Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)"

Transkript

1 Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen

2 Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes betydning Baggrunden for ændring af lov om erhvervsdrivende fonde Fokus i lov om erhvervsdrivende fonde Anbefalinger for god Fondsledelse 2

3 Det danske fondssystem (1) Fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde (Lov om fonde og visse foreninger) Tilsyn: Civilstyrelsen Erhvervsdrivende fonde (Lov om erhvervsdrivende fonde) Tilsyn: Erhvervsstyrelsen Cirka erhvervsdrivende fonde (ca aktieselskaber, anpartsselskaber og LEV er) 3

4 Det danske fondssystem (2) Hvornår er en fond erhvervsdrivende? (LEF 2) 1) Fonden kan selv udøve erhvervsdrivende virksomhed Hvad hvis kun delvist erhvervsdrivende? (LEF 2, stk. 2) Bekendtgørelse nr af 15. december 2014 om begrænset erhvervsdrift: Brutto indtægter: kr. Erhvervsmæssige indtægter udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede indtægter. Erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede formue. 2) Fonden har bestemmende indflydelse i en eller flere virksomheder. 4

5 Fondenes betydning (1) I Danmark er en række af de største virksomheder, såsom Maersk A/S, Novo Nordisk A/S, Lego A/S, Lundbeck A/S, Carlsberg A/S, Grundfos A/S, Danfoss A/S, J. Lauritzen A/S, Rambøll A/S, COWI A/S, Skandinavisk Holding A/S og William Demant A/S, helt eller delvist fondsejet. De fondsejede virksomheder udgør for eksempel ca. 68 pct. af C20 indekset på Nasdaq OMX, København. Fondene bidrager både via ejerskab af danske virksomheder og gennem uddelinger til almennyttige projekter i for eksempel kunst, kultur, videnskab og socialvæsenet væsentligt til det danske samfund. Kilde: The Industriel Foundation Project ved projektleder Professor Steen Thomsen, CBS. 5

6 Fondenes betydning (2) Forskningen viser, at Fondsejerskabet er mere stabilt, idet fondene ikke sælger eller køber deres aktier nær så hyppigt som andre virksomhedsejere. (Den procentvise stabilitet i ejerandel er 4,5 gange større end for sammenlignelige virksomheder) Fondsejede virksomheder lever længere. 60 pct. af de fondsejede virksomheder når at blive 50 år mod kun 10 pct. af sammenlignelige virksomheder i andet ejerskab. 20 pct. af dem når at fejre 100 års jubilæum, hvilket kun 3 pct. af andre virksomheder gør. Fondsejede virksomheder har mere stabil ledelse. Direktører og bestyrelsesmedlemmer udskiftes ikke så hyppigt. Den årlige direktørudskiftning er 13 pct. i de fondsejede, men 18 pct. blandt andre virksomheder. Kilde: The Industriel Foundation Project ved projektleder Professor Steen Thomsen, CBS. 6

7 Fondenes betydning (3) Driften af de fondsejede virksomheder er mere stabil. Der er mindre udsving i deres beskæftigelse, omsætning og resultat. Medarbejderne i de fondsejede virksomheder er bedre lønnet, og har et højere uddannelsesniveau end i det øvrige erhvervsliv. Endvidere viser forskningen, at De fondsejede virksomheder ikke vokser så hurtigt, hvilket blandt andet skyldes, at de er mindre aktive med fusioner og virksomhedsovertagelser. De store og velkonsoliderede fondsejede virksomheder klarer sig bedre end gennemsnittet, mens de mindre klarer sig dårligere. Kilde: The Industriel Foundation Project ved projektleder Professor Steen Thomsen, CBS. 7

8 Baggrunden for ændring af lov om erhvervsdrivende fonde (1) Erhvervsfondsloven, der danner rammerne for de erhvervsdrivende fondes stiftelse, organisation og opløsning, blev vedtaget i 1984 med ikrafttrædelse fra den 1. januar Erhvervsfondsloven blev til som et led i regeringens målsætning om at tilvejebringe en sammenhængende og ligeartet retstilstand til reguleringen af forholdene for erhvervsmæssig virksomhed, således at der ikke kunne indrømmes privilegier eller lempeligere krav til visse organisationsformer. Med vedtagelsen af erhvervsloven var det således et væsentligt sigte at skabe en rimelige ligestilling mellem lovreglerne for erhvervsdrivende fond og andre lovregulerede virksomhedsformer. 8

9 Baggrunden for ændring af lov om erhvervsdrivende fonde (2) Siden vedtagelsen af erhvervsfondsloven i 1984 har de øvrige lovregulerede virksomhedsformer været under en ganske betydelig udvikling, herunder især aktie- og anpartsselskaberne. Ovennævnte førte til, at Erhvervs- og vækstministeren i marts 2012 nedsatte et udvalg, der skulle modernisere erhvervsfondsloven og eventuelt udarbejde et udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse. 9

10 Baggrunden for ændring af lov om erhvervsdrivende fonde (3) Erhvervsfondsudvalget skulle vurdere Om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling. Modernisering er en ting men SKAT er afgørende. Hvilke konsekvenser moderniseringen af selskabslovgivning (i 2009) bør have for de erhvervsdrivende fonde. Spil-over effekt fra en vellykket modernisering af selskabslovgivningen. Behov for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar. Behov for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde. 10

11 Fokus i lov om erhvervsdrivende fonde Tilsynsdiamanten Fondsmyndigheden Ledelsen Revisor Offentligheden

12 Anbefalinger for god fondsledelse Alle erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, jf. LEF 60. Første gang i foråret 2016 (for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere). Bestyrelsens redegørelse medtages i årsrapporten og/eller på fondens hjemmeside, jf. bekendtgørelse nr af 15. januar 2015 om redegørelse for god fondsledelse og om redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside. Redegørelsen skal udarbejdes ved brug af følg eller forklar -princippet. Anbefalingerne blev offentliggjort i slutningen af december 2014.

13 Anbefalinger for god fondsledelse (i perspektiv) God fondsledelse: Best practice for ledelse af erhvervsdrivende fonde Stor mangfoldighed blandt erhvervsdrivende fonde Soft law versus hard law (Best practice versus kontrol og samfundskrav) Comply or explain (Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde) Hvorfor fonden har valgt anderledes Hvordan fonden i stedet har valgt at indrette sig

14 Oversigt over anbefalingerne Anbefalingerne vedrører: 1. Åbenhed og Kommunikation 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar I. Overordnede opgaver og ansvar Formanden og næstformanden for bestyrelsen II. III. Bestyrelsens sammensætning og organisation IV. Uafhængighed V. Udpegningsperiode VI. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 3. Ledelsens vederlag

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere