Værdiansættelse af aktier i Sydbank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af aktier i Sydbank"

Transkript

1 1 Værdiansættelse af aktier i Sydbank IBC - 7. november 2013 Senioranalytiker Jacob Pedersen, CFA

2 2 Agenda Aktieanalytiker hvem, hvad og hvordan Strategisk regnskabsanalyse eksempel Med udgangspunkt i Vestas Værdiansættelse eksempel Med udgangspunkt i Vestas 2

3 3 Baggrund Teoretisk baggrund HD (F) fra Handelshøjskolen i Århus (2002) CFA (Chartered Financial Analyst 2008) Praktisk baggrund: Bankelev/Privatkunde/Investeringsrådgiver i Jyske Bank Aktieanalytiker i Sydbank siden juni Senioranalytiker i Sydbank fra januar 2007 Har analyseansvar for industri- og forsikringsaktier Vestas, A.P. Møller Mærsk, D/S NORDEN DSV, SAS, FLSmidth, NKT Holding, Topdanmark, Tryg 3

4 4 Aktieanalyse i Sydbank Fordeling af selskaber gældende pr. 1. november 2013 Senioranalytiker Aktieanalytiker Jacob Pedersen, CFA Søren Løntoft Tlf.: Tlf.: Vestas Rockwool DSV Novo Nordisk SAS H. Lundbeck A. P. Møller-Mærsk Coloplast D/S Norden ALK-Albello FLSmidth & Co. Pandora NKT Holding Bang & Olufsen Topdanmark Hennes & Mauritz Tryg Aktieanalytiker Aktieanalysechef Morten Imsgard Bjørn Schwarz Tlf.: Tlf.: William Demant GN Store Nord Carlsberg Royal Unibrew TDC Novozymes Chr. Hansen Nokia Danske Bank Nordea

5 5 Aktieanalyse Aktieanalyse involverer mange fagområder Finansiering Regnskab Økonomistyring Nationaløkonomi Organisation / strategi Markedsføring Jura (skatteret, selskabsret) 5

6 6 Arbejdsopgaver Alsidige arbejdsopgaver Analyse (informationsindsamling + opbygning/vedligehold af regneark) Udarbejdelse af analyser Mediekontakt Briefing af Sydbanks investeringsrådgive ere (øvrig organisation) Deltagelse i telekonferencer og analytikermøder Virksomhedsbesøg Kundearrangementer i investeringscentrene Intern uddannelse 6

7 7 Arbejdsopgaver at slå markedet Vores arbejdsopgave er: Slå markedet Find langsigtede trends Find under/overvurderede aktier Aktiemarkedet er Drevet af psykologi I perioder drevet af irrationel adfærd hos investorerne Ekstremt svært (okay næsten umuligt) at slå i længere perioder ad gangen 7

8 8 Informationsindsamling Grundsten i analysearbejdet Årsrapporten Kvartalsrapporter Fondsbørsmeddelelser Møder analytikermøder one-onone Brancheforeninger Konkurrenter Peer group Kunder Leverandører Hjemmesider Aviser Offentlige myndigheder O.S.V 8

9 9 Strategisk regnskabsanalyse Teoretisk udgangspunkt: PEST Porters 5 Forces Boston/livscyklusmodellersc smodeller SWOT Værdikædeanalyse 9

10 10 Casebaseret værdiansættelse 10

11 11 Indledende overblik hvad laver Vestas Forretningsområde: Produktion af vindmøller, servicering/overvågning af vindmøller Rådgivning imf. udvikling af vindmølleparker Branche: Industri, kapitalgoder Produkter: V80 2,0 MW, V90 1,8/2,0MW,,, V100 1,8/2,0MW,,, V110 2 MW V100 2,6 MW V90 3MW, V112 3,3MW, V117 3,3 MW, V126 3,3 MW Kunder Primært: Energiselskaber, forsyningsselskaber og uafhængige projektudviklere. 11

12 12 Indledende overblik konkurrenter og position Konkurrenter: Industrikoncerner: GE, Siemens, Mitsubishi, Alstom, Hyundai, Daewo, Vindenergi er et mindre forretningsområde Vindmølleproducenter: Gamesa, Enercon, Suzlon, Repower, Nordex, Goldwind, Sinovel Vindmølleproduktion er primære forretningsområde Vestas position: Markedsleder med produktionsfaciliteter på alle betydende markeder Eneste reelt globale spiller Premium-produkt med solid dokumentation Nr. 2/3 i havmøllesegmentet t efter Siemens/Repower 12

13 13 Strategisk regnskabsanalyse De teoretiske modeller giver overblikket og komplementerer hinanden: PEST (Political, Economic, Socio-culturel, Technology) 5 forces Værdikædeanalyse SWOT Produktlivscyklus 13

14 14 PEST Vestas Politiske og lovmæssige forhold: Stor regulering af energisektoren! Støtteordninger driver vindmøllemarkedet. Godkendelsesprocedurer. Stor opbakning til vedvarende energi. Krav om lokalproduktion. Økonomiske forhold: Begrænset effekt af konjunkturudsving og dog Renteniveau/stålpriser og adgang til finansiering er vigtig for mølleprisen. Socio-kulturelle forhold: NIMBY effekt kan påvirke negativt. Udbygning af produktionskapacitet på nye markeder kræver lokalt kendskab. Teknologiske forhold: Historisk: Store problemer med designfejl. Nye mølletyper sætter nye teknologiske standarder: Test er helt nødvendig. Gear/direct drive. Helt nye teknologier afprøves! 14

15 15 Porters 5 forces branchens attraktivitet Leverandører Leverandørernes forhandlingskraft Potentielle konkurrenter Trusler fra nye konkurrenter Konkurrenter Trusler fra substitutter Substitutter Konkurrence- intensitet Kundernes forhandlingskraft Kund er 15

16 16 Porters 5 forces - Vestas Leverandører Kvalitet er førsteprioritet og reducerer forhandlingspositionen noget. Substitutter Store prisudsving på olie/gas-energi g styr ker vindenergiens konkurrenceevne. Andre vedvarende energikilder vinder frem, men er stadig ikke konkurrencedygtige. Indgangsbarrierer Medium teknologiindhold og tiltagende globalisering samt fokus på afprøvede teknologier øger indgangsbarrierer. Opkø øb er den nemmeste vej til at etablere en betydende position i sektoren. 16

17 17 Porters 5 forces - Vestas Kunder Finanskrisen har ændret vilkårene til fordel for køber, med udsigt til prispres og længere garantiperioder. i Større og mere professionelle kunder øger kravet til professionalisme. Konkurrenceintensitet Konkurrencen er hård på grund af overkapacitet. Driftsikkerhed og dokumentation af samme er vigtigt. 17

18 18 SWOT-analysen en simpel grundsten Strengths Weaknesses Opportunities Threats 18

19 19 SWOT-analysen Vestas Styrker: Eneste reelt globale spiller. Dokumentation og driftsikkerhed blandt sektorens bedste Meget robust produkt reducerer usikkerhed for kunderne. Svagheder: Har ikke største aktørers finansielle sty rke. Relativt dyre møller betyder højere investeringssum. Muligheder: Udsigt til strukturel vækst på kort sigt på ådokumentation. ti primært i havmøllesegmentet. Stor fokus Trusler: Kinesiske konkurrenter. Mere energiportefølje-salg. Forsyningsselskaber vælger kendte samarbejdspartnere. Designfejl. Nye designs. Vigende politisk opbakning. 19

20 20 Boston Matricen den med dyrene 20

21 21 Boston Matricen - Vestas V100-1,8MW V112-3MW?? V100-2,6MW V164-8MW 33MW 3,3 MW-serien V90-3MW, V90 2MW Service V80-2MW 21

22 22 Værdikædeanalyse Værd isystemet Leverandørleddet Virksomheden Anden forarbejdningsindustri Detailleddet Værdikæden 22

23 23 Værdikædeanalyse Værdisyst temet Projektforberedelse Produktion/ opførelse Projektejerskab Komponentproduktion Møllesamling, Opførel se Vesta as 23

24 24 Værdikædeanalyse - Vestas Værdikæden - Vestas Produktion Vinge/tårn/styring Produktion: Vindmølle Opstilling / Service/overvågning af parker Ejerskab vindmøllepark Stål/råvareproducenter Leverandører Gear/tårne mm. 24

25 25 Værdikædeanalyse Vestas - fortsat Leverandørled: d Konsolidering/Global i l isering i på plads. Overkapacitet t pt. Vigtigt at producere nøglekomponenter selv, men større fleksibilitet nødvendig. Ikke udsigt til væsentlige ændringer i forhandlingsklimaet. Globalisering li i nødvendig di for at sikr re kvalitet. t Kundeled: Kunderne bliver større, mere professionelle og kender GE/Siemens. Stor del af omstilling allerede foretaget men større kunder bliver vigtigere fremover. Outsourcing: Vise dele af stålbearbejdning/tårnproduktion synes mulig. Salg af støberier og maskinfabrikker på vej. Forward/backward-integration Er allerede i dag tæt på at kunne være projektudvikler vil/kan ikke! Frasalg og outsourcing er vigtigere ned opkøb og insourcing. i Valuedrivers: Høj kapacitetsudnyttels se, minimere designfejl, projektstyring 25

26 26 Værdiansættelse Et hurtigt overblik Værdiansættelse Absolut Værdiansættelse Relativ værdiansættelse Dividendemodellen Cash-flowmodellen EVA-modellen P/E EV/EBIT EV/EBITDA 26

27 27 Prismodel - Citat Prognoser ose har to egensk kaber: De stemmer e aldrig helt, men de stemmer mere end slet ingen prognoser Manfred Rommel 27

28 28 Vestas - Prismodel Estimation af omsætning: Parametre Samlet installeret kapacitet globalt Vestas markedsandel Pris pr. MW Serviceomsætning Konklusion: Stabilisering af markedsandel i niveauet 13% Vækst i servicesalg på 10% årligt i næste fem år derefter 5%. Forventet langsigtet omsætningsvækst: 5,0% p.a. i kommende 10 år. Svagt faldende priser pr. MW 28

29 29 Vestas - Investeringsmodel Investeringsniveau: Historisk mønster og forventninger til fremtiden Capex% = 4% på længere sigt Begrænset behov for produktionsudvidelser på kort- og mellemlang sigt Afskrivninger Historisk mønster + forventninger til fremtiden På basis af eksisterende aktiver og forventet investeringsniveau Fordeling i resultatopgørelsen Hvis funktionsopdelt resultatopgørelse: Fordeling på poster foretages 29

30 30 Vestas Omkostningsmodel Omkostninger, OBS: Afskrivningerne indgår som fast element Produktionsomkostninger: Tæt på 2010-niveau. Markant løft i kapacitetsudnyttelse t tt og produktionsø økonomi. Lidt lavere salgspriser og lidt højere råvarepriser F&U: Fald fra 2011/2012, men stigende fra 2013-niveau, men lavere andel af omsætning. Salg- og distributionsomk.: Fald fra 2012-niveau. Stigende lidt højere andel af omsætningen. Nye salgskontorer og markeder. Adm. omkostninger: Væsentligt fald i 2013 men herefter stigning som ret konstant andel af omsætningen. 30

31 31 Klar til estimater for resultatopgørelse og balance Vi kan nu lave estimater for resultatopgørelse og balance ved brug af Prismodel Omsætning Investeringsmodel Capex og afskrivninger + mat. anlægsaktiver Omkostningsmodel Indtjening Resterende balanceposter Linkes i % til omsætningen. Vurdering af udvikling i arbejdskapital mm. Finansposter estimeres ud fra forventet re enteniveau og udvikling i likvider og gæld. Pengestrømme fra driften og fra investeringer Vi er klar til værdiansættelsen 31

32 32 Cash-flow baseret værdiansættelse - Citat Meninger er værdiløse, fakta ubetalelige li Ukendt 32

33 33 Værdiansættelse Terminalværdi DCF P/E EV/EBITDA EV/NOPLAT WACC IC NOPLAT EVA EV EV/EBIT 33

34 34 DCF-modellen trin for trin Pengestrømme fra driften -- Investeringer -Frie pengestrømme Estimation af det frie cash-flow i budgetperioden. Estimation af det frie cash-flow i terminalperioden Tilbagediskontering af 1)+2) med de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WAC CC) Værdi til ejere og långivere Markedsværdien af ikke-driftsmæssige aktiver, som kan sælges uden at selskabets frie cash- fratrækkes Værdien af egenkapitalen. Værdien af egenkapitalen deles med antallet af udestående flow reduceres, tillægges. Markedsværdien af den rentebærende gæld aktier. EV 0 hvor = Σ t =1 1 (1 + FCFt WACC) ) FCF = Frit cash flow til selskabet (både ejere og långivere) WACC = Vægtede gns. kapitalomkostninger (både ejere og långivere) t Teoretisk aktiekurs 34

35 35 EVA-modellen trin for trin 1. Estimation af EVA i budgetperioden. 2. Estimation af EVA i terminalperioden 3. Tilbagediskontering af 1)+2) med de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) Værdi til ejere og långivere 4. Værdien af den investerede kapital i starte en af målingsperioden tillægges. 5. Markedsværdien af ikke-driftsmæssige aktiver, som kan sælges uden at selskabe ets frie cash-flow reduceres, tillægges. 6. Markedsværdien af den rentebærende gæld fratrækkes Værdien af egenkapitalen. 7. Værdien af egenkapitalen deles med antallet af udestående aktier. EV 0 = hvor IC 0 + Σ t= 1 (ROIC t WACC)*IC (1 + WACC) t t 1 IC 0 = Den investerede kapital i starten af målingsperioden ROIC = Afkastet på den investerede kapital i virksomheden (NOPLAT/IC) WACC = Vejede gns. kapitalomkostninger (både ejere og långivere) Teoretisk aktiekurs 35

36 36 Weighted Average Cost of Capital WACC WACC Benyttes til at tilbagediskontere EVA/FCF (finde nutidsværdien) Den (markedsværdi)vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning Tager højde for både omkostninger til aktieejere og långivere Långiverne står først i rækken, hvis selskabet går konkurs r < k e Men husk: Selv om WACC umiddelbart burde falde, når gældsandelen stiger er sammenhængen ikke entydig Årsag: Konkursrisikoen på egenkapitalen stiger! Problematikken er dog ikke specielt udbredt blandt de velpolstrede danske selskaber Ejers afkastkrav WACC = r *(1- T Långivers afkastkrav B ) V c + k e S V hvor r = långivernes afkastkrav T c = den marginale skattesats for virksomheden k e = ejernes/aktionærernes afkastkrav B = markedsværdien af den rentebærende gæld S = markedsværdien di af egenkapital V = markedsværdien af hele virksomheden (V=B+S) 36

37 37 Fordele/ulemper ved EVA/DCF Fordele Ulemper * Teoretisk korrekt værdiansættelse * Terminalværdiens betydning * Tilfører forståelse af selskabet * Er ikke den absolutte sandhed!!! * Følsom overfor ændringer i forudsætninger Øvrige udfordringer Prognoseperiodens længde: Hvor længe før ligevægt nås? Stærke mærkevarer øger sandsynligheden for langvarigt overnormalt afkast Egne aktier Vi reducerer antallet af aktier i værdiansættelsen med beholdningen af egne aktier Associerede virksomheder og minoritet it ter Vi benytter primært de bogførte værdier 37

38 38 Illustration af følsomhed Følsomhedsanalyse Kurs Følsomhed Basisscenario 316 0% + 1%-point på WACC ,9 9% - 1%-point på WACC ,7% WACC er (også) kilde til stor usikkerhed. +1% 1%-point på overskudsgrad d ,0 0% - 1%-point på overskudsgrad ,7% +1% 1%-point vækst ti omsætning ,7 7% - 1%-point vækst i omsætning ,8% + 1%-point CAPEX/omsætning ,0 0% - 1%-point CAPEX/omsætning ,3% Derfor: Fair value er ekstremt følsom små justeringer kan ændre værdien markant Kursmål skal benyttes med stor respekt og forsigtighed! 38

39 39 P/E (Price/Earning) P/E er: Prisen investor betaler for 1 krones overskud i selskabet Børsværdi Aktiekurs P/E = = Nettoresultatt EPS 2b beregnings metoder: P/E = Historisk: Fremtidig: Børsværdi (2010) Aktuel børsværdi P/E = Nettoresultat (2010) Nettoresultat (2011) P/E-niveauet afhænger af Markedskursen Forventninger til fremtidig indtjening Risiko 39

40 40 P/E (Price/Earning) Fordele ved P/E: - Let at forstå - Let at beregne - Let at finde i databaser/aviser mm. Problemer ved P/E: - Negativ EPS (opstart, F&U) - Er historisk P/E korrekt fremadrettet? - Forskelle i finansiering - Afhængig af regnskabsprincipper - Forskelle i vækst/risiko - Cykliske selskaber 40

41 41 EV/ EBITDA kontra P/E Essensen er den samme pris ift. indtjening P/E = Børsværdi Nettoresultat EV/EBITDA = Værdi på gældfri basis EBITDA men hvad er EV (ENTERPRISE VALUE) Enterprise Value = Selskabets værdi på gældfri basis Værdien af selskabets operative aktiver uafhængigt af finansiering i i og finansielle i aktiver EV = (Børskurs * antal aktier) + minoriteter + nettogæld - associerede selskaber EV/EBITDA er afhængig af: Markedskursen Forventningertilfremtidig indtjening Risiko 41

42 42 EV/EBITDA Fordele ved EV/EBITDA: Værdiansættelse af HELE selskabet Bedre til sammenligning af selskaber med forskellig finansiering Bedre til sammenligning i af selskaber med forskellige (høje) afskrivninger i EBITDA er normalt positiv Problemer ved EV/EBITDA: EBITDA overvurderer pengestrømme hvis arbejdskapitalen stiger EBITDA har ikke noget direkte link til cash-flow EV er på efter-skat basis og EBITDA er på før-skat basis 42

43 43 Peer-group-sammenligning Problem: Hvilke selskaber skal indgå? P/E EV/Revenue EV/EBITDA VESTAS -10,2-0,9-8358,6 29,6 0,7 0,6 0,8 0,7 14,3 9,4 9,4 7,1 Gamesa 15,3-0, ,7 24,7 07 0,7 08 0,8 09 0,9 08 0,8 97 9,7-17,0 79 7,9 68 6,8 Repower 22,8 N/A 23,2 N/A 1,0 N/A 0,7 N/A 12,4 N/A 7,6 N/A Nordex SE -5,9-2,3 72,1 35,1 0,6 0,5 0,4 0,4 74,1 85,4 7,9 6,3 Suzlon Energy Ltd -5,7-9,4-0,6-0,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Sinovel Wind (Group) Co Ltd 40,5-37,6 55,1 36,7 2,0 5,1 2,2 1,6 19,7-37,3 N/A N/A Gennemsnit 15,0 ####### 45,8 31,5 1,0 1,8 1,0 0,9 26,0 47,4 8,2 6,7 Problem: Tendens til at overvurdere aktien i perioder, hvor markedet er dyrt og undervurdere i perioder, hvor markedet er billigt. 43

44 44 Analysekonklusion - Citat En økonom tager ofte fe ejl, men er aldrig i tvivl Ukendt 44

45 45 Ansvarsfraskrivelse Almindelige oplysninger om udarbejdelse af analyser i Sydbank Denne analyse er udarbejdet af Sydbanks aktieanalyseafdeling, som er en del af Sydbank Markets, en forretningsenhed i Sydbank. Sydbank er under tilsyn af Finanstilsynet. Sydbank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne it t i Sydbank. Sydbanks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og etiske regler. Finansielle modeller og metoder anvendt i denne analyse De anbefalinger og holdninger, der udtrykkes i denne analyse er dannet på basis af en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, branchekendskab, peer-groupanalyse samt selskabsspecifikke og markedstekniske elementer (begivenheder der påvirker både selskabets finansielle og driftsmæssige profil). Analysens omsætnings- og indtjeningsestimater er baseret på segmenterede modeller under anvendelse af subjektive vurderinger af relevante fremtidige markedstendenser og konjunkturforventninger. De heraf fremkomne resultater er samlet i en værdiansættelsesmodel, som også tager højde for den seneste udvikling i historiske rapporter. Endvidere tages der højde for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Risikovurdering og følsomhed En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne til denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse, er gengivet i den senest udsendte Aktienyt på dette selskab. Heraf fremgår ligeledes en vurdering af selskabets konkurrenceposition, som scores på en skala fra 1 til 5, hvor en høj score er ensbetydende med en stærk konkurrenceposition. De anførte risikofaktorer og følsomhedsanalysen kan dog ikke anses for at være udtømmende. Planlagte opdateringer af analysen Denne analyse planlægges opdateret kvartalsvist. Anbefalingsstruktur Inden for det seneste kvartal har Sydbank haft investeringsanbefalinger på 41 selskaber. Fordelingen af anbefalinger fremgår nedenfor under Fordeling af anbefalinger. Betydningen af anbefalingerne på selskabs- og brancheniveau fremgår nedenfor under kursudvikling. På selskabsniveau: Anbefaling Kursudvikling Tidshorisont Fordeling af anbefalinger Overvægt Bedre end branchen 12 måneder 43,9% Neutral På linje med branchen 12 måneder 31,7% Undervægt Dårligere end branchen 12 måneder 24,4% Overvægt betyder således, at aktien vil klare sig relativt bedre end de øvrige selskaber i branchen. Neutral betyder, at aktien vil klare sig på linje med branchen. Endelig betyder undervægt, at vi forventer, at aktien vil klare sig dårligere end de øvrige aktier i branchen. Eventuelle ændringer i anbefalingen i forhold til den seneste anbefaling på selskabet fremgår af denne analyse. På brancheniveau: Anbefaling Kursudvikling Tidshorisont Fordeling af anbefalinger Overvægt Bedre end aktiemarkedet 12 måneder 30,0% Neutral På linje med aktiemarkedet 12 måneder 40,0% Undervægt Dårligere end aktiemarkedet 12 måneder 30,0% På brancheniveau udtrykker anbefalingerne, hvordan branchen vil klare sig i forhold til aktiemarkedet generelt. Eventuelle ændringer i anbefalingen på branchen i forhold til den seneste anbefaling fremgår af seneste udgave af Investering. For en uddybning af alle anbefalinger samt en historisk anbefalingsoversigt for selskabet henviser vi til HUw Denne investeringsanalyse henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Analysen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Anbefalinger i analysen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for nvesteringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå. I analysen nævnes investeringsprodukter som har risikomærkningen gul. Risikomærkningen gul betyder at, der investeres i et investeringsprodukt, hvor der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i analysen. Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen. Sydbank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

46 46 Q&A Tak for opmærksomheden Tid til spørgsmål og svar 46

47 47 APPE ENDIX

48 48 DCF- og EVA-modellerne er konceptuelt ens! DCF Tid NOPLAT Nettoinvestering Frit cash flow Terminal Disk. faktor Nutidsværdi af FCF Akk. værdi af FCF 0, , , , , , WACC 10% Markedsværdi af rentebærende gæld Nutidsværdi af egenkapital EVA Tid NOPLAT Invested capital EVA Terminal WACC 10% Investeret kapital - primo Værdi af virksomheden Markedsværdi af rentebærende gæld Nutidsværdi af egenkapital Disk. faktor Nutidsværdi af EVA Akk. værdi af EVA 091 0, , , , , , DCF og EVA er konceptuelt ens, da: FCF = NOPLAT - ΔIC 48

49 49 EVA-nøglebegreber - NOPLAT NOPLAT Net Operating Profit Less Adjusted Tax Den skabte profit efter skat men før finansieringsomkostninger og evt. justeret for ikke-kontante regnskabsmæssige poster Omskrivning af EBITA. Det vil sige skatten som Vestas skulle betale, hvis selskabet ikke havde nogen gæld! Skat af EBITA udregnes som Samlet selskabsskat (Skatte% * (nettorenter + ikke driftsmæssige nettoindtægter) ændring i hensættel lser til udskudt skat) 49

50 50 EVA-nøglebegreber - NOPLAT Beregning EBITA - skat på EBITA NOPLAT -Finansposter e. skat og ændr. i udskudt skat +/- ekstraordinære poster efter skat -Minoriteter Res sultat E 2012E 2013E 2014E NOPLAT - Top-Down EBITA Skatte% Nettorenter Ikke driftsmæssige nettoindtægter Ændring i hensættelser til udskudt skat Skat af EBITA % 26% 26% 26% 26%

51 51 EVA-nøglebegreber - IC Investeret kapital (IC) Den kapital som er tilført selskabet i dets levetid, og som investorerne forventer forrentet. Beregning: Anlægsaktiver + kortfristede aktiver (ik kke rentebærende) kortfristede passiver (ikke-rentebærende) + goodwill Immaterielle aktiver ex. goodwill +M Materielle aktiver +Varebeholdninger + Tilgodehavender + Øvrige driftsmæssige kortfriestede aktiver -Hensatte forpligtelser -Leverandøgæld og anden gæld -Øvrige driftsmæssige passiver Invested Capital (ex. goodwill) + Goodwill (incl. historisk afskrevet) Invested Capital incl. Goodwill Egenkapital + Minoritetsinteresser + Hensatte egenkapitallignende forpligtelser + Rentebærende gæld + Øvrig ikke-driftsmæssige passiver -Goodwill - Finansielle/ikke driftsmæssige aktiver - likviderid Invested Capital (ex. goodwill) 51

52 52 EVA-nøglebegreber -IC Aktivsiden - IC + Øvrige immaterielle + Mt Materielle ill + Varebeholdninger + Tilgodehavender + Øvrige driftsmæssige aktiver - Andre hensatte forpligtelser - Leverandørgæld og anden gæld - Øvrige driftsmæssige passiver IC ex. Goodwill E 2012E 2013E 2014E Goodwill Akkumulerede afskrivninger IC incl. Goodwill

53 53 EVA-nøglebegreber - ROIC ROIC Return on Inv vested Capital ROIC = NOPLAT IC t 1 1 t Vigtigt, at NOPLAT udelukkende er skabt af aktiver, der indgår i IC E 2012E 2013E 2014E ROIC - primo IC 02% 0,2% 12,1% 1% 15,4% 17,3% 18,6% 53

54 54 EVA-nøglebegreber - FCF Frit cash-flow: NOPLAT fratrukket stigningen i IC FCF NOPLAT Ændring i IC E 2012E 2013E 2014E FCF Så er vi klar til at beregne fair value næsten! 54

55 55 WACC afkastkrav egenkapital - CAPM-modellen Egenkapitalens/ aktionærernes afkastkrav Den risikofri rente k e = r f + β *( (r m -r f ) Langsigtet merafkast på egenkapitalen ift. den risikofri rente Virksomhedens risiko ift. markedets risiko hvor r f = den risikofrie rente β = egenkapitalens systematiske risiko r m = det forventede afkast på markedsporteføljen (markedsafkastet) 55

56 56 WACC afkastkrav - egenkapital Hvordan gør vi? r f : Benyt 10-årig statsobligationsrente. Overensstemmelse med kundernes normale investerings-horisont. Vi justerer denne fire gange årligt. β Egen beregningsmetode Komponenter β (-5Y -1Y, m) β (-1Y 0, u) β 1 β justeres fire gange årligt Vægt 0-50% 0-50% 33% Analytikeren har frihed til at modellere vægte inden for de angivne rammer afhængig af selskabets transformation/forandrin g i den foregående periode og forventninger til fremtiden (r m -r f ): Vi benytter en risikopræmie på 4%. På basis af diverse undersøgelser vurderer vi, at det er vores bedste bud på en fremtidig gennem msnitlig risikopræmie. 56

57 57 WACC afkastkrav - egenkapital Afkastkrav til egenkapitalen MV af egenkapital Risikofri rente Risikopræmie 3,24% 4,00% Beta 1,26 Egenkapitalens forrentningskrav 8,65% 57

58 58 WACC afkastkrav - fremmedkapital Afkastkrav til fremmedkapitalen Nettorentebærende passiver 4298 Skattesats 25,0% Afkastkrav til fremmedkapit tal Risikofri rente 3,24% Peer erhvervsobligationsrente Renten på 10-årig statsobl ligation 3,64% Antaget spread 1,00% Renten på Vestas-obligation 7,10% 58

59 59 EVA-beregningen De gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger beregnes til 8,24%... 8,07% = 7,10% * (1-25%) * ,65% * EVA måler værdiskabelse og vi kan beregne EVA: EVA = (ROIC-WACC)* IC E 2012E 2013E 2014E ROIC 0,2% 12,1% 15,4% 17,3% 18,6% WACC 8,9% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% IC-primo EVA

60 60 Terminalværdien Terminalværdi = NOPLAT t WACC g hvor: g = vækst i NOPLAT NOPLAT 1 = NOPLAT i det første år efter prognoseperioden Terminalværdi sådan gør vi: Vi benytter en 5-årig aftrapning mod ovennævnte formel med g = 0 Dermed forudsættes: Fortsat vækst, men uden at der skabes merværdi. Vestas skaber i terminalperioden nøjagtig den værdi, der tilfredsstiller ejerne (ROIC = WACC) Følsomhedsberegninger på terminalværdien Growing free: Direkte konvergens 1 år efter forecastperiodens afslutning Aggressiv: g = NOPLAT-vækst ten det sidste år, for at ROIC=WACC 60

61 61 Værdiansættelsen - EVA EVA-valuation PV af EVA i CAP PV af EVA i terminalperioden Beginning i cap. frem medio året MV - likvider/vp MV - Fin. anl. aktiver Kapitaludvidelse/ Pensionsunderfunding EV Markedsværdi af gæld Minoriteter Markedsværdi af fragået udbytte Udestående optioner Værdi af egenkapital Estimeret t kursværdi pr. aktie (EUR) Konvergens Growing Free Aggressiv

62 62 Værdiansættelsen - FCF Cash-flow valuation PV af FCF i CAP Terminalværdi MV - likvider/vp MV - Fin. anl. aktiver Kapitaludvidelse/ Pensionsunderfunding EV Konvergens Growing Free Agressiv Markedsværdi af gæld Minoriteter Udestående optioner Markedsværdi af fragået udbytte Værdi af egenkapital Estimeret kursværdi pr. aktie

63 63 Relative nøgletal - Citat Bid mere mærke i, hvad markedet fortæller dig, end hvad du mener, det burde gøre Andre Meyer 63

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering VESTAS - KØB Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering Vi fastholder KØB af Vestas op til regnskabet for 3. kvartal '14 på trods af finansiel uro på markederne, som har påvirket aktien markant.

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG OW BUNKER - SÆLG Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG Vi starter vores dækning af OW Bunker med en SÆLG-anbefaling og et kursmål på DKK 140, da vi ikke er klar til at inddiskontere den ubrudte volumenvækst

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Automobil-divisionen imponerer igen

Automobil-divisionen imponerer igen BMW STÆRKT KØB Automobil-divisionen imponerer igen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009 Aktier IT 06.08.2009 Kvartalsregnskab Flot regnskab på alle fronter Verdens største udbyder af computerspil lod i går aftes, med deres 2. kvartalsregnskab, champagnepropperne springe oven på et flot regnskab.

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret!

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! DANSKE BANK STÆRKT KØB Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! Forventede nedskrivninger på DKK 9 mia.: Danske Bank forventer en nedskrivning på goodwill på DKK 9 mia. i årsregnskabet

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

SAP opjusteres til Køb

SAP opjusteres til Køb SAP KØB SAP opjusteres til Køb Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Dr. Pepper overgår de høje forventninger

Dr. Pepper overgår de høje forventninger DR PEPPER SNAPPLE - STÆRKT KØB Dr. Pepper overgår de høje forventninger Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Lave metalpriser styrker vores positive syn

Lave metalpriser styrker vores positive syn PANDORA - KØB Lave metalpriser styrker vores positive syn Vi justerer forventningerne og løfter kursmålet: Vi fastholder vores KØBanbefaling på Pandora-aktien forud for regnskabet for 3. kvartal '14 den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Nåede konsensus i 3. kvartal '14

Nåede konsensus i 3. kvartal '14 12.11.214 D/S NORDEN - KØB Nåede konsensus i 3. kvartal '14 Selskabet nedtoner forventningerne til 215 NAV på DKK 232 Flådeværdierne faldt 5 % k/k i alt og mere for gamle skibe. Med en højere USD blev

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger Virksomhedens Finansiering: Lektion C1 Kapitalstruktur og Virksomhedens finansielle problemstillinger Peter Ove Christensen Forår 2013 1 / 43 Overordnede spørgsmål i denne sidste del af kurset Hvordan

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

F.E. Bording 27. november 2012

F.E. Bording 27. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal 2012 Svagt kvartal: Kursen holdes Bordings 3. kvartal var som ventet blottet for organisk

Læs mere

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året MATAS - KØB Lagerstyring forbedres mod slutningen af året Hovedpunkter fra Matas' præsentation i går: 1) fortsat svag efterspørgsel, 2) hovedproduktkategorien Beauty bør til sin tid se et cyklisk opsving,

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen

Læs mere

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet:

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet: BMW - STÆRKT KØB BMW gør det igen! Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Gyldendal 19. december 2011

Gyldendal 19. december 2011 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 PRAETORIAN RESEARCH 2012: Endnu et stille år Med et nyhedsfattigt snart ovre, og ringe udsigter til væsentlige begivenheder i, forventer

Læs mere