ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG"

Transkript

1 ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG Studiegruppe 10 Dexter, Esben, Idun, Kathrine og Marie

2 Indholdsfortegnelse Primære interessenter s. 2 Vision, mission & værdier s. 3 Forandringen s. 4 Kotters 8-trinsmodel s. 5 Organisationskultur s. 6 Udfordringer og betydningsstrukturer i den store sammenhæng s. 8 Den kommunikationsfaglige disciplin s. 9 Målgruppen s. 9 Kommunikative virkemidler i Hvidbogen s. 11 Råd til ændringer s. 13 2

3 De Danske Statsbaner DSB har, i de sidste år, oplevet en krise affødt af dårligt medieomtale og interne gnidninger, hvilket har resulteret i et underskud på 862 millioner kr. i Det har ledt til udskiftninger i direktionen, hvor fokus er at formidle nye tider i DSB. De nye tider indledes med strategien Sundt DSB, hvor missionen er at skære 1 milliard kroner af udgifterne inden udgangen af I juni 2012 indledtes Sundt DSB med kommunikationsbureauet MENSCHs udarbejdelse af kampagnen Den Store Sammenhæng (DSS). De tre største udfordringer i DSB: 1) Økonomien skal på ret kurs 2) DSB s omdømme, især i medierne, og forholdet til kunderne skal forbedres 3) DSB s interne kultur og konflikter Primære interessenter 1) Staten DSB er en statsejet virksomhed, derfor er staten påvirket af det underskud/overskud DSB har. Opgaven overfor staten er dels god økonomi, dels godt omdømme hos kunderne. Tjener staten ikke penge på DSB kan de være tvunget til at liberalisere togtrafikken. Derudover er staten heller ikke interesseret i DSB s dårlige omdømme, da staten bliver associeret med DSB. DSB skal bevise, at deres produkt kan konkurrere med alternative offentlige transportformer. Staten har brug for vished om, at DSB ikke er et håbløst tilfælde, som gentagent skal have hjælp til at blive holdt på sporet. 2) Ansatte i DSB Opgaven overfor medarbejderne er at skabe en velfungerende arbejdsplads med et godt miljø. DSB skal også overbevise sine ansatte om, at de er en uundværlig del af et hæderkronet stykke dansk historie. De skal igen stolt kunne proklamere, at de er ansat hos hele Danmarks DSB. Kommunikationsbudskabet er at informere medarbejderne om den forandringsproces, de er en del af. Hvis medarbejderne ikke føler sig inkluderede i forandringen vil det resultere i en 1 s. 6 3

4 usund kultur. Hvidbogen er en del af den forandringsproces, hvor man ønsker, at medarbejderne identificerer sig med organisationens kultur og historie. 3) Skatteydere og kunder af DSB Opgaven består i at levere velfungerende og pålidelig offentlig transport. Kommunikationsbudskabet er at få kommunikeret til forbrugerne, at DSB gør en indsats for at forbedre togtrafikken. Derudover består opgaven i at levere økonomisk konkurrencevenlige alternativer til persontrafikken. Kommunikationsbudskabet består også i at informere om fejl og forsinkelser for at skabe større kundetilfredshed. DSB har brug for at genvinde offentlig appel, og igen bevise at danskerne er afhængige af deres ydelser. Vision, mission og værdier DSB har ikke benyttet sig af begreberne vision og mission på deres hjemmeside. Det skal ikke ses som et udtryk for, at der ikke findes en vision og mission for DSB, men nærmere at missionen er så åbenlys, at det virker overflødigt. 2 Missionen er helt simpelt at fragte kunder fra A til B i Danmark. Organisationens vision skal være tydelig, så den bliver holdt for øje af medarbejderne og virker som motiverende faktor. 3 DSB s mission kommer blandt andet til udtryk i deres Hvidbog: Vores kerneprodukt er togdrift Vores rolle er at skabe sammenhæng imellem bussen, bilen, toget, cyklen, flyet og alle andre transportformer, og i en lille fortælling om, at deres opgave er at fragte alle typer af passagerer fra A til B. 4 DSB har skabt en vision, de kan arbejde hen imod som organisation. I Sundt DSB er der opstillet tre fokusområder: I mål hver gang. DSB vil gøre det til en del af deres virksomhedskultur at blive bedre til at holde hvad de lover og undgå overraskelser. Tog du vil stole på. DSB vil have tilfredse kunder og større tillid, og det skal ske gennem bedre information, både når toget kører til tiden, og når der er forsinkelser. Økonomi i balance. DSB vil undgå røde tal. Det skal gøres ved at blive mere effektive inden for planlægning, bemanding, vedligehold, administration og arbejdsprocesser. 5 2 Kommunikation skaber din organisation side 90 3 Kommunikation skaber din organisation side 89 4 Hvidbog side 36, 21 og

5 Organisationens værdier er vigtige at fremhæve, fordi disse i høj grad former organisationskulturen. Værdier er med til at forstærke organisationens brand og kan meget vel være det, der gør udfaldet, når man som kunde skal vælge hvilket transportmiddel man foretrækker. 6 DSB s værdier kommer til udtryk i Hvidbogen, hvor de f.eks. skriver om deres etiske ansvar overfor medarbejderne i forhold til hjælpeprogrammer mod misbrug og vigtigheden af kundetilfredshed og -information. 7 Nøgleværdien for DSB er pålidelighed: "Den værdi er ikke til forhandling." 8 Forandringen DSB er i gang med en omfattende forandringsproces, som kan beskrives med Kotters 8 trin 10, men kommunikationstrekanten kan først og fremmest illustrere det overordnede problem, DSB har kæmpet med: 9 6 Kommunikation skaber din organisation side Hvidbog side 45, 43 og 35 8 Hvidbog side 6 9 Kommunikation skaber din organisation s Strategisk kommunikation for praktikere s

6 Kommunikationstrekanten DSB Gruppe 10 DSB har haft problemer med troværdigheden. Der har ikke været nogen sammenhæng mellem hvordan DSB ønskede at blive opfattet, hvad omverdenen tænkte om DSB eller hvordan de ansatte selv opfattede organisationen. Med den nye forandringsstrategi, er det endelige mål at opnå ligevægt mellem de tre elementer i kommunikationstrekanten, så DSB igen kan fremstå som troværdig. Kotters 8-trinsmodel Som første led i forandringsprocessen blev den brændende platform gjort klar af DSB s bestyrelsesformand, Peter Schütze: Hvis ikke vi i de kommende år kan dokumentere, at vi er meget effektive, vil vores ejer konkurrenceudsætte os på alle tænkelige måder de har faktisk ikke noget valg. 11 Vision og strategi blev herefter formuleret i Sundt DSB. Hvidbogen, DSS, som blev delt ud internt, viser, hvordan DSB gerne ville fremstå og blive opfattet. Med sloganet i mål hver gang fortæller DSB hvordan de ønsker, deres medarbejderes arbejdsindsats skal være. De skal være bevidste om målet, hele tiden fokusere på opgaven og løse den professionelt og effektivt. Hvidbogen er ment som et redskab til at styrke medarbejderne og deres forhold til DSB. Billederne er idealiserede billeder af hvordan DSB gerne vil se ud. Dette ses blandt andet i hvidbogen, hvor en DSB togfører står i døren til et tog. Billedet er understøttet af en tekst: 11 Opgaveformuleringen side 1 6

7 Det er dig, der er DSB. Hver gang du trækker i uniformen, går du på scenen. Og hvis det ikke skal opleves som et amatørteater, handler det om at være forberedt og fokuseret på at give publikum en god oplevelse. 12 DSB formår også at kommunikere sejre ud til både medarbejdere og offentligheden, blandt andet igennem deres årsrapport fra I årsrapporten fremhæver DSB, hvordan de har formået at vende den negative udvikling, har oplevet kundefremgang og lavet et resultat før skat på 115 mio. kr. 13 Kampagnen Sundt DSB strækker sig til 2014, og man må forvente at der kommer flere nye reklamespots og flere tiltag for at forsætte forandringen. Der er god mulighed for at bygge videre på Kotters 8-trins forandringsmodel. 14 Organisationskultur Siden Jesper Lok blev ansat som adm. direktør i maj 2012, har organisationen gennemgået store forandringer. Et af skridtene i Sundt DSB var at flytte hovedsæde fra indre København til Høje Taastrup, for at samle administrationen. Dette er gjort med en forventning om, at det vil skabe effektivitet og samarbejde. I denne sammenhæng skal man heller ikke undervurdere den uformelle kommunikation i DSB. Et nyt hovedsæde giver os muligheden for at skabe et åbent kontormiljø, og dermed et væsentligt bedre udgangspunkt for at gøre arbejdsgange mere enkle og hurtige," 15 siger Jesper Lok om fordelene ved at flytte kontor. For at komme tilbage til dets rødder, har DSB fået et ansigtsløft. For eksempel har Jesper Lok besluttet at logoet, som i 2009 fik en lysegrøn farve, skal tilbage til den oprindelige røde farve. 16 Desuden er der blevet lavet ny speak til togene samt en stemme i S-toget der fortæller, at det er nået frem til tiden. Jesper Lok fyrede 100 medarbejdere på sin første uge, og planen er at skære i alt 1000 stillinger frem til udgangen af Disse forandringer ses også i ledelsen, hvor Jesper Lok blandt andet har sat sit præg ved at hive andre Mærsk-ansatte ind. Den tidligere kommercielle direktør, Gert Frost, samt den tidligere adm. direktør i DSB Vedligehold A/S, Frank Olesen, er blevet afskediget og erstattet af Susanne Mørch Koch, tidligere underdirektør i DSB, og Steen Schougaard Christensen fra Mærsk Hvidbog side s Strategisk kommunikation for praktikere, side Artikel: flytter- hovedsaedet- til- hoeje- taastrup, set den Sundt DSB, side 7 17 Artikel: Han skal sætte DSB på slankekur af Johan Winther, Berlingske, , Sektion: Business Side DSB s Årsrapport 2012, side 28 7

8 Organisationsstrukturen pr. 1. april 2013: 19 De nævnte forandringer har en stor indflydelse på DSB s organisationskultur, hvilket er et af formålene med Sundt DSB. DSB s organisation har træk fra Marx Webers bureaukratiske skole, da DSB er afhængig af specialisering af medarbejderne. DSB er hierarkisk opbygget, som det fremgår af ovenstående organisationsdiagram. Man må gå ud fra, at der er et regelsæt som følges når der opstår problemer, hvilket er kendetegnet for den bureaukratiske skole. Den postmoderne skole er også repræsenteret i DSB, da nøgleordene her er kommunikation og fællesskab. Dette er elementer, der generelt kendetegner moderne virksomheder, men det kommer tydeligt til udtryk i DSB s Hvidbog: En folder med information om den nye grundfortælling, Den Store Sammenhæng. Her bliver medarbejderne allerede i forordet inddraget som en del af den sammenhæng DSB vil skabe mellem økonomien, det interne og den eksterne i organisationen. 20 I forandringsprocessen er DSS blevet brugt til storytelling. Dels i forhold til ledelsesændringer, dels for at skabe identitetsfølelse hos medarbejderne. Derfor har DSB haft behov for at reframe deres grundfortælling dsb/virksomheden/organisationen/ 20 Hvidbog s. 7 8

9 Den Store Sammenhæng Udfordringer og betydningsstrukturer i Den Store Sammenhæng I denne kommunikationsanalyse er det essentielt at se på de udfordringer, DSB står over for, når de laver et kommunikationsprodukt som DSS. I den eksterne del af kampagnen, som består af reklamespots, er det problemet med DSB s image der adresseres. Annoncerne og filmen skal bidrage til at genskabe danskernes tillid til DSB og dermed skabe tillid og stolthed over DSB - både blandt kolleger og kunder, 21 siger DSB s kommunikationschef, Jakob Høyer, i forbindelse med lanceringen af DSS. Det er også vigtigt at se på, hvad der står i vejen for de mål som DSB fremsætter med DSS. DSB er klar over, at deres ry i befolkningen kan blive en udfordring at ændre. Det fornemmes, at der er en kollektiv holdning om, at DSB ikke er troværdige når det gælder togafgange, forsinkelser og gode, eller dårlige, undskyldninger om eksempelvis vejrforhold. De betydningsstrukturer affødes af folks erfaringer og DSB s negative omtale i medierne. Stemningen afspejles på DSB s Facebook-side, hvor de fleste udtalelser på sidens væg består af spørgsmål om grunde til forsinkelser og vrede ytringer, som: Gør nu de danske pendlere en tjeneste og gå, nej kryb, op til transportministeren og erkend at I ikke magter opgaven at varetage den danske togtrafik 22 DSS adresserer en del forskellige problemstillinger, primært DSB s hovedinteressenters problemer. Her nævnes bl.a. de økonomiske problemer. Herudover adresseres problemet med DSB s image. DSB vil forbedre deres forhold til kunderne, og dette skal ske ved at blive bedre til at informere og holde hvad de lover, f.eks. i forhold til togtider. 23 Også problemet med kulturen i DSB er i fokus i den interne kommunikation. Der nævnes værdier, professionalitet og humør som ting medarbejderne skal huske. 24 Dette pointerer DSB for at eliminere de negative betydningsstrukturer som de ansatte kan have i forbindelse med så stor en ændring i organisationen. Det kommer vi ind på i forbindelse med målgruppeanalysen. 21 Artikel: DSB: Nu med mindre salgsgas?, Markedsføring Online, Post på Facebook af bruger Mikael Habekost, Hvidbog, side 23 24Hvidbog, side 11, 51 og 56 9

10 Den kommunikationsfaglige disciplin Som kommunikationsfaglig disciplin er DSS forandringskommunikation som led i DSB s forandringsproces. Det er den fordi kampagnen finder sted i forbindelse med DSB s nye strategi, Sundt DSB. 25 Kampagnen tager udgangspunkt i DSB s grundlæggende værdier, og har blandt andet til formål at styrke deres image, altså en imagekampagne. Det ses blandt andet i den nye adm. direktør, Jesper Loks, udtalelse i forbindelse med DSS: Vi skal levere det, vi lover, til tiden og i den lovede standard. 26 Der kan argumenteres for, at DSB benytter DSS som krisekommunikation, da kampagnen er sat i værk i forbindelse med Sundt DSB, som blev til for at redde DSB ud af den krise de var i. Målgruppen Kampagnen retter sig både mod de eksterne og interne interessenter. Vores kommunikationsanalyse har fokus på Hvidbogen og den interne kommunikation, der er grundlaget for implementeringen af forandringen og en reframing 27 af DSB s grundfortælling. Da både de eksterne og interne elementer i DSS hænger uløseligt sammen vil vi også relatere de forskellige interne virkemidler til de, der bliver brugt i den eksterne kommunikation. Hvidbogen er uddelt til samtlige medarbejdere i DSB. Her kan vi allerede indsnævre målgruppen. Kaster vi et blik på organisationsstrukturen er vi dog nødt til at indskrænke målgruppen yderligere. Som modtager af Hvidbogen, er der stor forskel på om du er lokomotivfører, sidder i Jernbanesikkerhed eller vasker graffiti af togene. Med andre ord kan vi tale om mange forskellige felter indenfor det store felt 28 ; DSB medarbejdere. Formålet med Hvidbogen er at flytte samtlige medarbejdere fra A til B. Hos DSB er der behov for målrettede medarbejdere og for en god organisationskultur. Det er vigtigt at have for øje at et og samme kommunikationsprodukt er benyttet til at flytte samtlige medarbejdere. Injektionsmodellen Sund DSB side 6 26 Artikel: Den store sammenhæng, Ud og Se, , side Kommunikation skaber din organisation s Kommunikationsteori, det kritiske perspektiv. 29 Kommunikationsteori, kommunikationsmodeller s

11 Ser vi på de forskellige felter DSB-medarbejderne tilhører, giver Minervamodellens fire segmenter 30 et overblik over hvordan de ansatte kan opdeles. DSB er hverken en politisk- eller interesseorganisation, og derfor kan medarbejdere med forskellig habitus 31 blive ansat i DSB. Man finder både direktører med akademisk baggrund og rengøringspersonale med kort uddannelse. Heraf kan man udlede at i hvert fald det blå, rosa og violette segment er repræsenteret. 32 I DSB s organisationsstruktur finder man personale og vedligeholdelse lavest i hierarkiet. De ansatte der varetager de opgaver har ofte en lavere indkomst, og den gruppe vil typisk tilhøre det rosa segment, der er kendetegnet ved en lav uddannelse. Søren Jensen, der er lokomotivfører og tilhører de rosa med sin lave uddannelse og forholdsvis lave status, udtaler: Vi skal mere virke som et familieforetagende. Vi skal snakke bedre sammen og blive bedre til at samarbejde. 33 Her giver Søren Jensen udtryk for værdier som familie, hensyn og omsorg, der alle er værdier tilhørerende det rosa segment. Direktørerne tilhører det blå segment, hvor kendetegnene er høj indkomst og høj uddannelse. En af dem er økonomidirektøren, Jacob Kjær 34. Alle virksomheder bliver bedt om at levere bedre og bedre. Lego bygger legoklodser billigere. Danmarks Radio producerer flere timer per medarbejder og så fremdeles. Vi skal producere flere togkilometer per medarbejder, 35 siger Jacob Kjær. Her giver han udtryk for at være resultatorienteret, hvilket er en fremtræden værdi i det blå segment. 36 Det violette segment er repræsenteret af Jørgen Sivertsen, der er teamkoordinator på lokomotivværkstedet. Jørgen Sivertsen beskæftiger sig som mange andre af de violette med håndværk og giver udtryk for at gå op i sit arbejde: Spildtid skal skæres væk, så vi bliver mere effektive. Bedre planlægning og bedre opfølgning kan afhjælpe meget. 37 Vi har umiddelbart ikke fundet nogle citater fra ansatte i DSB, som kunne repræsentere det grønne segment. Da det grønne segment dækker over værdier som aktiv miljøbevidsthed og 30http:// 31 Kommunikationsteori s sundt DSB, side Cand. scient. oecon, Århus Universitet, dsb/virksomheden/organisationen/koncernledelsen/ 35 sundt DSB, side Sundt DSB, side 3 11

12 kulturelt liberalisme samt høj uddannelse og høj prestige, vil den typiske DSB-medarbejder ikke høre ind under segmentet. Når vi taler om så forskellige segmenter, der alle fungerer som den samme modtager af kommunikationsproduktet, bliver flere forskellige betydningsstrukturer en barriere for at flytte X fra A til B. I afsnittet Ildsjæle og brokhoveder bliver de medarbejdere, der ville brokke sig over forandringen og være bange for det nye, adresseret. 38 Her forsøger man at imødekomme den betydningsstruktur, at medarbejderne brokker sig over den nye forandring: Jeg har ikke lyst til at bidrage. Ledelsen bestemmer alligevel det hele. Billedet med teksten Sprut og stoffer 39 bryder med betydningsstrukturen det er håndværkere og de lavt uddannede i DSB, der drikker øl og har et problem. Øllene på billedet er gemt i et skab, på et stilrent kontor, hvor habitjakken hænger på knagen ved siden er skabet. Med billedet siger DSB, at det ikke kun er håndværkerne, der kan finde på at tage en øl. Budskabet i DSS er, at DSB-medarbejdere skal være professionelle og bidrage til et godt arbejdsmiljø: Humør er mere smitsomt end forkølelse. Inkubationstiden den tid der går, fra man smittes, til det bryder ud i lys lue - er ganske få sekunder. Det gælder både godt og dårligt humør. Og det giver sig selv, hvilken type humør vi gerne skal smitte vores kunder og kollegaer med. 40 Budskabet er, at man skal holde hvad man lover og informere kunderne bedre om ændringer. Den ønskede effekt med den interne kampagne, er at nå målet: en ændring af kulturen og image. Kommunikative virkemidler i Hvidbogen Hvidbogen defineres i forordet af administrerende direktør Jesper Lok. Den består af eksempler på, hvordan de ansatte kan indgå i grundfortællingen om den store sammenhæng i organisationen. Bogen består derefter af store billeder med små captions. Det er tydeligt, at der er gjort meget for at skabe et visuelt udtryk. De små captions tjener det formål at sætte billedet i kontekst, så det ikke bliver en billedbog, men et kommunikativt produkt med et budskab. F.eks. ser man på s. 16 et flot, klassisk billede af Københavns Hovedbanegård. 38 Hvidbog s Hvidbog s Hvidbog s

13 Med billedteksten: Vi er ejet af staten. Alle danskere har altså en aktie i vores virksomhed, understreges billedets klare budskab. Det er tydeligt, at billederne i DSS er taget og redigeret af en professionel fotograf. Billederne er meget farvemættede og i høj kontrast. Det understøtter den seriøsitet man ligger i sin læsning, specielt når man som ansat hos DSB får overrakt et personligt eksemplar af Hvidbogen. Nogle af billederne fortæller en historie i sig selv, som billederne på s. 22 og 24 af det gamle lokomotiv og det snavsede, men muntre, mekanikerhold. Det primære virkemiddel, som Hvidbogen gør brug af, er identifikation. Hvidbogen er henvendt til den enkelte medarbejder, både på grund af det personlige brev, men også fordi alle ansatte i DSB kan finde et billede, der relaterer til deres beskæftigelse. Sprogligt gøres der også brug af identifikation i DSS. I de fleste af de små captions bruges personlige pronominer i vendinger som Vi skal, Vores pligt er eller Lad os 41 På den måde forsøger Hvidbogen at få læserne til at føle sig som en del af den store sammenhæng. Løsningen er at løfte i fællesskab, og at der er brug for alle kræfter. Samtidig giver det også en patos-appel, idet man som DSB-medarbejder bliver tiltalt som en del af en stor organisation, hvor alle arbejder sammen. Fællesskabets kendetegn, opgaver og pligter bliver påpeget eller genopfrisket på en personlig måde, hvilket har til hensigt at skabe fællesskabsfølelse blandt medarbejderne. Det hænger sammen med navnet Den Store Sammenhæng. Som en del af kommunikationskampagnen Den Store Sammenhæng gør Hvidbogen brug af identifikation overfor brugerne af offentlig transport, eller danskerne i det hele taget. Der er gjort plads til små anekdoter om helt almindelige mennesker, der bruger toget i hverdagen, og om den gensidige afhængighed, der er mellem disse og DSB. En af dem handler om Mormor og Viktor 42. Denne fortælling har også en fremtrædende rolle i de reklamespots, der er lavet i forbindelse med kampagnen. Det skaber sammenhæng mellem det interne produkt, Hvidbogen, som er målrettet de ansatte, og den eksterne kampagne. DSS er et kommunikationsprodukt, der strategisk forsøger at flytte X fra A til B for at skabe en bedre organisationskultur og et bedre image. DSS kan derfor ses som kommunikation, der sigter mod strategisk ledelse. 41 Hvidbog s. 27, 31, Hvidbog side 19 13

14 Kommunikationen sigter også mod organisatorisk ledelse, da det er i Hvidbogen, at selve organisationens værdier og grundfortælling bliver tydeliggjort. DSS bliver brugt som middel til at beskrive DSB s forandringsproces og bliver derved endnu et middel til organisatorisk ledelse. På baggrund af vores analyse vurderer vi at Den Store Sammenhæng kan bidrage til at skabe den ønskede forandring i DSB. Hvidbogen er et enkelt kommunikationsprodukt, der henvender sig til den brede målgruppe, som DSB s medarbejdere udgør. Den Store Sammenhæng italesætter de udfordringer og betydningsstrukturer, der kunne stå i vejen for den ønskede forandring. Råd til ændringer Hvidbogen kan komme til at virke påduttende på de ansatte. Det kan komme til at fremstå som om, at ledelsen påtvinger medarbejderne bestemte værdier. Vores råd er at inddrage interviews med forskellige typer af medarbejdere, for at styrke følelsen af indflydelse på og inddragelse i forandringsprocessen. I Sundt DSB er der udtalelser fra medarbejderne, og det samme kunne man have gjort i DSS. Vi vil råde DSB til at uddybe Hvidbogen. Den består af 33 sider til ca medarbejdere, og man kunne godt have udspecificeret kommunikationen til at ramme de forskellige segmenter mere målrettet. Det ville have styrket identifikationen i kommunikationsproduktet yderligere. Et andet råd kunne være at udbygge kampagnen, eksempelvis med T-shirts og andet merchandise, som skaber fælleskabsfølelse i organisationen. Det ville være et godt supplement til Hvidbogen, og igen gøre kampagnen mere målrettet til de forskellige segmenter. Ved at bruge merchandise tydeliggøres det yderligere for medarbejderne, at der er fokus på forandring i DSB. For eksempel kunne man have T-shirts med slogans fra kampagnen: Hvad er Danmark uden sammenhæng? Hvad er mormor uden Viktor? Hvad er A uden B? Hvad er øst uden vest? Merchandise ville også skabe en god profil udadtil, da kampagnen også har et eksternt sigte. Den interne og eksterne kommunikation ville dermed få en endnu større sammenhæng dsb/virksomheden/ besøgt den

15 Litteraturliste Bøger: Den Store Sammenhæng, Hvidbog, DSB, 2012 Kommunikation skaber din organisation, Heidi Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2011 Kommunikationsteori en grundbog, Helder mfl. (red.), Hans Reitzels Forlag, 2009 Organisationsteori. Struktur kultur processer, Jørgen Frode Bakka & Egil Fiversdal, Handelshøjskolens Forlag, 2010 Strategisk Kommunikation for praktikere, Jens Otte Kjær Hansen & Hanne Birgitte Jørgensen, Forlaget Ajour, 2010 Artikler: Den store sammenhæng, artikel af Ane Marie Nielsen, Ud og Se, , side 63, fundet på Infomedia.dk DSB: Nu med mindre salgsgas?, Markedsføring Online, , fundet på Infomedia.dk Han skal sætte DSB på slankekur, artikel af Johan Winther, Berlingske, , Sektion: Business Side 20, fundet på Infomedia.dk Links: DSB flytter hovedsædet til Høje Taastrup, artikel af Kathrine Rossau, Berlingske Business, DSB s Facebook-side DSB s hjemmeside, under DSB's ledelse DSB s hjemmeside, under Organisationen DSB s hjemmeside, under Virksomheden DSB s årsrapport 2012: Samfundsfag.dk, illustration af Minervamodellen Samfundsfag.dk, om Minervamodellen under sociologi og livsstil =350 Sundt DSB, Avis omhandlende planen Sundt DSB 15

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Indholdsfortegnelse Indledning Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Interessenter Primære interessenter: Staten: Passagerer: Medarbejderne: Medierne: SWOT- analyse Begrundelse for SWOT Styrker:

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI TVÆRFAGLIG WORKSHOP 1 KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI GRUPPE 2 SACHA BAVNHØJ CASPER LIND JENSEN SOPHIE MARKER MAGNUS BUNDGAARD NIELSEN NICOLE STENSGAARD DSB G RUPPE 2 Sacha Bavnhøj Sophie Marker Nicole

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014

DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014 DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014 Indholdsfortegnelse Opgaveformulering... 3 Indledning... 4 DSB's interessenter... 5 Et hurtigt overblik... 6 SWOT-analyse... 6 S &

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

DEN STORE SAMMENHÆNG. Af DSB til DSB. September 2014

DEN STORE SAMMENHÆNG. Af DSB til DSB. September 2014 DEN STORE SAMMENHÆNG Af DSB til DSB September 2014 Forord DSB har en grundfortælling, som vi kalder Den Store Sammenhæng. Og når du nu sidder med denne bog i hånden, er det ikke fordi, vi mangler hverken

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Indledning Vi vil i følgende opgave foretage en analyse af materiale fra kampagnen Minikøbenhavner. Vores primære fokus er kampagnens forretningsstrategi med henblik

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Lederen som kulturudvikler

Lederen som kulturudvikler Lederen som kulturudvikler - lige den adfærd, der fører til de resultater vi vil have Hvordan får man erstatttet uhensigsmæssige kulturer med dem man gerne vil have? Hvilke metoder kan jeg selv tage i

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Fredericia-visionen. Vores vision lyder: Det betyder for os. Vi rager op

Fredericia-visionen. Vores vision lyder: Det betyder for os. Vi rager op Fredericia-visionen I Fredericia Kommune har vi en vision - et fælles billede af vores fremtid - en fælles retning for vores indsats. Fremtiden kan kun formes af den, der ser den klart. Fremtiden skal

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK TIONSPOLITIK KOMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE visione er åbenhed komm munikation kom mmunikation åbenhed åbenhed h visi ioner åbenhed k kom mmunikation åbenhed åbenh hed visio oner

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Ny kultur i Danske Bank

Ny kultur i Danske Bank Ny kultur i Danske Bank Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation 1 og Organisationsteori Forår 2014 1. Semester Gruppe 6 Anitta Petersen, Jonas Klestrup, Julie Hellum, Benjamin Faurholt-Andersen & Louise

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere