommer til Europa og Danmark er relativt beskedent Fælleseuropæiske løsninger i håndteringen af asylansøgere er nødvendige Midlertidig beskyttelsesstatus for flygtninge og udsat familiesammenføring Dansk Flygtningehjælp har stået fast på, at: Det strider mod menneskerettighedskonventionens princip om ret til familieliv Det er overvejende kvinder og børn i en meget sårbar situation, som bliver efterladt i nærområderne I en situation med et historisk højt flygtningetal, bør svaret fra Europas regeringer ikke være nationale foranstaltninger, der udhuler asylansøgeres og flygtninges rettigheder, men en samlet fælleseuropæisk løsning Udlændingestyrelsens fact finding rapport om Eritrea Dansk Flygtningehjælp har stået fast på, at: Der var i forvejen tilstrækkeligt og tilgængeligt baggrundsmateriale om menneskerettighedssituationen i Eritrea, og derfor ingen grund til at sætte sagerne i bero Rapportens konklusioner understøttedes primært af anonyme kilder uden førstehåndsviden om det, de udtalte sig om Rapporten bør trækkes tilbage, da den ikke giver et retvisende og fyldestgørende billede af situationen i Eritrea 2014 har desuden været året, hvor Dansk Flygtningehjælp har konsolideret rollen, som en central aktør på den nationale politiske scene. Organisationen deltager i centrale politiske fora, folkelige arrangementer og modtager løbende invitationer til bilaterale diskussioner med centrale ministre, ordførere og politiske aktører på asylområdet, integrationsområdet og i forhold til det internationale humanitære arbejde. Myte: Europa og Danmark modtager en stor del af verdens flygtninge. Realitet: Nærområdet verdens fattigste og mest ustabile lande og regioner huser mere end 90% af verdens flygtninge og fordrevne. Myte: Dansk Flygtningehjælp arbejder for at få flest mulige af verdens flygtninge og fordrevne til Danmark. Realitet: Dansk Flygtningehjælp yder nødhjælp, minerydning og langsigtede løsninger til 2,5 millioner mennesker i nærområdet verdens fattigste og mest ustabile områder. Programmet spændte vidt. Fra debatter om hvorvidt Danmark er en flygtningemagnet over fordomme om Dansk Flygtningehjælp til en metadebat om flygtningedebatten og brugen af kendte i NGO-sammenhænge. Dansk Flygtningehjælp fik debatteret en bred vifte af temaer med deltagelse af centrale politikere og meningsdannere og stor tilslutning til arrangementerne. Folkemødet på Bornholm har vist sig at være en relevant platform for Dansk Flygtningehjælp og organisationens fortalerarbejde, og på den baggrund deltager organisationen på Folkemødet igen i Vi er der I 2014 udviklede og lancerede Dansk Flygtningehjælp sammen med kommunikationsbureauet Sunrise en brandingkampagne, der skal bygge kvalificeret kendskab til organisationen og dens arbejde og sikre, at opfattelsen af Dansk Flygtningehjælp som en stor, international, professionel humanitær aktør styrkes. Kampagnen rulles ud med annoncering på web, tv og print samt egne platforme og sociale medier - med pay off en Vi er der. SIDE 8 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

9

10 LEDELSESBERETNING 2014 INTERNATIONALT PROJEKTARBEJDE En verden i krise ubalance mellem behov og ressourcer 2014 markerer den foreløbige kulmination på en negativ global udvikling med flere, mere langvarige og komplekse humanitære kriser. Mere end 51 millioner mennesker er på flugt verden over, og det internationale samfund har aldrig stået overfor en mere alvorlig udfordring behovet for humanitær hjælp er langt større end de ressourcer, der er til rådighed. Syrien er verdens største humanitære krise med op mod døde, 7,6 millioner internt fordrevne og 3,5 millioner registrerede flygtninge i nabolande som Libanon, Jordan, Tyrkiet og Irak. Men samtidig raser yderligere tre kriser i Irak, Sydsudan og Den Centralafrikanske Republik, der alle er kategoriseret af FN som såkaldte Level 3 kriser den mest alvorlige kategori. Hverken det internationale samfund eller Dansk Flygtningehjælp har før stået med en lignende udfordring. Dansk Flygtningehjælp er blandt de helt centrale humanitære aktører i de fire største kriser i verden, og samtidig skal organisationen håndtere en række andre alvorlige udfordringer som ebolaudbruddet i Vestafrika, truende fødevareusikkerhed i Somalia, ustabilitet i Afghanistan og konflikten i Ukraine. Kriserne bliver længere og mere komplekse Verdens kriser bliver gradvist mere komplekse og langvarige. FN s flygtningehøjkommissariat UNHCR definerer en langvarig flygtningesituation som en situation, der involverer mere end flygtninge, som har været i eksil i mere end fem år. Dem er der på nuværende tidspunkt mere end 30 af på globalt plan. Samtidig er den gennemsnitlige tid i eksil for verdens flygtninge steget fra ni år i begyndelsen af 1990erne til et niveau på op mod 20 år i dag. Kriserne er samtidig blevet mere komplekse med en ond cirkel af krig, forfølgelse, fødevaremangel og fattigdom. Globale klimaforandringer er yderligere en stigende faktor i denne udvikling. Det er dette scenario, der udspilles i en række af verdens sårbare stater som Somalia, Irak og Afghanistan. Områder præget af ustabilitet, manglende civilsamfund, begrænset eller ikke eksisterende myndighedskontrol og få eller dårligt fordelte ressourcer. Donormidlerne er ude af trit med behovet Der er en ubalance mellem behovet for humanitær hjælp og de midler, der er til rådighed for indsatsen. FN har opgjort det samlede globale humanitære behov i 2014 til 115 milliarder kroner, hvoraf 52 procent blev finansieret. Det er den laveste andel nogensinde. Dansk Flygtningehjælp har lang erfaring i at håndtere komplekse og langvarige kriser i verdens mest ustabile områder. Det er helt sikkert den afgørende faktor for organisationens evne til at tiltrække donormidler fra FN, EU, Danida og en række regeringer verden over. Men behovet overstiger ressourcerne og Dansk Flygtningehjælp må som alle andre aktører prioritere og fokusere indsatsen mere end nogensinde før. Fordeling af internationale projekter i 2014 Reduktion af væbnet vold 6% Humanitær minerydning 4% Infrastruktur og kapacitetsopbygning i lokalsamfund 7% Humanitær koordination og kapacitetsopbygning 3% Undervisning 2% Vand, sanitet og hygiejne 5% Fødevaresikkerhed 6% Indkomstskabelse 9% Genhusning og nødhjælpspakker 31% Rettighedsbeskyttelse 27% SIDE 10 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

11 2014 LEDELSESBERETNING DANSK FLYGTNINGEHJÆLP STYRKER SIN RESPONSKAPACITET Dansk Flygtningehjælp arbejder løbende på at optimere evnen til at levere en akut, effektiv og strategisk nødhjælpsindsats. Division for Emergency, Supply and Safety (DESS) er en særlig enhed, der etableredes i 2013 for at samle organisationens kompetencer indenfor nødhjælp, sikkerhed, sekunderinger til FN systemet og minerydning. Det dobbelte sigte med etableringen af DESS har været at styrke Dansk Flygtningehjælps position og indflydelse i forhold til den internationale koordinering af nødhjælpsoperationer bl.a. i FN regi. Og at sikre den nødvendige faglige støtte til organisationens egne nødhjælpsoperationer herunder muligheden for at kunne agere hurtigt og effektivt, når akutte katastrofer og kriser opstår. Den Centralafrikanske Republik (CAR) CAR er præget af politisk ustabilitet og kampe om regeringsmagten, fortsat vold og fattigdom. Væbnede gruppers drab, overgreb og forfølgelse af civilbefolkningen er udbredt. Det samlede antal af internt fordrevne er og FN skønner, at 2,7 millioner mennesker har behov for humanitær hjælp. Dansk Flygtningehjælp er blandt de største humanitære NGO er i CAR, og organisationen har høstet stor anderkendelse for nødhjælpsindsatsen i landet. Indsatsen fokuserede bl.a. på drift af flygtningelejre, beskyttelse, uddeling af nødhjælpspakker og fødevarer og konfliktløsning til fordel for internt fordrevne og værtsfamilier i hovedstaden Bangui, og i flere af de skrøbelige provinser i den nordlige del af landet. I 2014 er DESS udvidet med et Emergency Protection, Assistance and Coordination Team (EMPACT). Teamet består af nødhjælpseksperter med erfaring fra organisationens arbejde, som kan sendes ud med kort varsel, når situationen kræver det. Corporate Emergencies Når Dansk Flygtningehjælp skal håndtere en særlig omfattende, akut og kompleks krise, har den internationale direktør mulighed for at erklære en Corporate Emergency. Det sker for at sikre den nødvendige koordinering, kompetence og ressourceallokering, og her indtager DESS en central rolle. Tre gange siden etableringen af DESS i 2013 har Dansk Flygtningehjælp erklæret Corporate Emergency: i Den Centralafrikanske Republik, Irak og Sydsudan. Irak I Irak er situationen fortsat præget af sekteriske spændinger og ustabilitet. Samtidig er kampe mellem regeringsstyrker og væbnede oprørsgrupper eskaleret siden starten af Drab, overgreb og tvangskonvertering af civilbefolkningen foregår systematisk i oprørskontrollerede områder, og spændinger, overgreb og forfølgelse på tværs af religiøse tilhørsforhold forekommer i mange dele af landet. 5,2 millioner irakere har behov for humanitær assistance og FN skønner, at mere end 2 millioner mennesker er fordrevet internt i landet i Det kurdiske selvstyreområde i det nordlige Irak har modtaget en stor andel af disse mennesker - oven i de mere end syriske flygtninge, der i forvejen er ankommet til regionen. Internationale projekter fordelt på formål i 2014 Dansk Flygtningehjælps internationale indsatser 2014 Forbedret myndighedsansvar 14% Redde liv og mindske akut nød 52% Langsigtede løsninger 31% Akut krise 44% Genetablere og udvikle basale levevilkår 34% Fordrivelsestilstand 25% DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 11

12 LEDELSESBERETNING 2014 Dansk Flygtningehjælps nødhjælpsindsats foregår både i det kurdiske selvstyreområde i det nordlige Irak, i det centrale Irak og i de omstridte grænseregioner mellem den kurdiske region og det centrale Irak. Indsatsen er rettet mod internt fordrevne irakere og flygtninge fra Syrien. Samtidig omfatter den både de mennesker, der har søgt beskyttelse i lejre og de mange internt fordrevne, der lever udenfor lejre eller i svært tilgængelige områder. sudan og Sudan. Men nødhjælpsindsatsen fokuserer samtidig på hundredtusinder internt fordrevne I Upper Nile og Unity staterne. De bor enten i mere interimistiske lejre eller søger ly i lokale landsbyer. Dansk Flygtningehjælp har samtidig udnyttet sin regionale tilstedeværelse, og har i alt hjulpet sydsudanesere på flugt fra krig og ødelæggelse i såvel Sydsudan som nabolandene Uganda, Kenya og Etiopien. Dansk Flygtningehjælp har ansvaret for driften af en række flygtningelejre samt lejre for internt fordrevne i den kurdiske del af Irak. Samtidig står organisationen for distributioner af nødhjælp. I de koldeste måneder har nødhjælpsindsatsen fokuseret på vinterhjælp i form af tæpper, varmt tøj, presenninger, ovne og petroleum. Dansk Flygtningehjælps indsats gælder bl.a. beskyttelse, nødhjælp, tag over hovedet, vand og sanitet. Samtidig er mere specialiseret assistance til handicappede og særligt sårbare grupper af fordrevne en integreret del af indsatsen. EXITSTRATEGIER NÅR OPERATIONERNE AFSLUTTES Sydsudan Konflikten i Sydsudan fortsætter med at ødelægge livet for millioner af mennesker. Alene i 2014 er 1,5 million mennesker fordrevet. 1,5 million mennesker er truet af alvorlig fødevareusikkerhed. Samtidig er det humanitære arbejde vanskeligt på grund af Sydsudans beskedne infrastruktur, og især i regntiden er det en langvarig og krævende opgave at få nødhjælp frem. Dansk Flygtningehjælp arbejder for bæredygtige og langsigtede løsninger for verdens flygtninge og fordrevne. Derfor omfatter det humanitære arbejde hele cirklen fra den akutte nødhjælpsfase, over genopbygningsfase, konfliktløsning, kapacitetsopbygning og stabilisering af civilsamfundet og flygtninge og fordrevnes tilbagevenden. Når Dansk Flygtningehjælp udfaser humanitære operationer eller afslutter indsatsen i et land eller en region, er det afgørende, at det sker på en ansvarlig måde. Dansk Flygtningehjælp står ligesom i Irak for driften af en række flygtningelejre i den urohærgede grænseregion mellem Syd- Dansk Flygtningehjælp forlod Bosnien i 2010 efter 18 år i landet og gennemførelsen af en af de største, komplekse og mest SIDE 12 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

13 2014 LEDELSESBERETNING Dansk Flygtningehjælps aktiviteter og udsendte til kriserne i Sydsudan, CAR og Irak Aktiviteter i mio. kr Udsendte Sydsudan Konflikten i Sydsudan bryder ud 48 Sydsudan CAR CAR Irak Irak Konflikten i CAR bryder ud Konflikten i Irak optrappes N D J F M A M J J A S O N D J langvarige indsatser i organisationens historie. Erfaringen fra Bosnien har været en af grundstenene i udviklingen af Dansk Flygtningehjælps exitstrategier, der i dag er et fast element i det strategiske programarbejde. En bæredygtig afslutning Dansk Flygtningehjælp arbejder i nogle af verdens mest ustabile områder. Derfor vil beslutningen om at udfase eller afslutte humanitære operationer altid afspejle den lokale kontekst. Men beslutningen tages efter fastlagte kriterier. På det principielle plan er det væsentligt, at: Flygtninge og fordrevnes rettigheder varetages og beskyttes af nationale og internationale institutioner Der ikke er udsigt til nye udbrud af voldelig konflikt Der ikke er udsigt til nye fordrivelser På det praktiske plan kan omstændighederne gøre det nødvendigt at afslutte indsatser, når: Der ikke længere er adgang til funding Der er alvorlig risiko for medarbejdere og/eller dem vi hjælper Organisationen er underlagt politisk pres fra myndigheder. Dansk Flygtningehjælp afsluttede i 2014 sine programmer i Nordkaukasus og Sri Lanka efter henholdsvis 17 og 14 år. Nordkaukasus fra nødhjælp til langsigtede løsninger Dansk Flygtningehjælp afsluttede 17 års arbejde i Nordkaukasus i Fra akut nødhjælp under krigene i Tjetjenien til genopbygning og langsigtede løsninger for den fordrevne befolkning har Dansk Flygtningehjælp været den centrale humanitære aktør i regionen. Den akutte indsats handlede bl.a. om uddeling af mad til en halv million fordrevne i Tjetjenien og naborepublikken Ingusjetien. Genopbygningsindsatsen kom for alvor i gang fra år 2000, og Dansk Flygtningehjælp gennemførte mere end hundrede større infrastruktur projekter og reparerede huse. Siden fulgte en fokuseret psykosocial indsats for traumatiserede fordrevne og tidligere fordrevne, og en række initiativer, der handlede om at træne, uddanne, og skabe indkomstmuligheder for befolkningen gennem landbrugsprojekter, mikrolån og mikro-kredit til opstart af små virksomheder. Endelig var kapacitetsopbygning af lokale NGO er og civilsamfund et afgørende element i den sidste etape af Dansk Flygtningehjælps arbejde i regionen. Dansk Flygtningehjælp og organisationens minerydningsenhed Danish Demining Group (DDG) har arbejdet i Georgien, Tjetjenien, Ingusjetien, Nord-ossetien og Dagestan. DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 13

14 LEDELSESBERETNING 2014 SIDE 14 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

15 2014 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP S I D E 1 5

16 LEDELSESBERETNING 2014 integration I 2014 kom et stigende antal flygtninge til Danmark, især fra Syrien. De nationale indsatser under Dansk Flygtningehjælp har derfor også haft ekstra travlt i Opgaven er løst gennem en række særlige indsatser i Lærdansk, Integrationsnet og Frivillignet. Lærdansk Lærdansk sprogcentrene har landet over set en stigning i andelen af flygtninge blandt kursisterne. Flertallet er dog stadig udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Selvom flygtningene udgør en mindre andel af kursisterne, så stiller stigningen sprogcentrene og underviserne over for nye udfordringer og forventninger. Opgaven er ikke alene at undervise i dansk sprog og kultur. Eksempelvis bærer mange af kursisterne på traumer efter oplevelser i deres hjemlande. Lærdansk har i alt i 2014 haft kursister, hvilket er en stigning på knap 14 procent fra 2013, hvor antallet lå på Ud af de kursister deltog i det nye kursus-koncept Arbejdsmarkedsrettet Dansk, som blev introduceret fra starten af Lærdansk ABC hjælper kursisterne fra A til Z Efter færdiggørelsen af programmet Lærdansk ABC i 2014 er der nu online øvelser til kursisterne på begynderniveauerne hos Lærdansk. Lærdansk ABC retter sig mod kursisterne med de svageste forudsætninger for at lære det danske sprog. Kursisterne behøver ikke engang at kende bogstaverne, heller ikke på deres eget sprog. Øvelserne bygger nemlig meget på lyd. Da Lærdansk ABC ligger online, kan kursisterne arbejde selvstændigt med opgaverne, enten derhjemme eller i skolernes studiecentre. Det er en fordel for kursisterne, som kan arbejde med opgaverne i det tempo og den rækkefølge, de foretrækker. Lærdansk ABC kan naturligvis ikke erstatte den almindelige klasseundervisning, men det frigør nogle kræfter i klassen, hvor man så kan arbejde med andre sider af sproget. Kursister opgjort pr. modul Antal kursister i tusinde Arbejdsmarkedsrettet dansk 15% Danskuddannelse 1 16% Danskuddannelse 3 25% Danskuddannelse 2 44% SIDE 16 ÅRSRAPPORT 2014 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

17 2014 LEDELSESBERETNING Integrationsnet De flere flygtninge har naturligt betydet, at kommunerne skulle håndtere mange nye borgere i integrationsforløb. Integrationsnet har derfor også haft vækst i antallet af medarbejdere. Pr. 1. januar 2015 var der 226 ansatte i Integrationsnet mod 176 ansatte året før, hvilket er en stigning på 28%. Her er Dansk Flygtningehjælp tilstede Lærdansk sprogcentre med underafdelinger Integrationsnetkontorer Frivilligrådgivninger I 2014 havde Integrationsnet 785 borgere i beskæftigelsesrettede aktiviteter. Case en helhedsorienteret integrationsindsats I Aarhus Kommune har der været et tæt samarbejde mellem kommunen og Integrationsnet om hele indsatsen til nyankomne flygtninge. Det har således været en helhedsorienteret indsats, der udover introduktion til det danske samfund, sprogundervisning og beskæftigelsesrettede aktiviteter også inkluderer psykosociale indsatser til traumatiserede flygtninge og frivilligindsatser som netværksfamilier. Tilbuddet er udviklet i samarbejde med Århus Kommune, og Integrationsnet kommer hele vejen rundt om opgaven. Der er en god effekt af den sammenhængende indsats, vurderer Lene Brink, afdelingsleder i Job og Integration hos Jobcenter Århus: De nyankomne kommer godt fra start. Integrationsnet vægter selvforsørgelse højt og har rigtig gode resultater med den beskæftigelsesrettede indsats. Når vi samler indsatsen i opstartsfasen, sparer vi tid og letter koordineringen, så flygtningene kommer hurtigere i gang. Indsatsen er dynamisk og tilpasses ud fra national og kommunal politik, og ud fra hvad den enkelte har brug for. fortæller Lene Brink om samarbejdet. Ringkøbing- Skjen Varde Esbjerg Holstebro Ribe Herning Vejen Vejle Sønderborg Hjørring Fredericia Middelfart Aalborg Aarhus Horsens Odense Syddjurs (Rønde) Svendborg Ærøskøbing Roskilde Ringsted København Næstved Vordingborg Søborg DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 17

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 1) Indledning FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for: Styrkelse af interessen for De Forenede Nationer; Forståelse

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2005 13. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Beretning Bankdata 2013 Udviklingsaktiviteter Teknologi Service & Support Drift Medarbejdere Konsulentfunktioner Skrevet om Bankdata 04 04 10 22 25 26 28 30 33 Regnskab 34 Påtegninger

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere