VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP"

Transkript

1 Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP

2 VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Revision 1 Dato Udarbejdet af Anders Aagaard Poulsen, Brian Jeppesen Kontrolleret af Brian Jeppesen Godkendt af Anders Aagaard Poulsen Beskrivelse Rapport Ref. [xxxxx] Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 TRAFIKANALYSE I KARUP INDHOLD 1. Baggrund og formål 1 2. Nummerskrivningsanalyse Resultater af nummerskrivningsanalysen Gennemkørende trafik i morgentimerne Gennemkørende trafik i eftermiddagstimerne 4 3. Krydset Viborgvej-Nygade Trafikmængder i krydset Trafikafvikling 9 4. Mulige trafiktekniske tiltag i Karup Forslag til hindring af gennemkørsel 16 BILAG Bilag 1 Trafiktællinger

4 TRAFIKANALYSE I KARUP 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL Vejdirektoratet ønsker i samarbejde med Viborg Kommune at gennemføre en trafikanalyse i Karup. Trafikanalysen skal omfatte en nummerskrivningsanalyse for at afdække størrelsen af den gennemkørende trafik. På baggrund af nummerskrivningsanalysen og øvrige trafiktællinger vurderes, hvor meget trafik, der er gennemkørende, og hvordan den gennemkørende trafik kan flyttes væk. Flytningen af den gennemkørende trafik forventes at give en større belastning af krydset mellem Viborgvej og Nygade. Der foretages en beregning af ventetider i dette kryds, med og uden signalanlæg. Trafikanalysen foretages på baggrund af henvendelser fra borgere i Karup, der giver udtryk for at en del bilister vælger at køre igennem Karup By. Borgerne ønsker derfor at der etableres signalanlæg i krydset Viborgvej-Nygade, da det, især i morgenspidstimen, kan være vanskeligt at komme fra Nygade ud på rute 12 på grund af tæt trafik. Det er derfor opfattelsen i byen, at der er en del bilister, der anvender ruten fra Aarestrupvej via Genvejen til rundkørslen ved Engholmvej. Det er samtidig opfattelsen at der i eftermiddagstimerne, er bilister der er gennemkørende i den modsatte retning, fra rundkørslen til Aarestrupvej. Der er ved analysens gennemførsel allerede etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Aarestrupvej, ligesom der er foretaget ensretning af den vestlige del af Genvejen, hvilket resulterer i at bilisterne benytter ruten Bredgade Engholmvej udenom ensretningen. Figur 1: Borgerne i Karup By har en opfattelse af at en del bilister benytter ruten fra Aarestrupvej mod øst via Genvejen og Engholmvej til rundkørslen vest for byen. Figur 2: Den vestligste del af Genvejen er ensrettet, hvorved en del bilister vælger at foretage venstresving og benytte Bredgade og Engholmvej til rundkørslen mod vest.

5 TRAFIKANALYSE I KARUP 2 2. NUMMERSKRIVNINGSANALYSE Der er i nummerskrivningsanalysen for Karup anvendt 12 poster. Posterne er placeret ved indfaldsvejene til Karup således at trafik, der benytter ruter igennem byen registreres. Der er ligeledes placeret poster ved to aflæsningsområde i umiddelbar nærhed af Karup skole i morgentimerne. Posternes placering kan ses af figur 3. Figur 3: Placering af tælleposter i nummerskrivningen. Posterne 1-10 er registrering af henholdsvis ind- og udkørende af byen. Ved posterne 11 og 12 er der registreret aflæsning af børn til Karup Skole og den tilstødende SFO. Nummerskrivningen er foretaget ved at registrere de tre sidste cifre i nummerpladen på hvert køretøj. Registreringen er foretaget for henholdsvis personbiler og tung trafik på minutniveau i perioden fra d. 13. oktober 2010 og fra d. 9.december I tidsrummet og opnås en registrering af den gennemkørende trafik i en spidstime samt en normaltime. I afsnit 2.1 kan resultaterne af nummerskrivningsanalysen ses for spidstimen samt en normaltime. 2.1 Resultater af nummerskrivningsanalysen Formålet med registreringen er at klarlægge andelen af trafik i Karup by, der kan overføres til at benytte en rute igennem krydset Viborgvej-Nygade. Det vil sige indkørende fra øst ved Aarestrupvej (post 5) til Herningvej via Bredgade (post 4) eller til rundkørslen ved Engholmvej vest for Karup (post 2). I modsat retning kan der ligeledes forekomme køretøjer der er indkørende ved Engholmvej (post 1) eller ved Bredgade (post 3) og gennemkørende til Aarestrupvej (post 6). Endelig er der gennemkørende, der foretager et stop ved Karup Skole i forbindelse med aflæsning af skolebørn (post 11 og 12). Denne andel er der ikke mulighed for at flytte og bør ikke opfattes som gennemkørende trafik, da de har et ærinde i byen.

6 TRAFIKANALYSE I KARUP 3 I bestemmelsen af den gennemkørende trafik imellem de enkelte poster, er der ikke skelnet mellem store køretøjer og personbiler, da andelen af store køretøjer kun udgør 1-2 køretøjer 2.2 Gennemkørende trafik i morgentimerne Spidstimen i tælleperioden forekommer allerede fra analysens start, hvilket medfører, at det ikke kan udelukkes, at den egentlige spidstime kan starte før 7:00. Spidstimen for bestemmelsen af gennemkørende trafik er derfor fastsat til 7:10-8:10. Spidstimens start kl 7:10 og ikke kl 7:00 skyldes, at det er nødvendigt at bruge en indkøringstid for at kunne genfinde køretøjerne ved slutposterne i analysen. Indkørende ved Aarestrupvej i morgenspidstimen Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Aarestrupvej Bredgade Aarestrupvej Rundkørsel Aarestrupvej Øvrige poster Aarestrupvej via Karup Skole Tabel 1: Andelen af gennemkørende trafik i spidstimen fra Aarestrupvej til henholdsvis Bredgade, rundkørslen ved Engholmvej, øvrige poster samt gennemkørende med stop ved Karup Skole. Som det kan ses af tabellen, er der en stor andel af de indkørende ved Aarestrupvej, der er gennemkørende. Således er hele 47 % af køretøjerne registreret som gennemkørende til rundkørslen ved Engholmvej, svarende til 76 køretøjer, der ikke umiddelbart har et ærinde i Karup By. Denne andel må vurderes at kunne flyttes til krydset Viborgvej-Nygade. Der er ligeledes registreret 5 gennemkørende bilister til Bredgade, hvilket ligeledes vil kunne flyttes til krydset mellem Viborgvej og Nygade. Der skal dog dertil nævnes, at der i krydset mellem Bredgade og Herningvej ligger en tankstation, der kan være mål for enkelte af de gennemkørende, hvilket ikke er registreret i nummerskrivningsanalysen. Desuden er muligheden for at flytte den del af den gennemkørende trafik afhængig af hvilke foranstaltninger, der foretages for at imødegå gennemkørsel. Den resterende del af gennemkørende kan ikke umiddelbart ledes af andre ruter, og 10 af de indkørende har et ærinde i form af aflæsning af skolebørn ved Karup Skole. Indkørende ved Aarestrupvej i en morgennormaltime Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Aarestrupvej Bredgade Aarestrupvej Rundkørsel Aarestrupvej Øvrige poster Aarestrupvej via Karup Skole Tabel 2: Andelen af gennemkørende trafik i en normaltime fra Aarestrupvej til henholdsvis Bredgade, rundkørslen ved Engholmvej, øvrige poster samt gennemkørende med stop ved Karup Skole. Den indkørende trafik ved Aarestrupvej i morgennormaltimen er kun cirka 25 % af spidstimetrafikken. Af tabel 2 fremgår det, at den gennemkørende trafik fra Aarestrupvej til rundkørslen er helt aftaget med kun en gennemkørende bilist. Den gennemkørende trafik til de resterende poster er på et tilsvarende antal som i spidstimen. Den gennemkørende trafik til øvrige poster udgør, som følge af den lavere mængde indkørende trafik, en større andel end i spidstimen. I den observerede normaltime er der ingen gennemkørende, der foretager aflæsning ved skolen.

7 TRAFIKANALYSE I KARUP 4 Indkørende ved Engholmvej Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Rundkørsel Aarestrupvej Rundkørsel Øvrige poster Rundkørsel via Karup Skole Tabel 3: Andelen af gennemkørende trafik i spidstimen fra rundkørslen ved Engholmvej fordelt på trafik til Aarstrupvej, øvrige poster samt gennemkørende med stop ved Karup Skole. Andelen der er gennemkørende fra rundkørslen mod Aarestrupvej er, som det kan ses af tabel 3, noget lavere end for den modsatte retning. Da trafikmængden samtidig også er noget lavere forekommer der kun 9 gennemkørende bilister fra rundkørslen i vest til Aarestrupvej i øst. I spidstimen er der 5 gennemkørende bilister der foretager aflæsning ved Karup Skole. I normaltimen er andelen af gennemkørende trafik den samme som i spidstimen dog med undtagelse af bilisterne, der foretager et stop ved skolen, hvilket kun forekommer i spidstimen før skolestart. Andelen af gennemkørende trafik fra rundkørslen i normaltimen kan ses af tabel 4. Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Rundkørsel Aarestrupvej Rundkørsel Øvrige poster Rundkørsel via Karup Skole Tabel 4: Andelen af gennemkørende trafik i en normaltime fra rundkørslen ved Engholmvej fordelt på trafik til Aarstrupvej, øvrige poster samt gennemkørende med stop ved Karup Skole. Indkørende ved Bredgade Som det er tilfældet for indkørende ved rundkørslen, er andelen af gennemkørende fra Bredgade forholdsvis uændret imellem spidstimen og en normaltime. Der forekommer dog ingen aflæsning ved skolen i normaltimen imod 10 bilister i spidstimen. Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Bredgade Aarestrupvej Bredgade Øvrige poster Bredgade via Karup Skole Tabel 5: Andel af gennemkørende trafik fra Bredgade til Aarestrupvej, de øvrige poster samt Karup Skole i spidstimen. Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Bredgade Aarestrupvej Bredgade Øvrige poster Bredgade via Karup Skole Tabel 6: Andel af gennemkørende trafik fra Bredgade til Aarestrupvej, de øvrige poster samt Karup Skole i den observerede normaltime. Mængden af den indkørende trafik i spidstimen er dog det dobbelte af normaltimen, hvilket stadig giver forholdsvis få gennemkørende på henholdsvis 4 til Aarestrupvej og 5 til øvrige poster i spidstimen og det halve i normaltimen. 2.3 Gennemkørende trafik i eftermiddagstimerne Som følge af den høje andel af gennemkørende trafik i morgentimerne fra Aarestrupvej til rundkørslen ved Engholmvej, er det blevet undersøgt, hvorvidt denne gennemkørende trafik også er gældende i eftermiddagstimerne. Det er opfattelsen, at den gennemkørende trafik vender om eftermiddagen og benytter ruten igennem Karup fra rundkørslen og til Aarestrupvej. Der er derfor gennemført en nummerskrivningsanalyse imellem disse to lokaliteter. Ruten der benyttes af de gennemkørende fra rundkørslen til Aarestrupvej går fra Engholmvej i vest via Genvejen, der ikke

8 TRAFIKANALYSE I KARUP 5 er spærret for gennemkørsel i denne retning, og til Aarestrupvej i øst. På figur 4 kan ruten ses med gennemkørsel via Genvejen nord for Super Brugsens arealer. Figur 4: Ruten der benyttes igennem Karup fra rundkørslen til Aarestrupvej går via Engholmvej, Genvejen nord for Super Brugsens Parkeringsplads i vest og til Aarestrupvej i øst. I tabel 7 og tabel 8 kan resultaterne af analysen ses for henholdsvis eftermiddagsspidstimen og en eftermiddagsnormaltime. Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Aarestrupvej Rundkørsel Rundkørsel Aarestrupvej Tabel 7: Andelen af gennemkørende trafik på strækningen imellem Aarestrupvej og rundkørslen samt rundkørslen til Aarestrupvej i spidstimen om eftermiddagen. Post fra Post til Antal indkørende Antal gennemkørende % gennemkørende Aarestrupvej Rundkørsel Rundkørsel Aarestrupvej Tabel 8: Andelen af gennemkørende i en normaltime om eftermiddagen. Eftermiddagsregistreringerne viser, at der er en større andel, der benytter indkørslen til Karup via Engholmvej om eftermiddagen i forhold til morgentimerne. Især i eftermiddagsspidstimen er der en del indkørende trafik til Karup fra rundkørslen. I alt 135 køretøjer er indkørende i spidstimen, hvoraf 44 er registreret som gennemkørende, hvilket resulterer i en gennemkørselsprocent på 33. Gennemkørselsprocenten er den samme i normaltimen, hvor trafikmængden til gengæld kun er det halve af spidstimetrafikken. Andelen af gennemkørende fra rundkørslen til Aarestrupvej er lidt højere om eftermiddagen i forhold til morgen situationen, hvor kun cirka 20 % var gennemkørende. Der er derfor ud fra eftermiddagstællingen et billede af, at der er en del flere trafikanter, der benytter indkørslen fra rundkørslen til Karup og som gennemkørselsrute i eftermiddagstimerne end om morgenen. Eftermiddagsstællingen for ruten mellem Aarestrupvej og rundkørslen viser, at der er færre, der benytter denne rute i denne periode. Antallet af gennemkørende er på 5 køretøjer og med en indkørende trafik der er mere end halveret i forhold til morgentimerne resulterer det i gennemkørselsprocenter på 7 % og 5 % for henholdsvis spidstimen og normaltimen.

9 TRAFIKANALYSE I KARUP 6 3. KRYDSET VIBORGVEJ-NYGADE Som følge af den store andel af gennemkørende trafik i Karup, undersøges muligheden for at flytte denne trafik, til krydset mellem Viborgvej og Nygade. Nummerskrivningsanalysen viste, at det både er i morgen- og eftermiddagstimerne at trafikanterne benytter ruterne igennem Karup til gennemkørsel. Den naturlige rute for de gennemkørende trafikanter om eftermiddagen, fra rundkørslen i vest til Aarestrupvej i øst, vil være at fortage højresvingning i krydset Viborgvej- Nygade og der er ikke umiddelbart nogen besparelse ved ruten igennem Karup. Den gennemkørende trafik i morgentimerne fra Aarestrupvej til rundkørslen, skyldes muligvis at trafikanterne føler at det er svært og usikkert at foretage et venstresving fra Nygade til Viborgvej mod Herning på grund af en høj trafikintensitet på Viborgvej i spidstimen. Det ønskes derfor undersøgt, hvorvidt etablering af signalanlæg i krydset vil give en bedre trafikafvikling for de venstresvingende, samtidig med at der ikke sker en væsentlig forringelse af afviklingen i den overordnede strøm på Viborgvej. Krydset er i dag udformet med kanalisering på Viborgvej, der giver de venstresvingende fra Viborgvej et standsningspunkt midt i krydset til afventning af modkørende. På Nygade er der en sekundærhelle i både det nordvestlige og sydøstlige ben. Figur 5: Krydset Viborgvej-Nygade set fra sydvest. I krydset er der kanalisering på Viborgvej med mulighed for at venstresvingende kan holde tilbage for modkørende i midterarealet. [Google] Ved ombygning af krydset til signalreguleret kryds bør der anlægges venstresvingsbaner på Viborgvej. Dette medfører, at der skal foretages en sideudvidelse igennem krydset, hvorved det kan blive nødvendigt at foretage ekspropriation af tilstødende arealer. Der er ikke umiddelbart behov for at ændre på udformningen på Nygade, men det kan overvejes at anlægge venstresvingsspor, da der vil forekomme en del venstresvingende ved lukning for gennemkørsel i Karup By. 3.1 Trafikmængder i krydset Ud fra trafiktællinger for krydset Viborgvej-Nygade og Aarestrupvej-Nygade samt den foretagede nummerskrivningsanalyse er der bestemt de forventede trafikmængder i krydset Viborgvej- Nygade. Der er to situationer, der er undersøgt i morgenspidstimen. Situationen hvor den gennemkørende morgentrafik i Karup er flyttet til krydset Viborgvej-Nygade, og situationen hvor alt indkørende

10 TRAFIKANALYSE I KARUP 7 trafik til Karup fra Aarestrupvej er flyttet til krydset. Disse to scenarier svare henholdsvis til at gennemkørsel bliver hindret i Karup by eller at der bliver lukket for venstresving fra Aarestrupvej ind mod Karup. Mulige tiltag for at opnå disse scenarier vil blive belyst senere. For eftermiddagsspidstimen vil situationen, hvor den gennemkørende trafik fra rundkørslen i vest til Aarestrupvej i øst er flyttet til krydset, blive undersøgt. Der er foretaget krydstællinger i krydset Viborgvej-Nygade og krydset Aarestrupvej-Nygade. Tællingen for krydset Viborgvej-Nygade er foretaget i 2009 og er fremskrevet med 1,5 % til 2010 tal. For krydset Aarestrupvej-Nygade er krydstællingen foretaget i 2010 ligesom den anvendte nummerskrivning også er foretaget i I tabellerne herunder ses trafiktallene for morgenspidstimen fra de to krydstællinger Person- og varebiler Lastbiler Viborgvej NØ Venstre 13 0 Ligeud Højre 2 0 Viborgvej SV Venstre 12 1 Ligeud Højre 71 7 Nygade NV Venstre 5 0 Ligeud 3 1 Højre 3 1 Nygade SØ Venstre 37 8 Ligeud 4 0 Højre 18 0 Tabel 9: Trafikmængderne i morgenspidstimen for krydset Viborgvej-Nygade. Svingbevægelse Svingbevægelse 2010 Person- og varebiler Lastbiler Aarestrupvej SØ Venstre Ligeud Aarestrupvej SV Venstre 20 1 Højre 28 0 Nygade NV Ligeud 59 8 Højre 21 0 Tabel 10: Trafikmængder i morgenspidstimen for krydset Aarestrupvej-Nygade. Ud over krydstællingerne anvendes nummerskrivningen til bestemmelse af den mængde trafik, der flyttes til krydset Viborgvej-Nygade. Den indkørende trafik til Karup fra Aarestrupvej SØ og Nygade i morgenspidstimen er på 159 person- og varebiler og 4 lastbiler, hvoraf henholdsvis 77 personbiler og ingen lastbiler er gennemkørende. I eftermiddagsspidstimen er det den udkørende trafik til Aarestrupvej SØ der skal bruges i kalibreringen af krydstællingerne. Den udkørende trafik udgør 114 køretøjer, alle personbiler, hvoraf 44 er registreret som gennemkørende fra rundkørslen i vest. Da der forekommer uoverensstemmelser i morgenspidstimen imellem trafikmængderne i de to tællinger og nummerskrivningen, er der foretaget en kalibrering af trafiktallene. Som udgangspunkt er det forsøgt at tilpasse tællingerne således at en spidsbelastning af krydset Viborgvej- Nygade undersøges. I beregningen af trafikmængden i et fremtidigt signalreguleret kryds er nummerskrivningen derfor vægtet højest, således at tællingen i krydset Aarestrupvej-Nygade er tilpasset disse trafiktal. Dette resulterer i nedenstående trafikmængder.

11 TRAFIKANALYSE I KARUP 8 Svingbevægelse Kalibreret Person- og Lastbiler varebiler Aarestrupvej SØ Venstre Ligeud 84 8 Aarestrupvej SV Venstre 25 0 Højre 36 0 Nygade NV Ligeud 66 8 Højre 21 0 Tabel 11: Trafikmængder i morgenspidstimen for krydset Aarestrupvej-Nygade. Trafiktallende er kalibreret ud fra trafikmængderne fundet i nummerskrivningsanalysen. Begrundelsen for at tilpasse krydstællingen til trafikmængderne registreret i nummerskrivningen er, at der i perioden omkring krydstællingen faldt en del sne i området omkring Karup. Dette medførte, at der var mindre gode forhold for trafikanterne i Karup by, og der derfor kan have været trafikanter, der bevidst fravalgte at benytte ruten igennem Karup i denne periode. På billederne nedenfor ses forholdene på Aarestrupvej i Karup i perioden for henholdsvis nummerskrivningen og krydstællingen. Figur 6: Omkring tidspunktet for nummerskrivningen var der gode vejforhold for de gennemkørende i Karup, illustreret ved billedet til venstre taget på tidspunktet for nummerskrivningen. På billedet til højre ses forholdene i Karup i perioden omkring krydstællingen, hvor det ses, at der er manglende snerydning og deraf dårlige vejforhold for de gennemkørende, hvilket kan have haft indflydelse på andelen af gennemkørende bilister i Karup. Ud fra den opdaterede krydstælling for Aarestrupvej-Nygade er tællingen for Viborgvej-Nygade kalibreret. Trafiktallende, der arbejdes videre med i analysen af de fremtidige forhold i morgenspidstimen, bliver deraf som vist i tabel 12. Som det ses er det kun Nygade SØ, der kalibreres ud fra trafiktallene fra Aarestrupvej-Nygade krydset. Svingbevægelse Kalibreret Person- og Lastbiler varebiler Viborgvej NØ Venstre 13 0 Ligeud Højre 2 0 Viborgvej SV Venstre 12 1 Ligeud Højre 71 7 Nygade NV Venstre 5 0 Ligeud 3 1 Højre 3 1 Nygade SØ Venstre 52 8 Ligeud 8 0 Højre 49 0 Tabel 12: Trafiktallene for krydset Viborgvej-Nygade i morgenspidstimen efter kalibrering.

12 TRAFIKANALYSE I KARUP 9 Ud fra basisscenariet ovenfor bestemmes et scenario 1 hvor de gennemkørende trafikanter overføres til krydset Viborgvej-Nygade som venstresvingende fra Nygade SØ. Andelen af gennemkørende trafik fra Aarestrupvej til rundkørslen var i nummerskrivningsanalysen fundet til 77 køretøjer. Det er alene disse gennemkørende der flyttes til krydset, da andre gennemkørende ikke forventes at skulle berøres af tiltag, der skal imødegå gennemkørende trafik i Karup. Det andet alternativ, hvor der lukkes for venstresving ind mod Karup by fra Aarestrupvej, Scenario 2, vil resultere i at alle indkørende køretøjer fra Aarestrupvej SØ skal afvikles som venstresvingende i krydset Viborgvej-Nygade. Dette resulterer i en forøgelse af trafikmængden i denne svingbevægelse på 138 køretøjer i forhold til basis til i alt 190 køretøjer. De 138 køretøjer er den andel af de indkørende ved Aarestrupvej, der kommer fra sydøst, da indkørsel fra Nygade stadig vil være muligt. I eftermiddagsspidstimen er der god overensstemmelse imellem de to krydstællinger og nummerskrivningsanalysen. Således er der registreret 115 udkørende køretøjer fra Karup By i krydstællingen for Aarestrupvej-Nygade og 114 udkørende i nummerskrivningsanalysen. I tabel 13 og tabel 14 ses trafiktallene fra de to krydstællinger i henholdsvis Viborgvej-Nygade og Aarestrupvej-Nygade krydsene. Da der som nævnt er en god overensstemmelse imellem de to krydstællinger er det trafiktallene i tabel 13, der arbejdes videre med i vurderingen af de fremtidige forhold i krydset Viborgvej-Nygade Person- og varebiler Lastbiler Viborgvej NØ Venstre 30 2 Ligeud Højre 9 0 Viborgvej SV Venstre 35 1 Ligeud Højre 81 9 Nygade NV Venstre 1 0 Ligeud 14 0 Højre 46 2 Nygade SØ Venstre 57 8 Ligeud 17 1 Højre 17 2 Tabel 13: Trafikmængderne i eftermiddagsspidstimen for krydset Viborgvej-Nygade. Svingbevægelse Svingbevægelse 2010 Person- og varebiler Lastbiler Aarestrupvej SØ Venstre 38 1 Ligeud 52 8 Aarestrupvej SV Venstre 30 1 Højre 85 0 Nygade NV Ligeud Højre 10 0 Tabel 14: Trafikmængder i eftermiddagsspidstimen for krydset Aarestrupvej-Nygade. 3.2 Trafikafvikling Trafikafviklingen i de enkelte trafikale situationer er bestemt ved hjælp af en DanKap beregning af forsinkelse og kølængde i de enkelte spor i krydset. Der er opstillet et basisscenerio, hvor krydset Viborgvej-Nygade er udformet som prioriteret F-kryds samt den fremtidige situation for henholdsvis spidstimen morgen og eftermiddag. I morgenspidstimen er der undersøgt to scenarier. I scenario 1 er den gennemkørende trafik fra Aarestrupvej til rundkørslen flyttet over som venstresvingende i krydset Viborgvej-Nygade og krydset er samtidig ombygget til signalreguleret F-kryds. I scenario 2 er alle venstresvingende

13 TRAFIKANALYSE I KARUP 10 trafikanter fra Aarestrupvej mod Karup by flyttet til Viborgvej-Nygade og krydset er ombygget til signalregulering F-kryds. Ligeledes er der undersøgt scenariet, hvor den venstresvingende trafik er flyttet til krydset, men den nuværende udformning med prioriteret F-kryds er bibeholdt. I eftermiddagssituationen er der undersøgt ét scanario, hvor den gennemkørende trafik fra rundkørslen i vest via Genvejen til Aarestrupvej i øst er flyttet til krydset Viborgvej-Nygade som højresvingende fra sydvest. Basiscenario morgen Ud fra trafikmængderne i tabel 12, er der i Dankap beregnet 95 %-fraktil af kølængderne og den gennemsnitlig forsinkelse i hvert af køresporene i krydset. I tabel 15 nedenfor er resultaterne af DanKap beregningen angivet. Svingbevægelse 95 % fraktil kølængde (Ktj) Gns. forsinkelse (sek.) Viborgvej NØ Venstre 0 5 Højre 0 3 Viborgvej SV Venstre 0 5 Højre 1 3 Nygade NV Venstre 0 9 Ligeud 0 9 Højre 0 9 Nygade SØ Venstre 2 10 Ligeud 2 10 Højre 2 10 Tabel 15: Resultaterne af DanKap beregningen for krydset Viborgvej-Nygade i basisscenariet, hvor der ikke er flyttet gennemkørende trafik fra Karup By til krydset. Som det kan ses af resultaterne er der en gennemsnitlig forsinkelse på omkring 10 sekunder for trafikanter fra Nygade og en 95%-fraktil af kølængderne på henholdsvis 0 og 2 køretøjer for det nordvestlige og sydøstlige ben. Ud fra beregningerne bør der ikke umiddelbart være problemer med afviklingen af trafikken fra Nygade, hvis der alene ses på fremkommeligheden i krydset. Der er også en god afvikling af de venstresvingende fra Viborgvej med en forsinkelse på 5 sekunder, hvilket også er en god trafikafvikling. Den gode afvikling i den nuværende situation kan skyldes, at der er en lav trafikbelastning i krydset som følge af de mange køretøjer, der benytter ruten fra Aarestrupvej til rundkørslen, og derfor ikke belaster krydset. Scenario 1 morgen med signalanlæg I den trafikale situation hvor Karup by lukkes for gennemkørende trafik fra Aarestrupvej til rundkørslen, overføres denne trafik til krydset Viborgvej-Nygade, der samtidig signalreguleres for dermed at gøre det lettere og sikrere at foretage indsvingning til Viborgvej fra Nygade. Den øgede trafikmængde resulterer i en trafikbelastning som angivet i tabel 12 med yderligere 77 venstresvingende person/varebiler fra Nygade SØ. Benyttes disse trafiktal i en beregning i DanKap fås kølængder og forsinkelser som angivet i tabel 16. Desuden er grøntidsfordelingen i signalanlægget bestemt igennem DanKap beregningen til 34 sekunders grøn i primærretningen (Viborgvej) og 14 sekunders grønt i sekundærretningen (Nygade) samt mellemtid på 6 sekunder hvilket giver en omløbstid på 60 sekunder. Bestemmelsen af mellemtiderne er ikke beregnet men alene fastsat til bestemmelse af grøntidsfordelingen og bør derfor beregnes nærmere.

14 TRAFIKANALYSE I KARUP 11 Svingbevægelse Gns. kølængde (ktj) 95 % fraktil kølængde (Ktj) Gns. forsinkelse (sek.) Viborgvej NØ Venstre Ligeud Højre Viborgvej SV Venstre Ligeud Højre Nygade NV Venstre Ligeud Højre Nygade SØ Venstre Ligeud Højre Tabel 16: Gennemsnit og 95 %-fraktil af kølængderne samt den gennemsnitlige forsinkelse for krydset Viborgvej-Nygade i situationen hvor den gennemkørende trafik i Karup by er flyttet til krydset. Som det kan ses øges forsinkelsen når der etableres signalanlæg i krydset. Dette gælder også for de venstresvingende fra Nygade SØ. Der forekommer dog ikke uacceptable forsinkelser og trafikken afvikles fint i signalanlægget. Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en vissimsimulering af scenario 1. I simuleringen er der anvendt signalindstillingerne fundet igennem Dan- Kap beregningen. Der er ligeledes anvendt de samme trafikmængder som i denne beregning. På vedlagte cd kan en video af Vissim-simuleringen findes, hvor afviklingen af trafikken i krydset kan ses. I simuleringen forekommer der ingen omløb, hvor et eller flere køretøjer ikke afvikles i grøntiden. Dette kan også ses af videoen, hvor der er eksempler på at en kø svarende til 95 %- fraktilen, eller 7 køretøjer, afvikles fint i grøntiden. Scenario 2 morgen med signalanlæg I denne situation er krydset mellem Viborgvej og Nygade signalreguleret som i scenario 1. Trafikmængden er dog forøget i venstresvingssporet fra Nygade SØ svarende til, at der lukkes for indkørsel til Karup by fra Aarestrupvej. Dette giver 138 ekstra person/varebiler samt 3 ekstra lastbiler i forhold til trafikmængderne angivet i tabel 12. Der er som tidligere foretaget en Dan- Kap beregning af kølængder og forsinkelser i krydset med de nye trafikmængder. Disse kan ses af tabel 17, hvor det ses at der er sket en lille forøgelse af kølængder og forsinkelse på Viborgvej, hvorimod dette er næsten uændret på Nygade. Dette skyldes at der i DanKap beregningen er ændret på grøntiderne i krydset, således at der er 31 sekunders grønt på Viborgvej og 17 sekunders grønt på Nygade. Svingbevægelse Gns. kølængde (ktj) 95 % fraktil kølængde (Ktj) Gns. forsinkelse (sek.) Viborgvej NØ Venstre Ligeud Højre Viborgvej SV Venstre Ligeud Højre Nygade NV Venstre Ligeud Højre Nygade SØ Venstre Ligeud Højre Tabel 17: Gennemsnit og 95 %-fraktil af kølængderne samt den gennemsnitlige forsinkelse for krydset Viborgvej-Nygade i situationen hvor den indkørende trafik til Karup by fra Aarestrupvej er flyttet til krydset.

15 TRAFIKANALYSE I KARUP 12 Ventetiderne og kølængderne i krydset er stadig acceptable, selvom det er den samlede indkørende trafik til Karup fra Aarestrupvej SØ, der skal afvikles i krydset. Der er, som for scenario 1, opbygget en Vissim-simulering af trafikafviklingen i krydset. På vedlagte cd findes en video af trafikafviklingen i simuleringen, hvor det kan ses at køopbygningen i de enkelte ben i krydset afvikles tilfredsstillende i alle omløb i simuleringen. Scenario 2 morgen uden signalanlæg Der er i denne situation undersøgt trafikafviklingen i krydset Viborgvej-Nygade hvor der ikke er anlagt signalanlæg. Trafikmængden der er anvendt i beregningen er den samme som i scenario 2 i morgenspidstimen. Dette vil sige at det er alle de venstresvingende fra Aarestrupvej, der er overført til krydset. Der er i DanKap beregnet ventetid og 95 %-fraktilen af kølængderne, hvilke kan ses af tabel 18. Svingbevægelse 95 % fraktil kølængde (Ktj) Gns. forsinkelse (sek.) Viborgvej NØ Venstre 0 5 Højre 0 3 Viborgvej SV Venstre 0 5 Højre 1 3 Nygade NV Venstre 0 9 Ligeud 0 9 Højre 0 9 Nygade SØ Venstre 6 25 Ligeud 6 25 Højre 6 25 Tabel 18: Ventetid og 95 %-fraktilen af kølængderne i situationen, hvor den venstresvingende trafik fra Aarestrupvej er flyttet til krydset Viborgvej-Nygade og krydset er bibeholdt som prioriteret F-kryds. Som det ses af resultaterne er der en forøgelse af ventetiden ved at signalregulere krydset, hvilket også kunne forventes. Der er dog en forholdsvis lille forringelse af forholdene for trafikanterne fra Nygade SØ. Ved at signalregulere krydset forøges ventetiden fra Nygade SØ kun med 4 sekunder og med 6 sekunder fra Nygade NV, hvorimod utrygheden ved indsvingning til Viborgvej fjernes. Basiscenario eftermiddag Ud fra trafikmængderne i tabel 12, er der i Dankap beregnet 95 %-fraktil af kølængderne og den gennemsnitlig forsinkelse i hvert af køresporene i krydset. I Tabel 19 nedenfor er resultaterne af DanKap beregningen angivet. Svingbevægelse 95 % fraktil kølængde (Ktj) Gns. forsinkelse (sek.) Viborgvej NØ Venstre 1 7 Højre 1 3 Viborgvej SV Venstre 1 4 Højre 1 4 Nygade NV Venstre 1 6 Ligeud 1 6 Højre 1 6 Nygade SØ Venstre 1 17 Ligeud 1 17 Højre 1 17 Tabel 19: Resultaterne af DanKap beregningen for krydset Viborgvej-Nygade i basisscenariet, hvor der ikke er flyttet gennemkørende trafik fra Karup By til krydset. Som det kan ses af resultaterne fra DanKap er der en 95 %-fraktil af kølængderne på 1 køretøj i alle kørespor i krydset. Der er derfor ikke problemer med køopbygninger i krydset om eftermiddagen. Forsinkelsen igennem krydset er på 4 sekunder fra sydvest på Viborgvej for de svingende

16 TRAFIKANALYSE I KARUP 13 og på henholdsvis 3 og 7 sekunder for de højre- og venstresvingende fra nordøst. På Nygade NV er der en forsinkelse på 6 sekunder for de indkørende hvilket ikke umiddelbart er problematisk. Der er derimod en forsinkelse på 17 sekunder fra Nygade SØ, hvilket er længere end i morgenspidstimen. Denne længere ventetid om eftermiddagen giver, ud fra resultaterne af nummerskrivningsanalysen, dog ikke anledning til at trafikanterne benytter ruten igennem Karup fra Aarestrupvej til rundkørslen som det er tilfældet i morgenspidstimen. Scenario 1 eftermiddag I dette scenario forudsættes det, at der lukkes for gennemkørende trafik fra rundkørslen vest for Karup via Genvejen og til Aarestrupvej øst for byen. Dette vil medføre, at den gennemkørende trafik skal afvikles som højresvingende i krydset Viborgvej-Nygade. Da der er registreret 44 gennemkørende trafikanter i eftermiddagsspidstimen øges den højresvingende trafikstrøm fra Viborgvej SV i tabel 13 til i alt 125 køretøjer. Benyttes disse trafiktal i en beregning i DanKap fås kølængder og forsinkelser som angivet i tabel 20tabel 16. Desuden er grøntidsfordelingen i signalanlægget bestemt igennem DanKap beregningen til 41 sekunders grønt i primærretningen (Viborgvej) og 7 sekunders grønt i sekundærretningen (Nygade) samt mellemtid på 6 sekunder hvilket giver en omløbstid på 60 sekunder. Som det kan ses af resultaterne fra DanKap afvikles trafikken meget tilfredsstillende på Viborgvej med en lav forsinkelse og forholdsvis lav køopbygning. På Nygade derimod kan der forekomme forholdsvis store forsinkelser, hvilket især er gældende fra sydøst. De lange ventetider skyldes den korte grøntid, der er et resultat af den store mængde ligeudkørende og højresvingende fra Viborgvej sydvest. Ventetiden for trafikanterne fra Nygade kan nedbringes ved at forlænge grøntiden i denne retning, men vil medføre, at der bliver en forøgelse af ventetiden for de mange trafikanter på Viborgvej. Svingbevægelse Gns. kølængde (ktj) 95 % fraktil kølængde (Ktj) Gns. forsinkelse (sek.) Viborgvej NØ Venstre Ligeud Højre Viborgvej SV Venstre Ligeud Højre Nygade NV Venstre Ligeud Højre Nygade SØ Venstre Ligeud Højre Tabel 20: Resultaterne af DanKap beregningen for krydset Viborgvej-Nygade i situationen, hvor den gennemkørende trafik i eftermiddagsspidstimen er flyttet til krydset Viborgvej-Nygade. 4. MULIGE TRAFIKTEKNISKE TILTAG I KARUP Der er forskellige muligheder for at imødegå den gennemkørende trafik i Karup By. Disse tiltag vil imidlertid betyde en forringelse af forholdende for de beboere i Karup, der skal til eller fra byen. For at imødegå de gennemkørende bilister i morgenspidstimen, der benytter ruten fra Aarestrupvej i øst via Genvejen og Engholmvej til rundkørslen i vest, skal det hindres at disse kører ind fra Aarestrupvej som venstresvingende. Dette kan gøres ved at forbyde venstresving igennem skiltning på Aarestrupvej øst for Karup. Denne løsning kræver i midlertidig at bilisterne respekterer dette forbud. Det er også en mulighed at hindre den indkørende trafik igennem den fysiske udformning af krydset. Dette kan eksempelvis gøre ved en kanalisering igennem krydset med midterheller. På figur kan et eksempel på udførelsen af en sådan kanalisering ses.

17 TRAFIKANALYSE I KARUP 14 Figur 7: Udformning af kanalisering ved hindring af venstresving. [Vejreglerne hæfte 4.1] Udføres kanaliseringen som skitseret ovenfor, vil det stadig være muligt at foretage højresving fra Nygade mod Aarestrupvej samt udkørsel fra Karup By. Løsningen medfører imidlertid at borgerne og trafikanter med et ærinde i byen, der kommer fra Aarestrupvej SØ skal igennem krydset Viborgvej-Nygade og køre ind i byen ad anden vej. Der er også mulighed for tiltag i selve Karup By med henblik på at hindre den gennemkørende trafik. Der er som tidligere nævnt foretaget ensretning af dele af Genvejen til hindring af gennemkørsel i morgenspidstimen. Dette har dog medført at trafikanterne benytter den mindre Engholmvej og Super Brugsens parkeringsplads til gennemkørsel. Foretages der også ensretning af Engholmvej vil trafikanterne ikke kunne benytte denne rute. Dette resulterer dog i at denne udkørsel fra Karup By også er lukket for borgerne. Disse kan benytte udkørslen fra Bredgade, hvilket dog ikke er en god løsning, da udkørsel til rundkørslen er at fortrække fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Figur 8: Ved ensretning af Genvejen og Engholmvej hindres gennemkørsel fra Aarestrupvej til rundkørslen. Udkørslen ved Bredgade kan dog stadig benyttes, hvilket også er den udkørsel byens borgere er henvist til ved ensretning af de to gader. Løsningen med at ensrette både Genvejen og Engholmvej kan også medføre at de gennemkørende trafikanter benytter en rute fra Aarestrupvej via Østergade i Karup By og til Kølvrå sydvest for Karup som vist på figur 9. Dette vil give gennemkørende trafik på Østergade i Karup, hvor der er adgang til både Karup Skole og byens SFO.

18 TRAFIKANALYSE I KARUP 15 Figur 9: Ved lukning for gennemkørsel i den vestlige ende af Karup kan trafikanterne benytte en rute mod Kølvrå som alternativ til udkørsel ved Viborgvej-Nygade. Ruten igennem Karup til Kølvrå vil kunne benyttes i de tilfælde, hvor der spærres for gennemkørsel i den vestlige ende af Karup by. Der er mulighed for at hindre denne gennemkørsel ved endnu en lukning/ensretning af Østergade, hvilket muligvis flytter trafikken til Bredgade. En hindring af gennemkørsel ved ensretning eller vejlukning vil derfor betyde indgreb i en del af gaderne i Karup og derfor medføre store gener for beboerne i Karup. Byen vil blive delt over og trafikanter med ærinde i den sydvestlige del af byen skal foretage indkørsel fra sydvest ad Åvej. Den umiddelbart bedste løsning for at hindre gennemkørsel fra Aarestrupvej til rundkørslen vil derfor være forbud mod venstresving fra Aarestrupvej enten via skiltning eller ved kanalisering som vist på figur 7. Hindring ved at lukke eller ensrette gader i Karup By vil derimod give store gener for beboerne og omdanne byen til en labyrint for trafikanter med ærinde i byen. Forhindring af venstresvinget på Aarestrupvej vil dog ikke have nogen effekt på den gennemkørende trafik om eftermiddagen fra rundkørslen til Aarestrupvej SØ. Skal disse gennemkørende hindres kan det gøres ved en skiltning med højresving forbudt fra Karup By til Aarestrupvej mod sydøst. Der er også mulighed for helt at lukke for udkørsel, hvilket dog vil medfører at der praktisk talt er lukket helt for trafik til og fra Karup i den østlige ende af byen og vil resultere i gener for borgere i Karup, der skal mod Viborg eller Ans. Begge løsninger vil skulle skiltes ved rundkørslen mod vest for at gøre de gennemkørende trafikanter opmærksom på forholdene, inden de foretager indkørsel til Karup. Der kan også foretages ensretning/vejlukninger i Karup for at hindre gennemkørslen i eftermiddagsspidstimen. En lukning af den vestlige del af Engholmvej for indkørende trafik fra rundkørslen vil hindre gennemkørsel i eftermiddagstimerne. Trafikanter med ærinde i Karup vil skulle benytte Bredgade som adgang til byen men kan stadig benytte udkørslen til rundkørslen. Lukningen kan foretages ved at anlægge en helle i det sydlige kørespor på Engholmvej således at indkørsel fra rundkørslen helt hindres. Det er dog også muligt at foretage lukningen med en ensretning af Engholmvej fra Genvejen til rundkørslen eller ved at skilte med indkørsel forbudt fra rundkørslen til Engholmvej. Disse løsninger er det dog ikke sikkert trafikanterne respekterer og en lukning med helle vil derfor være en mere effektiv løsning.

19 TRAFIKANALYSE I KARUP 16 Figur 10: Ved lukning af det sydvestlige kørespor på Engholmvej hindres gennemkørsel fra rundkørslen til Aarestrupvej samtidig med at det er muligt at foretage udkørsel fra byen til herningvej via rundkørslen. 4.1 Forslag til hindring af gennemkørsel For at få en effektiv hindring af gennemkørende trafik i Karup, og samtidig ikke tildele borgerne for store gener i den daglige transport rundt i byen, bør det undgås at foretage mange ensretninger eller vejlukninger i den indre by. En løsning med kanalisering på Aarestrupvej for at hindre venstresvingning ind mod Karup og lukning for indkørsel fra rundkørslen til Engholmvej vil være en mulig løsningsmodel. Den gennemkørende trafik vil effektivt blive hindret mellem Aarestrupvej og rundkørslen og ligesådan i modsat retning. Der er dog den mulighed at trafikanterne benytter Bredgade-Genvejen-Aarestrupvej til gennemkørsel, hvilket umiddelbart vil være en omvej i forhold til at benytte ruten igennem krydset Viborgvej-Nygade. Trafiksaneringerne i den østlige og vestlige ende af Karup er dog til gene for borgerne i Karup. Således vil borgere kun have mulighed for at komme ind i byen via de mindre veje mod syd og ad Bredgade fra Herningvej. Endelig er der også mulighed for at fortage højresving fra Nygade for trafikanter der kommer fra Viborgsiden af Karup.

20 TRAFIKANALYSE I KARUP 17 Figur 11: Mulig løsning for at undgå den gennemkørende trafik i Karup. Der foretages sanering således at vestresving fra Aarestrupvej SØ hindres og der bliver forbud mod indkørsel til Engholmvej fra rundkørslen i vest.

21 1-1 BILAG 1 TRAFIKTÆLLINGER Der er foretaget trafiktællinger i og omkring Karup. Nogle af disse tællinger er præsenteret i rapporten mens andre ikke er anvendt. På figur 12 kan placeringen af de tællinger der ikke er anvendt i rapporten ses, der er angivet Ådt og tælleår for de enkelte tællinger i figuren. Figur 12: Trafiktællinger foretaget i og omkring Karup. Krydstællingerne i henholdsvis Viborgvej-Nygade og Aarestrupvej-Nygade krydsene er anvendt og præsenteret i rapporten. Der er angivet placeringen af de enkelte tællinger samt Ådt og tælleår.

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA UDKAST Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA 1 Indledning... 2 2 Nuværende trafik... 3 3 Fremtidig trafik... 4 4 Krydset Ndr. Dragørvej/Hartkornsvej... 5 4.1

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Halsnæs Kommune. 1 Indledning. 2 Fremgangsmåde. Nummerskrivningsanalyse Notat. NOTAT REV. NR juli 2008 IF/psa

Halsnæs Kommune. 1 Indledning. 2 Fremgangsmåde. Nummerskrivningsanalyse Notat. NOTAT REV. NR juli 2008 IF/psa Nummerskrivningsanalyse Notat NOTAT REV. NR. 2 15. juli 2008 IF/psa 1 Indledning ønsker at undersøge omfanget af gennemkørende trafik, på Hanehovedvej, og ønsker belyst grundlaget for en eventuel lukning

Læs mere

Kirkevej 137, Dragør Trafikanalyse ved etablering af Lidl-butik

Kirkevej 137, Dragør Trafikanalyse ved etablering af Lidl-butik Lidl Danmark K/S NOTAT 12. april 2019 AYN/SB Trafikanalyse ved etablering af Lidl-butik Indhold 1 Resumé... 3 2 Nuværende forhold...4 Trafikmængder... 4 2.1.1 Sammenlign med slangetælling... 7 3 Fremtidige

Læs mere

Der overvejes derfor disse løsninger:

Der overvejes derfor disse løsninger: 16. maj 2018 Notat CG Jensen A/S Sluseholmen - veje, broer og ledninger Trafikafvikling ved lukning el. ensretning af Sluseholmen Projekt nr.: 227627 Dokument nr.: 1227241640 Version 4 Revision 1 Udarbejdet

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK KAPACITETSVURDERING RINGSTED OUTLET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Forudsætninger 4 3.1

Læs mere

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen.

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen. Dato 2017-07-04 Sagsbehandler Niels Boesgaard Lauridsen Mail nbje@vd.dk Telefon 7244 2048 Dokument DokNr Side 1/12 Vurdering af trafik på H422 Herningvej ved Tvis I krydset mellem Herningvej og Skautrupvej

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé

Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Notat Dato: 29.03.2019 Projekt nr.: 1010242 T: +45 2880 4964 E: jeli@moe.dk Projekt: Hvidovre Hospital Emne: Notat nr.: 1 Ombygning af signalreguleret kryds på Kettegård Allé Rev.: 0 1 Formål og baggrund

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Notat. Trafikbetjening af Gyngemosepark. Rambøll Nyvig

Notat. Trafikbetjening af Gyngemosepark. Rambøll Nyvig Notat Rambøll Nyvig Kunde Sjælsøgruppen Notat nr. 2 Til Peter Hoffmann Fra Henrik Dorn-Jensen Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3614 M: +45 2048 8876 F: +45

Læs mere

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 06. aug 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende forhold... 3 4 Forslag

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT KRYDSUDFORMNING MELLEM KLEPHOLMVEJ OG HOBROVEJ. 1 Indledning

NOTAT KRYDSUDFORMNING MELLEM KLEPHOLMVEJ OG HOBROVEJ. 1 Indledning NOTAT Projektnavn Infrastrukturprojekt Støvring Ådale, Etape 2 Projektnr. 1100035423 Kunde Rebild Kommune Notat nr. 01 Version 3.0 Til Rebild Kommune Fra Michael Eilersen Udarbejdet af MLE, ANJEN, MNSS

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Indholdsfortegnelse Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering... 1 1 Indledning... 3 2 Opsummering... 3 3 Trafikalt

Læs mere

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser NOTAT 15. april 2015 aha/ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Trafikprognose... 2 2.1 Eksisterende og fremtidig forventet trafik... 3 3 Kapacitetsanalyse...

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Resume. Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik. Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm

Københavns Kommune. 1 Resume. Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik. Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm 1 Resume ønsker at kende omfanget af gennemkørende trafik i kvarteret omkring Randbølvej. I et afgrænset område omkring

Læs mere

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter.

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter. NOTAT Projekt Trafikal vurdering omkring Rødovre Stationscenter Kunde BYR Notat nr. 1 Dato 10-05-2016 Til Fra Rødovre Kommune Christina Mose 1. Indledning BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2 31. maj 2017 Notat Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund Projekt nr.: 228841 Dokument nr.: 1223944187 Version 3 Revision 1 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af ACH Godkendt af THPO Indhold 1

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune. 1 Indledning. Trafikanalyse for Sønderskovvej Teknisk notat. 1.1 Baggrund. Notat 7. april 2017 MM/mz

UDKAST. Ballerup Kommune. 1 Indledning. Trafikanalyse for Sønderskovvej Teknisk notat. 1.1 Baggrund. Notat 7. april 2017 MM/mz UDKAST Ballerup Kommune Trafikanalyse for Sønderskovvej Teknisk notat Notat 7. april 2017 MM/mz 1 Indledning Ballerup Kommunes Center for By, Erhverv og Miljø, Park og Vej har bedt Via Trafik om at udføre

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Evaluering af lukning af Sandmosevej Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 2. Dato

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Evaluering af lukning af Sandmosevej Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 2. Dato NOTAT Projekt Evaluering af lukning af Sandmosevej Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 2 Dato 215-12-8 Til Fra Jesper Frandsen Rolf Sode-Carlsen & Anders Aagaard Poulsen. 1. Indledning Omkring morgenspidstimen

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Nummerskrivningsanalyse Gennemkørende trafik på Moltkesvej og Tesdorpfsvej

Nummerskrivningsanalyse Gennemkørende trafik på Moltkesvej og Tesdorpfsvej Frederiksberg Kommune 14. februar 2018 mz/ms Gennemkørende trafik på Moltkesvej og Tesdorpfsvej Indhold 1 Baggrund... 3 2 Forudsætning...4 3 Analyse... 5 4 Resultat... 6 Side 2 1 Baggrund Frederiksberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Kirkebjerg. Brøndby Kommune. Analyse af de trafikale forhold. NOTAT 28. september 2018 Rev. 4. oktober 2018 MZ/SB

Kirkebjerg. Brøndby Kommune. Analyse af de trafikale forhold. NOTAT 28. september 2018 Rev. 4. oktober 2018 MZ/SB Brøndby Kommune NOTAT 28. september 2018 Rev. 4. oktober 2018 MZ/SB Analyse af de trafikale forhold Figur 1. Billedet viser forslag til fremtidig udformning af Parkvej fra Udviklingsplan af Vandkunsten/Urban

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh UDKAST EUC Sjælland Skolegade, Haslev Trafikanalyse NOTAT rev. 1 6. december 2017 adp/uvh Indhold 1 Indledning 1.1 Baggrund 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 2 Området... 3 3 Trafikale vurderinger...

Læs mere

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25 Notat Dato: 13.12.2016 Projekt nr.: 1006456 T: +45 2429 4987 E: bklh@moe.dk Projekt: Etablering af dagligvarebutik på Kornmarksvej 25 Emne: Notat nr.: 001 Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV

RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV RINGSTED KOMMUNE RINGSTED TORV TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE SCT BENDTSGADE NØRREGADE-TORVET NOTAT 2016.05.20 Projektforslag TRAFIKALE LØSNINGER SCT. KNUDSGADE-SCT BENDTSGADE-NØRREGADE-TORVET Der

Læs mere

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene:

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene: Bilag 1 NOTAT Projekt Modelberegninger IRMA grunden Kunde Rødovre kommune Notat nr. 1 Dato 17-06-18 Til Fra Hans Georg Hybschmann RAHH & CM 1. Indledning Rødovre kommune har i samarbejde med Orbicon ønsket

Læs mere

UDKAST. Sorgenfri bymidte øst. 1 Indledning. Trafikanalyse Bidrag til miljørapport. 26. februar 2016 SB/PSA

UDKAST. Sorgenfri bymidte øst. 1 Indledning. Trafikanalyse Bidrag til miljørapport. 26. februar 2016 SB/PSA UDKAST 26. februar 2016 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med byggeplanerne for har Via Trafik analyseret de fremtidige trafikale forhold i området med fokus på biltrafikkens afvikling. Projektet indeholder

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE Notat Kolding Kommune KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE BILAG 2 - Forudsætninger til trafikdata 2. februar 2017 Projekt nr. 224622 Dokument nr. 1222719356 Version 3 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af HLJ

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap?

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap? Af Civilingeniør Søren Olesen, Carl Bro as Er der forskelle i resultaterne fra og? Flere og flere er begyndt at anvende trafiksimuleringsprogrammet til kapacitets og fremkommelighedsanalyser idet programmet

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

TK Development A/S. FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse. NOTAT 6. marts 2017 mz/sb. Søvej 13 B DK-3460 Birkerød

TK Development A/S. FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse. NOTAT 6. marts 2017 mz/sb. Søvej 13 B DK-3460 Birkerød FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse NOTAT 6. marts 2017 mz/sb Søvej 13 B DK-3460 Birkerød 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Sammenfatning... 2 2 Nuværende

Læs mere

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN MARTS 2015 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN EFTERANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 KØGE

Læs mere

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN Til Fredensborg og Hørsholm kommuner Dokumenttype Memo Dato Marts 2019 MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN MODULVOGNTOGSKØRSEL PÅ ISTERØDVEJEN Projektnavn MVT Isterødvejen Projektnr. 1100037496 Modtager

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Trafik- og Teknikudvalget 27.01.2014 Punkt 6, bilag 1 Projektering af busfremkommelighedstiltag for linje 200S Projektbeskrivelse NOTAT 18. december 2013 ph/tak 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3 NOTAT Projekt Vendt ensretning på Kronprinsessegade Kunde Københavns Kommune Notat nr. 001 Dato 2017-03-24 Tidspunkt - Til Fra Henning Munke Hansen Lars Jørgensen/Jesper Larsen 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger 1 Indledning 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Arkitektgruppen A/S planlægger udarbejdelse af projekt for et kontorbyggeri på grundene Østmarken 3 og Sydmarken

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Teknik- og Miljøudvalget Orientering vedr. midtvejsevaluering af trafikforsøget i Guldbergsgade/Møllegade Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv)

Basissituationen i 2025 ( etagemeter i Nordhavnen, fordelt med ca m2 til bolig og ca m2 til erhverv) Notat Dato: 15.08.2018 Projekt nr.: 1009404 T: +45 3373 7128 E: maa@moe.dk Projekt: Trafikanalyse Nordhavn 2018 Emne: Trafikal analyse af udbygningsscenarier Notat nr.: 2 Rev.: 7 1 Indledning By og Havn

Læs mere