Axcel Årsberetning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axcel Årsberetning 2008"

Transkript

1 Axcel Årsberetning 2008

2 Axcels årsberetning var et turbulent år præget af den globale økonomisk afmatning. Det betyder, at de fleste af os har måttet ændre vores måde at anskue verden og ikke mindst vores respektive virksomheder og den måde vi driver vores forretning på. Axcel er ingen undtagelse i denne sammenhæng, hvor vi i løbet af 2008 har oplevet større udsving i vores virksomheder end normalt. Derfor mener vi også, at vi godt kan være bekendt, at Axcel på trods af et udfordrende år har været i stand til at levere et resultat af investeringsaktiviteter på 392 mio. kr. på tværs af Axcels fonde, svarende til et samlet, tidsvægtet afkast på 17%. Udfordrende tider betyder dog også nye muligheder for Axcel og vores virksomheder, og vi forventer, at der vil opstå flere interessante investeringsmuligheder i den kommende tid. Et godt eksempel på dette er IDEmøblers investering i ILVA kort efter årsskiftet 2008/09. Axcels fornemste opgave er at udøve aktivt ejerskab i vores virksomheder. Med til det hører også, at vi skal sørge for at styrke vores virksomheder, så de er mere modstandsdygtige i vanskelige tider. Derfor har 2008 også været et år med fokus på effektivisering og omkostningsreducerende tiltag i de fleste af vores virksomheder, så de løbende bliver bedre rustet og klar til at være med på udviklingen, når de globale økonomiske pile forhåbentlig begynder at vende i en mere positiv retning. Også Axcels betyrelse er blevet styrket, nemlig med Jens Moberg, tidligere Vice President i Microsoft, nu CEO for Better Place Europe. Jens Mobergs er med sin solide internationale erfaring og omfattende teknologibaggrund et stærkt supplement til Axcels bestyrelse. Axcels svenske Industrial Board, som blev etableret ultimo 2007, og har til opgave at fungere som rådgiver i forbindelse med investeringsbeslutninger i Sverige, er kommet godt i gang og har allerede vist sin styrke i forbindelse med Axcels seneste to investeringer i Sverige. En anden måde at udøve aktivt ejerskab på er ved at arbejde for bedre rammebetingelser for vores virksomheder. Det har vi i 2008 bl.a. gjort ved at deltage aktivt i udarbejdelsen af Danish Venture Capital and Private Equity Associations retningslinjer for kapitalfonde, som blev til i et unikt samarbejde på tværs af en række danske og udenlandske kapitalfonde i Danmark. Formålet med retningslinjerne er at skabe større åbenhed og transparens omkring kapitalfondenes virke og hvordan vi skaber værdi i vores virksomheder. Vi håber på denne måde at kunne være med til at sikre, at kapitalfonde i Danmark har det nødvendige arbejdsrum license to operate og modvirke, at der træffes politiske beslutninger på et forkert grundlag. Retningslinjerne fik en meget positiv modtagelse, ikke mindst af skatteministeren, som ved offentliggørelsen gav udtryk for, at retningslinjerne havde fjernet behovet for yderligere lovgivning. Ikke desto mindre præsenterede regeringen i starten af 2009 en vidtrækkende skattereform. Helt overordnet er skattereformen et skridt i den rigtige retning, fordi den betyder lavere personskatter. Men forslaget indebærer stadig en række udfordringer, bl.a. i form af særlovgivning, der sender forvirrende signaler til udenlandske investorer og rammer venture- og kapitalfondsejede selskaber. Virksomheder, der tilsammen beskæftiger ca medarbejdere og udgør en væsentlig del af Danmarks bruttonationalprodukt. Vi ser derfor nu frem til, at vi, bl.a. i DVCA-regi, gennem fortsatte drøftelser med regeringen kan få ryddet disse sidste tidsler af vejen, så vi også fremover kan opretholde en venture- og kapitalfondsbranche og et attraktivt investeringsmiljø i Danmark. Johan Schrøder, bestyrelsesformand Christian Frigast, managing partner 2

3 Indhold Kort om Axcel i hovedtræk 5 Axcel highlight: DVCAs guidelines for kapitalfonde 7 Køb og salg af virksomheder i Axcels virksomheder 10 Axcel highlight: CSR pilotprojekt i Noa Noa 16 Hoved- og nøgletal for Axcels fonde 17 Axcels struktur 18 Axcels fonde 19 Axcels investorer 20 Ledelse 21 Værdiskabelse i Axcels selskaber 22 Axcel highlight: IDEmøbler og ILVA synergi og forskelligheder 29 Yderligere information 33 3

4 Kort om Axcel Axcel er en internationalt orienteret, nordisk kapitalfond, hvis mål er at skabe stærke og værdifulde virksomheder. Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer, som kunne se et voksende markedsbehov for private equity-investering, og som ønskede muligheden for at deltage i danske private equityinvesteringer i en toneangivende kapitalfond med et stærkt, uafhængigt ledelsesteam. Axcels investeringsfokus og investorbase er sidenhen blevet udvidet, således at Axcel i dag fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel omfatter tre investeringsfonde med sammenlagt 6,6 mia. kr. i kapitaltilsagn. Axcel har hidtil gennemført 35 investeringer og 41 tilkøb, og er blandt de fonde i Norden, som har foretaget flest investeringer. Foreløbig er 18 af de virksomheder, som Axcel har investeret i, blevet videreudviklet og solgt. Axcels investeringer omfatter i dag 17 virksomheder i vidt forskellige sektorer med en samlet omsætning på ca. 12,5 mia. kr. Axcels investeringsteam omfatter 27 medarbejdere, heraf 20 investeringsansvarlige med bred erfaring med udvikling af virksomheder, såvel fra ledelsesposter i industrien, som fra management consulting og rådgivning vedr. køb og salg af virksomheder. 4

5 2008 i hovedtræk Overordnede resultater i Axcels fonde Det samlede resultat af investeringsaktiviteter i Axcels fonde blev i 2008 på 392 mio. kr., svarende til et samlet tidsvægtet afkast på 17% af fondenes samlede investering på ca. 2,4 mia. kr. Axcels fonde realiserede i 2008 et samlet positivt resultat efter skat på 292 mio kr. Axcels tre fonde omfattede ved udgangen af virksomheder med en samlet omsætning på ca. 11 mia. kr. og en samlet indtjening (EBITDA) på ca. 1,4 mia. kr. Axcel investerede efter årsskiftet 2008/2009 i den svenske logistikvirksomhed LGT, hvorefter antallet af virksomheder i Axcels fonde er 17. Ligeledes købte IDdesign, som ejer IDEmøbler, i starten af 2009 konkurrenten ILVA. Den samlede omsætning i Axcels virksomheder er herefter ca. 12,5 mia. kr. og det samlede antal medarbejdere er ca Virksomhedernes resultater 2008 var et generelt udfordrende år præget af den globale økonomiske krise. Dette har naturligvis også påvirket Axcel, hvor der generelt er set større udsving i virksomhederne end normalt har derfor været et år med fokus på effektivisering og omkostningsreducerende tiltag i de fleste af Axcels virksomheder. Da 2009 og nok også 2010 fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed, vil dette fokus på at tilpasse virksomhederne til den aktuelle markedssituation være uændret. Nogle virksomheder har klaret sig rigtig godt, mens andre har haft et mere udfordrende år. Som eksempel på virksomheder, der er kommet stærkt ud af 2008 kan nævnes HusCompagniet, der bygger en-familieshuse og på få år har udviklet sig til markedsleder, og som netop har præsenteret sit bedste resultat nogensinde i et svært marked. Et andet eksempel er Pandora, som har øget omsætning og indtjening med hhv. 73% og 68%. Da værdien af Axcels virksomheder lidt forenklet kan beskrives som en kombination af deres indtjening og værdien af sammenlignelige børsnoterede virksomheder, vil den hidtidige usikkerhed i 2009 både i relation til denne generelle økonomi og aktiemarkederne betyde, at der også vil være usikkerhed forbundet med Axcels investeringsresultat i Udfordrende tider betyder dog også nye muligheder for Axcel og Axcels virksomheder, bl.a. i form af nye interessante investeringsmuligheder. Et godt eksempel på dette er IDEmøblers investering i ILVA. Køb og salg af virksomheder i Axcels fonde Axcel I (Axcel IndustriInvestor) er Axcels første fond og blev etableret i Fonden har solgt 13 af 14 virksomheder, og omfatter i dag en enkelt virksomhed, bb electronics, som leverer services inden for elektronikproduktion. Der vil ikke blive gennemført flere investeringer i Axcel IndustriInvestor. Axcel II omfatter fire virksomheder. Investeringsperioden for Axcel II er udløbet, og der vil derfor ikke blive gennemgørt flere investeringer i denne fond. Aktiviteterne i Axcel II har i 2008 således på lige fod med det foregående år været fokuseret på videreudvikling af fondens virksomheder. Axcel III har gennemført to investeringer i 2008: John Bauer Organization AB (JBO) - svensk uddannelsesvirksomhed, der driver gymnasieskolerne som private friskoler 29 forskellige steder i Sverige. JBOs omsætning lå i 2008 på knap 1 mia. SEK (ca. 670 mio. kr.). Virksomheden er Axcels anden investestering i Sverige. (Læs mere på side 9). Pandora dansk smykkevirksomhed, som fremstiller og sælger smykker i ædelmetal og ægte stene direkte eller via distributører til ca smykke- og gavebutikker på 25 markeder. 5

6 Pandoras omsætning var i 2008 knap 2 mia kr. (Læs mere på side 9). Herudover omfattede fonden otte virksomheder ved udgangen af 2008: IDEmøbler (boligindretning og -tilbehør) Driconeq, Sverige (boreudstyr til mineindustrien) Noa Noa (kvindemode og børnetøj) Ball Group (kvindemode) HusCompagniet (enfamilies-huse) TCM Group (køkken og bad: TVIS, Svane, Lifa, Concepta/Modulia) Netcompany (IT-konsulentydelser/internet teknologi) EskoArtwork (softwareløsninger til emballageindustrien) Der er i Axcel III efter årskiftet foretaget yderligere to investeringer: LGT: I marts 2009 foretog Axcel sin tredje investering i Sverige med købet af logistikvirksomheden LGT. Axcel vil i samarbejde med LGTs ledelse skabe vækst gennem udvidelse af virksomhedens serviceudbud og geografisk ekspansion, herunder styrkelse af virksomhedens aktiviteter i Norden. Svenske LGT er en af Europas førende transportører af møbler og andre større produkter, primært for møbelproducenter og møbelforretninger, med en stærk position på især det svenske og danske marked. Virksomhedens serviceudbud omfatter opbevaring, ordrebehandling, pakning og distribution. LGT har ca. 300 medarbejdere fordelt på fem afdelinger i Norden. LGT omsatte i 2008 for ca. 700 mio. SEK (ca. 490 mio. kr.) IDdesign / ILVA: I januar 2009 indgik IDdesign, der ejer IDEmøbler, aftale med ILVA om køb af ILVAs aktiviteter og bolighuse i Danmark og Sverige. Aftalen blev godkendt af konkurrencemyndighederne i marts IDEmøbler omfatter i dag 38 bolighuse i Danmark, tre forretninger på Færøerne, Grønland og Island samt 19 udenlandske franchise-butikker under navnet IDdesign. ILVA driver 4 bolighuse i Ishøj, Lyngby, Århus og Malmø samt en succesfuld internetbutik. IDEmøbler og ILVA vil fortsætte som selvstændige brands med egne butikker og selvstændige kædeledelser. De to samlede selskabers omsætning udgjorde i 2008 ca. 2 mia. kr. 6

7 Axcel highlight DVCAs retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde DVCA (Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening) offentliggjorde i juni 2008 et sæt retningslinjer, der skaber rammerne for større åbenhed og transparens i kapitalfonde. Axcel har, qua sit formandskab for DVCAs Private Equity-udvalg, spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af retningslinjerne, som fandt sted i et tæt samarbejde mellem en bred kreds af danske og udenlandske kapitalfonde. Axcel har tilsluttet sig retningslinjerne fuldt ud. Retningslinjerne indgår i en større rapport, der kan downloades på Axcels hjemmeside og samlet omfatter: 1) Beskrivelse af kapitalfonde og hvordan de arbejder 2) Analyse af kapitalfonde i Danmark med fokus på værdiskabelse 3) Guidelines for rapportering i kapitalfonde og deres virksomheder i Danmark Der er taget delvist lignende initiativer lokalt i andre Europæiske lande, men de danske retningslinjer er det hidtil mest omfattende intitiativ på området i EU og sætter nye standarder for kapitalfondes kommunikation med omverdenen. Retningslinjerne har da også fået en meget positiv modtagelse, dels internt i branchen, hvor retningslinjer i dag er den målestok, som branchen bruger, når det handler om åbenhed, dels blandt nationale og internationale interessenter. Der er af praktiske hensyn sat en minimumsramme for størrelsen på de virksomheder, der skal opfylde DVCAs krav. Denne grænse er dog på et niveau, der i praksis indebærer, at samtlige kapitalfondsejede virksomheder i Danmark er omfattet af retningslinjerne. Retningslinjerne er det første, væsentlige skridt på vej mod mere åbenhed og transparens i kapitalfonde i Danmark. Det er tilstræbt at give DVCA s retningslinjer den grad af fleksibilitet, som er nødvendig for, at de kan anvendes i den verden, som kapitalfonde og deres virksomheder befinder sig i, og som er præget af en løbende ændring af vilkår og forventninger. Det er derfor hensigten, at der tages bestik af behovet for at revidere retningslinjerne i Der skal dog mere end lokale initiativer til for at imødegå den aktuelle debat på EU-niveau, som forventes at resultere i et decideret lovforslag fra EU-kommissionen senere på året. Derfor vil den europæiske brancheforening, European Venture Capital and Private Equity Association (EVCA), i løbet af kort tid præsentere et sæt retningslinjer, der skal omfatte EVCAs medlemmer i Europa. De danske retningslinjer har været en inspirationskilde hertil. 7

8 8

9 Køb og salg af virksomheder i 2008 JBO - svensk uddannelsesvirksomhed med ambitioner Axcel har købt 90% af aktierne i den svenske ud - dannelsesvirksomhed John Bauer Organization AB (JBO). JBO driver John Bauer-gymnasieskolerne som private friskoler, der er lokaliseret 29 forskellige steder i Sverige. John Bauer-gymnasieskolerne har ca elever i alderen 16 til 18 år og knap ansatte og havde i 2008 en omsætning på knap 1 mia. SEK (ca. 670 mio. kr.). Fokus for John Bauer-gymnasieskolernes undervisning er erhvervsog faguddannelser inden for fx IT, media, entrepreneurship, idræt, hotel & restaurant. Det svenske friskolesystem har udviklet sig kraftigt, siden den svenske regering i 1994 åbnede mulighed for støtte til privatejede skoler, og området forventes at vokse yderligere. Friskolerne, hvoraf en række er børsnoterede, udgør i dag godt 20% af det samlede svenske skolemarked og omfatter 900 skoler med ca elever i alderen fra et til 18 år. Det er JBOs målsætning, at John Bauer-gymnasieskolerne skal være det foretrukne valg for svenske elever, deres forældre og lærere. JBOs skoler har allerede i dag en stærkt koncept i et attraktivt segment, og virksomheden har vist en stabil vækst. Axcel vurderer, at friskoler vil tegne sig for en voksende del af gymnasie-uddannelserne i Sverige, og at JBO derfor har gode forudsætninger for fortsat vækst, først og fremmest i Sverige, men på længere sigt evt. også på det internationale marked. Pandora global smykkevirksomhed med danske rødder Axcel købte i % af aktierne i den danske familie- og medarbejderejede virksomhed Pandora, som fremstiller og sælger smykker. Ejerskabet var indtil Axcels investering delt mellem de to stiftere, Per og Winnie Enevoldsen, deres søn Christian og en række ledende medarbejdere. De nuværende ejere har medinvesteret sammen med Axcel i det nye selskab og ejer 40%. Pandora designer, udvikler og fremstiller smykker i ædle materialer såsom guld, sølv og ædelstene og sælger dem via godt salgssteder på mere end 25 markeder. Pandora har et fuldt sortiment af smykker i form af ringe, øreringe, halskæder og armbånd, Blandt virksomhedens mest kendte produkter er charm-armbåndet, som giver kunderne mulighed for at sammensætte og variere deres personlige smykker i en uendelig række kombinationsmuligheder. Virksomhedens produkter designes og udvikles i Danmark og produceres i Thailand, hvor ca specialuddannede medarbejdere færdiggør smykkerne i hånden. Pandora nåede i 2008 en omsætning på knap 2 mia. kr. Udviklingsplanerne for Pandora omfatter bl.a. fortsat international ekspansion og styrkelse af virksomhedens tilstedeværelse på eksisterende markeder. Således etablerede Pandora i 2008 egen organisation i Storbritannien med ca. 40 medarbejdere, og kort efter årsskiftet kom Polen til med egen organisation samt Israel og Frankrig via distributører. For at kunne imødekomme væksten i efterspørgslen, har Pandora endvidere udvidet sine produktionsfaciliteter i Thailand med ca. 40% i det forløbne år. 9

10 Axcels virksomheder John Bauer Organization (JBO) uddannelsesvirksomhed, der driver private gymnasieskoler på 29 lokationer i Sverige med ca elever i alderen 16 til 18 år og knap ansatte. Udviklingsstrategi: Axcels strategi for udviklingen fokuserer på forbedring af uddannelseskvaliteten, for dels at sikre en øget tilstrømning af elever, og dels være med til at øge trivslen og dermed fuldførelsesprocenten på uddannelserne. Omsætning: 985 mio. SEK (ca. 670 mio. kr.) Medarbejdere: Hjemsted: Jönköping, Sverige Investeringsår: 2008 Ansvarlig partner: Vilhelm Sundström John Bauergymnasiet Växjö Adress Regementsgatan 9, VÄXJÖ Webb johnbauer.nu Fax Telefon E-post Pandora designer, producerer, markedsfører og sælger håndforarbejdede smykker globalt. Udviklingsstrategi: Udviklingsplanerne for Pandora omfatter bl.a. fortsat international ekspansion og styrkelse af virksomhedens tilstedeværelse på eksisterende markeder samt en løbende udvidelse af produktionen. Omsætning: mio. kr. EBITDA: 867 mio. kr. Medarbejdere: Hjemsted: Rødovre Investeringsår: 2007 Ansvarlig partner: Nikolaj Vejlsgaard Driconeq globalt ledende producent af borerør og boreudstyr, der anvendes til minedrift, til byggeindustrien og til grundvands- og jordvarmeboringer (geologiske boringer). Udviklingsstrategi: Axcels plan er at udvikle Driconeqs markedsposition inden for sit felt, bl.a. ved styrkelse af salgsorganisationen, geografisk ekspansion på eksisterende markeder og opkøb af relevante konkurrenter. Omsætning: EBITDA: 223 mio. SEK (ca. 156 mio. kr.) 60 mio. SEK (ca. 42 mio. kr.) Medarbejdere: 60 Hjemsted: Sunne i Värmland, Sverige Investeringsår: 2007 Ansvarlig partner: Vilhelm Sundstrøm 10

11 IDdesign Danmarks førende bolighuskæde inden for møbler, brugskunst, belysning og tilbehør. IDdesign ejer IDEmøbler og ILVA. Udviklingsstrategi: Axcels målsætning for IDdesign er at virksomheden udvikles til en af Skandinaviens førende bolighus-kæder. Strategien for kædens udvikling er opdelt i tre faser: Fase 1: Omdannelse af IDEmøbler fra en frivillig til integreret kæde, fase 2: Ekspansion i Danmark, og fase 3: Ekspansion i Norden. Omsætning: 2 mia. kr. EBITDA: - Medarbejdere: Hjemsted: Sabro ved Århus Investeringsår: 2007 Ansvarlig partner: Søren Lindberg Noa Noa et af Danmarks stærke internationale brands inden for modetøj til kvinder og børn. Udviklingsstrategi: International ekspansion, primært gennem styrkelse af indsatsen på eksisterende markeder med fokus på egne butikker og engros-salg. Medarbejdere: 540 Hjemsted: Kvistgård i Nordsjælland Investeringsår: 2007 Ansvarlig partner: Jacob Thygesen Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA Ball Group modetøj til kvinder i henholdvis standardstørrelse-segmentet (mærkerne Culture og Lipo Lipo) og store størrelser (mærkerne Zizzi, Zizzi Jeans og Zay). Medarbejdere: 110 Hjemsted: Billund Investeringsår: 2007 Ansvarlig partner: Per Christensen Udviklingsstrategi: Fortsat international vækst, såvel ved åbning af flere butikker som på engrossalg. Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA

12 Axcels virksomheder Huscompagniet enfamilies-parcelhuse og -andelsboliger Udviklingsstrategi: Videreudvikling gennem forsat vækst organisk såvel som gennem akkvisitioner. Medarbejdere: 120 Hjemsted: Horsens Investeringsår: 2006 Ansvarlig partner: Nikolaj Vejlsgaard Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA TCM Group køkkener, badeværelser og garderobeskabe via varemærkerne, TVIS, Svane, Lifa, Modulia og Concepta Udviklingsstrategi: Tilpasning af virksomhedens kapacitet til de nuværende markedsforhold samt fortsat effektivisering og fortsat forøgelse af markedsandele, bl.a. ved udnyttelse af synergier på tværs af gruppen. Medarbejdere: 340 Hjemsted: Holstebro Investeringsår: 2006 Ansvarlig partner: Per Christensen Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA Netcompany en af Danmarks førende IT-konsulentvirksomheder inden for portalløsninger og systemintegration. Udviklingsstrategi: Styrkelse af virksomhedens position inden for levering af Microsoft-baserede portalløsninger til mellemstore og store virksomheder, udvidelse af sortimentet med nye serviceydelser, opkøb samt på længere sigt ekspansion i Norden. Medarbejdere: 152 Hjemsted: København Investeringsår: 2006 Ansvarlig partner: Jacob Thygesen Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA

13 EskoArtworks verdensledende inden for emballage-software, service og løsninger til emballageindustrien. Udviklingsstrategi: Axcels udviklingstrategi for EskoArtworks bygger på organisk vækst og markedsekspansion gennem produktudvikling og tilbehør til eksisterende produkter. Medarbejdere: 980 Hjemsted: Gent, Belgien Investeringsår: 2005 Ansvarlig partner: Vilhelm Hahn-Petersen Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA Ellipse A/S - udvikler, producerer og sælger IPLbaserede (Intense Pulsed Light) dermatologiske instrumenter til medicinsk og kosmetisk behandling. Ellipse er den sidste tilbageværende division efter frasalget af Danish Diagnostic Development (DDD), som tidligere udgjorde størstedelen af virksomhedens aktiviteter. Udviklingsstrategi: Videreudvikling af virksomhedens markedsposition gennem fortsat produktudvikling og geografisk ekspansion. Medarbejdere: 52 Hjemsted: Hørsholm Investeringsår: 2004 (DDD frasolgt 2007) Ansvarlig partner: Per Christensen Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA Junckers en af Europas største producenter af massive trægulve. Udviklingsstrategi: Restrukturering og organisk vækst gennem styrkelse af virksomhedens markedsposition inden for trægulve af høj kvalitet. Medarbejdere: 465 Hjemsted: Køge Investeringsår: 2004 Ansvarlig partner: Jacob Thygesen Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA

14 Axcels virksomheder Vital Petfood Group udvikler, producerer og sælger foder, snacks og tilbehørsprodukter til kæledyr, herunder produkter til hund, kat, fugl, fisk og gnaver. Udviklingsstrategi: Fokusering af virksomhedens aktiviteter på en række brands samt private labelproduktion. Medarbejdere: 240 Hjemsted: Hasselager Investeringsår: 2000 Ansvarlig partner: Vilhelm Hahn-Petersen Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA Georg Jensen globalt luksusbrand med en bred vifte af produkter fra smykker til gaveartikler og er repræsenteret i en lang række lande via flere end 100 butikker. Georg Jensens produkter omfatter smykker med diamanter og andre ædelstene i platin, guld og sølv, ure bestik i sølv og rustfrit stål, gaveartikler, årstidspynt mm. Udviklingsstrategi: Forbedring af lønsomhed og værditilvækst gennem produktsanering, udvikling af nye produkter og styrkelse af markedsføring og brandingstrategi. Medarbejdere: 1160 Hjemsted: København Investeringsår: 2001 Ansvarlig partner: Nikolaj Vejlsgaard Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA Royal Copenhagen det førende mærke i Norden inden for håndmalet porcelæn og blandt de førende mærker i Japan samt en række andre asiatiske lande. Royal Copenhagen er i dag et verdenskendt brand med eksklusive produkter af høj håndværksog designmæssig kvalitet. Udviklingsstrategi: Forbedring af lønsomhed og værditilvækst gennem effektivisering af produktion, udvikling af nye produkter og styrkelse af markedsføring og brandingstrategi. Medarbejdere: 520 Hjemsted: Glostrup Investeringsår: 2001 Ansvarlig partner: Nikolaj Vejlsgaard Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA

15 bb electronics - en af Skandinaviens førende servicevirksomheder inden for elektronikproduktion (Electronic Manufacturing Services). Udviklingsstrategi: Udbygning af selskabets markedsposition og forbedring af konkurrenceevnen ved fokus på kvalitet, pris, leveranceevne og serviceniveau. Medarbejdere: 575 Hjemsted: Horsens Investeringsår: 1999 Ansvarlig partner: Søren Lindberg Virksomhedens udvikling (mio. kr.) Salg EBITDA

16 Axcel highlight Corporate Social Responsibility (CSR) pilotprojekt i Noa Noa Axcel har 2008 iværksat et CSR-projekt med henblik på at etablere en fælles ramme for ansvarlig forretningsførelse, herunder investeringspolitik, i Axcel og Axcels virksomheder. Projektet bygger videre på DVCAs åbenhedsinitiativ, der vedrører Corporate Governance (se side 26). Det er planen, at Axcels CSR-projekt skal udrulles på henholdsvis virksomheds- og fondsniveau. Første skridt i udrulningen på virksomhedsniveau blev taget ultimo 2008/primo 2009 med gennemførelsen af et pilotprojekt i Noa Noa, som Axcel har ejet siden slutningen af På basis af pilotprojektet vil der i 2009 blive udarbejdet en ramme for gennemførelse af tilsvarende projekter i Axcels øvrige virksomheder. Noa Noa-projektet omfatter to hovedelementer: 1. Risikostyring: Etablering af et øjebliksbillede af over alle relevante CSR-risici, primært i forbindelse med leverandørkæden, herunder også identifikation af de risici, som er mest kritiske for virksomhedens omdømme og brand. Desuden omfatter denne del af projektet anbefalinger til, hvordan virksomheden fremadrettet bør håndtere leverandørstyring med henblik på at sikre implementering og efterlevelse af Noa Noa s Code of Conduct hos leverandørerne. 2. Vurdering af strategiske muligheder i markedet relateret til CSR: Vurdering af og forslag til de mest oplagte muligheder for inkorporering af CSR i forretningen og kommunikationen. Det er ligeledes et ønske med projektet at styrke den generelle bevidsthed og vidensniveauet omkring ansvarlighed i hele Noa Noa, således at medarbejdere i alle led af forretningen har kendskab til, hvordan virksomheden griber CSR an, og har den fornødne indsigt i fx produktegenskaber og produktionsforhold hos leverandørerne. Noa Noa planlægger i forlængelse af projektet at tilsluttet sig Business Social Compliance Initiative (BSCI) - en uafhængig organisation, der koordinerer CSR-overvågning af virksomheder i Fjernøsten. Modetøj for kvinder og børn Noa Noa er et af Danmarks stærke internationale brands inden for modetøj til kvinder og børn. Noa Noas tøj sælges til modebevidste kvinder under mærket Noa Noa, og til piger i alderen 2-12 år under mærket Noa Noa Miniature. Begge mærker er kendetegnet ved en feminin og boheme-inspireret stil i et rimeligt prisleje. Noa Noa sælger sine produkter gennem en kombination af en gros og detail og kan i dag købes i mere end 110 Noa Noa butikker. Derudover sælges Noa Noa gennem øvrige forretninger på en lang række forskellige europæiske markeder og i Canada. De største markeder er Skandinavien, England, Tyskland og Benelux-landene. 16

17 Hoved- og nøgletal for Axcels fonde Axcel I* Axcel II A/S Axcel III mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Resultat af investeringsvirksomhed 1,5 0,0-132,0 464,8 522,1 88,2 Andre driftsindtægter 16,5 14,2-0,4 10,6 0,0 0,0 Bruttoresultat 18,0 14,2-132,4 475,4 522,1 88,2 Driftsomkostninger -16,9-18,7-32,3-27,1-67,5-77,2 Driftsresultat 1,1-4,5-164,7 448,3 454,6 11,0 Finansielle poster 0,2 2,6 0,2-1,5 0,2 0,2 Resultat før skat 1,3-1,9-164,5 446,8 454,8 11,2 Skat af årets resultat 0,0-4,3 0,1 6,3 0,0 0,0 Årets resultat 1,3-6,2-164,4 453,1 454,8 11,2 Kapitalandele i industriinvesteringer 114,5 114,9 729,9 856, , ,4 Øvrige aktiver 17,4 13,5 56,0 78,3 1,9 1,3 Samlede aktiver 131,9 128,4 785,9 935, , ,7 Egenkapital 121,5 120,2 744,1 924, 2.317, ,2 Øvrige passiver 10,4 8,2 41,8 10,8 5,8 3,5 Samlede passiver 131,9 128,4 785,9 935, , ,7 Samlet resultat af investeringsvirksomhed i Axcels tre fonde i 2008: 392 mio. kr. (2007: 553 mio. kr.) Afkast af samlede (tidsvægtede) investeringer i 2008: 17% (2007: 28%) *Juridisk betegnelse: Axcel IndustriInvestor 17

18 Om Axcel Axcels struktur Axcels struktur har udviklet sig siden etableringen i 1994 i takt med den internationale udvikling af kapitalfonde. De to første fonde, Axcel IndustriInvestor og Axcel II, er opbygget som aktieselskaber, hvor det er fondenes bestyrelser, der ultimativt træffer investeringsbeslutninger. Den seneste fond, Axcel III, er beskrevet nedenfor og er opbygget med en international corporate governance-struktur. Fonden ejer virksomhederne og er etableret som et dansk kommanditselskab. Fonden har indgået aftale med Axcel Management om at varetage investering i og ejerskab af fondens virksomheder. Beslutningsproces Det er Axcel Management, der som managementselskab for Axcel III træffer beslutninger om investeringer. I Axcel Management er der nedsat en investeringskomité bestående af Axcels partnere, der efter konsultation med Axcels Industrial Board træffer investeringsbeslutninger. Investeringskomiteen følger en formaliseret procedure for beslutningsprocessen. Alt forarbejde og beslutninger om køb eller salg af virksomheder foretages af Axcel Management, der består af partnere og ansatte i Axcel, i samarbejde med Axcels Industrial Board. (Se side 26 for beskrivelse af Axcels Industrial Boards). Axcels partnere og nøglemedarbejdere medinvesterer i Axcels investeringer. Den juridiske struktur Axcel I blev oprindeligt etableret som et investeringsselskab uden udløbsdato. Da Axcel II blev rejst, blev det besluttet, at Axcel I ikke skulle foretage flere nye investeringer. Hver fond under Axcel har herefter en levetid på 10 år, og der indgår normalt virksomheder i hver fond, når den er fuldt investeret. Fonden ejer typisk virksomhederne i tre til syv år. Ejerskabet kan dog forlænges med et par år, hvis nye muligheder opstår undervejs. Axcels to første fonde, Axcel I og Axcel II er etableret som aktieselskaber. Axcel III er organiseret som kommanditselskab, K/S, for at sikre at afkast fra fondene først bliver beskattet, når de kommer til udbetaling til investorerne. Et K/S er skattetransparent og sikrer imod dobbeltbeskatning, så investorerne ikke risikerer at betale skat af afkastet to gange først i regi af fonden og siden i eget regi. Axcel Management Rådgivning om investeringer Axcels Industrial Board Danmark og Sverige Dag-til-dag ledelse Axcels Investorer Investering Afkast Axcel III Køb, ejerskab og udvikling Axcels virksomheder Arbejdsgange og struktur i Axcels seneste fond. Læs mere om arbejdsgange og struktur i Axcel i afsnittet "Sådan skaber Axcel værdi" på side

Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt!

Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt! Velkommen til Axcel Nyt! Axcel Nyt 01 Velkommen til Axcel Nyt! Her vil vi orientere om store og små begivenheder fra Axcels verden, når vi har noget at fortælle. Denne gang har vi valgt at bruge nogle

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL AXCEL I HOVEDTRÆK 40 10 CSR HOS AXCEL OG I AXCELS VIRKSOMHEDER 35 HVAD 20 ÅRS ERFARINGER HAR LÆRT OS OM AKTIVT EJERSKAB AXCELS LEDELSE

Læs mere

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere