Målrettet kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målrettet kommunikation"

Transkript

1 Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på Opret og opslag i Aula Overblik Vælg at opslaget skal være til 0. klasse gruppen og skriv et Emne Skriv en tekst, hvor du byder alle velkommen til gruppen. Vælg at oprette opslaget For at så mange forældre som muligt gøres opmærksom på opslaget markeres opslaget som vigtigt. Markér opslag som vigtigt Endelig tilføjes opslaget med et billede. Vælg Vedhæft fil og tilføj billede fra Din computer til opslaget Vælg at oprette opslaget Du kan hurtigt få et overblik over opslag, der er markeret som vigtige ved at filtrere på disse i overblikket. Opgaveseddel, modul nr.

2 Grupper som samarbejdsrum For at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole, skal der oprettes en gruppe for teamet af lærere og pædagoger. Gruppen skal have sin egen side. Du har fået tildelt rettigheden til at oprette grupper. Gå til administrationsmodulet i Aula og vælg Grupper Vælg herefter Opret ny gruppe og giv gruppen et sigende navn og skriv en kort tekst, som beskriver gruppens formål Det er kun specifikke pædagoger og lærere, der skal være medlemmer af gruppen over en kortere periode Opret gruppen som en lukket gruppe og sæt en slutdato for gruppens varighed Tilføj dine teammedlemmer og dig selv til gruppen Vælg dig selv som gruppens grupperedaktør Alle medlemmer af gruppen skal tildeles rettigheder til at oprette begivenheder, opslag og til at dele medier. Tilføj rettigheder 4 Endelig skal gruppen have sin egen side med udvalgte moduler; Overblik, Kalender og Galleri Marker at gruppen skal have egen side Tilføj moduler Opret gruppe Oprettes grupper med egen side som arbejdsrum i Aula, bør der derfor være et specifikt formål med dette ellers vil det blot opleves som en ekstra og unødig arbejdsgang, at skulle tilgå grupper med indholdsside. Opgaveseddel, modul nr.

3 Sikker fildeling 0. klasse har gennem den senere tid været præget af konflikter. Klassens lærere vil derfor observere elevgruppen den næste tid for at tilrettelægge en indsats. På vegne af lærerteamet opretter du derfor et dokument i sikker fildeling Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Opret Sikker fil Giv dokumentet en titel Vælg Observation under Dokumentkategori Vælg 0. klasse under Gruppe Del dokumentet med 0. klasse Skriv en kort tekst under Tekst Gem dokument Fordi dokumentet i Sikker fildeling er delt med medarbejdere i 0. klasse, har alle medarbejdere, der er tilknyttet gruppen 0. klasse, automatisk adgang til dokumentet. Du har på den måde altid et godt overblik over de dokumenter, du har adgang til i Sikker fildeling, uden at skulle søge i forskellige mapper. Prøv selv Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Filtrer på gruppe og herefter 0.klasse for at få et samlet overblik over de dokumenter, du har adgang til her. Under Filtrer på barn kan du få et overblik over de dokumenter, der er oprettet på et barn, som du har rettighed til at se. Du kan nemt dele dokumenter i Sikker Fildeling ved at sætte et flueben ud for dokumentet. Hvis du har rettighed til at redigere i dokumentet, vil dette være vist med ikonet Opgaveseddel modul, nr.

4 Trivsel Du har en elev på 9. klassetrin, hvis forældre skal skilles, hvilket tydeligt kan mærkes på eleven i skolen. Elevens adfærd har ændret sig til det værre over længere tid, og du ønsker at oprette en besked til teamet for at aftale, hvordan I bedst kan støtte op omkring eleven. Gå til beskedmodulet i Aula Opret en besked med Emne og Tekst Markér beskeden som følsom Tilføj dit team som modtagere af beskeden Send beskeden I ønsker yderligere vejledning til, hvordan I kan arbejde målrettet med elevens trivsel fremadrettet. Vælg den netop afsendte besked Klik Flere og tilføj jeres AKT-vejleder til samtalen Du vil tilføje beskedtråden til dokument i Sikker Fildeling. Vælg den netop afsendte besked Klik Flere og vælg Tilknyt beskeder til sikker fil Sæt flueben ved Vælg hele tråden Vælg Tilknyt Vælg herefter den fil eller det dokument, som beskeden skal tilføjes. Hvis du ikke ønsker at blive notificeret om nye beskeder i samtalen, kan du altid mute denne ved at klikke flere og her mute samtalen. Ønsker du ikke at deltage i beskeden mere, kan du ligeledes vælge at forlade beskedtråden. Opgaveseddel modul, nr.

5 Orden i indbakken I ugen der kommer, skal du på kursus. Du vil derfor opsætte autosvar, så folk der skriver til dig ved, at du ikke er tilstede næste uge. Gå til beskedmodulet Opret et automatisk svar ved at trykke på Opret autosvar Sæt en startdato og en slutdato Angiv en tekst og opret dit autosvar Du har en del beskeder liggende i din indbakke og ønsker at rydde lidt op for at skabe et bedre overblik. Gå til Beskeder i Aula Vælg Mapper Opret en Ny mappe Navngiv mappen Skoleåret9/0 og klik Enter Markér efterfølgende beskeder i indbakken med flueben Vælg Flyt Vælg den nye mappe, du vil flytte beskeden til I Aula er det muligt at oprette Fællespostkasse på institutioner og på tværs af institutioner. Man kan f.eks. oprette en fællespostkasse for en klasses lærerteam eller en fællespostkasse, der går på tværs af institutioner eks. for SSP eller PPR. Opgaveseddel modul, nr.

6 Samlet overblik I forbindelse med den forestående temauge har du en del aktiviteter og møder, der skal planlægges og oprettes i Aula kalender. Først og fremmest skal der et møde i kalenderen for hele personalet. Personalet på skolen er alle medlem af gruppen Personalegruppen. Gå til kalender i overblikket og opret begivenhed for gruppen Personalegruppen Jørgen Hansen, som er medlem af kommunens lokale idrætsklub skal ligeledes deltage. Tilføj Jørgen Hansen som modtager af kalenderinvitationen og anmod om svar. Der skal fastlægges en fast møderække i forbindelse med forberedelsen af temaugen. Tilføj dato, tid og sted, og angiv at mødet skal gentages på en bestemt dag ugentligt, samt hvor langt frem begivenheden skal gentages. 4 5 Der skal bookes lokale samt bolde til mødet Book lokalet Idrætssal under sted samt net af bolde under ressourcer Endelig tilføjer du en tekst, der kort rammesætter mødets formål Tilføj tekst Opret begivenhed I fanen Åben kalender i kalendermodulet, kan du danne dig et overblik over ledige ressourcer og lokaler. Det gør du ved at fremsøge den ønskede ressource. Du vil herefter kunne se, hvornår ressourcen er ledig i kalenderen Opgaveseddel, modul 4 nr.

7 Nem planlægning Det er tid til at indkalde forældre og elever til skole-hjem-samtaler i 9. klasse. Gå til Kalender i overblikket og opret en samtale for gruppen 9. klasse. Eleverne skal også deltage, og du angiver derfor, at samtalen ligeledes skal fremgå i elevernes kalender. Angiv minutter for samtalernes varighed, antal samtaler før pause og minutter for pausers varighed. Tilføj tidspunkt og lokale Elever og forældre skal, som forberedelse til samtalerne, have talt sammen om, hvad de gerne vil omkring på samtalerne. Skriv en kort tekst i tekstfeltet, før du opretter skole-hjemsamtalen Inden afholdelse af skole-hjem-samtalerne, skal du sammen med dit team gennemgå de enkelte elever på det næstkommende teammøde. Opret mødet som en begivenhed i kalenderen. Find en dag og et tidspunkt og inviter teamet til mødet. Tilføj en kort tekst om formålet med mødet 4 Tilgå den sidst oprettede begivenhed i din kalender og se den tilføjede tekst i tekstfeltet. Du kan til enhver tid redigere i teksten eller ændre dato og tid, hvis der er behov for det. I skemaet er det muligt at skrive en note ifm. vikardækning, hvor læreren kan skrive en vikarinstruks, og vikaren efterfølgende kan skrive en opfølgende note til læreren efter afviklet undervisning. Opgaveseddel, modul 4 nr.

8 Dataetik Du skal introducere 9. klasse for Aula Galleri. For at Aula kan håndtere medier og billeder korrekt, skal eleverne lære at opmærke billeder som enten portræt- eller situationsbilleder. Som det første viser du eleverne, hvordan de kan oprette et album i Aula. Gå til Galleri og opret album Giv albummet en sigende titel (d.d. anvendes hvis ikke titel angives) Vælg at dele albummet med 9. klasse og opret albummet Du vil nu gennemgå, hvordan eleverne opmærker/tagger medier. Vælg at uploade et billede fra din computer Opmærk billedet som et situationsbillede Giv billedet en titel Tilføj en kort beskrivelse til billedet Gem din opmærkning Har forældre ikke givet samtykke til opbevaring og brug af medier i Aula for et givent barn vil portrætmedier, der er oprettet og opmærket med barnet slettes og kan dermed ikke deles i Aula. Opgaveseddel, modul 5 nr.

9 Hvem må hvad? Som udgangspunkt er det skolens institutionsadministrator, der kan oprette tilladelser i Aula. Men rettigheden til at oprette tilladelser kan tildeles udvalgte eller alle medarbejdere på en given institution. Du har fået rettigheden til at oprette tilladelser og vil ifm. 9. klasses projektuge oprette en tilladelse for, at eleverne må forlade skolen i undervisningstimerne. Gå til Indstillinger i Aula administrationsmodul og vælg Supplerende stamdata og tilladelser. Klik herefter på Opret ny supplerende stamdata eller tilladelser Vælg her Tilføj tilladelse og Opret ny. Skriv, hvad tilladelsen omhandler Vælg så, hvem tilladelsen skal gælde for ved at fremsøge din 9. klasse og vælg denne Afslut ved at gemme tilladelse. Det er muligt at anmode om uddybende tekst ved Ja og/eller Nej ifm oprettelse af en tilladelse. Opgaveseddel, modul 5 nr.

10 Målrettet indhold Administration For at få et indblik i, hvilke muligheder, der er for opsætningen af dashboards, vælger du at kigge ind i profilgruppen Pædagogisk personale - skole Gå til Opsætning i administrationsmodulet og vælg Dashboard Vælg at redigere profilgruppen Pædagogisk personale - lærer Orienter dig her ift: Hvilke moduler, der er låst af central administrator Hvor du har mulighed for at tilføje widgets Hvilke moduler du kan vælge fra (som ikke er låst) og til (som ikke allerede er valgt) Vælg ikke at foretage nogen ændringer og luk tilretning af dashboard ned Dashboardet for værger skal tilføjes komme/gå-modulet. Gå til Opsætning i administrationsmodulet og vælg Dashboard Vælg at redigere profilgruppen Forældre Vælg Komme/gå-modul Vælg at få vist en prøvevisning af opsætningen (åbner i et nyt vindue i browseren) Luk prøvevisningsvinduet og gem din opsætning Du vil redigere brugerroller for en udvalgt medarbejder på en given institution. Gå til Brugere i administrationsmodulet Fremsøg dit teammedlem i søgefelt Klik Rediger roller ud for personen Gå til Fjern brugerroller og fravælg rollen som institutionsadministrator Gem Gå til Tilføj brugerroller og tildel medarbejdren rettigheden til at håndtere grupper og ressourcer Gem Du får nemt et overblik over, hvilke moduler og widgets, der er mulig at tilføje eller fravælge. Låst af central administrator = Obligatorisk modul/kan ikke fjernes Anbefales af central administrator = Anbefales af den kommunale administrator, men kan fjernes for denne brugergruppe Åbent Den enkelte institution træffer selv beslutning om, og i givet fald hvilke profilgrupper Komme/gå-modulet skal tilføjes. Opgaveseddel, modul 8 nr.

11 Smarte Aula-grupper Administration Du kan selv oprette større Aula-grupper ved at samle grupper. F.eks kan du lave en samlet gruppe for alle klasser på udskolingstrinnet med henblik på at målrette indhold og kommunikation hertil. Gå til Grupper i administrationsmodulet Vælg at oprette en ny gruppe Navngiv gruppen Udskolingen 09" Vælg at gruppen skal være lukket Gruppen har ingen slutdato Tilføj 9. klasser Vælg dig selv som grupperedaktør Tilføj/fjern evt. rettigheder Afslut med at oprette gruppen Du kan også oprette mindre grupper. De kan både være oprettet på baggrund af Lokale grupper og Aula-grupper, der er oprettet med udgangspunkt i hovedgrupperne. Gå til Grupper i administrationsmodulet Vælg at oprette en ny gruppe Navngiv gruppen Lærerteam 9.A 9/0" Vælg at gruppen skal være lukket Gruppen har ingen slutdato Fremsøg gruppen 9.A under Tilføj brugere Filtrer alene på 9.A (Lærere) ved at markere med flueben Vælg dig selv som grupperedaktør Tilføj/fjern evt. rettigheder Afslut med at oprette gruppen Gruppeadministratorer skal være medlem af gruppen. Ønsker du fx at en klasselærer i.a skal være gruppeadministrator i. årgang, skal du tilføje læreren personligt, også selvom vedkommende er med i gruppen.a. Opgaveseddel, modul 9 nr.

12 Hvem må kommunikere med hvem? Administration Som udgangspunkt er det besluttet, at al kommunikation i Aula skal være åben mellem børn, medarbejdere og forældre. Gå til Indstillinger i administrationsmodulet Vælg Kommunikationskanaler Bekræft, at der ikke er opsat nogen blokering af kommunikationskanaler I stedet for eksempelvis at blokere en kommunikationskanal, kan en gruppes grupperedaktør til enhver tid sætte rammen for kommunikationen på gruppeniveau. Prøv selv... Gå til Grupper i administrationsmodulet og opret en ny gruppe Giv gruppen et sigende navn Vælg at oprette en ny gruppe for 9. klasse Tilføj dig selv som grupperedaktør Giv alene lærerteamet rettigheder til at kommunikere i gruppen Gem dine indstillinger I har i din kommune besluttet, at to institutionsadministratorer på en specifik institution skal tilknyttes en fællespostkasse. Gå til Indstillinger i administrationsmodulet Vælg menuen Fællespostkasser Giv fællespostkassen et valgfrit navn Tilknyt institutionsadministratorer og brug mailadressen Ved oprettelse af en Godkendt modtager kan I give tilladelse for et helt domæne eller en specifik -adresse. Opgaveseddel, modul 0 nr.

13 Aula på tværs Administration 4 Det er blevet besluttet at computerne på kommunens bibliotek skal oprettes som ressource i Aula. For at I har et godt overblik over interne og eksterne ressourcer, opretter du først den ressourcekategori, som computerne skal oprettes i. Gå til Indstillinger i administrationsmodulet og vælg Ressourcer Vælg at oprette en ressourcekategori Navngiv ressourcekategorien med et sigende navn og tilføj kort beskrivelse Opret ressourcekategori Efterfølgende skal computerne oprettes under den netop oprettede ressourcekategori Tilgå den netop oprettede ressourcekategori Navngiv computerne, angiv antal, sted og bookingrettigheder Tilføj kort beskrivelse af formål med brug af computerne En ressource kan være aktiv eller inaktiv. Oprettes ressourcen som aktiv, kan ressourcen bookes, såfremt den er ledig i kalenderen. Angiv status som Aktiv Du skal ligeledes opsætte overgangsår for indskoling, mellemtrin og udskoling. Overordnet set kan overgangsåret opsættes som gældende for alle institutioner, men I kan også sætte det specifikt for en enkel institution. I jeres kommune har I en institution, som opdeler overgangsår forskelligt fra resten af kommunen. Gå til indstillinger i administrationsmodulet Vælg at sætte overgangsåret generelt for hele kommunen til. klassetrin Opsæt overgangsår for den enkelte institution til 4. klassetrin. Angives status for en ressource som inaktiv, kan ressourcen ikke bookes og den vil forsvinde fra alle de begivenheder, hvor den bliver brugt, så længe den er inaktiv. Er status inaktiv, angiver du en årsag til at status er inaktiv i tekstfeltet årsag til inaktivitet På den måde får alle, som tilgår ressourcelisten, et overblik over hvorfor ressourcen ikke er tilgængelig. Opgaveseddel, modul nr.

14 Dataetik og færdselsregler Administration Rettigheden til Håndter rettten til indsigt og til at blive glemt er en separat rettighed uden for den kommunale administratorrolle. Rettigheden skal derfor aktivt tildeles. Gå til administrationsmodulet Fremsøg dig selv Tildel dig selv rettigheden til Håndter retten til indsigt og til at blive glemt Forlad administrationsmodulet og gå herefter tilbage til administrationsmodulet igen for at få denne rettighed til at træde i kraft. I jeres kommune får I en henvendelse om, at en tidligere elev, som er tilknyttet en bestemt institution i jeres kommune, gerne vil have indsigt i, hvilken data, der er om eleven i Aula. Gå til administrationsmodulet Fremsøg XX frem og vælg Se alt data om XX og til gå profilen Udvælg datasæt ved markering af flueben Eksporter de valgte oplysninger til en CSV-fil I har som kommunal administrator mulighed for at se og behandle anmeldt indhold. Tilgå Indstillinger i administrationsmodulet Vælg Anmeldelser Find det anmeldte opslag fra Celina Jørgensen Vælg at trykke på linket for at se opslaget Du vil gerne have en second opinion, før du handler. Luk derfor opslaget uden at foretage dig yderligere I forbindelse med retten til indsigt kan du alene se indhold i opslag. Desuden er det kun muligt at se overskriften i beskedtråde. Opgaveseddel,modul nr.

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for det kommende lærerteam og forældre til 0. klasse. Klik

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula) Målrettet kommunikation Opret opslag For at gennemføre denne opgaveseddel skal din skoles institutionsadministrator på forhånd have oprettet en Aula-gruppe*, som I kan øve jer på. Hvis ikke, anbefales

Læs mere

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling.

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Sikker fildeling Opret sikker fil Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Opret dokument

Læs mere

Hvem må hvad i grupper?

Hvem må hvad i grupper? Hvem må hvad i grupper? Aula er grupper Gruppe som distributionsliste og rettighedsgruppe En gruppe, der kun benyttes som distributionsliste, gør det nemt og enkelt for medlemmer at sende fx beskeder eller

Læs mere

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 Indhold Omfang... 3 Begreber... 3 Administratorrettighed... 3 Administratorrolle... 3 Kommunal administrator... 4 Institutionel administrator...

Læs mere

September Aula anvendelse. Version. 1.0

September Aula anvendelse. Version. 1.0 September 2018 Aula anvendelse Version. 1.0 Indhold Formål... 3 Hvordan vil vi anvende Aula... 4 Hvilke grupper vil vi have i Aula?... 4 Opslag og beskeder giver mulighed for målrettet kommunikation...

Læs mere

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point.

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Kontakt din læringskonsulent Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Pædagogisk personale Formål At du kan anvende og forstå Aula At du får en god forståelse

Læs mere

Funktionalitet Delleverance 1 og 2

Funktionalitet Delleverance 1 og 2 Funktionalitet Delleverance 1 og 2 Version 2.1 August 2018 Indholdsfortegnelse 1 AULA...3 2 INTRODUKTION TIL UDVIKLINGEN AF AULA...4 3 GENEREL NAVIGATION I AULA...5 3.1 Topbar...6 3.2 Menu og moduler...7

Læs mere

ADMINISTRATORVEJLEDNING

ADMINISTRATORVEJLEDNING ADMINISTRATORVEJLEDNING Version. 1.0 Forud for pilot Indhold 1 INTRODUKTION TIL ADMINISTRATORVEJLEDNINGEN... 3 1.1 Administratorvejledningens opbygning... 3 2 GENEREL NAVIGATION... 4 2.1 Menu og moduler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Forud for piloten Indhold 1 HVAD ER AULA?... 4 2 INTRODUKTION TIL BRUGERVEJLEDNINGEN... 5 Brugervejledningens opbygning... 5 3 GENEREL NAVIGATION I AULA... 6 Menu og moduler...

Læs mere

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Version 3.0 December 2018 Indholdsfortegnelse 1 Aula... 3 2 Introduktion til udviklingen af Aula... 4 3 Generel navigation i Aula... 5 3.1 Topbar... 6 3.2 Menu og

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer Drejebog for uddannelsesforløb for kommunale administratorer giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets lektioner og indhold, som har

Læs mere

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side - Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega, hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere Drejebog for uddannelsesforløb for administrative superbrugere giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets lektioner og indhold, som

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side. Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega - hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Aula FAQ Version 28. januar 2019

Aula FAQ Version 28. januar 2019 Aula FAQ Version 28. januar 2019 Denne FAQ er lavet på baggrund af de spørgsmål, der er stillet af ledere fra skoler, KKFO og fritidsinstitutioner på Aula workshops i områderne i januar 2019. Man kan finde

Læs mere

Marts Komme/gå 1.0

Marts Komme/gå 1.0 Marts 2019 Komme/gå 1.0 Indhold Omfang... 3 Administration... 3 Henteansvarlig... 3 Sovetider... 3 Fysiske placeringer... 4 Gå med en anden hjem... 4 På tur... 4 Opsætning til fysisk enhed... 4 Statistik...

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator

Læs mere

Drejebog. Aula uddannelsesforløb for administrativt personale. Fokus på anvendelse. Formål

Drejebog. Aula uddannelsesforløb for administrativt personale. Fokus på anvendelse. Formål Drejebog Aula uddannelsesforløb for administrativt personale Drejebog for uddannelsesforløb for administrativt personale giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets moduler og indhold. Drejebogen

Læs mere

Brugere og Grupper i Aula

Brugere og Grupper i Aula Brugere og Grupper i Aula Dette dokument giver et indblik i hvilke brugere og grupper, der importeres i Aula Da dette er under endelige afklaring i projektet og med leverandører vil dokumentet derfor blive

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 05.10.2018 Redigeret Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2013 Dokumentnummer 1394720

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Opskrivning af skoleår... 2 1)Dannelse af ny klassefil til :... 2 Import af klassefil... 5 2 Opskrivning af venteliste... 7 3 Sletning af Ugyldige elever... 9 Side 1 Opskrivning af

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Login og step-up Version 1.0, December 2018 Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Denne FAQ imødekommer de oftest stillet spørgsmål vedrørende login. Det er spørgsmål, som er kommet til

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Præsentation af Aula. Juni 2018

Præsentation af Aula. Juni 2018 Præsentation af Aula Juni 2018 Indhold af præsentation Hvorfor Aula? Alle kan bruge Aula Den lokale skole Teknologi og tilgængelighed Datasikkerhed Tidsplan for Aula Hvorfor Aula? Fra sommeren 2019 bliver

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Med ovenstående udgangspunkt kunne det fx føre til nedenstående opsætning og rammesætning:

Med ovenstående udgangspunkt kunne det fx føre til nedenstående opsætning og rammesætning: Aula - ledelsesmæssig og politisk rammesætning Overgangen til Aula vil, medmindre der sættes en klar ramme herfor, kunne resultere i meget forskellige opsætninger og ikke mindst meget forskellige anvendelsesformer,

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 5 Fraværsregistrering... 6 Statistikker... 10 Aktivitetskalender... 11 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder HVORDAN GØR JEG? 1 AF 13 Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

Meebook for forældre. Kære forælder

Meebook for forældre. Kære forælder Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns års- og elevplaner indeholder.

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 4 Fraværsregistrering... 5 Statistikker... 9 Aktivitetskalender... 10 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Bilag 2.1.E - Brugerrejser Samarbejdsplatformen

Bilag 2.1.E - Brugerrejser Samarbejdsplatformen Bilag 2.1.E - Brugerrejser INDHOLDSFORTEGNELSE KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 22 INTRODUKTION TIL BRUGERREJSER En brugerrejse er en visuel, kronologisk fremstilling

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

April Hjemmesider overblik over funktionalitet

April Hjemmesider overblik over funktionalitet April 2019 Hjemmesider overblik over funktionalitet Indhold Institutionernes nye hjemmesider... 3 Indledning... 3 Elementer på hjemmesiden... 3 Farvetemaer... 3 Forside... 5 Menu... 6 Indholdssider...

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet

Læs mere

Håndbog. for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune. Familiedialog. Vejen til en meningsfuld indsatsplan

Håndbog. for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune. Familiedialog. Vejen til en meningsfuld indsatsplan Håndbog for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune Familiedialog Vejen til en meningsfuld indsatsplan Sidst revideret d. 13.12.2018 Side 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.9

Servicebrev BørneIntra version 2.9 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.9 Den 25. marts 2014, frigives BørneIntra version 2.9 17. marts 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Hold styr på aftalerne på både pc og mobil VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN 4. DEL

Hold styr på aftalerne på både pc og mobil VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN 4. DEL VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMER: Opret en ny kalender Lav en kalenderaftale Del din kalender med andre Sådan bruger du flere kalendere på én gang GRATIS 0 KR Hold styr på aftalerne på både

Læs mere

Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen

Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen Kære udbyder, Du er nu oprettet som udbyder på Åben Dagtilbudsportalen, og du kan nu lægge relevante tilbud for daginstitutioner på portalen. For at hjælpe dig bedst

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk CVR-nr. DK 26911745

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20 Tabulex SFO Børn Vejledning til administratorer 26. marts 2018 Side 1 af 20 Indledning... 3 Hvad er Tabulex SFO Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 Afd./grupper... 5 Opret afdeling...

Læs mere

Dynamic Order Kom godt i gang

Dynamic Order Kom godt i gang Dynamic Order Kom godt i gang Projektstyring Ressourcestyring Kompetencestyring - Timeregistrering Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Dynamic Order Kom godt i gang... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion...

Læs mere

Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel. Samarbejdsplatformen. Side 1 af 15

Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel. Samarbejdsplatformen. Side 1 af 15 Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel Samarbejdsplatformen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Læsevejledning... 3 2 Informationsmodellens begreber, der skal realiseres i Systemet... 4 2.1 Informationer

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere