Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016"

Transkript

1 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016

2 Indledning Ventetidsundersøgelse I november 2016 udsendte Dansk Psykolog Forening en undersøgelse af ventetider til alle ydernummerpsykologer med en aktiv mailadresse. Psykologerne blev blandt andet spurgt om deres ugentlige ventetid for klienter med let til moderat angst og depression (kategori 10 og 11) og for klienter henvist på en af de øvrige henvisningsårsager i (kategori 1-9). Svarprocent Undersøgelsen er sendt til de 817 psykologer med ydernummer, der er medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Undersøgelsen er foregået via et elektronisk udsendt spørgeskema. I alt har 376 psykologer gennemført en besvarelse af undersøgelsen. Den samlede svarprocent på denne undersøgelse er derfor 46 procent. Udviklingen i ventetid Dansk Psykolog Forening har løbende spurgt psykologer om deres ventetider. Det er derfor muligt at følge udviklingen i ventetid på angst- og depressionsbehandling siden november måned

3 Ventetid (uger) 1. Henvisningskategori 10 og Ventetid på behandling for henvisningskategori 10 og 11 Tabel 1 viser ventetiden i uger på henvisningskategori 10 og 11 ved samtlige ventetidsundersøgelser fra november 2012 til november Tabel 1: Gennemsnitlig ventetid i uger for henvisningskategorierne 10 og 11. nov-12 feb-13 jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Landsplan 5 7,2 9,9 8,2 8,7 8,1 9,7 9,6 10,3 8,8 Region Nordjylland 4,7 6,5 9,6 8,2 8,1 9, ,4 12,6 10,1 Region Midtjylland 6,5 7,9 11 8,8 11,7 9,3 11,7 11,2 11,9 10,7 Region Syddanmark 4 7,5 9 5,8 7,3 6,1 8,5 8,6 8,9 6,4 Region Hovedstaden 5,3 7,4 10,3 9,1 8,7 8,9 9,6 9,3 10,8 9,6 Region Sjælland 3,6 6 8,8 7,4 7 6,9 7,5 7,9 7,4 6,7 Jævnfør ovenstående tabel 1 var ventetiden for klienter henvist for kategori 10 og 11 med hhv. let til moderat angst og depression i gennemsnit 8,8 uger på landsplan. Gennemsnittet var på regionsplan højest i Region Midtjylland, hvor ventetiden var 10,7 uger for klienter henvist for kategori 10 og 11. Ventetiden var lavest i Region Syddanmark, hvor ventetiden i gennemsnit var 6,4 uger, og i Region Sjælland, hvor ventetiden i gennemsnit var 6,7 uger for klienter henvist for kategori 10 og 11. Region Syddanmark og Region Sjælland lå derfor begge under landsgennemsnittet for ventetiden på kategori 10 og 11 ved undersøgelsen i november Figur 2: Udvikling i ventetid (opgjort i uger) for klienter henvist for kategori 10 og 11. Landsgennemsnit ,2 9,9 8,2 8,7 8,1 9,7 9,6 10,3 8,8 2 0 nov-12 feb-13 jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Ventetidsundersøgelser 3

4 Figur 2 viser, at landsgennemsnittet for ventetid for klienter henvist på kategori 10 og 11 er faldet fra den højeste ventetid hidtil målt på 10,3 uger i maj 2016 til 8,8 uger i gennemsnit ved den seneste måling i november Det seneste landsgennemsnit på 8,8 ugers ventetid for klienter henvist på kategori 10 og 11 målt i november 2016 er det laveste i 2 år siden ventetidsundersøgelsen i november 2014, hvor landsgennemsnittet var 8,1 uger for klienter henvist på kategori 10 og 11. På trods af at den seneste måling i november 2016 indikerer et fald i ventetider på kategori 10 og 11, ligger det stadig højt Omsætningsgrænse for behandling af kategori 10 og 11 Før ventetidsundersøgelsen i maj 2016, hvor den hidtil længste ventetid på 10,3 uger for klienter henvist for kategori 10 og 11 blev målt, var den længste ventetid for at komme til psykolog med en henvisning for kategori 10 og 11 i sommeren Det var kort efter, at omsætningsgrænsen for behandling af angst og depression blev indført i maj Omsætningsgrænsen er et loft over, hvor meget den enkelte psykolog må omsætte for i angst- og depressionsbehandling. Den blev indført af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening et år efter udvidelsen af aldersbegrænsningen på angst- og depressionsbehandling. Baggrunden for at indføre omsætningsgrænsen var, at man kunne se, at den økonomiske ramme for angst- og depressionsbehandling ikke kunne overholdes. Man ønskede derfor at bremse psykologernes behandling, således at behandlingsniveauet bliver tilpasset den økonomiske ramme, som satspuljepartierne har afsat til angst- og depressionsbehandling. Det er således tilpasningen af behandlingsniveauet til den, af satspuljepartierne afsatte økonomiske ramme, der giver de øgede ventetider. 1.2 Udvikling i ventetider på behandling for henvisningskategori 10 og 11 Tabel 3 viser den procentvise udvikling i ventetid for henvisningskategori 10 og 11 fra samtlige ventetidsundersøgelse frem til den seneste i november Tabel 3: Udvikling i ventetid i uger for henvisningskategorierne 10 og 11. nov-12 feb-13 jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Landsplan 76,0% 22,2% -11,1% 7,3% 1,1% 8,6% -9,3% -8,3% -14,6% Region Nordjylland 114,9% 55,4% 5,2% 23,2% 24,7% 3,1% -8,2% -2,9% -19,8% Region Midtjylland 64,6% 35,4% -2,7% 21,6% -8,5% 15,1% -8,5% -4,5% -10,1% 4

5 Region Syddanmark 60,0% -14,7% -28,9% 10,3% -12,3% 4,9% -24,7% -25,6% -28,1% Region Hovedstaden 81,1% 29,7% -6,8% 5,5% 10,3% 7,9% 0,0% 3,2% -11,1% Region Sjælland 86,1% 11,7% -23,9% -9,5% -4,3% -2,9% -10,7% -15,2% -9,5% Tabel 3 viser, at ventetiden for klienter henvist for kategori 10 og 11 på landsplan er steget med 76 procent fra ventetidsundersøgelsen i november 2012 til den seneste ventetidsundersøgelse i november De seneste tal fra november 2016 viser derudover også, at ventetiden for klienter henvist for kategori 10 og 11 er faldet 14,6 procent fra et landsgennemsnit på 10,6 uger ved ventetidsundersøgelsen i maj 2016 til et landsgennemsnit på 8,8 uger ved den seneste undersøgelse i november Udover udviklingen i ventetid på landsplan viser undersøgelsen også, at der er forskelle i hvor meget ventetiderne er steget i de enkelte regioner. Generelt viser tendensen, at alle regioner siden november 2012 har oplevet stigninger i ventetiden. Den største stigning findes i Region Nordjylland, hvor ventetiden på behandling for kategori 10 og 11 er steget med 114,9 procent fra ventetidsundersøgelsen i november 2012 til den seneste i november Udviklingen i ventetid for kategori 10 og 11 fra maj 2016 til november 2016 har været mest positiv i Region Syddanmark, hvor ventetiderne er faldet med 28,1 procent fra 8,9 uger i maj 2016 til 6,4 uger i november Dermed har Region Syddanmark den lavest målte ventetid på behandling for kategori 10 og 11 i november 2016 på regionsplan. 1 Se tabel 1. 5

6 Ventetid (uger) 2. Henvisningskategorierne Ventetid på behandling for henvisningskategorierne 1-9 Udover ventetiden på behandling af kategori 10 og 11 har vi også undersøgt ventetiden på behandling af henvisningskategorierne 1-9. Kategorierne 1-9 omhandler behandling af borgere, som har en lægehenvisning til psykologbehandling på baggrund af en psykisk reaktion på en specifik kritisk hændelse. Tabel 4: Gennemsnitlig ventetid i uger for henvisningskategorierne 1 9. nov-12 feb-13 jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Landsplan 4,7 5,4 5,2 5,4 6,2 6,5 7,7 6,7 7,5 6,9 Region Nordjylland 4,3 5,3 5,5 6,1 7,1 8,9 9,7 8 10,5 8,3 Region Midtjylland 6,1 6,3 6,2 6 8,3 7,6 9,4 8,6 9,8 8,5 Region Syddanmark 3,6 4,8 4,5 4,7 5,1 4,8 6,7 5,1 5,7 4,9 Region Hovedstaden 5,1 6 5,1 5,6 5,4 6,4 7 5,9 6,8 7,1 Region Sjælland 3,4 4 4,3 4,7 5,8 4,8 6,6 6,1 6,2 5,6 Ifølge tabel 4 var ventetiden for klienter henvist for kategori 1-9 gennemsnitligt 6,9 uger på landsplan. Ventetiden varierer på tværs af regionerne. Den laveste ventetid for kategori 1-9 findes i Region Syddanmark på 4,9 uger, mens den højeste ventetid findes i Region Midtjylland og er på 8,5 uger. Nedenfor er udviklingen i ventetiden for kategori 1-9 på landsplan illustreret i figur 5. Figur 5: Ventetid for klienter henvist for kategori 1-9. Landsgennemsnit ,7 7,5 6,2 6,5 6,7 6,9 4,7 5,4 5,2 5,4 nov-12 feb-13 jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Ventetidsundersøgelser 6

7 Det fremgår af figur 5, at landsgennemsnittet for kategori 1-9 er steget 46,8 procent fra 4,7 uger målt ved ventetidsundersøgelsen i november 2012 til 6,9 uger ved den seneste undersøgelse i november Inden for 2016 er landsgennemsnittet for kategori 1-9 faldet 8 procent fra 7,5 uger i maj 2016 til 6,9 uger i november Bemærk at ventetiden på landsplan for kategori 1-9 i november 2016 er den hidtil højest målte i en ventetidsundersøgelse målt i slutningen af året. 2.2 Udvikling i ventetid på behandling for henvisningskategorierne 1-9. Tabel 6 viser den procentvise udvikling i ventetiden på henvisningskategori 1-9 fra hver undersøgelse frem til den seneste i november Tabel 6: Udvikling i ventetid opgjort i uger for henvisningskategorierne 1 9. nov-12 feb-13 jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Landsplan 46,8% 27,8% 32,7% 27,8% 11,3% 6,2% -10,4% 3,0% -8,0% Region Nordjylland 93,0% 56,6% 50,9% 36,1% 16,9% -6,7% -14,4% 3,8% -21,0% Region Midtjylland 39,3% 34,9% 37,1% 41,7% 2,4% 11,8% -9,6% -1,2% -13,3% Region Syddanmark 36,1% 2,1% 8,9% 4,3% -3,9% 2,1% -26,9% -3,9% -14,0% Region Hovedstaden 39,2% 18,3% 39,2% 26,8% 31,5% 10,9% 1,4% 20,3% 4,4% Region Sjælland 64,7% 40,0% 30,2% 19,1% -3,4% 16,7% -15,2% -8,2% -9,7% Det fremgår af tabel 6, at ventetiden for klienter henvist for kategorierne 1-9 på landsplan er steget med 46,8 procent i perioden fra november 2012 til november Sammenlignes udviklingen med stigningen i ventetiden for klienter henvist for kategori 10 og 11 i samme periode på 76 procent, fremgår det, at stigningen i ventetiden er størst på angst- og depressionsbehandling end på de øvrige henvisningskategorier 1-9. Mens den gennemsnitlige ventetid for klienter henvist for kategori 10 og 11 i november 2016 var 8,8 uger på landsplan, var ventetiden på de øvrige kategorier 1-9 gennemsnitligt 6,9 uger på landsplan. 7

8 3. Ventelister for klienter henvist for kategori 10 og 11 Ved samtlige otte ventetidsundersøgelser er psykologerne blevet spurgt om, hvor mange klienter henvist for kategori 10 og 11, de skønsmæssigt har i deres kalender, der venter på første konsultation. Der er tale om klienter, der endnu ikke er startet i den angst- eller depressionsbehandling, som deres læge vurderer, at de har behov for, og som dermed er på venteliste til første konsultation. Generelt er tilbagemeldingen fra mange psykologer med ydernummer, som henvender sig til sekretariatet i Dansk Psykolog Forening, at der er mange klienter, der fravælger psykologer med lange ventetider. Klienterne forsøger i stedet at finde psykologer med kortere ventetid, eller i værste fald opgiver klienten at få behandling på grund af for lange ventetider. Nedenstående tabel 7 viser samtlige ventetidsundersøgelsers opgørelser over antallet af klienter henvist for kategori 10 og 11, som venter på at komme i behandling. Tabel 7: Gennemsnitligt antal klienter med henvisningskategori 10 og 11, som er på venteliste hos psykologer med ydernummer. 2 jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Udvikling: Jun-13 til Landsplan 4,9 4,4 4,8 5,2 5,1 6,2 5,9 5,3 8,2% Region Nordjylland 5,8 4,5 5,3 6 7,5 6,9 6,1 6,2 6,9% Region Midtjylland 5,4 4,6 5,4 5,6 5,8 6 5,6 5,2-3,7% Region Syddanmark 5,5 4,8 4,5 4,5 5,2 5,6 5,3 4,3-21,8% Region Hovedstaden 4,2 4 4,2 5,3 4,3 5,9 6,6 6 42,9% Region Sjælland 4,3 4,1 5,1 4,8 3,8 8,1 5,6 5,2 20,9% Tabel 7 viser, at antallet af klienter henvist for kategori 10 og 11, og som endnu ikke har modtaget deres første konsultation, er steget 8,2 procent fra gennemsnitligt 4,9 klienter på venteliste hos hver psykolog i juni 2013 til gennemsnitligt 5,3 klienter ved den seneste ventetidsundersøgelse i november Antallet er dermed faldet siden det hidtil højest målte i november 2015 på gennemsnitligt 6,2 klienter på venteliste. 2 Bemærk, at opgørelsen over det gennemsnitlige antal klienter på henvisningsårsag 10 og 11, som er på venteliste til første konsultation hos psykologer med ydernummer, først blev påbegyndt i juni

9 Klienter (10 og 11) på venteliste På regionsplan har den største stigning i perioden juni 2013 til november 2016 været i Region Hovedstaden. Her er antallet af klienter (10 og 11) på venteliste til første konsultation steget med 42,9 procent fra gennemsnitligt 4,2 klienter på venteliste i juni 2013 til 6 klienter på venteliste i november Anderledes ser det ud i Region Syddanmark, hvor antallet af klienter på venteliste er faldet med 21,8 procent fra 5,5 klienter (10 og 11) på venteliste i juni 2013 til 4,3 klienter (10 og 11) på venteliste i november Figur 8: Antal klienter henvist for kategori 10 og 11, som er på venteliste til deres første konsultation. Landsgennemsnit ,9 4,4 4,8 5,2 5,1 6,2 5,9 5, jun-13 okt-13 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Ventetidsundersøgelser Det fremgår af figur 8, at psykologerne i juni 2013 på landsplan havde gennemsnitligt 4,9 klienter henvist for kategori 10 og 11 på venteliste til første konsultation. Siden da har det gennemsnitlige antal klienter på venteliste til første konsultation varieret en smule fra år til år. Fra ventetidsundersøgelsen i oktober 2013 steg antallet af klienter henvist på kategori 10 og 11 over en 2-årig periode fra 4,4 klienter i gennemsnit på landsplan til 6,2 klienter i november På baggrund af den seneste ventetidsundersøgelse fra november 2016, kan vi se et fald over det seneste år i det gennemsnitlige antal klienter henvist for kategori 10 og 11, som venter på deres første konsultation. Fra det hidtil højest målte antal klienter (10 og 11) på venteliste svarende til 6,2 klienter i november 2015 til 5,3 klienter i den seneste ventetidsundersøgelse i november

10 4. Omsætningsgrænsen Psykologerne er også blevet spurgt til, om de havde nået omsætningsgrænsen, som i 2016 er på kr. på afregninger for behandling af angst- og depressionsklienter (kategori 10 og 11). Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 7a. Tabel 8a: Psykologer, der har nået omsætningsgrænsen (antal og procent). Opdelt på landsplan og region. nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Landsplan 34 10,5% 11 3,0% 37 10,2% 14 3,7% 38 10,1% Region Nordjylland 2 9,5% 1 3,0% 5 14,3% 0 0,0% 4 13,8% Region Midtjylland 7 8,6% 1 1,1% 5 4,9% 3 3,0% 9 9,7% Region Syddanmark 9 11,8% 3 3,5% 14 18,4% 5 6,0% 7 9,2% Region Hovedstaden 14 15,4% 5 4,5% 10 9,5% 3 3,0% 15 12,6% Region Sjælland 2 3,7% 1 2,0% 3 6,8% 3 6,0% 3 5,1% Det fremgår af tabel 8a, at 10,1 procent af de 376 psykologer, der deltog i ventetidsundersøgelsen i november 2016, svarende til i alt 38 psykologer havde nået omsætningsgrænsen. Andelen af psykologer, som har nået omsætningsgrænsen steg dermed fra 3,7 procent i maj 2016 til 10,1 procent i november samme år. Sammenlignes andelen af psykologer, som havde nået omsætningsgrænsen ved den seneste undersøgelse i november 2016, med de seneste to års ventetidsundersøgelser i november, er andelen af psykologer, som har nået omsætningsgrænsen i november de seneste tre år på omtrent samme niveau (10,5; 10,2 og 10,5 procent). Hvis psykologerne når omsætningsgrænsen, må de ikke behandle flere klienter med angst og depression. De skal i stedet henvise klienterne til andre psykologer med ydernummer. På baggrund af den relativt høje andel af psykologer, som angiver, at have nået omsætningsgrænsen ved ventetidsundersøgelserne i november 2014, 2015 og 2016 (hhv. 10,5, 10,2 og 10,1 procent), kan vi derfor udlede, at det har været svært at finde en psykolog, som kunne tage flere klienter i slutningen af de seneste tre år. Andelen af psykologer, som havde nået omsætningsgrænsen ved undersøgelsen i november 2016, varierede en smule mellem de enkelte regioner. Den største andel af psykologer, som havde nået omsætningsgrænsen, var i Region Nordjylland, hvor 13,8 procent havde nået omsætningsgrænsen, mens Region Sjælland havde den mindste andel af psykologer, som havde nået omsætningsgrænsen på 5,1 procent. 10

11 Nedenstående figur viser den procentvise udvikling i antallet af psykologer, der har nået omsætningsgrænsen i løbet af 2016 fra ventetidsundersøgelsen i maj 2016 til ventetidsundersøgelsen i november Tabel 8b: Udvikling i antallet af psykologer, der har nået omsætningsgrænsen. Maj-16 Nov-16 Udvikling: maj-16 Landsplan ,4% Region Nordjylland 0 4 Se note 3 Region Midtjylland ,0% Region Syddanmark ,0% Region Hovedstaden ,0% Region Sjælland 3 3 0,0% Af tabel 8b fremgår udviklingen i antallet af psykologer, der havde nået omsætningsgrænsen i november 2016 sammenlignet med maj I alt havde 4 psykologer nået omsætningsgrænsen ved undersøgelsen i november 2016 sammenlignet med ingen psykologer i maj

12 5. Billedet i de fem største r I dette afsnit gennemgår vi hhv. ventetider, antal klienter på ventelister og antal konsultationer pr. uge for de to henvisningsgrupper (hhv. 10 og 11 samt 1-9) på tværs af landets fem største r. Dertil gennemgår vi også antallet af psykologer, som har nået omsætningsgrænsen på tværs af landets fem største r. 5.1 Ventetid, ventelister og konsultationer Nedenstående tabel 9a-c viser det gennemsnitlige antal konsultationer pr. uge, den gennemsnitlige ventetid i uger på hhv og 1-9 samt det gennemsnitlige antal klienter på venteliste i november 2014, 2015 og 2016 fordelt på landets 5 største r. Tabel 9a. Fordelingen i de fem største r (gennemsnitligt antal konsultationer pr. uge, gennemsnitlig ventetid i uger på hhv og 1-9 samt gennemsnitligt antal klienter på venteliste. Nov-14. Ventetid i uger (10-11) Ventetid i uger (1-9) Gennemsnitligt antal klienter på venteliste Konsultationer pr. uge Konsultationer pr. uge 1-9 Hovedstaden 4 10,5 7,3 6,7 9,1 8,2 Aarhus 12 9,4 6,9 8,0 6,4 Odense 8,3 6,8 4,9 9,6 6,3 Aalborg 11 9,9 6,9 10,5 7,8 Esbjerg 4,8 4 6,8 13,2 6,6 Landsplan 8,1 6,5 5,2 9,3 7,0 4 Bemærk at Hovedstaden her omfatter både København og Frederiksberg. 12

13 Tabel 9b. Fordelingen i de fem største r (gennemsnitligt antal konsultationer pr. uge, gennemsnitlig ventetid i uger på hhv og 1-9 samt gennemsnitligt antal klienter på venteliste. Nov-15. Ventetid i uger (10-11) Ventetid i uger (1-9) Gennemsnitligt antal klienter på venteliste Konsultationer pr. uge Konsultationer pr. uge 1-9 Hovedstaden 5 11,7 6,1 8,3 8,6 8,7 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 12,4 9,5 5,6 9,1 7,2 12,6 7,9 6,4 8,3 7,2 14,4 11,6 9,4 11,3 8,2 3,0 2,3 1,7 9,3 7,5 Landsplan 9,6 6,7 6,2 9 7,4 Tabel 9c. Fordelingen i de fem største r (gennemsnitligt antal konsultationer pr. uge, gennemsnitlig ventetid i uger på hhv og 1-9 samt gennemsnitligt antal klienter på venteliste. Nov-16. Ventetid i uger (10-11) Ventetid i uger (1-9) Gennemsnitligt antal klienter på venteliste Konsultationer pr. uge Konsultationer pr. uge 1-9 Hovedstaden 6 11,0 8,2 8,0 8,5 7,9 Aarhus Odense Aalborg 13,9 10,5 6,5 9,3 7,9 7,0 5,8 4,5 8,0 6,0 11,8 10,6 4,7 10,2 7,8 Esbjerg 7,5 5,0 10,5 14,0 12,5 Landsplan 8,8 6,9 5,3 8,7 7,5 5 Bemærk at Hovedstaden her omfatter både København og Frederiksberg. 6 Bemærk at Hovedstaden her omfatter både København og Frederiksberg. 13

14 Det fremgår af tabel 9c, at ventetiden på landsplan i gennemsnit var 8,8 uger for klienter henvist på kategori 10 og 11 ved undersøgelsen i november Både Odense og Esbjerg ligger under landsgennemsnittet på 8,8 uger, da ventetiden i Odense gennemsnitligt er 7 uger for klienter henvist for kategori 10 og 11, mens ventetiden i Esbjerg er 7,5 uger i gennemsnit. I Hovedstaden er ventetiden i gennemsnit 11 uger for klienter henvist for kategori 10 og 11. I Aalborg er ventetiden i gennemsnit 11,8 uger for klienter henvist for kategori 10 og 11. Blandt landets fem største r er ventetiden størst i Aarhus, hvor der i gennemsnit er 13,9 ugers ventetid for klienter henvist på kategori 10 og 11. På landsplan var ventetiden i gennemsnit 6,9 uger for klienter henvist på kategorierne 1-9 ved undersøgelsen i november Ligesom for ventetiden for klienter henvist på kategori 10 og 11 ligger både Odense og Esbjerg under landsgennemsnittet på ventetiden for klienter henvist på kategori 1-9. Ventetiden i Odense gennemsnitligt er 5,8 uger for klienter henvist for kategori 1-9, mens ventetiden i Esbjerg er 5 uger i gennemsnit. I Hovedstaden er ventetiden i gennemsnit 8,2 uger for klienter henvist for kategori 1-9. I Aarhus er ventetiden i gennemsnit 10,5 uger for klienter henvist for kategori 1-9. Blandt landets fem største r er ventetiden på kategori 1-9 størst i Aalborg, hvor der i gennemsnit er 10,6 ugers ventetid. På landsplan viste undersøgelsen i november 2016, at der i gennemsnit var 5,3 klienter på venteliste for behandling for kategori 10 og 11, som ventede på deres første konsultation. Odense og Aalborg lå under landsgennemsnittet med gennemsnitligt 4,5 klienter på venteliste i Odense og 4,7 klienter på venteliste i Aalborg. I Aarhus havde psykologerne i gennemsnit 6,5 klienter på venteliste, mens psykologerne i Hovedstaden havde 8 klienter på venteliste. Blandt landets fem største r havde Esbjerg ved undersøgelsen i november 2016 det største antal klienter på venteliste, nemlig i gennemsnit 10,5 klienter på venteliste, der ventede på deres første konsultation. I forhold til antallet af konsultationer pr. uge på henvisningskategori 10 og 11 ligger to r under landsgennemsnittet på 8,7 konsultationer pr. uge. Disse er hhv. Odense med et gennemsnit på 8,0 og Hovedstaden (bestående af København og Frederiksberg ) med et gennemsnit på 8,5. I Aarhus havde psykologerne i gennemsnit 9,3 konsultationer pr. uge på henvisningskategori 10 og 11, i Aalborg havde psykologerne i gennemsnit 10,2 konsultationer pr. uge på henvisningskategori 10 og 11. Det højeste gennemsnit findes i Esbjerg, hvor psykologerne i gennemsnit havde 14 konsultationer pr. uge med klienter henvist for kategori 10 og 11 i november Kun Odense ligger under landsgennemsnittet på 7,5 konsultationer pr. uge for henvisningskategorierne 1-9, da psykologerne i gennemsnit her har 6 konsultationer pr. uge med 14

15 klienter, der er henvist for kategorierne 1-9. I Aarhus og i Hovedstaden har psykologerne i gennemsnit 7,9 konsultationer pr. uge med klienter, der er henvist for kategorierne 1-9. I Aalborg har psykologerne i gennemsnit 7,8 konsultationer pr. uge med klienter, der er henvist for kategorierne 1-9. Det højeste gennemsnitlige antal konsultationer pr. uge med klienter henvist for kategorierne 1-9 findes i Esbjerg, hvor psykologerne i gennemsnit har 12,5 konsultationer pr. uge for klienter henvist for kategorierne Omsætningsgrænse Det fremgår af tabel 10, at psykologerne i de fem største r udgør knap en tredjedel af dem, som har ramt omsætningsgrænsen i november 2016, nemlig 12 psykologer ud af 38 psykologer på landsplan. Tabel 10. Antallet af psykologer, der har nået omsætningsgrænsen i landets fem største r 7 sammenlignet med landsgennemsnittet. November Nov-14 Nov-15 Nov-16 Hovedstaden Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Landsplan i Henvisningskategorierne er: 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre. 2. Trafik- og ulykkesofre. 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer. 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. 6. Pårørende ved dødsfald. 7. Personer, der har forsøgt selvmord. 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år. 11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år. 7 Hovedstaden består af København og Frederiksberg. 8 Bemærk at Hovedstaden her omfatter København og Frederiksberg. 15

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 20 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Henvisningskategori 10 og 11... 4 1.1

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer.

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer. Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 20 1 Indhold Indledning... 3 Henvisningskategori 10 og 11... 4 Gennemsnitlig

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste s ventetid at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Ventetidsundersøgelse I udsendte Dansk Psykolog Forening en undersøgelse om ventetider til alle

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 AFRAPPORTERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT YDERNUMMERPSYKOLGER Indhold Indledning... 2 Indsamling og distribution... 2 Overordnede konklusioner... 3 1. Henvisningskategori

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Samarbejdet læge - psykolog Kontaktflader: Henvisning

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Psykologer 5- årig teoretisk universitetsuddannelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Udkast Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper I medfør af 72, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018,

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Praksisplan. for psykologhjælp. Kommunikation

Praksisplan. for psykologhjælp. Kommunikation U D K A S T Praksisplan for psykologhjælp Kommunikation - 01448-09.18 PRAKSISPLAN Praksisplan for psykologhjælp i Region Sjælland Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Praksisplan på Psykologområdet

Praksisplan på Psykologområdet Praksisplan på Psykologområdet 2018 I N D H O L D 1 Indledning... 3 1.1. Resume... 3 1.2. Hvad er en praksisplan og hvilke aktører indgår?... 4 1.3. Mental sundhed og trivsel i Region Nordjyllands befolkning...

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner

Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner Danske Regioner laver årligt en benchmarkinganalyse, hvor psykiatrien i regionerne sammenlignes på udvalgte

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

DRIFTSOPFØLGNING OKTOBER 2018

DRIFTSOPFØLGNING OKTOBER 2018 26.1.218 DRIFTSOPFØLGNING OKTOBER 218 HJEMMEPLEJE (PARAGRAF 83 OG 83A) I nedenstående figur 1 ses udviklingen i antal visiterede timer til hjemmepleje for ugerne 1-42 i henholdsvis 217 og 218. Opgørelsen

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017

Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017 Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2017 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Antal anbringelser... 4 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 6 Uledsagede flygtninge... 8 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 Formandssekretariatet 4. februar 2009 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Alene fra ember 2008 til uar 2009 er 3F s ledighed steget knap

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Børns diagnoser og skoletyper

Børns diagnoser og skoletyper Børns diagnoser og skoletyper Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at vise de aktuelle tendenser i tildeling af diagnoser til børn og unge i hospitalspsykiatrien og at koble

Læs mere

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland Dato: 18. september 2018 Dårlig mental sundhed i Region Sjælland PFI Alleen 15 4180 Sorø Sundhedsprofilen 2017 viser, at: 1) Mentalt helbred i befolkningen er blevet markant dårligere siden 2010 både i

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008 Formandssekretariatet 8. ember 28 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling November 28 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Især den seneste måned er ledigheden i 3F steget markant. Når man ser

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Psykologer. i Region Midtjylland. Regionshuset VIBORG

Psykologer. i Region Midtjylland. Regionshuset VIBORG Psykologer i Region Midtjylland Regionshuset VIBORG Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om praksisområdet 3. Generelt om psykologområdet 4. Faktuelt om psykologområdet i Region Midtjylland (antal

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres 1 Psykiatrien under pres Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselsmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 1 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren

Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren Slutrapport Sundhedsstyrelsen Juni 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen 7. januar 2015 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Budget og analyse Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen Bilaget er overordnet inddelt i tre hovedspor. Første og anden del

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2012

Kommunal medfinansiering 2012 Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Alle oplysninger i skemaet er opgivet af de pågældende behandlingstilbud. 1. marts 2009 1. marts 2010

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune (2. udgave 2017)

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune (2. udgave 2017) Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune (2. udgave 2017) 30. april 2018 Regeringen,

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. juni 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet status i Roskilde Kommune

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet status i Roskilde Kommune Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2950207 Ref. TAPO Dir. tlf. Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet 2018 - status i Roskilde Kommune 24. september 2018 Regeringen, Danske Regioner

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Beboerklager i den almene boligsektor 2015 og 2016 Temastatistik 2017:9

Beboerklager i den almene boligsektor 2015 og 2016 Temastatistik 2017:9 TEMASTATISTIK 2017:9 Beboerklager i den almene boligsektor 2015 og 2016 I 2016 blev der indgivet 1.059 beboerklager i den almene boligsektor. Det svarer til under 2 beboerklager pr. 1.000 boliger. let

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst november 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Af Daniel Christensen og Anton Lind Ventetiderne i den offentlige psykologordning er over otte uger på landsplan. Det skader de sygdomsramte, og det er

Læs mere