Årsrapport 1. juli juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012"

Transkript

1 Årsrapport 1. juli juni 212

2 mannaz Årsrapport 211/212 SELSKABSOPLySNINGER Selskabsoplysninger Mannaz A/S Kogle Allé Hørsholm Tlf: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 1975 Hjemstedskommune: Rudersdal Regnskabsår: 1. juli - 3. juni Bestyrelse Lars Bruhn, formand Christian Herskind Jørgensen, næstformand Lars-Peter Søbye Dorthe Thyrri Rasmussen, medarbejdervalgt Peter Busted, medarbejdervalgt Direktion Mette Vestergaard, adm. direktør Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Danida Fellowship Centre Bestyrelsesmedlem i Tænketanken DEA Bestyrelsesmedlem i DI Hovedstaden Peter Følbæk Nielsen, økonomidirektør Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Place2live Høegh Gruppen A/S Bestyrelsesmedlem for selskabet Tømrerog Snedkermester Børge Nielsen A/S Bestyrelsesmedlem i Ejendomme Holding ApS Øvrig ledelse Inger Buus, Executive Vice President, Leaders Claus Havemann Andersen, Vice President, Project Management Vores kontor i Hong Kong ledes af: Dr. Jørgen Thorsell, CEO, Mannaz Ltd. Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2 Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 26. september 212 INdholdfortegnelse Selskabsoplysninger Introduktion Værdigrundlag Hoved- og nøgletal Aktiviteter Ledelsesberetning Bestyrelsen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Pengestrømsopgørelsen Resultatopgørelse Balance pr. 3. juni Pengestrømsopgørelse Noter

3 INTRODuKTION Det skal gøre en forskel Mannaz har de seneste år gennemgået en betydelig transformation. I dag er vi anerkendt som en førende international kompetencevirksomhed, som leverer målrettet og virksomhedsspecifik lederudvikling til globale virksomheder over hele kloden. Samtidig er vi blandt Danmarks største private udbydere af individuelle og virksomhedsinterne kompetenceudviklingsforløb. Gennem hele denne udvikling er vi lykkedes med at fastholde et tårnhøjt niveau for kundeloyalitet. Vores kunder, hvad enten det er en stor global virksomhed eller en deltager på et dansk kursus oplever, at de får meget stor værdi af samarbejdet med Mannaz. Vores kunder fortæller os, at vi gør en forskel for virksomheder og mennesker, fordi vi fokuserer på at skabe reel læring og udvikling. Det er den reelle effekt, der inspirerer os, og som er afsættet for, at vi i dag er global partner for førende internationale virksomheder. De følgende sider viser eksempler på, hvordan vi det seneste år har udviklet vores virksomhed og vores ydelser, bl.a. med fleksible læringsmetoder, som passer til en omskiftelig og global verden. Vi har en ambition om at være på forkant. Det gælder for vores faglighed og metodik, for vores forretningsmæssige udvikling, og i særdeleshed for den forskel, vi kan gøre for vores kunder. God læselyst. Mette Vestergaard adm. direktør 3

4 mannaz Årsrapport 211/212 VæRDIGRuNDLAG V o r e sværdier Fælles stærke værdier skaber gode resultater for kunderne og for os selv. I Mannaz er vi: værdiskabende: Vores løsninger har reel effekt innovative: Vi udfordrer det bestående og finder nye veje pålidelige: Vi leverer høj kvalitet hver eneste gang indsigtsfulde: Vi sætter os i andres sted og forstår deres situation engagerede: Vores løsninger skaber energi og trivsel Vores mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres forretningsmæssige mål. Vores Vision Vi vil Være internationalt anerkendt som banebrydende i at udvikle kompetencer Have langvarige og udbytterige relationer med førende virksomheder Være en unik arbejdsplads, hvor mennesker trives og gror god selskabsledelse Mannaz A/S ledelse arbejder efter et sæt principper for god selskabsledelse, som detaljeret beskriver forhold som, hvordan ledelsen og bestyrelsen i Mannaz arbejder, bestyrelsens sammensætning og organisering, åbenhed og transparens, risikostyring og intern kontrol, samt revision. Disse principper er et vigtigt element i, at Mannaz kan drives som en succesfuld og ansvarlig virksomhed over for vores kunder, vores aktionærer og for vores medarbejdere. 4

5 NøGLETAL HoVeD- og nøgletal HoVeDtal MIO. KR. 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat 22,5 83,3 14,,5 1,2 184,8 81,1 8,6 1,6 7, 128,9 53,5-5,6 1,3-3,4 138, 64,3 4,7,2 3,4 135,8 68,4 6, -1,9 3,1 Balancesum Egenkapital 76,8 25, 82,7 3,4 77,6 25,8 72,1 27,2 74,2 27,4 Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt 12,2 1,4, -1,1 12,5 27,9-6,6-4,5-2,4 18,9-21, -3,5-2,5-1,7-26,3 7,4-24,1-2,4-1,5-18,2 9,6-14, -5,2 -,9-5,3 nøgletal MIO. KR. 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 Overskudsgrad Afkast af den investerede kapital Bruttomargin Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapitalforrentning 6,9 53,4 41,1 32,6 49,9 4,7 33,8 43,9 36,8 25,3-4,3-19, 41,5 33,2-12,1 3,4 14,9 46,6 37,7 12,8 4,4 6,2 5,4 36,9 11,4 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 12, 19, 87, 8, 78, Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 21. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 5

6 mannaz Årsrapport 211/212 AKTIVITETER asiatisk springbræt i Hong kong Mannaz har gennemført lederudvikling i Asien siden 1992, og det seneste år har vi for alvor etableret os på det asiatiske marked og åbnet nyt kontor i Hong Kong. Tilstedeværelsen i Asien skal styrke vores position som en førende leverandør af global lederudvikling. 6

7 AKTIVITETER I de senere år har vi haft stor vækst i vores internationale forretning, som årligt er vokset med 2 procent. Vi har udviklet ledere internationalt i over 2 år, og vi oplever en stigende interesse for vores tilgang til lederudvikling, som tager udgangspunkt i lederes egne aktuelle udfordringer. Vores tradition for at udvikle og gennemføre lederudvikling sammen med kunderne er efterspurgt. Samtidig er det en styrke, at vi er specialister i at sætte mennesket i centrum i forbindelse med lederudvikling. Med etableringen i Hong Kong udbygger vi samarbejdet i Asien med eksisterende kunder samt opdyrker nye lokale og globale partnerskaber i regionen. Vi har i dag aktiviteter i Indien, Sydkorea, Japan, Kina, Hong Kong, Singapore, Malaysia og Australien, og vores kunder er primært Fortune top 5 virksomheder. et globalt mindset Mange ledere arbejder på tværs af grænser. De rejser verden rundt, og leder medarbejdere fra mange forskellige kulturer på samme tid. At være globalt tænkende er blevet et must have. Derfor oplever vi en stærk efterspørgsel hos multinationale selskaber efter skræddersyede lederudviklingsprogrammer, som kan accelerere deres etablering på nye markeder og forankre et globalt mindset hos medarbejderne. Udenrigsministeriet støtter mannaz globalisering udenrigsministeriet har udpeget Mannaz til at være en del af deres Vitus Vækst eksportprogram, som er for virksomheder med særligt internationalt vækstpotentiale. Det er sket efter en omhyggelig udvælgelsesproces, hvor Mannaz er blevet screenet for strategisk potentiale, finansiel styrke og professionalisme. Mannaz er valgt som en af ti grundigt screenede virksomheder på det første program, som støttes i at etablere sig på det asiatiske marked og i opnåelsen af global vækst. I forbindelse med åbningen af vores kontor i Hong Kong, kommer denne støtte på det helt rigtige tidspunkt og er højt værdsat. 7

8 mannaz Årsrapport 211/212 AKTIVITETER innovation i ledelsesudvikling Mannaz har i partnerskab med Danske Bank og Lumesse udviklet ni e-learning moduler, som sætter helt nye standarder. 8

9 AKTIVITETER inddragende og interaktive De ni e-learning moduler kan indgå i et sammenhængende udviklingsforløb med forskellige læringsformer, og er samtidig så generiske og enkeltstående, at de kan bruges uafhængigt. Alle moduler er designet intuitive, inddragende og interaktive, og hvert modul har en varighed på 25-6 minutter. partnerskab E-modulerne er udviklet i forbindelse med videreudvikling og redesign af Danske Banks lederudviklingsforløb New in Management. Virksomhedens processer og behov har været omdrejningspunktet, og Mannaz har stået for indhold med viden om de faglige temaer og udvikling af det pædagogiske design. E-modulerne er udviklet til at være en betydelig del af de nye lederes uddannelse og videreudvikling. Samtidig kan modulerne bruges af alle andre ledere i Danske Bank, som ønsker en opdatering på et fagligt tema, hvor og når det passer bedst. helt i front Mannaz var allerede langt fremme på området med brug af e-learning i projektledelse og udviklingen af konceptet Flexible Learning. E-modulerne til lederudvikling bringer os helt i front på området. temaerne i De ni e-moduler er: globalt lederskab fremtidens vindere er de virksomheder, der er i stand til at mobilisere talent, teknologi, kapital og nytænkning over hele kloden. I en global lederundersøgelse fra 211 belyser Mannaz, i samarbejde med Institute of Executive Development i usa og Mobley Group Pacific i Asien, de seneste tendenser inden for global lederudvikling samt, hvad det kræver at udvikle et globalt mindset i en organisation. undersøgelsen viser, at der blandt virksom hederne er en høj efterspørgsel efter globale ledere. En efterspørgsel, som ledsages af nogle udfordringer, bl.a. at finde talenter, der besidder de nødvendige egenskaber til at løfte en virksomhedsstrategi, og ledere, som besidder globalt mindset og erfaring. Den stærke efterspørgsel efter globale ledere bevirker, at lederudvikling prioriteres højt af de deltagende virksomheder i undersøgelsen. Således anser 79 % af respondenterne, at lederudvikling er afgørende for, at deres virksomhed når de strategiske mål og skaber fremtidig vækst. undersøgelsen involverer 12 virksomhedsledere, HR-ansvarlige og førende undervisere inden for organisatorisk læring fra Asien, Europa og Nordamerika. 1. Appreciative Leadership 2. The Balanced Manager 3. Performance Appraisal 4. Motivation 5. Conflict Handling 6. Communication in Leadership 7. Taking Charge of Change 8. Emotional Intelligence 9. Strategy Breakdown 9

10 mannaz Årsrapport 211/212 aktiviteter En klassiker i fornyet snit Projektlederuddannelse 1, 2, 3 og 4 er en Mannaz klassiker. Vi har uddannet rigtig mange projektledere, og det vil vi gerne blive ved med. Derfor har vi med afsæt i projektledernes ønsker og behov, virksomhedernes krav og egne erfaringer relanceret uddannelsen, som en endnu bedre projektlederuddannelse, 3 procent billigere. Mange af de konkrete udviklingstiltag udspringer af den seneste Mannaz Projektlederundersøgelse, hvor vi spurgte 672 projektledere om, hvilke krav den nye virkelighed stiller til dem. 83 % fortalte, at distanceledelse med projektdeltagere spredt over hele verden er en kæmpe udfordring. Forandringsledelse og kommunikation til interessenterne fylder og kræver mere. Tid er afgørende. Også helt bogstaveligt i forhold til at bruge tid på en uddannelse og være væk fra arbejdspladsen. 24 % synes, det er svært at få balancen mellem arbejde og privatliv til at gå op. Og undervisningen skal følge de nyeste og bedste læringsmetoder. Vi har designet Projektlederuddannelse 1, 2, 3 og 4 til at imødekomme projektledernes virkelighed, uden naturligvis at give afkald på vores klassiske styrker. Vi kombinerer høj faglig indsigt i og viden om projektledelse med indgående erfaring og viden om, hvordan voksne lærer mest effektivt. Vores forløb er teoribaserede men praksisorienterede. vi har et højtuddannet team af konsulenter og undervisere, hvis faglige kvalifikationer og formidlingsevner er i top, og vi anvender kun erfarne projektledere der kan matche vores deltageres viden og erfaring. 1 Vi har spurgt 672 projektledere Vi har ændret vores projektlederuddannelse, så den passer til den nye virkelighed. Undervisningen skal følge de nyeste og bedste læringsmetoder 6 7 Mannaz projektleder undersøgelse % fortalte, at distanceledelse med projektdeltagere spredt over hele verden er en kæmpe udfordring. Forandringsledelse og kommunikation til interessenterne fylder og kræver mere. 24% synes, det er svært at få balancen mellem arbejde og privatliv til at gå op. 5 4 Tid er afgørende. Også helt bogstaveligt i forhold til at bruge tid på uddannelse og være væk fra arbejdspladsen. 1

11 AKTIVITETER flexible learning et innovativt læringskoncept 1 Normal interventions Flexible Learning Pre-training Post-training 3-6 months after traning Flexible Learning er et nytænkende og innovativt læringskoncept, som anvendes i Mannaz tilgang til kompetenceudvikling. Med Flexible Learning får virksomheden et fleksibelt forløb til en fleksibel pris, der vil afhænge af læringskomponenten, omfang og varighed. Mannaz lancerede i 21 læringskonceptet Flexible Learning, som anvendes i vores tilgang til kompetenceudvikling. Konceptet har siden vist sit værd. Programmerne relaterer sig direkte til virksomhedernes strategiimplementering. Vores kunder oplever en stor ensartethed i læringen på tværs af geografi, mindre rejsetid og færre omkostninger, større involvering blandt ledere, muligheden for at få internationale certificeringer i projektledelse, øget målbarhed og bedre resultater af målinger på effekt. viden der virker Med Flexible Learning forbedres læringskurven gennem forløbet og ikke mindst ud over forløbet. Normalt falder læringskurven umiddelbart efter et uddannelsesforløb, men vores resultater viser, at Flexible Learning medfører en fortsat stigende læringskurve også 3-6 måneder efter, at programmet officielt er slut. kort om konceptet Det er individuelt Designet til deltagernes behov og kompetenceniveau Læringsformerne er fleksible Der anvendes nye og varierede medier Det er effektivt Tidsbesparelse pga. fleksible læringsaktiviteter Samling af hele læringsforløb på digital platform Let at dele resultater med andre interessenter Det er målbart Deltagerens reelle kompetenceløft måles Læringseffekten dokumenteres udbytte af investering i kompetenceudvikling synliggøres 11

12 mannaz Årsrapport 211/212 indsigt og inspiration Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i den konkrete udfordring og virkelighed, uanset om forløbet gennemføres internt hos virksomheden eller på et af vores åbne kurser. 12

13 AKTIVITETER læring for livet Kompetenceudvikling er nøglen til at sikre indfrielse af virksomhedens forretningsmæssige ambitioner. Kompetenceudvikling er også nøglen til det enkelte menneskes succes. Derfor er det afgørende, at udviklingen tager udgangspunkt i den virkelighed, som virksomheden og den enkelte befinder sig i og i den fremtid, man ønsker at skabe. Vi har over 7 titler i Mannaz Kompetence katalog, og fordi udgangspunktet altid er den konkrete udfordring for virksomheden og den enkelte, er der sjældent to forløb, der er ens. mannaz House Mannaz House i Hørsholm er indrettet til at skabe interaktion mellem gæster i huset og vores medarbejdere som et velfungerende læringsmiljø for alle parter. Kursusdeltagere og medarbejdere spiser sammen i kantinen, deles om fællesarealerne og mødes under gående møder i den nærliggende natur. Det skaber liv, energi og dynamik på arbejdspladsen og giver optimale muligheder for at dele erfaringer og nye ideer. Medarbejdere og kunder mødes ved kaffemaskinen og taler om løst og fast som man vil gøre med en kollega. Mange års udvikling betyder, at vi har en effektiv værktøjskasse med læringsmetoder, som rummer undervisning, individuel coaching, casestudier, træningsøvelser, rollespil, e-learning, netværkssam arbejde og meget mere. Mannaz er kåret af personale- og uddannelsesansvarlige som den bedste udbyder i den danske undersøgelse: Kursus markedet 211 som udarbejdes årligt af Voxmeter. m events Det seneste år har vi afholdt 2 inspirerende M events i Mannaz House med i alt 168 deltagere. M Events er korte formiddagsseminarer, der giver indsigt i vores mange vidensområder. EmnErnE på m EvEnts har i 211/212 omfattet: Assertion Direktørkontrakten Emotionel intelligens Enneagrammet Facebook og sociale medier Forhandlingsteknik Gennemslagskraft for projektledere Global ekspandering - fokus på Kina Innovation i statsejet virksomhed Leadership som ledelsesstil Mannaz Projektlederundersøgelse Mavefornemmelse som ledelsesværktøj Mindfulness gennem mental træning Plan i eget arbejde Personlig formidling med krop og stemme Projektstyring Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentation og argumentation Rådgivende salg Six Leadership Styles mannaz i london Med vores stigende omsætning på det internationale marked, er vi vokset ud af kontoret i Covent Garden og flyttet til Bloomsbury, og vi har allerede afholdt en række events på den nye adresse på 3 Queen Square. Med trægulve og masser af lysindfald er lokalerne lidt som Skandinavien i London med byens liv lige uden for døren. 13

14 mannaz Årsrapport 211/212 Aktiviteter Global rækkevidde Mannaz er i dag blandt de største europæiske udbydere af lederudvikling, og blev i 211 i en rapport fra Boston Consulting Group udpeget som en af de største konkurrenter til verdens bedste business schools. Med vores globale rækkevidde fra kontorer i Hong Kong, London og København, og vores netværk af mere end 375 associerede facilitatorer verden over, kan vi understøtte selv de største organisationer i udviklingen af deres lederskab og evne til at eksekvere deres strategi. Vi arbejder for nogle af verdens førende virksomheder på grund af vores innovative og samarbejdsbaserede design af udviklingsforløb, vores skandinaviske udgangspunkt samt vores erfaring i at udvikle ledere over hele verden. Mannaz leverer til kunder i hele verden Angola, Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Danmark, Dubai, Egypten, Finland, Frankrig, Færøerne, Grønland, Holland, Hong Kong, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Jordan, Kina, Letland, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Nigeria, Norge, Oman, Polen, Portugal, Rusland, Saudi- Arabien, Schweiz, Singapore, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Østrig. 14

15 Fokus på mennesker Når Mannaz faciliterer udvikling og læring, tager vi udgangspunkt i den virkelighed, som den enkelte befinder sig i. Det handler altid om mennesker. Vores kunder, deres organisationer, vores samarbejdspartnere og medarbejdere. Mannaz betyder menneske, og er det urnordiske ord for menneske. Vores tilgang udspringer af vores skandinavistiske rødder og tiltrækker kunder over hele verden. Den høje kundeloyalitet er samtidig en uvurderlig motivation for alle hos Mannaz. Vores 8 engagerede eksperter med base på de tre kontorer leder og faciliterer kompetence udviklingsforløb i hele verden sammen med vores 375 samarbejdspartnere. Vi afholder workshops for alle nye interne og eksterne facilitatorer. Udgangs punktet er Mannaz vægt på kunder og kvalitet, og vores tilgang til involverende processer og innovativt design af udviklingsforløb. Men vi lærer også fra de erfaringer, som de nye og altid dygtige og erfarne facilitatorer bringer med sig. Mannaz er på den måde et samlingspunkt for viden, og et sted, hvor mennesker kan udvikle og udfolde deres talent. 15

16 mannaz Årsrapport 211/212 BERETNING ledelsesberetning virksomhedens hovedaktivitet Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder udvikler vi mennesker og organisationer. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Mannaz blev grundlagt i 1975 under navnet DIEu, og servicerer i dag kunder globalt via kontorer i København, London og Hong Kong samt partnerskaber i hele verden. Kontoret i London er etableret som filial. Kontoret i Hong Kong er etableret som et selskab. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Mannaz oplever fortsat succes på det internationale marked, hvor signifikante globale virksomheder i stigende grad vælger Mannaz som deres samarbejdspartner. Mannaz oplever ligeledes, at investeringen i nye læringsmetoder, herunder Flexible Learning, er blevet modtaget særdeles vel i markedet. I årets løb er denne læringsform også implementeret i dele af de åbne kurser, med stor succes. Omsætningen har været stabil i forhold til sidste regnskabsår med en ændring på -1% til trods for et vanskeligt marked. Mannaz har i årets løb udviklet globale virksomheders medarbejdere i Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika og på den arabiske halvø, og har således en betydelig erfaring med udvikling i hele verden. EBITDA er vokset markant, og er således øget med 32% fra 6,3 mio. kr til 8,3 mio. kr. Afskrivningerne er steget i forhold til sidste år, idet der afskrives på investeringerne i it systemer og nye læringsmetoder inden for Projektledelse. Resultatet af den primære drift (EBIT) er ligeledes vokset markant, og er således øget med 28% fra 4,7 mio. kr til 6, mio. kr. Etableringen i Hong Kong forløber planmæssigt, og investeringen følger den vedtagne forretningsplan. ud over investeringen i Hong Kong har Mannaz i årets løb investeret i udvikling af nye læringsmetoder inden for Ledelsesudvikling. Mannaz har i årets løb gennemført en stor organisationsændring. Regnskabet indeholder et betydeligt beløb til fratrædelsesgodtgørelse til de berørte medarbejdere. De finansielle poster er netto 1,2 mio. kr. højere end sidste år, hvilket primært skyldes realiserede og urealiserede gevinster på obliga tionsbeholdningen. Derudover har der været en positiv pengestrøm på 9,6 mio. kr. fra driften. Samlet er likvidbeholdningen reduceret med ca. 5 mio. kr. ift. sidste år, hvilket skyldes investeringer i e-learning og i Mannaz Ltd. Nettoresultatet efter datterselskaber og finansielle poster er 4,1 mio. kr. Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. resultatdisponering Af årets resultat på 3, mio. kr. udloddes udbytte på 8. kr. 16

17 forventninger til fremtiden Markedet for kompetenceudvikling er fortsat præget af intens konkurrence fra både private, og i stigende grad offentlige udbydere. Efterspørgslen forventes at være stabil med en stigende tendens. Mannaz forventer således fortsat en vanskelig markedssituation. Da Mannaz samtidig planlægger yderligere investeringer i fremtiden, forventes et beskedent resultat i det kommende regnskabsår. kundeloyalitet i top Igen i 211 var resultatet af den årlige kundetilfredshedsundersøgelse helt i top. Mannaz scorer 79 i kundetilfredshed og 86 i kundeloyalitet, hvilket betegnes som en toppræstation. De årlige målinger af kundetilfredsheden bruges bl.a. til at kortlægge kundernes ønsker og krav til, hvor vi skal udvikle nye ydelser og produkter og gøre de eksisterende endnu bedre. Ennova, der foretager avancerede kundetilfredshedsmålinger i hele verden, gennemfører årligt Mannaz kundeundersøgelser ved hjælp af den såkaldte ESPI rating. En sammenligning med de mange andre virksomheder, der gennemfører ESPI ratingen, viser at Mannaz ligger helt i top sammenlignet med øvrige organisationer og brancher i Danmark og på verdensplan. videnressourcer Kompetenceudvikling er en disciplin i sig selv. Den kræver fagekspertise. Mannaz erfarne læringsarkitekter og læringsstrateger, samt store netværk af undervisere og specialister har særlig viden om, hvad der skaber effektfuld kompetence udvikling. Vi prioriterer at have indsigtsfulde medarbejdere med senioritet og brancheerfaring, som fokuserer på at omsætte kompetenceudvikling til forretningsmæssige resultater. Det gennemsnitlige resultat af Mannaz Employee Engagement Survey 211 var 3,8 på en skala fra 1 til 5 og med en svarprocent på 9. god selskabsledelse Mannaz A/S ejerkreds blev primo 211 udvidet med en række medarbejdere, da der åbnedes mulighed for, at medarbejderne kunne købe aktier i Mannaz A/S. Bestyrelsen mener, at denne ejersammensætning stiller skærpede krav om god selskabsledelse, og at principper for god selskabsledelse desuden understøtter, at vi er en professionel og ansvarlig virksomhed. I takt med, at en stigende andel af Mannaz kundekreds består større internationale kunder, har vi valgt at anvende anbefalingerne for god selskabsledelse for større danske børsnoterede virksomheder. Derfor har vi taget afsæt i de gældende anbefalinger fra Komiteen for God Selskabsledelse, august 211, som anses for at være de mest vidtgående regler for god selskabsledelse i Danmark. Mannaz A/S bestyrelse har arbejdet indgående med at formulere principper for god selskabsledelse i Mannaz, og disse blev vedtaget af bestyrelsen i november 211. Af principperne fremgår blandt andet, at Mannaz A/S bestyrelse evaluerer sig selv hvert andet år, og hver anden gang skal evalueringen gennemføres med ekstern bistand. Der har ikke været gennemført bestyrelsesevaluering i dette regnskabsår. 17

18 mannaz Årsrapport 211/212 BESTyRELSEN kompetenceprofil for bestyrelsen bestyrelsens opgaver At være medlem af Mannaz A/S bestyrelse forpligter til at deltage velforberedt i 5-6 bestyrelsesmøder årligt, herunder den årlige generalforsamling. Generelle kompetencer hos bestyrelsens medlemmer Den vigtigste opgave for Mannaz A/S bestyrelse er at skabe værdi for virksomheden i forhold til den strategiske retning, der er lagt for Mannaz. For at understøtte den fortsatte udvikling af Mannaz, herunder at opfylde Mannaz vision om at være en global kompetencepartner, skal bestyrelsen have betydelig international indsigt og erfaring, integritet, ansvarlighed, engagement samt en forståelse for den forretning, som Mannaz driver, for vores kunders behov, samt for den kultur, som Mannaz har. Hertil kommer, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal have erfaringer inden for det forretningsmæssige eller strategiske felt, som Mannaz opererer i. Særligt for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer forventes at bidrage med følgende: Erfaring fra ledelse af en større international virksomhed Erfaring med strategisk organisationsudvikling Erfaring med relationsskabende forretningsdrift og branding Erfaring med kvalitetsledelse og fokus på effekt Erfaring med optimering af drift Bestyrelsen evaluerer hvert andet år sin sammensætning med henblik på, om de rette kompetencer er til stede, samt for at øge værdiskabelsen og sikre den nødvendige fornyelse sammenholdt med ønsket om kontinuitet. For at sikre den rette balance mellem fornyelse og kontinuitet, er det en del af Mannaz A/S principper for god selskabsledelse, at et medlem af bestyrelsen ikke kan vælges eller genvælges, hvis den pågældende har nået en alder af 7 år på valgtidspunktet. Særlige kompetencer hos de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer For at sikre global indsigt og erfaring, tyngde, værdiskabelse, fornyelse og kontinuitet, samt ikke mindst et udefraog-ind-perspektiv, lægger vi vægt på følgende kompetencer og karakteristika ved nomineringen af eksterne kandidater til Mannaz A/S bestyrelse. ydermere har vi i vores principper for god selskabsledelse vedtaget et krav om, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, samt taget stilling til hvad vi betragter som uafhængighed i relation til Mannaz bestyrelse, herunder en anciennitet på 12 år. særlige kompetencer hos formandsskabet For at sikre det optimale rum bestyrelsens arbejde, er disse kompetencer særligt ønskværdige i forhold til formandsskabet: Proaktivt interagere med Mannaz daglige ledelse for at overvåge præstationer og udvikling Sikre værdi for Mannaz konstante udvikling i den ønskede strategiske retning Evne til at facilitere diskussioner i bestyrelsen og konkludere på beslutninger særlige kompetencer hos de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt ved et frit og uafhængigt valg, hvor hver enkelt medarbejder stemmer efter egen overbevisning. Eneste krav til valgbarhed er, at man er myndig og gennem de seneste 12 måneder før valget har været ansat i selskabet. Kompetencer, der er gode at besidde som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Mannaz A/S, er følgende: Stærk indsigt i Mannaz daglige drift og kultur Strategisk og økonomisk forståelse Forståelse for trends og tendenser inden for Mannaz A/S marked Forståelse for sin egen rolle som bestyrelsesmedlem Lyst og evne til at deltage aktivt i bestyrelsens diskussioner om Mannaz udvikling 18

19 BESTyRELSEN bestyrelsen i mannaz a/s Mannaz A/S bestyrelse består af fire medlemmer valgt af generalforsamlingen, herunder formand og næstformand, som også vælges af generalforsamlingen. ud af de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen to til en Kompensationskomité. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Derudover har Mannaz A/S medarbejdere ret til at vælge to bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor, som vælges for 4 år ad gangen med mulighed for genvalg. lars bruhn, formand og medlem af kompensationskomitéen Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 23 øvrige tillidshverv: Bestyrelsesformand BRuHN Holding ApS, Abacus Medicine A/S, Medcomb ApS, Investeringsfondene IVS A/S, IVS II KS & IVS-NCP III under forvaltning af NorthCap Partners. Medlem af bestyrelsen i DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association og medlem af ventureudvalgets forretningsudvalg. Kompetencer: Mangeårig erfaring fra ledelse af global pharmaceutisk og internationale IT virksomheder både som CEO, bestyrelses formand/næstformand/medlem og investor. Bestyrelseserfaring fra forskellige industrier bl.a. IT, medico, medtech, medie, tøj og forsvar. Særlige kompetencer er vækststrategier og internationalisering, optimering af drift samt køb og salg af virksomheder. Aktier i Mannaz A/S: Ingen Christian herskind, næstformand Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 23 Administrerende direktør Refshaleøen Holding A/S. Administrerende direktør Britannia Invest A/S. Advokat, LLM. øvrige tillidshverv: Næstformand for SKAKO A/S, Skako Concrete A/S og SKAKO Vibration A/S. Kommitteret bestyrelsen i COOR Service management A/S. Bestyrelsesmedlem i Sumisura A/S, præsident for Mars & Merkur, næstformand for Fonden Soldaterlegatet, formand for Interforce Hovedstaden. Kompetencer: Mangeårig ledelses/bestyrelses erfaring fra elektronik, automotive, forsvar, højteknologi, biotek, industriel produktion, entreprenør og ejendomsbranchen. Særlig kompetence indenfor HR, incentive systemer, Organisationsudvikling, Turn-arounds og internationalisering. Aktier i Mannaz A/S: Ingen lars-peter Søbye, bestyrelsesmedlem Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 29 Koncernchef, CEO, COWI A/S øvrige tillidshverv: Medlem af Dansk Industris Erhvervspolitiske udvalg fra 28, bestyrelsesformand i COWI Sverige og Norge. Kompetencer: Ledelse & coaching, forandringsledelse, organisationsudvikling, international forretningsudvikling og tilpasning, projektledelse, rådgivning og salg. Aktier i Mannaz A/S: Ingen Dorthe thyrri rasmussen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 29 Client Director, Mannaz A/S Kompetencer: Mange års erfaring indenfor projekt ledelse, porteføljestyring og forandringsledelse samt det at realisere strategi gennem fokuseret planlægning og gennemførelse af virksomhedens strategiske projekter. Har endvidere 8 års erfaring som linieleder i store internationale organisationer (Mærsk, IBM). Endelig flere års erfaring indenfor Risk Management på projekt og organisations niveau. Aktier i Mannaz A/S: 33 peter busted, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 212 System Administrator, Mannaz A/S Kompetencer: 13 års ansættelse i Mannaz og en stærk indsigt i Mannaz kultur og traditioner bl.a. med deltagelse i flere interne projekter med fokus på at skabe en god arbejdsplads. Har tæt samarbejde med alle medarbejdere i Danmark, London og Hongkong og har indgående kendskab til Mannaz processer og systemer. Aktier i Mannaz A/S: 22 19

20 mannaz Årsrapport 211/212 PÅTEGNING HøRSHOLM, DEN 6. SEPTEMBER 212 ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 212 for Mannaz A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. juni 212 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 212. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Direktion: Mette Vestergaard adm. direktør Peter Følbæk Nielsen økonomidirektør bestyrelse: Lars Bruhn formand Christian Herskind Jørgensen næstformand Lars-Peter Søbye bestyrelsesmedlem Dorthe Thyrri Rasmussen medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Peter Busted medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Dirigentens underskrift Foranstående ledelsesberetning samt efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter er dags dato behandlet og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Hørsholm, den 26. september 212 Poul Erik Bjørnshauge Dirigent 2

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere