ÅRSRAPPORT Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts Årsrapport marts 2014 / SP Group

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts

2 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960, cand.merc. Karriere: Nov : Adm. direktør SP Group A/S : Adm. direktør, FLSmidth A/S : Adm. direktør, Mærsk Container Industri A/S : Odense Staalskibsværft A/S, senest som direktør 2

3 SP GROUP ET OVERBLIK Producent af formstøbte plastemner og overfladebelægninger Leverandør af kundespecifikke løsninger til en række industrier Stærke internationale nichepositioner også med egne varemærker Stigende salg fra egne fabrikker i Danmark, USA, Letland, Kina, Polen og Brasilien SP Group A/S Koncernomsætning fordelt på forretningsområder (DKK mio.) ,5 920,8 Surface solutions Plastic solutions Belægning Polyuretan (PUR) Vakuum Sprøjtestøbning Accoat A/S Tinby A/S Gibo Plast A/S SP Moulding A/S 212,4 Accoat do Brasil Ltda. Accoat Technology ApS Tinby Sp. z o.o. Tinby Co., Ltd. Tinby Denmark A/S Tinby Inc. Gibo Sp. z o.o. SP Moulding Poland Sp. z o.o. SP Moulding (Suzhou) Co., Ltd. Ergomat A/S SP Medical A/S 2012 Ergomat-Nederland B.V. Ergomat Sweden AB Ergomat Inc. Ergomat Canada Inc. Ergomat Sp. z o.o. SP Medical Poland Sp. z o.o. 907,8 9 mdr TPI Polytechniek B.V. TPI Polytechniek ApS We act as an innovative, reliable and competitive partner for our customers Belægning Plast 3

4 RESULTATERNE I

5 HØJDEPUNKTER KONCERNEN 4. kvartal 2013 I Q4 blev omsætningen DKK 289,2 mio. en smule mere end i Q EBITDA blev DKK 29,8 mio. i Q4, hvilket er 1,5% mindre end i Q Resultatet før skat og minoriteter blev forbedret i Q med DKK 0,5 mio. til DKK 13,8 mio. eller 3,5% Pengestrømmene fra driften blev i Q DKK 31,9 mio. Året 2013 Omsætningen faldt 0,6% målt ifht til DKK 1.102,1 mio. Salget til healthcare industrien steg med 9,1% - udgør nu 38,1% af omsætningen Salget til kunder i udlandet voksede med 8,1% - udgør nu 50,1% af omsætningen EBITDA steg til DKK 114,2 mio. fra DKK 105,2 mio. EBIT steg til DKK 65,3 mio. fra DKK 58,1 mio. i 2012 Resultat før skat og minoriteter blev forbedret med DKK 8,6 mio. til DKK 50,2 mio. Resultat pr. aktie, udvandet, steg med 22,2% til DKK 18,74 pr. aktie Pengestrømmene fra driften var positive og blev DKK 66,9 mio. Den nettorentebærende gæld steg med DKK 34,6 mio. til DKK 430,0 mio. ultimo 2013 svarende til 3,8x årets EBITDA Iværksættes nyt aktietilbagekøbsprogram for DKK 8,0 mio. Omsætning i DKK mio Driftsindtjening (EBITDA) i DKK mio

6 4. KVARTAL 2013 KONCERNEN DKK mio. 4. kvt kvt Nettoomsætning 289,2 285, , ,5 EBITDA 29,8 30,3 114,2 105,2 EBIT 18,6 18,6 65,3 58,1 Resultat før skat og minoriteter 13,8 13,3 50,2 41,6 Egenkapital inkl. minoriteter 252,3 240,1 Pengestrømme fra driften 31,9 60,6 66,9 100,1 Pengestrømme fra investering -19,7 20,0-67,1-87,6 Pengestrømme fra finansiering -13,1-42,0-47,9 0,9 Ændring i likviditet -0,9 38,6-48,1 13,4 NIBD 430,0 395,4 Soliditet 28,5 28,7 6

7 KONCERNENS HOVEDTAL 2013 DKK mio Nettoomsætning 1.102, ,5 976,8 851,9 681,9 EBITDA 114,2 105,2 96,5 83,0 40,2 EBIT 65,3 58,1 52,8 41,7-1,0 Resultat før skat og minoriteter 50,2 41,6 34,3 28,8-14,5 Egenkapital inkl. minoriteter 252,3 240,1 205,6 190,7 159,7 Pengestrømme fra driften 66,9 100,1 66,9 57,8 45,3 Pengestrømme fra investering -67,1-87,6-51,9-46,9-35,8 Pengestrømme fra finansiering -47,9 0,9-13,7 47,3-16,3 Ændring i likviditet -48,1 13,4 1,3 58,2-6,8 NIBD 430,0 395,4 355,0 367,4 376,9 Soliditet 28,5 28,7 26,7 25,7 23,7 7

8 OMSÆTNING FORDELT PÅ PRODUKTOMRÅDER Omsætning egne varemærker i DKK mio. Omsætning i healthcare produkter i DKK mio Ergonomi Staldventilation Guidewires Omsætning til cleantech produkter i DKK mio. Omsætning til fødevarerelaterede industrier i DKK mio

9 SALG FORDELT PÅ INDUSTRISEGMENTER % CLEANTECH 38% HEALTHCARE (Medico, Ergonomics) 15% FOOD-RELATED 14% OTHERS 3% AUTOMOTIVE 2% FUTURE OIL & GAS Pr. 31. december 2013: Ca kunder i alt Den største kunde udgør 13% De 10 største kunder udgør 52% De 20 største kunder udgør 65% 9

10 PLACERING AF SP GROUPS LOKATIONER Produktion og salg Danmark (6) Polen (6) Kina (2) Brasilien (1) USA (1) Letland (1) Salgsselskaber Holland (1) Sverige (1) Canada (1) 10

11 INTERNATIONALISERING DKK mio E Andel af salget i udlandet 37% 46% 50% ~60% Andel af medarbejdere i udlandet, gns. 23% 57% 61% ~75% Antal fabrikker i udlandet ~11 Antal fabrikker i alt

12 AKTIEKURSUDVIKLING Udvikling i aktiekursen 1. januar 2013 til 28. februar Indeks = jan 13 feb jan 13 mar 13 apr 13 maj 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 jan 14 feb 14 mar 14 SP Group A/S OMX Copenhagen 20 Fixed (Rebased) STOXX 600 / Industrials - IND Fixed (Rebased) Kilde: FACTSET Aktiekapital på DKK 20,24 mio. Alle aktier har samme rettigheder Aktien gav et afkast på +93,8% i 2013 Kursstigningen på SP Group aktien var betydeligt større end den generelle udvikling på NASDAQ OMX Copenhagen Udbytte på DKK 3,00 pr. aktie i 2014 Tidligere aktietilbagekøbsprogram på DKK 13 mio. er afsluttet i april 2013 Aktietilbagekøbsprogram for DKK 8 mio. lanceret i april 2013 og udvidet med DKK 10 mio. til DKK 18 mio., forlænget til 10. april 2014 Nyt aktietilbagekøbsprogram på DKK 8 mio. lanceres 11. april 2014 Udvikling i aktiekursen 1. januar 2010 til 28. februar Indeks =42, jan 10 jan 11 jan 12 jan 13 feb 14 SP Group A/S OMX Copenhagen 20 Fixed (Rebased) STOXX 600 / Industrials - IND Fixed (Rebased) 12

13 OPFØLGNING PÅ UDMELDTE FORVENTNINGER Forventninger senest udmeldt 4. november 2013 Realiseret 2013 Omsætning på lidt over DKK mio., men markedsudsigterne er fortsat uklare blev DKK 1.102,1 mio. Resultat før skat og minoriteter på DKK mio. blev DKK 50,2 mio. Andre mål, der blev opnået: EBIT-margin > 5,0% blev 5,9% NIBD/EBITDA mellem 3 og 4 blev 3,8 Soliditet mellem 20-35% blev 28,5% 13

14 FORVENTNINGER OG FINANSIELLE MÅL 14

15 FORVENTNINGER TIL 2014 Den globale økonomi forventes også at vokse i 2014 men er fortsat skrøbelig og mærket af økonomisk uvished På nærmarkederne i Europa forventes lav vækst i økonomien generelt Nye produkter og løsninger specielt til kunder i healthcare, cleantech, fødevarerelaterede samt olie- & gasindustrierne forventes at bidrage til vækst og indtjening i SP Group Opretholdelse af højt investeringsniveau i 2014 men på et lavere niveau end i 2013 den største enkelte investering forventes i medico aktiviteterne Afskrivninger på et noget højere niveau end i 2013 Finansielle udgifter på lavere niveau end i 2013 Stram omkostningsstyring, hurtig kapacitetstilpasning samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring giver godt fundament for fremtiden Forventer et lidt større resultat før skat og minoriteter i 2014 end i 2013 Lidt højere aktivitetsniveau, men markedsudsigterne for året er fortsat uklare 15

16 LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL Nuværende strategiplan har som mål en stigning i omsætning til DKK 1,5 mia. i 2015 EBITDA-margin skal øges til 12% Langsigtet mål for resultat før skat og minoriteter på 6-7% af omsætningen ventes gradvist indfriet Fortsat nedbringelse af den rentebærende gæld NIBD/EBITDA endte ultimo 2013 på 3,8 nedbringes til 2-3 ultimo 2015 Soliditeten (inkl. minoriteters andel af egenkapitalen) fastholdt på 28,5% ultimo 2013 og søges gradvist øget til 25-40% i 2015 Fornuftigt afkast til aktionærerne primært via stigninger i aktiekursen Målet er, at resultat pr. aktie over en 5-årig periode i gennemsnit stiger med mindst 20% p.a. I forlængelse af resultaterne for 2013 er det fortsat opfattelsen, at målene kan nås i 2015 eller

17 INVESTMENT CASE Selskabet er kommet styrket ud af krisen 4 indtjeningsrekorder i træk i Vi mener, at det er realistisk med fortsat fokus på kunder og brancher med strukturel vækst (healthcare, cleantech, fødevarerelateret samt olie og gas) og gennem fortsat udflytning at opnå en omsætning på DKK 1,5 mia. og bringe resultat før skat op på DKK 100 mio. (fra DKK 29 mio. i 2010, DKK 34 mio. i 2011, DKK 42 mio. i 2012 og DKK 50 mio. i 2013) Fokus på effektivitet og internationalisering Med opstart af flere fabrikker i USA, Brasilien, Polen, Kina, Letland og lukning af fabrikker i Danmark har vi fortsat internationaliseringen af selskabet. Vi forventer gennem denne udvikling at være i stand til at følge med kunderne i deres internationaliseringsproces og samtidigt øge vores marginer. Over 50% af salget sker nu direkte i udlandet og mere end 60% af medarbejderne arbejder i udlandet Værdiskabelse for aktionærerne Ledelsen har gennem krisen investeret i selskabets aktier. Der er iværksat aktietilbagekøbsprogrammer og udbetalt udbytte på DKK 2 pr. aktie i 2012, DKK 2,5 pr. aktie i 2013 og foreslået DKK 3,0 pr. aktie i 2014 Aggressive langsigtede mål Omsætning: DKK 1,5 mia. i 2015 (fra DKK 1,1 mia. i 2013) EBITDA margin 12% (9,4% i 2012 og 10,4% i 2013) Resultat før skat margin 6-7% (fra 3,4% i 2010, 3,5% i 2011, 3,8% i 2012 og 4,6% i 2013) 17

18 INVESTOR CONCERNS Selskabet er underleverandør? Vi laver kundespecifikke løsninger, der integreres i kundens produkter. Kunderne fokuserer på deres core business. Vi skaber værdi for kunderne Selskabets kunder udflager produktion? Vi har en stærk international position, og mere end 60% af vore medarbejdere er i udlandet SP Group er et stærkt cyklisk selskab? Nej. 38% er healthcare, 28% er cleantech, 15% er fødevarerelateret og 2% er olie & gas Gælden på ca. DKK 430 mio. (3,8x EBITDA) er for høj? Vi har ordnede finansielle forhold og ligger indenfor vort mål: 3-4x EBITDA Vi forventer at komme ned på 2-3x EBITDA ultimo 2015 Råvarestigninger påvirker resultatet negativt? Vi har generelt back to back aftaler med vore kunder Goodwill på DKK 100 mio. på balancen? Ja, og den impairment testes (mindst) hvert år Der er ingen likviditet i aktien? I 2011 blev stk. aktier omsat svarende til 40% af aktiekapitalen. I 2012 blev stk. aktier omsat svarende til 24% af aktiekapitalen. I 2013 blev stk. aktier omsat svarende til 28% af aktiekapitalen Det går for langsomt? - Ja! 18

19 KØB AF SVENSK VIRKSOMHED 24. februar 2014 købte vi AB Bröderna Bourghardt, stiftet i 1926 Produktion i Letland salg og kundeservice i Sverige Eksperter i Telene- og kompositløsninger, store emner, slagfast og kemikalieresistent De nye produkter tilbydes til vore eksisterende kunder (primært cleantech og automotive) Bröderna Bourghardts eksisterende kunder tilbydes vore produkter (plast og coating) Købspris: SEK 7 mio. + Earn Out på max SEK 4 mio. i 2016 Årligt salg: SEK 20 mio., der kan øges væsentligt Resultat: ~ SEK 0 19

20 FORRETNINGSOMRÅDERNE 20

21 SURFACE SOLUTIONS Accoat udvikler og fremstiller miljøvenlige, tekniske løsninger til industrielle og medicinske formål, hvori fluorplast (Teflon ), PTFE og andre ædle materialer indgår Accoat udfører belægninger på en række industriers produkter og produktionsanlæg. Emnerne, som belægges, spænder fra helt små kanyler til store tankanlæg Inden for industriel teflon er Accoat blandt de fem største udbydere i EU Beliggenhed: Kvistgård (DK), Stoholm (DK) og São Paulo (Brasilien) 21

22 SURFACE SOLUTIONS BELÆGNING I HOVEDTAL OG FORVENTNINGER 4. kvartal 2013 Omsætningen blev i Q DKK 49,1 mio. et fald på DKK 15,5 mio. ifht. Q eller 23,9%. Faldet skyldes færre store projekter i cleantech-industrien EBITDA faldt til DKK 9,5 mio. i Q mod DKK 10,1 mio. i Q Et fald på 5,9% pga. lavere aktivitet og ændret produktmiks EBIT faldt til DKK 7,3 mio. i Q mod DKK 8,5 mio. i Q faldet skyldes primært den lavere aktivitet 2013 i hovedtræk Omsætningen faldt 13,6% til DKK 183,5 mio. Omsætningen til medico og olie- og gasindustrierne steg som ventet Omsætningen til cleantech-industrien faldt pga. færre store projekter i år sammenlignet med 2012, der var historisk høj Øget markedsføringsindsats over for kunder i olie- og gasindustrien i USA, Brasilien, Danmark og Norge ført til nye opgaver til fremtidig levering EBITDA blev som forventet lavere i 2013 end i 2012 pga. ændring i produktmiks og lavere aktivitet EBITDA faldt fra DKK 38,4 mio. til DKK 28,0 mio. Udvikling i Belægning DKK mio Nettoomsætning 183,5 212,4 138,8 EBITDA 28,0 38,4 13,6 EBIT 19,3 29,7 3,5 Medarb., gns Forventninger til 2014 Stigende omsætning Stigende EBITDA 22

23 Emnestørrelse PLASTIC SOLUTIONS Plastvirksomhederne omfatter: Sprøjtestøbning (SP Moulding og SP Medical) Vakuum (Gibo Plast) PUR (Ergomat, Tinby og TPI Polytechniek) 4. kvartal 2013 Omsætningen blev i Q4 DKK 237,1 mio. svarende til en stigning på DKK 7,9 mio. eller 3,4% ifht. Q skyldes øget salg til alle kundegrupper og øget salg fra alle tre teknologier EBITDA steg til DKK 23,3 mio. i Q mod DKK 21,3 mio. i Q svarende til en stigning på 9,6% EBIT steg til DKK 15,1 mio. i Q mod DKK 12,0 mio. i Q skyldes primært den forøgede omsætning Udviklingen i Plast DKK mio Nettoomsætning 920,8 907,8 843,5 EBITDA 96,3 78,2 90,5 EBIT 59,4 43,2 58,9 Medarb., gns i hovedtræk Omsætningen voksede 1,4% til DKK 920,8 mio. mindre end forventet ved årets start EBITDA steg til DKK 96,3 mio. mod DKK 78,2 mio. svarende til 23,1% - og det hidtil bedste driftsresultat Meget store investeringer har belastet indtjeningen forventes at bidrage positivt til resultaterne fra og med Resultatforbedringen skyldes specielt Ergomat og Gibo Plast PUR og Telene (Reaction Injection Moulding) Vakuumformning Sprøjtestøbning Forventninger til 2014: Vækst i omsætning og indtjening Aktiviteterne forventes udbygget i Holland, Polen, Kina, USA, Letland og Danmark Lav investering Arbejdsintensiv Stykantal Høj investering Automatisering 23

24 PLASTIC SOLUTIONS SPRØJTESTØBNING (1) SP Moulding A/S producerer præcisionskomponenter i plast til en bred vifte af industrier SP Moulding fremstiller teknisk plast og forestår montageopgaver. SP Moulding er markedsleder i Danmark og blandt de største udbydere i Norden SP Medical A/S producerer til kunder i medico-sektoren, inkl. færdige produkter som guide-wires. Produktionen foregår i renrum. SP Medical er blandt de 3-4 største i Norden SP Moulding og SP Medical råder over godt 300 sprøjtestøbemaskiner i størrelsen fra 25 tons lukketryk til 1250 tons SP Moulding og SP Medical tilbyder også 2-komponent og 3-komponent plastløsninger Beliggenhed: Juelsminde (DK), Stoholm (DK), Karise (DK), Sieradz (PL), Zdunska Wola (PL) og Suzhou (Kina) Medico Teknisk plast Medico 3K moulding Medico 24

25 PLASTIC SOLUTIONS SPRØJTESTØBNING (2) 2013 i hovedtræk Forbedrede konjunkturer og en række nye løsninger og salg af en række forme bevirkede, at aktiviteten og driftsindtjeningen steg Investeret betydelige beløb i nyt avanceret produktionsudstyr (robotter, specialmaskiner, sprøjtestøbemaskiner, energibesparelser og IT SP Moulding Pæn tilgang af en række nye industrikunder i Europa, Amerika og Asien Forretning med eksisterende kunder voksede i både Europa og Asien SP Medical Indgik en række nye aftaler med såvel nye som eksisterende kunder i medico industrien Udvidelse af fabrikkerne i Polen og Danmark med flere maskiner 25

26 PLASTIC SOLUTIONS POLYURETAN (1) Tre aktiviteter: Ergomat A/S, Tinby A/S og Polytechniek BV Beliggenhed: Søndersø (DK), Zdunska Wola (PL), s-hertogenbosch (NL), Helsingborg (SE), Cleveland (USA), Montreal (CAN) og Suzhou (Kina). Ergomat udvikler, fremstiller og forhandler ergonomiske løsninger under egne varemærker, især Ergomat måtter og DuraStripe afstribningstape til virksomhedskunder globalt. Markedsleder i EU. Måtter DuraStripe Tinby fremstiller formstøbte produkter i massivt, opskummet og fleksibelt PUR til bl.a. cleantech- og isoleringsindustrierne, medico-, møbel-, køleskabsindustrien og den grafiske industri. Global markedsleder inden for hårde valser. TPI Polytechniek udvikler og sælger koncepter til ventilation af industribygninger samt svine- og fjerkræstalde, primært produkter under varemærket TPI. Markedsleder i EU. Vindmøller Massivt, opskummet PUR 26

27 PLASTIC SOLUTIONS POLYURETAN (2) 2013 i hovedtræk Ergomat Høj vækst i salget af ergonomiske måtter og afstribningsproduktet DuraStripe på stort set alle markeder globalt Størst fremgang i Nordamerika og Frankrig Pæn fremgang i Asien og de nære markeder i Nordeuropa Etablering af lokal produktion af ergonomiske måtter i Polen og USA Tinby Pæn vækst i aktiviteten globalt De nye fabrikker i Polen og Kina lever fortsat op til forventningerne I Polen er der etableret yderligere en fabrik taget i brug i 2013 Etablering af lokal produktion i USA for at servicere nordamerikanske kunder bedre TPI Tilbagegang i aktiviteten globalt. Landbruget investerer mindre i nye, store staldanlæg TPI fastholdt og styrkede sit salg af mindre projekter 27

28 PLASTIC SOLUTIONS VAKUUMFORMNING (1) Gibo Plast udvikler, designer og producerer termoformede plastemner. Emnerne bruges bl.a. i køle- og fryseskabe, busser og biler (automotive), medico- og belysningsudstyr samt i cleantech Gibo Plast er specialiseret i traditionel vakuumformning og formmetoderne High-pressure og Twinsheet Markedsleder i Skandinavien Beliggenhed: Skjern (DK) og Sieradz (PL) Vacuum forming Furniture Automotive Cleantech 28

29 PLASTIC SOLUTIONS VAKUUMFORMNING (2) 2013 i hovedtræk Flot forbedring i EBITDA til trods for, at aktiviteten faldt Udbygning af aktiviteterne i Polen og overflytning af en række maskiner og produktioner til Polen I Danmark investeret mange penge og kræfter i installationen og indkøringen af to nye produktionslinjer bedre og mere effektiv servicering af eksisterende kunder Investeringerne i nye anlæg og udflytningen af dele af produktionen til Polen bidrog til lavere omkostninger og forbedret EBITDA Fusionen af Gibo Plast og DKI Form har skabt en af Skandinaviens største vakuumformere med kompetencer til at løse komplekse opgaver 29

30 STRATEGI 30

31 STRATEGISK UDVIKLING Yderligere rationalisering og effektivisering af produktionsstruktur i 2013: De 4 nye fabrikker i Brasilien, Polen, Kina og Danmark, der blev sat i drift i 2010 er kommet op i omdrejninger Kompetenceudbygning på fabrikkerne i Kina, Polen, Brasilien og Danmark fortsættes Fokus på afsætningen inden for specielt healthcare, cleantech samt fødevarerelaterede produkter Fokus på afsætningen af egne varemærker Øget indsats over for eksisterende og nye kunder Flytning af mere løntung produktion fra Danmark til Polen Udvidelse af sprøjtestøbefabrik til medico produktion i Polen Udvidelse af vakuumformningsfabrik i Polen Indkøring af to nye, store vakuumanlæg i Danmark Udvidelse af PUR produktionen i Kina (Tinby) Etablering af PUR produktion i USA i 2013 (Ergomat og Tinby) Køb af Bröderna Bourghardt AB i februar 2014 har øget den lokale tilstedeværelse i Sverige og Letland salg og produktion af Telene produkter og komposit løsninger 31

32 MERSALG OG INTERNATIONALISERING Organisk vækst i 2013 på -0,6% Intensiveret salg og markedsføring inden for alle forretningsområder Rådgivning inden for plast og belægning Differentiering på proces, design og viden Indsats over for både eksisterende og nye kunder Salg fra fabrikker i Danmark, Kina, Polen og Brasilien med fokus på Amerika, Europa og Asien Medarbejderandel i udlandet, gns, % Internationalt salg i % Organisk vækst i % (Koncernoms.)

33 VÆKSTINDUSTRIER OG EGNE VAREMÆRKER Intensiv bearbejdning af industrier i vækst og nye kundegrupper, primært healthcare og cleantech og fødevarerelaterede industrier Fastholdelse af vækst i medico-salg Forventet vækst og indtjening inden for egne varemærker, dvs. ventilationsudstyr (TPI), guidewires (SP Medical) samt ergonomi og DuraStripe afstribningstape (Ergomat) Udbygning af international position (Nordamerika, Brasilien, Kina, Letland og Polen) Potentiale i andre produktnicher skal udnyttes Omsætning i healthcare produkter i DKK mio Omsætning i egne varemærker i DKK mio Ergonomi Staldventilation Guidewires 33

34 EFFEKTIVITET OG RATIONALISERING Kapacitetstilpasninger Alle produktionsanlæg skal søge at producere og levere bedre, billigere og hurtigere Reduktion af forbruget af materialer og ressourcer (CO 2 reduktion) Begrænsning af indkørings- og omstillingstider i produktionen Leveringssikkerheden (on time delivery) fra alle fabrikker øget 98-99% - skal fortsat forbedres Løbende måling af kvalitetsniveau Udrulning af Lean fortsætter Effektivisering af indkøb og supply chain samt styrkelse af it- og styringssystemer Bredere geografisk sourcing Fortsat fokus på tilpasning og udvikling af organisationen Konstant og kritisk analyse af aktiviteterne 34

35 FREMADRETTEDE UDSAGN Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler SP Groups nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2014 og årene fremover er i sagens natur behæftet med usikkerhed, og SP Groups faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne og de opstillede mål. Forhold, som kan medføre ændringer, er blandt andet men ikke kun ændringer i råvare- og energipriser, ændringer i valutakurser, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ændringer i væsentlige kundegruppers efterspørgsels- og produktionsmønstre samt andre udefra kommende forhold. Denne præsentation er ikke en opfordring til at handle aktier i SP Group A/S. 35

36 Yderligere informationer: Frank Gad, adm. direktør SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø Telefon: /

37 APPENDIX 37

38 DKK mio. SENESTE 12 MÅNEDERS RULLENDE OMSÆTNING 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 38

39 DKK mio. SENESTE 12 MÅNEDERS RULLENDE EBITDA 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 39

40 SP GROUPS VÆRDISKABELSE 40

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere