MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Outdoor Installationsmanual ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge 2 DC-afbryder (PV-load switch) 4 Inverteroversigt 4 2. Installation og idriftsættelse 5 Installation 5 Montering og afmontering 6 Sådan åbnes/lukkes inverteren 8 Tilslutning af strenge 9 AC-tilslutning Specifikationer 13 Specifikationer 13 L _01 1

3 1. Introduktion 1 1. Introduktion 1.1. Introduktion Denne manual beskriver installation og konfiguration af solcelleinvertere fra Danfoss. Alle personer, der installerer invertere, skal være uddannet i og have erfaring med de generelle sikkerhedsregler, som skal følges ved arbejde på elektrisk udstyr. Installationspersonale skal desuden være bekendt med lokale regler og krav såvel som med sikkerhedskravene. ULX-inverteren er en transformatorbaseret inverter med galvanisk isolering. Illustration 1.1: ULX Outdoor Inverter Installationsrækkefølge 1. Læs manualen, og vær særligt opmærksom på afsnittet om sikkerhed. 2. Installer inverteren i henhold til kapitel Installer AC, se afsnittet om AC-tilslutning. 4. Installer PV. Husk klemmerækken, hvis parallel forbindelse er nødvendig, se afsnittet Tilslutning af strenge (se også Sådan åbnes/lukkes inverteren). 5. Tænd for AC på netkontakten. 6. Indstil land og sprog iht. anvisningerne i displayet. 7. Tænd PV ved at slå DC-afbryderen til. 8. Inverteren er nu klar til drift. 2 L _01

4 1. Introduktion Sikkerhedsoplysninger, der er vigtige for menneskers sikkerhed. Hvis advarslerne ignoreres, kan det medføre personskade eller død. 1 Oplysninger, der er vigtige for beskyttelsen af ejendom. Hvis denne type oplysning ignoreres, kan det medføre beskadigelse eller tab af ejendom. Bemærk: Nyttige yderligere oplysninger eller Tips og tricks om specifikke emner. Læs dette, før inverteren installeres, betjenes eller vedligeholdes. Før installation: Kontrollér, om inverteren eller emballagen er beskadiget. Hvis der opstår tvivl, skal leverandøren kontaktes, før inverteren installeres. Kontrollér solpanelernes spænding, og sørg for, at den er inden for grænserne for Danfoss-inverterens specifikationer, før de tilsluttes inverteren (se afsnittet Tilslutning af solcellestrenge). Installation: Inverteren må kun monteres af uddannet og autoriseret personale, der er bekendt med de lokale el-bestemmelser. For at opnå optimal sikkerhed skal trinene, der er beskrevet i denne manual, følges. Husk på, at inverteren er spændingsførende på to sider; PV-indgang og tilslutning til nettet. Frakobling af inverteren: Afbryd altid vekselstrømsledningen først! Dernæst frakobles PV-tilslutningen. Bemærk, at inverteren stadig kan være belastet med meget høje spændinger ved farlige niveauer, selv når den er afbrudt fra nettet og solmodulerne. Efter at forbindelsen til nettet og solpanelerne er blevet afbrudt, skal der ventes i mindst 15 minutter før der fortsættes. Betjening af inverteren: Før inverteren tilsluttes nettet, skal det kontrolleres, at installationsdækslet er monteret igen. Inverteren må ikke være åben, mens den kører. Vedligeholdelse og ændringer: Kun autoriserede medarbejdere må reparere og modificere inverteren. For at sikre optimal sikkerhed for brugeren og miljøet må der kun bruges originale reservedele fra leverandøren. Funktionalitetsmæssige sikkerhedsparametre: Ikke-autoriserede ændringer i funktionalitet, der vedrører sikkerhedsparametrene, kan betyde beskadigelse eller ulykker for mennesker eller inverteren. Det vil ydermere resultere i en annullering af alle godkendte certifikater, der indeholder beskrivelser af inverterens drift. Danfoss-invertere i Danfoss-produktporteføjlen er alle konstrueret i henhold til den tyske standard VDE (Februar 2006). Hvis der bruges uoriginale reservedele, garanteres overholdelsen af CE-retningslinierne med hensyn til el-sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og maskinsikkerhed ikke. L _01 3

5 1. Introduktion DC-afbryder (PV-load switch) DC-afbryder (PV-load switch), for sikker afbrydelse af DC-spænding. Illustration 1.2: DC-afbryder (PV-load switch) Inverteroversigt Illustration 1.3: Tilslutningsområde 1. AC-tilslutning 2. RS PV-tilslutning 4. DC-afbryder (PV-load switch) 4 L _01

6 2. Installation og idriftsættelse 2. Installation og idriftsættelse Installation Denne manual indeholder oplysninger om samtlige aspekter vedrørende inverteren og lovkrav, der var bekendte på tidspunktet for udarbejdelse af manualen. Det er imidlertid altid nødvendigt at kontrollere de lokale krav og sikre, at inverteren installeres og benyttes i overensstemmelse med disse krav. Forud for installationen skal emballagen og inverteren altid kontrolleres for skader. Egnede miljøer for Danfoss-invertere fremgår af miljøklasse IE41 i overensstemmelse med IEC med følgende undtagelser: Intet direkte sollys Temperaturområde: -25 C til +60 C Kabinet IP54 Vibration: 1 G 2 Valg af installationssted Inverteren skal monteres på en væg for at sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning til køleelementet på bagsiden af inverteren. Hvis det ikke er muligt at montere inverteren på en væg, skal den fastgøres på en plade, der er mindst lige så stor som inverteren. Benyt en væg, som er tilstrækkeligt flad og robust til at bære vægten af inverteren. Installer ikke inverteren på antændelige overflader (træ eller lignende) eller i nærheden af antændelige materialer. Inverteren skal installeres mindst 0,5 m over gulvet. Installer ikke inverteren i miljøer, hvor støv, græs eller lignende luftbårne partikler kan komme til at blokere inverterens ventilatorer. Illustration 2.1: Installationsafstande L _01 5

7 2. Installation og idriftsættelse 2 Illustration 2.2: Installationsmønstre Invertertype Vægt, kg Mål, L B H, mm ULX 1800o 17 kg ULX 3000o / 3600o 20 kg ULX 5400o 23 kg Tabel 2.1: Invertervægt og -mål Montering og afmontering Vægbeslag Vægbeslaget monteres på væggen med fire skruer, der har en max. diameter på 8 mm. Vælg passende skruetype og foretag opmåling, således at disse passer til den pågældende væg og invertertype. Vær sikker på at vægkonstruktion, skruetype og huller er i stand til at bære invertervægten og vægten af vægbeslaget. Illustration 2.3: Vægbeslag 6 L _01

8 2. Installation og idriftsættelse Montering Skub inverteren opad, indtil den låses på plads i vægbeslagets øverste riller, og sænk inverteren, indtil den hviler i de øverste riller (1). Skub inverterens nederste ende ind mod væggen, indtil lukkefjederen springer på plads (2). Kontrollér, at inverteren nu sidder godt fast i vægbeslaget. 2 Illustration 2.4: Montering Afmontering Indsæt en skruetrækker eller lignende i vægbeslagets siderille (1). Skub skruetrækkeren opad, mens inverteren trækkes væk fra væggen, indtil lukkefjederen udløses. Træk inverterens nederste ende væk fra væggen (2). Skub inverteren opad, indtil den frigøres fra vægbeslaget, og fjern den fra væggen (3). Illustration 2.5: Afmontering L _01 7

9 2. Installation og idriftsættelse Sådan åbnes/lukkes inverteren 2 Illustration 2.6: Sådan åbnes inverteren - 1 Illustration 2.7: Sådan åbnes inverteren - 2 Illustration 2.8: Sådan åbnes inverteren - 3 Bemærk! Sørg for at afbryde displaykablet, før frontlågen fjernes. 8 L _01

10 2. Installation og idriftsættelse Følg nedenstående trin for at åbne inverteren: 1. Skruerne på frontlågen er Torx 30, og de skal løsnes (1). 2. Træk lågen væk fra den nederste del af inverteren (2). 3. Sørg for at afbryde displaykablet, før frontlågen fjernes fuldstændigt (2). 4. Skub, og løft opad for at hægte lågen af (3). Følg nedenstående procedure for at lukke inverteren: 1. Frontlågen skal hægtes på hængslerne foroven og skubbes på plads. 2 Spænd skruerne med et moment på 3,5 Nm. Husk at tilslutte displaykablet igen. Spænd de forreste skruer for at sikre korrekt PE-tilslutning. De to forreste skruer er PE-tilslutningen til frontlågen. Sørg for, at begge er monteret og tilspændt med det foreskrevne moment. Bemærk: Sørg for, at PV-ledningerne fra solcellepaneler sluttes til inverteren med den korrekte polaritet. Inverteren tager ikke skade, men den genererer ingen strøm, før polariteten korrigeres. Den maksimale indgangsspænding iht. specifikationerne skal være højere end tomgangsspændingen for PV-modulerne/gruppen under standardtestbetingelserne (STC) multipliceret med en faktor på 1,13. Vær opmærksom på, at tyndfilmmoduler kan producere højere spænding og strømstyrke forud for den indledningsvise forringelse, og sørg for, at UOC, STC x 1,13 UMAX, inv også er gældende i denne situation Tilslutning af strenge Sørg for, at PV-modulets tomgangsspænding aldrig overstiger inverterens specificerede maksimum indgangsspænding. Kontrollér specifikationen for tomgangsspændingen ved PV-modulets laveste driftstemperatur. MC4-stikkene er ikke IP54. Fugtindtrængen kan forekomme i følgende situationer: 1. Inverteren kører i Master/Slave-drift, og der benyttes kun ét PV-input. I denne situation er de andre 1-2 input ikke er sluttet til PV, og de er dermed åbne, så der kan trænge fugt ind. 2. Ikke alle PV-input er tilsluttet. 3. Der er ikke monteret PV-stik; f.eks. i tilfælde af afbrydelse af dele af et solcelleanlæg over en længere periode. I situationer, hvor PV-stikkene ikke er monteret, skal der påsættes en tætningshætte (er inkluderet i leveringen). L _01 9

11 2. Installation og idriftsættelse 2 PV-tilslutning (3) Ledningsføringen fra solcellepanelerne sluttes til inverteren via multistik. Illustration 2.9: PV-tilslutning Individuel konfiguration Individuel konfiguration anvendes, når solcellepaneler har forskellige vinkler, retninger eller varierer typemæssigt. Dette er standardindstillingen. Illustration 2.10: Individuel konfiguration Parallel konfiguration Parallel konfiguration anvendes, når alle solcellepaneler er identiske, både med hensyn til type og systeminstallation. Master/Slave indstillet til parallel konfiguration. Illustration 2.11: Parallel konfiguration Inverteren kører en automatisk PV-konfigurationstest umiddelbart efter tilslutning til nettet. I forbindelse med denne test fastslås PV-modulernes konfiguration. Inverteren vil altid køre i henhold til PV-modulernes konfiguration. Testens resultat kan læses i menu B i displayet AC-tilslutning Inverteren skal sluttes til jordledningen for at forhindre risiko for personskade for brugeren. Sørg for, at AC-nettet er slået fra på hovedafbryderen, før netkablet tilsluttes. Sørg for, at strømforsyningen er koblet fra ved hjælp af afbryderen, før strømkablet tilsluttes. Når strømkablet sluttes til stikdåsen, skal det sikres, at alle kabler er korrekt fastgjort, så dårlige forbindelser undgås. 10 L _01

12 2. Installation og idriftsættelse Tilslutning til AC-nettet etableres ved hjælp af et AC-stik. Stikket er monteret udvendigt på skabet. Installation af AC-stikket: Skub først trykskruen og tætningsringen ind over kablet. Slut de enkelte ledere til indføringen række for række: - Slut PE-jordledningen til skrueklemmen med jordingssymbolet. - Slut nullederen N til skrueklemmen. - Slut L-fase til skrueklemme L. Kontrollér, at lederne er tilsluttet korrekt. Skub hætten ind over indføringen, indtil låsehægten sidder i den korrekte position. Skub derefter tætningsringen ind i hætten, og spænd trykskruen. 2 Illustration 2.12: AC-kabel Krav til AC-kabel Undgå effekttab på mere end 1 % af inverterens nominelle klassifikation i kablerne. De nedenstående kabeltværsnit anbefales ved kabellængder på op til 10 m. Ekstern eller udendørs brug, vejrfast Specifikation ULX 1800o ULX 3000o / 3600o ULX 5400o Ved valg af kabel til AC-installationen skal det sikres, at lokale og nationale regler overholdes. Anbefalede minimumskrav for kabler Kabel med kappe (gummiisolering) H05RN-F3G 1,5 mm 2 H05RN-F3G 2,5 mm 2 H05RN-F3G 4,0 mm 2 Udendørs brug 500 [V] 500 [V] 500 [V] Temperaturområde -30 C- +60 C -30 C- +60 C -30 C- +60 C Udendørs maks. 10 mm 10 mm 10 mm Tabel 2.2: AC-kabel L _01 11

13 2. Installation og idriftsættelse 2 Sikringer Det primære formål med sikringen er at beskytte installationen imod kortslutninger. Det anbefales at benytte en træg sikring af klasse C. Ved valg af sikring til AC-installationen skal det sikres, at lokale og nationale regler overholdes. Specifikation ULX 1800o ULX 3000o / 3600o ULX 5400o Sikring Strømstyrke 16 A 16 A 25 A Spænding 240 V 240 V 240 V Tabel 2.3: Anbefalede sikringer Der kan initialiseres en automatisk test af inverteren ved hjælp af Inverter Autotest-softwaren. Læs venligst Autotest-manualen, før softwaren initialiseres. Software og manual stilles gratis til rådighed. Kontakt leverandøren for at få yderligere oplysninger. Softwaren benyttes sammen med en RS485 til USB-omformer, som muliggør kommunikation mellem inverteren og en pc. En sådan omformer kan købes hos de fleste forhandlere af computerudstyr. Bemærk: Dette er en international inverter. Inverteren er godkendt og certificeret til at køre i 16 lande. Inverteren har ikke fået specificeret landeindstillinger. Den vil ikke starte, før dette er gjort. Kontrollér, at alle forbindelser har den korrekte polaritet, og at kablerne er korrekt fastgjort. Tilslut nettet. Displayet vil nu vise Sprog. Tryk på for at scrolle igennem de tilgængelige sprog. Vælg sprog ved at trykke på OK. Displayet vil nu vise Land på det tidligere valgte sprog. Illustration 2.13: Sprog Illustration 2.14: Land Tryk på for at scrolle igennem de tilgængelige lande. Vælg det land, som inverteren er installeret i ved at trykke på 'OK'. Valget bekræftes ved at trykke på OK. Inverteren har nu fået specificeret landeindstilling, og inverteren er nu klar til at levere strøm til nettet. Inverteren starter automatisk, hvis der er tilstrækkelig indstråling. Idriftsættelsen tager et par minutter. I løbet af denne periode udfører inverteren en selvtest. Inverteren opfylder kun lokale og nationale standarder, forudsat at det korrekte land er valgt. Hvis der vælges et andet land end det, inverteren oprindeligt er installeret i, kan det få alvorlige konsekvenser. 12 L _01

14 3. Specifikationer 3. Specifikationer 3.1. Specifikationer Parameter Betingelse Specifikation UGRID AC-netspænding V AC FGRID AC-netfrekvens Indstillinger 50/60 Hz 46-55/55-65 Hz TMAX Maks. driftstemperatur 60 C omgivende TMIN Min. driftstemperatur -25 C omgivende TNOM Nom. driftstemperatur Nominel effekt 40 C omgivende Relativ luftfugtighed 0-95% Kabinetnormering IP 54 Akustisk støj SWL 55 dba PF Effektfaktor P > 20 % 0,97 ITHD Samlet harmonisk forvrængning PNOM < 5 % Sikkerhedsklasse Komplet inverter Klasse I Galvanisk isoleringsklasse Kommunikationsgrænseflade Klasse II Indgangsoverspændingsbeskyttelse Fælles signal 4 kv Beskyttelse mod ødrift U/F-vindue Ødriftregistrering ENS "ENS" iht. VDE Begrænsning på 10 minutters Iht. EN50160 middel-ac-netspænding Polvendingsbeskyttelse Integreret Overspændingskategori Iht. IEC III Forureningsgrad I overensstemmelse med 3 IEC DC-afbryder Integreret i overensstemmelse med VDE Galvanisk isolering Inverter Transformator med galvanisk isolering Tabel 3.1: Generelle specifikationer 3 L _01 13

15 3. Specifikationer 3 Parameter ULX 1800o ULX 3000o ULX 3600o ULX 5400o Indgang Nominel indgangseffekt DC W W W W Maks. effekt DC W W W W Maks. anbefalet PV-strøm ved STC 3) Wp Wp Wp Wp / Wp Startkapacitet 20 W Strømforbrug (Off-tilstand) < 0,2 W Strømforbrug (Standbytilstand) 8 W Indgangsspændingsområde (mellemhøj spænding) V Indgangsspændingsområde (høj spænding) V Indgangsstartspænding (mellemhøj/høj spænding) 125 V/250 V Maks, indgangsspændingsområde (mellemhøj/ 450 V/600 V høj spænding) Individuel strengkonfiguration Maks, indgangsspændingsområde (mellemhøj/ 410 V/550 V høj spænding) Parallel strengkonfiguration Maks. indgangsstrøm ved 40 C (mellemhøj 10 A 2 x 10 A *) 2 x 10 A *) 3 x 10 A *) spænding) Maks. indgangsstrøm ved 40 C (høj spænding) 7 A 2 x 7 A *) 2 x 7 A *) 3 x 7 A *) Uafhængige MPP-målere Udgang Nominel udgangseffekt W W W 4.600/5.000 W 1) Maks. udgangseffekt (temperaturafhængig) W W W 5.000/5.400 W 2) Nominel udgangsstrøm 6,5 A 11,3 A 13 A 19 / 22 A 1) Maks. udgangsstrøm 8 A 13 A 15,5 A 23 A Maks. effektivitet 93,7 94,2 94,2 94,3 Europæisk virkningsgrad, Master/Slave 91,6 92,9 93,4 93,4 Vægt (inkl. vægbeslag) 17 kg 20 kg 20 kg 23 kg Mål L B H, mm (inkl. vægbeslag) Tabel 3.2: Specifikation for ULX-invertere 1) Afhængigt af landeindstilling/justerbar. 2) Afhængigt af landeindstilling. 3) For faste systemer med halvoptimale betingelser. *) Maks. 16 A pr. streng. 14 L _01

16 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved. Rev. date Lit. No. L _01

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm.

living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect og Danfoss Link CC trådløst termostatsystem. Komplet temperaturstyring fra én skærm. living connect + Danfoss Link CC = komplet, trådløs styring med stor brugervenlighed.

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006

Datablad. Fortrådet regulering til gulvvarme. VVS-nr VD.UH.S3.01 Danfoss 01/2006 Fortrådet regulering til gulvvarme VVS-nr. 8.04.00. Tilslutningsenheder Anvendelse FH-WC er en tilslutningsenhed til brug for vandbaserede gulvvarmesystemer, forsynet fra en manifold. Enheden er forsynet

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. 1 Integreret datakommunikation SnapINverterteknologi / SuperFlex Design / Dynamic

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Installationsmanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Installationsmanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og overensstemmelse 2 Vigtige sikkerhedsinformationer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Installationsmanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Installationsmanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Sikkerhed og konformitet Sikkerhed og konformitet Sikkerhed Alle, der installerer og yder servicering

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere