I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S. onsdag den 2. april 2008 kl. 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S. onsdag den 2. april 2008 kl. 14."

Transkript

1 Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S onsdag den 2. april 2008 kl i Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: 6.1 Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Den Nordiske Børs København noterede lukkekurs med mere end 10 pct. 7. Eventuelt. Dagsordenen, selskabets årsrapport for 2007 og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, vil i perioden fra den 17. marts 2008 til den 2. april 2008, fra kl til 16.00, være fremlagt på selskabets hovedkontor til gennemsyn for aktionærerne. Adgangskort I henhold til vedtægternes 6 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort hos VP Investor Services, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup (fax: ) eller via senest den 28. marts 2008 kl Ikke-navnenoterede aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, må godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation højst må være 14 dage gammel. Aktionæren skal endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Stemmeret Selskabets aktiekapital på nominelt DKK ,00 er fordelt på aktier á DKK 1,00 og/eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen, jf. vedtægternes 6. Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer kan indhentes hos VP Investor Services eller via Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank, jf. aktieselskabslovens 73, stk. 5, nr. 2. I forlængelse af generalforsamlingens afholdelse vil der blive serveret canapéer og drikkevarer. Arrangementet forventes afsluttet kl. 17. Randers, den 10. marts 2008 Vestas Wind Systems A/S På bestyrelsens vegne Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Adresse: Vestas Wind Systems A/S Alsvej Randers Danmark Telefon: Fax: Web: Bank: Nordea Bank Danmark A/S Reg. nr.: 2100 Konto nr.: DKK EUR CVR-nr.: Selskabsnavn: Vestas Wind Systems A/S

2 DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG FRA BESTYRELSEN til den ordinære generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S onsdag den 2. april 2008 kl Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C Ad. dagsordenens punkt 1: Forslag om at årsberetningen tages til efterretning. Ad. dagsordenens punkt 2: Forslag om at årsrapporten godkendes. Ad. dagsordenens punkt 3: Forslag om at årets overskud på EUR 275 mio. fordeles således: Overførsel til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode EUR 287 mio. Udbytte EUR 0 mio. Overførsel til næste år EUR (12) mio. Ad. dagsordenens punkt 4: Bestyrelsens nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer foreslås genvalgt. Bestyrelseskandidaterne har oplyst at have følgende kompetencer samt følgende ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber og organisationer: Bent Erik Carlsen (62 år), formand Group Executive Vice President, A.P. Møller-Mærsk (Danmark) Indtrådt i bestyrelsen september HD i afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København, Danmark 1978 HD i regnskabsvæsen, Handelshøjskolen i København, Danmark - Diverse managementkurser INSEAD, Danmark Salgschef i Colon Emballage A/S, Danmark Adm. direktør i Eurocard Danmark A/S, Danmark Adm. direktør i Winther & Heide Eftf. A/S, Danmark Ansat ved Europa-direktionen i Air Liquide, Frankrig Adm. direktør i Aktieselskabet Dansk Ilt- & Brintfabrik, Danmark Adm. direktør i Fro Saldatura S.A., Italien Adm. direktør i L Air Liquide Belge sa-nv, Belgien Adm. direktør i Hede Nielsen A/S, Danmark Adm. direktør i Air Liquide, Scandinavien, Danmark Formand for bestyrelsen i: A/S Maersk Aviation Holding (Danmark), Aktieselskabet Roulunds Fabriker (Danmark), Dansk Industri Syndikat A/S (Danmark), Maersk Container Industri (Kina), Mærsk Container Industri A/S (Danmark), Norfolk Holding B.V. (Holland), Rosti A/S (Danmark), Rotrex A/S (Danmark), Roulunds Holding A/S (Danmark), Star Air A/S (Danmark) og Svitzer A/S (Danmark). Næstformand for bestyrelsen i: Dansk Supermarked A/S (Danmark). Medlem af bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Roulunds A/S (Danmark), F. Salling A/S (Danmark), F. Salling Holding A/S (Danmark) og Martinair Holland N.V. (Holland). Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed (Komitéen for god Selskabsledelses definition af begrebet uafhængighed findes på / Investor). Side 2 af 6

3 Torsten Erik Rasmussen (63 år), næstformand Administrerende direktør & CEO, Morgan Management ApS (Danmark) Indtrådt i bestyrelsen januar : Handelsuddannelse, Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Danmark Værnepligt, Kgl. Livgarde, Danmark og hjemsendt som premierløjtnant (R) MBA, IMEDE, Lausanne, Schweiz 1985 International Senior Managers' Program, Harvard Business School, USA Afdelingschef og senere direktør, Northern Soft- & Hardwood Co. Ltd., Congo 1973 Direktionsassistent, LEGO System A/S, Danmark Økonomidirektør, LEGOLAND A/S, Danmark Logistikchef, LEGO System A/S, Danmark 1977 Underdirektør, logistik, LEGO System A/S, Danmark Adm. direktør & CEO, LEGO Overseas A/S, Danmark Direktør og medlem af Group Management, LEGO A/S, Danmark Formand for bestyrelsen i: Amadeus Management A/S (Danmark), Ball ApS (Danmark), CPD Invest ApS (Danmark) og EVO Management A/S (Danmark). Næstformand for bestyrelsen i: A/S Det Østasiatiske Kompagni (Danmark), JAI A/S (Danmark) og TK Development A/S (Danmark). Medlem af bestyrelsen i: Acadia Pharmaceuticals A/S (Danmark), Acadia Pharmaceuticals Inc. (USA), Arvid Nilsson A/S (Danmark), Coloplast A/S (Danmark), ECCO (Thailand) Co. Ltd. (Thailand), ECCO (Xiamen) Co. Ltd. (Kina), ECCO Sko A/S (Danmark), ECCO Slovakia a.s. (Slovakiet), Ecco let Portugal (Portugal), JAI Aviation ApS (Danmark), JAI Group Holding ApS (Danmark), Morgan Invest ApS (Danmark), NatImmune A/S (Danmark), Oase Outdoors ApS (Danmark), Outdoor Holding A/S (Danmark), PT ECCO Indonesia (Indonesien), Schur International A/S (Danmark), Vola A/S (Danmark) og Vola Holding A/S (Danmark). Arne Pedersen (62 år) Administrerende direktør, Homasit A/S (Danmark) Indtrådt i bestyrelsen april Maskinarbejder fra Assens Sukkerfabrik A/S, Danmark 1971 Produktionsingeniør fra Odense Teknikum, Danmark 1976 HD i organisation og virksomhedsledelse fra Handelshøjskolen i Århus, Danmark Planlægningsleder i Århus Bogtrykkerie A/S, Danmark Projektchef i Novopan Træindustri A/S, Danmark Produktionschef i Joran Bor A/S, Danmark Adm. direktør i Svendborg Avis A/S - Fyns Amtsavis, Danmark Adm. direktør i Nordfab A/S, Danmark Adm. direktør i Århus Flydedok A/S, Danmark Adm. direktør i Bladt Industries A/S, Danmark Administrerende koncerndirektør, SIPCO Surface Protection Inc., USA Formand for bestyrelsen i: AROS Maritime ApS (Danmark), AROS Maritime A/S (Danmark), DanTruck- Heden A/S (Danmark), DanTruck-Heden Lifttruck A/S (Danmark), DTH Holding ApS (Danmark), EMH og P&S DOK og Leasing Aktieselskab (Danmark), Formard Mould A/S (Danmark), Marstal Værft A/S (Danmark), Nettotruck A/S (Danmark), Petersen og Sørensen Motorværksted A/S (Danmark) og Petersen og Sørensen Reparationsværksted A/S (Danmark). Side 3 af 6

4 Medlem af bestyrelsen i: DanTruck-Heden Danmark A/S (Danmark), Devitech ApS (Danmark), Muehlhan A/S (Danmark), Muehlhan Norway AS (Norge) og Targit A/S (Danmark). Øvrige tillidshverv: Formand for Brancheforeningen Danske Maritime (Danmark), formand for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (Danmark), medlem af CESA - Den europæiske værftsforening (Belgien) og medlem af Dansk Industris Hovedbestyrelse (Danmark). Freddy Frandsen (63 år) Direktør. Indtrådt i bestyrelsen april Svagstrømsingeniør, Århus Teknikum, Danmark - Diverse management kurser INSEAD, Danmark Ingeniør i industriafdelingen i Bruun & Sørensen A/S, Danmark Divisionsdirektør i Skako A/S, Danmark Adm. direktør i Kverneland-Danmark A/S, Danmark Adm. direktør i Pedershaab A/S, Danmark Adm. direktør i Aalborg Industries A/S, Danmark Formand for bestyrelsen i: FRF Invest ApS (Danmark) og Hans Følsgaard A/S (Danmark). Medlem af bestyrelsen i: Aktieselskabet af 1. november 1998 (Danmark), Anpartsselskabet af 8. februar 2005 (Danmark), Hans Følsgaard A/S (Danmark), Odense Staalskibsværft A/S (Danmark), Polaris Invest II ApS (Danmark), Polaris Management A/S (Danmark) og Svejsemaskinfabrikken Migatronic A/S (Danmark). Øvrige tillidshverv: Formand for den almennyttige fond: Utzon Foundation (Danmark), medlem af Det Nationale Fødevareforum, Videnskabsministeriet (Danmark), medlem af Følsgaard Fonden (Danmark) og medlem af Nordsøen Forskerpark/Ocenarium (Danmark). Jørgen Huno Rasmussen (55 år) Administrerende koncerndirektør, FLSmidth & Co. A/S (Danmark) Indtrådt i bestyrelsen januar Civilingeniør (byggelinien), Danmarks Tekniske Højskole, Danmark 1977 HD i organisation, Handelshøjskolen i København, Danmark 1980 Lich.tech., Danmarks Tekniske Højskole, Danmark Projektleder i A. Jespersen & Søn A/S, Danmark Leder af erhvervsbyggeri i Chr. Islef & Co. A/S, Danmark Afdelingsleder i H. Hoffmann & Sønner A/S, Danmark Udlandsdirektør i H. Hoffmann & Sønner A/S, Danmark Adm. direktør i Hoffmann A/S, Danmark Koncerndirektør i Veidekke ASA, Norge Formand for bestyrelsen i: Aktieselskabet af 1. januar 1990 (Danmark), FFE Invest A/S (Danmark), FLS miljø A/S (Danmark), FLS Plast A/S (Danmark), FLSmidth Airtech A/S (Danmark), FLSmidth Inc. (USA), FLSmidth Ltd. (Indien), FLSmidth Materials Handling A/S (Danmark), FLSmidth Minerals Holding ApS (Danmark), FLSmidth Minerals Inc. (USA), FLSmidth Rusland Holding A/S og SLF Romer XV ApS (Danmark). Side 4 af 6

5 Næstformand for bestyrelsen i: Dansk Eternit Holding A/S (Danmark) og Scion DTU A/S (Danmark). Medlem af bestyrelsen i: Dan Indian Holding ApS (Danmark) og FLSmidth Dorr-Oliver Eimco Denmark ApS (Danmark). Øvrige tillidserhverv: Medlem af repræsentantskabet for Industriens Arbejdsgivere i København (Danmark) og medlem af repræsentantskabet for Tryg i Danmark smba (Danmark). Jørn Ankær Thomsen (61 år) Advokat og partner, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard (Danmark) Indtrådt i bestyrelsen april Cand.jur. fra Københavns Universitet, Danmark Tidligere ansættelse: Dommerfuldmægtig og advokatfuldmægtig, Danmark og advokat i 1974 Formand for bestyrelsen i: Aida A/S (Danmark), Aktieselskabet af 26. november 1984 (Danmark), Aktieselskabet Schouw & Co. (Danmark), Carlsen Byggecenter Løgten A/S (Danmark), Carlsen Supermarked Løgten A/S (Danmark), Danish Industrial Equipment A/S (Danmark), Danske Invest Administration A/S (Danmark), DB 2001 A/S (Danmark), F.M.J. A/S (Danmark), Fibertex A/S (Danmark), Frima Vafler A/S (Danmark), Fåmandsforeningen Danske Invest (Danmark), GAM Holding A/S (Danmark), Ghana Impex A/S (Danmark), Givesco A/S (Danmark), Holdingselskabet af 25. november 1972 A/S (Danmark), Investeringsforeningen Danske Invest (Danmark), Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig (Danmark), Investeringsforeningen Danske Invest Select (Danmark), Investeringsforeningen Profil Invest (Danmark), K.E. Mathiasen A/S (Danmark), Kildebjerg Ry A/S (Danmark), Krone Erhvervsinvestering A/S (Danmark), Krone Kapital A/S (Danmark), Løgten Midt A/S (Danmark), Martin Professional A/S (Danmark), Ortopædisk Hospital Aarhus A/S (Danmark), Pipeline Biotech A/S (Danmark), Placeringsforeningen BG Invest (Danmark), Schouw Finans A/S (Danmark), Specialforeningen Danske Invest (Danmark), Søndergaard Give A/S (Danmark) og Th. C. Carlsen, Løgten A/S (Danmark). Medlem af bestyrelsen i: A/S P. Grene (Danmark), ASM Foods AB (Sverige), Biomar A/S (Danmark), Biomar Holding A/S (Danmark), Carletti A/S (Danmark), Dan Cake A/S (Danmark), GFK Holding ApS (Danmark), GFKJURA 883 A/S (Danmark), Givesco Bakery A/S (Danmark), Krone Kapital I A/S (Danmark), Krone Kapital II A/S (Danmark) og Krone Kapital III A/S (Danmark). Øvrige tillidshverv: Medlem af Jens Eskildsen og hustru Mary Antonie Eskildsen Mindefond (Danmark), medlem af Købmand Th. C. Carlsens Mindefond (Danmark) og medlem af Otto Mønsteds Kollegium (Danmark). Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed, grundet tilknytning til en af de advokatvirksomheder, som er rådgiver for selskabet. Kurt Anker Nielsen (62 år) Direktør. Indtrådt i bestyrelsen april Cand.merc., Handelshøjskolen i København, Danmark Økonom i Carlsberg A/S, Danmark Management-konsulent i Booz, Allen and Hamilton of Scandinavia, Danmark Økonom i Novo Industri A/S, Danmark Chef for strategiplanlægningsafdelingen i Novo Industri A/S, Danmark Direktør for strategiplanlægning og kommunikation i Novo Industri A/S, Danmark Økonomidirektør i Novo Industri A/S, Danmark Koncernøkonomidirektør i Novo Nordisk A/S, Danmark Side 5 af 6

6 Viceadministrerende direktør i Novo Nordisk A/S, Danmark Adm. direktør i Novo A/S, Danmark Formand for bestyrelsen i: Reliance A/S (Danmark). Næstformand for bestyrelsen i: Novozymes A/S (Danmark). Medlem af bestyrelsen i: Lifecycle Pharma A/S (Danmark), Novo Nordisk A/S (Danmark), StatoilHydro ASA (Norge) og ZymoGenetics Inc. (USA). Øvrige tillidshverv: Formand for LifeCycle Pharma s revisionsudvalg (Danmark), formand for Novo Nordisk A/S revisionsudvalg (Danmark), formand for StatoilHydro ASA s revisionsudvalg (Norge), formand for ZymoGenetics Inc. s revisionsudvalg (USA) og medlem af Novo Nordisk Fonden (Danmark). Ad. dagsordenens punkt 5: Forslag fra bestyrelsen om valg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab som selskabets revisorer. Ad. dagsordenens punkt 6: Forslag 6.1 Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Den Nordiske Børs København noterede lukkekurs med mere end 10 pct. Randers, den 10. marts 2008 Vestas Wind Systems A/S På bestyrelsens vegne Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Side 6 af 6

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00 Keops Indkaldelse til generalforsamling i Indberettet via StockWise til Københavns Fondsbørs den 12. januar 2007 København, den 12. januar 2007 Ordinær generalforsamling i Selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2015 Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere