kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale"

Transkript

1 beretning

2 Mission De grønne pigespejdere gør piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale De grønne pigespejdere vil være en stærk organisation, der rækker længere ud end egne medlemmer, og gør en forskel i piger og kvinders liv. Vi vil sikre kvalificerede ledere på rette poster og udgøre en attraktiv og synlig samarbejdspartner Vision

3 Indledning Perioden har været præget af nye strukturer hos De grønne pigespejdere. Hovedbestyrelsen gik ved Delegeretmødet 2012 fra at være 11 til 7 medlemmer. Samtidig blev valgperioden sat ned fra 3 år til 2 år. Hovedbestyrelsen valgte derfor at organisere sig i otte teams med hvert sit fokus, som udspringer af den strategi for korpset, der blev fremlagt på Delegeretmødet Fokusområderne udgør emnerne i beretningen. Både De grønne pigespejderes mission og vision samt Strategien har været ramme om hovedbestyrelsens arbejde i perioden. I forlængelse af den nye struktur blev konceptet pigespejderlab indført. Ved forskellige PigespejderLABs har spejdere fra hele landet mødtes og diskuteret, hvordan arbejdet hos De grønne pigespejdere skulle forme sig. På den måde er flere blevet inkluderet i det strategiske arbejde i korpset, og den demokratiske sammenhæng er blevet styrket. 3

4

5 Program og aktiviteter På aktivitetssiden er der sket rigtig meget i perioden Der er bl.a. kommet flere udfordringsmærker til spirer og grønsmutter, og et helt nyt aktivitetsmateriale i form af engagementsmærker er blevet lanceret. Perioden blev indledt med Spejdernes Lejr 2012; den første fælles lejr for spejderkorpsene i Danmark. Lejren blev en stor succes med ca deltagere, som var med til at sætte spejderne på dagsordenen og skabe nye netværk på kryds og tværs. Hele 80 procent af grupperne hos De grønne pigespejdere bakkede op og deltog i lejren. Planlægningen af Spejdernes Lejr 2017 er allerede nu i støbeskeen, og her er De grønne pigespejdere også centralt placeret ved blandt andet formandspost i Foreningen Spejdernes Lejr. For at give medlemmerne et tilbud, hvor hele korpset kan samles, vil der i 2014 være PigespejderEVENT, og der vil i 2015 blive afholdt landsdelslejre for spirer og grønsmutter. Engagementsmærker Engagementsmærkerne er De grønne pigespejderes nye aktivitetsmateriale, som skal supplere udfordringsmærkerne med aktiviteter, der lægger op til fordybelse og refleksion. Engagementsmærkerne er opdelt i tre emner; Pige, Verdensborger og Tro og etik. De enkelte mærker har forløb for alle aldersgrupper og tager bl.a. emner som Kærlighed og Ærlighed op. Der er indtil videre fem engagementsmærker, og der vil løbende blive udviklet flere. 5

6 Udfordringsmærker for spirer og grønsmutter I perioden har grupperne for alvor taget udfordringsmærkerne til sig. Spirerne og grønsmutterne fået 12 nye udfordringsmærker at arbejde med, så der nu er 15 i alt til de to aldersgrupper. Pigespejderne bliver bland atndet udfordret i forhold til, hvor modige de er, hvor gode de er til tegn, og hvordan de bedst kan finde vej i skoven. Jeg synes, det er fedt at få mærker. Jeg har fået et, fordi jeg har lavet bål. Jeg har hjulpet med at samle brænde, og så har vi lavet snobrød. Det var sjovt. Ida, 7 år Medlemskampagne I 2013 blev en ny medlemskampagne, På plasketur med Pip, lanceret. Kampagnen er første del af en fireårig kampagne om de fire elementer. Formålet med kampagnen er at give spirer og grønsmutter sjove og spændende oplevelser, som de har lyst til at invitere deres veninder med til. I forbindelse med kampagnen blev der også udskrevet en konkurrence om en overnatning i Kattegatcentret. Vinderen var den gruppe, der i perioden 1. september 2013 til 1. maj 2014 havde øget sit medlemstal for spirer og grønsmutter med flest medlemmer. Medlemskampagnen var en succes, og på landsplan er medlemstallet i aldersgrupperne blevet øget. 6

7 Lommeguide Spejderne fik i efteråret 2013 en ny Lommeguide. Lommeguiden er pigernes eneste bog om spejder og er et redskab, de kan bruge, når de f.eks. skal rejse telt, på hike eller yde førstehjælp. Den lille bog, der passer i uniformslommen, indeholder meget af den information, som spejderne har brug for i de konkrete situationer. Lommeguiden er et supplement til De grønne pigespejderes aktivitetsmateriale og hjælper spejderne med mange af de opgaver, de skal igennem, når de f.eks. tager et udfordringsmærke. 7

8 Fokus på unge I forlængelse af Strategien har der i perioden været stort fokus på de unge medlemmer mellem 13 og 20 år. Der er blevet lagt vægt på at skabe netværk og spændende tilbud til gruppen, så medlemmerne fortsat synes, at det er attraktivt at være grøn pigespejder. Der har bland andet været flere kurser specielt henvendt til de unge, og der er gjort en indsats for at involvere de unge mere i korpsets arbejde på landsplan. Som led i denne indsats afholdes der på Delegeretmødet 2014 et ungdomsdelegeretmøde for årige medlemmer samt et kursus i demokrati for medlemmer over 16 år, der er på delegeretmøde for første gang. Jobportal Som en del af indsatsen med at involvere flere i spejderarbejdet på landsplan, er der oprettet en jobportal på De grønne pigespejderes hjemmeside. Jobportalens formål er at synliggøre de frivillige opgaver og tilbud, der findes i korpset. I jobportalen kan Hovedbestyrelsen, teams og regionsledelser opslå forskellige frivillige jobs i korpset, lige fra teammedlemmer og projektgruppemedlemmer til madtanter på et kursus. 8

9 9

10 Grupper og regioner I de lokale grupper hos De grønne pigespejdere bliver der hver uge ydet en stor indsats i det nære spejderarbejde. Passionerede ledere sikrer, at korpsets medlemmer får nogle fantastiske oplevelser. For at styrke engagementet, har korpset adskillige tilbud, der kan gøre godt spejderarbejde endnu bedre. Udviklingskonsulenterne De grønne pigespejdere har nu tre udviklingskonsulenter, som kører rundt i landet og laver udviklingsforløb hos grupperne om alt fra lederudvikling og medlemsrekruttering til vejledning om bedre organisering af gruppens ressourcer. Udviklingskonsulenterne dækker tilsammen hele landet, og man er som gruppe altid velkommen til at kontakte dem, hvis man har brug for at få et friskt pust udefra. Udviklingskonsulenten giver os sparring til problemerne i spejderhverdagen og på lejre. Hun rusker lidt, men bestemt, op i vores sædvanlige vaner og tankemønstre, og stiller spørgsmål til plejer. Hun er rar at have i baghånden for en gruppeleder med en flok meget forskellige frivillige pigespejderledere i alle aldre, hvilket til tider kan være en udfordring. Lise Neidel, leder i Hvalsø gruppe 10

11 Gummistøvletænketanken Team med fokus på kommunikation nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe med titlen Gummistøvletænketanken. Formålet med gruppens arbejde har været at gøre Team med fokus på kommunikation klar til at arbejde målrettet med at få budskaber om udbyttet af at være pigespejder ind i gruppernes lokale kommunikation med medlemmerne og deres forældre. På baggrund af Gummistøvletænketankens erfaringer er et særligt udvalg i færd med at formulere sentenser, som grupperne kan anvende direkte i deres kommunikationskanaler. Task Force I 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde for fastholdelse af medlemmerne hos De grønne pigespejdere. Hensigten med arbejdet har været at øge den gennemsnitlige tid, som spejderne er medlem af korpset i. Topledelsen har været involveret i drøftelserne af Task Force-gruppens arbejde. Task Force gruppens arbejde er mundet ud i en fokusering af Strategien 2015, så der i det strategiske arbejde fremadrettet især fokuseres på sammenhæng i korpset, attraktive aktiviteter samt lederuddannelse. Derudover vil pigespejderidentitet være en samlende faktor for hele De grønne pigespejderes arbejde. Der arbejdes også med effektivisering af medlemshåndtering og medlemssystem, forældreengagement og en mulig mentorordning. 11

12 Lederudvikling Lederudvikling og lederuddannelse har været prioritet højt i perioden I 2012 kom der et nyt ledelseskoncept, der siden er blevet integreret i lederuddannelserne. I forlængelse af strategien er der også udviklet forskellige kursusmoduler, som bland andet skal understøtte målet om at tale piger og kvinders sag. Der arbejdes fortsat på større samarbejde med de andre spejderkorps om lederuddannelse. En del af dette samarbejde medfører, at alle kurser udbudt af De grønne pigespejdere er åbne for spejdere fra andre korps. I 2013 kom WAGGGS med nye retningslinjer for uddannelser i medlemsorganisationerne, og der er derfor tænkt nye tanker i forhold til både træner- og instruktøruddannelse samt lederuddannelsen. I løbet af 2014 vil de nye uddannelser blive implementeret. UNGleder UNGlederkonceptet kører fortsat med stor succes og mange deltagere og er meget populært blandt deltagerne. I 2013 er der taget en række tiltag for at højne kvaliteten af kurserne, så succesen kan fortsætte. Der er f.eks. lavet en undersøgelse af, hvad grupperne får ud af at sende piger på UNGleder. Der bliver bland andet fortalt om begejstrede piger, der får mod på mere ansvar, og som fungerer som rollemodeller for de yngre medlemmer i gruppen. Aldersgrænsen er desuden sat op, så man nu skal være fyldt 13 år for at deltage på UNGleder 1 for at sikre, at deltagerne er parate til udfordringerne på kurserne. 12

13 12-års kursus Som følge af de nye aldersgrænser for UNGlederkurserne blev det i 2013 besluttet at forankre 12-års kurserne, som tidligere har været afholdt lokalt, på landsplan. Kurserne er en weekend for de 12-årige medlemmer, hvor de kan møde andre piger på deres egen alder og få nogle sjove spejderoplevelser. 12-års kurset fungerer også som forberedelse til UNGleder kurserne. 12-års kurserne vil blive gennemført hvert år forskellige steder i landet, og i 2014 håber vi at få ligeså mange med på 12-årskurserne som på UNGleder 1. Det var totalt grineren og sejt at møde andre pigespejdere, og jeg har fået mange gode nye veninder Deltager på 12-års kursus Mega sejt! Sjovt og fantastisk. Udsagn om 12-års kursus Rygsækkursus Ledere kan have mange forskellige funktioner hos De grønne pigespejdere, og det er derfor vigtigt, at de bliver rigtigt klædt på, når de påtager sig en ny lederrolle. I den forbindelse blev det første Rygsækkursus afholdt i foråret 2014 med god opbakning. Rygsækkurset handler om lederkompetencer, og alt efter hvilken lederfunktion deltagerne har, bliver de uddannet i alt fra planlægning af spejdermøder til gruppedynamik og De grønne pigespejderes organisation. Deltagerne er nu blevet klædt på til at blive endnu dygtigere ledere i korpset. 13

14 Nyborg Strand Kursus Det årlige Nyborg Strand Kursus i november er stedet, hvor korpsets ledere mødes, og sammenhængskraften i korpset styrkes. Både i 2012 og 2013 deltog ca. 350 pigespejdere, og sammen oplevede de spændende foredragsholdere, underholdning og debatter. Blandt de eksterne gæster kan bland andet nævnes ligestillingsminister Manu Sareen, sangerinde Sys Bjerre og sangerinde, skuespiller mm. Annette Heick. 14

15 Årets Lederpris I 2013 blev et nyt tiltag sat i værk Årets Lederpris. Formålet med prisen er at anerkende den lokale leders indsats i gruppen og på den måde sætte fokus på kvaliteten i det lokale arbejde. Det er derfor også medlemmerne, der indstiller den leder, som de synes, har ydet en ekstra stor indsats, til prisen. Lederprisen uddeles fremadrettet hvert år på Nyborg Strand Kursus. Den første vinder af Årets Lederpris blev Marianne Gerding Yde ( nr. 3 fra venstre på billedet) fra Vejlby gruppe. Marianne er et godt eksempel på en dedikeret leder og sætter en høj standard. Marianne ser pigerne bag uniformen og bidrager til, at pigerne engagerer sig i den verden, der er omkring dem. Uddrag fra Mariannes opstillingspapirer Hun gør nemlig en forskel for hver af os, der er omkring hende, uanset om vi er 8, 18 eller 80 år! Uddrag fra Mariannes opstillingspapirer 15

16 Eksterne relationer De grønne pigespejdere har samarbejdspartnere på mange forskellige fronter og i mange forskellige sammenhænge. I 2012 kulminerede det fælles spejderarbejde i Danmark med Spejdernes Lejr 2012, som blev en stor succes, og samarbejdet korpsene imellem er fortsat efterfølgende om Spejderhjælpen og Woop app en. Det internationale spejderarbejde har også fyldt meget i perioden Der har blandt andet været Europakonference i WAGGGS i august 2013, og i februar 2013 fik Danmark besøg af en stor flok ledere fra hele verden til det WAGGGS forankrede lederkursus World Leadership Development Program. Fælleskorpsligt spejderarbejde i Danmark Spejderne har i 2013 taget endnu et skridt sammen og udarbejdet en fælles vision for det fremtidige spejderarbejde med ordlyden Alle skal have en ven, der er spejder. Visionen skal realiseres gennem de fælles aktiviteter, der igangsættes i forbindelse med Spejderdagen og Spejdernes Lejr

17 Internationale pigespejderoplevelser Som en del af Strategien er der i perioden blevet arbejdet for at give unge medlemmer hos De grønne pigespejdere oplevelser med internationalt pigespejderarbejde. Både i 2013 og 2014 har der for eksemtel været påsketure til verdenscentret Pax Lodge i London for medlemmer mellem 13 og 17 år. Der har også været arrangeret forskellige ture til verdencentret Our Chalet i Schweiz og en skitur. Derudover har De grønne pigespejdere haft deltagere på forskellige WAGGGS arrangementer, f.eks. Stop the Violence træning i Rwanda og fotokursus i London. Det giver noget helt særligt, både personligt og spejdermæssigt, at møde så mange pigespejdere fra vidt forskellige baggrunde. Det er en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. Johanne, 25 år, deltager på Stop the Violence træning 17

18 Nationale samarbejdspartnere Pigespejderarbejde lægger op til samarbejde. Nogle af de organisationer, som De grønne pigespejdere har samarbejdet med i perioden , er girltalk.dk og Kvinderådet. Derudover er der arbejdet med at skabe et fundament for udviklingen af aktiviteterne til WAGGGS kampagne Stop the Violence. De grønne pigespejdere bakker endvidere op om det fælles arbejde i Spejderhjælpen. Det er en sund tanke, at vore spejdere gør en indsats for at hjælpe andre. Korpset deltager også i forskellige kirkelige fora for at pleje relationerne og for at deltage i udviklingen af BUSK-materiale, detmedgud.dk og andre aktiviteter. Derudover har De grønne pigespejdere igennem de seneste år været repræsenteret i Kvinderådet af Trine Porret Randahl Larsen. Trine gør et stort arbejde i Kvinderådet og er i marts 2014 blevet valgt til forkvinde. Global Girls Entrepreneurship I samarbejde med Pigespejderne Fællesråd Danmark indgik De grønne pigespejdere i 2013 i et internationalt projekt kaldet Global Girls Entrepreneurship. Projektet er i opstartsfasen og kører nu et pilotprojekt i Sri Lanka i samarbejde med landets pigespejdere. Formålet med projektet er at uddanne sårbare kvinder i iværksætteri, så de bliver i stand til selv at arbejde sig ud af fattigdommen. Et led i projektet er endvidere at fremme WAGGGS aktiviteter i samarbejdslandet samt at give inspiration til iværksætteri til medlemmer hos De grønne pigespejdere. 18

19 Kommunikation I perioden har formidling af aktiviteterne hos De grønne pigespejdere været højt prioriteret. Både internt i korpset og udadtil. For at sikre, at formidlingen sker på den helt rigtige måde, er der blandt andet udarbejdet en ny kommunikationsstrategi, og der er kommet skub i korpsets forskellige kommunikationskanaler, som Korpsposten, Facebook og medlemsbladene Spejderi og NEKTAR. Internettet er også blevet brugt til at skabe aktiviteter til medlemmer, for eksempel i form af en julekalender i december 2013 hvor man kunne vinde mange sjove præmier. Italesættelse af pigespejderidentiteten For at opretholde forståelsen af det fantastiske spejderarbejde, der foregår hos De grønne pigespejdere, er det vigtigt, at kommunikationen sker på den rigtig måde og omhandler de rigtige emner. I perioden er der derfor blevet arbejdet målrettet på at styrke pigespejderidentiteten. Der er afholdt pigespejderlabs om medlemmernes syn på pigespejderidentitet og brugen af Facebook som kommunikationsform, og der er udarbejdet en strategi for, hvordan De grønne pigespejdere bedst muligt kan tale piger og kvinders sag. 19

20 SMS-service Der bliver udbudt mange spændende aktiviteter og kurser hos De grønne pigespejdere, og det kan nogle gange være svært at holde styr på dem alle. Derfor blev der i 2013 lanceret en sms-service, som medlemmerne kan tilmelde sig og få direkte besked, når der bliver oprettet et kursus eller en aktivitet i kalenderen, som har deres interesse. Spejderi og NEKTAR De to medlemsblade Spejderi og NEKTAR udkommer løbende til grønne pigespejdere. Spejderi har hidtil været for de 6-14 årige medlemmer, men for at få et skærpet fokus i bladet er målgruppen i 2013 blevet ændret til 5-9 år. Sideløbende bliver der udviklet et nyt tilbud til de årige. NEKTAR udkommer to gange årligt til pigespejdere over 15 år. Her kan ledere læse om alt fra ledelse, rollemodeller og tro til gourmetmad over bål. 20

21 Økonomi og ressourcer Godt pigespejderarbejde kræver gode rammer. Derfor er der i perioden arbejdet for at sikre de økonomiske og fysiske rammer for De grønne pigespejdere for fremtiden. Medlemsbegreb hos De grønne pigespejdere I 2014 blev et nyt medlemsbegreb defineret for korpset. Den måde, proceduren om medlemmer hidtil er foregået på, har ikke matchet de organisationer, som vi sammenligner os med. Der var derfor behov for en ny fremgangsmåde. Fremover er man medlem hos De grønne pigespejdere hele det år, man er meldt ind. Hvis man melder sig ud i løbet af året, vil man få status af ikke aktiv, men man vil opretholde sine medlemsrettigheder og tælle som medlem indtil årets udgang. Webfryd blev til 55ºNORD 1. februar 2014 blev De grønne pigespejderes webbutik Webfryd overdraget til webbutikken 55ºNORD. 55ºNORD har overtaget salget af logovarer for De grønne pigespejdere, så som uniformer, tørklæder, mærker osv. Det nye samarbejde giver medlemmerne en række nye fordele, for eksempel dag-til-dag levering, mulighed for at betale med flere forskellige typer betalingskort, og 10 procent rabat, når gruppen handler sammen. 21

22 Spejderbakken og Spejderklinten De grønne pigespejderes ejendomme skaber rammerne for det gode spejderarbejde i korpset. Både Spejderbakken og Spejderklinten drives af frivillige kræfter, der bidrager med stort engagement. På Spejderbakken er det Opbakkerne, der sørger for, at driften fungerer, mens Klintefolket sikrer at der er liv på Spejderklinten. Spejderbakken har i perioden fortsat med at danne rammerne for blandt andet UNGleder-kurserne, mens Spejderklinten har stor succes med forskellig lejre som for eksempel MUSlejrene, der er et årligt tilbagevendende arrangement for spirer og grønsmutter. Det er fedt at være Opbakker, fordi man får lov til at prøve kræfter med noget nyt, knokle i bakkernemed alt mellem himmel og jord, og kammeratskabet og sammenholdet er helt unikt. Susan Skytte, Opbakker 22

23 De grønne pigespejdere bygger på frivillige kræfter. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, der har ydet en indsats for at udvikle piger og kvinder og sørget for sjove og mindeværdige oplevelser. Udgivet af Arsenalvej København K Tlf.:

24

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015

De grønne pigespejderes Strategi 2012-2015 Strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi 2012-2015 De grønne pigespejderes strategi lægger linjerne for det fremtidige arbejde i korpset og skal bruges som arbejdsredskab for de kommende tre

Læs mere

De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere BERETNING 2014-2016 MISSION VISION De grønne pigespejdere vil være en stærk organisation, der rækker længere ud end egne medlemmer, og gør en forskel i piger og kvinders liv. Vi vil sikre kvalificerede

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Nyhedsbrev Region Øresund

Nyhedsbrev Region Øresund Nyhedsbrev Region Øresund Kære Leder Her er nyhedsbrev fra regionsledelsen. Denne gang med følgende indhold: Nytårshilsen Kommende arrangementer Sæt X i kalenderen Alt andet godt Godt nytår til jer alle

Læs mere

Verdensborger. Mig og mine 10 millioner veninder

Verdensborger. Mig og mine 10 millioner veninder Verdensborger Mig og mine 10 millioner veninder Målgruppe: Spejdere og seniore Årstid: Hele året. Kan med fordel bruges op til Tænkedag Varighed: 4 trin + et engagement Mig og mine 10 millioner veninder

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Region Kattegat 2010-2012. Maj 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Region Kattegat 2010-2012. Maj 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Maj 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Kom maj, du søde milde endelig er du her! Og nu, hvor aftenerne endelig er blevet lune, kan I tage regionens nyhedsbrev med en tur i haven. Denne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den nye regionsledelse. September 2012 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den nye regionsledelse. September 2012 De grønne pigespejdere Region Kattegat September 2012 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Kære alle i Region Kattegat. Hermed kommer det første nyhedsbrev fra den nye regionsledelse. Nyhedsbrevet er spækket med informationer og

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Samtaleguider til ledersamtaler

Samtaleguider til ledersamtaler Samtaleguider til ledersamtaler Forslag til spørgsmål under forskellige typer ledersamtaler Der er fire samtaleguider, som alle er skrevet til gruppeledere, idet det er dem, som er ansvarlige for at afholde

Læs mere

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for

Læs mere

På vej mod nye lederroller, stærke netværk og store udfordringer

På vej mod nye lederroller, stærke netværk og store udfordringer På vej mod nye lederroller, stærke netværk og store udfordringer Rapporten De grønne pigespejdere - På vej mod nye lederroller, stærke netværk og store udfordringer, tager udgangspunkt i: 20 piger og deres

Læs mere

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe

SPEJDERNYT. Maj 2013. Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe Maj 2013 Årgang. 03 NR. 08 www.spejdernet.dk/esb Sommerlejr 2013 Har du sat kryds i kalenderen? Ellers er det på høje tid! Ledere og grupperåd

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

elever en udfordring

elever en udfordring Giv dine elever en udfordring de sent vil glemme Kære Kontaktlærer Overvejer du at have elever med i Nordjyske Nyskabere eller har du allerede valgt at melde hold til? Denne folder gør både garvede kontaktlærere

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Verdensborger. Mig og mine 10 millioner veninder

Verdensborger. Mig og mine 10 millioner veninder Verdensborger Mig og mine 10 millioner veninder Målgruppe: Spirer og grønsmutter Årstid: Hele året. Kan med fordel bruges op til Tænkedag Varighed: 3 trin + et engagement Mig og mine 10 millioner veninder

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder Gruppens styrker og udviklingsområder Arbejdsark til at skabe overblik over gruppens lederkompetencer og afdække gruppens udviklingsområder Når I skal finde frem til gruppens styrker og udviklingsområder

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Nyhedsbrev Region Øresund

Nyhedsbrev Region Øresund Nyhedsbrev Region Øresund Kære Leder Da vi fik god respons på det sidste nyhedsbrev har vi valgt at udsende endnu et. Denne gang med følgende indhold: Julehilsen Kommende arrangementer Ungdomsdelegerede

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Udviklingsplan 2016 Øresund Division

Udviklingsplan 2016 Øresund Division Udviklingsplan 2016 Øresund Division Indledning/stade i dag: Udviklingsområder: Øresund Division har knap 1500 medlemmer fordelt på 19 grupper. Gruppernes størrelser spænder fra små grupper med få spejdere

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. På vej mod 5000 medlemmer. Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. På vej mod 5000 medlemmer. Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Denne måneds nyhedsbrev er en længere omgang, så læn dig godt tilbage i stolen og nyd de mange tilbud der er i vente, for grønne pigespejdere

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Dette budskab vil vi gerne brede ud til alle danske (rigtige) mænd, og det vil vi rigtig gerne gøre i fællesskab med jer.

Dette budskab vil vi gerne brede ud til alle danske (rigtige) mænd, og det vil vi rigtig gerne gøre i fællesskab med jer. Kære kommune Vi skriver til jer for at invitere jer med i det nye projekt Rigtige Mænd et projekt støttet af Nordea-fonden, hvor vi har fokus på at forbedre mænds sundhed på en unik og utraditionel måde.

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere